FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003"

Transcriptie

1 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper

2 Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie - Diensten - Processen - Technologie Helpdesk Implementatie - High-Level Roadmap Assumpties Appendix 2

3 Inleiding Dit document reikt, op basis van beschikbare informatie, een aantal aanbevelingen aan ivm de ondersteuning van de GSBI applicatie na implementatie. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de post go live support periode (korte periode na implementatie) als de periode hierna (=operationele fase). 3

4 Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Best Practice Helpdesk Governance & Model Bestaande situatie Workshops Helpdesk Strategie Input Change Management 4

5 Definitie De Applicatie Support Groep is een organisationele entiteit die een aantal mensen met specifiek expertise en kennis op een logische manier groepeert. De Applicatie Support Groep levert gedefinieërde diensten aan de departementen van FOD Financien met als doel om deze departementen toe te laten hun werk efficient uit te voeren. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de post go live periode en de operationele fase. Per release is er sprake van een post go live periode en dient de overdracht naar de ASG gecoordineerd te worden. ontwikkelingsteam Post go live support team (external & key users) Applicatie Support Groep (key users) Applicatie Support Groep Ontwikkelingsfase Go live Post go live periode 6 weken Overdracht Operationele fase 5

6 Helpdesk Levenscyclus De opbouw van de ASG dient gealigneerd te worden met het ontwikkelinsprogramma om zo tot een optimale kennisoverdracht te komen. Roll out preparation period Roll out implementation period Operational phase After roll out period Analyse Analyse Number of helpdesk resources Design Design Integrate Integrate Knowledge Transfer helpdesk helpdesk growth growth Knowledge Transfer Knowledge Transfer helpdesk helpdesk continuation continuation Support Impl. Impl. Cluster Cluster 1 1 Support Impl. Impl. Cluster Cluster n n helpdesk operational start date Support Impl. Impl. Cluster Cluster 6 6 Sustain Sustain 6

7 Best Practice Model FOD Financien Helpdesk Strategy Om op een gestructureerde manier een aantal aanwijzingen rond de strategie voor de ASG te kunnen bepalen, wordt er gebruik gemaakt van het IBM best practice model voor IT organisaties. Het model onderkent 4 belangrijke domeinen: diensten, organisatie, processen en tools. Voor elk van deze domeinen dienen een aantal strategische keuzes gemaakt te worden. Deze strategische keuzes vormen de basis voor het gedetailleerd design en de implementatie van de Applicatie Support Groep. Het Best Practice Model is gebaseerd op het IBM Service Management Model Diensten Processen Organisatie Technologie Het IBM IT Service Management Model Is een end-state architectuur die de diensten, processen, organisatie en de technologie specifieert die nodig zijn om diensten efficient te leveren en te beheren. 7

8 De vier domeinen versus detailniveau Elk van de 4 domeinen kan worden uitgewerkt tot op een bepaald detailniveau (vericale as). Voor de strategiebepaling dient de eerste horizontale laag (=scope van deze deliverable) gedefinieerd te worden. Services Processes Technology Organisation Level 0 Service Catalogue Structure ICT Process Model Tool Architecture Organisational Model Detail niveau Level 1 Service Catalogue Service Definitions Process Maps Process Descriptions Data Architecture Applications Architecture Infrastructure Architecture Role Descriptions Org chart Level 2 Service Delivery Plans Activities Workflow Procedures Tools Descriptions Logical Db Integration Detailed Functions Detailed Org chart Level 3 Service Reporting Work Instructions Physical Architecture CV 8

9 Organisatie FOD Financien Helpdesk Strategy Diensten Organisatie Processen Technologie 9

10 Organisatie AS IS FOD Financien Helpdesk Strategy User support Development Infrastructuur Operations Vaststellingen: Elke pijler heeft specifieke applicaties en een eigen ICT afdeling Business analysten maken deel uit van ICT (binnen development groep) Support verloopt grotendeels ad hoc (bij voorbeeld bellen naar de business analyst/ontwikkelaar) Support calls worden niet formeel gelogd of opgevolgd 10

11 Organisatie TO BE FOD Financien Helpdesk Strategy ICT User support ICT Service Desk (SPOC) Development Infrastructuur Operations Strategische principes: Centralisering van ICT diensten Business analysten maken geen deel meer uit van ICT. Zij komen in de departementen terecht. Support wordt geformaliseerd en procesmatig ingericht Single point of contact wordt geimplementeerd Principe van scheiding van externe en interne dienstverlening wordt toegepast 11

12 Organisatie TO BE: schatting aantal resources ICT User support User support ICT Service Desk (SPOC) Development Infrastructuur Operations Applicatie Support groep Desktop De Applicatie Support groep is een aparte groep binnen de User Support afdeling Een gefaseerde schatting van aantal resources dient bepaald te worden. Dit kan op de volgende manieren: volgens resource schattingsmodel gebaseerd op de hoofdfactoren complexiteit van het business proces en aantal users volgens benchmarks Enkele nuttige indicatoren ASG / user ratio # aantal users 12

13 Schatting aantal VTEs volgens resource model Op basis van een aantal factoren wordt een schatting gemaakt van aantal FTE s nodig per periode (bij voorbeeld per kwartaal). 13

14 Diensten Diensten Organisatie Processen Technologie 14

15 Diensten: strategische principes Het gemeenschappelijk (zowel vraag- als aanbodzijde) bepalen van de diensten Het definiëren van de diensten op een gestructureerde manier en in een niettechnische taal. Definitie service level eenheidskost Rapportering In scope / uit scope Het communiceren van de diensten naar alle belanghebbende partijen. Zo kunnen bijvoorbeeld de diensten en rapportage op het Intranet geplaatst worden. Het constant opvolgen en verbeteren van de dienstverlening via een duidelijk proces 15

16 Dienstencataloog structuur key users (enkel gedurende post go live suppot periode) applicatie support functioneel business proces x x functioneel applicatie x x technisch applicatie technisch hardware & OS applicatie operationeel beheer monitoring applicatie monitoring HW, OS & DB operationeel beheer applicatie operationeel beheer HW, OS & DB operationeel beheer interfaces job batch scheduling applicatie onderhoud correctief onderhoud preventief onderhoud perfectief onderhoud gebruikersbeheer x x rapportering nieuwe rapporten onderhoud en verbetering bestaande rapporten applicatie en business proces training geven bestaande training creatie nieuwe training ondersteunen trainingsafdeling x x beheer master data creatie master data x x aanpassingen master data x x user support - applicatie support groep ontwikkeling infrastructuur operations x x x x x FOD FIN ICT x x x x x x x x FOD FIN TRAINING x x THIRD PARTIES 16

17 Processen Diensten Organisatie Processen Technologie 17

18 Processen: strategische principes Het definieren van een lange termijn visie op procesniveau (bij voorbeeld maturiteitsniveau s per set van processen gebaseerd op COBIT model) Alignering met het Coperfin proces model. Bepalen van de prioriteitsprocessen van het procesmodel voor design en implementatie van processen. Het gebruik maken van bestaande frameworks, standaarden en methodologieen: ITIL, COBIT, CMMi, UML,... Het regelmatig uitvoeren van metingen op procesperformantie & het initiëren van verbeteringsacties Het voorzien van management commitment, training, tools, communicatie and awareness creatie als kritische succesfactoren voor het implementeren van processen. 18

19 Processen: alignering met het Coperfin process model Stratégie et Planning Uitvoering Monitoring Primaire processen Functionele proc. Belastingen & Inv. Inning Functionele processen Patri. Documentatie Sturende processen Proc. spec. v erwerking 52. Prestatiemeting Ondersteunde processen Beheer klanten 49. Klantenbeheer 50. Gebruikersondersteuning 51. Interne dienstverleningsmodellen Budget- en boekhoudi ng Make and Operate ICT Personeels- en organisatieontw ikkeling Secretariaat en Logistiek 62. Begroting 55. Analyse 56. Design 57. Build 65. Inzetten 66. Opleiding 67. Transitie 68. Tucht 79. Gérer un bâtiment 80. Beheren van vervoersmiddel en 81. Uitvoeren van werkorders 48. Stratégie et planning 63. Algemene, anal ytis che en begrotingsboekhouding 58. Testen 59. Deployment 60. Operations 69. Beloning en arbeidsvoorwaarden 70. Sociaal overleg 71. Mentoring 72. Ontwikkelcirkels 82.Onthaal 83. Achats - contrats 84. Achats - Commande 53. Gestion des prestations 64. Financïele rapportering & analyse 61. Technical Services 73. Loopbaanontwikkeling 74. Gelijke kansen 75. Welzijn 76. Tijdsbeheer 39. Levering en distributie Expertise en ondersteuning 41. Reglemen- 42. tering Commentaar 43. Werkmethodes 44. Informatie 45. Extern advies & medewerking 47. Opvolging 87. Opmaken adviezen en verslagen Info- en kennisbeheer 89. Infotheek Communicatie 91. Uitvoeren van de communicatie 92. Beheren communicatienetwerk 77. Preventie en bescherming 35. Strategie en uitwerking dienstverlening modellen 36. Beheer controlemodellen 37. Beheer invorderingsmodellen 38. Operationele expertise 85. Juridische onders teuning 86. Beheer van data 88. Kwantitatieve analyse 78. Kennismanagement 40. Integratie ec onomis che keten ondernemingen 90. Opmaken nieuwsflas h en infomap 54. Interne controle Veranderingsmanagement 93. (Re)développe ment du plan de réalisation 94. Analyser le contexte du changement 95. Créer le processus de suivi et de rapportage 96. Diriger et mesurer la progression du trajet de changement 97. Planifier le programme 98. Mobiliser le programme 99. Gérer et améliorer le programme 100. Planifier et gérer le projet Legende Operationeel proces Management proces Functioneel domein Groep van functi. domeinen 19

20 Processen: Support processen Binnen ICT kan men twee grote groepen van processen onderscheiden. Voor de ASG zijn vooral de support processen belangrijk. Development Processen (scope (scope van van project project support au au développement ) Support Processen ITIL* ITIL* gebaseerd *Zie appendix voor meer detail over ITIL 20

21 Processen - support processen definitie en implementatie: link met ander project In het kader van het strategisch principe: Alignering met methoden en standaarden zoals gedefinieerd door Coperfin (zie projecten 2004 realisatie Coperfin). Concreet betekent dit dat er processen gedefinieerd en geimplementeerd zullen worden die gebaseerd zijn op ITIL. De processen zullen in een ander project gedefinieerd worden (input voor dit project). 21

22 Processes: Support processen - best practice proces model (gebaseerd op IPW) Board Business IT Alignment Program / Project Mgmt Business Continuity Contract Manager Relationship Mgmt Service Level Mgmt IT Service Design IT Service Building&Testing Financial Mgmt Availability Mgmt IT Service Continuity Capacity Mgmt End Users Change Mgmt Release Mgmt Managing Applications Call Mgmt Problem Mgmt Configuration Mgmt Managing Infrastructure Incident Mgmt Application Database Hardware & OS Data communication 22

23 Prioriteitsprocessen De volgende processen worden gezien als prioritair: Configuration Management Service Level Management Incident management Change Management Financial Management for IT Services Het wordt aanbevolen eerst deze prioriteitsprocessen te definiëren en te implementeren. Hierna kan verder worden gegaan met een gefaseerde aanpak voor de implementatie van het volledige proces model (lange termijn) 23

24 Technologie FOD Financien Helpdesk Strategy Diensten Organisatie Processen Technologie 24

25 Technologie Welke tools zal de ASG gebruiken? Het wordt aangeraden om niet de CRM tool te gebruiken als CSD tool (zie onderstaand stuk uit Coperfin2 ICT boek) Gezien de specificiteit van de dienstverlening door bepaalde Stafdiensten, is het niet uitgesloten dat dit leidt tot de selectie van verschillende software packages binnen de schoot van de FOD Financiën. De afweging in hoeverre een one size fits all -oplossing zin heeft voor de FOD Financiën zal zich typisch baseren op verschillende criteria (doelgroepen, integratie van processen, schaalvoordelen, functionaliteit, ondersteuning, enz.). Zo is het vb. niet ondenkbaar dat de ICT Stafdienst voor de invulling van haar processen, gebruik zal willen maken van een specifieke ICT Help Desk oplossing, waarbij er moet worden voldaan aan specifieke vereisten: - Conform de gekozen methodologie (vb. ITIL, CMMI) - Maximaal geïntegreerd in een Enterprise Systems Management omgeving (waarbij vb. de bedrijfsapplicatis of systemen een interactie kunnen aangaan met het CRM pakket) - Gespecialiseerde kennissystemen zijn geïntegreerd (vb. regelgebaseerde scripts) - Nadruk op het beheer van SLA s en OLA s Consolidated Service Desk (CSD) tool - ITIL compliant - Gartner definitie: CSDs incorporate the features of the standard help desk, but address the broader issue of managing service and support requests to improve the operational efficiency and quality of service of the client s service delivery organization. The key features of the CSD are geared to analyze incidents, problems and changes for the purpose of building a more predictive service and support delivery organization. - De oplossing gekozen door FOD Fin is HP Open View Service Desk (ITIL compliant) - Deze tool zal een aantal processen faciliteren en elke request opvolgen doorheen de verschillende oplosgroepen binnen de organisatie tot deze is opgelost. Document management tool - Definitie: een tool die het document management process voor elektronische documenten ondersteunt (versie controle, ownership, review en goedkeuringen, ) - De FOD Fin heeft nog geen keuze gemaakt voor het beheer van documenten. Nadien dient er te worden onderzocht of deze tool ook door ICT gebruikt kan worden voor interne documentatie. - Mogelijke oplossingen: Lage kost & complexiteit: een set file folders het netwerk Hoge kost en complexiteit: web enabled database platform met out-of-the-box uitgebreide functionele ondersteuning van het proces (eg Documentum 25

26 Technologie Welke tools zal de ASG gebruiken? Intranet site: - Geintegreerd met de portal - Mogelijkheid van ter beschikking stellen van Self support module - Belangrijk communciatie kanaal voor information & knowledge sharing naar de gebruikersgemeenschap - Wat kan er zoal gepubliceerd worden (niet exhaustieve lijst): Contactgegevens (bij voorbeeld lijst van key users) Processen, procedures en werkinstructies van de ASG Gelaagde Business Process Documentatie Applicatie gerelateerde documentatie - User Manuals - Training Presentaties - Oefeningen - Test Scripts - Quick Reference Guides - 26

27 Technology overall application architecture Human Resource Planning Financial Planning Trend & Policy Analysis Strategic Planning Balanced ScoreCard Program Portfolio Planning Supply Chain Planning Human Resource Management Financial Management EIS MIS Managing FOD Finance Facility Management Asset Management Supply Chain Management Contract Negotiation Channel Management Manage Customer Channels Manage Customer Effectiveness Manage 3 rd Party Channels Contract Management Procurement & Contract Management CRM & Customer Support Understand Customer Needs Proactive Retain Compliant Customers Initiatives Contact Center Support Center Marketing Product & Service Marketing Marketing Support New Products & Services Learning Applications Simulation Education Reference Correspondence Returns & Liability Payment Processing Debt Management Audit Supplier Relationship Management Core Processing Registration Client Accounting Financial Accounting Customs Patrimony Documents GIS Program & Project Management Case Management Work Management Workflow Document & Content Management Resource Management Scheduling & Time Reporting Decision Support Data (Intelligence) Collection Analysis Engine Develop Customer Insight Intelligence, Risk & Knowledge Management Risk Assessment Knowledgebase Rulebase Library Management Translation Knowledge Exchange Software Development Knowledgebase 27

28 Implementatie High level roadmap (doorlooptijd) Phase Mobilisation Analysis Envisioning Design Transition Organisational Change and Communication Activities Track 1 Create Project Team Define IT services Design IT services Implement IT services Create Project Plan Project Kick Off Analyse current situation Track 2 Track 3 Define IT processes Define IT organisation Design IT processes Design IT organisation Implement IT processes Transform IT organisation Track 4 Define IT Tools&Techn. architecture Select Tools&Techn. Implement Tools&Techn. Deliver -ables Project Plan Analysis Report of Current situation High Level Design Document through workshops Service Catalogue Process descriptions Selected Tools & Technology SLA, OLA, UC Trained people Implemented Tools Tool manuals 28

29 Appendix Wat is ITIL? De Service Delivery Set De Service Support Set 29

30 Processen What is the the IT Infrastructure Library (ITIL)? ITIL: - High-quality, internationally accepted, proven best practices for IT Service Support and Service Delivery - Service Delivery is the management of the IT services themselves, and involves a number of management practices to ensure that IT services are provided as they will be agreed between the Service Center and the Customers (NMSC). Service Delivery can consists of the following disciplines Service Level Management Capacity Management Continuity Management Availability Management IT Financial Management - Service Support is the practice of disciplines that enables the Support Center to provide the IT Services effectively. Service Support can consists of the following disciplines Configuration Management Incident Management Problem Management Change Management Service/Help Desk Release Management - For more information, consult and the official documentation - No direct focus on project management and training 30

31 Appendix: ITIL Service Delivery Set The Service Level Management (SLM) process is responsible for ensuring that the Service Level Agreements (SLAs) and the underpinning Operational Level Agreements (OLAs) or contracts are established and met. This process includes a constant cycle of negotiating, monitoring, and reporting upon IT service achievements. It also includes the initiation of actions to eradicate poor service. IT Financial Management is the process that supports the business goals and objectives through controlled budgeting, tracking, and charge backs. Capacity Management is the process to plan for capacity to meet the SLA and business requirements. Capacity Management needs to understand the business future requirements, (the required service delivery), the organization s current operation (the current service delivery) and the IT infrastructure (the means of service delivery). It ensures that current, and future capacity and performance requirements will be met, as per the business case. IT Service Continuity Management is the management of an organization s ability to continue to provide a pre-determined and agreed upon level of IT Services to support the minimum business requirements, following an interruption to the business. Availability Management is the design, implementation, measurement, and management of IT services to ensure that the stated business requirements for availability are consistently met. Availability targets specified in SLAs will be monitored and reported on, as part of the Availability Management process. 31

32 Appendix: ITIL Service Support Set Incident Management is the process to restore normal service operation as quickly as possible and minimize the adverse impact on business operations. Normal service operation is defined as service operation within SLA limits. Problem Management is the process for identifying the root cause of Incidents and then initiating actions to improve or correct the situation. The Problem Management process is both reactive and proactive. The reactive Problem Management focuses on solving Problems in response to one or more Incidents. Proactive Problem Management focuses on identifying and solving Problems and Known Errors to eliminate future Incidents. Configuration Management provides a logical model of the infrastructure or a service by identifying, controlling, maintaining, and verifying the versions of Configuration Items (CIs) in existence. Change Management is the process to control the implementation of approved Changes to the infrastructure or any aspect of services. Release Management is the process to control the building of a new Release for deployment. Release Management includes the planning, designing, building, configuration, and testing of hardware and software to create a Release. Activities also cover the planning, preparing, and scheduling of a Release to many Customers and/or locations. 32

33 FOD Financiën Copyright IBM Corporation 2002 International Business Machines Corporation Woluwe Garden Woluwedal 18 B-1932 Sint-Stevens-Woluwe Belgium Printed in Belgium All Rights Reserved deeper IBM, the IBM logo are trademarks or registered trademarks of International Business Machines Corporation Copyright in IBM the Corporation United States2003 other countries, or both.

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren 2.0. Beheren van bouwwerken met BIM Beheren 2.0 Beheren van bouwwerken met BIM Een onderzoek naar het informatiemanagement in de beheerfase en de mogelijke rol van BIM in de beheerfase bij organisaties in de publieke sector. A.M.J.M. (Arnold)

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Senior Oracle Business Intelligence Specialist

Senior Oracle Business Intelligence Specialist Senior Oracle Business Intelligence Specialist Curriculum Vitae ing. Mark van de Klashorst MIM Naam: Woonplaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: Inzetbaar als/voor: Mark van de Klashorst Nijmegen

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert

Technology Risk Consulting. IT Risk management in een technologische wereld. Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert r Technology Risk Consulting IT Risk management in een technologische wereld UFSIA Forum Technologie en Management 16 Februari 2001 Jeroen Devenyn & Olivier Naeyaert 1 Structuur & timing van de presentatie

Nadere informatie