FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire"

Transcriptie

1 FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire 30/01/2015 BYOD : een stand van zaken! Voir texte Français ci-après Le BYOD : une mise au point! Mevrouw, Mijnheer Met genoegen nodigen wij u uit op het eerste seminarie van 2015, met als thema «Bring Your Own Device». In alle organisaties is deze merkwaardige acroniem "BYOD" in omloop. U hebt het wellicht gehoord en gelezen in de al dan niet gespecialiseerde pers. U hebt ongetwijfeld de argumenten van enthousiaste supporters of verbeten critici opgevangen. Maar als we het objectief bekijken : wat is er eigenlijk van aan? Houdt BYOD enkel in dat een organisatie haar werknemers de mogelijkheid biedt om hun eigen, meer krachtige en gebruiksvriendelijke, toestellen te gebruiken, waardoor de werknemer nog meer beschikbaar en efficiënt wordt? Inderdaad, het concept BYOD heeft vele voordelen. We moeten wel beseffen dat als BYOD mogelijkheden voor werkgevers en werknemers biedt, het ook een aantal risico's inhoudt, en binnen een organisatie voorzichtig en bedachtzaam toegepast moet worden. In dit seminarie behandelen we dit thema zonder kleur te kiezen, en informeren we u niet enkel over de uitgangspunten en basisdefinities rond Bring your own device, maar ook over de vragen die elke werkgever en werknemer moet stellen om met kennis van zaken een besluit te nemen. Onze sprekers behandelen elk een specifiek aspect van het probleem en beantwoorden vragen zoals : Wat is BYOD? In welke context past het? Wat zijn de gevolgen van de implementatie van BYOD binnen een organisatie? Wat zijn de juridische beperkingen?... want er zijn er! Wat zijn de succesfactoren voor het uitvoeren van een project BYOD? Wat zijn de verschillen tussen BYOD en CYOD (Choose Your Own Device)? Tot slot sluiten we af met een mooi voorbeeld van een succesvolle concrete implementatie van "Bring your own device" met uitleg van sprekers die de toepassing intern ervaren hebben! BYOD in de praktijk, onderdeel van een algehele organisatorische verandering (FR) De komst van sociale media, Web 2.0, een permanente aansluiting op het internet, a New Way of Working, interne en externe sociale netwerken hebben de werking van organisaties veranderd, zowel in de private als de publieke sector. In deze context ziet het ernaar uit dat Bring Your Own Device op de agenda staat. Maar zou dit niet slechts het topje van de ijsberg zijn, waaronder niet alleen de verconsumentering van de informatica valt, maar ook het verlies van inspraak van de IT-manager of het groeiend gebruik van externe platforms zoals Dropbox of Drive? Hoe pak je dus het verzoek van werknemers om hun eigen toestellen te gebruiken aan in deze constant wijzigende omgeving? Spreker: Jacques Folon. Als Partner bij Edge Consulting, volgt hij als consultant actief de gevolgen van de opkomst van nieuwe technologieën in publieke en private organisaties op. Zijn academische activiteit is ook volledig gericht op de nieuwe technologieën. Hij is docent aan de Universiteit van Luik, professor aan ICHEC en jaarlijks gastdocent aan verschillende universitaire instellingen in België, Frankrijk en Afrika. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als spreker, zowel in België als in het buitenland. Zijn academische achtergrond is eclectisch: doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, executive master in publiek management, licentiaat in de rechten, licentiaat in het fiscaal recht en geaggregeerd. Hij is auteur van een tiental boeken en talrijke artikelen over de ingrijpende veranderingen als gevolg van het internet en de nieuwe technologieën. Zijn laatste boek " le printemps numérique " werd in november 2014 gepubliceerd (Ed. Corporate.be) (www.folon.com). De bescherming van de persoonlijke levensfeer en persoonsgegeven, zijn deze begrippen verenigbaar met BYOD? (NL) Bring Your Own gaat niet alleen over IT of human resources. Elke organisatie die van plan is om BYOD in te voeren en om haar werknemers toe te laten het eigen toestel te gebruiken of uit een vooraf vastgelegde catalogus te kiezen, moet rekening houden met wettelijke beperkingen die te vaak over het hoofd gezien worden of slecht gekend zijn. Onze spreker behandelt het gevoelige maar o zo indringende thema van de bescherming van het privéleven - een concept dat zou kunnen ondermijnd worden door de " new ways of working ", en het thema

2 van de bescherming van gegevens. Wat kunnen we doen? Wat zijn de beperkingen? Hoe overschakelen? Een regelgevend kader en advies van de onderzoeker, expert op dit gebied, zijn bijzonder nuttig voor elke organisatie die de toepassing van BYOD overweegt. Spreker: Yung Shin Van Der Sype is wetenschappelijk medewerker aan het onderzoekscentrum ICRI / CIR (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT / Centrum voor Intellectuele Eigendomsrechten) binnen de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In september 2012 ging Yung Shin aan de slag als juridisch medewerker aan het ICRI/CIR KU Leuven (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT). ICRI is een academisch onderzoekscentrum dat aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven is gespecialiseerd in privacy en ICT-recht. Sindsdien werkt ze als wetenschappelijk onderzoeker rond privacy- en gegevensbeschermingsthema s in verschillende Europese onderzoeksprojecten (bv. EXPERIMEDIA, FastPass, evacuate, ECOSSIAN en PREEMPTIVE). Momenteel werkt Yung Shin voornamelijk in het Europees FP7 Project: MUSES (Multiplatform Usable Endpoint Security). In dit project behandelt zij de juridische aspecten van het elektronisch toezicht op werknemers in de onderneming. Choose Your Own Device, flexibiliteit in het voordeel van medewerkers en hun organisatie (FR en NL) Werken waar en wanneer u maar wilt. De smartphone is een onmisbaar hulpmiddel voor veel medewerkers van Proximus. Het is een manier van communiceren die heel direct is, en voor een doeltreffende samenwerking tussen de medewerkers zorgt. Om deze reden biedt Proximus haar medewerkers de mogelijkheid aan om binnen het programma «Mobile Ambassador» een smartphone te kiezen. Hoe en waarom voerde Proximus dit programma "Bring Your Own Device" in? In welke context? Welke waren de HR en ICT beperkingen? Ja, flexibiliteit bij Proximus : het werkt! Zou dit voor uw werknemers kunnen functioneren? Sprekers: Merel Duys, Strategisch HR Solutions consultant bij Proximus. Na een Master in de Psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie, begon ze bij Proximus als Compensation & Benefits Consultant met als expertise bonussen, premies en voordelen. Momenteel specialiseert ze zich in de ontwikkeling en uitbreiding van bepaalde onderwerpen gelinkt aan New Way Of Working, zoals Thuiswerken en het Proximus Ambassador Plan (CYOD, internet, gsm). Laurence Hamer, New Ways of Working Marketing Manager bij Proximus. Na een Master in Management, optie Marketing, begon ze bij Proximus als contractbeheerder, met de opvolging van project- en procesmanagement functies. Sindsdien is ze werkzaam in de Marketing for Corporate Organisations waar ze zich momenteel richt op de Go-To-Market van bepaalde onderwerpen gelinkt aan New Way Of Working, zoals Thuiswerken en de Proximus Employee Solutions (CYOD, internet, gsm). Wanneer? Vrijdag 30 januari 2015, van 9u00 tot 12u30 Waar? Hôtel du Carrefour de l Europe, Grasmarkt 110, 1000 Brussel Agenda? 8u30-9u00: Ontvangst 9u00-9u10: Inleiding 9u10-10u10: BYOD in de praktijk, onderdeel van een algehele organisatorische verandering, Jacques Folon (FR) 10u10-11u10: De bescherming van de persoonlijke levensfeer en persoonsgegeven, zijn deze begrippen verenigbaar met BYOD?, Yung Shin Van Der Sype (NL) 11u10-11u30: Pause 11u30-12u30 : Choose Your Own Device, flexibiliteit in het voordeel van medewerkers en hun organisatie, Merel Duys en Laurence Hamer (NL & FR) 12u30: Afsluiting Prijs Voor de leden van FedISA Belgium: 75 excl. BTW (90.75 incl. BTW) Voor de niet-leden van FedISA Belgium: 125 excl. BTW ( incl. BTW) Inschrijving Door het sturen van inschrijvingsformulier per fax (02/ ) of via Zich on-line inschrijven In de hoop dat wij u op dit seminarie zullen mogen ontvangen, Het FedISA Belgium team Indien U deze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen, gelieve een op te sturen naar met als onderwerp UITSCHRIJVEN en uw persoonlijke gegevens (Naam + voornaam+ adres )

3 Madame, Monsieur, C est avec plaisir que nous vous invitons au premier séminaire de l année 2015, qui portera sur le «Bring Your Own Device». Dans toutes les organisations circule ce curieux acronyme «BYOD». Vous l avez sans aucun doute entendu et lu dans la presse spécialisée ou non. Vous avez sans aucun doute entendu les arguments de ses enthousiastes supporters ou de ses virulents détracteurs. Mais objectivement, qu en est-il vraiment? Le BYOD ne serait-il que la possibilité offerte par une organisation à ses collaborateurs d utiliser leurs propres devices, plus performants, plus conviviaux, rendant l employé toujours plus disponible et efficient? Alors oui, la notion de BYOD présente de nombreux avantages, mais nous devons garder à l esprit que s il offre des opportunités aux employeurs et aux employés, il présente également certains risques, et doit être implémenté au sein d une organisation de manière prudente et réfléchie. Lors de ce séminaire, nous reviendrons en toute impartialité sur la problématique et nous vous exposerons, outre les principes et définitions de base associés au Bring your own device, les questions que tout employeur et employé doivent se poser, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause. Nos orateurs appréhenderont chacun un aspect spécifique de la problématique et répondront à des questions telles que : Qu est-ce que le BYOD? Dans quel contexte s inscrit-il? Quelles sont les conséquences de l implémentation du BYOD au sein d une organisation? Quelles sont les contraintes légales?... car il y en a! Quels sont les facteurs de succès pour l implémentation d un projet BYOD Quelles sont les différences entre le BYOD et le CYOD? Et enfin, nous terminerons par un très bel exemple de mise en place réussie, concrète et pratique du «Bring your own device» présenté par ceux qui ont vécu l expérience «de l intérieur»! le BYOD en pratique, une partie d'un changement global en organisation L'arrivée des média sociaux, du Web 2.0, de la connectivité permanente, du New Way of Working, des réseaux sociaux internes et externes ont modifié le fonctionnement des organisations, que ce soit dans le secteur privé ou public. Dans ce contexte le Bring Your Own Device apparaît comme un élément au centre des préoccupations. Mais ne serait-ce pas uniquement la partie émergée de l'iceberg qui comprendrait aussi la consumérisation de l'informatique, la perte de pouvoir des responsables informatiques ou encore le recours de plus en plus fréquent à des plateformes externes comme Dropbox ou Drive? Alors comment appréhender cette demande des collaborateurs d'utiliser leurs propres outils dans cet univers en changement permanent? Orateur : Jacques Folon exerce, comme Partner chez Edge Consulting, une activité de conseil dédiée essentiellement aux conséquences de l arrivée des nouvelles technologies dans les organisations tant publiques que privées. Son activité académique est également toute entière centrée sur les nouvelles technologies. Maitre de conférences à l Université de Liège, professeur à l ICHEC et il intervient chaque année comme professeur invité dans plusieurs institutions universitaires en Belgique, en France et en Afrique. Il est régulièrement invité comme conférencier tant en Belgique qu à l étranger. Sa formation universitaire est éclectique : doctorat en sciences politiques et sociales, executive master en management public, licence en droit, licence en droit fiscal et agrégation. Il est l auteur d une dizaine d ouvrages et de nombreux articles consacrés aux bouleversements amenés par Internet et les nouvelles technologies. Son dernier ouvrage, "le printemps numérique" a été publié en novembre 2014 (Ed. Corporate.be). (www.folon.com) La protection de la vie privée et des données sont-ils des concepts compatibles avec le BYOD? Le Bring Your Own n est pas seulement une question d IT ou de ressources humaines. Chaque organisation qui envisage de mettre en place le BYOD et de permettre à ses employés d utiliser son propre device ou de le choisir dans un catalogue prédéfini, doit être consciente du fait qu il existe des contraintes légales trop souvent négligées ou mal connues. Notre oratrice abordera les délicates questions, ô combien prégnantes, de la protection de la vie privée notion qui pourrait bien être mise à mal par les «new ways of working» et de la protection des données. Que peut-on faire? Quelles sont les limitations? Comment s en accomoder? Cadre règlementaire et avis du chercheur spécialisé en la matière seront particulièrement utiles pour toute organisation envisageant l implémentation du BYOD. Orateur: Yung Shin Van Der Sype est chercheuse en droit pour le centre de recherche ICRI / CIR (Centre Interdisciplinaire pour le Droit et les TIC/ Centre pour la Propriété Intellectuelle) à la KU Leuven depuis ICRI est un centre de recherche attaché à la faculté de droit de la KU Leuven, qui est spécialisé dans les domaines de la «vie privée» ainsi que des «technologies de l information et de la communication» (TIC). Elle travaille sur les questions de confidentialité et de protection des données dans plusieurs projets de recherche européens (par exemple : EXPERIMEDIA, FastPass, evacuate, ECOSSIAN et PREEMPTIVE). Yung Shin mène actuellement des recherches dans le cadre du projet européen FP7: MUSES (Multiplatform Usable Endpoint Security). Sa tâche principale consiste à analyser les aspects juridiques concernant la surveillance électronique des travailleurs au sein des entreprises.

4 Choose Your Own Device, la flexibilité fonctionne pour les employés et pour l'organisation Travaillez où et quand vous voulez. Le smartphone est un outil de travail indispensable pour beaucoup d employés de Proximus. C est une manière de communiquer très directe et qui assure une collaboration efficace entre les employés. Pour cette raison, Proximus offre à tous ses employés la possibilité de choisir un smartphone au travers du programme «Mobile Ambassador». Comment et pourquoi Proximus a-elle implémenté ce programme «Bring your own Device»? Dans quel contexte? Quelles furent les contraintes HR et ICT? Oui, chez Proximus la flexibilité, ça marche. Est-ce que cela pourrait fonctionner pour vos employés? Orateurs: Merel Duys, consultante en Strategic HR Solutions chez Proximus Après une maîtrise de psychologie, option psychologie industrielle et organisationnelle, elle a commencé chez Proximus comme Compensation & Benefits Consultant: son expertise étant les bonus, les primes au mérite, les avantages. Aujourd hui, elle se concentre sur le développement et déploiement de sujets autour du New Way Of Working, comme le travail à domicile et le Proximus Plan Ambassador (CYOD, Internet, gsm). Laurence Hamer, le Marketing Manager des New Ways of Working chez Proximus. Après une maîtrise en Management, option Marketing, elle a commencé chez Proximus en tant que gestionnaire de contrat, s occupant des fonctions de gestion de projets et de processus. Depuis lors, elle travaille dans le Marketing for Corporate Organisations et se concentre actuellement sur le Go-To-Market de sujets reliés au New Way Of Working, tels que le travail à domicile et les Proximus Employee Solutions (CYOD, internet, gsm). Quand? Le vendredi 30 janvier 2015, de 9h00 à 12h30 Où? Hôtel du Carrefour de l Europe, Rue Marché aux Herbes 110, 1000 Bruxelles Agenda? 8h30-9h00: Accueil 9h00-9h10: Introduction 9h10-10h10 : le BYOD en pratique, une partie d'un changement global en organisation, Jacques Folon (FR) 10h10-11h10 : La protection de la vie privée et des données sont-ils des concepts compatibles avec le BYOD?, Yung Shin Van Der Sype (NL) 11h10-11h30 : Pause 11h30-12h30 : Choose Your Own Device, la flexibilité fonctionne pour les employés et pour l'organisation, Merel Druys et Laurence Hamer (NL &FR) 12h30: Clôture Frais d inscription Pour les membres de FedISA Belgium: 75 HTVA (90.75 TVA incluse) Pour les non-membres de FedISA Belgium : 125 HTVA ( TVA incluse) Inscription? En nous renvoyant obligatoirement le bulletin d inscription joint à la présente par fax (02/ ) ou par e- mail En espérant vous y accueillir nombreux Inscription en ligne L équipe de FedISA Belgium Si vous ne désirez plus recevoir les invitations de FedIsa Belgium veuillez renvoyez ce mail à sous objet «DESABONNEMENT liste mailing» avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et adresse à supprimer). A renvoyer à FedIsa Belgium Av. du Jeu de Paume Bruxelles ou par fax. au 02/ ou par à l adresse avec la mention «inscription février». Terug te sturen aan FORUM Event Kaatspellaan Brussel or per fax. 02/ of per meedelen op volgend adres met de vermelding inschrijving februari. Bulletin d inscription : Inschrijvingsformulier 30/01/2015 NOM & PRENOM/NAAM & VOORNAAM :... FONCTION/FUNCTIE :... RUE-NR/ STRAAT-NR :... CP-VILLE/ POSTCODE-STAD :... TEL :...GSM :...TELEFAX: ACCOMPAGNE DE/VERGEZELD VAN :... FONCTION/FUNCTIE :...

5 ... Données de facturation/facturatiegegevens NOM & PRENOM/NAAM & VOORNAAM :... FONCTION/FUNCTIE :... RUE-NR/ STRAAT-NR :... CP-VILLE/ POSTCODE-STAD :... TEL :...GSM :...TELEFAX : TVA/BTW... Communication/Communicatie :.... Zal (zullen) het seminarie van FedIsa Belgium op 30 januari 2015 bijwonen [ ] Assistera(ont) au séminaire FedIsa Belgium le 30 janvier 2015 [ ] Frais de participation/inschrijvingskosten: Membre de FedIsa Belgium/leden van FedISA Belgium: 75 excl. BTW (90.75 incl. BTW) Non-membre/niet-leden van FedISA Belgium 125 excl. BTW ( incl. BTW) Je verse le montant de. sur le compte IBAN BE BIC BBRUBEBB van FedIsa Belgium avec la mention «nom du participant et date du séminaire» Ik stort het bedrag van. op het rekeningnummer IBAN BE BIC BBRUBEBB van FedIsa Belgium met de melding «naam van de deelnemer en datum van het seminarie» Date/Datum:... Signature/Ondertekening :... FedIsa Belgium ASBL - VZW Av. du Jeu de Paume 13 - B-1150 Bruxelles - Tel 32/2/ Fax 32/2/ GSM 32/479/ Kaatspellaan 13 - B-1150 Brussel - Tel 32/2/ Fax 32/2/ Mobile 32/479/ TVA/BTW: BE RPM Bruxelles/Brussel IBAN BE BIC BBRUBEBB - URL :

FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire

FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire 26/06/2012 Sociale media, wettelijk kader en governance: theorie... en praktijk Média sociaux, cadre légal et gouvernance : la théorie et la pratique Voir texte Français

Nadere informatie

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF

Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF 1 Grande enquête IPCF - Grote enquête BIBF Pression fiscale, médias sociaux ou encore législation anti-blanchiment : les comptables-fiscalistes nous disent tout! Fiscale druk, sociale media en witwaswetgeving

Nadere informatie

Installatie van versie 2.2 van Atoum

Installatie van versie 2.2 van Atoum Version française en seconde partie du document. Installatie van versie 2.2 van Atoum U moet in uw databases een nieuwe tabel aanmaken na de installatie van versie 2.2 van de toepassing Atoum. Hiervoor

Nadere informatie

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles?

Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelle est votre fonction actuelle? Quelles sont les missions de votre organisme? Quelles sont vos tâches personnelles? Quelles sont les missions de votre service? Où travaillez-vous? Comment votre service

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel

P ARKING. Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles. Cisco demonstratieruimte Regentlaan, 43-44 - 1000 Brussel Salle de démonstration Cisco Boulevard du Régent, 43-44 - 1000 Bruxelles Veuillez garder votre ticket de parking, nous y apposerons un cachet afin que vous puissiez sortir du parking sans frais Gelieve

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale?

Cela vous dit-il d emboîter le pas avec la Loterie Nationale? Let s Move Loterie Nationale Service des Ressources Humaines Service Interne pour la Prévention et la Protection au travail Nationale Loterij Dienst Human Ressources Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

Nadere informatie

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016

Planning events. 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Planning events 2 e SEMESTRE / SEMESTER 2016 Vous cherchez de nouveaux talents pour compléter votre équipe? Informez-vous sur les mesures d embauche pour réduire vos charges salariales. Rencontrez des

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

RailTime : l info vous accompagne!

RailTime : l info vous accompagne! RailTime : l info vous accompagne! Internet, affiches horaires, annonces sonores, tableaux d affichage, télétexte, GSM Votre info en direct du rail À quand le prochain train? Sur quelle voie? Est-il à

Nadere informatie

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant!

Veilig werken? Da s kinderspel! Travailler en toute sécurité? Un jeu d enfant! Onze kinderen zijn onze grootste schatten. We proberen ze zo goed mogelijk af te schermen van alle potentiële gevaren. Maar met onze eigen veiligheid springen we vaak minder zorgzaam om. Met als uitgangspunt

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan

Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Le Plan de Garantie de Pièces Onderdelen Garantie Plan Qu est-ce que le PGP? Le PGP est une extension de garantie pour les pièces détachées. Il vous

Nadere informatie

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux.

Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Porsche Belgium Driving Days 2011 Faire évoluer les voitures de sport, c est bien. Faire évoluer leur conducteur, c est encore mieux. Sportwagens die evolueren, dat is goed. Bestuurders die evolueren,

Nadere informatie

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service

MIELE SERVICE. Tot uw dienst / A votre service MIELE SERVICE Tot uw dienst / A votre service Miele Service Certificate 2 Miele Service Certificate 10 jaar totale zekerheid Sinds meer dan 100 jaar is het merk Miele synoniem van kwaliteit, duurzaamheid,

Nadere informatie

ING ActivePay. Guide d utilisation

ING ActivePay. Guide d utilisation ING ActivePay Guide d utilisation Bienvenue dans ING ActivePay Cher utilisateur, Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et vous remercions de votre confiance! Dans ce guide, vous trouverez

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

Conseils de sécurité importants

Conseils de sécurité importants Conseils de sécurité importants SKF Lubrication Systems Germany GmbH Heinrich-Hertz-Strasse 2-8, 69190 Walldorf, Allemagne Pompe ZPU Pompe HJ 2 Mesures volontaires de sécurité relatives à des pompes utilisées

Nadere informatie

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007.

STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. STRESS ENQUETE STRESS ASSURALIA EULER HERMES 2007. Historique 1 CPPT 17 février 2005 (réunion préparatoire CP 7 mars) Décision d inviter un spécialiste. Création d un groupe de travail 14 Juin Mr. Bodson

Nadere informatie

Communiqué de presse

Communiqué de presse Persbericht Interregionale jobmobiliteit versterkt p 2 Communiqué de presse Mobilité interrégional renforcée p 5 1 Interregionale jobmobiliteit versterkt Brussel, 19 maart 2015 De vijf grote publieke spelers

Nadere informatie

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT»

Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Questions & réponses dans le cadre du cahier spécial de charge «CobiT» Paragraphe Page Langue Questions Réponses 1 Généralités Français Votre intention est-elle de travailler avec un seul consultant (personne)

Nadere informatie

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50.

Hôtel Eurocatering. 26 oct. Sauna 24,75 7 173,25. 27 oct. Petit-déjeuner 14,50 15 217,50. Sous-total 3645,25 TVA 21% 765,50. CONTEXTE 1.3 Une erreur dans la facture 1. Lisez les nombres productief kaartjes - klassikaal Zie Fiches à découper. Aantal setjes = 1. Elke leerling krijgt een kaartje. Ze lopen rond in de klas en houden

Nadere informatie

Studiedag van 13 november 2008

Studiedag van 13 november 2008 Studiedag van 13 november 2008 Actuele aandachtspunten voor bescherming van intellectuele eigendom in België en Europa Points d intérêt actuels pour la protection de la propriété intellectuelle en Belgique

Nadere informatie

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s

I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s I Olympia 100 D I I n b o u w c a s s e t t e s o p h o u t - I n s e r t s à b o i s 2 0 1 0-2 0 1 1 HOUTCASSETTES VAN OLYMPIA : EEN BEREDENEERDE KEUZE! UW KEUZE VOOR FUNCTIONALITEIT De houtcassettes

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES

02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 1 ESPACE PUBLIC MULTIMÉDIA DE LA COMMUNE DE SAINT GILLES 02.07 ATELWEB entr.bil 10/05/07 16:43 Page 2 TARIEVEN Vrije ruimte...35 /uur excl. BTW Opleidingsruimte

Nadere informatie

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.

Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles. TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop. Bondgenotenstraat 68 Rue des Alliés Brussel 1190 Bruxelles TEL: 02 346 11 50 FAX: 02 344 20 52 e-mail: bebop@bebop.be www.bebop.be Bestaat sedert - existe depuis 19-9-1990 Als direct marketing adviesbureau

Nadere informatie

Présentation de l étude

Présentation de l étude Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Overnames in de Belgische KMO context Reprises dans le contexte belge des PME De heer Karel VAN EETVELT, Gedelegeerd

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011

Employment Monitor. Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Employment Monitor Voor Corelio/Jobat Door Synovate Datum: 24/5/2011 Methodologie Werkgevers N=500 Telefonische interviews Interviews met HR professionals Representatieve steekproef (Graydon) op basis

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

Parts de marché / Maarktaandelen

Parts de marché / Maarktaandelen Les marchés du gaz et de l électricité en région de Bruxelles-Capitale en chiffres De aardgas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest in cijfers Parts de marché / Maarktaandelen

Nadere informatie

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB

Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB 20/02/2013 Algemene vergadering KBDB Assemblée Générale RFCB STATUTAIRE 1. Inbreuk op de Plichtenleer (achter gesloten deuren) Infraction au Code de Déontologie (à huis clos) Algemene vergadering KBDB

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF!

100% VEILIG WERKEN DOE JE ZELF! PROTECTION NE SUFFISENT PAS! TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, VOUS LE FAITES VOUS-MÊME! 00% VEILIG WERKEN 00% VEILIG WERKEN Vaak hebben werknemers wel alle persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig te werken

Nadere informatie

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s

Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s e x p o s a n t s e x p o s a n t e n 2012 Sa l o n d e l e m p l o i en l i g n e - On l i n e j o b b e u r s pour ingénieurs voor ingenieurs w w w.i b j o b f a i r.b e accès à la base de données des

Nadere informatie

AEDBF - EVBFR. Les quatre saisons De vier jaargetijden BELGIUM

AEDBF - EVBFR. Les quatre saisons De vier jaargetijden BELGIUM AEDBF - EVBFR BELGIUM Les quatre saisons De vier jaargetijden 2015 16 Europese Vereniging voor Bank- en Financieel Recht Association Européenne pour le Droit Bancaire et Financier Les Quatre Saisons de

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

SPOT UV Vernis Sélectif UV

SPOT UV Vernis Sélectif UV SPOT UV Vernis Sélectif UV Taal Nederlands Langue Français SPOT UV Nederlands Eén van de opties voor luxe-afwerking, bijvoorbeeld bij visitekaartjes, is SPOT UV. SPOT UV is een glanzende lak die je op

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010

PRESS REVIEW. Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 - 1 / 8 - PRESS REVIEW Enquête Acerta : 50-plussers meest betrokken 26/04/2010 Powered by Auxipress - 2 / 8 - Table des matières: Les seniors plus impliqués La Libre Entreprise (La Libre Belgique) 24/04/2010

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

Bachelor of Master in de verzekeringen/rechten, of gelijkwaardig door ervaring in het schadebeheer BAauto.

Bachelor of Master in de verzekeringen/rechten, of gelijkwaardig door ervaring in het schadebeheer BAauto. BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Het nationaal regelingsbureau voor verkeersongevallen veroorzaakt door buitenlandse motorrijtuigen wenst aan te werven een (m/v): SCHADEBEHEERDER (contract voor

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS. betreffende de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding DOC 54 2287/002 DOC 54 2287/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 14 februari 2017 14 février 2017 WETSVOORSTEL betreffende de vervanging van de ecocheques

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche

OFFRE D EMPLOI CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE. Service du personnel. Nom de l organisation Fonction Date d embauche INTITULE DU POSTE OFFRE D EMPLOI TRADUCTEUR-INTERPRÈTE / VERTALER-TOLK ORIGINE DE L OFFRE CSC BÂTIMENT INDUSTRIE & ÉNERGIE / ACV BOUW INDUSTRIE & ENERGIE DESCRIPTION Jobadvertentie in het Nederlands (zie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables

Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Formation Bâtiment Durable : Suivi et monitoring des bâtiments durables Bruxelles Environnement Vivre le passif, retour d expériences Projet Espoir Cleo Swinnen Maison de Quartier Bonnevie Cleo Swinnen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Multiple issuers. Euronext vous informe que le carnet d'ordres sera purgé à l issue de la journée précédant l Ex-date.

Multiple issuers. Euronext vous informe que le carnet d'ordres sera purgé à l issue de la journée précédant l Ex-date. CORPORATE EVENT NOTICE: Multiple issuers PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20160512_00536_EUR DATE: 12/05/2016 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Sans avis complémentaire, les ajustements seront effectifs à la date

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005

Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2005 Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 8 novembre 2005 Paritair Comité voor de bewakingsen/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.)

De moderne stad. New York. Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens. Bologna. Toronto (Can.) De stad en duurzame mobiliteit: verandering op til La ville et la mobilité durable: une transition en cours 1. Vaststellingen De moderne stad New York Curitiba (Braz.) creëert ruimte voor de mens Bologna

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

POC Case Management Vragen/Antwoorden

POC Case Management Vragen/Antwoorden POC Case Management Vragen/Antwoorden FOD Sociale Zekerheid 09/06/2016 ThankYou + 14 firma s and more + 150 vragen Day Menu - Terugkerende vragen - Nieuwe vragen Iedereen krijgt alle vragen en antwoorden

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA PROGRAMME DE COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA Problématique identifiée Vaststelling van het probleem Opportunité identifiée Identificatie van een opportuniteit

Nadere informatie

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc

Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc Eik rustiek wit geolied Chêne rustique huilé blanc parket Leuke aanbiedingen in FSC hout 2016 parquet Offres attractives en bois FSC 2016 Eik wild, wit geolied Chêne sauvage, huilé blanc Eik wild, natuur

Nadere informatie

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin.

NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. NOTIFICATIONS : COMMANDES PAYEES PAR CARTE DE CREDIT 1/ ACCOWIN FR (CC) Chère Cliente, Cher Client, Merci pour votre commande du logiciel Accowin. Votre payement a bien été reçu pour la commande suivante

Nadere informatie

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig.

Nieuw CRC - speech. Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Nieuw CRC - speech Geachte leden van de pers, Op mijn beurt heet ik u van harte welkom in ons kwartier in Bevekom, of Beauvechain zo u wil. De uitrol van de strategische visie is volop bezig. Het ene dossier

Nadere informatie

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ET DEVELOPPEMENT DURABLE VEROUDERING VAN DE BEVOLKING EN DUURZAME ONTWIKKELING Prof. J. DE MOL Dr en Psychologie LE VIEILLISSEMENT: Un anti-modèle VEROUDERING: Een anti-model

Nadere informatie