Optimalisatie van het software packaging proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimalisatie van het software packaging proces"

Transcriptie

1 Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Optimalisatie van het software packaging proces Sander Ysenbaardt Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding Elektronica-ICT Academiejaar Interne promotor: Tim Dams Externe promotors: Bart Asnot, Joeri Puttevils Versie: 11 juni 2015

2 Dankwoord Meerdere mensen hebben mij geholpen om mijn stage tot een goed einde te brengen. Deze zou ik hierbij willen bedanken. Eerst en vooral mijn interne en externe promotors, namelijk Tim Dams, Bart Asnot en Joeri Puttevils. Zij hebben mij goed begeleid tijdens mijn stage en ik kon altijd bij hen terecht met vragen. Ook zou ik het werkplek beheerteam willen bedanken die mij de basis hebben aangeleerd van software packaging. Uiteraard wil ik Digipolis bedanken omdat ze me de kans hebben gegeven stage bij hen te lopen. En tot slot mijn ouders, voor hun steun en het nalezen van dit werk. Antwerpen, 11 juni 2015 Sander Ysenbaardt i

3 Abstract Digipolis staat in voor het beheer van meer dan pc s. Op deze pc s moet allerhande software geïnstalleerd en beheerd worden. Dit kan uiteraard niet allemaal manueel gedaan worden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van software die dit kan automatiseren. Mijn stage heeft tot doel het huidige systeem te leren kennen en dan verbeteringen aan deze manier aan te brengen zodat er in de toekomst minder tijd moet besteed worden aan de verspreiding van software en er minder fouten gemaakt kunnen worden. De huidige software package en delivery omgeving bestaat uit een script wrapper voor de te verspreiden software zodat er voor de eindgebruikers steeds een uniforme manier is voor de installatie van software. Nu kunnen er in de wrapper ook nog aanpassingen gemaakt worden aan de installatie. Deze wrapper is geschreven in VBscript code. Het uiteindelijke verspreiden van de software wordt gedaan door middel van Altiris, dit is enterprise management software van Symantec. In de nieuwe omgeving moet er in plaats van met een script wrapper gewerkt worden met Adminstudio Professional. Dit is een set van applicatie packaging tools van Flexera Software voor het maken en aanpassen van software installaties. Een applicatie voorbereid in Adminstudio kan van daaruit rechtstreeks geïmporteerd worden in Altiris. Dit heeft een grote tijdsbesparing tot gevolg. ii

4 Inhoudsopgave Dankwoord Abstract i ii 1 Situering Inleiding Huidige methode Nieuwe methode Gebruikte software Notepad Altiris Adminstudio Terminologie Msi Transform Bespreking Leren over software packaging Werkwijze van Digipolis De scriptwrapper User interface Gemaakte software pakketten Testscripts Adblock plus Adobe air Notepad DoPDF Moviemaker Deployment via Altiris Adminstudio tools iii

5 INHOUDSOPGAVE iv Application Manager Repackager Editor (Installshield) Tuner Quality Monitor Distribution wizard OS snapshot wizard Application Isolation wizard Process template editor Werken met Adminstudio De nieuwe wrapper Resultaten Leren software packagen Verbeteren software packaging methode Besluit 27

6 Lijst van figuren 2.1 Software verspreiding scriptwrapper scripts Scriptwrapper interface Adblock plus logo Adobe air logo Notepad++ logo DoPDF logo Moviemaker logo Adminstudio logo Application Manager catalog test center Repackager methode Repackager processen Repackager gegevens invullen Installshield diagram Tuner create new transform Tuner create new transform Deployment tab Distribution icoon Distribution wizard OS snapshot wizard OS snapshot importeren Testen op conflicten Testen selecteren Isolation wizard Isolation wizard vb Interface van de nieuwe wrapper v

7 Hoofdstuk1 Situering 1.1 Inleiding Het team werkplekbeheer van Digipolis staat in voor onder andere de verspreiding van software. Digipolis beheert meer dan pc s: die van de stad Antwerpen, van het OCMW en van de stadsscholen. Het zou een onbegonnen werk zijn om op al deze pc s handmatig software te installeren en te onderhouden. Daarom wordt er gebruik gemaakt van programma s die dit proces automatiseren. 1.2 Huidige methode Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een scriptwrapper om de software voor te bereiden voor verspreiding. Dit zorgt ervoor dat de installatie van de verschillende software pakketten op een uniforme manier gebeurt. Zonder al te veel user interactie: zo wordt de setup gestart met de juiste command line argumenten en wordt de installatie gelogged. De eindgebruiker krijgt ook steeds dezelfde dialoogboksen te zien bij elke installatie zodat de procedure snel herkenbaar wordt. Het testen van het software pakket gebeurt op virtuele test pc s die beschikbaar zijn in het domein. Zo zijn er voor windows xp, windows 7 en windows 8 pc s te vinden zowel in 32 als in 64 bit. Al naargelang de pc s waarvoor de software beschikbaar moet worden gemaakt, wordt er getest of er geen problemen opduiken tijdens de installatie en of alles correct werkt. De verspreiding van de applicaties gebeurt dan weer met Altiris. Dit is management software voor het beheren van alle computers in het netwerk. 1

8 HOOFDSTUK 1. SITUERING Nieuwe methode Bij de nieuwe manier van werken gaan we gebruik maken van Adminstudio Professional. Dit is een set van tools die helpen bij het packagen van software. Adminstudio is gemaakt door Flexera Software. Het ondersteunt IT-teams op een vertrouwde manier om software voor te bereiden voor verspreiding. De verspreiding zelf zal nog altijd met Altiris van Symantec gebeuren. Adminstudio heeft de mogelijkheid om packages zelf te importeren in Altiris zodat dit niet meer handmatig moet gebeuren en zo de foutenlast kan verminderen. 1.4 Gebruikte software Hier vindt u een korte beschrijving van de software die ik gebruikt heb tijdens mijn stage en waarom deze relevant is Notepad++ Notepad++ is een gratis tekst editor. Het wordt vaak gebruikt door programmeurs omdat het zo klein en snel is. Ik heb gebruik gemaakt van Notepad++ voor het schrijven van de VBscript code en het aanvullen van xml data. De oude software packaging methode die gebruik maakt van de scriptwrapper is geschreven in VBscript en de relevante gegevens worden als xml data opgeslagen Altiris Altiris van Symantec helpt IT-bedrijven bij het managen van software in hun netwerk. Altiris zorgt ervoor dat de juiste software op de juiste computers terecht komt en dat deze onderhouden wordt. Ik heb tijdens mijn stage gebruik gemaakt van Altiris voor het verspreiden van software die ik had voorbereid en ook om software toe te voegen aan de interne IT-store Adminstudio Adminstudio van Flexera Software is een set van tools voor het voorbereiden van software packaging. Het zorgt voor een efficiënte en vertrouwde manier van packagen waardoor de

9 HOOFDSTUK 1. SITUERING 3 benodigde tijd gevoelig kan verlagen. Nadat ik de oude methode onder de knie had, heb ik me bezig gehouden met Adminstudio om een nieuwe en snellere manier van software packagen te vinden die ook nog eens de foutenlast verlaagt. 1.5 Terminologie Hier vind je enkele basisbegrippen in verband met software installaties Msi Msi staat voor Windows installer. Dit is een software engine die gebruikt wordt voor de installatie van programma s op computers die op een Windows besturingssysteem draaien. Een MSI file (.msi) is een file waar alle informatie over de installatie inzit en ook de te installeren files. Deze worden dan uitgevoerd door de windows installer. Dit is een door Microsoft ontworpen methode om programma s op computers te installeren. Ze raden third party developers ook aan om hiervan gebruik te maken Transform Een transform file wordt gebruikt om veranderingen te doen aan een msi. Deze worden dan opgeslagen in de transform file en de oorspronkelijke msi wordt niet rechtstreeks aangepast. Dit heeft als voordeel dat de originele installer niet wordt aangepast. Als je tijdens een installatie deze file meegeeft dan worden de veranderingen die er in staan toegepast. Dit kan gaan van toevoegen van het een bureaublad icoontje tot het uitvoeren van een extra script.

10 Hoofdstuk2 Bespreking 2.1 Leren over software packaging Voor ik aan mijn eindwerk begon, was ik nog nooit in aanraking gekomen met software packaging. Daarom was mijn eerste taak te leren wat dit precies inhield om het dan later zelf te kunnen doen. De toelichting van mijn stagebegeleider en van de werknemers van werkplekbeheer maakten veel duidelijk. Maar er kwam ook een groot deel zelfstudie aan te pas. Digipolis heeft een interne wiki, die ik heb gebruikt om hun manier van werken beter te leren kennen. Figuur 2.1: Software verspreiding 4

11 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Werkwijze van Digipolis Er zijn steeds een aantal stappen die doorlopen moeten worden als er software voorbereid moet worden voor verspreiding. Dit neemt de nodige tijd in beslag. Ik zal hier nu een korte samenvatting van geven. Eerst en vooral is er iemand die een aanvraag doet voor een bepaald software pakket. Dit kan een dienst zijn die een bepaalde software nodig heeft of dit kan ook een ITS medewerker zijn die iets aanvraagt. Nu moet het intake document ingevuld worden. Hierin wordt de belangrijkste informatie over de software verzameld en of er aan specifieke eisen voldaan moet worden. Dit wordt ingevuld door degene die het software pakket moet maken, in samenspraak met de aanvrager. Nu wordt de wrapper toegevoegd aan de installer en worden er nog andere dingen toegevoegd die nodig zijn voor de installatie. Bv. checks of bepaalde dingen aanwezig zijn op de doelcomputers of het toevoegen van extra register sleutels. Er worden ook al enkele kleinere test gedaan op test pc s om te zien of de installaties zonder problemen verlopen. Als alles hiervoor geslaagd is, wordt de software toegevoegd aan Altiris indien de verspreiding hierlangs gebeurt. Vervolgens wordt een policy aangemaakt, waarin een aantal personen staan die de software moeten krijgen. Zij kunnen deze testen en zien of er geen complicaties optreden. tenslotte wordt iedereen aan de policy toegevoegd en kan de software naar iedereen verspreid worden, zodat deze in gebruik kan worden genomen. 2.2 De scriptwrapper Het belangrijkste deel van de software voorbereiding voor verspreiding is de scriptwrapper. Hier kruipt ook de meeste tijd in om te ontwikkelen. Dit heb ik eerst onder de knie moeten krijgen omdat dit ook hetgene is dat door Adminstudio vervangen gaat worden. scripts.png Figuur 2.2: scriptwrapper scripts

12 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 6 Bovenstaande afbeelding toont waaruit de wrapper bestaat. Een source folder waarin de originele installer wordt opgeslagen en een xml bestand waarin de informatie over het pakket wordt opgeslagen. Dan het hoofd setup script dat eerst gerund wordt en de nevenscripts die afhankelijk van de actie uitgevoerd worden (installeren, verwijderen, herinstalleren) User interface De user interface is het belangrijkste deel van de wrapper. Het zorgt ervoor dat de eindgebruiker steeds dezelfde interface voorgeschoteld krijgt als hij een programma moet installeren. Zo geraakt hij niet verward. Aangezien de wrapper er ook voor zorgt dat alles dat moet worden bepaald, ook zelf uitvoert (zoals bv. de plaats waar het programma geïnstalleerd moet worden) moet de eindgebruiker niets meer zelf invullen en kunnen hierbij ook geen fouten gemaakt worden. ui.png Figuur 2.3: Scriptwrapper interface

13 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Gemaakte software pakketten Hieronder een overzicht van de software pakketten die ik tijdens mijn tijd bij Digipolis gemaakt heb. Sommige zijn effectief in gebruik genomen, andere waren meer bestemd als oefening Testscripts Dit waren de eerste pakketten die ik zelf gemaakt heb. Hier zat alleen maar een test in of de uitvoering effectief gelukt was. Hier kon ik in het begin wat mee uitproberen om zo te leren hoe het allemaal in zijn werk gaat Adblock plus Een installatiepakket waar de installers van adblock plus voor zowel Google chrome, internet explorer en firefox in zitten. Het script controleert eerst welke browsers aanwezig zijn om vervolgens adblock plus te installeren. Figuur 2.4: Adblock plus logo Adobe air Een installatiepakket voor adobe air. De installer van adobe die op het internet te vinden is, is een executable. Maar als je deze uitvoert, kan je er de msi uithalen. Deze heb ik gebruikt om het pakket te maken aangezien dat een grote tijdsbesparing geeft.

14 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 8 Figuur 2.5: Adobe air logo Notepad++ Dit pakket gaat eerst controleren of er al een versie van notepad++ is geïnstalleerd en welke versie dit is. Een oudere versie wordt eerst verwijderd alvorens de nieuwe versie wordt geïnstalleerd. Ook heb ik een register key aangepast zodat notepad++ niet heel de tijd gaat vragen om te updaten. Figuur 2.6: Notepad++ logo DoPDF Het pakket dat ik hier gemaakt heb, gaat als vervanger van PDFCreator dienen. Dit programma wordt niet meer verder ontwikkeld en geeft problemen met nieuwere Windows versies daarom was een vervanger nodig. Ik heb dopdf toegevoegd aan de it-store van Digipolis zodat ITS medewerkers dit verder kunnen verspreiden naar mensen die problemen hebben met PDFCreator. Figuur 2.7: Dopdf logo

15 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Moviemaker Dit is een pakket dat verspreid werd via Altiris naar een 20-tal computers. Deze verspreiding heb ik helemaal van begin tot einde zelf gerealiseerd. Zowel het contact met de aanvrager, als de invulling van het intake document en ook de test uitgevoerd op eerst een beperkt aantal gebruikers alvorens het naar iedereen te verspreiden. Het moeilijke aan deze verspreiding was dat er ook veel oudere laptoppen tussen zaten die eerst een driver update nodig hadden. Mijn script checkte eerst of de laptop aan de nodige eisen voldeed voor een driver update, alvorens movie maker te installeren. Figuur 2.8: Moviemaker logo 2.4 Deployment via Altiris Nadat een pakket is aangemaakt en een eerste testfase heeft overleefd kan het toegevoegd worden aan Altiris. Dit platform zorgt voor de verdere verspreiding van het pakket naar de gewenste computers. Maar voor het allemaal verspreid kan worden, moeten nog enkele zaken aangepast worden. Het pakket moet eerst en vooral manueel toegevoegd worden. Zo moeten de install commands nog ingevoerd worden. Zo kan je bv. instellen dat het een stille installatie moet zijn, dan wordt de ui niet getoond en merkt de eindgebruiker niets van de installatie. Ook moet er een policy aangemaakt worden waarin meegegeven wordt op welke pc s het moet geïnstalleerd worden en wat de parameters van deze installatie zijn. Zoals bv. om de hoeveel tijd Altiris controleert of het programma aanwezig is op de pc s. Dit doet het via de detection check. Dit is bv. een register key die tijdens de installatie wordt toegevoegd. Als deze aanwezig is, weet Altiris dat alles correct is verlopen.

16 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Adminstudio tools Vooraleer ik een goede methode kon uitwerken voor het gebruik van Adminstudio professional moest ik eerst vertrouwd worden met alle tools die het had te bieden. Daarom heb ik me daar eerst op toegelegd. Hieronder vind je een overzicht van alle tools die aanwezig zijn en wat je ermee kan doen. Figuur 2.9: Adminstudio logo Application Manager De Application Manager biedt een overzicht van al de applicaties die zich bevinden in de application catalog. Hier is het ook mogelijk om nieuwe applicaties toe te voegen of te verwijderen uit de catalog. De applicaties kunnen ook onderverdeeld worden in groepen voor een beter overzicht. Figuur 2.10: Application Manager catalog

17 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 11 Ook is er een test center. Hier zijn een paar geautomatiseerde tests die uitgevoerd kunnen worden op een applicatie. Er kan onder andere getest worden of een app compatible is met een bepaald besturingssysteem en of er een mogelijkheid is om de app te virtualiseren. Er kunnen ook tests uitgevoerd worden tussen twee of meerdere apps om te controleren op conflicten. Sommige van de gevonden errors kunnen automatisch opgelost worden, voor andere zal een aanpassing nodig zijn van het pakket. Figuur 2.11: test center Er kunnen nog kleine aanpassingen gemaakt worden aan de pakket info en deployment data zoals bv. command line argumenten. Vanuit de Application Manager kan een pakket ook verstuurd worden met de Distibution wizard.

18 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Repackager Legacy installations (.exe installations) hebben over het algemeen minder mogelijkheden bij de installatie en er is geen mogelijkheid om aanpassingen aan de installatie te doen. Met de Repackager tool is het mogelijk om deze installers om te vormen tot msi files. Het beste is om repackager remotely te starten op een schone pc: zo is de kans dat er tijdens het repackagen iets misloopt kleiner en ook de kans om een deel van de installatie te missen, verkleint. werkwijze Stap 1: Open Repackager en launch de repackaging wizard. Stap 2: Selecteer een repackaging methode. Er zijn twee mogelijkheden: installation monitoring en het gebruik van snapshots. Bij installation monitoring zal de wizard de veranderingen waarnemen die gemaakt worden tijdens de installatie en deze opslaan in een data file. Bij snapshots wordt eerst een snapshot genomen van de pc voor de installatie en daarna nog een na de voltooiing van de installatie. Nu wordt naar het verschil gekeken tussen deze twee om een data file aan te maken. Gebruik maken van de installation monitoring methode is aangeraden, aangezien deze heel betrouwbaar is en het de minste tijd in beslag neemt. Figuur 2.12: Repackager methode

19 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 13 Je kan bij advanced settings opgeven welke processen niet gemonitord moeten worden. Figuur 2.13: Repackager processen Stap 3: Selecteer de te repackage installer en vul de gegevens in. Figuur 2.14: Repackager gegevens invullen

20 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 14 Stap 4: Selecteer de folder waarin de data files moeten worden opgeslagen en start de installatie. Stap 5: In repackager worden nu de veranderingen tijdens de installatie weergegeven. Het is mogelijk om files of register toevoegingen te verwijderen die niet bij de applicatie horen of overbodig zijn. Hierna kan een msi file gemaakt worden door build te selecteren Editor (Installshield) Installshield is een krachtige tool om aanpassingen te maken aan de msi file of om een transform file te creëren die meer moet kunnen dan Tuner kan bieden (bv. ook een extra script toevoegen). De nieuwe wrapper heb ik ook met deze tool gemaakt. Figuur 2.15: Installshield mogelijkheden diagram Tuner Tuner is een goede tool om mst files te maken voor msi installaties. Je kan aanpassingen maken aan de msi en deze worden dan opgeslagen in de mst file zodat de msi ongewijzigd blijft. Mogelijkheden: Open eerst en vooral een msi file die je wil aanpassen. Je kan ook andere transforms (mst file) openen die al bij deze msi horen. Hou er wel rekening mee dat de volgorde waarvan deze transforms waarin ze worden uitgevoerd belangrijk kan zijn.

21 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 15 Je kan twee verschillende soorten transforms maken in Tuner: een lege transform en dan de aanpassingen doen die je wil en dit dan opslagen of een response transform. Een response transform doorloopt eerst de setup zodat je daarin aanpassingen kan maken die dan in een transform worden opgeslagen. Figuur 2.16: Tuner create new transform Validation: Hier kan je de msi file vergelijken met een set guide lines om te zien of deze hieraan voldoet. Voor je aanpassingen aan de msi doet, doe je de prevalidation, na je aanpassingen de postvalidation. Zo kan je controleren of je volgens de guide lines hebt gewerkt. Organization: Hier kan je twee dingen aanpassen: de plaats waar de applicatie geã nstalleerd wordt en de bedrijfsnaam. System configuration: Hier kan je volgende zaken aanpassen: Files and Folders Registry Entries Shortcuts INI Files NT Services ODBC Resources

22 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 16 Dialogs: Het is mogelijk om de setup die een gebruiker te zien krijgt tijdens de installatie aan te passen. Je kan hier overbodige dialoogvensters verbergen of dialoogeigenschappen wijzigen. Add/remove programs: Hier is het mogelijk om de verwijderknop in de programma s verwijderen-lijst onbruikbaar te maken Quality Monitor Met Quality monitor kan je een aantal tests uitvoeren op geã nstalleerde programma s (enkel.msi installaties) om te testen of deze correct werken. Zo wordt er onder andere getest of Windows geen restricties oplegt aan het programma waardoor het sommige files of folders niet kan bereiken. Quality monitor is ook in staat hiervoor oplossingen aan te bieden. De applicatie moet geïnstalleerd zijn op de pc s alvorens het getest kan worden. Figuur 2.17: Tuner create new transform Nu kan je kiezen welke testen uitgevoerd moeten worden. Het is ook mogelijk alle testen in een keer uit te voeren.

23 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Distribution wizard Vanuit de application manager kunnen applicaties distribueren via de distributieknop. Dit opent dan de distrubution wizard. Als je Altiris ingesteld hebt als database connectie of een andere deployment agent kan je met deze wizard een applicatie daar naartoe distribueren. Voor je een applicatie distribueert, kan je best controleren of alles juist is ingesteld. Dit is mogelijk in Deployment types tab. Zorg ervoor dat je de aanpassingen voor het juiste distibution system uitvoert als er meerdere zijn. Open de distribution wizard. Figuur 2.18: Deployment tab Figuur 2.19: Distribution icoon Kies de applicatie die toegevoegd moet worden aan de deployment agent en kies de server naar waar het verzonden moet worden. Klik next en de applicatie wordt automatisch toegevoegd.

24 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 18 Figuur 2.20: Distribution wizard OS snapshot wizard De OS snapshot wizard is een simpele manier om een snapshot te maken van uw OS en zijn configuraties. Deze snapshot kan geã mporteerd worden in de application manager om te testen of er geen conflicten zijn tussen de applicatie en uw configuraties. Figuur 2.21: OS snapshot wizard Open de application manager nadat de snapshot is aangemaakt en ga naar de environment tab. Hier kan je een snapshot toevoegen (.osc file).

25 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 19 Figuur 2.22: OS snapshot importeren Nadat je een snapshot hebt toegevoegd, kan je deze gebruiken om tests uit te voeren in het test center van de application manager. Launch de conflict manager en selecteer de msi waarop je de test wil uitvoeren en selecteer ook een snapshot.

26 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 20 Figuur 2.23: Testen op conflicten Als je maar een bepaald aantal tests wil uitvoeren, kan je in het option menu selecteren welke tests wel en niet uitgevoerd moeten worden Figuur 2.24: Testen selecteren

27 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 21 OS snapshots: do s and don ts: Maak enkel een snapshot van een cleane pc Sluit eerst alle programma s voor je een snapshot maakt Hou er rekening mee dat het een tijdje kan duren voor de snapshot is aangemaakt Maak meerdere snapshots als er in je environment meerdere besturingssystemen aanwezig zijn. Je kan een exclusion list maken van files die de wizard moet negeren tijden het maken van een snapshot Application Isolation wizard Deze wizard scant msi pakketten en zorgt ervoor dat deze altijd de support files gebruiken die mee geïnstalleerd zijn. Zo kan voorkomen worden dat meerdere applicaties dezelfde files gebruiken en er daardoor conflicten ontstaan bij updates of wanneer een programma verwijderd wordt. Er zijn twee verschillende methoden die ondersteund worden door de wizard. De manifests methode is de aangewezen methode om uw applicatie te isoleren. Het biedt hetzelfde resultaat als de windows installer isolation components methode maar houdt alle informatie uit het register. Het is niet nodig dat de componenten in dezelfde map worden geïnstalleerd als de applicatie. Figuur 2.25: Isolation wizard

28 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 22 Nadat je een methode gekozen hebt, kan je de applicatie isoleren. Als je niet op de isolate knop kan drukken zal je eerst manueel een assembly moeten aanmaken. Druk op modify en kies dan new. Private assemblies worden aangemaakt in de applicatie folder. Shared assemblies worden aangemaakt in de WinSxS folder. (default) Shared assemblies hebben een digitaal certificaat nodig. Wanneer je een methode geselecteerd hebt, kan je de files selecteren die toegevoegd moeten worden tot de assembly. Klik daarna op ok en dan isolate. De geïsoleerde msi wordt nu aangemaakt. Figuur 2.26: Isolation wizard vb Process template editor Met deze editor is het mogelijk om proces templates te maken en workflows te definiëren. Deze kunnen gebruikt worden als leidraad voor een uniforme aanpak van een nieuw te maken pakket.

29 HOOFDSTUK 2. BESPREKING Werken met Adminstudio In het vorige hoofdstuk heb ik alle tools beschreven die Adminstudio bezit. Nu is het zaak met deze tools een manier van werken op te stellen die handig is voor het voorbereiden van pakketten die verstuurd moeten worden via Altiris. Eerst en vooral moet er gekeken worden wat voor installer de voor te bereiden software is. Ofwel is het een executable of een windows installer file. Als het een executable file (.exe) is, moet dit eerst omgezet worden naar een windows installer file (.msi): Dit is de door Microsoft geprefereerde methode van installeren en zo kunnen ook gemakkelijker aanpassingen gedaan worden door middel van transforms. Er kunnen ook alleen maar automatische testen uitgevoerd worden op msi files in het test center van de application catalog. Om de executable file om te zetten in een msi file gebruiken we de repackager tool. Meer informatie hierover vind je in het vorige hoofdstuk. Nu je een msi file hebt, kan je hem toevoegen aan de applicatie catalog en er dan in het test center tests op uitvoeren om te zien of er problemen zijn. Zo kan je ook testen of er problemen zijn met een snapshot van je OS configuratie die je genomen hebt met de OS snapshot wizard. Sommige problemen kunnen automatisch aangepast worden en deze worden dan in een transform file opgeslagen. Andere zal je manueel moeten doen. Als alles goed is, kan je (indien nodig) nog extra toevoegingen doen zoals een register key aanpassen zodat er automatische updates worden uitgeschakeld of een bureaublad icoontje toevoegen. Dit kan je doen met behulp van Tuner. Deze bundelt de gemaakte aanpassingen in een transform file. Als je een script wil toevoegen, kan je Installshield gebruiken. Deze voegt dit dan door middel van een transform toe. De originele installer file moet zo nooit worden aangepast. Vooraleer het via Altiris verspreid kan worden, moet de nieuwe wrapper er nog rond voor de uniforme UI en dan is alles klaar voor verspreiding. Als je het pakket met de wrapper terug toevoegt aan de application manager en deze verbinding laat maken met Altiris kan je hier de nodige parameters ingeven zoals de command line argumenten en de succes code. Zo kan je het pakket automatisch toevoegen De nieuwe wrapper De nieuwe wrapper is gemaakt met behulp van Installshield door gebruik te maken van een advanced UI project. Dit wrapt de msi in een exe wat extra mogelijkheden biedt. De wrapper is gemakkelijk te gebruiken. Ik heb een standaard wrapper gemaakt die je moet kopiã ren en hier kan je dan de msi aan toevoegen. Je moet ook nog enkele kleine aanpassingen doen zoals de naam veranderen.

30 HOOFDSTUK 2. BESPREKING 24 De wrapper heeft de mogelijkheid om prerequisites toe te voegen. Dit zijn benodigdheden voor jouw installer zoals een framework. Deze prerequisites checken of deze is geã nstalleerd. Zo niet wordt dit eerst uitgevoerd alvorens verder te gaan met de feitelijke installatie. Ook zijn er mogelijkheden om een logfile te maken. Het is wel niet mogelijk om een variabele naam op te geven. Dat heeft als nadeel dat de vorige logfile overschreden wordt als je de installatie meerdere keren uitvoert. Figuur 2.27: Interface van de nieuwe wrapper

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011 Installatiehandleiding ixperion Word Import voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010-2011 Versie 1.0.0 Seneca 2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving en wijzigingen

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan

Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan Dit document beschrijft belangrijke aandachtspunten voor de installatie van Deep Defender. Ook omschrijft dit document hoe de beheerder kan omgaan met Threat meldingen, driver problemen en hoe het product

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Installatiehandleiding Software KOA

Installatiehandleiding Software KOA Installatiehandleiding Software KOA 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Software voorwaarden controleren... 3 2.1 Controle tool...3 2.2 Download pakketten...3 3 Applicatie FloraHolland KOA installeren...

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers.

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers. Handleiding Handleiding voor gebruikers vworkspace VGGM www.vggm.nl Versienummer 1.4 Versiedatum 16 juni 2016 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij het team ICT Documenthistorie Versie Datum

Nadere informatie

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart.

Als u de installatie-cd van Pervasive in cd-romspeler stopt wordt het installatiemenu automatisch gestart. Voordat u Intramed en Pervasive gaat installeren is het belangrijk dat u eerst in Windows een account met wachtwoord aanmaakt. U gaat als volgt te werk: 1. Klik op de Windows button 2. Klik op Configuratiescherm

Nadere informatie

Installatie i2 producten algemeen

Installatie i2 producten algemeen Installatie i2 producten algemeen Postbus 872 3900 AW Veenendaal Vendelier 65 3905 PD Veenendaal T +31 318 543173 F +31 318 541937 E info@dataexpert.nl W www.dataexpert.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express

Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Installatie MicroSoft SQL server 2012 Express Het installeren van deze MicroSoft SQL server 2012 Express dient te gebeuren door iemand met volledige rechten op het systeem. Wij adviseren dit door een systeembeheerder

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

ALL-CRM Installatie handleiding

ALL-CRM Installatie handleiding ALL-CRM Installatie handleiding Auteur: Shams Hadi Datum: 05-06-2014 Version: v1.2 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Systeem vereisten 3 2.1 Cliënt (Desktop applicaties) 3 2.2 Cliënt (Internet

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren

De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren De netwerkversie van een Jabbla softwarepakket installeren Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie

Installeren van Solid Edge ST3

Installeren van Solid Edge ST3 Installeren van Solid Edge ST3 Let op!!! Neem dit door voordat u Solid Edge ST3 gaat installeren! De-installeren van een oude versie van Solid Edge Organisatie van belangrijke bestanden Zoals misschien

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN

FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN FIREBIRD DE SAFESCAN TA EN TA+ SOFTWARE OP MEER DAN ÉÉN COMPUTER GEBRUIKEN Deze handleiding beschrijft het installatieproces voor en het inrichten van één centrale database voor alle computers waar u de

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger

Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger Handleiding voor het installeren van GPSTime 6.0 en hoger Gebruik de USB stick met de installatiebestanden : Algemeen -Documents -Hardware -Microsoft.Net Framework -Tools -Utilities Handleiding -Manual

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Handleiding. Certificaat installeren

Handleiding. Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 3 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 3 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Video s van een camcorder overzetten met FireWire

Video s van een camcorder overzetten met FireWire Quick Help Video s van een camcorder overzetten met FireWire Inhoudsopgave BENODIGDHEDEN:... 3 CAMCORDER MET FIREWIRE POORT... 3 FIREWIRE KABEL (IEEE)... 3 INTERNETVERBINDING... 3 PC/LAPTOP MET MINIMAAL

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST6

Installatie Solid Edge ST6 Installatie Solid Edge ST6! N E E M D I T D OCU M E N T D OOR V O O R D AT U U W HU I D I G E S OLI D E D G E V E R SI E G A AT V E R W I J D E R E N! L E T O P!! SO L I D E D G E ST 6 KU N T U N IE T

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005

Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 Het werken met policies onder samba3 Steve Weemaels 01-03-2005 1. Poledit: Poledit is een tool die we gaan gebruiken om policies te specifiëren. Zaken zoals: toegang tot opties in het control panel, uitzicht

Nadere informatie

Installatie Handleiding. Twan Wintjes

Installatie Handleiding. Twan Wintjes Installatie Handleiding voor AVCHDCoder Twan Wintjes 1 Hoofdstuk 1: Installatie... 3 1.1: Installeer AVCHDCoder... 3 1.2: Installeer ffdshow, Avisynth en Haali Media Splitter... 3 1.3: Ffdshow configureren...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Handleiding Certificaat installeren

Handleiding Certificaat installeren Handleiding Certificaat installeren Inhoudsopgave 1. Installatie op PC s met Windows 2 2. Voor niet-windows PC s en andere apparatuur 4 1.1. Microsoft Internet Explorer / Google Chrome 5 1.2. Mozilla Firefox

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Installatiehandleiding Software KOA. floraholland.com

Installatiehandleiding Software KOA. floraholland.com Installatiehandleiding Software KOA floraholland.com 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Software voorwaarden controleren... 3 2.1 Controle tool... 3 2.2 Download pakketten... 3 3 Applicatie FloraHolland

Nadere informatie

Thuiswerken. Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging:

Thuiswerken. Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging: Auteur: Peter de Silva Datum laatste wijziging: 17-10-2016 Ondersteuning De Thuiswerk oplossing wordt vooralsnog alleen ondersteund op de volgende Windows versies: Windows 7 Windows 8 Windows 10 N.B. Andere

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie