Datacentervirtualisatie 5 redenen waarom datacentervirtualisatie organisaties sterker maakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datacentervirtualisatie 5 redenen waarom datacentervirtualisatie organisaties sterker maakt"

Transcriptie

1 Datacentervirtualisatie 5 redenen waarom datacentervirtualisatie organisaties sterker maakt shaping tomorrow with you

2 Inhoud 1 Inleiding 3 Reden 1: Continuïteit gewaarborgd 3 Reden 2: Betere performance 5 Reden 3: Meer flexibiliteit 5 Reden 4: Hogere implementatiesnelheid 6 Reden 5: Kostenbesparing 7 Uitdagingen 8 Conclusie 8 Over Fujitsu

3 Inleiding Wat maakt succesvolle IT-organisaties anders dan minder succesvolle organisaties? IDC deed hier in 2011 al onderzoek naar in opdracht van Fujitsu. Schaal blijkt geen rol te spelen bij het behalen van succes. Als gekeken wordt naar succesvolle organisaties, gemiddeld presterende organisaties, slow movers en inefficiënte organisaties, dan kunnen we ook geen duidelijke conclusies trekken. Bedrijven van uiteenlopende groottes zijn in ongeveer dezelfde verhoudingen terug te vinden in deze vier verschillende prestatiefases. Ook de omvang van serverparken en de leeftijd van de infrastructuur is in verhouding ongeveer gelijk. Bovendien loopt het percentage bedrijven dat servervirtualisatie toepast nauwelijks uiteen. Succesvolle IT-organisaties onderscheiden zich door de mate waarin zij momenteel virtualisatie toepassen. Hoewel men in alle groepen verwacht dat de penetratie van virtualisatie 60 procent zal zijn in 2014, hadden succesvolle organisaties ten tijde van het IDC-rapport al 50 procent van hun servers gevirtualiseerd. In andere groepen bleef dit percentage hangen op 30 tot 40 procent. Alleen de aanwezigheid van virtualisatie en het toepassen ervan leidt dus niet tot succes in het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Virtualisatie moet gemanaged worden en geoptimaliseerd om tot positieve resultaten te komen. Succesvolle organisaties gebruiken bijvoorbeeld vier keer vaker tools van storage- en server vendoren om gevirtualiseerde omgevingen te beheren, evenals geavanceerde management suites (twee keer zo vaak). Dit jaar gaan IT-investeringen omhoog: dat is de verwachting van veel bedrijven en instellingen. Uit onderzoek onder 400 CIO s in de EMEA-regio door Vanson Bourne, in opdracht van Riverbed, blijkt dat 71 procent van hen verwacht dit jaar meer uit te geven. Met stip bovenaan in het lijstje voorkeursuitgaven van CIO s in 2013 staan virtualisatie en consolidatie. De helft van de respondenten in het onderzoek van Vanson Bourne zegt te gaan investeren in datacenter- en servervirtualisatie. Ook veel genoemd worden datacenterconsolidatie (40 procent), desktopvirtualisatie (33 procent) en server-upgrades (33 procent). Het belang van datacentervirtualisatie is voor veel bedrijven en instellingen duidelijk. Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voordeel, maar de redenen waarom bedrijven hiertoe moeten overgaan zijn veel diverser. De analisten van Forrester gaven begin 2013 aan dat besparing alleen niet voldoende is om verdere virtualisatie te rechtvaardigen. De eenvoudige workloads zijn inmiddels al gevirtualiseerd. Wat over blijft, zijn de complexe businesskritische applicaties. Die virtualiseer je niet om kosten te besparen, maar om ze mobiel te maken, te beschermen en eenvoudig te kunnen dupliceren. 1

4 00

5 Fujitsu Vijf redenen waarom datacenter virtualisatie organisaties sterker maakt Reden 1: Continuïteit gewaarborgd Continuïteit van bedrijfsprocessen is voor veel organisaties een belangrijke, zo niet de belangrijkste doelstelling. Processen die niet goed werken of stil liggen kosten geld en organisaties kunnen zich dat simpelweg niet permitteren, zeker niet in het huidige economisch tij. Operaties moeten 24/7 up and running zijn. Continuïteit van bedrijfsprocessen is logischerwijs ook een belangrijke driver voor datacentervirtualisatie, dat steeds meer plaatsvindt. Datacenters bevinden zich in het middelpunt van de evolutie van IT. Nieuwe hardware en veranderende bedrijfsmodellen hebben een directe impact op de inrichting van het datacenter. Gaandeweg is het daarbij een steeds belangrijker asset geworden voor publieke en private organisaties. Met name de laatste jaren is er sprake van de snelle opkomst van disruptive technology als mobile computing en daaraan gekoppelde trends op de arbeidsmarkt, zoals Het Nieuwe Werken. Marktcondities veranderen razendsnel en de datavolumes nemen daarbij ook nog eens hand over hand toe. Verouderende datacenters stellen organisaties daarbij voor uitdagingen, omdat juist datacenters de technologische ontwikkelen moeten faciliteren. Nu is er niet zoiets als een investering in het datacenter. Datacenters zijn immers opgebouwd rondom verschillende pilaren: hardware, infrastructuur-ondersteunende software, facilitaire componenten en energie. Het hanteren van de juiste benadering voor al deze afzonderlijke onderdelen vormt de sleutel tot de algehele performance van het datacenter. Verschillende best practices suggereren dat een geografische spreiding met meerdere datacenters en dezelfde data en applicaties op meerdere plekken de continuïteit van de bedrijfsprocessen waarborgen. Dit wil overigens niet zeggen dat een IT-organisatie alle processen dubbel moet uitvoeren, maar zeker wel de missiekritieke processen. In sommige organisaties betekent dit het grootste deel van hun applicaties en data, in andere organisaties slechts een klein deel. Reden 2: Betere performance De whitepaper Reshaping the Datacentre: What Do You Need To Do? (oktober 2011), waaraan kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de EMEA-regio door IDC in opdracht van Fujitsu vooraf ging, kaart de belangrijke stappen aan die nodig zijn om de performance van het datacenter te verbeteren. Een belangrijke stap die genoemd wordt, is het zorgen voor een nauwere verbinding tussen virtualisatie en vendor management. Virtualisatie is de lijm geworden van de datacenterinfrastructuur. Al in 2011 was meer dan 20 procent van de fysieke x86-servers die wereldwijd verkocht werden, bestemd om een gevirtualiseerde omgeving te hosten. De meeste organisaties maken nog niet optimaal gebruik van de mogelijkheden die virtualisatie biedt. Zij houden op met het fysiek consolideren van omgevingen, maar richten zich niet op tijdsbesparingen en de reallocatie van personeel. Gebieden waar de echte voordelen van virtualisatie liggen. Een vuistregel is dat bij virtualisatie de verhouding tussen beheerders en servers op zijn minst 1:30 moet zijn. Bij succesvolle service providers ligt de verhouding doorgaans tussen 1:50 en 1:100 en bij leveranciers van infrastructure-as-a-service (IaaS) ligt het aantal servers per beheerder al snel boven de duizend. 3

6 00

7 Fujitsu Vijf redenen waarom datacenter virtualisatie organisaties sterker maakt Reden 3: Meer flexibiliteit Datacenterfaciliteiten die ooit zijn gebouwd met een operationele levensverwachting van tien tot vijftien jaar in gedachten, zijn vaak al voor die tijd niet meer in staat om aan veranderende eisen te voldoen. De techniek die in deze datacenters is gebruikt, is letterlijk meerdere generaties ouder dan de moderne, efficiënte omgevingen zoals s werelds grootste cloud service providers deze momenteel gebruiken. Ondertussen evolueren ook de processen en de omgevingen waarin workloads draaien. Servervirtualisatie was eind 2011 al goed voor 22 procent van de verkochte x86-servers in de EMEA-regio. De hoofdpijn die het managen van een uitdijend serverpark IT-organisaties opleverde, wordt dan ook vaak opgelost met het managen van een schaalbare, gevirtualiseerde omgeving. De back-end IT-infrastructuur in datacenters heeft als taak bedrijven te ondersteunen in een hoogst onzeker macro-economische omgeving. Schommelingen in marktcondities worden steeds frequenter en extremer. IT moet daarom flexibel zijn om snelle omschakelingen van operaties te ondersteunen in deze omgeving. In deze dynamische wereld meet men de terugverdientijd van investeringen eerder in kwartalen (of zelfs maanden) dan in jaren. De budgetallocatie voor assets en personeel wordt meer en meer gelinkt aan een vereiste, meetbare return on investment (ROI). Als resultaat van technologische en menselijke ontwikkeling is het datacenter voortdurend in beweging. Nieuwe soorten hardware doen hun intrede en veranderende businessmodellen vragen om ondersteuning. Reden 4: Hogere implementatiesnelheid Gekeken naar de eigenschappen van succesvolle en minder succesvolle IT-organisaties, concluderen IDC en Fujitsu dat organisaties die het best in staat zijn om een balanced scorecard voor KPI s te overtreffen, verder zijn gegaan dan alleen het invoeren van servervirtualisatie. Zij hebben hun servervirtualisatie verder doorgevoerd en beter afgesteld met tooling voor beheer en monitoring. Het belangrijke voordeel van virtualisatie voor de business is het sneller kunnen implementeren van applicaties. Gemiddeld genomen constateren organisaties die een geavanceerd virtualisatieprogramma hebben doorgevoerd, dat applicaties 40 procent sneller geïmplementeerd worden dan voorheen. Organisaties die beter presteren onderhouden vaker een volledig software-ecosysteem binnen hun bedrijf, met mogelijkheden om meerdere typen omgevingen te ondersteunen en hebben een helder bewustzijn van de dynamiek die licensering van software met zich meebrengt. Ook zien zij automatisering als een toppriori- teit, maar zijn tevens in staat om de juiste software daarvoor uit te kiezen. Met een solide fundament onder de datacenter-infrastructuur, zijn outperformers in staat beter te reageren op toekomstige ontwikkelingen in de manier waarop IT wordt geleverd aan de business. Om de business beter te kunnen ondersteunen, hebben succesvolle IT-organisaties de eerste stappen in hardware-consolidatie (door middel van virtualisatie) gezet. Zij bewegen zich nu van een service-georiënteerde infrastructuur naar dynamische, on-demand omgevingen. In deze moderne omgevingen kunnen eisen uit de business snel worden omgezet in de juiste IT-dienstverlening. In de nieuwe situatie worden alle middelen op het gebied van servers, opslag en netwerk georkestreerd en geautomatiseerd en vallen alle sourcingmodellen (inhouse, geoutsourcete diensten en public clouds) onder één en dezelfde paraplu. 5

8 Reden 5: Kostenbesparing De ratio waarin virtualisatie wordt toegepast verschilt niet veel tussen bedrijven die succes hebben bij het behalen van hun IT- KPI s en hun minder succesvolle soortgenoten. Wat wél effect heeft op de algehele prestaties zijn de doelen van virtualisatie en de benadering bij het toepassen ervan. Fujitsu en IDC adviseren organisaties zich meer te richten op het terugbrengen van arbeidsuren bij het managen van de infrastructuur. De reductie van de totale uitgaven aan hardware moet gezien worden als een mooi bijeffect, maar niet als doel op zich bij virtualisatieprojecten. Uitgaven voor CapEx vormen 15 procent van de totale kosten van datacenters. De meest waardevolle resource vormt echter het IT-team, goed voor 30 procent van de kosten. De operationele kosten worden vaak positief beïnvloed door de toepassing van cloud services bij virtualisatie. Uit een in Europa uitgevoerd onderzoek door IDC blijkt dat 40 procent van de bedrijven met meer dan 50 werknemers in 2011 gebruikmaakte van minimaal één publieke cloud service, waarbij de aandacht evenredig verdeeld is over SaaS, IaaS en PaaS. De meest succesvolle IT-organisaties kijken al naar wat cloud service providers voor hen kunnen betekenen en hoe zij de vruchten van zo n samenwerking kunnen plukken. IT-organisaties met ervaring in cloud-omgevingen geven aan dat zij hun operationele kosten met gemiddeld 20 procent kunnen verlagen. Het aanwenden van cloud services voor missiekritieke workloads ligt momenteel nog niet erg voor de hand, maar een bewustzijn van hun best practices en het overwegen van de impact die zij kunnen hebben op toekomstige strategische keuzes getuigt in ieder geval van inzicht en wijsheid. Kostenbesparing is uiteraard een belangrijk voordeel, maar mag beslist niet dé reden zijn om de IT-organisatie maar verder te virtualiseren. Analist Dave Bartoletti van Forrester gaf begin 2013 aan dat 77 procent van de bedrijven virtualisatie heeft geadopteerd, maar dat het doorvoeren van besparingen alleen verdere virtualisatie niet rechtvaardigen. De complexe business-kritische applicaties virtualiseren bedrijven niet om kosten te besparen, maar om ze mobiel te maken, te beschermen en eenvoudig te kunnen dupliceren. 6

9 Fujitsu Vijf redenen waarom datacenter virtualisatie organisaties sterker maakt Uitdagingen Kansen genoeg als het gaat om datacentervirtualisatie. Maar voordat organisaties van alle voordelen kunnen profiteren, dienen zij een en ander wel goed te organiseren. Dat proces brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Sourcingmodellen zijn complexer dan ooit. Bedrijven maken gebruik van alle mogelijke combinaties tussen inhouse-diensten, traditionele outsourcing en cloudservices. Het goed kunnen managen van deze hybride omgevingen is en blijft een belangrijke uitdaging, zowel gezien vanuit het perspectief van de integriteit van data, SLA s en governance. Energiebehoefte De dichtheid (density) van computing-omgevingen is voortdurend toegenomen, gestuwd door trends als centralisatie en ontwikkelingen in design (zoals blades en hyperscale rack-systemen). Een consequentie daarvan is dat de energiebehoefte van deze omgeving ook snel is toegenomen. Van de geleverde energie is een toenemend aantal missiekritieke processen afhankelijk, die draaien op een steeds verder krimpend oppervlak. Ondertussen is het volume van in datacenter opgeslagen informatie niet bepaald gestopt met groeien de afgelopen jaren. Alleen al tussen 2006 en 2010 was er sprake van een verviervoudiging van opgeslagen data. De behoefte aan informatiemanagement en datacentercapaciteit is daarmee toegenomen. De datacentermarkt groeit jaarlijks hand over hand. In 2011 groeide het totale aanbod van dataopslag voor bedrijven bijvoorbeeld met 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Tot 2015 wordt een vergelijkbaar groeitempo verwacht. Nieuw beleid Er is een duidelijke link tussen het gebruik van managementtooling, geleverd door leveranciers van hardware en het algehele succes in de toepassing van virtualisatie. Maar dit is niet de enige aanbeveling op basis van het IDC-onderzoek. Zo neemt de omvang en complexiteit van enterprise-data nog altijd toe, waardoor investeringen in kennis en nieuwe technologie op het gebied van dataopslag het verschil kunnen maken. Ook moet data lifecycle management en het beleid rond backups en archivering opnieuw uitgevonden worden, rondom gevirtualiseerde data. IT-beheerders in de best presterende organisaties zijn zich aanmerkelijk meer bewust van issues op het gebied van opslag. Een groot deel van de inefficiënte organisaties daarentegen weet niet of de achterkant van hun IT een uniforme strategie heeft geïmplementeerd en is evenmin op de hoogte van protocollen. Stakeholder & change management Het transformeren van een complexe omgeving als een datacenter is geen eenvoudige taak. Uitdagingen vormen niet alleen de technologische aspecten van de transformatie, maar kunnen ook betrekking hebben op interne IT-stakeholders. Virtualisatie en cloud delivery-modellen veranderen immers de rol van de ITbeheerder. De kennisgebieden van beheerders van de infrastructuur, verantwoordelijk voor opslag, servers en netwerken overlappen elkaar meer en meer en zij zijn gedwongen nauwer samen te werken rond de gevirtualiseerde data waar zij gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Ook brengt virtualisatie veranderingen met zich mee in de samenstelling van teams in de IT-organisatie. Alleen al daarom moeten CIO s proactief werken met teamchefs om de belangrijkste uit te voeren acties in kaart te brengen en te prioriteren. Zo zorgen zij er ook direct voor dat alle interne stakeholders in gelijke mate betrokken zijn bij het transformatieproject. Wanneer change management een duidelijk zichtbaar risico betekent, moeten organisaties zich beseffen dat het handhaven van de status quo ook risico s met zich meebrengt. Bovenal kan een conservatieve houding ten opzichte van het investeren in en het verbeteren van processen snel leiden tot een langzamere time-to-market met als gevolg lagere omzetten. Een andere uitdaging voor organisaties die hun datacenter-operaties trachten te verbeteren, ligt in de toenemende belangstelling voor door externe providers geleverde cloud services. Deze kunnen ertoe leiden dat slecht geïnformeerde CFO s plotseling een drastische verlaging van IT-budgetten willen doorvoeren, aangezien sommige providers feitelijk met de interne IT-organisatie van klantbedrijven concurreren door het leveren van IT-services aan de business tegen lagere prijzen. 7

10 Fujitsu Vijf redenen waarom datacenter virtualisatie organisaties sterker maakt Conclusie De laatste jaren hebben IT-organisaties te maken gekregen met de snelle ontwikkeling van IT en daarbinnen de opkomst van disruptive technologies, zoals mobile, cloud en virtualisatie. Dit dwingt hen ertoe hun IT-infrastructuur te transformeren, een proces waarin ook de extreme marktschommelingen een belangrijke rol spelen. Om hun taak te kunnen blijven uitvoeren en de business ook in de toekomst optimaal te kunnen ondersteunen, moeten zij hun traditionele benaderingen overboord gooien en flexibeler denken over de inrichting van hun datacenter-omgevingen. IDC en Fujitsu hebben in hun onderzoek verschillende uitdagingen in het managen van datacenter-omgevingen geïdentificeerd. Een vergelijking tussen de onderzochte organisaties laat zien dat het te lang vasthouden aan een conservatieve strategie een belangrijke reden is waardoor organisaties minder succesvol zijn en hun KPI s zoals gebruikerstevredenheid en time-to-market, niet halen. Er zijn verschillende manieren om IT-processen te leveren, waaronder on-premise datacenters, outsourcingcontracten en off-premise opslag van data via cloud services. Om een meer dynamische infrastructuur te creëren, moeten bedrijven al deze verschillende bouwstenen op een juiste manier combineren en deze als geheel laten samenwerken. Virtualisatie is een hoeksteen van datacenteroperaties. Het helpt organisaties te besparen in de kosten van hun IT-beheerteams en in het verlengde daarvan ook de uitgaven voor CapEx. Het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle ITorganisaties is niet óf zij virtualisatie toepassen, maar de mate waarin en de manier waarop zij dat doen. Een duidelijke strategie en heldere protocollen voor data-opslag, zijn samen met de juiste tooling voor datacenter- en serverbeheer nodig om KPI s te halen en succesvol te zijn als IT-organisatie en daarmee de business zo goed mogelijk te ondersteunen. Over Fujitsu Fujitsu is wereldwijd leverancier van dynamische IT-infrastructuren, met medewerkers die klanten in 70 landen lokaal ondersteunen. Fujitsu biedt een one stop shopping aanbod van gestandaardiseerde Fujitsu producten en diensten voor desktop- en datacenter-omgevingen. Op basis van de behoefte van de klant worden deze bouwstenen samengevoegd tot een bedrijfszekere IT-oplossing die past als maatwerk, zich snel kan aanpassen aan een wisselende capaciteitsbehoefte en desgewenst ook door Fujitsu gemanaged wordt. Het ontzorgen van de klant en het leveren van een maximale bijdrage aan zijn bedrijfsresultaat staan daarbij centraal. Voor meer informatie: 8

11 Copyright 2013 Fujitsu Technology Services, Maarssen Behoudens uitzondering door de wet mag zonder schriftelijke toestemming van de rechtshebbende(n) op het auteursrecht c.q. de uitgever van deze uitgave, door de rechtshebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilms of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. De uitgever is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor kopiëren, als bedoeld in artikel 17 lid 2, Auteurswet 1912 en in het KB van 20 juni 1974 (Stb 351) en artikel 16b, Auteurswet 1912, te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher. De uitgever is zich volledig bewust van zijn taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden kan Fujitsu echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Fujitsu Technology solutions Het Kwadrant 1, 3606 AZ Maarssen Postbus 1214, 3600 BE Maarssen Tel. +31(0)

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder

Virtualisatie. Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak. Jaargang 2, nr. 8 / 2011. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 2, nr. 8 / 2011 Thema Virtualisatie Voorkom valkuilen Van servers naar service Virtualisatie als studievak En verder Virtuele desktops

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder

Jaargang 3, nr. 1 / 2012. Thema. En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 1 / 2012 Thema En verder Previder lanceert Virtual DataCenter Zonder performance architect wordt het niks Juridische FAQ Pleidooi

Nadere informatie

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud

Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten. Impact van de cloud op de IT-afdeling. ServiceNow servicemanagement uit de cloud augustus 2012 jaargang 5 technologie beheer security 4 Cloud Computing Lambert Caljouw, Vopak integreert clouddiensten Impact van de cloud op de IT-afdeling ServiceNow servicemanagement uit de cloud Return

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE Jan Stedehouder BRING YOUR OWN DEVICE Toepassing voor werkgevers en professionals Bring your own device Toepassing voor werkgevers en professionals Jan Stedehouder Meer informatie over deze en andere uitgaven

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps

Works MIGRATIE. naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 juni 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing MIGRATIE naar de cloud (en er weer uit) PRAKTIJK migratie naar Office 365 en Google Apps IDENTITYMANAGEMENT

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service

Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud. Op weg naar IT as a Service Innoveer en groei in het tijdperk van de mobiele cloud Op weg naar IT as a Service Sneller zakendoen in een mobiele wereld Nieuwe producten en services sneller leveren. Klanten beter leren kennen. Steeds

Nadere informatie

Let op: IT debt kost geld!

Let op: IT debt kost geld! PART 1 IT DEBT Let op: IT debt kost geld! Tekst Marco Gianotten Langdurig achterstallig onderhoud van een bedrijfskritisch IT-landschap, in jargon IT debt genoemd, is een sluipmoordenaar. IT debt levert

Nadere informatie

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe

ADC s zorgen voor schaalbaarheid in het datacenter Disaster recovery services ook in Nederland geen overbodige luxe he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 10 / 2013 Vincent Steenhuis van Dimension Data: Network centric cloud is grote sprong voorwaarts ADC s zorgen voor schaalbaarheid

Nadere informatie

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving

Whitepaper. Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Whitepaper Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC- Omgeving Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Whitepaper HP Support Services

Whitepaper HP Support Services Whitepaper HP Support Services 1. Managementsamenvatting: 2 Innoveren zonder zorgen Bedrijfsbehoefte 2 Voordelen 2 Rekening houden met toekomst 2 2. Marktontwikkeling: 3 Innovatie en beheer uitbesteden

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility Management White Paper Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility In samenwerking met: 2010 EMC Nederland, Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr. 5 / 2012 En verder Hosting-bedrijf helpt applicaties naar cloud migreren EMCworld Gebrek aan inzicht in netwerk veroorzaakt forse

Nadere informatie