Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Je mag er zijn. Spiegel van Gods liefde. Ina Prins-Veurink. Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb)"

Transcriptie

1 JE MAG ER ZIJN 12

2 2

3 3 Je mag er zijn Spiegel van Gods liefde Ina Prins-Veurink Deze gemeenteschets is een uitgave van: Gereformeerde Bijbelstudiebond (GBb) Bond voor Gereformeerde Jongerenverenigingen (BGJ) Herziene uitgave mei 2010

4 4 JE MAG ER ZIJN INHOUD JE MAG ER ZIJN... 5 Bijbelstudie voor jongeren 12 tot 16 jaar... 5 INLEIDING... 6 Verbond... 7 Je bent niet de baas over jezelf... 7 Nog wat voorbeelden... 8 Jezus en de naasten... 8 In mijn plaats... 9 AANWIJZINGEN VOOR DE LEIDER/LEIDSTER JE MAG ER ZIJN Bijbelstudie voor jongeren Manier van werken Inleiding Je mag er zijn; door God geschapen Je mag er zijn; in Christus aanvaard Je mag er zijn; leven door de Geest Werkvorm en Afsluiting JE MAG ER ZIJN Bijbelstudie voor volwassenen Inleiding De zelfstandige en afhankelijke mens Twee typeringen van de mens in de Bijbel Een christen is anders In Christus zijn GESPREKSPUNTEN VOOR GEMENGDE GROEPEN GEBRUIKTE EN TE GEBRUIKEN LITERATUUR BIJBELROOSTER TE ZINGEN LIEDEREN... 26

5 bijbelstudie voor jongeren van jaar 5 JE MAG ER ZIJN Bijbelstudie voor jongeren 12 tot 16 jaar E.L.Z. Prins-Veurink, Mevr.Stoelstraat 7, 8017 HE ZWOLLE tel

6 bijbelstudie voor jongeren van jaar 6 INLEIDING Dat lijkt me nogal logisch. Natuurlijk mag ik er zijn. Ik besta toch. Mijn hart klopt, mijn bloed stroomt, ik beweeg; ik ben er gewoon, dus mag ik er ook zijn. Maar is dat wel zo logisch? Zij mogen er niet zijn Voorbeeld 1 Ach, het was zo n mooi jongetje, die pasgeboren baby. Zijn broer en grote zus waren trots op hem en wilden het iedereen gaan vertellen: We hebben een lief klein broertje. Maar nee, dat ging niet door, niemand mocht het weten. Stilhouden, zeiden hun ouders, hij mag er niet zijn. Voorbeeld 2 Het ongeboren kind groeide eerst ongestoord, totdat het geboren zou worden. Maar zover kwam het niet. Het werd kapot gemaakt: het mocht er niet zijn. Voorbeeld 3 De mensen in het kamp, ze willen ergens wonen, werken, een bestaan opbouwen. Maar geen land ter wereld wil ze hebben. Ze mogen er niet zijn. Voorbeeld 4 Hij had nooit iets verkeerd gedaan, was liefdevol voor de mensen en had alles voor ze over. Toch schreeuwden ze: Weg met Hem. - Over welke mensen gaan de verschillende voorbeelden? - Wat zijn de redenen dat zij er niet mogen zijn? - Wie beslist dat ze er niet mogen zijn? Bespreek de stelling Bij God mag je er altijd zijn!

7 bijbelstudie voor jongeren van jaar 7 VERBOND Bij de doop kun je goed zien dat je er mag zijn. God heeft jou daarvoor gekozen. Niemand weet waarom, maar het is wel zo. Al voordat je geboren werd, wilde Hij dat jij bij Hem zou horen. Hij sloot een verbond met je. Je naam werd genoemd en die werd verbonden met de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Daarmee zei God eigenlijk tegen jou: jij en Ik, wij horen bij elkaar; wij zijn aan elkaar verbonden. Wat belooft God jou allemaal in het verbond? (gebruik hierbij het doopformulier nr. 1, dat achter in je kerkboek staat) Je bent niet de baas over jezelf 'Je bent van God mijn kind' wordt er wel gezongen voor pas gedoopte kinderen. En dat je van God bent, dat blijft zo, je hele leven. God is de baas over je. Al voor je geboorte kende God jou. Hij weefde je in de buik van je moeder. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft het over jou te zeggen. God heeft je gemaakt om met Hem om te gaan; om door Hem verzorgd te worden. Hij wil je liefhebben en geven wat goed voor je is. Hij wil dat je altijd bij Hem blijft. En Hij wil dat jij Hem ook liefhebt. Dat je niet denkt dat je jezelf wel kunt redden, maar dat je op Hem vertrouwt en van Hem afhankelijk wilt wezen. - Wat vind je ervan dat God de baas over je is? Welke gevolgen heeft dat? - Geef eens aan hoe je dingen anders wilt doen als je van God bent. - Hoe beïnvloedt dat de keuzes die je maakt? - Hoe kun je God blij maken? Doe je dat ook? God zelf heeft ons de tien regels gegeven die we mogen gebruiken om te laten zien dat God de baas is in ons leven. In Matteüs 22:37-40 staat de samenvatting ervan. Geef dit hieronder kort in eigen woorden weer. De samenvatting van de wet is:

8 bijbelstudie voor jongeren van jaar 8 Nog wat voorbeelden Hij had zin om na de vakantie te beginnen in de brugklas. Zijn tas, schriften en etui, alles was in orde. Het zou vast heel gaaf worden. Maar het ging heel anders: Ze zit in de derde. Bijna iedereen uit haar klas vindt haar stom en ze laten dat goed merken. Daarom durven ook de anderen niet meer met haar om te gaan; bang om zelf ook buitengesloten te worden. Misschien ben ik wel stom, denkt ze, als iedereen dat toch vindt. Ze weet alleen niet goed waarom. Hij ziet zichzelf in de spiegel en vindt het niks. Het is trouwens ook allemaal niks met hem; hij scoort niet, nergens. De mensen moeten hem niet. Wat zouden ze ook aan hem hebben? Hij denkt: Ik kan maar beter dood zijn. Zij Ach, jullie kennen de verhalen zelf veel beter. - Wat zou je doen als jou zoiets overkwam? - Hoe zou je iemand hierbij kunnen helpen? - Wat heeft de samenvatting van de wet ermee te maken? Jezus en de naasten Hoe de Heer Jezus de naasten liefhad, weten we. Denk aan de mensen die vroeger niet mee mochten doen: de hoeren, de tollenaars, de armen, de Samaritanen. Zij horen er zeker bij, zei de Heer Jezus. Hij gaf ze zijn liefde. Dat kan ons troosten als we ons buitengesloten voelen; als we gepest worden, of als anderen ons niet begrijpen. Eigenlijk zegt de Heer Jezus het wel heel streng in de Bergrede. Maar Hij meent het wel. Lees Matteüs 5:21 en 22, en Matteüs 5:43-47.

9 bijbelstudie voor jongeren van jaar 9 Matteüs 5:21-22 (Nieuwe Bijbelvertaling) Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen Nietsnut! zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie Dwaas! zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Of, dezelfde tekst in de Groot Nieuws vertaling: U hebt gehoord dat tegen uw voorouders gezegd is: U mag niet doden. Wie iemand doodt, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg u: ieder die kwaad is op een ander, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Als iemand een ander uitmaakt voor idioot, moet hij zich verantwoorden voor de Hoge Raad, en als iemand een ander uitmaakt voor gek, moet hij ervoor boeten in het hellevuur. En verderop in vers zegt de Heer Jezus dat we onze vijanden lief moeten hebben. Als we alleen houden van de mensen die ook van ons houden, dan is dat niks bijzonders. Dat doen ook de mensen die niet bij God horen. Wìj moeten zelfs de mensen die ons haten, liefhebben en voor ze bidden. Hoe doen we dit? Onze vijanden liefhebben en nooit iemand uitschelden, want anders wacht de hel; dan mogen we er niet meer zijn en worden we door God verlaten. Wat vraagt de Heer toch van ons? In mijn plaats Bij voorbeeld no.4, aan het begin van deze schets, zie je dat de Heer Jezus er niet mocht zijn. Hij werd gekruisigd. Door de kruisdood wilde men aangeven: de aarde wil deze mens niet meer en ook de hemel wil niets met hem te maken hebben. Lees de Heidelbergse Catechismus antw. 37. Christus heeft heel de tijd van zijn leven op aarde, maar vooral aan het einde daarvan, de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht aan lichaam en ziel gedragen. Hij deed dit om door zijn lijden, als het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en Gods genade, gerechtigheid en het eeuwig leven voor ons te verwerven. Wat zou de betekenis van de volgende zin kunnen zijn? Doordat Jezus Christus er niet mocht zijn, mag ik er altijd zijn.

10 bijbelstudie voor jongeren van jaar 10 AANWIJZINGEN VOOR DE LEIDER/LEIDSTER A. De lijn van de schets is de volgende: Bij mensen ben je er niet zeker van of je wel bestaan mag Het is duidelijk dat je er bij God mag zijn. Hij heeft je namelijk geroepen om bij Hem te horen zichtbaar in de doop. God is de baas over je; dat zal je zijn en je doen bepalen, daarvoor krijg je de wet Het toepassen van dat grote gebod mislukt steeds. Anderen en ook wijzelf worden daardoor beschadigd en weggedrukt. De Heer Jezus heeft, in onze plaats, het grote gebod van de liefde vervuld en het inhoud gegeven en zo mogen we er toch zijn. B. Om de kinderen te laten ervaren dat het over henzelf gaat, zou je kunnen beginnen met ze iets over zichzelf te laten vertellen. Voor het klimaat op een vereniging is het goed als de leiding meeleeft met de leden. Laat ze dus die dingen vertellen die je zelf ook echt graag wilt weten. Dit kan kort op veel manieren: - in een rondje zichzelf voorstellen en dan als leiding beginnen - kinderen drie goede eigenschappen van elkaar laten vertellen - op een flap hobby, plaats in het gezin, vervelendste vak op school, beste vriend(in), lievelingseten, of iets dergelijks laten opschrijven - lootje-trekken (met daarop de bovenstaande gegevens) en uit de beschrijvingen de personen laten raden - enz. C. Het werkt vaak goed als je voordat je samen gaat lezen, steeds eerst een stukje inhoud in eigen woorden vertelt. Daarna is, door de herkenning, het meelezen interessanter. Dat geldt voor de hele schets. Je zou de titel van de schets kunnen aangeven en uitleggen. De kinderen kunnen dan zelf de voorbeelden lezen en erbij schrijven waar die voorbeelden over gaan. (Mozes, abortus, vluchtelingen, Jezus). D. Verbond is: wij horen bij elkaar, aan elkaar verbonden zijn. Wat levert dat eigenlijk op? Laat ze, bijvoorbeeld in groepen van twee, het formulier voor de doop erop napluizen (kind van God, eeuwig leven, vergeving van zonden, de Heilige Geest enz.). Waar blijf je zonder dit? E. Niet de baas over jezelf. Deze vragen moeten samen besproken worden. De leiding zal hier waarschijnlijk moeten sturen. Vaak geven kinderen antwoorden als: bijbellezen, naar de kerk gaan, bidden enzovoort. Probeer duidelijk te maken dat het anders mag dan de Farizeeën deden. Als we laten zien dat we graag (van harte) bij God willen horen, maakt dat God blij. De samenvatting: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf moet ingevuld worden en kan wellicht groot op een flap geschreven worden.

11 bijbelstudie voor jongeren van jaar 11 F. Nog wat voorbeelden. Als de groep er zich voor leent, kunnen deze voorbeelden aangevuld worden. Het is moeilijk voor kinderen om zich te identificeren met dergelijke verhalen. De verhalen accepteren ze wel, maar in de praktijk wordt pesten en buitensluiten als een geintje gezien en zijn slachtoffers sukkels. Je kunt dan het beste weer teruggaan naar de voorbeelden. Als het gesprek over een van de aanwezigen gaat, kan de sfeer al heel gauw onveilig worden. Probeer dat te voorkomen. Veilig over pesten praten kan wellicht door de kinderen zelf oplossingen te laten aandragen voor slachtoffers en daders uit de voorbeelden. Dat wil zeggen wat die slachtoffers zelf kunnen doen, hoe anderen kunnen helpen en hoe daders hun gedrag kunnen veranderen. G. Pesters en slachtoffers, wij allemaal, moeten het hebben van de Heer Jezus. Laten we liefhebben! (Mat.18:21-35.)

12 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren JE MAG ER ZIJN Bijbelstudie voor jongeren 16+ E.L.Z. Prins-Veurink, Mevr.Stoelstraat 7, 8017 HE ZWOLLE tel

13 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren Manier van werken De start van deze studie is bij de inleiding gewoon gezamenlijk, een algemeen deel. Daarna is deze schets in drieën gedeeld en kan ze in drie groepen behandeld worden. De nummers 1, 2 en 3 uit de inleiding passen bij de nummers 1, 2 en 3 uit de verdere studie. Daarbij is het wel de bedoeling dat alle groepen de hele schets lezen, maar dat iedere groep het eigen nummer (1, 2 of 3) gaat verwerken: dus van dat eigen gedeelte de vragen beantwoordt, opdrachten maakt en het met elkaar bespreekt. De schets geeft dat wel aan. Het zou mooi zijn als jullie in het algemene deel, dus als de groepen weer samen zijn, elkaar vertellen wat er in de kleine groepen besproken is. Dan kun je aangeven wat je mooi vond, of waar je over door wilt praten en welke vragen je nog gezamenlijk wilt beantwoorden. De punten uit de inleiding kun je dan ook weer bij langs gaan. Ieder groepje is op die manier verantwoordelijk voor een gedeelte van de algemene bespreking. Zorg dus dat er ruim tijd is voor dat algemene deel. Overleg in de groepen steeds met elkaar wat doorgegeven zal worden voor de algemene bespreking en maak daar ook aantekeningen van. Die aantekeningen heb je aan het eind ook weer nodig. De groepen hoeven niet groot te zijn, minimaal twee en maximaal vijf personen. Als er meer dan vijftien aanwezigen zijn, kun je beter eerst de groep in tweeën splitsen en van beide delen weer drie groepen vormen. (Natuurlijk is het ook mogelijk de schets gewoon in zijn geheel te behandelen.) Hulpmiddelen pen en papier flaps met stiften. Succes ermee!

14 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren INLEIDING Waar hebben we het eigenlijk over als er een bijbelstudie is met de titel: Je mag er zijn? Als je over dit onderwerp nadenkt, komen al gauw de onderstaande punten in beeld Elk mensenkind is een schepsel van God, naar zijn beeld geschapen. - Je bent Gods kind. - Positief denken, omdat God je alle mogelijkheden geeft Je mag er zijn, ook al vindt men je te dik, dun, lang, puisterig, saai, verlegen enz. - Waarom dan nog minderwaardigheidsgevoelens, of zelfmoord- (suïcidale-) gedachten? - Hoe zouden we elkaar kunnen helpen? 3. - God houdt van jou zoals je bent. - Zelfaanvaarding maakt sterker. - Wat heeft de Heilige Geest met jouw zelfaanvaarding te maken? Werkvorm De punten zijn in drie blokken geplaatst. Maak drie groepen (minimaal 2 en maximaal 5 personen). Iedere groep neemt één blok voor haar rekening (1, 2 of 3) en gaat de punten daarvan als stellingen en vragen bespreken. Schrijf van die punten in het kort de mening van de groep op, en waarover je door wilt praten.

15 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren Je mag er zijn; door God geschapen (Deze pagina kan uitgewerkt worden door groep 1) Je hebt niet zelf beslist of je er wel of niet bent. Dat deed God. Hij liet je geboren worden. Aan de grote Schepper dankt ook jij je bestaan. Genesis 1:26-27 God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Psalm 139:13-15 U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. De bedoeling van je leven God maakte de mens, want Hij wilde mensen om voor te zorgen, om mee te communiceren, om een relatie met ze te hebben. Hij wilde mensen die met Hem zouden omgaan, die met Hem zouden wandelen. Mensen die Hem zouden loven en prijzen. Calvijn zei het vroeger zo: Wij weten dat wij op deze aarde geplaatst zijn om God ( ) te loven. Dat mag je echt als de bedoeling van je leven zien: God loven, met Hem omgaan ; daarvoor ben je door God gemaakt. - Wat vind je van die bedoeling van je leven? - Op welke manier beïnvloedt het je leven dat je er bent om met God om te gaan? God loven is: goede dingen over en tegen God zeggen Met de psalmen kun je God heel goed loven. De Psalmen 145 t/m 150 zijn echte lofpsalmen. Zoek een paar lof -voorbeelden uit die psalmen en schrijf ze op. Probeer met voorbeelden aan te geven hoe jij God in je leven kunt loven met: - je woorden - je daden - je hart - je denken

16 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren Je mag er zijn; in Christus aanvaard (Deze pagina kan uitgewerkt worden door groep 2) De mens, gemaakt naar Gods beeld, was mooi en had een mooie opdracht. Maar het liep anders. Door de zondeval werd alles totaal bedorven. Er kwam niets dan ellende. De mooie mens werd lelijk. Het lichaam werd ook aangetast: misvormingen, ziekte, dood. De mens kon niet meer doen waarvoor hij gemaakt was: de relatie met God was verbroken. In één zinnetje kunnen we daar dan achteraan zeggen: Door Christus is die relatie weer hersteld. Maar we weten wat dat gekost heeft. Hij moest de kruisdood sterven, zodat wij weer bij God kunnen horen. Dankzij Christus mogen wij weer voor God leven en met Hem omgaan. Toch merken we nog overal en altijd de gevolgen van de zondeval. Mensen keren zich van God af en gedragen zich alsof ze zelf mogen beslissen wat ze hier op aarde doen. Mensen maken elkaar en zichzelf kapot. Heidelbergse Catechismus Zondag 40 Vraag en antwoord 105: Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen, evenmin mag ik mijzelf moedwillig in gevaar begeven. Opdracht: Geef voorbeelden van het kapotmaken van de ander. Geef voorbeelden van het kapotmaken van jezelf. Heidelbergse Catechismus Zondag 40 Vraag en antwoord 107 Maar is het niet genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Nee, ( ) Hij gebiedt dat we onze naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schande zoveel mogelijk voorkomen en dat wij ook onze vijanden goeddoen. Opdracht: - Op welke manieren kun jij de ander (zelfs je vijanden) goeddoen? - Op welke manieren kun jij jezelf goeddoen?

17 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren Je mag er zijn; leven door de Geest (Deze pagina kan uitgewerkt worden door groep 3) Doordat Christus het voor ons weer goedgemaakt heeft bij God, mogen wij weer leven; mogen wij toch aan God verbonden blijven. Wij krijgen daarvoor de Heilige Geest. De Heilige Geest verandert ons zo, dat we weer aan de bedoeling van ons leven toekomen: God eren, Hem loven en met Hem omgaan. Je kunt het vergelijken met ouders en hun baby. Die ouders zijn zo blij met hun zoontje. Ze aanvaarden hem en houden zielsveel van hem. Juist omdat ze zoveel van hem houden, willen ze hun kind helpen om te groeien. Het kind leert steeds meer bij, geholpen door zijn ouders. Dat willen die vader en moeder graag. Ze houden van hun kind, ze hebben hem lief en aanvaarden hem zoals hij is en juist daarom willen ze dat hij zich ontwikkelt en dat hij groeit en leert en verder komt. Denk in dit verband ook aan vriendschappen en verkeringen. Juist als je om elkaar geeft, wil je elkaar verder helpen. Het zijn je beste vrienden die je zeggen wat niet goed is, zodat je verder kunt komen. - Ervaar je zelf ook dat anderen (ouders/vrienden bijvoorbeeld) die je stimuleren om te groeien, je dan toch aanvaarden zoals je bent? - Wanneer krijg je het gevoel dat je juist anders zou moeten wezen, dat je eigenlijk niet geaccepteerd wordt zoals je bent? Hoe zou dat komen? - Hoe zou je dat gevoel aan die anderen duidelijk kunnen maken? Je kunt de zorg van liefdevolle ouders voor hun kind vergelijken met hoe God voor ons is. Door het sterven van Christus mag jij Gods kind zijn. Hij is je Vader. Hij houdt van je en heeft je lief. Hij aanvaardt je zoals je bent en juist daarom wil Hij dat jij je ontwikkelt en dat je groeit en leert en verder komt. In zijn grote liefde geeft Hij de Heilige Geest, waardoor je kunt groeien. Galaten 5:22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. - Merk je bij christenen die je kent, al iets van deze vruchten van de Geest? - Hoe dan? - En bij jezelf? - Stel je voor dat je door de Geest zo zou worden, zoals het in Galaten staat. Zou je op die manier willen groeien?

18 bijbelstudie en werkvormen voor jongeren Werkvorm - De drie groepen presenteren om de beurt de uitwerking van de opdrachten in het algemene deel van de vergadering, waarna het gezamenlijk besproken kan worden. Belangrijke vragen, opmerkingen e.d. uit de bespreking weer bijschrijven. - De drie groepen hebben nu ieder van het eigen gedeelte opmerkingen en opdrachtuitwerkingen op papier, met eventueel aanvullingen erbij uit de algemene bespreking. - Vanuit de drie groepen kunnen de belangrijkste opmerkingen met viltstift op een grote flap geschreven worden. Op die manier kan duidelijk worden dat het één geheel vormt: je mag er zijn - door God geschapen - in Christus aanvaard - levend door de Geest Afsluiting Wij er zijn om God te eren en met Hem om te gaan. Het zou daarom een mooie afsluiting kunnen zijn als iedere groep vanuit het eigen deel een gebed formuleert of gebedspunten aandraagt. Je kunt daarbij gebruik maken van wat in de groepen genoteerd werd. (God loven, vragen om hulp, bidden voor elkaar, danken voor de bespreking, vragen om de Heilige Geest enzovoort) Het gebed kan als dankgebed gebeden worden. Dat bidden kan op verschillende manieren: iemand leest het gebed in zijn geheel voor; maar je kunt bijvoorbeeld ook de drie delen door drie personen uit de verschillende groepen laten bidden.

19 bijbelstudie voor volwassenen 19 JE MAG ER ZIJN Bijbelstudie voor volwassenen E.L.Z. Prins-Veurink, Mevr. Stoelstraat 7, 8017 HE ZWOLLE tel

20 bijbelstudie voor volwassenen INLEIDING - God houdt van jou zoals je bent. - Waarom dan nog minderwaardigheidsgevoelens? - Hij kent ook je minder fraaie kanten: je zondige aard, je steeds weer zondigen. Toch mag je door je geloof in Christus bij Hem horen. - Sommige mensen worden over het hoofd gezien in de gemeente van Christus (of ze denken dat); ze worden nergens voor of bij gevraagd. - Hoe ga je om met jezelf en met anderen? Dit zijn zo maar een paar punten uit een lijst die veel langer te maken zou zijn. Ze geven aan in welke richting deze studie mag gaan. Er is over dit onderwerp veel geschreven en gediscussieerd. Het past ook in onze tijd. We horen en we leren het onze kinderen: je mag er zijn; kom voor jezelf op ; je bent waardevol, enz. Toch hebben we daarbij ook onze vragen. Hieronder staan steeds twee tegengestelde uitspraken naast elkaar. Maak eens, ieder voor zich, je keuze in deze dilemma s. (Ook als je het moeilijk vindt te kiezen, toch graag steeds één van beide mogelijkheden aankruisen.) God houdt van mij zoals ik ben - God vraagt volmaakte liefde van mij Ik vertoon Gods beeld - Er is niets goeds aan mij Ik hoor bij God, hoe ik ook ben - Ik ben het niet waard Gods kind te zijn Ik mag er zijn, ook zonder - Ik moet streven naar volmaaktheid, mijn - denderende baan gaven volledig benutten - status/aanzien - academische graad - etc. Ik mag mijn plaats opeisen - Ik moet bereid zijn mijzelf weg te cijferen - kiezen voor mijzelf Ik mag mezelf liefhebben en - Ik heb een afkeer van mezelf - ik ben aanvaarden zondig Vergelijk en bespreek met elkaar het waarom van de gemaakte keuzes.

21 bijbelstudie voor volwassenen DE ZELFSTANDIGE EN DE AFHANKELIJKE MENS Er wordt ons vaak voorgehouden dat we zelfstandige, mondige mensen zijn, die in vrijheid eigen beslissingen nemen over ons doen en laten. We leren te vechten voor eigen recht en gelijk. We willen assertief zijn. Er moet vrijheid zijn om eigen impulsen te kunnen volgen. Dat is de autonome mens. Daartegenover staat de heteronome mens: onzelfstandig, anderen beslissen over zijn doen en laten. Deze mens doet wat voorgeschreven wordt. Hij is aan regels van anderen gebonden en is afhankelijk. We zeggen wel: een christen is niet autonoom, een christen moet heteronoom zijn. Hoe ervaar jij dat? Lees hierbij: Romeinen 6:20-22 en Johannes 8: Kun je met behulp van bovenstaande bijbelteksten de volgende zin (van J. Douma) uitleggen: Een christen gelooft dat de gebondenheid aan Gods wil juist zijn vrijheid garandeert. Wat betekent dat voor jou?

22 bijbelstudie voor volwassenen TWEE TYPERINGEN VAN DE MENS IN DE BIJBEL In de Bijbel kom je ook tegengestelde visies op de mens tegen. Lees daarvoor in zijn geheel Psalm 8 en Jesaja 2 en vergelijk dan eens hoe de mens daar omschreven wordt. (Groot Nieuws vertaling) Psalm 8:6-7 U hebt hem weinig minder dan een god gemaakt, hem met glorie en eer gekroond. U laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. (NBV) Psalm 8:6-7 en U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. (Groot Nieuws vertaling ) Jesaja 2:22 Heer, laat ons mensen toch met rust, we zijn maar broze schepsels. Wat zijn we eigenlijk waard? (NBV) Jesaja 2:22 Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen? - Kun je deze verschillende teksten over de mens verklaren? - Ken je meer van dergelijke typeringen in de Bijbel? Welke? - Op welke manier kun je jezelf inpassen in één van deze bijbelgedeeltes?

23 bijbelstudie voor volwassenen EEN CHRISTEN IS ANDERS Welk antwoord zou jij geven als je ongelovige buren zouden vragen wat het eigenlijk betekent: een christen te zijn? Als je hierover een rondje doet, zul je waarschijnlijk versteld staan over de vele manieren waarop deze vraag beantwoord kan worden. (Ik ga ervan uit dat je niet antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus aan je buren gaat voorlezen; al zul je merken dat je de inhoud daarvan vast wel gebruikt.) Een mooie omschrijving geeft ook J.I. Packer: Een christen is iemand die God tot Vader heeft. Onze hele visie op de mens wordt erdoor bepaald. Vergelijk hierbij: Galaten 4:4,5 Efeziërs 1:5 1 Johannes 3:1 In Christus zijn we tot Gods kinderen aangenomen. God is onze Vader, Christus onze Broeder, en alle christenen onze broers en zussen. We horen bij het gezin van God. In een gewoon gezin kan er zoveel mis zijn, een gevoel van niet gewenst zijn, ruimtegebrek, onderwaardering, enz. In Gods gezin heerst absolute stabiliteit en veiligheid. Je mag weten dat je voor altijd in dat gezin een plaats hebt gekregen. De Westminster Confessie omschrijft het zo: Al degenen, die door God verwaardigd zijn te komen tot de rechtvaardiging in en door zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus, krijgen deel aan de genade van de aanneming tot kinderen. Zij worden gerekend bij het getal van Gods kinderen en krijgen deel aan alle vrijheden en voorrechten, die daaraan verbonden zijn. Zij dragen zijn Naam en ontvangen de Geest van het kindschap Gods; met vrijmoedigheid mogen zij toegaan tot de troon der genade en mogen uitroepen: Abba, Vader; zij ontvangen vergeving, bescherming, voorziening en tuchtiging van Hem als hun Vader; toch worden ze nooit onderworpen, maar bewaard tot de dag der verlossing, om de beloften te ontvangen als erfgenamen van een eeuwige verlossing. Kun je aangeven wat dit kind van Vader zijn voor jou betekent? Je kunt daarbij gebruik maken van de volgende vier aspecten in de Vader-kindrelatie: - gezag - genegenheid - verbondenheid - eerbetoon.

24 bijbelstudie voor volwassenen IN CHRISTUS ZIJN In Christus zijn we tot Gods kinderen aangenomen. Door te geloven is dat werkelijkheid en mogen we ons leven daarop afstemmen. Daarbij leert Christus ons hoe wij ons als kinderen van God hebben te gedragen. We hebben Hem ook als voorbeeld (1 Petr.2:21-24). We mogen betrokken zijn op wat in Christus gebeurd is en door te geloven deelhebben aan: sterven, opstanding, verheerlijking. We mogen Hem liefhebben, Hem volgen, door zijn Geest vast aan Hem verbonden blijven. Ons doen en laten op Hem afstemmen (Joh. 15:3-5). Ja, we mogen zelfs op Hem gaan lijken ( 2 Kor. 3:18). Door te delen in zijn liefde, kunnen we zelf ook gaan liefhebben (1 Joh.4:19). We kunnen het misschien zo zeggen: door in Christus te zijn, kunnen we weer beantwoorden aan onze bestemming en de levensopdracht uitvoeren: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Je merkt dat het moeilijk is om kort te omschrijven wat het in Christus zijn inhoudt. Je kunt, eventueel met behulp van de genoemde teksten, aan elkaar vertellen hoe je het zelf ervaart. In Christus zijn houdt een relatie in. Het geloof komt nooit alleen, de liefde is er altijd bij. Laten we nog een keer naar de dilemma s kijken. Het zal mooi zijn als jullie ze samen opnieuw gaan formuleren; en dan zo, dat het in Christus zijn erin tot uitdrukking komt. God houdt van mij zoals ik ben God vraagt volmaakte liefde van mij Ik vertoon Gods beeld Er is niets goeds aan mij Ik hoor bij God, hoe ik ook ben Ik ben het niet waard Gods kind te zijn Ik mag er zijn, ook zonder Ik moet streven naar volmaaktheid, - denderende baan mijn gaven volledig benutten - status / aanzien - academische graad - etc Ik mag mijn plaats opeisen kiezen Ik moet bereid zijn mezelf weg te voor mezelf cijferen Ik mag mezelf liefhebben en aanvaarden Ik heb een afkeer van mezelf ik ben zondig We mogen er zijn in Christus!

25 25 Gesprekspunten voor gemengde groepen (voor jonge jeugd, oudere jeugd, volwassenen) 1. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Kun je met voorbeelden concreet maken wat dit grote gebod betekent voor je omgang - met God - met je naaste - met jezelf Wat zou er gebeuren als je een van deze drie relaties losmaakt van de andere twee? Zijn daar voorbeelden van? 2. Hoe kunnen we er concreet voor zorgen dat in de gemeente mensen zich niet ondergewaardeerd of buitengesloten voelen? 3 Als lid van de christelijke gemeente kun je zeggen: wij zijn een verbondsvolk. We zijn gekozen om samen bij God te horen. Waarop zou volgens jou het accent moeten liggen: op persoonlijk geloof, of op het samenbindende van het verbond? Waarom? Het verbond leert ons dat we niet van onszelf zijn, maar dat we door God apart gezet zijn om Hem te dienen. Heeft dat ook gevolgen voor de omgang met de kinderen van de kerk? Moeten we ze over God vertellen, en dan rustig afwachten of ze zelf in vrijheid voor Hem gaan kiezen; of moeten we, omdat ze van God zijn, christelijk gedrag bij hen afdwingen? 4 We mogen er zijn en we presteren ook zo het één en ander. Bespreek de zin: Als je trots verandert in dankbaarheid, geef je God de eer. 5 In het formulier voor de bediening van de doop komt de volgende zin voor: Dit moet ons ertoe brengen dat wij een afkeer krijgen van onszelf,. Heb je een dergelijke afkeer van jezelf? Wat vind je van deze formulering? In vraag en antwoord 8 van de Heidelbergse Catechismus staat dat wij helemaal onbekwaam zijn tot iets goeds en uit zijn op elk kwaad. Dat wordt alleen anders als wij door de Geest van God opnieuw geboren worden. Hoe kun je dit toepassen op je ongelovige kennissen? 6 Bespreek de zin: Ik ben verantwoordelijk voor mezelf en ik heb verantwoordelijkheid voor de ander. 7 Lees Johannes 15:1-8 over het in Christus zijn en ook Galaten 5:22-26 over de vrucht van de Geest. Bespreek met elkaar op welke manier de mens hierbij wordt ingeschakeld. Op welke manier zou je samen kunnen danken voor de vruchten van de Geest in de gemeente? En voor welke vruchten in je eigen leven kun je dat doen?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Geschapen naar Gods Beeld - woordweb 19.25 Bespreken Genesis 1: 26-28 / psalm 8 19.35 Ik ben Gods Beeld dus..

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is.

5 Dit is de boodschap die we van Hem gehoord hebben en u bekend maken: dat God licht is en in Hem totaal geen duisternis is. 1 JOHANNES vertaling dr. A. Dirkzwager 1 Wat er was vanaf het begin, wat we gehoord hebben, wat we met onze ogen gezien hebben, wat we bekeken hebben en onze handen aangeraakt hebben in verband met het

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Romeinen 8:1-16. Leven door de Geest

Romeinen 8:1-16. Leven door de Geest Leven door de Geest Romeinen 8:1-16 16 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters,

Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25. Broeders en zusters, Preek Galaten 5:16-24, Romeinen 7:1-25 Broeders en zusters, Vandaag wil ik stilstaan bij dat bekende gedeelte Galaten 5:22 over de vrucht van de Geest. Ik ben niet de eerste die er over spreekt. Als het

Nadere informatie

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Wat zonde. LEER HEM KENNEN 3, bewaarexemplaar. Ds. F.van Roest, zondag 1 december

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Wat zonde. LEER HEM KENNEN 3, bewaarexemplaar. Ds. F.van Roest, zondag 1 december LEER HEM KENNEN 3, bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Wat zonde Ds. F.van Roest, zondag 1 december 1 Jezus heeft een kaars aangestoken, keert het huis met bezemen en zoekt naarstig naar de

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Discipelschap is leven tot Gods eer

Discipelschap is leven tot Gods eer Discipelschap is leven tot Gods eer Preek n.a.v. Rom. 11:33-12:2 Ds. Maarten van Loon, mei 2015 Liturgie Zingen: GKB gezang 171: 1, 2 (i.p.v. votum) Genade zij U en vrede, van God onze Vader en van Jezus

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Geloven in Scholen met de Bijbel

Geloven in Scholen met de Bijbel Geloven in Scholen met de Bijbel Inleiding Wij willen in onze scholen samenwerken met Gereformeerde Scholen zijn opgericht door ouders vanuit christenen die, net als wij, willen leven naar de Gereformeerde

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21

Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 Een cultuur van liefhebben... 1 Joh. 4:7-21 7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is van God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1

Preek over zondag 21, gehouden op / p.1 Preek over zondag 21, gehouden op 01-11-09 / p.1 Liturgie: Votum en groet Zi: Ps. 23:1.2.3 Gebed Schriftlezing: Matth. 4:12-25 Zi: Lied 294:1.2.4.5 Preek: Zondag 21 Zi: Gez. 119:1.2.3 Credo: gez. 179b

Nadere informatie

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8 Wie heeft de sleutel? Romeinen 8: 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus,

Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Overdenking 11 november 2012, Lev.19:1-2, 9-18, Mc. 12: 28-34 ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. En dan volgen, met andere woorden dan wij meestal

Nadere informatie

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING.

DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. DE HERE VRAAGT VOLLEDIGE TOEWIJDING. Zondag 32 / gehouden op 10-08-2008 / p.1 Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ld 95:1.2.3 (Liedboek) Gebed Schriftlezing: Titus 2:1-3:7 Zi: Gez. 178 (KGB) Preek:

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 3 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 3. 4. 5. MIJN REACTIE

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie