Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen."

Transcriptie

1 Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

2 Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde me gerust en begeleidde me tijdens het hele proces van A tot Z. Barbara - zelfstandig bloemiste

3 Wie is Xerius? Xerius is een gedreven, onafhankelijke organisatie ten dienste van ondernemende mensen. Mensen zoals jij: zelfstandigen, werknemers en werkgevers, individuen en gezinnen. Meer dan gezinnen, werkgevers, zelfstandigen en vennoot schappen doen een beroep op onze diensten: Ondernemingsloket Sociale zekerheid voor zelfstandigen Aanvullende sociale verzekeringen Kinderbijslag Wat doet Xerius? Wij informeren en begeleiden je op het vlak van administratie, wettelijke verplichtingen, sociale verzekeringen en kinderbijslag. Zo kan je jezelf focussen op wat voor jou belangrijk is: de opstart en de uitbouw van je eigen zaak, je klanten en je gezin. Hoe doen we dit? Volgens de hoogste standaard. We willen de beste zijn. We kunnen hiervoor rekenen op onze kennis en ervaring. Maar we doen er alles aan om nog beter te worden. We analyseren onze werkmethodes, halen kwaliteits labels, volgen opleidingen, ontwikkelen online tools enzovoort. Op een menselijke manier. We willen onze klanten persoonlijk begeleiden, want iedereen en elke situatie is uniek. In duidelijke taal. Geen complex gedoe, geen moeilijke woorden of omwegen. Wij communiceren op een directe manier. We zoeken oplossingen om onze klanten te helpen.

4 Inhoud 1 Je opstart voorbereiden 7 1. Wanneer mag je een eigen zaak starten? 8 2. Steunmaatregelen 9 3. Eenmanszaak of vennootschap? De vennootschapsvormen De vennootschap oprichten 15 2 Naar het onder nemingsloket Vooraf Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Activeren btw-hoedanigheid Bijkomende vergunningen 29 3 Jouw sociale zekerheid als zelfstandige Je rechten en plichten als zelfstandige Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Hoe worden je sociale bijdragen berekend? Wanneer moet je betalen? Werkloos en zelfstandig worden Tijdskrediet of loopbaanonder breking en zelfstandige worden 42 4 Aanvullende verzekeringen Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (SVAPZ) Gewaarborgd Inkomen Individuele Pensioentoezegging (IPT) 49 Wat je nog moet weten Boekhoudkundige verplichtingen Btw aanrekenen Belastingen betalen Starten als werkgever 54 COLOFON Deze publicatie is een initiatief van Xerius om starters wegwijs te maken bij de aanvang van hun zelfstandige loopbaan. Niets in deze uitgave mag overgenomen worden, tenzij met uitdrukkelijke bronvermelding en de auteur, Xerius. Versie januari 2015, de meest recente cijfers vind je steeds op

5

6

7 1 Je opstart voorbereiden

8 1. Wanneer mag je een eigen zaak starten? Iedereen mag in België in principe een eigen onderneming beginnen. De wet legt wel enkele voorwaarden en beperkingen op. Je mag in België geen eigen handelsonderneming starten als je: jonger dan 18 jaar bent. Een ondernemingsnummer kan je vanaf je 18 jaar aanvragen. Aansluiten als zelfstandige kan je vanaf 1 september in het jaar waarin je 18 wordt. gerechtelijk en wettelijk onbekwaam bent verklaard. advocaat, notaris, rechter, gerechtsdeurwaarder of boekhouder/ accountant bent. Je mag nooit tegelijk één van deze beroepen uitoefenen en een handelsonderneming oprichten. Deze lijst is niet volledig. failliet bent verklaard: in bepaalde gevallen kan de rechtbank van koophandel je verbieden (opnieuw) een onderneming op te starten, bijvoorbeeld als blijkt dat je door een grove fout hebt bijgedragen tot het faillissement van je zaak. En dit voor een periode van minimum drie en maximum tien jaar na de faillietverklaring. Dat verbod kan wel worden ingetrokken in geval van eerherstel. Om in België een eigen zaak op te richten, moet je voldoen aan deze voorwaarden: aantonen dat je over voldoende kennis beschikt om een onderneming te leiden voor bepaalde beroepen: bewijzen dat je over voldoende beroepskennis beschikt afhankelijk van jouw activiteiten: over bepaalde licenties, erkenningen of vergunningen beschikken als je niet tot de EER (Europese Economische Ruimte) behoort en toch in België een onderneming in eigen naam wilt oprichten, kan het zijn dat je een beroepskaart en/of een verblijfsvergunning nodig hebt. 8

9 2. Steunmaatregelen Winwinlening Met de Winwinlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanmoedigen om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. Kmo-Portefeuille Kmo-Portefeuille is de naam voor de geïntegreerde subsidie maatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen, met steun van de Vlaamse overheid, ondernemerschapsbevorderende diensten kunnen inkopen zoals opleiding en advies over ondernemen, innoveren en internationaliseren. Groeipremie De Groeipremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. De aanvragen worden na de indieningsperiode in een wedstrijdformule met elkaar vergeleken en aan de best scorende projecten wordt een groeipremie toegekend, totdat het vooraf vastgestelde budget uitgeput is. Waarborgregeling De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer een ondernemer als starter, kmo of vrij beroep - onvoldoende zekerheden kan voorleggen. De overheid stelt zich borg. Steun bij aanwerving De overheid verleent steun bij aanwerving van personeel via banenplannen en diverse andere steunmaatregelen. Zo is er voor starters een vermindering van sociale bijdragen bij de eerste, tweede en derde aanwerving. 9

10 3. Eenmanszaak of vennootschap? Een van de belangrijkste keuzes bij de start van je activiteiten is de rechtsvorm van jouw onderneming. De basisvormen zijn de vennootschap en de eenmanszaak. De keuze tussen eenmanszaak en vennootschap is een grondige afweging waard, want beide hebben voor- en nadelen. Voor gedetailleerde informatie hierover, raden we je aan een boekhouder of accountant te contacteren. Wij zetten de belangrijkste informatie alvast op een rijtje. Eenmanszaak De eenmanszaak is ongetwijfeld de meest natuurlijke en eenvoudige ondernemingsvorm. Een persoon is eigenaar en draagt ook persoonlijk alle verantwoordelijkheid. Voordelen Alle winst is voor de eigenaar. De ondernemer geniet een sterk gezag en is aan niemand rekenschap verschuldigd. Beperkte administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. Er is geen minimumkapitaal vereist. Nadelen Onbeperkte aansprakelijkheid: er is geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen. De ondernemer is met zijn totale bezit verantwoordelijk voor de goede afloop van zijn handelsverrichtingen. Geringe continuïteit: ziekte of overlijden van de ondernemer kan betekenen dat de eenmanszaak moet worden stopgezet. Ook de erfopvolging kan problemen veroorzaken. Alle inkomsten van de onderneming worden belast in de personenbelasting. De personenbelasting is meestal hoger dan de vennootschapsbelasting. 10

11 Vennootschap In een vennootschap is er een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en dat van de ondernemer. Het financiële risico wordt dus beperkt. Voordelen Het kapitaal wordt door meerdere personen samengebracht (behalve in een e-bvba). In de meeste vennootschapsvormen (bvba, nv, cvba) zijn de vennoten slechts aansprakelijk voor hun inbreng. De vennootschap wordt belast in het stelsel van de vennootschapsbelasting en dat is voordeliger. Het wegvallen of overlijden van één van de vennoten leidt niet tot het einde van de vennootschap. Nadelen De winst moet verdeeld worden onder de vennoten. Grotere oprichtingskosten. Meestal is er een minimumkapitaal vereist. Zwaardere boekhoudkundige verplichtingen.

12 4. De vennootschapsvormen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) De bvba is zeer populair als familievennootschap, omdat zij zeer gesloten kan worden gehouden (door beperking in de overdracht van aandelen). Ook voor vrije beroepen is de bvba interessant, want het is de enige vennootschapsvorm die geldig kan worden opgericht door één persoon. Voordelen Mogelijkheid om het aantal vennoten te beperken tot (ten minste) één. De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng. De aandelen zijn op naam en slechts beperkt overdraagbaar waardoor het familiale karakter bewaard kan blijven. Weinig minimumkapitaal vereist. Nadelen De oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting). Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Startersbvba (S-bvba) Sinds 1 juni 2010 bestaat deze nieuwe vennootschapsvorm voor beginnende ondernemers. Startende ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om een vennootschap (rechtspersoon) op te richten zonder dat ze meteen een groot startkapitaal nodig hebben. Tegelijkertijd kunnen zij genieten van de voordelen die de bvba biedt. De belangrijkste eigenschap van de Startersbvba is dat bij oprichting slechts 1 euro startkapitaal is vereist, in plaats van euro bij een gewone bvba. Naamloze vennootschap (nv) De nv wordt meestal gebruikt voor grotere, kapitaalkrachtige ondernemingen waarin de nadruk ligt op het anoniem verzamelen van kapitaal. Het minimumkapitaal in de nv bedraagt euro. Dat bedrag moet volledig volgestort zijn bij oprichting. De nv heeft minstens twee vennoten nodig en een raad van bestuur met minimum drie bestuurders. 12

13 Voordelen Alle vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk. De aandelen zijn in principe vrij overdraagbaar. Er kunnen winstbewijzen worden uitgegeven. Nadelen De oprichtingsmodaliteiten zijn complex en relatief duur (registratierechten, notariële akte, publicatieverplichting). Grotere boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Hoog startkapitaal. Vennootschap onder firma (vof) De vof is de eenvoudigste vennootschapsvorm, het is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat de vennootschap in principe ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. En dat vennoten hun aandelen niet kunnen verkopen of schenken zonder akkoord van de medevennoten. Een vof heeft enkel werkende vennoten, geen stille vennoten. Voordelen Er is geen minimumkapitaal vereist. De oprichting kan via een onderhandse akte gebeuren (geen notaris nodig). Het familiale karakter blijft bewaard. Beperkte verplichtingen op het gebied van openbaarmaking (o.a. geen jaarrekening publiceren). Nadelen Alle vennoten zijn persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vof. Het faillissement van de vof betekent ook het faillissement van de vennoten. 13

14 Gewone commanditaire vennootschap (Comm.V) De gewone commanditaire vennootschap bestaat uit werkende (beherende) en stille vennoten (geldschieters). In tegenstelling tot de werkende vennoten zijn de stille vennoten slechts beperkt aansprakelijk, maar ze mogen zich niet inlaten met het bestuur van de vennootschap. Voordelen De voordelen zijn dezelfde als bij een vof. De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk voor hun inbreng, hun privégoederen kunnen niet aangetast worden. Nadelen De nadelen zijn dezelfde als bij een vof. De stille vennoten mogen zich niet openlijk inlaten met het beheer van de vennootschap. Doen ze dat wel, dan worden ze onbeperkt aansprakelijk. Commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) Ook de commanditaire vennootschap op aandelen bestaat uit werkende (beherende) en stille vennoten. In een Comm.VA kunnen er aandelen worden uitgegeven, het is dus een kapitaalvennootschap op dit vlak. Maar op bestuurlijk vlak is het een personenvennootschap. De zaakvoerder(s) word(en) benoemd voor onbepaalde duur en kunnen hun opvolger(s) statutair vastleggen. Voordelen De stille vennoten zijn zoals bij een Comm.V alleen aansprakelijk voor hun inbreng. De aandelen zijn vrij overdraagbaar. Een Comm.VA kan een goede rechtsvorm zijn voor familiebedrijven door de ruime bevoegdheden van de zaakvoerders en de mogelijkheid om in de opvolging te voorzien. Nadelen Beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De oprichting moet bij notariële akte gebeuren. Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Er is een hoog startkapitaal nodig voor de oprichting. 14

15 Coöperatieve vennootschap met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid (cvba cvoa) De coöperatieve vennootschap is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbreng. Het is bovendien mogelijk om nieuwe leden op te nemen en vennoten uit te sluiten tegen terugbetaling van hun aandelen. Een cvba of cvoa moet opgericht worden door ten minste drie personen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een cv met beperkte aansprakelijkheid en een cv met onbeperkte aansprakelijkheid. Voordelen In de cvba zijn alle vennoten slechts beperkt aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng. De vennoten kunnen gemakkelijk in- en uittreden. Nadelen In de cvba is een notariële akte nodig voor de oprichting. Zware boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. In de cvoa zijn alle vennoten onbeperkt aansprakelijk. 5. De vennootschap oprichten 5.1 Een financieel plan opstellen Wanneer je een nv, (e)bvba of cvba of Comm.VA wilt oprichten, moet je eerst een financieel plan (laten) opstellen. Dat plan moet een gedetailleerd overzicht geven van de financiële inkomsten en behoeften gedurende de eerste twee werkjaren van de vennootschap. Het financiële plan wordt voorgelegd aan een notaris, die het ook bewaart. Als de onderneming failliet gaat tijdens de eerste drie jaar en achteraf blijkt dat het maatschappelijk kapitaal ontoereikend was voor de eerste twee werkjaren, dan kunnen de oprichters van de vennootschap aansprakelijk gesteld worden voor de verbintenissen die de vennootschap in de eerste twee jaren is aangegaan. 5.2 Een oprichtingsakte opstellen In de oprichtingsakte moeten de statuten van de vennootschap worden opgenomen: de identiteit van de oprichters, naam en doel 15

16 van de vennootschap, de regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm.V volstaat een onderhandse akte. Voor de publicatie ervan kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, Comm.VA en een cvba is een authentieke akte vereist, opgemaakt door een notaris. Voor een inbreng in natura is een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters nodig. 5.3 De oprichtingsakte registreren, neerleggen en bekendmaken De oprichtingsakte moet vervolgens geregistreerd worden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën: voor de authentieke akten (notariële akten): binnen de vijftien dagen voor onderhandse akten: binnen de vier maanden. Daarna moet een uittreksel uit de oprichtingsakte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Met je ondernemingsnummer ga je langs bij Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket zal een activiteitenlijst voor je vennootschap opstellen en je ondernemersvaardigheden controleren. Pas nadat het ondernemingsloket de handelshoedanigheid heeft geactiveerd, kan je van start gaan met je onderneming. Binnen de vijftien dagen na de neerlegging moet het uittreksel uit de oprichtingsakte ook gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt aan de hand van een formulier verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank van koophandel. De griffie verzendt de nodige stukken zelf naar het Staatsblad. Deze bekendmaking van de vennootschapsakten (o.m. de oprichtingsakte) is heel belangrijk. Het ontbreken ervan betekent dat 16

17 de akte behoudens uitzondering niet inroepbaar is tegen derden. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen. De griffie zal de identificatiegegevens van de onderneming invoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en aan de vennootschap een ondernemingsnummer toekennen. 5.4 Aanleggen vennootschapsregister In de nv, de Comm.VA, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd dat op de maatschappelijke zetel ter inzage ligt. Dit register vermeldt per vennoot naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen. Ook de overdrachten worden in het register bijgehouden. 5.5 Vennootschapsbijdrage Elke vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-verblijfhouders moet jaarlijks een vennootschapsbijdrage te betalen. Regel de aansluiting van je vennootschap bij de start van je activiteiten bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds, samen met je aansluiting als zelfstandige. De vennootschapsbijdrage moet je één keer per jaar in juni betalen. Heeft je vennootschap een balanstotaal hoger dan ,86 euro, dan moet je 868 euro betalen. Kleine vennootschappen, met een balanstotaal dat lager is dan ,86 euro betalen 347,50 euro vennootschapsbijdrage (cijfers 2014). 17

18

19 2 Naar het ondernemingsloket

20 1. Vooraf Vooraleer Xerius Ondernemingsloket de inschrijving van je onderneming kan regelen, moet je nog enkele dingen in orde brengen: 1.1 Zichtrekening openen Voor een eenmanszaak is deze best verschillend van je privérekening. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Vergeet niet dit bankrekeningnummer te vermelden op al je uitgaande documenten. 1.2 Voorafgaande vergunningen Deze vergunningen zijn voorafgaand, omdat je ze moet kunnen voorleggen bij de inschrijving van je onderneming. In de meeste gevallen worden ze tegelijk met je inschrijving in orde gebracht. Machtiging ambulante handel Als je producten wilt verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die je aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) hebt gemeld, kan het zijn dat je een machtiging ambulante handel nodig hebt. Het gaat om: deur-aan-deur verkopen, verkopen op de openbare weg en op de openbare en private markten. Je vraagt deze machtiging aan bij Xerius Ondernemingsloket. Je moet hiervoor basiskennis bedrijfsbeheer aantonen en soms ook beroepskennis. Als je ook deur-aan-deur verkoopt, moet je bovendien een uittreksel uit het strafregister voorleggen. Kermisattractie Als je een kermisattractie of kermisgastronomie met bediening aan tafel wilt uitbaten, heb je een machtiging kermisactiviteiten nodig. Deze machtiging vraag je aan bij Xerius Ondernemingsloket. Ook voor deze machtiging moet je basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Vergunning beenhouwer - spekslager Ga je een beenhouwerij of spekslagerij uitbaten? Ben je van plan vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees te gaan verkopen, te koop te stellen, voor verkoop te bewaren of met het oog op verkoop uit te snijden? Dan moet je een vergunning van beenhouwer-spekslager aanvragen. Dit kan je doen bij Xerius Ondernemingsloket of bij de FOD Economie (dienst Economische Vergunningen). 20

21 Beroepskaart Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) en Zwitserland kunnen vrij een onderneming oprichten in België. Wie daar niet toe behoort en in België een zelfstandige activiteit wil opstarten, kan een verblijfsvergunning en/of een beroepskaart nodig hebben. De beroepskaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en maximaal vijf jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing. De beroepskaart wordt toegekend door de FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie. Woon je in België? Vraag je beroepskaart aan bij Xerius Ondernemingsloket. Je woont niet in België? Klop aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiger van het land waar je verblijft. 2. Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Wanneer je een handels- of ambachtsactiviteit gaat uitoefenen, moet je je onderneming als handelsonderneming laten inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Voor deze inschrijving kan je terecht bij Xerius Ondernemingsloket. Het ondernemingsloket onderzoekt of je over de nodige vaardigheden beschikt om een eigen onderneming te starten en bezorgt je vervolgens een ondernemingsnummer: de identiteitskaart van jouw onderneming. De gegevens van je onderneming worden door het ondernemingsloket ingegeven in de KBO. Dat is een centrale databank die de gegevens van alle ondernemingen in België bevat. Zo kunnen ze door de officiële instanties worden opgevraagd. 21

22 Wat moet je zeker meebrengen naar Xerius Ondernemingsloket? DDidentiteitskaart (eventueel beroepskaart) DDbewijsstukken basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis DDbankrekeningnummer DDde activiteiten die je wilt gaan uitoefenen en de handelsbenaming DDals je een vennootschap opricht: bewijs van neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel DDeventueel voorafgaande vergunningen Regel je inschrijving in de KBO en je aansluiting online in 5 eenvoudige stappen via 2.1 Ondernemersvaardigheden bewijzen Als je in België een eigen zaak wilt opstarten, moet je over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet elke kmo die een handelsactiviteit uitoefent, basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. Voor een aantal gereglementeerde beroepen moet je bovendien bijkomend beroepskennis aantonen. Deze maatregel is destijds ingevoerd om zoveel mogelijk faillissementen te vermijden. Zowel eenmanszaken als vennootschappen moeten de ondernemersvaardigheden bewijzen en het is niet van belang of je start als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. 22

23 2.2 Kennis bedrijfsbeheer Wie bewijst basiskennis bedrijfsbeheer? In de eenmanszaak: jij als ondernemingshoofd een aangestelde: je echtgeno(o)t(e) je wettelijk samenwonende partner je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel samenwoont de zelfstandige helper die bloed- of aanverwant is van het ondernemingshoofd tot in de derde graad een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die het dagelijkse beheer daadwerkelijk uitoefent. In de vennootschap binnen de personenvennootschap (bvba, vof, enzovoort) altijd het orgaan van het dagelijks bestuur: de zaakvoerder binnen de kapitaalvennootschap (nv, cvoa, enzovoort) het orgaan van het dagelijks bestuur: de gedelegeerd bestuurder of wanneer er geen gedelegeerd bestuurder benoemd is, een van de bestuurders een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, belast met de dagelijkse leiding (via een benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad). Hoe bewijs je de kennis bedrijfsbeheer? Je kan basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen aan de hand van diploma s of op basis van ervaring opgedaan tijdens de laatste vijftien jaar. Volgende diploma s worden onder meer aanvaard als bewijs: diploma hoger onderwijs bestaand vestigingsgetuigschrift. Akten afgeleverd voor 30 september 2000 diploma hoger secundair onderwijs (aso, tso, kso) diploma hoger secundair beroepsonderwijs afdeling handel, 23

24 boekhouden, verkoop of kantoor attest eerste jaar ondernemersopleiding een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig is verklaard met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer aanvullend getuigschrift over de basiskennis bedrijfsbeheer (afhankelijk van het jaar en de onderwijsvorm waarin het behaald is). Akten afgeleverd na 30 september 2000 getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig is verklaard met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Volgende ervaring opgedaan tijdens de laatste vijftien jaar voldoet ook als bewijs: drie jaar in hoofdberoep of vijf jaar in bijberoep als zelfstandig ondernemingshoofd of als orgaan van het dagelijkse bestuur van een vennootschap vijf jaar als zelfstandig helper vijf jaar als bediende in een leidinggevende functie vijf jaar als meewerkende echtgeno(o)te. 2.3 Beroepskennis Om bepaalde beroepen te mogen uitoefenen, moet je aantonen dat je kennis hebt van dat specifieke beroep. Het gaat om beroepen waarover de overheid en de betreffende beroepsorganisatie geoordeeld hebben dat er een opleiding of ervaring vereist is om dit beroep te kunnen uitoefenen. De voorwaarden verschillen naargelang de moeilijkheid van het beroep. Voor deze gereglementeerde beroepen moet je beroepskennis aantonen: Fietsen en motorvoertuigen rijwielactiviteiten intersectorale kennis motorvoertuigen sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton 24

25 sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton. Bouw en elektrotechniek ruwbouw dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten stukadoor-, cementeer-, en dekvloeractiviteiten schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten installatietechnieken cv, klimaatregeling, gas en sanitair elektrotechnieken tegel-, marmer-, en natuursteenactiviteiten eindafwerking algemeen aannemer. Personenverzorging kapper schoonheidsspecialist voetverzorger masseur opticien dentaaltechnicus begrafenisondernemer. Voeding slager-groothandelaar restaurateur of traiteur-banketaannemer brood- en banketbakker. Andere installateur-frigorist droogkuiser-verver. 1. Wie bewijst de beroepskennis? In de eenmanszaak: jij als ondernemingshoofd een aangestelde: je echtgeno(o)t(e) je wettelijk samenwonende partner je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel 25

26 samenwoont de zelfstandige helper die bloed- of aanverwant is tot in de derde graad een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die het dagelijkse technische beheer daadwerkelijk uitoefent. In de vennootschap: het orgaan van het dagelijks bestuur: de zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of een van de bestuurders een werkende vennoot belast met de technische leiding (benoeming neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad) een werknemer belast met de technische leiding (via een lastgevingovereenkomst). 2. Hoe bewijs je de beroepskennis? Met akten en diploma s: eindakten uitgereikt door een onderwijsinrichting die door een gemeenschap ingericht, erkend of gesubsidieerd is een gelijkwaardig getuigschrift uitgereikt door de centrale examencommissie. De akten verschillen naargelang de activiteit een buitenlands diploma dat gelijkwaardig is met een Belgisch diploma dat aanvaard wordt voor de te bewijzen beroepskennis. Door praktijkervaring: je moet aantonen dat je praktijkervaring hebt opgedaan binnen een bepaalde periode (afhankelijk van je beroep) voorafgaand aan je inschrijving. Volgende ervaring kan als bewijs gelden: zelfstandig ondernemingshoofd mandataris of werkend vennoot in een vennootschap zelfstandig helper meewerkend echtgeno(o)t(e) loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit. Hoeveel praktijkervaring je moet hebben, is afhankelijk van het beroep dat je gaat uitoefenen. Contacteer ons: wij zoeken voor je uit of jouw ervaring in aanmerking komt om de beroepskennis te bewijzen. 26

27 2.4 Vrijstelling van basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis In sommige gevallen hoef je geen basiskennis bedrijfsbeheer of beroepskennis aan te tonen: Overlijden van een ondernemer de overlevende partner is definitief vrijgesteld (als de partners getrouwd waren, wettelijk samenwoonden, of feitelijk samenwoonden sinds ten minste zes maanden) de kinderen van een overleden ondernemer (natuurlijk persoon) zijn drie jaar vrijgesteld vanaf het overlijden of vanaf hun meerderjarigheid. Overname Bij identieke overname van de volledige handelszaak zijn de overnemers gedurende een jaar vrijgesteld van zowel bedrijfsbeheer als beroepskennis. Verworven recht Natuurlijke personen en vennootschappen die op 1 januari 1999 waren ingeschreven in het handelsregister, zijn definitief vrijgesteld voor bedrijfsbeheer. Voor de beroepskennis moeten we eerst nagaan vanaf welke datum een bepaald beroep gereglementeerd werd. Vrijgestelde beroepen Wanneer je een beroep gaat uitoefenen waarvoor je vooraf een vergunning nodig hebt van een beroepsinstituut, hoef je de basiskennis bedrijfsbeheer bij het ondernemingsloket niet aan te tonen. Voor deze beroepen worden de ondernemers vaardigheden immers onderzocht door het beroepsinstituut: vastgoedmakelaar/stagiair-vastgoedmakelaar verzekeringsagent en -makelaar agent en makelaar in bank- en beleggingsdiensten vervoer van goederen over de weg vervoer van personen over de weg vervoer van goederen over de binnenwateren directeur van een autorijschool. 27

28 Xerius Ondernemingsloket heeft wel een kopie van de vergunning van het beroepsinstituut nodig bij inschrijving. Niet-kmo Een startende onderneming wordt beschouwd als niet-kmo wanneer meer dan 25% van de aandelen in handen zijn van één of meer nietkmo s. Een niet-kmo heeft: op jaarbasis gemiddeld meer dan vijftig werknemers gedurende de twee vorige boekjaren. Voor zover ze werknemer zijn van dezelfde (rechts-)persoon, moeten alle werknemers, wereldwijd, in aanmerking worden genomen. of een jaaromzet die groter is dan zeven miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal dat groter is dan vijf miljoen euro gedurende de twee vorige boekjaren. 3. Activeren btw-hoedanigheid Iedere persoon die op regelmatige basis een zelfstandige activiteit uitoefent en daarbij goederen levert of diensten verleent, is in principe btw-plichtig, ook in bijberoep. Xerius Ondernemingsloket maakt voor jou de activering van de btw in orde: via een internetapplicatie brengen wij het bevoegde btw-controlekantoor snel op de hoogte. 28

29 4. Bijkomende vergunningen Als startende ondernemer heb je vaak ook nog andere vergunningen nodig. Meer informatie en een overzicht van alle vergunningen vind je op Wat betaal je aan Xerius? De overheid bepaalt een eenheidstarief per vestigingseenheid voor alle basisdiensten die het ondernemingsloket voor je kan uitvoeren. Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd. De tarieven van alle diensten van Xerius Ondernemingsloket, vind je op 29

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie