CTO Whitepaper: Kostenreductie binnen een Oracle landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CTO Whitepaper: Kostenreductie binnen een Oracle landschap"

Transcriptie

1 CTO Whitepaper: Kostenreductie binnen een Oracle landschap mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 1

2 Kostenreductie binnen een Oracle landschap. Veel ondernemingen hebben, om kosten te besparen, al wel gekeken naar goedkopere alternatieven op het gebied van open source software voor operating systemen en middleware oplossingen, maar zijn terughoudend als het gaat om dit te doen voor de database laag, die eronder ligt. Dit komt door de complexiteit, risico s en de operationele planning van een dergelijke migratie. Recent is nu gebleken dat er ook daar een significante kostenbesparing te realiseren is, tot zelfs 50% op het gebied van de RDBMS. Veel bedrijven heroriënteren zich nu dan ook op een dergelijke migratie. Veel ondernemingen zien de noodzaak en het nut in van kostenbesparing binnen de database laag van haar IT-omgeving en dat daar nog veel winst op het gebied van kostenefficiency te behalen valt. Veel meer nog dan in de lagen erboven, binnen de software stack. Het is de combinatie van kostenreductie binnen de database laag en het behoud van kwaliteit dat voor aantrekkelijke kansen zorgt. Kansen om de TCO van uw database laag drastisch te verlagen. Een reden om naar open source RDBMS alternatieven voor bijvoorbeeld Oracle te kijken, wordt tevens gevoed door de steeds hoger wordende Oracle licentiekosten. Die licentiekosten zorgen niet alleen binnen het databaselandschap voor grotere uitgaven, maar door het vendor lock in karakter van deze leverancier, breiden de effecten hiervan zich steeds vaker uit over de gehele software stack. Door de combinatie van de 100% Oracle compatibiliteit van PostgreSQL en de jarenlange ervaring die Nibble IT heeft opgedaan in de Oracle databasemarkt hebben zij inmiddels een heuse Oracle migratie competentie gevormd. Nibble IT is een competence center op het gebied van Oracle migratie, met de daarbij behorende drastische verlaging van de TCO tegen de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden. Nibble IT neemt daarin niet alleen een voortrekkersrol maar werpt het zich samen met de support organisatie EnterpriseDB op als het primaire kenniscentrum binnen de Benelux. Migratierisico s kunnen worden beperkt bij doeltreffende en snelle migraties vanuit Oracle naar de PostgreSQL. Hierbij zijn de technologische hobbels nagenoeg nihil, en is de kennis algemeen op de markt beschikbaar. De kostenbesparing is immens te noemen. Deze whitepaper geeft u best practices omtrent Oracle migraties naar PostgreSQL, waarbij wordt ingegaan op de risico s en hoe daarmee omgegaan dient te worden om de operationele pijn gedurende migraties te minimaliseren. Mocht er nu angst zijn om bestaande applicaties te migreren met het oog op risicomanagement, kan natuurlijk ook gedacht worden aan groei in het applicatie landschap, in de vorm van nieuwe applicaties of het vervangen van bestaande applicaties in de vorm van een OpenSource RDBMS i.p.v. een proprietary RDBMS. Ook hier is PostgreSQL een logische en veelgemaakte keuze. PostgreSQL heeft zich namelijk bewezen in zowel leesintensieve en lees/schrijf-intensieve omgevingen. Ook de schaalbaarheid en de hoge beschikbaarheid van PostgreSQL dragen bij aan deze keuze. Daarnaast is PostgreSQL een RDBMS, dat in de toekomst rijker zal worden aan functionaliteit en features, daar waar andere OpenSource RDBMS features kwijtraken, die dan weer tegen betaling beschikbaar gesteld kunnen worden gesteld. mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 2

3 Ware kostenbesparing middels Oracle migraties Voor menig CIO/ CTO zeer herkenbaar is dat het gebruik van de kern software leveranciers meegroeit met de kostenstijgingen van die leveranciers. Initieel was dit patroon te zien voor besturingssystemen, waardoor een massale overstap naar Linux werd ingezet. Daarna zag men eenzelfde trend op het gebied van web/ applicatieservers, waardoor een duidelijke focus werd gelegd op migratie naar producten zoals JBoss en Apache Tomcat. Tegenwoordig is dit patroon ook te herkennen inzake het gebruik binnen de database laag. Hier groeit het gebruik significant, terwijl de kosten voor licenties en maintenance meestijgen. Marktanalisten zijn het erover eens dat een open source RDBMS nu meer geaccepteerd is dan ooit, door hun enorme kostenbesparende karakter met een directe impact op de TCO. Op korte termijn worden er geen kostenverlagingen verwacht van leveranciers zoals Oracle. De betreffende kosten zullen blijven stijgen bij het steeds groeiend aantal installaties ervan. Ook zullen hardware upgrades ervoor zorgen dat deze opwaartse trend van kostenontwikkeling niet zal worden doorbroken. Populair nu is het gebruik van multi-core processors en het inzetten van gevirtualiseerde omgevingen en/of cloudachtige oplossingen. Deze oplossingen hebben meestal tot gevolg dat deze kosten stijgen. Directe impact op de TCO Bij de huidige gebruikers van Linux, JBoss en andere open source oplossingen, kan de kostenbesparing enorm zijn. Zowel binnen de CAPEX als OPEX aanschaf. Beëindig een eeuwigdurende softwarelicentie en je hebt direct een CAPEX win, terwijl het OPEX gewin ligt in het feit dat je jaarlijkse onderhoudskosten zelfs nog naar beneden worden bijgesteld. Oracle kan zelfs 5x duurder zijn dan een vergelijkbare PostgreSQL, met Oracle compatibiliteit. De te realiseren kostenbesparing heeft dus direct een positief financieel effect! Migratie aanpak Een vaak gehoorde vraag bij het opstellen van een migratieplan van Oracle naar PostgreSQL is: welke omgeving of applicatie is het best geëigend voor een migratie? Het antwoord is simpel: daar waar de Oracle database gemakkelijk los kan worden gekoppeld van de applicatie erboven. Hoe minder afhankelijkheid tussen applicatie en database des te beter. De verdere keuze kan worden vergemakkelijkt door een opdeling in strategisch/nonstrategische en bedrijfkritisch of niet. Uiteindelijk kan de frequentie van het gebruik de laatste indicatie geven voor de keuze duidelijk wordt. De initiële keuze voor minder bedrijf kritische systemen wordt niet ingegeven omdat PostgreSQL geen goede keuze zou zijn voor bedrijf kritische systemen, maar omdat binnen een organisatie een nieuw product vertrouwen moet winnen en geaccepteerd moet worden. Oracle Migratie Assessment Als er eenmaal een keuze gemaakt is, bestaat er een handige tool set waarmee nog beter een technische inschatting kan worden gemaakt of de betreffende database ook daadwerkelijk gemakkelijk kan worden gemigreerd. De Oracle Migratie Assessment is een scan van het datamodel dat via een rapportage voorziet in een uitkomst van 1 tot 10 of een migratie mogelijk is of niet. mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 3

4 Proof of Concept Proof of Concept, oftewel PoC, kadert een beperkte set eisen en wensen af, waarmee een mini-project wordt gedaan. Het grote voordeel hiervan is dat ervaringen kunnen worden opgedaan en ook al daadwerkelijk een gedeelte van het project wordt afgedekt, zonder dat er gelijk volledig geïnvesteerd wordt in een massalere aanpak. Het kadert feitelijk risico s af waarbinnen het voordelig is om een implementatie te gaan plannen. Klassieke doelstellingen van PoC s zijn het afdekken van: Technologische risico s Organisatorische risico s en Operationele risico s Technologische risico s Binnen deze doelstelling van een Proof of Concept wordt de nadruk gelegd op het laten werken van de totaaloplossing. Daarbij wordt ervaring opgedaan door de installatie te bekijken en de implementatie in het klein uit te voeren. DBA s en ontwikkelaars krijgen een verregaand contact met alle voorkomende facts en features van PostgreSQL. Hieruit blijkt vaak een laagdrempeliger technologisch karakter dan van te voren was ingeschat. Ook krijgt men een goede inschatting van de in overdaad aanwezige hoeveelheid tool sets die er beschikbaar zijn. Dit is een duidelijk technologisch kenmerk van de open source community. Organisatorische risico s Nieuwe technologie ter vervanging van het andere, zorgt door de Oracle compatibiliteit voor herkenning en erkenning. DBA s herkennen de bekende syntax en gebruikte procedures om Postgres-omgevingen te kunnen beheren. Gedurende de opleiding voelt men zich gauw thuis in de nieuwe wereld waardoor men zich direct erkent voelt in zijn rol van Postgres DBA. Het beschikbaar hebben van gecertificeerde trainingen en cursussen geldt als basis voor een succesvolle introductie van een nieuwe technologie. Ook verlaagt het hier de technologische barrières en verhoogt het de kans van succesvolle implementatie enorm. Operationele risico s Performance en beschikbaarheid ten opzichte van de reeds aanwezige omgevingen mogen zeker niet lager zijn. Technologische standaarden dienen in de volledige breedte gematcht te worden. Zo is gebleken dat in 75% van out of the box implementaties van Postgres in een Linux omgeving de performance al beter is dan de klassieke installatie van Oracle op Windows. Naast performance komen aspecten van testen, monitoring en beheren breeduit aan de orde. Uiteindelijk wilt men een bewezen, snel, schaalbaar en controleerbare omgeving. mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 4

5 Doorlooptijd De Oracle Migratie Assessment en de PoC zorgen voor risicomijding, waardoor efficiëntere beslissingen kunnen worden afgestemd. Bij de doorlooptijden van de 3 verschillende type PoC s moet meer gedacht worden aan dagen dan aan weken. Gedurende die tijd wordt samen met de klant gewerkt en daar waar nodig, is er ook tijd van de klant gevraagd met de bovengenoemde resultaten van dien. Gedurende deze PoC s wordt de leverancier op de hoogte gebracht en geniet de dan bediende klant van alle support die het wenst. Hiermee wordt al in een vroeg stadium kennis overgedragen en worden de mensen die het moeten gaan beheren enthousiast gemaakt voor de nieuwe technologie, opleidingen, consultancy en supportsubscripties Eerder zijn de opleidingen aan bod gekomen. Deze opleidingen zijn uiterst belangrijk voor de mate van succes bij de implementatie van PostgreSQL. Nibble IT hanteert een one stop shop filosofie waarbij zij haar klanten vanuit een single point of contact bedient op de gebieden van: Opleidingen Projectuitvoering, consultancy, detachering en Software in de vorm van support subscripties Dat maakt het voor de klant gemakkelijk en overzichtelijk. EnterpriseDB en PostgreSQL De kosten voor het gebruik van community software zijn gratis. Het gebruik van de community versie van Postgres is dus ook gratis. Voor PostgreSQL hoeft men dus ook niet te betalen. Het is vrijelijk te downloaden via en De variant die een alternatief vormt voor Oracle is de Postgres Plus Advanced Server van de leverancier EnterpriseDB. Dit is de variant met 100% Oracle compatibility. Nibble IT is een van de meest toonaangevende partners binnen Europa en Latijns Amerika voor EnterpriseDB. Het volledige portfolio kan worden bekeken via: EnterpriseDB levert met PostgreSQL als basis extra functionaliteit op o.a. het gebied van Oracle compatibiliteit, monitoring en geavanceerde security features. Zij ontwikkelen deze functionaliteit voor eigen toepassingen, maar doneren ook gecreëerde functionaliteit terug aan de community. EnterpriseDB biedt 24x7 support op beide versies, waarop Nibble IT op maat gemaakte service level agreements afgeeft. Het gebruik van gesupporteerde open source software gebeurt aan de hand subscripties (abonnementen). mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 5

6 Subscripties De TCO van een PostgreSQL project met Oracle compatibiliteit wordt opgebouwd uit de kosten voor de mens en de software subscripties. Voor de TCO bepaling van een Postgresomgeving is het menselijke aspect buiten beschouwing gelaten. In 1 subscriptie Postgres Plus Advanced Server (PPAS) zit alle functionaliteit die nodig is om een Oracle migratie te doen, een Postgres-omgeving te bouwen en te onderhouden en te monitoren. Er wordt afgerekend per fysieke socket installatie. Ongeacht het type CPU en ook ongeachte het aantal virtuele installaties. Geschat wordt dat 90% van alle Oracle databasefunctionaliteit in 1 subscriptie PPAS zit. De jaarlijkse kosten van een dergelijke Oracle database worden geschat op enkele tientallen duizenden Euro s. Jaarlijks worden ook de onderhoudskosten daarover berekend, beginnend bij het eerste jaar. De jaarlijkse kosten voor PPAS subscripties zijn vele malen goedkoper. Actuele prijzen zijn te vinden op mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 6

7 Klantencase Voor een grote internationale bank in Amsterdam, Frankfurt en London kregen wij de opdracht om een volledige Oracle omgeving weg te migreren naar Postgres. Na het uitvoeren van de Oracle Migratie Assessment en de verschillende PoC s over een periode van 5 maanden, hebben wij met Postgres Plus Advanced Server binnen 6 maanden enkele Oracle omgevingen weg gemigreerd. Met deze migratie bespaarde men op de Oracle licenties enkele tonnen op jaar basis aan licentiegelden. De gehele Postgres implementatie bevatte opleidingen, projectuitvoering en de uitlevering van Postgres subscripties. Het project kende een ROI van 18 maanden. In die periode hebben wij een TCO reductie gerealiseerd van maar liefst 66%. Over Nibble IT Nibble IT is een IT organisatie met een focus op databases. Opgericht in 1990 specialiseerde wij ons op Oracle en Ingres databasesystemen. Wij gebruiken al deze closed source kennis om met open source het maximaal haalbare te realiseren. Wij gaan voor de laagst mogelijke TCO, tegen de hoogste technische standaarden en we leveren 24x7 support. Nibble IT is het kenniscentrum voor PostgreSQL uitdagingen. We zijn gespecialiseerd in Oracle migraties, waarbij hoog beschikbare PostgreSQL systemen worden geïmplementeerd en beheerd. Dat beheer gebeurt naar wens van de klant, op locatie in projectvorm, op afroep of gedetacheerd. Ook bedienen wij de klant met remote-dba services, vanuit Hilversum. Wij helpen de klant met een one stop shop filosofie: opleidingen, consultancy en softwaresubscripties via een kenniscentrum: Nibble IT. Vanuit Hilversum bedienen wij met twintig consultants (inter)nationale klanten zoals ABNAMRO, het Kadaster, ING Bank, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Prorail. In België hebben wij Van Genechten packaging en IDEWE als klant. Lees alles op onze site mei 2013 Kostenreductie binnen een Oracle landschap 7

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren

Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren Hoe de overheid marktwerking in de ict kan verbeteren 0. Samenvatting In deze notitie wordt aangegeven hoe de rijksoverheid significante bezuinigingen kan behalen door de introductie van marktwerking door

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software

De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software De 10 factoren die de Total Cost of Ownership (TCO) bepalen van uw e-commerce software Praktische handvatten voor het kiezen van de juiste enterprise e-commerce software SCALE YOUR ONLINE BUSINESS WITH

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Cloud Computing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Cloud Computing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoud 1. Cloud Computing vandaag de dag.... 3 2. Cloud Computing en Services...

Nadere informatie

alleen maar voordelen? (deel 1)

alleen maar voordelen? (deel 1) VIRTUALISATIE: alleen maar voordelen? (deel 1) If it s there and you can see it It s Real! If it s not there and you can t see it It s Gone! If it s there and you can t see it It s Transparent! If it s

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Corporate Portfolio Management CPM - DIY

Corporate Portfolio Management CPM - DIY Corporate Portfolio Management CPM - DIY {www.accolades.nl} Versie : 1.0 Datum : 31 oktober 2012 Pagina {1} Verantwoording Het schrijven van een document bedoeld voor een IT afdeling brengt een vervelend

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie