Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen."

Transcriptie

1 Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

2 Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde me gerust en begeleidde me tijdens het hele proces van A tot Z. Barbara - zelfstandig bloemiste

3 Wie is Xerius? Xerius is een gedreven, onafhankelijke organisatie ten dienste van ondernemende mensen. Mensen zoals jij: zelfstandigen, werknemers en werkgevers, individuen en gezinnen. Meer dan gezinnen, werkgevers, zelfstandigen en vennoot schappen doen een beroep op onze diensten: Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende sociale verzekeringen Kinderbijslag Wat doet Xerius? Wij informeren en begeleiden je op het vlak van administratie, wettelijke verplichtingen, sociale verzekeringen en kinderbijslag. Zo kan je jezelf focussen op wat voor jou belangrijk is: de opstart en de uitbouw van je eigen zaak, je klanten en je gezin. Hoe doen we dit? Volgens de hoogste standaard. We willen de beste zijn. We kunnen hiervoor rekenen op onze kennis en ervaring. Maar we doen er alles aan om nog beter te worden. We analyseren onze werkmethodes, halen kwaliteits labels, volgen opleidingen, ontwikkelen online tools enzovoort. Op een menselijke manier. We willen onze klanten persoonlijk begeleiden, want iedereen en elke situatie is uniek. In duidelijke taal. Geen complex gedoe, geen moeilijke woorden of omwegen. Wij communiceren op een directe manier. We zoeken oplossingen om onze klanten te helpen.

4 Inhoud 1 Je opstart voorbereiden 7 1. Wanneer mag je een eigen zaak starten? 8 2. Steunmaatregelen 9 3. Eenmanszaak of vennootschap? De vennootschapsvormen De vennootschap oprichten 15 2 Naar het onder nemingsloket Vooraf Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Activeren btw-hoedanigheid Bijkomende vergunningen 29 3 Jouw sociale zekerheid als zelfstandige Je rechten en plichten als zelfstandige Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Hoe worden je sociale bijdragen berekend? Wanneer moet je betalen? Werkloos en zelfstandig worden Tijdskrediet of loopbaanonder breking en zelfstandige worden 42 4 Aanvullende verzekeringen Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Gewaarborgd Inkomen Individuele Pensioentoezegging (IPT) 49 Wat je nog moet weten Boekhoudkundige verplichtingen Btw aanrekenen Belastingen betalen Starten als werkgever 54 COLOFON Deze publicatie is een initiatief van Xerius om starters wegwijs te maken bij de aanvang van hun zelfstandige loopbaan. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden, tenzij met uitdrukkelijke bronvermelding en de auteur, Xerius. Versie januari 2015, de meest recente cijfers vind je steeds op

5

6

7 1 Je opstart voorbereiden

8 1. Wanneer mag je een eigen zaak starten? Iedereen mag in België in principe een eigen onderneming beginnen. De wet legt wel enkele voorwaarden en beperkingen op. Je mag in België geen eigen handelsonderneming starten als je: jonger dan 18 jaar bent. Een ondernemingsnummer kan je vanaf je 18 jaar aanvragen. Aansluiten als zelfstandige kan je vanaf 1 september in het jaar waarin je 18 wordt. gerechtelijk en wettelijk onbekwaam bent verklaard. advocaat, notaris, rechter, gerechtsdeurwaarder of boekhouder/ accountant bent. Je mag nooit tegelijk één van deze beroepen uitoefenen en een handelsonderneming oprichten. Deze lijst is niet volledig. failliet bent verklaard: in bepaalde gevallen kan de rechtbank van koophandel je verbieden (opnieuw) een onderneming op te starten, bijvoorbeeld als blijkt dat je door een grove fout hebt bijgedragen tot het faillissement van je zaak. En dit voor een periode van minimum drie en maximum tien jaar na de faillietverklaring. Dat verbod kan wel worden ingetrokken in geval van eerherstel. Om in België een eigen zaak op te richten, moet je voldoen aan deze voorwaarden: aantonen dat je over voldoende kennis beschikt om een onderneming te leiden voor bepaalde beroepen: bewijzen dat je over voldoende beroepskennis beschikt afhankelijk van jouw activiteiten: over bepaalde licenties, erkenningen of vergunningen beschikken als je niet tot de EER (Europese Economische Ruimte) behoort en toch in België een onderneming in eigen naam wilt oprichten, kan het zijn dat je een beroepskaart en/of een verblijfsvergunning nodig hebt. 8

9 2. Steunmaatregelen Winwinlening Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. Kmo-Portefeuille Kmo-Portefeuille is de naam voor de geïntegreerde subsidie maatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen, met steun van de Vlaamse overheid, ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen inkopen zoals opleiding en advies over ondernemen, innoveren en internationaliseren. Groeipremie De Groeipremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. De aanvragen worden na de indieningsperiode in een wedstrijdformule met elkaar vergeleken en aan de best scorende projecten wordt een groeipremie toegekend, totdat het vooraf vastgestelde budget uitgeput is. Waarborgregeling De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer een ondernemer als starter, kmo of vrij beroep - onvoldoende zekerheden kan voorleggen. De overheid stelt zich borg. Steun bij aanwerving De overheid verleent steun bij aanwerving van personeel via banenplannen en diverse andere steunmaatregelen. Zo is er voor starters een vermindering van sociale bijdragen bij de eerste, tweede en derde aanwerving. 9

10 3. Eenmanszaak of vennootschap? Een van de belangrijkste keuzes bij de start van je activiteiten is de rechtsvorm van jouw onderneming. De basisvormen zijn de vennootschap en de eenmanszaak. De keuze tussen eenmanszaak en vennootschap is een grondige afweging waard, want beide hebben voor- en nadelen. Voor gedetailleerde informatie hierover, raden we je aan een boekhouder of accountant te contacteren. Wij zetten de belangrijkste informatie alvast op een rijtje. Eenmanszaak De eenmanszaak is ongetwijfeld de meest natuurlijke en eenvoudige ondernemingsvorm. Een persoon is eigenaar en draagt ook persoonlijk alle verantwoordelijkheid. Voordelen Alle winst is voor de eigenaar. De ondernemer geniet een sterk gezag en is aan niemand rekenschap verschuldigd. Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Er is geen minimumkapitaal vereist. Nadelen Onbeperkte aansprakelijkheid: er is geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. De ondernemer is met zijn totale bezit verantwoordelijk voor de goede afloop van zijn handelsverrichtingen. Geringe continuïteit: ziekte of overlijden van de ondernemer kan betekenen dat de eenmanszaak moet worden stopgezet. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken. Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting. De personenbelasting is meestal hoger dan de vennootschapsbelasting. 10

11 Vennootschap In een vennootschap is er een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer. Het financiële risico wordt dus beperkt. Voordelen Het kapitaal wordt door meerdere personen samengebracht (behalve in een e-bvba). In de meeste vennootschapsvormen (bvba, nv, cvba) zijn de vennoten slechts aansprakelijk voor hun inbreng. De vennootschap wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting en dat is voordeliger. Het wegvallen of overlijden van één van de vennoten leidt niet tot het einde van de vennootschap. Nadelen De winst moet verdeeld worden onder de vennoten. Grotere oprichtingskosten. Meestal is er een minimumkapitaal vereist. Zwaardere boekhoudkundige verplichtingen.

12 4. De vennootschapsvormen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) De bvba is zeer populair als familievennootschap, omdat zij zeer gesloten kan worden gehouden (door beperking in de overdracht van aandelen). Ook voor vrije beroepen is de bvba interessant, want het is de enige vennootschapsvorm die geldig kan worden opgericht door één persoon. Voordelen Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) één. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aandelen zijn op naam en slechts beperkt overdraagbaar waardoor het familiale karakter bewaard kan blijven. Weinig minimumkapitaal vereist. Nadelen De oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting). Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Startersbvba (S-bvba) Sinds 1 juni 2010 bestaat deze nieuwe vennootschapsvorm voor beginnende ondernemers. Startende ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om een vennootschap (rechtspersoon) op te richten zonder dat ze meteen een groot startkapitaal nodig hebben. Tegelijkertijd kunnen zij genieten van de voordelen die de bvba biedt. De belangrijkste eigenschap van de Startersbvba is dat bij oprichting slechts 1 euro startkapitaal is vereist, in plaats van euro bij een gewone bvba. Naamloze vennootschap (nv) De nv wordt meestal gebruikt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen waarin de nadruk ligt op het anoniem verzamelen van kapitaal. Het minimumkapitaal in de nv bedraagt euro. Dat bedrag moet volledig volgestort zijn bij oprichting. De nv heeft minstens twee vennoten nodig en een raad van bestuur met minimum drie bestuurders. 12

13 Voordelen Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk. De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar. Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven. Nadelen De oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting). Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Hoog startkapitaal. Vennootschap onder firma (vof) De vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. En dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten. Een vof heeft enkel werkende vennoten, geen stille vennoten. Voordelen Er is geen minimumkapitaal vereist. De oprichting kan via een onderhandse akte gebeuren (geen notaris nodig). Het familiale karakter blijft bewaard. Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren). Nadelen Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vof. Het faillissement van de vof betekent ook het faillissement van de vennoten. 13

14 Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende (beherende) en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk, maar ze mogen zich niet inlaten met het bestuur van de vennootschap. Voordelen De voordelen zijn dezelfde als bij een vof. De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng, hun privégoederen kunnen niet aangetast worden. Nadelen De nadelen zijn dezelfde als bij een vof. De stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk. Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) Ook de commanditaire vennootschap op aandelen bestaat uit werkende (beherende) en stille vennoten. In een Comm.VA kunnen er aandelen worden uitgegeven, het is dus een kapitaalvennootschap op dit vlak. Maar op bestuurlijk vlak is het een personenvennootschap. De zaakvoerder(s) word(en) benoemd voor onbepaalde duur en kunnen hun opvolger(s) statutair vastleggen. Voordelen De stille vennoten zijn zoals bij een Comm.V alleen aansprakelijk voor hun inbreng. De aandelen zijn vrij overdraagbaar. Een Comm.VA kan een goede rechtsvorm zijn voor familiebedrijven door de ruime bevoegdheden van de zaakvoerders en de mogelijkheid om in de opvolging te voorzien. Nadelen Beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De oprichting moet bij notariële akte gebeuren. Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Er is een hoog startkapitaal nodig voor de oprichting. 14

15 Coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (cvba cvoa) De coöperatieve vennootschap is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng. Het is bovendien mogelijk om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Een cvba of cvoa moet opgericht worden door ten minste drie personen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een cv met beperkte aansprakelijkheid en een cv met onbeperkte aansprakelijkheid. Voordelen In de cvba zijn alle vennoten slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden. Nadelen In de cvba is een notariële akte nodig voor de oprichting. Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. In de cvoa zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk. 5. De vennootschap oprichten 5.1 Een financieel plan opstellen Wanneer je een nv, (e)bvba of cvba of Comm.VA wilt oprichten, moet je eerst een financieel plan (laten) opstellen. Dat plan moet een gedetailleerd overzicht geven van de financiële inkomsten en behoeften gedurende de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het financiële plan wordt voorgelegd aan een notaris, die het ook bewaart. Als de onderneming failliet gaat tijdens de eerste drie jaar en achteraf blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was voor de eerste twee werkjaren, dan kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap in de eerste twee jaren is aangegaan. 5.2 Een oprichtingsakte opstellen In de oprichtingsakte moeten de statuten van de vennootschap worden opgenomen: de identiteit van de oprichters, naam en doel 15

16 van de vennootschap, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm.V volstaat een onderhandse akte. Voor de publicatie ervan kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, Comm.VA en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Voor een inbreng in natura is een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters nodig. 5.3 De oprichtingsakte registreren, neerleggen en bekendmaken De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën: voor de authentieke akten (notariële akten): binnen de vijftien dagen voor onderhandse akten: binnen de vier maanden. Daarna moet een uittreksel uit de oprichtingsakte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Met je ondernemingsnummer ga je langs bij Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst voor je vennootschap opstellen en je ondernemersvaardigheden controleren. Pas nadat het ondernemingsloket de handelshoedanigheid heeft geactiveerd, kan je van start gaan met je onderneming. Binnen de vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad. Deze bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtingsakte) is heel belangrijk. Het ontbreken ervan betekent dat 16

17 de akte behoudens uitzondering niet inroepbaar is tegen derden. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen. De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekennen. 5.4 Aanleggen vennootschapsregister In de nv, de Comm.VA, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd dat op de maatschappelijke zetel ter inzage ligt. Dit register vermeldt per vennoot naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden. 5.5 Vennootschapsbijdrage Elke vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-verblijfhouders moet jaarlijks een vennootschapsbijdrage te betalen. Regel de aansluiting van je vennootschap bij de start van je activiteiten bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, samen met je aansluiting als zelfstandige. De vennootschapsbijdrage moet je één keer per jaar in juni betalen. Heeft je vennootschap een balanstotaal hoger dan ,86 euro, dan moet je 868 euro betalen. Kleine vennootschappen, met een balanstotaal dat lager is dan ,86 euro betalen 347,50 euro vennootschapsbijdrage (cijfers 2014). 17

18

19 2 Naar het ondernemingsloket

20 1. Vooraf Vooraleer Xerius Ondernemingsloket de inschrijving van je onderneming kan regelen, moet je nog enkele dingen in orde brengen: 1.1 Zichtrekening openen Voor een eenmanszaak is deze best verschillend van je privérekening. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Vergeet niet dit bankrekeningnummer te vermelden op al je uitgaande documenten. 1.2 Voorafgaande vergunningen Deze vergunningen zijn voorafgaand, omdat je ze moet kunnen voorleggen bij de inschrijving van je onderneming. In de meeste gevallen worden ze tegelijk met je inschrijving in orde gebracht. Machtiging ambulante handel Als je producten wilt verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die je aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) hebt gemeld, kan het zijn dat je een machtiging ambulante handel nodig hebt. Het gaat om: deur-aan-deur verkopen, verkopen op de openbare weg en op de openbare en private markten. Je vraagt deze machtiging aan bij Xerius Ondernemingsloket. Je moet hiervoor basiskennis bedrijfsbeheer aantonen en soms ook beroepskennis. Als je ook deur-aan-deur verkoopt, moet je bovendien een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Kermisattractie Als je een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel wilt uitbaten, heb je een machtiging kermisactiviteiten nodig. Deze machtiging vraag je aan bij Xerius Ondernemingsloket. Ook voor deze machtiging moet je basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Vergunning beenhouwer - spekslager Ga je een beenhouwerij of spekslagerij uitbaten? Ben je van plan vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees te gaan verkopen, te koop te stellen, voor verkoop te bewaren of met het oog op verkoop uit te snijden? Dan moet je een vergunning van beenhouwer-spekslager aanvragen. Dit kan je doen bij Xerius Ondernemingsloket of bij de FOD Economie (dienst Economische Vergunningen). 20

21 Beroepskaart Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) en Zwitserland kunnen vrij een onderneming oprichten in België. Wie daar niet toe behoort en in België een zelfstandige activiteit wil opstarten, kan een verblijfsvergunning en/of een beroepskaart nodig hebben. De beroepskaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en maximaal vijf jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing. De beroepskaart wordt toegekend door de FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie. Woon je in België? Vraag je beroepskaart aan bij Xerius Ondernemingsloket. Je woont niet in België? Klop aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiger van het land waar je verblijft. 2. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Wanneer je een handels- of ambachtsactiviteit gaat uitoefenen, moet je je onderneming als handelsonderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor deze inschrijving kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket onderzoekt of je over de nodige vaardigheden beschikt om een eigen onderneming te starten en bezorgt je vervolgens een ondernemingsnummer: de identiteitskaart van jouw onderneming. De gegevens van je onderneming worden door het ondernemingsloket ingegeven in de KBO. Dat is een centrale databank die de gegevens van alle ondernemingen in België bevat. Zo kunnen ze door de officiële instanties worden opgevraagd. 21

22 Wat moet je zeker meebrengen naar Xerius Ondernemingsloket? DDidentiteitskaart (eventueel beroepskaart) DDbewijsstukken basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis DDbankrekeningnummer DDde activiteiten die je wilt gaan uitoefenen en de handelsbenaming DDals je een vennootschap opricht: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel DDeventueel voorafgaande vergunningen Regel je inschrijving in de KBO en je aansluiting online in 5 eenvoudige stappen via 2.1 Ondernemersvaardigheden bewijzen Als je in België een eigen zaak wilt opstarten, moet je over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet elke kmo die een handelsactiviteit uitoefent, basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet je bovendien bijkomend beroepskennis aantonen. Deze maatregel is destijds ingevoerd om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden. Zowel eenmanszaken als vennootschappen moeten de ondernemersvaardigheden bewijzen en het is niet van belang of je start als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. 22

23 2.2 Kennis bedrijfsbeheer Wie bewijst basiskennis bedrijfsbeheer? In de eenmanszaak: jij als ondernemingshoofd een aangestelde: je echtgeno(o)t(e) je wettelijk samenwonende partner je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel samenwoont de zelfstandige helper die bloed- of aanverwant is van het ondernemingshoofd tot in de derde graad een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die het dagelijkse beheer daadwerkelijk uitoefent. In de vennootschap binnen de personenvennootschap (bvba, vof, enzovoort) altijd het orgaan van het dagelijks bestuur: de zaakvoerder binnen de kapitaalvennootschap (nv, cvoa, enzovoort) het orgaan van het dagelijks bestuur: de gedelegeerd bestuurder of wanneer er geen gedelegeerd bestuurder benoemd is, een van de bestuurders een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, belast met de dagelijkse leiding (via een benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad). Hoe bewijs je de kennis bedrijfsbeheer? Je kan basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van diploma s of op basis van ervaring opgedaan tijdens de laatste vijftien jaar. Volgende diploma s worden onder meer aanvaard als bewijs: diploma hoger onderwijs bestaand vestigingsgetuigschrift. Akten afgeleverd voor 30 september 2000 diploma hoger secundair onderwijs (aso, tso, kso) diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, 23

24 boekhouden, verkoop of kantoor attest eerste jaar ondernemersopleiding een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig is verklaard met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer aanvullend getuigschrift over de basiskennis bedrijfsbeheer (afhankelijk van het jaar en de onderwijsvorm waarin het behaald is). Akten afgeleverd na 30 september 2000 getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig is verklaard met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Volgende ervaring opgedaan tijdens de laatste vijftien jaar voldoet ook als bewijs: drie jaar in hoofdberoep of vijf jaar in bijberoep als zelfstandig ondernemingshoofd of als orgaan van het dagelijkse bestuur van een vennootschap vijf jaar als zelfstandig helper vijf jaar als bediende in een leidinggevende functie vijf jaar als meewerkende echtgeno(o)te. 2.3 Beroepskennis Om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen, moet je aantonen dat je kennis hebt van dat specifieke beroep. Het gaat om beroepen waarover de overheid en de betreffende beroepsorganisatie geoordeeld hebben dat er een opleiding of ervaring vereist is om dit beroep te kunnen uitoefenen. De voorwaarden verschillen naargelang de moeilijkheid van het beroep. Voor deze gereglementeerde beroepen moet je beroepskennis aantonen: Fietsen en motorvoertuigen rijwielactiviteiten intersectorale kennis motorvoertuigen sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton 24

25 sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton. Bouw en elektrotechniek ruwbouw dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten stukadoor-, cementeer-, en dekvloeractiviteiten schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten installatietechnieken cv, klimaatregeling, gas en sanitair elektrotechnieken tegel-, marmer-, en natuursteenactiviteiten eindafwerking algemeen aannemer. Personenverzorging kapper schoonheidsspecialist voetverzorger masseur opticien dentaaltechnicus begrafenisondernemer. Voeding slager-groothandelaar restaurateur of traiteur-banketaannemer brood- en banketbakker. Andere installateur-frigorist droogkuiser-verver. 1. Wie bewijst de beroepskennis? In de eenmanszaak: jij als ondernemingshoofd een aangestelde: je echtgeno(o)t(e) je wettelijk samenwonende partner je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel 25

26 samenwoont de zelfstandige helper die bloed- of aanverwant is tot in de derde graad een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die het dagelijkse technische beheer daadwerkelijk uitoefent. In de vennootschap: het orgaan van het dagelijks bestuur: de zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of een van de bestuurders een werkende vennoot belast met de technische leiding (benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad) een werknemer belast met de technische leiding (via een lastgevingovereenkomst). 2. Hoe bewijs je de beroepskennis? Met akten en diploma s: eindakten uitgereikt door een onderwijsinrichting die door een gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd is een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de centrale examencommissie. De akten verschillen naargelang de activiteit een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de te bewijzen beroepskennis. Door praktijkervaring: je moet aantonen dat je praktijkervaring hebt opgedaan binnen een bepaalde periode (afhankelijk van je beroep) voorafgaand aan je inschrijving. Volgende ervaring kan als bewijs gelden: zelfstandig ondernemingshoofd mandataris of werkend vennoot in een vennootschap zelfstandig helper meewerkend echtgeno(o)t(e) loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit. Hoeveel praktijkervaring je moet hebben, is afhankelijk van het beroep dat je gaat uitoefenen. Contacteer ons: wij zoeken voor je uit of jouw ervaring in aanmerking komt om de beroepskennis te bewijzen. 26

27 2.4 Vrijstelling van basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis In sommige gevallen hoef je geen basiskennis bedrijfsbeheer of beroepskennis aan te tonen: Overlijden van een ondernemer de overlevende partner is definitief vrijgesteld (als de partners getrouwd waren, wettelijk samenwoonden, of feitelijk samenwoonden sinds ten minste zes maanden) de kinderen van een overleden ondernemer (natuurlijk persoon) zijn drie jaar vrijgesteld vanaf het overlijden of vanaf hun meerderjarigheid. Overname Bij identieke overname van de volledige handelszaak zijn de overnemers gedurende een jaar vrijgesteld van zowel bedrijfsbeheer als beroepskennis. Verworven recht Natuurlijke personen en vennootschappen die op 1 januari 1999 waren ingeschreven in het handelsregister, zijn definitief vrijgesteld voor bedrijfsbeheer. Voor de beroepskennis moeten we eerst nagaan vanaf welke datum een bepaald beroep gereglementeerd werd. Vrijgestelde beroepen Wanneer je een beroep gaat uitoefenen waarvoor je vooraf een vergunning nodig hebt van een beroepsinstituut, hoef je de basiskennis bedrijfsbeheer bij het ondernemingsloket niet aan te tonen. Voor deze beroepen worden de ondernemers vaardigheden immers onderzocht door het beroepsinstituut: vastgoedmakelaar/stagiair-vastgoedmakelaar verzekeringsagent en -makelaar agent en makelaar in bank- en beleggingsdiensten vervoer van goederen over de weg vervoer van personen over de weg vervoer van goederen over de binnenwateren directeur van een autorijschool. 27

28 Xerius Ondernemingsloket heeft wel een kopie van de vergunning van het beroepsinstituut nodig bij inschrijving. Niet-kmo Een startende onderneming wordt beschouwd als niet-kmo wanneer meer dan 25% van de aandelen in handen zijn van één of meer nietkmo s. Een niet-kmo heeft: op jaarbasis gemiddeld meer dan vijftig werknemers gedurende de twee vorige boekjaren. Voor zover ze werknemer zijn van dezelfde (rechts-)persoon, moeten alle werknemers, wereldwijd, in aanmerking worden genomen. of een jaaromzet die groter is dan zeven miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal dat groter is dan vijf miljoen euro gedurende de twee vorige boekjaren. 3. Activeren btw-hoedanigheid Iedere persoon die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, ook in bijberoep. Xerius Ondernemingsloket maakt voor jou de activering van de btw in orde: via een internetapplicatie brengen wij het bevoegde btw-controlekantoor snel op de hoogte. 28

29 4. Bijkomende vergunningen Als startende ondernemer heb je vaak ook nog andere vergunningen nodig. Meer informatie en een overzicht van alle vergunningen vind je op Wat betaal je aan Xerius? De overheid bepaalt een eenheidstarief per vestigingseenheid voor alle basisdiensten die het ondernemingsloket voor je kan uitvoeren. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van alle diensten van Xerius Ondernemingsloket, vind je op 29

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016

IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 1 IK HEB MIJN PENSIOEN OPGENOMEN TUSSEN 1 APRIL 2015 EN 1 JUNI 2016 Vermijden van herzieningen van sociale bijdragen na pensionering, voorwaarden en aandachtspunten 1 INLEIDING Sinds 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Komt u toe met 1.000 euro per maand?

Komt u toe met 1.000 euro per maand? Komt u toe met 1.000 euro per maand? Dit is nochtans het gemiddelde pensioen van een zelfstandige. U zou niet de eerste zelfstandige zijn die na een succesvolle carrière eindigt met een beperkt pensioen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? IK BEREID ME VOOR IK START EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Welke rechtsvorm kies je voor je onderneming PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 1 IK BEREID ME VOOR IK START

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo

Vennootschap? Ja, www.baertplan.be/bryo Vennootschap? Ja, maar www.baertplan.be/bryo Stijn Baert 23/12/1980 www.baertplan.be stijn@baertplan.be http://www.linkedin.com/in/baertstijn 10 jaar ervaring KBC/ING/AG Insurance Doelstelling Systematisch

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot

Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot 1 Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot Beste boekhouder of accountant, Ziehier het allereerste nummer van onze tweemaandelijke informatiebrochure Sociaal Statuut. Hierin zullen we telkens

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen

MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen MA AGEME TVE OOTSCHAP Voor- en nadelen Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al dan niet over

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

De organisator is een feitelijke vereniging

De organisator is een feitelijke vereniging De organisator is een feitelijke vereniging Het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 legt een aantal specifieke voorwaarden op voor feitelijke verenigingen die kinderopvang voor baby s en peuters organiseren.

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie