TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TCP WRAPPER, een tool voor het bewaken van netwerkactiviteit"

Transcriptie

1 TCP WRAPPER, een tl vr het bewaken van netwerkactiviteit Wietse Venema Wiskunde en Infrmatica Technische Universiteit Eindhven ABSTRACT Dit verhaal presenteert aan de hand van praktijkvrbeelden een aantal netwerkmnitring technieken die ik heb ntwikkeld vr het vregtijdig detecteren van verdachte netwerkactiviteiten. Dit alles znder enige aanpassing in reeds bestaande systeemsftware en cnfiguratiefiles, en p een zdanige manier dat nrmale gebruikers geen hinder ndervinden. Het gereedschap mag zich verheugen in een behrlijke ppulariteit, en wrdt zelfs aanbevlen dr rganisaties zals CERT. 1. De jacht p het huisdier. Het verhaal begint een kleine twee jaar geleden met een kraker die regelmatig p TUE-systemen inbrak en p magische wijze telkens superuser wist te wrden. Dat zu p zichzelf ng niet een ramp zijn, maar hij had k een heel hinderlijke vrliefde vr het cmmand: rm -rf / Vr niet UNIX-ingewijden: dit heeft ngeveer hetzelfde effect als het frmat-cmmand nder MS- DOS. Na z n calamiteit kn met behulp van van backups de directe schade meestal hersteld wrden, maar de niet-materiele schade was natuurlijk veel ernstiger. En de backups knden niet vrkmen dat z nu en dan iemand tch een grte heveelheid werk verlr. Bij gebrek aan 100% waterdichte bewijzen kan ik natuurlijk geen namen nemen, maar wij hadden wel uiterst sterke aanwijzingen. In de wandelgangen nemden we de kraker "ns huisdier". Vr insiders met dit vldende infrmatie zijn. 2. Dr de kraker bespineerd. Nadat een inbraak was gecnstateerd was het nmgelijk m spren te nderzeken. Die waren immers dr de rm -rf acties vlledig uitgewist. Ik ntdekte echter dat de kraker ns vrtdurend ver het netwerk bespineerde. Hij deed dat nder andere dr verbinding te maken met.a. nze finger netwerkservice. Daarmee kn hij zien wie er p de systemen waren ingelgd. Dat kn hij vrijwel ngemerkt den mdat dit srt netwerkservices geen wachtwrden vereist, en mdat gewnlijk niet wrdt vastgelegd wie van dit srt services gebruik maakt. De vr de hand liggende reactie zu zijn geweest m de finger en srtgelijke netwerkservices af te sluiten. Het leek me in dit geval prductiever m de netwerkservices juist te handhaven en te prberen m er achter te kmen vanuit welke systemen de kraker ns zat te bespineren. 3. Een typische UNIX TCP/IP netwerkimplementatie in vgelvlucht. Om het prbleem en de gevnden plssing inzichtelijk te maken met ik eerst in het krt samenvatten he een typische UNIX-implementatie van de TCP/IP netwerkfaciliteiten is gerganiseerd. Mensen die hiermee p de hgte zijn zullen het mij hpelijk vergeven dat ik z hier en daar wat vereenvudigingen heb aangebracht.

2 Nageneg alle TCP/IP-tepassingen zijn gebaseerd p het client-server mdel. Bijvrbeeld, als een gebruiker met het telnet-cmmand cntact maakt met een hst, dan wrdt p dat laatste systeem een telnet server gestart die de gebruiker met een lgin prces verbindt. Enkele vrbeelden zijn gegeven in tabel 1. client server tepassing telnet telnetd remte lgin ftp ftpd file transfer finger fingerd wie is ingelgd systat systatd wie is ingelgd Tabel 1. Vrbeeld van een aantal TCP/IP client-server cmbinaties. Net zals de ftp en telnet gebruikerscmmands meestal dr verschillende prgramma s wrden geimplementeerd, zijn dus k de bijbehrende netwerkservers in het algemeen geimplementeerd als aparte prgrammas. De p dit mment gangbare aanpak is m slechts een daemn prces p binnenkmende netwerkverbindingen te laten wachten. Wanneer een verbinding wrdt gemaakt start deze daemn (gewnlijk inetd genaamd) het bijbehrende serverprgramma p en gaat vervlgens wachten p nieuwe binnenkmende verbindingen. ftp user telnet telnet inetd client finger Figuur 1. Het inetd prces luistert naar de ftp, telnet etc. netwerk prten en wacht p binnenkmende cnnecties. In de figuur is aangegeven dat er zjuist dr een gebruiker met een telnet clientprgramma een verbinding met de telnet prt is gemaakt. user telnet telnet lgin client server Figuur 2. Het inetd prces heeft een telnet serverprces gestart dat de verbinding verder afhandelt; inetd wacht nu p nieuwe binnenkmende cnnecties. Het telnet serverprces verbindt de gebruiker met een lgin prces. 4. De "tcp wrapper" wisseltruuk. Om de naam te achterhalen van de hst van waaruit de kraker ns bespineerde zu dus aanpassing van de netwerksftware vereist zijn. Op het eerste gezicht waren de vruitzichten niet z gunstig: De TUE had geen licentie vr de surce cde van de UNIX-versies die p nze systemen werden gebruikt. De surce cde zelf hadden we verigens k niet. De Berkeley netwerk surce cde, waarvan uiteindelijk alle UNIX netwerk sftware is afgeleid, was weliswaar beschikbaar, maar het zu een nbekende heveelheid werk ksten m die geschikt te maken vr nze UNIX systemen. Leveranciers plegen nder het mm van "verbeteringen" allelei bscure wijzigen aan te brengen.

3 Gelukkig kn ik vlstaan met een plssing die geen enkele wijziging in systeemsftware vereiste, en die bvendien p al nze UNIX systemen bleek te werken. Daarte maakte ik gebruik van een eenvudige wisseltruuk: installeer p de plaats van elk netwrk serverprgramma een triviaal prgrammaatje, en verplaats de riginele netwrk servers naar een andere directry. Wanneer nu een verbinding binnenkmt start het inetd prces het triviale prgrammaatje p in plaats van de echte netwerkserver. Het triviale prgrammaatje lgt de naam van de remte hst en start vervlgens het echte serverprgramma p. Z knden we de netwerkactiviteit in de gaten huden terwijl er geen enkele systeemsftware f cnfiguratiefile hefde te wrden aangepast. ftp telnet finger inetd user telnet tcp lgfile client wrapper Figuur 3. Op de plaats van de rsprnkelijke telnet server is het tcp wrapper prgramma geinstalleerd. Dit prgramma lgt de naam van de remte hst naar een lgfile. user telnet telnet lgin client server Figuur 3. Figuur 4. Het tcp wrapper prgramma heeft de echte telnet server gestart en det nu verder niet meer mee. Vanuit de gebruiker gezien is dus niets veranderd. De eerste versie van de tcp wrapper bestnd uit slechts een paar regeltjes cde die ik zrgvuldig had vergenmen uit een bestaande netwerk daemn surce. En mdat het geen enkele infrmatie uitwisselde met het remte clientprces, kn dezelfde tcp wrapper versie wrden gebruikt vr allerlei verschillende netwerkservices. Ondanks het feit dat ik de tcp wrapper p slechts een dzijn systemen kn installeren was het meteen een succes. Figuur 5 geeft een vrbeeld. De kraker maakte veelvuldig gebruik van de systat en finger services. Daarmee kn hij zien zien wie er p een systeem waren ingelgd. Verder maakte de kraker z nu en dan een telnet verbinding. Vermedelijk m na een enkele inlgpging meteen de verbinding te verbreken, zdat er geen "repeated lgin failure" bdschap p de systeemcnsle zu verschijnen. Terwijl de kraker dacht ns ngemerkt te bespineren knden we vanaf nu dus precies zien waar hij bezig was. Dit was een hele vruitgang vergeleken met vreger, ten we pas wat merkten als het te laat was, namelijk als hij weer eens een rm -rf had gedaan. Aanvankelijk was mijn vrees dat we bedlven zuden wrden nder de lgs, en dat we tussen alle ruis de gewenste infrmatie niet zuden kunnen vinden. Gelukkig bleek het vrij eenvudig m de kraker te herkennen:

4 May 21 14:06:53 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 21 16:08:45 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 21 16:13:58 trf.urc: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 21 18:38:17 tuegate: systatd: cnnect frm ap1.eeb.ele.tue.nl May 21 23:41:12 tuegate: systatd: cnnect frm mcl2.utcs.utrnt.ca May 21 23:48:14 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 01:08:28 tuegate: systatd: cnnect frm HAWAII-EMH1.PACOM.MIL May 22 01:14:46 tuewsd: fingerd: cnnect frm HAWAII-EMH1.PACOM.MIL May 22 01:15:32 tuews: fingerd: cnnect frm HAWAII-EMH1.PACOM.MIL May 22 01:55:46 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 01:58:33 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 02:00:14 tuewsd: fingerd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 02:14:51 tuegate: systatd: cnnect frm RICHARKF-TCACCIS.ARMY.MIL May 22 02:19:45 tuewsd: fingerd: cnnect frm RICHARKF-TCACCIS.ARMY.MIL May 22 02:20:24 tuews: fingerd: cnnect frm RICHARKF-TCACCIS.ARMY.MIL May 22 14:43:29 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 15:08:30 tuegate: systatd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 15:09:19 tuewse: fingerd: cnnect frm mnk.rutgers.edu May 22 15:14:27 tuegate: telnetd: cnnect frm cumbic.bmb.clumbia.edu May 22 15:23:06 tuegate: systatd: cnnect frm cumbic.bmb.clumbia.edu May 22 15:23:56 tuewse: fingerd: cnnect frm cumbic.bmb.clumbia.edu Figuur 5. Enkele van de de eerste kraker cnnecties die dr de tcp wrapper werden waargenmen. Elke cnnectie is gelgd met: tijdstip, naam van de lcale hst, de gevraagde service, en de naam van de remte hst. Hieruit blijkt dat de kraker niet alleen gebruik maakte van terminal servers (zals mnk.rutgers.edu), maar k dat hij tegang had tt allerlei militaire (.MIL) en universitaire (.EDU) systemen. Hij was vaak in de nacht actief, wanneer er weinig andere activiteit is. Hij maakte altijd in betrekkelijk krte tijd een aantal cnnecties naar verschillende systemen p de TUE. Dr zijn activiteit te spreiden ver verschillende systemen dacht hij misschien minder p te vallen. Omdat ik de lgfiles van verschillende systemen samenvegde was het juist extra gemakkelijk m te zien wanneer de kraker in de lucht was. Niemand anders gebruikte de systat service. De activiteiten van de kraker staken dus ruimschts bven de "ruis" uit. In het bvenstaande vrbeeld is een van de systat cnnecties afkmstig van een systeem binnen de TUE: ap1.eeb.ele.tue.nl, dat deel uitmaakt van een ring van Apll wrkstatins. Aangezien de kraker de enige was die van de systat service gebruik maakte was het duidelijk dat hij ng steeds p de TUE actief was. Ik heb dan k nmiddelijk de beheerder gewaarschuwd. Helaas was deze meite vr niets: een week later werden alle disks van die Apll ring gewist. Aangezien de laatste backup ruim anderhalf jaar ud was was de schade aanzienlijk. 5. Open terminalservers cnsidered harmful. Zals uit het vrbeeld blijkt, pereerde de kraker graag vanaf pen terminalservers. Dit srt systemen is niet vr niets ppulair bij krakers. Als je een nrmale usercde gebruikt m p een ander systeem in te breken ben je vrij eenvudig te achterhalen. De meeste multi-user systemen huden immers lgfiles bij met lgin tijden en andere infrmatie. Dr de lgs p het gekraakte systeem te vergelijken met de lgs van het systeem van waaruit de inbraak werd gepleegd kun je er meestal vrij snel achter kmen m welke usercdes het gaat.

5 In het geval van pen terminalservers ben je veel meilijker te achterhalen. Terminalservers vereisen zelden een wachtwrd. Terminalservers zijn vaak direct bereikbaar vanuit het penbare telefn netwerk. Terminalservers kunnen vaak als springplank wrden gebruikt m van het ene systeem naar het andere ver te springen, zdat de rsprnkelijke hstnaam niet in de lginaccunting te zien is. Terminalservers huden geen lgfiles bij, zdat je niet kunt nagaan waarvr ze zijn gebruikt. Krtm, terminalservers met wereldwijde internet access zijn ideaal mdat je in vlstrekte annimiteit kunt pereren. In feite zijn terminalservers ng erger dan reguliere cmputersystemen met slechte wachtwrden, mdat de laatse tenminste ng enige lginaccunting bijhuden en mdat accunts kunnen wrden afgeslten. Ik zu een lange tirade kunnen huden ver de bezwaren van publiek tegankelijke terminalservers met wereldwijd internet access. In het krt kmt het hierp neer: in geval van inbraken vanuit een persnlijke usercde p een reguliere hst kan de betreffende user cde wrden pgesprd en afgeslten; in het geval van inbraken vanuit een terminalserver is dat niet mgelijk. Mijn advies is dan k m terminalservers te blkkeren vr interlcaal verkeer, zdat ze dr krakers niet als uitvalsbasis kunnen wrden gebruikt. 6. Eerste uitbreiding: access cntrl. Het is duidelijk dat we weinig zuden hebben aan spren die ddliepen p pen terminalservers. De lgische stap was dan k m cnnecties vanuit dat srt systemen te gaan weigeren, zdat de kraker alleen ng kn pereren vanuit usercdes p reguliere cmputersystemen. De hp was dat de kraker meer spren zu achterlaten, zdat we wat meer van hem te weten zuden kmen. Aldus werd een eerste versie van access cntrl in de tcp wrapper ingebuwd. Telkens wanneer een terminalserver in de lgfiles pdk werd die nmiddelijk aan nze kant geblkkeerd, en werd de beheerders van die terminalservers gevraagd hetzelfde aan hun kant te den. Met dat laatste hadden we verigens lang niet altijd succes. Figuur 6 geeft een idee he nze access cntrl files er p een bepaald mment uitzagen. /etc/hsts.allw: in.ftpd: ALL /etc/hsts.deny: ALL: terminus.lcs.mit.edu hilltp.rutgers.edu mnk.rutgers.edu ALL: cmserv.princetn.edu lewis-sri-gw.army.mil ALL: ruut.cc.ruu.nl ALL: tip-gsbi.stanfrd.edu ALL: tip-quada.stanfrd.edu ALL: s101-x25.stanfrd.edu ALL: tip-cdr.stanfrd.edu ALL: tip-crmemaa.stanfrd.edu ALL: tip-crmembb.stanfrd.edu ALL: tip-frsythe.stanfrd.edu Figuur 6. Vrbeeld van access cntrl files. De eerste file beschrijft welke service/hst cmbinaties altijd zijn tegestaan. In dit vrbeeld wrden ftp cnnecties altijd geaccepteerd, ngeacht de herkmst van de verbinding. De tweede file beschrijft welke resterende service/hst cmbinaties wrden geweigerd. In dit vrbeeld wrden services geweigerd aan een reeks pen terminalservers, ngeacht het type van de gevraagde service.

6 7. Een kekje van eigen deeg: de kraker bespineerd. Nu we de kraker de mgelijkheid hadden ntnmen m ns aan te vallen vanuit terminalservers, bleef vr hem niets anders ver dan m direct vanuit gekraakte usercdes te pereren. Het leek dan k nuttig m te prberen uit te vinden welke usercdes hij daarvr gebruikte. Ik draaide snel iets in elkaar dat bij cnnecties vanuit "verdachte" systemen een finger en systat naar die systemen terugdeed. Na alle gespineer dr de kraker zuden we hem dus eindelijk eens een kekje van eigen deeg kunnen geven. In de lp van de tijd identificeerde ik met mijn reverse fingers diverse usercdes waarp de kraker had ingebrken. Uiteraard stelde ik steeds de beheerders p de hgte van het prbleem. Een cpietje ging dan steeds naar CERT 1, zdat zij p de hgte bleven van de vrderingen. Het was natuurlijk zaaks m vral nit mail te sturen naar het het gekraakte systeem zelf, aangezien de kans grt was dat de kraker het dan nder gen zu krijgen :55:09 tuegate: telnetd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:10:02 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:17:57 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:18:24 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:18:34 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:18:38 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:18:44 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:21:03 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:24:46 tuegate: systatd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:27:20 svin01: fingerd: cnnect frm glwrm.stanfrd.edu 30 05:33:33 svin01: telnetd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:33:38 svin01: telnetd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:33:41 svin01: telnetd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:33:50 svin01: ftpd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:33:58 svin01: fingerd: cnnect frm math.uchicag.edu 30 05:34:08 svin01: fingerd: cnnect frm math.uchicag.edu 30 05:34:54 svin01: fingerd: cnnect frm math.uchicag.edu 30 05:35:16 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu 30 05:35:36 svin01: fingerd: cnnect frm guzzle.stanfrd.edu Figuur 7. Een burst netwerkactiviteit, vrijwel allemaal vanuit Stanfrd. Wed 30 05:10:08 MET 1991 [guzzle.stanfrd.edu] Lgin name: adrian In real life: Adrian Cper Directry: /u0/adrian Shell: /phys/bin/tcsh On since 29 19:30:18 n ttyp0 frm tip-frsythe.sta N Plan. Figuur 8. Een reverse finger resultaat behrende bij een van de bvenstaande cnnecties. Er was slechts een gebruiker ingelgd, dus we hadden een scht in de rs. Uit de vrbeelden in figuren 7 en 8 blijkt dat de kraker p het systeem guzzle.stanfrd.edu was ingelgd als adrian. Hij kwam vanaf tip-frsythe.stanfrd.edu, een terminalserver die aan een mdem bank is gekppeld. Op het eerste gezicht was dit resultaat dus weinig hpgevend, maar de aflp was bepaald anders. 1. Cmputer Emergency Respnse Team, een rganisatie die in het leven is gerepen na het incident met de internet wrm, nvember 1988.

7 In dit geval verwees CERT mij dr naar Stephen Hansen. Hij lgde al enige tijd alle sessies van adrian. De kraker velde zich kennelijk thuis in Stanfrd, want hij heeft van daaruit gedurende enige maanden lang diverse andere systemen aangevallen. Ik heb alle lgs van Stanfrd bekeken, en ze geven een uitstekend inzicht in he de kraker te werk ging. De kraker was uitstekend p de hgte van bugs in systeemsftware. Gelukkig kende hij ze niet allemaal. Hij cntrleerde uiterst zrgvuldig alle file- en directryprtecties p mgelijke zwakheden in de beveiliging. Als hij een systeem wist binnen te kmen was dat vrijwel altijd mdat gebruikers zwakke wachtwrden gebruikten. Dr maar geneg systemen te prberen kwam hij altijd wel ergens binnen. Met zijn kennis en geduld wist de kraker in de meeste gevallen superuser privileges te verkrijgen. Op Stanfrd wist de kraker diverse malen bijna superuser te wrden. Op zulke mmenten was er dan altijd, heel tevallig, een string in een disk f iets dergelijks, zdat hij het karwei nit heeft kunnen afmaken. Een van de systemen die de kraker vanuit Stanfrd p de krrel nam was research.att.cm, een gateway van de AT&T Bell labratries. Die activiteiten bleven bepaald niet npgemerkt. De mensen van AT&T vnden het zelfs wel interessant en installeerden een cmplete namaak mgeving waarin ze de kraker zijn gang lieten gaan. Ondertussen werd hij uitverig bespineerd. Een en ander is beschreven dr Bill Cheswick in een artikel genaamd "An evening with Berferd", hetgeen nlangs werd gepresenteerd p een bijeenkmst van de Amerikaanse USENIX vereniging van UNIX gebruikers [1]. De kraker is verigens nit gearresteerd. Hij was gewn een jaar te vreg met zijn activiteiten. Het is jammer dat in plaats van dit destructieve individu twee veel minder schadelijke "data reizigers" de twijfelachtige eer hadden m als eerste Nederlandse hackers te wrden gearresteerd. 8. Bby traps. Tt nu te had ik nze netwrk daemns geinstrumenteerd m netwerk cnnecties te rapprteren, waarna ik zelf de interessante infrmatie mest selecteren. Daarbij maakte ik weliswaar gebruik van uiterst cmplexe pattern matching prcedures, maar de uiteindelijke berdeling f een systeem al dan niet mest wrden pgenmen in de lijst van verdachte systemen bleef tch een handmatig prces. Wat ik eigenlijk wilde was een srt "bbytrap", een apparaat dat autmatisch alarm zu slaan in geval van verdachte activiteit, en dat bij nrmaal gebruik niets van zich zu laten hren. Hiervr kn ik de gewne telnet en dergelijke services niet gebruiken. Een geschikte netwerkservice bleek de trivial file transfer (tftp) service. Dit prtcl vereist geen wachtwrd, en wrdt vrnamelijk gebruikt tijdens het bten van een diskls werkstatin, een X terminal, f van dedicated netwerk hardware, m de systeem sftware ver het netwerk in te laden. Tt vr een paar jaar was tftp een security prbleem mdat je daarmee iedere file p het systeem kn lezen, dus k de UNIX passwrd file. De wachtwrden wrden weliswaar met een gemuteerd DES algritme versleuteld, maar het algritme is niet geheim, en met een gede wrdenlijst en een slimme passwrd kraker kun je gemakkelijk zwakke wachtwrden vinden. Gelukkig vrzien de meeste huidige tftp implementaties in een restrictie p welke files tegankelijk zijn. Er zijn echter ng heel wat systemen die veruderde sftware draaien. In de lp van de tijd had ik al diverse tftp cnnecties gezien vanaf systemen die niets met de TUE hadden te maken. Ok in dit geval leek het me nuttiger m de service niet af te sluiten, maar m de reverse finger faciliteit p niet-lcale tftp cnnecties te te passen. Daarte was een kleine aanpassing in de de tcp wrapper ndig. Tt ng te werkte mijn reverse finger cde immers uitsluitend p basis van "verdachte" hstnamen. Nu mest er k naar de naam van de service wrden gekeken, want ik wilde niet vr elke interlcale netwerkverbinding een reverse finger den. Ongeveer elke twee maanden lpt er wel iemand in de fuik. In z n geval stuur ik een mailtje naar de cntactpersn van de betreffende rganisatie (nit naar het gekraakte systeem zelf) plus een cpietje naar CERT.

8 /etc/hsts.allw: in.tftpd: LOCAL /etc/hsts.deny: in.tftpd: ALL: /usr/ucb/finger 2>&1 /usr/ucb/mail wswietse Figuur 9. Entries in de aangepaste access cntrl files m de tftp service van een bbytrap te vrzien. De eerste file legt vast dat tftp cnnecties vanaf lcale systemen altijd zijn tegestaan. De tweede access cntrl file bepaalt dat alle verige tftp cnnecties altijd wrden geweigerd. Het resultaat van een reverse finger wrdt mij per tegestuurd. In het bvenstaande cmmand wrdt %h vervangen dr de naam van de remte hst. Het vlgende is een vrbeeld van een verdachte tftp cnnectie: 4 18:58:28 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU 4 18:59:45 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU 4 19:01:02 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU 4 19:02:19 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU 4 19:03:36 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU 4 19:04:53 svin02 tftpd: refused cnnect frm E MIT.EDU Aangezien tftp is gebaseerd p een datagram prtcl zien we elke 17 secnden een herhaling van het geweigerde request. De precieze lengte van het retry interval is implementatie afhankelijk. Ok in dit geval lieten de reverse finger resultaten niets te raden ver: Lgin Name TTY Idle When Office mvsctt Mark V Sctt p0 Sat 12:46 14S-134 x aparkin Adam P Arkin p2 15 Sat 12: cum Kevin M Cum p3 24 Sat 12:10 LIN-KB mwsmith Merrill W Smith p6 13 Sat 11: x vastettn Victria A Stettner r0 18d Mn 14:51 E x Er was maar een gebruiker die in aanmerking kwam: mvsctt. Alle anderen hadden gedurende een kwartier f langer niets gedaan. Blijkens de gedetailleerde finger resultaten was ingebrken vanuit cnam.cnam.fr, een systeem in Frankrijk. Lgin name: mvsctt In real life: Mark V Sctt Office: 14S-134, x Directry: /mit/mvsctt Shell: /bin/csh On since 4 12:46:44 n ttyp0 frm cnam.cnam.fr 12 secnds Idle Time N Plan. Uit de reactie van de mensen in Frankrijk bleek het te gaan m iemand die bij hun was ingebrken vanuit een terminalserver bij NASA: hyper1 ttyp3 sdcds8.gsfc.nasa Sat 4 17:51-20:47 (02:55) (de vlledige hstnaam is sdcds8.gsfc.nasa.gv). Al met al werd er driemaal ver de Atlantische ceaan gegaan: vanuit een nbekende plaats, via een terminalserver bij NASA, via een systeem in Frankrijk, via een systeem bij het MIT, naar nze systemen.

9 9. Cnclusies. De tcp wrapper is een nuttig gereedschap gebleken m de tegang via netwerken te bewaken. Verscheidene versies van het prgramma zijn via het internet verspreid. Het prgramma mag zich in een behrlijke ppulariteit verheugen. Het wrdt vrijwel dagelijks van nze ftp server pgehaald naar alle delen van de wereld. Daarnaast wrdt het beschikbaar gesteld dr rganisaties zals CERT, die het in haar lijst van aanbevlen sftware heeft pgenmen. Het vereist geen enkele wijziging van reeds bestaande systeemsftware f cnfiguratiefiles. Men heft dus geen guru te zijn m het te kunnen installeren. Met de meeste UNIX varianten kan het znder enige wijziging wrden geinstalleerd. UNIX systemen vrmen veruit de meerderheid van de p het internet aangeslten systemen. Het belemmert legale gebruikers niet bij het gebruik van cmputer systemen. Het det niet mee bij het afhandelen van de eigenlijke netwerkservice, dus de kans p bugs is uiterst klein. Het kan wrden gebruikt vr zwel TCP (cnnectin riented) als UDP (datagram riented) services, vr zver die dr een centraal prces zals de inetd wrden pgestart. Het biedt bescherming tegen zgenaamde "name server spfing", waarbij een systeem de naam van een andere hst prbeert aan te nemen. Deze beveiliging is belangrijk vr netwerkservices zals rsh en rlgin mdat die gebruik maken van authenticatie p basis van hstnaam. Wanneer een hstnaam niet blijkt te klppen wrdt de verbinding dmweg verbrken. De ptinele access cntrl faciliteit kan nuttig zijn m al te pen systemen af te schermen. Iets dergelijks kan k met netwerk ruters wrden gerealiseerd, maar dat kan vertragend werken p het verige netwerk verkeer. Bvendien maken ruters zelden melding van ngewenste verbindingen. De mgelijkheid tt het pzetten van "bbytraps" p bepaalde netwerk services zals tftp, f p cnnecties vanuit verdachte systemen, bleek nuttig m tijdig te wrden gewaarschuwd vr verdachte activiteit. De tcp wrapper is slechts een van de vrzieningen die ik p nze systemen heb aangebracht. Al met al beschikken we ver een redelijk effectief instrumentarium m krakers te detecteren en m ze in de gaten te huden. Het is dan k niet verwnderlijk dat de TUE in krakerskringen de naam heeft redelijk beveiligd te zijn. 10. Referenties. [1] Cheswick, W.R. An Evening with Berferd, in Which a Cracker is Lured, Endured, and Studied. Prceedings f the Winter USENIX Cnference, (San Francisc), uary Tevens beschikbaar vr annymus ftp p: research.att.cm: /dist/berferd.ps. [2] De tcp wrapper surce is verspreid via de USENET news grep cmp.surces.misc en is beschikbaar vr annymus ftp p: cert.sei.cmu.edu: /pub/netwrk_tls/tcp_wrapper.shar, ftp.win.tue.nl: /pub/security/lg_tcp.shar.z.

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Economische effecten van digitale marktplaatsen

Economische effecten van digitale marktplaatsen Ecnmische effecten van digitale marktplaatsen In pdracht van: Prvincie Overijssel Prvincie Gelderland Prvincie Nrd-Brabant Ministerie van Ecnmische Zaken Prject: 2008.009 Publicatienummer: 2008.009-0815

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Website Wemel : Wie zijn wij?

Website Wemel : Wie zijn wij? Website Wemel : Wie zijn wij? Een wemel is iemand die niet kan stilzitten, die vanbinnen en vanbuiten altijd maar wriemelt en beweegt, die zich niet lang p hetzelfde kan richten, en in heel veel dingen

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie