Amsterdam, 30 april Algemene Vergadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Amsterdam, 30 april 2015. Algemene Vergadering"

Transcriptie

1 Amsterdam, 30 april 2015 Algemene Vergadering 1

2 Dhr. Kees Scholtes Opening Algemene Vergadering 2

3 Agenda 1 Opening AvA door Kees Scholtes 2 Verslag boekjaar 2014 door Vincent Germyns 3 Resultaat 2015 Q1 door Vincent Germyns 4 Behandeling overige agendapunten door Kees Scholtes 3

4 Dhr. Vincent Germyns Verslag boekjaar

5 Visie en missie Onze toekomstdroom (visie) BinckBank wil mensen helpen grip te krijgen op hun beleggingen en om hun financiële ambities te bereiken. Ons bestaansrecht (missie) Klanttevredenheid is bepalend voor ons succes. De Europese belegger verdient meer Meer inzicht, meer kennis, meer informatie, meer service en dat tegen lage kosten. We stellen alles in het werk om de behoeften van klanten te kennen en deze te beantwoorden. 5

6 Start with why? Mensen zoeken een betrouwbare partner die hen hulpmiddelen ter beschikking stelt om hun vermogenspositie te behouden en verder uit te bouwen. De rol van BinckBank hierin is om naast het aanbieden van financiële diensten te fungeren als navigator voor extern ontwikkelde producten. Zo willen wij voor mensen een onafhankelijke financiële toekomst mogelijk maken. 6

7 Strategische herijking (1) Zes strategische werkrichtingen 2018 : 1 Customer intimacy & operational excellence: De nadruk ligt op de dienstbaarheid en klantfocus Daarnaast zullen de processen en de organisatie optimaal ingericht worden om maximale efficiëntie te bewerkstelligen 2 Gebalanceerde inkomstenstroom: Van hoofdzakelijk Transactions based naar beter gespreide revenue-mix Dus ook Assets en Interest based income 3 Navigator rol: focus op distributie: Distributie primeert op productie 7

8 Strategische herijking (2) Zes strategische werkrichtingen 2018 : Verstevigen bestaande internationale footprint: Verder kapitaliseren op onze posities in NL/BE/FR/IT Doorontwikkeling verdienmodel: Combinatie van basisdienstverlening met toegevoegde waarde -diensten Een gepersonaliseerde dienstverlening en aangepaste prijsstructuur op basis van choice based conjoint -analysis Positionering van de twee merken: Binck Self directors klanten die zelf willen beslissen over hun financiële toekomst Alex Validators & Delegators klanten die zoeken naar advies/extra ondersteuning of graag hun financiën willen uitbesteden 8

9 Middellange termijn doelstellingen Doelstelling Target eind 2018 Eind 2014 Klanttevredenheid >= 8 gewogen gemiddelde 7,7 Meer gebalanceerde inkomstenstroom Minimaal 66% van de inkomsten uit operationele activiteiten komt uit doorlopende provisie, rente en vermogensbeheervergoedingen - Aantal transacties totaal 11 miljoen 8,6 miljoen Geadministreerd vermogen totaal 21 miljard 18,5 miljard Beheerd vermogen 3,5 miljard 2,0 miljard Cost/income ratio (ex IFRS afschrijving) <65% 72% 9

10 10 Business Projecten

11 Strategische doelstellingen projecten (1) Omschrijving Lancering Fundcoach en Binck Turbo's Doorontwikkelen 360 Organisatie klantenpanels Pilottesten voor pricing Choice Based Conjoint analysis Gebalanceerde inkomsten CI/OE* Distributie Internationa le footprint Verdienmodel 2 merken * Customer Intimacy / Operational Excellence 11

12 Strategische doelstellingen projecten (2) Omschrijving Vermogensbeheer: - Uitrol van Think Bond ETF's - Lancering van US Equities Gebalanceerde inkomsten CI/OE* Distributie International e footprint Verdienmodel 2 merken Vernieuwde mobiele site en Android/iPhone apps Portfolio Based Margining Lancering Alex Beleggerskompas * Customer Intimacy / Operational Excellence 12

13 Strategische doelstellingen projecten (3) Diverse projecten uitsluitend op het gebied van Customer Intimacy en Operational Excellence: Uitrol nieuwe organisatie: Van productdriven naar customer driven ; Internationale aansturing Versterkingen Risk/Compliance Migratie IT platform België Uitrol Two Factor Authentication Verhoging aantal IT-releases binnen Topline van 6 8 per jaar Invoering automatisch testen/software deployment & delivery Ombouw ICT Back-end van Delphi naar C# Ombouw ICT Front-end van Classic ASP naar MVC 13

14 14 Highlights 2014

15 2014 Highlights en aandachtspunten BUSINESS Able start verkoopproces > 2,5 mrd Fundcoach Verkoop Binck turbo Able staken verkoopproces < 2mrd Goede resultaten Q4: Volumes brokerage Marges in de landen CORPORATE 15 Awards: Benoeming dhr. Germyns Binck beste broker NL volgens IEX Netprofiler Binck Frankrijk no 2 volgens Le Particulier Binck België beste klantenservice Sijthoffprijs voor beste jaarverslag Think ETF publieksprijs van het jaar bij DFT Benoeming 3 commissarissen Aankondiging vertrek dhr. Beentjes

16 2014 Product introducties Binck turbo: krappe spread ruimere handelstijden zeer goed ontvangen bij klanten groei naar 53% marktaandeel gemeten in omzet Binck Fundcoach: eenvoud & gemak ETF s & tools toegevoegd open architectuur met hoogwaardig aanbod periodiek beleggen groei fondsen binnen Binck > 2 mrd 16

17 2014 Desinvesteringen BeFrank Eerste Premie Pensioen Instelling (PPI) van Nederland in 2011 Verkoop 50% belang aan Delta Lloyd op 18 juli 2014 Hiervoor betaalde Delta Lloyd 19,5 miljoen Na aftrek boekwaarde een nettowinst van 15,5 miljoen Able 2013 aankondiging desinvestering 18 juli 2014 intentieverklaring met Blackfin 7 november 2014 verkoopproces gestaakt Wederzijdse instemming BPO-dienstverlening geïntegreerd in ICT-organisatie Able Reeuwijk: ad interim directie, mogelijk verkoop in de toekomst 17

18 2014 Alex Vermogensbeheer Performance: Moeilijk voor instappers. Bezien in perspectief van langere horizon Situaties als in 2014 deden zich eerder voor maar niet met deze frequent Over de jaren heen beschouwd toont vermogensbeheer goede prestaties Klantklachten zijn te relateren aan recente instroom: VEB onderzoek. Bestuur in dialoog Vermogensmonitor Volle aandacht voor goede afhandeling Communicatie met klanten geïntensiveerd: Webinars, ieder kwartaal & thema s Brief met uitleg naar klanten Aanpassingen op de website Uitbreiding beleggingsuniversum naar USA met 1500 aandelen 18

19 2014 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Integratie in dienstverlening en producten: Afschaffing distributievergoedingen is impuls voor vernieuwing: Binck Fundcoach & Binck turbo Best execution met Smart Order Router 2 Duurzame producten en diensten: Uitsluitingsbeleid Alex Vermogensbeheer 4 Ambitie, organisatie en doelstellingen 19 3 Klantwaarde, dialoog en betrokkenheid Dialoog met klanten en klanttevredenheid Educatie wordt steeds belangrijker Veiligheid internet Maatschappelijk betrokken ondernemen 5 Bedrijfsvoering Papier Energie en water

20 Nieuwe samenstelling bestuur en raad van commissarissen Bestuur V. Germyns E. Kooistra Rvc J.W.T. v.d. Steen J.M.A. Kemna C. v.d. Weerdt L. Deuzeman 20

21 Corporate governance BinckBank voldoet aan nagenoeg alle principles en best practices bepalingen van de Code en de Code Banken. (zie blz 106 t/m 113 jaarverslag) Afwijkingen zijn deugdelijk gemotiveerd. Wijzigingen in Corporate governance: terugtreden CEO Koen Beentjes en benoeming gedelegeerd commissaris (Leo Deuzeman). Code banken is onderdeel geworden van het Toekomstgericht bankieren : Maatschappelijk statuut (gewenste positie van banken in samenleving en sector als geheel) Gedragsregels individuele bankmedewerkers (bankierseed alle medewerkers, geschiktheid en betrouwbaarheidstoets medewerkers Tweede Echelon ). Toename wet & regelgeving en toename invloed van toezichthouders. Handhaving Stichting Prioriteit BinckBank als beschermingsconstructie: Stichting prioriteit functioneert goed Niet strijdig met wetgeving, geen reden tot wijziging Bevoegdheden zijn relatief beperkt, werende invloed is beperkt Algemene Vergadering heeft de hoogste macht bij BinckBank Geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van de Stichting

22 Resultaat 2014 in miljoen Netto-rentebaten 28,5 27,7 Netto-provisiebaten 126,0 137,9 Overige operationele inkomsten 11,1 11,1 Totale operationele inkomsten 165,7 176,7 Personeelskosten 56,6 51,5 Afschrijvingen 27,7 29,1 Overige operationele lasten 57,1 53,7 Totale operationele lasten 141,4 134,3 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 24,3 42,3 Gecorrigeerde nettowinst 57,5 55,2 in Winst per aandeel 0,45 0,27 Gecorrigeerde winst per aandeel 0,82 0,78 Dividend per aandeel 0,41 0,39 Koers bij aanvang boekjaar 7,71 6,28 Dividendrendement 5,8% 6,2% 22

23 Kapitaalpositie per 31 december 2014 Totaal kapitaalratio in miljoen Basel III 40% 36,2% 39,6% 36,5% 32,8% 37,1% Eigen vermogen 440,3 Core Tier 1 Vermogen 225,9 30% Toetsingsvermogen 225,9 20% Benodigd toetsingsvermogen Pilaar I 44,3 10% Benodigd toetsingsvermogen Pilaar II 9,3 Totaal benodigd kapitaal 53,6 0% FY13 Q4 FY14 Q1 FY14 Q2 FY14 Q3 FY14 Q4 Totaal kapitaalratio (%) 37,1% 23 * Gebaseerd op Basel II ** Gebaseerd op Basel III

24 Kapitaalbeleid (1) Opschorting uitkering kapitaal surplus Besluit tot uitkering van het kapitaal surplus opgeschort: Met name vanwege nieuwe ECB aanbeveling (ECB/2015/2) Deze richtlijn beveelt aan uiterst prudent om te gaan bij gewijzigde economische vooruitzichten Behoudend kapitaalbeleid is onderdeel van adequaat risicobeheer & degelijke bedrijfsvoering van een bank Gewijzigde economische vooruitzichten: Sterke groeivertraging bij groeipijler Alex Vermogensbeheer Aangepaste lange termijndoelstellingen BinckBank zal begin 2016 de mogelijkheid van een besluit tot uitkering van (een deel van) het kapitaalsurplus opnieuw beoordelen. 24

25 Kapitaalbeleid (2) Dividendbeleid ongewijzigd Uitgangspunt: 50 procent van gecorrigeerde netto winst uitgekeerd als dividend Dividend 2014 Dividend ,41 per aandeel 0,39 per aandeel 0,10 interim-dividend 0,13 interim-dividend 0,31 slotdividend 0,26 slotdividend Tijdslijnen 5 mei 2015: 6 mei 2015: 8 mei 2015: ex-dividend record-date dividend betaling dividend 25

26 26 Eerste kwartaal 2015

27 Business highlights FY15 Q1 FY15 Q1: Beter dan 2014 Q4 (beste Q uit 2014) Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel FY15 Q1: 16,4 miljoen / 0,23 per aandeel FY14 Q4: 12,7 million / 0,18 per aandeel 18% groei in transacties; groei in alle vier de markten (NL/BE/FR/IT) Aantal transacties 2,7 miljoen (FY14 Q4: 2,3 million) Drie kwartalen achter elkaar groei in transacties (FY15 Q1/ FY14 Q4/ FY14Q3) All time highs in België en Italië Alex Asset Management: Sterk resultaat voor klanten in 2015 Q1 Netto uitstroom vlakt af: 126 miljoen in januari naar 55 miljoen in maart Totale AuM eind FY15 Q1: 1,971 miljard (FY14 Q4: 1,952 miljard) Hoge watermarks weer in zicht 27

28 28 Vragen

29 Dhr. Kees Scholtes Behandeling overige agendapunten 29

30 Testvraag Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015? Voor Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven. Tegen Onthouding Correctietoets Correction button 30

31 Testvraag Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015? Voor Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven. Tegen Onthouding Correctietoets Correction button U kunt nu stemmen 31

32 Testvraag Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015? Voor Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven. Tegen Onthouding Correctietoets Correction button Stemming gesloten 32

33 Agendapunt 3 Bezoldigingsbeleid Beloningsbeleid gebaseerd op Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 Beloningsbeleid kent de volgende bezoldigingscomponenten: Vast bruto jaarsalaris Variabele beloning Pensioenvoorziening en WIA-excedentverzekering Autoleaseregeling en vergoeding van mobiele telefoonkosten Uitvoering beloningsbeleid 2014: Geen wijzigingen in bruto jaarsalarissen van bestuurders Doelstellingen voor variabele beloningen voor 67,4% gerealiseerd Bonusplafond van 20% conform wet per 1 januari 2016 Bij definitieve vaststelling bestuur worden aanpassing en compensatie meegenomen Pensioenregeling waarbij jaarlijks 20% van het bruto jaarsalaris door de onderneming wordt afgedragen voor beschikbare premieregeling BinckBank neemt 50% van de premie van de WIA-excedentverzekering voor haar rekening 33

34 34 Agendapunt 3 Bezoldigingsbeleid

35 Agendapunt 4 Jaarrekening over het boekjaar

36 Agendapunt 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar

37 Agendapunt 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 37

38 Agendapunt 4a Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 38

39 Agendapunt 4b Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid 39

40 Agendapunt 4c Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling 40

41 Agendapunt 4c Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 41

42 Agendapunt 4c Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 42

43 Agendapunt 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar

44 Agendapunt 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 44

45 Agendapunt 5 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 45

46 Agendapunt 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar

47 Agendapunt 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 47

48 Agendapunt 6 Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014 Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 48

49 Agendapunt 7a Samenstelling raad van commissarissen: a. Kennisgeving van een te vervullen vacature 49

50 Agendapunt 7b Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing) 50

51 Agendapunt 7b Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing) Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 51

52 Agendapunt 7b Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing) Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 52

53 Agendapunt 7c Samenstelling raad van commissarissen: 7c. Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature 53

54 Agendapunt 7d Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen 54

55 Agendapunt 7d Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 55

56 Agendapunt 7d Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 56

57 Agendapunt 8 Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris 57

58 Agendapunt 8 Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 58

59 Agendapunt 8 Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 59

60 Agendapunt 9 Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht 60

61 Agendapunt 9 Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 61

62 Agendapunt 9 Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 62

63 Agendapunt 10 Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen 63

64 Agendapunt 10 Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 64

65 Agendapunt 10 Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 65

66 Agendapunt 11 Aanwijzing van een accountant 66

67 Agendapunt 11 Aanwijzing van een accountant Voor Tegen Onthouding U kunt nu stemmen 67

68 Agendapunt 11 Aanwijzing van een accountant Voor Tegen Onthouding Stemming gesloten 68

69 Agendapunt 12 Rondvraag 69

70 Wilt u bij het verlaten van de zaal uw stemkastje en stemkaartje weer inleveren? Hartelijk dank voor uw aanwezigheid 70

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie