XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING"

Transcriptie

1 XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING

2 Hoe voorkom ik nog meer vertraging in mijn ontwikkelproces? Is mijn applicatie veilig genoeg? Ik heb twijfels bij de architectuur van de applicatie. Is dit terecht? Ons systeem heeft productie verstorende performance problemen. Hoe lossen we deze op? Hoe kan ik mijn applicatie snel aanpassen aan veranderende omstandigheden? Kan ik de applicatie zonder problemen in beheer of productie nemen? Hoe kan ik met mijn ontwikkelteam de kwaliteit van de opgeleverde software verhogen en de time-to-market versnellen? Het aantal bugs neemt niet af. Is de code wel juist geschreven? Onze onderhoudskosten nemen steeds verder toe, hoe komt dit? Gaat mijn IT-leverancier opleveren wat hij belooft?

3 Inzicht leidt tot de juiste oplossing Software wordt steeds vaker ontwikkeld door veel verschillende externe partijen. De centrale inkooporganisatie beschouwt IT als machineonderdelen, waarbij openbare aanbestedingen steevast worden gewonnen door de laagste bieder. Doordat nieuwe technologieën elkaar daarnaast in steeds rapper tempo opvolgen en legacy niet direct wordt uitgefaseerd, worden integratieketens alsmaar complexer. De klassieke kloof tussen business en IT, evenals die tussen development en operations, is daarbij nog steeds aanwezig. En Java is een 3GL taal met alle potentiële consequenties voor de productiviteit van software ontwikkelaars van dien. Bovenstaande constateringen hebben vaak verstrekkende gevolgen: Software ontwikkelprojecten lopen uit, met alle financiële gevolgen en persoonlijke reputatieschade van dien; Stakeholders maken zich, vaak terecht, zorgen over security en performance; Productieverstoringen zorgen voor imago- en businesscontinuïteit-schade; In productiename wordt een tijdrovend en foutgevoelig proces; Onderhoud is tijdrovend en de onderhoudskosten lopen alsmaar op. Genoemde voorbeelden zijn illustratief voor wat wij dagelijks in de praktijk aantreffen. En dát terwijl onze klanten zich dit helemaal niet meer kunnen veroorloven. De druk om meer en beter te presteren, liefst met minder middelen, is groter dan ooit. Concurrentie daagt u 24 uur per dag uit om kwaliteit te leveren. Een snelle time-to-market van nieuwe software is van levensbelang. Xebia helpt u hierbij. Al meer dan 10 jaar beoordelen wij de kwaliteit van software en het bijbehorend software productie proces, en helpen onze klanten bij het structureel verbeteren ervan. Kwaliteit is namelijk een absolute voorwaarde voor succesvolle IT: Efficiënte ontwikkeling, probleemloze ingebruikname en lage onderhoudskosten. Time to Market Kwaliteit Controle Succes Kosten 1

4 Onze Auditing aanpak 1. Iedere audit start met een intake waarin aanleiding, doelstelling en context helder worden geformuleerd. Gezamenlijk stellen we de concrete onderzoeksvraag en het toetsingskader vast, die samen de basis vormen voor de opdrachtformulering. 2. Gerichte interviews met stakeholders leveren de basis voor verdere analyse. De interviewvragen bestrijken een variëteit aan deelgebieden en zijn samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring. 1. Intake met opdrachtgever Interviews met stakeholders Onderzoeksgebieden Onderzoeksgebieden Onderzoeksgebieden Aanleiding Doelstelling Context Scope Stakeholders Context verdiepen Basis problemen verzamelen Oplossingen inventarisatie Artefacten identificeren Techniek/code Documentatie Architectuur Proces Team Vervolgens bepalen we de onderzoeksgebieden voor nadere analyse. Zo voeren wij altijd een uitgebreide en volledig geautomatiseerde broncode analyse uit en inspecteren onze experts de code en de architectuur met het oog van een vakman. Daaromheen bekijken we de gebruikte technieken, het ontwikkelproces, het deploymentproces, de onderliggende architectuur, de kwaliteit van het team en de manier waarop de partijen samenwerken Bevindingen valideren Aanbevelingen terugkoppelen Rapportage Verifiëren van gevonden feiten Expert opinion Uitgesproken mening Uitvoerbare adviezen Onderbouwde beoordeling Duidelijkheid over toekomst 4. Na de analysefase hebben we per onderzoeksgebied een helder inzicht in de stand van zaken. Deze bevindingen brengen we met elkaar in verband en valideren we met de betrokken partijen om echt tot de kern van de zaak te komen. Onze ervaring leert dat kwaliteitsproblemen altijd terug te voeren zijn op onderliggende oorzaken. Code analyse op zich is dus niet voldoende. 5. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op feitelijke bevindingen en onze praktijkervaring. Hoe je architectuur bedrijft, hoe je met vakmanschap software bouwt en hoe je applicaties op een betrouwbare wijze in productie kunt nemen. We zullen u dan ook niet alleen vertellen wat de kwaliteit van uw software is, maar vooral hoe u structurele verbeteringen kunt doorvoeren om uw toekomstige doelen veilig te stellen. 6. Als sluitstuk van de audit presenteren en rapporteren wij de bevindingen en aanbevelingen binnen uw organisatie. Of u deze breder wilt delen is aan u. Van ons krijgt u concrete aanbevelingen en we kunnen u helpen om deze te implementeren. Wij leggen de lat voor onszelf en dus ook voor u bewust hoog, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kwaliteit aan de basis ligt van stabiele IT systemen. 2

5 Meer dan techniek alleen! Xebia audits kenmerken zich door twee complementaire onderzoeksmethoden. 1. Technische beoordeling geautomatiseerd en door experts Het onderzoeken van broncode is een standaard onderdeel bij de beoordeling van softwarekwaliteit. Xebia doet dit met state-of-the-art geautomatiseerde tooling waarmee snel inzicht wordt verschaft in de meest dringende problemen. Deze tooling is deels open source en deels door Xebia ontwikkeld. Hiermee wordt de code volledig dekkend geanalyseerd. Daarnaast kijken onze experts met het oog van de vakman naar de structuur en opbouw van de software-architectuur, broncode en documentatie. Deze experts hebben zelf complexe projecten van wereldklasse opgeleverd en weten welke zaken het verschil maken. 2. De oorzaak gevolg analyse Technische problemen in de applicatie zijn een gevolg van een dieper liggende oorzaak. Wij onderzoeken zaken als de gevolgde processen, de samenwerking tussen partijen, de team-samenstelling en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor achterhalen wij de echte reden van uw technische uitdagingen. Concreet advies Door het verkregen technisch inzicht te combineren met een goed en helder beeld van de context, kunnen wij een advies leveren waar u wat mee kunt. Uitvoerbare verbetervoorstellen gestoeld op inzicht in alle dimensies van uw product. Een structurele oplossing gecombineerd met praktische quick-wins! Figuur: Scope van Xebia onderzoek Application Architecture Portability Integration Cost Reliability Uncertainty Security Availability Maintainability Code Quality Performance Audit Results: Project Control Specific Advice REQUIREMENTS APPLICATION DEVELOPMENT APPLICATION MANAGEMENT ORGANIZATION Business Case Management Support Contract Type Team Character TCO Validation Life Cycle Management PROCESS Business-IT Alignment Project Management Communication Process Testing, Changes, Standards Production Calendar Service Windows PEOPLE Stakeholder Involvement Product Ownership Team Characteristics Communication Orientation Application Knowledge Motivation INFRA TECHNOLOGY Infrastructure Tooling Development Eco System Deployment Monitoring Deployment APPLICATION TECHNOLOGY Product List or Specs Prioritized Backlog Code Quality Application Design Maintainability Documentation De omcirkeling laat de gebieden zien die Xebia tijdens een typisch onderzoek raakt om tot de kern van de problematiek en de bijbehorende oplossingen te komen. Dat is dus veel meer dan techniek alleen! 3

6 Onderzoeksaspecten Softwarekwaliteit wordt bepaald door drie aspecten. Per aspect zijn meerdere deelgebieden te onderscheiden. Per deelgebied vindt u hier vragen die u van ons kunt verwachten. Software Kwaliteit Applicatie Mens en Organisatie Infrastructuur en Inrichting A Code Kwaliteit/ onderhoudbaarheid F Project I Platform infrastructuur B Applicatie Architectuur G Team J Realease & Deploy C Documentatie H Persoonlijk vakmanschap K Ontwikkelstraat D Beschikbaarheid & veiligheid E Integratie Applicatie A Code kwaliteit/onderhoudbaarheid 1. Welk cijfer, van 1 tot 5, zou u de code geven voor structuur en netheid en waarom? 2. Op welke manier en hoe vaak wordt de kwaliteit van de code gevalideerd? 3. Hoe wordt er getest? 4. Welke afhankelijkheden zijn er tussen de verschillende componenten? B Applicatie Architectuur 1. Waarom bestaat de applicatie uit de huidige modules? 2. Kunt u een schets maken van de applicatie architectuur? 3. Op welke manier wordt kennis van de architectuur geborgd bij alle teamleden? C Documentatie 1. Hoe maakt het project binnen de organisatie bekend op welke manier ontwerpen dienen te worden vastgelegd? 2. Volgens welke richtlijnen is documentatie gestandaardiseerd en zijn templates beschikbaar? 3. Hoe wordt documentatie centraal toegankelijk gemaakt? 4. Hoe wordt actualiteit van documentatie getoetst en op welke wijze is projectmatig gezien ruimte voor het onderhoud ervan? D Beschikbaarheid & Veiligheid 1. Op welke manier worden performance & load eisen gewaarborgd? 2. Hoe worden non-functionals tijdens ontwikkeling geverifieerd en op welk moment gebeurt dat? 3. Hoe wordt de identiteit en de rechten van gebruikers gecontroleerd? 4. Hoe wordt geborgd dat ontwikkelaars bekend zijn met veiligheidseisen? 4

7 E Integratie 1. Zijn afhankelijkheden en interfaces op een centrale plek gedefinieerd en zo ja hoe? 2. Onder welke voorwaarden wordt een component als SOA service gedefinieerd? 3. Worden integratie koppelvlakken reeds tijdens de ontwikkeling getest? 4. Op welke wijze communiceert de applicatie met andere systemen en wat is de reden hiervan? Mens en organisatie F Project 1. Is het opdrachtgeverschap centraal en eenduidig geregeld? 2. Hoe wordt de werkelijke voortgang van het project transparant gemaakt? 3. Op welke manier leert het project van fouten? Wordt daardoor de betrouwbaarheid beter naarmate de tijd verstrijkt? 4. Zijn alle stakeholders binnen het project bekend en in welke mate ondersteunen ze de projectdoelstellingen? Hoe is de Product Owner betrokken bij het project? G Team 1. Welke competenties zijn in het team aanwezig en welke ontbreken er? 2. Is iedereen dagelijks onderdeel van het team, van tester tot analist? 3. Hoe vaak heeft het team contact met opdrachtgever en eindgebruiker? 4. Is iedereen binnen het team bekend met de business case van het project? H Persoonlijk vakmanschap 1. Is het ervaringsniveau van teamleden juist voor de ambities van het project? 2. Welke programmeerstandaarden zijn afgesproken en waarom? 3. Hoe wordt consistentie van de codebase gegarandeerd? 4. Wordt er test-driven gewerkt? Wat zijn de overige werkafspraken? Infrastructuur en inrichting I Platform infrastructuur 1. Hoe lang duurt het opleveren van een nieuwe omgeving? Wat kost daarbij de meeste tijd? 2. Kennen de mensen van development en operations elkaar bij naam? 3. Wat is de doorlooptijd van een firewall wijziging en wat is de reden ervan? 4. Op welke manier neemt operations deel aan ontwikkeltrajecten? J Release & deploy 1. Hoe vaak worden wijzigingen live gezet in productie? Waarom niet vaker? 2. Wat is de minimale doorlooptijd van business idee tot operationeel product? 3. In hoeverre is het deployment proces geautomatiseerd? 4. Welke onderdelen van het systeem zijn individueel te upgraden zonder downtime? Welke niet en waarom? K Ontwikkelstraat 1. Hoe wordt identieke configuratie van OTAP omgevingen gegarandeerd? 2. Worden omgevingen gedeeld tussen projecten? Zo ja, hoe wordt dit gemanaged? 3. Is kennis over omgevingen centraal vastgelegd? 4. Wat is de strategie voor het onderhouden van testdata? 5

8 Enkele van onze referenties Wij helpen onze klanten al sinds 2001 met audits op het gebied van software kwaliteit. In die jaren heeft Xebia al meer dan 75 audits en QA opdrachten uitgevoerd. Hier vindt u een greep uit onze referenties. Randstad Groep Website platform Uitdaging: Verschillende systemen en websites van de Randstad labels waren instabiel waardoor deze met regelmaat onbereikbaar waren voor klanten en medewerkers. Onderzoek: Xebia heeft de inrichting van beheer, het voortbrengingsproces en de systemen en platformen onderzocht. Vanuit de bevindingen heeft Xebia geadviseerd om systemen geautomatiseerd in te gaan richten, een middleware-competence groep op te zetten naast beheer en om een start te maken met een Agile manier te ontwikkelen. Daarnaast is geadviseerd om performance testen onderdeel te maken van het ontwikkelproces. Resultaat: Randstad heeft met hulp van Xebia in een jaar tijd alle adviezen doorgevoerd. Dit resulteerde naast stabiele systemen in een grotere flexibiliteit en een kortere time-to-market. ProRail Reizigersinformatie systemen Uitdaging: Bij de implementatie van een nieuw reizigersinformatiesysteem liep de toenmalige leverancier herhaaldelijk vast. Hierdoor nam het vertrouwen sterk af. Onderzoek: Door het systeem te auditen heeft Xebia inzicht verschaft in de werkelijke problemen achter het opleveren van een niet werkend systeem. Hierbij is naast het systeem ook gekeken naar de aanpalende systemen in de informatieketen. Resultaat: Door het overzicht aan duidelijk gedocumenteerde en objectieve bevindingen was het voor ProRail nu mogelijk om op een gestructureerde en onderbouwde wijze de verschillende probleemgebieden aan te pakken. Xebia was trots om te kunnen helpen bij het maken van deze nieuwe start, waaraan Xebia software development een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Rabobank Nederland Online ontwikkeling op Agile wijze Uitdaging: Systeemontwikkeling op het gebied van Internet gebeurt bij de Rabobank op een Agile manier. De vraag was hoe dit efficiënter zou kunnen om een nog kortere doorlooptijd te bewerkstelligen. Systeemontwikkeling wordt bij de Rabobank deels uitgevoerd door middel van offshoring bij een grote Indiase partij. Onderzoek: Xebia heeft in korte tijd vier projecten doorgelicht. Hierbij is gekeken naar werkwijze, testaanpak, team-dynamiek en resultaat. Resultaat: In alle gevallen heeft Rabobank de concrete aanbevelingen geïmplementeerd, waardoor doorlooptijden van maanden konden worden gereduceerd tot weken. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van samenwerking met de offshoring partner. Quotes over Xebia: DNV-CIBIT (Over Xebia realisatie van Vergelijk.nl) In het algemeen is de analyseerbaarheid van de code uitstekend. De code is leesbaar, goed gestructureerd en van hoge kwaliteit. SIG (Over Xebia realisatie bij ProRail) en technisch is het van de hoogste kwaliteit uitstekende keuze van technologie onderhoudbaarheid en kwaliteit zijn zeer goed (zeer goed = hoogste kwalificatie) onderhoudskosten zullen laag zijn deze leverancier heeft kwaliteit duidelijk hoog in het vaandel 6

9 AMC Tonen patiënten-data Uitdaging: Een applicatie gebruikt voor het tonen van patiënten-data was verminderd beschikbaar en leed regelmatig aan verstoringen. Onderzoek: Onderzocht werden het hardware platform, de software-architectuur, het ontwikkelproces en de expertise van het ontwikkelteam. Resultaat: Door het verbeteren van de architectuur, het definiëren van en coachen bij een Agile ontwikkelproces en door het opleiden van de eigen mensen, heeft Xebia het AMC kunnen helpen. De combinatie van duidelijk advies en kortdurende intensieve hulp heeft erin geresulteerd dat het AMC klaar is voor de toekomst. KLM Air France Uitdaging: Centraal in de online strategie van KLM is de Electronic Booking Tool waarmee reizigers tickets kunnen kopen. Een nieuwe versie was ontwikkeld maar kon niet in productie omdat bleek dat de performance aanzienlijk minder was dan de vorige versie. Onderzoek: Door analyse van de applicatie en de omgeving heeft Xebia binnen enkele dagen de problemen kunnen vaststellen en verhelpen. Resultaat: Hiermee werden de systeemeisen van de applicatie teruggebracht tot 25%! Daarmee kon de gewenste functionaliteit uitgerold worden en is onverwacht een aanzienlijke besparing in IT resources gerealiseerd. USG People Uitdaging: USG People werd eind 2010 geconfronteerd met performance problemen waardoor haar nieuwe portaalsysteem niet tijdig in productie kon worden genomen. Hierdoor werd haar primaire business in ernstige mate belemmerd. Onderzoek: Xebia heeft in een week tijd onderzoek verricht om diverse oplossingsalternatieven te beproeven en samen met toeleveranciers en medewerkers van USG People een marsroute uitgezet om de problemen te lijf te gaan. Resultaat: Met het verkregen inzicht en met hands-on expertise vanuit Xebia, is het gelukt weer aan de performance eisen te voldoen en kon het nieuwe portaal systeem in de tweede week succesvol in productie worden genomen. Quotes over Xebia: Fred Ruizenaar, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Met verstand & pragmatisch aanpakken, eerlijk samenwerken en afspraak is afspraak is Xebia er snel in geslaagd om vanuit een architectuurschets het landelijk asbestvolgsysteem tot een werkende realiteit te krijgen; en dan ook direct met een vijf sterren softwarekwaliteits stempel erop! Martien Leget, programmamanager InfoPlus Xebia haalde de ontwikkeling van ons reizigersinformatiesysteem uit de black box en maakte het proces flexibel en inzichtelijk. 7

10 Het Kadaster Uitdaging: Het Kadaster werd geconfronteerd met de overname van een nieuwe basisregistratie met bijbehorend applicatie landschap, en wilde graag inzicht in de beheerbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem. Onderzoek: Xebia heeft middels een softwarekwaliteitsaudit de beheersbaarheid en onderhoudbaarheid in korte tijd inzichtelijk gemaakt voor het Kadaster en randvoorwaarden voor succes aangegeven. Resultaat: Met dit inzicht was het Kadaster in staat de maatregelen te definiëren waaronder de BAG applicatie succesvol in beheer en onderhoud kon worden genomen. Qiy identiteit platform Uitdaging: Qiy is een non-profit platform voor het beheren van je digitale online identiteit met maximale controle voor het individu. Deze ambitie vereist een extreem schaalbaar platform. Het platform is gebaseerd op GigaSpaces technologie. Qiy wilde graag een validatie van haar architectuur en wijze waarop GigaSpaces ingezet wordt. Onderzoek: Xebia heeft en architectuur review uitgevoerd op het huidige platform. Binnen twee weken heeft Xebia de architectuur en de wijze waarop GigaSpaces ingezet wordt voor Qiy doorgelicht. De review heeft Qiy inzicht gegeven in de sterke en zwakke van de huidige platform architectuur. Resultaat: Op basis van de verkregen inzichten kan Qiy de nieuwe doelarchitectuur opstellen en deze platform architectuur in lijn brengen met de strategische groeidoelstellingen voor Daarmee heeft Qiy zekerheid. Kunnen wij u helpen? Wellicht wilt u meer grip op uw leverancier, of zijn er concrete problemen of onzekerheden waar u duidelijkheid over wilt. Misschien bent u op zoek naar een manier om kosten te reduceren, uw softwareontwikkelproces op een hoger plan te brengen of vragen uw klanten om een kortere time-to-market. Bij deze vragen, en meer, staan wij u graag ter zijde. We bespreken graag kosteloos en vrijblijvend uw wensen. En stellen dan gezamenlijk de onderzoeksvraag en het toetsingskader op. Daarna kunt u beslissen of u ons verder wilt laten helpen. Quotes over Xebia: DNV-CIBIT (Over Xebia realisatie bij het UWV) CIBIT is verheugd over de volwassenheid van Xebia als leverancier, zoals blijkt uit de keuze van tools en audiovisuele middelen en de manier waarop deze ingezet zijn ten bate van het systeem. Dit resulteert in een zeer hoog niveau van software kwaliteit LeasePlan Corporation (Over Xebia auditing) Het inhuren van deze expert voor dit onderzoek was de beste investering die ik dit jaar gedaan heb Financieel Directeur Leaseplan Corporation 8

11 Over Xebia Xebia Group bestaat uit twee gespecialiseerde bedrijven: Xebia en XebiaLabs. Xebia is een internationale IT dienstverlener met kantoren in Hilversum, Parijs, Delhi, San Francisco, Boston en London. Xebia is opgericht in 2001 en per 1 juli 2012 werken er wereldwijd ca. 300 medewerkers. Over 2011 is een omzet gerealiseerd van ruim 26 miljoen Euro. Xebia Nederland is georganiseerd in 4 specialistische Business Units: - Xebia IT Architects, gericht op software en agile architectuur en het uitvoeren van audits, alsook het vormgeven van infrastructuren en het leveren van oplossingen voor inrichtingsvraagstukken, o.a. op het gebied van Middleware, Deployment, Provisioning en Cloud. - Xebia Software Development, voor de bouw van Java, Enterprise Mobile en Big Data toepassingen - Agile Consulting, gespecialiseerd in methodische advisering en veranderingsmanagement bij de invoering van Agile, Scrum en Lean. - Xebia Training, met een uitgebreid opleidingsprogramma op het gebied van Agile, Scrum, Lean en vakmanschap in software ontwikkeling. Xebia biedt bovenstaande dienstverlening ook aan vanuit vestigingen in Parijs en Delhi. Daarnaast is er een vestiging in London waar Xebia Training opleidingen aanbiedt op de lokale Engelse markt. Xebia India biedt offshore diensten aan op onze technologie kerngebieden en werkt niet alleen samen met de vestigingen in Parijs en Hilversum, maar heeft ook rechtstreekse klanten op de wereldwijde markt. Een speciale vestiging in San Francisco fungeert als verkoopkantoor voor Xebia India offshore diensten. Xebia klanten zijn de Top250 bedrijven en de bepalende bedrijven in hun segment. In Nederland zijn dit o.a. bol.com, ING Bank, Rabobank, BCD Travel, Compare Group (Vergelijk.nl), Kamer van Koophandel, NS, Kadaster, ebay, UWV, Gemeente Amsterdam, Philips en PON Holding. Internationaal zijn dit o.a. SFR, Banque de France, BNP, Voyages SNCF (Frankrijk), American Airlines, BeachBody, Sydney Airport en Human Inference (India). XebiaLabs is een software leverancier, gestart als een Xebia spin-off, en opereert nu als een volledig zelfstandige onderneming. XebiaLabs biedt de volgende generatie standaard Deployment en Release Automatiseringsoplossing (Deployit) met verkoopkantoren wereldwijd en met een Amerikaans hoofdkwartier in Boston. Deployit is marktleider in het nieuwe Gartner segment Application Release Automation, en een Gartner Cool Vendor. Klanten zijn (middel-) grote organisaties die met DeployIT grote kostenbesparingen, verbeterde tijd naar productie en een lagere afhankelijkheid van gescripte oplossingen realiseren. Klanten in Nederland zijn onder meer ABP, ANWB, bol.com, ING, De Nederlandse Bank, Kadaster, Kamer van Koophandel, KLM, Ministerie van onderwijs (DUO), NUON en UWV. Internationale klanten voor Deployit zijn o.a. Duke Energy US, Royal Bank of Canada, Dexia, Rolex, Volkswagen, SNCF, Ministerie van Financiën in België, KLP Bank Norway, Banque de France, Orange, Met Office UK en Credit Agricole. Voor meer informatie: Xebia Nederland B.V. Reinier Verschure Manager IT Architects +31 (0)

12 Hilversum Paris New Delhi Boston Xebia Nederland B.V. Utrechtseweg TL Hilversum Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Xebia France 156 Boulevard Haussmann Paris Phone: +33 (0) Fax : +33 (0) Xebia India 612 Park Centra Sector 30 Gurgaon Haryana Phone: +91 (0124) Fax: +91 (0124) XebiaLabs USA 1900 West Park Drive, Suite 280 Westborough, MA Phone: +1 (508) /

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049

Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer 1049 Welke risico s moet een organisatie beheersen met betrekking tot haar legacy-systemen bij het realiseren van haar systeemintegratie (vernieuwings-)doelstellingen? Koen Vincent Studentnummer: 1689843 Scriptienummer

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt

Een businesspartner. weet wat er speelt. CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt CGI s portfolio voor de verzekeringsmarkt CGI en de verzekeringsmarkt Een businesspartner die weet wat er speelt De concurrentie in de verzekeringwereld is groot,

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie