Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt. Groep 5. Netwerkontwerp. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt. Groep 5. Netwerkontwerp. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen"

Transcriptie

1 Groep 5 Netwerkontwerp Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

2 INHOUDSOPGAVE 1. Netwerkschema Fysiek Schema Virtueel Schema AGDLP Schema Schema ADSI IP Plan IP Range en VLAN Range Berekening IP Toewijzingen VLAN Hardware en software Benodigde hardware Printers Clients Monitors Laptops Beamer Blade WDS Server Router Multi-Layer Switch Switches Access Point... 19

3 NAS Harde Schijven Benodigde Software Linux distributie Windows Server Virtualisatie Software Database Software Monitoring Software Proxy Distributie Kantoor Software Webserver Mail Server Totaal Beveiliging Profielen en gebruikers AGDLP Paswoord policies Mandatory Profiles Roaming Profiles File Server Mappenschema en rechten Mail server Web server Proxy/Firewall Nessus Snort Backup... 27

4 6.1. Backup systeem Snapshots DFS Replication Automatisatie WSUS Logon scripts Users aanmaken uit Excel Installatie scripts Features en Roles Policies exporteren Unattended WDS Instellen van WDS Client voorbereiden voor deployment NAP Werking Implementatie Bronnen... 31

5 1. NETWERKSCHEMA Om ons netwerk duidelijk in kaart te brengen, hebben we twee verschillende netwerkschema s ontwikkeld: een fysiek en een virtueel schema. Het fysieke netwerkschema brengt het eigenlijke netwerk binnen het bedrijf in beeld, terwijl het virtuele schema een beeld geeft hoe het virtuele netwerk op de blade server er uitziet FYSIEK SCHEMA Binnen ons bedrijf gaan we gebruik maken van virtualisatie, wat gebeurt op de blade server van Dell. Het besturingssysteem waar wij gebruik van gaan maken om alles te kunnen is de VMWare vsphere Hypervisor (ESXi). De reden hiervoor is simpel: ESXi ondersteunt zo goed als alle besturingssystemen en aangezien wij zowel Linux als Windows binnen ons virtueel netwerk gebruiken, komt ESXi als beste uit de bus. Daarnaast is deze Hypervisor ook gratis beschikbaar gesteld door VMWare. Om alle virtuele machines en snapshots te kunnen opslaan, hebben we gekozen om gebruik te maken van een NAS. De blade server staat in verbinding met twee switches, zodat er -indien één van de twee 1

6 switches het moest begeven- de werknemers nog altijd netwerkconnectie hebben. Op deze twee switches is eveneens de NAS aangesloten, waar de virtuele machines als de snapshots worden opgeslagen. Indien deze NAS het moest begeven, kunnen we altijd een backup terugvinden op de backup NAS. Deze twee switches staan vervolgens in verbinding met een Multi-Layer switch van Cisco. De reden waarom we hier een Multi-Layer switch moeten plaatsen, is omdat we gebruik gaan maken van verschillende VLAN s om onze clients onder te verdelen. Willen we tussen de VLAN s kunnen communiceren, moeten we aan routing doen, wat eigenlijk de rol is van een router. Omdat het overkill is om hier een router in de plaats te zetten, is het verstandiger om een Multi-Layer switch neer te zetten, die zowel switching als routing kan toepassen. Op deze switch kunnen we dus zowel de clients als andere netwerkapparaten connecteren, maar ook koppelen wij hier een Access Point aan zodat ook laptops, tablet PC s, smartphones en andere draagbare apparaten netwerk- en internettoegang verkrijgen. Deze Access Point wordt beveiligd met de WPA2 encryptie methode. Deze wireless connectie wordt ook wel de Blue Zone genoemd. Internettoegang wordt verzorgd door onze Cisco router, die aan de rand van het netwerk staat. Naast enkel internettoegang te verlenen, kunnen we ook VPN toegang op deze router activeren zodat thuiswerkers makkelijk op het bedrijfsnetwerk kunnen inloggen. Toch gaan we geen VPN connecties beheren via de Cisco router, maar via de Untangle server. Ook maken we gebruik van WDS (Windows Deployment Services). Hiervoor hebben we een apart netwerkje opgezet met een eigen server en switch, aangezien dit niet tot het eigenlijke netwerk behoort. Wanneer een werknemer zijn computer geïnstalleerd wil hebben, gaat men hiermee naar de helpdesk, die dan vervolgens de computer aansluiten op de WDS switch om zo automatisch het besturingssysteem, Windows 7, te installeren. 2

7 1.2. VIRTUEEL SCHEMA Naast het fysieke netwerk, zal het grootste gebeuren van het netwerk zich afspelen in het virtuele netwerk op de blade server. Zo hebben we dit virtueel netwerk opgesplitst in drie verschillende zones: - Red Zone Dit is de externe verbinding met het internet, die ons hiertoe ook toegang verleent. - Orange Zone Dit is onze DMZ (DeMilitarized Zone). Hier bevinden zich alle servers die bereikbaar moeten zijn voor zowel het interne als het externe netwerk. - Green Zone Dit is ons intern netwerk. Hier bevinden zich alle servers die afgeschermd moeten zijn van het externe netwerk. Deze zones worden beheerd en gecontroleerd door de Untangle server, wat een beveiligings- en beschermingsoplossing is voor netwerken. Dit vormt de gateway om te kunnen communiceren met de verschillende zones, maar biedt daarnaast ook bescherming dankzij zijn ingebouwde Intrusion Prevention System, spam blocker, Kaspersky virus blocker, firewall en nog vele andere filters. 3

8 De servers die beschikbaar moeten zijn voor zowel het interne als het externe netwerk zijn de mailserver en webserver. Dit zijn allebei Linux servers, meer bepaald FreeBSD, en horen thuis in de Orange Zone. Deze servers kunnen dankzij NAT/PAT voor buitenaf bereikbaar worden gesteld. In het interne netwerk (Green Zone) komen vervolgens de servers die afgeschermd moeten zijn van het externe netwerk. Dit zijn o.a. de Primary Domain Controller (PDC), Additional Domain Controller (ADC), de MySQL database server, RemoteApp server, etc. De meeste servers zullen wel voor zich spreken, maar toch even een woordje uitleg over de NAP en Syslog server. De Syslog server dient er voor om de logbestanden van de Linux besturingssystemen naartoe te schrijven. Deze server/logbestanden worden dus ook beveiligd met encryptie, waardoor een hacker de kans niet heeft om zijn sporen uit te wissen. De logbestanden worden constant gesynchroniseerd, waardoor iedere wijziging in het origineel direct wordt opgeslagen op de Syslog server. Het synchroniseren kunnen we doen met Rsync, wat een gratis synchronisatie tool is. Ook hebben we NAP voorzien in ons netwerk. NAP is een technologie die aan de hand van de gezondheid van een computer bepaalt of deze computer toegang krijgt tot het netwerk. Zo kan NAP nagaan of de computer bv. voorzien is van de laatste updates, de antivirus voorzien is van de laatste updates, etc. Wanneer een computer als ongezond wordt verklaard, wordt deze doorgestuurd naar de Remediation server, die zich buiten het domein bevindt. Deze server gaat dan de computer terug gezond maken door zijn gebreken te updaten met bv. de laatste systeemupdates. 4

9 2. AGDLP SCHEMA 2.1. SCHEMA In het domein van het Jessa Ziekenhuis (jessa.be) wordt een Organizational Unit (OU) Abdominale Chirurgie aangemaakt. Hierin zitten de verschillende Organizational Units voor IT-Beheer, Gasten, Docenten, Programmeurs, Netwerk beheerders en Software managers. In elke Organizational Unit wordt een Domain Local group aangemaakt, waarin dan vervolgens de Global group van die afdeling zit. In deze Global groups zitten de gebruikers die tot de afdeling behoren. Om directieleden aparte policies en permissies krijgen, hebben we besloten om ook hiervoor een aparte groep DL_Directie aan te maken, waar uiteraard ook de Global group wordt ingestoken. Dit geldt zowel voor de managers binnen de onderneming ADSI On Error Resume Next 'Variabelen declareren '===================== Dim objrootldap, objou, objuser, objcomputer, objexcel, objspread, objggroup, objdlgroup, introw Dim strdomain, strext, strou, strouhoofd, strggroup, strdlgroup, strsheet, strruppath, strhomepath, strcn, strsam, strfirst, strlast, strpwd, strusers, strcomputers 5

10 Dim str , strstreetaddress, strl, strpostal, strtel, strfunctie, strhomefolder, strhomedrive, strpath, strgbdatum Const ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP = &h2 Const ADS_GROUP_TYPE_DOMAIN_LOCAL_GROUP = &h4 Const ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED = &h 'Variabelen vullen '================= strouhoofd = "Abdominale Chirurgie" strusers = "Users" strdomain = "JESSA" strext = "BE" strcomputers = "Computers" strsheet = "C:\Gegevens\Gegevens.xls" strruppath = "\\S01-PDC\Profiles\%USERNAME%" strhomepath = "\\S01-PDC\Home\%USERNAME%" strpath = "D:\Profiles\" 'Openen van Excel-bestand '======================== Set objexcel = CreateObject("Excel.Application") Set objspread = objexcel.workbooks.open(strsheet) introw = 2 'Domeinobject ophalen '==================== Set objrootldap = GetObject("LDAP://dc="&strDomain&",dc="&strExt) 'OU Structuur aanmaken '===================== Set objou = objrootldap.create("organizationalunit","ou="&strouhoofd) objou.setinfo Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOUHoofd&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) Set objuser = objou.create("organizationalunit","ou="&strusers) objuser.setinfo Set objcomputer = objou.create("organizationalunit","ou="&strcomputers) objcomputer.setinfo Do Until objexcel.cells(introw,1).value = "" strou = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) 'OU Afdelingen Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strOU,"ou") Else 'msgbox "ou Already Exists" End if introw = introw + 1 6

11 Loop introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,3).value = "" 'Global groups strggroup = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) Set objou = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strGGroup&",ou="&strGGroup&",ou="&strUsers&",ou="& strouhoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strGGroup,"gg_group") End if introw = introw+1 Loop introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,3).value = "" 'Domain Local Groups strdlgroup = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) Set objou = GetObject("LDAP://cn=dl_"&strDLGroup&",ou="&strDLGroup&",ou="&strUsers&",ou= "&strouhoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build(strDLGroup,"dl_group") End if introw = introw+1 Loop Set objou = GetObject("LDAP://cn=gg_managers,ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build("managers","gg_group") End if Set objou = GetObject("LDAP://cn=dl_managers,ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If err Then DoIt = Build("managers","dl_group") End if 'Users '===== introw = 2 Do Until objexcel.cells(introw,1).value="" ' toewijzing aan Excel objecten strfirst = Trim(objExcel.Cells(intRow, 2).Value) strlast = Trim(objExcel.Cells(intRow, 1).Value) strsam = Replace(LCase(strFirst & "." & strlast), " ", "") strsam = left(strsam,20) strsam = fixstring(strsam) strcn = strsam 7

12 str = strcn & strstreetaddress = Trim(objExcel.Cells(intRow,8).Value) & " " & Trim(objExcel.Cells(intRow,9).Value) strl = Trim(objExcel.Cells(intRow,6).Value) strpostal = Trim(objExcel.Cells(intRow,7).Value) strtel = Trim(objExcel.Cells(intRow,4).Value) strfunctie = Trim(objExcel.Cells(intRow,5).Value) strgbdatum = Trim(objExcel.Cells(intRow,10).Value) strhomefolder = strhomepath strhomedrive = "H:" strou = Trim(objExcel.Cells(intRow,3).Value) ' Ophalen gegevens uit Excel en toevoegen aan objecten Set objou = GetObject("LDAP://ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&",dc="&strDom ain&",dc="&strext) Set objuser = objou.create("user", "cn=" & strcn) objuser.samaccountname = strsam objuser.givenname = strfirst objuser.sn = strlast objuser.mail = str objuser.homedirectory = strhomefolder objuser.homedrive = strhomedrive objuser.put "Profilepath", strruppath objuser.put "streetaddress", strstreetaddress objuser.put "l", strl objuser.put "postalcode", strpostal objuser.put "telephonenumber", strtel objuser.put "title", strfunctie objuser.setinfo ' Account inschakelen en passwoord toekennen objuser.useraccountcontrol = 512 objuser.pwdlastset = 0 strpwd = Left$(strFirst,1) & Left$(strLast,1) & strgbdatum objuser.setpassword strpwd objuser.setinfo ' De gebruiker wordt toegevoegd aan zijn/haar groep Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strOU&",ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoo fd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) objggroup.add(objuser.adspath) If objexcel.cells(introw,5).value = "Manager" Then Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_managers,ou="&strOU&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoof d&", dc="&strdomain&",dc="&strext) objggroup.add(objuser.adspath) End If introw = introw + 1 Loop 'Build functie 8

13 '============= Function Build(strName,ou) SELECT CASE ou Case "ou" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objou = objparent.create("organizationalunit","ou="&strname) objou.setinfo Case "gg_group" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objggroup = objparent.create("group","cn=gg_"&strname) objggroup.put "samaccountname", "gg_"&strname objggroup.put "grouptype", ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP Or ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED objggroup.setinfo Case "dl_group" Set objparent = GetObject("LDAP://ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strOUHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) Set objggroup = GetObject("LDAP://cn=gg_"&strName&",ou="&strName&",ou="&strUsers&",ou="&strO UHoofd&", dc="&strdomain&",dc="&strext) If Err.Number <> 0 Then End If Set objdlgroup = objparent.create("group", "cn=dl_"&strname) objdlgroup.put "samaccountname", "dl_"&strname objdlgroup.put "grouptype", ADS_GROUP_TYPE_DOMAIN_LOCAL_GROUP Or ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED objdlgroup.setinfo objdlgroup.add(objggroup.adspath) END SELECT END Function 'Speciale karakters '================== Function fixstring(strstring) strstring = Replace(strString, "é", "e") strstring = Replace(strString, "è", "e") strstring = Replace(strString, "ë", "e") strstring = Replace(strString, "ê", "e") strstring = Replace(strString, "í", "i") strstring = Replace(strString, "ì", "i") strstring = Replace(strString, "ï", "i") strstring = Replace(strString, "î", "i") strstring = Replace(strString, "á", "a") strstring = Replace(strString, "à", "a") strstring = Replace(strString, "ä", "a") strstring = Replace(strString, "â", "a") strstring = Replace(strString, "ú", "u") strstring = Replace(strString, "ù", "u") 9

14 strstring = Replace(strString, "ü", "u") strstring = Replace(strString, "û", "u") strstring = Replace(strString, "ó", "o") strstring = Replace(strString, "ò", "o") strstring = Replace(strString, "ö", "o") strstring = Replace(strString, "ô", "o") strstring = Replace(strString, "ç", "c") strstring = Replace(strString, " ", "_") strstring = Replace(strString, "'", "_") fixstring = strstring END Function objexcel.quit WScript.Quit 10

15 3. IP PLAN 3.1. IP RANGE EN VLAN RANGE IP Range: /16 VLAN Range: BEREKENING Voor de berekening van de IP adressen is er gebruik gemaakt van de Variable Length Subnet Masking (VLSM) techniek. Dit wil zeggen dat een IP adres range kan worden opgesplitst in subnets van verschillende groottes. Apparaten Netwerkadres IP begin IP eind Broadcast IP Subnetmask Aantal hosts Virtual server Servers Green Zone Servers DMZ Servers Off-Domain Clients kabel Clients wireless Overige apparaten WDS IP TOEWIJZINGEN Er zijn enkele apparaten die een vast IP adres krijgen, waaronder: de servers, printers en routers. Apparaat Hostnaam IP-Adres Subnetmasker Gateway DNS Fysieke router R01-ISP IP ISP Subnet ISP / Gateway ISP / DNS ISP Untangle S00-Proxy PDC S01-PDC ADC S02-ADC Fileserver S03-File Database S04-Database

16 WSUS S05-WSUS Certificate S06-Certificate Print S07-Print RemoteApp S08-RemoteApp Nagios S09-Nagios NAP S10-NAP Syslog S11-Syslog Remediation S12-Remediation Mail S13-Mail Web S14-Web WDS S15-WDS / / Printer Directie P01-EPSON_BX610FW / / Printer Algemeen P02-EPSON_BX610FW / / Beamer A01-BENQ_MX / / Management VLAN / / / 3.3. VLAN Iedere Organizational Unit heeft een eigen VLAN gekregen, omdat we ook hier alles gescheiden willen houden. Daarnaast is er een apart VLAN voor de managers uit iedere afdeling. Er is ook een Management VLAN voorzien voor de netwerkbeheerder, waarop enkel zijn computer connectie mag maken om de switches te beheren. Groep VLAN Gasten 3540 Docenten 3541 IT-Beheer 3542 Programmeurs 3543 Netwerk beheerders 3544 Software managers 3545 Managers 3548 Management VLAN

17 4. HARDWARE EN SOFTWARE 4.1. BENODIGDE HARDWARE PRINTERS Mogelijkheden Maximale afdrukresolutie Afdruksnelheid zwart-wit Afdruksnelheid kleur Maximale optische scanresolutie Aansluitmogelijkheden USB 2.0 Ethernet Bluetooth WiFi Eenheidsprijs 199,00 Aantal 2 Totaal prijs 389,00 Verklaring Afbeelding Epson Stylus BX610FW Printer Scanner Fax Kopiëren x dpi 15 ppm 7,1 ppm x dpi Één printer voor directie, één voor de rest CLIENTS Dell OptiPlex 380 Processor Intel Core 2 Duo E7600 (3.06GHz) Geheugen 3GB (1x1GB, 1x2GB) DDR3-1333MHz Harde schijf 500GB Videokaart ATI RADEON HD MB Besturingssysteem Windows 7 Professional 13

18 Eenheidsprijs 689,00 Aantal 9 Totaal prijs 6201,00 Verklaring 7 voor de medewerkers, 2 voor de IT Zie bijlage (Desktop.pdf) Afbeelding MONITORS LG W2246T-BF Type LCD Contrast :1 Maximale resolutie 1920 x 1080 Aansluitingen DVI-D VGA Eenheidsprijs 149 Aantal 11 Totaal prijs 1639 Verklaring 4 voor IT (2/IT persoon), 7 voor medewerkers BF.html Afbeelding 14

19 LAPTOPS Dell Vostro 3500 Processor Intel Core V3 i3-370m (2.40GHz) Geheugen 4GB (2x 2GB) DDR3-1333MHz Harde schijf 320GB Videokaart Intel geïntegreerde Graphics Media Accelerator HD Aansluitmogelijkheden Ethernet Wireless Besturingssysteem Windows 7 Professional Eenheidsprijs 519,00 Aantal 12 Totaal prijs 6228,00 Verklaring Dit is een maximum aantal dat we aanbieden, medewerkers kunnen hun eigen laptop gebruiken. 2 voor IT, 7 voor medewerkers, 1 voor gast, 2 voor docenten. Zie bijlage (Laptop.pdf) Afbeelding BEAMER BenQ MX761 Wattage lamp 300W Levensduur lamp 3000 branduren Contractratio 5.300:1 Aansluitingen Ethernet WiFi HDMI USB 2.0 Serieel VGA Eenheidsprijs 1219 Aantal 1 Totaal prijs 1219 Verklaring Om presentaties te houden. 15

20 Afbeelding BLADE Dell PowerEdge M805 Processor 2x Quad Core AMD Opteron 2378; 2.4GHz Geheugen 64GB Memory, DDR2, 667MHz (16x4GB Dual Ranked DIMMs) Clocked down to 533MHz Harde schijven 2x 73GB, SAS 6Gbps, 2.5-in, 15K RPM Hard Drive RAID connectiviteit RAID 1 Netwerkaansluiting Onboard Broadcom 5709 Quad Port GbE NIC met TCP/IP Offload and iscsi Besturingssysteem Geen (zelf te downloaden, zie softwarelijst) Aantal 1 Totaal prijs 4.559,12 Zie bijlage (Bladeserver.pdf) Afbeelding WDS SERVER Dell PowerEdge T110 Processor Intel Core i3-540; 3.06GHz Geheugen 2GB (1x2GB) DDR3-1333MHz Harde schijf 250GB Netwerkaansluiting Intel PRO/1000PT GbE Single Port Server Adapter Besturingssysteem Geen (zelf te downloaden, zie softwarelijst) Aantal 1 Totaal prijs 464,12 Zie bijlage (WDS server.pdf) 16

21 Afbeelding ROUTER Internet PoE (Power over Ethernet) Intern geheugen Flashgeheugen Routing protocol Switching protocol Services Cisco 887V ADSL VDSL Ja 256MB 128MB EIGRP IGMPv3 VPN NAT Firewall Eenheidsprijs 380,80 Aantal 1 Totaal prijs 380,80 Verklaring Afbeelding Aangezien we geen router-on-a-stick principe kunnen toepassen binnen ons netwerk, hoeft de router geen dot1q te ondersteunen. 17

22 MULTI-LAYER SWITCH Cisco Catalyst 3560-E PoE (Power over Ja Ethernet) Intern geheugen 128MB Flashgeheugen 16MB Protocollen EIGRP IGMP SNMP Telnet IPv6 UDP TCP Dot1Q Eenheidsprijs 2.726,68 Aantal 1 Totaal prijs 2.726,68 Verklaring Aangezien we geen router-on-a-stick kunnen toepassen, is het overkill om in ons intern netwerk een router te plaatsen. Om toch met VLAN s te kunnen werken, hebben we dan een Multi-Layer switch nodig om te kunnen communiceren tussen de verschillende VLAN s. Multilayer-Switch/ /product.html#none Afbeelding SWITCHES Intern geheugen Flashgeheugen Protocollen Cisco ESW-540-8P 128MB 16MB SNMP HTTP HTTPS Dot1Q Eenheidsprijs 565,25 Aantal 2 Totaal prijs 1.130,5 Verklaring Hier zijn er twee van nodig om redundancy toe te passen. Afbeelding 18

23 ACCESS POINT Encryptie Cisco WAP2000 WEP 64bit/128bit WPA-PSK WPA2-PSK WPA-ENT WPA2-ENT Eenheidsprijs 139,23 Aantal 1 Totaal prijs 139,23 Afbeelding NAS THECUS N5500B Processor 1.67GHz Geheugen 1024MB Aantal disks 5 Maximale capaciteit 10TB Aansluitingen USB (6) E-Sata (1) Ethernet (2) Eenheidsprijs 659,00 Aantal 2 Totaal prijs 1318,00 Afbeelding 19

24 HARDE SCHIJVEN Western Digital Enterprise Edition Capaciteit 2TB Cache 64MB Rotatiesnelheid 7200 rpm Maximale capaciteit 10TB Eenheidsprijs 234,90 Aantal 10 Totaal prijs 2349, BENODIGDE SOFTWARE LINUX DISTRIBUTIE FreeBSD Aantal 5 Totaal prijs 0, WINDOWS SERVER Windows Server 2008 R2 Standard Aantal 9 Totaal prijs 6.993, VIRTUALISATIE SOFTWARE VMware vsphere Hypervisor (ESXi) Aantal 1 Totaal prijs 0,00 20

25 DATABASE SOFTWARE MySQL Enterprise Silver Aantal 1 Totaal prijs / server / jaar MONITORING SOFTWARE Nagios Aantal 1 Totaal prijs 0, PROXY DISTRIBUTIE Untangle Premium Aantal 1 Totaal prijs 810, KANTOOR SOFTWARE Office 2010 Professional Aantal 1 Totaal prijs 699, &culture=nl-NL 21

26 WEBSERVER LAMP Aantal 1 Totaal prijs 0, MAIL SERVER Zarafa Pro Aantal 1 Totaal prijs 448, TOTAAL Hardware: ,45 Software: ,20 Totaal: ,65 22

27 5. BEVEILIGING 5.1. PROFIELEN EN GEBRUIKERS AGDLP Profielen zijn opgedeeld in Organizational Units en gegroepeerd in Global groups, welke op hun beurt in een Domain Local group zitten die overeenstemmen met deze Organizational Units. Een manager zit daarnaast nog in extra groepen en de directie heeft ook zijn eigen groepen. Op de Domain Local groups kunnen daarna policies en share permissies ingesteld worden PASWOORD POLICIES Elke account moet een paswoord hebben. Een account zonder paswoord wordt niet toegestaan. De directieleden en managers moeten een strenger paswoordbeleid hebben dan de werknemers die minder rechten hebben tot gevoelige informatie. Het standaardpaswoord dat iedere gebruiker toegewezen krijgt is volgens het volgende motief: Eerste letter voornaam + eerste letter familienaam + geboortedatum Voorbeeld: Hendrik Vanveldeke is geboren op 15/03/1972 en heeft als paswoord HV Dit paswoord wordt automatisch gegenereerd via het ADSI-script door de gegevens uit het Excelbestand. Account type Password History Max Password Age Min Password Length Complexity requirements Directie Enabled Managers Enabled IT Beheer Enabled Gasten Disabled Overige medewerkers Enabled Gasten hebben een password history van 0 paswoorden, omdat gasten niet aan gevoelige informatie kunnen en geen kwaad kunnen doen op het netwerk. Legende (1): - Password History: De hoeveelheid gebruikte paswoorden die onthouden worden en niet meer gebruikt kunnen worden als nieuw paswoord. - Maximum Password Age: De maximum leeftijd die een paswoord kan hebben. Bij 0 vervalt het paswoord nooit. - Minimim Password Length: De minimumlengte van een paswoord. 23

28 - Complexity Requirements: Indien Enabled zal het paswoord aan enkele eisen moeten voldoen. Een volledige lijst is op de Technet website van Microsoft te vinden MANDATORY PROFILES De gastaccounts maken gebruik van een Mandatory Profile. Dit wil zeggen dat elke wijziging van een gastgebruiker teniet wordt gedaan van zodra de gebruiker zich uitlogt. Een gastgebruiker mag ook niet aan de Fileserver kunnen en zal ook een heel beperkte internetverbinding krijgen ROAMING PROFILES Voor de overige accounts zal er gebruik worden gemaakt van Roaming Profiles, waardoor iedereen op elke computer binnen het netwerk kan aanmelden. Alle bestanden worden op de Fileserver bijgehouden, waardoor Mijn Documenten ook overal bereikbaar is. De mappen zullen standaard ook enkel bereikbaar zijn voor de gebruiker zelf FILESERVER Op de File server wordt een map voorzien waarin de profielen van de gebruikers aangemaakt worden. Een tweede map wordt voorzien voor de persoonlijke documenten van iedere gebruiker. Daarnaast worden er ook mappen per afdeling voorzien, waarin iedereen uit die afdeling en de directie rechten op hebben MAPPENSCHEMA EN RECHTEN D:\ E:\ Profiles Home Algemeen Safehouse IT Alle rechten voor iedereen. Als ze inloggen wordt er automatisch een persoonlijke map aangemaakt waar alleen die gebruiker rechten op heeft. Alle rechten voor iedereen. Als ze inloggen wordt er automatisch een persoonlijke map aangemaakt waar alleen die gebruiker rechten op heeft. Iedereen mag alle bestanden beheren. Iedereen mag alle bestanden bekijken, maar kan enkel zijn eigen bestanden wijzigen en verwijderen. Programmeurs Enkel programmeurs mogen alle bestanden bekijken, toevoegen, wijzigen en verwijderen. Netwerkbeheer Enkel netwerkbeheerders mogen alle bestanden bekijken, toevoegen, wijzigen en verwijderen. 24

29 F:\ Softwaremanagement Enkel softwaremanagers mogen alle bestanden bekijken, toevoegen, wijzigen en verwijderen. Docenten Enkel docenten mogen in deze map en kunnen hier bestanden beheren. Directie Managers Enkel leden van de directie zien deze map en kunnen bestanden beheren. Enkel managers kunnen in deze map bestanden beheren MAILSERVER De accounts hebben allemaal een adres die gelijk staat aan Het paswoord staat daarbij ook gelijk aan het paswoord dat ze hebben in de Active Directory. Er wordt een mogelijkheid voorzien om in te loggen via Outlook Web Access (OWA). De data die verzonden wordt zal via HTTPS met een SSL-verbinding gaan. De databases worden op een aparte virtuele harde schijf geplaatst, zodat er een backup is indien de virtuele machine crasht WEBSERVER De web server is beschikbaar via http en https voor iedereen via het intern en extern netwerk via poort 80 (http) en 443(https). Het https protocol is de beveiligde versie van http waarbij gewerkt wordt met een SSL-certificaat. Het voordeel is dat alle data gecodeerd verzonden wordt over het netwerk, zodat alle data van de patiënten veilig blijft. Een nadeel is dat de verbinding trager gaat worden, maar het verschil gaat miniem zijn en zal niet ten koste gaan van de usability van het programma. Er wordt een loginmogelijkheid voorzien waarna de intranet website gepersonaliseerd zal weergegeven worden met de mogelijkheden die van toepassing zijn voor de gebruiker. Alle webdocumenten zullen op een aparte virtuele schijf geplaatst worden, zodat er een backup is indien de virtuele machine crasht. Op deze manier zal ook nooit de primaire harde schijf vol lopen, waardoor we problemen als te weinig schijfruimte kunnen vermijden. 25

30 5.5. PROXY/FIREWALL Als Proxy server wordt een Untangle server geïnstalleerd. Untangle (2) omvat een: - Proxy; - Firewall; - Kaspersky virusscanner en spamblokker; - Bandwidth control; - Attack Blocker (DoS); - Spyware Blocker; - Phish Blocker; - Intrusion Prevention System; - OpenVPN. Untangle zal zorgen voor een veilige internetverbinding waarbij iedereen een gedeelte van de bandbreedte kan gebruiken zodat de internetverbinding niet overbelast geraakt. Het heeft ook een ingebouwde beveiliging tegen DoS-attacks, voor zover dit mogelijk is, en kijkt het verkeer ook na op virussen en spyware. Daarnaast gaan we Untangle ook gebruiken als DHCP server voor het interne netwerk NESSUS Nessus (3) is een network vulnerability scanner waarmee we op vaste tijdstippen het netwerk gaan scannen op kwetsbaarheden SNORT Snort is een Open Source Network Intrusion Detection en Prevention System. Snort kijkt naar signatures, protocollen en anomalieën in het netwerk. Het is mogelijk om realtime verkeer te analyseren. Untangle heeft standaard al een IDS en IPS ingebouwd, maar men kan nooit rekenen op één systeem. Daarom wordt een tweede systeem, Snort, in gebruik genomen. 26

31 6. BACKUP 6.1. BACKUP SYSTEEM Omdat we gebruik maken van een blade server die zijn virtuele machines en snapshots opslaat op de NAS, zal vooral hier het grote backup gedeelte plaatsvinden. Zo hebben we een backup NAS voorzien die iedere nacht met de eigenlijke NAS gaat repliceren. Moest de eigenlijke NAS een crash meemaken, dan staat op deze backup de virtuele machines en snapshots en kan men snel en makkelijk van NAS wisselen waarmee de blade server kan verder werken SNAPSHOTS Ook het snapshot principe gaan we toepassen als backup, we kunnen namelijk automatisch een snapshot van elke virtuele machine laten nemen. Deze functie stellen we zo in dat er om de drie uur tijdens de werkuren, bv. van 08u30 tot 17u00, automatisch een snapshot van onze virtuele machines wordt gemaakt. De snapshots blijven minimum een half jaar bewaard en worden daarna automatisch verwijderd door een script DFS REPLICATION Naast het fysiek bijhouden van de virtuele machines en snapshots, kunnen we ook nog een soort backup virtueel gaan toepassen: DFS Replication. Voor onze Fileserver gaan we namelijk gebruik maken van DFS en gaan we deze repliceren met de ADC. Stel dat de Fileserver het op één of andere manier moest begeven, dan is er een zekere downtime omdat de gebruikers niet aan hun gegevens kunnen. Wanneer we aan DFS Replication doen, is er geen downtime en kunnen de gebruikers gewoon rustig verder werken met de gerepliceerde Fileserver op de ADC terwijl de netwerkbeheerder het probleem van de Fileserver oplost. 27

32 7. AUTOMATISATIE 7.1. WSUS Elke client krijgt zijn updates via Windows Server Update Services (WSUS), de servers worden op hun beurt manueel geüpdatet. WSUS is een rol die geïnstalleerd wordt op Windows Server 2008 R2. WSUS gaat op de update servers van Microsoft kijken of er nieuwe updates zijn en laat de netwerkbeheerder kiezen welke updates verder mogen naar de clients. Op deze manier kan een netwerkbeheerder kiezen hoeveel en wanneer de updates geïnstalleerd worden op de clients. In ons netwerk worden enkel de kritieke en aanbevolen updates geïnstalleerd van Windows 7 Professional en Office 2010 Professional. Iedere tweede donderdag van de maand worden de updates gedownload, zodat deze vrijdag op iedere client staan LOGON SCRIPTS Er wordt een logon-script gebruikt om een drive-letter aan een netwerkschijf te koppelen op elke client. (4) NET USE H: \\S03-File\Home\%UserName% /Persistent:Yes NET USE Z: \\S03-File\IT\Netwerkbeheer /Persistent:Yes NET USE LPT2 \\S07-Print\P02-EPSON_BX610FW /Persistent:Yes 7.3. USERS AANMAKEN UIT EXCEL Zie ADSI-script bij AGDLP INSTALLATIE SCRIPTS FEATURES EN ROLES De installatie van Features en Roles zal gebeuren via scripts POLICIES EXPORTEREN Nadat de policies zijn aangemaakt exporteren we deze, zodat we ze makkelijk terug kunnen importeren bij een nieuwe installatie UNATTENDED Er wordt een unattended installatie gemaakt van Windows Server 2008 R2, waarin de standaardinstellingen reeds geconfigureerd worden. Daarnaast maken we ook een unattended installatie van Windows 7 die we gaan gebruiken bij WDS. 28

33 8. WDS Met Windows Deployment Services (WDS) is het mogelijk om computers te installeren over het netwerk, ook met unattended ISO bestanden zodat er praktisch geen userinteractie nodig is. Dit is handig als men veel computers in een netwerk moet installeren. We moeten er wel rekening mee houden dat WDS de volgende rollen heeft toegewezen: - Het is een Domain Controller; - De WDS server heeft DHCP. Daarom is het nodig om voor WDS een domein te creëren. De Windows 7-image om een unattended installatie te doen, worden gemaakt met vlite waarna het boot.wim en install.wim bestand worden aangepast met WAIK. De WDS server is in zijn eigen privé-netwerk geplaatst, zoals te zien is in het netwerkschema, waarop een te installeren computer aangesloten zal worden. WDS zal dan automatisch de computer configureren en installeren INSTELLEN VAN WDS Wanneer we onze Unattended ISO hebben gemaakt, kunnen we deze gaan gebruiken voor het verder instellen van onze WDS server. Daarnaast wordt er ook een boot image gemaakt. Dit is de image waarop een client computer eerst mee zal booten voordat de eigenlijke installatie begint. Het bestand dat we hiervoor nodig hebben is de boot.wim, dat te vinden is onder de sources folder op de Unattended ISO van Windows 7. Naast een boot image, hebben we ook een install image nodig. Een install image is een image dat het OS bevat dat je wil gaan deployen. Het bestand dat we hiervoor nodig hebben is de install.wim die ook te vinden is in de sources folder van de Unattended ISO CLIENT VOORBEREIDEN VOOR DEPLOYMENT Om onze client computers gereed te maken voor deployment, moeten we enkele zaken in acht nemen: - Verander de boot order van de BIOS op Legacy Network Adapter; - Zorg dat de client op de WDS Switch zit. 29

34 9. NAP Network Access Protection (NAP) is een technologie die bepaalt of een computer toegang krijgt aan de hand van zijn gezondheid. NAP gaat een computersysteem analyseren als de computer aangekomen is bij een enforcement point (vb.: DHCP-server, VPN-server, Switch, Wireless Access Point) en bepaalt dan of de computer veilig genoeg is om toegelaten te worden op het netwerk. De analyse krijgt de naam Statement of Health (SoH). Het gebeurt aan de hand van de service Network Access Protection Agent die op zijn beurt gaat kijken in het Windows Security Center van de client. Aan de hand van de informatie die hij hier vindt, maakt de service een Statement of Health aan waarin een beslissing staat of de computer al dan niet gezond is. (5) 9.1. WERKING Als een client zich aanmeldt op het netwerk gaat het apparaat waarop aangemeld wordt een SoH vragen. Na het verkrijgen van de SoH wordt deze naar een Network Policy Server (NPS) gestuurd die gaat controleren of de SoH voldoet aan de policy. De NPS gaat beslissen of de computer toegang krijgt of niet. Als de SoH geen toegang krijgt, worden er instructies gestuurd naar de computer waarmee deze doorgestuurd wordt naar een apart netwerk waarin één of meerdere Remediation-servers staan die gaan proberen om de computer weer veilig te krijgen (bv. WSUS om nieuwe beveiligingsupdates binnen te halen) IMPLEMENTATIE NAP kan geïnstalleerd worden als een rol op Windows Server 2008 R2. Een tweede server die aanwezig zou moeten zijn is de Network Policy Server (NPS) waarop de netwerkpolicy geplaatst wordt die de vereisten bevat die een gezonde computer moet hebben. Hiervoor kan zowel een aparte server worden aangemaakt, maar kan het ook geïnstalleerd worden op de eigenlijke NAP server. NPS heeft functionaliteiten van een RADIUS server, omdat het verbindingen met het netwerk kan authentiseren, autoriseren en journaliseren. Om NAP te gebruiken wordt er ook een Health Registration Authority toegevoegd die nodig is voor de health certificates. De Certificate Authority bevat de certificaten van de gezonde clients. 30

35 10. BRONNEN 1. Microsoft. Microsoft Technet. Password Policy. [Online] Microsoft, Untangle. Multi Functional Firewall Software. Untangle. [Online] Untangle. 3. Nessus. Tenable Network Security. Nessus. [Online] Nessus. 4. SS64. Net use. SS64. [Online] SS Wikipedia. Network Access Protection. Wikipedia. [Online] Wikimedia, [Citaat van: ] 31

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens

Projectwerk 2 Week 1. Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens Projectwerk 2 Week 1 Nicolas Vermeulen, Yves Lenaerts, Preben Schaeken, Tom Putzeys, Dimitri Kozakiewiez en Lars Nooijens 1 INHOUD Het netwerk Servers Security Automated Installations Onderhoud Computers

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent TECHNISCH ONTWERP Windows Server 2016 Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent VERSIEBEHEER Versie: Wijzigingen: Door/Datum: V0.1 Hoofdstukken/koppen toegevoegd Tomas/ 17-05-2017 V0.2 Invullen hoofdstukken

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Dell SonicWALL product guide

Dell SonicWALL product guide Dell SonicWALL product guide TZ Series Dell SonicWALL SMB solutions: TZ Series at-a-glance De Dell SonicWALL TZ Serie bevat de instapmodellen van de Dell SonicWALL fi rewalls. De serie bestaat uit drie

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Mr. Heyns. Groep 5. Cisco. Andy Janssens

Mr. Heyns. Groep 5. Cisco. Andy Janssens Mr. Heyns Groep 5 Cisco Andy Janssens INHOUD 1. Netwerk... 1 1.1. Netwerkplan... 1 1.2. IP Plan... 3 1.2.1. VLSM... 3 1.2.2. Packet tracer... 4 1.2.3. VLAN s... 4 2. bespreking services... 6 2.1. DHCP...

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Targets. Wie zou er iets tegen ons hebben? We zijn toch geen bank? Wat kunnen ze doen met onze gegevens?

Targets. Wie zou er iets tegen ons hebben? We zijn toch geen bank? Wat kunnen ze doen met onze gegevens? Roel Van Looy The bad guys The bad guys The bad guys Targets Wie zou er iets tegen ons hebben? Wat kunnen ze doen met onze gegevens? We zijn toch geen bank? Consumerisatie Haas (DDOS) Hackingtools Hackingtools

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15

1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15 Inhoud 1. Installatie en verkenning Synology NAS... 15 1.1 Harde schijven plaatsen en NAS aansluiten... 16 1.2 Installatie Synology Assistant... 17 1.3 Installatie NAS met QuickConnect... 18 1.4 Installatie

Nadere informatie

The bad guys. Motivatie. Info. Overtuiging. Winst

The bad guys. Motivatie. Info. Overtuiging. Winst Roel Van Looy The bad guys The bad guys Motivatie Info Overtuiging Winst Gestandaardiseerd Gesofisticeerd maatwerk The bad guys Targets Consumerisatie Hackingtools DDOS Hackingtools RAT Hackingtools Wirelesssniffer

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie van Microsoft Windows 2000 voor de stichting Valete. Voor

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT 1 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Opdracht 1: Partities... 3 Opdracht 2: Packet Tracer... 4 Opdracht

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Systeembeheer. Examenopdracht. Ward De Rick. 3Ti reeks 4

Systeembeheer. Examenopdracht. Ward De Rick. 3Ti reeks 4 Systeembeheer Examenopdracht Ward De Rick 3Ti reeks 4 27/12/2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement G&T Herestraat 49 3000 Leuven Tel. +32 16 29 85 11 Fax +32 16 20 44 17 gt@khleuven.be Ward De Rick

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

MFC-J4420DW. Specificaties. Kleureninkjetprinter Afdruksnelheid Zwart-wit Tot 35 ppm. Technologie. Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Zwart-wit

MFC-J4420DW. Specificaties. Kleureninkjetprinter Afdruksnelheid Zwart-wit Tot 35 ppm. Technologie. Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Zwart-wit MFC-J4420DW Specificaties Technologie eninkjetprinter Afdruksnelheid Zwart-wit Tot 35 ppm Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) Zwart-wit Duplex - functies Afdrukresolutie Randloos printen Afdruk- en scanformaat

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

Gebruiksvriendelijke open source oplossingen voor netwerkbeveiliging

Gebruiksvriendelijke open source oplossingen voor netwerkbeveiliging Gebruiksvriendelijke open source oplossingen voor netwerkbeveiliging Gerben Dierick & Pieter Geens Katholieke Hogeschool Leuven gerben.dierick@khleuven.be pieter.geens@khleuven.be REN - Thema Beveiliging

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren WERKBON Project-/bonnummer: 3.03.01 WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren Werknemer: Datum uitvoering: Pieter de Lange 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

1 Huidige Situatie: HB1692

1 Huidige Situatie: HB1692 1 Huidige Situatie: HB1692 De huidige managed storage zou vandaag 2050GB in totaal bedragen. 1.1 Letterlijke vertaling naar nieuwe hardware: Servertype Perform Dell PowerEdge R610, Six Core Xeon L5520

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013 Datum:8-10-013 Datum:8-10-013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1... 3 1.1 Physical Host ESXi... 3 1. PFsense:BI-PFS-001... 3 1.3 Windows 008 Server r (BI-DC1-00)... 4 1.4 Windows 008 Server r (BI-DC-00)... 4 1.5

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Command line interface commando s

Command line interface commando s Command line interface commando s Inhoudsopgave Poorten instellen 1 Poort instellingen 1 Poort configureren 1 Routing instellen 1 Beveiliging 2 Consolewachtwoord instellen 2 Telnet wachtwoord instellen

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen

Vraag en Antwoord. een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden. Mathieu Geelen een gek kan meer vragen dan honderd wijzen kunnen beantwoorden Onderwerpen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Netwerk: = Wat is een NAS en wat zijn de gebruiksmogelijkheden? = DSM; installatie en configuratie? = VPN?

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

2. Installeren en verkennen NAS... 14

2. Installeren en verkennen NAS... 14 1. Inhoud 2. Installeren en verkennen NAS... 14 2.1 Netwerk informatie... 15 2.2 Keuze harde schijven... 19 2.3 Plaatsen van harde schijven... 20 2.4 Besturingssysteem installeren... 21 2.5 Volumes en

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Security bij de European Registry for Internet Domain Names

Security bij de European Registry for Internet Domain Names Security bij de European Registry for Internet Domain Names Peter Janssen Technical Manager EURid vzw/asbl Computable Security Seminar 25/09/2008 Wie is EURid? Not for profit organisatie Naar Belgische

Nadere informatie

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen:

mydesktop Anywhere Deze mydesktop Anyhwere oplossing biedt een aantal voordelen: mydesktop Anywhere Binnen A-Hak bestaat er de mogelijkheid om te werken op een online virtuele werkplek, dit noemen wij de mydesktop Anyhwere. Deze werkplek bieden wij aan vanuit de A-Hak Private Cloud.

Nadere informatie

optipoint 400 HFA / CorNet TS

optipoint 400 HFA / CorNet TS optipoint 400 HFA / CorNet TS 1 Inleiding... 2 2 Configuratie HiPath 3000 / IP-netwerk... 2 3 Configuratiemenu optipoint 400 HFA... 3 4 Configuratie via Web-interface... 8 September 2002 Pagina 1 1 Inleiding

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61

Office Synchronizer. Publicatie informatie. Versie 1.61 Office Synchronizer Publicatie informatie Versie 1.61 Hoofdvestiging Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A. Tel.: +1-937-233-8921

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Murpy s autohandel: leerling

Murpy s autohandel: leerling Murpy s autohandel: leerling Onderwerp : Windows Serversystemen Projectnaam : Murphy s Autohandel Opleiding.Crebocode : Medewerker Beheer ICT (90230), ICT Beheerder (93190) Kerntaken (MBI) : 2.2 Kerntaken

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case

Filr. Sebastiaan Veld Anthony Priestman. 10 april 2013. Overview en business case Filr Overview en business case 10 april 2013 Sebastiaan Veld Anthony Priestman Introductie Even voorstellen: Sebastiaan Veld s.veld@interexperts.nl Anthony Priestman apriestman@novell.com 10 april 2013

Nadere informatie

Scope Of Work: Sourcefire Proof Of Concept

Scope Of Work: Sourcefire Proof Of Concept Scope Of Work: Sourcefire Proof Of Concept Pagina 1 van 7 Klant Project naam / referentie Auteur Versie Datum Henrik Collin 1.1 10 Januari 2015 Pagina 2 van 7 Inhoudstafel 1 Inleiding... 4 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf

Van dvd naar webserver. Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf Van dvd naar webserver Marcel Nijenhof Marceln@pion.xs4all.nl 18 Juli 2006 http://pion.xs4all.nl/lezingen/centos.pdf 1 Indeling Start installatie Wat is linux Wat zijn distributies Geschikte distributies

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma).

Hier kunt u alle schijven en mappen afscannen op audio bestanden die ondersteund worden door de MP (mp3 en wma). Netgear MP101 Dit apparaat speelt MP3's en WMV digitale bestanden en koppelt de stereo rechtstreeks aan de PC. Het apparaat werkt alleen in combinatie met een router of een wireless acces point. Er zit

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017

Thuisnetwerk. Fred Baltus Januari 2017 Thuisnetwerk Fred Baltus Januari 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Printer TV Bewaking Domotica Bestanden delen NAS Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN Local Area Network WAN Wide

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren

Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Adobe Premiere CS3 downloaden en installeren Downloaden Kijk voor het downloaden of je aan de systeemvereisten voldoet. Ga daarvoor naar de bijlagen achteraan in deze cursus. Surf naar www.adobe.com Klik

Nadere informatie

2

2 2 ELECTROWORLD.NL 3 4 ELECTROWORLD.NL 5 6 ELECTROWORLD.NL 7 8 ELECTROWORLD.NL 9 10 ELECTROWORLD.NL 11 service EN ADVIES TIP Beveilig uw laptop of PC met G Data software. Nu vanaf 15,-! De Computer Specialist

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie