FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire"

Transcriptie

1 FedIsa Belgium Seminarie - Séminaire 30/01/2015 BYOD : een stand van zaken! Voir texte Français ci-après Le BYOD : une mise au point! Mevrouw, Mijnheer Met genoegen nodigen wij u uit op het eerste seminarie van 2015, met als thema «Bring Your Own Device». In alle organisaties is deze merkwaardige acroniem "BYOD" in omloop. U hebt het wellicht gehoord en gelezen in de al dan niet gespecialiseerde pers. U hebt ongetwijfeld de argumenten van enthousiaste supporters of verbeten critici opgevangen. Maar als we het objectief bekijken : wat is er eigenlijk van aan? Houdt BYOD enkel in dat een organisatie haar werknemers de mogelijkheid biedt om hun eigen, meer krachtige en gebruiksvriendelijke, toestellen te gebruiken, waardoor de werknemer nog meer beschikbaar en efficiënt wordt? Inderdaad, het concept BYOD heeft vele voordelen. We moeten wel beseffen dat als BYOD mogelijkheden voor werkgevers en werknemers biedt, het ook een aantal risico's inhoudt, en binnen een organisatie voorzichtig en bedachtzaam toegepast moet worden. In dit seminarie behandelen we dit thema zonder kleur te kiezen, en informeren we u niet enkel over de uitgangspunten en basisdefinities rond Bring your own device, maar ook over de vragen die elke werkgever en werknemer moet stellen om met kennis van zaken een besluit te nemen. Onze sprekers behandelen elk een specifiek aspect van het probleem en beantwoorden vragen zoals : Wat is BYOD? In welke context past het? Wat zijn de gevolgen van de implementatie van BYOD binnen een organisatie? Wat zijn de juridische beperkingen?... want er zijn er! Wat zijn de succesfactoren voor het uitvoeren van een project BYOD? Wat zijn de verschillen tussen BYOD en CYOD (Choose Your Own Device)? Tot slot sluiten we af met een mooi voorbeeld van een succesvolle concrete implementatie van "Bring your own device" met uitleg van sprekers die de toepassing intern ervaren hebben! BYOD in de praktijk, onderdeel van een algehele organisatorische verandering (FR) De komst van sociale media, Web 2.0, een permanente aansluiting op het internet, a New Way of Working, interne en externe sociale netwerken hebben de werking van organisaties veranderd, zowel in de private als de publieke sector. In deze context ziet het ernaar uit dat Bring Your Own Device op de agenda staat. Maar zou dit niet slechts het topje van de ijsberg zijn, waaronder niet alleen de verconsumentering van de informatica valt, maar ook het verlies van inspraak van de IT-manager of het groeiend gebruik van externe platforms zoals Dropbox of Drive? Hoe pak je dus het verzoek van werknemers om hun eigen toestellen te gebruiken aan in deze constant wijzigende omgeving? Spreker: Jacques Folon. Als Partner bij Edge Consulting, volgt hij als consultant actief de gevolgen van de opkomst van nieuwe technologieën in publieke en private organisaties op. Zijn academische activiteit is ook volledig gericht op de nieuwe technologieën. Hij is docent aan de Universiteit van Luik, professor aan ICHEC en jaarlijks gastdocent aan verschillende universitaire instellingen in België, Frankrijk en Afrika. Hij wordt regelmatig uitgenodigd als spreker, zowel in België als in het buitenland. Zijn academische achtergrond is eclectisch: doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen, executive master in publiek management, licentiaat in de rechten, licentiaat in het fiscaal recht en geaggregeerd. Hij is auteur van een tiental boeken en talrijke artikelen over de ingrijpende veranderingen als gevolg van het internet en de nieuwe technologieën. Zijn laatste boek " le printemps numérique " werd in november 2014 gepubliceerd (Ed. Corporate.be) (www.folon.com). De bescherming van de persoonlijke levensfeer en persoonsgegeven, zijn deze begrippen verenigbaar met BYOD? (NL) Bring Your Own gaat niet alleen over IT of human resources. Elke organisatie die van plan is om BYOD in te voeren en om haar werknemers toe te laten het eigen toestel te gebruiken of uit een vooraf vastgelegde catalogus te kiezen, moet rekening houden met wettelijke beperkingen die te vaak over het hoofd gezien worden of slecht gekend zijn. Onze spreker behandelt het gevoelige maar o zo indringende thema van de bescherming van het privéleven - een concept dat zou kunnen ondermijnd worden door de " new ways of working ", en het thema

2 van de bescherming van gegevens. Wat kunnen we doen? Wat zijn de beperkingen? Hoe overschakelen? Een regelgevend kader en advies van de onderzoeker, expert op dit gebied, zijn bijzonder nuttig voor elke organisatie die de toepassing van BYOD overweegt. Spreker: Yung Shin Van Der Sype is wetenschappelijk medewerker aan het onderzoekscentrum ICRI / CIR (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT / Centrum voor Intellectuele Eigendomsrechten) binnen de rechtsfaculteit van de KU Leuven. In september 2012 ging Yung Shin aan de slag als juridisch medewerker aan het ICRI/CIR KU Leuven (Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT). ICRI is een academisch onderzoekscentrum dat aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven is gespecialiseerd in privacy en ICT-recht. Sindsdien werkt ze als wetenschappelijk onderzoeker rond privacy- en gegevensbeschermingsthema s in verschillende Europese onderzoeksprojecten (bv. EXPERIMEDIA, FastPass, evacuate, ECOSSIAN en PREEMPTIVE). Momenteel werkt Yung Shin voornamelijk in het Europees FP7 Project: MUSES (Multiplatform Usable Endpoint Security). In dit project behandelt zij de juridische aspecten van het elektronisch toezicht op werknemers in de onderneming. Choose Your Own Device, flexibiliteit in het voordeel van medewerkers en hun organisatie (FR en NL) Werken waar en wanneer u maar wilt. De smartphone is een onmisbaar hulpmiddel voor veel medewerkers van Proximus. Het is een manier van communiceren die heel direct is, en voor een doeltreffende samenwerking tussen de medewerkers zorgt. Om deze reden biedt Proximus haar medewerkers de mogelijkheid aan om binnen het programma «Mobile Ambassador» een smartphone te kiezen. Hoe en waarom voerde Proximus dit programma "Bring Your Own Device" in? In welke context? Welke waren de HR en ICT beperkingen? Ja, flexibiliteit bij Proximus : het werkt! Zou dit voor uw werknemers kunnen functioneren? Sprekers: Merel Duys, Strategisch HR Solutions consultant bij Proximus. Na een Master in de Psychologie, optie arbeids- en organisatiepsychologie, begon ze bij Proximus als Compensation & Benefits Consultant met als expertise bonussen, premies en voordelen. Momenteel specialiseert ze zich in de ontwikkeling en uitbreiding van bepaalde onderwerpen gelinkt aan New Way Of Working, zoals Thuiswerken en het Proximus Ambassador Plan (CYOD, internet, gsm). Laurence Hamer, New Ways of Working Marketing Manager bij Proximus. Na een Master in Management, optie Marketing, begon ze bij Proximus als contractbeheerder, met de opvolging van project- en procesmanagement functies. Sindsdien is ze werkzaam in de Marketing for Corporate Organisations waar ze zich momenteel richt op de Go-To-Market van bepaalde onderwerpen gelinkt aan New Way Of Working, zoals Thuiswerken en de Proximus Employee Solutions (CYOD, internet, gsm). Wanneer? Vrijdag 30 januari 2015, van 9u00 tot 12u30 Waar? Hôtel du Carrefour de l Europe, Grasmarkt 110, 1000 Brussel Agenda? 8u30-9u00: Ontvangst 9u00-9u10: Inleiding 9u10-10u10: BYOD in de praktijk, onderdeel van een algehele organisatorische verandering, Jacques Folon (FR) 10u10-11u10: De bescherming van de persoonlijke levensfeer en persoonsgegeven, zijn deze begrippen verenigbaar met BYOD?, Yung Shin Van Der Sype (NL) 11u10-11u30: Pause 11u30-12u30 : Choose Your Own Device, flexibiliteit in het voordeel van medewerkers en hun organisatie, Merel Duys en Laurence Hamer (NL & FR) 12u30: Afsluiting Prijs Voor de leden van FedISA Belgium: 75 excl. BTW (90.75 incl. BTW) Voor de niet-leden van FedISA Belgium: 125 excl. BTW ( incl. BTW) Inschrijving Door het sturen van inschrijvingsformulier per fax (02/ ) of via Zich on-line inschrijven In de hoop dat wij u op dit seminarie zullen mogen ontvangen, Het FedISA Belgium team Indien U deze uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen, gelieve een op te sturen naar met als onderwerp UITSCHRIJVEN en uw persoonlijke gegevens (Naam + voornaam+ adres )

3 Madame, Monsieur, C est avec plaisir que nous vous invitons au premier séminaire de l année 2015, qui portera sur le «Bring Your Own Device». Dans toutes les organisations circule ce curieux acronyme «BYOD». Vous l avez sans aucun doute entendu et lu dans la presse spécialisée ou non. Vous avez sans aucun doute entendu les arguments de ses enthousiastes supporters ou de ses virulents détracteurs. Mais objectivement, qu en est-il vraiment? Le BYOD ne serait-il que la possibilité offerte par une organisation à ses collaborateurs d utiliser leurs propres devices, plus performants, plus conviviaux, rendant l employé toujours plus disponible et efficient? Alors oui, la notion de BYOD présente de nombreux avantages, mais nous devons garder à l esprit que s il offre des opportunités aux employeurs et aux employés, il présente également certains risques, et doit être implémenté au sein d une organisation de manière prudente et réfléchie. Lors de ce séminaire, nous reviendrons en toute impartialité sur la problématique et nous vous exposerons, outre les principes et définitions de base associés au Bring your own device, les questions que tout employeur et employé doivent se poser, afin de prendre une décision en toute connaissance de cause. Nos orateurs appréhenderont chacun un aspect spécifique de la problématique et répondront à des questions telles que : Qu est-ce que le BYOD? Dans quel contexte s inscrit-il? Quelles sont les conséquences de l implémentation du BYOD au sein d une organisation? Quelles sont les contraintes légales?... car il y en a! Quels sont les facteurs de succès pour l implémentation d un projet BYOD Quelles sont les différences entre le BYOD et le CYOD? Et enfin, nous terminerons par un très bel exemple de mise en place réussie, concrète et pratique du «Bring your own device» présenté par ceux qui ont vécu l expérience «de l intérieur»! le BYOD en pratique, une partie d'un changement global en organisation L'arrivée des média sociaux, du Web 2.0, de la connectivité permanente, du New Way of Working, des réseaux sociaux internes et externes ont modifié le fonctionnement des organisations, que ce soit dans le secteur privé ou public. Dans ce contexte le Bring Your Own Device apparaît comme un élément au centre des préoccupations. Mais ne serait-ce pas uniquement la partie émergée de l'iceberg qui comprendrait aussi la consumérisation de l'informatique, la perte de pouvoir des responsables informatiques ou encore le recours de plus en plus fréquent à des plateformes externes comme Dropbox ou Drive? Alors comment appréhender cette demande des collaborateurs d'utiliser leurs propres outils dans cet univers en changement permanent? Orateur : Jacques Folon exerce, comme Partner chez Edge Consulting, une activité de conseil dédiée essentiellement aux conséquences de l arrivée des nouvelles technologies dans les organisations tant publiques que privées. Son activité académique est également toute entière centrée sur les nouvelles technologies. Maitre de conférences à l Université de Liège, professeur à l ICHEC et il intervient chaque année comme professeur invité dans plusieurs institutions universitaires en Belgique, en France et en Afrique. Il est régulièrement invité comme conférencier tant en Belgique qu à l étranger. Sa formation universitaire est éclectique : doctorat en sciences politiques et sociales, executive master en management public, licence en droit, licence en droit fiscal et agrégation. Il est l auteur d une dizaine d ouvrages et de nombreux articles consacrés aux bouleversements amenés par Internet et les nouvelles technologies. Son dernier ouvrage, "le printemps numérique" a été publié en novembre 2014 (Ed. Corporate.be). (www.folon.com) La protection de la vie privée et des données sont-ils des concepts compatibles avec le BYOD? Le Bring Your Own n est pas seulement une question d IT ou de ressources humaines. Chaque organisation qui envisage de mettre en place le BYOD et de permettre à ses employés d utiliser son propre device ou de le choisir dans un catalogue prédéfini, doit être consciente du fait qu il existe des contraintes légales trop souvent négligées ou mal connues. Notre oratrice abordera les délicates questions, ô combien prégnantes, de la protection de la vie privée notion qui pourrait bien être mise à mal par les «new ways of working» et de la protection des données. Que peut-on faire? Quelles sont les limitations? Comment s en accomoder? Cadre règlementaire et avis du chercheur spécialisé en la matière seront particulièrement utiles pour toute organisation envisageant l implémentation du BYOD. Orateur: Yung Shin Van Der Sype est chercheuse en droit pour le centre de recherche ICRI / CIR (Centre Interdisciplinaire pour le Droit et les TIC/ Centre pour la Propriété Intellectuelle) à la KU Leuven depuis ICRI est un centre de recherche attaché à la faculté de droit de la KU Leuven, qui est spécialisé dans les domaines de la «vie privée» ainsi que des «technologies de l information et de la communication» (TIC). Elle travaille sur les questions de confidentialité et de protection des données dans plusieurs projets de recherche européens (par exemple : EXPERIMEDIA, FastPass, evacuate, ECOSSIAN et PREEMPTIVE). Yung Shin mène actuellement des recherches dans le cadre du projet européen FP7: MUSES (Multiplatform Usable Endpoint Security). Sa tâche principale consiste à analyser les aspects juridiques concernant la surveillance électronique des travailleurs au sein des entreprises.

4 Choose Your Own Device, la flexibilité fonctionne pour les employés et pour l'organisation Travaillez où et quand vous voulez. Le smartphone est un outil de travail indispensable pour beaucoup d employés de Proximus. C est une manière de communiquer très directe et qui assure une collaboration efficace entre les employés. Pour cette raison, Proximus offre à tous ses employés la possibilité de choisir un smartphone au travers du programme «Mobile Ambassador». Comment et pourquoi Proximus a-elle implémenté ce programme «Bring your own Device»? Dans quel contexte? Quelles furent les contraintes HR et ICT? Oui, chez Proximus la flexibilité, ça marche. Est-ce que cela pourrait fonctionner pour vos employés? Orateurs: Merel Duys, consultante en Strategic HR Solutions chez Proximus Après une maîtrise de psychologie, option psychologie industrielle et organisationnelle, elle a commencé chez Proximus comme Compensation & Benefits Consultant: son expertise étant les bonus, les primes au mérite, les avantages. Aujourd hui, elle se concentre sur le développement et déploiement de sujets autour du New Way Of Working, comme le travail à domicile et le Proximus Plan Ambassador (CYOD, Internet, gsm). Laurence Hamer, le Marketing Manager des New Ways of Working chez Proximus. Après une maîtrise en Management, option Marketing, elle a commencé chez Proximus en tant que gestionnaire de contrat, s occupant des fonctions de gestion de projets et de processus. Depuis lors, elle travaille dans le Marketing for Corporate Organisations et se concentre actuellement sur le Go-To-Market de sujets reliés au New Way Of Working, tels que le travail à domicile et les Proximus Employee Solutions (CYOD, internet, gsm). Quand? Le vendredi 30 janvier 2015, de 9h00 à 12h30 Où? Hôtel du Carrefour de l Europe, Rue Marché aux Herbes 110, 1000 Bruxelles Agenda? 8h30-9h00: Accueil 9h00-9h10: Introduction 9h10-10h10 : le BYOD en pratique, une partie d'un changement global en organisation, Jacques Folon (FR) 10h10-11h10 : La protection de la vie privée et des données sont-ils des concepts compatibles avec le BYOD?, Yung Shin Van Der Sype (NL) 11h10-11h30 : Pause 11h30-12h30 : Choose Your Own Device, la flexibilité fonctionne pour les employés et pour l'organisation, Merel Druys et Laurence Hamer (NL &FR) 12h30: Clôture Frais d inscription Pour les membres de FedISA Belgium: 75 HTVA (90.75 TVA incluse) Pour les non-membres de FedISA Belgium : 125 HTVA ( TVA incluse) Inscription? En nous renvoyant obligatoirement le bulletin d inscription joint à la présente par fax (02/ ) ou par e- mail En espérant vous y accueillir nombreux Inscription en ligne L équipe de FedISA Belgium Si vous ne désirez plus recevoir les invitations de FedIsa Belgium veuillez renvoyez ce mail à sous objet «DESABONNEMENT liste mailing» avec vos coordonnées complètes (nom, prénom et adresse à supprimer). A renvoyer à FedIsa Belgium Av. du Jeu de Paume Bruxelles ou par fax. au 02/ ou par à l adresse avec la mention «inscription février». Terug te sturen aan FORUM Event Kaatspellaan Brussel or per fax. 02/ of per meedelen op volgend adres met de vermelding inschrijving februari. Bulletin d inscription : Inschrijvingsformulier 30/01/2015 NOM & PRENOM/NAAM & VOORNAAM :... FONCTION/FUNCTIE :... RUE-NR/ STRAAT-NR :... CP-VILLE/ POSTCODE-STAD :... TEL :...GSM :...TELEFAX: ACCOMPAGNE DE/VERGEZELD VAN :... FONCTION/FUNCTIE :...

5 ... Données de facturation/facturatiegegevens NOM & PRENOM/NAAM & VOORNAAM :... FONCTION/FUNCTIE :... RUE-NR/ STRAAT-NR :... CP-VILLE/ POSTCODE-STAD :... TEL :...GSM :...TELEFAX : TVA/BTW... Communication/Communicatie :.... Zal (zullen) het seminarie van FedIsa Belgium op 30 januari 2015 bijwonen [ ] Assistera(ont) au séminaire FedIsa Belgium le 30 janvier 2015 [ ] Frais de participation/inschrijvingskosten: Membre de FedIsa Belgium/leden van FedISA Belgium: 75 excl. BTW (90.75 incl. BTW) Non-membre/niet-leden van FedISA Belgium 125 excl. BTW ( incl. BTW) Je verse le montant de. sur le compte IBAN BE BIC BBRUBEBB van FedIsa Belgium avec la mention «nom du participant et date du séminaire» Ik stort het bedrag van. op het rekeningnummer IBAN BE BIC BBRUBEBB van FedIsa Belgium met de melding «naam van de deelnemer en datum van het seminarie» Date/Datum:... Signature/Ondertekening :... FedIsa Belgium ASBL - VZW Av. du Jeu de Paume 13 - B-1150 Bruxelles - Tel 32/2/ Fax 32/2/ GSM 32/479/ Kaatspellaan 13 - B-1150 Brussel - Tel 32/2/ Fax 32/2/ Mobile 32/479/ TVA/BTW: BE RPM Bruxelles/Brussel IBAN BE BIC BBRUBEBB - URL :

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire

I 9de JAARGANG. Kwaliteitsbeoordelingscriteria voor de commissaris / Critères pour évaluer la qualité du commissaire ISSN: 2033-4575 BUREAU DE DEPOT - AFGIFTEKANTOOR BRUGGE X P608073 I 9e ANNEE I 2014 I PARAIT 4 FOIS PAR AN I 9de JAARGANG 2014 I VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR I 42 M ARS AART Belgian Fairness Tax: a comparison

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement

Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Maandelijks n 68 - April 2007 Mensuel n 68 - Avril 2007 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E N T Antwerpse mode in het Vlaams Parlement Gratis Abonnement gratuit Video 4 de Overheidscongres

Nadere informatie

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi

Sénat de Belgique. Belgische Senaat. Annales. Handelingen 5-101. Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Sénat de Belgique Session ordinaire 2012-2013 Handelingen Plenaire vergaderingen Donderdag 2 mei 2013 Namiddagvergadering 5-101 5-101 Séances plénières Jeudi 2 mai 2013 Séance de l après-midi Annales Belgische

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat

otari s u n Meneer de notaris Bert Kruismans over zijn nieuwe boek Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat otari s u n Revue pour le notariat Tijdschrift voor het notariaat OKTOBER 2013-48STE JAARG. OCTOBRE 2013-48ÈME ANNÉE Meneer de notaris Afgiftekantoor: 2099 Antwerpen X P501197 Bergstraat 30-34, 1000 Brussel

Nadere informatie

digitales 20-21-22-23 /01 2004 bruxelles-brussel http://www.digitales-online.org

digitales 20-21-22-23 /01 2004 bruxelles-brussel http://www.digitales-online.org digitales 20-21-22-23 /01 2004 bruxelles-brussel http://www.digitales-online.org «NOUS VOULIONS NOMMER L EVENEMENT. ON EST PARTI DES MOTS COMME RUCHE, RESEAU, FAISCEAU, CAR ON VOULAIT FAIRE COMPRENDRE

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS CRIV 54 COM 158 CRIV 54 COM 158 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTÉGRAL

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé

ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. Commission de la santé C.R.I. COM (2005-2006) N 2 I.V. COM (2005-2006) Nr. 2 ASSEMBLÉE RÉUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Compte rendu intégral

Nadere informatie

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE

Conseil Interparlementaire Consultatif. Beneluxraad RAPPORT VERSLAG CONFÉRENCE CONFERENTIE 854/1 854/1 Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux 2 september 2012 2 septembre 2012 CONFERENTIE De bewustmaking van de burger van de risico s van

Nadere informatie

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière?

van Voormiddag Matin Le SPF Économie a-t-il été saisi de plaintes en la matière? COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 18 FEBRUARI 2009 Voormiddag

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT. Plenaire vergadering van. Séance plénière du VENDREDI 10 FÉVRIER 2012 C.R.I. N 16 Session 2011-2012 I.V. Nr. 16 Zitting 2011-2012 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral Integraal verslag Séance plénière du VENDREDI

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003

2-1018/1 2-1018/1 ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 2-1018/1 2-1018/1 BELGISCHE SENAAT SÉNAT DE BELGIQUE ZITTING 2002-2003 SESSION DE 2002-2003 27 JANUARI 2003 27 JANVIER 2003 Mensenhandel en visafraude La traite des êtres humains et la fraude de visas

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 50 COM 706 CRIV 50 COM 706 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN COMPTE RENDU INTEGRAL

Nadere informatie

.1. onsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ment de fonctionnaires des Travaux Publics pour des missions internationa

.1. onsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ment de fonctionnaires des Travaux Publics pour des missions internationa COLLOQUE ORGANISE PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BRUXELLES 20 OCTOBPE 1980 LE DETACHEMENT EXPERTS ET DE CADREZ SUPERIEUSS AUPRES D ORGANISMES INTERNATIONAUX LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET LES

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2007-2008) N 96 I.V. COM (2007-2008) Nr. 96 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 398 CRIV 53 COM 398 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van DINSDAG 9 JUNI 2015 Namiddag COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIETE du

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie

Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Trim : 01/2010 * Edition trimestriel le - Trimestriele editie Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable : Félix Wollseifen - Rue Point du Jour, 27-1470 Bousval ASBL - BELGIAN ULM FEDERATION VZM

Nadere informatie

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen

Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales. Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen C.R.I. COM (2012-2013) N 48 I.V. COM (2012-2013) Nr. 48 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE

PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D ORDONNANCE PARLEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT SESSION ORDINAIRE 2007-2008 1 er JUILLET 2008 GEWONE ZITTING 2007-2008 1 JULI 2008 PROPOSITION D ORDONNANCE modifiant l ordonnance

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie