De stand van Hadoop. whitepaper. door: Jasper Knulst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De stand van Hadoop. whitepaper. door: Jasper Knulst"

Transcriptie

1 De stand van Hadoop door: Jasper Knulst Rondom het Hadoop ecosysteem volgen de ontwikkelingen elkaar in een zeer hoog tempo op. Hadoop zelf en de tools erom heen worden volwassener en veelzijdiger. Bovendien komen er steeds nieuwe producten van gerenommeerde vendors uit die integreren met Hadoop. Hoogste tijd dus eens te kijken wat er zoal mogelijk is op het vlak van BI. Ook is het interessant te inventariseren welke organisaties Hadoop al succesvol toepassen, ook in Nederland. Ik begin met een beschrijving van wat Hadoop onderscheidend maakt tov traditionele technologieën. Karakteristieken Voor diegenen die het gemist hebben. Hadoop is een platform voor gedistribueerde opslag en verwerking van data. In een cluster, bestaande uit meerdere servers die over een netwerk met elkaar verbonden zijn, draagt iedere Hadoop node bij aan de totale opslagen verwerkingcapaciteit. Hadoop is inmiddels een verzamel -en merknaam geworden voor een heel scala aan tools dat is opgebouwd rondom core -Hadoop. Dit is vergelijkbaar met Linux, waar de naam van de kernel nu synoniem is voor het geheel aan aanverwante modulaire functionaliteit. De Hadoop kern bestaat uit twee complementaire onderdelen; het Hadoop Distributed File Sytem (HDFS) en MapReduce (MR). Door de gebundelde capaciteit van alle clusterhardware (Disk space, RAM en CPU s) is Hadoop in staat om tegen lage kosten veel data in gevarieerde formaten op te slaan en te verwerken. Hadoop is namelijk open source en draait op commodity hardware oftewel goedkope standaard servers ( ). Het cluster is horizontaal schaalbaar tot duizenden nodes en kan eenvoudig worden uitgebreid waarbij de capaciteit nagenoeg lineair toeneemt. Ook enigszins verouderde servers kunnen meedraaien in een cluster. Op een hoog abstractieniveau is Hadoop te beschouwen als een schaalbare computer voor High Performance Computing (HPC) met schier oneindig uitbreidbare opslag- en CPU capaciteit. De gebruiker wordt afgeschermd voor het gedistribueerde karakter en de complexiteit om alle nodes te laten samenwerken. Het HDFS kent slechts één manier om opgeslagen data te organiseren en dat zijn mappen en submappen. HDFS is een logisch filesysteem; de mapindeling bestaat alleen in het geheugen van Hadoop. Op OS niveau (Linux) zijn uiteindelijk de opgeknipte datablokken terug te vinden van files die in het HDFS werden gezet. Om de beschikbaarheid van de data te waarborgen worden datablokken tijdens het wegschrijven gerepliceerd en strategisch geplaatst op meerdere nodes. De standaard replicatiefactor van 3 zorgt er tevens voor dat de verwerking van de data tegen een stootje kan; indien één van de opslag- en verwerkingslocaties mislukt zijn er nog 2 kansen om dit ergens anders nogmaals op te starten. Wanneer een file wordt verwerkt in een MR job wordt het werk toegewezen aan nodes waar de datablokken van de file zich al bevinden. De blokdistributie is in essentie random wat periodiek onderhoud aan verdeelsleutels, zoals bij sharded gedistribueerde databases, overbodig maakt. In het ontwerp van Hadoop is compromisloos ingezet op de efficiënte verwerking van grote hoeveelheden data. Dat is waar de kracht van Hadoop ligt. In 2009 werd door een Hadoop cluster met CPU cores (1.460 nodes) 1TB random gegenereerde data (regels van 100kb) gesorteerd in 62 seconden [1] Dichter bij huis nu; een 4-node cluster waar ik mee werkte was in staat om 100 miljoen regels Jasper Knulst 1 Incentro 2012

2 data (17GB) in 700 subfiles op order-id te sorteren/splitsen in 6,5 minuut. Ditzelfde cluster telde een aantal regels ( ) in een file van 99GB in 3,5 minuut [2]. Belangrijke factoren voor het behalen van deze prestaties zijn de eenvoud van het datamodel en het verwerkingsparadigma MR. Afgezien van de HDFS mapindeling is er géén inherente datastructuur. Hadoop is schemaloos, er zijn geen restricties voor het formaat van de data, geen keys, geen referentiele constraints en geen indices. Tijdens het wegschrijven wordt data niet geïnterpreteerd, zelfs niet of nieuwe files qua formaat bij andere files in een HDFS map horen. Dit is te vergelijken met hoe u files beheert op uw PC. Interpretatie van de data komt pas als de data wordt verwerkt tijdens een MR job; schema on read heet dat. Hadoop is geen passieve storage solution zoals SAN/NAS. Opslag in Hadoop is alleen zinvol als de data op enig moment verwerkt wordt om waarde te creëren. Hadoop biedt zelf geen inhoudelijke analytische functionaliteit. Deze moet geschreven worden in MR jobs in de taal Java. Dat klinkt ingewikkelder dan het is, aangezien MR een uitgebreide kapstok biedt waar slechts een beperkt aantal regels code hoeft te worden toegevoegd. Zolang er een programma geschreven kan worden om iets zinvols met de data te doen kan Hadoop dus het formaat aan. Een zeer rekbaar begrip dus. Bij de New York Times is Hadoop ingezet om een zeer groot aantal scans van verschenen artikelen uit de laatste 2 eeuwen te converteren naar PDF formaat [3]. Deze artikelen zijn nu online beschikbaar gesteld voor het publiek. Aangezien Hadoop niks weet van de data die verwerkt moet worden is er geen andere optie dan vooraan de file te beginnen en deze tot het eind toe volledig streaming door te nemen, op zoek naar iets. Wat dat iets is bepaalt de analist dmv een MR job. De brondata wordt dus maar één keer van disk gelezen en dit gebeurt altijd lokaal. Belangrijk aangezien I/O vanaf disks momenteel de meest beperkende factor is voor snelle dataverwerking. De map fase van een MR job is te vergelijken met een full table scan in een database waar dit als zeer inefficiënt wordt beschouwd. Echter, in de architectuur van Hadoop ligt de nadruk op rauwe CPU power en niet zo zeer op slimme maar ook bewerkelijke datastructuren zoals bij te werken indices en te controleren constraints. In deze opzet herkent men de oorsprong van Hadoop als onderdeel van het websearch project Nutch [4], waarbij webcontent volledig moet kunnen worden geïndexeerd ongeacht inhoud en structuur. In een dergelijke opzet hebben datastructuren geen enkele waarde, maar zijn slechts tot last. Debat Tot zover de theorie. Wat kun je allemaal doen met deze nieuwe technologie in het kader van informatievoorziening? Een groot deel van wat er over Hadoop wordt geschreven gaat over verschillen met bestaande technologieën. Niet zelden eindigt het met een opsomming van wat Hadoop allemaal tekort komt om een modern DWH te bouwen, real-time analyses te doen en een breed publiek te bedienen. Sommigen zien Hadoop als een grote stap terug in de tijd wegens het ontbreken van schema s en optimalisaties die de afgelopen 40 jaar in RDBMS en zijn toegepast. Bovendien voldoet Hadoop niet aan de ACID vereisten en dat zou alleen maar tot chaos kunnen leiden. Jasper Knulst 2 Incentro 2012

3 Maar Hadoop is niet terugwaarts, Hadoop is anders en is heel goed in waar het voor ontworpen is. Random toegang tot slechts één record in een file en het wijzigen daarvan is niet één van die ontwerpprincipes en wordt niet ondersteund. Hadoop is ook helemaal geen database. Het beheert geen records maar files. Hadoop hoort dan ook niet tot de groep NoSQL databases. Er zijn wel degelijk overlaps met RDBMS technologie en met name met analytische en MPP appliances. Daarenboven is Hadoop veelzijdiger en schept daardoor nieuwe analytische mogelijkheden. Laten we alle data die een bedrijf in de ruimste zin van het woord ter beschikking staan voorstellen als een (data)berg in zee (zie figuur I). Het deel boven het waterniveau zijn de data die al worden aangewend in het DWH obv traditionele tools. Hierin zitten de enterprise darlings ; zorgvuldig uitgemodelleerde data met bedrijfsbreed gedragen definities in betrouwbare en routinematige dagelijkse processen. Onder het waterniveau bestaat nog een enorme hoeveelheid data die niet gebruikt wordt omdat de kosten van opslag en analyse tot nu toe niet opwegen tegen de baten. Door de inzet van Hadoop verschuift het (water)niveau waarbij de ROB gelijk is aan 1 naar beneden. Enerzijds wordt opslag van nieuwe databronnen economisch omdat de opslagkosten van Hadoop lager zijn en anderzijds wordt er extra waarde gecreëerd door analyses op nieuwe data die voorheen niet mogelijk waren. In het deel wat nog onder water ligt zijn (Big) databronnen aanwezig die zo groot zijn dat een RDBMS geen optie is appliances te inflexibel en/of te duur. Sterker nog, de reden dat deze bronnen de laatste jaren überhaupt aangewend (kunnen) worden voor informatie is dat tools als Hadoop bestaan. ROB = 1 traditional tools High ROB >1 ROB = 1 Big Data Hadoop Low ROB <1 Return on Byte (ROB) = Figuur I. Hadoop & return on byte Value from byte Cost of storage & analysis of byte bron: Cloudera Jasper Knulst 3 Incentro 2012

4 Hadoop en NoSQL NoSQL en Hadoop worden beiden veelvuldig genoemd in de context van big data en dit blijkt nogal verwarrend te zijn. NoSQL is een verzamelterm voor een tiental non-relationele databases, waarin records worden beheerd. Hadoop behoort niet tot de NoSQL-databases. Het beheert geen records maar files en werkt niet als een database. Hadoop werkt batchgewijs en heeft typisch langere responstijden, vooral gezien de grote hoeveelheid data die normaalgesproken per opdracht wordt verwerkt. Er is dan weer wel een NoSQL-database die Hadoop als onderliggend filesysteem gebruikt (HBase), om de verwarring compleet te maken. Het specialisme van NoSQL is het bliksemsnel opdienen van één of enkele records uit zeer vele, bijvoorbeeld wanneer een webpagina wordt opgevraagd; heel veel kleine units of work (jobs) tegelijk dus. Hadoop verwerkt typisch weinig, maar wel hele grote jobs en heeft met name bestaansrecht voor het offline destilleren van informatie uit zeer veel data. Het resultaat wordt dan overwegend door andere applicaties gebruikt. Wat Hadoop en NoSQL gemeen hebben is de gedistribueerde opslag (meerdere servers), de horizontale schaalbaarheid en het open source karakter. Tot zover NoSQL. Wat zijn dan die databronnen onder het huidige waterniveau? Het zijn bijvoorbeeld relationele datadumps op tape die zijn verwijderd omdat het RDBMS zuchtte onder de belasting. Te herkennen aan; we houden nu maar 30 dagen historie vast, want anders wordt het te veel voor de database... Hadoop kan tabellen als delimited files opslaan en vervolgens met MR filtering, aggregatie en joins uitvoeren als ware het een tabel (zie kader Hive). Een groot deel van de Big Data bronnen bestaat uit logs. Als je meer wilt weten over een proces, de klant of een websitebezoeker kan een bedrijf ofwel bij leveranciers als webhosting partijen aankloppen. Wanneer momenteel alleen een aggregaat beschikbaar is, moet de granulaire data ook aanwezig en opvraagbaar zijn. Indien de logging intern wordt beheerd kan het loggingniveau worden verhoogd of voorkomen worden dat de oudste logs niet worden gewist maar opgeslagen. Big Data bronnen kunnen ook publieke internet databronnen zijn zoals data.gov of data.overheid.nl of knmi.nl. Het grootste deel van de berg data onder water bestaat verder uit ongestructureerde data zoals webcontent, social media, en andere zakelijke documenten. Hadoop kan ook deze bronnen verwerken, maar de kostencomponent analyse zal groter worden naarmate de complexiteit toeneemt. De vraag of ongestructureerde bronnen als eerste of als laatste boven de lijn uitkomen hangt natuurlijk sterk af van de business case. Hier volgen nog enkele use cases waarvoor Hadoop ingezet kan worden. Data Sandboxing & Archiving Om nieuwe (big)databronnen te evalueren is een Hadoop cluster een uitkomst. De analyse kan beginnen zonder dat er een schema op de data wordt gelegd. Ik heb te maken gehad met logfiles van 100 miljoen regels die niet in een RDBMS geladen konden worden. Hoe kom je er in zo n geval achter wat de kwaliteit is van deze bron? Hadoop is ook geschikt als dataarchief. Een DWH kan ontlast worden door oude data naar Hadoop te verplaatsen. Denk ook aan de verplichte opslag van DWH bronfiles. De data kunnen met meerdere compressieformaten gereduceerd worden terwijl ze toch on-line en verwerkbaar blijven. Compressie is overigens een standaard voorziening in Hadoop. Het herkent de gebruikte compressie en voert de decompressie automatisch uit voordat de data verwerkt worden. Jasper Knulst 4 Incentro 2012

5 ETL Engine Een interessante mogelijkheid is een ETL tool gericht taken in een batch te laten uitbesteden aan het Hadoop cluster. Denk aan zware recursieve berekeningen, een dataformaat dat niet ondersteund wordt door de ETL tool of een voorbewerking op een bronbestand die te lang duurt. Inmiddels integreren de meeste ETL vendors met Hadoop voor het uitwisselen van files uit HDFS naar RDBMS en andersom. Een logfile in een niet gangbaar formaat kan worden geparsed, gefilterd en geaggregeerd om vervolgens het resultaat terug te laden in het DWH. Pentaho s PDI, Talend en sinds kort ook Informatica s Powercenter zijn zelfs in staat om met de vertrouwde componenten uit de GUI automatisch MR code te genereren. Een goeie ontwikkeling, want ETL engines opschalen is kostbaar en niet lineair. Advanced Analytics Dit is waar de meest aansprekende succesverhalen van Big Data analyses op zijn gebaseerd. Het voorspellen obv gevonden patronen, producten die vaak samen worden verkocht, het inspelen op het meest waarschijnlijke volgende klantevent en het toekennen van profielen op basis van gedrag. In Hadoop kunnen alle open source libraries voor statistische analyses (zoals R) ingezet worden. Mahout is een aan Hadoop gelieerd subproject met een rijke verzameling datamining algoritmes waarvan de meeste specifiek voor gedistribueerde verwerking op Hadoop zijn ontworpen. Ongestructureerd De grote belofte van Hadoop ligt mijns inziens in het omvormen van tekst naar gestructureerde data. De omvang van ongestructureerde data wordt groter ingeschat dan gestructureerde data. Om kenniswerkers niet te overspoelen en in staat te stellen om uit de massa nog relevante informatie te selecteren en te analyseren zijn slimme algoritmes nodig die automatisch de essentie van een tekst kunnen vaststellen. Relevante vragen zijn bijvoorbeeld; Zijn deze s te koppelen aan één van onze producten? en Tot welke categorie kan dit document gerekend worden?. Inmiddels zijn er veel open source implementaties van algoritmes voor indexatie, ranking, clustering, classificatie, entity extraction en NLP waardoor het mogelijk is met Hadoop op kleinere schaal Googletje te spelen. Proprietary Vendors In 2011 is duidelijk geworden dat Hadoop het leidende platform is geworden voor gedistribueerde HPC. Hier zijn enkele, maar zeker niet alle nieuwsfeiten van vorig jaar. Er zijn nu meerdere commerciële Hadoop distributies op de markt van Cloudera, Hortonworks, IBM en MapR, in wat ook wel de distro war wordt genoemd. Deze producten bieden een gepatchde versie van standaard Apache Hadoop, enkele additionele tools en enterprise support. IBM bracht haar InfoSphere Biginsights platform uit, een distributie van standaard Hadoop onderdelen met een IBM sausje. Microsoft heeft recentelijk de handdoek in de ring gegooid en de ontwikkeling van het eigen HPC product Dryad gestaakt. Op haar cloud platform Azure gaat Microsoft Hadoop aanbieden. Hadoop op Windows dus. De meeste BI tools kunnen inmiddels data ophalen uit Hadoop en presenteren. Vendors van analytische en MPP databases als Vertica, Sybase, Infobright, Netezza, Greenplum en Teradata en Aster Data buitelden over elkaar heen met nieuws over de uitkomst van connectoren voor Hadoop en haastten zich te onderstrepen waar de meerwaarde van hun producten ligt tov Hadoop. Die meerwaarde is er, maar het Jasper Knulst 5 Incentro 2012

6 toont ook aan dat Hadoop als een nieuwe speler wordt gezien om rekening mee te houden. Greenplum bracht haar eigen Hadoop distributie obv MapR op de markt; Greenplum HD. Helaas draait Hadoop niet mee op dezelfde nodes als de Greenplum PostgreSQL database, want dan zou een uniform platform ontstaat voor zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Het product is nu eigenlijk een Hadoop appliance naast de Greenplum DB. Oracle kondigde half januari nog haar eigen Hadoop appliance aan. Dit is een 18 nodes tellend rack met voorgeconfigureerde en geoptimaliseerde nodes obv de Cloudera distributie. Ik ben benieuwd of er een markt is voor Hadoop appliances aangezien dit in druist tegen het commodity hardware voordeel. Naast de grote spelers positioneren veel specialisten zich met integratie- en uitbreidingsproducten voor Hadoop. Specifieke lacunes worden opgevuld, maar er moet wel voor betaald worden. MapR bracht een Hadoop distributie waarin het gehele HDFS is herschreven (in de programmeertaal C++) om oa het single point of failure (SPOF) van de Hadoop namenode aan te pakken. MapR zegt dat haar distributie veel sneller is. Karmasphere en Datameer richten zich op het vereenvoudigen van analytische workflows. Beiden claimen dat analyses in Hadoop zo eenvoudig worden door wizzards en een Excel-achtige workspace dat er geen Java specialisten meer nodig zijn. Self service analyses op Hadoop dus. Bovendien beantwoorden deze producten aan de vraag naar visualisaties van MR resultaten direct vanuit Hadoop, dus zonder additionele BI tools. Het grote aanbod van commerciële vendors houdt enerzijds het open source aanbod van Hadoop scherp. Een oplossing voor het SPOF probleem en verdere optimalisaties zijn ook onderdeel van de volgende open source release. Anderzijds zorgt het ervoor dat Hadoop niet een nieuwe informatiesilo wordt en bestaande investeringen in BI tools beschermd worden. Hadoop Implementaties Dat het niet alleen bij theorie blijft blijkt ook uit een aantal aansprekende cases die gepresenteerd werden tijdens Hadoop World 2011, een jaarlijks evenement dat plaatsvond op 8 en 9 november in New York. Facebook, Yahoo, StumbleUpon, LinkedIn en Ebay zijn Hadoop grootgebruikers en trekken veel aandacht. Data hosten en toegankelijk maken is hun kernactiviteit. Meer herkenbaar en interessant waren echter de puur-analytische toepassingen van Hadoop. Dat JP Morgan Chase Hadoop al sinds 3 jaar inzet voor fraude detectie, risk assesment, datamining en social media sentiment analyse [5] toont aan dat Hadoop volwassen genoeg is om een bedrijfskritische rol te vervullen. De bank heeft de beschikking over 150 PB aan data waarvan een deel dus in Hadoop. Hadoop allows us to store and analyse data that we never could before vertelde Larry Feinsmith tijdens zijn presentatie. Ook de Bank of America is een Hadoop gebruiker met soortgelijke use cases. Het Hadoop Ecosysteem Er zijn een aantal interessante tools ontstaan rondom Hadoop. Het zijn allemaal subprojecten van de Apache Sofware Foundation (ASF). Gratis dus. Ze vullen Hadoop aan op belangrijke punten waardoor een breed platform ontstaat voor dataverwerking. Het ecosysteem is onder te verdelen in de functionele categorieën interfaces, extensies, metadata, core-hadoop, database en management (zie figuur II). Jasper Knulst 6 Incentro 2012

7 Hive Met Hive kan iedereen met basale SQL kennis MR code genereren en uitvoeren zonder enige kennis van Java. Het presenteert soortgelijke files in HDFS mappen als tabellen. Hive werkt het beste met semi-gestructureerde files, zoals dumpfiles uit een RDBMS of andere files met een field delimiter. Gebruikers kunnen een fieldmapping aanmaken in de vorm van een CREATE TABLE opdracht. Alle interactie verloopt via HiveQL (HQL) wat bijna één op één is met het MySQL SQL dialect. De DDL definitie maakt metadata aan over de files waaruit de tabel is opgebouwd waardoor Hive in staat is om HQL queries te vertalen naar MR code in Java. Indien nodig wordt de query over meerdere MR jobs verdeeld. Hive ondersteunt inmiddels complexe joins, subqueries, indices, partities, hints en ODBC/JDBC zodat Hadoop integratie met sommige BI tools een realiteit is. Pig Pig is soortgelijk aan Hive. Het verschil is dat de interactie verloopt met een scripting taal genaamd Pig latin die lijkt op de programmeertalen van statistische pakketten. In vergelijking met Hive zijn complexere bewerkingen mogelijk zoals geneste constructies. Hue Hadoop is naar maatstaven van hedendaagse tools nog niet erg gebruiksvriendelijk. De tool Hue voorziet in deze behoefte met een fraaie webinterface voor Hadoop. Via Hue kunnen oa files worden bekeken, geladen en gedownload uit HDFS. Via Hue kunnen MR jobs worden gelanceerd en gemonitord en is er een usermanagement module. Ten slotte is er een uitgebreide webinterface voor Hive. Hue is volledig webbased. Dus eenvoudige toegankelijkheid voor Hadoop via het bedrijfsnetwerk. Sqoop Sqoop voorziet in de uitwisseling van data tussen RDBMS en Hadoop. Ook Sqoop is een abstractielaag om MR code te genereren. In een MR job benaderen meerdere nodes tegelijk de database voor snelle parallelle imports en exports. Figuur II. Overzicht Hadoop ecosysteem Jasper Knulst 7 Incentro 2012

8 Flume Wanneer er een noodzaak is om data near real-time te analyseren biedt Flume uitkomst. Een Flume cliënt kan increments van bijvoorbeeld logfiles of webbronnen monitoren, consolideren tot files en naar HDFS sturen voor verwerking. HBase HBase is de NoSQL database die HDFS als onderliggend filesysteem voor persistente opslag gebruikt. Schaalbaarheid en snelle random read/write transacties zijn de specialiteit van HBase, waardoor het met name wordt toegepast om voor omvangrijke websites razendsnel data te serveren voor bezoekers. Voor BI toepassingen heeft HBase nu nog een aantal handicaps, maar ook op dit vlak zijn er volop ontwikkelingen. Een andere interessante case was die van één van 4 grote telecom aanbieders in Zuid-Korea genaamd KT Telecom. Om de gewenste analyses op het groeiend aantal Call Detail Records (CDR s) te faciliteren is besloten de data te migreren van een Oracle platform naar Hadoop. Hierbij worden meerdere componenten uit het Hadoop Ecosysteem ingezet zoals Hive, Sqoop en Flume. Er wordt search technologie ingezet om de data snel toegankelijk te houden via meerdere ingangen als alternatief voor Oracle indices. Bij travel en leisure website Orbitz wordt Hadoop toegepast als extensie op een bestaand DWH. Complexe bronbestanden worden voorbewerkt in Hadoop en de resultaten geladen in een DWH obv Greenplum. Complexe statistische jobs over grote datasets worden uitbesteed aan het Hadoop cluster. Op die manier wordt elk onderdeel optimaal ingezet; Greenplum voor snelle responstijden en interactiviteit voor relationele data en Hadoop als werkpaard voor het zware werk en het omzetten van complexe formaten. Ik raad iedereen aan eens een kijken op de websites van Apache Hadoop [6]en Cloudera [7] voor nog veel meer use cases. Hadoop in Nederland Zal Hadoop Nederland veroveren? De eerste implementaties zijn er al. Ik schat het aantal organisaties met een eigen cluster op tien tot vijftien. Niet alle early adaptors willen hier ruchtbaarheid aan geven. Het gaat immers om technologie die een concurrentievoordeel kan opleveren. Een aantal vooruitstrevende partijen hebben de stap gezet. Bol.com en Marktplaats hebben Hadoop clusters [8] waarmee op basis van data uit weblogs aanbevelingen voor websitebezoekers worden berekend en ad-hoc analyse worden gedaan. Een grote internetmedia uitgever heeft een eigen Hadoop cluster voor het filteren en aggregeren van gigantische weblogs. Wetenschappelijk Nederland kan vanaf begin dit jaar gebruik maken van een groot Hadoop cluster van Sara bestaande uit 500 CPU cores. RIPE NCC in Amsterdam, een partij die een belangrijke rol speelt in de internetinfrastructuur voor Noordwest Europa, heeft data over internetroutering vanuit MySQL gemigreerd naar een Hadoop cluster bestaande uit 8 nodes [9]. De Rabobank en een bekende energiereus zijn van start gegaan met pilots op eigen Hadoopclusters om de meerwaarde van Hadoop aan te tonen. Deze pilotclusters werken niet zelden als een magneet op andere databronnen uit dezelfde organisatie die momenteel nog onbenut blijven. In het KPN concern lopen meerdere projecten om met Jasper Knulst 8 Incentro 2012

9 Figuur III. Hadoop verovert Nederland Hadoop geautomatiseerd metadata te genereren uit webcontent en een ander om logfiles te interpreteren. Conclusie De komende jaren zal blijken of Hadoop in Nederland breed geïmplementeerd zal worden. Een factor die de adoptie van Hadoop in de weg zou kunnen staan is de beschikbaarheid van de analytische capaciteit om waarde uit nieuwe databronnen te destilleren. BI professionals kunnen prima omgaan met SQL en op SQL gebaseerde BI tools, maar worden momenteel nog niet goed bediend door tools die met Hadoop integreren. Joinen, filteren en aggregeren van gestructureerde data met Hive is het probleem niet, er zijn al veel implementaties waar Hadoop alleen op basis daarvan wordt ingezet. Hadoop valt niet goed in de trend van self-service BI waarbij een brede groep in staat wordt gesteld om zelf datasets te exploreren. Ook uit de hoek van de pleitbezorgers voor dataquality en datagovernance wordt gemopperd. Zij stellen dat de inzichten uit de analyse van big data minder betrouwbaar of bruikbaar zouden zijn, omdat deze zijn verworven door programmeurs in plaats van BI-professionals. Helaas diskwalificeren zij de nieuwe technologie daarom op voorhand. Dat Hadoop voor de meeste BI-professionals ver buiten hun comfort zone ligt speelt hierbij zeker een rol. Laat u niet misleiden; de nieuwe mogelijkheden zijn te mooi om te laten liggen. In de VS is er inmiddels een groot tekort aan zogenaamde data scientists. Bij de omgang met complexe databronnen en voor het verwerven van minder grijpbare inzichten zijn statistiek, wiskunde en bovenal Java skills noodzakelijk. Er blijken maar weinig mensen te zijn die deze vaardigheden combineren en Jasper Knulst 9 Incentro 2012

10 dit is een factor die verdere adoptie in de weg zou kunnen staan. Een drietal scenario s zijn denkbaar. Ten eerste zouden BI professionals de overstap kunnen maken naar Hadoop en NoSQL gerelateerde tools. Ik ben hier zelf een voorbeeld van; aangetrokken door de vele nieuwe mogelijkheden. Ten tweede zouden analytisch ingestelde Java programmeurs, die nu applicaties bouwen, zich bezig kunnen gaan houden met het verwerven van waardevolle informatie uit grote hoeveelheden data. Ten derde zouden Hadoop en aanverwante tools op den duur gebruiksvriendelijker kunnen worden zodat het vakgebied minder specialistisch wordt. Op dat vlak wordt al veel werk verzet, maar het is nog lang niet zover dat een breed publiek direct met Hadoop kan werken, hoezeer vendors ook roepen dat dat wel zo is. Jasper Knulst is Hadoop en BI consultant bij Incentro Gildeweg 5B 2632 BD Nootdorp The Netherlands E: T: M: W: Bronnen: [1] [2]Voor het laatste heb ik geen vergelijk op een RDBMS platform, omdat het niet gelukt is dezelfde data te laden. [3]http://www.infoworld.com/d/open-source/whats-the-new-york-times-doing-hadoop-392 [4] [5] [6] [7] [8] Java Magazine 4, september 2011, TechRally bij Bol.com levert veel nuttigs op [9] Hadoop and HBase at RIPE NCC, Jasper Knulst 10 Incentro 2012

Big Data Effectief de informatieberg te lijf!

Big Data Effectief de informatieberg te lijf! Big Data Effectief de informatieberg te lijf! Datum aanmaak 2-8-2012 Auteurs Martin Schepers Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is Big Data?... 3 3 Big Data Analytics & Big Data opslag... 3 3.1 Big Data

Nadere informatie

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980

Big Data Big Data Big Data 978 90 12 58567 5 980 Big Data Tom Breur Big Data De nieuwe goudkoorts? Voor u ligt alweer de tweede uitgave in de AG-reeks, een serie boeken over actuele ICTen business-thema s die door Academic Service in samenspraak met

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012

Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 Insider tips Inzichten naar aanleiding van Oracle OpenWorld 2012 San Francisco San Francisco is de city of love. Iedereen is er vriendelijk en geeft je het gevoel dat je elkaar al jaren kent. San Francisco

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

Business Intelligence:

Business Intelligence: Business Intelligence: marktoverzicht en toepassing in het hoger onderwijs Wouter Koomen Juni - Juli 2006 BWI werkstuk Vrije Universiteit, Amsterdam Voorwoord Als onderdeel van mijn studie Bedrijfs- Wiskunde

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van

Head to head. Peter Wilbrink Country Manager NetApp. Hans Middelburg Country Manager EMC. STORAGE. Een periodieke uitgave van Een periodieke uitgave van PROACT Nederland 3e kwartaal 2011 www.proact.nl Head to head Peter Wilbrink Country Manager NetApp Hans Middelburg Country Manager EMC STORAGE. Speciale Editie Oracle Exadata

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle

Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse. Architectuurbeschrijving. Lidwine van As Wouter van Aerle Business Intelligence bij Ahold Nederland: Pallas, het Albert Heijn datawarehouse Architectuurbeschrijving Lidwine van As Wouter van Aerle Albert Heijn oktober 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie