INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS..."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004

2

3 INHOUD DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS Na drie jaar onder de regeling van de bestuursovereenkomst: een eerste positief verslag voor de Rijksdienst... maar...13 De human resources: nog steeds beperkte kredieten maar talrijke acties om de tevredenheid op het werk te verhogen en het potentieel te optimaliseren Twee pijlers voor een steeds betere dienstverlening aan de gezinnen: het optimaliseren van de werkprocessen en het informeren en opleiden van de medewerkers : een sleuteljaar voor het beheer van de elektronische gegevensfluxen...14 Juridische oplossingen voor een billijke en niet-discriminatoire toekenning van de kinderbijslag...15 Het CIV: onmisbaar voor de ontwikkeling van een moderne dienst met een efficiënte dienstverlening aan de gezinnen...15 Het FCUD: na regen komt zonneschijn...16 HET BEHEERSORGAAN DE PLAATS VAN DE RIJKSDIENST EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING VOOR WERKNEMERS HUMAN RESOURCES EN VORMING Een te krappe personeelsenveloppe met alle gevolgen van dien...23 Het HR Masterplan geconcretiseerd Meer levenskwaliteit voor de medewerkers Motivatie Cultuur en waarden (fierheid, betrokkenheid, vertrouwen, wederkerigheid en integriteit) Leadership Communicatie Kennis , een (vervolg)verhaal van loopbanen en competenties...25 De medewerkers van de RKW behaalden in 2004 de volgende resultaten... 26

4 WETTEN, REGLEMENTEN EN GESCHILLEN Kort Nader bekeken...31 De programmawet van 9 juli De bestuursovereenkomst van de Rijksdienst met een jaar verlengd...31 De wettelijke samenwoning: een nieuwe grondslag voor het recht op kinderbijslag...32 Technische correctiemaatregel in de samenloopregeling...32 De programmawet van 27 december Uitbreiding van de voorwaarden waaronder sommige rechten op kinderbijslag worden toegekend...33 Vormelijke aanpassingen...35 Technische, organisatorische of financiële maatregelen...35 De reglementaire besluiten...36 Sociale toeslagen en de inkomensvoorwaarden Indexering Andere reglementeringen met gevolgen voor het recht op kinderbijslag...37 Geen beslag of overdracht van gezinsbijslag meer na creditering op een zichtrekening Schorsing van de wachttijd Regelgeving met een internationale dimensie...38 Toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de EU - Uitbreiding van Verordening 1408/ Geschillen de gerechtelijke dimensie...39 Gerechtelijke procedures: een belangrijke kwaliteitstoets Het gezin in het verweer - de verdediging in rechte De RKW, als bewaker van de financiële middelen - de gerechtelijke invordering...40 Collectieve schuldenregeling De rechtspraak t.a.v. de kinderbijslagfondsen...40 Vooruitblik DE REGELING IN CIJFERS: STATISTIEKEN, ANALYSES, TENDENSEN Wat cijfers zeggen en voorspellen...45 Vele hoofdrolspelers...45

5 Ieder krijgt wat hem toekomt...46 Naargelang de rang van het kind een verschillend bedrag Verdeling van de kinderbijslag volgens rang van het kind Samen met de leeftijd stijgen ook de kosten Verdeling van de rechtgevende kinderen per leeftijdsgroep Kinderbijslag voor iedereen naargelang de gezinssituatie Verdeling van de rechtgevende kinderen per schaal De kinderen getroffen door een aandoening Verdeling van de rechtgevende kinderen getroffen door een aandoening volgens het systeem waaronder ze vallen Een duwtje in de rug als het gezin groter wordt...49 Het kraamgeld De adoptiepremies Uit het oog maar niet uit het hart: de geplaatste kinderen...50 Verdeling van de geplaatste kinderen Niemand aan de kant laten: gewaarborgde gezinsbijslag...50 Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen en de rechtgevende kinderen in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag De burger informeren over zijn rechten...51 Onze kennis verdiepen door studies...51 HET GELD VAN DE REGELING Het globaal beheer...55 Opdrachtenrekeningen De uitgaven...55 De inkomsten...58 Beheersrekeningen De beheerskosten...58 De beheersopbrengsten...59 Het resultaat van het globaal beheer Het reservefonds...59 Beschikbare en niet-beschikbare reserves Middelen geïnvesteerd in gebouwen en andere uitrustingen... 59

6 Prestaties voor rekening van derden...60 Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten...61 De opdrachteninkomsten De opdrachtenuitgaven De beheerskosten Het vermogen van het Fonds DE WERKEN AAN DE RING ZIJN BIJNA VOLTOOID De Ring!?...65 Een performant GPS-systeem helpt...65 Enkele extra rijvakken voor het toegenomen informatieverkeer Verkeersinformatie vrij beschikbaar...66 Samen op weg...66 DE BETALING VAN KINDERBIJSLAG DOOR HET DEPARTEMENT GEZINNEN De kwaliteit: boekt nog vooruitgang ondanks een moeilijke context...69 De behandeling van nieuwe aanvragen De juiste en stipte betaling van de kinderbijslag De antwoorden aan de sociaal verzekerde Gegevens verstrekt uit eigen beweging De terugvordering van onverschuldigde betalingen Nieuwe opdrachten: een constante evolutie...70 Op de loer voor de fluxen...70 Hoeveel gezinnen?...71 Welke gezinnen?...72 Gezinnen per categorie van recht op 31 december Bijslagtrekkende gezinnen per schaal op 31 december Schalen 42bis en 50ter (absolute cijfers)... 73

7 Gewaarborgde gezinsbijslag en residuaire rechten...74 Administratieve terugvordering...74 NORMA: een stevige fundering om de eerste stenen te leggen...75 Het Kenniscentrum:... een stap vooruit...75 REGULATOR VAN HET STELSEL Monitoring van de kinderbijslagregeling...80 Het kadaster van de kinderbijslag De elektronische gegevensstromen Elektronisch personeelsbestand (RIP) De multifunctionele aangifte (DMFA) Het nationaal repertorium van de werkgevers (NRW) De administratieve vereenvoudiging De formulieren: een blijvend aandachtspunt Het toezicht op de kinderbijslagfondsen Als het wat moeilijker gaat De financiële controle Een nieuw boekhoudplan voor de vrije kinderbijslagfondsen De financiële controle van de kinderbijslagfondsen De administratieve controle Kort samengevat Van alle kinderbijslagfondsen samen een profiel opmaken Tijd voor een paar conclusies over de controle in Ervaring gevraagd de engagementen van de bestuursovereenkomst Een bereidwillig team ter beschikking van de gezinnen...88 De Frontdesk De Nationale Bemiddeling De Internationale Bemiddeling Het bestuur dichter bij de gezinnen...89

8 FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN In 2004: nog altijd geen witte rook bij het FCUD...93 Wat enkel van ons afhangt, doen we goed...93 Wat heeft de toekomst voor ons in petto...94 WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers...97 International Social Security Association (ISSA)...97 BIJLAGEN DEMOGRAFIE EN FINANCIËN: ENKELE PERTINENTE GEGEVENS Tabel 1 Verdeling van de bijslagtrekkende gezinnen volgens het kindertal en volgens de toegekende kinderbijslagschaal Tabel 2 Verdeling van de rechtgevende kinderen volgens de rang en volgens de toegekende kinderbijslagschaal Tabel 3 Verdeling van de rechtgevende kinderen volgens hun leeftijd en hun aanspraak op kinderbijslag Tabel 4 Aantal kraamuitkeringen Tabel 5 Aantal adoptiepremies Tabel 6 Gewaarborgde gezinsbijslag Tabel 7 Gewaarborgde gezinsbijslag: verdeling van de rechtgevenden per leeftijdsgroep Tabel 8 Gewaarborgde gezinsbijslag: kraamgeld Tabel 9 Kinderbijslag voor werknemers van kracht van tot en van tot Tabel 10 Gewaarborgde gezinsbijslag van kracht van tot en van tot HET GELD VAN DE REGELING Tabel 1 Resultaat van het globaal beheer voor het jaar sector gezinsbijslag Tabel 2 Resultaat van het reservefonds voor het jaar sector gezinsbijslag Tabel 3 Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - Resultaat voor het jaar Tabel 4 Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten - Vermogenssituatie op 31 december Tabel 5 Bedragen betaald door de RKW voor rekening van derden voor het jaar Tabel 5 Bedragen betaald door de RKW voor rekening van derden voor het jaar 2004 (vervolg)

9 DE BETALING VAN DE GEZINSBIJSLAG DOOR DE RIJKSDIENST De repertoria van de Rijksdienst Tabel 1 Aangesloten werkgevers (situatie op 31 december 2004) Tabel 2 Regionale diensten (situatie op 31 december 2004) Tabel 3 Overheidsdiensten (situatie op 31 december 2004) Tabel 4 Residuaire rechten (situatie op 31 december 2004) Tabel 5 Gewaarborgde gezinsbijslag (situatie op 31 december 2004) Tabel 6 Internationale overeenkomsten (situatie op 31 december 2004) Tabel 7 Algemeen totaal (van de tabellen 2 tot 6) (situatie op 31 december 2004) Financiële en demografische gegevens De gezinsbijslag door de Rijksdienst betaald ten laste van de nationale verdeling Tabel 8 Demografische gegevens van de nationale verdeling Tabel 9 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2002 (EUR) Tabel 10 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2003 (EUR) Tabel 11 Financiële gegevens van de nationale verdeling over het jaar 2004 (EUR) Tabel 12 Residuaire rechten: demografische gegevens Tabel 13 Residuaire rechten: financiële gegevens Tabel 14 Gewaarborgde gezinsbijslag: demografische gegevens Tabel 15 Gewaarborgde gezinsbijslag: financiële gegevens Tabel 16 Gewaarborgde gezinsbijslag: evolutie aantal aanvragen, goedkeuringen, weigeringen Kinderbijslag en kraamgeld voor behartigenswaardige categorieën Tabel 17 Behartigenswaardige categorieën: financiële gegevens De gezinsbijslag door de Rijksdienst betaald voor rekening van derden Tabel 18 Algemene rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: demografische gegevens Tabel 19 Algemene rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: financiële gegevens Tabel 20 Rentegevallen van autonome overheidsbedrijven - rechthebbenden van sommige openbare instellingen: dem. geg Tabel 21 Rentegevallen van autonome overheidsbedrijven - rechthebbenden van sommige openbare instellingen: fin. geg Tabel 22 Tijdelijke leerkrachten: demografische gegevens alle gemeenschappen Tabel 23 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 24 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 25 Tijdelijke leerkrachten: financiële gegevens: Duitstalige Gemeenschap

10 Tabel 26 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 27 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 28 Vaste leerkrachten: betaalde gevallen: demografische gegevens: Duitstalige Gemeenschap Tabel 29 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Vlaamse Gemeenschap Tabel 30 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Franse Gemeenschap Tabel 31 Vaste leerkrachten: financiële gegevens: Duitstalige Gemeenschap Tabel 32 Rentegevallen ten laste van de FOD Financiën: demografische gegevens Tabel 33 Rentegevallen ten laste van de FOD Financiën: financiële gegevens Tabel 34 Bijzondere rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: demografische gegevens Tabel 35 Bijzondere rentegevallen FOD Sociale Zekerheid: financiële gegevens Internationale overeenkomsten Uitgevoerde bijslagen (bijslagtrekkenden in het buitenland) Tabel 36 Uitgevoerde bijslagen: rechthebbenden - Nationale Verdeling Tabel 37 Uitgevoerde bijslagen: kinderen - Nationale Verdeling Tabel 38 Uitgevoerde bijslagen: bedragen - Nationale Verdeling Tabel 39 Uitgevoerde bijslagen: bedragen (samengevat per budget) Bijslagen betaald aan bijslagtrekkenden in België Tabel 40 Bijslagen betaald in België: Nationale Verdeling Tabel 41 Bijslagen betaald in België voor derden Tabel 42 Bijslagen betaald in België: vroeger reservefonds Tabel 43 Totaal bijslagen betaald in België Bijzondere categorieën van bijslagen betaald in België Tabel 44 Kraamgeld voor grensarbeiders onderworpen aan de Luxemburgse wetgeving Tabel 45 Kraamgeld voor grensarbeiders onderworpen aan de Franse wetgeving Tabel 46 Grensarbeiders in Frankrijk Tabel 47 Grensarbeiders in Nederland Tabel 48 Grensarbeiders (K.B. van 13/03/2001 ; M.B. van 15/03/2001)

11 VOORSTELLEN VAN HET BEHEERSCOMITE Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr Voorstel nr ADVIEZEN VAN HET BEHEERSCOMITE Advies nr LIJST DER INSTELLINGEN BELAST MET DE TOEPASSING VAN DE GECOÖRDINEERDE WETTEN BETREFFENDE DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS LEXICON

12

13 DE RIJKSDIENST: BALANCEREN TUSSEN EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN EN DE TEVREDENHEID OP HET WERK VAN DE MEDEWERKERS NA DRIE JAAR ONDER DE REGELING VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST: EEN EERSTE POSITIEF VERSLAG VOOR DE RIJKSDIENST... MAAR De eerste bestuursovereenkomst van de Rijksdienst, die een nieuwe relatie creëert tussen de instelling en de voogdijoverheid, was oorspronkelijk voorzien voor een periode van drie jaar. In 2004 werd de overeenkomst evenwel verlengd met 1 jaar. Die maatregel, die ook van toepassing is op de 9 nieuwe OISZ waarvan de bestuursovereenkomsten ingingen op 1 januari 2002, heeft de opstelling, onderhandeling en ondertekening van de tweede bestuursovereenkomst van de Rijksdienst uitgesteld. Ondertussen is een verslag van de Algemene Directie Sociaal Beleid over de uitvoering van de tien eerste overeenkomsten voorgelegd aan de Ministerraad, die er akte van nam op 3 december Het globale beeld van de Rijksdienst in dat verslag is voortreffelijk. De Rijksdienst formuleert zijn opdrachten en verbintenissen, evenals zijn activiteiten- en opvolgingsverslagen helder en duidelijk gestructureerd. Maar hij heeft vooral, voor de betrokken periode, bijna al zijn verbintenissen gerealiseerd, nl. 96 op 100. Er blijven er evenwel vier, met name de oprichting van een interne auditcel, die niet gerealiseerd konden worden wegens het personeelstekort door de eenzijdige begrotingsmaatregelen die de Rijksdienst opgelegd kreeg. DE HUMAN RESOURCES: NOG STEEDS BEPERKTE KREDIETEN MAAR TALRIJKE ACTIES OM DE TEVREDENHEID OP HET WERK TE VERHOGEN EN HET POTENTIEEL TE OPTIMALISEREN. Het tekort aan personeelskredieten hinderde de Rijksdienst niet om voort te gaan met de realisatie van zijn project HR Masterplan, dat het levenslicht zag in Integendeel, vanuit de zorg om de beschikbare human resources zo efficiënt mogelijk te beheren, heeft de Rijksdienst zijn acties om hen te stimuleren, verdubbeld. Een eerste tevredenheidsenquête vond plaats in maart 2004 en gaf aanleiding tot verschillende maatregelen ter bevordering van het evenwicht tussen beroeps- en privéleven. Vijf waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Rijksdienst: fierheid, betrokkenheid, vertrouwen, wederkerigheid en integriteit werden gehuldigd. Om die waarden te verspreiden en het gevoel van betrokkenheid bij de organisatie te versterken, werden die waarden in een handvest gegoten en gecommuniceerd aan het voltallige personeel via bedrijfstheatervoorstellingen. Dit jaar ging er ook veel aandacht uit naar leadership, essentieel om een organisatie naar nieuwe hoogten te leiden. Er werden nieuwe beheersorganen opgericht en elk lid van de Directieraad werd nog meer betrokken bij het beheer van de instelling. De loopbaanhervorming van de federale ambtenaren werd voortgezet voor de medewerkers van niveau B en C. Zij namen talrijk deel aan de competentiemetingen. De medewerkers van niveau 1, dat op 1 december niveau A werd, werden tijdens informatiesessies binnen de Rijksdienst ingelicht over de principes van hun nieuwe loopbaan. Er werd ook een beschrijving gemaakt van hun functies. Die beschrijving is een belangrijke stap die zal toelaten elke medewerker toe te wijzen aan de vakrichting die het meest strookt met zijn activiteiten. 13

14 14 TWEE PIJLERS VOOR EEN STEEDS BETERE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN: HET OPTIMALISEREN VAN DE WERKPROCESSEN EN HET INFORMEREN EN OPLEIDEN VAN DE MEDEWERKERS Het Departement Gezinnen staat voortdurend voor uitdagingen: het steeds groter aantal betalingsdossiers behandelen, de verbintenissen aangegaan in de bestuursovereenkomst realiseren en zo het kwaliteitsniveau blijven verbeteren. Die taak, die bemoeilijkt wordt door het blijvende personeelstekort, kon nogmaals tot een goed einde worden gebracht dankzij de persoonlijke inspanningen van alle medewerkers. In 2004 steeg het aantal gezinnen bediend door de Rijksdienst met 3167 eenheden, voornamelijk in de werknemersregeling en in de sector van de internationale overeenkomsten. De Rijksdienst betaalde meer dan 770 miljoen EUR aan gezinnen. Om de reële werklast te meten, moet men echter ook rekening houden met het enorme verloop van de gezinnen, met nieuwe aanvragen in Het Departement Gezinnen beheert dus in totaal dossiers. De cijferdoelstellingen bepaald voor dit departement in de bestuursovereenkomst werden opnieuw ruimschoots gehaald. De Rijksdienst verzekert de gezinnen zo meer efficiënte betalingen, of het nu gaat om de verwerkingstermijn van nieuwe aanvragen of om de juistheid en stiptheid van de betalingen zelf. Hij staat bovendien garant voor een snel antwoord op de vragen van de sociaal verzekerden en informeert hen op eigen initiatief over hun potentiële rechten. De Rijksdienst beheert elk jaar meer betalingsdossiers, met name omdat steeds meer autonome overheidsbedrijven en werkgevers uit de openbare sector de betaling van de gezinsbijslag voor hun personeelsleden aan de Rijksdienst toevertrouwen. Het project NORMA, dat werd opgestart in 2003, zal het mogelijk maken de dossiers te behandelen op basis van eenheidsprocedures en de dossierbeheerders optimaal bij te staan, met het verbeteren van de dienstverlening aan de gezinnen als finale doelstelling. Dit jaar werd de beschrijving van de verschillende fasen van de procedure om zich uit te spreken over het recht op kinderbijslag voltooid, wat een belangrijke stap vormt in de realisatie van het project. In 2004 heeft de Rijksdienst ook opleidingsen informatie-instrumenten ontwikkeld en ter beschikking gesteld van zijn personeel. Die instrumenten zullen geïntegreerd worden in het toekomstige Kenniscentrum, een van de objectieven van het Masterplan, dat het welzijn op het werk en de tevredenheid en de motivatie van de medewerkers wil versterken. 2004: EEN SLEUTELJAAR VOOR HET BEHEER VAN DE ELEKTRONISCHE GEGEVENSFLUXEN Na een observatie- en evaluatieperiode van de nieuw ingevoerde procedures, verving het Kadaster van de Kinderbijslag definitief de vroegere repertoria op 1 juli Het Kadaster omvat alle actoren van de regeling en stelt de elektronische fluxen ter beschikking van de dossierbeheerders. De eerste zes maanden na de invoering van het Kadaster hebben aangetoond dat het beantwoordt aan de specifieke noden van de sector en efficiënt zijn rol vervult in het dagelijkse dossierbeheer en als communicatieplatform voor gekwalificeerde informatie uit de overige sectoren van de sociale zekerheid. Na een eerder moeilijke start, werd het nieuwe systeem van elektronische kwartaalaangiften van werkgevers, DMFA, systematisch en automatisch geïmplementeerd in oktober De Rijksdienst heeft daartoe de gegevens afkomstig van de RSZ moeten structureren en de werkprocedures moeten aanpassen. De elektronische verwerking van essentiële informatie voor de betaling van de kinderbijslag biedt markante voordelen: het beheer wordt vereenvoudigd en gestandaardiseerd, de verkregen informatie is gekwalificeerd van aard en de vragen om informatie aan de werkgevers of de sociaal verzekerden worden tot een minimum beperkt. Om de kwaliteit van de gegevens te

15 verbeteren, heeft de Rijksdienst gevraagd om een verhoogde kwaliteitscontrole en om het geven van informatie aan de werkgevers. Voor de kinderbijslagfondsen voerde de Rijksdienst voorlopige beheersmaatregelen in om bepaalde onregelmatigheden te verhelpen. Om de verbintenis die hij aanging in zijn overeenkomst te realiseren, heeft de Rijksdienst daarnaast een nieuw boekhoudplan opgesteld voor de kinderbijslagfondsen, van toepassing vanaf 1 januari Dat boekhoudplan is een onmisbaar instrument om de financiële gegevens op het niveau van de regeling te consolideren. Rekening houdend met de wijzigingen aangebracht aan de wet op de vzw s, maakt het de financiële fluxen van de fondsen transparanter, draagt het bij tot de standaardisering en de kwaliteit van hun financiële verslagen, vergemakkelijkt het de consolidatie van de rekeningen (zowel wat betreft de kinderbijslagtransacties als wat betreft de beheerskosten) en zorgt het voor een geïntegreerde verwerking van de verkregen financiële gegevens. JURIDISCHE OPLOSSINGEN VOOR EEN BILLIJKE EN NIET-DISCRIMINATOIRE TOEKENNING VAN DE KINDERBIJSLAG Overeenkomstig een voorstel van het Beheerscomité, werd het statuut van de wettelijke samenwonenden aangepast, zodat ze op het vlak van kinderbijslag voortaan gelijk behandeld worden als koppels die gehuwd zijn of een feitelijk gezin vormen. Er werden nieuwe rechten op kinderbijslag gecreëerd, waaronder dat voor de jongeren die een beroepsopleiding volgen. De toekenningsvoorwaarden van andere, bestaande rechten op kinderbijslag werden versoepeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het recht voor wezen. Wat betreft de toekenning van sociale toeslagen voor langdurig werklozen, invaliden en gepensioneerden, werden verschillende verbeteringen en vereenvoudigingen aangebracht voor het in aanmerking nemen van de beroepsof vervangingsinkomsten, de plafonds die niet overschreden mogen worden en de betrokken gezinssituaties. De inkomensgrenzen voor jongeren met een leerovereenkomst, studenten en jonge werkzoekenden werden bovendien gekoppeld aan de index der consumptieprijzen, zodat ze beter afgestemd zijn op de kosten van het levensonderhoud. De wetgever heeft ook een voorstel goedgekeurd van het Beheerscomité van de Rijksdienst dat een speciale code wil toekennen aan bepaalde sociale uitkeringen in geval van storting op een zichtrekening. Die wet beschermt de gezinsbijslag beduidend beter tegen beslag of overdracht als de bedragen op dergelijke rekening gestort worden. HET CIV: ONMISBAAR VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN MODERNE DIENST MET EEN EFFICIËNTE DIENSTVERLENING AAN DE GEZINNEN Om de tussenkomst van de burger zoveel mogelijk te beperken bij de uitoefening van zijn rechten en het werk van de dossierbeheerders zoveel mogelijk te automatiseren, verbetert de Rijksdienst elk jaar zijn informaticaprogramma s. In 2004 werd de opslagcapaciteit van de informaticastructuur opgedreven om de fluxen van de kwartaalaangiften van de werkgevers (DMFA) geautomatiseerd te kunnen verwerken. Ook het project Itinera werd verder ontwikkeld. Het ondersteunt de werkprocedures op informaticagebied. Die werkprocedures werden overigens herzien in het kader van het NORMA-project. Door de werkprocedures te automatiseren, verlicht de werklast van de dossierbeheerders en zou, op termijn, een beter beheer van de kennis, een automatische berekening van de gezinsbijslag en een maximale voorlichting van de sociaal verzekerde mogelijk moeten zijn. De sociaal verzekerde kan sinds dit jaar zelf het bedrag van de kinderbijslag berekenen waar hij recht op heeft. Dat kan hij op de website van de Rijksdienst die daarvoor een bijzonder gebruiksvriendelijke rekenmachine heeft ontworpen. De website is geconcipieerd rond de vragen die het meest gesteld worden en de thema s die het meest aangesneden worden door de gezinnen. De site biedt de surfer een schat aan 15

16 aangepaste informatie, of het nu gaat om een leek of om een beroeps uit de sector. HET FCUD: NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN Het FCUD kwam al zijn verbintenissen uit de bestuursovereenkomst volkomen na en verbeterde nog de kwaliteit van zijn dienstverlening. Op 16 juni 2004 oordeelde het Arbitragehof dat als het FCUD zijn tussenkomst in de opvangkosten van kinderen die recht geven op kinderbijslag stort aan de gezinnen, het handelt binnen het kader van zijn federale bevoegdheid. Dit jaar konden wij evenwel nog niet bepalen hoe we het huidige systeem van toekenning aan promotoren van opvangprojecten kunnen heroriënteren zodat het overeenstemt met de criteria van het Arbitragehof. Het Beheerscomité nam daarnaast maatregelen op het vlak van de werkingskosten en de loonlast om het structurele deficit van het Fonds te beperken. De financiële situatie van het Fonds is inderdaad weinig rooskleurig, vooral wegens de nietgecompenseerde opwaardering van de lonen van sommige personeelsleden in opvangprojecten als gevolg van de Copernicushervorming. De Programmawet van 27 december 2004, die 15 miljoen euro voorziet voor 2005, voorspelt echter een positieve evolutie van de situatie... 16

17 HET BEHEERSORGAAN De h. Werner ABELSHAUSEN Mevr. Bernadette ADNET Mevr. Erica BOLZONELLO De h. Michel DELFORGE Mevr. Esther DEMAN De h. Luk DE VOS Mevr. Greta D HONDT Samenstelling van het Beheerscomité op 31 december 2004 VOORZITSTER Mevr. Bea CANTILLON LEDEN Mevr. Anne-Marie DRIESKENS De h. Christian FRANZEN De h. Karel GHESQUIERE Mevr. Jocelyne GILOT 1 Mevr. Kristien JESPERS De h. Jef MAES De h. Romain MAES REGERINGSCOMMISSARIS De h. Marc GOOSSENS REGERINGSCOMMISSARIS VAN BEGROTING De h. Eddy VAN DER MEERSCH ADMINISTRATEUR-GENERAAL De h. Johan VERSTRAETEN SECRETARIS De h. Bart LACHAERT COLLEGE VAN REVISOREN De h. Baudouin THEUNISSEN Mevr. Dominique PLASMAN 2 Mevr. Dominique REUNIS De h. Gonzales STUBBE 3 De h. Daniel VAN DAELE De h. Guy VANKRUNKELSVEN Mevr. Ann VAN LAER 4 Mevr. Celien VANMOERKERKE 5 1 Benoemd ter vervanging van mevr. Anny BRAUERS vanaf 4 maart Benoemd ter vervanging van mevr. Isabelle SIMONIS vanaf 24 juni Benoemd ter vervanging van de h. Alain ROGGEMAN vanaf 4 maart Benoemd ter vervanging van mevr. Maddie GEERTS vanaf 14 juli Benoemd ter vervanging van de h. Thierry AERTS vanaf 4 november

18

19 DE PLAATS VAN DE RIJKSDIENST EN DE KINDERBIJSLAGFONDSEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING VOOR WERKNEMERS 19

20

21 HUMAN RESOURCES EN VORMING Markant gegeven: Het HR Masterplan en de nieuwe loopbanen belangen alle medewerkers aan, en rijpen verder met de logische groeipijnen, maar ook met vruchtbare resultaten...

22

23 HUMAN RESOURCES EN VORMING 1 EEN TE KRAPPE PERSONEELSENVELOPPE MET ALLE GEVOLGEN VAN DIEN De bestuursovereenkomst geeft aan de instelling een grotere beheersautonomie en meer vrijheid bij de aanwending van de financiële middelen die hem ter beschikking worden gesteld. Daartegenover staat een grotere verantwoordelijkheid: de verplichting om meetbare doelstellingen te realiseren, zowel op het vlak van doeltreffendheid als van kwaliteit. Vanaf 2002, het eerste jaar van de bestuursovereenkomst, bleken de personeelskredieten toegekend aan de Rijksdienst helaas te krap voor een echt personeelsbeleid. Sinds dat jaar worden de personeelskredieten jaarlijks lineair bepaald door de Ministerraad, door de toepassing van een dubbele coëfficiënt op de kredieten van het voorgaande jaar: de index en het groeipercentage weerhouden door de regering in het stabiliteitspact ontsnapte niet aan die regel. In het kader van de loopbaanhervorming, kunnen de ambtenaren van niveau B en niveau C voortaan niet alleen op basis van hun anciënniteit groeien in hun loopbaan maar ook door de verwerving van kennis, knowhow en vaardigheden, die toelaten hun functie naar behoren uit te oefenen. Zij kunnen aantonen dat zij over die competenties beschikken door deel te nemen aan competentiemetingen (tests). Als zij daarvoor slagen, krijgen zij een jaarlijkse toelage. Die toelages werden een eerste keer betaald in september 2004, maar de bijkomende kredieten die de Rijksdienst daarvoor kreeg waren ontoereikend. De regering voegde bij de kredieten bekomen via de opgelegde berekening, slechts de helft van de bijkomende geschatte kost voor de toekenning van de competentietoelages aan de ambtenaren van niveau B en niveau C die slaagden voor de competentiemetingen, of EUR. Er werd trouwens geen bijkomend budget voorzien om de kost te dekken van de hervorming van het management in de overheidsinstellingen, zoals vertaald op het niveau van de openbare instellingen voor sociale zekerheid. Met de personeelskredieten voor 2004, nl EUR, konden zo slechts 779 (voltijdse) eenheden gedekt worden, hetzij 65 eenheden minder dan de minimale personeelsformatie die in 1999 en erkend werd als absoluut noodzakelijk om de opdrachten 1 Het vast personeelskader van 31 augustus 1999 omvat 836 eenheden, waarbij nog 8 eenheden komen op grond van het koninklijk besluit van 13 maart 2001 (regelgeving voor grensarbeiders) van toen uit te voeren. Welnu, sinds het afsluiten van de bestuursovereenkomst werden aan de Rijksdienst, wiens knowhow, expertise en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen voortdurend erkend worden, nieuwe opdrachten toevertrouwd (met name de betaling van de kinderbijslag aan het vastbenoemde personeel van de overheidsdiensten die erom vragen of 721 nieuwe rechthebbenden en aan de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven en de Nationale Loterij nl nieuwe rechthebbenden), zonder dat daar extra middelen tegenover stonden. De combinatie van die twee elementen, een aanzienlijke toename van de opdrachten en de extreem rigide manier om de kredieten te bepalen - die de Rijksdienst overigens net als de andere openbare instellingen van sociale zekerheid ondergaat maakten de personeelssituatie bijzonder precair. In 2004 werd de Rijksdienst, net als de voorgaande jaren, gedwongen zijn human resources zo efficiënt en zo effectief mogelijk in te zetten en een voorrangsorde te bepalen in de uitvoering van zijn opdrachten door zich te richten op de meest cruciale verbintenissen uit de bestuursovereenkomst. Hij wou dit nijpende 23

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2004 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 3 1.1 Programmawet van 9 juli 2004 (Wettelijke samenwoning als grondslag voor het recht op kinderbijslag - Herstel van de verworven rechten

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2010 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 142 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving. KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie generaal sociaal beleid Domein regelgeving KINDERBIJSLAG Omz. nr.588 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers, aan de Mevrouwen

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 07.08.2006 uw ref. contact Annik Garigliany attaché telefoon 02-237 23 58 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Juridisch bulletin. www.rkw.be

Juridisch bulletin. www.rkw.be Juridisch bulletin www.rkw.be Dienstvoorschriften 2008 Inhoud 1 Ministeriële omzendbrieven 3 1.1 Ministeriële omzendbrief nr. 601 van 30 januari 2008 (Artikel 76bis, 1, KBW. Bedragen van de gezinsbijslag

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2009 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 140 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2014 Aanpassingen: 1. Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 145 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 144 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Departement Controle

Departement Controle Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1377 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.12.2008 uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Herziening

Nadere informatie

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

De administrateur-generaal. Betreft: Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 08.04.2005 uw ref. contact Anne-Michèle Wauthier attaché telefoon 02-237 23 56 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2008 www.rkw.be Inhoud 1 Wetten 4 1.1 Programmawet (I) van 8 juni 2008, BS van 16 juni 2008 (Jaarlijkse leeftijdsbijslag) 4 1.2 Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) van

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2016 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 09.11.2010 uw ref. contact Herman Stuyver attaché telefoon 02-237 23 98 02-237 21 11 Betreft: Ouderlijk

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 mei (maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40) eerste kind 86,77

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 13 januari 2003; TC/03/14 BERAADSLAGING NR. 03/10bis VAN 4 FEBRUARI 2003, AANGEPAST OP 19 JULI 2005, M.B.T. EEN AANVRAAG TOT MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) -

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 januari 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 103,04 (Basis 2013 = 100) van toepassing op 01/06/2017 Aanpassing van het barema aan de nieuwe spilindex I. BASISKINDERBIJSLAGEN 1. GEWONE KINDERBIJSLAG

Nadere informatie

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 -

DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - RKW KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG DEMOGRAFISCH VERSLAG - 2003 - STATISTISCHE REEKSEN 1993-2003 Uitgave 2004 Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG 2017/1 A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Voor de kinderbijslagbedragen is de spilindex 101,02 (Basis 2013 = 100) van toepassing vanaf 01/06/2016. De grensbedragen voor de bestaansmiddelen zijn aangepast vanaf 01/06/2017

Nadere informatie

WETTEN, REGLEMENTEN EN GESCHILLEN...29 2003 Kort...29 De programmawet (I) van 24 december 2002 - gevolgen in 2003...30. De regelgevende besluiten...

WETTEN, REGLEMENTEN EN GESCHILLEN...29 2003 Kort...29 De programmawet (I) van 24 december 2002 - gevolgen in 2003...30. De regelgevende besluiten... INHOUD 2003: HALFWEG DE BESTUURSOVEREENKOMST IS DE BALANS VAN DE RIJKSDIENST POSITIEF...9 Een betere bescherming van de sociaal verzekerden: vorm- en inhoudsaanpassingen...9 Monitoring van de gegevens,

Nadere informatie

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG

BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG A. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET Schaal tegen spilindex 119,62 (Basis 2004 = 100) van toepassing op 01/07/2015 Aanpassing: Aanpassing van de grensbedragen voor de inkomsten of sociale

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2012 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 146 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht

Betreft: Toepassing van artikel 44bis KBW ingeval van plaatsing van het kind met een beschermd recht Trierstraat 70 B-1000 Brussel dienst Controle Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.12.2012 uw ref. contact Peter Savat Guy Tillieux sociaal inspecteurs telefoon 02-237 21 07 02-237 23 60

Nadere informatie

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4923. Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4923 Arrest nr. 53/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 60, 3, 3, b), van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende

Nadere informatie

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers

Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers HAL FJ AAR L IJ K S E ME DE DE L ING Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN TWEEDE HALFJAAR 2004 HALFJAARLIJKSE MEDEDELING NR 130 Verantwoordelijk uitgever

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016

STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT 30 JUNI 2016 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 3 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2005 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 3 1.1. Programmawet van 11 juli 2005 (begin en einde van de toekenning van het recht op kinderbijslag)...3 1.2. Wet van 20 juli 2005 houdende

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens

Departement Controle. Betreft: Eenoudergezinnen - Verhoging van de maandelijkse toeslag - Verhoging van de inkomensgrens Trierstraat 70 B-1000 Brussel Departement Controle CO 1375 Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 06.10.2008 II/C/CO1375/BH uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21

Nadere informatie

!ALGEMEEN rn3eheers(çomite

!ALGEMEEN rn3eheers(çomite !ALGEMEEN rn3eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:02 54643 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 Brussel,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007

Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Nieuwe maatregelen ter bestrijding van de werkloosheidsvallen, toegelicht bij CO 1362 van 16 februari 2007 Overzicht van de gestelde vragen en gegeven antwoorden Toekenning van een sociale toeslag na het

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 2 DE SEMESTER 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 150 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle inlichtingen,

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 18.12.2009 uw ref. contact Hugo Bogaert adviseur telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Artikel

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011

DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers DEMOGRAFISCHE EN FINANCIËLE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2011 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 143 Verantwoordelijk uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag

Nadere informatie

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag. Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Betaling van kinderbijslag voor werknemers Gewaarborgde gezinsbijslag Mieke SERLIPPENS Jurist bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Sociale Praktijkstudies nr. 10002 Stof bijgehouden tot

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356

Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 Trierstraat 70 B-1000 Brussel Juridische afdeling Departement Controle CO 1356 datum 13.03.2006 III/06/CO 1356/FN onze ref. uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft:

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Verantwoordelijke uitgever: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Voor inlichtingen: RKW Departement Ondersteuning Research en Financiën Trierstraat 70-1000 Brussel e-mail: research@rkw.be www.rkw.be

Nadere informatie

Juridisch bulletin. Wetgeving

Juridisch bulletin. Wetgeving Juridisch bulletin Wetgeving 2006 www.rkw.be Inhoud 1. Wetten... 4 1.1. Wet van 7 maart 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 Federaal Agentschap voor Kinderbijslag DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN EERSTE HALFJAAR 2014 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 149 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor alle

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen?

Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Bijlage 1 bij dienstbrief 997/52bis Business-rules: Wanneer en welke gegevens over betaling van kraamgeld, adoptiepremie en kinderbijslag in het Kadaster inbrengen? Situatie (Voorafbetaling) kraamgeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de kinderbijslag. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 643 van CHRIS JANSSENS datum: 12 mei 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Controles Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening.

Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Een overzicht per entiteit van de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening. Focus: 2016 3 Sinds 50 jaar wordt een bijkomende bijslag voorzien voor kinderen met een aandoening. In de loop van de jaren

Nadere informatie

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van

Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van Advies nr. 144, van 21 maart 2014, van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, betreffende een voorontwerp van wet tot hervorming van het overlevingspensioen van zelfstandigen 1. Inleiding

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel uw ref. contact Hugo Bogaert attaché telefoon 02-237 23 61 02-237 21 11 Betreft: Verwerking van de RIP-

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden 16 juni 2015 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2006; A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN SCSZ/06/106 1 BERAADSLAGING NR. 06/053 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET KADASTER VAN DE GEZINSBIJSLAGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET OOG OP HET

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/175 BERAADSLAGING NR. 07/066 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015

DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR KINDERBIJSLAG DEMOGRAFISCHE STATISTIEKEN 1ste SEMESTER 2015 HALFJAARLIJKSE STATISTIEKEN NR 151 30.06.2015 Verantwoordelijk uitgever: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Voor

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Rolnummer 2772. Arrest nr. 55/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2772. Arrest nr. 55/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2772 Arrest nr. 55/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 56bis van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële omzendbrief nr. FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële omzendbrief nr. 596 Omzendbrief aan de mevrouwen Ministers, aan de heren Ministers,

Nadere informatie

Bijlage 2: vragen - antwoorden

Bijlage 2: vragen - antwoorden Bijlage 2: vragen - antwoorden Voorafgaande opmerking: Het fonds kan altijd trachten met andere elementen in het dossier vast te stellen dat de sociaal verzekerde wist of redelijkerwijs moest weten dat

Nadere informatie

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG

Barema. Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG Barema Kinderbijslag voor werknemers KINDERBIJSLAG 1. BASISBEDRAGEN 1.1 Premies Eénmalig KRAAMGELD 1 ste geboorte 1.223,11 2 de geboorte en elk der volgende 920,25 Elk kind uit een meerlingenzwangerschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie