Uw eigen onderneming starten V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw eigen onderneming starten V20150402"

Transcriptie

1 Uw eigen onderneming starten V

2 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8 > Sluit aan bij een ziekenfonds...8 > Sluit aan bij een sociaal secretariaat...9 > Vennootschappen...9 De verbintenissen van Attentia sociaal verzekeringsfonds...10

3 Attentia helpt u starten als zelfstandige Een eigen zaak of vennootschap starten hoeft u helemaal niet af te schrikken. Via Eunomia, het ondernemingsloket van Attentia, kunnen wij alle wettelijke verplichtingen voor u in orde brengen: We schrijven u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). We bezorgen u een ondernemingsnummer. We controleren of u in orde bent met de vestigingswet. We vragen de nodige vergunningen aan. We schrijven u in bij de BTW. We sluiten u ook aan bij ons sociaal verzekeringsfonds (om in orde te zijn voor uw sociale zekerheid als zelfstandige). Indien u meteen personeel tewerkstelt, brengt ons sociaal secretariaat alle formaliteiten in orde. Ook wanneer u een vennootschap (BVBA, CV, NV, ) opricht, geeft Attentia u graag advies. Klaar voor de start Na het vervullen van deze formaliteiten bent u in principe klaar om van start te gaan met uw onderneming! Toch raden wij u aan om samen met uw boekhouder of accountant een ondernemingsplan op te stellen om de haalbaarheid van uw zaak te onderzoeken. Hierdoor zal u ook makkelijker krediet krijgen bij uw financiële instelling. Het vergt wel wat werk, maar het loont zeker de moeite. Zo kan u heel wat problemen voorzien en voorkomen. Onze website bevat heel wat informatie en is dus uw bezoekje meer dan waard! Daarnaast kan u met vragen en voor advies altijd terecht in onze kantoren. U vindt de gegevens op de achterzijde van deze brochure. Succes! Op de volgende pagina s vindt u hierover meer info. 1

4 Open een zichtrekening Als zelfstandige moet u een zichtrekening openen. Deze rekening moet op uw naam staan of op naam van de vennootschap. Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling dienen vermeld te worden op al uw facturen, brieven, bestelbons, enz.. Wat doet een ondernemingsloket voor u? Natuurlijke personen komen verplicht naar een ondernemingsloket voor: inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) en aanvraag ondernemingsnummer; Ga naar een ondernemingsloket Een ondernemingsloket is een private organisatie, erkend en gecontroleerd door de Federale Overheidsdienst Economie. Het loket brengt de wettelijke verplichtingen voor een startende zelfstandige in orde. Eunomia is het ondernemingsloket voor het sociaal verzekeringsfonds Attentia. Voor de controle op de vestigingsvoorwaarden (zie verder), voor de inschrijving en wijziging van uw gegevens dient u zich als ondernemer tot het ondernemingsloket te wenden. De tarieven voor het ondernemingsloket worden door de overheid vastgelegd. Eunomia ondernemingsloket biedt u naast de wettelijke diensten een aantal aanvullende diensten zoals activering, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, aanvraag vergunningen, aanvraag leurkaart en foorkaart, neerlegging akten bij de griffie, aansluiting sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds, ziekenfonds en startersformaliteiten. controle op vestigingsvoorwaarden en nodige voorafgaandelijke vergunningen; wijziging van gegevens bij de KBO. Wat is de KruispuntBank voor ondernemingen (KBO)? De KBO is een elektronische databank die alle identificatiegegevens van ondernemers en bedrijven opslaat die in België gevestigd of geregistreerd zijn. Elke startende zelfstandige moet zijn onderneming inschrijven in de KBO. U kan dat niet rechtstreeks doen, hiervoor moet u beroep doen op ons ondernemingsloket Eunomia. De procedure verschilt naargelang het gaat over een eenmanszaak of een vennootschap. Rechtspersonen (bvba, nv, ) gaan verplicht naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel voor de neerlegging van statuten en akten van benoeming, en alle wijzigingen ter zake, waaruit de KBO de identificatiegegevens van de onderneming haalt. Ze verkrijgen hun ondernemingsnummer via de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Wat is een ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer is een uniek nummer dat ondernemingen krijgen als ze zich inschrijven in de KBO. Het wordt gebruikt bij de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid. Het ondernemingsnummer is tevens het BTW-nummer van de commerciële onderneming. Ze komen daarna verplicht naar het ondernemingsloket voor: de controle over de vestigingsvoorwaarden en de voorafgaandelijke vergunningen; de inschrijving van de vestigings eenheid; alle wijzigingen die hierop betrekking hebben. Zowel natuurlijke personen als rechts personen, kunnen bij het ondernemingsloket terecht voor: activering/wijziging/stopzetting BTW: via een elektronische link met de BTW-administratie; aanvraag vergunningen en registraties; neerlegging aktes van vennootschappen (uitgezonderd oprichtingsakte); uittreksel uit de KBO. Controle op de vestigingswet Iedere onderneming die wil starten met handels-of ambachtactiviteiten en daarbij moet worden ingeschreven in de KBO, zal het bewijs moeten leveren van de basiskennis van bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis. Deze verplichting geldt voor iedere starter en handelsonderneming, hetzij als éénmanszaak, hetzij als vennootschap. Het maakt niet uit of men de activiteit uitoefent in hoofd- of bijberoep. 2 3

5 Het ondernemingsloket onderzoekt bij uw aanvraag tot inschrijving in de KBO of de onderneming voldoet aan deze vestigingsvoorwaarden. Bedrijfsbeheer > Wie kan de kennis van het bedrijfsbeheer bewijzen? het ondernemingshoofd zelf, zijn echtgenote of zijn samenwonende partner met wie hij minstens 6 maanden samenwoont; een loontrekkende; een zelfstandig helper (enkel toegelaten voor familieleden tot en met de derde graad); voor vennootschappen: de persoon belast met het dagelijks bestuur. > Hoe kan de kennis van het bedrijfsbeheer worden bewezen? met een diploma of getuigschrift; door praktijkervaring bv. als zelfstandig onder nemingshoofd; bijzondere gevallen: onderdanen van een EU-lidstaat die zich in België willen vestigen als zelfstandige kunnen zelfstandige praktijkervaring die ze hebben opgedaan in de EU-lidstaat aanwenden om in België de kennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen. Zij moeten daarvoor een EU-verklaring voorleggen uit de EU-lidstaat. > Wanneer kan u genieten van een vrijstelling? Onder bepaalde voorwaarden kan u genieten van een vrijstelling van het bewijs van bedrijfsbeheer: bij voortzetting van de onderneming van uw overleden echtgeno(o)t(e), partner of ouders; bij overname van een volledige onderneming geldt een vrijstelling van één jaar; als het zelfstandig beroep al door een andere wet gereglementeerd is op het vlak van bedrijfsbeheer (vastgoedmakelaar, landmeter-expert, vervoerder van goederen over de weg,...) en als er een vergunning op naam werd afgeleverd; als uw onderneming geen KMO is. Daarvoor moet u minstens voldoen aan 1 van de volgende criteria: gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen op jaarbasis, minstens 25 % van de aandelen zijn in handen van één of meer niet-kmo s, de jaaromzet is groter dan 7 miljoen of de jaarbalans is groter dan 5 miljoen. Beroepskennis Naast de kennis van het bedrijfsbeheer bestaan er een reeks gereglementeerde beroepen waar ook beroepskennis moet worden bewezen. > Wie kan de beroepskennis bewijzen? het ondernemingshoofd zelf, zijn echtgenote, zijn samenwonende partner met wie hij minstens 6 maanden samenwoont; een loontrekkende; een zelfstandig helper enkel toegelaten voor familieleden t.e.m. de derde graad; voor vennootschappen: de persoon belast met het technisch beheer (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder, werkend vennoot, loontrekkende). > Hoe kan de beroepskennis worden bewezen? met een diploma of getuigschrift; door praktijkervaring bv. als zelfstandig onder nemingshoofd. > Wanneer kan u genieten van een vrijstelling? Onder bepaalde voorwaarden kan de onderneming genieten van een vrijstelling van het bewijs van beroepskennis: bij voortzetting van de onderneming van uw overleden echtgeno(o)t(e), partner of ouders; bij overname van een volledige onderneming geldt een vrijstelling van één jaar; als het zelfstandig beroep al door een andere wet gereglementeerd is op het vlak van bedrijfsbeheer (vastgoedmakelaar, landmeter-expert, vervoerder van goederen over de weg,...) en als er een vergunning op naam werd afgeleverd; als uw onderneming geen KMO is. Daarvoor moet u minstens voldoen aan één van de volgende criteria: gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen op jaarbasis, minstens 25 % van de aandelen zijn in handen van één of meer niet-kmo s, de jaaromzet is groter dan 7 miljoen of de jaarbalans is groter dan 5 miljoen. 4 5

6 Vergunningen Voor bepaalde beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de aard van uw activiteit zijn extra vergunningen of een registratie nodig: Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV); Vervoervergunning; Vergunningen sterke dranken en/of gegiste dranken; Leurkaart/foorkaart. Lijst met de gereglementeerde beroepen Elektronische BTW-activering Na de inschrijving in de KBO laat de ondernemer die BTW-plichtig is, zijn ondernemingsnummer activeren bij de BTW zodat het ondernemingsnummer tevens de functie krijgt van BTW-nummer. U kan daarvoor bij ons ondernemingsloket terecht. De aangifte gebeurt elektronisch en heeft als voordeel dat de gegevens onmiddellijk in het bestand van de BTW-administratie terechtkomen. Indien u een van deze activiteiten wenst uit te oefenen, dan is hiervoor een bijkomend attest nodig: ofwel een diploma van deze activiteit, ofwel via uw praktijkervaring. Mechanica Motorvoertuigen intersectoraal Motorvoertuigen tot 3,5 ton Motorvoertuigen boven 3,5 ton Rijwielen Personenverzorging Kapper-kapster Schoonheidsspecialist(e) Voetverzorg(st)er Masseur/masseuse Opticien Dentaaltechnicus Begrafenisondernemer Voeding Brood- en banketbakker Restaurateur of traiteur-banket aannemer Slager-groothandelaar Bouw Ruwbouw Stukadoor,cementeer en dekvloeractiviteiten Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker Algemeen schrijnwerk Eindafwerking Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaat regeling, gas en sanitair Elektrotechniek Algemeen aannemer Andere Installateur-frigorist Droogkuiser - verver Vrije en niet-commerciële beroepen Wie een vrij beroep start, moet zich vooraf via een ondernemingsloket inschrijven in de KBO. Ook rechtspersonen die het ondernemingsnummer ontvingen bij de neerlegging van de statuten, moeten zich tot een ondernemingsloket wenden. Het loket schrijft de basisgegevens, de activiteiten en de vestigingseenheden in. Na de inschrijving vraagt u de toelating aan bij de Orde, het Instituut of de Kamer, indien u hieraan onderworpen bent, of bij de FOD Economie voor landmeters-experts of via een automatische link met de FOD Volksgezondheid voor de medische en paramedische vrije beroepen. De eerste inschrijving voor beoefenaars van een vrij beroep is gratis. Er is vrijstelling van bedrijfsbeheer en beroepskennis. Van wie op 30 juni 2009 reeds een vrij beroep uitoefende, werden de gegevens door de overheid automatisch ingeladen in de KBO. Lijst van niet-commerciële beroepen accountant advocaat apotheker* architect artiest audicien bandagist bedrijfsrevisor beëdigd vertaler belastingsconsulent boekhouder(fiscalist) dierenarts diëtist dokter gerechtsdeurwaarder journalisten* kinderopvang* kinesistherapeut landbouwer* landmeter-expert logopedist musicus notaris orthopedist orthoptist podoloog psycholoog tandarts verpleegkundige vroedvrouw zelfstandig thuisverkoper* zelfstandig verdeler van kranten* * in principe een niet-commercieel beroep, doch in sommige gevallen wel aanzien als een commerciële activiteit. 6 7

7 Buitenlanders Inwoners uit de Europese Economische Ruimte (EER=de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) kunnen vrij een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen in België. Ze moeten uiteraard voldoen aan dezelfde voorwaarden m.b.t. de beroepskwalificaties als de Belgen. De praktijkervaring die als zelfstandige werd opgedaan in een EER-lidstaat of in Zwitserland kan hiervoor in aanmerking komen. Er moet een EG-verklaring voorgelegd worden met de jaren praktijkervaring, eventueel aangevuld met een voorafgaande opleiding. Een EGverklaring wordt steeds afgeleverd op naam van een natuurlijk persoon. Ook buitenlandse diploma s van een in het buitenland erkende opleidingsinstelling kunnen in aanmerking komen. Zo n diploma wordt aanvaard als het gelijkwaardig verklaard is. Wie niet behoort tot de EER en in België een onderneming in eigen naam wil starten, moet een verblijfsvergunning bezitten, houder zijn van een beroepskaart of vrijgesteld zijn van de verplichting een beroepskaart te hebben. Praktijkervaring in het buitenland kan bewezen worden door een uittreksel uit het handelsregister of een equivalent en door een sociaal of fiscaal document. > Beroepskaart voor vreemdelingen Inwoners met een niet- Europese nationaliteit (EER) of personen die geen verblijfsvergunning hebben moeten beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen. Het is een machtiging die hen toelaat om in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen. De beroepskaart omschrijft de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en niet overdraagbaar. De beroepskaart is maximaal 5 jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing. De toegekende beroepskaart wordt afgeleverd bij het ondernemingsloket waar u de aanvraag indient. Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds Iedere startende zelfstandige, in hoofd- of bijberoep, moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het fonds int de sociale bijdragen die u moet betalen en zorgt ervoor dat uw sociale zekerheid als zelfstandige in orde is. Als u zich inschrijft in de KBO via het ondernemingsloket Eunomia, wordt uw aansluiting bij Attentia sociaal verzekeringsfonds eveneens in orde gebracht. In de Infobrochure sociaal statuut voor zelfstandigen en vrije beroepen leest u meer informatie over het sociaal statuut van de zelfstandigen. Sluit aan bij een ziekenfonds U bent eveneens verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds (mutualiteit) om bijvoorbeeld terugbetaling te krijgen van uw medische consultaties. Sinds 1 januari 2008 zijn alle zelfstandigen, die sociale bijdragen als hoofdberoep betalen, verzekerd voor de grote en de kleine risico s. Sluit aan bij een sociaal secretariaat Neemt u personeel in dienst dan kan u een beroep doen op Attentia sociaal secretariaat voor een tijdige en correcte loonverwerking. U kan kiezen voor de klassieke samenwerking, waarbij Attentia instaat voor de berekening van uw lonen en wedden, of u kan uw eigen berekeningen maken met behulp van onze speciale tools. Vennootschappen Wanneer u opteert voor een vennootschap moeten een aantal extra formaliteiten vervuld worden. Zo wordt een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met een notariële akte. Er moeten dus statuten opgemaakt worden bij de notaris. Die zorgt voor publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Richt u een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op, dan moet u bovendien een financieel plan opmaken en voorleggen aan de notaris. Bij een faillissement binnen de drie jaar na oprichting kan de rechter dit financieel plan opvragen. Als blijkt dat u onvoldoende maatschappelijk kapitaal voorzag, kan de beperkte aansprakelijkheid opgeheven worden. Vraag advies aan uw boekhouder/accountant of bel naar ons ondernemingsloket voor meer informatie. 8 9

8 De verbintenissen van Attentia sociaal verzekeringsfonds Het sociaal verzekeringsfonds is een onmisbare schakel tussen de overheid en de zelfstandige. Het fonds staat samen met de overheid in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor zelfstandigen. De zelfstandige geniet sociale bescherming maar moet ook bepaalde verplichtingen naleven zoals bijvoorbeeld regelmatig de sociale bijdragen betalen. In dat kader zal Attentia de beste dienstverlening verzekeren. 1. Een vlotte en professionele verwerking van de aansluiting. 2. Correcte en persoonlijke informatie over de sociale bescherming van de zelfstandige en van zijn gezin op vlak van: ziekteverzekering, invaliditeitsverzekering, faillissementsverzekering, pensioen, aanverwante materies zoals gehandicaptenuitkeringen, inkomensgarantie voor ouderen of leefloon, kinderbijslag, moederschapsuitkering en dienstencheques. 3. Informatie over de berekening van de bijdragen en indien nodig over de diverse mogelijkheden voor het opvangen van eventuele betalingsmoeilijkheden. 4. Informatie over aanvullingen op de sociale bescherming samen met de nodige deskundige begeleiding (bijvoorbeeld inzake aanvullende pensioenen, aanvullende hospitalisatie, aanvulling op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, enz ). De medewerkers van Attentia engageren zich voor: - Efficiëntie en snelheid - Goed beheer - Eenvoudige bereikbaarheid - Betrouwbaarheid en deskundigheid - Een relatie van mens tot mens Attentia engageert zich om de volgende diensten te verlenen aan de zelfstandigen, helpers, beoefenaars vrije beroepen en vennootschappen. 1. Informatie en begeleiding m.b.t. de rechten en verplichtingen in verband met het sociaal statuut of aanverwante materies. De begeleiding gebeurt zowel bij de start van de zaak, als de zelfstandige gezondheidsproblemen heeft of bij betalingsmoeilijkheden. We verzorgen tevens informatie over pensioen, vrij aanvullend pensioen of bij stopzetting van de zelfstandige zaak. 2. De faillissementsuitkering wordt correct berekend en tijdig betaald. 3. De efficiënte en correcte berekening en inning van de bijdragen, met advies over de meest geschikte oplossingen m.b.t. de persoonlijke situatie. 4. De informatie en de aansluiting van de vennootschappen en de invordering van de jaarlijkse bijdrage. 5. Communicatie van informatie opgelegd door de overheid. 10

9 Kantoren met ondernemingsloket > Keizer Karellaan 584 bus Brussel T > Oudaan Antwerpen T > Geraetsstraat 18 bus Hasselt T > Torhoutsesteenweg Brugge T > Troonstraat 40/ Oostende T > Hoogleedsesteenweg Roeselare T V.U.: Marnix Van de Gehuchte - Torhoutsesteenweg 384, 8200 BRUGGE Uitgave april 2015 > Sluisweg Gent T > Boulevard Emile de Laveleye Luik T > Rue Auguste Piccard Gosselies T Startcentrum T (gratis)

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie