ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud"

Transcriptie

1 ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud

2 Inhud Intrductie Overzicht Verplichtingen Aanvullende vragen? Begrippen Veiligheid Vereisten Vereiste sftware Vereiste instellingen Algemene cnfiguratie Certificaat van de acquirer Certificaat en sleutelpaar van de acceptant Devel pment Directry-verzek (GetIssuerList) Transactieverzek (RequestTransactin) Statusverzek (RequestTransactinStatus) Futafhandeling Prxy-servers Testen Verplichte testen Deplyment Hsting in eigen beheer Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 2 van 26

3 6.2 Hsting bij een externe prvider APPENDIX A: Data catalgus Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 3 van 26

4 1 Intrductie Dit dcument is bestemd vr ntwikkelaars die verantwrdelijk zijn vr het integreren van ideal Advanced in een webwinkel via het ntwikkelplatfrm PHP. 1.1 Overzicht Dit dcument beschrijft de vlgende ndzakelijke stappen van het integratieprces: Hfdstuk 2, Veiligheid, gaat nader in p de veiligheidsaspecten van uw webshp. Hfdstuk 3, Vereisten, beschrijft de randvrwaarden en ndzakelijke stappen vraf (zals het genereren van een eigen sleutelpaar vr de eigenaar van de webshp). Hfdstuk 4, Develpment, beschrijft de functinaliteit van ideal Advanced PHP, en he deze te integreren in de webshp. Hfdstuk 5, Testen, beschrijft de verplichte testen die meten wrden uitgeverd vrafgaand aan in-prductie-name van de webshp. Hfdstuk 6, Deplyment, beschrijft enkele facetten rndm het in prductie nemen van de webshp. Nta bene: Vr algemene infrmatie ver ideal Advanced wrdt verwezen naar het dcument ideal Algemeen. Vr integratie via een ander ntwikkelplatfrm vr ideal Advanced wrdt verwezen naar de integratiehandleiding vr.net f de integratiehandleiding vr Java. 1.2 Verplichtingen Het wrdt ten zeerste aangeraden dit gehele dcument, alsmede het inleidende dcument ideal Algemeen, te lezen vrafgaand aan de integratie van ideal Advanced in een webwinkel. Daarbij vragen wij speciale aandacht vr de vlgende verantwrdelijkheden van de acceptant: - Beveiliging: Iedere ideal Acceptant is zelf verantwrdelijk vr de veilige pbuw van de eigen webshp. De dr ING geleverde sftware, inclusief de ideal Advanced PHP Cnnectr, is gebuwd p basis van alle gangbare security best practices. Onjuiste integratie kan echter desndanks leiden tt een nveilige webwinkel. Deze integratiehandleiding bevat een apart hfdstuk (hfdstuk 2) ver veiligheidsaspecten. In de andere hfdstukken zijn aanvullend praktische aanwijzingen pgenmen ten aanzien van de veiligheidsaspecten van uw webshp. Deze passages zijn in de regel herkenbaar aan het hangsltsymbl ( ). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 4 van 26

5 - Haalplicht: Iedere ideal Acceptant dient te vlden aan de zgenaamde haalplicht. Deze haalplicht hudt in dat u zelf verantwrdelijk bent vr het phalen van de status van een transactie, vrdat u vergaat tt leveren. Meer ver de haalplicht leest u in sectie Presentatie: Hulpmiddelen bij de presentatie van ideal p uw website kunt u vinden p het acceptantendeel van zals ideal lg s en banners. - Testen: Na het vltien van de integratie van ideal in uw webwinkel, bent u verplicht m een aantal testen uit te veren. Deze wrden beschreven in hfdstuk 5 van dit dcument. - Vrbeeldcdes: In een aantal hfdstukken van dit dcument wrden ten beheve van de integratie van ideal Advanced in uw systeem vrbeeldcdes gegeven. Deze cdes dienen enkel en alleen ter illustratie. De inhud van de daadwerkelijk dr de ideal Acceptant te gebruiken cdes dient dr de ideal Acceptant zelf te wrden vastgesteld. ING Bank N.V. is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard dan k, die de ideal Acceptant mcht lijden in verband met f ten gevlge van het gebruik van de vrbeeldcdes. De ideal Acceptant dient ING Bank N.V. te vrijwaren tegen mgelijke vrderingen van derden tt vergeding van schade in verband met f als gevlg van het gebruik van de vrbeeldcdes dr de ideal Acceptant. 1.3 Aanvullende vragen? - Vragen: Vr vragen f pmerkingen kunt u cntact pnemen met de ideal service desk. Onze service desk is te bereiken tussen 09:00 en 17:00u via f ( 0,10 p.m.). U kunt k een service ticket indienen via het ideal Dashbard. Het ideal Dashbard bevat tevens een FAQ. - Illustratiecde: De dwnlad vr ideal Advanced PHP (beschikbaar via het ideal Dashbard: https://ideal.secure-ing.cm) bevat k illustratiecde. Daarmee kunnen alle functies van de ideal Advanced PHP Cnnectr in kale vrm wrden gesimuleerd. Deze illustratiecde is uitdrukkelijk niet bedeld als basis vr een cmplete webshp, maar dient luter als illustratie. 1.4 Begrippen Het ideal-systeem is gebaseerd p bilaterale relaties binnen het zgenaamde 4-partijen mdel. De 4 betrkken partijen in dit mdel zijn: - De acceptant: de eigenaar van de webwinkel - De acquirer: de bankrelatie van de acceptant (ING) - De cnsument: de klant die een prduct wil kpen in de webwinkel van de acceptant - De issuer: de bankrelatie van de cnsument Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 5 van 26

6 2 Veiligheid Dit hfdstuk gaat nader in p de veiligheidsaspecten van uw webshp. In de verige hfdstukken van deze integratiehandleiding zijn verscheidene praktische veiligheidsaanwijzingen pgenmen, herkenbaar aan het symbl van een hangsltje ( ). Dit dcument pretendeert verigens geenszins vlledig te zijn ten aanzien van de veiligheid van uw webwinkel. Dat is, gezien de mvang en cmplexiteit van het nderwerp, nmgelijk. Het del van dit hfdstuk en van de elders pgenmen aanwijzingen is met name m u bewust te maken van het nderwerp. In bekvrm en p het internet is in ruime mate dcumentatie vrhanden ver de bedreigingen waaraan web applicaties blt (kunnen) staan, en de te nemen preventieve en detectieve maatregelen m de eigen webshp daarvan te vrijwaren. Wij raden u met klem aan kennis te nemen van deze dcumentatie. Het succes van uw webshp is daarvan in hge mate afhankelijk. De dr ING geleverde sftware vr ideal Advanced PHP is gebuwd p basis van alle gangbare security best practices. Onjuiste integratie van deze sftware in uw webshp, en/f een nveilige pbuw van verige nderdelen van uw webshp, kunnen desndanks leiden tt een nveilige webwinkel. Veiligheid als prcesnderdeel De eerste stap m dit te vrkmen, is het besef dat veiligheid alle stadia van het ntwikkelprces van uw webshp raakt: Analyse & ntwerp: Reeds tijdens het ntwerpen van uw webshp dient u inzicht te verwerven in de vr uw webshp relevante bedreigingen, en daarp maatregelen te frmuleren. Develpment: Smmige cde is per definitie nveilig. Veel van de beschikbare security dcumentatie bevat expliciete vrbeelden van nveilige cde, alsmede de aangeraden vervanging ervan. Hud hier bij het buwen van uw webshp rekening mee. Testen: Onderkende bedreigingen, en de bijbehrende tegenmaatregelen, dienen uiteraard k getest te wrden. Hiervr bestaande vele verschillende technieken en tls, variërend per ntwikkelplatfrm. Deplyment: Zrg er bij het deplyen van uw webshp vr dat cruciale bestanden niet vr nbevegden tegankelijk zijn. Denk hierbij bijvrbeeld aan de cnfiguratie van uw webshp, uw prive-sleutel, en uw database. Besteed hier extra aandacht aan als uw webshp niet dr uzelf wrdt gehst. OWASP De tweede stap p weg naar een veilige(re) webshp, is kennis te nemen van de eerder genemde dcumentatie ver de veiligheidsaspecten van web applicaties. Een ged startpunt hierbij is de website van het Open Web Applicatin Security Prject (OWASP), te vinden p De OWASP-site biedt uitgebreid inzicht in de kwetsbaarheden (vulnerabilities) van sftware, en de te nemen maatregelen (cuntermeasures). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 6 van 26

7 Vlgens OWASP zijn er meer dan 300 security issues die de veiligheid van web applicaties (kunnen) raken. Peridiek stelt OWASP hieruit een tp 10 samen met de meest vrkmende kwetsbaarheden van web-applicaties. De nieuwste versie hiervan is de tp 10 van Ok stelt OWASP regelmatig nieuwe versies beschikbaar van een aantal belangwekkende dcumenten. De belangrijkste hiervan zijn: De OWASP Guide: Beschrijft gedetailleerd he web applicaties en web services veiliger gemaakt kunnen wrden. Dit wrdt geïllustreerd met vrbeelden in J2EE, ASP.NET en PHP. 2 De OWASP Testing Guide: Geeft een gedetailleerde beschrijving van een p security gericht testprgramma. 3 De OWASP AppSec FAQ: Een lijst met veelgestelde vragen ver kwetsbaarheden en maatregelen. 4 De OWASP-site kent verder specifieke pagina s vr verscheidene ntwikkelplatfrms, waarnder PHP 5. Deze pagina s gaan nader in p platfrm-specifieke security issues, inclusief nveilige cde en beveiligingsmaatregelen. Nta bene: Denk in het kader van OWASP nder andere aan het vlgende: Cntrleer ALLE input, ngeacht de brn (acquirer, cnsument). Cntrleer bij vrkeur p tegestane waarden (white listing) en niet p verbden waarden (black listing). Bescherm uw database, nder andere dr de database cnnectin niet nndig pen te laten staan. Bescherm uw privé-gegevens (zals sleutels) dr deze niet te bewaren p vr nbevegden tegankelijke plaatsen Verstuur nit nversleutelde usernamen en passwrds. 1 Te vinden p 2 Zie 3 Zie 4 Zie 5 Zie PHP. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 7 van 26

8 3 Vereisten Dit hfdstuk beschrijft welke sftware, instellingen en cnfiguratie vereist zijn vr een succesvlle integratie van ideal Advanced in het systeem van de acceptant, bij gebruikmaking van PHP als ntwikkelplatfrm. 3.1 Vereiste sftware Een succesvlle integratie van ideal Advanced PHP in een webshp vlgens de in dit dcument beschreven werkwijze vereist de vlgende sftware: Vr ntwikkel- en cnfiguratiedeleinden: - Een ntwikkelmgeving vr PHP, bijvrbeeld Eclipse vr PHP. Andere mgelijkheden zijn Adbe Dreamweaver f Zend Studi. De keuze hang af van de vrkeuren van de gebruiker/ntwikkelaar. - PHP vanaf versie 5. - Vr het genereren van het eigen certificaat/sleutelpaar: OpenSSL implementatie vr Windws, te vinden p Vr OpenSSL in het algemeen zie k Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de stappen vr het maken van een eigen certificaat/sleutelpaar. OpenSSL implementatie vr Linux, te vinden p met infrmatie ver het installeren van OpenSSL nder Linux. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de stappen vr het maken van een eigen certificaat/sleutelpaar. - De ideal Advanced PHP Cnnectr, te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. In een Micrsft Windws test- en prductie-mgeving: - Apache met SSL, zie vr meer infrmatie ver Apache en PHP nder windws bijvrbeeld - f IIS met PHP ndersteuning, zie bijvrbeeld - Het eigen PKCS#12-certificaat (inclusief het eigen private/public key pair) van de acceptant. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de ndzakelijke stappen vr het genereren hiervan. - Het certificaat van het ideal Acquiring platfrm (ideal.cer). Te verkrijgen via het ideal Dashbard. Zie paragraaf 0 vr details. - De ideal Advanced PHP Cnnectr. Te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 8 van 26

9 In een Linux test- en prductie-mgeving: - Apache met SSL, zie vr meer infrmatie ver Apache en PHP nder linux bijvrbeeld - Het eigen PKCS#12-certificaat (inclusief het eigen private/public key pair) van de acceptant. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de ndzakelijke stappen vr het genereren hiervan. - Het certificaat van het ideal Acquiring platfrm (ideal.cer). Te verkrijgen via het ideal Dashbard. Zie paragraaf 0 vr details. - De ideal Advanced PHP Cnnectr. Te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. 3.2 Vereiste instellingen - Internet-verkeer ver prt 443 (SSL): Het met mgelijk zijn m vanaf de webserver (waar de webshp p staat) een SSL-verbinding te maken naar de ideal-server van de acquirer. Deze verbindingen verlpen ver prt Tegang tt een directry met specifieke lees- en schrijfrechten tijdens het installeren van de certificaten p de webserver. - Beveiligingsmaatregelen: PHP dient als vlgt p de juiste wijze gecnfigureerd te wrden: REGISTER_GLOBALS: Het wrdt met klem aangeraden deze ptie UIT te zetten. Indien deze ptie aan staat, is het mgelijk dat gebruikers de applicatie beïnvleden. Als REGISTER_GLOBALS aan staat kunnen variabelen direct vanuit de adresbalk van de brwser gevuld wrden. Hierdr wrdt het vr kwaadwillenden makkelijker m misbruik van het systeem te maken. Zie k OPEN_BASEDIR: Hiermee kun je p flder-niveau aangeven waar PHP tegang tt heeft. Gebruik deze instelling m minimaal de flders met uw cnfiguratie en uw sleutels af te schermen. Zie k SAFE_MODE: Als deze ptie aan staat wrdt er gekeken f de permissies vr het bestandssysteem vereenkmen met de gebruiker die het bestandssysteem prbeert te wijzigen/penen. Als SAFE_MODE aan staat dan hudt dat dus in dat PHP alleen bestanden kan bewerken/penen waar het k daadwerkelijk testemming vr heeft gekregen. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie AAN te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren. Zie k DISPLAY_ERRORS: Deze ptie bepaald f er futmeldingen weergegeven mgen wrden. Als de ptie UIT staat wrdt er bij het ptreden van een fut alleen een witte pagina weergegeven. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie UIT te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren, zdat er geen waardevlle infrmatie prijs gegeven wrdt. Zie k Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 9 van 26

10 ERROR_REPORTING: Deze ptie bepaalt f en heveel waarschuwingen wrden weergegeven p het mment dat er een fut ptreed. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie UIT te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren, zdat er geen waardevlle infrmatie prijs gegeven wrdt. Zie k EXPOSE_PHP: Deze ptie bepaald f PHP mag aangeven dat het geïnstalleerd is p een webserver. Op het mment dat deze aan staat wrdt bijvrbeeld de signature van PHP tegevegd aan de http-header van de webserver. Het wrdt met klem aangeraden m deze ptie in die de prductie-mgeving UIT te zetten. Zie k 3.3 Algemene cnfiguratie De vlgende parameters dienen gecnfigureerd te wrden in het bestand cnfig.cnf: - MerchantID: het ID van de webshp, dr de acceptant ntvangen tijdens het aanmeldprces - SubID: subid van de webshp, defaultwaarde = 0 (nul); alleen te wijzigen na verleg met de acquirer - MerchantReturnURL: URL van de pagina in de webshp waarnaar de cnsument wrdt teruggeleid ( redirect ) na een ideal-transactie. Deze waarde kan in de webshpimplementatie waar ndig wrden verruled (zie paragraaf 4.2.2). - AcquirerURL: URL van de acquirer van de acceptant; vr ING gelden de vlgende vrgeschreven waarden: Testmgeving: https://idealtest.secure-ing.cm/ideal/ideal Prductie-mgeving: https://ideal.secure-ing.cm/ideal/ideal - AcquirerTimeut: aantal secnden (default = 10) dat er gewacht wrdt p respns van de ideal services. Indien binnen die tijd geen respns kmt, wrdt een exceptin gegeven. - Privatecert: Organisatienaam van de acceptant zals pgegeven tijdens de creatie van het eigen certificaat. Zie paragraaf 3.5 vr meer infrmatie ver het certificaat van de acceptant. De instellingen in het cnfig.cnf bestand kunnen er bijvrbeeld als vlgt uitzien: Privatekey=priv.pem PrivatekeyPass=passwd Privatecert=cert.cer Certificate0=webserver.crt AcquirerURL=ssl://ideal.secure-ing.cm:443/ideal/iDeal AcquirerTimeut=10 MerchantID= SubID=0 Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 10 van 26

11 MerchantReturnURL=http://[yurwebpage]/StatReq.php ExpiratinPerid=PT10M LgFile=<path-t>/Cnnectr.lg TraceLevel = DEBUG,ERROR In het bestand idealcnnectr_cnfig.inc.php dient het vlgende aangepast te wrden: - define( "SECURE_PATH", "%PATH%" ); Hier dient p de plek van %PATH% het vlledige pad naar de map te staan waarin het cnfig.cnf bestand en de private keys en certificates gevnden kunnen wrden. Nta bene: Zet het cnfiguratiebestand, encryptiesleutels en andere gevelige infrmatie nit in de dcument rt van de webserver (www f www-rt). Op die lcatie zijn uw gegevens namelijk zeer makkelijk tegankelijk vr ngewenste bezekers. Nta bene: Zet in de prductie-mgeving NOOIT tracing aan. Dit kan zwel perfrmance- als security-prblemen pleveren! 3.4 Certificaat van de acquirer ideal Advanced wrdt geleverd met een certificaat van het ideal Acquiring systeem: ideal.cer. Dit certificaat bevat de public key van het ideal Acquiring platfrm, waarmee het mgelijk wrdt m te cntrleren dat alle berichten daadwerkelijk dr het ideal Acquiring platfrm van ING wrden verstuurd. De vlgende stappen dienen te wrden drlpen m het certificaat van het ideal Acquiring platfrm te installeren p het systeem van de acceptant: 1. Kpieer het certificaat-bestand naar een afgebakende flder buiten de webrt. 2. Geef uitsluitend het gebruikersaccunt van de webserver rechten p dit certificaat; dit accunt heeft uitsluitend leesrechten ndig Nta bene: Plaats uw certificaat NIET in de webrt. De webrt is namelijk k vr nbevegden makkelijk te benaderen Nta bene: Dit certificaat dient uitsluitend als medium vr de publieke sleutel. Het maakt derhalve niet uit als de status vlgens de certificaat-details Ongeldig is. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 11 van 26

12 3.5 Certificaat en sleutelpaar van de acceptant De vlgende stappen dienen te wrden drlpen m een eigen certificaat en sleutelpaar te genereren en activeren: 1. Genereer een RSA private key met het vlgende cmmand (gebruik een zelfgekzen wachtwrd vr het veld eigenwachtwrd ): penssl genrsa des3 ut priv.pem passut pass:eigenwachtwrd 1024 Het resultaat hiervan is de file priv.pem. PEM-files zijn bedeld vr het pslaan van de private key en de public key. Het bestand wrdt default pgeslagen in de bin directry nder de OpenSSL directry. Nta bene: Hud er rekening mee, dat het hier pgegeven wachtwrd k bendigd is bij het installeren van het certificaat in de uiteindelijke hsting mgeving. Dit is mgelijk niet de eigen mgeving van de acceptant, maar die van een externe hsting prvider. Maak daarm geen gebruik van een wachtwrd dat de acceptant gebruikt vr andere zakelijke f privédeleinden. Nta bene: Gebruik in alle gevallen een sterk wachtwrd, want met dit certificaat kan een kwaadwillende zich vrden als u ten pzichte van het acquiring-platfrm. 2. Genereer een certificaat p basis van de RSA private key (gebruik hetzelfde wachtwrd vr het veld eigenwachtwrd als in stap 2): penssl req x509 new key priv.pem passin pass:eigenwachtwrd days 3650 ut cert.cer Dit cmmand leidt tt een reeks vragen ver de aanvrager. Ver de juiste waarden in. Dit betreft nder andere de rganisatienaam ( Organizatin Name ). Deze rganisatienaam heeft u in enkele vervlgstappen ndig. Het resultaat is de file cert.cer. CER-files bevatten het certificaat en de public key. Het bestand wrdt default pgeslagen in de bin directry nder de OpenSSL directry. 3. Kpieer de private key en het certificaat naar dezelfde afgebakende flder als het cnfiguratie bestand (zie paragraaf 3.3). 4. Cnfigureer de vlgende parameters in het bestand cnfig.cnf; vervang daarbij de waarde vr PrivatekeyPass in het eigenwachtwrd dat u k in stap 2 heeft gebruikt: Privatekey=priv.pem PrivatekeyPass=<eigenWachtwrd> Privatecert=cert.cer 5. Uplad cert.cer p de testmgeving van het ideal Acquiring platfrm (via het ideal Dashbard). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 12 van 26

13 6. Na psitieve verificatie dr de ideal Service Desk (zie het hfdstuk Aanmeldprces van het dcument ideal Algemeen ): Uplad cert.cer p de prductie-mgeving van het ideal Acquiring platfrm (via het ideal Dashbard). Nta bene: De aangemaakte bestanden priv.pem, cert.cer en cnfig.cnf bevatten geheime infrmatie (de private key en cnfiguratiegegevens). Zrg ervr dat deze bestanden niet vr anderen tegankelijk zijn en dus k niet in de webrt van de webserver staan ( de www-rt f www flder ). Aanbeveling: Om vr uzelf duidelijk nderscheid te kunnen maken tussen de prductie- en de testmgeving van ideal is het aan te raden vr beide mgevingen een apart *.cer en *.p12 bestand aan te maken. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 13 van 26

14 4 Develpment Dit hfdstuk beschrijft in detail he de ideal-prtcllen geïntegreerd kunnen wrden in een webshp. Binnen ideal wrdt gebruik gemaakt van de vlgende prtcllen: - Directry-prtcl: phalen van de lijst van bij ideal aangeslten issuers. Hieruit kiest de cnsument (klant van de webshp) diens eigen bank. De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie GetIssuerList. - Betaalprtcl: starten en uitveren van een transactie, waarbij geld wrdt vergemaakt van de dr de cnsument gekzen issuer naar de acquirer van de acceptant. De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie RequestTransactin. - Navraagprtcl: pvragen van de status van een transactie. Zie hiervr.a. de paragraaf ver de Haalplicht (4.3.1). De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie RequestTransactinStatus. - Futenprtcl: richtlijnen vr het verwerken van futsituaties (zie hiervr k paragraaf 2.5 van de ideal Referentiegids). De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl impliciet: elke futsituatie wrdt afgehandeld via een exceptin; in het geval van ideal-futen is dat een IDealExceptin. Elke IDealExceptin mvat.a. alle ideal ErrrRes infrmatie, inclusief de cnsumermessage. Nta bene: Indien tussen de webshp en de acquirer een prxy server aanwezig is, dienen speciale maatregelen genmen te wrden. Zie hiervr paragraaf Directry-verzek (GetIssuerList) Het Directry-verzek, in de ideal Advanced Cnnectr geïmplementeerd via GetIssuerList, zrgt ervr dat de meest recente lijst van aangeslten Issuers (banken van cnsumenten) wrdt pgehaald. Op basis van deze lijst dient in de webshp de keuzelijst met banken gevuld te wrden. Hieruit kiest de cnsument vervlgens diens bank. Input Een aanrep van GetIssuerList vereist geen parameters. Resultaat Een aanrep van GetIssuerList kan twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een DirectryRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: IssuerShrtList: De shrt list met de issuers met het grtste marktaandeel. IssuerLngList: De lng list met de verige issuers. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 14 van 26

15 Paragraaf van de Referentiegids beschrijft in detail he de issuers aan de cnsument gepresenteerd dienen te wrden. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf 4.4 De vrbeeldcde vr de aanrep van GetIssuerList kan bijvrbeeld als vlgt zijn: $respnse = $idealcnnectr>getissuerlist(); if (! $respnse ) { $errrcde = $respnse->geterrrcde(); $errrmsg = $respnse->geterrrmessage(); $cnsumermessage = $respnse->getcnsumermessage(); } else { $IssuerList =& $respnse->getissuerfulllist(); } Peridiek aanrepen In de praktijk wijzigt de lijst van issuers slechts zelden. Het is daarm niet ndzakelijk bij elke transactie de functie GetIssuerList pnieuw aan te repen. In plaats daarvan kan het resultaat peridiek wrden pgehaald, en tussentijds gecached f pgeslagen. Aangeraden wrdt de lijst in elk geval dagelijks p geldigheid te cntrleren en indien ndig te verversen. Daarbij kan het attribuut DateTimeStamp gebruikt wrden m te cntrleren f de lijst is aangepast. De vrbeeldcde hiervr kan er bijvrbeeld als vlgt uitzien, indien de issuerlijst tussentijds in de eigen webshp-database wrdt vastgehuden: DateTime dirdatetime; // datetime stempel van GetIssuerList DateTime dbdatetime; // datetime stempel in eigen database // Veg te: aanrep GetIssuerList(), zie vrige vrbeeld $dirdatetime = $IssuerList->getDirectryDateTimeStamp(); $dbdatetime = // aanrep eigen functie vr pvragen dbdatetime if ( $dirdatetime > $dbdatetime ) { // Veg te: functinaliteit m de nieuwe lijst // p te slaan in de eigen database } Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 15 van 26

16 Indien de issuer-lijst bij de acquirer wijzigt, is het raadzaam de lijst in de webshp daarp z snel mgelijk aan te passen. Daarm is het aan te raden in de webshp functinaliteit in te buwen waarmee de acceptant dit p elk gewenst mment kan den. M.b.t. het aantal Directry-verzeken geldt: Maximaal 1 maal per 24 uur; Geen Directry-verzek vrafgaand aan iedere transactie. Nta bene: Paragraaf van de Referentiegids geeft een verzicht van mgelijke futen die kunnen ptreden als de issuer-list binnen de webshp niet meer vereenstemt met de daadwerkelijke lijst. 4.2 Transactieverzek (RequestTransactin) Met het Transactieverzek, geïmplementeerd via RequestTransactin, initieert u een idealtransactie. Alle hiervr bendigde gegevens wrden enerzijds afgeleid uit de dr u aangebden parameters, anderzijds impliciet dr de cnnectr uit de cnfiguratiegegevens gehaald. Input Een aanrep van RequestTransactin vereist minstens 5 parameters: IssuerId: het id van de issuer die de cnsument heeft gekzen uit de selectielijst PurchaseId: het aankpnummer vlgens het systeem van de webwinkel Amunt: het bedrag in hele centen (geen decimalen; 1 eur = 100) Descriptin: de mschrijving van het prdukt EntranceCde: een dr de webwinkel bepaalde cde waarmee bij terugkeer in de webwinkel de aankp geauthenticeerd kan wrden (zie paragraaf vr details). (ptineel) ExpiratinPerid: indien anders dan de gecnfigureerde waarde. (ptineel) MerchantReturnURL: indien anders dan de gecnfigureerde waarde. Nta bene: In de ideal-testmgeving wrdt het resultaat van transacties bepaald dr de waarde van het aangebden amunt. Gebruik bijvrbeeld amunt=100 m een succesvlle transactie te simuleren. Zie paragraaf 5.1 vr details. Nta bene: De appendix "Tekenset bij Interbancaire Uitwisseling" van de Referentiegids bevat een tabel met tegestane tekens. Overige tekens, zals diakritische tekens, wrden niet tegestaan. Bij gebruik van een teken buiten de afgesprken tekenset in prperties van het Transactin-bject (zals Descriptin, EntranceCde en PurchaseId) wrden de tekens gecnverteerd naar een equivalent dat wel in de tekenset vrkmt. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 16 van 26

17 Resultaat Een aanrep van RequestTransactin kan in essentie twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een AcquirerTransactinRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: AcquirerId: het ID van de acquirer. TransactinId: unieke identificatie van de transactie zals uitgegeven dr de acquirer. Aangeraden wrdt dit nummer ter ndersteuning vr de eigen administratie te kppelen aan het eigen aankpnummer (PurchaseId). IssuerAuthenticatinURL: de vlledige URL van de issuer (de bank van de cnsument). De webshp dient de cnsument autmatisch naar deze URL te redirecten. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf Redirect naar de issuer Nadat het Transactieverzek succesvl is geïnitieerd, wrdt de cnsument via een redirect drgestuurd naar zijn eigen internetbankier-mgeving. De URL waarp de issuer de cnsument verwacht wrdt meegestuurd in het antwrd p het Transactieverzek. Met behulp van de vlgende vrbeeldcde wrdt de cnsument drgestuurd naar de issuer: Nta bene: De Referentiegids bepaalt dat de acceptant vrafgaand aan de redirect de URL dient te valideren, waarbij.a. gecntrleerd met wrden dat deze geen scripting bevat. De ideal Advanced Cnnectr vert deze URL-cntrle autmatisch uit. $cnnectr = new idealcnnectr(); // veg parameters te $respnse = $cnnectr->requesttransactin(... ); // veg fut cntrle te $url = $respnse->getissuerauthenticatinurl(); header("lcatin: ". $url ); Nta bene: De ideal Referentiegids stelt als regel, dat de redirect naar de issuer binnen het brwserwindw met plaatsvinden waarin de cnsument p de Betaalknp heeft gedrukt. Daarbij met de vlledige pagina van de acceptant vervangen wrden dr de vlledige pagina van de gekzen issuer. Het gebruik van een tweede brwserwindw (pp-ups) f frames is dus niet tegestaan. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 17 van 26

18 4.2.2 Redirect naar de webshp Na de betaling (succesvl f niet) via internetbankieren wrdt de cnsument autmatisch terug geleid naar de webshp van de acceptant, via de URL die als waarde van merchantreturnurl is gecnfigureerd. 6 Validatie De return-url bevat autmatisch de entrancecde en het transactinid van de transactie. De entrancecde is initieel dr de acceptant meegegeven als parameter van het Betaalprtcl, en kan nu (in cmbinatie met het transactie id) gebruikt wrden m de cnsument te authenticeren als degene vr wie de transactie k is gestart. Nta bene: Het wrdt aangeraden m deze validatie altijd uit te veren. Hud daarbij rekening met de vereiste minimale variatie van de entrancecde, zals bepaald in van de Referentiegids. Vervlgens zal de webshp de status van de transactie pvragen. Gebruik hiervr de functie RequestTransactinStatus (zie vlgende paragraaf). 4.3 Statusverzek (RequestTransactinStatus) Na het uitveren van een betaalpdracht, dient de webshp in alle gevallen zelf de status van de transactie p te vragen via het zgenaamde Navraagprtcl van ideal. Dit prtcl is in de ideal Advanced cnnectr geïmplementeerd via de functie RequestTransactinStatus. Input Een aanrep van RequestTransactinStatus vereist als parameter uitsluitend het TransactinId van de te cntrleren transactie. Resultaat Een aanrep van RequestTransactinStatus kan in essentie twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een AcquirerStatusRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: AcquirerId: het ID van de acquirer. TransactinId: het ID van de transactie. 6 Indien vr speciale gevallen een andere URL gewenst is, kan de in cnfiguratie pgegeven URL wrden verruled dr de merchantreturnurl prperty van de Cnnectr (tijdelijk) aan te passen. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 18 van 26

19 Status: de status van de transactie. Indien de transactie is geslaagd (status=success), wrden k de gegevens van de cnsument verstrekt, te weten diens CnsumerAccuntNumber, CnsumerName, en CnsumerCity. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf 4.4 De vrbeeldcde vr de aanrep van RequestTransactinStatus kan bijvrbeeld als vlgt zijn: $respnse = $cnnectr->requesttransactinstatus( $transactinid ); if (! $respnse ) { $errrcde = $respnse->geterrrcde(); $errrmsg = $respnse->geterrrmessage(); $cnsumermessage = $respnse->getcnsumermessage(); // Veg te: tnen van de cnsumermessage } else { $status =& $respnse->getstatus(); if ( $status === IDEAL_TX_STATUS_SUCCESS ) { $cnsumername = $respnse->getcnsumername(); $cnsumeraccnumber = $respnse->getcnsumeraccuntnumber(); } } $cnsumercity = $respnse->getcnsumercity(); Transactie gelukt Paragraaf van de Referentiegids beschrijft de mgelijke statussen die kunnen wrden gereturneerd dr RequestTransactinStatus. Uitsluitend de status Success betekent dat de transactie is geslaagd, en dat tt levering met wrden vergegaan. Nta bene: Indien de acceptant gebruik maakt van ideal-recnciliatie, dan tnt het ideal Dashbard naast de status 003 (Succes) k de vervlgstatussen 007 (gerecncilieerd) en 009 (uitbetaald). Ok die statussen duiden p een succesvlle transactie. Via RequestTransactinStatus zult u in alle gevallen de status Success terugkrijgen; 003, 007 en 009 kunt u niet langs prgrammatische weg van elkaar nderscheiden. Meer infrmatie ver recnciliatie is te vinden p het ideal Dashbard. Status niet bekend Hud er bij de implementatie rekening mee dat een cnsument ervr kan kiezen de brwser tijdens, f direct na het uitveren van de betaling te sluiten. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 19 van 26

20 In z n geval wrdt niet autmatisch teruggekeerd naar de webshp, en wrdt dus k niet autmatisch de status van de transactie pgevraagd. Indien de webshp niet p deze situatie is ingericht, kan het vrkmen dat een cnsument een betaling verricht maar geen prdukt ntvangt mdat de transactiestatus vr de acceptant p pen blijft staan. Dit is niet alleen nwenselijk, maar staat k haaks p de haalplicht van de acceptant. De vlgende paragraaf gaat nader in p deze haalplicht en mgelijke plssingen van de geschetste prblematiek. M.b.t. het aantal Statusverzeken per transactie geldt: Maximaal vijf maal per transactie; Maximaal twee maal binnen de expiratinperid; Buiten de expiratinperid niet vaker dan eens per 60 minuten; Geen Statusverzek nadat een eindstatus is ntvangen vr een transactie; Geen Statusverzek vr transacties uder dan 7 dagen. Vrbeelden van mgelijke mmenten waarp een Statusverzek kan wrden uitgeverd: 30 secnden na het verzenden van een Transactieverzek; Halverwege een expiratinperid; Net na een expiratinperid; Na een bepaalde tijd (max. 1 uur) na aflp van de expiratinperid. Nrmaal gesprken zu vrij krt na het verstrijken van de expiratin perid één van de eindstatussen teruggegeven meten wrden. Als het teruggegeven resultaat Open enige tijd na de expiratin perid ng steeds wrdt teruggegeven is er sprake van een string. Als deze string niet binnen 1 dag is pgelst raadpleeg dan de ideal Dashbard en neem eventueel cntact p met de ideal service desk in plaats van StatusRequests te blijven versturen Haalplicht De acceptant heeft een zgenaamde haalplicht ten aanzien van het status van een transactie. Dit betekent dat een acceptant zelf verantwrdelijk is vr het phalen van een definitieve status van een transactie, k als de cnsument niet wrdt teruggeleid naar de webwinkel na het (al dan niet) betalen van de transactie. Dit laatste kan gebeuren drdat de klant vrtijdig het brwser venster afsluit. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 20 van 26

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal

ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal ideal Algemene informatie ING Wholesale Banking Introductie en procedure voor ideal Versie 2.3, april 2010 Inhoud Inhoud... 2 1 Introductie... 3 1.1 Overzicht... 3 1.2 Verplichtingen van de acceptant...

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken

KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN. Key2Burgerzaken KOPPELVLAK THUISBEZORGEN REISDOCUMENTEN Key2Burgerzaken Inhudspgave 1.1 Histrie... 3 2 Functinele beschrijving prces... 5 2.1 Aanvraag reisdcument... 5 2.2 Inklaren reisdcument... 7 2.3 Blkkering uitreiking...

Nadere informatie

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa

SSO. Live@edu Op het Zernike College. 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa SSO Live@edu Op het Zernike Cllege 18-01-2011 A van der Drift P Spitzers P ten Raa Inleiding SSO staat vr Single Sign-On, dat wil zeggen: eenmalig aanmelden. Zals de titel duidelijk maakt is deze SSO bedeld

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Parsis V11. Release Notes

Parsis V11. Release Notes Parsis V11 Release Ntes Release Ntes Parsis V11 Mbile App Beschikbaar vr alle (mbiele) platfrmen,.a. Andrid, ios, Windws Phne etc. Zendinggegevens eenvudig te raadplegen via verschillende zekcriteria Wrdt

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

VERO-Count Domicilieringen (SEPA).

VERO-Count Domicilieringen (SEPA). VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA) 1. Releases Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Ja Zmer 2011 (71) 2. Van tepassing p VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA). 3. Omschrijving van de functie Vrtaan kunnen

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten

Handleiding online aanmelden RMA voor klanten Handleiding nline aanmelden RMA vr klanten Versin: 3.4 Date: 17-07-2013 Actemium Mercurin 24B 6903 PZ Zevenaar Tel.: +31(0)316 585 100 Fax: +31(0)316 585 101 http://www.actemium.nl/plssingen/supply_chain_slutins/

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Connector Tool (WSCT)

Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Connector Tool (WSCT) Handleiding aanspreken Exchange Web Services (EWS) met de TaskCentre Web Service Cnnectr Tl (WSCT) Inhud Inleiding... 3 Vraf... 3 Cntacten... 5 Mappen van standaard velden... 5 Mappen van cntact velden...

Nadere informatie

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business

Belgium & Luxembourg. Generic Excel CDB Handleiding november 2013. www.gs1belu.org The global language of business Belgium & Luxemburg Generic Excel CDB Handleiding nvember 2013 www.gs1belu.rg The glbal language f business Deel III: He gegevens intrduceren in de CDB via de SA2 Generic Excel? 1 Inleiding In vergelijking

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN

Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN Inhudstafel Gebruikersgids: BEACHPLOEGEN... 3 A. Wat te vermijden bij het invullen.... 3 B. Invullen van het deelnamefrmulier.... 3 1) 1 e stap: Invullen gegevens verantwrdelijke...

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks

Disclaimer Auteursrecht Aansprakelijkheid Hyperlinks Ondanks de cnstante zrg en aandacht die wij besteden aan de inhud van deze internetsite, is het mgelijk dat infrmatie p deze internetsite nvlledig f njuist is. Auteursrecht Wij hebben p de inhud van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties

Toelichting bij gebruik Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan koeltoreninstallaties Telichting bij gebruik Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan keltreninstallaties 1 Del Het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie