Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert"

Transcriptie

1 informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert

2 Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken Stappenplan: een vlotte start voor mijn onderneming 3 A. Is uw project haalbaar? 4 A.1 Als u wil slagen 4 A.2 Doe de proef: het dynamisch ondernemingsplan 4 A.3 Dynamisch ondernemingsplan 6 B. Vóór u start 7 B.1 Wie kan een onderneming starten? 7 B.2 Heeft u ondernemerstalent? 8 B.3 Kies de geschikte ondernemingsvorm 8 B.4 De meest courante vennootschapsvormen 9 B.5 Bewijs uw kennis 10 B.6 Heeft u de nodige vergunningen? 12 B.7 Hoofdberoep of bijberoep? 13 C. Formaliteiten bij de start: stappenplan 14 Stap 1: een zichtrekening openen 14 Stap 2: u wil een vennootschap oprichten? 14 Stap 3: naar het ondernemingsloket 16 Stap 4: aangifte bij de btw-administratie 16 Stap 5: aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 18 Stap 6: aansluiten bij een ziekenfonds 21 D. Formaliteiten na de start 22 D.1 Afsluiten van verzekeringen 22 D.2 Een heldere boekhouding 22 D.3 U betaalt belastingen 23 Tabel 1: overzicht van de meest courante vennootschapsvormen 26 Laatste update: maart 2010 D/2010/3241/091 Agentschap Ondernemen 2

3 Stappenplan: een vlotte start voor mijn onderneming Rechtspersoon (vennootschap) rechtspersonen zijn houders van rechten en plichten; hun vermogen is gescheiden van dat van de vennoten. Natuurlijk persoon de zelfstandige staat met zijn gehele vermogen, dus ook met zijn privévermogen in voor het ondernemersrisico. Pagina 14 Een zichtrekening openen Deze rekening is volledig gescheiden van de privé-rekening en wordt enkel gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten. Pagina 8 Kies de geschikte ondernemingsvorm Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm? Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule. Pagina 16 Naar het ondernemingsloket Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u ingeschreven zijn bij de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten. Pagina 16 Aangifte bij de btw-administratie Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. U kan ook aan het ondernemingsloket vragen om dit tegen betaling voor u te doen. AANVANG VAN DE ACTIVITEIT Pagina 18 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds - van de zelfstandige bij aanvang van de zelfstandige activiteit - van de vennootschap indien de activiteit wordt uitgeoefend als rechtspersoon. De zelfstandige die zijn verplichtingen nakomt, heeft recht op kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. Natuurlijk persoon Rechtspersoon Resultaat 3

4 A. Is uw project haalbaar? A.1 Als u wil slagen Een bloeiende, rendabele onderneming, dit is waar elke starter van droomt. Zakelijk succes komt niet bij toeval. Het moet degelijk worden voorbereid. Die voorbereiding begint nog voor de onderneming wordt opgestart. Het Agentschap Ondernemen staat dagelijks tussen de startende ondernemers. Een correcte administratie is de basis. Minstens zo belangrijk is de zekerheid dat uw project bedrijfseconomisch haalbaar is. De accountmanagers van het Agentschap Ondernemen toetsen die haalbaarheid samen met u via het dynamisch ondernemingsplan. Deze publicatie nodigt u uit om van uw onderneming een weldoordachte zaak te maken. De accountmanagers van het Agentschap Ondernemen willen u graag ondersteunen. A.2 Doe de proef: het dynamisch ondernemingsplan Een onderneming opstarten houdt altijd een zeker risico in. Een goede voorbereiding en planning kunnen dit risico niet uitsluiten, maar voorkomen wel verrassingen. Check eerst maar eens of u op alle vragen uit ons dynamisch ondernemingsplan een doordacht antwoord heeft. 1 // Omschrijf uw project Welke activiteit wil u opstarten? Wat is de idee? Beschrijf voor uzelf duidelijk uw plannen. Schrijf ze neer op papier. Laat het niet bij dromen. Wees helder en duidelijk voor uzelf. 2 // Ken uw omgeving Uw idee is allicht niet uniek. U zal niet alleen in de markt staan. Hoe ziet uw markt eruit? Wie zijn de andere marktspelers? Noteer ze bij naam, lokaliseer ze, omschrijf het gamma van hun activiteiten. Noteer hun sterke punten en hun zwakke punten. Zijn er trends of evoluties in de producten of diensten die u wilt brengen? Zullen die een impact hebben op uw sector of op uw bedrijf? Wie zijn uw klanten? Van waar komen ze? Wat zullen ze kopen? 3 // Commercialiseer uw idee Welke producten of diensten zal u aanbieden? Welke niet? Hoe zal u de prijs voor die producten of diensten berekenen? Waar zal u uw producten aanbieden? Hoe zal u uw product bekend maken? Hoe zal u omgaan met klachten? 4

5 4 // Organiseer uw bedrijf Hoe zal u uw bedrijf concreet organiseren? Zal u personeel aanwerven? Kiest u voor een vennootschap of voor een eenmanszaak? 5 // Voorzie de financiële middelen Deze stap is slechts mogelijk als de vier vorige duidelijk zijn ingevuld. De krijtlijnen van het investeringsplan: welke investeringen zijn er nodig? Voor welke bedragen? De krijtlijnen van het financieringsplan: waarmee worden de investeringen gefinancierd? De krijtlijnen van de vaste kosten: welke kosten komen jaarlijks of periodiek terug? De marges: welke winstmarge is er om de vaste kosten te dekken? De afwegingen Is uw geplande onderneming intern haalbaar? Kan de doodpuntomzet ( break-even omzet ) bereikt worden met de geplande investering, de financiële middelen, de vaste kosten en de persoonlijke doelstellingen? Is uw geplande onderneming extern haalbaar? Kan de doodpuntomzet bereikt worden rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers? Het besluit De afwegingen over interne haalbaarheid en externe haalbaarheid geven u een juist beeld van het risico dat u neemt. Is de risicograad te hoog, start dan niet met de onderneming en herbekijk het project. Is de risicograad aanvaardbaar, zet dan de stap en start de uitwerking van een definitief ondernemingsplan. Goed om weten Het dynamisch ondernemingsplan kan u aanvragen bij het Agentschap Ondernemen of downloaden van de website. Misschien kan u niet alle vragen van het dynamisch ondernemingsplan volledig beantwoorden? Misschien wilt u een kritisch advies om u iets zekerder te voelen? Misschien wilt u een echo vol praktijkervaring? Weet dan dat de accountmanagers van het Agentschap Ondernemen daarvoor de juiste personen zijn. 5

6 A.3 Dynamisch ondernemingsplan 1 // Projectvoorstelling Wat is de idee? Beschrijf uw plannen. 2 // Omgevingsanalyse Hoe zien de markt en de omgeving eruit? Wie zijn de andere marktspelers? 3 // Commercieel plan Hoe commercialiseert u uw idee? Welke producten of diensten zal u aanbieden? Hoe zal u de prijs hiervoor bepalen? Waar zal u uw producten aanbieden? Hoe zal u uw producten bekend maken? Hoe zal u omgaan met klachten? Zijn er trends/evoluties die een impact hebben op uw sector/uw bedrijf? Wie zijn uw klanten? Vanwaar komen ze? Wat zullen ze kopen? Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn hun sterke punten, wat zijn hun zwakke punten? 4 // Organisatieplan Hoe zal u uw bedrijf concreet organiseren? Zal u personeel aanwerven? Kiest u voor een vennootschap of een eenmanszaak? 5 // Financieel plan Interne haalbaarheid Alle voorafgaande keuzes zullen bepalend zijn voor de invulling van uw financieel plan. Het financieel plan wordt opgesplitst in 5 onderdelen. Investeringsplan Wat zijn de geplande investeringen? Financieringsplan Waarmee worden de investeringen gefinancierd? Vaste kosten Wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten? Marges Welke winstmarge is er om de vaste kosten te dekken? Omzetprognose Welke omzet verwacht u te behalen? Kan de doodpuntomzet bereikt worden met de geplande investering, de financiële middelen, de vaste kosten en de persoonlijke doelstellingen? Externe haalbaarheid Kan de doodpuntomzet bereikt worden rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers? Niet doen Project herbekijken. Risicograad Doen Definitief ondernemingsplan uitwerken. 6

7 B. Vóór u start B.1 Wie kan een onderneming starten? Meerderjarig Wie een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen of een onderneming wil opstarten moet meerderjarig zijn (minstens 18 jaar oud). Burgerrechten De starter moet zijn burgerrechten genieten. Ontzetting uit die rechten (bijvoorbeeld door een bedrieglijk faillissement, fraude of een zware fout die tot een faillissement heeft geleid) verhindert een persoon een eigen zaak op te starten. Bekwaam tot handelen De starter moet handelingsbekwaam zijn. Wettelijk of gerechtelijk onbekwaamverklaarden of personen onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst, kunnen geen onderneming opstarten. Nationaliteit - Beroepskaart Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen vrij een onderneming oprichten. Wie hier niet toe behoort en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet een verblijfsvergunning bezitten en houder zijn van een beroepskaart. De beroepskaart is vereist bij: het oprichten van een onderneming in eigen naam zaakvoerders werkende vennoten het uitoefenen van een onbezoldigd mandaat. De kaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en is maximaal vijf jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing. Voor sommige categorieën uit diverse landen geldt een vrijstelling. Wie in België woont, vraagt zijn beroepskaart aan bij het ondernemingsloket. Wie niet in België woont, klopt aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiger van het land waar hij verblijft. Een beroepskaart kost 140 bij de aanvraag en 90 per toegekend jaar. FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie - Beroepskaarten WTC III Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Uw gemeentebestuur 7

8 B.2 Heeft u ondernemerstalent? Het is belangrijk om te weten of u als toekomstige zelfstandige ondernemer over de nodige competenties beschikt. U kan als werkzoekende uw competentieprofiel laten screenen door bij de VDAB deel te nemen aan de ENTRE-spiegel. Aan de hand van dit instrument kan u uw persoonlijk ondernemerprofiel bepalen. Zo komt u te weten wat uw sterke punten zijn en aan welke punten u nog zou moeten werken. Op het internet zijn ook andere competentietesten terug te vinden. Uw lokaal VDAB-kantoor B.3 Kies de geschikte ondernemingsvorm Vooraleer de administratieve formaliteiten te doorlopen, moet u eerst een beslissing nemen over de ondernemingsvorm. Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm? Het is van groot belang dit vooraf af te wegen. Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule. Vennootschap of eenmanszaak? Voordelen van een eenmanszaak: geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan en geen oprichtingsakte vereist, beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon, minder boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een vennootschap en dus lagere beheerskosten. Nadelen van een eenmanszaak: grote financiële risico s: geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen, dus onbeperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder; door een verklaring af te leggen bij de notaris kan de zelfstandige evenwel zijn privéwoning niet vatbaar voor beslag laten verklaren, de ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,...) om zijn investeringen te financieren, beperkte bestaansduur: problemen op het vlak van opvolging van de eigenaar in geval van ziekte en/of overlijden, de personenbelasting kent doorgaans hogere tarieven dan de vennootschapsbelasting. Voordelen van een vennootschap: beperkte financiële risico s: er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid (in principe ten belope van de eigen kapitaalsinbreng), de financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen, manier om samenwerking met partners te regelen, onbeperkte bestaansduur: het is niet omdat een bestuurder of vennoot wegvalt, dat de vennootschap ophoudt te bestaan, de vennootschapbelasting kent doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting. Nadelen van een vennootschap: afhankelijk van de vennootschapsvorm is een minimumkapitaal en een financieel plan vereist, beslissingsmacht, werking en winst moeten over meerdere personen worden verdeeld, meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een eenmanszaak en dus ook meer kosten (vennootschapsbijdrage, publicatiekost, notariskost, ), oprichtersaansprakelijkheid: onbeperkte aansprakelijkheid bij een faillissement in de eerste drie jaar na de oprichting. Deze oprichtersaansprakelijkheid kan ingeroepen worden wanneer er fraude werd gepleegd of indien er wordt bewezen dat het beginkapitaal ontoereikend was voor de levensvatbaarheid van de onderneming. 8

9 B.4 De meest courante vennootschapsvormen Nv: naamloze vennootschap De naamloze vennootschap is ontworpen voor grotere ondernemingen. Ze wordt kapitaalvennootschap genoemd, omdat ze gericht is op het inbrengen van kapitaal. De verplichting tot werken met een raad van bestuur, die uit minstens drie bestuurders bestaat, kan de besluitvorming complexer maken. Net zoals bij de bvba moeten er nogal wat administratieve en boekhoudkundige verplichtingen worden nageleefd, die de nodige kosten met zich meebrengen. (e)bvba: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een bvba is een besloten vennootschap, wat betekent dat de aandelen in handen zijn van vennoten die bij naam zijn gekend en die meebeslissen over de overdracht van aandelen aan derden. Op die manier kan het eventuele familiale karakter van de vennootschap beschermd worden. Deze vennootschapsvorm lijkt verder in veel opzichten op die van de naamloze vennootschap, maar vereist minder kapitaal en kan met de zaakvoerder(s) eenvoudig en vlot bestuurd worden. Er bestaat een éénpersoons-bvba, die door één enkele vennoot kan opgericht worden. Zo kan één persoon zonder inmenging van medevennoten toch genieten van de voordelen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Starters-bvba Dankzij de starters-bvba kunnen startende ondernemers makkelijk gebruik maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt, namelijk afscherming van privébezit en familiebezit tegen ondernemingsrisico s. De starters-bvba is enkel van toepassing op natuurlijke personen. Het minimumkapitaal werd vastgelegd op slechts 1. Pas na maximaal vijf jaar, of zodra vijf voltijdse werknemers in dienst zijn, moet het kapitaal worden verhoogd tot en wordt de starters-bvba een gewone bvba. Zolang het kapitaal van niet is volgestort blijft de oprichter van een starters-bvba persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De oprichter van een starters-bvba moet een financieel plan opstellen en moet zich daarbij laten bijstaan door een boekhouder, accountant of revisor. De formaliteiten omtrent de oprichting van deze vennootschapsvorm zullen in de loop van 2010 gepubliceerd worden. Vanaf dan kan deze vennootschapsvorm worden opgericht. Cvba: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cvoa: coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid Een coöperatieve vennootschap bestaat uit een veranderlijk aantal vennoten (minimum drie) en veranderlijke inbrengen. De vennoten kunnen vrij veel aspecten van deze vennootschap zelf bepalen (o.a. ook overdracht van aandelen, bestuur). De cvoa is een soepelere rechtsvorm met minder formaliteiten maar met een onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten. Dit in tegenstelling tot de vennoten van de cvba waar meer plichtplegingen en vereisten moeten nageleefd worden. 9

10 Vof: vennootschap onder firma De vennootschap onder firma wordt aangegaan tussen verschillende personen die onder een gemeenschappelijke naam een activiteit willen uitoefenen. De vennootschap is vrij eenvoudig op te richten en vereist in haar werking weinig plichtplegingen. De aandelen kunnen niet zonder akkoord van de medevennoot worden overgedragen, wat van de vof een besloten vennootschap maakt. Gezien de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten wordt met deze vennootschapsvorm het privé-vermogen niet beschermd. Comm. v: gewone commanditaire vennootschap De commanditaire vennootschap laat een samenwerking toe tussen een werkende vennoot en een geldschieter, de stille vennoot. Die laatste kan enkel aansprakelijk worden gesteld ten belope van zijn inbreng en kan geen daden van beheer stellen. De werkende vennoot is wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De gewone commanditaire vennootschap is, in tegenstelling tot de commanditaire vennootschap op aandelen, vrij eenvoudig op te richten en vereist in haar werking weinig plichtplegingen. Net als bij de vof kunnen de aandelen niet zonder akkoord van de medevennoot overgedragen worden. Comm.va: commanditaire vennootschap op aandelen Net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap is er hier sprake van werkende en stille vennoten. De aandelen aan toonder kunnen hier wel vrij overgedragen worden. Doordat in deze vennootschap met statutaire zaakvoerder(s) gewerkt wordt, is een vlot bestuur mogelijk. De tabel Overzicht van de meest courante vennootschapsvormen vindt u op p Een notaris bij u in de buurt B.5 Bewijs uw kennis Bedrijfsbeheer Elke startende ondernemer (zowel eenmanszaken als vennootschappen) moet zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Meer bepaald gaat het om iedere ondernemer die een handels- of ambachtsactiviteit wil uitoefenen en die zich moet registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Enkel de beroepen die reeds door een andere wet zijn gereglementeerd op het vlak van het bedrijfsbeheer worden vrijgesteld. Een voorbeeld hiervan zijn de vrije beroepen. Beroepskennis Voor bepaalde beroepen dient men naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer ook te beschikken over voldoende beroepskennis. Deze gereglementeerde beroepen zijn: Bouw: Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten Algemeen schrijnwerk Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten Ruwbouw Algemeen aannemer Eindafwerking (schilderen, behangen) 10

11 Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten Elektrotechniek Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair Mechanica: Motorvoertuigen intersectoraal Rijwielen Motorvoertuigen tot 3,5 ton Motorvoertuigen boven 3,5 ton Installateur-frigorist Handel en Diensten: Begrafenisondernemer Kapper-kapster Opticien Schoonheidsspecialist(e) Voetverzorg(st)er Masseur/masseuse (esthetische) Dentaaltechnicus Slager-groothandelaar Voeding: Brood- en banketbakker Restaurateur of traiteur-banketaannemer Textielreiniging: Droogkuiser - verver De basiskennis van het bedrijfsbeheer en de beroepskennis kan bewezen worden met welbepaalde diploma s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor de centrale examencommissie. Onder bepaalde voorwaarden kan u beroep doen op een derde persoon om uw ondernemersvaardigheden te bewijzen. Ondernemingsloketten - contactgegevens: zie bijlage FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie WTC III - 13de verdieping Simon Bolivarlaan BRUSSEL Centrale examencommissie Tel of Fax Beroepskennis en basiskennis van het bedrijfsbeheer Tel Fax zie ook de rubriek FAQ ondernemingsloketten Diverse opleidingen o.a. bedrijfsbeheer: - Voor sommige intellectuele beroepen bestaan specifieke reglementeringen die bijzondere uitoefeningsvoorwaarden vastleggen. Het betreft de zogenaamde beschermde beroepen. Alleen de personen die voldoen aan de diplomavereiste en de stage hebben toegang tot de beroepstitel. Concreet gaat het hier om de volgende beroepen: erkende boekhoudersfiscalisten, loontrekkende bedrijfsjuristen, immobiliënagenten, expertlandmeters, psychologen, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, wisselagenten en vermogensbeheerders, architecten en medische en paramedische beroepen: artsen, kinesisten, tandartsen, verpleegsters, etc. 11

12 B.6 Heeft u de nodige vergunningen? Specifieke beroepen en activiteiten Aan een aantal beroepen en beroepsactiviteiten worden specifieke eisen gesteld. We zetten ze voor u op een rij in de bijlage. U wil verkopen buiten de onderneming? Het kan gebeuren dat u producten wil verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die u aan de Kruispuntbank van Ondernemingen heeft gemeld. Dan moet u een leurkaart bezitten. Ambulante handel kan gebeuren op openbare markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. U moet de leurkaart aanvragen bij het ondernemingsloket. : Ondernemingsloketten FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie Ambulante handel WTC III - Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Voedselveiligheid Ondernemingen die voedingsmiddelen fabriceren, invoeren of in de handel brengen, moeten afhankelijk van de aard van de activiteit, een erkenning, registratie of toelating hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het gaat bijvoorbeeld om winkels die eetwaren verkopen (eventueel ook krantenwinkels, tankstations, apotheken, sportinfrastructuren), horecazaken, keukens van scholen, bedrijven, overheidsinstellingen,... Deze erkenning, registratie of toelating kan worden verkregen als blijkt dat de onderneming voldoet aan de reglementaire hygiënebepalingen. - contactgegevens zie bijlage Stedenbouwkundige vergunning Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Ze is onder meer vereist voor: het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen het aanbrengen van verhardingen het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc het plaatsen van lichtreclames en reclameborden het wijzigen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld voor het inrichten van kantoren in een woning. De stedenbouwkundige vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning niet mag worden benut zolang de milieuvergunning niet is toegekend en omgekeerd. Brochure van het Agentschap Ondernemen: Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning Gemeente - Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening 12

13 Milieuvergunning Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen. Hiervoor is geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld. De bedrijven uit klasse 1 en 2 moeten over een milieuvergunning beschikken. Brochure van het Agentschap Ondernemen: Handleiding milieuvergunningsaanvraag Gemeente - Milieudienst Handelsvestigingen met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m² De handelsvestigingen van meer dan 400 m² netto-handelsoppervlakte zijn onderworpen aan een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto-handelsoppervlakte (inclusief de niet-overdekte oppervlakten) bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor een vergunning. Gemeentebestuur FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie WTC III Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Specifieke activiteiten Voor bepaalde activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (braderijen, solden,...), zie bijlage. B.7 Hoofdberoep of bijberoep? Starten in hoofdberoep impliceert dat uw activiteit als zelfstandige uw enige of voornaamste bezigheid is. Als u wenst te starten in bijberoep dient u tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit te oefenen voor een werkgever: als loontrekkende: uw hoofdactiviteit moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of in de sector in het onderwijs: deze betrekking moet minstens 6/10 van een volledig uurrooster bedragen als ambtenaar: deze activiteit moet ten minste over 8 maanden of 200 dagen per jaar lopen. RSVZ brochure zelfstandig in bijberoep 13

14 C. Formaliteiten bij de start: stappenplan Stap 1: een zichtrekening openen Als nieuwe ondernemer moet u op uw naam of op naam van uw vennootschap een zichtrekening openen bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Het is aangewezen om bij het opstarten van een eenmanszaak een nieuwe rekening te openen, zodat de handels- en privé-verrichtingen gescheiden blijven. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Het rekeningnummer moet samen met de naam van de instelling waar de rekening wordt aangehouden op alle handelsdocumenten (brieven, facturen,...) worden vermeld. Stap 2: u wil een vennootschap oprichten? Opstellen van een fnancieel plan Aanvragen van een bankattest Opstellen van de statuten Opstellen van een oprichtingsakte Registratie van de oprichtingsakte Openbaarmaking van de oprichtingsakte Aanleggen van Vennootschapsregister Opstellen van een financieel plan Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, cvba of comm. va moet een financieel plan opgemaakt worden dat overhandigd wordt aan de notaris die het bijhoudt. Aanvragen van een bankattest Bij de oprichting van een vennootschap waarbij een zeker minimumkapitaal moet volgestort zijn voor de oprichting (nv, (e)bvba, cvba, comm. va), moet een bankattest aangevraagd worden. Dit is een attest waarin de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de vennootschap. Opstellen van de statuten De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin worden onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap, opgenomen. Opstellen van een oprichtingsakte Een vennootschap wordt opgericht door middel van een oprichtingsakte. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm. V volstaat een onderhandse akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een notaris, is vereist bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba. Voor het opstellen en verlijden van de akte moeten de volgende documenten voorgelegd worden: een financieel plan, voor een inbreng in geld: het bankattest, voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters. 14

15 Registratie van de oprichtingsakte De registratie van de oprichtingsakte dient binnen de vijftien dagen te gebeuren voor de authentieke akten (notariële akten) en binnen de vier maanden voor onderhandse akten. Openbaarmaking van de oprichtingsakte De wet schrijft voor dat de oprichting van een handelsvennootschap moet worden bekendgemaakt door middel van het neerleggen van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Het uittreksel uit de oprichtingsakte wordt, voor wat betreft de authentieke akten, ondertekend door de notaris; de onderhandse akten worden door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten of door één van hen, die door de andere(n) bijzonder gemachtigd is, ondertekend. De neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum) gebeuren. Concreet moeten volgende stukken worden neergelegd: het uittreksel uit de bekend te maken akte, een afschrift van dat uittreksel, de authentieke of onderhandse volmachten die aan de akte zijn gehecht, het bankattest, en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de nodige stukken naar het Staatsblad. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen. Aanleggen Vennootschapsregister In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd. E-depot Het e-depot is een eenvoudig en snel hulpmiddel dat de notaris toelaat de formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen gebeuren via elektronische weg. Hierdoor wordt het oprichten van een vennootschap makkelijker en sneller. : uw notariskantoor 15

16 Stap 3: naar het ondernemingsloket Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).Vanaf 30/6/2009 moeten ook ondernemingen die geen commercieel doel nastreven (vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen) zich inschrijven in de KBO. Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert in de KBO in: de gegevens over de onderneming de identificatiegegevens van de onderneming wanneer het gaat om een natuurlijk persoon. Na inschrijving ontvangt u uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als uw btw-nummer. Welke documenten moet u voorleggen in een ondernemingsloket? identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager), bankrekeningnummer, bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde, indien nodig bijzondere vergunningen, voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat. Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming. De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen zowel voor een natuurlijk persoon als voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming 75. Ook voor alle andere mogelijke transacties (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping,...) wordt dit eenheidstarief gehanteerd. Ondernemingsloketten - contactgegevens zie bijlage Stap 4: aangifte bij de btw-administratie Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is btw-plichtig. Het maakt niet uit of dit gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk. Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%. Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. Dit kan zowel fysiek als elektronisch (tegen betaling via het ondernemingsloket) gebeuren. Het gewone of normale btw-stelstel Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. Hij mag de betaalde btw voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen aftrekken. Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw zal hij moeten doorstorten aan de fiscus. Bij levering van producten of diensten moet u een factuur uitschrijven. Bij levering aan particulieren voor hun privégebruik is meestal geen factuur vereist. Deze verrichting moet wel worden opgenomen in het dagontvangstenboek. Van al deze verrichtingen moet u maandelijks aangifte doen. Ook bij aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit van uw onderneming moet u aangifte doen. Als uw jaaromzet, exclusief btw, minder dan bedraagt, kan u opteren voor kwartaalaangiftes. 16

17 U kan aan het bestuur van de btw aanvragen om over te gaan van het ene aangiftestelsel naar het andere. Als het wordt toegestaan, gaat het in op 1 januari van het jaar na de aanvraag. Als btw-plichtige moet u een boekhouding voeren die is aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. Er moet minstens een boek zijn voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagontvangstenboek. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden. Het forfaitaire btw-stelsel Met een aantal sectoren en beroepen heeft de btw-administratie een akkoord gesloten om de omzet forfaitair te belasten. De omzet van deze btw-plichtigen wordt forfaitair berekend op basis van hun aankopen of hun uurtarieven. Het gaat om de apotheker, bakker en banketbakker, boekhandelaar, caféhouder, detaillist / kleinhandelaar in vis, detaillist / kleinhandelaar in zuivelproducten, detaillist / kleinhandelaar in schoenen, detaillist / kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, detaillist / kleinhandelaar in textielwaren, detaillist / kleinhandelaar in wild en gevogelte, detaillist / kleinhandelaar in levensmiddelen, drogist, foorkramer, frituurexploitant, geneesheer met geneesmiddelendepot, handelaar in ijzerwaren, kapper, krantenverkoper, schoenhersteller, slager, verkoper van consumptie-ijs en visventer. Hun jaaromzet, exclusief btw, mag niet hoger zijn dan Het moet gaan om fysieke personen, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen of bvba s, en minstens driekwart van de omzet moet betrekking hebben op handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven. Wie onder het forfaitaire stelsel valt, moet in principe geen dagontvangstenboek bijhouden, maar wel om het kwartaal een btw-aangifte doen, aangevuld met een rekenblad waarop de forfaitaire btw wordt berekend. De btw die ze aan hun leveranciers betaalden, kunnen ze daarvan aftrekken. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden. Btw voor kleine ondernemingen - vrijstellingsregeling Kleine ondernemingen zijn voor de btw-wetgeving ondernemingen die een jaaromzet hebben van niet meer dan (exclusief btw). Ze zijn vrijgesteld van (bijna) alle btw-formaliteiten behalve indien ze opteren voor de gewone of forfaitaire regeling. Sommige handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling (o.a. uitvoeren van werken in onroerende staat). Om de jaaromzet te kunnen vaststellen, moet een vereenvoudigde boekhouding worden gevoerd. De dagontvangsten moeten in een dagontvangstenboek worden geschreven. De inkomende en uitgaande facturen moeten genummerd zijn en in volgorde worden bewaard. Een kleine onderneming: moet een btw-nummer aanvragen, mag geen btw aanrekenen, moet geen btw-aangiftes doen, mag geen btw aftrekken voor beroepsaankopen, -kosten en -investeringen, moet op de uitgereikte facturen vermelden kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk, moet een jaarlijkse listing indienen. Elektronische aangifte Vanaf 1 april 2009 moeten alle zelfstandigen, kmo s en grote ondernemingen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-service toepassing van de FOD Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken. FOD Financiën - contactcenter plaatselijk btw-kantoor (zie telefoonboek: Federale Overheidsdienst Financiën ) 17

18 Stap 5: aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige bent u onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Een aantal categorieën zelfstandigen zijn daar niet aan onderworpen: helpers vóór 1 januari van het jaar van hun twintigste verjaardag en ongehuwd, helpers met toevallige zelfstandige activiteit: minder dan 90 dagen per jaar, student-helper met recht op kinderbijslag, gepensioneerde, onbezoldigde mandatarissen, journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, indien ze reeds onderworpen zijn aan een sociaal statuut dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen, of de voordelen genieten die verbonden zijn met dat sociaal statuut of de pensioenleeftijd hebben bereikt. Meewerkende echtgenoten, echtgenoten die hun partner bijstaan bij de uitoefening van hun zelfstandige activiteit, zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het maxi-statuut (tenzij geboren voor 1956). Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Sociale verzekeringsfondsen - contactgegevens zie bijlage Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Deze termijn zal vanaf 1 april 2010 afgeschaft worden. Starters moeten zich vanaf dan aansluiten ten laatste op de dag van de start van hun activiteit. De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt. Vennootschappen moeten jaarlijks een bijdrage betalen, voor het jaar 2010 bedraagt deze bijdrage: Jaarbijdrage Balanstotaal 347,50 < ,65 852,50 > ,65 Nieuwe personenvennootschappen (bijvoorbeeld de bvba) krijgen de eerste drie jaar een vrijstelling als alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten in de periode van 10 jaar vóór de oprichting niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest. De zelfstandige moet ieder kwartaal sociale bijdragen betalen om te kunnen genieten van de sociale rechten. De bijdragen worden berekend op de netto-bedrijfsinkomsten van drie jaar terug, het referte-inkomen. Voor startende zelfstandigen is dit niet mogelijk. Voor hen werd een systeem van voorlopige bijdragen ingevoerd voor de eerste drie jaar. Daarna vindt een regularisatie plaats op basis van de werkelijke inkomsten van respectievelijk het eerste, tweede en derde jaar. Die regularisatie komt boven op de bijdragen voor respectievelijk het vierde, vijfde en zesde jaar, die op hetzelfde referte-inkomen worden berekend. Onder netto-bedrijfsinkomsten verstaat men de bruto-bedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfslasten en eventueel de aanvaarde bedrijfsverliezen. De voorlopige sociale bijdragen voor startende zelfstandigen zijn op een tamelijk laag inkomen gebaseerd. De regularisatie kan aanleiding geven tot het betalen van relatief hoge bedragen na de eerste drie jaar indien de netto-inkomsten hoger liggen dan was ingeschat. Om dit te vermijden, kan men opteren voor de startersbonus. 18

19 De startersbonus is de positieve intrest die een beginnende zelfstandige opstrijkt wanneer hij een extra inspanning levert voor de betaling van zijn voorlopige bijdrage. De bonus krijgt men als men zijn voorlopige bijdrage tijdig voorafbetaalt en wanneer men gewoon meer voorlopige bijdragen betaalt dan wat bij de regularisatie verschuldigd blijkt. De startersbonus wordt uitgekeerd bij de regularisatie van de voorlopige bijdragen en bedraagt 0,75% op de voorlopige bijdragen, betaald boven het wettelijk minimum, voor ieder kwartaal vanaf de voorafbetaling tot bij de regularisatie. De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf (refertejaar 2007): Hoofdberoep Kwartaalbijdrage (Berekend op een inkomen van ,39) Bijberoep Kwartaalbijdrage (Berekend op een inkomen van 1.308,18) 1ste jaar 606,00 67,05 2de jaar 620,78 68,68 3de jaar 635,56 70,32 Onder bepaalde voorwaarden kan een vermindering of vrijstelling van de kwartaalbijdragen bekomen worden. Deze regeling geldt naast zelfstandigen in bijberoep ook voor helpers, gehuwde personen die via de beroepsactiviteit van hun partner volwaardig beschermd zijn in de sociale zekerheid en studenten jonger dan 25 jaar. Zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling doen van één of meerdere kwartalen. RSVZ brochure zelfstandig in bijberoep Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Sociale verzekeringsfondsen - contactgegevens zie bijlage Door het betalen van sociale bijdragen creëert de zelfstandige sociale rechten: gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. U heeft recht op gezinsbijslag De gezinsbijslag geldt in principe voor elk kind dat deel uitmaakt van uw gezin. Ze bestaat uit meerdere uitkeringen: kraamgeld, adoptiepremie, gewone kinderbijslag die eventueel kan worden aangevuld door bijkomende bijslagen (mindervalide kinderen, ). Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Uw gezinsbijslagfonds 19

20 U heeft recht op tussenkomst bij ziekte en invaliditeit De ziekte- en invaliditeitsverzekering omvat: Geneeskundige verzorging Alle zelfstandigen worden verplicht verzekerd tegen grote én kleine risico s. Arbeidsongeschiktheid U heeft recht op uitkeringen die verschillen naargelang de periode van arbeidsongeschiktheid. Drie periodes worden onderscheiden: primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid: tijdens deze periode (de eerste maand volledige arbeidsongeschiktheid) krijgt u geen vergoeding primaire vergoedbare ongeschiktheid: deze periode omvat de volgende 11 maanden arbeidsongeschiktheid en gedurende deze periode krijgt u wel een vergoeding invaliditeit: deze periode volgt op de hiervoor vermelde 11 maanden en in dit geval krijgt de zelfstandige een verhoogde vergoeding Moederschapvergoeding Jonge moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling. Ziekenfonds Sociale verzekeringsfondsen contactgegevens zie bijlage U heeft recht op pensioen Als zelfstandige heeft u recht op pensioen. In geval van overlijden of echtscheiding kan ook uw overlevende echtgenoot of echtgenote of uw uit de echt gescheiden partner hierop aanspraak maken. Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren BRUSSEL Tel U wenst uw bedrijf stop te zetten Als u beslist om uw zelfstandige activiteit vrijwillig stop te zetten kan u in afwachting van een andere beroepsactiviteit aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Die verzekering waarborgt uw rechten in het sociaal statuut voor een maximumtermijn van 2 jaar. Die maximumtermijn kan verlengd worden tot 7 jaar als u daardoor de pensioenleeftijd bereikt. Om in aanmerking te komen dient u: minstens een jaar als zelfstandige gewerkt te hebben, uw activiteit volledig stopgezet te hebben, uw sociale bijdragen te betalen. Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren. Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Goede ideeën kunnen ver dragen

mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Goede ideeën kunnen ver dragen mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Goede ideeën kunnen ver dragen Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken Als u wil slagen 3 Doe de proef: het dynamisch ondernemingsplan 3 Dynamisch ondernemingsplan:

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE

VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE VESTIGING VAN EEN ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De eenmanszaak... 3 1. De persoon... 3 2. De omvang... 3 3. Het financieel risico... 3 4. De continuïteit... 4 5. De personenbelasting... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

KMO-Project CAMPUS. Turnhout. KHK Turnhout. Bedrijfsmanagement. Financie en Verzekeringswezen. Erik Corluy. Jasper De Kinderen.

KMO-Project CAMPUS. Turnhout. KHK Turnhout. Bedrijfsmanagement. Financie en Verzekeringswezen. Erik Corluy. Jasper De Kinderen. KHK Turnhout Bedrijfsmanagement Financie en Verzekeringswezen KMO-Project CAMPUS Turnhout Erik Corluy Jasper De Kinderen Yannick Stoffelen 3 FiVe Academiejaar 2011-2012 3 Inhoud 1 INLEIDING... 5 2 STAPPENPLAN...

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Kiezen tussen Handelszaak en vennootschap

Kiezen tussen Handelszaak en vennootschap A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N Kiezen tussen Handelszaak en vennootschap Handelszaak In het dagdagelijks spraakgebruik staat de term handelszaak of eenmanszaak voor een onderneming

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro!

Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! Zin in ondernemen? Kies voor de Starters-bvba en ga van start met slechts 1 euro! De StarterS-bvba: mooie kansen voor ambitieuze ondernemers U hebt beslist om uw eerste onderneming uit de grond te stampen?

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic KAN IK EEN STARTERSBVBA OPRICHTEN? Het wordt voor jonge starters steeds moeilijker om een eigen onderneming op te richten. De kapitaalinbreng wordt beschouwd als een te hoge drempel om de stap naar

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Omschrijving van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba) Cvba is de afkorting van coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer IK BEREID ME VOOR IK START WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING

ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING ALLES IN HUIS VOOR JE EIGEN ONDERNEMING Infosessie Starten als zelfstandig ondernemer INTRO WAT IS DAT? HOE BEGIN IK ERAAN? a JEZELF INFOR- MEREN b HAALBAAR- HEID c PRAKTISCH d OPSTART 4 WAT KAN UNIZO

Nadere informatie

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 William Keuninckx, dinsdag 07 augustus 2007-14:38:47 Hou rekening met de nieuwe vestigingswetgeving die vanaf 1 september 2007 van kracht wordt!

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Als zelfstandig ondernemer hebt u bij de start van uw zelfstandige activiteit een rechtsvorm gekozen voor uw onderneming: ofwel koos u de vennootschapsvorm, ofwel opteerde

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING

3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3. MANAGEMENTVENNOOTSCHAP DE BESLISSING 3.1. Keuze tussen manager/natuurlijk persoon versus manager/vennootschap 3.1.1. Voor- en nadelen van een managementvennootschap Om een keuze te kunnen maken om al

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen.

Starten met een vrij beroep. Praktische handleiding in 4 stappen. Starten met een vrij beroep Praktische handleiding in 4 stappen. Voor mijn aansluiting als zelfstandige kwam een Xerius-medewerker langs die mij een duidelijke uitleg gaf over mijn sociaal statuut als

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN. VLAIO.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN. VLAIO.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN VLAIO.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als

Nadere informatie

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

De vorm van je onderneming. Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER De vorm van je onderneming Les 1.b. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER 1/1 Gepaste ondernemingsvorm Factoren toetsen aan de specifieke situatie Diverse factoren Kostprijs

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Voorzitter BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap: pro

Nadere informatie

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET

WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET WAT ZIJN JE VERPLICHTINGEN INZAKE BOEKHOUDING, BTW EN FISCALITEIT? Een goede boekhouding, essentieel voor elke ondernemer PARTNER IN ONDERNEMEN MET versterkt & IK BEREID ME VOOR IK START TIP Een goede

Nadere informatie

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige

januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige januari 2011 Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348

Nadere informatie