Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release Handleiding systeembeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer"

Transcriptie

1 Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release Handleiding systeembeheer Release Mei 2007 Uitgave 2

2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te zorgen dat de informatie in dit document bij het ter perse gaan volledig en accuraat was, maar wijst desalniettemin elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten af. Eventuele wijzigingen en correcties kunnen in toekomstige uitgaven van dit document worden verwerkt. Raadpleeg het volledige document Avaya Legal Page for Software Documentation (documentnummer ) voor uitvoerige wettelijke informatie. U kunt dit document raadplegen door naar de website te gaan en het documentnummer in het zoekvak te typen. Afwijzing van aansprakelijkheid voor documentatie Avaya Inc. wijst elke aansprakelijkheid af voor gegevens die niet uitdrukkelijk door toedoen van Avaya in de oorspronkelijk gepubliceerde versie van deze documentatie worden gewijzigd, toegevoegd, of verwijderd. Klant en/of Eindgebruiker verbinden zich ertoe Avaya, diens lasthebbers, ge(vol)machtigden, ondergeschikten, medewerkers, werknemers en personeelsleden schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, aanspraken, rechtszaken, rechtsgedingen, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken en vonnissen welke hun oorsprong vinden in of verband houden met gegevens die naderhand worden gewijzigd in, toegevoegd aan of verwijderd uit deze documentatie voor zover en in de mate dat deze bewerkingen door de Klant of Eindgebruiker worden uitgevoerd. Afwijzing van aansprakelijkheid voor koppelingen Avaya Inc. wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud of betrouwbaarheid van gekoppelde websites waarnaar elders in deze documentatie wordt verwezen. Avaya verleent niet noodzakelijkerwijs goedkeuring aan de producten, diensten of informatie welke op deze gekoppelde sites worden beschreven of aangeboden. Wij verlenen geen garantie dat deze koppelingen te allen tijde functioneren en wij hebben controle noch zeggenschap over de beschikbaarheid van de gekoppelde pagina s. Garantie Avaya Inc. verleent een beperkte garantie op dit product. Raadpleeg uw verkoopovereenkomst voor meer informatie over de draagwijdte van de beperkte garantie. De standaardgarantiebepalingen van Avaya en nadere ondersteuningsinformatie voor dit product, zolang dit onder de garantie valt, zijn terug te vinden op de volgende website: Auteursrecht Tenzij elders uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, wordt dit Product beschermd door het auteursrecht of door andere wet- en regelgeving tot bescherming van eigendomsrechten. Onrechtmatige verveelvoudiging, overdracht en/of onrechtmatig gebruik is verboden en strafbaar, en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden. Productondersteuning van Avaya Avaya stelt een telefonische helpdesk beschikbaar waar u problemen kunt melden of vragen over uw product kunt stellen. Het telefoonnummer van deze helpdesk is in de Verenigde Staten. De telefoonnummers van de helpdesk voor andere landen vindt u op de website van Avaya: Softwarelicentie DOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN OF TE INSTALLEREN, GEEFT DE EINDGEBRUIKER TE KENNEN IN TE STEMMEN MET DE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN EN MET DE ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN DIE GEPUBLICEERD ZIJN OP DE WEBSITE VAN AVAYA ( GENERAL LICENSE TERMS = ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN ). INDIEN U NIET ERMEE AKKOORD GAAT AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, DIENT U HET (DE) PRODUCT(EN) BINNEN TIEN (10) DAGEN NA LEVERING TERUG TE BRENGEN NAAR HET VERKOOPPUNT. U ONTVANGT DAN EEN TEGOEDBON OF KRIJGT HET AANKOOPBEDRAG TERUGBETAALD. Avaya verleent de Eindgebruiker een licentie binnen de draagwijdte van de hieronder beschreven licentietypen. Het toepasselijke aantal licenties en capaciteitseenheden waarvoor de licentie wordt verleend is gelijk aan één (1), tenzij een ander aantal licenties of capaciteitseenheden is opgegeven in de documentatie of andere materialen welke de Eindgebruiker ter beschikking staan. Voor alles wat deze softwarelicentie aangaat, hebben de volgende woorden die met een hoofdletter beginnen de betekenis die erna is vermeld: Designated Processor ( Aangewezen processor ) is te verstaan als één enkel onafhankelijk functionerend (standalone) computersysteem. Software is te verstaan als de computerprogramma's in objectcode die aanvankelijk door Avaya in licentie zijn gegeven en die uiteindelijk door de Eindgebruiker worden gebruikt, hetzij als onafhankelijk functionerende (standalone) Producten, hetzij vooraf geïnstalleerd op hardware. "Product(en)" is te verstaan als de combinatie van Hardware en Software, daaronder mede inbegrepen de Avaya one-x Quick Edition-productlijn. Licentietype(n): (a) Licentie voor aangewezen systemen (DS Designated System(s)). Het is de Eindgebruiker toegestaan elk exemplaar van de Software op slechts één Aangewezen processor te installeren en te gebruiken, tenzij een ander aantal Aangewezen processors is vermeld in de documentatie of andere materialen welke de Eindgebruiker beschikbaar zijn gesteld. Avaya heeft het recht te eisen dat de Aangewezen processor(s) geïdentificeerd wordt (worden) door het type, het serienummer, de featuresleutel, de locatie of andere specifieke aanduiding, of dat de Eindgebruiker deze gegevens elektronisch beschikbaar stelt aan Avaya op een door Avaya uitdrukkelijk voor dit doeleinde vastgestelde wijze. (b) Shrinkwrap-licentie (SR). Met betrekking tot Software die onderdelen bevat afkomstig van andere leveranciers ( derden ), is het de Eindgebruiker toegestaan de Software te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de shrinkwrap - of clickwrap -licentie die met de Software wordt geleverd of die daarop van toepassing is ( Shrinkwrap-licentie ). De Eindgebruiker kan de tekst van de Shrinkwrap-licentie op aanvraag verkrijgen bij Avaya. Componenten van derden Bepaalde softwareprogramma's of daarmee samenhangende, in het Product opgenomen onderdelen kunnen software bevatten die wordt gedistribueerd krachtens overeenkomsten van derden ( Third Party Components = Componenten van derden ) waarin voorwaarden staan die het gebruik van bepaalde onderdelen van het Product uitbreiden dan wel beperken ( Third Party Terms = Voorwaarden van derden ). Informatie over Componenten van derden en de daarop toepasselijke Voorwaarden van derden kunnen geraadpleegd worden op de website van Avaya: Het uitvoerbare installatieprogramma dat in het hoofdstuk "Telefoonsoftware upgraden" is beschreven gebruikt het nullsoft scriptbare installatiesysteem (nsis.sourceforge.net) van Nullsoft, Inc.

3 Inhoud Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Inleiding Documentatielijst Systeemfuncties en -opties Info over de Multisite Provisioning Tool Downloaden en installeren van de Multisite Provisioning Tool Standaardnetwerkconfiguraties Sleutelbegrippen voor netwerkdiensten Prestatieaanbevelingen Analoge gateway toevoegen Ondersteuning van telecommuters SIP(VoIP)-interoperabiliteit Netwerkuitbreiding Hoofdstuk 2: Het systeem configureren Overzicht van de installatie Systeemopties oproepen Beheerderswachtwoord wijzigen Apparaatbeheer Details apparaat Details instellen Wachtwoord opnieuw instellen Netwerkinstellingen Optionele functies Details van de gateway (G10/G11) Lijninstellingen Wachtmuziek Netwerkinstellingen Geavanceerde instellingen Details A10 analoge telefoonadapter (ATA) Details G20 BRI-gateway Software-upgrade Reservekopie maken en terugzetten Systeemconfiguratiegegevens Configuratiegegevens telefoon Zakelijk telefoonboek Een vermelding toevoegen Een vermelding verwijderen Groepsdetails Groepsleden Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

4 Inhoud Doorschakelen binnen groep Kiesregels binnen groep Details Auto-attendant Aangepaste begroetingen opnemen Aangepaste begroetingen selecteren - omschakelen op Auto-attendant (nachtdienst) Configuraties van Auto-attendant bewerken Aangepaste configuratie van Auto-attendant maken Configuratie van Auto-attendant verwijderen Toestel Telecommuter toevoegen Extern nummer SIP-identiteit Algemene kiesregels Toepassingen SMTP Voic per doorsturen Oproepdetails registreren Kiesconfiguratie Kiesschema Regels voor kiezen Operator aangewezen operatornummer opgeven Serviceprovider Vereiste serviceproviderinformatie SIP-interoperabiliteit Oproep naar een SIP-netwerk plaatsen Uw configuratie plannen Geval A: Externe inkomende oproepen worden beantwoord door een telefoniste Geval B: Iedereen heeft een directe lijn (doorkieslijn) Geval C: Inkomende oproepen worden naar een groep gerouteerd Geval D: Inkomende oproepen worden verwerkt door de functie Auto-attendant SIP-proxy SIP-proxyconfiguratie SIP-proxy-identiteiten Gemachtigde SIP-proxygebruikers Beveiliging Algemeen Wachtwoordregels Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

5 Inhoud Autorisatiecodes Beheerderswachtwoord Lokalisatie Systeemtaalinstellingen Systeemregio-instellingen Conferentietoon Taalpakketten Systeemtijd en -datum Netwerkdiensten Instellingen voor geluidsbandbreedte aanpassen VLAN-instellingen aanpassen Hoofdstuk 3: Probleemoplossing Basisprocedures voor het oplossen van problemen met telefoons Systeemproblemen oplossen IP-adressen Statisch IP-adres toewijzen Contact opnemen met de technische ondersteuning Bijlage A: Webgebaseerde gebruikersopties Inleiding Aanmelden Afmelden Wachtwoord wijzigen Introductiepagina Logboeken beller Terminalinstellingen Telecommuter Gebruikersopties Reservekopie maken en terugzetten Bijlage B: Menu's, registratie oproepdetails (CDR), specificaties Telefoonopties Systeemopties Velden in registratie oproepgegevens (CDR) Voorbeeld van CDR IP-spraakbandbreedte IP-poortgebruik Bijlage C: G20 ISDN BRI-gateway Inleiding Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

6 Inhoud Hardwarekenmerken Voorpaneel Achterpaneel Conformiteit Technische specificaties Bijlage D: A10 analoge telefoonadapter Inleiding Hardwarekenmerken Voorpaneel Achterpaneel Conformiteit Technische specificaties FXS bijkomende services Gesprek in de wacht Oproepen doorverbinden Oproep doorschakelen Wachtende oproep Een tweede oproep plaatsen met de eerste oproep in de wacht Index Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

7 Hoofdstuk 1:Technisch overzicht Inleiding In deze handleiding vindt u instructies voor het beheren van alle Avaya one-x Quick Edition IP-telefoons en gateways waaruit het one-x Quick Edition-netwerk bestaat. Het beheer van deze apparaten vergt niet de technische vakkennis van een klassieke systeembeheerder of ICT-deskundige. Toch verdient het aanbeveling een verantwoordelijke persoon aan te wijzen die toezicht houdt op de geavanceerde, systeemomvattende functies die in deze handleiding aan bod komen. Symboolconventies Tip: Hierna volgt extra informatie over een onderwerp. Tip: Dit symbool benadrukt de voordelen en functionele voorzieningen van het product of wijst u op alternatieve methoden die u kunnen helpen efficiënter te werken. LET OP!! LET OP!: Dit symbool vestigt uw aandacht op situaties die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor software of die kunnen leiden tot gegevensverlies of onderbreking van een dienst. Typografische conventies Conventie Document Sectie Cursief Systeemopties Beschrijving Onderstreepte tekst verwijst naar een hoofdstuk, sectie of onderverdeling van dit document met aanvullende informatie over een onderwerp. Tekst tussen aanhalingstekens verwijst naar een specifiek hoofdstuk of een specifieke sectie in een ander document. Cursieve tekst verwijst naar de titel van een ander document. Vet gedrukte woorden verwijzen letterlijk naar onderdelen van de gebruikersinterfaces. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

8 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht one-x Quick Edition Documentatie Het Avaya one-x Quick Edition-product en de bijbehorende documentatie kan online worden geraadpleegd op het volgende URL-adres: Belangrijkste functies en voordelen In elke telefoon is Avaya one-x Quick Edition-software geïntegreerd. Het systeem is zelfconfigurerend en gebruikt standaard waarden. Alle telefoons die met hetzelfde netwerk zijn verbonden, nemen automatisch deel aan verkeersroutering, oproepverwerking en andere netwerkgerelateerde processen. Een one-x Quick Edition-netwerk kan als optie worden uitgerust met een gateway om toegang te krijgen tot traditionele telefoniesystemen. Elke telefoon heeft eigen software en back-upgegevens van het systeem. Als een telefoon uitvalt, blijven de andere telefoons gewoon doorwerken, wat de nodige garanties levert qua continuïteit in de bedrijfsvoering en ingesloten voorzieningen voor overname in geval van fouten ( failover ). Avaya one-x Quick Edition is ideaal geschikt voor kantoren met twee tot tien gebruikers en is uitbreidbaar tot 20 gebruikers. Het installeren gaat even eenvoudig als het aansluiten van de telefoons op het bestaande bedrijfs-lan (Local Area Network). Via op SIP gebaseerde, peer-to-peer (P2P) discovery-protocollen sporen de telefoons elkaar op, bouwen ze een netwerk op en wijzen ze toestelnummers aan zichzelf toe, stellen ze een Zakelijk telefoonboek samen en wordt het systeem automatisch geconfigureerd. Daarna communiceren de telefoons met elkaar binnen hun eigen particuliere netwerk. Oproepen tussen het particuliere netwerk en de buitenwereld worden tot stand gebracht via een thin-trunk interface (analoge gateway) naar het openbare telefoonnet (PSTN, Public Switched Telephone Network), via een ISDN BRI-gateway, of via een directe of internetverbinding via SIP naar een VoIP(Voice over IP)-serviceprovider. Telefoonfuncties Avaya one-x Quick Edition biedt de meest gebruikte telefonietoepassingen, zodat ook de kleinste kantoren efficiënter kunnen gaan werken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Avaya one-x Quick Edition-telefoon (documentnummer ) om u vertrouwd te maken met het gebruik van de functies. Documentatielijst Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition Gebruikershandleiding Avaya one-x Quick Edition-telefoon Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon Snelzoekgids Avaya one-x Quick Edition 46xx SW IP-telefoon 8 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

9 Systeemfuncties en -opties Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI Gateway, A10-telefoonadapter Help Avaya one-x Quick Edition Multisite Provisioning Tool Systeemfuncties en -opties U kunt systeemfuncties oproepen en configureren via een willekeurige telefoon of een webgebaseerde configuratie-interface om het volledige one-x Quick Edition-netwerk te operationaliseren. Systeemwijzigingen en -updates worden aan alle telefoons en gateways in het netwerk doorgegeven. Ook de gateway-instellingen kunt u via de systeemopties oproepen. Raadpleeg voor het configureren van een G10-gateway Installatiehandleiding Avaya one-x Quick Edition G10 PSTN-gateway(documentnummer ). Info over de Multisite Provisioning Tool Met de Multisite Provisioning Tool (MPT) kunt u gelijktijdig één of meer one-x Quick Edition-netwerken configureren vanaf één centrale locatie. U kunt elk afzonderlijke one-x Quick Edition-netwerk, een subset van geselecteerde netwerken of alle netwerken in de database van de Multisite Provisioning Tool tegelijk configureren. Downloaden en installeren van de Multisite Provisioning Tool U kunt de MPT-software gratis downloaden van de website voor technische ondersteuning van Avaya op het volgende adres: Klik op de koppeling naar "Download Center" om de software te downloaden. U kunt ook de cd-rom kopen waarop u naast de MPT ook de software, de wizard Taal en documentatie vindt. Meer informatie vindt u in Help voor Avaya one-x Quick Edition Multisite Provisioning Tool (documentnummer ). Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

10 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Standaardnetwerkconfiguraties Figuur 6 op pagina 113 en Figuur 9 op pagina 121 geven een overzicht van standaard LAN-configuraties. Een standaard LAN-configuratie bestaat uit een door de klant opgezet 10/ 100Base-T Ethernet/Fast Ethernet LAN met wandaansluitpunten of ethernet-switches, waarmee uw telefoons worden verbonden. Verder kunt u de beheerderscomputer met het subnetwerk verbinden om via het web toegang te krijgen tot gebruikersspecifieke en systeemomvattende instellingen. Uw one-x Quick Edition-netwerk moet met een gateway zijn uitgerust om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet (PSTN) via de door de telefoonserviceprovider geleverde PSTN-lijnen. U beschikt over verschillende manieren om telefoons met het lokale ethernet-netwerk (LAN) te verbinden: directe LAN-verbinding de telefoon wordt aangesloten via een wandaansluitpunt of ethernet-switch gedeelde verbinding met een computer de telefoon deelt de ethernet LAN-verbinding met de computer Idealiter worden de telefoons van stroom voorzien door ze via de meegeleverde Cat5 modulaire snoeren te verbinden met voor 802.3af PoE geschikte ethernetwandaansluitpunten. U kunt de telefoon ook aansluiten tussen een computer en het ethernet-lan de telefoon en de computer delen de LAN-verbinding. Sleutelbegrippen voor netwerkdiensten Sluit de telefoons aan op hetzelfde IP-netwerksegment, ongeacht of u een nieuw netwerk maakt of telefoons aan een bestaand IP-subnetwerk toevoegt. Voor een complex netwerk betekent dit het volgende: De IP-adressen van alle telefoons en PSTN-gateways moeten tot dezelfde netwerkadresruimte behoren. Avaya one-x Quick Edition-apparaten wijzen automatisch Zeroconf IP-adressen (zie de opmerking hieronder) binnen dezelfde netwerkadresruimte aan zichzelf toe als geen DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)-serverhost in het LAN is opgenomen. Voordat ze IP-adressen aan zichzelf toewijzen, proberen Avaya one-x Quick Edition-apparaten een IP-adres te krijgen van een DHCP-server. Iedere keer als ze met een ethernet-lan worden verbonden, wijzen Avaya one-x Quick Edition-apparaten zichze;f een IP-adres toe. Statische IP-adressen kunnen aan de apparaten worden toegewezen. 10 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

11 Standaardnetwerkconfiguraties Virtuele LAN s (VLAN s) kunnen op een ethernet-switch worden gedefinieerd. Als uw netwerk VLAN's heeft, dient u alle one-x Quick Edition-apparaten die met elkaar moeten communiceren in dezelfde VLAN te plaatsen. Wilt u meerdere one-x Quick Edition-netwerken in hetzelfde IP-subnetwerk implementeren, dan moet u de LAN-beheerder vragen het vereiste aantal VLAN s op de ethernet-switch te configureren, en aan elk VLAN één enkel one-x Quick Edition-netwerk toewijzen. Zero Configuration Networking (Zeroconf), gebaseerd op de RFC3927-standaard, is een serie technieken waarmee automatisch een bruikbaar IP-netwerk wordt gecreëerd zonder configuratie of speciale servers. Prestatieaanbevelingen Voor optimale prestaties dient u de volgende operationele richtlijnen in acht te nemen: Zorg voor ethernetbekabeling van het type RJ-45 categorie 5 (Cat5) of beter (bijvoorbeeld Cat5e) om apparatuur zoals PSTN-gateways op het LAN aan te sluiten. Als de netwerkapparatuur voor spraakoverdracht geschikt is voor full-duplex transmissie, selecteer dan full-duplex in plaats van half-duplex transmissie. Met full-duplex apparaten kunnen bellers aan beide uiteinden van de verbinding tegelijk spreken. Door vertraging, jitter en pakketverlies bij spraakoverdracht kunnen de kwaliteit van het one-x Quick Edition-systeem negatief beïnvloeden. Voor een optimale spraakkwaliteit dient u end-to-end vertraging, jitter, en pakketverliezen in het netwerk binnen de volgende grenswaarden te houden: - Minder dan 1% pakketverliezen - Minder dan 20 ms jitter - Minder dan 50 ms end-to-end vertraging - Minder dan 100 ms ping-vertraging Sluit een netwerkserver-pc (bijvoorbeeld een webserver, bestandsserver, of databaseserver) of een netwerkprinter niet aan op de pc-poort van een telefoon. Avaya one-x Quick Edition-apparaten implementeren QoS (Quality of Service) op TCP/ IP-layer 2 (OSI-referentiemodel). Zie Prioriteitstagging activeren (QoS) op pagina 83 voor meer informatie. Als de verkeersbelasting in uw netwerk leidt tot verminderde prestaties in het one-x Quick Edition-systeem, moet u overwegen QoS in het netwerk te activeren. Multicast IP-verkeer moet in het LAN worden toegestaan. Het standaard multicastadres dat de A10/G20 gebruikt, is ; de rest van het one-x Quick Edition-systeem gebruikt Dit is een adres met een beperkte draagwijdte dat niet over het openbare netwerk (internet) kan worden gerouteerd. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

12 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Het one-x Quick Edition-systeem biedt ondersteuning aan IGMP v2. IGMP-snooping wordt standaard ondersteund door een aantal higher-end Layer 2-switches. Als de one-x Quick Edition-apparaten waaruit het netwerk bestaat niet met elkaar kunnen communiceren, kunt u dit probleem verhelpen door IGMP-snooping op de switch uit te schakelen voor zover de switch een IGMP-querier nodig heeft in het netwerk terwijl geen IGMP-querier beschikbaar is. Als one-x Quick Edition-apparaten worden aangesloten op een switch waarop het Spanning Tree Protocol (STP) wordt uitgevoerd, moet u de verbindingen van de one-x Quick Edition-switch configureren met Portfast (ook spantree start-forwarding genoemd op een Cisco 1900XL). Portfast activeert de switch direct na het inschakelen in de status Doorzenden. Analoge gateway toevoegen Analoge gateway Elke analoge gateway heeft vier FXO(Foreign Exchange Office)-poorten die one-x Quick Edition-netwerken toegang geven tot het openbare telefoonnet (Public Switched Telephone Network of PSTN) via PSTN-lijnen die door de telefoonserviceprovider worden beheerd. Hoe u een analoge gateway installeert, wordt uitgelegd in de Installatiehandleiding Avaya one-x Quick Edition G10 PSTN-gateway (documentnummer ) of Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI-gateway, A10-telefoonadapter (documentnummer ). ISDN BRI-gateway De G20 ISDN BRI-gateway ondersteunt twee VoIP-oproepen op twee ISDN BRI-poorten. Met deze gateway kunt u in uw one-x Quick Edition-netwerk gebruikmaken van internettelefonie op bestaande ISDN-telefoons voor spraak- en dataconnectiviteit in een SoHo (Single office/home office)-omgeving en in bedrijfsvestigingen (filialen). Voor de installatie van een BRI-gateway raadpleegt u Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI-gateway, A10-telefoonadapter (documentnummer ). Ondersteuning van telecommuters Met de telecommutertoepassing kan een werknemer op een externe kantoorlocatie een telefoon aansluiten op een snelle internetverbinding om het Zakelijk telefoonboek te raadplegen en gebruik te maken van de meeste andere functies en diensten die beschikbaar zijn voor iedereen die met het one-x Quick Edition-systeem werkt. 12 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

13 Standaardnetwerkconfiguraties Om veilig verbinding te maken met het one-x Quick Edition-netwerk vanaf een externe kantoorlocatie, dient de gebruiker zelf een virtueel particulier netwerk (VPN) op te zetten. In het gedeelte Telecommuter toevoegen op pagina 51 wordt uitgelegd hoe u de telecommuterfunctie configureert en gebruikt. Figuur 1: Telecommuten over internet (VPN) Figuur 2: Telecommuten over een private WAN Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

14 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht SIP(VoIP)-interoperabiliteit De functie SIP (Session Initiation Protocol)-serviceprovider biedt ondersteuning aan interoperabiliteit met gecertificeerde op SIP gebaseerde (VoIP) serviceprovidernetwerken, en met de Avaya CM (Communication Manager)-gateway en SES (SIP Enablement Services)-server. Zo kan een CM S8300-mediaserver die op een G700-mediagateway is geïnstalleerd, SES- en/of basisservertoepassingen uitvoeren. Om ondersteuning te bieden aan SIP-interoperabiliteit kunt u de telefoons in uw one-x Quick Edition-netwerk direct verbinden met het serviceprovidernetwerk, of via een NAT(Network Address Translation)-apparaat zoals een VoIP-gateway of -router. Zie Serviceprovider op pagina 63 voor meer informatie. In Figuur 3 ziet u de standaardconfiguratie van een SIP-serviceprovider. Het SIP-netwerk van de serviceprovider levert een gateway naar internet, een SIP-proxy- en registratieserver, en een Session Border Controller (SBC). Figuur 3: Configuratie van SIP-serviceprovider Local Area Network Internet (VoIP) Firewall (NAT) Administration Session Border Controller (Optional) Service Provider SIP Network PSTN PSTN Gateway Proxy and Registration Server cytbsrvp LAO Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

15 Standaardnetwerkconfiguraties Netwerkuitbreiding In een klein kantoor staat één enkel netwerk ten dienste van de lokale gebruikersgemeenschap. Gebruikers hebben telefoons en kunnen elkaar opbellen door een toestelnummer uit het Zakelijk telefoonboek te kiezen. Via één of meer PSTN-gateways kunnen PSTN-lijnen in het netwerk worden aangesloten. Om externe oproepen naar het openbare telefoonnet (PSTN) te maken, moeten gebruikers vóór het externe nummer het kengetal kiezen. Externe oproepen worden gerouteerd via de trunks van de PSTN-serviceprovider (PSTN-lijnen). Oproepen van en naar een SIP (VoIP)-netwerk worden ondersteund dankzij de SIP-interoperabiliteit. Om externe oproepen naar een SIP-netwerk te maken, moeten gebruikers vóór het nummer het kengetal kiezen. Externe oproepen worden gerouteerd via een SIP-serviceprovidernetwerk (internet). Tip: Tip: Raadpleeg Kiesschema op pagina 59 voor uw kengetal. Het verdient aanbeveling per subnet hoogstens 20 telefoons en PSTN-gateways te plannen. Zo kunt u het kwaliteitsniveau van de service optimaal houden zonder de netwerkprestaties te moeten uitbreiden. Voor meer dan 20 apparaten kunnen complexere telefonietoepassingen vereist zijn. Tip: Tip: Als u meer dan 20 apparaten in het netwerk wilt opnemen, is het raadzaam uw netwerk eerst te laten screenen. Hierbij kan het aangewezen zijn een migratie naar Avaya IP Office en/of Avaya Communication Manager te overwegen. De Avaya Intelligent Communications-productlijn helpt bedrijven te migreren van klassieke telefonie naar IP, SIP, mobiele platforms, webgebaseerde services, en meer geavanceerde architecturen. Avaya Professional Services kan u de nodige assistentie bieden om deze migratie in goede banen te leiden. Als de gebruikersgemeenschap lage toepassingseisen stelt, kunt u overwegen meer dan 20 apparaten in één enkel one-x Quick Edition-netwerk op te nemen. De configuratie en capaciteit van uw LAN kan echter praktische beperkingen opleggen als het aantal apparaten in het netwerk groter is dan aanbevolen. Dat kan ten koste gaan van het kwaliteitsniveau van de service (Quality of Service of QoS). Op de website voor technische ondersteuning van Avaya vindt u één centrale beheersinterface, de Multisite Provisioning Tool: hiermee kunt u een groot aantal afzonderlijke one-x Quick Edition-netwerken eenvoudiger configureren. Zo kunt u bijvoorbeeld de Multisite Provisioning Tool gebruiken om een upgrade uit te voeren van de software op de apparaten van één of meer one-x Quick Edition-netwerken. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

16 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht 16 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

17 Hoofdstuk 2:Het systeem configureren Overzicht van de installatie 1. Registreer uw systeem op de website voor registratie https://www.avaya.com/ quickregistration. 2. Verbind de eerste Quick Edition-telefoon met het LAN. 3. Kies een systeemtaal. 4. Voer een sitenaam voor het netwerk in. 5. Voer een beheerderswachtwoord in en bevestig dit. 6. Voer een gebruikersnaam voor de telefoon in. 7. Verbind aanvullende apparaten met het LAN. Systeemopties oproepen Als u systeemopties wilt oproepen via de webgebaseerde beheersinterface, moet een computer met een webbrowser zijn aangesloten binnen dezelfde netwerkadresruimte als uw telefoons. Tip: LET OP!! Tip: Om de opties voor een bepaalde telefoon in een webbrowser op te roepen raadpleegt u Webgebaseerde gebruikersopties op pagina 99. In de Systeemopties op pagina 106 vindt u een lijst met systeemopties die u met de gebruikersinterface van de telefoon of via het web kunt configureren. LET OP!: Wachtwoordbeveiliging verhindert dat onbevoegde gebruikers systeemopties wijzigen. Als u de beheerder van systeemomvattende opties bent, moet u een wachtwoord instellen dat alleen door uzelf is gekend. Opties oproepen met de webgebaseerde beheersinterface Als u wilt aanmelden bij de webgebaseerde interface Systeemopties, typt u het IP-adres van een willekeurige telefoon in het Zakelijk telefoonboek als URL (Uniform Resource Locator)-adres in de webbrowser. Als u het IP-adres van een telefoon wilt weergeven, drukt u op het hekje (#) en daarna op de knop PAGE RIGHT ( ). Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

18 Hoofdstuk 2: Het systeem configureren Het wachtwoord dat u invoert om aan te melden, wordt gecodeerd voor de informatie naar het systeem wordt verzonden. In het gedeelte Beveiliging op pagina 75 vindt u meer informatie over protocollen en beveiliging. 1. Start de webbrowser op de computer. 2. Typ in het veld Adres het IP-adres van een telefoon (bijvoorbeeld https:// ). Als u de beveiligingswaarschuwing niet hebt uitgeschakeld, verschijnt een bericht: 3. Klik op OK. Als u het zelf-ondertekende beveiligingscertificaat niet op de computer hebt geïnstalleerd, verschijnt een beveiligingswaarschuwing. 4. Voer één van de volgende acties uit: Klik op Ja om door te gaan zonder het beveiligingscertificaat te installeren. Klik op Certificaat weergeven als u het beveiligingscertificaat wilt installeren. Wacht tot het dialoogvenster Certificaat wordt geopend. Klik daarna op Certificaat installeren en volg de aanwijzingen op het scherm. 5. Klik op Systeemopties in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster. 6. Typ het beheerderswachtwoord in het veld Wachtwoord. Dit wachtwoord moet worden ingesteld als de eerste telefoon op het subnet wordt geïnstalleerd. 7. Klik op Aanmelden. De pagina Systeemopties, Apparaatbeheer wordt weergegeven. In de navigatiebalk links op het scherm vindt u koppelingen naar extra pagina s. Klik op een item in het menu Systeemopties om systeemomvattende instellingen weer te geven en te bewerken. Het menu Systeemopties openen met de knoppen op de telefoon U kunt het menu Systeemopties openen met de knop OPTIONS ( ) op elke telefoon. 1. Druk op de knop OPTIONS ( ) rechts onder het telefoondisplay. 2. Selecteer Opties in het hoofdmenu, of druk op de aangeduide toets op het numerieke toetsenblok. 3. Selecteer Systeemopties in het menu Opties, of druk op de aangeduide toets op het numerieke toetsenblok. 4. Voer het wachtwoord in dat u bij het opstarten hebt ingesteld. 5. Druk op de softkey Klaar. Het menu Systeemopties wordt geopend. Tip: Tip: Als u opties wilt weergeven die op de volgende of vorige schermen van het telefoondisplay staan, drukt u op de knop PAGE RIGHT of PAGE LEFT ( ). Accountvergrendeling na mislukte aanmeldpogingen Twee instellingen hebben invloed op het aanmelden van een telefoongebruiker: 18 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

19 Overzicht van de installatie 1. Vertragingstijd bij aanmelding na drie mislukte pogingen: na elke drie mislukte aanmeldpogingen vertraagt deze instelling de volgende poging (standaard 60 seconden). 2. Aantal pogingen vóór accountvergrendeling: het totale aantal mislukte pogingen dat een gebruiker mag doen voor de toegang permanent wordt ontzegd (standaard 0). De systeembeheerder moet de account van de gebruiker resetten. Tip: U Tip: vindt meer informatie in Beveiliging op pagina 75. Beheerderswachtwoord wijzigen Het wachtwoord om toegang te krijgen tot systeemopties moet minstens vier cijfers bevatten met een maximum van 32 cijfers (standaard is 6 cijfers). U kunt het wachtwoord zo vaak wijzigen als nodig is om te verhinderen dat onbevoegden toegang tot het systeem krijgen. U kunt de complexiteit van de wachtwoorden wijzigen, de vereisten voor het verloop en de frequentie van wachtwoordwijzingen, enz. Zie het gedeelte Beveiliging op pagina 75 voor meer informatie. Beheerderswachtwoord wijzigen met een webbrowser 1. Open de webpagina Systeemopties. 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Systeemopties op Beheerderswachtwoord wijzigen. 3. Typ het huidige wachtwoord in het veld Huidig wachtwoord. 4. Typ het nieuwe wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. 5. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld Wachtwoord bevestigen. 6. Klik op Verzenden. Het dialoogvenster Beveiliging wordt geopend. In Beveiliging op pagina 75 vindt u beschrijvingen van de Wachtwoordregels. LET OP!! LET OP!: Als u het beheerderswachtwoord vergeet, dient u contact op te nemen met een medewerker van de technische ondersteuning om het wachtwoord opnieuw in te laten stellen. Beheerderswachtwoord wijzigen met een Quick Edition IP-telefoon 1. Druk op de knop OPTIONS ( ) rechts onder het display. 2. Selecteer Opties in het hoofdmenu. 3. Selecteer Systeemopties in het menu Opties en meld u aan. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

20 Hoofdstuk 2: Het systeem configureren 4. Selecteer Wachtwoord wijzigen in het menu Systeemopties. 5. Voer het nieuwe wachtwoord in. Zie het gedeelte Beveiliging op pagina 75 voor meer informatie. 6. Druk op de softkey Volg. 7. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in als u daarom gevraagd wordt, en klik daarna op Volg. 8. Voer het oude wachtwoord in als u daarom gevraagd wordt, en klik daarna op Volg. 9. Druk op de softkey OK. Nieuw wachtwoord instellen met een Quick Edition IP-telefoon als het oude wachtwoord verloopt 1. Selecteer Systeemopties in het menu Opties en meld u aan. U krijgt een melding dat het wachtwoord verloopt en u wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen. 2. Druk op de softkey OK. 3. Typ het nieuwe wachtwoord en druk op de softkey Volg. 4. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals om dit te bevestigen, en druk daarna op de softkey Volg. 5. Typ het nieuwe wachtwoord en druk op de softkey Volg. 6. Druk op de softkey OK. 7. Druk op de knop PHONE/EXIT ( ). Apparaatbeheer Alle fysieke apparaten waaruit het Quick Edition-netwerk bestaat worden weergegeven op de webpagina Systeemopties onder Apparaatbeheer. Vanuit dit scherm kunt u een apparaat selecteren om het te bewerken, een software-upgrade te beginnen of een back-up- of herstelbewerking uit te voeren. 20 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425)

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding bij Norton Save and Restore De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een licentieovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens de

Nadere informatie

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel

4 + ServiceCenter. 7 + Statusweergaven. 12 + Viruscontrole. 14 + Status. 19 + Back-up maken en herstellen. 26 + Herstel G DATA Software Inhoudsopgave De eerste stappen 4 + ServiceCenter + Installatie SecurityCenter 7 + Statusweergaven + Licentie + Softwaremodule V irusbeveiliging 12 + Viruscontrole + Bestanden in quarantaine

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

OfficeServ SOHO Gebruiksaanwijzing

OfficeServ SOHO Gebruiksaanwijzing OfficeServ SOHO Gebruiksaanwijzing COPYRIGHT De auteursrechten van deze gids berusten bij SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Niets hieruit mag worden gekopieerd, vertaald, overgenomen of vermenigvuldigd voor

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Professional Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding

AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series. Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera VG5 700 Series nl Gebruikershandleiding AutoDome 700 Series IP PTZ Camera Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Aan de slag 5 1.1 Inschakelen 5 1.2 Bediening van de AutoDome

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie