Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://www.skillville.be"

Transcriptie

1 Presenteert

2

3 1 Wat is SKILLVILLE? Doel van SKILLVILLE Doelgroep van SKILLVILLE Componenten van SKILLVILLE De profielpagina De budgetmeter De bank-tools De SKILLVILLE hypermarkt Enkele voorbeeldcasussen Casusnaam: Phishing Casusnaam: Cardstop Casusnaam: Arbeidsovereenkomst studentenjob Casusnaam: Consumentenkrediet Casusnaam: Duurzame ontwikkeling: ecologische voetafdruk Casusnaam: Wereldarmoededag Casusnaam: Pesten Een lijst met de casussen (tot op heden) De backoffice Architectuur van SKILLVILLE Bronnenmateriaal Content-on-demand Didactische scenario s Integratie in lessen In projectwerking Tijdens vrije momenten ICT-diamant Opleiding, ondersteuning en helpdesk Opleiding Open opleidingen Vraaggestuurde opleidingen Ondersteuning Helpdesk Prijzen schooljaar Opleidingen Begeleide workshops met leerlingen / volwassenen in de eigen organisatie Extra content:

4 1 Wat is SKILLVILLE? SKILLVILLE is een totaalconcept. Het is een multimediatool of serious game dat leerlingen/volwassenen leert om de financiële geletterdheid te verhogen. Er wordt daadwerkelijk geoefend in een virtuele omgeving. Je beleeft de voor- en nadelen, de gevolgen van een aantal handelingen. Twee eenvoudige voorbeelden: wanneer je zakgeld of inkomen uit (studenten)arbeid ontvangt, is dit effectief op de zichtrekening terug te vinden. Wanneer je portefeuille wordt gestolen, zal ook effectief het geld dat in de portefeuille zat, verloren zijn. SKILLVILLE is dus gebaseerd op het competentiegericht opleiden, waarbij naast de theoretische kennis, ook de daadwerkelijke vaardigheden aangeleerd en ingeoefend worden in een virtuele omgeving. Voor leerkrachten en begeleiders zijn er ondersteunende documenten. Deze worden online in de backoffice (zie 4.6 Backoffice) van SKILLVILLE aangeboden. Alle in de backoffice aangeboden documenten mogen worden afgedrukt. Omdat leren een sociaal proces is, wordt er ook een digitale werkbundel voor de leerlingen voorzien. Deze werkbundel bevat een aantal werkbladen, die gebruikt kunnen worden voor klassikaal overleg. Over een aantal elementen van financiële educatie kunnen immers boeiende discussies en leermomenten georganiseerd worden. Voorbeelden zijn de verhouding tussen welzijn en welvaart, maar ook bv. de rol van Multinationals. Ford Genk staat op de 1 ste plaats van de top 500 van Limburgse bedrijven in 2011, maar sluit in Doel van SKILLVILLE SKILLVILLE heeft als hoofddoel financiële educatie te realiseren. Het verhogen van de financiële geletterdheid is een doel van heel wat organisaties en overheden. Financiële educatie is opgenomen in context 6 (socio-economische samenleving) van de Vakoverschrijdende Eindtermen maar is ook een doel van de OESO. Deze organisatie wil de financiële geletterdheid van alle inwoners van haar lidstaten verhogen. Omdat financiële geletterdheid een complex geheel is, is het doel van SKILLVILLE om ook de andere contexten van de VOET hierin te betrekken. De fysieke en mentale gezondheid heeft immers een invloed op tewerkstelling en behoud van tewerkstelling. Duurzame ontwikkeling heeft een effect op de besteding. Daarom realiseert SKILLVILLE in een aantal casussen ook elementen uit de andere contexten van de VOET. 4

5 schematisch overzicht vakoverschrijdende eindtermen 3 Doelgroep van SKILLVILLE SKILLVILLE is uitgewerkt voor leerlingen van de 1 ste, 2 de en 3 de graad Secundair Onderwijs en er is een (aangepaste) versie voor volwassenen. Schoolse onderdelen zoals bv. diefstal van de portefeuille tijdens de les L.O. zijn vervangen door alternatieven. Beide versies zijn in augustus 2013 operationeel. In 2014 wordt een speciale versie voor leerlingen buitengewoon en basisonderwijs gerealiseerd, die operationeel zal zijn in augustus Componenten van SKILLVILLE Om de financiële geletterdheid te verhogen, zijn een aantal componenten noodzakelijk. De budgetmeter, bank en shop zijn permanent in de game raadpleegbaar. 5

6 4.1 De profielpagina In deze rubriek identificeert de gebruiker zich, kan hij zijn foto opladen, het wachtwoord wijzigen, de taal kiezen (Nederlands of Engels) en heeft hij toegang tot zijn eigen budgetmeter. 4.2 De budgetmeter Hierin dienen alle inkomsten en uitgaven ingegeven te worden. Doel is effectief te (leren) registreren welke inkomsten en uitgaven gedaan worden en zich daar ook bewust van te worden. Belangrijk te onthouden is dat de budgetmeter NOOIT automatisch wordt aangepast. SKILLVILLE heeft 2 budgetmeters: 1 voor de serious game en 1 voor persoonlijk gebruik door de leerlingen/volwassenen. Indien zij dat wensen kunnen ze daadwerkelijk hun eigen budget in de praktijk beginnen beheren. Deze persoonlijke budgetmeter is enkel toegankelijk voor de leerlingen zelf (niet voor leerkrachten of begeleiders). 6

7 4.3 De bank-tools In SKILLVILLE hebben de spelers een portefeuille/portemonnee, zichtrekening en spaarrekening. In deze elementen kunnen automatische registraties voorkomen, maar kunnen de spelers ook zelf transacties uitvoeren. Voorbeelden van automatische registraties zijn ontvangen lonen en opbrengsten uit het maken van de oefeningen. Voorbeelden van manuele transacties zijn het betalen van 9 euro voor de toegang tot een subtropisch zwemparadijs, dagelijkse aankopen in de SKILLVILLE hypermarkt. Op geregelde tijdstippen zullen de spelers gevraagd worden naar de stand van hun zichten spaarrekening. Ze kunnen niet verder zolang ze de exacte gegevens niet hebben ingevuld. Deze elementen in de serious game zijn een rechtstreeks gevolg van de criteria voor financiële geletterdheid van de OESO. Jongeren en volwassenen dienen permanent een zo correct mogelijk beeld van hun zicht- en spaarrekening te hebben om verantwoord te kunnen consumeren. 7

8 8

9 9

10 4.4 De SKILLVILLE hypermarkt Onderzoek toont aan dat jongeren nauwelijks nog exacte prijzen kennen. Dit heeft dan betrekking op de consumptiegoederen, maar zeker ook op andere domeinen, zoals bijvoorbeeld huurprijzen, energieprijzen, De SKILLVILLE hypermarkt bevat een arsenaal aan producten en diensten, waarvan mag verwacht worden dat de prijzen goed gekend zijn. Er is niet naar een volledig competitief aanbod gestreefd, wel naar een ruime spreiding van noodzakelijke en vaak voorkomende goederen en diensten. 10

11 Een willekeurige lijst uit de SKILLVILLE hypermarkt: 11

12 4.5 Enkele voorbeeldcasussen Momenteel zijn in SKILLVILLE 75 casussen uitgewerkt. Elke casus heeft betrekking op één of meerdere items die nodig zijn voor de realisatie van de VOET of een specifiek element van financiële geletterdheid, zoals dat door de OESO wordt omschreven. Aan elke casus is tevens één of meerdere oefeningen gekoppeld, die de spelers moeten maken om naar een volgende casus te kunnen. Het motiverende voor de spelers is dat bij elke goede oefening er 1 euro aan de portefeuille, zicht- of spaarrekening wordt toegevoegd. Indien een oefening uit meerdere items bestaat en deze van de eerste keer allemaal goed worden beantwoord, krijgen de spelers een bonus van 5 euro op de spaarrekening. De oefeningen worden allemaal automatisch gecorrigeerd en variëren van invuloefeningen over drag and drop-oefeningen tot hotspot-oefeningen. De oefeningen bevatten inhoudelijke opdrachten, maar ook taalkundige en rekenopdrachten. Weten wat JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) is, de verschillende BTW-tarieven kennen en intresten en totaalprijzen kunnen berekenen zijn essentiële vaardigheden. Elke casus start met een inkomen (zakgeld, loon uit (studenten)arbeid), dat eerst moet geplaatst worden. 12

13 4.5.1 Casusnaam: Phishing Info Duiding Oefening 13

14 4.5.2 Casusnaam: Cardstop Info Duiding In deze casus moeten de leerlingen zelf op zoek naar het telefoonnummer van Cardstop. Oefening 14

15 4.5.3 Casusnaam: Arbeidsovereenkomst studentenjob Info Duiding Oefening Vul de arbeidsovereenkomst in 15

16 4.5.4 Casusnaam: Consumentenkrediet Info Duiding Oefening 16

17 4.5.5 Casusnaam: Duurzame ontwikkeling: ecologische voetafdruk Info Duiding Oefening 17

18 4.5.6 Casusnaam: Wereldarmoededag Info Duiding Oefening 18

19 4.5.7 Casusnaam: Pesten Info Duiding Oefening 19

20 4.5.8 Een lijst met de casussen (tot op heden) 1ste graad 1 Diefstal portefeuille 2 Beginnen met sparen 3 Verjaardag 4 Subtropisch zwemparadijs 5 Verjaardag vriend/vriendin 6 Computer hersteld van een familielid 7 Kosten financiële instellingen 8 Smartphone aankopen 9 Sms-dienst 10 Phishing Financiële Internet Fraude 11 Online aankopen Webshop 12 Geld uitlenen 13 Nationale feestdag 14 (H)eerlijke producten 15 Cardstop 16 Bij de dokter 17 Dag van de Armoede: link naar OCMW, CAW 18 Cyberpesten Facebook Privacy Instellingen 19 Milieu Ecologische voetafdruk 20 Verkiezingen 21 Aankoop oplaad en niet oplaadbare batterijen 22 Gezonde voeding 23 Mentale gezondheid 24 De overheid: inkomsten en uitgaven: aanleiding studiebeurs 25 Een proces-verbaal: werking van het gerecht 20 2de graad 1 Consumptiegoederen en sparen 2 Kosten financiële instellingen 3 Cardstop 4 Studentenjob arbeidsovereenkomst sluiten 5 Smartphone online aankopen 6 Consumentenkrediet 7 Arbeidsovereenkomst opzeggen 8 Nieuwe studentenjob arbeidsovereenkomst sluiten 9 Phishing Financiële Internet Fraude 10 Nationale Feestdag 11 (H)eerlijke producten 12 Job in de horeca 13 Bij de dokter 14 Ziekenhuisfactuur 15 Persoonlijke lening: scooter kopen 16 Verzekering scooter 17 Werkloosheidscijfers 18 Milieu 19 Pesten: privacy-instellingen in facebook en beschermmaatregelen tegen pesten op het werk 20 Dag van de Armoede: link naar OCMW, CAW 21 Verkiezingen: doe de sociale stemtest 22 Aankoop oplaad en niet oplaadbare batterijen 23 Gezonde voeding 24 Mentale gezondheid 25 De overheid: inkomsten en uitgaven: RSZ en boete 26 Een ongeluk met de scooter: Justitie 3de graad 1 Consumptiegoederen en sparen 2 Kosten financiële instellingen 3 Cardstop 4 Studentenjob arbeidsovereenkomst afsluiten 5 Smartphone/iPad online aankopen 6 Fishing Financiële Internet Fraude 7 Nationale feestdag 8 Dag van de Armoede: link naar OCMW, CAW 9 Consumentenkrediet 10 Je krijgt een tijdelijke job als projectmedewerker bij de Vlaamse Overheid. Sluit de arbeidsovereenkomst. 11 Je overweegt een aansluiting bij een werknemersorganisatie. 12 ZOOMIT: Loonbrief ontleden via JOBAT: RSZ, bedrijfsvoorheffing 13 Studio huren: contract sluiten; indexaanpassing aan de gezondheidsindex 14 Spelen, ken uw limieten 15 Persoonlijke lening: auto kopen 16 Kasbons, obligaties en aandelen 17 Opdracht bij VVOB verkennen 18 Sms-abonnement bij De Standaard 19 Pensioensparen en levensverzekering 20 Pesten op het werk: een gepeste collega adviseren 21 Verkiezingen: doe de sociale stemtest: klaar voor een politiek mandaat? 22 Duurzaam wonen (ook huren): Wat? Overheidssteun? Kosten? Opbrengsten? 23 Gezonde voeding 24 Tax-on-web: de overheid: inkomsten en uitgaven 25 Een arbeidsongeval: justitie

21 4.6 De backoffice De backoffice is enkel toegankelijk voor leerkrachten en begeleiders en bevat een rapporteringsmodule waarin de leerresultaten en vorderingen van de gebruikers kunnen opgevolgd worden. Het groepsrapport geeft aan welke items uit de diverse contexten van de vakoverschrijdende eindtermen werden gerealiseerd. Het rapport kan in klasweergave of in individuele leerlingweergave getoond worden. klasweergave leerlingweergave 21

22 In de casusmanager kan de leerkracht/begeleider beslissen om de casussen open te stellen, af te sluiten of zelfs over te slaan. Op die manier kan de leerkracht/begeleider SKILLVILLE personaliseren naar elke doelgroep of klas. Casusmanager 22

23 5 Architectuur van SKILLVILLE 23

24 6 Bronnenmateriaal De inhouden van SKILLVILLE en dus ook van financiële educatie zijn zeer actualiteitsgebonden. Daarenboven is het in deze thematiek een vereiste basisattitude om zich steeds onderzoeksmatig op te stellen en telkens opnieuw naar de meest actuele informatie op zoek te gaan. Om dit te realiseren wordt waar mogelijk steeds met maximaal betrouwbare informatie gewerkt. Die informatie wordt in eerste instantie door de overheden aangeleverd. SKILLVILLE probeert dus niet de leerlingen het nettoloon voor studentenarbied van 16-jarigen, nl. 6,25 euro per uur, aan te leren maar hen wel het juiste uurloon herhaaldelijk op de website van de federale overheid te doen opzoeken. Zo zullen de spelers zeer vaak en raadplegen, met als doelstelling dat dit een automatisme voor hun latere leven wordt. 24

25 7 Content-on-demand Scholen of leerkrachten die dat wensen kunnen extra inhouden zelf aanreiken. Deze content wordt dan in een casus omgezet en in SKILLVILLE geïntegreerd. Dit kunnen inhouden uit de VOET zijn, maar ook onderwerpen uit onderwijsvakken. Op deze wijze kan SKILLVILLE in onderwijsvakken opgenomen worden. De content dient op een daarvoor bestemd sjabloon ingevuld en aangeleverd te worden. 8 Didactische scenario s 8.1 Integratie in lessen SKILLVILLE kan zeer goed binnen vakken als PAV, SEI, geïntegreerd worden. SKILLVILLE kan ook tijdens de vrije ruimte aangewend worden. Deze vakken zorgen dan voor de realisatie van socio-economische samenleving en financiële educatie, als context van de VOET. Tevens worden ook heel wat andere elementen uit andere contexten gerealiseerd. Wil de leerkracht dat niet, kunnen de andere elementen in de backoffice uitgevinkt worden. Door de opbouw vergt het gebruik van SKILLVILLE nauwelijks instructie. Eén casus klassikaal behandelen volstaat om de leerlingen de andere casussen zelfstandig te laten uitvoeren. Dit kan tijdens de les, maar is zeker ook geschikt als huistaak of zelfstandig werk. Door de gamification-elementen is het motiverend om met SKILLVILLE te werken. 8.2 In projectwerking SKILLVILLE is bijzonder geschikt om in een projectdag of week te realiseren. Dit kan bv. voor wereldarmoededag, gezondheidsdag, De prijs van SKILLVILLE werd doelbewust laag gehouden, zodat de prijs minder bedraagt dan een film- of toneelvoorstelling. 8.3 Tijdens vrije momenten SKILLVILLE kan ingezet worden tijdens de laatste dagen van een trimester of schooljaar. Het SKILLVILLE team kan ook voor begeleiding zorgen indien de school dit wenst. 25

26 9 ICT-diamant SKILLVILLE is zodanig opgebouwd dat de verschillende componenten van de ICTdiamant worden gerealiseerd. 10 Opleiding, ondersteuning en helpdesk 10.1 Opleiding Open opleidingen Maandelijks wordt een open opleiding aangeboden. In deze opleiding wordt SKILLVILLE volledig gedetailleerd overlopen vanuit het leerlingengedeelte. In het tweede deel van deze opleiding wordt de backoffice bestudeerd. Alle mogelijke opties worden overlopen: selectie casussen, rapporteringsmodule, Vraaggestuurde opleidingen Op aanvraag worden ook opleidingen in scholen georganiseerd. De opleidingen worden als dagdeel (voormiddag of namiddag) of onmiddellijk na de lessen georganiseerd Ondersteuning Indien gewenst, worden ook sessies met leerlingen georganiseerd. Dit kan bv. tijdens projectwerking, invulling van de open ruimte of tijdens laatste dagen van een trimester of schooljaar Helpdesk Technische problemen kunnen steeds gemeld worden op Alle problemen worden binnen een redelijke termijn opgelost. 26

27 11 Prijzen schooljaar De vermelde prijzen zijn all-in. Dit betekent inclusief 21% BTW en de serverkosten. In de prijs zijn ook de updates (nieuwe casussen) inbegrepen. SKILLVILLE is ontworpen voor gebruik op PC, laptop, tablet, smartphone en dit voor de courante besturingssystemen. Alle geüploade documenten voor leerkrachten en leerlingen mogen, indien gewenst, gratis afgedrukt worden. Voor gebruik van SKILLVILLE koopt de instelling een jaarlicentie per gebruiker. De prijzen zijn doelbewust zeer laag gehouden, zodat ze lager zijn dan een film- of toneelvoorstelling. De gebruiker kan een volledig jaar SKILLVILLE gebruiken en het eigen budget permanent beheren. 5 euro / gebruiker / jaar / ALL-IN 27

28 Wat krijgt elke gebruiker (leerling, volwassene) in ruil voor deze 5 euro? Om te leren en te oefenen: 1 Een digitale budgetmeter om alle ingaven en uitgaven permanent te leren registreren. 2 Een digitale portefeuille, zichtrekening en spaarrekening, waarbij inkomsten uit zakgeld, studentenarbeid en volwaardige arbeid worden ontvangen. 3 Een hele reeks casussen, die gebeurtenissen uit het echte leven simuleren en hen problemen doet ervaren, oplossingen leert zoeken en hen weerbaar maakt op het vlak van financiële geletterdheid en de VOET. 4 Een constante ervaring van prijzen uit het echte leven. 5 Realisatie van elementen uit alle contexten van de VOET. 6 Realisatie van de ICT-diamant. 7 Reken- en taalvaardigheden Om in het echte leven mee op te groeien: 1 Een digitale budgetmeter om dagelijks te gebruiken. 2 Een aangeleerde competentie om permanent de websites van de overheden voor alle nuttige info te leren gebruiken. 3 Een correct inzicht in de meest diverse prijzen (producten, diensten, inkomen, ) 4 Objectieve informatie over: o Verkiezingen en politieke partijen o Justitie o Facebook-privacy-instellingen o Het nationaal gezondheidsplan o Stress-niveau beheersbaar houden o De kosten van duurzame ontwikkeling o Kosten van financiële instellingen o Een gedetailleerd inzicht in consumentenkrediet en leningen Waarover beschikt elke leerkracht/begeleider? 1 Toegang tot de backoffice om desgewenst de standaard-instellingen te wijzigen en bv. bepaalde casussen in of uit te schakelen. 2 Een rapporteringsmodule om de vorderingen van leerlingen/volwassenen mee op te volgen. 3 Alle benodigde documenten online beschikbaar. 4 Print what you need : geen overtollige pagina s. 5 Regelmatig geactualiseerde content: bv. verkiezingen, wetgeving, prijzen, Meer info of toelichtingen in de school tijdens vakgroepoverleg of personeelsvergaderingen: contacteer 28

29 11.1 Opleidingen Open opleidingen: prijs per deelnemer 40 Vraaggestuurde opleidingen in de eigen organisatie: 450 voor een halve dag + 21% BTW + Km-vergoeding, maximum 25 deelnemers Dagopleiding in de eigen organisatie: % BTW + Km-vergoeding 11.2 Begeleide workshops met leerlingen / volwassenen in de eigen organisatie Prijs op aanvraag Extra content: % BTW per casus, aanlevering na betaling Voor de ontwikkeling van volledig nieuwe toepassingen (ook voor uitgeverijen), contacteer of 29

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE!

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! 1 FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 2. Serious gaming in financiële educatie... 5 3. Financieel gezond gedrag, wat is dat?... 6 Competenties en vaardigheden...

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46

8 Klachtenprocedure 46 8.1 Wat te doen bij een klacht? 46 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 46 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Hoe beheert Alex mijn vermogen? 6 1.3 Waaruit stelt Alex uw portefeuille

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord?

Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord? Zijn reclame en verkooppraktijken voor kredietopeningen verantwoord? Onderzoek in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie MIIS-2010-06 (Lot 1) SAMENVATTING Auteurs: Bernard Bayot Thibaut Monnier

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders

Whitepaper. Autorespond 4.0. Online marketingtools voor dienstverleners. Nieuwsbrief en autoresponders Whitepaper Autorespond 4.0 Deze whitepaper geeft een overzicht van de mogelijkheden en de werking van Autorespond: het e-marketing tool voor dienstverleners. In de whitepaper worden daarnaast veelgestelde

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie