Bij de zaak. Volg de laatste evoluties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij de zaak. Volg de laatste evoluties"

Transcriptie

1 Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers mei 2014 Expertise: kredietstrategie op uw maat Sinds de nieuwe wet op de kmo-financiering, moet u kredietaanvragen nog meer documenteren. Hier leest u wat belangrijk is bij uw aanvraag. Pagina 2 Volg de laatste evoluties Maakt u gebruik van big data? Ziet u dit als een bedreiging of als een opportuniteit? Weet u precies hoe collega s dit actief gebruiken voor hun zaak? Hoe dan ook: we stellen u de interessante mogelijkheden voor van het gebruik van big data. Verder belichten we onze nieuwe Business deposit rekening, specifiek gericht op vennootschappen. Ten slotte kaderen we de recente wet op de kmofinanciering. Kredietverlening wordt hierdoor transparanter, maar de administratieve verplichtingen nemen ook toe. Openheid en dialoog blijven alleszins primeren in onze kredietstrategie. Bank J.Van Breda & C houdt vast aan haar beproefde waarden: een persoonlijke aanpak en een langetermijnvisie. Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Verantwoordelijke ondernemers Opinie: big data - ook voor u? Big data zijn populair. Bent u nog een leek? Professor Viaene vertelt waarvoor u ze kan gebruiken en hoe u eraan begint. Pagina 4 Vraag & antwoord: wat is de nieuwe Business deposit rekening? Deze flexibele spaarrekening voor professioneel gebruik verruimt uw rendementsmogelijkheden. Pagina 6 Portret: de 5 waarden van Christel Coeckelbergs Hoewel er nooit haast bij was, is het bedrijf van Christel Coeckelbergs gegroeid, dankzij haar aandacht voor zowel cliënten als personeel. Pagina 8

2 e x p e r t i s e Wim Vissers, Verantwoordelijke kredietonderzoek bij Bank J.Van Breda & C Kredietverlening steunt Belgische economie Kredieten Groei Wetgeving Bij Bank J.Van Breda & C is er geen sprake van kredietschaarste. Ook in 2013 groeide onze kredietportefeuille met 6% tot circa 3 miljard euro. De kredietverlening steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte investerings en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving Wim Vissers legt uit wat van belang is bij een kredietaanvraag Dankzij de instroom van deposito s van onze cliënten en ons hoog eigen vermogen van meer dan 10% van ons balanstotaal, kunnen we ook vandaag nieuwe kredieten blijven verlenen. Meer dan 80% van het spaargeld van cliënten wordt bij ons uitstekend gespreid in een portefeuille met kredieten aan opnieuw ondernemers en vrije beroepen. Zo is uw bank niet alleen een veilige haven voor uw spaargeld, maar steunen wij ook uw onderneming en daardoor de groei van de Belgische economie Kredietverlening (links) en deposito's (rechts) groeien bij uw bank in evenwicht (in mio euro). 2 Bank J.Van Breda & C Bij de zaak mei

3 Drie parameters voor uw kredietaanvraag Een persoonlijke aanpak staat voorop. Wij baseren onze kredietbeslissingen niet enkel op cijfers, maar op uw hele verhaal, dat we via een gesprek overlopen. We gaan met u in dialoog en vragen u uw kredietaanvraag uitvoerig te documenteren. Drie parameters zijn belangrijk. 1. Professionaliteit Laat ons weten wat uw professionele achtergrond is. Zowel uw opleiding als eerdere (werk)ervaringen en realisaties zijn hier van tel. Schets uitvoerig hoe u uw eigen toekomstige professionele carrière ziet evolueren. 2. Terugbetalingscapaciteit U legt een financieel plan voor, waarmee u aantoont dat u het krediet kan terugbetalen. Dit plan moet toestaan dat u ook voor uzelf voldoende middelen opzijzet. Niet alleen om ervan te leven, maar ook om systematisch te kunnen sparen of beleggen om uw persoonlijk doel op lange termijn te realiseren. 3. Eigen vermogen Voldoende eigen vermogen is belangrijk om eventuele tegenslagen op te vangen bij bv. onverwachte waardeverminderingen van de activa van uw vennootschap of tegenvallende conjunctuur. Een eventueel tekort aan eigen vermogen moet worden opgevangen met aanvullende waarborgen, hoewel deze nooit doorslaggevend zijn voor een krediettoekenning. Onze gespecialiseerde kredietbeheerders onderzoeken uw aanvraag heel grondig. We bezorgen u zo snel mogelijk een voorstel op maat tegen een correcte en transparante kostprijs. "Al onze kredieten steunen de reële Belgische economie." i Meer weten? Spreek erover met uw account manager. De nieuwe wet op kmo-financiering: het belang van transparante dialoog Met het oog op een betere samenwerking tussen kmo s en banken werd eind 2013 een wet gepubliceerd die sinds maart 2014 volledig in werking is. De grote krachtlijnen van deze wet bestaan uit: 1. Beperking van de kost bij vervroegde terugbetaling van nieuwe investeringskredieten tot een miljoen euro. Voor kredieten tot een miljoen euro afgesloten na 10 januari 2014 zal de wederbeleggingsvergoeding maximaal zes maanden contractuele intrest bedragen. De berekening van de wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling van een krediet wijkt bij onze bank al vele jaren af van de gangbare marktpraktijken. Dat komt doordat we nooit willen verdienen aan deze transactie, maar enkel onze reële schade doorrekenen. De winstmarge op het krediet laten we vallen. Let op: ondanks deze correcte berekening kan in het huidig klimaat van lage rentes ook de reële kostprijs hoog zijn om een krediet vervroegd af te betalen. 2. Een wederzijdse informatieplicht: De bank moet de kredietnemer altijd de meest gepaste kredietvorm voor zijn investeringsbehoefte voorstellen. De ondernemer moet voldoende informatie verstrekken zodat de bank de kredietbehoefte en het kredietrisico grondig kan analyseren en vervolgens een optimaal kredietvoorstel kan formuleren. Bij het definitieve kredietaanbod moet de bank een begeleidend gestructureerd document toevoegen met de belangrijkste elementen van het krediet. Zo kan de kredietnemer de voorstellen van verschillende banken vlot vergelijken. Indien de bank een krediet weigert, moet ze dit uitvoerig motiveren. Conclusie: door onze persoonlijke aanpak en transparante communicatie passen we deze principes al vele jaren toe. Als cliënt moet u uw kredietaanvraag in de toekomst nog beter documenteren, maar we staan klaar om u daarbij te helpen. mei 2014 Bij de zaak Bank J.Van Breda & C 3

4 o p i n i e m a k e r Stijn Viaene, professor aan de KU Leuven en hoofd van het domein Operations and Technology Management van de Vlerick Business School. Big data: ziet u het groot? Marketing Technologie Data Big data zijn big business. Uit een groot aantal gegevens kan u nuttige informatie destilleren. Grote dataplatformen stellen de gegevens ter beschikking, onder andere via Google analytics. Dankzij de sociale media en het mobiele internet is er een tweede populariteitsgolf van big data. Professor Stijn Viaene legt uit waarom en hoe u ermee aan de slag kan gaan. Stijn Viaene: Het is nu het moment om de keuze voor big data te overwegen. Waarde halen uit big data is immers nu perfect mogelijk door de combinatie van vier technologieën die klaar zijn voor de markt: mobiele technologie, sociale technologie, databasetechnologieën en de cloud. U hoeft hier niet noodzakelijk zelf in te investeren en dat maakt het interessant. Derde partijen bieden de data en analysemogelijkheden aan via de browser. Dat is de echte revolutie waar het hier om gaat: de toegankelijkheid van big data analyse voor een variabele kost. Waarvoor kan een kmo big data gebruiken? SV: Big data zijn potentieel interessant voor alle beslissingen die u moet nemen, zowel operationele als tactische beslissingen. Deze zijn bijna altijd gebaseerd op assumpties. Dankzij een grote hoeveelheid data kan u de veronderstellingen nu aftoetsen aan de spiegel die uit de data voortkomt. U kan er ook scenario s mee uitzetten. Maar data vervangen natuurlijk de menselijke beslissingen niet, ze versterken enkel de input en het validatievermogen. Mensen moeten de data nog steeds interpreteren. Een voorbeeld is het gebruik van analytics voor digitale marketing. Voor elke kmo met een commerciële website is het nuttig om met Google analytics klantenbinding te optimaliseren. Marketing is niet langer eenrichtingsverkeer. Bij een campagne krijgt u informatie terug, waarmee u uw boodschappen kan bijsturen. Via targeted advertising, gericht op een bepaalde doelgroep, krijgt u meer resultaat. U zou ook perfect de koopintenties kunnen voorspellen door het zoekgedrag van cliënten te profileren. Dat laatste zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn voor vastgoedbedrijven, om 4 Bank J.Van Breda & C Bij de zaak mei 2014

5 te weten of cliënten plannen om een huis te kopen en in welk marktsegment ze geïnteresseerd zijn. 4 x meer met big data Andere beslissingscultuur: beslissingen meer onderbouwen dankzij datagedreven analyses. Businessmodelinnovatie: nieuwe en aparte waarden aanbieden dankzij de samenwerking met andere partijen. Nieuwe opportuniteiten: op het vlak van service- en productverlening. Intimiteit: groeien naar een hechte band met uw cliënten, in plaats van enkel een producten servicerelatie. Is het een grote investering? SV: Er zijn twee mogelijkheden. Als u als kmo de digitale kaart trekt, kan u zelf een dataplatform creëren. Een andere, zeer populaire optie, is leveranciers inzetten van data en software as a service, die ook de analyses voor hun rekening nemen. Daar komt geen echte investering bij kijken, want u betaalt per marketingcampagne of transactie een variabele kost. Hoe begint een kmo eraan? SV: Ik raad aan om minstens één strategisch experiment te doen om na te gaan wat big data kunnen betekenen voor uw bedrijf. Laat u hiervoor bijstaan door een externe dienstverlener. Als u besluit om met big data te werken, mag u er niet blind instappen. Omdat het gebruik van big data uw beslissingscultuur zal veranderen, moet u de nieuwigheden inpassen in uw organisatie. Voor het analytisch vermogen kan u beroep doen op externen. Uitbesteding wordt de meest normale zaak van de wereld. U hebt ook minstens één iemand nodig binnen uw bedrijf die ervaring heeft met beslissingen nemen op basis van data. Wie de analyses wil uitbesteden, bladert best eens in een tijdschrift als DataNews of CxO Magazine. Bezoek sites van bedrijfjes die in artikels worden aangehaald of vind referenties door met concullega s te netwerken. Surf naar de websites van de betrokken dienstverleners en zoek klantenreferenties. Bel vervolgens eens rond: niets is zo effectief als uit de eerste hand een aanbeveling ontvangen. Hoe moet een kmo omgaan met de privacyproblematiek? SV: U mag niet enkel terugvallen op de privacywetgeving. Het belangrijkste is dat u een vertrouwensrelatie opbouwt met uw cliënteel en bedrijfspartners. Denk goed na over hoe uw cliënten willen dat u omgaat met hun gegevens. Ze moeten voelen dat u de data gebruikt in hun voordeel en dat u deze op ethische wijze hanteert. Het is belangrijk om dit naar voren te brengen in uw branding. Zo bouwt u aan een nog betere vertrouwensrelatie met uw cliënten. Do s en don ts 1) Bekijk een investering in big data niet als een IT-project. Formuleer duidelijke ambities in termen van bedrijfsimpact en werk ernaartoe. 2) Big data draaien in grote mate om innovatie. Zie het als een leerervaring op lange termijn, eerder dan als een investering met rendement op korte termijn. 3) Maak gebruik van software as a service via de cloud. Zo vermijdt u grote technologische investeringen. 4) Dit is geen traditionele outsourcing. Werk nauw samen met uw externe partner zodat u uw kennis effectief verrijkt via de data analyse. 5) Zonder culturele verandering krijgt u geen meerwaarde. Werk aan een cultuur waar datagedreven beslissingen de norm zijn, in plaats van de uitzondering. V o o r u g e l e z e n Niet het zoveelste (klanten)relatieboek Aangezien big data gaan om innovatie, zijn er weinig boeken die u het succesrecept geven. Maar What s the Future of Business van Brian Solis zet u wel aan het denken. Het boek gaat diep in op de veranderende klantenbeleving, social commerce en de evolutie in de relatie met de klant. Solis geeft tips over hoe u uw bedrijfsstrategieën kan afstemmen op de nieuwe generatie C(ustomer). Deze generatie ziet de wereld door de bril van sociale media en mobiele toestellen. What's the Future of Business? Changing the Way Businesses Create Experiences Brian Solis John Wiley & Sons ISBN: Win dit boek Stuur voor zaterdag 31 mei een met als onderwerp Future of Business naar Vermeld uw voornaam, naam en adres! Een onschuldige hand zal 10 winnaars uitloten. Zij krijgen het boek in de maand juni bezorgd op het adres vermeld in de . Eén deelname per persoon en per adres. mei 2014 Bij de zaak Bank J.Van Breda & C 5

6 v r a a g & a n t w o o r d Hedwig Van Reusel, Specialist betalingsverkeer en deposito s bij Bank J.Van Breda & C Wat is de nieuwe Business deposit rekening? Een spaarboekje voor uw vennootschap De gulden middenweg De Business deposit rekening is ideaal voor wie in tijden van onzekerheid een buffer wil aanleggen. U kan rendement opbouwen en toch uw geld opnemen wanneer u wil. Al is het natuurlijk het voordeligst om uw geld zes maanden op de rekening te laten staan, zodat u geniet van de getrouwheidspremie. De Business deposit rekening valt onder de depositobeschermingsregel. "Een flexibel spaarproduct voor uw professionele liquiditeiten." Wij adviseren deze rekening in combinatie met een zicht- en termijnrekening. Via uw zichtrekening organiseert u uw dagelijkse werking. Op uw Business deposit rekening plaatst u geld dat u minstens zes maanden niet nodig hebt. Geld dat u tot twaalf maanden kan missen, zet u beter op een termijnrekening. Bij een termijnrekening krijgt u doorgaans een hoger tarief, maar uw geld is niet binnen handbereik zoals bij de Business deposit rekening. Op elk moment beschikbaar U kan uw geld op eender welk moment overschrijven naar een andere rekening van Bank J.Van Breda & C. U kan de rekening ook gebruiken als huurwaarborgrekening of koppelen aan uw termijndossier. Aangezien de Business deposit rekening geen zichtrekening is, zijn cashverrichtingen, debet- of creditcheques, betaalkaarten, domiciliëringen en doorlopende opdrachten niet mogelijk. Fiscaliteit De Business deposit rekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening: u betaalt vanaf de eerste euro intrest een roerende voorheffing van 25%. Een vennootschap kan de roerende voorheffing wel verrekenen met de vennootschapsbelasting. i Hebt u vragen? Uw account manager staat klaar met advies. Opbrengst Basisrente: jaarlijks uitbetaald op 1 januari. De basisrente kan altijd gewijzigd worden. De huidige basisrentes zijn: 1ste schijf van 0 tot euro: 0,30% 2de schijf van ,01 tot euro: 0,40% 3de schijf vanaf ,01 euro: 0,10% + Getrouwheidspremie: semestrieel uitbetaald op 1 januari en 1 juli. U krijgt een getrouwheidspremie op het bedrag dat u zes kalendermaanden ononderbroken op de rekening laat staan. Het percentage van de premie is gegarandeerd voor zes kalendermaanden vanaf de dag van de storting of het begin van een nieuwe verwervingsperiode. Op 16 april bedroeg deze premie 0,30% op jaarbasis. 6 Bank J.Van Breda & C Bij de zaak mei 2014

7 f i s c a l i t e i t Recente btw-wijzigingen Onlangs zijn enkele btw-regels veranderd. De ene wijziging zal voor u al wat meer impact hebben dan de andere. Toch is het zinvol een aantal zaken eens op een rij te zetten, zodat u het overzicht kan behouden. 1. Het grensbedrag voor de kwartaalaangifte is opgetrokken. Sinds 1 januari mogen meer btwplichtigen hun aangifte per kwartaal indienen, in plaats van per maand. Het grensbedrag is opgetrokken van euro (excl. btw) naar euro jaaromzet. Dat is voor velen een administratieve vereenvoudiging. Als u vanaf nu in aanmerking komt voor de kwartaalaangifte, moet u deze via een verzoekschrift aanvragen bij het btw-controlekantoor waaronder u valt. Uw kwartaalaangifte is mogelijk vanaf het eerstvolgende kwartaal na de goedkeuring. 2. De btw-definitie van een bedrijfsmiddel is veranderd. De grens om materiaal als bedrijfsmiddel te beschouwen voor de btw, is sinds 1 januari verhoogd van 250 euro (excl. btw) naar euro. Dat betekent dat u de gerecupereerde btw op een bepaald goed niet langer gedeeltelijk moet terugstorten wanneer u dit goed plots ook voor privédoeleinden gebruikt. Wat voor de btw geldt, geldt daarom niet voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor de btw zal bv. een smartphone van 800 euro (excl. btw) voortaan niet langer als bedrijfsmiddel aanzien worden. Maar dit wil niet zeggen dat u deze smartphone onmiddellijk in de beroepskosten kan stoppen. U zal deze smartphone wel nog moeten afschrijven, omdat het voor de personenbelasting of vennootschapsbelasting wel als een investering beschouwd wordt. Dat hoeft u niet als nadelig te ervaren. Bij sommige investeringen kan u immers de investeringsaftrek toepassen. Ook is de (gewone) investeringsaftrek in de vennootschapsbelasting terug van weggeweest (weliswaar tijdelijk voor 2014 en 2015 en enkel voor KMO s). Voor kleine investeringen als een smartphone is het niet aan te raden om hier een beroep op te doen. Een vennootschap die kiest voor de gewone investeringsaftrek geniet voor dat aanslagjaar immers geen notionele intrestaftrek. Het verlies aan notionele intrestaftrek weegt zwaarder door dan de gewone investeringsaftrek op zo n beperkte investering. 3. De maximale jaaromzet voor kleine ondernemingen is verhoogd. Goed nieuws voor wie o.a. een bijberoep als zelfstandige uitoefent. Sinds 1 april is een kleine onderneming een onderneming waarvan de jaaromzet op jaarbasis de drempel van euro niet overschrijdt. Voorheen lag de grens op euro. Een kleine onderneming krijgt een btw-vrijstelling voor de uitgeoefende activiteit. Dat is een keuze en geen verplichting. Hierdoor dient een onderneming geen btw aan te rekenen op de geleverde goederen of prestaties. Ze kan dan de aangerekende btw ook zelf niet recupereren. Marc Gielis, Belastingconsulent bij Bank J.Van Breda & C i Meer weten? Uw account manager geeft u graag advies. mei 2014 Bij de zaak Bank J.Van Breda & C 7

8 p o r t r e t Christel Coeckelbergs, CEO van Ferumco nv De 5 waarden van Christel Coeckelbergs m i j n onderneming m i j n pa s s i e Naam: Christel Coeckelbergs ( 1970) Onderneming: Ferumco nv Verwezenlijkingen: Na haar opleiding boekhouding-fiscaliteit ging Christel Coeckelbergs als boekhoudster aan de slag in een metaalbedrijf. Toen de bedrijfsleider wegviel, kwam zij op zijn plaats terecht. Zo kreeg ze de smaak te pakken en groeide het idee om haar eigen bedrijf op te richten. Ondertussen staat ze al 13 jaar aan het hoofd van plaatbewerkingsbedrijf Ferumco nv. 1. Voorzichtigheid Ik heb van bij het begin gekozen om gestaag te groeien. Ik hield bewust klanten af om mij niet te vergalopperen. Je moet niet willen groeien om te groeien: groei moet doelbewust zijn. 2. Klantenservice Ik volg mijn klanten kort op en ik behandel klachten onmiddellijk. Zo voelen ze dat ik heel betrokken ben. Bovendien zorgen we voor een snelle dienstverlening, waardoor klanten blijven terugkomen. 3. Communicatie Ik sta dicht bij mijn personeel, zodat ik frustraties meteen kan opvangen. Ik pols regelmatig of alles in orde is en ik vraag hun mening. Op die manier voelen ze zich betrokken bij de zaak. Je mag niet wachten tot de emmer overloopt. 4. Delegeren Dat heb ik moeten leren. Werknemers vinden het belangrijk om hun job zelfstandig uit te voeren, maar de controle loslaten is voor mij het moeilijkste dat er is. Een cursus heeft mij geholpen om er veel beter in te worden. Alleen de boekhouding laat ik nog steeds niet los (lacht). "Je moet niet groeien om te groeien: groei moet doelbewust zijn." 5. Besluitvaardigheid Dankzij mijn ervaring kan ik beter beslissingen nemen dan vroeger. Je moet een knoop doorhakken en met je beslissing verder gaan, gelijk wat het resultaat is. Bank J.Van Breda & C NV Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel BTW BE , RPR Antwerpen, FSMA A Ver. uitg.: Eindredactie: Bank J.Van Breda & C respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer. 8 Bank J.Van Breda & C Bij de zaak mei 2014

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013

In de praktijk. Geld van vrije beroepen voor vrije beroepen. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen april 2013 Drie hoekstenen voor krediet De kredietportefeuille van uw bank bleef ook tijdens de crisis gestaag groeien, zonder grote terugvallen. Wim

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts

Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts Inhoud Partner bij elke stap in uw loopbaan als arts 3 De aanloop naar een eigen praktijk 4 Van start in uw eigen praktijk 6 Uw praktijk in volle expansie

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

december magazine 2008

december magazine 2008 portimagazine december 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Editoriaal 4 Twee nieuwe BRIO-producten BRIOstartup en BRIOclassic zien het levenslicht 6 Port-e-Mail Beheer uw e-mailverkeer vanop uw pda 7 Cyberrisico

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET

WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET WHITE PAPER* 22 TIPS OM KLANTEN TE MAKEN VIA INTERNET *Een white paper is een rapport, gids of document dat door een bedrijf of autoriteit geschreven wordt om problemen aan te kaarten en hiervoor concrete

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie