XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING"

Transcriptie

1 XEBIA SOFTWARE KWALITEIT EN AUDITING

2 Hoe voorkom ik nog meer vertraging in mijn ontwikkelproces? Is mijn applicatie veilig genoeg? Ik heb twijfels bij de architectuur van de applicatie. Is dit terecht? Ons systeem heeft productie verstorende performance problemen. Hoe lossen we deze op? Hoe kan ik mijn applicatie snel aanpassen aan veranderende omstandigheden? Kan ik de applicatie zonder problemen in beheer of productie nemen? Hoe kan ik met mijn ontwikkelteam de kwaliteit van de opgeleverde software verhogen en de time-to-market versnellen? Het aantal bugs neemt niet af. Is de code wel juist geschreven? Onze onderhoudskosten nemen steeds verder toe, hoe komt dit? Gaat mijn IT-leverancier opleveren wat hij belooft?

3 Inzicht leidt tot de juiste oplossing Software wordt steeds vaker ontwikkeld door veel verschillende externe partijen. De centrale inkooporganisatie beschouwt IT als machineonderdelen, waarbij openbare aanbestedingen steevast worden gewonnen door de laagste bieder. Doordat nieuwe technologieën elkaar daarnaast in steeds rapper tempo opvolgen en legacy niet direct wordt uitgefaseerd, worden integratieketens alsmaar complexer. De klassieke kloof tussen business en IT, evenals die tussen development en operations, is daarbij nog steeds aanwezig. En Java is een 3GL taal met alle potentiële consequenties voor de productiviteit van software ontwikkelaars van dien. Bovenstaande constateringen hebben vaak verstrekkende gevolgen: Software ontwikkelprojecten lopen uit, met alle financiële gevolgen en persoonlijke reputatieschade van dien; Stakeholders maken zich, vaak terecht, zorgen over security en performance; Productieverstoringen zorgen voor imago- en businesscontinuïteit-schade; In productiename wordt een tijdrovend en foutgevoelig proces; Onderhoud is tijdrovend en de onderhoudskosten lopen alsmaar op. Genoemde voorbeelden zijn illustratief voor wat wij dagelijks in de praktijk aantreffen. En dát terwijl onze klanten zich dit helemaal niet meer kunnen veroorloven. De druk om meer en beter te presteren, liefst met minder middelen, is groter dan ooit. Concurrentie daagt u 24 uur per dag uit om kwaliteit te leveren. Een snelle time-to-market van nieuwe software is van levensbelang. Xebia helpt u hierbij. Al meer dan 10 jaar beoordelen wij de kwaliteit van software en het bijbehorend software productie proces, en helpen onze klanten bij het structureel verbeteren ervan. Kwaliteit is namelijk een absolute voorwaarde voor succesvolle IT: Efficiënte ontwikkeling, probleemloze ingebruikname en lage onderhoudskosten. Time to Market Kwaliteit Controle Succes Kosten 1

4 Onze Auditing aanpak 1. Iedere audit start met een intake waarin aanleiding, doelstelling en context helder worden geformuleerd. Gezamenlijk stellen we de concrete onderzoeksvraag en het toetsingskader vast, die samen de basis vormen voor de opdrachtformulering. 2. Gerichte interviews met stakeholders leveren de basis voor verdere analyse. De interviewvragen bestrijken een variëteit aan deelgebieden en zijn samengesteld op basis van onze jarenlange ervaring. 1. Intake met opdrachtgever Interviews met stakeholders Onderzoeksgebieden Onderzoeksgebieden Onderzoeksgebieden Aanleiding Doelstelling Context Scope Stakeholders Context verdiepen Basis problemen verzamelen Oplossingen inventarisatie Artefacten identificeren Techniek/code Documentatie Architectuur Proces Team Vervolgens bepalen we de onderzoeksgebieden voor nadere analyse. Zo voeren wij altijd een uitgebreide en volledig geautomatiseerde broncode analyse uit en inspecteren onze experts de code en de architectuur met het oog van een vakman. Daaromheen bekijken we de gebruikte technieken, het ontwikkelproces, het deploymentproces, de onderliggende architectuur, de kwaliteit van het team en de manier waarop de partijen samenwerken Bevindingen valideren Aanbevelingen terugkoppelen Rapportage Verifiëren van gevonden feiten Expert opinion Uitgesproken mening Uitvoerbare adviezen Onderbouwde beoordeling Duidelijkheid over toekomst 4. Na de analysefase hebben we per onderzoeksgebied een helder inzicht in de stand van zaken. Deze bevindingen brengen we met elkaar in verband en valideren we met de betrokken partijen om echt tot de kern van de zaak te komen. Onze ervaring leert dat kwaliteitsproblemen altijd terug te voeren zijn op onderliggende oorzaken. Code analyse op zich is dus niet voldoende. 5. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op feitelijke bevindingen en onze praktijkervaring. Hoe je architectuur bedrijft, hoe je met vakmanschap software bouwt en hoe je applicaties op een betrouwbare wijze in productie kunt nemen. We zullen u dan ook niet alleen vertellen wat de kwaliteit van uw software is, maar vooral hoe u structurele verbeteringen kunt doorvoeren om uw toekomstige doelen veilig te stellen. 6. Als sluitstuk van de audit presenteren en rapporteren wij de bevindingen en aanbevelingen binnen uw organisatie. Of u deze breder wilt delen is aan u. Van ons krijgt u concrete aanbevelingen en we kunnen u helpen om deze te implementeren. Wij leggen de lat voor onszelf en dus ook voor u bewust hoog, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kwaliteit aan de basis ligt van stabiele IT systemen. 2

5 Meer dan techniek alleen! Xebia audits kenmerken zich door twee complementaire onderzoeksmethoden. 1. Technische beoordeling geautomatiseerd en door experts Het onderzoeken van broncode is een standaard onderdeel bij de beoordeling van softwarekwaliteit. Xebia doet dit met state-of-the-art geautomatiseerde tooling waarmee snel inzicht wordt verschaft in de meest dringende problemen. Deze tooling is deels open source en deels door Xebia ontwikkeld. Hiermee wordt de code volledig dekkend geanalyseerd. Daarnaast kijken onze experts met het oog van de vakman naar de structuur en opbouw van de software-architectuur, broncode en documentatie. Deze experts hebben zelf complexe projecten van wereldklasse opgeleverd en weten welke zaken het verschil maken. 2. De oorzaak gevolg analyse Technische problemen in de applicatie zijn een gevolg van een dieper liggende oorzaak. Wij onderzoeken zaken als de gevolgde processen, de samenwerking tussen partijen, de team-samenstelling en de onderliggende infrastructuur. Hierdoor achterhalen wij de echte reden van uw technische uitdagingen. Concreet advies Door het verkregen technisch inzicht te combineren met een goed en helder beeld van de context, kunnen wij een advies leveren waar u wat mee kunt. Uitvoerbare verbetervoorstellen gestoeld op inzicht in alle dimensies van uw product. Een structurele oplossing gecombineerd met praktische quick-wins! Figuur: Scope van Xebia onderzoek Application Architecture Portability Integration Cost Reliability Uncertainty Security Availability Maintainability Code Quality Performance Audit Results: Project Control Specific Advice REQUIREMENTS APPLICATION DEVELOPMENT APPLICATION MANAGEMENT ORGANIZATION Business Case Management Support Contract Type Team Character TCO Validation Life Cycle Management PROCESS Business-IT Alignment Project Management Communication Process Testing, Changes, Standards Production Calendar Service Windows PEOPLE Stakeholder Involvement Product Ownership Team Characteristics Communication Orientation Application Knowledge Motivation INFRA TECHNOLOGY Infrastructure Tooling Development Eco System Deployment Monitoring Deployment APPLICATION TECHNOLOGY Product List or Specs Prioritized Backlog Code Quality Application Design Maintainability Documentation De omcirkeling laat de gebieden zien die Xebia tijdens een typisch onderzoek raakt om tot de kern van de problematiek en de bijbehorende oplossingen te komen. Dat is dus veel meer dan techniek alleen! 3

6 Onderzoeksaspecten Softwarekwaliteit wordt bepaald door drie aspecten. Per aspect zijn meerdere deelgebieden te onderscheiden. Per deelgebied vindt u hier vragen die u van ons kunt verwachten. Software Kwaliteit Applicatie Mens en Organisatie Infrastructuur en Inrichting A Code Kwaliteit/ onderhoudbaarheid F Project I Platform infrastructuur B Applicatie Architectuur G Team J Realease & Deploy C Documentatie H Persoonlijk vakmanschap K Ontwikkelstraat D Beschikbaarheid & veiligheid E Integratie Applicatie A Code kwaliteit/onderhoudbaarheid 1. Welk cijfer, van 1 tot 5, zou u de code geven voor structuur en netheid en waarom? 2. Op welke manier en hoe vaak wordt de kwaliteit van de code gevalideerd? 3. Hoe wordt er getest? 4. Welke afhankelijkheden zijn er tussen de verschillende componenten? B Applicatie Architectuur 1. Waarom bestaat de applicatie uit de huidige modules? 2. Kunt u een schets maken van de applicatie architectuur? 3. Op welke manier wordt kennis van de architectuur geborgd bij alle teamleden? C Documentatie 1. Hoe maakt het project binnen de organisatie bekend op welke manier ontwerpen dienen te worden vastgelegd? 2. Volgens welke richtlijnen is documentatie gestandaardiseerd en zijn templates beschikbaar? 3. Hoe wordt documentatie centraal toegankelijk gemaakt? 4. Hoe wordt actualiteit van documentatie getoetst en op welke wijze is projectmatig gezien ruimte voor het onderhoud ervan? D Beschikbaarheid & Veiligheid 1. Op welke manier worden performance & load eisen gewaarborgd? 2. Hoe worden non-functionals tijdens ontwikkeling geverifieerd en op welk moment gebeurt dat? 3. Hoe wordt de identiteit en de rechten van gebruikers gecontroleerd? 4. Hoe wordt geborgd dat ontwikkelaars bekend zijn met veiligheidseisen? 4

7 E Integratie 1. Zijn afhankelijkheden en interfaces op een centrale plek gedefinieerd en zo ja hoe? 2. Onder welke voorwaarden wordt een component als SOA service gedefinieerd? 3. Worden integratie koppelvlakken reeds tijdens de ontwikkeling getest? 4. Op welke wijze communiceert de applicatie met andere systemen en wat is de reden hiervan? Mens en organisatie F Project 1. Is het opdrachtgeverschap centraal en eenduidig geregeld? 2. Hoe wordt de werkelijke voortgang van het project transparant gemaakt? 3. Op welke manier leert het project van fouten? Wordt daardoor de betrouwbaarheid beter naarmate de tijd verstrijkt? 4. Zijn alle stakeholders binnen het project bekend en in welke mate ondersteunen ze de projectdoelstellingen? Hoe is de Product Owner betrokken bij het project? G Team 1. Welke competenties zijn in het team aanwezig en welke ontbreken er? 2. Is iedereen dagelijks onderdeel van het team, van tester tot analist? 3. Hoe vaak heeft het team contact met opdrachtgever en eindgebruiker? 4. Is iedereen binnen het team bekend met de business case van het project? H Persoonlijk vakmanschap 1. Is het ervaringsniveau van teamleden juist voor de ambities van het project? 2. Welke programmeerstandaarden zijn afgesproken en waarom? 3. Hoe wordt consistentie van de codebase gegarandeerd? 4. Wordt er test-driven gewerkt? Wat zijn de overige werkafspraken? Infrastructuur en inrichting I Platform infrastructuur 1. Hoe lang duurt het opleveren van een nieuwe omgeving? Wat kost daarbij de meeste tijd? 2. Kennen de mensen van development en operations elkaar bij naam? 3. Wat is de doorlooptijd van een firewall wijziging en wat is de reden ervan? 4. Op welke manier neemt operations deel aan ontwikkeltrajecten? J Release & deploy 1. Hoe vaak worden wijzigingen live gezet in productie? Waarom niet vaker? 2. Wat is de minimale doorlooptijd van business idee tot operationeel product? 3. In hoeverre is het deployment proces geautomatiseerd? 4. Welke onderdelen van het systeem zijn individueel te upgraden zonder downtime? Welke niet en waarom? K Ontwikkelstraat 1. Hoe wordt identieke configuratie van OTAP omgevingen gegarandeerd? 2. Worden omgevingen gedeeld tussen projecten? Zo ja, hoe wordt dit gemanaged? 3. Is kennis over omgevingen centraal vastgelegd? 4. Wat is de strategie voor het onderhouden van testdata? 5

8 Enkele van onze referenties Wij helpen onze klanten al sinds 2001 met audits op het gebied van software kwaliteit. In die jaren heeft Xebia al meer dan 75 audits en QA opdrachten uitgevoerd. Hier vindt u een greep uit onze referenties. Randstad Groep Website platform Uitdaging: Verschillende systemen en websites van de Randstad labels waren instabiel waardoor deze met regelmaat onbereikbaar waren voor klanten en medewerkers. Onderzoek: Xebia heeft de inrichting van beheer, het voortbrengingsproces en de systemen en platformen onderzocht. Vanuit de bevindingen heeft Xebia geadviseerd om systemen geautomatiseerd in te gaan richten, een middleware-competence groep op te zetten naast beheer en om een start te maken met een Agile manier te ontwikkelen. Daarnaast is geadviseerd om performance testen onderdeel te maken van het ontwikkelproces. Resultaat: Randstad heeft met hulp van Xebia in een jaar tijd alle adviezen doorgevoerd. Dit resulteerde naast stabiele systemen in een grotere flexibiliteit en een kortere time-to-market. ProRail Reizigersinformatie systemen Uitdaging: Bij de implementatie van een nieuw reizigersinformatiesysteem liep de toenmalige leverancier herhaaldelijk vast. Hierdoor nam het vertrouwen sterk af. Onderzoek: Door het systeem te auditen heeft Xebia inzicht verschaft in de werkelijke problemen achter het opleveren van een niet werkend systeem. Hierbij is naast het systeem ook gekeken naar de aanpalende systemen in de informatieketen. Resultaat: Door het overzicht aan duidelijk gedocumenteerde en objectieve bevindingen was het voor ProRail nu mogelijk om op een gestructureerde en onderbouwde wijze de verschillende probleemgebieden aan te pakken. Xebia was trots om te kunnen helpen bij het maken van deze nieuwe start, waaraan Xebia software development een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Rabobank Nederland Online ontwikkeling op Agile wijze Uitdaging: Systeemontwikkeling op het gebied van Internet gebeurt bij de Rabobank op een Agile manier. De vraag was hoe dit efficiënter zou kunnen om een nog kortere doorlooptijd te bewerkstelligen. Systeemontwikkeling wordt bij de Rabobank deels uitgevoerd door middel van offshoring bij een grote Indiase partij. Onderzoek: Xebia heeft in korte tijd vier projecten doorgelicht. Hierbij is gekeken naar werkwijze, testaanpak, team-dynamiek en resultaat. Resultaat: In alle gevallen heeft Rabobank de concrete aanbevelingen geïmplementeerd, waardoor doorlooptijden van maanden konden worden gereduceerd tot weken. Dit heeft geleid tot een nieuwe manier van samenwerking met de offshoring partner. Quotes over Xebia: DNV-CIBIT (Over Xebia realisatie van Vergelijk.nl) In het algemeen is de analyseerbaarheid van de code uitstekend. De code is leesbaar, goed gestructureerd en van hoge kwaliteit. SIG (Over Xebia realisatie bij ProRail) en technisch is het van de hoogste kwaliteit uitstekende keuze van technologie onderhoudbaarheid en kwaliteit zijn zeer goed (zeer goed = hoogste kwalificatie) onderhoudskosten zullen laag zijn deze leverancier heeft kwaliteit duidelijk hoog in het vaandel 6

9 AMC Tonen patiënten-data Uitdaging: Een applicatie gebruikt voor het tonen van patiënten-data was verminderd beschikbaar en leed regelmatig aan verstoringen. Onderzoek: Onderzocht werden het hardware platform, de software-architectuur, het ontwikkelproces en de expertise van het ontwikkelteam. Resultaat: Door het verbeteren van de architectuur, het definiëren van en coachen bij een Agile ontwikkelproces en door het opleiden van de eigen mensen, heeft Xebia het AMC kunnen helpen. De combinatie van duidelijk advies en kortdurende intensieve hulp heeft erin geresulteerd dat het AMC klaar is voor de toekomst. KLM Air France Uitdaging: Centraal in de online strategie van KLM is de Electronic Booking Tool waarmee reizigers tickets kunnen kopen. Een nieuwe versie was ontwikkeld maar kon niet in productie omdat bleek dat de performance aanzienlijk minder was dan de vorige versie. Onderzoek: Door analyse van de applicatie en de omgeving heeft Xebia binnen enkele dagen de problemen kunnen vaststellen en verhelpen. Resultaat: Hiermee werden de systeemeisen van de applicatie teruggebracht tot 25%! Daarmee kon de gewenste functionaliteit uitgerold worden en is onverwacht een aanzienlijke besparing in IT resources gerealiseerd. USG People Uitdaging: USG People werd eind 2010 geconfronteerd met performance problemen waardoor haar nieuwe portaalsysteem niet tijdig in productie kon worden genomen. Hierdoor werd haar primaire business in ernstige mate belemmerd. Onderzoek: Xebia heeft in een week tijd onderzoek verricht om diverse oplossingsalternatieven te beproeven en samen met toeleveranciers en medewerkers van USG People een marsroute uitgezet om de problemen te lijf te gaan. Resultaat: Met het verkregen inzicht en met hands-on expertise vanuit Xebia, is het gelukt weer aan de performance eisen te voldoen en kon het nieuwe portaal systeem in de tweede week succesvol in productie worden genomen. Quotes over Xebia: Fred Ruizenaar, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Met verstand & pragmatisch aanpakken, eerlijk samenwerken en afspraak is afspraak is Xebia er snel in geslaagd om vanuit een architectuurschets het landelijk asbestvolgsysteem tot een werkende realiteit te krijgen; en dan ook direct met een vijf sterren softwarekwaliteits stempel erop! Martien Leget, programmamanager InfoPlus Xebia haalde de ontwikkeling van ons reizigersinformatiesysteem uit de black box en maakte het proces flexibel en inzichtelijk. 7

10 Het Kadaster Uitdaging: Het Kadaster werd geconfronteerd met de overname van een nieuwe basisregistratie met bijbehorend applicatie landschap, en wilde graag inzicht in de beheerbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem. Onderzoek: Xebia heeft middels een softwarekwaliteitsaudit de beheersbaarheid en onderhoudbaarheid in korte tijd inzichtelijk gemaakt voor het Kadaster en randvoorwaarden voor succes aangegeven. Resultaat: Met dit inzicht was het Kadaster in staat de maatregelen te definiëren waaronder de BAG applicatie succesvol in beheer en onderhoud kon worden genomen. Qiy identiteit platform Uitdaging: Qiy is een non-profit platform voor het beheren van je digitale online identiteit met maximale controle voor het individu. Deze ambitie vereist een extreem schaalbaar platform. Het platform is gebaseerd op GigaSpaces technologie. Qiy wilde graag een validatie van haar architectuur en wijze waarop GigaSpaces ingezet wordt. Onderzoek: Xebia heeft en architectuur review uitgevoerd op het huidige platform. Binnen twee weken heeft Xebia de architectuur en de wijze waarop GigaSpaces ingezet wordt voor Qiy doorgelicht. De review heeft Qiy inzicht gegeven in de sterke en zwakke van de huidige platform architectuur. Resultaat: Op basis van de verkregen inzichten kan Qiy de nieuwe doelarchitectuur opstellen en deze platform architectuur in lijn brengen met de strategische groeidoelstellingen voor Daarmee heeft Qiy zekerheid. Kunnen wij u helpen? Wellicht wilt u meer grip op uw leverancier, of zijn er concrete problemen of onzekerheden waar u duidelijkheid over wilt. Misschien bent u op zoek naar een manier om kosten te reduceren, uw softwareontwikkelproces op een hoger plan te brengen of vragen uw klanten om een kortere time-to-market. Bij deze vragen, en meer, staan wij u graag ter zijde. We bespreken graag kosteloos en vrijblijvend uw wensen. En stellen dan gezamenlijk de onderzoeksvraag en het toetsingskader op. Daarna kunt u beslissen of u ons verder wilt laten helpen. Quotes over Xebia: DNV-CIBIT (Over Xebia realisatie bij het UWV) CIBIT is verheugd over de volwassenheid van Xebia als leverancier, zoals blijkt uit de keuze van tools en audiovisuele middelen en de manier waarop deze ingezet zijn ten bate van het systeem. Dit resulteert in een zeer hoog niveau van software kwaliteit LeasePlan Corporation (Over Xebia auditing) Het inhuren van deze expert voor dit onderzoek was de beste investering die ik dit jaar gedaan heb Financieel Directeur Leaseplan Corporation 8

11 Over Xebia Xebia Group bestaat uit twee gespecialiseerde bedrijven: Xebia en XebiaLabs. Xebia is een internationale IT dienstverlener met kantoren in Hilversum, Parijs, Delhi, San Francisco, Boston en London. Xebia is opgericht in 2001 en per 1 juli 2012 werken er wereldwijd ca. 300 medewerkers. Over 2011 is een omzet gerealiseerd van ruim 26 miljoen Euro. Xebia Nederland is georganiseerd in 4 specialistische Business Units: - Xebia IT Architects, gericht op software en agile architectuur en het uitvoeren van audits, alsook het vormgeven van infrastructuren en het leveren van oplossingen voor inrichtingsvraagstukken, o.a. op het gebied van Middleware, Deployment, Provisioning en Cloud. - Xebia Software Development, voor de bouw van Java, Enterprise Mobile en Big Data toepassingen - Agile Consulting, gespecialiseerd in methodische advisering en veranderingsmanagement bij de invoering van Agile, Scrum en Lean. - Xebia Training, met een uitgebreid opleidingsprogramma op het gebied van Agile, Scrum, Lean en vakmanschap in software ontwikkeling. Xebia biedt bovenstaande dienstverlening ook aan vanuit vestigingen in Parijs en Delhi. Daarnaast is er een vestiging in London waar Xebia Training opleidingen aanbiedt op de lokale Engelse markt. Xebia India biedt offshore diensten aan op onze technologie kerngebieden en werkt niet alleen samen met de vestigingen in Parijs en Hilversum, maar heeft ook rechtstreekse klanten op de wereldwijde markt. Een speciale vestiging in San Francisco fungeert als verkoopkantoor voor Xebia India offshore diensten. Xebia klanten zijn de Top250 bedrijven en de bepalende bedrijven in hun segment. In Nederland zijn dit o.a. bol.com, ING Bank, Rabobank, BCD Travel, Compare Group (Vergelijk.nl), Kamer van Koophandel, NS, Kadaster, ebay, UWV, Gemeente Amsterdam, Philips en PON Holding. Internationaal zijn dit o.a. SFR, Banque de France, BNP, Voyages SNCF (Frankrijk), American Airlines, BeachBody, Sydney Airport en Human Inference (India). XebiaLabs is een software leverancier, gestart als een Xebia spin-off, en opereert nu als een volledig zelfstandige onderneming. XebiaLabs biedt de volgende generatie standaard Deployment en Release Automatiseringsoplossing (Deployit) met verkoopkantoren wereldwijd en met een Amerikaans hoofdkwartier in Boston. Deployit is marktleider in het nieuwe Gartner segment Application Release Automation, en een Gartner Cool Vendor. Klanten zijn (middel-) grote organisaties die met DeployIT grote kostenbesparingen, verbeterde tijd naar productie en een lagere afhankelijkheid van gescripte oplossingen realiseren. Klanten in Nederland zijn onder meer ABP, ANWB, bol.com, ING, De Nederlandse Bank, Kadaster, Kamer van Koophandel, KLM, Ministerie van onderwijs (DUO), NUON en UWV. Internationale klanten voor Deployit zijn o.a. Duke Energy US, Royal Bank of Canada, Dexia, Rolex, Volkswagen, SNCF, Ministerie van Financiën in België, KLP Bank Norway, Banque de France, Orange, Met Office UK en Credit Agricole. Voor meer informatie: Xebia Nederland B.V. Reinier Verschure Manager IT Architects +31 (0)

12 Hilversum Paris New Delhi Boston Xebia Nederland B.V. Utrechtseweg TL Hilversum Phone: +31 (0) Fax: +31 (0) Xebia France 156 Boulevard Haussmann Paris Phone: +33 (0) Fax : +33 (0) Xebia India 612 Park Centra Sector 30 Gurgaon Haryana Phone: +91 (0124) Fax: +91 (0124) XebiaLabs USA 1900 West Park Drive, Suite 280 Westborough, MA Phone: +1 (508) /

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery

Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery en Agile Transformatie

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA

enterprise; development; operations; CA Technologies; DevOps; management; agility; software delivery life cycle; SDLC; CA Asset 1 van 7 De kloof dichten tussen Dev en Ops Gepubliceerd op 12 may 2014 Hoe verbetert u de software delivery life cycle? DevOps wordt gezien als de volgende stap in Agility. In deze paper leest u

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Audits: Begin bij het eind, eindig bij het begin

Audits: Begin bij het eind, eindig bij het begin Audits: Begin bij het eind, eindig bij het begin Gerard Janssen 20 mei 2010 Xebia BV Utrechtseweg 49 1213 TL HILVERSUM The Netherlands +31 (0)35 538 1921 +31 (0)35 538 1922 avanderveen@xebia.com www.xebia.com

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 4 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy SCRUM ESSENTIALS Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 5 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

100% voor uw onderneming.

100% voor uw onderneming. 100% voor uw onderneming. 100% AGILE, 100% KWALITEIT, 100% BETROUWBAARHEID DAARVOOR STAAT DE AGILE SOFTWARE FACTORY (ASF). MAAK EEN EINDE AAN OVER- SCHREDEN DEADLINES EN HOOG OPLOPENDE PROJECT KOSTEN.

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken

Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Architectuurredeneermodel Afgewogen keuzes maken Robert Deckers SASG okt 2012 v3 Architectuur: technologie in perspectief Klantbehoefte Toepassing Systeem T 2 Vele wegen die naar ergens leiden Bewuste

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services

Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services Factsheet SECURITY SCANNING Managed Services SECURITY SCANNING Managed Services We maken inzichtelijk op welke punten u de beveiliging van uw applicaties en infrastructuur kunt verbeteren. Met onze Security

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Delivery Centre Performance Testing

Delivery Centre Performance Testing Delivery Centre Performance Testing Februari 2014 CGI Group Inc. Agenda Voorstellen Introductie Activiteiten Centre opbouw Uitdagingen Meten is weten Moraal van het verhaal Slot 2 Voorstellen Vanaf 1991

Nadere informatie