CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING"

Transcriptie

1 Training inhoud : CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING... 2 ONDERHOUD CONTROLLOGIX MET RSLOGIX CONTROLLOGIX INTEGRATED ARCHITECTURE (CONTROLLOGIX / HMI / INTEGRATIE FREQUETIE REGELAARS / MOTION)... 6 COMPACT MACHINE SOLUTIONS (COMPACTLOGIX / HMI / FREQENTIE REGELAARS)... 8 CONTROLLOGIX ADVANCED PROGRAMMERING... 9 GUARDLOGIX PROGRAMMERING GUARDLOGIX ONDERHOUD FACTORYTALK ASSETCENTER PROGRAMMEREN PLC-5 MET RSLOGIX ONDERHOUD PLC-5 MET RSLOGIX PROGRAMMEREN SLC-500 MET RSLOGIX ONDERHOUD SLC-500 MET RSLOGIX CONFIGURATIE VAN EEN DEVICENET NETWERK CONFIGURATIE VAN EEN CONTROLNET NETWERK CONFIGURATIE VAN EEN ETHERNET(/IP) NETWERK FACTORYTALK VIEW SE (SUPERVISORY EDITION) FACTORYTALK VIEW ME (MACHINE EDITION) FACTORYTALK VANTAGEPOINT CONFIGURATIE EN RAPPORTAGE FUNCTIONAL SAFETY FOR MACHINERY TECHNICIAN CERTIFICATION POWERFLEX 70 / POWERFLEX 750 FAMILIE FREQUENTIEREGELAARS FUNDAMENTALS OF MOTION CONTROL CONTROLLOGIX MOTION CONTROL CONTROLLOGIX MOTION CONTROL / PACKML PROGRAMMEREN FACTORYTALK BATCH FACTORYTALK HISTORIAN SITE EDITION CONFIGURATION AND DATA COLLECTION... 45

2 CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 PROGRAMMERING Cursus Code: 1041-NL (CCP143) Tijdsduur: 4 dagen Cursusintentie : U de benodigde kennis aan te reiken, waarmee een installatie met ControlLogix familie processor op een efficiënte wijze geprogrammeerd kan worden. De cursus is gericht op het werk van de programmeur. U zet een project op waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de taakgerichte mogelijkheden van deze processor. Verder wordt een bestaand ladderlogica programma verder aangepast om de in oefeningen aangegeven doelstellingen te bereiken. Tevens wordt upload/download mogelijkheden van/naar de controller behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix U leert bovendien fouten in de input output configuratie juist te interpreteren en te verhelpen. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : De juiste hardware te kiezen en te verbinden. Een doordachte ControlLogix architectuur uit te werken. 0De I/O Configuratie te interpreteren. Een programma correct op te bouwen. De meest gebruikte instructies toe te passen. Gegevens met andere controllers uit te wisselen. Een ControlLogix ladderdiagram te documenteren Een ControlLogix ladderdiagram af te drukken. Korte introductie van de overige programmeertalen (ST, SFC en FB) Voor personen die in staat moeten zijn om een ControlLogix installatie te ontwerpen, te programmeren en problemen te identificeren of personen die in staat moeten zijn ControlLogix ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 5000 programmeersoftware. Verwachte voorkennis : De cursist wordt geacht ervaring te hebben in het programmeren van PLC-5 of SLC-500 processoren, omdat bekendheid met de instructieset van deze processoren wordt verondersteld aanwezig te zijn. Voorkennis van de gebruikte netwerken zoals Remote I/O, DH+, ControlNet en DeviceNet zijn een pluspunt. Daarnaast verwachten wij dat de cursist bekend is met Windows NT, -2000, - XP of hoger.

3 Inhoud van de training: dag 1 Cursusoverzicht Het creëren en organiseren van een Logix Designer Project Het toepassen van een periodieke taak in een Logix Designer Project Het toepassen van een event taak in een Logix Designer Project Het ontwikkelen van een Add-On instructie in Ladder Diagram dag 2 Het toepassen van Arrays in een Logix Designer Project Het creëren van een "User Defined Datatype (UDT)" in een Logix Designer Project Logix Designer Componenten importeren Het invoeren, bewerken en verifiëren van Ladder Logica in een Logix Designer Project In een Logix5000 Controller produceren en consumeren van data Configureren in Logix5000 Controllers om data te delen over een EtherNet/IP netwerk dag 3 Communiceren met een Local I/O module Communiceren met een I/O module over een EtherNet/IP netwerk Een Logix5000 Message instructie programmeren Gebruik van "Connections" in een Logix5000 System Ophalen en aanpassen van Logix5000 Controller Status Waarden met GSV / SSV Instructies Programmeren van een BTD Instructie Omgaan met "Major Fault" in een Logix5000 Controller dag 4 Beheer van Logix Designer Project Files Updaten Logix5000 Firmware Geïntegreerde Oefening - Het ontwikkelen van een Logix Designer Project Optioneel: Configureren van Logix5000 Controllers om gegevens te delen over een netwerk ControlNet Optioneel: Communiceren met een I/O module over een ControlNet Netwerk

4 ONDERHOUD CONTROLLOGIX MET RSLOGIX 5000 Cursus Code: 1043-NL (CCP153) Tijdsduur: 4 dagen Cursus intentie : De ControlLogix architectuur is onderdeel van een nieuwe generatie van control systemen van Rockwell Automation. De Logix5000 controllers bieden een grote flexibiliteit aan in de programmeer omgeving en de 1756-I/O modulen bieden uitgebreide mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en functionaliteit. De cursist verkrijgt door middel van een combinatie van theorie en praktische oefeningen de nodige kennis om de logica te interpreteren en de foutzoek mogelijkheden die de programmeersoftware RSLogix 5000 biedt toe te passen. De cursus is gericht op het werk van de onderhoudsmonteur. U maakt kleine veranderingen aan programma s in ladderlogica, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ladderlogicainstructies uit de instructieset. Verder wordt upload/download van/naar de controller behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix U leert bovendien fouten in de input output configuratie juist te interpreteren en te verhelpen. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : De harware te herkennen De basis bewerkingen van het ControlLogix systeem te waarderen Een ControlLogix programma te begrijpen. Gebruik te maken van de bitinstructies. Gebruik te maken van timer- en counterinstructies. Gebruik te maken van woord- en file-instructies. I/O configuratie fouten te verhelpen. Een ControlLogix ladderdiagram te documenteren Een ControlLogix ladderdiagram af te drukken. In- en uitgangen te forceren Voor personen die in staat moeten zijn om een ControlLogix installatie te onderhouden en problemen te identificeren of personen die in staat moeten zijn ControlLogix ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 5000 programmeer software. Verwachte voorkennis : Ervaring met onderhoud aan elektrisch gestuurde systemen. Werk ervaring met programmeerbare controllers of een voltooide basiscursus programmeerbare controllers. Ervaring in het werken met een PC met Windows NT of hoger.

5 Inhoud van de training : Controllogix system hardware componenten. Communicatie opzetten en online gaan met de ControlLogix backplane Het werken met de RSLogix 5000 software. Configuratie van in- en uitgangen en diagnose functionaliteit. Interpreteren van Taken, Programma's en Routine's Interpreteren van Tags, Structures, Arrays en Aliasing Ladderlogica structuur en bit instructies Timer en Counter instructies Documentatie Zoek mogelijkheden Configureren van- en werken met analoge in- en uitgangskaarten Vergelijkingsinstructies Interpreteren van de JSR, GSV en SSV instructies Practische foutzoekoefening Foutafhandelings mogelijkheden Forceren van in- en uitgangen.

6 CONTROLLOGIX INTEGRATED ARCHITECTURE (CONTROLLOGIX / HMI / INTEGRATIE FREQUETIE REGELAARS / MOTION) Cursus Code: 9005-NL Tijdsduur: 5 dagen Kosten: zie trainingschema Cursusintentie : De opleiding ControlLogix Integrated Architecture behandelt op een zeer compacte wijze de belangrijkste onderwerpen van het ControlLogix (PLC) systeem in combinatie met de Panelview Plus (FactoryTalk View ME) en de PowerFlex 40 of -70 Drive (frequentieregelaar) en Motion Control (met de Kinetix 6000 sercos motion drive). Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Een ControlLogix controller te programmeren Panelview Plus (FactoryTalk View ME) HMI systeem toe te passen Een Powerflex 40 of -70 toe te passen in combinatie met een ControlLogix systeem Een ControlLogix Motion Control sercos systeem toe te passen met een ControlLogix systeem Door de compactheid van deze training zal de deelnemer op hoofdlijnen worden geinformeerd. Voor detail informatie zal de deelnemer de beschikbare programmeer en/of instructie manuals raad moeten plegen of een gedetaileerde training op het betreffende onderwerp moeten volgen. Aan het programmeren van de ControlLogix controller en - van de Panelview Plus wordt de meeste aandacht besteed. Ingenieurs, technici, en andere personen die in staat moeten zijn ControlLogix-applicaties te ontwikkelen alsmede HMI visualisatie schermen moeten ontwikkelen en/of ervaren ingenieurs, technici, en andere personen op het gebied van Frequentie regelaar - of Motion Control toepassingen die hier zullen ervaren hoe deze systemen geintegreerd zijn in een ControlLogix besturingsomgeving. Verwachte voorkennis : Wij verwachten dat de cursist vlot Microsoft Operating Systemen (W2000 / XP) gebruikt. Verder verwachten we van de deelnemers dat deze een redelijke algemene kennis heeft op het gebied van PLC technologie. Kennis van Frequentie regelaars of Motion Control is een pre.

7 Inhoud van de training : Herkennen van componenten van het "ControlLogix Integrated Architecture" systeem Communiceren met een Logix5000 controller Gestructureerd aanmaken van een Logix5000 project Toepassen van een periodieke taak Data organisatie in een Logix5000 systeem (tags, arrays, structures/udt's) Configureren - en adresseren van een lokaal geplaatste I/O module Het toepassen van verschillende programmeertalen (ladderlogica, functieblokken, structured text en sequential function charts) Begrijpen - en introduceren van Logix5000 multi-disciplinaire besturingen (inclusief Motion Control en Powerflex 40 / - 70) Configureren van data communicatie tussen Controllers via een Ehternet/IP netwerk volgens het produce/consume principe Configureren - en adresseren van een remote I/O module (hier toegepast in een ControlNet netwerk) Toepassen van een Event taak Status objecten uitlezen en wijzigen via GSV / SSV instructies Toepassen van een message (msg) instructie Programmeren van Add-On instructies Configureren van een Panelview terminal Een FactoryTalk View ME applicatie aanmaken of aanpassen Het configureren van RSLinx Enterprise communicatie Het gebruiken van HMI tags en tag mappen en direct referrenced tags toepassen Grafische displays aanmaken en configureren Interactieve controle elementen toepassen in een FactoryTalk applicatie FactoryTalk View ME runtime file aanmaken Animatie toepassen op objecten in grafische displays

8 COMPACT MACHINE SOLUTIONS (COMPACTLOGIX / HMI / FREQENTIE REGELAARS) Cursus Code: CMS Tijdsduur: 3 dagen Cursusintentie : Deze cursus biedt u de meest elementaire informatie aan, welke noodzakelijk is om een applicatie met een Compact Logix en Panelview Plus te kunnen programmeren. Middels verschillende oefeningen en demonstraties leert u de mogelijkheden van dit systeem kennen en ervaart u de voordelen van integratie van PLC en HMI functionaliteit in een industrieele omgeving. Personen die in staat moeten zijn om een Compact Logix controller in combinatie met een Panelview Plus (HMI) te gaan programmeren, moeten deze training volgen. Verwachte voorkennis : Om deze cursus succesvol te kunnen volgen, wordt de volgende voorkennis vereist: Kennis aanwezig om basistaken met Microsoft Windows uit te voeren Algemene ervaring met industriële systemen Inhoud van de training : Introductie Compact Machine Solutions Compact I/O - en Point I/O (via Ethernet) configureren Het integreren van een powerflex 40 frequentie regelaar over een ethernet/ip netwerk. De belangrijkste eigenschappen van een Compact Logix controller, Compact I/O en RSLogix 5000 software Toepassen van Ethernet/IP als standaard netwerk voor Communicatie en I/O Het integreren van HMI (Panelview Plus) via Ethernet/IP Configureren van analoge I/O De voordelen van het toepassen van modulaire code/logica De voordelen van het gebruik van tag gebaseerde adressering Met meerdere engineers tegelijkertijd programmeren Alias adressering toepassen Add-On instructies toepassen Demonstratie Motion toepassen met een L4x Compact Logix controller

9 CONTROLLOGIX ADVANCED PROGRAMMERING Cursus Code: 1042-NL Tijdsduur: 3 dagen Kosten: zie trainingschema Cursusintentie : De opleiding Logix 5000 Advanced Programming belicht alle aspecten van de programmeertalen in het Logix-platform: Ladder, Function Block Diagram, Sequential Function Chart en Structured Text. We trainen de deelnemer om de juiste programmeertaal te kiezen in functie van een applicatie. We verduidelijken tips en programmeermethodes om het geheugen en de rekenkracht van de Logix-CPU optimaal te benutten. Tenslotte staan we stil bij het opzetten van efficiente communicatie met supervisiesystemen. Uiteraard wordt elk behandeld onderwerp verduidelijkt met demonstraties en "hands-on" oefeningen. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Functie blokken instructies toe te passen Functie blokken faceplates toe te passen Structured text instructies en structuren toe te passen De juiste programmeertaal in functie van de applicatie te kiezen Het geheugen en rekenkracht van de controller optimaal te benutten Efficiënte communicatie op te zetten met supervisie systemen Ingenieurs, technici, en andere personen die in staat moeten zijn ControlLogix-applicaties te ontwikkelen, aan te passen en te optimaliseren. Verwachte voorkennis : Wij verwachten dat de cursist vlot Microsoft Operating Systemen (W2000 / XP) gebruikt. We eisen dat de deelnemer de opleiding "Programmeren ControlLogix"(1041-NL) heeft gevolgd, of een evenwaardige kennis heeft opgebouwd met praktijkervaring.

10 Inhoud van de training : Doel en gebruik van elke programmeer taal (Ladder, ST, FB en SFC) Structured text (ST) Syntax Componenten Commentaar Instructies (vaak voorkomende-, maar niet alle) IF, THEN, ELSE CASE FOR, DO WHILE, DO REPEAT, UNTIL Mogelijkheden van de editor Printen Sequential Function Charts Gebruik en voordelen van de SFC programmeer taal Basis onderdelen van een SFC diagram Het scan verloop van een SFC diagram Het gebruik van Action Qualifiers Mogelijkheden van de editor De SFC_Stop structure De Step en Action structures Functie blokken Functie blok diagram aanmaken Logische functie blokken (AND, OR, XOR, NOT) Timer en Counter functie blokken Analoge functie blokken Device Driver functie blokken Active-X faceplates toepassen Functie blokken met "timing modes" toepassen De RMPS (Ramp/Soak) functie blok instructie toepassen Program Flow instructies De PIDE (enhanced PID) functie blok instructie toepassen De Add-On instructie toepassen Efficiente communicatie met supervisiesystemen

11 GUARDLOGIX PROGRAMMERING Cursus Code: SAF-LOG101 Tijdsduur: 2 dagen Cursusintentie : Deze cursus biedt u de noodzakelijke middelen en hands-on praktijk om een RSLogix 5000 project aan te maken voor een GuardLogix systeem. De GuardLogix systeemhardware en software componenten, functionaliteit, terminologie, en veiligheidsnormen worden geïntroduceerd. U zult ervaring verkrijgen in het programmeren van Safety instructies. Tevens zullen CompactBlock Guard I/O modulen worden geconfigureerd. U zult "explicit messages" gebruiken om diagnostieke gegevens op I/O punt niveau van deze modules te verkrijgen. Verder zult u ervaring opdoen met het verzenden van veiligheidsgegevens over een EtherNet/IP netwerk, gebruik makend van producer/consumer technologie. Bovendien zult u leren hoe de GuardLogix af te sluiten om dit systeem tegen wijziging te beschermen. Personen die in staat moeten zijn om een ControlLogix project voor GuardLogix te ontwikkelen, moeten deze training volgen. Verwachte voorkennis : Om deze cursus succesvol te kunnen volgen, wordt de volgende voorkennis vereist: Kennis aanwezig om basistaken met Microsoft Windows uit te voeren Voltooiing van RSLogix 5000 Niveau 3: ControlLogix programmeren. Algemene ervaring met industriële systemen Inhoud van de training : De basis beginselen van veiligheid met een GuardLogix systeem begrijpen. Het identificeren van de hardware componentnen van het GuardLogix systeem. De Functionaliteit van een GuardLogix systeem begrijpen. Het creëren van een nieuw GuardLogix- Project met RSLogix 5000 software. Het configureren van CompactBlock Guard I/O modulen voor een GuardLogix project met RSLogix 5000 software. Het verkrijgen van diagnostische informatie op I/O punt niveau van CompactBlock I/O via "Explicit Messages" met RSLogix De programmering, met ladderlogica, van een Safety Taak van de GuardLogix. Het produceren en consumeren van Safety data over een EtherNet/IP netwerk. Het configureren van GuardLogix Safety opties.

12 GUARDLOGIX ONDERHOUD Cursus Code: SAF-LOG101 Tijdsduur: 2 dagen Cursusintentie : Deze cursus biedt u de noodzakelijke middelen en hands-on praktijk om een eerder goed opererend GuardLogix systeem te onderhouden. De GuardLogix systeemhardware en software componenten, functionaliteit, terminologie, en veiligheidsnormen worden geïntroduceerd. U zult ervaring verkrijgen in het interpreteren van Safety instructies. Tevens zult u storingen verhelpen in de GuardLogix en de CompactBlock Guard I/O modulen. Tot slot wordt een GuardLogix project geprint als hulpmiddel bij het storing zoeken. Tijdens oefeningen doet u ervaring met het interpreteren van veiligheidsfuncties, zoals bijvoorbeeld een ESTOP, Lichtgordijn, 5 posities schakelaar. Personen die in staat moeten zijn om een GuardLogix systeem te onderhouden, moeten deze training volgen. Verwachte voorkennis : Om deze cursus succesvol te kunnen volgen, wordt de volgende voorkennis vereist: Kennis aanwezig om basistaken met Microsoft Windows uit te voeren Voltooiing van RSLogix 5000 Niveau 1: ControlLogix onderhoud. Algemene ervaring met industriële systemen Inhoud van de training : De veiligheidsfunctie van een GuardLogix systeem begrijpen. Het identificeren van de project componentnen van een GuardLogix systeem. De veiligheidshandtekening - en de Safety lock/unlock functie van een GuardLogix systeem herkennen. Het identificeren van I/O tags in een GuardLogix systeem. Monitoren van GuardLogix tag waarden. Zoeken en printen van GuardLogix project componenten. Foutzoeken op - en vervangen van GuardLogix systeem componenten. Foutzoeken op - en vervangen van GuardLogix CompactBlock Guard I/O modulen. Diverse veiligheidsinstructies in een GuardLogix project interpreteren.

13 FACTORYTALK ASSETCENTER Cursus Code: 7301-NL Tijdsduur: 2 dagen Cursusintentie : FactoryTalk AssetCenter software omvat een hoeveelheid op productiemiddelen gefocuseerde hulpmiddelen, waarmee centraal de veiligheid van uw automatiseringsprocessen beheerd kan worden. Met FactoryTalk AssetCenter wordt de toegang tot het Control Systeem beveiligd, de acties van gebruikers gelogd, configuratie files voor productiemiddelen beheerd, process instrumentatie geconfigureerd en backup- of herstel van productiemiddelen configuraties geregeld. Na het volgen van deze training heeft u voldoende kennis verkregen, waarmee u FactoryTalk AssetCenter software toe kunt passen om de investeringen in - en het beheer van uw productiemiddelen optimaal te benutten. Tijdens de training zal de software worden geinstalleerd en vele belangrijke taken worden toegepast, waaronder: Disaster recovery Acties van gebruikers loggen Verbeteren van productielaag beveiliging Beveiliging van intellectuele eigendommen Personen die in staat moeten zijn op een verantwoorde wijze centraal fabrieks- of process automatiseringsomgevingen te beheren. Verwachte voorkennis : Om deze cursus succesvol te kunnen volgen, wordt de volgende voorkennis vereist: Kennis aanwezig om basistaken met Microsoft Windows uit te voeren Kennis van de eigen productieomgeving wordt aanbevolen

14 Inhoud van de training : Introductie van MSSQL 2005 voor FactoryTalk AssetCenter Installeren van de FactoryTalk AssetCenter software Installeren van een FactoryTalk AssetCenter client op afstand Werken met FactoryTalk AssetCenter controle overzichten Configureren van herstel na fatale fout (disaster recovery) Configureren van FactoryTalk gearchiveerde gegevensbestanden Configureren van FactoryTalk zoekopdrachten Configureren van FactoryTalk adres boek en notificatie

15 PROGRAMMEREN PLC-5 MET RSLOGIX 5 Cursus Code: 1101-NL (CCP410) Tijdsduur: 3 dagen (wordt gegeven in combinatie met Programmeren SLC-500 met RSLogix 500) Cursusintentie : U de benodigde kennis aan te reiken, waarmee een PLC-5 familie processor op een efficiënte wijze geprogrammeerd kan worden. De cursus is gericht op het werk van de programmeur. U schrijft kleine programma s in ladderlogica, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ladderlogicainstructies uit de instructieset. Verder wordt upload/download van/naar de PLC behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix 5. Deze cursus voldoet voor alle PLC-5 processoren, behalve de PLC-5/250 en de SLC-500 processoren. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Een PLC-5 processor te programmeren. Efficiënt programmeren van de bit instructies. Efficiënt programmeren van timer- en counter-instructies. Efficiënt programmeren van woord- en file-instructies. Een PLC-5 ladderdiagram te documenteren Een PLC-5 ladderdiagram af te drukken. Voor personen die in staat moeten zijn om een PLC-5 programma te schrijven of personen die beter in staat moeten zijn PLC-5 ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 5 programmeer software. Verwachte voorkennis : De onderhoudscursus PLC-5 zou gevolgd moeten zijn of de cursist wordt geacht reeds enige tijd ervaring te hebben in het programmeren van PLC s in het algemeen. Daarnaast verwachten wij dat de cursist bekend is met Windows 95, Windows 98 of Windows NT.

16 Inhoud van de training : De PLC-5 systeem hardwarecomponenten. Aansluiten van een PC op het PLC-5 systeem Configureren van de PLC-5 en van RSLogix 5 Aanmaken en configureren van een project in ladderlogica Het organiseren van de datatafel Invoeren van data op element -, woord - en bit niveau Het schrijven, invoeren en testen van ladderlogica Documenteren van de ladderlogica De bit instructies De timer - en counterinstructies Het configureren en uitlezen van analoge modules. De vergelijkingsinstructies De data manipulatie instructies De file instructies Data conversie instructies Programma besturingsfuncties, zoals subroutines, jump to label en Master Control Reset Het gebruik van de communicatie-instructies De diagnose instructies De interrupt mogelijkheden De zoekmogelijkheden met RSLogix 5 Afdrukken van het programma

17 ONDERHOUD PLC-5 MET RSLOGIX 5 Cursus Code: 1103-NL (CCP412) Tijdsduur: 4 dagen (wordt gegeven in combinatie met Onderhoud SLC-500 met RSLogix 500) Cursusintentie : U de benodigde kennis aan te reiken, waarmee een installatie met PLC-5 familie processor op een efficiënte wijze onderhouden kan worden. De cursus is gericht op het werk van de onderhoudsmonteur. U maakt kleine veranderingen aan programma s in ladderlogica, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ladderlogicainstructies uit de instructieset. Verder wordt upload/download van/naar de PLC behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix 5. Deze cursus voldoet voor alle PLC-5 processoren, behalve de PLC-5/250 en de SLC-500 processoren. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Een PLC-5 programma te begrijpen. Gebruik te maken van de bit instructies. Gebruik te maken van timer- en counter-instructies. Gebruik te maken van woord- en file-instructies. Een PLC-5 ladderdiagram te documenteren Een PLC-5 ladderdiagram af te drukken. Voor personen die in staat moeten zijn om een PLC-5 installatie te onderhouden en problemen te identificeren of personen die in staat moeten zijn PLC-5 ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 5 programmeersoftware. Verwachte voorkennis : De cursist wordt geacht kennis te hebben van algemene elektrische installatie. Algemene kennis van PLC is niet vereist. Daarnaast verwachten wij dat de cursist bekend is met Windows 95, Windows 98 of Windows NT.

18 Inhoud van de training : De PLC-5 systeem hardwarecomponenten. Introductie van de RSLogix 5 programmeer software Communiceren met het PLC-5 systeem De opbouw van het geheugen van een PLC-5 Monitoren en wijzigen van data in de PLC-5 Interpreteren van bit instructies Ladderlogica aanpassen Documenteren van een RSLogix 5 project Zoeken met behulp van RSLogix 5 Interpreteren van timer- en counter instructies Interpreteren en aanpassen van vergelijkingsinstructies Interpreteren en aanpassen van data manipulatieinstructies Interpreteren van programma besturingsfuncties (JSR, MCR, TND etc) Het forceren van in- en uitgangen Printen De histogram functie gebruiken De trend functie toepassen Praktische foutzoek oefening

19 PROGRAMMEREN SLC-500 MET RSLOGIX 500 Cursus Code: 1101-NL (CCPS41) Tijdsduur: 3 dagen (wordt gegeven in combinatie met Programmeren PLC-5 met RSLogix 5. RSLogix 500 software wordt ook gebruikt om de MicroLogix te programmeren. Deze training is dus ook geschikt voor MicroLogix programmeurs ) Cursus Intentie: U de benodigde kennis aan te reiken, waarmee een SLC-500 familie processor op een efficiënte wijze geprogrammeerd kan worden. De cursus is gericht op het werk van de programmeur. U schrijft kleine programma s in ladderlogica, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ladderlogica instructies uit de instructieset. Verder wordt upload/download van/naar de SLC behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix 500. Doelstelling van de cursus: Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Een SLC-500 programma te programmeren Efficiënt programmeren van de bit instructies. Efficiënt programmeren van timer- en counter-instructies. Efficiënt programmeren van woord- en file-instructies. Een SLC-500 ladderdiagram te documenteren Een SLC-500 ladderdiagram Af te drukken. Voor wie is de cursus bedoeld: Voor personen die in staat moeten zijn om een SLC-500 programma te schrijven of personen die beter in staat moeten zijn SLC-500 ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 500 programmeer software. Verwachte voorkennis: De onderhoudscursus SLC-500 zou gevolgd moeten zijn of de cursist wordt geacht reeds enige tijd ervaring te hebben in het programmeren van PLC s in het algemeen. Daarnaast verwachten wij dat de cursist bekend is met Windows.

20 Inhoud van de training: De SLC-500 systeem hardware componenten. Aansluiten van een PC op het SLC-500 systeem Configureren van de SLC-500 en van RSLogix 500 Aanmaken en configureren van programma files Datatafel file typen Invoeren van data op element -, woord - en bit niveau Het schrijven, invoeren en testen van ladderlogica De bit instructies De timer - en counter instructies De vergelijkingsinstructies De data manipulatie instructies De file instructies Data conversie instructies Programma besturingsfuncties, zoals subroutines, jump to label en Master Control Reset De diagnose instructies Afdrukken van het programma

21 ONDERHOUD SLC-500 MET RSLOGIX 500 Cursus Code: 1103-NL (CCPS43) Tijdsduur: 4 dagen (wordt gegeven in combinatie met Onderhoud PLC-5 met RSLogix 5. RSLogix 500 software wordt ook gebruikt om een MicroLogix te onderhouden. Gebruikers van MicroLogix PLC's kunnen ook deze training volgen) Cursusintentie : U de benodigde kennis aan te reiken, waarmee een installatie met SLC-500 familie processor op een efficiënte wijze onderhouden kan worden. De cursus is gericht op het werk van de onderhoudsmonteur. U maakt kleine veranderingen aan programma s in ladderlogica, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ladderlogica instructies uit de instructieset. Verder wordt upload/download van/naar de SLC behandeld evenals de zoekmogelijkheden van RSLogix 500. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : Een SLC-500 programma te begrijpen. Gebruik te maken van de bit instructies. Gebruik te maken van timer- en counter-instructies. Gebruik te maken van woord- en file-instructies. Een SLC-500 ladderdiagram te documenteren Een SLC-500 ladderdiagram af te drukken. Voor personen die in staat moeten zijn om een SLC-500 installatie te onderhouden en problemen te identificeren of personen die in staat moeten zijn SLC-500 ladderlogica te interpreteren, gebruik makend van RSLogix 500 programmeersoftware. Verwachte voorkennis : De cursist wordt geacht kennis te hebben van algemene elektrische installatie. Algemene kennis van PLC is niet vereist. Daarnaast verwachten wij dat de cursist bekend is met het gebruik van Windows

22 Inhoud van de training : De SLC-500 systeem hardwarecomponenten. Introductie van de RSLogix 5 programmeer software Communiceren met het SLC-500 systeem De opbouw van het geheugen van een SLC-500 Monitoren en wijzigen van data in de SLC-500 Interpreteren van bit instructies Ladderlogica aanpassen Documenteren van een RSLogix 500 project Zoeken met behulp van RSLogix 500 Interpreteren van timer- en counter instructies Interpreteren en aanpassen van vergelijkingsinstructies Interpreteren en aanpassen van data manipulatieinstructies Interpreteren van programma besturingsfuncties (JSR, MCR, TND etc) Het forceren van in- en uitgangen Printen De histogram functie gebruiken De trend functie toepassen Praktische foutzoek oefening

23 CONFIGURATIE VAN EEN DEVICENET NETWERK Cursus Code: 3021-NL (CCP163) Tijdsduur: 2 dagen Cursus intentie : In deze cursus wordt de hardware en configuratie van een DeviceNet netwerk uitgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleine installatie waarin een verscheidenheid aan DeviceNet apparatuur is toegepast. Voor de configuratie wordt gebruik gemaakt van RSNetWorx for DeviceNet. Doelstelling van de cursus : Na het volgen van deze cursus bent u in staat : De hardware voor een DeviceNet netwerk te bepalen. Deze hardware correct te verbinden. Het netwerk te configureren via RSNetWorx. In een bestaande installatie fouten op te sporen. Voor mensen die in staat moeten zijn een installatie met een DeviceNet netwerk te ontwerpen, te configureren of te onderhouden. Verwachte voorkennis : Wij verwachten dat de cursist bekend is met het gebruik van Windows en basis kennis bezit over ControlLogix en/of PLC-5 en/of SLC-500 familie processoren Inhoud van de training : Opbouw van een DeviceNet netwerk (hardware). Aanmaken en aanpassen van een Netwerk configuratie Wijzigen basis parameters van een node op het DeviceNet netwerk Configureren van een node op het DeviceNet netwerk De scanner module configureren Configureren van de input en output adressen Het beheren van EDS files Configureren van de ADR (Automatic Device Recovery) functionaliteit Middels Explicit Messaging communiceren met nodes op het DeviceNet netwerk

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010

Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Informatie ICT Trainingen Gids 2009/2010 Denken en Werken met Informatie Technologie Educating you to higher perspectives > Hencom-Trai N.V. Multi Educational and Business centre > (Suriname Paramaribo)

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Cursusgids. Industrial Automation

Cursusgids. Industrial Automation Cursusgids Industrial Automation 02 Contactinformatie Cursusgids Industrial Automation itsme Industrial Automation Steurweg 2, 4941 VR Raamsdonksveer Postbus 128, 4940 AC Raamsdonksveer Tel. +31(0)76 578

Nadere informatie

Dynamics AX2009. Solutions

Dynamics AX2009. Solutions Dynamics AX2009 Microsoft Cursusprogramma Business Solutions Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail:

Nadere informatie

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma Dynamics NAV2013 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie:

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 23

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur

Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Whitepaper Productvergelijkingen cloud infrastructuur Datum : 05-12-2012 Versie : 1.0 Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar

Nadere informatie

Schaalbare veiligheidsoplossingen

Schaalbare veiligheidsoplossingen Schaalbare veiligheidsoplossingen Welkom bij deze presentatie/demonstratie Stephen Podevyn Business Manager Safety FS Engineer (TÜV Rheinland, ID No 6230 /13, Machinery & Process) Hans Zuur Commercial

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Cursus

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Cursus Cursus Beckhoff Automation bvba België Rudi Grouset v3.3 03/12/2014 Voorwoord Met deze cursus is het de bedoeling om de deelnemende Leraren en Leerlingen aan de projecten RTC Pick & Place en/of RTC Tertiaire

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Dynamics NAV voor het HBO

Dynamics NAV voor het HBO Dynamics NAV voor het HBO Versie: 3 mei 2011 Cursusprogramma 2011 Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84

Nadere informatie

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object

Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Risico s van een gevirtualiseerde IT-omgeving De databaseserver als centraal audit object Door A. Possen en P. Ulrich Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing.

De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. De Juniper Networks NonStop Wireless LAN oplossing. Juniper Networks heeft met de introductie van de NonStop Wireless LAN oplossing een nieuwe Wireless LAN-generatie gerealiseerd, die organisaties bevrijdt

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem HP ConvergedSystem Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie