Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING"

Transcriptie

1 - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR: gratis (zie 6.1) 1.3 Creditrente (tarieven op jaarbasis, jaarlijks berekend) - Girorekening: 0,00% - GiroPlus Rekening (zichtrekening met bankkaart): 0,00% - Jovo Girorekening: 0,25% 1.4 Debetrente (tarieven op jaarbasis, per kwartaal berekend) - Girorekening, Giroplus Rekening, Jovo Girorekening: met geoorloofde debetstand: 10,50% met ongeoorloofde debetstand: 11,50% 1.5 Valutadatum - stortingen en afhalingen: dagvalutering - geautomatiseerde betalingen: dagvalutering 1.6 Kaarten VDK-kaart - Bancontact/Mister Cash + Maestro: voor nieuwe aanvragen: gratis tot eind volgend jaar voor bestaande kaarten: 20,00 EUR / jaar Jovo-kaart (12 tot 24 jaar) - Bancontact/Mister Cash + Maestro: gratis Visa-kaart (Visa Classic, vanaf 18 jaar) - voor nieuwe aanvragen: eerste twee jaar gratis - voor bestaande kaarten: eerste kaart: 22,00 EUR / jaar bijkomende kaart: 17,00 EUR / jaar Occasionele kosten - wijzigen verzetcode kaart: 5,00 EUR - vervangen kaart: 5,00 EUR - aanvraag nieuwe pincode: 2,50 EUR Kosten bij betaling met kaart VDK- en Jovokaart: - Bancontact/Mister Cash (enkel in België): gratis - Maestro: geldautomaten (ATM): - in EUR: gratis - vreemde deviezen en/of buiten Eurozone: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 0,25% + 2,50 EUR (niet voor SEK) (max. 9,99 EUR) handelszaken (POS): - in EUR: gratis - vreemde deviezen en/of buiten Eurozone: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 0,25% + 1,00 EUR (niet voor SEK) (max. 5,00 EUR) Visa-kaart: geldautomaten (ATM): - in EUR: betalingscommissie: 1,00% (min. 3,00 EUR) - vreemde deviezen: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 1,00% + 3,00 EUR manual cash in een bank: - in EUR: betalingscommissie: 1,00% + 6,00 EUR - vreemde deviezen: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 1,00% + 6,00 EUR handelszaken (POS): - in EUR: gratis - vreemde deviezen: wisselprovisie: 1,40% Kosten bij betaling met Bancontact App: gratis (*) (*) Voor het gebruik van de toepassing is een BC/MC kaart vereist. De cliënt draagt zelf de kosten in verband met de aankoop, installatie en de werking van zijn mobiel toestel en de Bancontact-app. De kosten die door de netwerkaanbieder worden aangerekend voor de toegang tot internet via het mobiel toestel voor het gebruik van de Bancontact-app zijn eveneens ten laste van de cliënt. 1.7 Cheques - Belgische cheque: uitgifte: gratis inning: gratis * tweede aanbieding geweigerde cheque: 15,00 EUR - Circulaire cheque: uitgifte: * per cheque verstuurd aan begunstigde: 1,60 EUR * per cheque afgegeven aan opdrachtgever: 1,00 EUR inning: gratis - Buitenlandse cheque: zie Ingifte van pasmunt - minder dan 100 muntstukken: gratis - per volledige schijf van 100 muntstukken: 0,30 EUR 1.9 Gebruik van een nachtkluis: gratis 1.10 Basisbankdienst: gratis 1.11 Transactierekening: 3,00 EUR/afhaling - creditrente: geen - debetrente: geen - portokosten: geen

2 - 2 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) II. SPAARREKENINGEN 2.1 Beheerskosten: geen kosten 2.2 Creditrente (tarieven op jaarbasis, jaarlijks berekend) SpaarPlus Rekening - basisintrest: 0,25% - getrouwheidspremie: 0,10% Jovo Spaarrekening - basisintrest: 0,60% - getrouwheidspremie: 0,40% Rentespaarrekening - basisintrest: 0,25% - getrouwheidspremie: 0,25% Voorwaarde: minimum saldo EUR Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, wordt de vergoeding van de SpaarPlus Rekening toegepast E-Spaarrekening - Indien saldo EUR: basisintrest: 0,40% getrouwheidspremie: 0,60% - Indien saldo > EUR: basisintrest: 0,10% getrouwheidspremie: 0,60% 2.3 Modaliteiten basisintrest - Basisintrest wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. - De deposito s brengen basisintrest op vanaf de kalenderdag volgend op de dag van de storting en brengen geen basisintrest meer op vanaf de dag van de afhaling - De basisintrest wordt na het verstrijken van elk kalenderjaar met valutadatum 1 januari op de spaarrekening bijgeboekt. - Het tarief van de basisintrest is niet gegarandeerd. Elke tariefwijziging is onmiddellijk van toepassing op alle uitstaande kapitalen. 2.4 Modaliteiten getrouwheidspremie - Getrouwheidspremie wordt toegekend op alle bedragen die gedurende een getrouwheidsperiode van twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde spaarrekening behouden blijven. - De getrouwheidspremie begint te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van de storting. Afhalingen worden aangerekend op de bedragen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is. - De getrouwheidspremie is verworven twaalf maanden nadat de getrouwheidsperiode begint te lopen. Driemaandelijks worden de verworven getrouwheidspremies in rekening gebracht. De getrouwheidspremies verworven tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal worden respectievelijk met valutadatum 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari volgend op dat kwartaal op de rekening bijgeboekt. De bijgeboekte intresten komen zelf ook in aanmerking voor getrouwheidspremie voor zover ze twaalf maanden op de rekening behouden blijven. - Het premietarief dat van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode en is gedurende deze periode gegarandeerd. Een beschrijving van de modaliteiten voor de intrestberekening van de gereglementeerde spaardeposito s van VDK Spaarbank is opgenomen in het document Essentiële spaardersinformatie, beschikbaar in elke VDK-vestiging en consulteerbaar op de website. III. BRIEFWISSELING - Rekeninguittreksels giro-, spaar-, effecten- en Comfortrekeningen: Ongeacht de frequentie: dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks via Print omatic: onbeperkt gratis (*) via onbeperkt gratis (*) (**) wekelijks ter beschikking in VDK-vestiging: * vestiging met Print omatic-toestel: _ 2,50 EUR/kwartaal * vestiging zonder Print omatic-toestel: gratis verzending per post: portokosten (***) (*) De rekeninguittreksels zijn drie maanden lang ter beschikking; na deze periode worden ze automatisch per post opgestuurd met aanrekening van de portokosten of bezorgd via indien de cliënt beschikt over een abonnement. (**) Voor het gebruik van is een BC/MC kaart vereist. (***) Portokosten worden na elk kwartaal aangerekend. kortetermijn- en termijnrekeningen: gratis - Administratieve kost om postbedeling van rekeninguittreksels en saldobevestigingen te beletten: 25,00 EUR - Jaarlijks overzicht effectenrekening in kantoor (jaarlijks): 25,00 EUR via gratis (*) per post: gratis (*) Voor het gebruik van is een BC/MC kaart vereist.

3 - 3 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) IV. TERMIJNREKENING 4.1 Kortetermijnrekening - creditrentevoet: aan marktvoorwaarden volgens looptijd en bedrag - minimumbedrag: EUR - looptijd: minder dan 1 jaar 4.2 Comfortrekening - creditrentevoet: volgens looptijd en gekozen type - minimumbedrag: EUR - looptijd: minimum 1 jaar - maximum 20 jaar 4.3 Termijnrekeningen termijnrekening 1 jaar: 0,50% termijnrekening 2 jaar: 0,65% termijnrekening 3 jaar: 0,80% termijnrekening 4 jaar: 1,00% termijnrekening 5 jaar: 1,15% termijnrekening 6 jaar: 1,25% - tussentijdse intrest: op jaarlijkse vervaldag 4.4 Volksrekeningen (Vallen onder de toepassing van de Wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. De bepalingen van deze wet zijn hierop van toepassing.) Volksrekening 5 jaar: 1,15% Volksrekening 8 jaar: 1,50% Volksrekening 10 jaar: 1,75% - tussentijdse intrest: op jaarlijkse vervaldag 4.5 Spaarbons spaarbon 1 jaar: 0,50% spaarbon 2 jaar: 0,65% spaarbon 3 jaar: 0,80% spaarbon 4 jaar: 1,00% spaarbon 5 jaar: 1,15% spaarbon 6 jaar: 1,25% spaarbon 7 jaar: - eerste drie jaar: 1,25% - volgende twee jaar: 1,35% - laatste twee jaar: 1,55% kwartaalbon 1 jaar: 0,50% kwartaalbon 2 jaar: 0,65% kwartaalbon 3 jaar: 0,80% beleggingsbon 3 jaar: 0,80% (kapitalisatievoeten: 1 jaar 0,65%; 2 jaar 0,50%) beleggingsbon 5 jaar: 1,15% (kapitalisatievoeten: 1 jaar 1,00%; 2 jaar 0,80%; 3 jaar 0,65%; 4 jaar 0,50%) 4.6 Volksspaarbons (Vallen onder de toepassing van de Wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen. De bepalingen van deze wet zijn hierop van toepassing.) Volksspaarbon 5 jaar: 1,15% Volksspaarbon 8 jaar: 1,50% Volksspaarbon 10 jaar: 1,75% V. BUITENLANDSE BANKBILJETTEN Voor niet-courante bankbiljetten wordt zowel bij aan- als verkoop een behandelingskost aangerekend van 1% op het bedrag in tegenwaarde euro (met een minimum van 5 EUR). Voor gedetailleerde info kunt u terecht in de VDK-vestigingen. VI. INTERNATIONALE BETALINGEN 6.1 Overschrijvingen De vermelde tarieven zijn standaardtarieven die veronderstellen dat uw betaalopdracht automatisch verwerkbaar is. Als uw betaalopdracht ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens niet volgens de normale procedure verwerkbaar is, worden extra interventiekosten aangerekend. De bank van de begunstigde kan kosten aanrekenen als ze moet tussenkomen om de instructies m.b.t. de begunstigde te verbeteren (verkeerde rekening, verschillende naam enz.), vraag om informatie in het kader van de witwaswetgeving. Die kosten zijn niet op voorhand bekend en worden doorgerekend aan de opdrachtgever. De bedragen slaan enkel op de kosten aangerekend door de binnenlandse correspondent (= binnenlandse kost). De buitenlandse bank kan ook nog eigen kosten aanrekenen, naar keuze ten laste van de begunstigde of de opdrachtgever (= buitenlandse kost). De aangerekende wisselkoers is gebaseerd op de tarieven van de internationale wisselmarkten. Kostencodes: SHA (shared): gedeelde kosten, opdrachtgever en begunstigde betalen de kosten aangerekend door hun eigen bank OUR (our): alle kosten ten laste van de opdrachtgever, geen kosten voor de begunstigde BEN (beneficiary): alle kosten ten laste van de begunstigde Geografische zones: EER-zone: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inbegrepen Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Giekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inbegrepen Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inbegrepen de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), Tjechische republiek, Verenigd Koninkrijk (inbegrepen Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden. SEPA-zone: EER-zone + Mayotte, Monaco, Saint Pierre en Miquelon, Zwitserland.

4 - 4 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Europese overschrijving (SEPA-overschrijving) - Voorwaarden: in EUR begunstigde in de SEPA-zone gebruik van correcte IBAN en BIC van de begunstigde kostencode SHA - Kosten: gratis Europees gereglementeerde overschrijving - Voorwaarden conform de Europese verordening 260/2012: in EUR of SEK naar Zweden of in RON naar Roemenië begunstigde in de EER-zone gebruik van correcte IBAN en BIC van de begunstigde naam van de begunstigde is verplicht kostencode SHA - Kosten: gratis Internationale overschrijving - Voorwaarden: begunstigde buiten de SEPA-zone - Kosten: SHA: 0,121% op het bedrag (min. 9,68 EUR, max. 121,00 EUR) OUR: 0,121% op het bedrag (min. 9,68 EUR, max. 121,00 EUR) + buitenlandse kost afhankelijk van de correspondent BEN: geen kosten Overschrijvingen ontvangen uit het buitenland - Europese overschrijving: gratis - Europees gereglementeerde overschrijving: gratis - Internationale overschrijving: 0,121% op het bedrag van de verrichting (min. 7,26 EUR, max. 121,00 EUR) Termijnen - betalingen naar het buitenland: max. 4 bankwerkdagen vanaf de uitvoeringsdatum - betalingen vanuit het buitenland: max. 1 bankwerkdag na ontvangst van de fondsen Waardedatum - betalingen naar het buitenland: dag van de uitvoering - betalingen vanuit het buitenland: dag van beschikbaarheid van de fondsen 6.2 Cheques - uitgifte: 0,121% op het bedrag (min. 9,68 EUR, max. 121,00 EUR) + toeslag transferkosten 6,05 EUR + toeslag portokosten 4,84 EUR - inning: incassoprovisie: min. 18,15 EUR (tot tegenwaarde EUR) max. 131,89 EUR (vanaf tegenwaarde EUR) buitenlandse pensioencheque: gratis buitenlandse cheque geweigerd: min. 18,15 EUR - dossierkosten: kosten van de correspondent (OUR) aan kostprijs 6.3 Betalingen met kaart: zie Maestro en Visa-kaart VII. CONSUMENTENKREDIET Een informatiefiche betreffende Europese standaardinformatie inzake consumentenkredieten is gratis beschikbaar na een kredietaanvraag. VIII. HYPOTHECAIR KREDIET Een prospectus over het hypothecair krediet is beschikbaar in de VDK-vestigingen. IX. SAFES - huurprijs: type 1 (afm. 110 x 300 x 525 mm): 30,00 EUR / jaar type 2 (afm. 165 x 300 x 525 mm): 40,00 EUR / jaar type 3 (afm. 220 x 300 x 525 mm): 50,00 EUR / jaar type 4 (afm. 330 x 300 x 525 mm): 60,00 EUR / jaar type 5 (afm. 550 x 600 x 525 mm): 90,00 EUR / jaar type 6 (afm. 550 x 300 x 525 mm): 75,00 EUR / jaar - openboren safe: 250,00 EUR - opzoeken code: 125,00 EUR X. VERRICHTINGEN OP AFSTAND - Self'oMatic (zelfbankieren): gratis - VDK-Foon (telefoonbankieren): gratis (*) - (internetbankieren): gratis (*) (**) eerste VDK-kaartlezer: gratis bijkomende VDK-kaartlezer: 15,00 EUR - (bankieren met tablet/smartphone): gratis (*) (**) - Liesbeth (pc-bankieren): gratis (*) (*) Enkel de telefoonverbinding is ten laste van de cliënt. (**) Voor het gebruik is een BC/MC kaart vereist.

5 - 5 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) XI. EFFECTENREKENING 11.1 Makelaarslonen Beursorders Euronext Brussel, Amsterdam, Parijs makelaarsloon (*) minimum vast recht beurskosten - aandelen, warrants, vastgoedcertificaten,trackers, beleggingsfondsen, certificaten van buitenl. aandelen: 0,80% _ 9,92 EUR _ 4,96 EUR _ 0,03% - obligaties (Staatsbons, olo's, bedrijfsobligaties): _ 0,50% _ 9,92 EUR _ 4,96 EUR _ 0,03% - VVPR-strips: 2,50% toekennings- en inschrijvingsrechten: 2,50% Openbare veiling makelaarsloon (*) minimum vast recht beurskosten - aandelen: 0,80% _ 9,92 EUR _ 4,96 EUR _ 0,30% - obligaties, kasbons: 0,50% _ 9,92 EUR _ 4,96 EUR _ 0,80% Buitenlandse beursorders: makelaarsloon (*) minimum vast recht beurskosten 0,60%(**) _ 30,99 EUR 4,96 EUR _ - (*) als % van de tegenwaarde (**) vermeerderd met de ons aangerekende buitenlandse kost Bijkomende kosten - beurstaks: aandelen, rechten: max. 0,27%/800 EUR obligaties: max. 0,09%/650 EUR OLO's: vrijgesteld - wettelijke buitenlandse belastingen: Frankrijk: 0,02% bij aankoop bepaalde aandelen Griekenland: 0,15% bij verkoop Verenigd Koninkrijk: 0,50% bij aankoop Ierland: 1,00% bij aankoop 11.2 Transfereren van effecten - inkomende transfer: alle door VDK aanvaarde effecten: gratis - uitgaande transfer: naar een effectenrekening bij VDK: gratis naar een andere financiële instelling: 50,00 EUR per waardecode (isin-code )(*) (*) eventuele correspondentkosten ten laste van cliënt 11.3 Vermindering/recuperatie bronheffing (bij uitbetaling dividenden en intresten): 50,00 EUR 11.4 Specifieke dienstverlening - terugbetaling effecten: gratis (*) - couponbetalingen van effecten: gratis (*) - omruilingen: gratis (*) - corporate actions: gratis (*) - op naam stellen van effecten: 50,00 EUR per ISIN-code - overdracht van effecten op naam: 50,00 EUR per ISIN-code - aanmaken attest voor deelname aan algemene vergadering: 15,00 EUR per attest per ISIN-code (*) Kosten aan VDK aangerekend door haar correspondenten, worden doorgerekend aan de cliënt. XII. PENSIOENSPAARREKENING - kosten bij overdracht pensioenspaarrekening naar andere financiële instelling: 50,00 EUR - briefwisseling: gratis XIII. KOSTENAANREKENING VOOR SPECIFIEKE DIENSTVERLENING 13.1 Attesten, duplicaten,... Voor de aflevering van attesten en duplicaten gelden volgende tarieven: - duplicaat van een dagafschrift (per aanvraag met max. 5 dagafschriften per aanvraag): 15,00 EUR - duplicaten CODA-bestanden: bewegingen laatste twee maanden: gratis bewegingen tot max. twee jaar terug (per rekening): 15,00 EUR - historiek van een rekening (per rekening per kalenderjaar waarvoor de historiek gevraagd): 15,00 EUR - fiscaal attest (niet voor woonkredieten waarvan de kredietakte verleden is vanaf 01/01/1995): 15,00 EUR - duplicaat fiscaal attest: 15,00 EUR - vervolledigen gedrukte verklaringen: 15,00 EUR - alle andere attesten: 15,00 EUR - aangetekende zendingen: 15,00 EUR - verklaring derde-beslagene: 45,00 EUR 13.2 Inlichtingen - inlichtingen aan OCMW, bewindvoerders, notarissen, advocaten (per rekening per jaar waarvoor gegevens gevraagd worden): 15,00 EUR - inlichtingen aan revisoren: 50,00 EUR - waardering in het kader van nalatenschappen, schenkingen e.a.: effecten/waardecode: 30,00 EUR per waardecode

6 - 6 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) 13.3 Slapende rekeningen - opzoekingen in het kader van slapende rekeningen (per titularis): 10% van het totale saldo (max. 200 EUR) 13.4 Vervroegde terugbetaling spaarbons, termijnrekeningen, comfortrekening Per vervroegd terugbetaalde rekening wordt een dossierkost aangerekend van 0,75% op de netto terugbetalingswaarde met een minimum van15,00 EUR en een maximum van 125,00 EUR Huurwaarborgen - jaarlijkse commissie huurwaarborg via een bankwaarborg: 15,00 EUR (excl. index) 13.6 Niet correct geïdentificeerde titularissen - per rekening: 2,50 EUR per kwartaal 13.7 Opzoekingen - vragen naar eindbestemming overschrijving: aanrekening kosten van correspondent min. 15,00 EUR per verrichting - vragen i.v.m. verificatie kaarttransactie: 15,00 EUR 13.8 FATCA - dienstverlening m.b.t. US-persons: 150,00 EUR per jaar Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, onder meer inzake kredieten, kunnen in de VDK-vestigingen of aan de loketten worden bekomen. VDK heeft het recht haar tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden opgenomen in een aangepaste tarieflijst. Om te weten of u over de meest recente tarieflijst beschikt (cfr. datum), kunt u contact opnemen met uw VDK-vestiging. Alle tarieven zijn inclusief BTW (indien toepasselijk).

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst Tarief in voege op 09/06/2017 (voor wijziging vatbaar) I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: - Girorekening (tit. > 18 jaar): 2,50 EUR per

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 juli 2017. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015

Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 Tarieven dienstverlening 1 maart 2015 A. Tarieven beleggingsdiensten 1. Beleggingsadvies 2. Vermogensbeheer 3. Transactiekosten 4. Kosten voor een effectendepot 5. Diversen B. Tarieven meest voorkomende

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik 1. Beheerskosten I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 31/03/2015 opening afsluiting jaarlijkse

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 1/11/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/5/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEVENLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 16/12/2015 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 29 juni 2015 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/9/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen

Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief voor de meest voorkomende verrichtingen Particulieren en zelfstandigen Tarief in voege op 1 december 2016 en vervangt het voorgaande Spaarproducten 1. Rabo Zichtrekening 1.1 Beheerskosten 1.2 Verrichtingen

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

Tarieven particulier betalingsverkeer 2009

Tarieven particulier betalingsverkeer 2009 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo Europas 7,50 met Rabocard en Rabo Europas 9,95 met Rabo GoldCard en Rabo Europas 14,85 extra Rabo Europas 1,90 extra Rabocard

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN

OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN OVERZICHT VAN DE TARIEVEN VAN DE VOORNAAMSTE EFFECTENVERRICHTINGEN 1. Aan en verkopen op Euronext (BRUSSEL - AMSTERDAM - PARIJS - LISSABON) Basis: brutobedrag (aantal of nominaal x koers + opgelopen interesten)

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/1/2015 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Tarieven particulier betalingsverkeer 2010

Tarieven particulier betalingsverkeer 2010 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo Europas 7,60 met Rabocard en Rabo Europas 10,10 met Rabo GoldCard en Rabo Europas 15,05 extra Rabo Europas 1,95 extra Rabocard

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 1/10/2014 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 03/12/2010 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017

Tarief. van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Tarief van niet-gestandaardiseerde financiële diensten van toepassing op 22/02/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd en

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 18/8/2014 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.

Nadere informatie

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik

TARIEFLIJST BPOST BANK. Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik TARIEFLIJST BPOST BANK Van toepassing op rechtspersonen en natuurlijke personen voor beroepsgebruik I. ZICHTREKENING: Postchequerekening In voege op 01/01/2018 Jaarlijkse aanrekening (opening en beheersservices

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax:

T A R I E V E N. 2. Binnenlandse verrichtingen in EUR: NIHIL met uitzondering van een overschrijving per brief / fax: e T A R I E V E N In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door ABK geldig vanaf 0//06. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Waar BTW van toepassing is, wordt dit expliciet

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank in voege op 18.10.2015 Tarievenlijst van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) Tarievenlijst bpost bank 2 1. Zichtrekening Pakket Rekening bpost

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 6/6/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 28/3/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/12/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer

1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer 1Productinformatie! Internationaal betalingsverkeer Voor uw buitenlands betalingsverkeer, evenals voor andere vormen van internationaal zakendoen, heeft u in ING de juiste partner gevonden. Graag informeren

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 13-06-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTRES OF CORPORATE),

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 20/01/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015

Tarieven In voege vanaf 1 januari 2015 In voege vanaf 1 januari 2015 1 2 Transactietarieven Aandelen, obligaties, beursgenoteerde beleggingsfondsen, warrants, trackers, sprinters, turbo's, speeders en boosters Tarief per transactie Beurs 2.500

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN

STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN STANDAARDTARIEF VAN DE BELANGRIJKSTE VERRICHTINGEN EN DIENSTEN VOOR RECHTSPERSONEN TARIEF VAN TOEPASSING OP 1 JANUARI 2012 Corporate & Public Bank Specialisten in dienst van uw ambitie 1. Zichtrekeningen

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

Lijst met tarieven Toepasselijk op de diensten en producten van ibanfirst voor professioneel gebruik

Lijst met tarieven Toepasselijk op de diensten en producten van ibanfirst voor professioneel gebruik Lijst met tarieven Toepasselijk op de diensten en producten van ibanfirst voor professioneel gebruik Tarieven van toepassing vanaf 1 april 2017 (Aan wijzigingen onderhevig) ibanfirst is de commerciële

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/4/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 04-01-2016 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor zelfstandigen, vrije beroepen, en land- en tuinbouwers van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum.

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-07-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-12-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/8/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen van toepassing op 12/9/2016 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten.

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid

Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Persbericht van de ministerraad van 27 juni 2008 Lancering van SEPA bij de Federale Overheid Op 1 januari 2009 gebruiken de federale overheidsdiensten de nieuwe Europese overschrijvingsformulieren, bankcodes

Nadere informatie

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening.

1,00 EUR Enkel elektronische verrichtingen zijn toegestaan. Elementen die bij dit maandelijkse forfait inbegrepen zijn: - White-rekening. Rentevoeten en tarieven geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 01-04-2013 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT 02/08/2012 1 TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET DIRECT OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Tarieven Private Banking Staalbankiers

Tarieven Private Banking Staalbankiers Tarieven Private Banking Staalbankiers Staalmeester Rekening Staal Signatuur Rekening Staal Rekening Euro Vreemde Valuta Rekening Pakketprijs 50,- per kwartaal 15,- per kwartaal Betaalpas Zie betaalpas

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s

Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Tarieven en rentevoeten geldig voor de zelfstandigen, vrije beroepen en KMO s Voorwaarden van toepassing op 02-05-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten, exclusief BTW.

Nadere informatie

Voorwaarden Shape formules

Voorwaarden Shape formules Voorwaarden Shape formules Shape is niet compatibel met de tariefplannen Mobile Business, One Office Voice Pack of One Office Full Pack. - De ontdekkingspromo geeft 2 korting op de formules Ultimate, International

Nadere informatie

De Bankkaart: pre-contractuele info

De Bankkaart: pre-contractuele info De Bankkaart: pre-contractuele info 1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV De bankkaart is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen

Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Tarieven en rentevoeten geldig voor de non-profitsector en voor de feitelijke verenigingen Voorwaarden van toepassing op 01-07-2016 Deze brochure bevat uitsluitend de standaardtarieven en rentevoeten,

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING

CKV-SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 CENTRALE KREDIETVERLENING NV (CKV) SPAARBANK VAN BELGISCHE OORSPRONG MANNEBEEKSTRAAT 33 8790 WAREGEM info@ckv.be BE0400.040.965 Kredietinstelling

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB

CENTRALE KREDIETVERLENING NV. Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956. Spaarbank van Belgische oorsprong. Kredietinstelling erkend door NBB CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING De

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN

TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN VOOR PARTICULIEREN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie