KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen"

Transcriptie

1 KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23 februari 2013, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Consument in de zin van dit wetboek is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. Deze tarievenmap werd bijgewerkt tot op de hierboven vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd zouden zijn en die om technische redenen nog niet in deze map zijn opgenomen, moet u de medewerkers van dit KBC-bankkantoor raadplegen. Zij zullen u graag de recentste tariefwijzigingen meedelen. Bijkomende en/of persoonlijke inlichtingen, onder meer inzake kredieten en effectenverrichtingen, zijn verkrijgbaar aan het loket. Alle tarieven zijn, indien er btw verschuldigd is, inclusief btw.

2 Rubrieken 1. KBC-Zichtrekeningen 3 2. KBC-Spaarrekeningen Correspondentie (rekeningafschriften) KBC-Termijnrekeningen Wisselverrichtingen Internationale betalingen KBC-Consumentenkrediet Hypothecair krediet (voor het verwerven van een woning of bouwgrond) Safe Bankieren op afstand KBC-Renteplan Attesten Overschrijvingen Storten en opnemen van buitenlandse bankbiljetten via eigen deviezenrekeningen Beheer dossier nalatenschap Cheques Contantverrichtingen De Belgische beschermingsregeling voor deposito s en financiële instrumenten 33

3 KBC-Zichtrekeningen Zichtrekening Beheerskosten - Openen van een KBC-Zichtrekening gratis - Vereffenen van een KBC-Zichtrekening gratis - Jaarlijkse beheersvergoeding 1 12,00 Verrichtingen in euro s Vanaf de 1ste tarifeerbare debetverrichting gelden de volgende stuktarieven 2 : - Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket of KBC-Telecenter 0,35 - Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen 0,35 - Geldopneming aan het loket 3 0,35 - Geldopneming met de KBC-Cashkaart 0,35 - Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een niet- KBC/CBC-automaat binnen de Eurozone (mits afname van de kaartfunctie) 4. 0,10 Een Europese overschrijving is een overschrijving met de volgende kenmerken: - de overschrijving gebeurt binnen de SEPA-zone 5 - het bedrag van de overschrijving is uitgedrukt in euro s 1 1 Bij afname van de dienst in de loop van het jaar zal de eerste dag van de volgende maand een bedrag worden aangerekend voor de nog resterende volledige kalendermaanden. Bij stopzetting van de dienst zal er een onmiddellijke prijsrechtzetting gebeuren. 2 KBC-cliënten vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van deze kosten. Mindervalide KBC-cliënten kunnen, op aanvraag in het eigen KBC-bankkantoor, een vrijstelling voor deze stuktarieven bekomen. 3 Gratis in het rekeningvoerend kantoor als er geen KBC-Matic-geldautomaat staat. 4 Deze functie geldt standaard voor gebruik binnen geografisch Europa (incl. de Europese overzeese gebieden, Turkije, Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Israël). Als u buiten deze zone reist, moet u vooraf uw kaart activeren. 5 De SEPA-zone of Single Euro Payments Area bestaat uit de landen van de Europese Unie (EU) en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco. De Europese Unie (EU) omvat volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland (met inbegrip Aland Eilanden), Frankrijk (met inbegrip Martinique, Guadeloupe, Frans-Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (met inbegrip Azoren en Madeira), Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje (met inbegrip Canarische Einlanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (met inbegrip Gibraltar), Zweden. - het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en de BICcode (vroeger gekend als het SWIFT-adres) van de bankier van de begunstigde zijn correct en stemmen met elkaar overeen - de naam- en adresgegevens van de begunstigde zijn volledig - devies van de opdrachtgevende rekening is euro - het IBAN-rekeningnummer van de opdrachtgever is correct en de naam- en adresgegevens van de opdrachtgever zijn volledig - u heeft gekozen voor een kostenverdeling volgens het principe van gedeelde kosten (SHA) - er is geen mededeling aan de eigen bankier en/of aan de bankier van de begunstigde meegegeven Bijzondere verrichtingen - Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques) 4,00 - Uitschrijven cheque 0,60 Creditrente (vóór roerende voorheffing) Boven renteloze schijf van ,05 Periodiciteit: jaarlijkse afrekening van debet- en creditrente, tenzij debetrente na compensatie met creditrente meer dan 2,50 bedraagt. In dit geval is er een kwartaalafrekening. Debetrente Tarief van toepassing op elk debetsaldo (o.a. overschrijding) - rekeninghouder is een consument 10,48 - rekeninghouder is een niet-consument 17,47 Voor consumenten en niet-consumenten: Jaarlijkse afrekening van de debet- en creditrente, tenzij op het einde van elk kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari, de debetrente na compensatie van de creditrente meer dan 2,50 euro bedraagt. In dat geval is er een kwartaalafrekening. Bij elke afrekening zijn er rechten op geschriften van 0,15 euro verschuldigd. Voorwaarden geldig vanaf /1

4 De debetrentevoet is op jaarbasis uitgedrukt en kan op elk ogenblik door de bank worden gewijzigd. De KBC-cliënten worden op de hoogte gebracht van de gewijzigde debetrentevoet. De debetrente wordt op dagbasis berekend met de formule: {(1 + de jaarlijkse debetrentevoet) (1/4) - 1} x 4/365. In geval van aanmaning worden maximaal eenmaal per maand kosten aangerekend van 7,50 euro (+ portokosten). Valutadatum - Debetverrichtingen Binnenlandse of Europese overschrijving (papier of elektronisch), periodieke overschrijving, binnenlandse of Europese domiciliëring, afrekening kredietkaart 6, betaling met kaart en geldopneming aan geldautomaat binnen België: boekingsdatum. Geldopneming aan het loket binnen België: boekingsdatum uitschrijven cheque binnen België: boekingsdatum 1 kalenderdag - Creditverrich tingen Binnenlandse of Europese overschrijving: boekingsdatum Storting aan het loket: boekingsdatum Storting via nachtkluis of enveloppe stortingsautomaat: boekingsdatum Storting via intelligente deposit: boekingsdatum Remise van cheques op uw rekening: boekingsdatum + 2 kalenderdagen 1 6 Niet van toepassing onder 18 jaar. Debetkaarten KBC-Bankkaart met volgende functies (jaarlijkse bijdrage) 1 : - geldopneming KBC/CBC-automaat gratis - geldopneming niet-kbc/cbc-automaat 4 10,00 - betalen met KBC-Bankkaart 4 5,00 - toegang tot bankverzekeren op afstand 7 gratis Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto 8 10,00 KBC-Go Kaart 10,00 Aanrekening kaartvervanging 9 5,00 Kosten geldopneming met KBC-Bankkaart aan een niet-kbc/cbc-automaat binnen de Eurozone (mits afname van de kaartfunctie) 4 - zie Verrichtingen in euro s p. 1/1 Kredietkaarten 10 Jaarlijkse bijdrage 1 - KBC-PINTO VISA ,83 - KBC-Kredietkaart Silver Flex 11 22,00 - KBC-Kredietkaart Silver 22,00 - KBC-Kredietkaart Gold Flex 11 55,00 - KBC-Kredietkaart Gold 49,00 - KBC-Kredietkaart Platinum Flex 11 88,00 Kosten geldopneming met KBC-kredietkaart: - aan geldautomaten binnen de Eurozone: percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5, in wisselkantoren binnen de Eurozone: percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5, via overschrijving naar de eigen zichtrekening: percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5, Toegang tot de KBC-Matic-automaten, KBC-Online en KBC-Touch. 8 Aanrekening bij aanvraag van de KBC-Bankkaart met foto, geen jaarlijks te betalen bijdrage. Voor jongeren zijn er regelmatig tijdelijke aanbiedingen. 9 Aanrekening bij aanvraag van de kaartvervanging, geen jaarlijks te betalen bijdrage. 10 Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren. 11 KBC-PINTO VISA, KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum Flex: zie KBC-Consumentenkrediet - kredietopening met kaart p7/2 12 KBC-PINTO VISA is niet meer te koop sinds 1 januari De hier vermelde prijzen en vermelde kosten die betrekking hebben op die kredietkaart zijn van toepassing voor de bestaande houders van die kredietkaart 13 Voor KBC-PINTO VISA bedragen deze kosten 1,5 met een minimum van 3, Voor KBC-PINTO VISA bedragen deze kosten 2 met een minimum van 4, Deze verrichting is niet mogelijk met de KBC-Kredietkaart Silver of KBC-Kredietkaart Gold Voorwaarden geldig vanaf /2

5 Aanrekening kaartvervanging 9 - KBC-Kredietkaart Silver Flex, KBC-Kredietkaart Gold Flex, KBC-Kredietkaart Platinum Flex, KBC-PINTO VISA 10,00 - KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Gold 5,00 Prepaid kaarten 16 Jaarlijkse bijdrage 1 - KBC-Prepaid Kaart 12,00 Aanrekening kaartvervanging 9 5,00 Kosten geldopneming met KBC-Prepaid Kaart : - aan geldautomaat binnen de Eurozone: percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5, in wisselkantoor binnen de Eurozone: percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 2 Laden - via overschrijving : Zie verrichtingen in euro s - p. 1/1 - via de real-time laadknop in KBC-Online / KBC-Mobile Banking gratis Ontladen gratis KBC-Rekeningverzekering Jaarlijkse bijdrage 4,20 Alleen de cliënten die tot deze verzekering zijn toegetreden, betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis. Bankieren op afstand Jaarlijkse bijdrage - KBC-Mobile Banking - KBC-Touch 1 - KBC-Online - KBC-Phone De KBC-Prepaid Kaart is standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren. gratis KBC-Basisbankdienst De KBC-Basisbankdienst is een zichtrekening conform de Wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst 17. Jaarbijdrage De jaarbijdrage omvat 1 : 13,50 - openen en vereffenen van de rekening - beheersvergoeding - 36 manuele debetverrichtingen. Onder manuele verrichtingen verstaan we: zie Overschrijdende verrichtingen - onbeperkt aantal elektronische verrichtingen - onbeperkt aantal creditverrichtingen - KBC-Bankkaart met toegang tot: - KBC/CBC-geldautomaten (storten, geld opnemen, overschrijven en opvragen rekeninginformatie) - KBC-Matic-drukker voor het drukken van rekeningafschriften - abonnement KBC-Phone - domiciliëringen, periodieke opdrachten Een debetstand is niet toegelaten. Overschrijdende verrichtingen Vanaf de 37 ste manuele debetverrichting gelden volgende stuktarieven 18 : - Binnenlandse of Europese overschrijving via het KBC- Telecenter 0,35 - Papieren binnenlandse of Europese overschrijving 0,35 - Geldopneming aan het loket 3 0,35 Creditrente Zie KBC-Zichtrekening Creditrente, p. 1/1 Valutadatum Zie KBC-Zichtrekening Valutadatum, p. 1/2 KBC-Bankkaart met foto zie KBC-Zichtrekening - Debetkaarten - Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto, p. 1/2 KBC-Go Kaart zie KBC-Zichtrekeningen - debetkaarten - KBC-Go Kaart, p. 1/2 Aanrekening kaartvervanging zie KBC-Zichtrekening - Debetkaarten - Aanrekening kaartvervanging, p. 1/2 Krachtens deze wet heeft iedere natuurlijke persoon die handelt met een oogmerk dat kan worden geacht vreemd te zijn aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten recht op een basisbankdienst, op voorwaarde dat hij niet reeds beschikt over een zichtrekening. 18 KBC-cliënten vanaf 65 jaar zijn vrijgesteld van deze kosten. Voorwaarden geldig vanaf /3

6 KBC-Basisrekening Maandbijdrage 19 De maandbijdrage omvat : - Openen en vereffenen van de rekening - Jaarlijkse beheersvergoeding - Een onbeperkt aantal elektronische debetverrichtingen - Geld opnemen aan KBC/CBC-automaten - Elektronische overschrijvingen - Betalingen met KBC-Bankkaart in Europa in Euro - KBC-Bankkaart met functies - Geld opnemen KBC/CBC-automaten - Geld opnemen niet-kbc/cbc-automaten 4 - Betalen met KBC-Bankkaart 4 - Toegang tot bankverzekeren op afstand 7 - Abonnement KBC-Phone - Abonnement KBC-Online/KBC-Touch Kortingen 1 19 De maandelijkse bijdrage wordt bepaald op basis van het productbezit op de eerste werkdag van de maand. De afrekening gebeurt maandelijks op de laatste werkdag van de maand. gratis KBC-cliënten met een KBC-Basisrekening kunnen volgende producten aan speciale voorwaarden krijgen: - Bijkomende KBC-Bankkaarten (maandelijkse bijdrage) 0,50 Verrichtingen in euro s Vanaf de eerste debetverrichting gelden volgende stuktarieven: - Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket of KBC-Telecenter 0,50 - Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen 0,50 - Geldopneming aan het loket 0,35 - Geldopneming met de KBC-Cashkaart 0,35 - Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een niet-kbc/cbc-automaat binnen de Eurozone (mits afname van de kaartfunctie 4 ). 0,20 Bijzondere verrichtingen - Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques) 4,00 - Uitschrijven cheque 0,60 Creditrente (vóór roerende voorheffing) Zie KBC-Zichtrekening Creditrente p. 1/1 Debetrente Zie KBC-Zichtrekening Debetrente p 1/1 Valutadatum Zie KBC-Zichtrekening Valutadatum p. 1/2 KBC-Rekeningverzekering Maandelijkse bijdrage 19 0,35 Alleen de cliënten die tot deze verzekering zijn toegetreden, betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis KBC-Bankkaart met foto De KBC-cliënt kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een KBC-Bankkaart met foto aanvragen. Er is een eenmalige bijdrage bij aanvraag van de kaart (per foto per kaart): - Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto 10,00 KBC-Go Kaart 10,00 De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de cliënt in een KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken. Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een volledig nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een KBC-Bankkaart (met foto). Er is een éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van de KBC-Go Kaart. Voorwaarden geldig vanaf /4

7 KBC-Prepaid Kaart 16 Maandelijkse bijdrage 19 1,00 - KBC-Prepaid Kaart Kosten geldopneming met KBC-Prepaid Kaart - aan geldautomaat binnen de Eurozone : percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 euro 1 - in wisselkantoor binnen de Eurozone: percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van 5 euro 2 Laden - via overschrijving: Zie verrichtingen in euro s - p. 1/4 - via real-time laadknop in KBC-Online/ KBC-Mobile Banking gratis Ontladen gratis Aanrekening kaartvervanging KBC-Bankkaart of KBC-Prepaid Kaart 6,00 Aanrekening bij aanvraag van de kaartvervanging Sms-diensten - Veilig kaartgebruik gratis - Onuitvoerbare verrichtingen gratis 1 KBC-Plusrekening Maandbijdrage 19 De maandbijdrage omvat : - Openen en vereffenen van de rekening - Jaarlijkse beheersvergoeding - Onbeperkt inbegrepen verrichtingen Zie onbeperkt inbegrepen verrichtingen - 2 KBC-Bankkaarten met functies - Geld opnemen KBC/CBC-automaten - Geld opnemen niet-kbc/cbc-automaten 4 - Betalen met KBC-Bankkaart 4 - Toegang tot bankverzekeren op afstand 7 - Personaliseren KBC-Bankkaart met foto (jaarlijks 2 maal inbegrepen) - KBC-Go Kaart (jaarlijks 2 maal inbegrepen) - Vervanging KBC-Bankkaart, KBC-Kredietkaart, KBC-Prepaid Kaart - Abonnement KBC-Phone - Abonnement KBC-Online/KBC-Touch De maandbijdrage wordt bepaald door het duurste type kredietkaart dat deel uitmaakt van de KBC-Plusrekening - Zonder kredietkaart 2,00 - Met KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex 11, KBC-PINTO VISA ,00 - Met KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex 11 6,00 - Met KBC-Kredietkaart Platinum Flex 11 9,00 Kortingen KBC-cliënten met een KBC-Plusrekening kunnen volgende producten aan speciale voorwaarden krijgen: - Bijkomende KBC-Bankkaarten 19 (maandelijkse bijdrage) 0,50 - KBC-Kredietkaarten alle types 19 (maandelijkse bijdrage) 1,00 Onbeperkt inbegrepen verrichtingen - Binnenlandse of Europese overschrijvingen via het loket of KBC-Telecenter - Papieren binnenlandse of Europese overschrijvingen - Geldopneming aan het loket 3 - Geldopneming met de KBC-Cashkaart - Geldopneming met de KBC-Bankkaart aan een niet-kbc/cbc-automaat binnen de Eurozone (mits afname van de kaartfunctie 4 ). Voorwaarden geldig vanaf /5

8 Bijzondere verrichtingen - Aanvraag chequeformulieren (per 10 cheques) 4,00 - Uitschrijven cheque 0,60 Creditrente (vóór roerende voorheffing) Zie KBC-Zichtrekening Creditrente p. 1/1 Debetrente Zie KBC-Zichtrekening Debetrente p 1/1 Valutadatum Zie KBC-Zichtrekening Valutadatum p. 1/2 KBC-Rekeningverzekering Zie KBC-Rekeningverzekering p. 1/4 0,35 KBC-Bankkaart met foto De KBC-cliënt kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een KBC-Bankkaart met foto aanvragen. Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een eenmalige bijdrage bij aanvraag van de kaart (per foto per kaart): - Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto 10, KBC-Go Kaart 10,00 De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de cliënt in een KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken. Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een volledig nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een KBC-Bankkaart (met foto). Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van de KBC-Go Kaart. KBC-Prepaid Kaart Zie KBC-Prepaid Kaart p.1/5 Sms-diensten - Veilig kaartgebruik gratis - Onuitvoerbare verrichtingen gratis KBC-Plusrekening voor jongeren KBC-Plusrekening zonder kredietkaart voor jongeren: van 11 tot 25 jaar KBC-Plusrekening met kredietkaart voor jongeren: van 18 tot 25 jaar Maandbijdrage 19 De maandbijdrage voor de KBC-Plusrekening omvat: Zie p 1/5 KBC-Plusrekening De maandbijdrage wordt bepaald door het duurste type kredietkaart dat deel uitmaakt van de KBC-Plusrekening - Zonder kredietkaart gratis - Met KBC-Kredietkaart Silver, KBC-Kredietkaart Silver Flex 11, KBC-PINTO VISA ,00 - Met KBC-Kredietkaart Gold, KBC-Kredietkaart Gold Flex 11 4,00 - Met KBC-Kredietkaart Platinum Flex 11 7,00 Kortingen KBC-cliënten met een KBC-Plusrekening kunnen volgende producten aan speciale voorwaarden krijgen: - Bijkomende KBC-Bankkaarten 19 (maandelijkse bijdrage) 0,50 - KBC-Kredietkaarten alle types 19 (maandelijkse bijdrage) 1,00 Tarifeerbare debetverrichtingen Tarifeerbare debetverrichtingen in euro zijn gratis 20 Creditrente (vóór roerende voorheffing) 0,15 Debetrente Zie KBC-Zichtrekening Debetrente p 1/1 Valutadatum Zie KBC-Zichtrekening Valutadatum p. 1/2 KBC-Rekeningverzekering Zie KBC-Rekeningverzekering p. 1/4 0,35 Onder tarifeerbare debetverrichtingen verstaan we: zie Verrichtingen in euro s p. 1/4 Voorwaarden geldig vanaf /6

9 KBC-Bankkaart met foto De KBC-cliënt kan in plaats van een gewone KBC-Bankkaart een KBC-Bankkaart met foto aanvragen. Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een eenmalige bijdrage bij aanvraag van de kaart (per foto per kaart): - Personaliseren KBC-Bankkaart met Foto 10,00 KBC-Go Kaart 10,00 De KBC-Go Kaart is een tijdelijke debetkaart die de cliënt in een KBC-bankkantoor kan ophalen in afwachting van zijn definitieve KBC-Bankkaart (met foto) en direct kan gebruiken. Afname van een KBC-Go Kaart is altijd gekoppeld aan een volledig nieuwe aanvraag of (Card Stop-)vervanging van een KBC-Bankkaart (met foto). Voor aanvragen die niet inbegrepen zijn in de maandbijdrage is er een éénmalige bijdrage verschuldigd bij aanvraag van de KBC-Go Kaart. KBC-Prepaid Kaart Zie KBC-Prepaid Kaart p.1/5 Sms-diensten - Veilig kaartgebruik gratis - Onuitvoerbare verrichtingen gratis KBC-Beleggersrekening Jaarbijdrage Creditrente (vóór roerende voorheffing) - Natuurlijke personen, onverdeeldheden, feitelijke verenigingen, professionele activiteit en burgelijke maatschappen 0,10 - VZW s, overheden, overheidsdiensten, autonome entiteiten en overige rechtspersonen 0,00 Debetrente Zie KBC-Zichtrekening Debetrente p1/1. gratis 1 Voorwaarden geldig vanaf /7

10 KBC-Spaarrekeningen Beheerskosten - Openen van een KBC-Spaarrekening gratis - Vereffenen van een KBC-Spaarrekening bij het verlaten van KBC Bank gratis - Jaarlijkse beheersvergoeding geen Creditrente 1 - Basisrente - Natuurlijke personen 0,10 - Spaarrekening PLUS - saldo euro 0,05 - saldo > euro 0,01 (*) - Spaarrekening PRO - saldo euro 0,05 - saldo > euro 0,01 (*) - Bij berekening van de basisrente wordt er gewerkt met werkelijk aantal dagen in het jaar (365/366). Een wijziging van de basisrente heeft onmiddellijke impact op uitstaande bedragen. De berekening van de basisrente volgt 2 principes: Dagberekening 2 Spaartegoeden brengen rente op vanaf de kalenderdag die volgt op de storting en brengen geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. Compensatie Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de rente. Zo heeft men geen renteverlies. (*) Op totaal saldo. 1 Voor natuurlijke personen: tot euro (inkomsten 2015) is de rente vrij van roerende voorheffing; nadien geldt het tarief van 15. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot euro euro per jaar op een gemeenschappelijke rekening. - De uitbetaling van de verworven basisrente van het voorbije jaar gebeurt aan het einde van elk kalenderjaar (met valuta 1 januari) of bij vereffening van de rekening. - Getrouwheidspremie - Natuurlijke personen 0,10 - Spaarrekening PLUS 0,10 - Spaarrekening PRO 0,10 - Modaliteiten getrouwheidspremie - Vereiste aanhoudingsperiodes om de getrouwheidspremie te verwerven. De berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie begint te lopen op de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting of op de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is recurrent, dit wil zeggen dat na de verwerving van de getrouwheidspremie er meteen weer een nieuwe periode van twaalf maanden ingaat waarvoor een getrouwheidspremie zal worden berekend. De getrouwheidspremie wordt toegekend en berekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende volledige maanden na de storting, of na de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie, ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. De verwervingsdatum is de datum waarop de getrouwheidspremie wordt verworven. Dat is dag op dag twaalf maanden nadat de getrouwheidspremie is beginnen te lopen. Als de verwervingsdatum valt op een niet-bestaande datum, wordt de laatste kalenderdag van die maand als verwervingsdatum beschouwd. Voorwaarden geldig vanaf /1

11 - De getrouwheidspremie is gegarandeerd: de rentevoet die van toepassing is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen blijft van toepassing voor die volledige getrouwheidsperiode. Een wijziging van de rentevoet heeft geen effect op de lopende periodes van de getrouwheidspremie. - De getrouwheidspremie wordt elk trimester berekend. - De uitkering van de getrouwheidspremie die verworven is in dat trimester gebeurt aan het einde van elk trimester (met valuta gelijk aan de eerste kalenderdag van het volgend trimester). De uitkeringsdata van de getrouwheidspremie zijn 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Bij vereffening van de rekening wordt ook de getrouwheidspremie die verworven is in het laatste trimester uitbetaald. Valutadatum - basisrente : - Storting: rente vanaf de kalenderdag na storting - Geldopneming: tot en met de dag vóór opneming - getrouwheidspremie : - Storting: vanaf de kalenderdag na storting - Geldopneming : de bedragen op de spaarrekening waarvoor de aanhoudingsperiode van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is, worden bij opvragingen het eerst aangesproken. 2 1 KBC-Rekeningverzekering Jaarlijkse bijdrage 4,20 Alleen de cliënten die tot deze verzekering zijn toegetreden, betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis. KBC-Start2Save 2 Creditrente 1 - Basisrente 1,00 - Getrouwheidspremie 0,50 - Modaliteiten getrouwheidspremie: zie KBC-Spaarrekening KBC-Doelsparen Creditrente 1 - Basisrente 0,10 - Getrouwheidspremie 0,10 - Modaliteiten getrouwheidspremie: zie KBC-Spaarrekening Voor natuurlijke personen: tot euro (inkomsten 2015) is de rente vrij van roerende voorheffing; nadien geldt het tarief van 15. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot euro euro per jaar op een gemeenschappelijke rekening. 2 Op KBC-Start2Save kunnen enkel bedragen worden bijgeschreven als gevolg van een periodieke spaaropdracht van een zichtrekening bij KBC Op of bij een andere financiële instelling. Deze opdracht moet bestaan uit een maandelijks bedrag met een maximum van 500 euro Voorwaarden geldig vanaf /2

12 Correspondentie (rekeningafschriften) Verzending per post - Voor een zichtrekening: Per verzonden envelop (trimesteriële afrekening): portokost - Voor KBC-Spaarrekening: gratis Ter beschikking in het kantoor - Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening: - per rekening (jaarlijkse afrekening): 15,00 Per bankautomaat - Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening: KBC-Matic-drukker gratis Via KBC-Online Browsertoepassing - Voor een zichtrekening en KBC-Spaarrekening: KBC-Online gratis 3 Voorwaarden geldig vanaf /1

13 KBC-Termijnrekeningen 1 KBC-Termijnrekeningen Minimaal intekenbedrag: jaar 0,30 2 jaar 0,35 3 jaar 0,40 4 jaar 0,50 5 jaar 0,55 Algemeen: - U kiest voor jaarlijkse renteuitkering of voor kapitalisatie waarbij de jaarlijkse rente bij uw kapitaal gevoegd wordt en evenveel opbrengt als het kapitaal zelf. 4 1 Tarieven op jaarbasis en vóór afhouding roerende voorheffing (momenteel 25). Niet-verblijfhouders kunnen vrijstelling van roerende voorheffing bekomen. Voorwaarden geldig vanaf /1

14 Wisselverrichtingen Buitenlandse bankbiljetten Wisselkoersen - De koersen van buitenlandse bankbiljetten zijn onderhevig aan schommelingen. Koersen: zie pagina hierna. Aan- en verkoop - Geen behandelingskosten voor het manueel behandelen van buitenlandse bankbiljetten. - Het koersenblad (zie pagina hierna) vermeldt alle buitenlandse bankbiljetten die KBC koopt en verkoopt. Valutadatum - Debetverrichtingen Cliënt koopt buitenlandse bankbiljetten aan van de Bank: valutadatum = boekingsdatum. - Creditverrrichtingen Cliënt verkoopt buitenlandse bankbiljetten aan de Bank: valutadatum = boekingsdatum. 5 Voorwaarden geldig vanaf /1

15 Internationale betalingen Soorten grensoverschrijdende geldoverschrijvingen Europese overschrijving Zie KBC-Zichtrekeningen overschrijdende verrichtingen Internationale overschrijving Een internationale overschrijving is een overschrijving waarvoor tenminste één van de volgende kenmerken van toepassing is: - Naar/vanuit een land buiten de SEPA-zone - In een andere munt dan de euro - De overschrijving gebeurt naar/vanuit een land binnen de SEPA-zone in euro maar beantwoordt niet aan de voorwaarden voor een Europese overschrijving - Internationale bankcheque (zowel in vreemde munten als in euro s) Europese domiciliëring Zie KBC-Zichtrekeningen valutadatum 6 1 Grensoverschrijdende geldoverschrijvingen Uitvoeringstermijn van een uitgaande grensoverschrijdende geldoverschrijving Voor overschrijvingen in euro naar de EER landen die voldoen aan de wet betreffende de betalingsdiensten, wordt de rekening van de instelling van de begunstigde gecrediteerd binnen een termijn van maximaal 1 bankwerkdag na het tijdstip van ontvangst zoals bepaald in de Algemene bankvoorwaarden. Voor manuele overschrijvingen in euro naar de EER landen die voldoen aan de wet betreffende de betalingsdiensten en die op papier worden doorgegeven, is dit maximaal 2 bankwerkdagen na het tijdstip van ontvangst. Voor andere overschrijvingen die voldoen aan de wet betreffende de betalingsdiensten is dit maximaal 2 bankwerkdagen na het tijdstip van ontvangst zoals bepaald in de Algemene bankvoorwaarden. Uitvoeringstermijn van een ontvangen grensoverschrijdende geldoverschrijving Voor de Europese overschrijving en de buitenlandse overschrijving die voldoen aan de voorwaarden van de wet betreffende de betalingsdiensten wordt uw rekening gecrediteerd op de bankwerkdag waarop KBC Bank de gelden heeft ontvangen. Commissielonen en kosten: overschrijvingen naar het buitenland Europese overschrijving - Elektronische overschrijving gratis - Papieren overschrijving 1 0,25 Internationale overschrijving - Naar een land, niet uit de SEPA-zone of in een andere munt dan de euro: betalingsprovisie met een minimum van 9,68 en een maximum van 145,20 0,121 - Naar een land uit de SEPA-zone in, die niet volautomatisch verwerkbaar zijn: Interventiekosten: - Aanvulling IBAN en/of BIC 12,10 - Alle andere redenen (min. 9,68, max 145,20 ) 0,121 Uitzondering interventiekost: overschrijvingen tot 25 zijn vrijgesteld van interventiekosten. Vanaf de 37ste tarifeerbare debetverrichting, zie KBC-Zichtrekening Voorwaarden geldig vanaf /1

16 - Papieren overschrijving (aanvullende kost): behandelingsprovisie ingeval van manuele verwerking 3,63 - Correspondentkosten: kosten van de buitenlandse bankier; enkel mogelijk bij betalingen in een niet EER-munt of met begunstigde bij bankier buiten EER 2 en enkel aangerekend bij keuze van alle kosten ten laste van de opdrachtgever (OUR). Raadpleeg uw KBC-bankkantoor voor een indicatie van deze tarieven. Uitzonderingen: - Voor een overschrijving binnen België in euro s met een buitenlands karakter geldt het tarief van een binnenlandse overschrijving. - Overschrijving binnen België in andere munt dan : betalingsprovisie met een minimum van 9,68 en een maximum van 145,20 0,121 - Een internationale overschrijving naar een andere KBCrekening is gratis. Commissielonen en kosten: overschrijvingen vanuit het buitenland Europese overschrijving Internationale overschrijving Vanuit een land, niet uit de SEPA-zone of in een andere munt dan de euro: - betalingsprovisie met een minimum van 9,68 en een maximum van 145,20 0,121 gratis Uitzonderingen: - Binnenkomende overschrijving tot 25 gratis - Overschrijving binnen België in andere munt dan 33 gratis - Voor een overschrijving binnen België in euro s met een buitenlands karakter geldt het tarief van een binnenlandse overschrijving - Een overschrijving in Zweedse kronen of Roemeense lei vanuit een lidstaat van de Europese Unie is gratis Aanverwante dienstverlening (van toepassing op 3 types overschrijvingen): - Prioriteitskosten (bv dringende overschrijving) 6,05 - Kosten bevestiging opdracht (faxbevestiging) 12,10 - Nazorgkosten (opzoeking, opvolging na transactie) 30,25 Valutadatum 6 2 Europese Economische Ruimte. De EER is samengesteld uit de landen van de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. 3 De bankier van de opdrachtgever kan wel kosten afhouden. Aanverwante dienstverlening (van toepassing op 3 types overschrijvingen): - Nazorgkosten (opzoeking, opvolging na transactie), eventueel te vermeerderen met de ons door de andere banken aangerekende kosten. 30,25 - Voor Europese overschrijvingen: Zie KBC-Zichtrekening : Valutadatum - Voor uitgaande internationale overschrijvingen in een niet- EER-munt wordt uw rekening gedebiteerd met debetvaluta = boekingsdatum - 1 bankwerkdag Voorwaarden geldig vanaf /2

17 - Voor ontvangen internationale overschrijvingen in een munt van de EER zonder muntomzetting is de toegepaste creditvaluta gelijk aan de boekingsdatum - Voor uitgaande internationale overschrijvingen in een EERmunt wordt uw rekening gedebiteerd met debetvaluta = boekingsdatum - Voor ontvangen internationale overschrijvingen in een munt van de EER met muntomzetting wordt uw rekening gecrediteerd met creditvaluta = boekingsdatum + 2 bankwerkdagen. - Voor ontvangen internationale overschrijvingen in een niet- EER munt is de toegepaste valutadatum afhankelijk van het al dan niet wisselen van de ontvangen vreemde munt: creditvaluta = boekingsdatum + 1 bankwerkdag indien geen omzetting of + 3 bankwerkdagen (internationale usances) indien wel omzetting plaatsheeft. Suggesties of klachten? Praat erover met de medewerkers in uw KBC-bankkantoor of met uw KBC-verzekeringsagent Waar kunt u terecht met al uw suggesties en klachten? - in uw KBC-bankkantoor, - bij uw KBC-verzekeringsagent. Of neem rechtstreeks contact op met de KBC-Ombudsdienst Denkt u dat u met uw suggestie of klacht niet in uw kantoor of bij uw verzekeringsagent terechtkunt? Of bent u toch niet helemaal tevreden over de oplossing die u werd voorgesteld? De medewerkers 6van de KBC-Ombudsdienst staan dan ook voor u klaar. Ze behandelen nauwkeurig uw suggestie of klacht. En geven u zo snel mogelijk een antwoord. Kan dat niet meteen? Dan ontvangt u van ons een ontvangstmelding, zodat u zeker weet wie uw probleem of voorstel behandelt. Richt u tot de ombudsman of tot de bemiddelingsdienst Bent u niet tevreden met ons antwoord? Doe dan gerust schriftelijk een beroep op een externe onpartijdige bemiddelaar, gratis en in alle discretie. - Privépersonen kunnen voor elk probleem met bankzaken of verzekeringen bij de gepaste bemiddelingsdienst of ombudsman terecht, nadat ze antwoord van de KBC- Ombudsdienst hebben ontvangen. - Rechtspersonen (grote bedrijven en kmo s) kunnen bij de Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen terecht. Die dienst is bevoegd voor klachten rond toegekende kredieten en grensoverschrijdende betalingen tot euro. Ze komt niet tussen in de commerciële politiek van de financiële instellingen. Alle adressen op een rij KBC Bank & Verzekeringen KBC-Ombudsdienst Brusselsesteenweg Leuven Tel (gratis) of (betalend) Fax Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûsplantsoen Brussel Tel Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat 15-17, bus Brussel Tel Voorwaarden geldig vanaf /3

18 Referentiewisselkoersen De door KBC gehanteerde referentiewisselkoersen worden op professionele wijze vastgesteld overeenkomstig de marktprincipes (zie pagina achteraan deze rubriek). Andere internationale overschrijvingen - commissielonen en kosten : zie Grensoverschrijdende geldoverschrijvingen, meer bepaald de Internationale overschrijving. - aanverwante dienstverlening : zie Grensoverschrijdende geldoverschrijvingen De tussenpersonen kunnen voor internationale verrichtingen in een niet-eer munt een commissieloon afhouden. Betalingen van en naar het buitenland met cheques en wissels Naar het buitenland - Als u met een cheque een betaling verricht naar het buitenland, zijn de hiernavolgende kosten van toepassing. - Betalingen naar het buitenland met wissels komen meestal alleen voor bij handelstransacties. De hiernavolgende kosten worden aangerekend 6als u betrokkene (schuldenaar) bent van een wissel waarvan de begunstigde een buitenlander is. - Betalingsprovisie met een minimum van 9,68 en een maximum van 145,20 0,121 - Incassoprovisie - per cheque 9,68 - per wissel, met een minimum van 12,01 en een maximum van 75,02 0,121 Andere kosten voor betalingen naar het buitenland met wissels: - verzendingskosten 6,05 - acceptatieprovisie 30,25 Kosten buitenlandse banken: In een beperkt aantal gevallen kunnen buitenlandse bankiers ook kosten aanrekenen voor betalingen naar het buitenland met cheques of met wissels. Dat bedrag kan sterk verschillen van land tot land en is exclusief 21 BTW. Onbetaalde cheque 30,25 Vanuit het buitenland - Als u betaald wordt vanuit het buitenland d.m.v. een cheque, kunt u die bij uw KBC-bankkantoor afgeven. Hierna vindt u de kosten die daarvoor worden aangerekend. - Betalingen vanuit het buitenland met wissels komen meestal alleen voor bij handelstransacties. Bent u begunstigde van een wissel (waarvan de schuldenaar een buitenlander is), dan kunt u die wissel in uw kantoor afgeven. Daarvoor worden de hierna volgende kosten aangerekend. Betalingsprovisie met een minimum van 9,68 en een maximum van 145,20 0,121 Incassoprovisie - per cheque 9,68 - per wissel, met een minimum van 12,10 en een maximum van 75,02 0,121 Verzendingskosten - op incassobasis (na inning), per cheque 6,05 - door directe creditering, per cheque 3,03 - per wissel 6,05 Uitzondering: LCR-wissel 1,51 Voorwaarden geldig vanaf /4

19 Kosten buitenlandse banken In een beperkt aantal gevallen kunnen buitenlandse bankiers ook kosten aanrekenen voor betalingen met cheques of voor betalingen met wissels waarvan u de begunstigde bent. Dit bedrag kan sterk verschillen van land tot land en is exclusief 21 BTW. Kosten voor aanverwante dienstverlening - Lotsnavragen aan correspondent: per lotsnavraag 9,08 Wijzigingsprovisie 18,15 - Onbetaalde wissel en cheque (+ kosten correspondent) 9,08 Internationale bankcheque - commissielonen en kosten: zelfde commissielonen en kosten als bij Buitenlandse overschrijving. - communicatiekosten: - automatische aanmaak 7,87 - met manuele tussenkomst 10,29 - aangetekende verzending 6,05 Kosten geldopneming bij buitenlandse geldautomaten met KBC-Bankkaart/KBC-Go Kaart met functie geldopneming niet-kbc/cbc-automaten Deze functie geldt standaard voor gebruik binnen geografisch Europa (incl. de Europese gebieden, Turkije, Rusland, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en Israël). Als u buiten deze zone reist, moet u vooraf uw kaart activeren. In landen van de Eurozone: zie p. 1/1 : verrichtingen in euro s In landen buiten de Eurozone: - Voor de buitenlandse bank + 0,61 op het opgenomen 2,12 bedrag - Voor de binnenlandse dienstverleners + 0,61 van het 1,21 opgenomen bedrag De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers 1,94 van de Europese Centrale Bank, verhoogd met een percentage voor geldopnemingen in landen buiten de Eurozone. Kosten betaling in het buitenland met KBC-Bankkaart/ KBC-Go Kaart met functie betalen in binnen- en buitenland 4 Voor betalingen in landen van de Eurozone: zie p. 1/1 : verrichtingen in euro s Voor betalingen in landen buiten de Eurozone, + 1,94 wisselkoersmarge 0,61 Kosten geldopneming in het buitenland met KBC- Kredietkaart (excl. KBC-PINTO VISA) 5 Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 bij een geldopneming met Visa of MasterCard aan een geldautomaat 1 Percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van 5,00 bij een geldopneming met Visa of MasterCard in bank- of wisselkantoren 2 De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd met 1,60 voor geldopnemingen en betalingen in landen die geen deel uitmaken van de Eurozone. In landen die deel uitmaken van de Eurozone wordt geen wisselkoersmarge toegepast. Kosten betaling in het buitenland met KBC- Kredietkaart (excl. KBC-PINTO VISA) 5 In landen van de Eurozone: In landen buiten de Eurozone: 1,6 De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de Europese Centrale Bank. Deze wordt verhoogd met een wisselkoersmarge. 5 Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren. gratis Voorwaarden geldig vanaf /5

20 Kosten geldopneming in het buitenland met KBC- PINTO VISA 5 Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 3,72 euro bij een geldopneming met KBC-PINTO VISA aan een geldautomaat 1,5 Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 4,96 euro bij een geldopneming met KBC-PINTO VISA in bank- of wisselkantoren. 2 De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd met 1,40 voor geldopnemingen en betalingen in landen die geen deel uitmaken van de EMU. In landen die deel uitmaken van de EMU wordt geen wisselkoersmarge toegepast. Kosten betaling in het buitenland met KBC- PINTO VISA 5 In landen van het eurogebied: In landen buiten het eurogebied: 1,4 De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de Europese Centrale Bank. Deze wordt verhoogd met een wisselkoersmarge. gratis Kosten betaling in het buitenland met KBC-Prepaid Kaart 6 6 Percentage op het opgenomen bedrag, met een minimum van 5,00 bij een geldopneming met KBC-Prepaid Kaart aan een geldautomaat 1 Percentage op het opgenomen bedrag met een minimum van 5,00 bij een geldopneming met KBC-Prepaid Kaart in bankof wisselkantoren 2 De toegepaste wisselkoers is gebaseerd op de indicatiekoers van de Europese Centrale Bank. Deze wordt alleen verhoogd met 1,60 voor geldopnemingen en betalingen in landen die geen deel uitmaken van de Eurozone. In landen die deel uitmaken van de Eurozone wordt geen wisselkoersmarge toegepast. 5 Kredietkaarten zijn standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren 6 KBC-Prepaid-Kaart is standaard wereldwijd bruikbaar, met uitzondering van de Verenigde Staten. Als u naar de Verenigde Staten reist, moet u vooraf uw kaart activeren. Voorwaarden geldig vanaf /6

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant:

I. Begripsbepalingen en beschrijving van de diensten KBC: Bank: Verzekeraar: KBC-Online for Business: Contractant: Reglement KBC-Online for Business voor natuurlijke personen die niet beroepsmatig handelen en via de KBC-Online for Business van de contractant hun privé-rekeningen beheren Dit reglement regelt de contractuele

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Specifiek Reglement Online Banking

Specifiek Reglement Online Banking Deutsche Bank Specifiek Reglement Online Banking APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl

Prospectus. Entrada 600. 1096 ET Amsterdam. Postbus 20585. 1001 NN Amsterdam. E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl VOORSCHOTBANK PROFIJTLENEN KREDIETBANK Entrada 600 1096 ET Amsterdam Postbus 20585 1001 NN Amsterdam E-mail: info@nvfvoorschotbank.nl Prospectus Bij een NVF adviseur is het vertrouwd geld lenen NVF Voorschotbank,

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie