Duurzaam bouwen. dynamiek en innovatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam bouwen. dynamiek en innovatie"

Transcriptie

1 Duurzaam bouwen dynamiek en innovatie 1

2 Inhoudsopgave Doorbraak in energiebesparing en duurzame energie 3 Marktontwikkelingen in het duurzaam bouwen 4 Overheidsbeleid is een kritische succesfactor 5 Europese perspectieven 6 Hoe verder als het aardgas in Slochteren opraakt? 7 Grootste wereldspelers in zonne-energie 8 Nederlandse highlights in duurzaam (ver)bouwen 9 Innovaties in duurzaam bouwen 10 Sectoren in stress 12 Gevoelig voor fluctuaties in olieprijzen en USD/EUR koers 13 Hoe kijkt ABN AMRO naar financieringen? 14 Financiering duurzame projectontwikkeling 15 Samenwerking met de overheid 16 Wat is uw onderneming waard? 17 ABN AMRO partner van Dutch Green Building Council 18 Disclaimer De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. ABN AMRO, september 2009 Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijk toestemming is gekregen van ABN AMRO. 2

3 Doorbraak in energiebesparing en duurzame energie De Dutch Green Building Council (DGBC) is een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, Dura Vermeer, Redevco en SBR. Dit initiatief wordt inmiddels door meer dan 185 ondernemingen in de bouw gesteund. De DGBC is een onafhankelijke organisatie die een duurzaamheidslabel ontwikkelt voor Nederlandse gebouwen. Meer dan 20% van alle energie wordt in woningen en bedrijfsgebouwen gebruikt. Dat kan schoner en zuiniger. Feed-in tarieven Energie-efficiency Het EU-klimaataccoord biedt een gunstige rugwind voor duurzame energie. Duitsland behoort tot de koplopers in duurzame energie. Duitsland kwalificeert duurzame energie als Spitzentechnologie en zij ondersteunt dat met vaste feed-in tarieven. Door innovaties en hogere overheidsbijdragen komen meer mogelijkheden voor duurzaam bouwen binnen bereik. Dat is goed nieuws als we bedenken dat het 50 jaar geleden ontdekte aardgasveld bij Slochteren ooit uitgeput raakt. Duurzame energie levert een bijdrage aan de risicospreiding en leveringszekerheid van energiebronnen. Energiebesparing is altijd goed. Dat past perfect in overheidsmaatregelen om de recessie te dempen en werkgelegenheid te ondersteunen. Duurzaam bouwen levert een bijdrage aan duurzame economische groei, in combinatie met minder energieverbruik en minder milieuvervuiling. In de ICT-sector, bouw en tuinbouw kunnen nog grote slagen worden gemaakt. De ICT-sector gebruikt circa 7% van de electriciteit. Data-centers zijn grote energieverbruikers. Dat biedt kansen voor innovatieve ondernemers. ABN AMRO ondersteunt u graag bij het repliceren van best practices in duurzaam bouwen, energie-besparing en duurzame energie. Daarbij richten wij ons op: Sparringpartner Projecten Export Starters MBO s Sparringpartner voor ondernemers: wij kijken naar energiebesparing gedurende de levensduur van een gebouw en dat is gunstig voor cash flow analyses. Warmte-kracht-installaties, warmte-koude-opslag, warmtepompen, zonnepanelen, zonnecollectoren, zonneboilers, HRe-ketels en andere onderdelen van duurzaam bouwen kunnen in aanmerking komen voor speciale financieringen zoals milieu-leases van Amstel Lease en groene leningen van ABN AMRO Bank. Dat maakt aantrekkelijke rentetarieven mogelijk. Renterisicio s kunnen worden beperkt met behulp van rentederivaten zoals forward starting renteswaps. CAR-verzekeringen zijn een goede binnenkomer om constructie-risico s te beperken. Exportransacties voor Nederlandse toeleveranciers van projecten in het buitenland, waaronder de London Olympics 2012, duurzame architectuur in Parijs en offshore windparken op de Noordzee. Dat leent zich voor nieuwe combinaties van financieringen, bankgaranties en LC s, waarbij ook afdekken van valutarisico s en verzekeringen bij ABN AMRO mogelijk zijn. High tech starters met innovatieve borgstellingskredieten in samenwerking met onze Techno Desks nabij de TU s in Delft, Eindhoven en Enschede en in Amsterdam. Management buy-outs en herstructureringen. Wij onderzoeken ook mogelijkheden van nieuwe overheidsregelingen voor financieringen zoals Garanties Ondernemingsfinanciering. ABN AMRO ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de financiële mogelijkheden van duurzaam bouwen voor uw onderneming. Door sectorkennis te combineren met expertise van bancaire oplossingen, willen wij voor onze relaties meer mogelijk maken in duurzaam bouwen. 3

4 Marktontwikkelingen in het duurzaam bouwen Slechts 4% van de bestaande woningen is zuinig met energie G 19% A++ <0,05 A+ <0,7 A <1,05 A 4% Doelstelling 2020: 100% B 9% 7 miljoen woningen waarvan slechts: 42% vloerisolatie 56% gevelisolatie B <1,15 C <1,30 C 14% F 18% D <1,45 E <1,6 F <1,75 G 1,75> E 14% D 22% Bron: Anke van Hal, FD, 30 juni 2008 Met behulp van de EPN, Energie Prestatie Normering, kan de mate van energiezuinigheid van een woning of bedrijfsgebouw worden aangegeven Slechts 4% van de bestaande woningen voldoen aan de EPN klasse A, dus energiezuinig Dat betekent dat bij 96% van de woningvoorraad zich leent voor het repliceren van best practices in duurzaam bouwen. De terugverdientijd van deze investeringen is haalbaar Lange bouwkolom staat innovatie in de weg Bouworganisatievormen nu en in de toekomst 100% 80% 60% 40% 20% Anders; 5% Anders; 9% PPS; 2% PPS; 4% D&C; 15% D&C; 23% Bouwteam; 21% Bouwteam; 28% Traditioneel; 57% Traditioneel; 36% 0% 2007 In de toekomst Bron: EIB Opdrachtgevers spelen een belangrijk rol. Zij gunnen projecten nu nog te veel op bouwprijs en kijken nog te weinig naar energiebesparing gedurende de levensduur van het gebouw Naast de bouwprijs moet ook naar de exploitatielasten worden gekeken, incl energielasten Door nieuwe samenwerkings-vormen zoals Design & Construct komen nieuwe mogelijkheden voor een integrale benadering binnen bereik 4

5 Overheidsbeleid is een kritische succesfactor Global trends in investeringen in duurzame energie $ 117.8bn $ 104.2bn Wind Zon $ 68.8bn Biofuels $ 35.1bn Andere duurzame energie $ 15.5bn Biomassa & vuilnis Low carbon technologies E Bron: New Energy Finance Duurzame energie heeft wereldwijd een sterke groei laten zien. Wind- en zonne-energie zijn de koplopers Sinds Q stagneert de groei door de kredietcrisis en lagere olieprijzen Duitsland behoort tot de koplopers in duurzame energie. Duitsland kwalificeert duurzame energie als Spitzentechnologie en hanteert vaste feed-in tarieven Het EU-klimaatakkoord biedt een gunstige rugwind. Naar voorbeeld van Duitsland hebben andere EU-landen feed-in tarieven ingevoerd Duitse feed-in tarieven voor zonne-energie De feed-in tarieven in Duitsland zijn simpel, robuust (20 jaar), vast en voorspelbaar Het betreft teruglever- vergoedingen die buiten de overheidsbegroting om gaan, onafhankelijk van de politiek Degressieve feed-in tarieven bieden betere waarborgen voor decentrale opwekking Dit heeft het fundament gelegd voor innovaties en een snelle groei van de Duitse solar business EEG novelle year fixed feed-in tariff (EUR ct/kwh) Façade bonus 5 ct/kwh < 30 kwp kwp > 100 kwp Roof > 1MWp Field installations Year of installation (formal net-coupling) Bron: EEG aktuell.de, VROM, Peter J. Segaar/Polder N.V. 5

6 Europese perspectieven Targets EU klimaatpakket EU klimaatakkoord 10% biofuel 20% energiebesparing 20% duurzame energie: wind, zon, etc. 20% reductie CO 2 - emissies Emissierechten Veiling CO 2 -emissierechten voor elektriciteitscentrale vanaf 2013 Overgangsfase voor energie-intensieve industrie (bv staal) Luchtvaart, scheepvaart en transport aparte afspraken Min 20% van veilingopbrengsten inzetten ten gunste van duurzame energie Mededingingspolitiek De Europese Unie verruimt regelgeving voor overheidssteun ten behoeve van duurzame energie. Dit geldt ook voor overheidssteun ten behoeve van CCS-projecten (afvang en opslag van CO 2 ) Het EU klimaatakkoord biedt een gunstige rugwind voor energiebesparing en duurzame energie. Er ontstaat een one-level playing field in de EU-zone. In navolging op Duitsland hanteren Spanje, Frankrijk, Spanje, België en sommige andere EU-landen vaste feed-in tarieven die een gegarandeerde omzetbijdrage per kwh voor duurzame energie mogelijk maken. Dat is beter nieuws voor Nederlandse toeleveranciers en exporteurs. Global warming is gunstig voor zonne-energie 2025 Zonnestraling In kwh/m 2 per jaar Noordelijke grens van het gebied waar zonne-energie kostendekkend is Bron: De Volkskrant-rvdm Zuid Europese landen zoals Spanje en Italië lenen zich nu het beste voor zonne-energie In Nederland kan zonne-energie in 2020 kostendekkender zijn als productiekosten van zonnecellen blijven dalen De verschuiving noordwaarts gaat sneller bij hogere olieprijzen Voor zonne-energie is een gouden toekomst weggelegd als klimaat-veranderingen doorgaan. Het rendement gaat omhoog bij meer zonnestraling. Zonne-energie is een onuitputtelijke energiebron 6

7 Hoe verder als het aardgas in Slochteren opraakt? De Nederlandse gaswinning zullen de komende decennia afnemen Afnemende gaswinning Productieprofiel Nederlandse gasvelden 75 Verwachte productie uit Groningen veld Vewacht aanbod uit nog niet ontwikkelde vindplaatsen Verwacht aanbod uit ontwikkelde vindplaatsen Volume (mld m3 Geq) Jaar Bron: Energierapport 2008 Ministerie van Economische Zaken De Nederlandse elektriciteitsvoorziening is gebaseerd op aardgas (ruim 60%) dat merendeels afkomstig is uit Slochteren. Het gasveld in Slochteren dat dit jaar haar 50-jarig jubileum viert, raakt op termijn uitgeput. Duurzame energie en energiebesparingen verbeteren de leveringszekerheid en risicospreiding in onze energievoorziening. Referenties: 28 computercenters De ICT sector in Nederland is toe aan verduurzaming De ICT-sector is grootverbruiker van elektriciteit; ca 7,5% van het totale verbruik In 2020 verdubbeling van het verbruik; vergelijkbaar met 5 miljoen huishoudens CO 2 -emissies van de ICT-sector zijn groter dan de luchtvaartsector Green Data Center initiatieven VS Google de Datacenters lopen op 100% gerecycled water. In 2010 zal het gerecyclede water 80% van de totale water consumptie in de datacenters voorzien Microsoft de datacenters verbruiken 30 tot 50% minder energie dan de traditionele datacenters Azië Hitachi (Yokohama) het project zal het energie verbruik van Hitachi s faciliteiten met 50% per jaar doen afnemen Europa EvoSwitch (Nederland/ Haarlem) het datacenter heeft een PUE (Power Usage Effectiveness) van 1,6, met als doel een PUE van 1,2 EDS Wynyard facility (UK/ Billingham) Wynyard kan de cooling kosten aanzienlijk verlagen. Op een gemiddelde van USD cent per kwh, zal het systeem ongeveer USD1.4 mln per hal besparen Australië Victoria University/IBM (Melbourne) de universiteit bespaart hiermee ruim AUS $300,000 aan energie kosten en meer dan 230 ton aan CO 2 emissies per jaar 7

8 Grootste wereldspelers in zonneenergie Q-Cells Q-Cells (Duitsland) is in 1999 opgericht. Zij is de grootste zonnecellen PV producent ter wereld, op basis van silicium Omzet EUR 1251 mln. Nettowinst EUR 190,6 mln. EBITDA EUR 250,8 mln. Sinds 2005 beursnotering Internationalisatie: export vormt meer dan 70% van haar omzet. Zij heeft productiefaciliteiten in Maleisië opgestart Snelle groei in de afgelopen jaren. Sinds Q Bron: Q-Cells factbook stagnatie in haar groei door de kredietcrisis en recessie. Herstructureringen en desinvesteringen zijn ingezet Q-Cells verkoopt aandelen Renewable Energy Com (FD 03/04/2009) Q-Cells maakte woensdag bekend dat ze haar aandelen in de Noorse Renewable Energy Corp voor een bedrag van EUR530 miljoen heeft verkocht. Q-Cells heeft 17.2% aandeel, gelijk aan EUR85 miljoen, in REC. Hiermee sluit het Duitse bedrijf aan bij een groeiende groep bedrijven, actief in duurzame energie, die aandelen verkopen in de tijd dat winst maken een moeilijke opgave blijkt te zijn. Ook gaat Q-Cells door met saneren en door de verkoop van aandelen verwacht het bedrijf een daling van EUR20 miljoen aan rente betalingen in First Solar First Solar (USA) is in 1999 opgericht. Zij is koploper in dunne-film technologie voor zonne-energie Omzet USD mln. Nettowinst USD 348 mln. EBITDA USD 463 mln. Sinds 2007 beursnotering (NASDAQ) Internationalisatie: ook productiefaciliteiten in Duitsland en sinds kort in Maleisië Snelle groei in de afgelopen jaren. Sinds Q stagnatie in haar groei door de kredietcrisis en recessie Mijlpaal bereikt in efficiencyverbeteringen van haar productiekosten: doorbraak van USD 1 per watt grens First Solar loopt in op Q-Cells en is kandidaat voor 1e plaats door concurrentievoordeel in dunne-film technologie First Solar passeert USD 1/Watt mijlpaal In Q heeft First Solar een mijlpaal voor de sector wereldwijd bereikt. Zij is erin geslaagd de productiekosten van zonnecellen omlaag te brengen onder de USD 1 per Watt grens. Haar innovaties in dunne film technologie en continue efficiencyverbeteringen werpen vruchten af. Deze doorbraak is goed nieuws voor de concurrentiepositie van zonne-energie ten opzichte van fossiele brandstoffen 8

9 Nederlandse highlights in duurzaam (ver)bouwen Stad van de zon, Heerhugowaard Stad van de Zon is de nieuwe duurzame wijk in de Heerhugowaard. Dat is een koploper in energiezuinig en CO 2 -neutraal bouwen. Innovaties in duurzaam bouwen worden hier in praktijk gebracht met steun van SenterNovem, provincie Noord-Holland en gemeente Heerhugowaard. Wereld Natuur Fonds Het Wereld Natuur Fonds zetelt sinds 2006 in een nieuw kantoorpand aan de Driebergseweg in Zeist. Het gebouw is met steun van veel partijen gerenoveerd en zo nieuw leven in geblazen. Dit nieuwe gebouw is niet zomaar een gebouw. Het is een gebouw-plus, waar goed over is nagedacht. Het symboliseert waar het Wereld Natuur Fonds voor staat. Door samenwerking bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Het nieuwe kantoorpand van het Wereld Natuur Fonds is een gerenoveerd gebouw, herrezen uit de nog goed bruikbare basis van een oud laboratorium. Het is een gebouw dat goed per openbaar vervoer bereikbaar is. Een plek waar je in de natuur vóór de natuur werkt. Een gebouw dat ook ruimte biedt aan allerlei dieren. The Bank The Bank betreft één van de oude hoofdkantoren van ABN AMRO. Het prestigieuze project is gelegen in het hart van Amsterdam aan het Rembrandtplein. Het pand is aangekocht en wordt herontwikkeld door de Kroonenberg Groep en ondergaat nu mede dankzij de Midreth Groep een drastische metamorfose met behoud van unieke historische kenmerken. Er is gekozen voor een duurzame aanpak waarbij onder andere vooruitstrevende oplossingen zijn gekozen met betrekking tot isolatie, verlichting en energiegebruik. Dit monumentale icoon uit de jaren 20 wordt nu toonbeeld van duurzame bouw in centrum Amsterdam. ABN AMRO Hoofdkantoor Het ABN AMRO hoofdkantoor, aan de Zuidas in Amsterdam, behoort met een hoogte van 105 m en 24 verdiepingen tot de 10 hoogste gebouwen van de hoofdstad. Het gebouw werd in 1999 opgeleverd en in gebruik genomen. Zonnepanelen Koeling door water uit de Nieuwe Meer Op het gebied van verlichting toepassen van aanwezigheidsdetectie, daglichtregelingen, toepassen van hoogfrequente armaturen en LED-verlichting waar mogelijk 9

10 Innovaties in duurzaam bouwen Plugwise Plugwise biedt systeem van intelligente pluggen waarmee u het energieverbruik kunt meten en de apparaten automatisch kunt schakelen waardoor er slim en fors bespaard kan worden op (sluipverbruik van) energiekosten en CO 2 uitstoot. De intelligente plug meet het energieverbruik van het aangesloten apparaat en onthoudt de gegevens totdat deze worden opgevraagd door de software. Via een draadloos netwerk (Zigbee 2.4 GHz Dynamic MESH) verzenden de pluggen de informatie naar de USB-stick in de PC. Plugwise en AMRO hebben samen activiteiten ontwikkeld om energiebesparing in het onderwijs mogelijk te maken. Energydaken en energypalen Het energiegebruik van gebouwen kan fors omlaag worden gebracht met warmtepompen, energiewinning uit daken en warmte-koude-opslag in de bodem. R&R Systems heeft door innovaties nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing binnen bereik gebracht. Een energydak maakt het mogelijk om duurzame energie te winnen via het dakoppervlak met behulp van warmtewisselaars. Energyheipalen maakt het mogelijk om warmte-koude-opslag in heipalen te integreren. Door nieuwe combinaties van warmtepompen, energydaken, energypalen, zonnepanelen en vloerverwarming kunnen zeer energiezuinige gebouwen worden gemaakt. De terugverdientijd van deze investeringen is acceptabel. Keurmerk klantgericht bouwen 2009 Bouw- en handelsmaatschappij Adriaan van Erk in Bergambacht ontving een onderscheiding voor Beste Klantgerichte Bouwer Deze prijs is toegekend door de Stichting Klantgericht Bouwen. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen in aanmerking komen van het keurmerk van Stichting Klantgericht Bouwen als zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Het keurmerk wordt jaarlijks getoetst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van controles van de VEH (Vereniging Eigen Huis) bij oplevering van woningen tbv kopers. De VEH brengt daarbij oplevergebreken in kaart. Het keurmerk is een stimulans voor kwaliteitsverbetering en terug dringen van oplevergebreken. De ervaring leert dat het keurmerk uitnodigt tot betere samenwerking in bouwteams en communicatie met huizenkopers. 10

11 Internationaal Parijs 2030 De Franse president Nicolas Sarkozy heeft 10 architectenbureaus uit de wereld uitgenodigd om een toekomstvisie te schetsen voor Parijs in MVRDV uit Rotterdam behoort tot deze top-10 en heeft een voorstel uitgewerkt dat Parijs tot de duurzaamste steden in de wereld maakt: Parijs Plus Petit. Frankrijk maakt een inhaalslag in duurzame energie. Naar Duits voorbeeld zijn in 2007 feed-in tarieven ingevoerd. Zonne-energie komt nu sterk op. ABN AMRO ondersteunt exporttransacties met werkkapitaal en bankgaranties. London Olympics 2012 De organisatie heeft hoge ambities gesteld voor CO 2 -reductie en staat open voor innovaties. Een 45-tal innovatieve Nederland suppliers hebben state-of-the-art oplossingen voor de UK bouw industrie gepresenteerd. RyalHaskoning heeft een opdracht gekregen voor een ontwerp- en milieustudie voor de Weymouth and Portland National Sailing Academy. ABN AMRO ondersteunt exporttransacties met werkkapitaal, bankgaranties en afdekken van valutarisico s. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in Londen en NBCC (Netherlands British Chamber of Commerce). 11

12 Sectoren in stress Vraaguitval en financieringsrisico in de energiesector zijn laag Agrifood Detailhandel Cons. goederen Automotive Financieriengsrisico Laag Hoog Recreatie Services Media Transport Groothandel Bouw & vastgoed Industriële productie Kapitaal goederen Energie Laag Vraaguitval Hoog ABN AMRO heeft een rapport over de gevolgen van de kredietcrisis voor een 13-tal sectoren geschreven Energie steekt gunstig af. Utilities zijn solide partners. Laag risico op vraaguitval, sterk eigen vermogen Ontwikkelaars van wind- en zonne-energie projecten zijn kwetsbaar als zij geen exit of solide partner hebben Kwetsbaar zijn ondernemingen met een hoge leverage en zware financieringslasten door M&A Bij duurzame energie is de praktijk weerbarstiger. Duurzame energie is duurder dan kolen en olie. De terugverdientijd van investeringen in duurzame energie loopt op door lagere olieprijzen. Het risico op uitstel van investeringen zal toenemen, tenzij de EU en Nederlandse overheid aanvullende maatregelen nemen. De huidige SDE-regeling heeft een tijdelijk karakter, géén structureel karakter zoals de Duitse feed-in tarieven Het oormerken van milieubelastingen CO 2 -heffingen op kolencentrales voor een revolverend fonds voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie maakt een structurele impuls vóór zonne-energie mogelijk 12

13 Gevoelig voor fluctuaties in olieprijzen en USD/EUR koers Valuta ontwikkelingen 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 1/6/ /6/ /7/2008 3/8/ /8/ /9/2008 5/10/ /10/ /11/2008 7/12/ /12/ /1/2009 8/2/2009 1/3/ /3/ /4/2009 3/5/ /5/ /6/2009 5/7/ /7/ /8/2009 6/9/2009 Bron: OANDA Corporation Koersfluctuatie bij USD/EUR oefenen invloed uit op duurzame-energie. De USD is nog steeds de sleutelvaluta in de internationale oliemarkt. Saoedi-Arabië en andere golfstaten hebben hun valuta aan de USD gekoppeld. Saudi Aramco is de swing producer en wereldmarktleider met de grootste oliereserves en laagste winningskosten. en olieprijs hebben impact op duurzame energie $140 $120 $100 $80 $60 $40 $20 $0 May 1987 May 1988 May 1989 May 1990 May 1991 May 1992 May 1993 May 1994 May 1995 May 1996 May 1997 May 1998 May 1999 May 2000 May 2001 May 2002 May 2003 May 2004 May 2005 May 2006 May 2007 May 2008 Bron: Energy Information Administration en Bureau of Labor Statistics De terugverdientijd van investeringen in duurzame energie loopt op door lagere olieprijzen. Hoge olieprijzen vormen een zegen voor duurzame energie. Lage olieprijzen hebben een ongunstig effect. Beurskoersen van ondernemingen in duurzame reageren zeer sterk op fluctuaties in olieprijzen. 13

14 Hoe kijkt ABN AMRO naar financieringen Key drivers achter de cash flow bij duurzame energie Cashflow Fluctuaties olie en gasprijs Valuta ontwikkeling Faillissement afnemers Investeringsbedrag Investering Expiratie contracten Kinderziektes productie Vertragingvergunning procedures Looptijd Expiratie contracten Expiratie vergunningen Kostenoverschrijdingen Rente fluctuaties Naast ondernemerschap, inbreng van eigen vermogen, cash flow en zekerheden kijken wij naar het project, technologie (bewezen?), partners, contracten, vergunningen en overheidsbijdragen. Wij gaan dieper in op de key drivers achter de cash flow De terugverdientijd van investeringen in duurzame energie wordt in sterke mate beïnvloed door de olieprijzen en de USD/EUR. De gevoeligheid van de cash flow prognoses voor fluctuaties in olieprijzen en USD/EUR kunt u nachecken met behulp van scenarioanalyses Projecten Langlopende contracten met solide partners vergroten de slagingskansen van projecten. De looptijd van de financiering stemmen wij af op de looptijd van contracten en vergunningen. Renterisico s kunnen tijdens het voortraject al in de tang worden gehouden met behulp van rentederivaten zoals forward starting renteswaps. CARverzekeringen zijn een goede binnenkomer om constructie-risico s te beperken Export Vooruit- en termijnbetalingen geeft u meer greep op de risico s van export-transacties en liquiditeitspositie van uw onderneming. Wij ondersteunen exporttransacties door middel van nieuwe combinaties van financieringen, bankgaranties en LC s, maar ook afdekken van valutarisico s en landenrisico s is mogelijk Incubators Launching customers zijn een kritische succesfactor. Innovatieve starters kunnen in aanmerking komen voor I-BSK s, innovatieve borgstellingskredieten. ABN AMRO beschikt over Techno Desks verspreid over het land, waaronder nabij de Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Enschede 14

15 Financiering duurzame projectontwikkeling ABN AMRO ondersteunt van harte de best practices in duurzaam bouwen, energiebesparing en duurzame energie. Daarbij richten wij onze focus als sparringpartner voor ondernemers op financieel-strategische aspecten. Dat omvat speciale financieringen, advanced treasury management en construction-all-risk verzekeringen. Ondernemers met sprankelende projecten nodigen wij gaarne uit met ons te sparren over de financiële haalbaarheid van hun project. Speciale financieringen Amstel Lease Groenbank Warmte-kracht-installaties Warmte-koude- opslag Warmtepompen Zonnepanelen, zonnecollectoren Duurzame woningbouw (maatlat) Duurzame utiliteitsbouw (maatlat) Groenlening Duurzaam (ver)bouwen met een groenlening Woningcorporaties die duurzaam bouwen of renoveren kunnen daarvoor een goedkope lening krijgen bij de Groenbank van ABN AMRO. De bank maakt hierbij gebruik van de Regeling Groenprojecten. Met deze regelen wil de overheid het milieu en de natuur ondersteunen, door groenprojecten financieel aantrekkelijker te maken Met de Groenbank stimuleert ABN AMRO dus de totstandkoming van projecten die goed zijn voor natuur of milieu, maar die extra financiële steun kunnen gebruiken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om duurzaam (ver)bouwen en het opwekken van duurzame energie. De rente van een groenlening is ongeveer 1% lager dan de marktrente. De lening kan worden gecombineerd met een borging bij het WSW. De afgelopen jaren hebben verschillende woningcorporaties gebruik gemaakt van deze mogelijkheid van ABN AMRO. Milieuleases Milieuleases maken duurzame investeringen aantrekkelijk Investeringen in duurzame energie apparatuur kunnen zich lenen voor leasing. Amstel Lease heeft daarvoor speciale milieuleases ontwikkeld. Milieuleases geven u de mogelijkheid fiscale voordelen te benutten (EIA of MIA en Vamil). Combinaties met voordelen van SDE en Groen zijn mogelijk. Het gaat bij milieuleases alleen om operational lease. U wordt de lessee, maakt gebruik van de apparatuur voor een bepaalde periode tegen een vaste vergoeding. Voordelen van lease zijn: behoud van liquiditeit, mogelijkheid tot 100% financiering, geen risico op restwaardeverlies, vaste maandelijkse kosten en benutten van fiscale regelingen. Sale and leaseback constructies zijn mogelijk. Milieuleases brengen fiscale voordelen ook binnen bereik van Public Sector, dat niet vennootschapsplichting is. 15

16 Samenwerking met de overheid SDE (Stimulering Duurzame Energie): Fiscale regelingen: Regeling Groen Projecten: Door de overheid gegarandeerde leningen: Risicodragend vermogen: Overheidsregelingen in Nederland Subsidieregeling van EZ voor duurzame energie. De SDE is de opvolger van de MEP. De hoogte van de exploitatiesubsidie is afhankelijk van de technologie en de elektriciteitsprijs. De exploitatiesubsidie stijgt als de elektriciteitsprijs daalt, en omgekeerd. De looptijd van de exploitatiesubsidie is maximaal 12 a 15 jaar. Het gaat om een voorschot met nacalculatie EIA (Energie Investerings Aftrek): max 44% van de investering, mits sprake is van specifieke investeringen die voldoen aan de energielijst van EZ. Het EIA-voordeel bedraagt 11% Vamil (willekeurige afschrijving milieu investeringen): dat maakt vervroegde afschrijvingen mogelijk, mits de investering voldoet een de vamil-lijst. Dit levert liquiditeitsvoordelen op Leasebesluit: bv warmte-koude-installaties, warmte-koude-opslag, warmtepompen, zonnepanelen, zonne- collectoren en zonneboilers zijn leasebaar. Door milieu-leases kunnen de fiscale voordelen ook binnen bereik komen van Public Sector dat niet vennootschapsplichtig is. Combinaties van EIA en Vamil zijn mogelijk Speciale regeling van VROM voor groene investeringen in combinatie met groen beleggen, mits zij op de groene lijst staan en een groenverklaring hebben gekregen. Groen beleggen levert een fiscaal voordeel op voor burgers. Dat maakt een rentekorting van ongeveer 1% mogelijk voor financiering door ABN AMRO Groenbank. Zonne-energie, warmtepompen en duurzaam bouwen (volgens maatlat) staan op de groene lijst. Combinaties met leases zijn mogelijk. Bij woningcorporaties kan een groene lening worden gecombineerd met borging van het WSW Staatgegarandeerde leningen (borgstelingskrediet): max 90% staatsgarantie voor leningen tot EUR 1,5 mln voor startende ondernemers. Deze kan worden ingezet voor bedrijven vanaf starter t/m 250 medewekers. Geschikt voor incubators in high tech en duurzame bouw Groeifaciliteit: max 50% staatsgarantie voor achtergestelde leningen tot EUR 25 mln met een looptijd van max 6 jaar loopt. Geschikt voor snelle groeiers in duurzaam bouwen Garantie ondernemingsfinanciering: nieuwe regeling, max 50% staatsgarantie voor financieringen vanaf EUR 1,5 mln tot EUR 150 mln met een looptijd van max 8 jaar. Ook geschikt voor grote ondernemingen Achtergestelde leningen van regionale ontwikkelingsmaatschappijen: bv LIOF, BOM, NOM en Oost NV. Dat maakt versterking van het risicodragend vermogen van ondernemingen mogelijk Combinaties van verschillende faciliteiten zijn mogelijk. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) De NHG is met ingang van 1 januari 2009 aangepast voor energiebesparing. Dat maakt NHG-garanties voor investeringen in energiebesparing tot een bedrag van 6500 euro mogelijk, bij voorbeeld zonnepanelen. Woning-hypotheken met NHG-garanties bieden gunstiger condities. Extra bijlenen voor energiebesparing is mogelijk als de waarde van uw woning toeneemt of voldoende overwaarde bij uw woninghypotheek beschikbaar is. Sommige gemeenten zijn bereid aan huiseigenaren een financiële bijdrage te verstrekken voor energiebesparing. Samen met u is ABN AMRO gaarne bereid de mogelijkheden van energiebesparing bij uw woninghypotheek te bespreken. 16

17 Wat is uw onderneming waard? Kwetsbare ondernemingen Ondernemingen die actief zijn in M&A s met hoge leverage en zware financieringslasten zijn kwetsbaar door de kredietcrisis en recessie. De vraag naar financiële herstructureringen, desinvesteringen of management buy-outs neemt toe. Wij gaan daarbij altijd dieper in op de cash flow prognose om de haalbaarheid van de financiering in kaart te brengen. Timing De markt bepaalt uiteindelijk wat uw onderneming waard is. Prijzen die voor ondernemingen worden betaald, kunnen sterk variëren afhankelijk van marktomstandigheden, de dynamiek en levenscyclus van de sector waarin uw onderneming opereert, het groeipotentieel, concurrentie en synergie. Timing is een kritische succesfactor om een goede prijs te kunnen realiseren Waardebepaling De waardebepaling van uw onderneming geeft een indicatie voor de prijsvorming. De waardering wordt als discussiestuk in prijsonderhandelingen. Bij de waardebepaling zijn verschillende methoden mogelijk, waaronder discounted cash flow methode. Aan elke methode kleven sterke en zwakke punten. Een combinatie geeft inzicht in de bandbreedte van de prijsvorming DCF methode en multiples De discounted cash flow methode is favoriet en daaruit zijn vele varianten ontwikkeld. Peer group analyses, analyses van vergelijkbare ondernemingen in uw sector met een beursnotering, geven inzicht in hoe bepaalde kengetallen zoals EBITDA zich verhouden tot de beurskoers. Ook geven analyses van recente M&A transacties in uw sector inzicht in multiples zoals de overnameprijzen ten opzichte van EBITDA Koersgevoeligheid Sectorspecifieke aspecten spelen een grote rol. Beurskoersen van ondernemingen in zonne-energie zijn gevoelig voor: fluctuaties in olie- en gasprijzen wijzigingen in wet- en regelgeving of overheidsbijdragen Beurs koers historische data Q-Cells en First Solar Bron: Q-Cells Investor Relations Volume Beurs Bron: NasdaQ.com Volume Beurs

18 ABN AMRO partner van Dutch Green Building Council Huisbank Financieringen Treasury Verzekeringen Amstel Lease ABN AMRO Groenbank Duurzaam ondernemen is een logisch en essentieel onderdeel van onze activiteiten. ABN AMRO wil als verantwoordelijke bank onze klanten ondersteunen voor de transitie naar een duurzamere en schonere economie met kennis van zaken over en bancaire diensten voor ondermeer nieuwe energie, schone technologie en duurzaam vastgoed Projectfinanciering, milieu-leases of Groenbank. Amstel Lease, dochter van ABN AMRO, heeft een groot aantal milieu-leases voor duurzaam bouwen gedaan Samen met u kan onze Regio Treasury Desk de gevoeligheid van uw project voor rente- en valutarisico s in kaart brengen en hoe u daarmee kan omgaan CAR verzekeringen zijn een goede binnenkomer om constructie-risico s te beperken. Referenties zijn beschikbaar Zonnepanelen, zonnecollectoren en zonneboilers, warmte-kracht-installaties, warmte-koude-opslag en warmtepompen kunnen in aanmerking komen voor milieu-leases. Onze voorkeur gaat uit naar projecten vanaf EUR 1 mln Zonnepanelen, warmtepompen en duurzaam bouwen (volgens de maatlat) kunnen in aanmerking komen voor groene leningen. De rente van een groene lening is lager dan de marktrente. Willem Rol Sector Banker Clean Tech +31 (20) Postbus EA Amsterdam Willem Beekman Financial Engineer +31 (30) Postbus GD Utrecht Erik Steinmaier Sector Banker Bouw & Vastgoed +31 (20) Postbus EA Amsterdam Astrid van Arum Sector Manager Woningcorporaties Daalsesingel 71, 3511SW Utrecht Bron: FD 06/02/

19 19

20 ABN AMRO Sector Advisory Postbus 283 (HQ5032) 1000EA Amsterdam 20

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity

Investeren in metaalbewerkingsmachines. low volume, high mix & high complexity Investeren in metaalbewerkingsmachines low volume, high mix & high complexity 2 De juiste financiering voor uw onderneming De metaalindustrie in Nederland bestaat uit een kleine 10.000 bedrijven. De totale

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie