GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS"

Transcriptie

1 MEDIANIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NUMMER 2 MEI 2010 GEPOKT EN GEMAZELD IN VERDUURZAMING VAN DATACENTERS Door de snel toenemende vraag naar datadiensten groeit de markt voor datacenters sterk. Dit komt niet alleen tot uitdrukking in de bouw van nieuwe datacenters. Ook veel bestaande - vaak sterk verouderde datacenters - zijn hoognodig aan modernisering toe. Cofely heeft een lange staat van dienst in het realiseren en exploiteren van hoogwaardige en duurzame datacenters. Snel en betrouwbaar maken hier het verschil. Eén van onze eerste grote wapenfeiten was de uitbreiding van het AMS 5-datacentrum die Cofely in 2009 op Schiphol-Rijk realiseerde voor Interxion, Europees marktleider op het gebied van netwerkonafhankelijke datacenterdiensten. Cofely legde de fundamenten voor een forse uitbreiding met ruim m² extra vloerruimte en de bijbehorende technische installaties. Deze samenwerking is recent versterkt naar een nog groter oppervlak, omdat ook Interxion nog lang niet is uitgegroeid. Het datacentrum bij Schiphol-Rijk voldoet niet alleen op het gebied van beveiliging en beschikbaarheid, maar ook op het terrein van stroomvoorziening aan de hoogste eisen. De mogelijke milieueffecten van het datacenter zijn eveneens bij de wortel aangepakt. Zo is 100 procent groene energie ingezet: elke kwh is afkomstig van wind, biomassa of waterkracht. Enerzijds zorgen we hiermee voor een optimale regeling van de installaties en anderzijds voor een maximale energy efficiency. INTERNATIONALE STAAT VAN DIENST Dat Cofely gepokt en gemazeld is in het ontwerp, de bouw en het beheer van datacenters blijkt uit de staat van dienst die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Niet alleen in Nederland - waar we een bijdrage leveren aan ongeveer m² datacenters met een waarde van ruim 75 miljoen euro - maar ook in Europa, waar Cofely ruim m² datacenter-faciliteiten bouwt en beheert voor tal van vooraanstaande bedrijven. Ook bij onze zuiderburen groeit de markt voor datacentra nog steeds. Daar is zelfs een speciale werkgroep opgericht onder leiding van Xavier Sinéchal, CEO van Fabricom en Cofely Services in België en Luxemburg, om na te denken hoe in de toekomst nóg energieefficiënter gewerkt kan worden door de inzet van nieuwe, baanbrekende technologieën. GROOTVERBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT Met een indrukwekkende klantenlijst is Cofely in Europa uitgegroeid tot leider in de markt voor datacenters. Naast Interxion, levert Cofely ook datacenterdiensten aan bedrijven als TCN, Atos Origin, Level 3, Colt, Telecom, ABN Amro, Colony Capital en IBM. Een prachtige lijst waar ook Algemene Pensioen Groep (APG) toe behoort. Zij heeft een belangrijk deel van haar IT-architec tuur ondergebracht in het reken centrum van Cofely in Maastricht. Want ook het beheer van pensioenvermogens is sterk afhankelijk van een uiterst betrouwbare IT. Het Maastrichtse datacenter, dat eind vorig jaar de deuren opende, heeft wat dat betreft de vuurproef ruimschoots doorstaan. Dat bleek toen begin dit jaar door graafwerkzaamheden een serieuze stroomstoring ontstond. Terwijl duizenden huishoudens rond Maastricht Airport urenlang zonder stroom zaten, heeft ons datacentrum deze calamiteit zonder kleerscheuren doorstaan. In Maastricht brengt Cofely al haar kennis samen in een state-ofthe art datacenter met TIER III-classificatie. De ervaringen die we hier opdoen, zetten we in om de nieuwste en meest energieefficiënte oplossingen aan klanten te leveren. Sinds de opening van het datacenter In Maastricht hebben naast APG ook andere grote namen ons weten te vinden. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht, KPN en VEBEGO Groep hebben er een belangrijk deel van hun IT-platform ondergebracht. Han Blokland, CEO (a.i.) van Cofely Nederland PAGINA 1

2 ZUIDERBUREN BRENGEN ENERGY EFFICIENCY NAAR HOGER NIVEAU Ook in de ons omringende landen is sprake van een sterke groei in de markt voor datacenters. Dit resulteert in een evenredige toename van energieconsumptie en CO 2 -uitstoot. Zo is in België inmiddels m² aan datacenters aangelegd en dit oppervlak stijgt nog steeds. Om in de toekomst nog groener te werk kunnen gaan en de CO 2 - uitstoot door datacentra verder te beperken, hebben de zuiderburen in opdracht van GDF SUEZ Energy Services een werkgroep opgericht. Voorzitter van deze Knowledge Working Group is Xavier Sinéchal, CEO van Fabricom en Cofely Services in België en Luxemburg en daarnaast eindverantwoordelijk voor de gehele Benelux organisatie van GDF SUEZ Energy Services. De werkgroep buigt zich ondermeer over een energie-efficiënt beheer van datacenters. Sinéchal heeft als voorzitter duidelijke ambities voor ogen. Wij willen in 2012 het eerste Europese datacenter met een energy effciency-index (PUE*) van slechts 1,25 kwh realiseren. Ter vergelijking: een traditioneel datacenter heeft een PUE van 1,8 kwh. Dit is mogelijk dankzij een innovatief koelconcept van ruimtes dat wij hebben ontwikkeld: een eenvoudig principe waarin de koelcapaciteit van buiten wordt gebruikt om de binnentemperatuur te verlagen, vertelt hij. Het voordeel van dit systeem is dat het niet alleen energie bespaart - ongeveer 15 procent - maar vooral dat het geen water verbruikt. Zo zijn we in staat een waterbesparing te realiseren van ruim m³ per jaar in vergelijking met reguliere rekencentra. Het datacentrum van de Luxemburgse Posterijen in Kayl INDRUKWEKKENDE AANTALLEN Een van de eerste grote wapenfeiten waar Sinéchal en zijn werkgroep bij betrokken zijn, is het datacentrum van de Luxemburgse Posterijen in Kayl. Twee filialen van Fabricom Luxemburg - Energolux en Solelec - zijn verantwoordelijk voor de installatie en het beheer van een veilige energietoevoer voor het datacenter. Het gaat daarbij om indrukwekkende aantallen: 32 transformatoren, 300 verdeelkasten, 2 km energieleidingen, 16 dynamische en statische wisselrichters en 4 elektrogene groepen houden het datacentrum in bedrijf. In totaal is er capaciteit voor 5000 m² flexibele IT-ruimte. Voor Fabricom telt het project een totale waarde van ruim 36 miljoen euro. TIER IV CLASSIFICERING Het datacentrum in Kayl is Tier IV geclassificeerd en is daarmee één van de weinige centra ter wereld die aan deze hoge eisen voldoet. De classificatie wordt alleen gegeven aan een datacenter dat buiten bewoond gebied staat - in een gebied dat niet kan overstromen - met een volledige dubbele energietoevoer én met 24 uur per dag de aanwezigheid van personeel. * De PUE is de energie-efficiëntie index die wordt verkregen door de benodigde hoeveelheid globale energie te delen door het nuttige vermogen PAGINA 2

3 COFELY DATACENTER SOLUTIONS: DUURZAME WINST VOOR MENS EN MILIEU Met de lancering van Cofely Datacenter Solutions bundelt Cofely al haar kennis op het gebied van techniek en energy efficiency in state-of-the art datacenters. Vanaf ontwikkeling tot en met exploitatie van datacenters in Nederland en Europa. Voor moderne datacenters is het oplossen van het energievraagstuk een steeds belangrijkere succesfactor. In het eigen datacenter in Maastricht zet Cofely al haar deskundigheid in om de nieuwste en meeste energie-efficiënte oplossingen te ontwikkelen. Betrouwbaarheid, flexibiliteit, kostenbeheersing en groene energie zijn de belangrijkste pijlers van Cofely Datacenter Solutions. Waar de hausse van datacenters van tien jaar geleden werd gedreven door de opkomst van glasvezelnetwerken, is nu de beschikbaarheid van voldoende energie - liefst groene - doorslaggevend. De toename van het IT-gebruik in de maatschappij heeft grote invloed op de totale energieconsumptie. Om aan de wereldwijde vraag te voldoen, verbruiken datacenters bijna twee procent van de mondiale energievoorzieningen. Door dit ongebreidelde energieverbruik is elektriciteit niet langer een vanzelfsprekend productiemiddel voor datacenters, vertelt Jan-Joris van Dijk, directeur van Cofely Datacenter Solutions. Datacenters zijn dus grootverbruikers van energie en ze leveren daarmee een forse bijdrage aan de CO 2 - uitstoot. Daarom is ook duurzaamheid voor steeds meer bedrijven een cruciale factor. Cofely is Europees marktleider op het gebied van duurzame energieoplossingen. In Nederland levert Cofely een bijdrage aan meer dan m² datacenterruimte met een waarde van ruim 75 miljoen euro. De digitalisering van de samenleving is een onomkeerbare trend. De vraag naar nieuwe datacentra stijgt in de komende jaren met ruim 10 procent per jaar om te voorzien in de enorme behoefte aan huisvesting voor IT-infrastructuur. Het gaat daarbij niet alleen om meer vierkante meters ruimte, maar vooral om de beschikbaarheid van meer en flexibel in te zetten elektrisch vermogen. MINIMALE MILIEUBELASTING Cofely biedt een totaal energieconcept en ontwikkelt oplossingen waarmee de belasting voor de natuur tot een minimum wordt beperkt. Van Dijk: In ons eigen datacentrum in Maastricht maken we maximaal gebruik van de vrije buitenlucht om de temperatuur in de computerzalen te beheersen. Dit vraagt een uitgekiende regeling van de koelsystemen in relatie tot het verloop van de buitentemperatuur. Ook wordt regenwater opgevangen om vervolgens te gebruiken in koeltorens. Als resultaat van het doorslaande succes in de markt wordt de capaciteit van het datacenter verdubbeld. Met deze volgende stap wordt de warme lucht van computers gebruikt om kantoren in de omgeving te verwarmen. Op deze manier gaan we efficiënter met energie om, vertelt van Dijk. Naast de traditionele levering van elektriciteit uit het publieke net werken we ook aan innovatieve lokale toepassingen. Hierbij worden lokale opwekking en afname van energie gecombineerd in een privaat net: zogenoemde 'smart grids'. Hierbij worden zoveel mogelijk duurzame bronnen gebruikt, zoals wind en biomassa. Naast winst op het gebied van duurzaamheid levert zo'n privaat net ook kostenvoordelen op. BETROUWBAARHEID Efficiency en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor datacenters. Maar bovenal vereisen bedrijfsprocessen een maximale beschikbaarheid. Alle aspecten van de volledige keten - van een datacenter initiëren tot en met het leveren van de diensten - worden vastgelegd in een Service Level Agreement. Van Dijk: Doordat Cofely alle benodigde kennis en ervaring in eigen huis heeft, kunnen we het vervolgens ook waarmaken. Met ons datacenter in Maastricht zijn we duidelijk zichtbaar in de markt en maken we deze dienstverlening tastbaar voor klanten." Voor meer informatie: datacenters Hier is ook een korte film te zien over Cofely Datacenter Solutions. PAGINA 3

4 HIGHTECH IN DE REGIO In het datacenter op Maastricht Airport bundelt Cofely haar kennis om de nieuwste, de meest energie-efficiënte en meest betrouwbare oplossingen aan klanten te kunnen leveren. Het computercentrum maakt uitsluitend gebruik van groene stroom, heeft dubbele noodstroomvoorzieningen en andere technische voorzieningen waardoor een hoge beschikbaarheid en optimale beveiliging kan worden gegarandeerd. INTERXION OP ZOEK NAAR MEER (DATA) CAPACITEIT In navolging van eerdere overeenkomsten die Cofely in 2008 en 2009 in de wacht sleepte voor eerste twee fasen van het nieuwe AMS 5 -datacenter van Interxion op Schiphol-Rijk, hebben beide partijen een nieuwe overeenkomst gesloten voor een verdere uitbreiding. Cofely wordt hierbij verantwoordelijk voor het uitbouwen van wederom m 2 datacentervloer hoogwaardig datacentrum. Doordat Interxion sterk groeit, neemt de behoefte aan extra beschikbaarheid van datacenters toe. Cofely levert onder meer een energienetwerk dat is voorzien van (nood)stroomvoorzieningen die behoren bij een hoogwaardig datacenter. Ook neemt Cofely de plaatsing van de koelinstallaties voor haar rekening. Dankzij de koppeling tussen elektrisch vermogen en koeling vindt een optimale regeling plaats van installaties en zorgt het datacentrum voor een optimaal en effectief energiegebruik. De inrichting van de bouwplaats is in volle gang. De oplevering vindt naar verwachting in het najaar plaats. In dit datacenter maken we onze beloftes Hier blijft het echter niet bij, want het vizier op het gebied van energieverbruik en beschikbaarheid waar, zegt Peter Smeets, algemeen Een belangrijke ontwikkeling is dat we - is óók over de landsgrenzen gericht. directeur van Cofely Zuidoost. Zo maken gezien onze centrale ligging ten opzichte we uitsluitend gebruik van groene stroom, van België en Duitsland - ook onderzoeken opgewekt uit milieuvriendelijke bronnen, zoals welke mogelijkheden bestaan om meerdere wind, water en biomassa. Het rekencentrum locaties in te richten, zodat onder andere maakt een sterke groei door en rekent tal van een volledig Twin Datacenter binnen bedrijven in de regio tot zijn klanten. handbereik komt. FACTS AND FIGURES Omvang vloeroppervlakte: m², met groeimogelijkheid naar m² Energie: maximale energy efficiency dankzij hybride koeltorens in combinatie met frequentie geregelde en centrifugale koelmachines en pompen vrije koeling waarbij zoveel als mogelijk buitenlucht wordt gebruikt voor temperatuurbeheersing 5 megawatt met groeimogelijkheid naar 20 megawatt; mogelijkheid tot het plaatsen van high-density racks die een veelvoud aan vermogen kunnen opnemen van wat gangbaar is: tot 22 kw elektrisch en koelvermogen Beschikbaarheid Maastricht is het enige rekencentrum in de regio en één van de weinige in Nederland die volledig aan de TIER III-classificatie voldoet onafhankelijke dubbele noodstroomvoorzieningen en energievoorziening in een apart energiegebouw. Hierdoor kunnen energie- en koelvoorziening modulair worden uitgebreid zonder dat de gebruikers van het datacenter hiervan hinder ondervinden PAGINA 4

5 APG BRENGT DEEL IT-ARCHITECTUUR ONDER IN DATACENTER COFELY OP MAASTRICHT AIRPORT IT IS DE RUGGENGRAAT VAN EEN GOEDE PENSIOENUITVOERING De Algemene Pensioen Groep (APG) is één van de klanten die zich heeft gevestigd in het hypermoderne datacenter van Cofely op Maastricht Airport. Beide partijen sloten vorig jaar een 10-jarige overeenkomst met een contractwaarde van 20 miljoen euro. De pensioengroep heeft een belangrijk deel van haar IT-architectuur ondergebracht in het rekencentrum van Cofely. Hiermee beschikt zij over duidelijke garanties op het gebied van beschikbaarheid, flexibiliteit, het gebruik van duurzame energie en innovatieve technologie. Het datacenter van APG is verspreid over twee locaties. Eén hiervan voldeed niet langer aan de eisen. Vandaar dat de pensioengroep op zoek was naar een modern datacentrum dat voldoet aan haar behoeften, toekomstgericht is en in omvang en technologische toepassingen kan voldoen aan de vraag in de komende jaren. De pensioengroep stelt hoge eisen aan beschikbaarheid, flexibiliteit, energie en kosten. Duurzame energievoorziening en koeling zijn hierbij kritische succesfactoren. Door haar fysieke datacenter en datacenter-faciliteiten onder te brengen in het computercentrum van Cofely beschikt APG nu over twee locaties in Limburg waar sprake is van een optimale beschikbaarheid van data. IT ALS SMEEROLIE VOOR GOEDE PENSIOENUITVOERING IT is de ruggengraat van een goede uitvoering van pensioenregelingen: een complexe en servicegerichte taak waarbij gegevens snel en adequaat moeten worden verwerkt, aldus Theo Peereboom, directeur Concern Information Systems van APG. Een goed functionerende pensioenuitvoering omvat veel meer dan de registratie en verwerking van financiële gegevens van deelnemers, premie-inning en uitbetaling van pensioenen, benadrukt hij. Het internationale vermogensbeheer is sterk afhankelijk van uiterst betrouwbare IT. Zo is pensioencommunicatie sterk in opkomst: hoe beantwoord je tegen redelijke kosten vragen over pensioenen van zeer uiteenlopende klantgroepen? Hierbij bepaalt IT mede of pensioencommunicatie slaagt of faalt. APG is bovendien actief in een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wie zich bezighoudt met pensioenen moet vooruitkijken en vooruit denken, zowel in de Europese Unie als in de financiële sector signaleren we veel beweging. APG moet als Het datacenter van Cofely in Maastricht grote pensioenuitvoerder vooroplopen als we deze toekomstige ontwikkelingen steeds een stap voor willen blijven. We hebben namelijk de ambitie het goede Nederlandse pensioenstelsel in de bewegingen van internationale markten overeind te houden. 100 PROCENT GROENE ENERGIE Hierbij heeft APG maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. De dienstverlening van Cofely is energie-efficiënt en maakt gebruik van 100 procent groene energie, waardoor mogelijke milieu-effecten tot een minimum worden beperkt. Peereboom: Cofely heeft de drive haar kernactiviteiten - energy efficiency en het hiervan afgeleide datacentermanagement - voortdurend door te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat energiestromen, inclusief recycling, waar mogelijk worden hergebruikt. Het datacenter op Maastricht Airport is ook in dit opzicht state-of-the-art. PAGINA 5

6 GRENZELOZE AMBITIE OP HET GEBIED VAN ENERGIE EFFICIENTIE Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa is Cofely een belangrijke speler in de markt voor datacenters. Als Europees marktleider ontwikkelt zij intelligente en duurzame totaaloplossingen voor vooraanstaande opdrachtgevers. Van ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud. Zo sloot Cofely onlangs belangrijke overeenkomsten met verschillende toonaangevende bedrijven. IBM IBM heeft haar overeenkomst met Cofely op het terrein van Facility Management tot eind 2013 verlengd. Het Amerikaanse computerconcern, waarvan Cofely al 10 jaar partner is, gaf uitdrukking aan haar vertrouwen door de grotere verantwoordelijkheid die Cofely krijgt op nieuwe IBM-locaties in Frankrijk, België en Luxemburg, in het bijzonder op het gebied van datacenters en energy efficiency. Afhankelijk van de locatie wordt zij verantwoordelijk voor tal van diensten. Van het beheer van de technische infrastructuur en voorzieningen in gebouwen - zoals verwarming en klimaatregeling, waterbehandeling en de plaatsing van warmtepompen - tot afvalverwerking, reiniging en beveiliging. Hierdoor is IBM in staat zich te concentreren op haar kernactiviteiten en kan zij de kosten en kwaliteit van de uitbestede diensten optimaliseren. VERIZON BUSINESS VERIZON Business - een internationale telecomaanbieder - heeft het technologisch beheer en onderhoud van haar locaties in Frankrijk toevertrouwd aan Cofely. Cofely wordt verantwoordelijk voor ruim 500 locaties met een zeer verschillend karakter. Van dataen switch-centra tot autonome netwerklocaties en locaties voor klantaansluiting. In de komende drie jaar levert zij diensten met het oog op klimaatbeheersing en goed functionerende elektronische installaties, zoals schakelborden voor laagspanning, omkeerschakelingen, stroomaggregaten en branddetectiesystemen. VERIZON beschikt in totaal over m² technische ruimtes, waarvan zich m² op kritische locaties bevinden. NATIXIS Ook sloot Cofely een overeenkomst met de Franse financiering- en investeringsbank NATIXIS voor het multi-technische onderhoud van twee datacenters. Deze twee IT-locaties - VEGA en SIRIUS - moeten voorzien in een hoge beschikbaarheid en worden op basis van de laatste milieu-inzichten gebouwd. Het project kent drie belangrijke pijlers: energie, het optimaal benutten van de bodem en IT-beheer. Op de VEGA- en SIRIUS-locaties - die per locatie een oppervlakte van ruim m² tellen - levert Cofely talrijke diensten, waaronder verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing, het leveren van krachtstroom, de installatie van generatoren, omkeerschakeling en leidingen. Ook ziet zij er op toe dat de temperatuurregeling in de computerzalen op het vereiste niveau blijft, zonder stroomonderbrekingen. Het gaat om vier computerzalen van 750 m² per locatie, 16 koelaggregaten van 1 MW en 8 no breakinstallaties van kva per locatie. Het huidige vermogen van 1,5 kw/m² wordt in de toekomst verhoogd naar 2 kw/m². Het contract heeft een loopduur van twee jaar. VOOR MEER INFORMATIE: COFELY NEDERLAND Leen Geschiere Manager Corporate Communicatie Kosterijland 50, 3981 AJ Bunnik Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) PAGINA 6

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie

Tot 70.000 euro besparen op energie. betere samenwerking it en facilitaire dienst

Tot 70.000 euro besparen op energie. betere samenwerking it en facilitaire dienst betere samenwerking it en facilitaire dienst Tot 70.000 euro besparen op energie dcw april 2011 in samenwerking met: 3 advancing information transport systems Faster, better, worldwide Rittal The System

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

NEN EN-50174 schept orde in de netwerkwereld. Reis naar de cloud begint bij het datacenternetwerk

NEN EN-50174 schept orde in de netwerkwereld. Reis naar de cloud begint bij het datacenternetwerk In samenwerkingen met datacenterworks februari 2010 praktijk Groenste datacenter verrijst in Steenwijk bekabeling NEN EN-50174 schept orde in de netwerkwereld management Reis naar de cloud begint bij het

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 3 Datacenter AMS-5 van Telecity Group 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K 5 REALITY CHECK redactioneel Arnoud van Gemeren Ferry Waterkamp Eén pot nat Visies, trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline datacenterworks februari 2009 statische elektriciteit Sluipmoordenaar in het datacenter management Belang monitoring in datacenters onderschat gebouwtechniek Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling

Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling Haalbaarheidsonderzoek Milieukeur Datacenterkoeling EINDRAPPORT CREM-project nr. 10.E45 Marcel van Westerhoven (uitvoering) Drs. Victor de Lange (projectleiding) Amsterdam, 23 juni 2010 CREM BV Spuistraat

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie

Juni 2011. Duurzaamheid als intrinsieke drive. MVO en stakeholdersbelangen. Carbon footprint-reductie Juni 2011 Duurzaamheid als intrinsieke drive MVO en stakeholdersbelangen Carbon footprint-reductie Van waterstof tot energie Afvalstromen gebruiken als energiebron Inhoud 4 Imtech s MVO-beleid: Duurzaamheid

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie

Binnen vijftien minuten operationeel in de cloud. Rekencentrum verwarmt stadhuis Amsterdam. Auditing van een datacenter. techniek. energievoorziening

Binnen vijftien minuten operationeel in de cloud. Rekencentrum verwarmt stadhuis Amsterdam. Auditing van een datacenter. techniek. energievoorziening In samenwerkingen met datacenterworks januari 2010 techniek Binnen vijftien minuten operationeel in de cloud energievoorziening Rekencentrum verwarmt stadhuis Amsterdam management Auditing van een datacenter

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility

Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility Management White Paper Cloud Computing De industrialisatie van ICT: computerkracht als utility In samenwerking met: 2010 EMC Nederland, Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center

Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center datacenter infrastructure management: Is de tijd rijp voor datacentrumintegratie? CPIM: van datacenter naar value center dcw juli 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped thema cloud computing Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped dcw november 2010 in samenwerking met: advancing information transport systems Nieuw: ICTroom Flex

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie