Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release Handleiding systeembeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Handleiding systeembeheer"

Transcriptie

1 Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release Handleiding systeembeheer Release Mei 2007 Uitgave 2

2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om te zorgen dat de informatie in dit document bij het ter perse gaan volledig en accuraat was, maar wijst desalniettemin elke aansprakelijkheid voor eventuele fouten af. Eventuele wijzigingen en correcties kunnen in toekomstige uitgaven van dit document worden verwerkt. Raadpleeg het volledige document Avaya Legal Page for Software Documentation (documentnummer ) voor uitvoerige wettelijke informatie. U kunt dit document raadplegen door naar de website te gaan en het documentnummer in het zoekvak te typen. Afwijzing van aansprakelijkheid voor documentatie Avaya Inc. wijst elke aansprakelijkheid af voor gegevens die niet uitdrukkelijk door toedoen van Avaya in de oorspronkelijk gepubliceerde versie van deze documentatie worden gewijzigd, toegevoegd, of verwijderd. Klant en/of Eindgebruiker verbinden zich ertoe Avaya, diens lasthebbers, ge(vol)machtigden, ondergeschikten, medewerkers, werknemers en personeelsleden schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, aanspraken, rechtszaken, rechtsgedingen, gerechtelijke procedures, rechterlijke uitspraken en vonnissen welke hun oorsprong vinden in of verband houden met gegevens die naderhand worden gewijzigd in, toegevoegd aan of verwijderd uit deze documentatie voor zover en in de mate dat deze bewerkingen door de Klant of Eindgebruiker worden uitgevoerd. Afwijzing van aansprakelijkheid voor koppelingen Avaya Inc. wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud of betrouwbaarheid van gekoppelde websites waarnaar elders in deze documentatie wordt verwezen. Avaya verleent niet noodzakelijkerwijs goedkeuring aan de producten, diensten of informatie welke op deze gekoppelde sites worden beschreven of aangeboden. Wij verlenen geen garantie dat deze koppelingen te allen tijde functioneren en wij hebben controle noch zeggenschap over de beschikbaarheid van de gekoppelde pagina s. Garantie Avaya Inc. verleent een beperkte garantie op dit product. Raadpleeg uw verkoopovereenkomst voor meer informatie over de draagwijdte van de beperkte garantie. De standaardgarantiebepalingen van Avaya en nadere ondersteuningsinformatie voor dit product, zolang dit onder de garantie valt, zijn terug te vinden op de volgende website: Auteursrecht Tenzij elders uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, wordt dit Product beschermd door het auteursrecht of door andere wet- en regelgeving tot bescherming van eigendomsrechten. Onrechtmatige verveelvoudiging, overdracht en/of onrechtmatig gebruik is verboden en strafbaar, en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden. Productondersteuning van Avaya Avaya stelt een telefonische helpdesk beschikbaar waar u problemen kunt melden of vragen over uw product kunt stellen. Het telefoonnummer van deze helpdesk is in de Verenigde Staten. De telefoonnummers van de helpdesk voor andere landen vindt u op de website van Avaya: Softwarelicentie DOOR DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN OF TE INSTALLEREN, GEEFT DE EINDGEBRUIKER TE KENNEN IN TE STEMMEN MET DE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN EN MET DE ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN DIE GEPUBLICEERD ZIJN OP DE WEBSITE VAN AVAYA ( GENERAL LICENSE TERMS = ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN ). INDIEN U NIET ERMEE AKKOORD GAAT AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, DIENT U HET (DE) PRODUCT(EN) BINNEN TIEN (10) DAGEN NA LEVERING TERUG TE BRENGEN NAAR HET VERKOOPPUNT. U ONTVANGT DAN EEN TEGOEDBON OF KRIJGT HET AANKOOPBEDRAG TERUGBETAALD. Avaya verleent de Eindgebruiker een licentie binnen de draagwijdte van de hieronder beschreven licentietypen. Het toepasselijke aantal licenties en capaciteitseenheden waarvoor de licentie wordt verleend is gelijk aan één (1), tenzij een ander aantal licenties of capaciteitseenheden is opgegeven in de documentatie of andere materialen welke de Eindgebruiker ter beschikking staan. Voor alles wat deze softwarelicentie aangaat, hebben de volgende woorden die met een hoofdletter beginnen de betekenis die erna is vermeld: Designated Processor ( Aangewezen processor ) is te verstaan als één enkel onafhankelijk functionerend (standalone) computersysteem. Software is te verstaan als de computerprogramma's in objectcode die aanvankelijk door Avaya in licentie zijn gegeven en die uiteindelijk door de Eindgebruiker worden gebruikt, hetzij als onafhankelijk functionerende (standalone) Producten, hetzij vooraf geïnstalleerd op hardware. "Product(en)" is te verstaan als de combinatie van Hardware en Software, daaronder mede inbegrepen de Avaya one-x Quick Edition-productlijn. Licentietype(n): (a) Licentie voor aangewezen systemen (DS Designated System(s)). Het is de Eindgebruiker toegestaan elk exemplaar van de Software op slechts één Aangewezen processor te installeren en te gebruiken, tenzij een ander aantal Aangewezen processors is vermeld in de documentatie of andere materialen welke de Eindgebruiker beschikbaar zijn gesteld. Avaya heeft het recht te eisen dat de Aangewezen processor(s) geïdentificeerd wordt (worden) door het type, het serienummer, de featuresleutel, de locatie of andere specifieke aanduiding, of dat de Eindgebruiker deze gegevens elektronisch beschikbaar stelt aan Avaya op een door Avaya uitdrukkelijk voor dit doeleinde vastgestelde wijze. (b) Shrinkwrap-licentie (SR). Met betrekking tot Software die onderdelen bevat afkomstig van andere leveranciers ( derden ), is het de Eindgebruiker toegestaan de Software te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de shrinkwrap - of clickwrap -licentie die met de Software wordt geleverd of die daarop van toepassing is ( Shrinkwrap-licentie ). De Eindgebruiker kan de tekst van de Shrinkwrap-licentie op aanvraag verkrijgen bij Avaya. Componenten van derden Bepaalde softwareprogramma's of daarmee samenhangende, in het Product opgenomen onderdelen kunnen software bevatten die wordt gedistribueerd krachtens overeenkomsten van derden ( Third Party Components = Componenten van derden ) waarin voorwaarden staan die het gebruik van bepaalde onderdelen van het Product uitbreiden dan wel beperken ( Third Party Terms = Voorwaarden van derden ). Informatie over Componenten van derden en de daarop toepasselijke Voorwaarden van derden kunnen geraadpleegd worden op de website van Avaya: Het uitvoerbare installatieprogramma dat in het hoofdstuk "Telefoonsoftware upgraden" is beschreven gebruikt het nullsoft scriptbare installatiesysteem (nsis.sourceforge.net) van Nullsoft, Inc.

3 Inhoud Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Inleiding Documentatielijst Systeemfuncties en -opties Info over de Multisite Provisioning Tool Downloaden en installeren van de Multisite Provisioning Tool Standaardnetwerkconfiguraties Sleutelbegrippen voor netwerkdiensten Prestatieaanbevelingen Analoge gateway toevoegen Ondersteuning van telecommuters SIP(VoIP)-interoperabiliteit Netwerkuitbreiding Hoofdstuk 2: Het systeem configureren Overzicht van de installatie Systeemopties oproepen Beheerderswachtwoord wijzigen Apparaatbeheer Details apparaat Details instellen Wachtwoord opnieuw instellen Netwerkinstellingen Optionele functies Details van de gateway (G10/G11) Lijninstellingen Wachtmuziek Netwerkinstellingen Geavanceerde instellingen Details A10 analoge telefoonadapter (ATA) Details G20 BRI-gateway Software-upgrade Reservekopie maken en terugzetten Systeemconfiguratiegegevens Configuratiegegevens telefoon Zakelijk telefoonboek Een vermelding toevoegen Een vermelding verwijderen Groepsdetails Groepsleden Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

4 Inhoud Doorschakelen binnen groep Kiesregels binnen groep Details Auto-attendant Aangepaste begroetingen opnemen Aangepaste begroetingen selecteren - omschakelen op Auto-attendant (nachtdienst) Configuraties van Auto-attendant bewerken Aangepaste configuratie van Auto-attendant maken Configuratie van Auto-attendant verwijderen Toestel Telecommuter toevoegen Extern nummer SIP-identiteit Algemene kiesregels Toepassingen SMTP Voic per doorsturen Oproepdetails registreren Kiesconfiguratie Kiesschema Regels voor kiezen Operator aangewezen operatornummer opgeven Serviceprovider Vereiste serviceproviderinformatie SIP-interoperabiliteit Oproep naar een SIP-netwerk plaatsen Uw configuratie plannen Geval A: Externe inkomende oproepen worden beantwoord door een telefoniste Geval B: Iedereen heeft een directe lijn (doorkieslijn) Geval C: Inkomende oproepen worden naar een groep gerouteerd Geval D: Inkomende oproepen worden verwerkt door de functie Auto-attendant SIP-proxy SIP-proxyconfiguratie SIP-proxy-identiteiten Gemachtigde SIP-proxygebruikers Beveiliging Algemeen Wachtwoordregels Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

5 Inhoud Autorisatiecodes Beheerderswachtwoord Lokalisatie Systeemtaalinstellingen Systeemregio-instellingen Conferentietoon Taalpakketten Systeemtijd en -datum Netwerkdiensten Instellingen voor geluidsbandbreedte aanpassen VLAN-instellingen aanpassen Hoofdstuk 3: Probleemoplossing Basisprocedures voor het oplossen van problemen met telefoons Systeemproblemen oplossen IP-adressen Statisch IP-adres toewijzen Contact opnemen met de technische ondersteuning Bijlage A: Webgebaseerde gebruikersopties Inleiding Aanmelden Afmelden Wachtwoord wijzigen Introductiepagina Logboeken beller Terminalinstellingen Telecommuter Gebruikersopties Reservekopie maken en terugzetten Bijlage B: Menu's, registratie oproepdetails (CDR), specificaties Telefoonopties Systeemopties Velden in registratie oproepgegevens (CDR) Voorbeeld van CDR IP-spraakbandbreedte IP-poortgebruik Bijlage C: G20 ISDN BRI-gateway Inleiding Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

6 Inhoud Hardwarekenmerken Voorpaneel Achterpaneel Conformiteit Technische specificaties Bijlage D: A10 analoge telefoonadapter Inleiding Hardwarekenmerken Voorpaneel Achterpaneel Conformiteit Technische specificaties FXS bijkomende services Gesprek in de wacht Oproepen doorverbinden Oproep doorschakelen Wachtende oproep Een tweede oproep plaatsen met de eerste oproep in de wacht Index Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

7 Hoofdstuk 1:Technisch overzicht Inleiding In deze handleiding vindt u instructies voor het beheren van alle Avaya one-x Quick Edition IP-telefoons en gateways waaruit het one-x Quick Edition-netwerk bestaat. Het beheer van deze apparaten vergt niet de technische vakkennis van een klassieke systeembeheerder of ICT-deskundige. Toch verdient het aanbeveling een verantwoordelijke persoon aan te wijzen die toezicht houdt op de geavanceerde, systeemomvattende functies die in deze handleiding aan bod komen. Symboolconventies Tip: Hierna volgt extra informatie over een onderwerp. Tip: Dit symbool benadrukt de voordelen en functionele voorzieningen van het product of wijst u op alternatieve methoden die u kunnen helpen efficiënter te werken. LET OP!! LET OP!: Dit symbool vestigt uw aandacht op situaties die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor software of die kunnen leiden tot gegevensverlies of onderbreking van een dienst. Typografische conventies Conventie Document Sectie Cursief Systeemopties Beschrijving Onderstreepte tekst verwijst naar een hoofdstuk, sectie of onderverdeling van dit document met aanvullende informatie over een onderwerp. Tekst tussen aanhalingstekens verwijst naar een specifiek hoofdstuk of een specifieke sectie in een ander document. Cursieve tekst verwijst naar de titel van een ander document. Vet gedrukte woorden verwijzen letterlijk naar onderdelen van de gebruikersinterfaces. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

8 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht one-x Quick Edition Documentatie Het Avaya one-x Quick Edition-product en de bijbehorende documentatie kan online worden geraadpleegd op het volgende URL-adres: Belangrijkste functies en voordelen In elke telefoon is Avaya one-x Quick Edition-software geïntegreerd. Het systeem is zelfconfigurerend en gebruikt standaard waarden. Alle telefoons die met hetzelfde netwerk zijn verbonden, nemen automatisch deel aan verkeersroutering, oproepverwerking en andere netwerkgerelateerde processen. Een one-x Quick Edition-netwerk kan als optie worden uitgerust met een gateway om toegang te krijgen tot traditionele telefoniesystemen. Elke telefoon heeft eigen software en back-upgegevens van het systeem. Als een telefoon uitvalt, blijven de andere telefoons gewoon doorwerken, wat de nodige garanties levert qua continuïteit in de bedrijfsvoering en ingesloten voorzieningen voor overname in geval van fouten ( failover ). Avaya one-x Quick Edition is ideaal geschikt voor kantoren met twee tot tien gebruikers en is uitbreidbaar tot 20 gebruikers. Het installeren gaat even eenvoudig als het aansluiten van de telefoons op het bestaande bedrijfs-lan (Local Area Network). Via op SIP gebaseerde, peer-to-peer (P2P) discovery-protocollen sporen de telefoons elkaar op, bouwen ze een netwerk op en wijzen ze toestelnummers aan zichzelf toe, stellen ze een Zakelijk telefoonboek samen en wordt het systeem automatisch geconfigureerd. Daarna communiceren de telefoons met elkaar binnen hun eigen particuliere netwerk. Oproepen tussen het particuliere netwerk en de buitenwereld worden tot stand gebracht via een thin-trunk interface (analoge gateway) naar het openbare telefoonnet (PSTN, Public Switched Telephone Network), via een ISDN BRI-gateway, of via een directe of internetverbinding via SIP naar een VoIP(Voice over IP)-serviceprovider. Telefoonfuncties Avaya one-x Quick Edition biedt de meest gebruikte telefonietoepassingen, zodat ook de kleinste kantoren efficiënter kunnen gaan werken. Raadpleeg de Gebruikershandleiding Avaya one-x Quick Edition-telefoon (documentnummer ) om u vertrouwd te maken met het gebruik van de functies. Documentatielijst Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition Gebruikershandleiding Avaya one-x Quick Edition-telefoon Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon Snelzoekgids Avaya one-x Quick Edition 46xx SW IP-telefoon 8 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

9 Systeemfuncties en -opties Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI Gateway, A10-telefoonadapter Help Avaya one-x Quick Edition Multisite Provisioning Tool Systeemfuncties en -opties U kunt systeemfuncties oproepen en configureren via een willekeurige telefoon of een webgebaseerde configuratie-interface om het volledige one-x Quick Edition-netwerk te operationaliseren. Systeemwijzigingen en -updates worden aan alle telefoons en gateways in het netwerk doorgegeven. Ook de gateway-instellingen kunt u via de systeemopties oproepen. Raadpleeg voor het configureren van een G10-gateway Installatiehandleiding Avaya one-x Quick Edition G10 PSTN-gateway(documentnummer ). Info over de Multisite Provisioning Tool Met de Multisite Provisioning Tool (MPT) kunt u gelijktijdig één of meer one-x Quick Edition-netwerken configureren vanaf één centrale locatie. U kunt elk afzonderlijke one-x Quick Edition-netwerk, een subset van geselecteerde netwerken of alle netwerken in de database van de Multisite Provisioning Tool tegelijk configureren. Downloaden en installeren van de Multisite Provisioning Tool U kunt de MPT-software gratis downloaden van de website voor technische ondersteuning van Avaya op het volgende adres: Klik op de koppeling naar "Download Center" om de software te downloaden. U kunt ook de cd-rom kopen waarop u naast de MPT ook de software, de wizard Taal en documentatie vindt. Meer informatie vindt u in Help voor Avaya one-x Quick Edition Multisite Provisioning Tool (documentnummer ). Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

10 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Standaardnetwerkconfiguraties Figuur 6 op pagina 113 en Figuur 9 op pagina 121 geven een overzicht van standaard LAN-configuraties. Een standaard LAN-configuratie bestaat uit een door de klant opgezet 10/ 100Base-T Ethernet/Fast Ethernet LAN met wandaansluitpunten of ethernet-switches, waarmee uw telefoons worden verbonden. Verder kunt u de beheerderscomputer met het subnetwerk verbinden om via het web toegang te krijgen tot gebruikersspecifieke en systeemomvattende instellingen. Uw one-x Quick Edition-netwerk moet met een gateway zijn uitgerust om toegang te krijgen tot het openbare telefoonnet (PSTN) via de door de telefoonserviceprovider geleverde PSTN-lijnen. U beschikt over verschillende manieren om telefoons met het lokale ethernet-netwerk (LAN) te verbinden: directe LAN-verbinding de telefoon wordt aangesloten via een wandaansluitpunt of ethernet-switch gedeelde verbinding met een computer de telefoon deelt de ethernet LAN-verbinding met de computer Idealiter worden de telefoons van stroom voorzien door ze via de meegeleverde Cat5 modulaire snoeren te verbinden met voor 802.3af PoE geschikte ethernetwandaansluitpunten. U kunt de telefoon ook aansluiten tussen een computer en het ethernet-lan de telefoon en de computer delen de LAN-verbinding. Sleutelbegrippen voor netwerkdiensten Sluit de telefoons aan op hetzelfde IP-netwerksegment, ongeacht of u een nieuw netwerk maakt of telefoons aan een bestaand IP-subnetwerk toevoegt. Voor een complex netwerk betekent dit het volgende: De IP-adressen van alle telefoons en PSTN-gateways moeten tot dezelfde netwerkadresruimte behoren. Avaya one-x Quick Edition-apparaten wijzen automatisch Zeroconf IP-adressen (zie de opmerking hieronder) binnen dezelfde netwerkadresruimte aan zichzelf toe als geen DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)-serverhost in het LAN is opgenomen. Voordat ze IP-adressen aan zichzelf toewijzen, proberen Avaya one-x Quick Edition-apparaten een IP-adres te krijgen van een DHCP-server. Iedere keer als ze met een ethernet-lan worden verbonden, wijzen Avaya one-x Quick Edition-apparaten zichze;f een IP-adres toe. Statische IP-adressen kunnen aan de apparaten worden toegewezen. 10 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

11 Standaardnetwerkconfiguraties Virtuele LAN s (VLAN s) kunnen op een ethernet-switch worden gedefinieerd. Als uw netwerk VLAN's heeft, dient u alle one-x Quick Edition-apparaten die met elkaar moeten communiceren in dezelfde VLAN te plaatsen. Wilt u meerdere one-x Quick Edition-netwerken in hetzelfde IP-subnetwerk implementeren, dan moet u de LAN-beheerder vragen het vereiste aantal VLAN s op de ethernet-switch te configureren, en aan elk VLAN één enkel one-x Quick Edition-netwerk toewijzen. Zero Configuration Networking (Zeroconf), gebaseerd op de RFC3927-standaard, is een serie technieken waarmee automatisch een bruikbaar IP-netwerk wordt gecreëerd zonder configuratie of speciale servers. Prestatieaanbevelingen Voor optimale prestaties dient u de volgende operationele richtlijnen in acht te nemen: Zorg voor ethernetbekabeling van het type RJ-45 categorie 5 (Cat5) of beter (bijvoorbeeld Cat5e) om apparatuur zoals PSTN-gateways op het LAN aan te sluiten. Als de netwerkapparatuur voor spraakoverdracht geschikt is voor full-duplex transmissie, selecteer dan full-duplex in plaats van half-duplex transmissie. Met full-duplex apparaten kunnen bellers aan beide uiteinden van de verbinding tegelijk spreken. Door vertraging, jitter en pakketverlies bij spraakoverdracht kunnen de kwaliteit van het one-x Quick Edition-systeem negatief beïnvloeden. Voor een optimale spraakkwaliteit dient u end-to-end vertraging, jitter, en pakketverliezen in het netwerk binnen de volgende grenswaarden te houden: - Minder dan 1% pakketverliezen - Minder dan 20 ms jitter - Minder dan 50 ms end-to-end vertraging - Minder dan 100 ms ping-vertraging Sluit een netwerkserver-pc (bijvoorbeeld een webserver, bestandsserver, of databaseserver) of een netwerkprinter niet aan op de pc-poort van een telefoon. Avaya one-x Quick Edition-apparaten implementeren QoS (Quality of Service) op TCP/ IP-layer 2 (OSI-referentiemodel). Zie Prioriteitstagging activeren (QoS) op pagina 83 voor meer informatie. Als de verkeersbelasting in uw netwerk leidt tot verminderde prestaties in het one-x Quick Edition-systeem, moet u overwegen QoS in het netwerk te activeren. Multicast IP-verkeer moet in het LAN worden toegestaan. Het standaard multicastadres dat de A10/G20 gebruikt, is ; de rest van het one-x Quick Edition-systeem gebruikt Dit is een adres met een beperkte draagwijdte dat niet over het openbare netwerk (internet) kan worden gerouteerd. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

12 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht Het one-x Quick Edition-systeem biedt ondersteuning aan IGMP v2. IGMP-snooping wordt standaard ondersteund door een aantal higher-end Layer 2-switches. Als de one-x Quick Edition-apparaten waaruit het netwerk bestaat niet met elkaar kunnen communiceren, kunt u dit probleem verhelpen door IGMP-snooping op de switch uit te schakelen voor zover de switch een IGMP-querier nodig heeft in het netwerk terwijl geen IGMP-querier beschikbaar is. Als one-x Quick Edition-apparaten worden aangesloten op een switch waarop het Spanning Tree Protocol (STP) wordt uitgevoerd, moet u de verbindingen van de one-x Quick Edition-switch configureren met Portfast (ook spantree start-forwarding genoemd op een Cisco 1900XL). Portfast activeert de switch direct na het inschakelen in de status Doorzenden. Analoge gateway toevoegen Analoge gateway Elke analoge gateway heeft vier FXO(Foreign Exchange Office)-poorten die one-x Quick Edition-netwerken toegang geven tot het openbare telefoonnet (Public Switched Telephone Network of PSTN) via PSTN-lijnen die door de telefoonserviceprovider worden beheerd. Hoe u een analoge gateway installeert, wordt uitgelegd in de Installatiehandleiding Avaya one-x Quick Edition G10 PSTN-gateway (documentnummer ) of Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI-gateway, A10-telefoonadapter (documentnummer ). ISDN BRI-gateway De G20 ISDN BRI-gateway ondersteunt twee VoIP-oproepen op twee ISDN BRI-poorten. Met deze gateway kunt u in uw one-x Quick Edition-netwerk gebruikmaken van internettelefonie op bestaande ISDN-telefoons voor spraak- en dataconnectiviteit in een SoHo (Single office/home office)-omgeving en in bedrijfsvestigingen (filialen). Voor de installatie van een BRI-gateway raadpleegt u Veiligheids- en snelinstallatievoorschriften Avaya one-x Quick Edition-telefoon voor: G11 Global Analog Gateway, G20 ISDN BRI-gateway, A10-telefoonadapter (documentnummer ). Ondersteuning van telecommuters Met de telecommutertoepassing kan een werknemer op een externe kantoorlocatie een telefoon aansluiten op een snelle internetverbinding om het Zakelijk telefoonboek te raadplegen en gebruik te maken van de meeste andere functies en diensten die beschikbaar zijn voor iedereen die met het one-x Quick Edition-systeem werkt. 12 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

13 Standaardnetwerkconfiguraties Om veilig verbinding te maken met het one-x Quick Edition-netwerk vanaf een externe kantoorlocatie, dient de gebruiker zelf een virtueel particulier netwerk (VPN) op te zetten. In het gedeelte Telecommuter toevoegen op pagina 51 wordt uitgelegd hoe u de telecommuterfunctie configureert en gebruikt. Figuur 1: Telecommuten over internet (VPN) Figuur 2: Telecommuten over een private WAN Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

14 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht SIP(VoIP)-interoperabiliteit De functie SIP (Session Initiation Protocol)-serviceprovider biedt ondersteuning aan interoperabiliteit met gecertificeerde op SIP gebaseerde (VoIP) serviceprovidernetwerken, en met de Avaya CM (Communication Manager)-gateway en SES (SIP Enablement Services)-server. Zo kan een CM S8300-mediaserver die op een G700-mediagateway is geïnstalleerd, SES- en/of basisservertoepassingen uitvoeren. Om ondersteuning te bieden aan SIP-interoperabiliteit kunt u de telefoons in uw one-x Quick Edition-netwerk direct verbinden met het serviceprovidernetwerk, of via een NAT(Network Address Translation)-apparaat zoals een VoIP-gateway of -router. Zie Serviceprovider op pagina 63 voor meer informatie. In Figuur 3 ziet u de standaardconfiguratie van een SIP-serviceprovider. Het SIP-netwerk van de serviceprovider levert een gateway naar internet, een SIP-proxy- en registratieserver, en een Session Border Controller (SBC). Figuur 3: Configuratie van SIP-serviceprovider Local Area Network Internet (VoIP) Firewall (NAT) Administration Session Border Controller (Optional) Service Provider SIP Network PSTN PSTN Gateway Proxy and Registration Server cytbsrvp LAO Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

15 Standaardnetwerkconfiguraties Netwerkuitbreiding In een klein kantoor staat één enkel netwerk ten dienste van de lokale gebruikersgemeenschap. Gebruikers hebben telefoons en kunnen elkaar opbellen door een toestelnummer uit het Zakelijk telefoonboek te kiezen. Via één of meer PSTN-gateways kunnen PSTN-lijnen in het netwerk worden aangesloten. Om externe oproepen naar het openbare telefoonnet (PSTN) te maken, moeten gebruikers vóór het externe nummer het kengetal kiezen. Externe oproepen worden gerouteerd via de trunks van de PSTN-serviceprovider (PSTN-lijnen). Oproepen van en naar een SIP (VoIP)-netwerk worden ondersteund dankzij de SIP-interoperabiliteit. Om externe oproepen naar een SIP-netwerk te maken, moeten gebruikers vóór het nummer het kengetal kiezen. Externe oproepen worden gerouteerd via een SIP-serviceprovidernetwerk (internet). Tip: Tip: Raadpleeg Kiesschema op pagina 59 voor uw kengetal. Het verdient aanbeveling per subnet hoogstens 20 telefoons en PSTN-gateways te plannen. Zo kunt u het kwaliteitsniveau van de service optimaal houden zonder de netwerkprestaties te moeten uitbreiden. Voor meer dan 20 apparaten kunnen complexere telefonietoepassingen vereist zijn. Tip: Tip: Als u meer dan 20 apparaten in het netwerk wilt opnemen, is het raadzaam uw netwerk eerst te laten screenen. Hierbij kan het aangewezen zijn een migratie naar Avaya IP Office en/of Avaya Communication Manager te overwegen. De Avaya Intelligent Communications-productlijn helpt bedrijven te migreren van klassieke telefonie naar IP, SIP, mobiele platforms, webgebaseerde services, en meer geavanceerde architecturen. Avaya Professional Services kan u de nodige assistentie bieden om deze migratie in goede banen te leiden. Als de gebruikersgemeenschap lage toepassingseisen stelt, kunt u overwegen meer dan 20 apparaten in één enkel one-x Quick Edition-netwerk op te nemen. De configuratie en capaciteit van uw LAN kan echter praktische beperkingen opleggen als het aantal apparaten in het netwerk groter is dan aanbevolen. Dat kan ten koste gaan van het kwaliteitsniveau van de service (Quality of Service of QoS). Op de website voor technische ondersteuning van Avaya vindt u één centrale beheersinterface, de Multisite Provisioning Tool: hiermee kunt u een groot aantal afzonderlijke one-x Quick Edition-netwerken eenvoudiger configureren. Zo kunt u bijvoorbeeld de Multisite Provisioning Tool gebruiken om een upgrade uit te voeren van de software op de apparaten van één of meer one-x Quick Edition-netwerken. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

16 Hoofdstuk 1: Technisch overzicht 16 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

17 Hoofdstuk 2:Het systeem configureren Overzicht van de installatie 1. Registreer uw systeem op de website voor registratie https://www.avaya.com/ quickregistration. 2. Verbind de eerste Quick Edition-telefoon met het LAN. 3. Kies een systeemtaal. 4. Voer een sitenaam voor het netwerk in. 5. Voer een beheerderswachtwoord in en bevestig dit. 6. Voer een gebruikersnaam voor de telefoon in. 7. Verbind aanvullende apparaten met het LAN. Systeemopties oproepen Als u systeemopties wilt oproepen via de webgebaseerde beheersinterface, moet een computer met een webbrowser zijn aangesloten binnen dezelfde netwerkadresruimte als uw telefoons. Tip: LET OP!! Tip: Om de opties voor een bepaalde telefoon in een webbrowser op te roepen raadpleegt u Webgebaseerde gebruikersopties op pagina 99. In de Systeemopties op pagina 106 vindt u een lijst met systeemopties die u met de gebruikersinterface van de telefoon of via het web kunt configureren. LET OP!: Wachtwoordbeveiliging verhindert dat onbevoegde gebruikers systeemopties wijzigen. Als u de beheerder van systeemomvattende opties bent, moet u een wachtwoord instellen dat alleen door uzelf is gekend. Opties oproepen met de webgebaseerde beheersinterface Als u wilt aanmelden bij de webgebaseerde interface Systeemopties, typt u het IP-adres van een willekeurige telefoon in het Zakelijk telefoonboek als URL (Uniform Resource Locator)-adres in de webbrowser. Als u het IP-adres van een telefoon wilt weergeven, drukt u op het hekje (#) en daarna op de knop PAGE RIGHT ( ). Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

18 Hoofdstuk 2: Het systeem configureren Het wachtwoord dat u invoert om aan te melden, wordt gecodeerd voor de informatie naar het systeem wordt verzonden. In het gedeelte Beveiliging op pagina 75 vindt u meer informatie over protocollen en beveiliging. 1. Start de webbrowser op de computer. 2. Typ in het veld Adres het IP-adres van een telefoon (bijvoorbeeld https:// ). Als u de beveiligingswaarschuwing niet hebt uitgeschakeld, verschijnt een bericht: 3. Klik op OK. Als u het zelf-ondertekende beveiligingscertificaat niet op de computer hebt geïnstalleerd, verschijnt een beveiligingswaarschuwing. 4. Voer één van de volgende acties uit: Klik op Ja om door te gaan zonder het beveiligingscertificaat te installeren. Klik op Certificaat weergeven als u het beveiligingscertificaat wilt installeren. Wacht tot het dialoogvenster Certificaat wordt geopend. Klik daarna op Certificaat installeren en volg de aanwijzingen op het scherm. 5. Klik op Systeemopties in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster. 6. Typ het beheerderswachtwoord in het veld Wachtwoord. Dit wachtwoord moet worden ingesteld als de eerste telefoon op het subnet wordt geïnstalleerd. 7. Klik op Aanmelden. De pagina Systeemopties, Apparaatbeheer wordt weergegeven. In de navigatiebalk links op het scherm vindt u koppelingen naar extra pagina s. Klik op een item in het menu Systeemopties om systeemomvattende instellingen weer te geven en te bewerken. Het menu Systeemopties openen met de knoppen op de telefoon U kunt het menu Systeemopties openen met de knop OPTIONS ( ) op elke telefoon. 1. Druk op de knop OPTIONS ( ) rechts onder het telefoondisplay. 2. Selecteer Opties in het hoofdmenu, of druk op de aangeduide toets op het numerieke toetsenblok. 3. Selecteer Systeemopties in het menu Opties, of druk op de aangeduide toets op het numerieke toetsenblok. 4. Voer het wachtwoord in dat u bij het opstarten hebt ingesteld. 5. Druk op de softkey Klaar. Het menu Systeemopties wordt geopend. Tip: Tip: Als u opties wilt weergeven die op de volgende of vorige schermen van het telefoondisplay staan, drukt u op de knop PAGE RIGHT of PAGE LEFT ( ). Accountvergrendeling na mislukte aanmeldpogingen Twee instellingen hebben invloed op het aanmelden van een telefoongebruiker: 18 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

19 Overzicht van de installatie 1. Vertragingstijd bij aanmelding na drie mislukte pogingen: na elke drie mislukte aanmeldpogingen vertraagt deze instelling de volgende poging (standaard 60 seconden). 2. Aantal pogingen vóór accountvergrendeling: het totale aantal mislukte pogingen dat een gebruiker mag doen voor de toegang permanent wordt ontzegd (standaard 0). De systeembeheerder moet de account van de gebruiker resetten. Tip: U Tip: vindt meer informatie in Beveiliging op pagina 75. Beheerderswachtwoord wijzigen Het wachtwoord om toegang te krijgen tot systeemopties moet minstens vier cijfers bevatten met een maximum van 32 cijfers (standaard is 6 cijfers). U kunt het wachtwoord zo vaak wijzigen als nodig is om te verhinderen dat onbevoegden toegang tot het systeem krijgen. U kunt de complexiteit van de wachtwoorden wijzigen, de vereisten voor het verloop en de frequentie van wachtwoordwijzingen, enz. Zie het gedeelte Beveiliging op pagina 75 voor meer informatie. Beheerderswachtwoord wijzigen met een webbrowser 1. Open de webpagina Systeemopties. 2. Klik in de rechterbovenhoek van de pagina Systeemopties op Beheerderswachtwoord wijzigen. 3. Typ het huidige wachtwoord in het veld Huidig wachtwoord. 4. Typ het nieuwe wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. 5. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals in het veld Wachtwoord bevestigen. 6. Klik op Verzenden. Het dialoogvenster Beveiliging wordt geopend. In Beveiliging op pagina 75 vindt u beschrijvingen van de Wachtwoordregels. LET OP!! LET OP!: Als u het beheerderswachtwoord vergeet, dient u contact op te nemen met een medewerker van de technische ondersteuning om het wachtwoord opnieuw in te laten stellen. Beheerderswachtwoord wijzigen met een Quick Edition IP-telefoon 1. Druk op de knop OPTIONS ( ) rechts onder het display. 2. Selecteer Opties in het hoofdmenu. 3. Selecteer Systeemopties in het menu Opties en meld u aan. Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei

20 Hoofdstuk 2: Het systeem configureren 4. Selecteer Wachtwoord wijzigen in het menu Systeemopties. 5. Voer het nieuwe wachtwoord in. Zie het gedeelte Beveiliging op pagina 75 voor meer informatie. 6. Druk op de softkey Volg. 7. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in als u daarom gevraagd wordt, en klik daarna op Volg. 8. Voer het oude wachtwoord in als u daarom gevraagd wordt, en klik daarna op Volg. 9. Druk op de softkey OK. Nieuw wachtwoord instellen met een Quick Edition IP-telefoon als het oude wachtwoord verloopt 1. Selecteer Systeemopties in het menu Opties en meld u aan. U krijgt een melding dat het wachtwoord verloopt en u wordt gevraagd een nieuw wachtwoord in te stellen. 2. Druk op de softkey OK. 3. Typ het nieuwe wachtwoord en druk op de softkey Volg. 4. Typ het nieuwe wachtwoord nogmaals om dit te bevestigen, en druk daarna op de softkey Volg. 5. Typ het nieuwe wachtwoord en druk op de softkey Volg. 6. Druk op de softkey OK. 7. Druk op de knop PHONE/EXIT ( ). Apparaatbeheer Alle fysieke apparaten waaruit het Quick Edition-netwerk bestaat worden weergegeven op de webpagina Systeemopties onder Apparaatbeheer. Vanuit dit scherm kunt u een apparaat selecteren om het te bewerken, een software-upgrade te beginnen of een back-up- of herstelbewerking uit te voeren. 20 Handleiding systeembeheer Avaya one-x Quick Edition release Mei 2007

Snelstartgids. voor de hardware-installatie van de Avaya S8500-server. 555-245-701 Uitgave 6 Augustus 2007 700436819

Snelstartgids. voor de hardware-installatie van de Avaya S8500-server. 555-245-701 Uitgave 6 Augustus 2007 700436819 Snelstartgids voor de hardware-installatie van de Avaya S8500-server 555-5-70 Uitgave 6 Augustus 007 700689 007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

Avaya one-x Deskphone Edition voor de SBM24 Button Module Gebruikershandleiding

Avaya one-x Deskphone Edition voor de SBM24 Button Module Gebruikershandleiding Avaya one-x Deskphone Edition voor de SBM24 Button Module Gebruikershandleiding 16-300701NL Versie 1 Juli 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor

Nadere informatie

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Gebruikershandleiding

Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Gebruikershandleiding Avaya one-x Quick Edition-telefoon Release 3.1.0 Gebruikershandleiding 16-601411 Release 3.1.0 Mei 2007 Uitgave 2 2007 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Kennisgeving Avaya Inc. heeft al het redelijkerwijs

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 QUICK GUIDE VOOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 9354503 Issue 2 Inhoud 1. INLEIDING...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 INSTALLEREN...1 3. DE TELEFOON ALS

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Nortel-bedrijfscommunicatiebeheer Find Me/Follow Me Gebruikershandleiding Inleiding Met behulp van Find Me/Follow Me kunnen maximaal vijf verschillende externe bestemmingen tegelijk overgaan. De nummers

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie

NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie NAS 224 Externe toegang Handmatige configuratie Verbinden met uw ASUSTOR NAS via internet A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na het afwerken van deze cursus moet u het volgende kunnen: 1.

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

Enterprise IP Toestel SIP-T19P E2

Enterprise IP Toestel SIP-T19P E2 Enterprise IP Toestel SIP-T19P E2 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, neem dan contact op met uw leverancier.

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken

Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken Aastra Model 6725ip Microsoft Lync Telefoon Gebruikershandleiding slim werken TM 41-001368-11 Rev 02 12.2012 Inhoud Aastra Model 6725ip Gebruikershandleiding slim werken...........................................

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Patton Smart-Link M-ATA-1

Patton Smart-Link M-ATA-1 Patton Smart-Link M-ATA-1 Deze unit kent twee manieren van werken op een Ethernet aansluiting: 1. DHCP client, de unit ontvangt een IP adres vanuit een in het netwerk aanwezige DHCP server. 2. Vast IP

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation

Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Quick Installation Guide Installatie handleiding Guide d installation rapide Kurzanleitung Installation Nederlands Leveringsomvang tiptel IP 282 of tiptel IP 280 handset Ethernet kabel Krulsnoer (kabel

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

handleiding gigaset sl75 WLAN

handleiding gigaset sl75 WLAN handleiding gigaset sl75 WLAN Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface

Nadere informatie

Problemen met HASP oplossen

Problemen met HASP oplossen Problemen met HASP oplossen Hoofdvestiging: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright en handelsmerken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Nadere informatie

Avaya one-x Deskphone Value Edition SIP voor de 1603SW-I IP Deskphone - Gebruikersgids

Avaya one-x Deskphone Value Edition SIP voor de 1603SW-I IP Deskphone - Gebruikersgids Avaya one-x Deskphone Value Edition SIP voor de 1603SW-I IP Deskphone - Gebruikersgids 16-603578 Uitgave 1 Juni 2010 Kennisgeving Er is veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in dit document

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon

MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon MiVoice 6725ip Microsoft Lync Telefoon 41-001368-11 REV03 GEBRUIKERSHANDLEIDING SLIM WERKEN KENNISGEVING De informatie in dit document is zeer zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools

Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Scan Station Pro 550 Administration- en Scan Station Service-tools Configuratiehandleiding A-61732_nl 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Inhoud Verschillen... 1 Installatie... 2 Taakinstellingen

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net

Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway. en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Configuratie Gigaset SX762 voor gebruik in combinatie met Tooway en VOIP dienst middels sip.sipnl.net Neem de Gigaset SX762 uit de verpakking en sluit de bijgeleverde stroom adapter aan op de PWR (power)

Nadere informatie

E-mail instellen (POP3/IMAP)

E-mail instellen (POP3/IMAP) E-mail instellen (POP3/IMAP) Uw e-mail instellen in Microsoft Outlook Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u een e-mailaccount kunt toevoegen aan Microsoft Outlook. Voor deze handleiding is gebruik

Nadere informatie

Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel.

Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel. Voorbeeld handleiding SIP configuratie peer to peer in combinatie met een Grandstream VoIP toestel. Er zijn diverse andere software platformen die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G

Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Gebruikershandleiding Informatiseringsgroep Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 Beknopte gebruikershandleiding Cisco-IP-telefoons type 7911G Voor aanvullende informatie: www.telefonie.leidenuniv.nl

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Captive Portal Ready PurpleWiFi

Captive Portal Ready PurpleWiFi BELANGRIJKE NOTITIE: U DIENT EEN PURPLEWIFI ACCOUNT HEBBEN OM DIT APPARAAT TE REGISTREREN. Bij het eerste gebruik heeft het apparaat 5 minuten nodig om te starten. Het is belangrijk om dit apparaat aan

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Gebruikershandleiding voor de IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Documentstatus: Standard Documentversie: 01.01 Onderdeelcode: NN40050-102 Datum: Augustus 2006 Copyright

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Snel aan de slag met de basisinterface van GroupWise WebAccess 8 Novell Basisinterface van GroupWise WebAccess Snelstart www.novell.com De basisinterface van GroupWise WebAccess gebruiken Als uw systeembeheerder

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding

KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS. Polycom CX600. handleiding KLANTEN- EN SERVICECENTRUM ICTS Polycom CX600 handleiding oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Voordelen... 5 1.2 Nadelen... 5 2 Aanmelden... 6 2.1 Via een USB-kabel op een pc waarop Lync geïnstalleerd

Nadere informatie

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding

Stuurprogramma verzenden. Beheerdershandleiding Stuurprogramma verzenden Beheerdershandleiding Januari 2013 www.lexmark.com Overzicht 2 Overzicht Met Stuurprogramma verzenden kunt u eenvoudig een printerstuurprogramma voor een specifiek printermodel

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren

BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren BlackBerry Business Cloud Services Handleiding om BlackBerry Business Cloud Services voor Zakelijk Exchange Online te activeren 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BlackBerry Business Cloud Services activeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Ondersteunde besturingssystemen U kunt de cd Software en documentatie gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen: Windows 8 Windows

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie