Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert"

Transcriptie

1 informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert

2 Mijn eigen zaak, starten met kennis van zaken Stappenplan: een vlotte start voor mijn onderneming 3 A. Is uw project haalbaar? 4 A.1 Als u wil slagen 4 A.2 Doe de proef: het dynamisch ondernemingsplan 4 A.3 Dynamisch ondernemingsplan 6 B. Vóór u start 7 B.1 Wie kan een onderneming starten? 7 B.2 Heeft u ondernemerstalent? 8 B.3 Kies de geschikte ondernemingsvorm 8 B.4 De meest courante vennootschapsvormen 9 B.5 Bewijs uw kennis 10 B.6 Heeft u de nodige vergunningen? 12 B.7 Hoofdberoep of bijberoep? 13 C. Formaliteiten bij de start: stappenplan 14 Stap 1: een zichtrekening openen 14 Stap 2: u wil een vennootschap oprichten? 14 Stap 3: naar het ondernemingsloket 16 Stap 4: aangifte bij de btw-administratie 16 Stap 5: aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds 18 Stap 6: aansluiten bij een ziekenfonds 21 D. Formaliteiten na de start 22 D.1 Afsluiten van verzekeringen 22 D.2 Een heldere boekhouding 22 D.3 U betaalt belastingen 23 Tabel 1: overzicht van de meest courante vennootschapsvormen 26 Laatste update: maart 2010 D/2010/3241/091 Agentschap Ondernemen 2

3 Stappenplan: een vlotte start voor mijn onderneming Rechtspersoon (vennootschap) rechtspersonen zijn houders van rechten en plichten; hun vermogen is gescheiden van dat van de vennoten. Natuurlijk persoon de zelfstandige staat met zijn gehele vermogen, dus ook met zijn privévermogen in voor het ondernemersrisico. Pagina 14 Een zichtrekening openen Deze rekening is volledig gescheiden van de privé-rekening en wordt enkel gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten. Pagina 8 Kies de geschikte ondernemingsvorm Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm? Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule. Pagina 16 Naar het ondernemingsloket Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u ingeschreven zijn bij de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten. Pagina 16 Aangifte bij de btw-administratie Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. U kan ook aan het ondernemingsloket vragen om dit tegen betaling voor u te doen. AANVANG VAN DE ACTIVITEIT Pagina 18 Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds - van de zelfstandige bij aanvang van de zelfstandige activiteit - van de vennootschap indien de activiteit wordt uitgeoefend als rechtspersoon. De zelfstandige die zijn verplichtingen nakomt, heeft recht op kinderbijslag, ziekteverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. Natuurlijk persoon Rechtspersoon Resultaat 3

4 A. Is uw project haalbaar? A.1 Als u wil slagen Een bloeiende, rendabele onderneming, dit is waar elke starter van droomt. Zakelijk succes komt niet bij toeval. Het moet degelijk worden voorbereid. Die voorbereiding begint nog voor de onderneming wordt opgestart. Het Agentschap Ondernemen staat dagelijks tussen de startende ondernemers. Een correcte administratie is de basis. Minstens zo belangrijk is de zekerheid dat uw project bedrijfseconomisch haalbaar is. De accountmanagers van het Agentschap Ondernemen toetsen die haalbaarheid samen met u via het dynamisch ondernemingsplan. Deze publicatie nodigt u uit om van uw onderneming een weldoordachte zaak te maken. De accountmanagers van het Agentschap Ondernemen willen u graag ondersteunen. A.2 Doe de proef: het dynamisch ondernemingsplan Een onderneming opstarten houdt altijd een zeker risico in. Een goede voorbereiding en planning kunnen dit risico niet uitsluiten, maar voorkomen wel verrassingen. Check eerst maar eens of u op alle vragen uit ons dynamisch ondernemingsplan een doordacht antwoord heeft. 1 // Omschrijf uw project Welke activiteit wil u opstarten? Wat is de idee? Beschrijf voor uzelf duidelijk uw plannen. Schrijf ze neer op papier. Laat het niet bij dromen. Wees helder en duidelijk voor uzelf. 2 // Ken uw omgeving Uw idee is allicht niet uniek. U zal niet alleen in de markt staan. Hoe ziet uw markt eruit? Wie zijn de andere marktspelers? Noteer ze bij naam, lokaliseer ze, omschrijf het gamma van hun activiteiten. Noteer hun sterke punten en hun zwakke punten. Zijn er trends of evoluties in de producten of diensten die u wilt brengen? Zullen die een impact hebben op uw sector of op uw bedrijf? Wie zijn uw klanten? Van waar komen ze? Wat zullen ze kopen? 3 // Commercialiseer uw idee Welke producten of diensten zal u aanbieden? Welke niet? Hoe zal u de prijs voor die producten of diensten berekenen? Waar zal u uw producten aanbieden? Hoe zal u uw product bekend maken? Hoe zal u omgaan met klachten? 4

5 4 // Organiseer uw bedrijf Hoe zal u uw bedrijf concreet organiseren? Zal u personeel aanwerven? Kiest u voor een vennootschap of voor een eenmanszaak? 5 // Voorzie de financiële middelen Deze stap is slechts mogelijk als de vier vorige duidelijk zijn ingevuld. De krijtlijnen van het investeringsplan: welke investeringen zijn er nodig? Voor welke bedragen? De krijtlijnen van het financieringsplan: waarmee worden de investeringen gefinancierd? De krijtlijnen van de vaste kosten: welke kosten komen jaarlijks of periodiek terug? De marges: welke winstmarge is er om de vaste kosten te dekken? De afwegingen Is uw geplande onderneming intern haalbaar? Kan de doodpuntomzet ( break-even omzet ) bereikt worden met de geplande investering, de financiële middelen, de vaste kosten en de persoonlijke doelstellingen? Is uw geplande onderneming extern haalbaar? Kan de doodpuntomzet bereikt worden rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers? Het besluit De afwegingen over interne haalbaarheid en externe haalbaarheid geven u een juist beeld van het risico dat u neemt. Is de risicograad te hoog, start dan niet met de onderneming en herbekijk het project. Is de risicograad aanvaardbaar, zet dan de stap en start de uitwerking van een definitief ondernemingsplan. Goed om weten Het dynamisch ondernemingsplan kan u aanvragen bij het Agentschap Ondernemen of downloaden van de website. Misschien kan u niet alle vragen van het dynamisch ondernemingsplan volledig beantwoorden? Misschien wilt u een kritisch advies om u iets zekerder te voelen? Misschien wilt u een echo vol praktijkervaring? Weet dan dat de accountmanagers van het Agentschap Ondernemen daarvoor de juiste personen zijn. 5

6 A.3 Dynamisch ondernemingsplan 1 // Projectvoorstelling Wat is de idee? Beschrijf uw plannen. 2 // Omgevingsanalyse Hoe zien de markt en de omgeving eruit? Wie zijn de andere marktspelers? 3 // Commercieel plan Hoe commercialiseert u uw idee? Welke producten of diensten zal u aanbieden? Hoe zal u de prijs hiervoor bepalen? Waar zal u uw producten aanbieden? Hoe zal u uw producten bekend maken? Hoe zal u omgaan met klachten? Zijn er trends/evoluties die een impact hebben op uw sector/uw bedrijf? Wie zijn uw klanten? Vanwaar komen ze? Wat zullen ze kopen? Wie zijn uw concurrenten? Wat zijn hun sterke punten, wat zijn hun zwakke punten? 4 // Organisatieplan Hoe zal u uw bedrijf concreet organiseren? Zal u personeel aanwerven? Kiest u voor een vennootschap of een eenmanszaak? 5 // Financieel plan Interne haalbaarheid Alle voorafgaande keuzes zullen bepalend zijn voor de invulling van uw financieel plan. Het financieel plan wordt opgesplitst in 5 onderdelen. Investeringsplan Wat zijn de geplande investeringen? Financieringsplan Waarmee worden de investeringen gefinancierd? Vaste kosten Wat zijn de jaarlijks terugkerende kosten? Marges Welke winstmarge is er om de vaste kosten te dekken? Omzetprognose Welke omzet verwacht u te behalen? Kan de doodpuntomzet bereikt worden met de geplande investering, de financiële middelen, de vaste kosten en de persoonlijke doelstellingen? Externe haalbaarheid Kan de doodpuntomzet bereikt worden rekening houdende met het marktpotentieel en de marktspelers? Niet doen Project herbekijken. Risicograad Doen Definitief ondernemingsplan uitwerken. 6

7 B. Vóór u start B.1 Wie kan een onderneming starten? Meerderjarig Wie een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen of een onderneming wil opstarten moet meerderjarig zijn (minstens 18 jaar oud). Burgerrechten De starter moet zijn burgerrechten genieten. Ontzetting uit die rechten (bijvoorbeeld door een bedrieglijk faillissement, fraude of een zware fout die tot een faillissement heeft geleid) verhindert een persoon een eigen zaak op te starten. Bekwaam tot handelen De starter moet handelingsbekwaam zijn. Wettelijk of gerechtelijk onbekwaamverklaarden of personen onder een voorlopige bewindvoerder geplaatst, kunnen geen onderneming opstarten. Nationaliteit - Beroepskaart Burgers uit de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kunnen vrij een onderneming oprichten. Wie hier niet toe behoort en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet een verblijfsvergunning bezitten en houder zijn van een beroepskaart. De beroepskaart is vereist bij: het oprichten van een onderneming in eigen naam zaakvoerders werkende vennoten het uitoefenen van een onbezoldigd mandaat. De kaart omschrijft duidelijk de uitgeoefende activiteit, is persoonlijk en onoverdraagbaar en is maximaal vijf jaar geldig, met mogelijkheid tot hernieuwing. Voor sommige categorieën uit diverse landen geldt een vrijstelling. Wie in België woont, vraagt zijn beroepskaart aan bij het ondernemingsloket. Wie niet in België woont, klopt aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke vertegenwoordiger van het land waar hij verblijft. Een beroepskaart kost 140 bij de aanvraag en 90 per toegekend jaar. FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie - Beroepskaarten WTC III Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Uw gemeentebestuur 7

8 B.2 Heeft u ondernemerstalent? Het is belangrijk om te weten of u als toekomstige zelfstandige ondernemer over de nodige competenties beschikt. U kan als werkzoekende uw competentieprofiel laten screenen door bij de VDAB deel te nemen aan de ENTRE-spiegel. Aan de hand van dit instrument kan u uw persoonlijk ondernemerprofiel bepalen. Zo komt u te weten wat uw sterke punten zijn en aan welke punten u nog zou moeten werken. Op het internet zijn ook andere competentietesten terug te vinden. Uw lokaal VDAB-kantoor B.3 Kies de geschikte ondernemingsvorm Vooraleer de administratieve formaliteiten te doorlopen, moet u eerst een beslissing nemen over de ondernemingsvorm. Gaat u voor een eenmanszaak? Of voor een vennootschap? En welke vennootschapsvorm? Het is van groot belang dit vooraf af te wegen. Beleidsvoering, boekhouding, belastingstelsel en aansprakelijkheid verschillen grondig naargelang de gekozen formule. Vennootschap of eenmanszaak? Voordelen van een eenmanszaak: geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan en geen oprichtingsakte vereist, beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon, minder boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een vennootschap en dus lagere beheerskosten. Nadelen van een eenmanszaak: grote financiële risico s: geen scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen, dus onbeperkte aansprakelijkheid van de zaakvoerder; door een verklaring af te leggen bij de notaris kan de zelfstandige evenwel zijn privéwoning niet vatbaar voor beslag laten verklaren, de ondernemer zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,...) om zijn investeringen te financieren, beperkte bestaansduur: problemen op het vlak van opvolging van de eigenaar in geval van ziekte en/of overlijden, de personenbelasting kent doorgaans hogere tarieven dan de vennootschapsbelasting. Voordelen van een vennootschap: beperkte financiële risico s: er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid (in principe ten belope van de eigen kapitaalsinbreng), de financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen, manier om samenwerking met partners te regelen, onbeperkte bestaansduur: het is niet omdat een bestuurder of vennoot wegvalt, dat de vennootschap ophoudt te bestaan, de vennootschapbelasting kent doorgaans lagere tarieven dan de personenbelasting. Nadelen van een vennootschap: afhankelijk van de vennootschapsvorm is een minimumkapitaal en een financieel plan vereist, beslissingsmacht, werking en winst moeten over meerdere personen worden verdeeld, meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan bij een eenmanszaak en dus ook meer kosten (vennootschapsbijdrage, publicatiekost, notariskost, ), oprichtersaansprakelijkheid: onbeperkte aansprakelijkheid bij een faillissement in de eerste drie jaar na de oprichting. Deze oprichtersaansprakelijkheid kan ingeroepen worden wanneer er fraude werd gepleegd of indien er wordt bewezen dat het beginkapitaal ontoereikend was voor de levensvatbaarheid van de onderneming. 8

9 B.4 De meest courante vennootschapsvormen Nv: naamloze vennootschap De naamloze vennootschap is ontworpen voor grotere ondernemingen. Ze wordt kapitaalvennootschap genoemd, omdat ze gericht is op het inbrengen van kapitaal. De verplichting tot werken met een raad van bestuur, die uit minstens drie bestuurders bestaat, kan de besluitvorming complexer maken. Net zoals bij de bvba moeten er nogal wat administratieve en boekhoudkundige verplichtingen worden nageleefd, die de nodige kosten met zich meebrengen. (e)bvba: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een bvba is een besloten vennootschap, wat betekent dat de aandelen in handen zijn van vennoten die bij naam zijn gekend en die meebeslissen over de overdracht van aandelen aan derden. Op die manier kan het eventuele familiale karakter van de vennootschap beschermd worden. Deze vennootschapsvorm lijkt verder in veel opzichten op die van de naamloze vennootschap, maar vereist minder kapitaal en kan met de zaakvoerder(s) eenvoudig en vlot bestuurd worden. Er bestaat een éénpersoons-bvba, die door één enkele vennoot kan opgericht worden. Zo kan één persoon zonder inmenging van medevennoten toch genieten van de voordelen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Starters-bvba Dankzij de starters-bvba kunnen startende ondernemers makkelijk gebruik maken van de voordelen die het rechtsstelsel van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid biedt, namelijk afscherming van privébezit en familiebezit tegen ondernemingsrisico s. De starters-bvba is enkel van toepassing op natuurlijke personen. Het minimumkapitaal werd vastgelegd op slechts 1. Pas na maximaal vijf jaar, of zodra vijf voltijdse werknemers in dienst zijn, moet het kapitaal worden verhoogd tot en wordt de starters-bvba een gewone bvba. Zolang het kapitaal van niet is volgestort blijft de oprichter van een starters-bvba persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. De oprichter van een starters-bvba moet een financieel plan opstellen en moet zich daarbij laten bijstaan door een boekhouder, accountant of revisor. De formaliteiten omtrent de oprichting van deze vennootschapsvorm zullen in de loop van 2010 gepubliceerd worden. Vanaf dan kan deze vennootschapsvorm worden opgericht. Cvba: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cvoa: coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid Een coöperatieve vennootschap bestaat uit een veranderlijk aantal vennoten (minimum drie) en veranderlijke inbrengen. De vennoten kunnen vrij veel aspecten van deze vennootschap zelf bepalen (o.a. ook overdracht van aandelen, bestuur). De cvoa is een soepelere rechtsvorm met minder formaliteiten maar met een onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten. Dit in tegenstelling tot de vennoten van de cvba waar meer plichtplegingen en vereisten moeten nageleefd worden. 9

10 Vof: vennootschap onder firma De vennootschap onder firma wordt aangegaan tussen verschillende personen die onder een gemeenschappelijke naam een activiteit willen uitoefenen. De vennootschap is vrij eenvoudig op te richten en vereist in haar werking weinig plichtplegingen. De aandelen kunnen niet zonder akkoord van de medevennoot worden overgedragen, wat van de vof een besloten vennootschap maakt. Gezien de onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten wordt met deze vennootschapsvorm het privé-vermogen niet beschermd. Comm. v: gewone commanditaire vennootschap De commanditaire vennootschap laat een samenwerking toe tussen een werkende vennoot en een geldschieter, de stille vennoot. Die laatste kan enkel aansprakelijk worden gesteld ten belope van zijn inbreng en kan geen daden van beheer stellen. De werkende vennoot is wel hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk. De gewone commanditaire vennootschap is, in tegenstelling tot de commanditaire vennootschap op aandelen, vrij eenvoudig op te richten en vereist in haar werking weinig plichtplegingen. Net als bij de vof kunnen de aandelen niet zonder akkoord van de medevennoot overgedragen worden. Comm.va: commanditaire vennootschap op aandelen Net zoals bij de gewone commanditaire vennootschap is er hier sprake van werkende en stille vennoten. De aandelen aan toonder kunnen hier wel vrij overgedragen worden. Doordat in deze vennootschap met statutaire zaakvoerder(s) gewerkt wordt, is een vlot bestuur mogelijk. De tabel Overzicht van de meest courante vennootschapsvormen vindt u op p Een notaris bij u in de buurt B.5 Bewijs uw kennis Bedrijfsbeheer Elke startende ondernemer (zowel eenmanszaken als vennootschappen) moet zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen. Meer bepaald gaat het om iedere ondernemer die een handels- of ambachtsactiviteit wil uitoefenen en die zich moet registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Enkel de beroepen die reeds door een andere wet zijn gereglementeerd op het vlak van het bedrijfsbeheer worden vrijgesteld. Een voorbeeld hiervan zijn de vrije beroepen. Beroepskennis Voor bepaalde beroepen dient men naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer ook te beschikken over voldoende beroepskennis. Deze gereglementeerde beroepen zijn: Bouw: Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten Algemeen schrijnwerk Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten Ruwbouw Algemeen aannemer Eindafwerking (schilderen, behangen) 10

11 Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten Elektrotechniek Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair Mechanica: Motorvoertuigen intersectoraal Rijwielen Motorvoertuigen tot 3,5 ton Motorvoertuigen boven 3,5 ton Installateur-frigorist Handel en Diensten: Begrafenisondernemer Kapper-kapster Opticien Schoonheidsspecialist(e) Voetverzorg(st)er Masseur/masseuse (esthetische) Dentaaltechnicus Slager-groothandelaar Voeding: Brood- en banketbakker Restaurateur of traiteur-banketaannemer Textielreiniging: Droogkuiser - verver De basiskennis van het bedrijfsbeheer en de beroepskennis kan bewezen worden met welbepaalde diploma s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor de centrale examencommissie. Onder bepaalde voorwaarden kan u beroep doen op een derde persoon om uw ondernemersvaardigheden te bewijzen. Ondernemingsloketten - contactgegevens: zie bijlage FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie WTC III - 13de verdieping Simon Bolivarlaan BRUSSEL Centrale examencommissie Tel of Fax Beroepskennis en basiskennis van het bedrijfsbeheer Tel Fax zie ook de rubriek FAQ ondernemingsloketten Diverse opleidingen o.a. bedrijfsbeheer: - Voor sommige intellectuele beroepen bestaan specifieke reglementeringen die bijzondere uitoefeningsvoorwaarden vastleggen. Het betreft de zogenaamde beschermde beroepen. Alleen de personen die voldoen aan de diplomavereiste en de stage hebben toegang tot de beroepstitel. Concreet gaat het hier om de volgende beroepen: erkende boekhoudersfiscalisten, loontrekkende bedrijfsjuristen, immobiliënagenten, expertlandmeters, psychologen, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, wisselagenten en vermogensbeheerders, architecten en medische en paramedische beroepen: artsen, kinesisten, tandartsen, verpleegsters, etc. 11

12 B.6 Heeft u de nodige vergunningen? Specifieke beroepen en activiteiten Aan een aantal beroepen en beroepsactiviteiten worden specifieke eisen gesteld. We zetten ze voor u op een rij in de bijlage. U wil verkopen buiten de onderneming? Het kan gebeuren dat u producten wil verkopen buiten de hoofdzetel of de vestigingen die u aan de Kruispuntbank van Ondernemingen heeft gemeld. Dan moet u een leurkaart bezitten. Ambulante handel kan gebeuren op openbare markten, op de openbare weg of bij de koper thuis. U moet de leurkaart aanvragen bij het ondernemingsloket. : Ondernemingsloketten FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie Ambulante handel WTC III - Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Voedselveiligheid Ondernemingen die voedingsmiddelen fabriceren, invoeren of in de handel brengen, moeten afhankelijk van de aard van de activiteit, een erkenning, registratie of toelating hebben van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het gaat bijvoorbeeld om winkels die eetwaren verkopen (eventueel ook krantenwinkels, tankstations, apotheken, sportinfrastructuren), horecazaken, keukens van scholen, bedrijven, overheidsinstellingen,... Deze erkenning, registratie of toelating kan worden verkregen als blijkt dat de onderneming voldoet aan de reglementaire hygiënebepalingen. - contactgegevens zie bijlage Stedenbouwkundige vergunning Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen. Ze is onder meer vereist voor: het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen het aanbrengen van verhardingen het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen of opslaan van materialen, afval, etc het plaatsen van lichtreclames en reclameborden het wijzigen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld voor het inrichten van kantoren in een woning. De stedenbouwkundige vergunning is gekoppeld aan de milieuvergunning. Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning niet mag worden benut zolang de milieuvergunning niet is toegekend en omgekeerd. Brochure van het Agentschap Ondernemen: Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning Gemeente - Dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening 12

13 Milieuvergunning Het Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM) onderscheidt drie klassen van milieubelastende bedrijven. Klasse 3 staat voor de minst belastende ondernemingen. Hiervoor is geen vergunning nodig. De vestiging moet wel bij de gemeente worden gemeld. De bedrijven uit klasse 1 en 2 moeten over een milieuvergunning beschikken. Brochure van het Agentschap Ondernemen: Handleiding milieuvergunningsaanvraag Gemeente - Milieudienst Handelsvestigingen met een netto-handelsoppervlakte van meer dan 400 m² De handelsvestigingen van meer dan 400 m² netto-handelsoppervlakte zijn onderworpen aan een vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto-handelsoppervlakte (inclusief de niet-overdekte oppervlakten) bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor een vergunning. Gemeentebestuur FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie WTC III Simon Bolivarlaan BRUSSEL Tel Specifieke activiteiten Voor bepaalde activiteiten bestaan specifieke richtlijnen (braderijen, solden,...), zie bijlage. B.7 Hoofdberoep of bijberoep? Starten in hoofdberoep impliceert dat uw activiteit als zelfstandige uw enige of voornaamste bezigheid is. Als u wenst te starten in bijberoep dient u tegelijk en hoofdzakelijk nog een andere beroepsactiviteit uit te oefenen voor een werkgever: als loontrekkende: uw hoofdactiviteit moet minstens de helft bedragen van een voltijdse job in de onderneming of in de sector in het onderwijs: deze betrekking moet minstens 6/10 van een volledig uurrooster bedragen als ambtenaar: deze activiteit moet ten minste over 8 maanden of 200 dagen per jaar lopen. RSVZ brochure zelfstandig in bijberoep 13

14 C. Formaliteiten bij de start: stappenplan Stap 1: een zichtrekening openen Als nieuwe ondernemer moet u op uw naam of op naam van uw vennootschap een zichtrekening openen bij een financiële instelling die in België is gevestigd. Het is aangewezen om bij het opstarten van een eenmanszaak een nieuwe rekening te openen, zodat de handels- en privé-verrichtingen gescheiden blijven. Voor een vennootschap moet de rekening op naam van de vennootschap staan. Het rekeningnummer moet samen met de naam van de instelling waar de rekening wordt aangehouden op alle handelsdocumenten (brieven, facturen,...) worden vermeld. Stap 2: u wil een vennootschap oprichten? Opstellen van een fnancieel plan Aanvragen van een bankattest Opstellen van de statuten Opstellen van een oprichtingsakte Registratie van de oprichtingsakte Openbaarmaking van de oprichtingsakte Aanleggen van Vennootschapsregister Opstellen van een financieel plan Bij de oprichting van een nv, (e)bvba, cvba of comm. va moet een financieel plan opgemaakt worden dat overhandigd wordt aan de notaris die het bijhoudt. Aanvragen van een bankattest Bij de oprichting van een vennootschap waarbij een zeker minimumkapitaal moet volgestort zijn voor de oprichting (nv, (e)bvba, cvba, comm. va), moet een bankattest aangevraagd worden. Dit is een attest waarin de financiële instelling bevestigt dat het oprichtingskapitaal gestort werd op een zichtrekening op naam van de vennootschap. Opstellen van de statuten De statuten zijn bepalingen die in de oprichtingsakte van de vennootschap moeten worden opgenomen. Hierin worden onder andere de identiteit van de oprichters, naam en doel van de vennootschap, regeling met betrekking tot de algemene vergadering en andere regels die zullen gelden in de vennootschap, opgenomen. Opstellen van een oprichtingsakte Een vennootschap wordt opgericht door middel van een oprichtingsakte. Voor de oprichting van een vof, cvoa en een Comm. V volstaat een onderhandse akte. Een authentieke akte, opgemaakt door een notaris, is vereist bij de oprichting van een nv, comm. va, (e)bvba en een cvba. Voor het opstellen en verlijden van de akte moeten de volgende documenten voorgelegd worden: een financieel plan, voor een inbreng in geld: het bankattest, voor een inbreng in natura: een verslag van een bedrijfsrevisor en een bijzonder verslag van de oprichters. 14

15 Registratie van de oprichtingsakte De registratie van de oprichtingsakte dient binnen de vijftien dagen te gebeuren voor de authentieke akten (notariële akten) en binnen de vier maanden voor onderhandse akten. Openbaarmaking van de oprichtingsakte De wet schrijft voor dat de oprichting van een handelsvennootschap moet worden bekendgemaakt door middel van het neerleggen van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft. Het uittreksel uit de oprichtingsakte wordt, voor wat betreft de authentieke akten, ondertekend door de notaris; de onderhandse akten worden door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten of door één van hen, die door de andere(n) bijzonder gemachtigd is, ondertekend. De neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel moet binnen de 15 dagen na het ondertekenen van de definitieve akte (de aktedatum) gebeuren. Concreet moeten volgende stukken worden neergelegd: het uittreksel uit de bekend te maken akte, een afschrift van dat uittreksel, de authentieke of onderhandse volmachten die aan de akte zijn gehecht, het bankattest, en eventueel het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura. De vennootschap verkrijgt haar rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop de bekend te maken uittreksels uit de oprichtingsakte neergelegd zijn. Binnen de 15 dagen na neerlegging moet het uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De griffie verzendt de nodige stukken naar het Staatsblad. De vennootschapsakte kan slechts worden tegengeworpen aan derden vanaf de dag van bekendmaking, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen. Aanleggen Vennootschapsregister In de nv, de comm.va, de (e)bvba, de cvba en cvoa moet een vennootschapsregister worden aangelegd. E-depot Het e-depot is een eenvoudig en snel hulpmiddel dat de notaris toelaat de formulieren en oprichtingsakten van ondernemingen te ondertekenen en neer te leggen in alle administratieve databanken. Ook de fiscale, sociale en kadastrale opzoekingen gebeuren via elektronische weg. Hierdoor wordt het oprichten van een vennootschap makkelijker en sneller. : uw notariskantoor 15

16 Stap 3: naar het ondernemingsloket Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).Vanaf 30/6/2009 moeten ook ondernemingen die geen commercieel doel nastreven (vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen) zich inschrijven in de KBO. Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert in de KBO in: de gegevens over de onderneming de identificatiegegevens van de onderneming wanneer het gaat om een natuurlijk persoon. Na inschrijving ontvangt u uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als uw btw-nummer. Welke documenten moet u voorleggen in een ondernemingsloket? identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager), bankrekeningnummer, bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde, indien nodig bijzondere vergunningen, voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat. Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming. De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen zowel voor een natuurlijk persoon als voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming 75. Ook voor alle andere mogelijke transacties (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping,...) wordt dit eenheidstarief gehanteerd. Ondernemingsloketten - contactgegevens zie bijlage Stap 4: aangifte bij de btw-administratie Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig goederen levert of diensten verricht die in het btw-wetboek zijn opgenomen, is btw-plichtig. Het maakt niet uit of dit gebeurt in hoofd- of bijberoep, met of zonder winstoogmerk. Het normaal btw-tarief bedraagt 21%. Bepaalde activiteiten vallen onder lagere tarieven: 6% en 12%. Met uw ondernemingsnummer, dat u kreeg bij het ondernemingsloket, kan u zich aanmelden bij de btw-administratie van uw regio. Dit kan zowel fysiek als elektronisch (tegen betaling via het ondernemingsloket) gebeuren. Het gewone of normale btw-stelstel Elke btw-plichtige moet aan zijn klanten btw aanrekenen. Hij mag de betaalde btw voor bedrijfsaankopen, -kosten en -investeringen aftrekken. Het saldo van de betaalde en de ontvangen btw zal hij moeten doorstorten aan de fiscus. Bij levering van producten of diensten moet u een factuur uitschrijven. Bij levering aan particulieren voor hun privégebruik is meestal geen factuur vereist. Deze verrichting moet wel worden opgenomen in het dagontvangstenboek. Van al deze verrichtingen moet u maandelijks aangifte doen. Ook bij aanvang, wijziging of stopzetting van de activiteit van uw onderneming moet u aangifte doen. Als uw jaaromzet, exclusief btw, minder dan bedraagt, kan u opteren voor kwartaalaangiftes. 16

17 U kan aan het bestuur van de btw aanvragen om over te gaan van het ene aangiftestelsel naar het andere. Als het wordt toegestaan, gaat het in op 1 januari van het jaar na de aanvraag. Als btw-plichtige moet u een boekhouding voeren die is aangepast aan de aard en de omvang van de onderneming. Er moet minstens een boek zijn voor inkomende facturen, een boek voor uitgaande facturen en een dagontvangstenboek. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden. Het forfaitaire btw-stelsel Met een aantal sectoren en beroepen heeft de btw-administratie een akkoord gesloten om de omzet forfaitair te belasten. De omzet van deze btw-plichtigen wordt forfaitair berekend op basis van hun aankopen of hun uurtarieven. Het gaat om de apotheker, bakker en banketbakker, boekhandelaar, caféhouder, detaillist / kleinhandelaar in vis, detaillist / kleinhandelaar in zuivelproducten, detaillist / kleinhandelaar in schoenen, detaillist / kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, detaillist / kleinhandelaar in textielwaren, detaillist / kleinhandelaar in wild en gevogelte, detaillist / kleinhandelaar in levensmiddelen, drogist, foorkramer, frituurexploitant, geneesheer met geneesmiddelendepot, handelaar in ijzerwaren, kapper, krantenverkoper, schoenhersteller, slager, verkoper van consumptie-ijs en visventer. Hun jaaromzet, exclusief btw, mag niet hoger zijn dan Het moet gaan om fysieke personen, vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen of bvba s, en minstens driekwart van de omzet moet betrekking hebben op handelingen waarvoor het niet verplicht is een factuur uit te schrijven. Wie onder het forfaitaire stelsel valt, moet in principe geen dagontvangstenboek bijhouden, maar wel om het kwartaal een btw-aangifte doen, aangevuld met een rekenblad waarop de forfaitaire btw wordt berekend. De btw die ze aan hun leveranciers betaalden, kunnen ze daarvan aftrekken. Tevens moet jaarlijks een btw-listing ingediend worden. Btw voor kleine ondernemingen - vrijstellingsregeling Kleine ondernemingen zijn voor de btw-wetgeving ondernemingen die een jaaromzet hebben van niet meer dan (exclusief btw). Ze zijn vrijgesteld van (bijna) alle btw-formaliteiten behalve indien ze opteren voor de gewone of forfaitaire regeling. Sommige handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling (o.a. uitvoeren van werken in onroerende staat). Om de jaaromzet te kunnen vaststellen, moet een vereenvoudigde boekhouding worden gevoerd. De dagontvangsten moeten in een dagontvangstenboek worden geschreven. De inkomende en uitgaande facturen moeten genummerd zijn en in volgorde worden bewaard. Een kleine onderneming: moet een btw-nummer aanvragen, mag geen btw aanrekenen, moet geen btw-aangiftes doen, mag geen btw aftrekken voor beroepsaankopen, -kosten en -investeringen, moet op de uitgereikte facturen vermelden kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling - btw niet toepasselijk, moet een jaarlijkse listing indienen. Elektronische aangifte Vanaf 1 april 2009 moeten alle zelfstandigen, kmo s en grote ondernemingen hun periodieke aangifte elektronisch indienen. De elektronische btw-aangifte verloopt via Intervat, een e-service toepassing van de FOD Financiën. Er kan een uitzondering gemaakt worden voor ondernemingen die kunnen aantonen dat ze niet over de nodige computerinfrastructuur beschikken. FOD Financiën - contactcenter plaatselijk btw-kantoor (zie telefoonboek: Federale Overheidsdienst Financiën ) 17

18 Stap 5: aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds Als zelfstandige bent u onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandige. Een aantal categorieën zelfstandigen zijn daar niet aan onderworpen: helpers vóór 1 januari van het jaar van hun twintigste verjaardag en ongehuwd, helpers met toevallige zelfstandige activiteit: minder dan 90 dagen per jaar, student-helper met recht op kinderbijslag, gepensioneerde, onbezoldigde mandatarissen, journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten, indien ze reeds onderworpen zijn aan een sociaal statuut dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen, of de voordelen genieten die verbonden zijn met dat sociaal statuut of de pensioenleeftijd hebben bereikt. Meewerkende echtgenoten, echtgenoten die hun partner bijstaan bij de uitoefening van hun zelfstandige activiteit, zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het maxi-statuut (tenzij geboren voor 1956). Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Sociale verzekeringsfondsen - contactgegevens zie bijlage Ten vroegste 6 maanden voor het begin van de activiteit en ten laatste bij de start moet elke zelfstandige, bestuurder, zaakvoerder, werkende vennoot, vennootschap, zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale Hulpkas voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Deze termijn zal vanaf 1 april 2010 afgeschaft worden. Starters moeten zich vanaf dan aansluiten ten laatste op de dag van de start van hun activiteit. De bijdrageplicht begint vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de zelfstandige zich vestigt. Vennootschappen moeten jaarlijks een bijdrage betalen, voor het jaar 2010 bedraagt deze bijdrage: Jaarbijdrage Balanstotaal 347,50 < ,65 852,50 > ,65 Nieuwe personenvennootschappen (bijvoorbeeld de bvba) krijgen de eerste drie jaar een vrijstelling als alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten in de periode van 10 jaar vóór de oprichting niet meer dan drie jaar zelfstandig zijn geweest. De zelfstandige moet ieder kwartaal sociale bijdragen betalen om te kunnen genieten van de sociale rechten. De bijdragen worden berekend op de netto-bedrijfsinkomsten van drie jaar terug, het referte-inkomen. Voor startende zelfstandigen is dit niet mogelijk. Voor hen werd een systeem van voorlopige bijdragen ingevoerd voor de eerste drie jaar. Daarna vindt een regularisatie plaats op basis van de werkelijke inkomsten van respectievelijk het eerste, tweede en derde jaar. Die regularisatie komt boven op de bijdragen voor respectievelijk het vierde, vijfde en zesde jaar, die op hetzelfde referte-inkomen worden berekend. Onder netto-bedrijfsinkomsten verstaat men de bruto-bedrijfsinkomsten, verminderd met de bedrijfslasten en eventueel de aanvaarde bedrijfsverliezen. De voorlopige sociale bijdragen voor startende zelfstandigen zijn op een tamelijk laag inkomen gebaseerd. De regularisatie kan aanleiding geven tot het betalen van relatief hoge bedragen na de eerste drie jaar indien de netto-inkomsten hoger liggen dan was ingeschat. Om dit te vermijden, kan men opteren voor de startersbonus. 18

19 De startersbonus is de positieve intrest die een beginnende zelfstandige opstrijkt wanneer hij een extra inspanning levert voor de betaling van zijn voorlopige bijdrage. De bonus krijgt men als men zijn voorlopige bijdrage tijdig voorafbetaalt en wanneer men gewoon meer voorlopige bijdragen betaalt dan wat bij de regularisatie verschuldigd blijkt. De startersbonus wordt uitgekeerd bij de regularisatie van de voorlopige bijdragen en bedraagt 0,75% op de voorlopige bijdragen, betaald boven het wettelijk minimum, voor ieder kwartaal vanaf de voorafbetaling tot bij de regularisatie. De voorlopige kwartaalbijdragen bij het begin van de activiteit (exclusief beheerskosten) worden jaarlijks aangepast en bedragen vanaf (refertejaar 2007): Hoofdberoep Kwartaalbijdrage (Berekend op een inkomen van ,39) Bijberoep Kwartaalbijdrage (Berekend op een inkomen van 1.308,18) 1ste jaar 606,00 67,05 2de jaar 620,78 68,68 3de jaar 635,56 70,32 Onder bepaalde voorwaarden kan een vermindering of vrijstelling van de kwartaalbijdragen bekomen worden. Deze regeling geldt naast zelfstandigen in bijberoep ook voor helpers, gehuwde personen die via de beroepsactiviteit van hun partner volwaardig beschermd zijn in de sociale zekerheid en studenten jonger dan 25 jaar. Zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen bij hun sociaal verzekeringsfonds een aanvraag tot vrijstelling doen van één of meerdere kwartalen. RSVZ brochure zelfstandig in bijberoep Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Sociale verzekeringsfondsen - contactgegevens zie bijlage Door het betalen van sociale bijdragen creëert de zelfstandige sociale rechten: gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. U heeft recht op gezinsbijslag De gezinsbijslag geldt in principe voor elk kind dat deel uitmaakt van uw gezin. Ze bestaat uit meerdere uitkeringen: kraamgeld, adoptiepremie, gewone kinderbijslag die eventueel kan worden aangevuld door bijkomende bijslagen (mindervalide kinderen, ). Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Uw gezinsbijslagfonds 19

20 U heeft recht op tussenkomst bij ziekte en invaliditeit De ziekte- en invaliditeitsverzekering omvat: Geneeskundige verzorging Alle zelfstandigen worden verplicht verzekerd tegen grote én kleine risico s. Arbeidsongeschiktheid U heeft recht op uitkeringen die verschillen naargelang de periode van arbeidsongeschiktheid. Drie periodes worden onderscheiden: primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid: tijdens deze periode (de eerste maand volledige arbeidsongeschiktheid) krijgt u geen vergoeding primaire vergoedbare ongeschiktheid: deze periode omvat de volgende 11 maanden arbeidsongeschiktheid en gedurende deze periode krijgt u wel een vergoeding invaliditeit: deze periode volgt op de hiervoor vermelde 11 maanden en in dit geval krijgt de zelfstandige een verhoogde vergoeding Moederschapvergoeding Jonge moeders hebben recht op 105 gratis dienstencheques na de bevalling. Ziekenfonds Sociale verzekeringsfondsen contactgegevens zie bijlage U heeft recht op pensioen Als zelfstandige heeft u recht op pensioen. In geval van overlijden of echtscheiding kan ook uw overlevende echtgenoot of echtgenote of uw uit de echt gescheiden partner hierop aanspraak maken. Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel Rijksdienst voor Pensioenen Zuidertoren BRUSSEL Tel U wenst uw bedrijf stop te zetten Als u beslist om uw zelfstandige activiteit vrijwillig stop te zetten kan u in afwachting van een andere beroepsactiviteit aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Die verzekering waarborgt uw rechten in het sociaal statuut voor een maximumtermijn van 2 jaar. Die maximumtermijn kan verlengd worden tot 7 jaar als u daardoor de pensioenleeftijd bereikt. Om in aanmerking te komen dient u: minstens een jaar als zelfstandige gewerkt te hebben, uw activiteit volledig stopgezet te hebben, uw sociale bijdragen te betalen. Dit moet gebeuren binnen de 3 kwartalen nadat u uw activiteit heeft stopgezet. Na het verstrijken van die termijn kunt u wel nog een aanvraag indienen, op voorwaarde dat u de laattijdigheid ervan grondig kunt motiveren. Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Jan Jacobsplein BRUSSEL Tel

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie