GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS"

Transcriptie

1 MEDIANIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NUMMER 2 MEI 2010 GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS Door de snel toenemende vraag naar datadiensten groeit de markt voor datacenters sterk. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de bouw van nieuwe datacenters. Ook veel bestaande - vaak sterk verouderde datacenters - zijn hoognodig aan modernisering toe. Cofely heeft een lange staat van dienst in het realiseren en exploiteren van hoogwaardige en duurzame datacenters. Snel en betrouwbaar maken hier het verschil. Eén van onze eerste grote wapenfeiten was de uitbreiding van het AMS 5-datacentrum die Cofely in 2009 op Schiphol-Rijk realiseerde voor Interxion, Europees marktleider op het gebied van netwerkonafhankelijke datacenterdiensten. Cofely legde de fundamenten voor een forse uitbreiding met ruim m² extra vloerruimte en de bijbehorende technische installaties. Deze samenwerking is recent versterkt naar een nog groter oppervlak, omdat ook Interxion nog lang niet is uitgegroeid. Het datacentrum bij Schiphol-Rijk voldoet niet alleen op het gebied van beveiliging en beschikbaarheid, maar ook op het terrein van stroomvoorziening aan de hoogste eisen. De mogelijke milieueffecten van het datacenter zijn eveneens bij de wortel aangepakt. Zo is 100 procent groene energie ingezet: elke kwh is afkomstig van wind, biomassa of waterkracht. Enerzijds zorgen we hiermee voor een optimale regeling van de installaties en anderzijds voor een maximale energy efficiency. INTERNATIONALE STAAT VAN DIENST Dat Cofely gepokt en gemazeld is in het ontwerp, de bouw en het beheer van datacenters blijkt uit de staat van dienst die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Niet alleen in Nederland - waar we een bijdrage leveren aan ongeveer m² datacenters met een waarde van ruim 75 miljoen euro - maar ook in Europa, waar Cofely ruim m² datacenter-faciliteiten bouwt en beheert voor tal van vooraanstaande bedrijven. Ook bij onze zuiderburen groeit de markt voor datacentra nog steeds. Daar is zelfs een speciale werkgroep opgericht onder leiding van Xavier Sinéchal, CEO van Fabricom en Cofely Services in België en Luxemburg, om na te denken hoe in de toekomst nóg energieefficiënter gewerkt kan worden door de inzet van nieuwe, baanbrekende technologieën. GROOTVERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT Met een indrukwekkende klantenlijst is Cofely in Europa uitgegroeid tot leider in de markt voor datacenters. Naast Interxion, levert Cofely ook datacenterdiensten aan bedrijven als TCN, Atos Origin, Level 3, Colt, Telecom, ABN Amro, Colony Capital en IBM. Een prachtige lijst waar ook Algemene Pensioen Groep (APG) toe behoort. Zij heeft een belangrijk deel van haar IT-architec tuur ondergebracht in het reken centrum van Cofely in Maastricht. Want ook het beheer van pensioenvermogens is sterk afhankelijk van een uiterst betrouwbare IT. Het Maastrichtse datacenter, dat eind vorig jaar de deuren opende, heeft wat dat betreft de vuurproef ruimschoots doorstaan. Dat bleek toen begin dit jaar door graafwerkzaamheden een serieuze stroomstoring ontstond. Terwijl duizenden huishoudens rond Maastricht Airport urenlang zonder stroom zaten, heeft ons datacentrum deze calamiteit zonder kleerscheuren doorstaan. In Maastricht brengt Cofely al haar kennis samen in een state-ofthe art datacenter met TIER III-classificatie. De ervaringen die we hier opdoen, zetten we in om de nieuwste en meest energieefficiënte oplossingen aan klanten te leveren. Sinds de opening van het datacenter In Maastricht hebben naast APG ook andere grote namen ons weten te vinden. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht, KPN en VEBEGO Groep hebben er een belangrijk deel van hun IT-platform ondergebracht. Han Blokland, CEO (a.i.) van Cofely Nederland PAGINA 1

2 ZUIDERBUREN BRENGEN ENERGY EFFICIENCY NAAR HOGER NIVEAU Ook in de ons omringende landen is sprake van een sterke groei in de markt voor datacenters. Dit resulteert in een evenredige toename van energieconsumptie en CO 2 -uitstoot. Zo is in België inmiddels m² aan datacenters aangelegd en dit oppervlak stijgt nog steeds. Om in de toekomst nog groener te werk kunnen gaan en de CO 2 - uitstoot door datacentra verder te beperken, hebben de zuiderburen in opdracht van GDF SUEZ Energy Services een werkgroep opgericht. Voorzitter van deze Knowledge Working Group is Xavier Sinéchal, CEO van Fabricom en Cofely Services in België en Luxemburg en daarnaast eindverantwoordelijk voor de gehele Benelux organisatie van GDF SUEZ Energy Services. De werkgroep buigt zich ondermeer over een energie-efficiënt beheer van datacenters. Sinéchal heeft als voorzitter duidelijke ambities voor ogen. Wij willen in 2012 het eerste Europese datacenter met een energy effciency-index (PUE*) van slechts 1,25 kwh realiseren. Ter vergelijking: een traditioneel datacenter heeft een PUE van 1,8 kwh. Dit is mogelijk dankzij een innovatief koelconcept van ruimtes dat wij hebben ontwikkeld: een eenvoudig principe waarin de koelcapaciteit van buiten wordt gebruikt om de binnentemperatuur te verlagen, vertelt hij. Het voordeel van dit systeem is dat het niet alleen energie bespaart - ongeveer 15 procent - maar vooral dat het geen water verbruikt. Zo zijn we in staat een waterbesparing te realiseren van ruim m³ per jaar in vergelijking met reguliere rekencentra. Het datacentrum van de Luxemburgse Posterijen in Kayl INDRUKWEKKENDE AANTALLEN Een van de eerste grote wapenfeiten waar Sinéchal en zijn werkgroep bij betrokken zijn, is het datacentrum van de Luxemburgse Posterijen in Kayl. Twee filialen van Fabricom Luxemburg - Energolux en Solelec - zijn verantwoordelijk voor de installatie en het beheer van een veilige energietoevoer voor het datacenter. Het gaat daarbij om indrukwekkende aantallen: 32 transformatoren, 300 verdeelkasten, 2 km energieleidingen, 16 dynamische en statische wisselrichters en 4 elektrogene groepen houden het datacentrum in bedrijf. In totaal is er capaciteit voor 5000 m² flexibele IT-ruimte. Voor Fabricom telt het project een totale waarde van ruim 36 miljoen euro. TIER IV CLASSIFICERING Het datacentrum in Kayl is Tier IV geclassificeerd en is daarmee één van de weinige centra ter wereld die aan deze hoge eisen voldoet. De classificatie wordt alleen gegeven aan een datacenter dat buiten bewoond gebied staat - in een gebied dat niet kan overstromen - met een volledige dubbele energietoevoer én met 24 uur per dag de aanwezigheid van personeel. * De PUE is de energie-efficiëntie index die wordt verkregen door de benodigde hoeveelheid globale energie te delen door het nuttige vermogen PAGINA 2

3 COFELY DATACENTER SOLUTIONS: DUURZAME WINST VOOR MENS EN MILIEU Met de lancering van Cofely Datacenter Solutions bundelt Cofely al haar kennis op het gebied van techniek en energy efficiency in state-of-the art datacenters. Vanaf ontwikkeling tot en met exploitatie van datacenters in Nederland en Europa. Voor moderne datacenters is het oplossen van het energievraagstuk een steeds belangrijkere succesfactor. In het eigen datacenter in Maastricht zet Cofely al haar deskundigheid in om de nieuwste en meeste energie-efficiënte oplossingen te ontwikkelen. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, kostenbeheersing en groene energie zijn de belangrijkste pijlers van Cofely Datacenter Solutions. Waar de hausse van datacenters van tien jaar geleden werd gedreven door de opkomst van glasvezelnetwerken, is nu de beschikbaarheid van voldoende energie - liefst groene - doorslaggevend. De toename van het IT-gebruik in de maatschappij heeft grote invloed op de totale energieconsumptie. Om aan de wereldwijde vraag te voldoen, verbruiken datacenters bijna twee procent van de mondiale energievoorzieningen. Door dit ongebreidelde energieverbruik is elektriciteit niet langer een vanzelfsprekend productiemiddel voor datacenters, vertelt Jan-Joris van Dijk, directeur van Cofely Datacenter Solutions. Datacenters zijn dus grootverbruikers van energie en ze leveren daarmee een forse bijdrage aan de CO 2 - uitstoot. Daarom is ook duurzaamheid voor steeds meer bedrijven een cruciale factor. Cofely is Europees marktleider op het gebied van duurzame energieoplossingen. In Nederland levert Cofely een bijdrage aan meer dan m² datacenterruimte met een waarde van ruim 75 miljoen euro. De digitalisering van de samenleving is een onomkeerbare trend. De vraag naar nieuwe datacentra stijgt in de komende jaren met ruim 10 procent per jaar om te voorzien in de enorme behoefte aan huisvesting voor IT-infrastructuur. Het gaat daarbij niet alleen om meer vierkante meters ruimte, maar vooral om de beschikbaarheid van meer en flexibel in te zetten elektrisch vermogen. MINIMALE MILIEUBELASTING Cofely biedt een totaal energieconcept en ontwikkelt oplossingen waarmee de belasting voor de natuur tot een minimum wordt beperkt. Van Dijk: In ons eigen datacentrum in Maastricht maken we maximaal gebruik van de vrije buitenlucht om de temperatuur in de computerzalen te beheersen. Dit vraagt een uitgekiende regeling van de koelsystemen in relatie tot het verloop van de buitentemperatuur. Ook wordt regenwater opgevangen om vervolgens te gebruiken in koeltorens. Als resultaat van het doorslaande succes in de markt wordt de capaciteit van het datacenter verdubbeld. Met deze volgende stap wordt de warme lucht van computers gebruikt om kantoren in de omgeving te verwarmen. Op deze manier gaan we efficiënter met energie om, vertelt van Dijk. Naast de traditionele levering van elektriciteit uit het publieke net werken we ook aan innovatieve lokale toepassingen. Hierbij worden lokale opwekking en afname van energie gecombineerd in een privaat net: zogenoemde 'smart grids'. Hierbij worden zoveel mogelijk duurzame bronnen gebruikt, zoals wind en biomassa. Naast winst op het gebied van duurzaamheid levert zo'n privaat net ook kostenvoordelen op. BETROUWBAARHEID Efficiency en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor datacenters. Maar bovenal vereisen bedrijfsprocessen een maximale beschikbaarheid. Alle aspecten van de volledige keten - van een datacenter initiëren tot en met het leveren van de diensten - worden vastgelegd in een Service Level Agreement. Van Dijk: Doordat Cofely alle benodigde kennis en ervaring in eigen huis heeft, kunnen we het vervolgens ook waarmaken. Met ons datacenter in Maastricht zijn we duidelijk zichtbaar in de markt en maken we deze dienstverlening tastbaar voor klanten." Voor meer informatie: datacenters Hier is ook een korte film te zien over Cofely Datacenter Solutions. PAGINA 3

4 HIGHTECH IN DE REGIO In het datacenter op Maastricht Airport bundelt Cofely haar kennis om de nieuwste, de meest energie-efficiënte en meest betrouwbare oplossingen aan klanten te kunnen leveren. Het computercentrum maakt uitsluitend gebruik van groene stroom, heeft dubbele noodstroomvoorzieningen en andere technische voorzieningen waardoor een hoge beschikbaarheid en optimale beveiliging kan worden gegarandeerd. INTERXION OP ZOEK NAAR MEER (DATA) CAPACITEIT In navolging van eerdere overeenkomsten die Cofely in 2008 en 2009 in de wacht sleepte voor eerste twee fasen van het nieuwe AMS 5 -datacenter van Interxion op Schiphol-Rijk, hebben beide partijen een nieuwe overeenkomst gesloten voor een verdere uitbreiding. Cofely wordt hierbij verantwoordelijk voor het uitbouwen van wederom m 2 datacentervloer hoogwaardig datacentrum. Doordat Interxion sterk groeit, neemt de behoefte aan extra beschikbaarheid van datacenters toe. Cofely levert onder meer een energienetwerk dat is voorzien van (nood)stroomvoorzieningen die behoren bij een hoogwaardig datacenter. Ook neemt Cofely de plaatsing van de koelinstallaties voor haar rekening. Dankzij de koppeling tussen elektrisch vermogen en koeling vindt een optimale regeling plaats van installaties en zorgt het datacentrum voor een optimaal en effectief energiegebruik. De inrichting van de bouwplaats is in volle gang. De oplevering vindt naar verwachting in het najaar plaats. In dit datacenter maken we onze beloftes Hier blijft het echter niet bij, want het vizier op het gebied van energieverbruik en beschikbaarheid waar, zegt Peter Smeets, algemeen Een belangrijke ontwikkeling is dat we - is óók over de landsgrenzen gericht. directeur van Cofely Zuidoost. Zo maken gezien onze centrale ligging ten opzichte we uitsluitend gebruik van groene stroom, van België en Duitsland - ook onderzoeken opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen, zoals welke mogelijkheden bestaan om meerdere wind, water en biomassa. Het rekencentrum locaties in te richten, zodat onder andere maakt een sterke groei door en rekent tal van een volledig Twin Datacenter binnen bedrijven in de regio tot zijn klanten. handbereik komt. FACTS AND FIGURES Omvang vloeroppervlakte: m², met groeimogelijkheid naar m² Energie: maximale energy efficiency dankzij hybride koeltorens in combinatie met frequentie geregelde en centrifugale koelmachines en pompen vrije koeling waarbij zoveel als mogelijk buitenlucht wordt gebruikt voor temperatuurbeheersing 5 megawatt met groeimogelijkheid naar 20 megawatt; mogelijkheid tot het plaatsen van high-density racks die een veelvoud aan vermogen kunnen opnemen van wat gangbaar is: tot 22 kw elektrisch en koelvermogen Beschikbaarheid Maastricht is het enige rekencentrum in de regio en één van de weinige in Nederland die volledig aan de TIER III-classificatie voldoet onafhankelijke dubbele noodstroomvoorzieningen en energievoorziening in een apart energiegebouw. Hierdoor kunnen energie- en koelvoorziening modulair worden uitgebreid zonder dat de gebruikers van het datacenter hiervan hinder ondervinden PAGINA 4

5 APG BRENGT DEEL IT-ARCHITECTUUR ONDER IN DATACENTER COFELY OP MAASTRICHT AIRPORT IT IS DE RUGGENGRAAT VAN EEN GOEDE PENSIOENUITVOERING De Algemene Pensioen Groep (APG) is één van de klanten die zich heeft gevestigd in het hypermoderne datacenter van Cofely op Maastricht Airport. Beide partijen sloten vorig jaar een 10-jarige overeenkomst met een contractwaarde van 20 miljoen euro. De pensioengroep heeft een belangrijk deel van haar IT-architectuur ondergebracht in het rekencentrum van Cofely. Hiermee beschikt zij over duidelijke garanties op het gebied van beschikbaarheid, flexibiliteit, het gebruik van duurzame energie en innovatieve technologie. Het datacenter van APG is verspreid over twee locaties. Eén hiervan voldeed niet langer aan de eisen. Vandaar dat de pensioengroep op zoek was naar een modern datacentrum dat voldoet aan haar behoeften, toekomstgericht is en in omvang en technologische toepassingen kan voldoen aan de vraag in de komende jaren. De pensioengroep stelt hoge eisen aan beschikbaarheid, flexibiliteit, energie en kosten. Duurzame energievoorziening en koeling zijn hierbij kritische succesfactoren. Door haar fysieke datacenter en datacenter-faciliteiten onder te brengen in het computercentrum van Cofely beschikt APG nu over twee locaties in Limburg waar sprake is van een optimale beschikbaarheid van data. IT ALS SMEEROLIE VOOR GOEDE PENSIOENUITVOERING IT is de ruggengraat van een goede uitvoering van pensioenregelingen: een complexe en servicegerichte taak waarbij gegevens snel en adequaat moeten worden verwerkt, aldus Theo Peereboom, directeur Concern Information Systems van APG. Een goed functionerende pensioenuitvoering omvat veel meer dan de registratie en verwerking van financiële gegevens van deelnemers, premie-inning en uitbetaling van pensioenen, benadrukt hij. Het internationale vermogensbeheer is sterk afhankelijk van uiterst betrouwbare IT. Zo is pensioencommunicatie sterk in opkomst: hoe beantwoord je tegen redelijke kosten vragen over pensioenen van zeer uiteenlopende klantgroepen? Hierbij bepaalt IT mede of pensioencommunicatie slaagt of faalt. APG is bovendien actief in een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wie zich bezighoudt met pensioenen moet vooruitkijken en vooruit denken, zowel in de Europese Unie als in de financiële sector signaleren we veel beweging. APG moet als Het datacenter van Cofely in Maastricht grote pensioenuitvoerder vooroplopen als we deze toekomstige ontwikkelingen steeds een stap voor willen blijven. We hebben namelijk de ambitie het goede Nederlandse pensioenstelsel in de bewegingen van internationale markten overeind te houden. 100 PROCENT GROENE ENERGIE Hierbij heeft APG maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. De dienstverlening van Cofely is energie-efficiënt en maakt gebruik van 100 procent groene energie, waardoor mogelijke milieu-effecten tot een minimum worden beperkt. Peereboom: Cofely heeft de drive haar kernactiviteiten - energy efficiency en het hiervan afgeleide datacentermanagement - voortdurend door te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat energiestromen, inclusief recycling, waar mogelijk worden hergebruikt. Het datacenter op Maastricht Airport is ook in dit opzicht state-of-the-art. PAGINA 5

6 GRENZELOZE AMBITIE OP HET GEBIED VAN ENERGIE EFFICIENTIE Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa is Cofely een belangrijke speler in de markt voor datacenters. Als Europees marktleider ontwikkelt zij intelligente en duurzame totaaloplossingen voor vooraanstaande opdrachtgevers. Van ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud. Zo sloot Cofely onlangs belangrijke overeenkomsten met verschillende toonaangevende bedrijven. IBM IBM heeft haar overeenkomst met Cofely op het terrein van Facility Management tot eind 2013 verlengd. Het Amerikaanse computerconcern, waarvan Cofely al 10 jaar partner is, gaf uitdrukking aan haar vertrouwen door de grotere verantwoordelijkheid die Cofely krijgt op nieuwe IBM-locaties in Frankrijk, België en Luxemburg, in het bijzonder op het gebied van datacenters en energy efficiency. Afhankelijk van de locatie wordt zij verantwoordelijk voor tal van diensten. Van het beheer van de technische infrastructuur en voorzieningen in gebouwen - zoals verwarming en klimaatregeling, waterbehandeling en de plaatsing van warmtepompen - tot afvalverwerking, reiniging en beveiliging. Hierdoor is IBM in staat zich te concentreren op haar kernactiviteiten en kan zij de kosten en kwaliteit van de uitbestede diensten optimaliseren. VERIZON BUSINESS VERIZON Business - een internationale telecomaanbieder - heeft het technologisch beheer en onderhoud van haar locaties in Frankrijk toevertrouwd aan Cofely. Cofely wordt verantwoordelijk voor ruim 500 locaties met een zeer verschillend karakter. Van dataen switch-centra tot autonome netwerklocaties en locaties voor klantaansluiting. In de komende drie jaar levert zij diensten met het oog op klimaatbeheersing en goed functionerende elektronische installaties, zoals schakelborden voor laagspanning, omkeerschakelingen, stroomaggregaten en branddetectiesystemen. VERIZON beschikt in totaal over m² technische ruimtes, waarvan zich m² op kritische locaties bevinden. NATIXIS Ook sloot Cofely een overeenkomst met de Franse financiering- en investeringsbank NATIXIS voor het multi-technische onderhoud van twee datacenters. Deze twee IT-locaties - VEGA en SIRIUS - moeten voorzien in een hoge beschikbaarheid en worden op basis van de laatste milieu-inzichten gebouwd. Het project kent drie belangrijke pijlers: energie, het optimaal benutten van de bodem en IT-beheer. Op de VEGA- en SIRIUS-locaties - die per locatie een oppervlakte van ruim m² tellen - levert Cofely talrijke diensten, waaronder verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing, het leveren van krachtstroom, de installatie van generatoren, omkeerschakeling en leidingen. Ook ziet zij er op toe dat de temperatuurregeling in de computerzalen op het vereiste niveau blijft, zonder stroomonderbrekingen. Het gaat om vier computerzalen van 750 m² per locatie, 16 koelaggregaten van 1 MW en 8 no breakinstallaties van kva per locatie. Het huidige vermogen van 1,5 kw/m² wordt in de toekomst verhoogd naar 2 kw/m². Het contract heeft een loopduur van twee jaar. VOOR MEER INFORMATIE: COFELY NEDERLAND Leen Geschiere Manager Corporate Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) PAGINA 6

Van business eisen naar een. De keuzes en realisatie van een zeer groen datacenter. 18 Januari 2012 - drs. Erwin van den Heuvel

Van business eisen naar een. De keuzes en realisatie van een zeer groen datacenter. 18 Januari 2012 - drs. Erwin van den Heuvel Van business eisen naar een minimale datacenter footprint De keuzes en realisatie van een zeer groen datacenter 18 Januari 2012 - drs. Erwin van den Heuvel Even voorstellen Versie 1.0 Het UMC Utrecht Het

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE PUE Het is algemeen geaccepteerd dat er iets moet gebeuren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters terug te dringen. Er is immers nu al sprake van een significant energieverbruik en een

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Slimme energie voor A1 Bedrijvenpark Deventer

PERSDOSSIER. Slimme energie voor A1 Bedrijvenpark Deventer PERSDOSSIER Slimme energie voor A1 Bedrijvenpark Deventer Inleiding De gemeente Deventer heeft de ambitie een energieneutraal bedrijvenpark te ontwikkelen aan de A1 ten zuiden van Deventer. Op vrijdag

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

BELTUG Paper. Datacenters in België

BELTUG Paper. Datacenters in België BELTUG Paper Datacenters in België November 2014 Datacenters in België Inhoud 1 Het belang van datacenters... 3 2 Het aanbod aan datacenters in België... 3 3 Gevolgen van het exporteren van toepassingen

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

X-ICT Xperience direct free air cooling 19 april 2012. 26 April 2012 Page 1 of <12>

X-ICT Xperience direct free air cooling 19 april 2012. 26 April 2012 Page 1 of <12> X-ICT Xperience direct free air cooling 19 april 2012 26 April 2012 Page 1 of Inhoud 1. Even voorstellen 2. Business in een oogopslag 3. ICT veilig en continue, maar ook duurzaam en groen 4. Alticom

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek. www.cofelyaxima-gdfsuez.be

Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek. www.cofelyaxima-gdfsuez.be Cofely Axima for a better climate 100% HVAC, 100% koudetechniek www.cofelyaxima-gdfsuez.be Cofely Axima is nooit veraf Elke dag staat een team van enthousiaste medewerkers, van projectingenieurs tot technici,

Nadere informatie

KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER

KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER KOELING VAN DATACENTERS DOOR DE JAREN HEEN DATA CENTER AGENDA STULZ Groep B.V. Huidige EU doelstelling Energiestromen in een datacenter EER waarde Evolutie koelsystemen Toekomst STULZ GROEP B.V. Airconditioning

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Vraagstelling: wanneer en hoe

Vraagstelling: wanneer en hoe Vraagstelling: wanneer en hoe In opdracht van AgentschapNL heeft TNO het volgende onderzocht: 1. Wanneer is een cloud oplossing groen?! Wat is een groene cloud?! Welke factoren zijn hierbij van belang?

Nadere informatie

The green team. Imtech ICT CS. Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids

The green team. Imtech ICT CS. Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids The green team Imtech ICT CS Imtech ICT Communication Solutions ICT Office Smart Buildings / Grids Agenda presentatie 1. Corporate Social Responsibility drijfveer voor Smart X: Wat betekent CSR voor organisaties?

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk De APAC groep staat voor persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid

Nadere informatie

N 1. solution. climate BUILDINGS. for sustainable - 1 NL1

N 1. solution. climate BUILDINGS. for sustainable - 1 NL1 N 1 climate solution for sustainable BUILDINGS NL1-1 Een SAPP ceiling is zowel ecologisch als architecturaal het aangewezen klimaatsysteem voor zeer uiteenlopende projecen. Smart Acoustic Passive Power

Nadere informatie

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!!

In 2010 de meest duurzame installateur van Nederland!! Een duurzaam rendement, met een duurzaam installatiebedrijf in een duurzame markt Afscheidseminar Jaap Hogeling 8 april 2010 Laurens de Lange Unica Installatiegroep: 2004: Het moet anders Grootste zelfstandige

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen

arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen Het goede gevoel, het juiste te doen arotherm Energiebesparend, geschikt voor iedereen 01-09 - 2016 Het goede gevoel, het juiste te doen. Volop comfort Verwarmen, koelen én heerlijk warm water Volop aangename warmte in huis tijdens de winter

Nadere informatie

PCM PCM DATACENTER COOLER DE MEEST BEDRIJFSZEKERE, ROBUUSTE, FLEXIBELSTE EN ENERGIE ZUINIGSTE KOELER VOOR DATACENTRA DATACENTER COOLER

PCM PCM DATACENTER COOLER DE MEEST BEDRIJFSZEKERE, ROBUUSTE, FLEXIBELSTE EN ENERGIE ZUINIGSTE KOELER VOOR DATACENTRA DATACENTER COOLER Its time for Greenovation PCM DATACENTER COOLER PCM DATACENTER COOLER DE MEEST BEDRIJFSZEKERE, ROBUUSTE, FLEXIBELSTE EN ENERGIE ZUINIGSTE KOELER VOOR DATACENTRA www.oc-autarkis.nl Inhoudsopgave Waarom

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland

Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Rittal The System. Faster better worldwide. Elbert Raben Product Manager Rittal bv Jack Quadflieg Sales Manager Jaeggi België/Nederland Compressorless Datacenter cooling Thank you for your attention! with

Nadere informatie

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander

Slimme Netten. Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Slimme Netten Martijn Bongaerts: - voorzitter Projectgroep Smart Grids Netbeheer Nederland - manager Innovatie, Liander Netbeheer Nederland (1) Netbeheer Nederland brancheorganisatie van alle elektriciteit-

Nadere informatie

ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte

ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte GYRO Center Amsterdam s eerste groene datacenter ICTroom heeft Amsterdam s eerste groene datacenter gebouwd voor GYRO Center. Het nieuwe en energieefficiënte datacenter is in september 2009 in gebruik

Nadere informatie

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG

Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! SMA Solar Technology AG Energiebeheer en opslag: de kern van de energierevolutie! Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag

Nadere informatie

Green IT GDC. Henk Veldwijk Technisch Consultant 29 Juni Lelystad

Green IT GDC. Henk Veldwijk Technisch Consultant 29 Juni Lelystad Green IT GDC Henk Veldwijk Technisch Consultant 29 Juni Lelystad Waarom? Green IT Fossiele energievoorraden zijn ongelijk verdeeld! Noord-Amerika 9 10 17 Er dreigen tekorten. Europa en Eurazië 62 306 Azië

Nadere informatie

Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen. ton CO2 besparing per jaar

Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen. ton CO2 besparing per jaar MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Verlaag nu uw energieverbruik en CO2-uitstoot Wij hebben de oplossingen! 517 miljoen ton CO2 besparing per jaar is mogelijk door het gebruik van stadsverwarming in Europa

Nadere informatie

reating ENERGY PROGRESS

reating ENERGY PROGRESS reating ENERGY PROGRESS 2012 ENERGIE EN MILIEU: Opwarming van de aarde: Drastische vermindering CO 2 -uitstoot Energie: De energiekosten fluctueren sterk en zullen alleen maar stijgen Behoud van het milieu

Nadere informatie

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016

De ontwikkeling van Smart grids. Our common future. Prof.dr.ir. Han Slootweg. 30 september 2016 De ontwikkeling van Smart grids Our common future Prof.dr.ir. Han Slootweg 30 september 2016 Agenda Het energiesysteem Verduurzaming van het energiesysteem De energietransitie Smart Grids 2 Energievoorziening

Nadere informatie

DUURZAAM ONT ZORGEN VAN KLANTEN

DUURZAAM ONT ZORGEN VAN KLANTEN MEDIANIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NUMMER 4 JULI 2011 DUURZAAM ONT ZORGEN VAN KLANTEN COFELY SERVICES: Stabiliteit, continuïteit, maar vooral groei. Dat zijn de ambities waarmee Cofely Services het groeipotentieel

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter?

Whitepaper Wat is de beste locatie voor een datacenter? Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Make or buy?... 4 2.1.1 Hoge eisen, hoge kosten... 4 2.1.2 Flexibiliteit... 4 2.1.3 De keuze... 4 3. Checklist keuze extern datacenter...

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Zalando case study e-commerce

Zalando case study e-commerce Zalando case study e-commerce Van fashion start-up tot e-tailer die de fashion e-commerce herdefinieert Zalando is het meest toonaangevende online modeplatform van Europa. Het bedrijf werd in 2008 opgericht

Nadere informatie

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord

MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord MJA Routekaart ICT 2030 en SER Energieakkoord Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT 30 januari 2014 Introductie Nederland ICT Nederland ICT is de branchevereniging van ICT-bedrijven

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio.

DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. DICHTBIJ EN BETROUWBAAR Een betrouwbaar, milieubewust en innovatief datacentrum bij u in de regio. EEN UITERST MODERN EN KLANTVRIENDELIJK DATACENTRUM. Gelegen op een perfecte locatie tussen Groningen en

Nadere informatie

Zuinig koelen met het Packo Eco gamma

Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Zuinig koelen met het Packo Eco gamma Energie wordt jaar na jaar schaarser en duurder. Maar energie (in de vorm van elektriciteit, warm water, ) is nu eenmaal onmisbaar.

Nadere informatie

ICT-sector. Inhoud. Interviews. Algemeen. MEE-sectoren. MJA Industrie MJA VGI. MJA Diensten. MJA Vervoer. Begrippenlijst.

ICT-sector. Inhoud. Interviews. Algemeen. MEE-sectoren. MJA Industrie MJA VGI. MJA Diensten. MJA Vervoer. Begrippenlijst. ICT-sector Deelnemende bedrijven: 38 Beschouwde bedrijven in dit rapport: 38 Toetreders: 5 Uittreders: 0 Energiegebruik 2013: 16.164 TJ Procesefficiëntieverbetering 2013 t.o.v. 2012: 5% (17% t.o.v. basisjaar

Nadere informatie

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG

Lokale productie en opslag: een realiteit! SMA Solar Technology AG Lokale productie en opslag: een realiteit! Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal energiebeheer en opslag in het netwerk 3 Oplossingen van SMA 2 Inhoud 1 Marktverwachtingen en motivatie 2 Lokaal

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Janssen Pharmaceutica. Handelsmissie min. Muyters, min. Turtelboom

Janssen Pharmaceutica. Handelsmissie min. Muyters, min. Turtelboom Janssen Pharmaceutica Handelsmissie min. Muyters, min. Turtelboom 04 mei 2015 1 Janssen Pharmaceutica Janssen in België maakt deel uit van Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson (J&J) Kernactiviteiten

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement

Van meten tot weten. Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement Van meten tot weten Totaaloplossingen voor werkplek en ruimtemanagement werkplekbezettings- en ruimtebenuttings Detectie In traditionele kantoor- en schoolomgevingen, waar iedereen een eigen werkplek of

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here

Waar moet u op letten bij het kiezen van een datacenter! it starts here kiezen van een datacenter! it starts here Inleiding Wanneer gekozen wordt voor een extern datacenter, dan wordt er vaak eerst gekeken naar een datacenter dat dicht in de buurt ligt. Dit is eenmaal makkelijk

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis

Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Werkblad 1, mbo Duurzame elektriciteit in het EcoNexis huis Inleiding De wereldbevolking groeit al jaren vrij stevig. En de wereldwijde behoefte aan energie groeit mee: we kúnnen simpelweg niet meer zonder

Nadere informatie

Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd. Spreker: Marius Klerk

Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd. Spreker: Marius Klerk Datacenterkoeling zonder F-gassen: uw data center het gehele (!) jaar compressorloos geklimatiseerd Spreker: Marius Klerk ZONDER F-GASSEN STAAT UW DATACENTER STIL! F-gassen? gefluoreerde broeikasgassen,

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-09 - 2017 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Pioneering for You. Informatie voor alle exploitanten van utiliteitsgebouwen en installaties Wilo-Energy Solutions

Pioneering for You. Informatie voor alle exploitanten van utiliteitsgebouwen en installaties Wilo-Energy Solutions Pioneering for You Informatie voor alle exploitanten van utiliteitsgebouwen en installaties 02 03 Een verandering met impact: voor uw technologie, uw financiële resultaat en het milieu. Pompen nemen wereldwijd

Nadere informatie

Solcon Datacenter. Een eigen datacenter dat voldoet aan de hoogste eisen van beveiliging, efficiëntie en snelheid. www.solcon.nl

Solcon Datacenter. Een eigen datacenter dat voldoet aan de hoogste eisen van beveiliging, efficiëntie en snelheid. www.solcon.nl Solcon Datacenter Een eigen datacenter dat voldoet aan de hoogste eisen van beveiliging, efficiëntie en snelheid Vragen? Solcon Sales: 0321-385656 Eigen datacenter, gemakkelijk bereikbaar in het midden

Nadere informatie

De Duurzame UPS... = een modulaire UPS

De Duurzame UPS... = een modulaire UPS De Duurzame UPS... = een modulaire UPS DUURZAAM? DUURZAAM? MILIEU DUURZAAM? ECONOMIE DUURZAAM? FLEXIBEL DUURZAAM? BESCHIKBAARHEID DUURZAAM? DE OPLOSSING DUURZAAM? VRAGEN Ronald Lagerberg DUURZAAM? Fabriek

Nadere informatie

AIRCONDITIONING. Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD

AIRCONDITIONING. Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD AIRCONDITIONING Cool projects, Great experience AIRCONDITIONING LUCHTBEHANDELING SERVICE & ONDERHOUD IBK AIRCONDITIONING: EEN STERKE DIVISIE VAN DE IBK GROEP IBK Airconditioning levert alle denkbare componenten

Nadere informatie

ENERGIEOPLOSSINGEN. De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren

ENERGIEOPLOSSINGEN. De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren ENERGIEOPLOSSINGEN De bekendste organisaties van de wereld rekenen op ons om hun energiebeloften te realiseren Vandaag de dag kunnen we onze verplichtingen inzake energie-efficiëntie niet meer naast ons

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

aurostep plus zonneboiler

aurostep plus zonneboiler aurostep plus zonneboiler Veel warm water dankzij zonne-energie 01-09 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Meer comfort terwijl u energie bespaart Duurzaam verzekerd van veel warm water Open de

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair

Airconditioning. Mono- en Multisplit vivair Airconditioning Mono- en Multisplit vivair DC inverter klasse follow me ionisatie vivair, een oplossing voor elk seizoen GAMMA TOP COMFORT DC INVERTER Residentieel gamma: model monosplit Residentieel gamma:

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Middels deze brochure bieden we inzicht in:

Middels deze brochure bieden we inzicht in: 2 Daarom energieopslag In het energieakkoord van 2013 is afgesproken dat Nederland in 2050 volledig draait op duurzame energie. Zon en wind worden daarmee de belangrijkste bronnen van elektriciteit. Een

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

De zin en onzin van PUE

De zin en onzin van PUE De zin en onzin van PUE Energiebesparing 9 november 2011 Ir. Karel Haverkorn van Rijsewijk Adviseur Energie InvesteringsAftrek (EIA) Waarom energie besparen? Geld en concurrentie Nu al vaak duurder dan

Nadere informatie

Complete energieoplossingen voor de tuinbouw

Complete energieoplossingen voor de tuinbouw Complete energieoplossingen voor de tuinbouw Alfen, partner voor de glastuinbouw Alfen is al ruim tien jaar dé partner voor ondernemers in de glastuinbouw. Voor deze bedrijven ontwerpen, bouwen en onderhouden

Nadere informatie

Presentatie Vanparijs-Maes THE WATERCYCLE. Benjamin De Vis 29 april 2010

Presentatie Vanparijs-Maes THE WATERCYCLE. Benjamin De Vis 29 april 2010 Presentatie Vanparijs-Maes THE WATERCYCLE Benjamin De Vis 29 april 2010 Inhoud Vanparijs-Maes Biogas WKK Dimensies / businessplan Concrete voorbeelden Subsidies Vanparijs-Maes Oprichting in 1994 dups BU

Nadere informatie

ideego programma 2015

ideego programma 2015 ideego programma 2015 Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy TKI Solar Energy zonnestroomtechnologieën 1. Zonnestroom 2 TKI EnerGO energie in de gebouwde omgeving 2. Warmte en koude 3 TKI

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business. Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect)

Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business. Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect) Warmte Koude Opslag & De volgende stap in IT-business Rotterdam, 12 November 2013 Elbert Raben (Rittal) en Ronald Smit (Installect) Elbert Raben Product Manager IT Controlelijst EU Code of Conduct Best

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Betaalbare, Duitse kwaliteit

Betaalbare, Duitse kwaliteit Condensatiewandketels op gas ecotec pure Betaalbare, Duitse kwaliteit ecotec pure Het goede gevoel de juiste keuze te maken. Waarom een hr-ketel van Vaillant? Omdat u zeer veel kunt besparen op uw energieverbruik.

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Datacenters Geïntegreerde oplossingen

Datacenters Geïntegreerde oplossingen Datacenters Geïntegreerde oplossingen De prestaties en de betrouwbaarheid in de kern van de datacenters Het toenemende aantal commerciële en technische eisen die tegenwoordig aan datacenters worden gesteld,

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ

De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen PQMS.NL/VO4BIZ De garantie om uw electriciteitsnota te verlagen en CO2 uitstoot te verkleinen Wat is VO4BIZ? VO4BIZ is een Brits ontwerp, spanningsoptimalisatie systeem dat het inkomende voltage verlaagt en de stroomkwaliteit

Nadere informatie

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder

koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder koel- en vriestechniek airconditioning elektrotechniek Bewust verder Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen nationale en internationale spelers uit de energiebranche met kavelmogelijkheden tussen de 2.000 en 27.000

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie