LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, [P] Print uitspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak"

Transcriptie

1 LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, [P] Print uitspraak Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers. Uitspraak RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 2 juli 2010 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren op [1958] te [geboorteplaats], wonende te [woonplaats], [adres]. Raadsvrouw: mr. D.I. van Wel, advocaat te Hellevoetsluis. 1 Onderzoek van de zaak De zaak is inhoudelijk behandeld op de terechtzittingen van 9 juni 2010 en 18 juni 2010, waarbij de officier van justitie, mr. A.S. Bijleveld, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. 2 De tenlastelegging De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte: Feit 1: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met het oogmerk van oplichting van banken en/of hypotheekverstrekkers en/of personen; Feit 2: in vereniging diverse banken en/of hypotheekverstrekkers heeft opgelicht; Feit 3: in vereniging diverse malen valsheid in geschrift heeft gepleegd; Feit 4: medeplegen van witwassen van een totaalbedrag van ,50. 3 De voorvragen De dagvaarding is geldig. De rechtbank is bevoegd. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er is geen reden voor schorsing van de vervolging. 4 De beoordeling van het bewijs

2 4.1 Het standpunt van de officier van justitie De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan de onder 1 tot en met 4 ten laste gelegde feiten. Ten aanzien van feit 1 heeft de officier van justitie aangevoerd dat verdachte ervan op de hoogte was dat [medeverdachte 1] stelselmatig op valse wijze hypothecaire leningen met bouwdepots wist te verkrijgen. Verdachte was op de hoogte van de betrokkenheid van [medeverdachte 2] bij de criminele organisatie, aldus de officier van justitie. Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde dient verdachte volgens de officier van justitie te worden vrijgesproken van de zinsneden: - het aangaan van een schuld te weten een hypothecaire lening (inclusief bouwdepot) met [A] en/of [B] (betreffende het pand aan de [adres] te [plaats]) (zaak 7); - het aangaan van een schuld te weten een hypothecaire lening (inclusief bouwdepot) met [C] en/of [D] (betreffende het pand aan de [adres] te [plaats]) (zaak 9). Verdachte is immers niet bij de fase van de verkrijging van deze hypotheken betrokken geweest, aldus de officier van justitie. Ten aanzien van feit 3 acht de officier van justitie wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het in vereniging valselijk opmaken van stukken zodat niet toegekomen wordt aan de beoordeling van het impliciet subsidiair ten laste gelegde gebruik maken van valse stukken dan wel het voorhanden hebben daarvan. 4.2 Het standpunt van de verdediging De raadsvrouw heeft ten aanzien van feit 1 betoogd dat verdachte enkel uitvoerend heeft gehandeld en geen leidende rol op zich heeft genomen. Daarnaast heeft verdachte nimmer weet gehad van de aard, de omvang en de werkwijze van de vermeende criminele organisatie, aldus de raadsvrouw. Met betrekking tot de feiten 2 en 3 heeft de raadsvrouw aangevoerd dat verdachte niet kan worden verweten dat hij hypotheekverstrekkers heeft bewogen tot het aangaan van geldleningen, zodat verdachte van dit onderdeel van de tenlastelegging telkens dient te worden vrijgesproken. Wat betreft het onder 4 ten laste gelegde heeft verdachte niet het oogmerk gehad om geldbedragen wit te wassen zodat hij hiervan moet worden vrijgesproken, aldus de verdediging. 4.3 Het oordeel van de rechtbank De bewijsmiddelen Feit 1: criminele organisatie Feit 2: oplichting Feit 3: valsheid in geschrift Zaaksdossier 7 ([adres] te [plaats]) Zaaksdossier 9 ([adres] te [plaats]) [verdachte] heeft ter terechtzitting verklaard dat hij eigenaar is van [bedrijf 1]. Dit is een klusbedrijf. Er is echter geen enkele klus verricht door dit bedrijf. [verdachte] heeft erkend dat hij regelmatig op verzoek van [medeverdachte 1] valse nota s namens [bedrijf 1] opmaakte. De bedoeling was dat de verbouwingen door iemand anders werden verricht voor een veel lager bedrag zodat er geld uit het bouwdepot zou overblijven, aldus [verdachte] ter zitting.

3 [verdachte] heeft bij de politie verklaard dat [medeverdachte 1] hem circa zes keer heeft benaderd om valse facturen op te maken uit hoofde van het aannemersbedrijf [bedrijf 1]. Dit betrof telkens facturen voor verbouwingen met een kostenpost tussen de ,- en ,-. [verdachte] stuurde de door hem vals opgemaakte facturen naar [medeverdachte 1] of gaf ze hem in persoon wanneer hij hem zag. Zaaksdossier 7 ([adres] te [plaats]) [B] en [A] hebben op 10 april 2007 voor het pand [adres] te [plaats] een hypotheek afgesloten bij de ABN-Amro bank van ,- waarvan ,- in een bouwdepot In het dossier bevinden zich de volgende documenten: - een factuur van [bedrijf 1], factuurdatum 20 april 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden [adres] te [plaats], factuurbedrag ,- inclusief btw, over te maken op rekening [rekeningnummer] ; - een declaratieformulier voor het bouwdepot dat op 21 april 2007 is ondertekend door [B] en [A] waarop is vermeld dat de (ver)bouwing volledig gereed is. Verbalisanten hebben [verdachte] een factuur getoond gericht aan [B] met factuurdatum 20 april 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden [adres] te [plaats], met het bedrag van ,- dat dient te worden overgemaakt op rekening nummer [rekeningnummer]. De factuur is aangetroffen op de harde schijf van de laptop van [verdachte]. Volgens [verdachte] zou het goed kunnen dat hij deze factuur in opdracht van [medeverdachte 1] heeft opgemaakt. Het bouwbedrijf [bedrijf 1] bestond alleen op papier. [verdachte] had geen werknemers. Door [bedrijf 1] werd nimmer arbeid verricht. Met gebruikmaking van deze bouwnota is verzocht om uitbetaling van het (resterende) bouwdepot ten bedrage van ,-. Dit bedrag is gestort op de bankrekening van [A]. Zaaksdossier 9 ([adres] te [plaats]) Op 30 maart 2007 is door Nationale Nederlanden een hypotheek verstrekt aan [C] en [D] met betrekking tot het pand aan de [adres] te [plaats] voor een bedrag van ,- inclusief bouwdepot van ,-. In het dossier bevinden zich de volgende documenten: - vier facturen van [bedrijf 1], factuurdata 20 april 2007, 1 mei 2007, 21 mei 2007 en 27 augustus 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden aan [adres] te [plaats]. [verdachte] heeft met betrekking tot het pand aan de [adres] te [plaats] vier bouwnota s opgemaakt voor de familie [D]. Met gebruikmaking van deze bouwnota s zijn geldbedragen uit het bouwdepot overgemaakt aan de familie [D]-[C] en is op 25 mei 2007 een bedrag van ,50 op de rekening van [bedrijf 1] ontvangen. Aanvullend ten aanzien van feit 4: witwassen Uit de hiervoor weergegeven feiten volgt dat verdachte [verdachte] op 25 mei 2007 een bedrag van ,50 voorhanden heeft gehad. Verdachte wist dat dit bedrag een betaling betrof die verband hield met een door hem zelf opgestelde valse bouwnota. Op 31 mei 2007 heeft verdachte een bedrag van ,- ontvangen van notariskantoor Van der Veer. Verdachte wist dat ook dit bedrag een betaling betrof die verband hield met een door hem zelf opgestelde valse bouwnota. Verdachte heeft vervolgens een bedrag van ,- overgemaakt aan [bedrijf 2] zodat hij daarvan 5.500,- zelf heeft gehouden.

4 De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het witwassen van de bedragen van 1.250,- en 1.000,- die hij van [medeverdachte 1] heeft ontvangen voor het opstellen van valse stukken. Een vergoeding voor het plegen van een strafbaar feit kan niet zonder meer worden aangemerkt als een geldbedrag afkomstig uit misdrijf zoals in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht is bedoeld. Dat [medeverdachte 1] inkomsten verwierf uit het plegen van strafbare feiten betekent evenmin zonder meer dat het geld uit misdrijf afkomstig moet zijn. Het geld kan ook afkomstig zijn uit een legale bron. De rechtbank zal verdachte dan ook in zoverre vrijspreken. Aanvullend ten aanzien van feit 1: criminele organistatie In het dossier bevindt zich een bericht van vrijdag 14 september 2007 van [medeverdachte 1], verzonden en gericht aan [medeverdachte 2] en [verdachte] waarin het volgende staat vermeld. [medeverdachte 1] vraagt aan [verdachte] of hij een werkgeversverklaring en arbeidscontract opmaakt. Tevens vraagt [medeverdachte 1] aan [verdachte] om het nettosalaris aanstaande maandag over te maken op de rekening van [medeverdachte 3][E]. Zodra [medeverdachte 2] het nettosalaris aan [medeverdachte 1] doorgeeft, geeft [medeverdachte 1] dit aan [verdachte] door. Voorts vermeldt [medeverdachte 1] gegevens als de datum van indiensttreding, de functie, het tijdvak van de salarisstrook, het salarisbedrag, de persoonsgegevens van werknemer [medeverdachte 3] en de gegevens van werkgever [bedrijf 1]. [medeverdachte 2] heeft [verdachte] via [medeverdachte 1] ontmoet, aldus [medeverdachte 2] bij de politie. [verdachte] heeft een werkgeversverklaring voor [medeverdachte 2] geregeld ten behoeve van het verkrijgen van een hypotheek door [medeverdachte 2]. [verdachte] heeft [bedrijf 3], het bedrijf van [medeverdachte 2], twee maanden op zijn naam gehad zodat [medeverdachte 2] een hypotheek kon verkrijgen. Volgens [medeverdachte 2] kwam dit idee van [medeverdachte 1]. [verdachte] heeft eveneens verklaard dat hij met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] zijn overname van [bedrijf 3] van [medeverdachte 2] bij de Kamer van Koophandel heeft geregeld. [verdachte] heeft een werkgeversverklaring van [bedrijf 3] ten name van [medeverdachte 2] opgemaakt en aan [medeverdachte 1] verstrekt. [medeverdachte 2] maakte van zijn privé rekening een bedrag van ongeveer 2.500,- over naar de privé rekening van [verdachte]. Voorts maakte [verdachte] dit bedrag over naar de bankrekening van [bedrijf 3], waarna hij het geldbedrag als salaris overmaakte naar [medeverdachte 2]. [verdachte] heeft zo twee keer salaris aan [medeverdachte 2] overgemaakt. Vervolgens is [bedrijf 3] bij de Kamer van Koophandel overgeschreven op naam van de vrouw van [medeverdachte 2]. [verdachte] is hiervoor met [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en de vrouw van [medeverdachte 2] bij de Kamer van Koophandel geweest. Nadat het bedrijf [bedrijf 3] op naam van de vrouw van [medeverdachte 2] was gezet, werd [verdachte] op de loonlijst van [bedrijf 3] gezet en ontving hij ongeveer 2.600,- aan salaris. De afspraak met [medeverdachte 2] was dat [verdachte] het geld na binnenkomst op zijn bankrekening direct terug zou storten naar diens rekening. [verdachte] kreeg van [medeverdachte 1] salarisstroken aangeleverd. [medeverdachte 5] is samen met [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [verdachte] betrokken geweest bij hypotheekfraude met betrekking tot vijf panden, te weten de panden aan de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats], de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats]. De panden aan de [adres] te [plaats] en de [adres] te [plaats] betroffen panden van [medeverdachte 5]. In verband met de percelen [adres] te [plaats] en [adres] te [plaats] heeft [medeverdachte 5] een geldbedrag van ,- op zijn bankrekening van [medeverdachte 4] ontvangen. Met betrekking tot de hypotheek voor het pand aan de [adres] te [plaats] van zijn tante [C] is [medeverdachte 5] aanwezig geweest bij de bespreking hierover tussen hem, [medeverdachte 1], [C] en [D]. Volgens zijn

5 eigen (opgenomen) verklaring deed [C] alles samen met [medeverdachte 1] en kon hij in diens computer. Bewijsoverwegingen De rechtbank acht op grond van de hierboven ten aanzien van de feiten 1, 2 en 3 genoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte met [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 5] heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich op structurele basis heeft beziggehouden met het verkrijgen van hypothecaire geldleningen op grond van niet bestaande dienstverbanden en met het onttrekken van gelden uit bouwdepots op grond van valse bouwnota s. Op verzoek van [medeverdachte 1] maakte [medeverdachte 2] telkens valse salarisstroken en werkgeversverklaringen met behulp waarvan [medeverdachte 1] hypotheken wist te verkrijgen. [verdachte] heeft desgevraagd door [medeverdachte 1] steeds valse bouwnota s opgemaakt namens [bedrijf 1] waarmee [medeverdachte 1] met anderen geldbedragen uit bouwdepots heeft onttrokken. Uit voormelde bewijsmiddelen met betrekking tot feit 1 leidt de rechtbank af dat [medeverdachte 2] en [verdachte] ervan op de hoogte zijn geweest dat zij op deze wijze met hun gedragingen hypotheekverstrekkers hebben opgelicht Partiële vrijspraken Feit 1: criminele organisatie De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de criminele organisatie waaraan verdachte heeft deelgenomen het oogmerk had om naast banken en/of hypotheekverstrekkers eveneens personen op te lichten, zodat verdachte hiervan zal worden vrijgesproken. Feit 2: oplichting De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte betrokken is geweest bij het valselijk opmaken van de volgende stukken met als doel het aangaan van hypothecaire leningen: - een werkgeversverklaring ten aanzien van [B] met een dienstverband als chauffeur transporteur sinds 1 december 2006 bij [bedrijf 4], met een bruto jaarsalaris van ,- inclusief vakantiegeld; - een loonstrook van [bedrijf 4] van de maand januari 2007 betreffende een inkomen van [B] van 2.297,59 per maand; - een werkgeversverklaring ten aanzien van [D] met een dienstverband als bedrijfsleider sinds 15 november 2006 bij [bedrijf 5] met een bruto jaarsalaris van ,- en 6.690,- vakantietoeslag; - een werkgeversverklaring ten aanzien van [C] met een dienstverband als recruiter sinds 8 januari 2007 bij [bedrijf 3] met een bruto jaarsalaris van ,- en 5.712,- vakantietoeslag. Verdachte zal dan ook van deze onderdelen van de tenlastelegging worden vrijgesproken. 4.4 De bewezenverklaring De rechtbank acht op grond van hetgeen hiervoor is vastgesteld en overwogen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte 1. op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 29 september 2009 in Nederland heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk oplichting van banken en/of hypotheekverstrekkers;

6 2. op tijdstippen in de periode van 1 februari 2007 tot en met 30 april 2007 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen telkens met het oogmerk om zich en / of (een) ander (en) wederrechtelijk te bevoordelen telkens door het aannemen van een valse hoedanigheid en / of door listige kunstgrepen en / of door een samenweefsel van verdichtsels, (zaak 7) op tijdstippen in de periode van 1 maart 2007 tot en met 30 april 2007 ABN-Armro heeft / hebben bewogen tot het afgeven van een goed, te weten het betalen van geldbedragen uit het bouwdepot, middels de oplichtingsmiddelen C en D als hieronder nader omschreven en (zaak 9) op tijdstippen in de periode van 1 maart 2007 tot en met 31 maart 2007 Nationale Nederlanden heeft / hebben bewogen tot afgeven van een goed, te weten het betalen van geldbedragen uit het bouwdepot, middels het oplichtingsmiddel G als hieronder nader omschreven hebbende verdachte en / of zijn mededader(s) toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en / of listiglijk en / of in strijd met de waarheid aan ABN- Amro en Nationale Nederlanden valse documenten overgelegd, te weten; C) een factuur van [bedrijf 1], factuurdatum 20 april 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden [adres] te [plaats], factuurbedrag ,00 euro, inclusief btw, over over te maken op rekening [rekeningnummer] en D) een declaratieformulier voor het bouwdepot, welke op 21 april 2007 is ondertekend door [B] en [A], waarop vermeld dat de (ver)bouwing volledig gereed is en/of G) vier facturen van [bedrijf 1], factuurdata 20 april 2007 en 1 mei 2007 en 21 mei 2007 en 27 augustus 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden aan [adres] te [plaats], waardoor de ABN-Amro en Nationale Nederlanden telkens werden bewogen tot het afgeven van geldbedragen; 3. op tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 2 juni 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met een ander telkens hierna genoemde geschriften, elk zijnde een geschrift bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader telkens valselijk opgemaakt - een factuur van [bedrijf 1], factuurdatum 20 april 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden [adres] te [plaats], factuurbedrag ,00 euro, inclusief btw, terwijl de werkzaamheden verbandhoudende met de factuur niet waren verricht en - vier facturen van [bedrijf 1], factuurdata 20 april 2007 en 1 mei 2007 en 21 mei 2007 en 27 augustus 2007, betreffende diverse verbouwingswerkzaamheden aan [adres] te [plaats], terwijl de werkzaamheden verbandhoudende met de facturen niet waren verricht, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

7 4. op tijdstippen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 29 september 2009 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen voorwerpen, te weten navolgende bedragen: ,50 euro en 5.500,00 euro heeft verworven en voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerpen - onmiddelijk of middelijk- afkomstig waren uit enig misdrijf. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid 5.1 De strafbaarheid van de feiten Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op. Feit 1: Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; Feit 2: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; Feit 3: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Feit 4: Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd. 5.2 De strafbaarheid van verdachte Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit. 6 De strafoplegging 6.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft op grond van hetgeen zij bewezen heeft geacht gevorderd aan verdachte op te leggen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk wordt verklaard. 6.2 Het standpunt van de verdediging De raadsvrouw heeft betoogd dat bij de straftoemeting rekening dient te worden gehouden met de volgende omstandigheden. Verdachte is niet eerder strafrechtelijk veroordeeld. Hij heeft ter terechtzitting berouw getoond voor de te bewezen verklaren strafbare feiten die hij heeft begaan. Daarnaast heeft hij volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek. Verdachte heeft zich voor een traject van vrijwillige schuldhulpverlening aangemeld omdat hij enorme schulden heeft. Hij is sociaal en maatschappelijk ernstig geschonden door deze strafzaak. Een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de baan van verdachte in de beveiligingssector. Hij is kostwinner van zijn gezin. 6.3 Het oordeel van de rechtbank Bij het bepalen van de op te leggen straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte. Wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

8 Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich heeft bezig gehouden met het oplichten van banken en hypotheekverstrekkers. Deelnemers aan deze criminele organisatie hebben valse salarisspecificaties, werkgeversverklaringen en bouwnota s bij deze instellingen ingediend teneinde hypothecaire leningen en bouwdepots te verkrijgen. Door aldus te handelen heeft verdachte misbruik gemaakt van het vertrouwen dat hypotheekverstrekkers in dergelijke stukken mogen stellen en deze instellingen telkens voor enorm grote bedragen benadeeld. De rechtbank heeft bij de straftoemeting rekening gehouden met de omstandigheid dat het aandeel van verdachte aan de criminele organisatie heeft gezien op het opmaken van valse bouwnota s ter verkrijging van gelden uit bouwdepots en niet op het verkrijgen van hypothecaire leningen. Verdachte heeft hiermee echter wel een essentieel onderdeel van de criminele organisatie uitgemaakt. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een totaalbedrag van ,50. Het witwassen van gelden heeft een ontwrichtende werking op het economische verkeer. Voorts heeft de rechtbank bij de straftoemeting in aanmerking genomen dat verdachte zich niet gedurende de gehele ten laste gelegde periode van 1 november 2006 tot en met 29 september 2009 heeft schuldig gemaakt aan voormelde gedragingen, doch van 1 november 2006 tot en met oktober Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op de inhoud van een de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie van 23 februari 2010, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder strafrechtelijk is veroordeeld. De rechtbank acht, alles afwegende, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf van 200 uren subsidiair 100 dagen hechtenis passend en geboden. 7 De benadeelde partij Aegon Levensverzekering N.V. Beweerdelijk namens de benadeelde partij heeft [F], werkzaam als fraudecoördinator bij Aegon Levensverzekering N.V., overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering. De vordering strekt tot vergoeding van geleden schade ten gevolge van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten. Naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting is niet komen vast te staan dat [F], voornoemd, bijzonder gevolmachtigd is om voormelde vordering in te dienen, zodat de rechtbank de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren met bepaling dat de vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht. 8 De wettelijke voorschriften De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 140, 225, 326 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde. 9 De beslissing De rechtbank: Vrijspraak - spreekt verdachte vrij van: - het onder 1 ten laste gelegde oogmerk van de criminele organisatie tot oplichting van personen; - de onder 2 ten laste gelegde zinsneden:

9 o het aangaan van een schuld, te weten een hypothecaire lening inclusief bouwdepot met [A] en [B] betreffende het pand aan de [adres] te [plaats] (zaak 7); o het aangaan van een schuld, te weten een hypothecaire lening inclusief bouwdepot met [C] en [D] betreffende het pand aan de [adres] te [plaats] (zaak 9); o een werkgeversverklaring ten aanzien van [B] met een dienstverband als chauffeur transporteur sinds 1 december 2006 bij [bedrijf 4], met een bruto jaarsalaris van ,- inclusief vakantiegeld ; o een loonstrook van [bedrijf 4] van de maand januari 2007 betreffende een inkomen van [B] van 2.297,59 per maand ; o een werkgeversverklaring ten aanzien van [D] met een dienstverband als bedrijfsleider sinds 15 november 2006 bij [bedrijf 5] met een bruto jaarsalaris van ,- en 6.690,- vakantietoeslag ; o een werkgeversverklaring ten aanzien van [C] met een dienstverband als recruiter sinds 8 januari 2007 bij [bedrijf 3] met een bruto jaarsalaris van ,- en 5.712,- vakantietoeslag ; Bewezenverklaring - verklaart het tenlastegelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.4 is omschreven; - spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; Strafbaarheid - verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert: Feit 1: Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; Feit 2: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; Feit 3: Medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd; Feit 4: Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd; - verklaart verdachte strafbaar; Strafoplegging - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren; - bepaalt dat de voorwaardelijke straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit; - veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 200 uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 100 dagen; Benadeelde partij - bepaalt dat de benadeelde partij Aegon Levensverzekering N.V. niet-ontvankelijk is in de vordering en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; - verwijst de benadeelde partij in de tot op heden door verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakte kosten, vastgesteld op nihil. Dit vonnis is gewezen door mr. G. Perrick, voorzitter, mr. S. Wijna en mr. R.P. den Otter, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M.T. Bouwman-Everhardus, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 2 juli 2010.

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder

onder parketnummer 01/ dat: hij in of omstreeks de periode van 12 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Helmond, in elk geval in Neder ECLI:NL:RBSHE:2007:BR3371 Instantie Datum uitspraak 07-03-2007 Datum publicatie 05-08-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank 's-hertogenbosch 01/835241-05 en 01/820049-07 (ttz. gev.) Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 6 LJN: BO6723, Rechtbank Utrecht, 16-711232-10 Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 08-12-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Verdachte

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4692 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000368-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ9186 Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht parketnummer: 16/604096-11 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 4 maart 2013 in de strafzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 Instantie: Rechtbank Haarlem Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 27-12-2010 Zaaknummer: 15/700445-10 en 15/761544-08 (tul) Rechtsgebieden: Strafrecht Tegenspraak Strafvonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121

ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 ECLI:NL:RBROT:2012:BX0121 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 11-05-2012 Datum publicatie 02-07-2012 Zaaknummer 10/603057-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699

ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4699 Instantie Datum uitspraak 19-03-2013 Datum publicatie 19-03-2013 Zaaknummer 21-000669-12 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGRO:2009:BH3578,

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437

ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 ECLI:NL:RBGRO:2010:BO0437 Rechtbank Groningen Datum uitspraak: 14-10-2010 Datum publicatie: 14-10-2010 Zaaknummer: 18/670028-10 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9415

ECLI:NL:GHARL:2014:9415 ECLI:NL:GHARL:2014:9415 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005927-13 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:CA2936

Nadere informatie

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak

LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Het LJN nummer is belangrijk om terug te zoeken voor derden. +++++ LJN: BM6944, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000403-09 Print uitspraak Datum uitspraak: 04-06-2010 Datum publicatie: 07-06-2010 Rechtsgebied:

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht

Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14. Strafrecht Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Rotterdam 20-05-2015 20-05-2015 10/810547-14 Strafrecht Eerste aanleg - meervoudig Veroordeling

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125

ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 ECLI:NL:RBZUT:2012:BV2125 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 24-01-2012 Datum publicatie 27-01-2012 Zaaknummer 06/850686-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

LJN: AU6703, Rechtbank Breda, 02/625292-05 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 10-11-2005 23-11-2005 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: "Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 Instantie: Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 21-04-2010 Zaaknummer: 11/500196-09; 11/712447-09; TUL 10/611196-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 11-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer 16/600971-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 Uitspraak Vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Datum uitspraak: 4 februari 2015 Parketnummer: 13/693020-12 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BM1172, Rechtbank Rotterdam, 10/600204-09 Datum uitspraak: 14-04-2010 Datum publicatie: 14-04-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Cybercrime. ddos

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen

RECHTBANK BREDA. Sector strafrecht. parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009. in de strafzaak tegen RECHTBANK BREDA Sector strafrecht parketnummer: 02/800764-08 [P] vonnis van de meervoudige kamer d.d. 16 april 2009 in de strafzaak tegen [verdachte] geboren op [datum en plaats] wonende te [adres] raadsman

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Strafrecht Parketnummer: 01/820893-12 Datum uitspraak: 15 februari 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: AY5348, Rechtbank 's-gravenhage, 09/753596-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 31-07-2006 31-07-2006 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Het Korps Landelijke

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN parketnr.: GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: SHIGEMOTO, Hiroshi geboren op 22 juni 1970 in Sint Maarten wonende te Sint Maarten, Gold Finch

Nadere informatie

pagina 1 van 9 LJN: BR2956, Rechtbank 's-gravenhage, 09/650015-11 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 08-07-2011 26-07-2011 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340

ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 ECLI:NL:RBOVE:2015:3340 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 09-07-2015 Datum publicatie: 13-07-2015 Zaaknummer: 08.963556-14 (LP) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis.

[verdachte], geboren [adres] op [geboortedatum], wonende [adres] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting Utrecht, P.I.V. HvB Nieuwersluis. LJN: AR6518, Rechtbank 's-gravenhage, 09/757668-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 26-11-2004 26-11-2004 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De rechtbank

Nadere informatie

CLI:NL:RBMNE:2014:6501

CLI:NL:RBMNE:2014:6501 CLI:NL:RBMNE:2014:6501 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 09-12-2014 Datum publicatie: 09-12-2014 Zaaknummer: 16/711877-11 (ontneming) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2002:13

ECLI:NL:GHAMS:2002:13 ECLI:NL:GHAMS:2002:13 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Amsterdam 30-05-2002 16-11-2016 23-001199-01 Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken ECLI:NL:GHARL:2013:4608 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 24-001704-12 Uitspraak d.d.: 28 juni 2013 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525

ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 ECLI:NL:RBGEL:2013:CA3525 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 12-06- 2013 Datum publicatie: 18-06- 2013 Zaaknummer: 06/850903-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht

De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht De zaak Caelius naar Nederlands strafrecht Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam) De feiten Uit het pleidooi

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak

LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak LJN: BO9568, Rechtbank Arnhem, 05/800293-10 Print uitspraak Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BH2985, Rechtbank 's-hertogbosch, 01/775172-08 Datum uitspraak: 17-02-2009 Datum publicatie: 17-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:2715

ECLI:NL:RBROT:2014:2715 ECLI:NL:RBROT:2014:2715 Uitspraak Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 09-04-2014 Datum publicatie: 09-04-2014 Zaaknummer: 10/750175-11 Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru... LJN: BX6383, Rechtbank Breda, 700003-12 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-09-2012 04-09-2012 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Aan verdachte is ten laste

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: R. D. W., geboren op xx te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak Het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:3504

ECLI:NL:RBROT:2014:3504 1 van 9 31-10-2014 13:00 ECLI:NL:RBROT:2014:3504 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-05-2014 Datum publicatie 12-05-2014 Zaaknummer 10/960244-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte LJN: BO9609, Rechtbank Leeuwarden, 17/982004-10 VON Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Voorhanden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:7911

ECLI:NL:RBAMS:2014:7911 ECLI:NL:RBAMS:2014:7911 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 21-11-2014 Datum publicatie: 06-01-2015 Zaaknummer: 13-730021-13 Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg- meervoudig Uitspraak Vonnis

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: L., S. P. G., geboren op xxxx, te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak

Nadere informatie

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats].

geboren op [geboortedatum] 1983 te [geboorteplaats], wonende te [adres], [woonplaats]. ECLI:NL:RBGEL:2015:6600 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 29-10-2015 Zaaknummer: 05/740120-15 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:588. Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT. Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 01/

ECLI:NL:RBOBR:2016:588. Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT. Datum uitspraak: Datum publicatie: Zaaknummer: 01/ ECLI:NL:RBOBR:2016:588 Instantie: Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak: 18-02-2016 Datum publicatie: 18-02-2016 Zaaknummer: 01/879199-15 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2014:3640 VONNIS. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak: 10-06-2014 Datum publicatie: 11-06-2014 Zaaknummer: 06/850954-12

ECLI:NL:RBGEL:2014:3640 VONNIS. Rechtbank Gelderland. Datum uitspraak: 10-06-2014 Datum publicatie: 11-06-2014 Zaaknummer: 06/850954-12 ECLI:NL:RBGEL:2014:3640 Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 10-06-2014 Datum publicatie: 11-06-2014 Zaaknummer: 06/850954-12 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2015:5702 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 08-09-2015 Datum publicatie: 09-09-2015 Zaaknummer: 05/740162-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-006079-14 Uitspraak d.d.: 22april2015 Tegenspraak Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP6500 Instantie Rechtbank 's-gravenhage Datum uitspraak 24-02-2011 Datum publicatie 02-03-2011 Zaaknummer 09-754228-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz... Page 1 of 5 LJN: BZ4987, Rechtbank Alkmaar, 15.740827-12 Datum 20-03-2013 uitspraak: Datum 20-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Niet-ontvankelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken ECLI:NL:GHARL:2013:8866 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-002816-13 Uitspraak d.d.: 18 november 2013 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 echtspraak.nl - Print uitspraak 1 van 7 30-5-2015 08:42 ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-03-2004 Datum publicatie 01-03-2004 Zaaknummer 05/085121-03 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:4094

ECLI:NL:RBAMS:2015:4094 ECLI:NL:RBAMS:2015:4094 Instantie: Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak: 30-06-2015 Datum publicatie: 04-08-2015 Zaaknummer: 13-710004-10 (Promis) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste

Nadere informatie