Instructiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructiehandleiding"

Transcriptie

1 Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager Instructiehandleiding Bewaar deze instructiehandleiding op een handige plaats voor eventueel toekomstig gebruik. Lees de instructies zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken en bedien overeenkomstig de instructies.

2 TERUFUSION Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager licentievoorwaarden Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen TERUMO Coorporation (TERUMO) en u. Lees ze door. Ze zijn van toepassing op de TERUFUSION Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager (software) die u installeert, inclusief de media waarop u de software hebt ontvangen, indien aanwezig. De voorwaarden zijn bovendien van toepassing op updates, aanvullingen en ondersteunende diensten voor deze software, tenzij andere voorwaarden met de betreffende objecten zijn meegeleverd. In dat geval zijn de betreffende voorwaarden van toepassing. DOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. Als u aan deze voorwaarden voldoet, hebt u het recht om een enkele kopie van de software op uw interne systeem (systeem) te installeren en te gebruiken. 1. Toepassingsgebied van licentie: De software wordt onder licentie uitgegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst verleent u uitsluitend de rechten voor het gebruik van de software. TERUMO behoudt zich alle andere rechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de auteursrechten op de software. Tenzij de toepasselijke wet ondanks de beperking u meer rechten verleent, kunt u de software alleen gebruiken zoals expliciet toegestaan in deze overeenkomst. Daarbij moet u zich schikken in de technische beperkingen in de software die u alleen toestaan de software op bepaalde manieren te gebruiken. U mag niet: - de technische beperkingen in de software omzeilen; - de software ontleden, decompileren of disassembleren, behalve en uitsluitend voor zover de toepasselijke wet dit uitdrukkelijk toestaat, ondanks deze beperking; - meer kopieën van de software maken dan gespecificeerd in deze overeenkomst of toegestaan door de toepasselijke wet, ondanks deze beperking; - de software publiceren om voor anderen kopieën te maken; - de software verhuren, leasen of uitlenen; - de software naar een derde partij overzetten; - de software naar een ander land overzetten dan het land waar het systeem zich bevindt; of - de software gebruiken voor commerciële software hosting services. U kunt deze software uitsluitend gebruiken met TERUMO-infusiepomp- en TERUMO-spuitpompproducten. U gaat ermee akkoord dat TERUMO zich alle rechten voorbehoud met inbegrip van, maar niet beperkt tot de auteursrechten ervan op elke uitvoer van de software, met inbegrip van, maar u moet expliciete goedkeuring van TERUMO verkrijgen. U kunt dergelijke uitvoer gebruiken en dupliceren en verspreiden binnen de faciliteit waar het systeem zich bevindt, maar u moet expliciete goedkeuring van TERUMO verkrijgen, alvorens dergelijke uitvoer buiten de faciliteit te verspreiden. TERUMO kan de licentie van deze software beëindigen wanneer u de beschreven beperkingen in deze overeenkomst schendt, en bij beëindiging van deze overeenkomst moet u deze software van uw systeem verwijderen. Ongeacht de beëindiging van deze overeenkomst, houden bij beëindiging de volgende voorwaarden stand. 2. Ondersteunende diensten Omdat deze software is "zoals het geleverd wordt" kunnen we mogelijk geen ondersteunende diensten aanbieden voor de software. De software kan onderhevig zijn aan updates zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe. 3. Volledige overeenkomst Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen, updates en ondersteunende diensten die u gebruikt, betreft de volledige overeenkomst voor de software en ondersteunende diensten. 4. Toepasselijke wet en jurisdictie Deze overeenkomst moet worden bepaald door en geconstrueerd in overeenstemming met de wetten van Japan. Alle geschillen, controversies of verschillen die kunnen ontstaan tussen TERUMO en u, wel of geen betrekking hebbend op of in verband met deze overeenkomst moeten uiteindelijk door een arbitrageprocedure worden vereffend in Tokio, overeenkomstig de commerciële arbitrageregels van de Japan Commercial Arbitration Association. 5. Garantiedisclaimer De software wordt onder licentie "zoals het geleverd wordt" uitgegeven. U draagt het risico van het gebruik van de software. TERUMO geeft geen expliciete garanties, waarborgen of voorwaarden. Voor zover mogelijk toegestaan op grond van uw lokale wetgevingen, weert TERUMO de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. 6. Beperking op en uitsluiting van genoegdoening en schadevergoedingen Alleen voor directe schade kunt u van TERUMO en haar leveranciers een schadevergoeding toegewezen krijgen, tot het maximumbedrag dat u hebt betaald voor het gebruik van de software. U kunt geen schadevergoeding toegewezen krijgen voor andere schade, met inbegrip van gevolgschade, winstderving, speciale, indirecte of incidentele schade.

3 Deze beperking geldt voor - alles met betrekking tot de software, diensten; en - claims voor contractbreuk, inbreuk op garantie, waarborg of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover toegestaan door de toepasselijke wet. Dit geldt ook als TERUMO op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is voor u mogelijk niet van toepassing omdat uw land de uitsluiting of beperking van incidentele, gevolg- of andere schade mogelijk niet toestaat.

4 Inhoud Lees deze handleiding grondig door en beheers de inhoud om op een veilige manier gebruik te maken van dit product. Pas eveneens de veiligheidseducatiesystemen in uw ziekenhuis toe. Neem contact op met onze bedrijfsvertegenwoordigers voor uitleg bij de productintroductie. Inhoud Inhoud 4 Inhoud...4 Doel, overzicht en eigenschappen van het product 5 Doel en overzicht...5 Eigenschappen...5 Systeemconfiguratie...6 Aanmaakproces geneesmiddelenbibliotheek...7 Onderdelenomschrijving 8 Schermoverzicht...8 Knoppen en iconen...10 Voorzorgsmaatregelen 11 Gebruik...12 Voorbereiding 13 Algemeen proces...13 Systeemvereisten...14 Compatibele apparatuur...14 Geneesmiddelen selecteren voor pompgebruik...15 Gedeelde mapinstellingen...15 TERUFUSION Data Communicator Instellingen...15 Serverinstellingen...16 Gebruikersinstellingen...33 Installatie ongedaan maken...34 Bedieningsprocedure 36 Deze software opstarten...36 Inloggen...37 Uitloggen...40 Gebruikersregistratie...41 Gebruikersautorisatie...44 Systeem...46 Master...56 Geneesmiddelenbibliotheek...78 Grafieken...88 Probleemoplossing 112 Probleemoplossing Appendix 115 A1: Profielen A2: Take over modetabel A3: Geavanceerde Dosistabel A4: Eigenschap Standaard A5: Eenheid Symbolen 121 VOOR INFORMATIE OVER TERUMO-PRODUCTEN 122 4

5 Doel, overzicht en eigenschappen van het product Doel en overzicht TERUFUSION Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager (deze software) moet voor de volgende doeleinden op een pc worden geïnstalleerd. (1) Aanmaken en wijzigen van geneesmiddelenbibliotheken. (2) Aggregatie en analyse van ontvangen bedieningsgeschiedenisinformatie. Eigenschappen Geneesmiddelenbibliotheek aanmaken U kunt geneesmiddelenbibliotheek aanmaken voor TERUFUSION Infuuspomp Type LM en TERUFUSION Spuitpomp Type SS. (Alleen beschikbaar voor types met de geneesmiddelenbibliotheek-functie.) Geneesmiddelenbibliotheken kunnen worden bewerkt via een aanmaak-, nakijk- en goedkeuringsproces. Voor een geneesmiddelenbibliotheek kunnen boven- en onderdoseergrenzen, profielbeperkingen, doseermethoden, enz. worden ingesteld geneesmiddelenbibliotheken, mastergeneesm., 30 profielen en 20 klinische adviezen kunnen worden gebruikt. Geschiedenisanalyse Wordt gebruikt om geschiedenisbestanden te analyseren en geeft 9 grafiektypes en een samenvatting weer. (Voor TERUFUSION Infuuspomp Type LM/LF en TERUFUSION Spuitpomp Type SS met externe communicatiefunctie (RS-232C) of draadloze LANfunctie) Webapplicatiesysteem Gebruikers kunnen eenvoudig via een browser op deze software inloggen om geneesm.bibl. aan te maken of geschiedenisanalyses uit te voeren. Autorisatie verleend aan ingelogde gebruiker Om wijzigingen aan geneesmiddelenbibliotheek en systeemadministratie te voorkomen, kunnen rechten worden verleend aan een gebruiker en kan het toepassingsgebied van het gebruik worden beperkt. 5

6 Doel, overzicht en eigenschappen van het product Systeemconfiguratie Wanneer deze software op de server is geïnstalleerd, geneesmiddelenbibliotheken zijn aangemaakt en geneesmiddelenbibliotheekbestanden naar gegevensopslagplaatsen zijn uitgevoerd. Geschiedenisbestanden opgeslagen in de gegevensopslagplaats worden vervolgens geanalyseerd. Elke gebruiker kan een browser voor toegang tot deze software gebruiken en geschiedenisanalyseresultaten nakijken. Systeemconfiguratietabel TERUFUSION Data Communicator TERUFUSION Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager [Server] Ziekenhuis LAN Gegevens opslaan Rek [Gebruiker] Pomp 6

7 Doel, overzicht en eigenschappen van het product Aanmaakproces geneesmiddelenbibliotheek Geneesmiddelenbibliotheken worden gegenereerd door geautoriseerde gebruikers via een aanmaak-, nakijk- en goedkeuringsproces. Goedgekeurde geneesmiddelenbibliotheken worden met een pomp gebruikt. Geneesmiddelenbibliotheken kunnen vervolgens bijgewerkt worden op basis van de analyseresultaten van de verworven geschiedenisbestanden. * Raadpleeg sectie "Gebr.registratie" en "Gebr.autorisatie". Goedgekeurd Raadpleeg Autorisatie 5 Bibliotheek bewerken/ aanmaken Autorisatie 6 Bibliotheek nakijken Autorisatie 7 Bibliotheek goedkeuren 7

8 Onderdelenomschrijving Schermoverzicht Hoofdscherm Functietab Gebruik deze tabs om een van de vele softwarefuncties te selecteren. Geneesm.bib. Geneesmiddelenbibliotheken kunnen op dit scherm worden aangemaakt. U kunt de status van de geneesmiddelenbibliotheek nakijken. Grafiekn U kunt pompgeschiedenissen analyseren en geeft 9 grafiektypes en een samenvatting weer. Niet weergegeven op TERUFUSION Geneesmiddelenbibliotheek Manager. Systeem U kunt foutberichten controleren, geschiedenisanalyseperioden instellen, back-up perioden instellen, enz. User U kunt een gebruikers-id, gebruikersnaam en autorisatie instellen en wijzigen en paswoorden initialiseren. Master U kunt pompinformatie, profielinformatie, klinische adviezeninformatie en geneesmiddeleninformatie instellen voor het aanmaken van een geneesmiddelenbibliotheek. 2. Weergave van informatie ingelogde gebruikers. Geeft gebruikers-id en namen van de gebruikers weer die zijn ingelogd op deze software. 8

9 Onderdelenomschrijving 3. Help Geeft de instructiehandleiding voor deze software weer. 4. Log uit U kunt uitloggen op deze software. 9

10 Onderdelenomschrijving Knoppen en iconen Wijzigen-knop Wissen-knop Zoeken-knop Naam Icoon Omschrijving Door op deze knop te drukken, kunt u het geselecteerde object wijzigen. Door op deze knop te drukken, kunt u het geselecteerde object wissen. Door op deze knop te drukken, kunt u een zoekopdracht uitvoeren. Tooltip-knop Naam Icoon Omschrijving Door op deze knop te klikken, wordt de geselecteerde tooltip weergegeven. Voorbeeld Link bestaat al (dezelfde) Geen link (verschillend) Naam Icoon Omschrijving Instelwaarden zijn dezelfde voor instellingen van geneesmiddelenbibliotheek en instellingen van mastergeneesmiddel. Instelwaarden tussen instellingen van geneesmiddelenbibliotheek en instellingen van mastergeneesmiddel zijn niet consistent. 10

11 Voorzorgsmaatregelen Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht voor veilig en correct gebruik van dit systeem. Niet-naleving van de voorzorgsmaatregelen en onjuist gebruik van het systeem kan schade of letsel tot gevolg hebben. De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt en betekenen het volgende: Waarschuwingen Dit label voorafgaand aan een voorzorgsmaatregel geeft aan dat er mogelijk gevaar voor persoonlijk letsel of materiële schade bestaat als de gegeven voorzorgsmaatregel niet wordt nageleefd. 11

12 Voorzorgsmaatregelen Gebruik Waarschuwingen <Voorzorgsmaatregelen voor gebruik betreffende de toepassing ervan> Controleer de pc en alle randapparatuur voordat deze software wordt gebruikt. Als er iets wordt gevonden dat abnormaal werkt, maak dan geen gebruik van deze software. [Softwarefuncties werken mogelijk niet of prestaties kunnen afnemen.] Maak regelmatig een back-up van de gegevens om gegevensverlies door een defect aan de pc of randapparatuur te voorkomen. Beheer gegevens zorgvuldig om onwettig gebruik van gebruikersinformatie te voorkomen. Bestanden die door gebruik van deze software zijn aangemaakt, moeten afzonderlijk worden gewist. [Bestanden aangemaakt door de gebruikers worden niet gewist bij het ongedaan maken van de installatie.] Bij het gebruik van andere software, overweeg dat dit mogelijks een invloed kan hebben op deze software. [De functies en beste prestaties van deze software worden mogelijk niet verkregen.] Geneesmiddelenbibliotheken moeten worden aangemaakt door een farmaceutisch specialist. [Deze software kan niet bepalen of instelwaarden van geneesmiddelenbibliotheken wel of niet correct zijn.] Na het wijzigen van een geneesmiddelenbibliotheek moeten de instellingen opnieuw worden gecontroleerd. [Deze software kan niet bepalen of instelwaarden van geneesmiddelenbibliotheek wel of niet correct zijn.] Overweeg geneesmiddelentypes en doseermethoden en stel de flow rate in bij het wijzigen van een geneesmiddelenbibliotheek. [Een infuuslijn kan worden geoccludeerd door trombose als gevolg van de onjuiste flow rate.] Gelijktijdig inloggen kan niet worden uitgevoerd met dezelfde gebruikers-id. [De gebruiker die als tweede inlogt met dezelfde gebruikers-id wordt de geldige gebruiker en het is mogelijk dat de data die worden gewijzigd door de gebruiker die als eerste inlogde, niet kunnen worden opgeslagen.] <Belangrijke basisvoorzorgsmaatregelen> Installeer en gebruik deze software niet op meerdere pc s op hetzelfde netwerk. [Beheer van gebruikte pompen en onderhoud en beheer (inclusief versiebeheer) van geneesmiddelenbibliotheken wordt mogelijk niet juist uitgevoerd.] Gebruik deze software na het controleren van gerelateerde medische producten en apparaten. Alleen gebruikers die de instructies grondig hebben bestudeerd moeten deze software gebruiken. Wijzig deze software niet. [Dit kan leiden tot een defect aan de software of de prestaties verminderen.] <Interactie (bij het gebruik van deze software in combinatie met medische benodigdheden of apparaten)> [Voorzorgsmaatregelen bij gezamenlijk gebruik] Bij het installeren van deze software moet een pompschermtaal worden geselecteerd die overeenkomt met de pomptaalinstelling. [Als de taalinstellingen verschillen, kunnen geneesmiddelenbibliotheken aangemaakt met deze software niet naar pompen worden geschreven.] Na het in gebruik nemen van deze software moet u de pomptaalinstelling niet meer wijzigen. [Hierdoor is het onmogelijk om geneesmiddelenbibliotheken aangemaakt met deze software naar pompen op te slaan.] Geneesm.bibl. aangemaakt met deze software moeten worden doorgestuurd met TERUFUSION Data Communicator. [Bestandsformaatinterface is niet gegarandeerd.] Bij het gebruik van TERUFUSION Data Communicator om de opslagbestemming of communicatieconfiguratie te wijzigen, moeten voor deze software dezelfde instelwijzigingen worden gemaakt. [Bestandsdeling enz. kunnen niet langer worden uitgevoerd.] 12

13 Voorbereiding Algemeen proces Raadpleeg de volgende processtroom bij het gebruik van dit systeem. Zie elke instructiehandleiding van de software voor meer informatie. 1. Voorbereiding Bevestigen Systeemvereisten (specificaties, PC-indeling, communicatie-omgeving) Pompgebruik Geneesmiddelselectie Gedeelde Map Instellingen (geschiedenis, geneesmiddelenbibliotheek) Server / Gebruikersinstellingen TERUFUSION Data Communicator Instellingen Communication Configuration, Pomp / Rekinstellingen Communicatie-omgeving Schrijven Installatie Gebruikersregistratie Systeeminstellingen Mastergeneesm. Instellingen 2. Implementatie Geschiedenis Analyse Aanmaken Bibliotheek Downloaden Geschiedenis 3. Bediening Update Bibliotheek Bedienen Pomp 13

14 Voorbereiding Systeemvereisten Controleer voorafgaand aan het installeren van deze software uw pc-specificaties, installatiegebied en netwerkomgeving. Uw pc moet aan de volgende systeemvereisten voldoen. Server Systeemvereisten [Besturingssyteem] Microsoft Windows Vista SP2 Business 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Enterprise 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Ultimate 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows 7 Professional 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows Server 2008 SP2 32-bits (x86) / 64-bits (x64) Microsoft Windows Server 2008 R2 [Geheugen] 2 GB of meer aanbevolen [CPU-klok] Intel 2 GHz of meer aanbevolen [HDD] 80 GB of meer vrije ruimte aanbevolen [Apparaat] DVD-ROM drive [Webserver] Internet Information Services 6.0/7.0/7.5 Gebruikers [Geheugen] 512 MB of meer aanbevolen [CPU-klok] Intel 1 GHz of meer aanbevolen [Schermresolutie] 1024 x 768 pixels of meer [Browser] Internet Explorer 8 / 9 Compatibele apparatuur Productnaam Model Catalogusnummer Externe communicatiefunctie TERUFUSION Infusion Pump Type LF TE-LF600 TE-LF602XXX RS-232C TERUFUSION Infusion Pump Type LM TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-LM700 TE-LM702XXX RS-232C TE-LM800 TE-LM800XXX Draadloos LAN TE-SS700 TE-SS702XXX RS-232C TE-SS800 TE-SS800XXX Draadloos LAN (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) TERUFUSION Geneesmiddelenbibliotheek Manager is niet geschikt voor gebruik met producten van het model TE-LF600, TE-LM700 en TE-SS

15 Voorbereiding Geneesmiddelen selecteren voor pompgebruik Het is raadzaam doelgeneesmiddelen te selecteren alvorens een geneesmiddelenbibliotheek aan te maken. Gedeelde mapinstellingen TERUFUSION Data Communicator deelt geneesm.bibl.bestanden en geschied.bestanden met deze software. Er moet een map worden geselecteerd die door elk type software kan worden gebruikt. TERUFUSION Data Communicator Instellingen Voor het in gebruik nemen van deze software moet eerst de pompcommunicatieconfiguratie worden ingesteld. Gebruik TERUFUSION Data Communicator om de pompcommunicatieconfiguratie in te stellen. Raadpleeg de TERUFUSION Data Communicator instructiehandleiding voor instelmethoden. 15

16 Voorbereiding Serverinstellingen Om deze software te installeren moet eerst de serverfunctie worden toegevoegd. Functies toegevoegd met Microsoft Windows Server 2008 R2 worden hieronder aangegeven. Schermen zoals beschreven in de instructiehandleiding worden weergegeven onder de systeemvereisten van Microsoft Windows Server 2008 R2. Toepassingsserver Webserver (Internetinformatieservices) Bestandsservices De serverfunctie toevoegen 1) Klik op [Start] - [Systeembeheer] - [Serverbeheer] Vervolgens wordt het "Serverbeheer"-scherm weergegeven. Selecteer [Functies toevoegen] in het scherm rechts. Vervolgens wordt het "Serverfuncties selecteren"-scherm weergegeven. Klik op de [Volgende]-knop als het [Voordat u begint]- scherm wordt weergegeven. 2) Voeg in het "Serverfuncties selecteren"-scherm een vinkje toe aan de volgende drie functies. Toepassingsserver Bestandsservices Webserver (Internetinformatieservices) Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Toepassingsserver"-scherm weergegeven. 16

17 Voorbereiding 3) Installeer Toepassingsserver. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Functieservices selecteren"- scherm weergegeven. 4) Selecteer de volgende Toepassingsserver-functie..NET Framework Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Webserver (IIS)"-scherm weergegeven. 5) Installeer Webserver (IIS). Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Functieservices selecteren"- scherm weergegeven. 17

18 Voorbereiding 6) Selecteer de volgende Webserver (IIS)-functie. Toepassingsontwikkeling Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Bestandsservices"-scherm weergegeven. 7) Installeer Bestandsservices. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Functieservices selecteren"- scherm weergegeven. 8) Selecteer de volgende File Services-functie. Bestandsserver Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Bevestiging van items die voor installatie zijn geselecteerd"-scherm weergegeven. 18

19 Voorbereiding 9) Klik op de [Installeren]-knop. Vervolgens worden alle functies geïnstalleerd. 10) Klik op de [Sluiten]-knop om het "Installatieresultaten"-scherm te sluiten. 19

20 Voorbereiding Installatie Waarschuwingen Laat de installatie uitvoeren door een systeembeheerder of iemand die bekend is met deze software. Installatie van deze software moet worden uitgevoerd door de gebruiker. die geautoriseerd is als pc-beheerder. Bij het selecteren van een map buiten het lokale station moet de specificatie worden uitgevoerd in overeenkomst met "Universal Naming Convention (UNC)". Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. 1) Plaats de DVD in het DVD-romstation van de pc. Als dezelfde versie van de software al is geïnstalleerd, wordt die overschreven. Als een oudere versie van de software is geïnstalleerd, wordt een upgrade uitgevoerd. Raadpleeg de instructies op het scherm voor meer informatie. 2) Het installatieprogramma wordt automatisch opgestart. Als de toepassing niet automatisch start, dubbelklik op de DVD's "SETUP.EXE" bestand te starten. Een lijst met installatie-uitvoerende omgevingen wordt weergegeven. De volgende uitvoerende omgevingen zijn geïnstalleerd. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5 De te installeren uitvoeromgeving verschilt overeenkomstig de geïnstalleerde pc-omgeving. 3) Klik op de [Installeren]-knop. "Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5" wordt geinstalleerd. Installeer eerst Microsoft Windows Installer 4.5 als deze nog niet is geïnstalleerd alvorens deze software te installeren. Herstart de pc zodra de installatie is voltooid. 20

21 Voorbereiding 4) Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Licentievoorwaarden voor Microsoftsoftware"-scherm weergegeven. 5) Vink het hokje [Ik heb de licentievoorwaarden gelezen en accepteer deze.] aan. Vervolgens kan de [Volgende]-knop worden geselecteerd. Klik op de [Volgende]-knop. Installatie van de uitvoeromgeving gaat beginnen. 6) Klik op de [Voltooien]-knop. Vervolgens wordt voor deze software het "Installatie"-scherm weergegeven. 21

22 Voorbereiding 7) Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Ondersteunde OS en specificatie"- scherm weergegeven. 8) Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Licentieovereenkomst"-scherm weergegeven. 9) Vink het keuzerondje [Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentieovereenkomst] aan als u akkoord gaat met de inhoud van de licentieovereenkomst na deze te hebben doorgelezen. Vervolgens kan de [Volgende]-knop worden geselecteerd. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Licentiesleutel invoer"-scherm weergegeven. 22

23 Voorbereiding 10) Voer de licentiesleutel in. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Voer de installatiemap in (1/2)."-scherm weergegeven. 11) Selecteer een map voor installatie. De bestemmingsmap voor de standaardinstallatie treft u hieronder aan. C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_tool Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Voer de installatiemap in (2/2)."-scherm weergegeven. 12) Selecteer een map om gebr.middelen in op te slaan. De standaardmap voor gebr.middelen verschilt per besturingssysteem voor Windows Server 2003, Windows Vista en volgend. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\CQI_tool Windows Vista en volgend: C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_tool Klik op de [Volgende]-knop. In geval van onvoldoende vrije ruimte op de betreffende harde schijf wordt het "Bevestiging vrije ruimte"-scherm weergegeven. 13) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens wordt het "Instellingen Geneesm.bib."-scherm weergegeven. 23

24 Voorbereiding 14) Selecteer een map om geneesm.bibl. in op te slaan. De standaardmap voor opslag van geneesmiddelenbibliotheek verschilt per besturingssysteem voor Windows Server 2003, Windows Vista en volgend. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista en volgend: C:\ProgramData\Terumo_CQI\libraryset Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Instellingen geschiedenisanalyse"-scherm weergegeven. 15) Selecteer een map waaruit pompgeschied.bestanden kunnen worden gelezen. De standaard geschiedenismap verschilt per besturingssysteem voor Windows Server 2003, Windows Vista en volgend. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\history Windows Vista en volgend: C:\ProgramData\Terumo_CQI\history Selecteer geen geschiedenismap onder de TERUFUSION Gegevens Communicator CQI_comm_tool voor een bestemmingsmap voor het laden van een pompgeschiedenis. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Instellingen geschiedenisanalyse"-scherm weergegeven. 16) Stel de timing in om een pompgesch.analyse uit te voeren. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Instellingen back-up"-scherm weergegeven. 24

25 Voorbereiding 17) Selecteer een map voor back-upopslag. De standaardmap voor back-upopslag verschilt per besturingssysteem voor Windows Server 2003, Windows Vista en volgend. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\backup Windows Vista en volgend: C:\ProgramData\Terumo_CQI\backup Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Instellingen back-up"-scherm weergegeven. 18) Stel de back-uptiming in. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Taalinstelling"-scherm weergegeven. Opmerking Handleid betekent handmatig. 19) Selecteer een softwareweergavetaal en pompweergavetaal. Waarschuwingen Stel "Pomp Schermtaal" in op dezelfde weergavetaal voor de te gebruiken pomp. Als de taalinstellingen verschillen, kunnen geen geneesm. bibl. naar pompen worden geschreven. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Database Server Login"-scherm weergegeven. 25

26 Voorbereiding 20) Voer een SQL Server -paswoord in. Klik op de [Volgende]-knop. Vervolgens wordt het "Kopiëren van de bestanden starten"- scherm weergegeven. Wijzig indien nodig het paswoord overeenkomstig de omgeving van de pc-gebruiker. 21) Klik op de [Volgende]-knop. Installatie van de software begint. Wanneer de installatie is voltooid, wordt het "InstallShield Wizard voltooid"-scherm weergegeven. 22) Klik op de [Voltooien]-knop om het "InstallShield Wizard voltooid"-scherm te sluiten. 26

27 Voorbereiding Lijst van te installeren programma s TERUFUSION Dosisanalyse met Geneesmiddelenbibliotheek Manager (deze software) Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM Express Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework

28 Voorbereiding SQL Server-instellingen wijzigen Wijzig de SQL Server TCP/IP-poorten nadat deze software is geïnstalleerd. 1) Klik op [Start] - [Microsoft SQL Server 2008 R2] - [Configuration Tools] - [SQL Server Configuration Manager]. Vervolgens wordt het "Sql Server Configuration Manager"- scherm weergegeven. 2) Klik op [SQL Server Network Configuration] - [Protocols for CQITOOLSQL] en rechtsklik op [TCP/IP], weergegeven als protocolnaam. Selecteer vervolgens [Eigenschappen] uit het weergegeven menu. Vervolgens wordt het "Eigenschappen van TCP/IP"-scherm weergegeven. 28

29 Voorbereiding 3) Klik op de [IP Addresses]-tab. Wis de waarde aangeduid in het tekstvak [IPAll] - [TCP Dynamic Ports]. Voer "1433" in het tekstvak [IPAll] - [TCP Port] in. Klik op de [OK]-knop om het "Eigenschappen van TCP/IP"- scherm te sluiten. Als het "Waarschuwing"-scherm wordt weergegeven, controleer het tekstvak en klik op de [OK]-knop. 4) Klik op [SQL Server Services] en rechtsklik op [SQL Server (CQITOOLSQL)]. Selecteer vervolgens [Opnieuw starten] uit het weergegeven menu. Vervolgens wordt [SQL Server (CQITOOLSQL)] herstart. 29

30 Voorbereiding Opstartservices Een beschrijving hoe "Services" moet worden opgestart voor deze software. 1) Klik op [Start] - [Systeembeheer] - [Services]. Vervolgens wordt het "Services"-scherm weergegeven. 2) Rechtsklik op [TERUFUSION software task service] en selecteer vervolgens [Starten] uit het weergegeven menu. Vervolgens worden de services voor deze software opgestart. 30

31 Voorbereiding Webserver instellen (internetinformatieservices) Een beschrijving over hoe de webserverinstellingen moeten worden uitgevoerd. 1) Klik op [Start] - [Systeembeheer] - [Beheer van Internet Information Services (IIS)]. Vervolgens wordt het "Beheer van Internet Information Services (IIS)"-scherm weergegeven. 2) Rechtsklik op [Default Web Site] en selecteer vervolgens [Toepassing toevoegen] uit het weergegeven menu. Vervolgens wordt het "Toepassing toevoegen"-scherm weergegeven. 31

32 Voorbereiding 3) Voer de onderstaande waardeninformatie in voor "Alias" en "Fysiek pad". Alias : TERUFUSION_SP Fysiek pad : deze software-installatiemap Klik op de [OK]-knop. 4) Vervolgens wordt [TERUFUSION_SP] aan [Default Web Site] toegevoegd. 5) Klik op de hostnaam bovenaan de verbindingen en klik op [Opnieuw starten] aan de rechterkant van het scherm. 32

33 Voorbereiding Gebruikersinstellingen Raadpleeg de sectie "Opstarten met deze software". Voor gebruikers is deze software via een browser beschikbaar en zijn instellingen voor installeren niet nodig. 33

34 Voorbereiding Installatie ongedaan maken Waarschuwingen Noch geschiedenisbestanden, noch geneesmiddelenbibliotheekbestanden worden gewist bij het ongedaan maken van de installatie. Als wissen noodzakelijk is, wis dan elk bestand afzonderlijk. Bij het ongedaan maken van deze software worden gegevens gewist. Maak een back-up van alle benodigde gegevens alvorens de installatie van deze software ongedaan te maken. 1) Klik op [Start] - [Configuratiescherm]. 2) Klik op [Programma's] - [Een programma verwijderen]. 34

35 Voorbereiding 3) Selecteer en rechtsklik op [TERUFUSION Dose Analyzer with Drug Library Manager]. Selecteer [Verwijderen] in het weergegeven menu. Vervolgens wordt het "Vraag"-scherm weergegeven. 4) Klik op de [Ja]-knop. Het verwijderen van de software-proces begint. Klik, bij het kiezen van een back-up van elk gegevensbestand, op de [Nee]-knop om het de-install.proces te annuleren. 5) Het verwijderen van de software-proces wordt uitgevoerd. Wanneer het verwijderen van de software-proces is voltooid, wordt het "InstallShield Wizard voltooid"-scherm weergegeven. 6) Klik op de [Voltooien]-knop om het "InstallShield Wizard voltooid"-scherm te sluiten. 35

36 Deze software opstarten 1) Gebruik Internet Explorer (IE) om deze software op te starten. Voer "http://server IP address (host name)/terufusion_sp/ Pages/Login.aspx" in de IE-adresbalk in en druk vervolgens op de [Enter]-toets. Vervolgens wordt het "Log in"-scherm weergegeven. Voer het IP-adres van de server in waarop deze software is geïnstalleerd, of de hostnaam als het server IP-adres. Gebruik de knoppen binnen de schermen om deze software te gebruiken. Het gebruik van de browserknoppen als bediening kan een serverfout tot gevolg hebben. Browserknopvoorbeelden: Sluiten Volgende Vorige Vernieuwen 36

37 Inloggen Eerste keer inloggen 1) Om de eerste keer in te loggen, voer de volgende gebruikers- ID en paswoord in. Paswoordtekens worden weergegeven als [ ]. "User ID" : administrator "Paswoord" : 9999 Klik op de [Log in]-knop. Login wordt geautoriseerd met het ingevoerde User ID en paswoord. 2) Vervolgens wordt het "Systeem"-scherm weergegeven. 37

38 Inloggen 1) Voer een User ID en Paswoord in. Paswoordtekens worden weergegeven als " ". Klik op de [Log in]-knop. U wordt ingelogd met User ID setupautorisatie. Als u uw paswoord bent vergeten, vraag dan uw systeembeheerder van deze software om het standaardpaswoord in te stellen. Het weergegeven scherm na het inloggen verschilt afhankelijk van het autorisatieniveau voor de gebruiker die is ingelogd. Het paswoord en de gebr.id zijn hetzelfde, zolang men het paswoord niet wijzigt. 38

39 Paswoord wijzigen 1) Voer een User ID en Paswoord in. Vink het hokje [Paswoord wijzigen] aan. Klik op de [Log in]-knop. Vervolgens wordt het "Paswoord wijzigen"-scherm weergegeven. 2) Voer uw nieuw paswoord in de tekstvakken "Nieuw Paswoord" en "Nieuw Paswoord opnieuw" in. Klik op de [OK]-knop. Het paswoord wordt gewijzigd. Klik op de [Annuleren]-knop om de paswoordwijziging te annuleren. 39

40 Uitloggen Uitloggen 1) Klik op de [Log uit]-knop. Bij het uitloggen wordt u teruggebracht naar het "Log in"-scherm. U kunt niet uitloggen tijdens het wijzigen. 40

41 Gebruikersregistratie In het "User"-scherm kunt u een inloggebruiker voor deze software registeren. Hier kunt u User ID, naam en autorisatie instellen. U kunt eveneens geregistreerde gebr.informatie wijzigen en wissen en het paswoord initialiseren. Autorisatie 2 is vereist om het "User"-scherm weer te geven. Het scherm met de gebruikerslijst weergeven 1) Klik op de [User]-tab. 2) Vervolgens wordt het "Userlijst"-scherm weergegeven. Registratie van gebr.informatie 1) Klik op de [Toev]-knop. Voor invoer wordt onderaan de gebr. lijst een regel aangemaakt. 2) Voer een "ID" in. 3) Voer een "Naam" in. 4) Door op de hokjes [Autorisatie] 1-7 te klikken, kunnen de beschikbare functies voor geregistreerde gebruikers worden beperkt. 5) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens wordt het "Bevestiging update"-scherm weergegeven. Door op de [Annuleren]-knop te drukken, wordt de gebruikersregistratie geannuleerd. 41

42 6) Klik op de [OK]-knop. Gebruikersinformatie wordt bijgewerkt. Door op de [Annuleren]-knop te drukken, wordt de gebruikersregistratie geannuleerd. Het paswoord en de gebr.id zijn hetzelfde, zolang men het paswoord niet wijzigt. Een paswoord kan worden gewijzigd in het "Log in"-scherm. Gebr.informatie wijzigen 1) Klik op de [Wijzg]-knop die wordt weergegeven op de te wijzigen gebruikersregel. "ID", "Naam" en "Autorisatie" van geselecteerde gebruikers kunnen hier worden gewijzigd. Klik op het hokje [Initialize] om het paswoord te initialiseren. Bij het initialiseren van een paswoord wordt het gewijzigd in de User ID. Inloginformatie van de gebruiker kan niet worden gewist. De [Wijzg]-knop of de [Wissen]-knop kan niet worden aangeklikt terwijl gebr.informatie wordt gewijzigd. 2) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens wordt het "Bevestiging update"-scherm weergegeven. Klik op de [Cancel]-knop om het wijzigingsproces te annuleren. 3) Klik op de [OK]-knop voor de gewijzigde informatie die moet worden toegepast. Klik op de [Annuleren]-knop om het wijzigingsproces te annuleren. 42

43 Gebr.informatie wissen 1) Klik op de [Wissen]-knop op de te wissen regel van de gebruiker. Vervolgens wordt het "Bevestiging wissen"-scherm weergegeven. Inloginformatie van de gebruiker kan niet worden gewist. 2) Door op de [OK]-knop te klikken, wordt het verwijderingsproces uitgevoerd. Door op de [Cancel]-knop te klikken, wordt het verwijderingsproces geannuleerd. Als gebruikersinformatie door een andere gebr. werd geannuleerd, kan de betreffende gebr.informatie niet langer worden gewijzigd. 43

44 Gebruikersautorisatie Met deze software kunt u in het "User"-scherm autorisatie voor het inloggen van gebruiker instellen. De na het inloggen weergegeven tabs kunnen worden aangepast door het wijzigen van autorisaties. Zie de onderstaande tabel voor meer informatie aangaande elk type autorisatie. Eén of meer autorisaties moet door elke gebruiker worden verkregen. Autorisaties voor geneesmiddelenbibliotheken zijn onderverdeeld in zoeken, wijzigen/aanmaken, nakijken en goedkeuring door autorisatie 4, 5, 6 en 7. Systeembeheerder (Autorisatie 2) kan met deze software belangrijke instellingen wijzigen. Het is raadzaam werknemers die alleen geneesm.bibl. en geschiedenisanalyses uitvoeren geen Autorisatie 2 te geven. Autorisatie Tab (Weergegeven:, Niet weergegeven: ) Geneesm.bib. Grafiekn Systeem User Master 1. Grafische weergave 2. Systeemadministratie 3. Mastergegevens wijzg 4. Biblio zoeken (zoeken) 5. Bibl. wijzigen/aanmaken (wijzg/aanmaken) 6. Biblio nakijken (nakijken) 7. Biblio goedkeuring (goedkeuren) Autorisatie 1 (Grafiekweergave) Autorisatie 2 (Systeemadministratie) 44

45 Autorisatie 3 (Mastergegevens wijzigen) Autorisatie 4 (Bibliotheek zoeken) Autorisatie 5 (Bibliotheek wijzigen/aanmaken) Autorisatie 6 (Bibliotheek nazicht) Autorisatie 7 (Bibliotheek goedkeuren) 45

46 Systeem In dit "Systeem"-scherm kunt u de volgende functies instellen of controleren. Klik op de [Update]-knop om instellingeninformatie bij te werken. Wanneer u naar een ander scherm gaat zonder op de [Update]-knop te klikken, gaan bijgewerkte gegevens verloren. Autorisatie 2 is vereist om het "Systeem"-scherm weer te geven. Gegevens en tijd aangeduid op "Serverinformatie" en "Laatste foutstatus" is afhankelijk van het OS-formaat. Objectlijst systeemscherm Weergavenaam Inhoud Serverinformatie Last gesch.analyse result. Datum/tijd en het resultaat van de laatste geschiedenisanalyse Laatste back-upresult. Datum/tijd en het resultaat van de laatste back-up Laatste foutstatus Gesch.analyse fout Datum/tijd van de laatst opgetreden fout voor geschiedenisanalyse Gegev.back-up fout Datum/tijd van de laatst opgetreden fout voor back-up Andere fout Datum/tijd en inhoud van optredende fout buiten de geschiedenisanalyse en back-up Bib.set Opslagbestemming Een bestemming voor het opslaan van geneesmiddelbibliotheken Pompgesch.analyse Leesbestemming Een bestemming voor het lezen van geschied.bestanden Analyse-interval Instellingen geschied.analyse-interval Instellingen back-up Opslagbestemming Een bestemming voor het opslaan van back-upinformatie en prestatie-interval Logbest.instellingen Selecteer een logbestand voor uitvoer Mastergegev.gebr. Masterexport Exporteer een masterinformatiebestand (profielen, pompen, klinische adviezen, geneesm.masters) Masterimport Importeer een masterinformatiebestand (profielen, pompen, klinische adviezen, geneesm.master) Het systeemscherm weergeven 1) Klik op de [Systeem]-tab. 2) Vervolgens wordt het "Systeem"-scherm weergegeven. 46

47 Serverinformatie Met "Serverinformatie" kunt u resultaten van geschiedenisanalyses en back-upbestanden gemaakt met de server controleren. 1) "Last gesch.analyse result." en "Laatste back-upresult." worden weergegeven als "Serverinformatie". Last gesch.analyse result.: geschiedenisanalyses eindtijd/datum, resultaat en resultaatbericht worden weergegeven. Als analyseverwerking is geannuleerd als gevolg van een fout, wordt "NG" weergegeven als resultaat. Ook als bepaalde geschiedenisbestanden niet kunnen worden geanalyseerd om redenen als een formaatfout, worden andere geschiedenisbestanden wel geanalyseerd, en wordt bij voltooiing "OK" weergegeven als resultaat. Als u wilt zien of de analyse goed is uitgevoerd, controleer dan dat er geen nieuwe foutinformatie wordt weergegeven onder Gesch.analyse fout in de Laatste foutstatus. De volgende resultaten en resultaatberichten worden weergegeven. Resultaat : OK : analyse succesvol, NG (Niet Goed): analyse mislukt Resultaatbericht : resultaatoorzaken enz. worden weergegeven. Laatste back-upresult.: back-up eindtijd/datum, resultaat en resultaatbericht worden weergegeven. De volgende resultaten en resultaatberichten worden weergegeven. Resultaat : OK : back-up succesvol, NG (Niet Goed): back-up mislukt Resultaatbericht : resultaatoorzaken enz. worden weergegeven. 47

48 Laatste foutstatus "Laatste foutstatus" geeft fouten weer die optreden in deze software, onderverdeeld in geschiedenisanalyse, gegevensback-up en andere gegevens. Bij het beëindigen van geschiedenisanalyse, back-up of andere processen wordt doorgaans de laatste foutstatus niet geüpdatet. 1) Geschiedenisanalyse-fout, gegevensback-up fouten en andere fouten worden weergegeven in Laatste foutstatus. Gesch.analyse fout : geschiedenisanalyses fouttijd/datum en resultaatbericht (foutoorzaak, enz.) worden weergegeven. Gegev.back-up fout : back-up fouttijd/datum en resultaatbericht (foutoorzaak, enz.) worden weergegeven. Andere fout : andere fouttijd/datum en resultaatbericht (foutoorzaak, enz.) worden weergegeven. 48

49 Geneesmiddelenbibliotheekbestand Met "Bib.set" kunt u een opslagbestemmingsmap instellen voor geneesmiddelenbibliotheken die zijn aangemaakt met deze software. 1) De opslagbestemmingsmap ingesteld tijdens het installatieproces wordt weergegeven in "Opslagbestemming". 2) De opslagbestemmingsmap kan worden gewijzigd door op het tekstvak [Opslagbestemming] te klikken. Bij het selecteren van een map buiten het lokale station moet de specificatie worden uitgevoerd in overeenkomst met "Universal Naming Convention (UNC)". Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. 49

50 Pompgeschiedenisanalyse "Pompgesch.analyse" geeft een bestemmingsmap weer voor het lezen van de bestanden voor geschiedenisanalyse, analyseperiode-instellingen en een directe analyseknop. Bestemmingsmap voor lezen van pompgeschiedenis wijzigen 1) "Leesbestemming" geeft een bestemmingsmap weer voor lezen van de pompgeschiedenis. 2) De bestemmingsmap voor lezen van pompgeschiedenis kan worden gewijzigd door op het tekstvak [Leesbestemming] te klikken. Snelle geschiedenisanalyse 1) Door op de [Analyse]-knop te klikken, wordt onmiddellijk een geschiedenisanalyse uitgevoerd. Geschiedenisanalyseperiode instellen 1) De geschiedenisanalyseperiode kan op intervallen per uur of dagelijkse intervallen worden ingesteld. Om geschiedenisanalyse automatisch uit te voeren, moet de looptijd worden ingesteld. Per uur : Interval per uur tussen geschiedenisanalyse Dagelks : dagelijkse intervallen + starttijd Bij het selecteren van een map buiten het lokale station moet de specificatie worden uitgevoerd in overeenkomst met "Universal Naming Convention (UNC)". Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. 50

51 Instellingen back-up "Instellingen back-up" geeft een opslagbestemming voor back-upbestanden, automatische/handmatige opties, automatische backupperiode en directe back-upknop weer. Opslagbestemming back-upbestand 1) De opslagbestemmingsmap ingesteld tijdens het installatieproces wordt weergegeven in "Instellingen back-up". 2) De opslagbestemmingsmap voor back-up kan worden gewijzigd door op het tekstvak [Leesbestemming] te klikken. Snelle back-up 1) Door op de [Back-up]-knop te klikken, wordt onmiddellijk een back-upproces uitgevoerd. Back-upperiode instellen 1) Selecteer het keuzerondje [Automatisch] als back-up periodiek wordt ingesteld. Het is mogelijk om een dagelijkse back-upfrequentie in te stellen. Als het keuzerondje [Automatisch] is geselecteerd, moet u een periode toewijzen. Dagelks : dagelijkse intervallen + starttijd Als het keuzerondje [Handleid] is geselecteerd, wordt alleen een back-up aangemaakt wanneer de [Back-up]-knop wordt aangeklikt. Handleid betekent handmatig. Bij het selecteren van een map buiten het lokale station moet de specificatie worden uitgevoerd in overeenkomst met "Universal Naming Convention (UNC)". Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. 51

52 Logbestandinstellingen "Logbest.instellingen" geeft uitvoergegevens van een bedieningslog en debuggen log weer. 1) Door een vinkje in het hokje [Bedieningslog] te plaatsen, wordt een bedieningslog voor deze software uitgevoerd. 2) Door een vinkje in het hokje [Log debuggen] te plaatsen, wordt een debuggen log voor deze software uitgevoerd. Bestandsopslagbestemming: User Assets Folder\log 52

53 Mastergegev.gebr. "Mastergegev.gebr." geeft import/export van masterinformatie weer (profielen, pompen, klinische adviezen, mastergeneesmiddelen) Exporteren 1) "Mastergegev.gebr." geeft "Masterexport" weer. 2) Klik op de [Start Export]-knop. Vervolgens wordt het "Bevestiging export"-scherm weergegeven. 3) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens wordt het "Bestemming opslaan bestand"-scherm weergegeven. Het "Bestemming opslaan bestand"-scherm verschilt naargelang welke versie van Internet explorer in gebruik is. 4) Klik op de [Opslaan] -knop. Masterinformatie wordt in CSV-bestandsindeling opgeslagen in de gespecificeerde map. 53

54 Importeren 1) "Mastergegev.gebr." geeft "Masterimport" weer. 2) Klik op de [Start Import]-knop. Vervolgens wordt het "Selecteer importbestand"-scherm weergegeven. Neem contact op met door TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor specificaties van een importbestand. 3) Select. het opgeslagen bestand. Klik op de [OK]-knop. Het importeerproces begint. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, wordt het importeerproces geannuleerd. Zodra het importeerproces is gestart, kan het niet worden geannuleerd totdat het proces is voltooid. 4) Wanneer het importeerproces is voltooid, wordt het "Mastergegevens geïmporteerd"-scherm weergegeven. Klik op de [OK]-knop. Bij het uitvoeren van het importeerproces worden eerder geïmporteerde masterinformatie en standaardinstellingen gewist. Het importeerproces kan niet worden uitgevoerd terwijl andere gebruikers zijn ingelogd. Het importeerproces kan niet worden uitgevoerd terwijl een geneesmiddelenbibliotheek wordt gewijzigd. 54

55 Systeeminstellingen updaten 1) Klik op de [Update]-knop. Vervolgens wordt het "Bevestiging update"-scherm weergegeven. 2) Klik op de [OK]-knop als u systeeminstellingen gaat updaten. Vervolgens wordt het "Update voltooid"-scherm weergegeven. Door op de [Cancel]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Update]-knop. 3) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens verlaat u het "Update voltooid" scherm. 55

56 Master Informatie voor het aanmaken van een geneesm.bibl. kan worden ingesteld op het "Master"-scherm. Autorisatie 3 is vereist om de [Master]-tab weer te geven. Bij het aanmaken van een geneesm.bibl. moeten de standaardinstellingen worden gecontroleerd. Standaardinstellingen bevatten alle standaardwaarden die worden gebruikt bij het aanmaken van geneesm.bibl. Weergavenaam Profielen Pomp Klinische Adviezen Mastergeneesm. Eigenschap Standaard Inhoud Gebruikt voor het instellen van profielinformatie. Gebruikt voor het instellen van pompinformatie (kleurtabel, take over modetabel, geavanceerde dosistabel). Gebruikt voor het instellen van klinische adviezen. Gebruikt voor het instellen van geneesm.instellingen. Gebruikt voor het instellen van standaardwaarden voor geneesm.bibl. Instellingenproces masterinformatie 1) Profielen 2) Pomp 3) Klinische Adviezen 4) Eigenschap Standaard 5) Mastergeneesm. Gebruik na het instellen van masterinformatie de [Geneesm.bib.]-tab om een geneesm.bibl. aan te maken. 56

57 Profielen "Profielen" worden gebruikt om geneesmiddelenbibliotheken in te delen en max. 30 profielen kunnen worden geregistreerd. 1) Klik op de [Master]-tab. 2) Klik op de [Profielen]-knop. Vervolgens wordt het "Profielen"-scherm weergegeven. 3) Voor profielen kunnen "Nr.", "Naam", "Bijnaam", "Communicatie configuratie", "Bel Terug" en "Controleer Syst. [min]" worden ingesteld. Voor elke setupwaarde, raadplg "Appendix 1: Profielen". Dezelfde "Naam" en "Bijnaam" kunnen niet meer dan één keer worden geregistreerd. Om een "Communicatie configuratie"-nr. te selecteren, controleer eerst de communicatieomgeving die is ingesteld voor TERUFUSION Data Communicator. Het instellen van "Bel Terug" naar "ON" activeert de terugbelfunctie. De terugbelfunctie wordt gebruikt met de modus combinatiedosis. Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. In "Controleer Syst. [min]" kunt u Come & See Me-functieintervallen instellen. Bij het instellen van een tijd, wordt de Come & See Me-functie ingeschakeld. Neem contact op met TERUMO opgeleide onderhoudstechnici voor meer informatie. Een nieuw profiel aanmaken 1) Klik op de [Toev]-knop om een nieuw profiel aan te maken. Onderaan de lijst voor tekstinvoer wordt een nieuwe regel toegevoegd. Als er al 30 profielen werden geregistreerd, kunt u niet langer een profiel toevoegen door op de [Toev]-knop te klikken. 2) Wanneer u klaar bent met wijzigen, klik op de [OK]-knop. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Toev]-knop. 57

58 Een profiel wijzigen 1) Om een profiel te wijzigen, klik op de [Wijzg]-knop op de regel van het profiel dat u wilt wijzigen. Dit activeert het wijzigingsproces. 2) Wanneer u klaar bent met wijzigen, klik op de [OK]-knop. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. Een profiel wissen 1) Om een profiel te wissen, klik op de [Wissen]-knop op de regel van het profiel dat u wilt wissen. Het "Bevestiging wissen"-scherm wordt weergegeven. 2) Klik op de [OK]-knop en het profiel wordt gewist. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wissen]-knop. 58

59 Een profiel updaten 1) Klik op de [Update]-knop om een profiel te updaten. Het "Bevestiging update"-scherm wordt weergegeven. Door de [Terug]-knop aan te klikken wordt informatie hersteld voordat het werd gewijzigd. U moet op de [Update]-knop klikken om Lijst toev, Wijzg en Informatie wissen te bevestigen. 2) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens worden de profielen bijgewerkt. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Update]-knop. 59

60 Pomp In "Pomp" kunt u Kleurtabel, Take over modetabel, Geavanceerde Dosistabel instellen voor de weergegeven Pomp. 1) Klik op de [Master]-tab. 2) Klik op de [Pomp]-knop. Vervolgens wordt het "Pomp"-scherm weergegeven. Kleurtabel: Nr. 1 tot nr. 16 kan hier worden ingesteld. Take over modetabel: U kunt 3 types van de Take over mode registreren. Geavanceerde Dosistabel: Met de dosismethoden Intermittent, Multi-step en Delayed start, gezamenlijk als een enkele set, kunnen max. 3 sets worden geregistreerd. Een Kleurtabel wijzigen 1) Klik op de [Wijzg]-knop om een kleurtabel te wijzigen. Vervolgens kan de [Kleur]-knop worden aangeklikt. 2) Door op de [Kleur]-knop te klikken, wordt een kleurenpalet (32 kleuren/3 patronen) weergegeven. Door op de kleur te klikken die u wilt wijzigen, wordt de [Kleur]-knop in die kleur veranderd. 3) Klik op de [OK]-knop om het wijzigen van de kleurtabel te beëindigen. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. De Take over modetabel wijzigen 1) Klik op de [Wijzg]-knop om de Take over modetabel te wijzigen. Nu kunt u het wijzigen. Raadpleeg "Appendix 2: Take over modetabel" voor elke instelwaarde. Voor meer informatie over Take over modetabel, neem contact op met TERUMO opgeleide servicetechnici. 2) Klik op de [OK]-knop om het wijzigingsproces te beëindigen. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. 60

61 Geavanceerde Dosistabel wijzigen 1) Om Geavanceerde Dosistabel te wijzigen, klik op de [Wijzg]-knop op de regel die u wilt wijzigen. Dit activeert het wijzigingsproces. 2) Voer elk item in voor Intermittent, Multi-step en Delayed Start. Voor elke setupwaarde, raadpleeg "Appendix 3: Geavanceerde Dosistabel". Invoer Intermittent-modus Invoer object Invoer inhoud Voorbeeld (in de onderstaande tabel) Final Flow Rate Stelt de te gebruiken flow rate in nadat de AAN-tijd is verstreken. 5,00 Flow rate voor de Periode exclusief AAN-tijd. Periode Stel de tijd in om 1 cyclus te voltooien. 01:00 1 cyclus bestaat uit "AAN-tijdsperiode" en "Infusieperiode met final flow rate". AAN-tijd Stelt de Periode van infusie voor de flow rate in wanneer Intermittent-modus 00:30 begint. Cyclus/Stap Stelt het aantal herhaalde cycli in. 2 Snelheid Intermittent modus 10 5 *Intermittent modus Flowsnelheid instelling bij het begin. (Voorbeeld: 10,00) Final Flow Rate (5,00) *Wanneer de Cyclus is beëindigd, start de infusie aan de Flowsnelheid ingesteld in het begin. AAN-tijd (00:30) Cyclus/Stap (2) Tijd waarin de startschakelaar van de pomp werd ingedrukt Periode (01:00) Periode (01:00) Tijd 61

62 Invoer Multi-step-modus Invoer object Invoer inhoud Final Flow Rate Stelt de gebruikte flow rate in nadat de Periode is beëindigd. Elke stapsnelheid wordt bepaald door de flow rate die is ingesteld wanneer Multi-step-modus start en de Final Flow Rate. Periode Stelt de Periode voor het starten in zodra de startschakelaar van de pomp wordt ingedrukt, lopend van de start van de infusie tot aan de start van Final Flow Rate. AAN-tijd Wordt niet gebruikt met Multi-step-modus. Cyclus/Stap Stel het aantal stappen in. Door een Periode door het aantal stappen te delen, wordt de tijd voor elke stap bepaald. Voorbeeld (in de onderstaande tabel) 40,00 03:00 3 Snelheid Multi-step modus Final Flow Rate *Infusie start bij de Final Flow Rate nadat de Periode eindigt (40,00) *Multi-step modus Flowsnelheid instelling bij de start (Voorbeeld: 10,00) *Flowsnelheid (20,00) *Flowsnelheid (30,00) Cyclus/Stap (3) Tijd waarin de startschakelaar van de pomp werd ingedrukt Periode (03:00) Tijd 62

63 Invoer Delayed Start-modus Invoer object Invoer inhoud Voorbeeld (in de onderstaande tabel) Final Flow Rate Stelt de gebruikte flow rate in nadat de Periode is beëindigd. 30,00 Periode Stelt de Periode van het starten in zodra de startschakelaar van de pomp wordt 03:00 ingedrukt, lopend van de start van de infusie tot aan de start van Final Flow Rate. AAN-tijd Wordt niet gebruikt met Delayed Start-modus Cyclus/Stap Wordt niet gebruikt met Delayed Start-modus Snelheid Delayed Start modus 30 Final Flow Rate (30,00) *Infusie start bij de Final Flow Rate nadat de Periode eindigt *Delayed Start modus Flowsnelheid instelling bij de start (Voorbeeld: 20,00) Tijd waarin de startschakelaar van de pomp werd ingedrukt Periode (03:00) Tijd 3) Wanneer u klaar bent met wijzigen, klik op de [OK]-knop. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. Geavanceerde Dosistabel wissen 1) Om Geavanceerde Dosistabel te wissen, klik op de [Wissen]-knop op de regel die u wilt wissen. Het "Bevestiging wissen"-scherm wordt weergegeven. 63

64 2) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens wordt de geselecteerde Geavanceerde Dosistabel gewist. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wissen]-knop. Pompinstellingen updaten 1) Klik op de [Update]-knop om de tab Pomp bij te werken. Door op de [Terug]-knop te klikken, gaat u terug naar de vorige instellingen. Het "Bevestiging update"-scherm wordt weergegeven. U moet op de [Update]-knop klikken om Lijst toev, Wijzg en Informatie wissen te bevestigen. 2) Klik op de [OK]-knop. Vervolgens worden de pompinstellingen bijgewerkt. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Update]-knop. 64

65 Klinische Adviezen In "Klinische Adviezen" kunt u waarschuwingsberichten, enz. van Geneesm.bib. registreren. Max. 20 klinische adviezen kunnen worden geregistreerd, waarbij 2 niveaus (2 regels per niveau) voor tekstinvoer zijn toegestaan per klinisch advies. Max. 30 alfanumerieke tekens kunnen per regel worden ingevoerd. Voor elk bericht kan een kleur worden ingesteld. Klinische Adviezen wijzigen 1) Klik op de [Master]-tab. 2) Klik op de [Klinische Adviezen]-knop. Vervolgens wordt het "Klinische Adviezen"-scherm weergegeven. 3) Klik op de [Wijzg]-knop, weergegeven in de klinische advies-regel die u wilt wijzigen. Dit activeert het wijzigingsproces. 4) Voer klinische adviezen in. 5) Klik op de [Kleur]-knop. Een kleurtabel ingesteld met de tab Pomp wordt weergegeven. 6) Door op een andere kleur te klikken, wordt de [Kleur]-knop op de betreffende kleur ingesteld. 7) Klik op de [OK]-knop. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. Klinische Adviezen wissen 1) Klik op de [Wissen]-knop, weergegeven in de klinische advies-regel die u wilt wissen. Het "Bevestiging wissen"-scherm zal worden weergegeven. 65

66 2) Klik op de [OK]-knop. Het geselecteerde klinische advies wordt gewist. Door op de [Annuleren]-knop te klikken, keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wissen]-knop. 66

67 Klinische Adviezen updaten 1) Klik op de [Update]-knop om een klinisch advies te updaten. Het "Bevestiging update"-scherm wordt weergegeven. Door op de [Terug]-knop te klikken wordt informatie hersteld voordat het werd gewijzigd. U moet op de [Update]-knop klikken om Lijst toev, Wijzg en Informatie wissen te bevestigen. 2) Klik op de [OK]-knop. Klinische Adviezen zal vervolgens worden bijgewerkt. Door te klikken op de [Cancel]-knop keert u terug naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Update]-knop. 67

68 Standaardinstellingen De volgende categorieën worden weergegeven bij de tab standaardinstellingen: Dosisinstellingen, Dosismodusinstellingen (Modus Geavanc. Dosis, Modus Combinatiedosis), Concentratie-instellingen, Hands-free Bolus instellingen, Algemene instellingen. 1) Klik op de [Master]-tab. 2) Klik op de [Eigenschap Standaard]-knop. "Eigenschap Standaard"-scherm wordt vervolgens weergegeven. Standaardinstellingen wijzigen 1) Klik op de [Wijzg]-knop om de informatie-instellingen voor het gewenste object te wijzigen. Voor instellingeninformatie kunt u "Only display" of "Wijzigbaar" selecteren. Terwijl "Only display" is geselecteerd, kunt u de inhoud van het "Geneesm.bib."-scherm niet wijzigen. Algemene instellingen kunnen worden ingesteld op "Only display" of "Wijzigbaar" voor elk object. Voor de setup-waarde, raadpleeg "Appendix 4: Eigenschap Standaard", en "Appendix 5: Eenhd". 68

69 2) Wanneer u klaar bent met wijzigen, klik op de [OK]-knop. Door te klikken op de [Annuleren]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. Standaardinstellingen updaten 1) Klik op de [Update]-knop om de wijzigingen van de standaardinstellingen te updaten. Door te klikken op de [Terug]-knop zal de informatie voor elk object worden hersteld naar voordat deze werd gewijzigd. Het "Bevestiging update"-scherm wordt vervolgens weergegeven. U moet op de [Update]-knop klikken om Lijst toev, Wijzg en Informatie wissen te bevestigen. 2) Klik op de [OK]-knop. Eigenschap Standaard zal vervolgens worden bijgewerkt. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Update]-knop. 69

70 Mastergeneesmiddelen "Mastergeneesm." laat u toe geneesmiddelen te registreren en elke eigenschap van een geneesmiddel te wijzigen mastergeneesm. kunnen worden geregistreerd. 1) Klik op de [Master]-tab. 2) Klik op de [Mastergeneesm.]-knop. "Mastergeneesm."-scherm wordt vervolgens weergegeven. 70

71 Geneesmiddelenregistratie 1) Klik op de [Toev]-knop. Het weergavegedeelte Eigenschap kan vervolgens worden gewijzigd. Indien er meer dan één geneesmiddel is geregistreerd, zal het aan de laatste lijn worden toegevoegd. De volgende inhoud kan worden gewijzigd voor "Eigenschap". Geneesmiddelnaam Profielinstellingen Dosisinstellingen Dosismodusinstellingen (Modus Geavanc. Dosis, Modus Combinatiedosis) Concentratie-instellingen Hands-free Bolus instellingen Algemene instellingen Eigenschap Standaard registratie van de inhoud zal worden weergegeven met de waarde van elk ingesteld object. 2) Om een geneesmiddel te registreren, druk op de [OK]-knop. Het "Bevestiging registratie"-scherm zal worden weergegeven. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Toev]-knop. 3) Klik op de [OK]-knop. Het geneesmiddel zal worden geregistreerd. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [OK]-knop. 71

72 Geneesmiddelnaam 1) Geef een geneesmiddelnaam in het [Geneesm.naam]-tekstkader in. Dezelfde geneesm.naam kan niet meer dan één keer worden geregistreerd. Profielinstellingen 1) Vink de hokjes aan bij de profielen waar dit geneesmiddel gebruikt wordt. Door te klikken op de [Alles Select.]-knop zullen alle profielen worden geselecteerd. Door het klikken op de [Alles Wissen]-knop zullen alle geselecteerde profielen worden gewist. 72

73 Dosisinstellingen 1) Door te klikken op de [Eenhd]-lijst zal de lijst met eenheden worden weergegeven. Klik op de eenheden van de Eenhd.Lijst die worden gebruikt. Eenheden geselecteerd voor Snelheid, Bereik Hard Limiet, en Bereik Zacht Limiet zullen vervolgens worden weergegeven. 2) Voer elk object in. Dosisinstellingen Invoer Invoer Object Invoer Inhoud Voorbeeld (in de onderstaande tabel) Eenhd Selecteer een eenheid. ml/h Snelheid Voer een flowsnelheid in. 120,00 Flowsnelheid wordt voor de eerste keer weergegeven bij het selecteren van het gewenste geneesmiddel. Bereik Hard Limiet Voer een toelaatbaar bereik in voor de instelling van de flowsnelheid 10,00-500,00 (ondergrens, bovengrens). Flowsnelheid kan niet worden ingesteld om de Bereik Hard Limiet te overschrijden. Bereik Zacht Limiet Voer het bereik voor de instelling van de flowsnelheid voor waarschuwing in (ondergrens, bovengrens). Een alarm zal klinken bij het overschrijden van de Bereik Zacht Limiet. 60,00-240,00 Dosisinstellingen Hard Limiet (10,00 500,00) Zacht Limiet (60,00 240,00) Snelheid (120,00) Snelheid Eenheid (ml/h) 73

74 Dosismodusinstellingen 1) Klik op de [Dosismodus]-kaders die worden gebruikt met Modus Geavanc. Dosis en Modus Combinatiedosis. 2) Klik op de [Tabelnr.]-lijst, en selecteer een tabel die wordt gebruikt voor Modus Geavanc. Dosis en Modus Combinatiedosis. Door te klikken op de [Punt gereedschap]-knop op het [Tabelnr.] kader zullen de details worden weergegeven. Contacteer een gekwalificeerde TERUMO-onderhoudstechnicus voor details. 74

75 Concentratie-instellingen 1) Door te klikken op de [Eenhd]-lijst zal de Concentratieeenheid Lijst worden weergegeven. Klik op een concentratie-eenheid uit de Concentratie-eenheid Lijst die wordt gebruikt. Concentratie-eenheden geselecteerd als de eenheden voor Verdunning en Zachte bovengrens zullen vervolgens worden weergegeven. 2) Voer een waarde voor de Verdunning in. 3) Voer een Zachte bovengrens-waarde in. Hands-free Bolus instellingen 1) Voer een Zachte bovengrens-waarde in. 2) Voer een Dosisvolume-waarde in. 3) Voer een Dosistijd-waarde in. 75

76 Algemene instellingen 1) Voer het gewicht van de patiënt in. 2) Voer Gewicht Patiënt in. 3) Selecteer een Klinisch Advies Nr. van de lijst. 4) Voer de Drug code in. 5) Selecteer de IP Disposable Merk Nr. van de lijst. 6) Selecteer de SP Disposable Merk Nr. van de lijst. 7) Selecteer de Kleur van de tabel. 8) Selecteer de Drukverandering. van de lijst. IP: "Infuuspomp" SP: "Spuitpomp" Wijzigen van een Geneesmiddel 1) Klik op een geregistreerd geneesmiddel. Eigenschap wordt vervolgens weergegeven. Klik op de [Wijzg]-knop. De geneesmiddelnaam en elk object kan worden bewerkt. 2) Wanneer u klaar bent met wijzigen, klik op de [OK]-knop. Het scherm "Wijziging Bevestigd" wordt vervolgens weergegeven. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Wijzg]-knop. 3) Klik op de [OK]-knop. Het geneesmiddel zal worden bijgewerkt. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [OK]-knop. 76

77 Zoeken naar een Geneesmiddel 1) Voer een geneesm.naam in het [Geneesm.naam]-tekstkader in en klik op de [Zoeken]-knop. Het gewenste geneesmiddel zal vervolgens worden weergegeven. Door te klikken op de [Zoeken]-knop zal het zoeken naar een prefix worden uitgevoerd. Door te klikken op de [Zoeken]-knop met het "Geneesm.naam"-veld blanco worden alle geneesmiddelen getoond. 77

78 Geneesmiddelenbibliotheek Het "Geneesm.bib."-scherm zorgt voor het aanmaken van een geneesm.bibl. Weergeven van het Geneesm.bib.-Scherm 1) Klik op de [Geneesm.bib.]-tab. 2) Het "Bib.setlijst"-scherm wordt vervolgens weergegeven. Het "Bib.setlijst"-scherm wordt enkel weergegeven voor gebruikers met Autorisatie 4 tot 7. Autorisatie 4 gebruikers kunnen de geneesm.bibl. laden en een lijst van de geneesm.bibl. weergeven. Echter, zij kunnen geen geneesmiddelenbibliotheek aanmaken. 3) Het "Bib.setlijst"-scherm is waar de geneesmiddelenbibliotheek kan worden aangemaakt, nagekeken, goedgekeurd, afgewezen of gerefereerd. Geneesm.bibl.status wordt verdeeld in: "Wijziging", "Niet nagekeken", "Niet goedgekeurd", "Goedgekrd", en "Afwijzen (Wijzg)". 78

79 Geneesm.bibl. Registratie 1) Klik op de [Lijst toev]-knop in het "Bib.setlijst"-scherm. Een nieuwe geneesmiddelenbibliotheek zal worden weergegeven op de lijst. Autorisatie 5 is vereist om een geneesm.bibl. aan te maken. Indien een geneesmiddelenbibliotheek al is aangemaakt, zal een nieuwe worden toegevoegd aan de laatste lijn. De nieuw aangemaakte geneesm.bibliotheken hebben "- α" na het nieuwe versienummer staan. 2) Klik op de [OK]-knop, en een nieuwe geneesmiddelenbibliotheek zal worden aangemaakt. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Lijst toev]-knop. 3) Klik op de nieuwe geneesmiddelenbibliotheek op de lijst. Commentaren worden vervolgens weergegeven. 4) Klik op de [Comment toevg]-knop om een commentaar toe te voegen. Commentaren kunnen worden toegevoegd aan de "Bib.setgeschiedenis"-kolom. Een van de volgende statuslabels zullen automatisch worden geregistreerd met het commentaar: "Nieuw aangemaakt.", "Doorgestuurd.", "Nagekeken.", "Goedgekrd", "Afgewezen.", "Nieuw aangemaakt (referentie).". 5) Klik op de [OK]-knop. Commentaren worden geregistreerd. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Comment toevg]- knop. 79

80 Geneesmiddelenbibliotheek wijzigen 1) Klik op de geneesmiddelenbibliotheek. Indien de geneesmiddelenbibliotheek is geselecteerd, kan de [Laden]-knop vervolgens worden aangeklikt. Klik op de [Laden]-knop. Het "Bevestiging laden"-scherm wordt vervolgens weergegeven. Klik op de [OK]-knop. De informatie van het de mastergeneesmiddelen (Bibliotheekinformatie) zal worden geladen naar de aangemaakte geneesmiddelenbibliotheek. Het "Geneesmiddelenbibliotheek wijzigen"-scherm zal worden weergegeven. Autorisatie 5 is vereist om een geneesmiddelenbibliotheken te wijzigen. 2) Op het "Geneesmiddelenbibliotheek wijzigen"-scherm, zal de informatie van het de mastergeneesmiddelen (Bibliotheekinformatie) worden weergegeven voor elk profiel. Door te klikken op een lijn in de geneesm.bibl. zullen de eigenschappen ingesteld bij de instellingsstap van het de mastergeneesmiddelen worden weergegeven. 3) Klik op de [Wijzg]-knop om de eigenschappen van de geneesmiddelenbibliotheek te wijzigen. Enkel het object ingesteld op "Wijzigbaar" bij "Eigenschap Standaard" kan worden bijgewerkt. Het object ingesteld op "Only display" kan niet worden bewerkt. 4) Voer geneesmiddelenbibliotheekinformatie in. Klik op de [OK]-knop. Het "Bevestiging update"-scherm wordt vervolgens weergegeven. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar het "Geneesmiddelenbibliotheek wijzigen"-scherm. 80

81 Geneesm.bibl. Status Statusnaam Omschrijving Wijziging De statusperiode van wanneer de [Lijst toev]-knop wordt aangeklikt, totdat de [Verstuur]-knop wordt aangeklikt. Of wanneer de [Raadplg]-knop wordt aangeklikt voor een goedgekeurde geneesmiddelenbibliotheek. Niet nagekeken De statusperiode van wanneer de [Verstuur]-knop wordt aangeklikt, totdat de [Nakijken]-knop wordt aangeklikt. Niet goedgekeurd De statusperiode van wanneer de [Nakijken]-knop wordt aangeklikt, totdat de [Goedgekrd]-knop wordt aangeklikt. Goedgekrd Wanneer de [Goedgekrd]-knop wordt aangeklikt. Afwijzen (Wijzg) Wanneer de [Afwijz.]-knop wordt aangeklikt voor een geneesmiddelenbibliotheek. die in [Niet nagekeken] of [Niet goedgekeurd] status is. 81

82 5) Door te klikken op de [OK]-knop zal de informatie worden opgeslagen. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [OK]-knop. Indien de link wordt gewist bij het bewerken van de geneesm.bibl., is herstel van de link niet mogelijk, zelfs niet door terug te keren naar de vorige waarden. 6) Klik op de [OK]-knop. Het "Geneesmiddelenbibliotheek wijzigen"-scherm wordt vervolgens weergegeven. 7) Klik op de [Verstuur]-knop. Klikken op de [Verstuur]-knop zorgt ervoor dat zijn status wijzigt van "Wijziging" naar "Niet nagekeken". Door te klikken op de [Terug]-knop zal u terugkeren naar het "Bib.setlijst"-scherm. 8) Door te klikken op de [OK]-knop zal zijn status wijzigen naar "Niet nagekeken". Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Verstuur]-knop. 82

83 Geneesmiddelenbibliotheken nakijken 1) Klik op een geneesmiddelenbibliotheek met het label "Niet nagekeken" in de statuskolom van de "Bib.setlijst". Autorisatie 6 is vereist om geneesmiddelenbibliotheken na te kijken. 2) Klik op de [Laden]-knop. Het "Geneesmiddelenbibliotheek nakijken"-scherm zal worden weergegeven. 3) Indien u de geneesm.bibl. heeft nagekeken, klik op de [Nakijken]-knop. Door te klikken op de [Afwijz.]-knop zal de ingestelde bibliotheekstatus wijzigen van "Niet nagekeken" naar "Afwijzen (Wijzg)", en zal u terugkeren naar het "Bib. setlijst"-scherm. 4) Klik op de [OK]-knop. De status van de geneesmiddelenbibliotheek wordt gewijzigd van "Niet nagekeken" in "Niet goedgekeurd". Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Nakijken]-knop. 83

84 Geneesmiddelenbibliotheken nakijken goedkeuren 1) Klik op een geneesmiddelenbibliotheek met het label "Niet goedgekeurd" in de statuskolom van de "Bib.set". Autorisatie 7 is vereist om geneesmiddelenbibliotheek goed te keuren. 2) Klik op de [Laden]-knop. Het "Geneesmiddelenbibliotheek goedkeuren"-scherm zal worden weergegeven. 3) Indien u de geneesmiddelenbibliotheek wenst goed te keuren, klik op de [Goedgekrd]-knop. Door te klikken op de [Afwijz.]-knop zal de geneesmiddelenbibliotheekstatus wijzigen van "Niet goedgekeurd" naar "Afwijzen (Wijzg)", en zal u terugkeren naar het "Geneesm.bib."-scherm. 4) Klik op de [OK]-knop. De status van de geneesmiddelenbibliotheek wordt gewijzigd van "Niet goedgekeurd" in "Goedgekrd". Een goedgekeurd geneesmiddelenbibliotheekbestand zal worden aangemaakt. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Goedgekrd]-knop. Zodra een geneesmiddelenbibliotheek is goedgekeurd, wordt de "- α" gewist uit het versienummer. 84

85 Aanmaken van een referentie geneesmiddelenbibliotheek 1) Klik op een geneesmiddelenbibliotheek met het label "Goedgekrd" in de statuskolom van de "Bib.setlijst". 2) Klik op de [Laden]-knop. Het "Raadpleeg geneesmiddelenbibliotheek"-scherm zal worden weergegeven. 3) Klik op de [Raadplg]-knop. Het "Raadpleeg bevestiging"-scherm wordt vervolgens weergegeven. Wanneer op de [Raadplg]-knop is geklikt, zal informatie over mastergeneesmiddelen en de inhoud voor de goedgekeurde geneesmiddelenbibliotheek beschikbaar zijn voor referentie. Indien mastergeneesmiddelen zijn gewist, zal de referentie niet beschikbaar zijn. 4) Klik op de [OK]-knop. Een nieuwe geneesmiddelenbibliotheek zal worden aangemaakt met de goedgekeurde geneesmiddelenbibliotheekinhoud. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Raadplg]-knop. "-α" zal worden weergegeven na het nieuwe versienummer voor de aangemaakte geneesmiddelenbibliotheek om referentie aan te geven. 85

86 Genereren van een geneesmiddelenbibliotheekbestand 1) Klik op de nieuwe geneesmiddelenbibliotheek die wordt gegenereerd. 2) Klik op de [Genereer bestand]-knop. Het "Bevestiging bestand genereren"-scherm zal worden weergegeven. 3) Klik op de [OK]-knop. Een bestand zal worden gegenereerd voor de geneesmiddelenbibliotheek. Door te klikken op de [Cancel]-knop zal u terugkeren naar de status voorafgaand aan het klikken op de [Genereer bestand]-knop. Wanneer een geneesm.bibl. van versienummer met "-α" wordt geschreven naar de pomp, zal de pomp het geneesm.bibl. versienummer weergeven als FF.FF. 86

87 Geneesmiddelenbibliothekenlijst 1) Klik op een geneesmiddelenbibliotheek, en klik vervolgens op de [Laden]-knop. Het "Bib.set"-scherm zal worden weergegeven. Het weergegeven scherm zal verschillen naargelang de geneesmiddelenbibliotheekstatus wanneer de [Laden]-knop wordt aangeklikt. 2) Klik op de [Lijstvoorbeeld]-knop. Het "Geneesm.bib.Lijst"-scherm zal worden weergegeven. Het "Geneesm.bib.Lijst"-scherm zal worden weergegeven in een ander venster. 87

88 Grafieken Zij die bevoegd zijn om grafieken weer te geven met deze software, kunnen 9 soorten grafieken en een samenvattingsrapport weergeven. Bib.set Tellers 24h Chronogram Profielwaarsch. TOP 10 Geneesm.waarsch.TOP 10 Geneesm.bib.analyse Maand. Geneesm.bib.Waarsch. Waarsch.trend Waarsch.responstijd analyse Pompgebruik Samenvatting Autorisatie 1 is vereist om de [Grafiekn]-tab weer te geven. Weergave van het Algemene instellingen-scherm Op dit scherm kunt u de parameters voor de grafiekweergaves instellen. 1) Klik op de [Grafiekn]-tab. 2) Het "Grafiekn"-scherm wordt vervolgens weergegeven. 3) Selecteer een grafiek om weer te geven uit "Grafiektype". 4) Selecteer een bibliotheek ingesteld om weer te geven uit "Bib.set". U kunt de volgende grafiek-gerelateerde opties selecteren uit de Bibl.set: ALLE, elke geneesm.bibl.versie, ml/h modus, µg/ kg/min modus, mg/kg/h modus. 5) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. Invoer van categorieën weergegeven op het "Graf. instellingen"-scherm zullen veranderen naargelang welke grafiek wordt weergegeven. 88

89 Bib.set Tellers Gebruikte en niet gebruikte informatie uit de geneesmiddelenbibliotheek in de pomp wordt weergegeven in een taartgrafiek. Indien een geneesmiddelenbibliotheek wordt gebruikt, zal deze worden weergegeven voor elke versie van de geneesmiddelenbibliotheek. Selectiegebied Grafiek Weergavenaam Bib.set Standaardwaarde ALLE (vast) Grafiek Weergaveconditie Instellingsgebied Weergavenaam Standaardwaarde Aantal Selecteerbare Objecten Periode (Start op Jaar/Maand/Dag) 1 Jaar Voor Laatste Jaar/Maand/Dag Periode (Eindigt op Jaar/Maand/Dag) Laatste Jaar/Maand/Dag Profielen ALLE ALLE Vergelijking Kan niet worden geselecteerd Drempel Kan niet worden geselecteerd Dosismodus ALLE (vast) Geneesm Geen selectie Waarsch. Geen selectie Pomptypes Alles controleren ALLE 1) Selecteer "Bib.set Tellers" uit "Grafiektype". "Bib.set" zal worden hersteld tot "ALLE". 2) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. De parameters voor de weergave van de grafiek kunnen vervolgens worden ingesteld. 3) Stel de voorwaarden voor grafiekweergave in. 4) Klik op de [Weergave]-knop. De "Bib.set Tellers"-grafiek wordt weergegeven. Controleren Weergegeven pomptypes komen overeen met de catalogusnummers zoals de volgende tabel. TE-LF602N TE-LM702A TE-LM800A TE-SS702N TE-SS800N Pomptypes Catalogusnummer TE-LF602XXX TE-LM702XXX TE-LM800XXX TE-SS702XXX TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) 89

90 Grafiek Geeft versie van geneesmiddelenbibliotheek aan naargelang de gebruiksfrequentie. "Geen bib. Gebruikt" telt het aantal infusies in ml/h modus, μg/kg/min modus, en mg/kg/h modus. Legende De versie van de geneesmiddelenbibliotheek die wordt weergegeven, zal worden getoond in het onderstaande formaat. Ver. + versienummer + gebruik Indien 11 of meer geneesmiddelenbibliotheek beschikbaar zijn, worden deze met het top 10 aantal infusies weergegeven en de overige versies worden weergegeven als andere. 90

91 24h Chronogram Het aantal waarschuwingen per uur wordt weergegeven door de chronogram. Selectiegebied Grafiek Bib.set Weergavenaam ALLE Standaardwaarde Grafiek Weergaveconditie Instellingsgebied Weergavenaam Standaardwaarde Aantal Selecteerbare Objecten Periode (Start op Jaar/Maand/Dag) 1 Jaar Voor Laatste Jaar/Maand/Dag Periode (Eindigt op Jaar/Maand/Dag) Laatste Jaar/Maand/Dag Profielen ALLE ALLE Vergelijking Aantal infusies 1 object Drempel ALLE 1 object Dosismodus ALLE (vast) Geneesm ALLE (Voer een geneesmiddelnaam in ALLE het [Geneesm.naam]-tekstkader in, en klik vervolgens op de [Zoeken]-knop om een zoekopdracht uit te voeren.) Waarsch. ALLE Tot maximaal 6 objecten Pomptypes Alles controleren ALLE 1) Selecteer "24h Chronogram" uit "Grafiektype". 2) Selecteer de geneesmiddelenbibliotheek weergegeven bij "Bib.set". 3) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. De parameters voor de weergave van de grafiek kunnen vervolgens worden ingesteld. 4) Stel de parameters voor de grafiekweergave in. 5) Klik op de [Weergave]-knop. De "24h Chronogram"-grafiek wordt weergegeven. 91

92 Grafiek De 24h Chronogram heeft uurweergaves (0:00, 2:00, 4:00, 6:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00), en een ondergeschikte uurschaal. Het aantal waarschuwingen per uur wordt weergegeven met een ononderbroken rode lijn, en het aantal infusies wordt weergegeven met een groene stippellijn. Legende Toont het aantal waarschuwingen per uur. Weergavetitel: Aantal waarsch Toont het aantal infusies per uur. Het wordt enkel weergegeven wanneer "Aantal infusies" is geselecteerd voor "Vergelijking". Weergavetitel: Aantal infusies 92

93 Profielwaarsch. TOP 10 Geeft het aantal waarschuwingen per profiel, van hoog naar laag, van links naar rechts weer op een staafdiagram. Het cumulatieve percentage wordt ook getoond op een lijndiagram. Tot maximum 6 waarschuwingstypes kunnen worden toegekend op het staafdiagram. Selectiegebied Grafiek Weergavenaam Bib.set Standaardwaarde ALLE Grafiek Weergaveconditie Instellingsgebied Weergavenaam Standaardwaarde Aantal Selecteerbare Objecten Periode (Start op Jaar/Maand/Dag) 1 Jaar Voor Laatste Jaar/Maand/Dag Periode (Eindigt op Jaar/Maand/Dag) Laatste Jaar/Maand/Dag Profielen ALLE ALLE Vergelijking Kan niet worden geselecteerd Drempel ALLE 1 object Dosismodus ALLE 1 object Geneesm ALLE (Voer een geneesmiddelnaam in ALLE het [Geneesm.naam]-tekstkader in, en klik vervolgens op de [Zoeken]-knop om een zoekopdracht uit te voeren.) Waarsch. De volgende zijn geselecteerd: Tot maximaal 6 objecten Zachte Grens Overschrijd. Zachte Grens Herprogrammering Harde Limiet Overschreden Geannuleerde Infusie Flowsnelheid VTBI Alle andere waarsch. Pomptypes Alles controleren ALLE 1) Selecteer "Profielwaarsch. TOP 10" uit "Grafiektype". 2) Selecteer de geneesm.bibl. weergegeven bij "Bib.set". 3) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. De parameters voor de weergave van de grafiek kunnen vervolgens worden ingesteld. 4) Stel de voorwaarden voor grafiekweergave in. 5) Klik op de [Weergave]-knop. De "Profielwaarsch. TOP 10"-grafiek wordt parameters. 93

94 Grafiek De Top 10-profielen worden weergegeven met hoeveel waarschuwingen zijn opgetreden. Indien minder dan 10 profielen werden geselecteerd, zullen enkel de geselecteerde aantal profielen worden weergegeven. Het aantal waarschuwingen wordt weergegeven volgens profiel op het staafdiagram. Weergavetitel: Aantal waarsch Het cumulatieve percentage wordt getoond op een lijngrafiek. Weergavetitel: Cumulatief percentage [%] Legende Waarschuwingen toegekend aan het "Graf.instellingen"-scherm worden weergegeven. Indien een waarschuwingsnaam lang is, zal het worden weergegeven op meer dan één lijn. Indien ALLE is inbegrepen met de geselecteerde waarschuwing, wordt enkel ALLE weergegeven. Geeft het cumulatieve percentage waarschuwingen weer. Weergavetitel: Cumulatief percentage Bijkomende Gegevens De Top 10-profielen worden weergegeven met hoeveel waarschuwingen zijn opgetreden. Het aantal waarschuwingen wordt weergegeven. Weergavetitel: Aantal waarsch Geeft het aantal infusies voor de gewenste profielen weer. Weergavetitel: Aantal infusies Geeft de frequentie van de waarschuwingen weer. Weergavetitel: Frequency of alerts [%] 94

95 Geneesm.waarsch.TOP 10 Geeft het aantal waarschuwingen per geneesmiddel, van hoog naar laag, van links naar rechts weer op een staafdiagram. Het cumulatieve percentage wordt ook getoond op een lijndiagram. Tot maximum 6 waarschuwingstypes kunnen worden toegekend op het staafdiagram. Selectiegebied Grafiek Weergavenaam Bib.set ALLE Standaardwaarde Grafiek Weergaveconditie Instellingsgebied Weergavenaam Standaardwaarde Aantal Selecteerbare Objecten Periode (Start op Jaar/Maand/Dag) 1 Jaar Voor Laatste Jaar/Maand/Dag Periode (Eindigt op Jaar/Maand/Dag) Laatste Jaar/Maand/Dag Profielen ALLE ALLE Vergelijking Kan niet worden geselecteerd Drempel ALLE 1 object Dosismodus ALLE 1 object Geneesm ALLE (Voer een geneesmiddelnaam in ALLE het [Geneesm.naam]-tekstkader in, en klik vervolgens op de [Zoeken]-knop om een zoekopdracht uit te voeren.) Waarsch. De volgende zijn geselecteerd: Tot maximaal 6 objecten Zachte Grens Overschrijd. Zachte Grens Herprogrammering Harde Limiet Overschreden Geannuleerde Infusie Flowsnelheid VTBI Alle andere waarsch. Pomptypes Alles controleren ALLE 1) Selecteer "Geneesm.waarsch.TOP 10" uit "Grafiektype". 2) Selecteer de geneesm.bibl. weergegeven bij "Bib.set". 3) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. De parameters voor de weergave van de grafiek kunnen vervolgens worden ingesteld. 4) Stel de parameters voor grafiekweergave in. 5) Klik op de [Weergave]-knop. De "Geneesm.waarsch.TOP 10"-grafiek wordt parameters. 95

96 Grafiek De Top 10-geneesmiddelen worden weergegeven met hoeveel waarschuwingen zijn opgetreden. Indien minder dan 10 geneesmiddelen werden geselecteerd, zullen enkel het geselecteerde aantal geneesmiddelen worden weergegeven. Het aantal waarschuwingen worden weergegeven volgens geneesmiddel op het staafdiagram. Weergavetitel: Aantal waarsch Het cumulatieve percentage wordt getoond op een lijngrafiek. Weergavetitel: Cumulatief percentage [%] Legende Waarschuwingen toegekend aan het "Graf.instellingen"-scherm worden weergegeven. Indien een waarschuwingsnaam lang is, zal het worden weergegeven op meer dan één lijn. Indien ALLE is inbegrepen met de geselecteerde waarschuwing, wordt enkel ALLE weergegeven. Geeft het cumulatieve percentage waarschuwingen weer. Weergavetitel: Cumulatief percentage Bijkomende Gegevens De Top 10-geneesmiddelen worden weergegeven met hoeveel waarschuwingen zijn opgetreden. Het aantal waarschuwingen wordt weergegeven. Weergavetitel: Aantal waarsch Geeft het aantal infusies voor het geselecteerde geneesmiddel weer. Weergavetitel: Aantal infusies Geeft de frequentie van de waarschuwingen weer (Aantal waarsch/aantal infusies). Weergavetitel: Frequency of alerts [%] 96

97 Geneesm.bib.analyse Een grafiek geeft het aantal instellingen per geneesm.flowsnelheid, en het aantal waarschuwingen weer. De dekkingsgraad [%] en de frequentie van waarschuwingen worden weergegeven uit het bereik zacht limiet, bereik hard limiet, en instel.bereik. Selectiegebied Grafiek Bib.set Weergavenaam Standaardwaarde Laatste Geneesm.Bibl. Grafiek Weergaveconditie Instellingsgebied Weergavenaam Standaardwaarde Aantal Selecteerbare Objecten Periode (Start op Jaar/Maand/Dag) 1 Jaar Voor Laatste Jaar/Maand/Dag Periode (Eindigt op Jaar/Maand/Dag) Laatste Jaar/Maand/Dag Profielen Profiel Nr. 1 1 object Vergelijking Kan niet worden geselecteerd Drempel ALLE 1 object Dosismodus ALLE 1 object Geneesm Eerste geneesmiddel (Voer 1 object een geneesmiddelnaam in het [Geneesm.naam]-tekstkader in, en klik vervolgens op de [Zoeken]-knop om een zoekopdracht uit te voeren.) Waarsch. ALLE 1 object Pomptypes Alles controleren ALLE 1) Selecteer "Geneesm.bib.analyse" uit "Grafiektype". 2) Selecteer de bibl.set weergegeven bij "Bib.set". 3) Klik op de [Naar beneden gerichte pijl]-knop. De parameters voor de weergave van de grafiek kunnen vervolgens worden ingesteld. 4) Stel de parameters voor grafiekweergave in. 5) Klik op de [Weergave]-knop. De "Geneesm.bib.analyse"-grafiek is parameters. 97

98 Grafiek Geeft het limietbereik en eenheden weer. Het standaard dosisniveau van de geselecteerde geneesm.bibl. wordt weergegeven met een rode stippellijn. Geeft het aantal infusies volgens de flowsnelheid. Weergavetitel: Aantal infusies Geeft de frequentie van de waarschuwingen weer (Aantal waarsch/aantal infusies). Weergavetitel: Frequency of alerts [%] Legende Geeft weer buiten het bereik hard limiet. Weergavetitel: Boven Hard Limiet Geeft weer buiten het bereik zacht limiet en binnen het bereik hard limiet. Weergavetitel: Boven Zacht Limiet Geeft binnen het bereik zacht bereik. Weergavetitel: Zacht Limiet binnen Geeft het aantal infusies volgens de flowsnelheid. Weergavetitel: Aantal infusies Geeft de frequentie van de waarschuwingen weer. Weergavetitel: Frequency of alerts Geeft het standaard dosisniveau voor het geselecteerde geneesmiddel weer. Weergavetitel: Dosissnelheid 98

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 8.00

Gebruikershandleiding versie 8.00 versie 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Beperkte garantie Norman garandeert dat de bijgevoegde cd-rom en documentatie geen productiefouten bevatten.

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede

Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Network Guide Guide Réseau Netzwerkbetrieb Guía de red Guida alla rete Netwerkhandleiding Guia de Rede Nätverksguide Руководство по работе в сети Regulatory models: W60, W61 010-0756-00 DISPERINDAG No.

Nadere informatie

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding

Bitdefender Total Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Total Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Professional Security Gebruikershandleiding Introductie Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows

Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 3-2014-03-25 Installatiehandleiding voor Business Intelligence-platform voor Windows Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03

Sharpdesk V3.3. PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Sharpdesk V3.3 PushInstallatiehandleiding voor systeembeheerder Versie 3.3.03 Copyright 2000-2009 SHARP CORPORATION. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Lees dit eerst. Installatiehandleiding

Lees dit eerst. Installatiehandleiding Lees dit eerst Installatiehandleiding 1 Controles voorafgaand aan de installatie 2 Installatie 3 Na de installatie 4 Installatie ongedaan maken 5 Bijlage Lees deze handleiding aandachtig door alvorens

Nadere informatie

RTM. Gebruikershandleiding

RTM. Gebruikershandleiding RTM Gebruikershandleiding Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Alle rechten voorbehouden. 'Acronis', 'Acronis Compute with Confidence', 'Acronis Recovery Manager', 'Acronis Secure Zone', Acronis

Nadere informatie

Back-up deel 1: introductie

Back-up deel 1: introductie Back-up deel 1: introductie In dit cursusdeel leer je wat een back-up is, waarom je deze moet maken en van welke bestanden. Je leert ook waar je de back-up het beste op kunt slaan. Zo leer je hoe je een

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform

Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform SAP BusinessObjects Business Intelligence-platform Documentversie: 4.1 Support Package 6 2015-06-11 Installatiehandleiding voor Windows voor Business Intelligence-platform Inhoud 1 Documentgeschiedenis....5

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Geïntegreerde onderdelen: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Persoonlijke firewall ESET Antispam Nieuwe generatie NOD32-technologie Gebruikershandleiding wij beschermen uw digitale werelden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie