Voedselteams, draaiboek juridische materies, september Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voedselteams, draaiboek juridische materies, september 2013. 5. Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken"

Transcriptie

1 Draaiboek Juridische Materies Inhoudstafel: 1. Vereniging zonder winst - Het begrip geen winstoogmerk - Het begrip handelsdaden 2. De 6 % bijdrage 3. Werken met zorgbedrijven als tussenschakel 4. Openen van een rekening als lokaal voedselteam 5. Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken 1

2 I.Vereniging zonder winst: wat betekent dit 1. Het begrip geen winstoogmerk : Het niet-winstgevende oogmerk van een vzw wordt volgens de heersende opvatting ter zake bepaald als het niet-verdelen van de eventuele inkomsten onder de leden, doch wel het besteden ervan aan de verdere realisatie van het doel van de vereniging. (met leden bedoeld men de werkende leden, dus de leden van de Algemene Vergadering) 2. Handelsdaden Een vzw mag inkomsten hebben, mag winst maken en mag zelfs beperkte handelsdaden stellen. Deze daden van koophandel mogen echter geen winstoogmerk beogen, dit betekent dat zodra een vzw als hoofdbezigheid daden van koophandel stelt, die haarzelf en haar leden winst verschaffen, men niet meer kan spreken van een vzw. Wat mag wel: - bijkomende winstgevende activiteiten, maar dan moeten die werkelijk bijkomstig zijn en niet de hoofdactiviteit uitmaken - de winsten die deze activiteiten opleveren, moeten geheel worden besteed aan de realisatie van het onbaatzuchtig doel dat het voorwerp van de vzw uitmaakt. Voedselteams vzw: - wij verkopen zelf niets, ons doel is voedselteams opstarten en ervoor zorgen dat we producenten vinden die aan deze teams kunnen leveren. Voedselteams vzw stelt dus zelf geen handelsdaden - wel vragen wij aan onze leden, zowel consumenten als producenten, een ledenbijdrage. Dit is wettelijk volledig in orde. - Sommige jaren eindigen wij met een positief saldo, dit wordt steeds geinvesteerd in de werking van de vzw. Er wordt geen geld verdeeld onder de werkende leden van de vzw. 2. De 6 % bijdrage Voedselteams vzw beschouwt de producenten waar zij mee samenwerkt als leden. Deze producenten leveren aan de voedselteams en zij betalen 6% op hun omzet aan de vzw als ledenbijdrage. Deze regeling wordt afgesproken bij het begin van de samenwerking tussen Voedselteams vzw en de betrokken producenten. Op welk bedrag wordt de 6% berekend? De 6% moet altijd berekend worden op het totaalbedrag zonder BTW en leeggoed. Via de webwinkel wordt dit automatisch berekend. 2

3 3. Werken met arbeidszorgbedrijven als tussenschakel Er zijn 2 mogelijkheden: 1. De tussenschakel, bv een arbeidszorgbedrijf, levert diensten aan producenten. Dit betekent dat het arbeidszorgbedrijf geen producten aankoopt van de producenten maar enkel bv. instaat voor het transport en de verdeling. In ruil betalen de producenten bv. 20% op hun omzet aan hen.. Dit maakt het mogelijk om producenten die in het forfaitair belastingssysteem zitten, ook deel te laten nemen. De meeste fruitboeren werken met een forfaitair systeem, dit betekent dat zij enkel mogen verkopen aan eindverbruikers (particulieren, producentencoöperatieven) en niet voor doorverkoop (bv. fruitsap voor verkoop in cafés) De 6% bijdrage kan in dit geval ofwel door de tussenschakel worden betaald die dit terug verrekend aan de producenten of door de individuele producenten. (ipv 20% op de omzet zou het arbeidszorgbedrijf 26% kunnen vragen aan de producenten waarvan dan 6% aan Voedselteams wordt betaald) 2. De tussenschakel, bv een arbeidszorgbedrijf zoals Biobello, koopt de producten bij de producenten, stelt zelf pakketten samen en zorgt ook voor de distributie. Dit kan echter enkel als deze producenten in het BTW stelsel zit. Biobello maakt in dit geval ook de facturen, de 6 % bijdrage wordt afgehouden van deze factuur en doorgestort aan Voedselteams vzw.. 4.Openen van een rekening als voedselteam. Een nieuw voedselteam moet een rekening openen. De banken hebben hiervoor sinds kort nieuwe reglementen voor. Het voedselteam, maw de financieel verantwoordelijke, moet een rekening openen als feitelijke vereniging. Hiervoor krijgen ze de nodige documenten van de bank. Via de regioverantwoordelijke krijgen de financieel verantwoordelijken een handleiding voor het openen van een rekening. Er moeten minstens 2 personen tekenen. Het voedselteam moet geen eigen statuten opmaken, ze kunnen de statuten van Voedselteams vzw gebruiken. Wat moeten ze doen: - bij een bank een rekening openen als feitelijke vereniging - in het bezit zijn van de statuten van de vzw (de RV bezorgt hen deze kopies) - de documenten invullen en ondertekenen met min. 2 personen - de vragenlijst opsturen naar de zetel van Voedselteams vzw 3

4 - de coördinator vult de documenten verder aan (verklaring dat het voedselteam wel degelijk onder de statuten van de overkoepelende vzw valt) ondertekent en stuurt de documenten terug - deze documenten aan de bank bezorgen - aan alle leden van het voedselteam het rekeningnummer bezorgen Met Voedselteams promoten we het ethisch bankieren en vinden we Triodos op dat vlak veruit de interessantste bank. Tot voor kort was het niet gemakkelijk om er een zichtrekening te openen en ze via internet te beheren. Daar kwam recent echter verandering in. Lokale teams kunnen nu een zichtrekening openen als feitelijke vereniging. De financieel verantwoordelijken kunnen contact nemen met een Triodos adviseur voor exacte informatie over de diensten die zij verbinden aan een rekening: bellen naar de dienst info en advies via 02/ (Nadia Wera of Jo Props) Het openen van een rekening gebeurt via (post-)correspondentie met hun hoofdkantoor. Meer info op De digipas voor het internet bankieren wordt gratis geleverd. 5. Juridische aansprakelijkheid van de verantwoordelijken Kan een contactpersoon, een financieel verantwoordelijke of een depothouder van een voedselteam aansprakelijk gesteld worden indien er wanbetalers in het team zijn? Dat kan, maar het kan voorkomen worden, een woordje uitleg : Indien de producent geen facturen of bestelbonnen maakt: Een producent is niet verplicht een factuur te maken : verkoop via Voedselteams wordt gelijkgesteld met rechtstreekse verkoop. Boekhoudkundig volstaat het dat de ontvangen bedragen genoteerd worden in het dagontvangstenboek. Indien er geen bestelbon ondertekend wordt, of geen factuur gemaakt wordt dan is er geen bewijs van levering en kan niemand verantwoordelijk gesteld worden voor de betaling. De producent neemt op die manier een risico bij wanbetaling. De producent maakt facturen of bestelbonnen : Een bestelbon die,door diegene aan wie geleverd werd, is ondertekend, is een bewijs dat er geleverd werd. Een factuur die niet geprotesteerd wordt eveneens. Indien producenten een factuur of een bestelbon maken, dan maken ze die voor een voedselteam als geheel en niet per klant. De verantwoordelijkheid ligt dan bij diegenen die de bon getekend heeft of de factuur ontvangen heeft: in een voedselteams kan dit de depothouder, de contactpersoon of de financieel verantwoordelijke zijn. In geval van feitelijke vereniging, zoals een voedselteam, is de privé persoon verantwoordelijk voor de betaling van de hele levering, tenzij anders vermeld in het huishoudelijk reglement. Een voedselteam heeft geen echt huishoudelijk reglement, alhoewel we de afsprakenlijsten hiermee zouden kunnen gelijkstellen. Om alle problemen te vermijden volstaat het om door elk van de gezinnen die deel uitmaken van het team een overeenkomst te laten tekenen die de verantwoordelijken ontslaat van enige financiële verantwoordelijkheid voor de producten die voor anderen geleverd werden. Op de volgende blz. is een voorbeeld van zo'n overeenkomst. Ze kan apart door iedereen getekend worden (iedereen één exemplaar) of iedereen kan tekenen op hetzelfde blad. Het is zaak om ook nieuwe mensen die aansluiten bij het team, de overeenkomst te laten tekenen. 4

5 Document i.v.m. de juridische aansprakelijkheid van diegenen die een taak opnemen in een Voedselteam Ondergetekenden, allen lid van het voedselteam van.. verklaren hierbij dat : - de verantwoordelijkheid van de financieel verantwoordelijke. zich beperkt tot het beheer van de financies van het voedselteam als een goed huisvader/huismoeder en tot het doorstorten van de hem of haar toevertrouwde bedragen aan de producenten-leveranciers, aan de vzw Voedselteams en aan diegenen die kosten gemaakt hebben voor het team. - de verantwoordelijkheid van de bestelverantwoordelijke. zich beperkt tot het invoeren van de leden in de webwinkel - de verantwoordelijkheid van de depothouder :.. zich beperkt tot het ter beschikking stellen van de ruimte voor het depot. Elk lid van het voedselteam blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de goederen die in zijn of haar naam besteld werden. De drie hierboven genoemde verantwoordelijken worden ontheven van financiële aansprakelijkheid ten aanzien van de leveranciers van het voedselteam voor goederen die niet voor henzelf besteld werden en die niet betaald werden door diegene die ze besteld heeft. Zij engageren zich wel om actief mee te zoeken naar een oplossing indien er wanbetalers zijn in het team. Plaats :...datum... Naam Handtekening 5

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012

Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012 Tussen Partnerschapovereenkomst 2013-2014 tussen de vzw VAP en de gemeente voor het beheer van een VAP-antenne Update 13 december 2012 De vzw VAP (Vriendelijk anders Pandelen) Verantwoordelijke : Claire

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1

Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 Hoe kan Assist het ledenbeheer, de algemene administratie én de boekhouding van mijn zwemclub vergemakkelijken? 2/06/13 Slide 1 In deze presentatie.! Wat is Assist en wat zijn de voordelen?! Hoe ga ik

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B. 5 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling inzake de algemene verkoopsvoorwaarden in de meubelsector Brussel, 12 mei 1998 De Commissie voor onrechtmatige bedingen, Gelet op de wet van 14

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014

Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 Overzicht veel gestelde vragen over Achmea mixfondsen September 2014 In juni 2013 introduceerde Achmea nieuwe mixfondsen voor beleggingsverzekeringen. Een deel van de houders van beleggingsverzekeringen

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur

2 Initiatieven onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2006-100 datum : 2006-09-14 gewijzigd : contact : Dienst Personeel en schoolbeheer,

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie