De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6382 Bewerking Marianne Teunis"

Transcriptie

1 1 pakhuis en bleekveld De Rijp transport inventarisnr: Pieter Beets verkoopt voor f 1835,- aan Teunis Mars een huis pakhuis daarachter een leijf daar bezijden aan erf met bleekveld over de straat en tuintje achter over de sloot, gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam. Belending; O. Jacob Spek. W. Jan Boon. 2 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Teunis Mars, gehuwd met Maartje Eenhoorn, verkoopt voor f 1050,- aan Sijmon Taanman een huis, pakhuis achter op de wal met erf bewesten de Dam aan de noordzijde van de Regtestraat. Met een wagenhuis en erf voor 't huis bezuiden de Regtestraat. Belending; O. een gemene gang waaraan dit perceel mede portie heeft en over dezelve de erven van Jan van den Bosch. W. Adriaan de Vos. 3 huis, erf en boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Pieter Beets verkoopt voor f 150,- aan Cornelis Tuijnman een huis, erf en boomgaard op de Tuijnbuurt. Van de tuijnbuurtstraat af een gedeelte van een gemene gang tot aan voorschreven boomgaard toe. Belending; O. de koper, N. Aldert Heertjes en Jan Mienes, W. en Z. vaarsloten 4 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Muijs verkoopt voor f 69,- aan Willem Vastewijk een huis, hekelhok en erf op de Heijkesbuurt. Aan de Oostzijde een eigen vrije gang. Belending; O. Teunis Windig en de weduwe van Jan Swols, W. Maartje Frederiks. 5 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 1 =

2 Cornelis Tuijnman en Dirk Muijs verkopen voor f 195,- aan Barend Jansz Muijs, bakker alhier, een huis en erf op de Kralingbuurt. Met Cornelis Tuijnman een gang gemeen tussen het Smithuis en dit huis van de Noorderhaven af tot aan de poort toe die in het hek achter dit huis is. Belending; W. 't Mennonistenklooster, O. Cornelis Tuijnman van de Noorderhaven af zuidwaats tot aan Dirk de Goede en Jan de Rolders erf toe. 6 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Hendrik de Vries, schipper, verkoopt voor f 159,- aan Cornelis Kat een huis, pakhuis met daarachter een erf op de Kralingerbuurt. De gang met van Assum gemeen tot de schoijdeel achter het pakhuis toe. Belending; O. Cornelis Pieters, W. Cornelis van Assum, N. en Z. vaarsloten. 7 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Kuijp en Jan Smit, als executeurs van Klaas Blau, verkopen voor f 850,- een huis, pakhuis en erf op de Tuijnbuurt aan Marten Beets, Pieter Jantjes en Aldert de Wit. Belending; O. Jacob Besjes, W. Adriaan Vijselaar, tegen wiens huis de leijf getimmerd is tot wederzeggen toe van hem. 8 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk Kuijp en Jan Smit, als executeurs van Klaas Blau, verkopen voor f 260,- een huis en erf aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam aan Pieter 't Lam en Pieter Carman. De gang beoosten dit huis met Jeronimus Blau gemeen. Belending; O. Dirk Kuijp, W. Grietje en Trijntje Sijmons. 9 huis, hekelhof en erf De Rijp transport inventarisnr: Aldert de Wit, president schepen, verkoopt voor f 380,- aan Cornelis Kat een huis, hekelhok en erf op het Nieuwland aan de zuidzijde van de straat. Belending: O. Mr. Adolph van der Veen, W. het Vlaandersbrugpad. 10 hekelhok en erf De Rijp transport = blad 2 =

3 inventarisnr: Pieter Jansz. Heijloo, Jan Rensz. Heijloo en Jan Cornelis Heijloo, alle wonende in de Beemster, erfgenaam van Aaltjen Pieters, instaande voor meedere erfgenamen verkopen voor f 70,- aan Willem Vastewijk een heekelhok en erf op de Kralingbuurt. Met recht, waarvan de laatste aan Louris Olij gedateerd Belending; O. Willem Jans, W, weduwe van Cornelis Kloptems (Klopteims?), N. Arend Cok, Z. met de sloot. 11 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Claas Cornelis Wortel, wonende in de Beemster en getrouwd met de weduwe van Harmen Jans Keulenaar, verkoopt voor f 200,- aan Barent Bosch, schipper, een huis en erf aan de zuidzijde van de Regtestraat op het Oostend. Belending; O. de Beemster Ringsloot, W. Jan van Beek. 12 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Jans Heijloo, Jan Rensz. Heijloo en Jan Cornelis Heijloo, alle wonende in de Beemster, erfgenamen van Aaltje Pieters, mede voor de meerdere erfgenamen, verkopen voor f 560,- aan Joost Remmersz. en Aldert Meut een huis en pakhuis met erf op de Tuijnbuurt. De straat en het pad strekt door het erf heen. De gang beoosten dit huis samen met de erven van Johannes de Nijs. Van de straat af zuidaan zo verre desselver bakkerij strekt. Met Louris Kostelik moet een schikking getroffen worden over het kookhuis. Belending; O de erfgenamen van Johannes de Nijs, W. Louris Kostelik, Z. en N. de havens. 13 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Lijsbeth Cornelis, weduwe van Willem Beets, mede voor haar twee dochters bij derzelvers geteeld verkoopt voor f 200,- aan Klaas Olij de helft in een huis, heekelhok en erf waarin de koper de wederhelft reeds toebehoort, gelegen op het Ried, aan de zuidzijde van de straat. Belending; O. Jan Pieters Taanman, W. Pieter Valter. 14 hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 3 =

4 Louris Kostelijk verkoopt voor f 110,- aan Aris Wennius een heekelhok en erf op de Kralingbuurt. De gang bij de haven langs loopt door het erf heen. Belending; O. Dirk Joor, Z. de haven, N. Pietertje Pieters, W. het Leijendijksbrugpad en over het zelve de koper. 15 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jacob Baanman verkoopt voor f 66,- aan Jan reyneman een huis en erf op het Venje. Met aan de Oostzijde een eigen vrije gang. Belending; O. Dirk Cornelis, W. Jan Klaas Reijneman, N. de straat, Z. de sloot. 16 land De Rijp transport inventarisnr: Maartje Teunis, weduwe van Jan Poest, instaande voor meerdere participanten met consent van Weesmeester verkoopt voor f 75,- aan Seger van Hoorn en Cornelis Kat een stukje land in deze banne. Belending; O. de Gou, N. Jan Mienesz., Z. Jan Boon, W. Engel de Boer. 17 huis, koestal, hooiberg en erf De Rijp transport inventarisnr: Joost Remmerts, Mr. hoedemaker, verkoopt voor f 425,- aan Sijmon Kiltjes, bouwer in de Beemster, een huisje, koestal, hooiberg en erf aan het Oostdijkje. De leijf bezuiden aan het koestal blijven ten gebruike van de verkoper of zijn broer Jacob Schreuder. Belending; N. Willem Vastewijk, Z. de overtoomsloot, O. Teunis de Hoog. 18 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Sneeboer verkoopt voor f 90,- aan Jan Gorder een huis, heekelhok en erf op de Lievelandsbuurt aan de zuidkant van de straat. Met de opdrachtsbrieven aan Michiel Willems (dd ). Prijs voldaan met een kustingsbrief van f 90,- te betalen de helft op 1 oktober 1741 en Belending; O. Maarten Borsjes, W. Jan Slegt. 19 boomgaard De Rijp transport = blad 4 =

5 inventarisnr: Grietje Claas weduwe en erfgename van Dirk van der Beek en Jacob van der Beek hebben gedeeld en verkocht een boomgaard in de banne de Rijp, beoosten de Gou. De oosterse heft met 4 huisjes en al erop aan krijgt Jacob van der Beek. De Westerse helft met al wat er op en aan is aan Grietje Claas. Met condities bij akte gepasseerd voor Cornelis Bek, notaris, dd Jacob van der Beek belooft f 50,- te betalen uit zijn portie aan Grietje Claas. Grietje Claas verkoopt haar helft in een klein huisje aan Jacob van der Beek, hij heeft reeds de andere helft. Staande over 't water aan het zuideinde op de oostkant van de Gou. Prijs voor het eerst gemelde tot vijftig en het laatste veertien gulden. Belending; O. Pieter Over, Z. Aldert Duijn, N. Claas Wennius, W. Sijmon Cornelis. 20 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis de Boer, schoolhouder, Pieter en Aldert Duijn als voogden over het minderjarige kind en instaande voor de weduwe van Dirk Smit, verkoopt voor f 90,- aan Adriaan Vijselaar, timmerman, een huis en erf op de Tuijnbuurt. De gemene straat strekt door het erf heen. Belending; O. erfgenamen van Claas Blau, W. Cornelis Tuijnman en Jan kat, N. en Z. havens. 21 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Johannes Dirks, schipper, gevaren hebbende in het veer op Amsterdam verkoopt voor f 310,- aan Marten Beets, koopman, een wel bezeilde damschuit, lang over 't steven 52 1/2 voet hol en wijd na behoren met mast, spriet, een zeil een fok, een kluiffok en verder gereedschap. 22 smederij, stalling en erf De Rijp hypotheekbrief inventarisnr: Cornelis de Boer, schoolhouder, Pieter en Aldert Duijn als voogden over het minderjarige kind en instaande voor de weduwe van Dirk Smit verkopen voor f en een hypotheekbrief van f aan Jan Klaver, wonend in West- Zaandam, een huis gebruikt tot smederij met slijphuis, stallingen en erf aan de tuijnbuurt. Belending; O.Floris de Boer, W. de erfgenamen van Claas Blau. 23 huis, pakhuis en schuitenhuis "Het Eiland" De Rijp transport inventarisnr: = blad 5 =

6 Aris Wennius verkoopt voor f 475,- aan Albert Jans Gellius, wonend in West-Knollendam, een huis, pakhuis en schuitenhuis met erf genaamd "het Eiland" aan de Leijendijk. Belending; O. de ringsloot van de Beemster, W. 't Leijendijkspad, N. de haven, Z. Windig en de baan van Beets. 24 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan van Raalte verkoopt voor f aan Cornelis Bosdam de helft in een huis, pakhuis en erf, en nog de helft in twee huisjes met erf aan de Regtestraat bewesten de Dam. Belending; O. Engel de Boer, W. Egbert Gerrits. 25 smidshuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Tuijn verkoopt voor f 275,- aan Pieter van Loyen en Rut Louwrisz. een smithuis en erf in de Kralingbuurt. Pieter van Loyen is eigenaar van het smithuis en 30 voet erf, Rut Louwris de rest. Belending; O. weduwe van Dirk Swart en Dirk de Goede c.s., W. Barend Muijs, Z. de havens. 26 pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Beets verkoopt voor f 400,- aan Pieter Schoolhouder, mede-schepen en vroedschap, een pakhuis en erf in de banne van de Rijp bewesten de Gou. Belending; O. de boomgaard van de erfgenamen van Cornelis Stolp, N. de Baansloot, Z. de camp of tweede achtersloot, W. de boomgaard van Abraham Cos. 27 stal De Rijp transport inventarisnr: Teunis Windig, koopman tot Nieuwendam verkoopt voor f 110,- aan Cors Allerts het opstal van een stal op het zuid tot Rijp. Het dorp De Rijp is eigenaar van de grond en geeft het in erfpacht tegen 30 stuivers per jaar. Resolutie Schepenen en vroedschap Belending; N. weduwe van Willem Kaal, Z. Lakemans Boels erf. 28 stal en erf De Rijp transport = blad 6 =

7 inventarisnr: Jan van Raalte verkoopt voor f 125,- aan Tames de Geus een stal en erf benoorden en aan de wijde Regtestraat. Belending; O. weduwe van Garbrand Wijngaard, N. de vaarsloot, W een gemene dorpsgang, wal en opscheping. 29 pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Jantjes, oud-schepen en Aldert de Wit, president schepen, beide vroedschappen, de eerste eensdeels voor hem zelve wegens zijn behuwd vader Aris Willems Gorter, de laatste als voogden over de minderjarige dochter Risjan Pieters Jantjes mede erfgenamen van Aris Willems Gorter, haar grootvader, verkopen voor f 500,- aan Pieter 't Lam een huis gebruikt als pakhuis en erf beoosten de Dam aan de zuidzijde van de Regtestraat. Met portie in de gang en wal bewesten dit huis van de Regtestraat af zuidaan tot de sloot toe. Belending; O. Cornelis Roos, W. over de gang met de weduwe van Fredrik IJde. 30 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Huijbert Huijberts Bakker alhier en Lowijs Jansz. van Graft, erfgenamen en instaande voor meedere erfgenamen van Heijn van Helder verkopen voor f 46,- aan Claas Josephs het achtergedeelte van een huis en erf met heekelhok achter op de wal aan de Regtestraat bewesten de Til. Volgens opdracht van Heijn van Helder aan Fedde de Vries dd Belending; O. Trijntje Apeldoorn, W. 't dorpserf. 31 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Hendrik Jans de Vries en Maarten Cornelis Visscher verkopen voor f 1200,- aan Floris de Boer een dubbele damschuit met mast, spriet, zeilen, touw en alles wat daar bijhoort, de schuit 13 jaar oud, lang 50 voet 13 en hol 5 voet. 32 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 7 =

8 Sijmon Doodhaan verkoopt voor f 46,- aan Hendrik Jacobs Haan een huis en erf op de Meelsaksbuurt. Een gang gemeen met Mary Arents van de straat af tot de sloot toe. Belending; O. de gemene straat, W. de vaarsloot, Z. Dirk Stevens, N. Mary Arents. 33 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Jans Bel verkoopt voor f 36,- aan Sijmon Doodhaan een huis en erf op de Princebuurt. Belending; O weduwe van Jan Poest, W. 't dorpserf, Z. de straat, N. de sloot. 34 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Neeltjen Teunis, weduwe en erfgenaam van Jan Jans Kat, schipper, verkoopt voor f 500,- aan Hendrik Willems de Jong, schipper op Amsterdam, een damschuit, oud 34 jaar, lang 49 1/2 voet, wijt en hol met alles wat daarbij behoort. 35 huis, pakhuis en erf De Rijp transport bewaarplaats: huis, pakhuis en erf inventarisnr: Pieter Heijnes en Jacob Keijser als voogden over de minderjarige zoon van Jacob Besjes met qualificatie van Schout en schepenen van dato december 1741 in publieke veiling verkocht, verkopen voor f 340,- aan Hendrik de Vries een huis, pakhuis en erf op de Tuijnbuurt. Belending; O. Annetje Teunis, W. 't pakhuis van de Wit, Beets en Jantjes, Z. en N. de sloten stukken land De Rijp transport inventarisnr: Pieter Schoolhouder en Maarten Beets, de eerste getrouwd met Annetje de Wit eerder weduwe van Jan Huijgen verkopen voor f aan Aldert de Wit, president schepenen 4 stukken land met dammen aan malkander groot 20 aggelen 9 roeden 14 voeten in de banne van Rijp bij de Zuiddijk. Voor f 50,- per aggelen. Belending; O. en Z. de Zuiddijksloot, W. Seger van Hoorn, N. Pietermet Beets de portie aan de staartmolen en brug daarbij. 37 huis De Rijp transport = blad 8 =

9 inventarisnr: Bastiaan Pieters, weduwnaar, Haasje Louris, Jan Mienis en Jacob van der Beek, weesvaders van het Menno-weeshuis en Haasje Louris voor kinderen in alimentatie hebbende verkopen voor f 17,- aan Jacob Eenhoorn en compagnie een huis bestaande in twee woningen met erf op de Meelsaksbuurt. Belending; O. Windig en Beets, W. diakonen van de Hervormde Kerk, N. de gemene straat, Z. weduwe van Paulus Cornelis Kuijper. Met een bleekveld op de Meelsaksbuurt achter het huis van Klaas Oostindien, dit bleekveld ten O. Windig en Beets bleekveld, ten westen Trijn Klaas Donkers heekelhok, ten N. een gemene gang. 38 huis De Rijp transport inventarisnr: Jacob Eenhoorn voor hemzelf en instaande voor zijn compagnie verkoopt voor f 32,- aan Jan de Vries een huis bestaande uit twee woningen met erf met bleekveld op de Meelsak achter het huis van Claas Oostindien op de Meelsakbuurt. Belending; O. Windig en Beets, W. de diaconie van de Herv. Gem., N. de gemene straat, Z. de weduwe van Cornelis Paulus Kuijper. Bleekveld: O. Windig en Beets bleekveld, W Trijn Claas Donkers heekelhok, N. een gemene gang. 39 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Cornelis wonend alhier en Dirk Dirks won. Oostgrafdijk als erfgenamen van Isbrand Tuk verkopen voor f 530,- aan Dirk de Goede een huis en erf aan de Regtestraat bewesten de Kralingbrug. Met portie in de gemene gang en wal bewesten en bezuiden Maarten Muijs overhuisje van de Regtestraat af zuidaan tot de voorhaven en bij de havens langs tot de Kralingerbrug. Belending; O. Maarten Muijs, W. Pieter Schoolhouder. 40 boomgaardje De Rijp transport inventarisnr: Jan Cornelis won. alhier en Dirk Dirks won. Oost Graftdijk als erfgenamen van Isbrand Tuk verkopen voor f 22,- aan Maartje Jans de Vries een boomgaardje ten oosten de Gou achter de huizen aan de Regtestraat. Belending; O. Leendert Kronevelt, W. Jan de Vries, Z. de eerste achtersloot stukken land De Rijp transport = blad 9 =

10 inventarisnr: Tames de Geus verkoopt aan Pieter Schoolhouder, schepen en vroedschap, twee stukjes land aan elkaar aan de Oostdijk. Volgens meting in 1734 is het zuidelijke stuk 165 roede en het noordelijke 149 roede, 13 voeten, tesamen 7 aggelen, 34 roeden, 13 voeten. 42 land De Rijp transport inventarisnr: Tames de Geus verkoopt voor f aan Pieter Oover, molenaar in de naaste watermolen, een stukje land groot 3 aggelen, 35 roeden, 5 voeten, gelegen aan de Oostdijk. Belending; N. erfgenamen van Aris Willems Gorter, Z. erfgenamen van Jacob Besjes, W. de vaarsloot. 43 land De Rijp transport inventarisnr: Adriaan Groet voor hemzelf en instaande voor zijn medeparticipanten verkoopt (zonder iets te ontvangen of te goede heeft) aan Claas van Petten een akker land groot drie vierde zestiende deel in deze banne. Belending; W. de Gou, Z. een akker van het gemene polder, N. de boel van Michiel Willems, O. Cornelis Bek. 44 boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Grietje Claas, weduwe en erfgenaam van Dirk van der Beek, verkoopt voor f 105,- aan Michiel Glasekas de helft van een boomgaard gelegen in deze banne ten oosten van de Gou. De oosterse helft met het huisje bij delingen gepasseerd voor Cornelis Bek notaris en getuigen dd 29 april 1740 en bij transport voor schout en schepen dd 17 juno 1741 gekomen van Jacob van der Beek op onderlinge conditien. Belending; O. Pieter Oover, Z. Aldert Duijn, N. Claas Wennius, W. Sijmon Cornelis 45 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jasper Boenderman verkoopt voor f 110,- aan Marten Beets een huis en erf op het Vlaander. Belending; O. Gerrit Reijneman, W. Jacob Vrouwen, Z. de vaarsloot. = blad 10 =

11 46 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Adriaan Groet met procuratie van zijn vader Dirk Middelhoven met handtekeningen dd en Maartje Teunis, weduwe van Jan Poest, voor haar zelf en haar kinderen verkopen voor f aan de gemelde Adriaan Groet afzonderlijk drie vierde parten in een huis, pakhuis en erf, waar de koper als erfgenaam van moeder Griet Adriaans de resterende een vierde part reeds heeft. Het huis is gelegen aan de Regtestraat Noordzijde beoosten de Dam. Met een vrije overgang tot de Loijenbuurt en voor over straat de heft in een gang beoosten het huis van Dirk Kuijp tot de voorsloot. Belending; O. Guurtje Teunis, W. Jeronimus Blau. 47 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Schepenen en regeerders tot Rijp verkopen wegens achterstallige omgelden voor f 19,- aan Alberd Wessels een huis, heekelhok en erf op de Heijkesbuurt toebehorend hebbende aan Maartje Fredriks. (Ontvangen bij ons, executeurs van het testament van Dieuwer Jans en toezienders over Maartje Fredriks, van de secretaris 3 gulden op 4 maart Belending; O. Willem Vastewijk, W. Pieter Hendriks. 48 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Maarten Mak verkoopt voor f 110,- aan Willem Vastewijk een huis, heekelhok en erf op het Vlaander. Belending; O. en Z. vaarsloten, W. Jochem Haan, N. Pieter Heijnes. 49 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Gerrid Klaas verkoopt voor f 70,- aan Maarten Mak een huis, erf en heekelhok op het Vlaander. Belending; O. een gang die bij dit huis alleen behoort en aan dezelve Maarten Borsjen, W. Marten Beets, Z. de vaarsloot. 50 land De Rijp transport inventarisnr: = blad 11 =

12 Dirk Luijts verkoopt voor f 70,- aan Sijmon Kiltjes, won. in de Beemster, een stukje land groot 6 aggelen en liggende in deze banne buiten Dijk benoorden het dorp. Belending; O. de Beemsterringsloot, W. de buiten Oostdijksloot, Z. de erfgenamen van Theodorus Storm, N. korenmolenerf van Cornelis Braak, 51 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: De heer en Mr. Jan Twuijver, advocaat tot Alkmaar als executeur van doctor Jacob Toornburg, die erfgenaam is geweest van zijn broeder doctor Claas Toornburg en als voogd over de kinderen van Maartje Jacobs Toornburg, welke voor de helft erfgenamen van hun grootvader, doctor Jacob Toornburg, verkopen voor f 1300,- aan Pieter Jantjes, oud schepen en vroedschap, een huis en huisje voor het zelve over de straat, met erf op het Nieuweland. Eveneens verkopers zijn Barend Winkel wonende in Krommenie in huwelijk met Maartje Aris, eerder huisvrouw van Meijndert Jacobs Toornburg als zoon en Cornelis Braak als voogd over Jannetje Toornburg, dochter. Beide van gemelde Meijndert Jacobs Toornburg die zoon en mede-erfgenaam is geweest voor de wederhelft van doctor Jacob Toornburg. Op het erf van Jacob Opdam mag niets vertimmerd worden, opdracht van 20 augustus 1720 aan doctor Klaas Toornburg. Belending; O. Duijfjen Engels met de gang gemeen, W Jacob Obdam en Pieter Bruijn. 52 land De Rijp transport inventarisnr: Pieter Heijnes en Jacob Keijser als voogden over Jacob Besjes verkopen voor f (zijnde f 56,- voor het aggelen) aan Pieter Over, molenaar in de naaste watermolen aan het Oostdijkje, een stukje land groot 4 aggelen, 13 roeden, 12 voeten liggende in deze banne aan het gemelde Oostdijkje benoorden de Rijp. Belending; Z. Pieter Schoolhouder, N. de koper, W. Remmerwiel. 53 boomgaard De Rijp transport inventarisnr: Michiel Glasekas, bakker, verkoopt voor f 34,- aan Jacob Hartsen, won. in Amsterdam en Gerrit Mars een boomgaard in deze banne benoorden het dorp bewesten de Gou. Belending; O de boomgaard van Jacob Vrouwen, voorts met vaarsloten. 54 land De Rijp transport inventarisnr: = blad 12 =

13 Pieter Gorter, won. Graft en gehuwd met Neeltje Bergen, verkoopt voor f (f 18,- voor het aggelen) aan Pieter Beets een stukje land groot 7 aggelen, 35 roeden in deze banne bezuiden het Oudijk. Belending; N met het Oudijk, W. de koksloot, Z. en O. de koper. 55 huis, pakhuis en huisje De Rijp transport inventarisnr: Jacob Sloof, Aldert Meut en Cornelis Tuijnman als voogden over de armen en redders der boedel van Dieuwertje Heijnes, laatst weduwe van Aarjan Willems Mink, verkopen voor f 230,- aan Jan Sijmons Ruts een huis, pakhuis achter op de Wal en huisje voor over straat met erf, op het Zuid. De straat loopt door het erf heen, benoorden het huis een eigen vrije gang. Belending; Z. Klaas Visscher, N. over de gang met de erfgenamen van Jan Taanman, O. en W. vaarsloten De Rijp verklaring inventarisnr: Ontvangen voor de armen wegens 80e penning f van 11 maart tot 16 maart 1742, Jacob Sloof, Aldert Meut. 57 huis en erf De Rijp custingbrief inventarisnr: Cornelis Klinker, met onderhandse procuratie 29 mei 1741 gepasseerd bij Jan Taams Klaver, verkoopt voor tien gulden gereed geld en een kustingsbrief van F 40,- (waarvan f 10,- op 1 sept. 1742, f15,- op 1 sept en f 15,- op 1 sept. 1744) aan Pieter Jans Bel, thans afwezig ter walvisvangst, een huis en erf op de Lievelandsbuurt aan de Zuidzijde. Belending O. Jan Gorder, W. dorpserf. 58 huis en 2 erven De Rijp transport inventarisnr: Jan Pieters Taanman en Louris Bakker, diaconen van de Mennoniten Gem. voor hun diaconen en redders der boedel van Dirk Boel en zijn gewezen vrouw Maartje Jacobs voor f 106,- aan Jacob Rijken een huis en twee erven op het Ried. Belending: O. Jochem Haan, W. de erfgenamen van Dirk Purmerend, Z. de gemene straat, N. de vaarsloot. 59 hennepkloppersmolen "De Reiger" De Rijp transport = blad 13 =

14 inventarisnr: Jan Pieters Taanman, Jan Mienes en Sijmon Taanman als voogden over het minderjarige kind van Maarten Willems Beets, ten overstaan van weesmeesteren in publicque veilinge verkocht voor f 21,- aan Claas Blau een zestiende part aan de hennipmolen "De Reiger" bezuiden het dorp aan de Zuiddijk. 60 land De Rijp transport inventarisnr: Pieter Beets, koopman, verkoopt voor f (f27,- en 10 stuivers voor het aggelen) aan Abraham Cos, oud schepen en vroedschap een stukje land groot 6 aggelen, 7 roede, 4 voeten. Belending; O.de Gou, Z. de weduwe van Garbrand de Groot en een vaarsloot, N. de Bijlsloot en over dezelve d'erve van Jacob Neelen. 61 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Maarten Cornelis Borsjes, Jan Mienes als weesvaders der Mennoniten wezen, in alimentatiehebbende een kind van Trijn Teunis, nog Maarten Mak voor zijn zelven instaande voor Sijmon Paus thans uitlandig zoon en nog instaande voor Dirk Jelles mede uitlandig in huwelijk hebbende gelijk ook hij comparant ieder een dochter van Trijn Teunis, verkopen voor f170,- aan Dirk Joghems een huis, heekelhok en erf op het Ried bezuiden de gemene straat. Belending; O. een gang die het huis alleen toekomt en over desselve Jacob Keijzer, W. Seger van Hoorn. 62 voorhuis De Rijp transport inventarisnr: Aldert Meut en Cornelis Tuijn, als voogden over de gemene armen alhier en instaande voor hun collega's als redders des boedels van Michiel Jans Teerhuijs, verkopen voor f 10,- aan Adriaan Cornelis Kreb de voorwoning van een huis en erf op de Heijkesbuurt. De gang beoosten het huis mitsgaders het bleekveld, gemakshuisje en het leijfke daar de waterton in staat achter het huis. Belending; O. Cornelis Pagger, W. 't dorpswerf. 63 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 14 =

15 Barend Bos verkoopt voor f 200,- aan Cornelis Braak, oud schepen en vroedschap, een huis en erf aan de zuidzijde van de Regtestraat op het Oosteid. Belending; O. de Beemstersloot, W. Jan van Beek. 64 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Dieuwertje Sijmons, weduwe van Dirk Swart en instaande voor haar kinderen met approbatie van weesmeesteren, verkoopt voor f 55,- aan Rut Verwer een huis, heekelhok en erf op de Kralingbuurt. Op conditie dat zij 't vrij gebruik zal houden van het gemelde hok zonder daar aan of des wegens enige reparatie, huur omgelden of ietes anders te bekostigen, alles zo lang de metselarij voor haar gaat. Belending; O Arend Kok, W. de koper en Pieter van Loyen, Z. Dirk de Goede en Jan de Rolder, N. de vaarsloot. 65 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Pieters Taanman, Sijmon Taanman en Jan Mienes, als voogden over het minderjarige kind van Maarten Willems Beets, verkopen ten overstaan van weesmeesteren voor f 546,- aan Marten Beets een huis, pakhuis en erf op de Kralingbuurt. Belending; O. Sieuwerd Dwingelo, W. Anthonis Sonbult, Z. en N. de vaarsloten. 66 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Krekel verkoopt voor f 6,- aan Willem Vastewijk en Remmert Sieuwerts een huis, heekelhok en erf op de Heikesbuurt. Belending; O. Claas Visscher, W. de weduwe van Jan Ot. 67 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Dirk de Goede en Jan Olij, als voogden over de kinderen van Willem Beets en Lijsbeth Cornelis, verkopen publiekelijk ten overstaan van weesmeesteren voor f 750,- aan Trijntje Pieters Blau een huis en erf aan de Regtestraat zuidzijde. Belending; O. de Dam, W Thomas Brem, Z. Jan Rijks Kloppenburg en de gang van de sluis. Belending van bleekveld; O Lijsbeth Dirks Groot, W. Aldert de Wit, Z. het bleekveld van Thomas Brem huizen met erf De Rijp transport = blad 15 =

16 inventarisnr: Jan van der Lijn, als voogd over de kinderen van Claas van der Lijn en instaande voor Abraham Cos en Jan Sijmons Ruts, medevoogden, verkopen publiekelijk ten overstaan van weesmeesteren voor f 485,- twee huizen met erven naast elkaar aan de Regtestraat zuidzijde. Belending; O. over de gang met Tames Schoenmaker, W. Guurtje Huijgen, N. de voorhaven. Het oostelijke huis heeft een portie in de gang beoosten het zelve van de Voorhaven af tot 't Heerenstraat en daar over bij de Oostzijde van Claas van Pettens huis langs noordaan tot de wijk toe. Het westelijke huis heeft de gang tussen deze twee huizen in van de voorhaven af tot 's Heerenstraat toe met de weduwe van Jasper Appelo gemeen. 69 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Jantjes en Aldert de Wit, als voogden over Lisjen Pieters, minderjarige dochter van eerste comparant, verkopen voor f 340,- aan Dirk de Goede een huis en erf aan de Regtestraat zuidzijde beoosten de Dam. Belending; O. Cornelis Kiere, W. Jacobus vande Meij. 70 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Valter verkoopt voor f 50,- aan Aris Groen een huis en erf op het Ried. Belending; N. de gemene straat, O Klaas Oly, Z. de vaarsloot, W. Floris Gerbrands. 71 timmerwerf en schuur De Rijp transport inventarisnr: Anna Simons Sijpheers, weduwe van Jan Willems Prins, als voogdes en boedelhoudster van testament voor Jacob Schoolhouder, notaris, dd met uitsluiting van de weeskamer, verkoopt voor f 80,- aan Arend Prind, behuwd broeder, de helft in een timmerwerf en schuur, waaraan zij de wederhelft behoudt, op de Meelsaks Noordoosthoek tot Rijp. Belending; N. de haven, O. de vaarsloot, Z de straat, W. Louris Poest. 72 huis, koestalling, hooiberg en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 16 =

17 Abraham Doree verkoopt voor f 500,- aan Jacob Arents Jantjes een huis met een hooiberg en koestalling daarachter met erf aan de Regtestraat noordzijdebeoosten de Dam. Belending; W. de weduwe van Cornelis Groots, O. Johannes Sijlvius. Met een gang gemeen van de voorhaven tot achter aan de vaarsloot. Hebbende Sijmon Cornelis en Johannes Sijlvius een vrij eigen gemakhuisje achter dit erf of tuin. Met recht om een schuitje neer te leggen. 73 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Claas Bouwens, die het recht verkregen heeft van Jacob Hou, verkoopt voor f 130,- aan Simon Willems Paus een huis, heekelhok en erf op het Venje benoorden de straat. Belending; O. de weduwe van Willem Frederiks Paus, W. Cornelis Glasekas, N. de sloot. 74 land De Rijp transport inventarisnr: Claas Gerrits Bosch voor hemzelf en Arend Blau, Dirk Haring en Pieter Drost, weesvaders van het Doopsgezinde Weeshuis tot West Zaandam en alimentatie voor de kinderen van Klaas Sijmons Lou en Lijsbetje Gerrits Bosch (Lijsbetje en bovengenoemde Claas Gerrits Bosch zijn de enige kinderen van Gerrit Claas. Erfgenamen van Gerrit Claas Bosch gepasseerd voor Reinier Cramer, notaris tot Graft dd ), verkopen voor f (f 22,- per aggelen) aan doctor Jacob en Frans Groen 9 aggelen 9 3/4 roeden land in deze banne benoorden de Zuiddijk bij het Overtoom. Belending; Z. de dijksloot, N. de kopers, O. Dirk Purmerents boel, W. Pieter Beets. 75 land De Rijp transport inventarisnr: Teunis Mars, getrouwd met Maartje Eenhoorn, verkoopt voor f 300,- aan Arend de Jong, mede schepen, een stukje land van ruim 8 aggelen in deze banne. Belending; W. de boejersloot, N. Seger van Hoorn, O. Abraham Cos, Z. de erfgenamen van doctor Jacob Toornburg. 76 huis De Rijp transport inventarisnr: Grietje Klaasen, erfgename van Dirk Beek, verkoopt voor f 30,- aan Willem Vastewijk een en een half huis, zijnde drie woningen, benoorden de Regtestraat beoosten de Dam aan het Schermerpad. Met portie aan de gang of het zogenaamde Schernerpad en wallen bewesten deze huizinge van de Gou af tot de Regtestraat. = blad 17 =

18 77 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Lambert Pieters verkoopt voor f 70,- aan Pieter Karman, mede schepen en vroedschap, een huis en erf op de Kralingbuurt. Aan de Oostzijde een gang met Jan Boon gemeen. Belending; O. het mennonitenklooster, W. Cornelis Pieters. 78 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Willem Jans Ives, buurman alhier, gehuwd met Guurtje Pieters Kostelik, eerder huisvrouw van Pieter Storm, verkoopt voor f 220,- aan Willem Kriek een huis, heekelhok en erf op het Venje aan de Oostzijde. Op welks grond het hek met de palen aan de Oostzijde moet staan beoosten de gang van en aan de oostzijde van dit huis; dat alleen tot onderhoud van het hek verplicht, volgens opdracht aan Pieter Storm dd Belending; W. de weduwe van Cornelis Boekje, O.Jacob Keizer. 79 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Barend Jans Muis, bakker alhier, verkoopt voor f 210,- aan Pieter van Loijen, smid, een huis en erf op de Kralingbuurt. Tussen deze huizen een gang strekkende van de Noorderhaven af zuidwaarts tot aan Dirk de Goede en het erf van Jan Rolder toe. Belending; W. 't Mennonitenklooster, O. 't Smithuis van de koper. 80 land "Karsje" De Rijp transport inventarisnr: Jacob Eenhoorn verkoopt voor f aan zijn broer Seger Eenhoorn een stukje land groot 2 1/4 aggelen, genaamd "Karsje", bewesten de Gou. Belending; Z. Jan Boon, N. Abraham Cos, W. de weduwe van Jasper Appel. 81 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 18 =

19 Thomas Brem met procuratie van Johannes Beukelaar, notaris, en getuigen tot Amsterdam den van Maria Parent, weduwe van Johannes Vestenburg, verkoopt voor f 375,- aan Jan Plaat, meester, een huis en erf aan de Regtestraat noordzijde nevens de Dam. Het hek aan de Westzijde maakt de scheiding tussen dit erf en dat van Thomas Brem volgens opdracht aan Jan Jacobs Luijt dd Verder een overeenkomst over een hek aan de oostzijde, tussen Aldert Groot en Johannes Vestenburg, den voor Egbertus van Cleef, notaris tot Graft. Belending; O. de heren Theodorus en Maurits Storm, W. Thomas Brem, N. de Gou. 82 boomgaard met speelhuis en schuithuis De Rijp transport inventarisnr: Anthoni Ruigrok, wonend Amsterdam, verkoopt voor f 140,- aan Seger Eenhoorn een boomgaard of tuin met speelhuis, regenbak, vuurplaats, schuithuis en aankleven op de Sanct Jacobsbuurt. Belending; N. Simon Heines, voorts vaarsloten huizen met hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Ot weduwnaar Jacobs, Lijsbet en Willem de Boer en Cornelis Willems Bek, voogden over de gemene armen en alimentatie de kinderen van Lijsbet Jacobs van haar overleden man Cornelis Laken, verkopen voor f 62,- aan het dorp Rijp een huis, heekelhok achter, alsmede een huis en heekelhok voor met erf op de Lievelandsbuurt. Belending; O. een gemene gang voor de helft dit huis en over desselve Jacob Corf zijnde deze gang gemeen van de straat af noordaan tot de sloot, W. met Jacob de Vos huisjes met erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter 't Lam, mede schepen alhier, verkoopt voor f aan Hendrik Paan de helft in een huis, pakhuis en erf en de helft in twee huisjes met erf voor over straat, waar de koper als getrouwd aan de weduwe van Cornelis Bosdam de andere helft heeft, gelegen aan de Regtestraat bewesten de Dam. Belending; O. Engel de Boer, W. Egbert Gerrits. 85 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Hendrik Paan (Paen), getrouwd aan weduwe Aaltje Jans Vriend en erfgename van Cornelis Bosdam, verkoopt voor f 450,- aan Aaltje Boons, weduwe van Pieter Koorn en Pieter Boon een huis en pakhuis daarachter met erf aan de Noodzijde van de Regtestraat bewesten de Dam. Jacob Dop mag tot mei in het pakhuis blijven hekelen, De verkoper en = blad 19 =

20 zijn vrouw mogen blijven wonen tot de vrouw is overleden voor f 20,- per jaar, te beginnen 1 mei Belending; Z. de Regtestraat, N. de vaarsloot, O. Engel Boer, W. Egbert Gerrits. 86 huis, smederij en slijphuis De Rijp transport inventarisnr: Lucas van Breen, notaris tot Wormerveer met procuratie gepasseerd voor Michiel Beets, notaris en getuigen tot Zaandam van Jan Klaver, verkoopt voor f en een hypotheekbrief van f aan Arend Liewes, smit alhier, een huis gebruikt als woonhuis en smederij met slijphuis en stallingen en erf op de Tuinbuurt. Belending; O. Floris de Boer, W. de erfgenamen van Claas Blau De Rijp verklaring inventarisnr: Ontvangen f voor de armen wegens 80sten penning van verkochte en getransporteerde goederen tot Rijp van 16 maart 1742 tot dato 8 april De voogden Aldert Meut en Jan 't Lam. 88 timmerhuis, erf en werf De Rijp transport inventarisnr: Jochem Haan, instaande voor en wegen zijn indispooste broeder, Maarten Meijer, verkoopt voor f 325,- aan Cornelis Pop een huis, timmerhuis met erf en werf op het Westeinde van het Ried. Belending; Z. Jan Oly, getrouwd met de weduwe van Cornelis Samson, O. het timmerhuis van Maarten Borsjes, W. en N. vaarsloten. 89 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Anna Sijmons Sijpheers, weduwe van Jan Prins, bij testament gepasseerd voor Jacob Schoolhouder, notaris, boedelhoudster en voogdesse over haar minderjarige kinderen met uitsluiting van de weeskamer, verkoopt voor f 40,- aan het dorp Rijp een huis en erf op de Lievelandbuurt. De gemene straat strekt door het erf aan de Oostzijde een eigen vrije gang en de regenwatersbak met Claas Wit gemeen. Het heekelhok van Cornelis Klinker is op dit erf voor een recognitie van 20 stuivers per jaar en verder condities voor de notaris Pieter Schoolhouder. Belending; O. Klaas Wit, W. 't dorperf, N. en Z. de vaarsloten 90 huis, hekelhok en erf = blad 20 =

21 De Rijp transport inventarisnr: Schepenen en regeerders tot Rijp verkopen voor f60,- aan Isbrand Klaas Mars een huis, hekelhok achter, alsmede een huisje en hekelhok voor met erf op de Lievelandsbuurt. Er is een verschil tussen Isbrand Mars en Jacob Corf over eigendom van de gang. Er is een opdracht aan P. Muis 15 april 1684, tevens een opdracht die is ondertekend door Cornelis Bek. Is getekend door Jacob Corf en Isebrant Mars. Belending; O. een gemene gang daar dit huis de helft in toebehoort en over dezelve Jacob Corf, W, Jacob de Vos. 91 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Jan Plaat, chirutgijn, verkoopt voor f 600,- aan Nanning van Foreest, groot ambachtsheer en burgemeester tot Hoorn een huis en erf op het Ried. Hebbende in de houttewal beoosten het huis van de weduwe van Cornelis Kronevelt met 3 andere participanten gemeen, zeven voeten van de Noordkant van het zelve huis af zuidwaarts tot een vrije opscheping. Moet onderhouden worden door Guurt Garbrand, Cornelis Louwes en de weduwe van Cornelis kronevelt. Belending; O. Cornelis Louwes, W. Guurt Garbrands weduwe van Simon Bakker, N. de straat en Z. de sloot. 92 damschuit De Rijp transport inventarisnr: Marten Beets verkoopt voor f 330,- aan Jan Freken, won. Broek op Langendijk, een damschuit, lang over het steven 52 1/2 voet met mast, spriet, zeil, fok en verder gereedschap daarbij. Bij kwitantie van J V..lijn collecteur tot Rijp is gebleken dat de 40e penning en 1/10 verkocht aan hem op dato dezes was betaald Armgeld f huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Hendrik Appeldoorn, wonend in Jisp en erfgenaam van Trijntje hendriks Appeldoorn, verkoopt voor f 105,- aan Barend Muis een huis, heekelhok en erf aan de Regtestraat bewesten de Til. Belending; O. Sasscher Willems, W. Jacob Rijken en Claas Josephs. 94 huis, hekelhok en erf De Rijp transport = blad 21 =

22 inventarisnr: Barend Muis, bakker alhier, verkoopt voor f aan Pieter jans Vis een huis, heekelhok en erf aan de Regtestraat bewesten de Til. Belending; O. Sasscher Willems, W. Jacob Rijken en Claas Josephs. 95 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Arend Kok, getrouwd met Dieuwer Claas Swaan, verkoopt voor f 171,- een huis en erf benoorden de Regtestraat beoosten de Dam op het Oranjepad. Mede portie in de gang en wal bezuiden de Regtestraat tot de vaarsloot tussen het huis toekomende Grietje Sijmons en Trijntje. 96 land De Rijp transport inventarisnr: Teunis Mars, getrouwd met Maartje Eenhoorn, verkoopt voor f 45,- (f45,- het aggelen) aan Jacob Eenhoorn en Adriaan Appel een stukje land groot 2 aglen, 7 roeden beoosten de Gou. Belending; W. de traankokerij d'ojevaar, O. de verkoper. 97 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Albert Jans instaande voor en vanwege zijn indispooste behuwd zuster Maartje Krijnes wed. Simon Heines, die in zijn leven verkocht heeft voor f aan Adriaan Cornelis Verwer een huis, heekelhok daarachter en erf op de Sanct Jacobsbuurt. Prijs geheel betaald aan de weduwe van Simon Heines. Belending; Z. de tuin van Seger Eenhoorn, N Jan Arjans Maat. 98 land De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Verwielen, bij acte Crommeniedijk aan ons vertoond, verkoopt voor zonder voor dit getransporteerde iets te bedingen ontvangen of te goed te zijn aan Jan Pieters Meijer, wonend in Graft twee akkertjes land groot 9 zestiende, gelegen bewesten de Gou. Belending; de gewezen boomgaard van der Lijn. = blad 22 =

23 99 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Kasper Kramer, bakker, getrouwd aan Neeltje Teunis erfgenaam en gewezen vrouw van Jan jans Kat, verkoopt voor f 225,- aan Hendrik Willems, schipper, een huis en erf op de Tuinbuurt. Met bijbehorend recht opdracht aan Dirk Jacobs Belending; N. Cornelis Tuin, O. Adriaan Vijselaar, Z. de haven, W. Seger van Hoorn. 100 huis en erf met huisje De Rijp transport inventarisnr: Jan Pool, chirurgijn, verkoopt voor f 1000,- en een hypotheekbrief van duizend gulden aan Maas Baks wonend Amsterdam een huis en erf met een huisje achter op de wal en tuin achter oversloot, gelegen aan de Noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Met een 1/4 part in de gang en wal bezuiden de Regtestraat tussen de huizen van Dirk Muis en Alberd Wessels, voorts in de poort van Cornelis de Boer. Belending; O. Jan van der Mark, W. Cornelis de Boer. 101 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Van Petten, erfgenaam van zijn moeder Neel Louris Kostelik, verkoopt voor f 85,- en een kustingsbrief van f 85,- aan Jan Hunnekes een huis en erf aan de zuidzijde van de Regtestraat beoosten de Dam. Belending; O. de kinderen van Cornelis Groen, W. de erfgenamen van Claas gerrits Bosch, Z. de sloot akkers land De Rijp transport inventarisnr: Pieter Carman, oud schepen en vroedschap, verkoopt, zonder dat hij comparant iets bedongen, ontvangen of te goede heeft, aan Simon Kiltjes twee akkers land groot 6 zestiende gelegen beoosten de Gou, benoorden en aan de Meelmolenstraat. Belending; O. de Oostdijksloot, W. een akker behorende aan het Rijperpolder, de ander groot 9 1/4 zestiende bewesten de Gou, Z. Krijn Olofs, N. Jacob de Boer. 103 huis, pakhuis en erf De Rijp transport = blad 23 =

24 inventarisnr: Pieter Breeuwer verkoopt voor f 600,- aan zijn behuwd moe, Maartje Jans wonend in West-Zaandam een huis met een dubbel erf, heeft een bleekveld met een huisje daarop voor het huis, nog een pakhuis en erf op het Ried, gelegen 1) bewesten de Dam aan de Noordzijde van Regtestraat en 2) bezuiden de Regtestraat met nog enige aanwijzingen volgens opdracht Ook een gang gemeen met Jan Koning. Met opdracht van 1 maart 1738 en 26 april Belending; O.Adriaan de Vos, W. Cornelis kat, N de gemene straat, Z. de vaarsloot, O. een gang gemeen met de Wit en Schoolhouder. 104 huis, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Seger Toornburg verkoopt voor f 650,- aan Cornelis Beck, secretaris, een huis, pakhuis en erf bezuiden de Dam aan de Middelstraat. Een gang volgens opdracht 9 maart 1675, bij dit erf en de weesvaders gemeen is ten westen de vaarsloot met portie aan de waterstoep voor over straat bezuiden het huis van Claas Bakker. 105 huizen, pakhuis en erf De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Stijns, gehuwd me Trijntje Pieters Blau, verkoopt voor f 170,- aan zijn behuwd broeder, Pieter Windig, 1/3 in een huis, pakhuis en woningen en erf, waarin de koper reeds 1/3 had, gelegen op het Nieuweland. Met een gang tussen de huizen van Ernst Hendriks en Dirk van Petten. Belending; N. en O. de gemene straat, W. de vaarsloot, Z. Ernst Hendriks. 106 boeierjacht "De Visser" De Rijp transport inventarisnr: Arend Kok, scheepstimmerman, Maarten Visser, Maarten Muis, Hendrik Jans en Floris de Boer, schipper varende op Amsterdam en instaande voor Albert Wielstra, medeschipper, hebben gekocht van de heren gerechte van Amsterdam op executie een boeierjacht genaamd De Visser, toebehorend hebbende Barend Bosch. voor f 400,-. Op publieke veiling verkocht voor f 720,- aan Dirk Muis. Het schip is oud 14 jaren, lang over het steven 47 voet, wijd 12 1/2 voet, met mast, giek, zeilen, fokken en verder toebehoren. 107 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 24 =

25 Dirk Muis verkoopt voor f 40,- aan zijn broeder Maarten Muis de helft in een huis en erf (de koper heeft reeds de andere helft), gelegen even bewesten de Kralingbuurt aan de zuidzijde van de Regtestraat. Belending; W. Jan Bijl is erve, O. een gemene gang. 108 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Pieter Willems Hakket en Pieter Willems Huisman voor hun zelve. Nog Jan Jochems Been voor hem zelve en voor zijn minderjarig kind bij Neeltje Willems. Kinderen en erfgenamen Willem Hakket en Dieuwer Huisman verkopen voor f 170,- aan Michiel Glasekas een huis en erf op het Ried, benoorden de straat. Belending; W. en N. Cornelis Glasekas, O. de vaarsloot. 109 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Seger van Hoorn, koopman, verkoopt voor f 70,- aan Pieter Boelsz. een huis en erf op het Ried bezuiden de gemene straat. Belending; O. Dirk Jochems, W. Jan Taanman, zijnde de goot van Dirk Jochems aan dit huis vastgemaakt stukken land De Rijp transport inventarisnr: Cornelis Roosterman, kapitein-luitenant in het regiment van colonel Buis met procuratie voor Thomas van Galen, notaris en getuige tot Medemblik van zijn broer Jacob Roosterman, wonend gelijk comparant in Medemblik, beide enige kinderen en erfgenamen van Neeltje Schellinger, weduwe en erfgename van Jan Castricum volgens testatment voor Jan Cos, notaris en getuige tot Medemblik, (Jan Castricum is zoon en erfgenaam van Seger Castricum) verkoopt voor f 850,- aan Klaas Visscher, koopman, 3 stukken land: 1. groot 9 aglen aglen, aglen gelegen bezuiden de Rijp. Belending; 1. O. de prince en heikesbuurt, Z. en W. de erfgenamen van Jacob Pieters Groot c.s. 2. Z. Willem Bek, N. het Oudijk, O. de weduwe van Garbrand Groot en Cornelis Beek, W. een vaarsloot 3. Z. het Oudijk, N. Louris Backer, O. Willem bek, W. de boeiersloot. 111 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: = blad 25 =

26 Schepenen en regeerders tot Rijp, ter bekomminge der achterstallige omgelden, verkopen voor f 16,- aan Sasscher Willems een huis en erf aan de Regtestraat bewesten de Til, het huis en erf toebehoort hebbende dezelve Sasscher Willems. Aan de oostzijde een gang met weduwe Pieter Vis gemeen. Belending; O. Cornelis Tuinman, W. de weduwe van Pieter Vis. 112 huis en erf De Rijp transport inventarisnr: Impje Jans, weduwe en erfgename van Cornelis Boekjes, met macht van verkoping mits aan de kinderen voldoende de legitieme portie volgens testament , gepasseerd voor Jacob Schoolhouder, notaris tot Rijp, verkoopt voor f 40,- aan haar behuwd zoon Reindert Maartens een huis en erf op het Venje, benoorden de straat. Op conditie dat zij haar leven lang de vrije bewoning van de voorwoning behoudt, Zonder omgelden, reparatie of iets anders faarvoor te bekostigen. Belending; O. Willem Kriek, W. de weduwe van Willem Frederiks Paus De Rijp recht van overpad inventarisnr: Sijmon Cornelis verkoopt voor f 18,- aan Jacob Eenhoorn, koopman, het recht en vrijheid dat de koper uit desselfs pakhuis achter zijn woonhuis bewesten de Dam zal mogen overzicht hebben na de prutterij die hij met Adriaan Appel gemeen heeft, beoosten de Gou over het wester gedeelte van zijn comparants boomgaard, gelegen mede beoosten de Gou. Met condities dat de boomgaard weg moet en er niets meer gebouwd mag worden, alles zolang Jacob Eenhoorn leeft De Rijp recht van overpad inventarisnr: Lijsbeth Pieters, weduwe van Jan Ot, mede instaande voor haar minderjarige kinderen aan welke zij wegens armoede door de armen-voogden ondersteund wordende, geen vaders erf kan bewijzen, verkoopt voor f 8,- aan Claas Visscher, koopman, het recht van vrijheid om van het noordeinde van de gang bewesten haar huis op de Heikesbuurt gebruik te maken en een dam te leggen over het slootje tot aan zijn land om zijn vee daar te brengen. 115 huis, hekelhok en erf De Rijp transport inventarisnr: Maarten Arents Borsjes, Maarten Bout en Jacob Jantjes als voogden over Jan, Willem en Pieter Bout, minderjarige kinderen van Maarten Bout en Maartje Pieters Hoven voor de helft erfgenamen van Pieter Jans Hoven, nog Claas Oly = blad 26 =

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6381 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 5.5.1731 - De Rijp transport inventarisnr: 6381 1 Garbrant Groot en Maarten Borsjen, testementaire administrateurs over de boedel van Adraan de Vos, verk. aan Jacob van Deventer, een huis

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6384 Bewerking Marianne Teunis blz. 1., 26-4-1766; Pieter Oostenraad Boon verkocht aan Pieter Schoolhouder een stukje land, groot 14 agele in verponding 1 mad 10 5/8 zestiende, aan de Oostkant van de Gou tegenover de Noordeindersloot.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6385 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 18-1-1777; Jan Addekes verkoopt aan Pieter Fiers, wonend op de Beets, een huis en erf kohiernr. 197 aan de Regtestraat beoosten de Cralingbrug. Belend over de gang en wal, waar dit huis een portie

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6387 Bewerking Marianne Teunis Blz. 1, 19-05-1792; Simon Poest verkoopt aan Cornelis Ruyers een huis met erf nr. 59 gelegen aan de noordzijde van de Regtestraat beoosten de Dam, belend met Pieter Vogel O en met het timmerhuis van Pieter

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6379 Bewerking Marianne Teunis 1 oliemolen - 8.5.1710 - de Rijp transport inventarisnr: 6379 1 Aldert Sijmonz. namens de erfg. van Sijmon Allerts en Diewertjen Keeses te Zaandam op het Kalf voor de ene en Willem Cornelisz. de Lange

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 15.5.1685 - de Rijp op het Oosteinde transport inventarisnr: 6377 1 De Rijp Oud Recht Inv. nr. 6377 Heyn Jansz van Sluys nu wonend te Edam verkoopt aan Pieter Gerritsz Decker een huisje

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6386 Bewerking Marianne Teunis blz. 1, 29-05-1784, Pleuntje van der Meer gehuwd met Jan Jacobsz Wit, verkoopt aan Beertje Jacobsz Hop wonend te De Rijp, een huis en erf aan de Rechtestraat no. 138 bewesten de Dam beoosten en naast de

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6388 Bewerking Marianne Teunis blz 1, 3-9-1802; Pieter Muus verkoopt aan Jacob en Gerrit Koning tot Graft, 1/16 part in een hennepkloppersmolen genaamd "De Liefde", even bezuid westen het dorp nr 586, koopsom is 10 gld. blz 2, 3-9-1802;

Nadere informatie

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten

Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten Beemster en Oosthuizen, transcriptie doopsgez. geboorten 1737-1793 - gemaakt door Pieter Hellingman - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Beemster Inventarisnummer:

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE

NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NOTARIEEL ARCHIEF ZUIDERWOUDE NA 467 Sijbrand Roos Aan het begin van dit deel is een register. De eerste 15 akten zijn verloren gegaan en worden hieronder vermeld zoals ze in het register staan. (1) Testament

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 huis en erf - 13.4.1754 transport inventarisnr: 6383 1 Dirk de Goede, en Cornelis Avis mede voor Barend van Deventer gemachtigd bij onderhandse akte dd. 11-10-1753 over de boedel van Jacob van Deventer,

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

De kwartierstaat van Cornelia Bruins

De kwartierstaat van Cornelia Bruins een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Cornelia Bruins door 4 februari 2017 De kwartierstaat van Cornelia Bruins Generatie 1 1. Cornelia Bruins, dochter van Johannes Hermanus Bruins (volg

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733

Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 Berkhout (met De Leek), index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3649) Wim Wijsman, Purmerend, december 1998 14-01-1758 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF TE ILPENDAM PAG. 1 Verkoper: Cornelis Kalkman

Nadere informatie

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725

Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Maagscheiding tussen de kinderen Jan Wolters en Hillechien Geerts op 21 oktober 1725 Op onder gegeven datum is er een zeker contract van maagscheiding ingegaan tussen Jan Roelofs 1 nomine uxoir Fijchien

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3647) Wim Wijsman, Purmerend, oktober 1998 23-06-1731 VERKOOP VAN EEN HUIS EN ERF EN LAND IN DEN ILP FOLIO 1-R Verkoper: Willem

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3661) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 08-01-1795 BOEDELSCHEIDING 3661 AKTE 1 Jan Visser en Klaas Klomp, met last en procuratie

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3656) Wim Wijsman, Purmerend, juni 1999 06-03-1703 BEWIJS VAN MOEDERS ERFDEEL 3656 AKTE 1 Claas Jansz Nies uit Purmerland verklaart

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis 1 land - 30.3.1697 - de Rijp op het Zuideinde transport inventarisnr: 6378 1 De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6378 Jan Allertsz Betjes, kaaskoper verkoopt aan de kinderen van wijlen Willem Beets een stuk land

Nadere informatie

Index trouwen district XIII.

Index trouwen district XIII. Doopboek Zwammerdam p.85 dd. 11-09-1763: Septemb[er] 11 (kind) Gerrit. Abraham Roest Pietertje van der Boon Getuijge Marijtje Roest. (in de marge:) onder Aarlanderveen. Gerrit is dus geboren te Aarlanderveen

Nadere informatie

Een doktersrekening uit 1875.

Een doktersrekening uit 1875. Een doktersrekening uit 1875. Een rekening uit 1975 van P. Stolp, geneesheer, bestemd voor Jan Wildeboer was aanleiding om uit te zoeken: Wie was en waar woonde dokter Stolp en wie was en waar woonde Jan

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter

Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter een genealogieonline publicatie Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter door 4 maart 2017 Stamboom Families Bronder, Korevaar, Walter Generatie 1 1. Dirk Bronder, zoon van Dirk Jansz Brons en Lijsbeth

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3651) Wim Wijsman, Purmerend, januari 1999 05-07-1786 VERKOOP VAN EEN BAKKERIJ TE ILPENDAM 3651 FOLIO 1-R Verkoper: Willem Witting

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801

Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801 Schagen, selectie van regesten t.b.v. veldnamenonderzoek transporten 1785-1801 - gemaakt door Karel Numan - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Regionaal Archief, Alkmaar Archief: Oud-rechterlijk en

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Kadastrale gegevens Niezijl en omgeving volgens Kadaster van 1832

Kadastrale gegevens Niezijl en omgeving volgens Kadaster van 1832 Kadastrale gegevens Niezijl en omgeving volgens Kadaster van 1832 H.Hasper 16-02-2017 Medio 2015 is een scan gemaakt van de gemeentelijke begraafplaats, gelegen ten westen van het dorp Niezijl. Het doel

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Notarieel arch. Nr. 1674-3083/175

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6380 Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr. 6380 Bewerking Marianne Teunis 1 boomgaardje - 18.5.1720 - De Rijp transport inventarisnr: 6380 1 Cornelis Olij verk. aan Pieter Koorn een boomgaardje, gelegen achter de huizen naar het westend toe, bel. de koper O, Dirk Jansz. Bakker

Nadere informatie

[1] Jacobus de Bruijn

[1] Jacobus de Bruijn [1] Jacobus de Bruijn Heden den Negenden Mei achttien honderd negen en veertig verschenen voor mij Jan Smits van der Goes Notaris residerende te Bergambacht, in het arrondisſement Rotterdam, Provincie

Nadere informatie

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding

STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni herberg Ut Krom. Inleiding STOLP (HERBERG) WINKELERWEG 7 WINKEL juni 2013 1 Inleiding Vanuit de tekst in de overdrachtsakte van 1900, mogen we aannemen dat de boerderij, vanaf het begin tot aan de tijd dat paard en wagen en de hondenkar

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3660) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 04-03-1789 AKTE VAN VOOGDIJ 3660 AKTE 1a Johannes Reinhard Beekmeijer uit Ilpendam,

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Hoenkoop

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Hoenkoop Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3642) Wim Wijsman, Purmerend, februari 1998 Hier begint 't Protocol ende tegelijck oock de 1e rekeninge van de XXe en XLe penningen,

Nadere informatie

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis

De Rijp Oud Recht Inv.nr Bewerking Marianne Teunis f.1-2, acte 1, 17-8-1808; Jan Boon jr. Jacob Water en Gerard Joan van Hoolwerf schepenen van De Rijp en Cornelis Boonacker als schout en secr. met procuratie dd. 15-8-1808 gepasseerd voor notaris Jacob

Nadere informatie

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678

VIb - 1. TRIJNTJE JASPERSDR VAN VELDEN, weduwe van Pieter Philipsz Pijnaker, begr. Vlaardingen juli 1678 VIb - 1 JAN JANSZ VAN RIJT, zn. van Jan Willemsz van Rijt en Grietje Jans van Alphen (zie Vb), bouwman in de Broekpolder in Vlaardingerambacht, leenman aldaar, molenmeester aldaar, begr. Vlaardingen jan.

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3655) Wim Wijsman, Purmerend, april 1999 13-01-1693 BOEDELSCHEIDING 3655 AKTE 1 Paulus Pietersz uit Landsmeer en Pieter Claasz

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Historie pand Westkaai

Historie pand Westkaai Historie pand Westkaai Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai (Westhavenkade 9 10) staat de volgende spreuk te lezen: Laat winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf

Nadere informatie

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt.

3 maart [1789] de eerzame b[urgemeeste]r Hendrik Appelo. o[ude] K[erk] no 88 doorgeluidt. Den 8 october inges[chreven] getrout den 29 october alhier Dirk Henricks van Borne wed[uwnaa]r aan de Swartsluis, met Henrikjen Jans J[onge] D[ogter] wonende tot Zwolle. Den 23 januarij [1718] is gedoopt

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM

STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM STREEKARCHIEF WATERLAND OUD RECHTERLIJK ARCHIEF VAN ILPENDAM (Inventaris no: 3659) Wim Wijsman, Purmerend, september 1999 27-04-1776 TESTAMENT 3659 AKTE 1 Testament op de langstlevende van Pieter Pietersz

Nadere informatie

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24

Written by Yvonne Roeling Wednesday, 31 December :00 - Last Updated Tuesday, 06 January :24 Familie de Vette uit Kethel en Spaland. (Fragmenten uit eigen onderzoek en dat van Dhr. A. v.d. Tang) De eerste voorouder de Vette kom ik tegen in een Notariële Acte van 18 Januari 1655 wanneer er een

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch,

Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, Nummer Toegang: 806 Plaatsingslijst van de collectie van vredenburch, 1480-1883 Archief Delft 806 Collectie Van Vredenburch 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

2 d[it]o [ ] is gedoopt Nelligjen dogter van Hermen van Raalte en Hadewigh Frens va Beugelen getuige Aeltien Vrents van Beugelen.

2 d[it]o [ ] is gedoopt Nelligjen dogter van Hermen van Raalte en Hadewigh Frens va Beugelen getuige Aeltien Vrents van Beugelen. Inges[chreven] den 14 november [1744] Hendrik Derks Apperloo J[onge]M[an] met Catrina Daniels J[onge] D[ochter] beijde alhier en getr[ouwd] den 6 december alhier. 16 d[it]o [november 1755] is gedoopt Daniel

Nadere informatie

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn

CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012. 2012-2 boerderij De Goorn. Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn CATHARINAHOEVE DE BURG 1 DE GOORN oktober 2012 1 Hoofdstuk I Bewoningsgeschiedenis Catharinahoeve, De Burg 1, De Goorn A. Eigenaren Vanaf 2011 Ed Peerdeman Van 1956 tot 2011 Johannes Petrus Tessel (Jan)

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1

WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 Vf - 1 WILLEM CORNELISZ VAN RIJT, zn. van Cornelis Vranckenz van Rijt en Trijntje Claesdr (zie IVb), begr. Naaldwijk 24.7.1636 (oud graf f 4) 1 tr. ca. 25.1.1635 2 TRIJNTJE REIJERSDR VAN ADRICHEM de jonge,

Nadere informatie

Huwelijk Hendrik Appelo Hendrikje Slager Derk Appelo Jantje Egberts Bos Kornelis Appelo Geertje Steenbergen Kornelis Appelo

Huwelijk Hendrik Appelo Hendrikje Slager Derk Appelo Jantje Egberts Bos Kornelis Appelo Geertje Steenbergen Kornelis Appelo Inventarisnr: 14247 Aktenummer: 15 Datum: 05-05-1820 Bruidegom Hendrik Appelo Leeftijd: 35 Bruid Hendrikje Slager Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Vollenhove Vader bruidegom Derk Appelo Moeder bruidegom Jantje

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede

De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede De ontwikkeling van het Schapenland of Hoe tante Hendrika ontsnapt aan de armoede Dankzij de inkomsten uit de verkoop van grond op het Schapenland in Broek op Langedijk ontkwam de familie Kostelijk aan

Nadere informatie

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte-

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 14247 Gemeente: Zwartsluis Aktenummer: 7 Datum: 30-04-1813 Bruidegom Cornelis Appelo

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen

De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen door 12 oktober 2017 De kwartierstaat van Tiny Anna van Huizen Generatie 1 1. Tiny Anna van Huizen, dochter van Albert van Huizen

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud

BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD boerderij Oostwoud. Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud BOERDERIJ DORPSSTRAAT 69 OOSTWOUD 1 Bouw- en bewoningsgeschiedenis Oostwouderdorpsstraat 69 te Oostwoud Op dit perceel stonden twee stolpboerderijen. De voorste boerderij dateerde uit de 17 e eeuw. In

Nadere informatie

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 - gemaakt door O.P. van Driel - Oorspronkelijke bron Instelling: MVG (Mormonen voor Vrede en Gerechtigheid), Eindhoven Filmnr.: 0428013 Archiefinstelling:

Nadere informatie

Collectie F.G.A. Huber

Collectie F.G.A. Huber Collectie F.G.A. Huber De collectie bestaat voornamelijk uit aantekeningen die burgemeester Ferdinand Gustaaf Adolf Huber maakte tijdens zijn ambtsperiode op Ameland tussen 1955 en 1961. De collectie is

Nadere informatie

3. Het begin. De Dam in 1648

3. Het begin. De Dam in 1648 3. Het begin Oostzaandam In den beginne... was er water. Zo zou je een verhaal over de streek rond de Zaan kunnen beginnen. In den beginne was het in ieder geval het water dat samen met de wind bepaalde

Nadere informatie

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3

R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 R E C H T E L I J K A R C H I E F K E T H E L E N S P A L A N D I N V E N T A R I S N U M M E R 9 3 P R O T O C O L L E N V A N V O O R S C H O U T E N S C H E P E N E N V E R L E D E N A K T E N V A N

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie