VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG Ouderenadviesraad. Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job x"

Transcriptie

1 VERSLAG Ouderenadviesraad Datum 19 januari 2015 Uur en duur 9.30 uur tot uur Plaats Dienstencentrum Het Sluisken Verslaggever Liesbeth Van Menel Datum verslag 20 januari 2015 Aanwezigheidslijst Naam en tel. Vereniging Mailadres Aa n Couchier Elvire BG St-Job Lauwers Johnny Van Gutschoven Jean Hooyberghs Rita Schrijvers Jos Verschueren Jac Mertens Roger Van Ginneken Leon Braet Guy de Pooter Maria Gorrens Leo Resseler Ben Bru Theo Maes Anne-Marie Neefs Bart Van Menel Liesbeth Van Dyck Annemie Willems Veronique De Voeght Bertha Evelyne Blondelle Guido Willaert Anouk Gielissen Piet Van Eekelen BG St-Job NEOS NEOS OKRA Brecht OKRA Brecht OKRA Overbroek OKRA Overbroek OKRA St-Job OKRA St-Job OKRA St-Lenaarts OKRA St-Lenaarts S-plus S-plus Ouderenconsulent CL LDC Het Sluisken CL LDC De Lindeboom Schepen soc. zaken Voorzitter OCMW Welzijsconsulente Ervaringsdeskundige Klavertje 4 Personeelslid Klavertje 4 Ervaringsdeskundige De Kleine Kasteeltjes Personeelslid De Kleine Kasteeltjes Ervaringsdeskundige Sint-Maria t.be Ver Afw 1

2 DAGORDE 1. opmerkingen / goedkeuring vorig verslag 2. punten toe te voegen aan de agenda 3. financieel verslag 4. doorlopende punten vorige vergadering(en) 5. opvolging adviezen 6. Nieuwe adviezen 7. opvolging stand van zaken wintertoestanden 8. sporteldag complimentenfuif infomomenten 11. volgende vergadering 1 opmerkingen / goedkeuring vorig verslag Het verslag van de ouderenadviesraad dd wordt gelezen en goedgekeurd. 2 punten toe te voegen aan de agenda - Maria De Poorter Door persoonlijke redenen, wordt Maria De pooter genoodzaakt om te stoppen met de vertegenwoordiging van OKRA St-Job in de ouderenadviesraad. Zij zal vervangen worden door de mede-voorzitter Wilmsen André. We bedanken Maria voor haar engagement en de inzet die zij toonde voor de raad. - Datum van vergadering februari is uitzonderlijk op een vrijdag. Deze datum past voor de meeste van de leden. De volgende vergadering zal doorgaan op vrijdag 13 februari. 3 Financieel verslag - Er zat een fout in het financieel verslag van Oktober dat gevolgen had voor de verdere berekening. Hieronder volgt de rechtzetting. 3.1 verwijzing financieel verslag oktober 2014 (foutieve) vorig saldo: 3865,34 - betaling daguitstap: zegelrecht: - 0,15 - interesten: - 0,97 - betaling daguitstap: + 55 huidig saldo: 4141,16 2

3 Zichtrekening vorig saldo: 4533,65 - bankkosten: - 1,22 - bonus ref.: + 0,98 - interesten: + 3,90 huidig saldo: 4537,31 opmerking De verrichtingen die plaatsvonden op de spaarrekening in oktober 2014 werden in dit verslag ondergebracht bij de zichtrekening. Op die manier werden de verrichtingen die plaatsvonden op de zichtrekening weergegeven bij de spaarrekening. Dit levert foutieve eindbedragen op. Onderstaand vind je het juiste overzicht van oktober verwijzing financieel verslag oktober 2014 (correcte) vorig saldo: 3865,34 - bankkosten: - 1,22 - bonus ref.: + 0,98 - interesten: + 3,90 huidig saldo: 3869 Zichtrekening vorig saldo: 4533,65 - betaling daguitstap: zegelrecht: - 0,15 - interesten: - 0,97 - betaling daguitstap: + 55 huidig saldo: 4809, verwijzing financieel verslag november 2014 (correcte) vorig saldo: geen verrichtingen huidig saldo: 3869 Zichtrekening vorig saldo: 4809,47 - betaling daguitstap De Stille Kempen: betaling Handkrant (kunst- en hobby): - 278,30 - betaling drank (kunst- en hobby): - 251,35 - betaling Melando's: - 461,75 - betaling 2 workshop slapen: - 145,20 - voorverkoop drie-op-een-rij NEOS: betaling drank Goorhof (drie-op-een-rij): - 310,97 huidig saldo: 2872,90 opmerking Bij overzicht zichtrekening van november 2014 wordt nu vertrokken met het juiste startbedrag waardoor de eindbalans wel klopt. 3

4 3.4 Financieel verslag ( ) vorig saldo: roerende voorheffing: - 1,05 - bonus: + 1,32 - creditintresten: + 2,87 huidig saldo: 3872,14 Zichtrekening vorig saldo: 2872,90 - ontvangen subsidie Podium: betaling bankkosten: - 10,59 - betaling Sabam: - 57,24 huidig saldo: 2734,03 Cash vorig saldo: 2092,30 - betaling maaltijden denkdag: betaling gebak denkdag: - 35,27 huidig saldo: 1917,03 TOTAAL Opmerkingen 8523,20 De factuur van het centrum is toegekomen en zal in januari betaald worden. 4 Doorlopende punten vorige vergadering(en) 4.1 subsidiereglement Het vernieuwde subsidiereglement wordt opgestuurd naar het CBS en nadien ter goedkeuring voorgelegd op de Brechtse gemeenteraad. 4.2 veiligheid serviceflats 't Zand en dienstencentrum De Lindeboom Op zal een infosessie en veiligheidsoefening plaatsvinden op beide locaties. Op zal de voorbereiding van theorie en praktijk plaatsvinden. 4.3 project B-close van B-post De OAR stelde hier een advies voor op, dit volgt verder in het verslag. 4.4 Vorming OAR - Voorstel Ben Resseleers Ben stelt voor om een document op te maken waarin al de belangrijke informatie omtrent de flatjes, het WZC en de dienstencentra in terug te vinden is. De verantwoordelijken van de verenigingen kunnen dan hun leden de juiste informatie doorbrieven. Liesbeth stelt tegen de volgende OAR het 4

5 document op. Indien leden vragen hebben, mogen ze steeds contact opnemen met Bart of Liesbeth Zij helpen hen graag verder - Voorstel Guy Braet Guy stelt enkele vormingen voor die door Thomas Moore aangeboden worden * Omgaan met informatie en doorverwijzen * Wederzijdse communicatie vanuit OAR * Omgaan met nieuwe technieken in communicatie 5 opvolging adviezen 5.1 advies openbare toiletten / plaspunt - luifels en zitbanken op begraafplaatsen De lokale economie staat positief tegenover het voorstel. We polsen bij de gemeenten waar het project reeds loopt en starten zo aan het onderzoek. In Sint Job staat er maar 1 zitbank op de begraafplaats. We stellen voor om 2 etra banken te plaatsen. 1 aan het urneveld en nog 1 op de centrale weg. 5.2 advies snelheid Zandstraat De verkeersraad van Sint-Job buigt zich momenteel over deze kwestie. Een aantal voorstellen werden reeds geopperd, maar blijven niet effectief. De gepaste oplossing wordt nog gezocht. We blijven het opvolgen. Guy volgt de beslissingen / adviezen van de verkeersraad op. 6 Nieuwe adviezen 6.1 Problematiek GC Het Goorhof De steeds toenemende klachten vanuit de verenigingen over de algemene en steeds meer gebrekkige staat van de voorzieningen in het G.C. Goorhof werd besproken met de uitbater Paul Vinckevleugel. De klachten werden door de uitbater erkend en na zijn onderhoud hierover met het CBS, was hij vragende partij om vanuit de ouderenadviesraad aangaande deze problematiek een advies te formuleren aan het CBS. Op vraag van de ouderenadviesraad heeft de uitbater in een tienpuntennota de diverse problematieke opgelijst (ref. mail van in bijlage). Door technische dienst werd verslag met mogelijke prioriteiten opgemaakt (ref. mail gemeentesecretaris van in bijlage) De ouderenadviesraad adviseert om deze reeds te lang aanslepende problematiek kort te willen opvolgen. De ouderenadviesraad stemt in om het advies te versturen naar het CBS. 6.2 Opvolging stand van zaken wintertoestand Dhr Jos Moons, Senior Service Account Manager van B-post, heeft op het project B-close voorgesteld aan het OCMW-Brecht. Het principe is dat de postbode langsgaat bij 80-plussers voor een bevraging rond welzijn. De vragenlijst wordt opgemaakt door het OCMW en B-post staat in voor de verwerking van de gegevens. Met de resultaten kan het OCMW dan aan de slag. 5

6 Met dit project kunnen ouderen bereikt worden die anders de stap naar het OCMW niet zouden gezet hebben. Door deze bevraging kan belangrijke informatie verkregen worden over verdoken armoede en eenzaamheid. Voor dit project zullen de ouderen (80-plussers) reeds vooraf geïnformeerd worden en zelf hun medewerking kunnen bepalen. Gezien de belangrijkheid van dit project naar ouderen toe is de ouderenadviesraad bereid om een deel van dit project mede te financieren. De ouderenadviesraad stemt in om het advies te versturen naar het CBS. 7 Opvolging stand van zaken wintertoestand In een groot aantal zijstraten wordt er niet gestrooid. Het is voor de gemeente niet haalbaar al de zijstraten te strooien. De gemeente tracht al de hoofdwegen te strooien en te sneeuwruimen zo goed men kan. Annemie overlegt met de secretaris van de gemeente hoe men de gemeentelijke gebouwen zo toegankelijk mogelijk kan maken tijdens de wintermaanden. Meer info volgt op de volgende vergadering. 8 Sporteldag 2015 en sporteltoer Via de sporteldag kan je kennismaken met verschillende nieuwe en gekende bewegingsvormen om zo te kijken wat het best bij jou past. Je krijgt een goodie-bag, er is voldoende pauze voor een drankje en babbel en je wordt verwend met cake en gezonde snacks! Ook in de naburige gemeenten zullen er sporteldagen georganiseerd worden. Je krijgt een verzamelkaart, waar je deelnamestempels op kan verzamelen, als je kaart vol is, krijg je nog een etra cadeau voor je sportieve prestaties! Sporteldag Brecht donderdag 11 juni 2015: uur sporthal de Ring, Ambachtslaan 7, Brecht Kostprijs: 5 (7 voor niet-brechtenaren) Koffie a volonte, 2 drankjes en 2 snacks inbegrepen. Volgende vergadering zullen er folders voorzien worden. 9 Dansnamiddag Valpreventie Op gaat er een dansnamiddag door in de toverfluit getrakteerd door de gemeente Brecht en de naburige deelgemeentes. Wegens het groot succes van vorig jaar leggen we opnieuw een bus in die in de verschillende deelgemeentes mensen zal oppikken. 13 uur Het Centrum van Sint lenaarts uur Het Sluisken te Brecht uur De LIndeboom Ondanks de laattijdige verwittiging hopen we toch op een massale opkomst. 6

7 10 Infomomenten De onderhandelingen voor nieuwe infomomenten zijn volop aan de gang met vormingplus. 11 Volgende vergadering Volgende bijeenkomst op vrijdag 13 februari 2015 om 9.30 uur in LDC Het Sluisken. Ouderenadviesraad LDC Het Sluisken Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht Tel

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Aanwezig: Dr. Bossuyt Bart, Dr. Boumendil Areski, Dr. Crepel Thierry, Dr. Devriendt Ivan, Dr. Leenknegt John, Dr. Vanneste Luc, Van Den Moorter Eve (stagiair Dr. Boumendil) Verontschuldigd: Dr. Deleu Gilles,

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Statutaire Algemene Vergadering

Statutaire Algemene Vergadering Statutaire Algemene Vergadering 1 Plaats: Roskam te Merelbeke Datum: 19 maart 2014 Uur: 10.30u Dagorde: 1. Verwelkoming door de 1 ste Ondervoorzitter: De 1 ste Ondervoorzitter heet alle aanwezigen van

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde

Verslag Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Algemene Vergadering 18 oktober 2011 in Raadzaal Ertvelde Aanwezigen Verontschuldigingen De afgevaardigden van de aangesloten verenigingen, de gecoöpteerden, Schepen Martine Willems, Karel Van Poucke en

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie

december magazine 2008

december magazine 2008 portimagazine december 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Editoriaal 4 Twee nieuwe BRIO-producten BRIOstartup en BRIOclassic zien het levenslicht 6 Port-e-Mail Beheer uw e-mailverkeer vanop uw pda 7 Cyberrisico

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie