Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten"

Transcriptie

1 Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t A f s N 235 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: 1 l l l E l F E A F EA l 2, /2000 l N 1050 kn c Kracht en verlenging gedragen zich lineair zijn evenredig : 20 F N 2100 kn t max + Opdracht 2 a Als het gat op diepte is, hangt de boorkop net vrij van de bodem. De boortafel krijgt dan het volledige gewicht van de boorstang te dragen. t gem De spanning is niet constant, aan de punt is deze nul, t.p.v. het ophangpunt is de spanning maximaal. De gemiddelde spanning is: gem min max max 2 2 t = 0 Figuur 3.1

2 2 Hiermee kan de gemiddelde rek worden bepaald en daarmee de verlenging: l gem l gem l E max l 2E De onbekende in deze vergelijking is de maximale spanning t.p.v. het ophangpunt. Met de gegevens van de boor kan gevonden worden: Hieruit volgt: max F A Volume g A l max l 2E g l 2 2E A l g g l A , ,43 mm Het geboorde gat wordt hiermee ,43 mm diep. 0 b Doordat de staaf op de punt rust zal de boorstang onder druk komen te staan. De drukspanning is even groot aan de trekspanning die gevonden is onder vraag a. De kabel zal zover moeten worden gevierd dat de trekspanning kan overgaan in een drukspanning. De totale verkorting die daarmee gepaard gaat is 7,43 7,43 14,86 mm. De kabel zal dus 14,86 mm moeten worden gevierd. + τ max Figuur 3.2

3 3 Opdracht 3 Door de temperatuursverhoging zullen de beide materialen willen uitzetten. Doordat de materialen met elkaar verbonden zijn zal de verlenging voor beide materialen gelijk zijn. l;f t l; T F t l;f c F c l; T evenwicht l; twee materialen + = Figuur 3.3 staal messing a We kijken naar het afzonderlijke gedrag van de beide materialen. Uiteraard moet er krachtenevenwicht zijn. De evenwichtsvergelijking die kan worden opgesteld luidt zie hiervoor de theorie : met: l T l Ft staal l T l Fc messing l T T l; l Fc F l E A Uit het evenwicht volgt dat de drukkracht even groot moet zijn als de trekkracht: F c F t Invullen levert de basisvergelijking met als onbekende de kracht F: F l T l E T l F l E A staal A messing T F E T F E A staal A messing

4 Met: T ; A staal ,54 mm 2 ; A messing ,85 mm 2 De onbekende kracht F kan nu worden opgelost en daarmee kunnen vervolgens de spanningen in het staal en messing worden bepaald: F , , F ,85 4 F 4021 N staal F ,2 N/mm2 A staal 78,54 messing F ,76 N/mm2 A messing 373,85 In het staal ontstaat een trekspanning, in het messing een drukspanning. b De verlenging kan worden bepaald met: l T l F l ,089 mm E A staal , ,54

5 5 Opdracht 4 Voor het oplossen van dit vraagstuk wordt uitgegaan van de onderstaande basisvergelijking: met: l T l Ft staal l T l Fc beton 1 2 T F E A staal T F E A beton beton F beton A beton 35 N/ mm 2 F beton N F staal Verder uitwerken levert voor de nog onbekende temperatuursverhoging: 2 1 T T T 73,9 Opdracht 5 a Algemeen geldt: M W y;el f s met: f s 235 N/ mm 2 Voor de gevraagde profielen levert dit: Tabel 1 Profielgegevens Profiel W [mm 3 ] e.g. [kg/m] M [knm] HE200A 388, mm 3 42,3 91,3 HE200B 569, mm 3 61,3 133,9 HE200M 967, mm 3 103,0 227,3

6 6 b Door het moment te delen door het eigengewicht kan de capaciteit van het profiel t.o.v. de hoeveelheid materiaal prijs worden bepaald. Tabel 2 Capaciteit Profiel e.g. [kg/m] M [knm] M/e.g. [knm/kg] HE 200A 42,3 91,3 2,16 HE 200B 61,3 133,9 2,18 HE 200M 103,0 227,3 2,21 Conclusie: de M-profielen zijn wel sterker per kg dan de A- en B-profielen, maar qua prijs-prestatie maakt het niet veel uit. Opdracht 6 Uit symmetrie volgt: A V B V N A V B V kn; 2 M veld knm 40 kn Het benodigde profiel volgt uit de basisvergelijking: V M W y;el f s W y;el 235 W y;el 394, mm 3 M Kies een IPE 270 met een W y;el 428, mm 3. Figuur knm Opdracht 7 Ter plaatse van de neutrale lijn in de doorsnede is de schuifspanning maximaal. De grootte van de schuifspanning wordt bepaald met: V S b I Het statisch moment van het afgeschoven deel halve doorsnede is: S b 21 h h bh mm3 8 Het traagheidsmoment van de doorsnede is: I 1 12 bh 3 833, mm 4

7 7 De schuifspanning t.p.v. de neutrale lijn wordt hiermee b 100 mm : max ,75 N/mm ,33 10 Het schuifspanningsverloop is parabolisch over de hoogte van de doorsnede. Aan de boven- en onderrand moet de schuifspanning nul zijn, t.p.v. de neutrale lijn halverwege is de schuifspanning gelijk aan de hierboven gevonden maximale waarde. Voor een rechthoekige doorsnede kan hiervoor worden gevonden: max 3 V 2 A ,75 N/mm De maximale schuifspanning is dus 1,5 maal de gemiddelde schuifspanning. 1 Opdracht 8 z 1 Deel de figuur op in een omhullende rechthoek en een driehoek. Deze driehoek is een negatief oppervlak, dit moet van de omhullende af om het gegeven oppervlak te verkrijgen A mm 2 rechthoek A mm 2 driehoek = z 2 De ligging van het zwaartepunt wordt bepaald t.o.v. de y- en z-as. S y z z 1A 1 z 2 A 2 A tot A 1 A , ,83 mm S z y y 1A 1 y 2 A A tot A 1 A ,75 mm y z Figuur 3.5 z z Visuele controle van de ligging van het zwaartepunt levert op dat dit punt inderdaad boven de halve hoogte moet liggen en links van de halve breedte. De gevonden waarden zijn hiermee in overeenstemming.

8 Figuur 3.6 I II z-as y-as Opdracht 9 De gegeven figuur is symmetrisch t.o.v. de horizontale en verticale as. Het zwaartepunt ligt in het midden van de figuur. Splits de figuur op in bekende basisvormen zie hiervoor figuur 3.6. deel mm 2 deel mm 2 I y totaal I y eigen 1 I y eigen , mm 4 I z totaal I z eigen 1 I z eigen , mm 4 8 I Opdracht 10 II z 1 15 De figuur is symmetrisch t.o.v. de verticale as, het zwaartepunt ligt dus op de verticale as. Splits de figuur op in bekende basisdelen zie hiervoor figuur 3.7a. a I III II z 2 z 3 z 1 94,15 17,5 Om de oplossing te bepalen zijn de volgende stappen nodig: 1 Bepaal het zwaartepunt van de afzonderlijke bekende delen 2 Bepaal het zwaartepunt van de samengestelde doorsnede 3 Bepaal de verschuiving van de bekende delen t.o.v. het gevonden zwaartepunt van de totale doorsnede verschuifterm in de regel van Steiner 4 Bepaal het eigen traagheidsmoment van de afzonderlijke delen 5 Bepaal het totale traagheidsmoment, dus inclusief de translatie verschuiving deel I mm 2 deel II mm 2 deel III mm 2 z 2 0,94 z Het zwaartepunt van de doorsnede wordt gevonden met zie ook figuur 3.7b : III 16,56 S y ,5 z A tot ,94 mm z 3 b Figuur 3.7

9 9 De stappen 2 t/m 5 zijn in de onderstaande tabel weergegeven: Tabel 2 Stap 2 t/m 5,enheden in mm Deel A z y z y2 A I y eigen I , ,1 (1/12) ,00 II 200 0,94 176,72 (1/12) ,67 III , (1/12) ,00 totaal , , Voor de beide traagheidsmomenten wordt gevonden: I y 158, , , mm 4 I z I z eigen I I z eigen II I z eigen III , mm 4 Opdracht 11 Het profiel dient een moment en een normaal druk kracht op te nemen. De maximale spanning is 235 N/mm 2. De basisvergelijking die gebruikt moet worden is: M W N A 106,33 [N/mm 2 ] Figuur ,87 [N/mm 2 ] 235 [N/mm 2 ] M + N = f y De moment-capaciteit van een HE 200A is: M max;el W y;el f y 388, , Nmm 91,3 knm

10 10 Het optredende moment is 50 knm, de bijbehorende spanning volgt uit het lineaire verband tussen het moment en de normaalspanning t.g.v. het moment: M 50,0 91, ,7 N/mm 2 Voor de normaalspanning t.g.v. een normaal druk kracht is de drukzone maatgevend. De drukspanning is maximaal gelijk aan 235 N/ mm 2. Voor de spanning t.g.v. de normaalkracht resteert: M N f s 128,7 N 235 N 106,3 N/mm 2 De normaalkracht die hierbij behoort is: N 106,3 A 106, N 572 kn De drukkracht heeft dus een grootte van 572 kn. Opdracht 12 De basisvergelijking luidt: M y z I y Voor een HE 180B geldt: M z y I z W y;el 425, mm 3 W z;el 151, mm 3 M y W y M z W z Ten gevolge van het optredende moment M y ontstaat er in de uiterste vezel een spanning : My M y W y 425, ,73 N/mm 2 3 De grootte van de normaalspanning in deze uiterste vezels kan door toedoen van een moment M z nog maximaal toenemen tot de vloeispanning. Hieruit volgt voor de spanning t.g.v. een moment M z : Mz ,73 176,27 N/mm 2

11 11 De grootte van het moment M z is nu te bepalen met: Opdracht 13 M z 176,27 W z;el 176,26 151, , Nmm 26,7 knm De basisvergelijking die gebruikt moet worden is: M y z I y M z y I z N A De doorsnede is symmetrisch, de traagheidsmomenten en het oppervlak van de doorsnede zijn als volgt te bepalen: I y , mm 3 I z , mm 3 A mm 2 In drie punten zijn de spanningen gegeven. Er kunnen nu dus drie vergelijkingen worden opgesteld met als onbekenden de momenten M y, M z en de normaalkracht N. In de vergelijkingen worden deze snedekrachten positief aangenomen. Uit de berekening zal blijken of deze aanname juist was. Voor ieder punt moet per snedekracht worden nagegaan of de spanningsbijdrage positief of negatief is. Bestudeer hiervoor figuur 7.4 op blz M y 10 M z 12,5 N I y A 2 2 M z 7,5 N A 3 3 M y 10 M z 7,5 N I y A Uitwerken levert: I z 1 15 M y , M z 12,5 31, N 2 3 M z 7,5 31, N I z I z M y , M z 7,5 31, N 800

12 12 Door vergelijking 1 en 3 bij elkaar op te tellen valt de bijdrage van M y eruit, samen met vergelijking 2 resteren dan nog twee vergelijkingen met 2 onbekenden: M z 20 31, N M z 7,5 31, N 800 Door de laatste vergelijking met 2 te vermenigvuldigen en van de eerste af te trekken wordt N geëlimineerd en ontstaat : 11 M z 35 31, M z 9953 Nmm Met vergelijking 2 kan voor de normaalkracht worden gevonden: ,5 N , N Door gebruik te maken van vergelijking 1 wordt voor het moment M y gevonden: 15 M y , , , M y Nmm Met de basisformule en de nu bekende snedekrachten kan de spanning in ieder punt y, z worden bepaald: M y z I y M z y N I z A Voor de vier buitenste punten wordt zo gevonden: Tabel 4 Spanningen in de hoekpunten Punt y z spanning [N/mm 2 ] linksboven 12, ,9 rechtsboven 12, ,7 linksonder 12, ,0 rechtsonder 12, ,1

13 13 54,1 54,1 Opdracht 14 De gegevens van een IPE 160 zijn: A 2009 mm 2 W y 108, mm 3 W z 16, mm 3 Voor de kernafmetingen kan worden gevonden zie figuur 3.10 : 1 A e y W z e y e y 8,3 mm 1 A e z W y e z e z 54,1 mm Opdracht 15 Figuur 3.9 8,3 8,3 De basisvergelijking waarmee moet worden gewerkt, is: M M z I y M W y met: W y 61 bh mm 3 N N A a Het moment t.g.v. de q-last en de hierdoor optredende buig spanning: M knm ,22 N/mm 2 Het moment t.g.v. de voorspankracht en de hierdoor optredende buig spanning: M P v e 100 0,2 20 knm ,55 N/mm 2

14 14 De spanning t.g.v. de normaalkracht: N A ,278 N/mm De uiteindelijke spanningen in de uiterste vezels aan de boven- en onderzijde van de balk worden hiermee zie ook figuur 3.10 : boven 2,22 0,555 0,278 1,94 N/mm 2 onder 2,22 0,555 0,278 1,38 N/mm 2 2,22 N/mm 2 0,556 0,278 1,94 N/mm 2 Figuur 3.10 M W N.e W N A 1,38 N/mm 2 b Aan de onderzijde van de ligger is een trekspanning aanwezig. Beton kan geen trek opnemen scheurt dus de voorspanning moet zodanig worden aangebracht dat er juist een spanning 0 optreedt in de uiterste vezel aan de onderzijde van de balk: onder 2,22 P v 100 P v W y A 0 Uitwerken levert een voorspankracht: P v 399,6 kn

15 15 Figuur 3.11 Opdracht 16 Zie voor de uitwerking de onderstaande figuren 3.11, 3.12 en σ z τ zy y z τ zy σ y τ yz τ α = 10 σ x M 2α σ z τ σ max σ min Figuur N/mm 2 z σ max σ min x Figuur 3.13

16 16 Opdracht 17 De kolom van gewapend beton heeft de volgende gegevens: A mm 2 A c 0,96A; A s 0,04A E c N/mm 2 E s 2, N/mm 2 Met deze gegevens kan de kracht in het beton worden bepaald: E c A c F c E c A c E s A s F , F c , , , , N 196,5 kn De spanning in het beton wordt hiermee: c F c 196, ,7 N/mm2 A c 0, Op dezelfde wijze kan de kracht en de spanning in het staal worden bepaald: E s A s F s E c A c E s A s F 2, , F s , , , N 603,5 kn De spanning in het staal wordt hiermee: s F s 603, N/mm2 A s 0, In beide materialen zit dus een drukspanning. Uiteraard moet de kracht in het beton en het staal samen 800 kn zijn. Het blijkt dat het grootste deel van de belasting door het staal! wordt gedragen.

17 17 Figuur 3.14 Opdracht 18 X koper X koper staal staal 40 x a b a Bepaal de plaats van de neutrale lijn. Zie hiervoor figuur 3.14a. ES k ES s E k S k E s S s S k E s E k S s n S s 2, x 21 x x x 14,49 mm b Zie figuur 3.14b. S k E s E k S s 2, x 21 x x 40 x / x 2 2, x 2 x 2 2,1 40 x 2 x 2 2, x x 2 1,1x 2 168x x 1, , ,1 x 1 23,67 mm; x 2 129,06 mm voldoet niet

18 18 Figuur 3.15 Opdracht 19 De ligging van de neutrale lijn kan gevonden worden door de doorsnede op te delen in basisfiguren A i A 1 A 2 n A 3 3 σ 4 ne σ 3 σ 2 σ 1 met: n E Ke E b 13,1 A i n A i mm 2 De ligging van de neutrale lijn t.o.v. de onderrand kan nu worden gevonden m.b.v.: , z n.l mm Het traagheidsmoment kan nu worden bepaald: I i I eigen a 2 A beton flens I eigen a 2 A beton lijf n I eigen a 2 A staal I i , mm 4 De spanningen in het beton en het kevlar kunnen worden bepaald met: beton M e I i M e kevlar n I i

19 19 Voor de spanningen in de punten uit figuur 3.15 worden de volgende waarden gevonden: ,64 N/mm ,49 N/mm ,1 6,42 N/mm ,1 7,24 N/mm Opdracht 20 Voor het bepalen van de schuifspanning in de lijmverbinding tussen beton en staal van de samengestelde doorsnede welke belast wordt met een dwarskracht van 100 kn, moeten de volgende stappen worden doorlopen: 1 Bepaal de ligging van de neutrale lijn 2 Bepaal I i. 3 Bepaal het statisch moment van het afgeschoven deel 4 Bepaal de schuifspanning in de lijmverbinding De verhouding van de elasticiteitsmoduli is: n E s 2,1 105 E b Stap 1: Bepaal de ligging van de neutrale lijn t.o.v. het zwaartepunt van de stalen plaat. Zie hiervoor figuur x ES beton ES staal 330 x S beton n S staal A b z b n A s z s Figuur 3.16 invullen: x 21 x x 106,45 mm

20 20 Stap 2: Het traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede kan nu worden bepaald met: I i I eigen a 2 A beton n I eigen a 2 A staal I i , , I i 250, mm 4 Stap 3: Als het betondeel als afschuivend deel wordt beschouwd, kan de schuifspanning in de lijmverbinding worden bepaald met: V ES beton b EI totaal V E b S beton b E b I b E s I s V E b S beton b E b I b n I s V S beton b I i Het statisch moment van het afgeschoven deel is: S beton , mm 3 Stap 4: De schuifspanning in de lijmverbinding wordt hiermee: V S beton b I i , ,46 N/mm 2

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden

CONSTRUCTIEMECHANICA 4. 2.8 Antwoorden ONSTRUTEEHN 4.8 ntwoorden oorsnedegrootheden.1.1 a) met de oorsprong van het assenstelsel in punt : Z (00; 6,5) mm b) zz 9,1 x 10 8 mm 4 5, x 10 8 mm 4 z z 0 c) met behulp van de irkel van ohr: zz, x 10

Nadere informatie

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Module 8 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse De constructie bestaat uit een drie keer geknikte staaf die bij A is ingeklemd en bij B in verticale richting is gesteund. De staafdelen waarvan

Nadere informatie

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS?

THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? CT309 : PLASTICITEITSLEER THEMA IS BEZWIJKEN HET BEREIKEN VAN DE VLOEIGRENS? M M - N N + + σ = σ = + f f BUIGING EXTENSIE Ir J.W. Welleman bladnr 0 kn Gebruiksfase met relatief geringe belasting WAT GEBEURT

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

CTB3330 : ConstructieMechanica 4

CTB3330 : ConstructieMechanica 4 CTB3330 COLLEGE 13 CTB3330 : Constructieechanica 4 13-14 Niet-smmetrische en/of inhomogene doorsneden Inleiding lgemene theorie voor etensie en buiging Niet-smmetrische doorsneden Voorbeelden kromming

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend

Controle: Bekijk nu of aan het evenwicht wordt voldaan voor het deel BC, daarvoor zijn immers alle scharnierkracten bekend Hints/procedures voor het examen 4Q130 dd 25-11-99 ( Aan het einde van dit document staan antwoorden) Opgave 1 Beschouwing vooraf: De constructie bestaat uit twee delen; elk deel afzonderlijk vrijgemaakt

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 3) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Schuifspanning Schuifspanning Schuifspanning (afschuiving) Dwarskrachten of afschuifkrachten

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Advanced Creative Engineering Skills

Advanced Creative Engineering Skills Les 2 September 2015 Theaterschool OTT-2 1 Terugblik buiging Zuivere buiging belasting door buigend moment Neutrale laag Buigingsformule M b = σ b W b W b is weerstandsmoment [mm 3 ] Afhankelijk van vorm

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

HE200A. prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art S235

HE200A. prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art S235 Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art. 6.3.3 HE200A werk = werk werknummer = werknummer materiaal S235 onderdeel

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 9 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 1 Uitwerkingen van de opdrachten 1 kn Module 1 en van de opdrachten F R Opdracht 1 Bepaal de resultante in horizontale en verticale richting: F H 0 6 4 kn dus naar rechts F V 0 4 1 kn dus omhoog De resultante wordt m.b.v. de stelling

Nadere informatie

ANTWOORDEN CONSTRUCTIEMECHANICA 4. Doorsnedegrootheden

ANTWOORDEN CONSTRUCTIEMECHANICA 4. Doorsnedegrootheden NTWOORDEN Doorsnedegrootheden.1.1 a) met de oorsprong van het assenstelsel in punt : Z (00; 6,5) mm b) I zz 9,1 x 10 8 mm 4 I 5, x 10 8 mm 4 I z I z 0 c) met behulp van de irkel van Mohr: I zz I, x 10

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN PROJECTGEGEVENS Ordernummer 66173 Trap Atrium Amsterdam 7 e - 8 e verdieping Deelberekening - Opdrachtgever Vistra Corporate Services B.V. Projectnummer - STATISCHE BEREKENING Datum Rev. Omschrijving Paraaf

Nadere informatie

Basic Creative Engineering Skills

Basic Creative Engineering Skills Mechanica: Sterkteleer Januari 2015 Theaterschool OTT-1 1 Sterkteleer Sterkteleer legt een relatie tussen uitwendige krachten (MEC1-A) en inwendige krachten Waarom lopen de balken taps toe? Materiaaleigenschappen

Nadere informatie

BREEDBEELDPRESENTATIE

BREEDBEELDPRESENTATIE Constructieleer 1 BREEDBEELDPRESENTATIE Arie van Kuijk M.Arch berekening ligger op 2 steunpunten met q-lasten en puntlasten berekening ligger op 2 steunpunten met q-last & puntlasten Berekening van reactiekrachten,

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Modulewijzer. voor de cursus

Modulewijzer. voor de cursus Modulewijzer voor de cursus Beginnen met Construeren Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies Vakcode: civbmc01c Opgesteld: ing. S.G. van Rosmalen Datum: augustus 2008 Gewijzigd: september

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES

DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES DOORBUIGING VAN BETONCONSTRUCTIES 1. De buigstijfheid EI 1.1 Inleiding 1.2 De relatie tussen moment en kromming: EI 1.3 Tension Stiffening 1.4 M-κ diagrammen voor de UGT en de BGT 1.4.1 Berekening van

Nadere informatie

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1 M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking Hans Welleman 1 Uitwendige krachten 50 kn 120 kn 98,49 kn 40 kn 40 kn 30 kn 90 kn 4,0 m 2,0 m 2,0 m werklijnen van de reactiekrachten Hans Welleman 2

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc/i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 05 Theorie: Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekening stalen ligger Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur

UITWERKINGSFORMULIER. Tentamen CT1031-CT CONSTRUCTIEMECHANICA 1 23 januari :00 12:00 uur Subfaculteit iviele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: onstructiemechanica STUIENUMMER : NM : UITWERKINGSFORMULIER Tentamen T101-T106-1 ONSTRUTIEMEHNI 1 2 januari 201 09:00 12:00 uur it tentamen bestaat

Nadere informatie

Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118)

Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118) Tentamen Constructief Ontwerpen met Materialen B (7P118) Naam en voorletters: TENTAMEN COM B (7P118) BESTAAT UIT TWEE MATERIALEN: BETON EN STEEN. PUNTENVERDELING: BETON: STEEN: 55 PUNTEN 45 PUNTEN - Voor

Nadere informatie

Stappenplan knik. Grafiek 1

Stappenplan knik. Grafiek 1 Stappenplan knik Bepaal de waarden voor A, L buc, i y, i z, λ e (afhankelijk van materiaalsoort) en f y,d (=rekgrens) Kniklengte Instabiliteit tabel 1.1 Slankheid λ y = L buc /i y Rel slankheid λ rel =

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Toegepaste Mechanica en Constructieleer Examennummer: 61116 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 12 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen

Nadere informatie

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht.

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht. Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 05-12-2011 4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 23 januari 2009, academiejaar 08-09 IW2 en BIW2 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/4) vraag 2 (/4) vraag 3 (/5) vraag 4 (/4) vraag 5 (/3) TOTAAL (/20)

Nadere informatie

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 7 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Het verschil in aanpak betreft het evenwicht in de verplaatste vervormde toestand. Tot nu toe werd bij een evenwichtsbeschouwing van een constructie

Nadere informatie

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen

POEREN. ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen POEREN ir. R.H.G. Roijakkers ABT Antwerpen ABT b.v. Sinds 1953 Vestigingen: Velp, Delft, Antwerpen Adviesgroepen: Constructies Civiele techniek Bouwmanagement Bouwkunde Installaties ABT België n.v. Sinds

Nadere informatie

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH Pagina: 1/12 CONSTRUCTIE INHOUD INHOUD Constructie 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 6 1.3 Materialen 1 qp (M-y) 6 1.7 Knoopondersteuningen 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 7 1.13 Doorsnedes

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp

Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Cursus Brandveilig Constructief Ontwerp Toelichting van de mogelijkheden met BuildSoft software PowerFrame Programma Korte uiteenzetting scenario berekening in PowerFrame Software toelichten aan de hand

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Sander Bastiaansen en Koen Bazelmans. Brugconstructies. .2012 - Academie voor Bouw en Infra Avans Hogeschool

Avans Hogeschool. Sander Bastiaansen en Koen Bazelmans. Brugconstructies. .2012 - Academie voor Bouw en Infra Avans Hogeschool Avans Hogeschool Sander Bastiaansen en Koen Bazelmans Brugconstructies.2012 - Academie voor Bouw en Infra Avans Hogeschool Inleiding Beste HAVO-leerlingen, Het profielwerkstuk is één van de belangrijkste

Nadere informatie

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 12-12-2011 houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw werk = werk werknummer = werknummer = 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste norm

Nadere informatie

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27)

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27) Colofon Constructieleer Voorgespannen Beton is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks en is een uitgave van Æneas, uitgeverij van vakinformatie bv in samenwerking met het Cement&BetonCentrum. Auteur:

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie.

Elk vermoeden van fraude wordt gemeld bij de examencommissie. Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Schriftelijk tentamen CTB1110 ConstructieMEchanica 1 Totaal aantal pagina s Datum en tijd Verantwoordelijk docent 5 pagina s excl voorblad 02-11-2015 van

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1

Kolommen in gewapend beton (KM) 2.1 2 BETONSTRUCTUREN 2.1 Toepassingen Aan de voet ingeklemde kolommen zijn bestand tegen verticale belastingen en dragen bij tot de horizontale stabiliteit van gebouwen. x y b Kolommen kunnen de hoogte van

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 02 Theorie: Wapening balken -Scheurmoment Het buigend moment (Mr) vlak voordat de trekzone gaat scheuren σb = fb Als de belasting toeneemt zal de trekzone gaan scheuren σb fb. Alle trekkrachten worden

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding: Construerende Technische Wetenschappen Civiele Techniek Tentamen Mechanica I Datum tentamen : 14-4-2009 Vakcode : 226014 Tijd : 3½ uur (09:00-12:30) Beoordeling: Aantal behaalde punten

Nadere informatie

STERKTE BEPALING. Opdracht 1 : Onderzoek aluminium constructiedeel

STERKTE BEPALING. Opdracht 1 : Onderzoek aluminium constructiedeel STERKTE BEPALING In de lessen sterkteleer heb je een berekeningsmethode gezien om de spanningen in een materiaal te bepalen en hieruit de nodige afmetingen te berekenen. In solid edge kan dit op een soepele

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 2de bachelor burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur 14 januari 2008, academiejaar 07-08 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/3) vraag 2 (/5) vraag 3 (/5)

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05 Week 05 Theorie: Staal - liggers 1 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 Voorbeeld 2 knik 2 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 3 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 4 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 5 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 6 van 24 M.J.Roos

Nadere informatie

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Examenvragen Gewapend en voorgespannen beton II

Examenvragen Gewapend en voorgespannen beton II Examenvragen Gewapend en voorgespannen beton II AJ 2010-2011 Wieland Wuyts Inhoud Voorgespannen liggers 1 Bespreek tijdsafhankelijk voorspanverliezen (relaxatie + afleiding op einde)... 1 2 Rusch & Kupfer

Nadere informatie

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : werk = werk werknummer = werknummer = printdatum : 12-12-2011 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste

Nadere informatie

Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv

Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv Economisch wapenen met FEM : ja, het kan! Ir. Geert Goossens, BuildSoft nv Probleemstelling Klassiek zijn we gewoon om te wapenenop basis van de resultaten van een elastische analyse De wapeningsberekening

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450)

Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450) Tentamen Toegepaste elasticiteitsleer (4A450) Datum: 3 juni 003 Tijd: 4:00 7:00 uur Locatie: Hal Matrixgebouw Dit tentamen bestaat uit drie opgaven. Het gebruik van het dictaat, oefeningenbundel en notebook

Nadere informatie

Bijlage berekening staalconstructie

Bijlage berekening staalconstructie Projectnr. 702056 Datum Documentnummer 5 augustus 2014 BW-01-II Behoort bij W01 Opgesteld door Ing P.A.H.M.van Vroonhoven Plaats Duiven Betreft Kievit Meppel Lawine Bijlage berekening staalconstructie

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d.

STATISCHE BEREKENING. AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4. deel 1: hoofdberekening. datum: 29 juni 2016 Behoort bij besluit van B&W d.d. STATISCHE BEREKENING AZC Maastricht kp160 hoh 3 wd 3m_v4 deel 1: hoofdberekening Gemeente Maastricht Veiligheid en Leefbaarheid Ontvangen op : 29-06-2016 Zaaknummer : 16-1556WB datum: 29 juni 2016 Behoort

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

5.1 Lineaire formules [1]

5.1 Lineaire formules [1] 5.1 Lineaire formules [1] Voorbeeld : Teken de grafiek van y = 1½x - 3 Stap 1: Maak een tabel met twee coördinaten van deze lijn: x 0 2 y -3 0 Stap 2: Teken de twee punten en de grafiek: 1 5.1 Lineaire

Nadere informatie

Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken

Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen Vraagstukken Coenraad Hartsuijker Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.academicservice.nl. 1999, 2016 C. Hartsuijker Academic Service

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

OP-DECK vloersysteem ONTWERPTABELLEN. Kantoor 11 juni 2015 Enkelvelds (m.) Dubbelvelds (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5

OP-DECK vloersysteem ONTWERPTABELLEN. Kantoor 11 juni 2015 Enkelvelds (m.) Dubbelvelds (m.) 4 4,5 5 5,5 4 4,5 5 5,5 Kantoor Breedte (b1) 60 60 60 60 60 60 60 60 Hoogte (h1) 138 138 158 168 138 138 138 138 Flensdikte (h0) 50 50 50 50 50 60 60 60 Veldwapening (As) 1 x 12 1 x 16 1 x 20 1 x 20 1 x 8 1 x 10 1 x 10 1 x 16

Nadere informatie

Complexe constructie

Complexe constructie 45-49 Jobsveem:45-49 18-02-09 09:53 Pagina 45 Complexe constructie van glas en staalkabels De door Glasimpex uit Vlaardingen gemaakte glas - gevel van het woongebouw Jobsveem te Rotterdam kende veel ontwerptechnische

Nadere informatie

Mahler 4/ITO: Controle zwembad op bg-vloer

Mahler 4/ITO: Controle zwembad op bg-vloer Project Mahler 4/ITO: Controle zwembad op bg-vloer Ordernummer 9143 Opdrachtgever Rapportnummer Omschrijving Fase Meijer/Doorenbosch W001-1.0 Controleberekening Controle bestaand Status Datum Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE CONSTRUCTIEF ONTWERP

BIJLAGE CONSTRUCTIEF ONTWERP HOF TE OXE BIJLAGE CONSTRUCTIEF ONTWERP VEERLE VAN WESTEN Hof te Oxe BIjlage afstudeerverslag Veerle van Westen master: Architecture, Building and Planning tracks: Architectuur en Constructief Ontwerpen

Nadere informatie

Mechanica Evenwicht Vraagstukken

Mechanica Evenwicht Vraagstukken Mechanica Evenwicht Vraagstukken Coenraad Hartsuijker Meer informatie over deze en andere uitgaven vindt u op www.academicservice.nl. 1999, 2015 C. Hartsuijker Academic Service is een imprint van Boom

Nadere informatie

Mechanica van materialen: Oefening 1.8

Mechanica van materialen: Oefening 1.8 UNIVERSITEIT GENT, FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR Mechanica van materialen: Oefening 1.8 Nick Verhelst Academiejaar 2016-2017 1 OPGAVE Gegeven is onderstaande auto (figuur 1.1) met aanhangwagen.

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek 1xprofiel 1: HE160A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 04 Theorie: Staal - liggers Toetsing doorbuiging, dwarskracht en combinatie 1 van 22 M.J.Roos 17-12-2006 2 van 22 M.J.Roos 17-12-2006 3 van 22 M.J.Roos 17-12-2006 4 van 22 M.J.Roos 17-12-2006 5 van

Nadere informatie

Mechanica van Materialen

Mechanica van Materialen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VAKGROEP TOEGEPASTE MATERIAALWETENSCHAPPEN Mechanica van Materialen Academiejaar 212-213 Verantwoordelijk lesgever en auteur: Prof. dr. ir. Wim VAN PAEPEGEM

Nadere informatie

Tandoplegging berekend

Tandoplegging berekend foto: Peter de Koning Berekening volgens NEN 6720 (VBC 1995) Tandoplegging berekend In een eerder artikel in Cement is ingegaan op de berekeningswijze van een tandoplegging volgens NEN 6720 (VBC 1995)

Nadere informatie

Gebouw Ijdock 89 tussenvloer. Algemeen

Gebouw Ijdock 89 tussenvloer. Algemeen Algemeen deze berekening betreft het controleren van de constructiedelen benodigd voor het aanbrengen van een in het gebouw Ijdock 89 vloer ligt op de hoogte +4100 tussen derijen 13 en 14 en tussen stramien

Nadere informatie

Construerende Technische Wetenschappen

Construerende Technische Wetenschappen Faculteit: Opleiding: Construerende Technische Wetenschappen Civiele Techniek Tentamen Mechanica Datum tentamen : voorbeeldtentamen funderingen Vakcode : 192260152 Tijd : 50 minuten Beoordeling: Aantal

Nadere informatie

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken)

Liggers in voorgespannen beton met variabele hoogte (IV-balken) 2.3 Toepassingen IV-balken worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest

Nadere informatie

CIBIS bouwadviseurs Bijlage A: 1 TS/Raamwerken Rel: 6.05 16 mrt 2016 Project..: 150118 Onderdeel: kolom tbv trapgat Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 16/03/2016 Bestand..: f:\projecten\2015\150118

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek. De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren" J.R. van Otterloo 5-11-2013

Afstudeeronderzoek. De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren J.R. van Otterloo 5-11-2013 Afstudeeronderzoek De krachtsverdeling in en sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren" J.R. van Otterloo 5-11-2013 Delft University of Technology Challenge the future Afstudeeronderzoek

Nadere informatie

Berekening vloersilobouw bv BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV

Berekening vloersilobouw bv BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV Berekening vloersilobouw bv 14-010-RV-V1 CONSTRUCTIEBEREKENING: BEREKENING SILOVLOER VOOR HET VERKRIJGEN VAN KIWA-KEUR OP SILO S EN TANKS VAN SILOBOUW BV Notitie : Pagina V1 t/m V11 Vissers & Vissers bv

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be

toelatingsexamen-geneeskunde.be Fysica juli 2009 Laatste update: 31/07/2009. Vragen gebaseerd op het ingangsexamen juli 2009. Vraag 1 Een landingsbaan is 500 lang. Een vliegtuig heeft de volledige lengte van de startbaan nodig om op

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten 1xprofiel 1: HE140A en een q-last over de gehele lengte werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V.

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. DOSSIER 6093 LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. Rapport 6093--0 Ontwerpgrafieken voor samenwerkende hout-betonvloeren 6 augustus 2006 INHOUD Inleiding...2 2 Normen, richtlijnen en

Nadere informatie

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN

SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN II - 1 HOODSTUK SAMENSTELLEN EN ONTBINDEN VAN SNIJDENDE KRACHTEN Snijdende (of samenlopende) krachten zijn krachten waarvan de werklijnen door één punt gaan..1. Resultante van twee snijdende krachten Het

Nadere informatie

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON

DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON 5 DAKELEMENTEN (TT) IN VOORGESPANNEN BETON Dakelementen in voorgespannen beton (TT) 5 Algemene beschrijving De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 DOORSNEDE- BEREKENING

Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 DOORSNEDE- BEREKENING DOORSNEDE- BEREKENING EENVOUDIGE LIGGERBEREKENING: Buiging Dwarskracht Vervorming DWARSKRACHT Constructief Ontwerpen met Materialen B 7P118 a F Zuivere buiging F A a l - 2a a B b A V=F l V=F B V-lijn c

Nadere informatie

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus 6 1000 Brussel

Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning Albert II-laan 20 bus 6 1000 Brussel Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Technisch Ondersteunende Diensten Expertise Beton en Staal (EBS) Graaf de Ferrarisgebouw, verdieping 6 Koning

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties stalen ligger 2 steunpunten, twee q-lasten en één F-last 1xprofiel 1: HE160A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen

Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen Bijlage 2 Resultaat ontwerp wacht- en opstelplaatsen Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 83 van 88 MEMO Project : [Nieuwe Zeelsluis Terneuzen] Onderwerp : [Damwand wachtplaats westelijke

Nadere informatie

Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden

Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142539 / 1579545 Solid (mob. 0636166266)

Nadere informatie

Adviesbureau ing. A. de Lange Blad: 101 TS/Raamwerken Rel: 6.00a 2 jun 2015 Project..: Raveling kelderdek gebouw 540 KLM Schiphol Onderdeel: Raveelconstructie Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Nadere informatie