ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud"

Transcriptie

1 ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud

2 Inhud Intrductie Overzicht Verplichtingen Aanvullende vragen? Begrippen Veiligheid Vereisten Vereiste sftware Vereiste instellingen Algemene cnfiguratie Certificaat van de acquirer Certificaat en sleutelpaar van de acceptant Devel pment Directry-verzek (GetIssuerList) Transactieverzek (RequestTransactin) Statusverzek (RequestTransactinStatus) Futafhandeling Prxy-servers Testen Verplichte testen Deplyment Hsting in eigen beheer Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 2 van 26

3 6.2 Hsting bij een externe prvider APPENDIX A: Data catalgus Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 3 van 26

4 1 Intrductie Dit dcument is bestemd vr ntwikkelaars die verantwrdelijk zijn vr het integreren van ideal Advanced in een webwinkel via het ntwikkelplatfrm PHP. 1.1 Overzicht Dit dcument beschrijft de vlgende ndzakelijke stappen van het integratieprces: Hfdstuk 2, Veiligheid, gaat nader in p de veiligheidsaspecten van uw webshp. Hfdstuk 3, Vereisten, beschrijft de randvrwaarden en ndzakelijke stappen vraf (zals het genereren van een eigen sleutelpaar vr de eigenaar van de webshp). Hfdstuk 4, Develpment, beschrijft de functinaliteit van ideal Advanced PHP, en he deze te integreren in de webshp. Hfdstuk 5, Testen, beschrijft de verplichte testen die meten wrden uitgeverd vrafgaand aan in-prductie-name van de webshp. Hfdstuk 6, Deplyment, beschrijft enkele facetten rndm het in prductie nemen van de webshp. Nta bene: Vr algemene infrmatie ver ideal Advanced wrdt verwezen naar het dcument ideal Algemeen. Vr integratie via een ander ntwikkelplatfrm vr ideal Advanced wrdt verwezen naar de integratiehandleiding vr.net f de integratiehandleiding vr Java. 1.2 Verplichtingen Het wrdt ten zeerste aangeraden dit gehele dcument, alsmede het inleidende dcument ideal Algemeen, te lezen vrafgaand aan de integratie van ideal Advanced in een webwinkel. Daarbij vragen wij speciale aandacht vr de vlgende verantwrdelijkheden van de acceptant: - Beveiliging: Iedere ideal Acceptant is zelf verantwrdelijk vr de veilige pbuw van de eigen webshp. De dr ING geleverde sftware, inclusief de ideal Advanced PHP Cnnectr, is gebuwd p basis van alle gangbare security best practices. Onjuiste integratie kan echter desndanks leiden tt een nveilige webwinkel. Deze integratiehandleiding bevat een apart hfdstuk (hfdstuk 2) ver veiligheidsaspecten. In de andere hfdstukken zijn aanvullend praktische aanwijzingen pgenmen ten aanzien van de veiligheidsaspecten van uw webshp. Deze passages zijn in de regel herkenbaar aan het hangsltsymbl ( ). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 4 van 26

5 - Haalplicht: Iedere ideal Acceptant dient te vlden aan de zgenaamde haalplicht. Deze haalplicht hudt in dat u zelf verantwrdelijk bent vr het phalen van de status van een transactie, vrdat u vergaat tt leveren. Meer ver de haalplicht leest u in sectie Presentatie: Hulpmiddelen bij de presentatie van ideal p uw website kunt u vinden p het acceptantendeel van zals ideal lg s en banners. - Testen: Na het vltien van de integratie van ideal in uw webwinkel, bent u verplicht m een aantal testen uit te veren. Deze wrden beschreven in hfdstuk 5 van dit dcument. - Vrbeeldcdes: In een aantal hfdstukken van dit dcument wrden ten beheve van de integratie van ideal Advanced in uw systeem vrbeeldcdes gegeven. Deze cdes dienen enkel en alleen ter illustratie. De inhud van de daadwerkelijk dr de ideal Acceptant te gebruiken cdes dient dr de ideal Acceptant zelf te wrden vastgesteld. ING Bank N.V. is niet aansprakelijk vr schade, van welke aard dan k, die de ideal Acceptant mcht lijden in verband met f ten gevlge van het gebruik van de vrbeeldcdes. De ideal Acceptant dient ING Bank N.V. te vrijwaren tegen mgelijke vrderingen van derden tt vergeding van schade in verband met f als gevlg van het gebruik van de vrbeeldcdes dr de ideal Acceptant. 1.3 Aanvullende vragen? - Vragen: Vr vragen f pmerkingen kunt u cntact pnemen met de ideal service desk. Onze service desk is te bereiken tussen 09:00 en 17:00u via f ( 0,10 p.m.). U kunt k een service ticket indienen via het ideal Dashbard. Het ideal Dashbard bevat tevens een FAQ. - Illustratiecde: De dwnlad vr ideal Advanced PHP (beschikbaar via het ideal Dashbard: https://ideal.secure-ing.cm) bevat k illustratiecde. Daarmee kunnen alle functies van de ideal Advanced PHP Cnnectr in kale vrm wrden gesimuleerd. Deze illustratiecde is uitdrukkelijk niet bedeld als basis vr een cmplete webshp, maar dient luter als illustratie. 1.4 Begrippen Het ideal-systeem is gebaseerd p bilaterale relaties binnen het zgenaamde 4-partijen mdel. De 4 betrkken partijen in dit mdel zijn: - De acceptant: de eigenaar van de webwinkel - De acquirer: de bankrelatie van de acceptant (ING) - De cnsument: de klant die een prduct wil kpen in de webwinkel van de acceptant - De issuer: de bankrelatie van de cnsument Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 5 van 26

6 2 Veiligheid Dit hfdstuk gaat nader in p de veiligheidsaspecten van uw webshp. In de verige hfdstukken van deze integratiehandleiding zijn verscheidene praktische veiligheidsaanwijzingen pgenmen, herkenbaar aan het symbl van een hangsltje ( ). Dit dcument pretendeert verigens geenszins vlledig te zijn ten aanzien van de veiligheid van uw webwinkel. Dat is, gezien de mvang en cmplexiteit van het nderwerp, nmgelijk. Het del van dit hfdstuk en van de elders pgenmen aanwijzingen is met name m u bewust te maken van het nderwerp. In bekvrm en p het internet is in ruime mate dcumentatie vrhanden ver de bedreigingen waaraan web applicaties blt (kunnen) staan, en de te nemen preventieve en detectieve maatregelen m de eigen webshp daarvan te vrijwaren. Wij raden u met klem aan kennis te nemen van deze dcumentatie. Het succes van uw webshp is daarvan in hge mate afhankelijk. De dr ING geleverde sftware vr ideal Advanced PHP is gebuwd p basis van alle gangbare security best practices. Onjuiste integratie van deze sftware in uw webshp, en/f een nveilige pbuw van verige nderdelen van uw webshp, kunnen desndanks leiden tt een nveilige webwinkel. Veiligheid als prcesnderdeel De eerste stap m dit te vrkmen, is het besef dat veiligheid alle stadia van het ntwikkelprces van uw webshp raakt: Analyse & ntwerp: Reeds tijdens het ntwerpen van uw webshp dient u inzicht te verwerven in de vr uw webshp relevante bedreigingen, en daarp maatregelen te frmuleren. Develpment: Smmige cde is per definitie nveilig. Veel van de beschikbare security dcumentatie bevat expliciete vrbeelden van nveilige cde, alsmede de aangeraden vervanging ervan. Hud hier bij het buwen van uw webshp rekening mee. Testen: Onderkende bedreigingen, en de bijbehrende tegenmaatregelen, dienen uiteraard k getest te wrden. Hiervr bestaande vele verschillende technieken en tls, variërend per ntwikkelplatfrm. Deplyment: Zrg er bij het deplyen van uw webshp vr dat cruciale bestanden niet vr nbevegden tegankelijk zijn. Denk hierbij bijvrbeeld aan de cnfiguratie van uw webshp, uw prive-sleutel, en uw database. Besteed hier extra aandacht aan als uw webshp niet dr uzelf wrdt gehst. OWASP De tweede stap p weg naar een veilige(re) webshp, is kennis te nemen van de eerder genemde dcumentatie ver de veiligheidsaspecten van web applicaties. Een ged startpunt hierbij is de website van het Open Web Applicatin Security Prject (OWASP), te vinden p De OWASP-site biedt uitgebreid inzicht in de kwetsbaarheden (vulnerabilities) van sftware, en de te nemen maatregelen (cuntermeasures). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 6 van 26

7 Vlgens OWASP zijn er meer dan 300 security issues die de veiligheid van web applicaties (kunnen) raken. Peridiek stelt OWASP hieruit een tp 10 samen met de meest vrkmende kwetsbaarheden van web-applicaties. De nieuwste versie hiervan is de tp 10 van Ok stelt OWASP regelmatig nieuwe versies beschikbaar van een aantal belangwekkende dcumenten. De belangrijkste hiervan zijn: De OWASP Guide: Beschrijft gedetailleerd he web applicaties en web services veiliger gemaakt kunnen wrden. Dit wrdt geïllustreerd met vrbeelden in J2EE, ASP.NET en PHP. 2 De OWASP Testing Guide: Geeft een gedetailleerde beschrijving van een p security gericht testprgramma. 3 De OWASP AppSec FAQ: Een lijst met veelgestelde vragen ver kwetsbaarheden en maatregelen. 4 De OWASP-site kent verder specifieke pagina s vr verscheidene ntwikkelplatfrms, waarnder PHP 5. Deze pagina s gaan nader in p platfrm-specifieke security issues, inclusief nveilige cde en beveiligingsmaatregelen. Nta bene: Denk in het kader van OWASP nder andere aan het vlgende: Cntrleer ALLE input, ngeacht de brn (acquirer, cnsument). Cntrleer bij vrkeur p tegestane waarden (white listing) en niet p verbden waarden (black listing). Bescherm uw database, nder andere dr de database cnnectin niet nndig pen te laten staan. Bescherm uw privé-gegevens (zals sleutels) dr deze niet te bewaren p vr nbevegden tegankelijke plaatsen Verstuur nit nversleutelde usernamen en passwrds. 1 Te vinden p 2 Zie 3 Zie 4 Zie 5 Zie PHP. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 7 van 26

8 3 Vereisten Dit hfdstuk beschrijft welke sftware, instellingen en cnfiguratie vereist zijn vr een succesvlle integratie van ideal Advanced in het systeem van de acceptant, bij gebruikmaking van PHP als ntwikkelplatfrm. 3.1 Vereiste sftware Een succesvlle integratie van ideal Advanced PHP in een webshp vlgens de in dit dcument beschreven werkwijze vereist de vlgende sftware: Vr ntwikkel- en cnfiguratiedeleinden: - Een ntwikkelmgeving vr PHP, bijvrbeeld Eclipse vr PHP. Andere mgelijkheden zijn Adbe Dreamweaver f Zend Studi. De keuze hang af van de vrkeuren van de gebruiker/ntwikkelaar. - PHP vanaf versie 5. - Vr het genereren van het eigen certificaat/sleutelpaar: OpenSSL implementatie vr Windws, te vinden p Vr OpenSSL in het algemeen zie k Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de stappen vr het maken van een eigen certificaat/sleutelpaar. OpenSSL implementatie vr Linux, te vinden p met infrmatie ver het installeren van OpenSSL nder Linux. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de stappen vr het maken van een eigen certificaat/sleutelpaar. - De ideal Advanced PHP Cnnectr, te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. In een Micrsft Windws test- en prductie-mgeving: - Apache met SSL, zie vr meer infrmatie ver Apache en PHP nder windws bijvrbeeld - f IIS met PHP ndersteuning, zie bijvrbeeld - Het eigen PKCS#12-certificaat (inclusief het eigen private/public key pair) van de acceptant. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de ndzakelijke stappen vr het genereren hiervan. - Het certificaat van het ideal Acquiring platfrm (ideal.cer). Te verkrijgen via het ideal Dashbard. Zie paragraaf 0 vr details. - De ideal Advanced PHP Cnnectr. Te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 8 van 26

9 In een Linux test- en prductie-mgeving: - Apache met SSL, zie vr meer infrmatie ver Apache en PHP nder linux bijvrbeeld - Het eigen PKCS#12-certificaat (inclusief het eigen private/public key pair) van de acceptant. Paragraaf 3.5 van dit dcument beschrijft de ndzakelijke stappen vr het genereren hiervan. - Het certificaat van het ideal Acquiring platfrm (ideal.cer). Te verkrijgen via het ideal Dashbard. Zie paragraaf 0 vr details. - De ideal Advanced PHP Cnnectr. Te verkrijgen via het ideal Dashbard, als nderdeel van het ideal Advanced Integratin PHP package, te vinden nder de menu-ptie Dcumentatie. 3.2 Vereiste instellingen - Internet-verkeer ver prt 443 (SSL): Het met mgelijk zijn m vanaf de webserver (waar de webshp p staat) een SSL-verbinding te maken naar de ideal-server van de acquirer. Deze verbindingen verlpen ver prt Tegang tt een directry met specifieke lees- en schrijfrechten tijdens het installeren van de certificaten p de webserver. - Beveiligingsmaatregelen: PHP dient als vlgt p de juiste wijze gecnfigureerd te wrden: REGISTER_GLOBALS: Het wrdt met klem aangeraden deze ptie UIT te zetten. Indien deze ptie aan staat, is het mgelijk dat gebruikers de applicatie beïnvleden. Als REGISTER_GLOBALS aan staat kunnen variabelen direct vanuit de adresbalk van de brwser gevuld wrden. Hierdr wrdt het vr kwaadwillenden makkelijker m misbruik van het systeem te maken. Zie k OPEN_BASEDIR: Hiermee kun je p flder-niveau aangeven waar PHP tegang tt heeft. Gebruik deze instelling m minimaal de flders met uw cnfiguratie en uw sleutels af te schermen. Zie k SAFE_MODE: Als deze ptie aan staat wrdt er gekeken f de permissies vr het bestandssysteem vereenkmen met de gebruiker die het bestandssysteem prbeert te wijzigen/penen. Als SAFE_MODE aan staat dan hudt dat dus in dat PHP alleen bestanden kan bewerken/penen waar het k daadwerkelijk testemming vr heeft gekregen. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie AAN te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren. Zie k DISPLAY_ERRORS: Deze ptie bepaald f er futmeldingen weergegeven mgen wrden. Als de ptie UIT staat wrdt er bij het ptreden van een fut alleen een witte pagina weergegeven. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie UIT te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren, zdat er geen waardevlle infrmatie prijs gegeven wrdt. Zie k Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 9 van 26

10 ERROR_REPORTING: Deze ptie bepaalt f en heveel waarschuwingen wrden weergegeven p het mment dat er een fut ptreed. Het wrdt sterk aangeraden m deze ptie UIT te zetten, k als dat betekent dat u bepaalde functinaliteit van uw webshp anders dient te implementeren, zdat er geen waardevlle infrmatie prijs gegeven wrdt. Zie k EXPOSE_PHP: Deze ptie bepaald f PHP mag aangeven dat het geïnstalleerd is p een webserver. Op het mment dat deze aan staat wrdt bijvrbeeld de signature van PHP tegevegd aan de http-header van de webserver. Het wrdt met klem aangeraden m deze ptie in die de prductie-mgeving UIT te zetten. Zie k 3.3 Algemene cnfiguratie De vlgende parameters dienen gecnfigureerd te wrden in het bestand cnfig.cnf: - MerchantID: het ID van de webshp, dr de acceptant ntvangen tijdens het aanmeldprces - SubID: subid van de webshp, defaultwaarde = 0 (nul); alleen te wijzigen na verleg met de acquirer - MerchantReturnURL: URL van de pagina in de webshp waarnaar de cnsument wrdt teruggeleid ( redirect ) na een ideal-transactie. Deze waarde kan in de webshpimplementatie waar ndig wrden verruled (zie paragraaf 4.2.2). - AcquirerURL: URL van de acquirer van de acceptant; vr ING gelden de vlgende vrgeschreven waarden: Testmgeving: https://idealtest.secure-ing.cm/ideal/ideal Prductie-mgeving: https://ideal.secure-ing.cm/ideal/ideal - AcquirerTimeut: aantal secnden (default = 10) dat er gewacht wrdt p respns van de ideal services. Indien binnen die tijd geen respns kmt, wrdt een exceptin gegeven. - Privatecert: Organisatienaam van de acceptant zals pgegeven tijdens de creatie van het eigen certificaat. Zie paragraaf 3.5 vr meer infrmatie ver het certificaat van de acceptant. De instellingen in het cnfig.cnf bestand kunnen er bijvrbeeld als vlgt uitzien: Privatekey=priv.pem PrivatekeyPass=passwd Privatecert=cert.cer Certificate0=webserver.crt AcquirerURL=ssl://ideal.secure-ing.cm:443/ideal/iDeal AcquirerTimeut=10 MerchantID= SubID=0 Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 10 van 26

11 MerchantReturnURL=http://[yurwebpage]/StatReq.php ExpiratinPerid=PT10M LgFile=<path-t>/Cnnectr.lg TraceLevel = DEBUG,ERROR In het bestand idealcnnectr_cnfig.inc.php dient het vlgende aangepast te wrden: - define( "SECURE_PATH", "%PATH%" ); Hier dient p de plek van %PATH% het vlledige pad naar de map te staan waarin het cnfig.cnf bestand en de private keys en certificates gevnden kunnen wrden. Nta bene: Zet het cnfiguratiebestand, encryptiesleutels en andere gevelige infrmatie nit in de dcument rt van de webserver (www f www-rt). Op die lcatie zijn uw gegevens namelijk zeer makkelijk tegankelijk vr ngewenste bezekers. Nta bene: Zet in de prductie-mgeving NOOIT tracing aan. Dit kan zwel perfrmance- als security-prblemen pleveren! 3.4 Certificaat van de acquirer ideal Advanced wrdt geleverd met een certificaat van het ideal Acquiring systeem: ideal.cer. Dit certificaat bevat de public key van het ideal Acquiring platfrm, waarmee het mgelijk wrdt m te cntrleren dat alle berichten daadwerkelijk dr het ideal Acquiring platfrm van ING wrden verstuurd. De vlgende stappen dienen te wrden drlpen m het certificaat van het ideal Acquiring platfrm te installeren p het systeem van de acceptant: 1. Kpieer het certificaat-bestand naar een afgebakende flder buiten de webrt. 2. Geef uitsluitend het gebruikersaccunt van de webserver rechten p dit certificaat; dit accunt heeft uitsluitend leesrechten ndig Nta bene: Plaats uw certificaat NIET in de webrt. De webrt is namelijk k vr nbevegden makkelijk te benaderen Nta bene: Dit certificaat dient uitsluitend als medium vr de publieke sleutel. Het maakt derhalve niet uit als de status vlgens de certificaat-details Ongeldig is. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 11 van 26

12 3.5 Certificaat en sleutelpaar van de acceptant De vlgende stappen dienen te wrden drlpen m een eigen certificaat en sleutelpaar te genereren en activeren: 1. Genereer een RSA private key met het vlgende cmmand (gebruik een zelfgekzen wachtwrd vr het veld eigenwachtwrd ): penssl genrsa des3 ut priv.pem passut pass:eigenwachtwrd 1024 Het resultaat hiervan is de file priv.pem. PEM-files zijn bedeld vr het pslaan van de private key en de public key. Het bestand wrdt default pgeslagen in de bin directry nder de OpenSSL directry. Nta bene: Hud er rekening mee, dat het hier pgegeven wachtwrd k bendigd is bij het installeren van het certificaat in de uiteindelijke hsting mgeving. Dit is mgelijk niet de eigen mgeving van de acceptant, maar die van een externe hsting prvider. Maak daarm geen gebruik van een wachtwrd dat de acceptant gebruikt vr andere zakelijke f privédeleinden. Nta bene: Gebruik in alle gevallen een sterk wachtwrd, want met dit certificaat kan een kwaadwillende zich vrden als u ten pzichte van het acquiring-platfrm. 2. Genereer een certificaat p basis van de RSA private key (gebruik hetzelfde wachtwrd vr het veld eigenwachtwrd als in stap 2): penssl req x509 new key priv.pem passin pass:eigenwachtwrd days 3650 ut cert.cer Dit cmmand leidt tt een reeks vragen ver de aanvrager. Ver de juiste waarden in. Dit betreft nder andere de rganisatienaam ( Organizatin Name ). Deze rganisatienaam heeft u in enkele vervlgstappen ndig. Het resultaat is de file cert.cer. CER-files bevatten het certificaat en de public key. Het bestand wrdt default pgeslagen in de bin directry nder de OpenSSL directry. 3. Kpieer de private key en het certificaat naar dezelfde afgebakende flder als het cnfiguratie bestand (zie paragraaf 3.3). 4. Cnfigureer de vlgende parameters in het bestand cnfig.cnf; vervang daarbij de waarde vr PrivatekeyPass in het eigenwachtwrd dat u k in stap 2 heeft gebruikt: Privatekey=priv.pem PrivatekeyPass=<eigenWachtwrd> Privatecert=cert.cer 5. Uplad cert.cer p de testmgeving van het ideal Acquiring platfrm (via het ideal Dashbard). Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 12 van 26

13 6. Na psitieve verificatie dr de ideal Service Desk (zie het hfdstuk Aanmeldprces van het dcument ideal Algemeen ): Uplad cert.cer p de prductie-mgeving van het ideal Acquiring platfrm (via het ideal Dashbard). Nta bene: De aangemaakte bestanden priv.pem, cert.cer en cnfig.cnf bevatten geheime infrmatie (de private key en cnfiguratiegegevens). Zrg ervr dat deze bestanden niet vr anderen tegankelijk zijn en dus k niet in de webrt van de webserver staan ( de www-rt f www flder ). Aanbeveling: Om vr uzelf duidelijk nderscheid te kunnen maken tussen de prductie- en de testmgeving van ideal is het aan te raden vr beide mgevingen een apart *.cer en *.p12 bestand aan te maken. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 13 van 26

14 4 Develpment Dit hfdstuk beschrijft in detail he de ideal-prtcllen geïntegreerd kunnen wrden in een webshp. Binnen ideal wrdt gebruik gemaakt van de vlgende prtcllen: - Directry-prtcl: phalen van de lijst van bij ideal aangeslten issuers. Hieruit kiest de cnsument (klant van de webshp) diens eigen bank. De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie GetIssuerList. - Betaalprtcl: starten en uitveren van een transactie, waarbij geld wrdt vergemaakt van de dr de cnsument gekzen issuer naar de acquirer van de acceptant. De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie RequestTransactin. - Navraagprtcl: pvragen van de status van een transactie. Zie hiervr.a. de paragraaf ver de Haalplicht (4.3.1). De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl via de functie RequestTransactinStatus. - Futenprtcl: richtlijnen vr het verwerken van futsituaties (zie hiervr k paragraaf 2.5 van de ideal Referentiegids). De ideal Advanced PHP Cnnectr ndersteunt dit prtcl impliciet: elke futsituatie wrdt afgehandeld via een exceptin; in het geval van ideal-futen is dat een IDealExceptin. Elke IDealExceptin mvat.a. alle ideal ErrrRes infrmatie, inclusief de cnsumermessage. Nta bene: Indien tussen de webshp en de acquirer een prxy server aanwezig is, dienen speciale maatregelen genmen te wrden. Zie hiervr paragraaf Directry-verzek (GetIssuerList) Het Directry-verzek, in de ideal Advanced Cnnectr geïmplementeerd via GetIssuerList, zrgt ervr dat de meest recente lijst van aangeslten Issuers (banken van cnsumenten) wrdt pgehaald. Op basis van deze lijst dient in de webshp de keuzelijst met banken gevuld te wrden. Hieruit kiest de cnsument vervlgens diens bank. Input Een aanrep van GetIssuerList vereist geen parameters. Resultaat Een aanrep van GetIssuerList kan twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een DirectryRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: IssuerShrtList: De shrt list met de issuers met het grtste marktaandeel. IssuerLngList: De lng list met de verige issuers. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 14 van 26

15 Paragraaf van de Referentiegids beschrijft in detail he de issuers aan de cnsument gepresenteerd dienen te wrden. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf 4.4 De vrbeeldcde vr de aanrep van GetIssuerList kan bijvrbeeld als vlgt zijn: $respnse = $idealcnnectr>getissuerlist(); if (! $respnse ) { $errrcde = $respnse->geterrrcde(); $errrmsg = $respnse->geterrrmessage(); $cnsumermessage = $respnse->getcnsumermessage(); } else { $IssuerList =& $respnse->getissuerfulllist(); } Peridiek aanrepen In de praktijk wijzigt de lijst van issuers slechts zelden. Het is daarm niet ndzakelijk bij elke transactie de functie GetIssuerList pnieuw aan te repen. In plaats daarvan kan het resultaat peridiek wrden pgehaald, en tussentijds gecached f pgeslagen. Aangeraden wrdt de lijst in elk geval dagelijks p geldigheid te cntrleren en indien ndig te verversen. Daarbij kan het attribuut DateTimeStamp gebruikt wrden m te cntrleren f de lijst is aangepast. De vrbeeldcde hiervr kan er bijvrbeeld als vlgt uitzien, indien de issuerlijst tussentijds in de eigen webshp-database wrdt vastgehuden: DateTime dirdatetime; // datetime stempel van GetIssuerList DateTime dbdatetime; // datetime stempel in eigen database // Veg te: aanrep GetIssuerList(), zie vrige vrbeeld $dirdatetime = $IssuerList->getDirectryDateTimeStamp(); $dbdatetime = // aanrep eigen functie vr pvragen dbdatetime if ( $dirdatetime > $dbdatetime ) { // Veg te: functinaliteit m de nieuwe lijst // p te slaan in de eigen database } Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 15 van 26

16 Indien de issuer-lijst bij de acquirer wijzigt, is het raadzaam de lijst in de webshp daarp z snel mgelijk aan te passen. Daarm is het aan te raden in de webshp functinaliteit in te buwen waarmee de acceptant dit p elk gewenst mment kan den. M.b.t. het aantal Directry-verzeken geldt: Maximaal 1 maal per 24 uur; Geen Directry-verzek vrafgaand aan iedere transactie. Nta bene: Paragraaf van de Referentiegids geeft een verzicht van mgelijke futen die kunnen ptreden als de issuer-list binnen de webshp niet meer vereenstemt met de daadwerkelijke lijst. 4.2 Transactieverzek (RequestTransactin) Met het Transactieverzek, geïmplementeerd via RequestTransactin, initieert u een idealtransactie. Alle hiervr bendigde gegevens wrden enerzijds afgeleid uit de dr u aangebden parameters, anderzijds impliciet dr de cnnectr uit de cnfiguratiegegevens gehaald. Input Een aanrep van RequestTransactin vereist minstens 5 parameters: IssuerId: het id van de issuer die de cnsument heeft gekzen uit de selectielijst PurchaseId: het aankpnummer vlgens het systeem van de webwinkel Amunt: het bedrag in hele centen (geen decimalen; 1 eur = 100) Descriptin: de mschrijving van het prdukt EntranceCde: een dr de webwinkel bepaalde cde waarmee bij terugkeer in de webwinkel de aankp geauthenticeerd kan wrden (zie paragraaf vr details). (ptineel) ExpiratinPerid: indien anders dan de gecnfigureerde waarde. (ptineel) MerchantReturnURL: indien anders dan de gecnfigureerde waarde. Nta bene: In de ideal-testmgeving wrdt het resultaat van transacties bepaald dr de waarde van het aangebden amunt. Gebruik bijvrbeeld amunt=100 m een succesvlle transactie te simuleren. Zie paragraaf 5.1 vr details. Nta bene: De appendix "Tekenset bij Interbancaire Uitwisseling" van de Referentiegids bevat een tabel met tegestane tekens. Overige tekens, zals diakritische tekens, wrden niet tegestaan. Bij gebruik van een teken buiten de afgesprken tekenset in prperties van het Transactin-bject (zals Descriptin, EntranceCde en PurchaseId) wrden de tekens gecnverteerd naar een equivalent dat wel in de tekenset vrkmt. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 16 van 26

17 Resultaat Een aanrep van RequestTransactin kan in essentie twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een AcquirerTransactinRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: AcquirerId: het ID van de acquirer. TransactinId: unieke identificatie van de transactie zals uitgegeven dr de acquirer. Aangeraden wrdt dit nummer ter ndersteuning vr de eigen administratie te kppelen aan het eigen aankpnummer (PurchaseId). IssuerAuthenticatinURL: de vlledige URL van de issuer (de bank van de cnsument). De webshp dient de cnsument autmatisch naar deze URL te redirecten. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf Redirect naar de issuer Nadat het Transactieverzek succesvl is geïnitieerd, wrdt de cnsument via een redirect drgestuurd naar zijn eigen internetbankier-mgeving. De URL waarp de issuer de cnsument verwacht wrdt meegestuurd in het antwrd p het Transactieverzek. Met behulp van de vlgende vrbeeldcde wrdt de cnsument drgestuurd naar de issuer: Nta bene: De Referentiegids bepaalt dat de acceptant vrafgaand aan de redirect de URL dient te valideren, waarbij.a. gecntrleerd met wrden dat deze geen scripting bevat. De ideal Advanced Cnnectr vert deze URL-cntrle autmatisch uit. $cnnectr = new idealcnnectr(); // veg parameters te $respnse = $cnnectr->requesttransactin(... ); // veg fut cntrle te $url = $respnse->getissuerauthenticatinurl(); header("lcatin: ". $url ); Nta bene: De ideal Referentiegids stelt als regel, dat de redirect naar de issuer binnen het brwserwindw met plaatsvinden waarin de cnsument p de Betaalknp heeft gedrukt. Daarbij met de vlledige pagina van de acceptant vervangen wrden dr de vlledige pagina van de gekzen issuer. Het gebruik van een tweede brwserwindw (pp-ups) f frames is dus niet tegestaan. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 17 van 26

18 4.2.2 Redirect naar de webshp Na de betaling (succesvl f niet) via internetbankieren wrdt de cnsument autmatisch terug geleid naar de webshp van de acceptant, via de URL die als waarde van merchantreturnurl is gecnfigureerd. 6 Validatie De return-url bevat autmatisch de entrancecde en het transactinid van de transactie. De entrancecde is initieel dr de acceptant meegegeven als parameter van het Betaalprtcl, en kan nu (in cmbinatie met het transactie id) gebruikt wrden m de cnsument te authenticeren als degene vr wie de transactie k is gestart. Nta bene: Het wrdt aangeraden m deze validatie altijd uit te veren. Hud daarbij rekening met de vereiste minimale variatie van de entrancecde, zals bepaald in van de Referentiegids. Vervlgens zal de webshp de status van de transactie pvragen. Gebruik hiervr de functie RequestTransactinStatus (zie vlgende paragraaf). 4.3 Statusverzek (RequestTransactinStatus) Na het uitveren van een betaalpdracht, dient de webshp in alle gevallen zelf de status van de transactie p te vragen via het zgenaamde Navraagprtcl van ideal. Dit prtcl is in de ideal Advanced cnnectr geïmplementeerd via de functie RequestTransactinStatus. Input Een aanrep van RequestTransactinStatus vereist als parameter uitsluitend het TransactinId van de te cntrleren transactie. Resultaat Een aanrep van RequestTransactinStatus kan in essentie twee resultaten pleveren: Indien er geen fut ptreedt, wrdt een AcquirerStatusRespnse bject teruggegeven dat de vlgende elementen bevat: AcquirerId: het ID van de acquirer. TransactinId: het ID van de transactie. 6 Indien vr speciale gevallen een andere URL gewenst is, kan de in cnfiguratie pgegeven URL wrden verruled dr de merchantreturnurl prperty van de Cnnectr (tijdelijk) aan te passen. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 18 van 26

19 Status: de status van de transactie. Indien de transactie is geslaagd (status=success), wrden k de gegevens van de cnsument verstrekt, te weten diens CnsumerAccuntNumber, CnsumerName, en CnsumerCity. Indien er wel een fut ptreedt wrdt er een ander bericht teruggegeven. Zie meer hierver in paragraaf 4.4 De vrbeeldcde vr de aanrep van RequestTransactinStatus kan bijvrbeeld als vlgt zijn: $respnse = $cnnectr->requesttransactinstatus( $transactinid ); if (! $respnse ) { $errrcde = $respnse->geterrrcde(); $errrmsg = $respnse->geterrrmessage(); $cnsumermessage = $respnse->getcnsumermessage(); // Veg te: tnen van de cnsumermessage } else { $status =& $respnse->getstatus(); if ( $status === IDEAL_TX_STATUS_SUCCESS ) { $cnsumername = $respnse->getcnsumername(); $cnsumeraccnumber = $respnse->getcnsumeraccuntnumber(); } } $cnsumercity = $respnse->getcnsumercity(); Transactie gelukt Paragraaf van de Referentiegids beschrijft de mgelijke statussen die kunnen wrden gereturneerd dr RequestTransactinStatus. Uitsluitend de status Success betekent dat de transactie is geslaagd, en dat tt levering met wrden vergegaan. Nta bene: Indien de acceptant gebruik maakt van ideal-recnciliatie, dan tnt het ideal Dashbard naast de status 003 (Succes) k de vervlgstatussen 007 (gerecncilieerd) en 009 (uitbetaald). Ok die statussen duiden p een succesvlle transactie. Via RequestTransactinStatus zult u in alle gevallen de status Success terugkrijgen; 003, 007 en 009 kunt u niet langs prgrammatische weg van elkaar nderscheiden. Meer infrmatie ver recnciliatie is te vinden p het ideal Dashbard. Status niet bekend Hud er bij de implementatie rekening mee dat een cnsument ervr kan kiezen de brwser tijdens, f direct na het uitveren van de betaling te sluiten. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 19 van 26

20 In z n geval wrdt niet autmatisch teruggekeerd naar de webshp, en wrdt dus k niet autmatisch de status van de transactie pgevraagd. Indien de webshp niet p deze situatie is ingericht, kan het vrkmen dat een cnsument een betaling verricht maar geen prdukt ntvangt mdat de transactiestatus vr de acceptant p pen blijft staan. Dit is niet alleen nwenselijk, maar staat k haaks p de haalplicht van de acceptant. De vlgende paragraaf gaat nader in p deze haalplicht en mgelijke plssingen van de geschetste prblematiek. M.b.t. het aantal Statusverzeken per transactie geldt: Maximaal vijf maal per transactie; Maximaal twee maal binnen de expiratinperid; Buiten de expiratinperid niet vaker dan eens per 60 minuten; Geen Statusverzek nadat een eindstatus is ntvangen vr een transactie; Geen Statusverzek vr transacties uder dan 7 dagen. Vrbeelden van mgelijke mmenten waarp een Statusverzek kan wrden uitgeverd: 30 secnden na het verzenden van een Transactieverzek; Halverwege een expiratinperid; Net na een expiratinperid; Na een bepaalde tijd (max. 1 uur) na aflp van de expiratinperid. Nrmaal gesprken zu vrij krt na het verstrijken van de expiratin perid één van de eindstatussen teruggegeven meten wrden. Als het teruggegeven resultaat Open enige tijd na de expiratin perid ng steeds wrdt teruggegeven is er sprake van een string. Als deze string niet binnen 1 dag is pgelst raadpleeg dan de ideal Dashbard en neem eventueel cntact p met de ideal service desk in plaats van StatusRequests te blijven versturen Haalplicht De acceptant heeft een zgenaamde haalplicht ten aanzien van het status van een transactie. Dit betekent dat een acceptant zelf verantwrdelijk is vr het phalen van een definitieve status van een transactie, k als de cnsument niet wrdt teruggeleid naar de webwinkel na het (al dan niet) betalen van de transactie. Dit laatste kan gebeuren drdat de klant vrtijdig het brwser venster afsluit. Cpyright ING. Versie 2.3, april 2010 Pag 20 van 26

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

ideal Merchant Integratie Gids

ideal Merchant Integratie Gids ideal Merchant Integratie Gids Versie 3.3.1 (februari 2015) Februari 2015 Currence Copyright Currence ideal B.V.. Voorwaarden De ideal Merchant Integratie Gids wordt door de producteigenaar Currence beschikbaar

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie