Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: Bestandnaam: Handboek HOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST"

Transcriptie

1 Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering Albertine Tjeenk Willink Arjan Suir Ronald de Wit

2 Versie beheer Versie Datum Beheerder Team Wijzigingen Akkoord M.Pheifer HOST Toevoegen praktijk coach JA N. Rotteveel HOST GOEDKEURING JA Opmerking: Indien in dit document fouten staan of de lezer het niet eens is met de inhoud of de strekking dan moet dit aan de beheerder van het document worden gemeld. Afkortingen Afkorting TOES CP TC VC A00 Betekenis Team Ondersteuning Evenementen Scouting Centrale Post van het evenement (vaak is dat Telecom) Tent Coördinator Veiligheidscentrum Centrale Post van HOST / centralist HANDBOEK HOST (versie ) 2

3 INHOUDS OPGAVE Afkortingen... 2 Voorwoord Wat is HOST Kennis Modules & Competenties Verkeersregelaars Materialen Communicatie Deeltaken binnen HOST Coördinator/voorzitter Plaatsvervangend Coördinator/voorzitter Personeelszaken Notulist Materiaalbeheer Praktijkcoach vrijwilliger HOST HOST tijdens evenementen Taken tijdens evenementen Kennismaking / voorbereiding Veiligheid Diensten rooster / werktijden Kleding Uiterlijke verzorging Alcohol gebruik Portofoons Algemeen Callsigns Vastleggen meldingen Regels en afspraken voor portofoongebruik Portofoongebruik bij calamiteiten Tips voor portofoon gebruik Opschaling en Incidenten Event management Opschaling Incidenten Overtreding Taken HOST tijdens grote evenementen Hoofd van dienst Personeelszaken Facilitairmanager Teamleider Centralist (A00) C-team Tent coördinator horeca Verkeersmanager Medewerkers HOST Leeftijden Auteursrecht Bijlage 1 Opschalingmodel hulpdiensten Bijlage 2 Internationaal alfabet Bijlage 3 Vaste callsigns Bijlage 4 - Organogram vrijwilligers HOST-TOES Bijlage 5 - Organogram HOST grote evenementen HANDBOEK HOST (versie ) 3

4 Voorwoord Welkom bij HOST! Voor je ligt het basis handboek HOST. In dit handboek hebben we beschreven wat HOST is en wat de taak van HOST is tijdens evenementen. In het eerste deel staat beschreven hoe team HOST is opgezet binnen TOES. In het tweede deel is weergegeven wat bij een evenement het takenpakket van HOST kan zijn. Dit handboek is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers bij HOST. Tevens is dit handboek een informatiepakket voor evenementen die niet bekend zijn met HOST. We wensen je veel leesplezier. Namens team HOST Niels Rotteveel Martin Pheifer. HANDBOEK HOST (versie ) 4

5 1 Wat is HOST De opzet van de huidige vrijwilligers is voor een groot deel ontstaan uit het Nawaka van Deze vrijwilligers zijn inmiddels lid geworden van HOST binnen TOES. De naam van HOST is al ontstaan bij de Nationale Jamboree van We zijn als HOST onderdeel van TOES. Als HOST willen we voldoende mensen en kennis in huis hebben om de evenementen soepel te laten verlopen en waar gevraagd advies te kunnen geven. Deze groep medewerkers zal bestaan uit een club van circa 30 personen. Binnen HOST hebben we een Staffteam bestaande uit de volgende leden: Team hoofd Plaatsvervangend team hoofd; Personeelszaken; In principe kan iedereen lid worden van TOES. Nieuwe leden moeten door HOST voorgedragen worden aan het TOES bestuur als aspirant lid. Net als bij iedere vereniging zijn er ook bij HOST voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap. Zie hiervoor de lidmaatschapsvoorwaarden van HOST en de Modules & Competenties. HANDBOEK HOST (versie ) 5

6 2 Kennis Team HOST wil op een goede en adequate wijze kennis behouden en nog beter ontwikkelen. Team HOST zal naast de samenwerking met de vrijwilligers van TOES ook meewerken en meedenken met de evenementen. Bij HOST zijn leden met deskundigheid op diverse vlakken o.a. - Gastheer/vrouw uitdragen; - Informatie geven / vragen beantwoorden; - Toezicht tijdens evenementen; - Verkeer- en parkeerbegeleiding; - Schrijven van plan van aanpak / uitvoeringsplan verkeer en veiligheid; - Het coördineren, organiseren en evalueren van het begeleiding- en ondersteuningsaanbod; - Het bewaken van de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering; - Kennis van wet- en regelgeving; - Veiligheid. Ook al is de meeste kennis in huis, het is altijd goed de kennis op peil te houden, te specificeren en te verbreden. Hiervoor zal contact met andere organisaties, leveranciers, teams en leden van scouting van belang zijn voor de uitwisseling van kennis en informatie. Naast de eigen kennis is het ook van belang de kennis van de teamleden en vrijwilligers van evenementen op peil te krijgen en/of te houden. Hierbij is de werkwijze van HOST van groot belang. HOST is geen beveiliging. We kiezen ervoor om onze taken aan te pakken op een manier die passend is bij de doelstellingen van Scouting Nederland. Tevens heeft dit een juridische grondslag: beveiligingsmedewerkers moeten hiervoor gediplomeerd zijn, HOST medewerkers zijn dit niet. 2.1 Modules & Competenties Om de kennis op peil te houden of te verbeteren werken we met modules en competenties. Per functie wordt in het document Modules en Competenties beschreven welke competenties je dient te hebben om een functie te ambiëren tijdens een evenement. Voordat je op een competentie getest kunt worden, dien je natuurlijk eerst de betreffende modules (lesstof) gevolgd te hebben. HOST is een vrijwilligersorganisatie, die slechts actieve aanwezigheid verwacht tijdens de lessen/presentaties. Wij nemen geen toetsen af. Ook zal de lesstof van een bepaalde module niet meer dan ca. 2 uur in beslag nemen. Natuurlijk kunnen we over sommige onderwerpen veel meer vertellen, maar het moet wel leuk blijven. Uit ervaring blijkt dat er wel degelijk een noodzaak is om te trainen. Ons takenpakket is veelzijdig en soms behoorlijk complex. Het heeft bijvoorbeeld geen zin iemand aan te stellen als centralist als deze niet weet hoe hij aantekeningen moet maken of het moeilijk vind de telefoon op te nemen. Modules (M) worden gegeven tijdens trainingsavonden of weekends, competenties (C) worden getoetst door de trainers tijdens evenementen. Uiteraard is het afhankelijk van je opleiding en ervaring mogelijk vrijstelling te krijgen voor een competentietoets of het volgen van een module. HOST is geen beveiliging, en dit willen we ook niet zijn. Daarom is het cursusaanbod geringer dan dat van beveiliger (ESO) en behandelen we geen specifieke beveiligingstaken. Let wel: de competenties en modules die beschreven zijn, zijn niet vrijblijvend! Wil je een bepaalde taak vervullen dan zul je ten allen tijde met ons mee moeten hebben gedraaid als HOST bij evenementen en de modules voor de functie hebben gevolgd. Voor een groot evenement zullen we dan ook altijd een voorbereidingsweekend organiseren. Het document Modules en competenties is opgedeeld in 3 delen: 1. Opleiding voor alle HOST vrijwilligers welke zich aanmelden voor een evenement (dus ook buiten HOST-TOES). 2. Opleiding voor aspirant HOST-TOES leden; 3. Verdiepingen voor HOST-TOES leden. HANDBOEK HOST (versie ) 6

7 2.2 Verkeersregelaars Tijdens evenementen kunnen wij verkeersregelaars inzetten. Deze regelaars vallen onder de Wegenverkeerswet. Wij hebben tijdens evenementen te maken met evenementen verkeersregelaars. Het is iedereen toegestaan verkeersregelaarstaken uit te voeren als je voor deze taak bent aangewezen door de plaatselijke gemeente. Het is hiervoor noodzakelijk de nodige instructie te hebben gehad. Hiervoor zullen tijdens de opbouwperiode het benodigd aantal medewerkers opgeleid worden tot volwaardig verkeersregelaar van het evenement. Er zijn medewerkers die al vaker de functie van verkeersregelaar hebben gehad. De wetgever heeft echter besloten dat een aanstelling alleen geldt in de regio van het evenement en voor de duur van 1 jaar. Hierdoor moet de aanstelling elke keer opnieuw worden geregeld. In overleg met de plaatselijke gemeente zal besloten worden of Robert Bril deze instructie intern mag geven of dat er naar een andere vorm van opleiding gekeken moet worden. Alle medewerkers die ingezet gaan worden als verkeersregelaar komen op een groslijst van evenementen-verkeersregelaar. Deze zal namens de burgemeester getekend moeten worden door de bevoegde ambtenaar van de gemeente. Medewerkers die niet op de groslijst staan zijn niet bevoegd verkeer te regelen. 2.3 Materialen Team HOST wil op een goede en adequate wijze haar materialen beheren. In de perioden dat het materiaal niet gebruikt wordt kan het verhuurd worden voor extra inkomsten. Bij gebruik van materialen met een HOST logo hoort ook de inzet van onze vrijwilligers. Het materiaal is eigendom van TOES, maar zal voor het merendeel alleen gebruikt worden door HOST-medewerkers. 2.4 Communicatie Binnen een organisatie als HOST, met alleen vrijwilligers, is het leveren en krijgen van informatie van groot belang. Ieder moet hierin een actieve taak innemen. Om de informatiestromen zo gemakkelijk mogelijk te maken hebben we diverse middelen zoals vergaderingen, notulen, telefoon, internet en e- mail. Het internet kan nog vele mogelijkheden bieden. Het heeft de voorkeur, veel van de aanwezige standaard documenten en de evenementen agenda online te plaatsen, zodat de kaderleden van HOST deze kunnen raadplegen en gebruiken. Op dit moment hebben we online: - De website (beheerd door Robert en Ronald); - Facebook (beheerd door Angela); - Google Apps, met , agenda en bestanden (beheerd door Robert en Ronald); - Bestandenserver (beheerd door Robert). Om de werkzaamheden en de plannen op elkaar af te stemmen organiseert HOST de volgende vergaderingen: - Teamhoofden overleg 4 x per jaar bij TOESraad; - HOSTRAAD 2 x per jaar in Lelystad of Leusden; - Team overleg 1 x per jaar; - Naast deze HOST-TOES vergaderingen zijn er nog vergaderingen van de evenementen zelf; - Op de evenementen zelf is ook voldoende gelegenheid tot overleg. Op HOST server staan de bestanden van alle evenementen en ons TOES team. Van alle vergaderingen welke worden belegd is wordt een verslag gemaakt, met een actielijst. Op deze manier is het later makkelijk in te zien wat er is afgesproken en wie wat gaat doen. Ook kunnen mensen die niet aanwezig zijn geweest bij het overleg geïnformeerd worden. Het verslag zal binnen 2 weken verspreid worden aan alle belanghebbenden. HANDBOEK HOST (versie ) 7

8 2.5 Deeltaken binnen HOST In het volgende deel zijn de deeltaken binnen HOST beschreven Coördinator/voorzitter De voorzitter heeft de dagelijkse leiding van HOST, en zal samen met de andere leden van HOST de taken uitvoeren. De kerntaken van de coördinator/voorzitter zijn: - Het aanspreekpunt zijn van het team; - Het onderhouden van contacten met andere groepen, regio s of landelijke teams; - Het vergaren van de HOST taak bij evenementen; - Het leiden van de vergaderingen en overleggen; - Het maken van de agenda voor de vergadering; - Het (doen) verspreiden van de vergaderstukken het het uitnodigen van allen die bij een overleg aanwezig dienen te zijn; - Het maken van een jaarbegroting voor HOST, samen met de penningmeester van HOST; - Het delegeren van taken naar de overige leden van het team; - Het vertegenwoordigen van HOST bij vergaderingen; - Het voordragen van nieuwe leden bij het bestuur van TOES Plaatsvervangend Coördinator/voorzitter De taken en bevoegdheden voor hoofd en plaatsvervangend hoofd zijn gelijk. In de voorbereiding zullen de taken verdeeld worden, zodat er een evenredige tijdbesteding kan zijn Personeelszaken De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de selectie van nieuwe HOST medewerkers. En is natuurlijk ook een luisterend oor binnen het team. De coördinator personeelszaken is tijdens grote evenementen verantwoordelijk voor het aannemen van medewerkers. De kerntaken van de personeelsfunctionaris zijn: - Contact onderhouden met de HRM medewerker van het evenement voor de vacatures; - Promotie geven omtrent vacatures door aantrekkelijke vacatureteksten te maken en deze bijvoorbeeld te plaatsen op de website/nieuwsbrief; - Ontvangen van inschrijvingen; - Eventueel een selectieprocedure doorlopen bij onbekende medewerkers; - Aannemen medewerkers; - Overzicht maken van eventuele wensen medewerkers en wie wanneer aanwezig is; - Eerste opvang van eventuele problemen medewerkers en waar nodig dit door spelen aan teamhoofden; - Inzetplanning maken in overleg met de diensthoofden. Kortweg gezegd: Eerste aanspreekpunt tussen de organisatie van een evenement en de medewerkers van HOST Notulist De kerntaken van de notulist van HOST zijn: - Het notuleren van HOST vergaderingen; - Het versturen van de documenten per ; Materiaalbeheer De materiaalcoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van ons HOST materiaal. De kerntaken van de materiaalcoördinator zijn: - Het aanspreekpunt van het team voor het materiaal; - Het bijhouden van mutaties op de TOES site; - Aankoop van nieuwe materialen; - Afschrijven van materialen. HANDBOEK HOST (versie ) 8

9 2.5.6 Praktijkcoach De Praktijkcoach is verantwoordelijk voor trainen van nieuwe en ervaren HOST vrijwilligers van TOES en evenementen. Hierbij hoeft de praktijkcoach niet alle trainingen zelf te geven. De kerntaken van de praktijkcoach zijn: - Organiseren van de trainingen; - Het aanspreekpunt voor trainingen; - Kijkt tijdens de evenementen mee, en geeft zo nodig extra instructies; - Het maken en bijhouden van de powerpoints ten behoeve van de trainingen; - Vrijwilligers (laten) toetsen aan de Modules en Competenties vrijwilliger HOST Deze vrijwilligers hebben meerdere evenementen met HOST meegedraaid. Ze zijn bekend met de werkwijze van HOST. Bij aanvragen voor evenementen zullen deze mensen als eerste benaderd worden om mee te werken. HANDBOEK HOST (versie ) 9

10 3 HOST tijdens evenementen HOST wordt bij meerjaarlijkse activiteiten in een vroegtijdig stadium bij de organisatie van de activiteiten betrokken omdat we beschikken over de nodige materialen, mensen en kennis. De vrijwilligers die ingezet worden komen uit TOES- HOST en worden aangevuld met andere belangstellenden. HOST wordt ook betrokken bij kleinere activiteiten in de regio s. De medewerkers die ingezet worden komen voornamelijk uit het HOST - TOES. 3.1 Taken tijdens evenementen HOST zorgt er als team voor dat gasten/deelnemers aan de poort ontvangen worden (ingangscontrole) en houdt mede toezicht over het gehele terrein van het evenement. HOST is het eerste aanspreekpunt voor algemene vragen. Veelal betekent dit het doorverwijzen naar de juiste tent of het juiste team. De taken die HOST heeft tijdens het evenement zijn: - 24 uur per dag operationeel; - Als HOST (gastheer) optreden, vraagbaak voor deelnemers, medewerkers en bezoekers; - Leveranciers de weg wijzen, politie, brandweer of ambulances begeleiden; - Toezicht op de orde, rust en veiligheid op het terrein; - Assisteren van de veiligheidsteams, waar nodig; - Pro-actief aanspreken van deelnemers met betrekking tot veiligheid en gezondheid en eventueel gedrag; - Het zijn van oren en ogen van de organisatie met betrekking tot veiligheid, gezondheid en calamiteiten; - In goede banen leiden van aan- en afvoer van goederen welke tijdens het evenement en gedurende de opbouw- en afbraakperiode plaats zal vinden; - In goede banen leiden van de aankomst/het vertrek van de deelnemers; - Houden van toezicht op de toegangspoort (ingangscontrole) van het terrein en het houden van toegangscontrole tot het terrein; - Tent coördinator: De tentcoördinatoren zijn medewerkers welke in de avonduren gedetacheerd kunnen worden. Een tentcoördinator is afkomstig van team HOST en herkenbaar aan een groene pet met de tekst TC erop; - Bij kleine evenementen kan HOST ook algemene CP draaien. HOST is geen beveiliging en zal dus ook niet als zodanig optreden. Incidenten en situaties waar HOST niet op kan, mag en wil reageren worden gemeld aan team Beveiliging. Team beveiliging is verantwoordelijk voor de handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid en het nakomen van de verplichtingen, gesteld in de vergunning van de gemeente. Bij kleinere evenementen zal HOST contact hebben met de evenementenleiding en eventueel rechtstreeks met de hulpdiensten. 3.2 Kennismaking / voorbereiding Team HOST heeft een kernteam van vaste medewerkers, daarnaast is er altijd een in- en uitstroom van tijdelijke vrijwilligers. Voor grotere evenementen wordt er een voorbereidingsweekend gepland. In het voorbereidingweekend zal er: - Een kennismaking zijn met nieuwe vrijwilligers/medewerkers; - Uitleg gegeven worden hoe wij het team vorm geven en wat wij van medewerkers verwachten; - Een oefening zijn met de standaard procedures. O.a. gebruik van de portofoon, verkeersregelaars instructie en een noodsituatie; - Uitleg gegeven worden hoe wij als gastheer moeten reageren naar deelnemers en overige medewerkers van het evenement. Door deze voorbereidingen kennen we alvast de gezichten en is iedereen voorzien van voldoende instructie. Zijn er vrijwilligers die er na zo n weekend niet zeker van zijn dat ze de juiste job gekozen hebben of heeft het team er geen goed gevoel bij, dan is dat het moment om met HRM te kijken naar een andere plek binnen de organisatie. HANDBOEK HOST (versie ) 10

11 3.3 Veiligheid Een belangrijk aspect is de veiligheid van de deelnemers en de medewerkers bij alle taken die worden uitgevoerd. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid maar ook voor de veiligheid van anderen. Tijdens werkzaamheden is het van belang dat iedereen zich er van bewust is welke risico s bepaalde situaties met zich meebrengen en hoe met deze risico s om te gaan. Het is daarom van groot belang dat een ieder voor aanvang van de werkzaamheden bekijkt welke risico s hij of zij kan verwachten en deze met het team doorspreekt. Aangezien het voor het HOST niet mogelijk is om iedereen te voorzien van alle mogelijke veiligheidskleding of voorzieningen is het van groot belang om de risico s goed in te schatten. Indien ook maar één persoon vind dat er zich een mogelijk onveilige situatie voordoet moet deze persoon ingrijpen en desnoods het werk stil leggen. Eén van de meest voorkomende oorzaken van persoonlijk letsel is vermoeidheid. Iedereen is enthousiast en wil graag hard werken. En elke avond weer is het zeer gezellig met de mede-scouts, hetgeen resulteert in vermoeidheid en daardoor onoplettendheid. We moeten hier gezamenlijk voor waken en zorg dragen dat er geen onveilige situaties kunnen optreden om zo iedereen weer veilig en gezond huiswaarts te laten keren. 3.4 Diensten rooster / werktijden Tijdens grote evenementen is HOST van het begin van de opbouw tot het einde van de afbraak aanwezig. Het aantal beschikbare vrijwilligers, als wel als de werktijden, is per blok anders omdat het niet noodzakelijk is altijd met een volledig team aanwezig te zijn. Voor elk evenement zal een rooster gemaakt worden wie wanneer aanwezig is en op welke tijden werkzaam is. In het te maken rooster zal voor elk blok beschreven hoeveel medewerkers nodig zijn en wat de werktijden zijn. Tijdens de opbouw van grote evenementen is HOST beperkt aanwezig om leveranciers en medewerkers de weg te wijzen. Vanaf 3 dagen voor aanvang van een groot evenement wordt het merendeel van de vrijwilligers verwacht. Hiervoor is nog geen extra bezetting nodig. Team HOST zal vanaf deze dag 24-uurs diensten gaan draaien. Vanaf 1 dag voor de aankomst van de deelnemers moet het volledige team van HOST operationeel/aanwezig zijn. Bij langdurige en grotere evenementen (> 4 dagen) zal HOST in een vierploegendienst draaien (8 uur op, 24 uur af). Bij kleinere evenementen is de indeling meer flexibel, waarbij gelet wordt op de werkdruk van de vrijwilliger en de piekmomenten van het evenement. Elk team bestaat uit een teamleider en medewerkers. Een halfuur voor wisseling van de diensten zal er een overdracht plaatsvinden. Hierbij zijn de teamleiders van beide diensten en het hoofd van dienst aanwezig. Vrijwilligers van HOST zullen één of meerdere dagen vrij hebben en iets voor zichzelf kunnen doen. Er kan ook voor worden gekozen om waar nodig andere teams te ondersteunen. 3.5 Kleding HOST heeft een eigen kledinglijn. De kleding is om tijdens de werkzaamheden herkenbaar te zijn als HOST medewerker. Het is dan ook verplicht dat tijdens de diensten de HOST kleding gedragen wordt. Op de momenten dat je geen dienst hebt is het niet toegestaan om de HOST kleding te dragen. Dit geeft verwarring. Er zijn hierover met de organisatie van het evenement afspraken gemaakt. Het is dan ook niet mogelijk dat medewerkers in HOST kleding alcoholhoudende dranken kunnen kopen in de bar(ren) op het terrein. Ook een oranje reflecterend hesje met opdruk HOST hoort bij het kleding pakket. Dit hesje heeft de medewerker tijdens de dienst bij zich. Dit hesje wordt standaard niet gedragen. Alleen op verzoek van de A00 moet het hesje gedragen worden. Dit is dan bij begeleiding van calamiteiten voertuigen, ontruiming of incidenten. Voor de verkeersregelaars zijn er speciale verkeersregelaarshesjes. Deze hesjes worden bij werkzaamheden op de openbare weg gebruikt (zie onderdeel verkeersregelaar). HANDBOEK HOST (versie ) 11

12 Deze hesjes worden pas aan het begin van de bijzondere dienst uitgereikt aan de verkeersregelaars en dienen na de dienst direct weer ingeleverd te worden bij de A00. Het kan voorkomen dat het regent tijdens de diensten. De organisatie stelt geen regenkleding beschikbaar. De medewerkers moeten zelf voor regenkleding zorgen. Tijdens sommige evenementen is het mogelijk dat er wegwerp poncho s zijn. De kleding van HOST is eigendom van TOES. Voor de duur van het evenement huurt de organisatie dit van TOES. We willen de kleding meerdere jaren gebruiken, dus wees er zuinig op. De kleding is voorzien van een uniek nummer en wordt op naam uitgereikt waarbij de medewerkers moeten tekenen voor ontvangst. De kleding moet aan het einde van het evenement correct en compleet weer ingeleverd worden. In de avond- en nachturen kan een zaklamp nodig zijn. Tijdens de dagdiensten wordt door HOST geen zaklamp gedragen. Voor werkzaamheden aan de poort zijn 2 zaklampen met een kegel beschikbaar. Voor de andere werkzaamheden wordt verwacht dat de medewerkers zelf een zaklamp meenemen. Ook voor de zaklamp is de afspraak dat we als gastheer aanwezig zijn. Grote zaklampen zijn daarbij niet nodig. We gebruiken maximaal de grootte van een 3x D-cell zaklamp/maglite. 3.6 Uiterlijke verzorging Als HOST heb je een publieke functie. Dit is zowel tijdens je diensten als daarbuiten. We moeten ons hier bewust van zijn en rekening er mee houden. HOST medewerkers moeten er daarom verzorgd uitzien. Bij deze verzorgde uitstraling horen geen zichtbare tattoos, piercing, hanenkam, leger kleding of dat soort zaken. 3.7 Alcohol gebruik Als HOST leef je tijdens het evenement in een glazen huisje. Er wordt van je verwacht dat je integer bent. Dit komt onder andere terug in het alcoholgebruik. Bij aanvang van de dienst ben je daarom 100% nuchter. Als het teamhoofd of teamleider het gegronde vermoeden heeft dat je niet nuchter aan de dienst begint, zal hij je van de taak afhalen en wordt je op een ander moment ingepland. Een tweetal voorbeelden wat wel en niet kan: 1. Als je nachtdienst hebt welke om 23:00u begint is het toegestaan om tijdens het 5-uurtje een biertje mee te drinken. Na het avondeten wordt er niet meer gedronken. 2. Als je de ochtenddienst hebt en je hebt tot diep in de nacht gedronken, gaan wij er niet vanuit dat je 's ochtend nuchter bent. Bovenstaande geldt als voorbeeld, we gaan niet een tiental regels hierop maken. Verantwoording blijft natuurlijk altijd bij jezelf. HANDBOEK HOST (versie ) 12

13 4 Portofoons 4.1 Algemeen Tijdens het evenement maken wij gebruik van portofoons voor de communicatie op het terrein. De porto s zijn bedoeld om informatie te ontvangen of te zenden, waardoor het uitvoeren van de taken wordt vergemakkelijkt. Het is niet toegestaan deze porto s voor andere doeleinden dan noodzakelijk is te gebruiken. Alle communicatie gaat via etherfrequenties en is door iedereen uit te luisteren. Het is dan ook niet toegestaan niet direct noodzakelijke berichten via de portofoons te melden. In verband met privacy worden ook persoonlijke gegevens niet via de portofoon doorgegeven. Ga er bij het gebruik van de porto altijd van uit dat er iemand mee kan luisteren via andere portofoons, die de info niet nodig heeft, en hier mogelijk onnodig op kan reageren. Zorg er altijd voor dat de luidsprekers van de porto s niet harder gezet zijn dan strikt noodzakelijk. Voor reguliere diensten wordt door HOST gebruik gemaakt van een eigen kanaal. In geval van calamiteit zal gebruik worden gemaakt van het calamiteiten kanaal. Dit kanaal is voor alle ondersteunende diensten beschikbaar. Hierop zitten HOST, zorg, havendienst, calamiteiten coördinator. Tevens wordt dit kanaal permanent uitgeluisterd door telecom. Naast de portofoons is het hoofd van dienst bij grotere evenementen bereikbaar op een DECT telefoon. 4.2 Callsigns Callsigns of roepnummers zijn de letters en nummers waarmee de basispost haar mensen in het veld kan aansturen. Elke eenheid heeft een callsign. Hierdoor weet de basispost met wie ze communiceert. Een callsign bestaat uit verschillende onderdelen. Een letter en 2 cijfers (bijv. A08) Om duidelijkheid in de callsigns te krijgen kun je aan het callsign zien met wie je te maken hebt. Daarom is er onderscheid in de verschillende soorten eenheden. Zo is het makkelijk om aan het callsign te kunnen zien wat voor soort eenheid het betreft. Elk Team (dat indien er een calamiteit is, zal schakelen naar het noodkanaal) heeft een letter gekregen van de centrale post. Deze letter staat voor het team waar je bij hoort. Zo heeft Team HOST de A (Alpha), Team beveiliging de C (Charlie), Team Zorg de E (Echo). De letter wordt volgens het internationale alfabet (bijlage 2) gezegd. Dus de A08 wordt via de portofoon gezegd als Alpha acht, A11 als Alpha elf. Een uitzondering hierop is de A00, dit wordt uitgesproken als Alpha dubbelnul Het nummer dat na de letter komt staat voor een eenheid. Om hier sturing in te geven, geeft de A00 deze nummers uit. Zo kan de A00 precies zien wie welk callsign gebruikt. Elk callsign staat voor een eenheid. Zo is meteen duidelijk met wat voor eenheid er gesproken wordt. Dit scheelt weer vragen door, of registratie hiervan. In bijlage 3 is een overzicht gemaakt welk callsign wat betekend. De bijlage kan vergroot op een post hangen en verkleind in het infoboekje voor de medewerkers opgenomen worden. 4.3 Vastleggen meldingen Informatie die via de portofoon en telefoon uitgewisseld wordt zal vastgelegd worden in een digitaal logsysteem. Dit logsysteem wordt door de centralist en zijn ondersteuner gevuld met informatie. Alleen de eigen HOST kanalen zullen worden gelogd door de A00. Het noodkanaal wordt alleen uitgeluisterd door de A00, maar wordt niet gelogd; dit wordt gedaan door de CP van Telecom. De rapporten uit het logsysteem zullen indien daar om gevraagd wordt in overleg met het Hoofd van het Team of zijn plaatsvervanger aan de overige diensten ter beschikking gesteld kunnen worden. Hier kunnen belangrijke en vertrouwelijke informatie uit gefilterd worden. Een uitleg van dit systeem zal aan de centralisten en ondersteuners gegeven worden. HANDBOEK HOST (versie ) 13

14 4.4 Regels en afspraken voor portofoongebruik De centralist achter A00 is de baas. Ga dus niet in discussie met de A00. Het kan zijn dat de centralist overleg gehad heeft met het Hoofd van het team en dat deze een instructie of procedure moet uitvoeren. Als je het ergens niet mee eens bent kun je dit bijvoorbeeld na je dienst kenbaar maken, maar ga geen discussie aan. Bij indrukken van de spreektoets, meld je jezelf met je toegewezen callsign en vraag je naar wie je nodig hebt. De gene die je oproept meld zicht met zijn callsign en zegt voor wie hij luistert. Aan het einde van het gesprek afsluiten met sluiten. Alle gesprekken worden permanent uitgeluisterd door de A00. Je vraagt altijd eerst de A00 om toestemming om te mogen spreken. Dit houd in dat je de A00 aanroept met je call-signs (Bijv. Alpha acht voor Alpha dubbel-nul ). Als de A00 reageert en je toestemming geeft om te mogen praten, kun jij je verhaal doen. Het is dus belangrijk dat je niet gelijk met je verhaal begint. Het kan soms druk bij de A00 zijn zonder dat er portoverkeer is. Als je dan gelijk een verhaal begint kan het zijn dat de centralist op de A00 net een telefoontje heeft en daarom je oproep niet hoort. Wil je rechtstreeks contact met een andere medewerker dan de A00, dan vraag je na het aanroepen van de A00 hiervoor eerst toestemming ( Alpha acht wil graag even rechtstreeks met Alpha veertien ). Na toestemming van de A00 roep je vervolgens de gewenste medewerker aan. Het portoverkeer dient kort en zakelijk te gebeuren. Dit omdat als je de lijn bezet houd, niemand anders kan spreken. Maak er dus geen lang verhaal van, maar wees kort en zakelijk maar wel duidelijk. Maak gebruik van callsigns. Gebruik geen namen, dit kan voor de centralist lastig zijn. Ook is het makkelijker te zien wie er bedoelt wordt en waar diegene mee bezig is. Indien je een specifiek iemand nodig hebt, vraag dit dan even aan de A00. Bij aanvang dienst altijd inmelden bij A00. Inmelden gebeurd door het aanroepen van de A00, bij reactie van de A00 wordt aangegeven welk callsign in dienst is gekomen en of er verder nog bijzonderheden zijn (bijv. dat je een DECT-toestel bij je hebt, of dat je ergens heen moet). A00 bevestigd en registreert dit en kan eventueel een ander callsign uitgeven. Dit zal dan zijn omdat het callsign nog in gebruik is, of dat het callsign niet bij de eenheid past. Het andere voordeel van inmelden is dat je gelijk weet of je portofoon goed werkt. Tijdens de dienst luister je de porto goed uit. Mocht het voorkomen dat je even niet uitluistert, meld je dit aan de A00. Indien je weer beschikbaar bent, meld je dit ook weer. Bij het einde van de dienst uitmelden. Uitmelden gebeurd door het aangeroepen van de A00. Als de A00 reageert, meld de eenheid dat ze einde dienst hebben en dat ze niet meer meeluisteren. De A00 weet dan dat de eenheid niet meer in dienst is. Vertrouwelijke informatie of persoonlijke dingen kunnen beter via de telefoon of mondeling worden overgebracht. Er luisteren meerdere mensen mee via de portofoon. Ook kan het zijn dat een ander teamlid in een groep mensen staat die allemaal kunnen horen wat er gezegd wordt. Houdt hier dus rekening mee. 4.5 Portofoongebruik bij calamiteiten Op het calamiteiten kanaal is CP (Centralist Telecom) leidend. Zij werken via een van tevoren gemaakte instructie of procedure. Ze zullen de eenheden aansturen en vertellen wat er moet gebeuren. Ook schakelen andere veiligheidsteams over op dit kanaal, zoals het Organisatie - Calamiteitenteam en Team Zorg. Schakel alleen over als het je gevraagd wordt. Als er een calamiteit is zal de A00 enkele eenheden laten schakelen naar het noodkanaal. De rest van de eenheden blijven op het eigen kanaal, anders weet de A00 je niet te bereiken. Als je een van die eenheden bent die moet schakelen, meld jij je af op het HOST kanaal, schakel je naar het noodkanaal en meld je je daar met je callsign in bij de CP. Je meldt dat je mee luistert op dit kanaal en geeft eventuele bijzonderheden door. HANDBOEK HOST (versie ) 14

15 Ook op dit kanaal wordt etherdiscipline verwacht. Geen namen, alleen callsigns. Geen lange verhalen, maar kort, zakelijk en duidelijke berichten. Goed meeluisteren. Als de calamiteit afgelopen is, zal de CP dit kenbaar maken. Je meldt je dan af via de CP en schakelt naar ons eigen kanaal. Je meldt je weer in bij de A Tips voor portofoon gebruik - Check voordat je weggaat of je batterij werkt en opgeladen is; - Gebruik het internationaal alfabet indien je iets moet spellen; - Spreek in de microfoon, niet erlangs; - Indien beschikbaar, doe een oortje in bij een lawaaierige omgeving; - Indien beschikbaar, klik je portofoon aan je riem, heb je er de minste last van en kun je hem ook nooit vergeten; - Zorg dat je kunt rennen zonder alles vast te hoeven houden; - Portofoons kunnen vaak niet tegen regen; - Weet welk kanaal je werkt en wat het calamiteitenkanaal is; - Weet hoe je portofoon werkt; - Lever je portofoon na de dienst direct weer in zodat deze opgeladen kan worden en beschikbaar is voor een volgende gebruiker. HANDBOEK HOST (versie ) 15

16 5 Opschaling en Incidenten Algemene definitie van opschaling en een incident 5.1 Event management Enkele geplande afwijking van de als normale gang van zaken beschouwde activiteiten zal worden behandeld als een event. Hierbij is een afwijkende inzet nodig van medewerkers, met toegewezen leidinggevenden en een afgebakende grens. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: openingsfeest of de aankomst van 5000 deelnemers. HOST zal voor evenementen een plan van aanpak schrijven. Bij grote evenementen zullen er ook deel plannen van aanpak geschreven worden, voor specifieke activiteiten als aankomst, vertrek, opening, bezoekersdagen. 5.2 Opschaling Ook kan opschaling nodig zijn indien de omstandigheden ten aanzien van de veiligheid of zorg zodanig verslechteren dat extra hulp noodzakelijk wordt vanuit de interne diensten dan wel de externe diensten. Tot deze opschalingen kan door de dienstdoende hoofd besloten worden. Veelal zal dit door het C-team opgevangen worden. Bij opschaling in verband met een incident is er tevens sprake van een leidinggevende incident, welke ter plaatse de inzet van HOST bepaalt en overleg pleegt met de aanwezige leidinggevenden van de andere diensten, dan wel de calamiteitenleider van dienst. De volgorde binnen HOST hiervoor is : - HOST-medewerker; - Senior HOST medewerker (C-team, teamleider); - Hoofd van Dienst; - Calamiteitenleider van Dienst; - Kamphoofd van Dienst. HOST is hierbij dienstbaar aan de overige teams van productie, welke betrokken en eigenaar zijn van het incident (HOST is geen eigenaar van een incident). 5.3 Incidenten Elke ongeplande afwijking van de als normale gang van zaken beschouwde activiteiten zal worden behandeld als een incident. Hierbij is een afwijkende inzet nodig van medewerkers, met toegewezen leidinggevenden en een afgebakende grens. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een zorgincident, brand, storm, vechtpartij. Bij een incident wordt een eigenaar vastgesteld; dit is in principe nooit HOST zelf. Bij incidenten met betrekking tot de openbare orde en veiligheid is dit Beveiliging, bij algemene zaken de kampleiding, bij brandincidenten brandveiligheid en bij persoonlijke ongevallen of ziekte team Zorg. HANDBOEK HOST (versie ) 16

17 5.4 Overtreding Er zijn incidenten waarbij het nodig is om de expertise van team Beveiliging in te schakelen. Team Beveiliging bestaat uit leden welke actief zijn (geweest) binnen het Politievak. Zij hebben de kennis en kunde in huis om zaken over te nemen van HOST waar wij ons niet mee kunnen en willen bezig houden. Team Beveiliging wordt ingezet in de volgende situaties: - Altijd bij misdrijven; - Op verzoek van de A00; - Wanneer een incident uit de hand loopt. Team Beveiliging kan handhavend optreden en slachtoffers professioneel opvangen. Team Beveiliging zal in overleg met de kampleiding besluiten wat de maatregelen tegen deelnemers of medewerkers zullen zijn bij overtredingen of het niet naleven van kampregels. In het ergste geval zal de deelnemer van het terrein worden gezet, dit gebeurd altijd in overleg met de toetsingsautoriteit. Team Beveiliging draait niet elk evenement in 24-uurst dienst, maar heeft wel altijd 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Tijdens de diensten gebruiken ze de callsigns C1, C2, etc... Deze worden door het team onderling verdeeld. HANDBOEK HOST (versie ) 17

18 6 Taken HOST tijdens grote evenementen Bij grote evenementen zijn er verschillende deeltaken. In het volgende deel zijn deze deeltaken omschreven. 6.1 Hoofd van dienst Tijdens de uitvoering/ het evenement zal er gewerkt worden met de functie dienstdoend hoofd. Deze functie zal verdeeld worden tussen het hoofd en plaatsvervangend hoofd HOST van het evenement. Op de centrale post zal een rooster bekend zijn wie wanneer dienst heeft.. De taken van de taken van het dienstdoend hoofd zijn als volgt: - Is aanspreekpunt van HOST vanuit de organisatie; - Heeft de verantwoordelijkheid over de inzet van HOST; - Heeft de coördinatie van HOST bij calamiteiten; - Stuurt teamleiders aan en begeleid hen; - Is aanwezig bij de overdracht van diensten; - Zal dagelijks de vergaderingen van productie bijwonen; - Ziet er op toe dat HOST als gastheer / gastvrouw optreed en niet als beveiliging gaat functioneren; - Zal Indien nodig om assistentie van andere productie teams of externe hulpdiensten vragen (via de A00); - Zal zo nodig dienstdoende hoofd productie, projectleiders/kampleiding informeren; - Is verantwoordelijk voor de uitgaven van HOST. Uitgaven kunnen alleen gedaan worden als aan de standaard procedure is voldaan en er toestemming van het hoofd HOST is; - Leidt van de vergaderingen en overleggen; - Zorgt er voor dat iedereen die bij een vergadering of overleg aanwezig moet zijn een agenda / uitnodiging krijgt; - Onderhoudt contacten met andere teams en diensten; - Delegeert de nodige taken naar de overige leden van het team. 6.2 Personeelszaken De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de selectie van HOST vrijwilligers. En is natuurlijk ook een luisterend oor binnen het team. De kerntaken van de personeelsfunctionaris zijn: - Contact onderhouden met de HRM medewerker van het evenement voor de vacatures; - Promotie geven omtrent vacatures door aantrekkelijke vacatureteksten te maken en deze bijvoorbeeld te plaatsen op de website/nieuwsbrief; - Ontvangen van inschrijvingen; - Eventueel een selectieprocedure doorlopen bij onbekende vrijwilligers; - Aannemen van vrijwilligers (via HRM) - Overzicht maken van eventuele wensen medewerkers en wie wanneer aanwezig is; - Eerste opvang van eventuele problemen medewerkers en waar nodig dit door spelen aan teamhoofden; - Inzetplanning maken in overleg met de diensthoofden. - Innemen en uitgeven van kleding 6.3 Facilitairmanager - Verzorgen van medewerkers; - Zorgen dat er altijd koffie en thee is; - Schoonhouden van de tent/cp; - Uitgeven en bijhouden van extra P en doorrij kaarten; - Zorgen dat de CP geen hangplek wordt; - Innemen en uitgeven van portofoons. Degene die deze functie vervult zal niet op het veld worden ingezet als toezicht of mee lopen in de ronde maar alleen de hierin benoemde taken uitvoeren. HANDBOEK HOST (versie ) 18

19 6.4 Teamleider De taken en bevoegdheden voor de teamleider vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van dienst. Deze taak is alleen nodig bij grote evenementen. Tijdens kleine activiteiten zal deze taak door de centralist gedaan worden. De taken van de taken van de teamleider zijn als volgt: - Is aanspreekpunt van HOST voor de medewerkers in zijn/haar ploeg; - Heeft de coördinatie bij uitvoering van de taken; - Is de centralist op de A00; - Houdt, samen met de centralist, het logboek bij; - Weet waar iedereen zijn / haar taken heeft; - Stuurt ploegleden aan en begeleid hen; - Is aanwezig bij de overdracht van diensten; - Ziet er op toe dat HOST als gastheer / gastvrouw optreed en niet als beveiliging gaat functioneren; - Zal het dienstdoende hoofd informeren over lopende zaken/problemen; - Tevens de taken zoals genoemd onder taken team HOST. 6.5 Centralist (A00) Voor team HOST is de A00, de centrale HOST post, het centrale plekje van waar alles gecoördineerd en aangestuurd wordt. We moeten er voor waken dat deze ruimte geen hangplek gaat worden. Dit verstoord met name de werkzaamheden met de portofoon behoorlijk. Kern taken van de centralist zijn: - Aansturen van de medewerkers; - Registreren van alle inkomende en uitgaande meldingen in het logboek; - Zorgen dat teamleiders geïnformeerd blijven; - Indien nodig interne (hulp)diensten inschakelen; Voor de centralist zijn hiervoor diverse documenten beschikbaar, zoals o.a. het logboek, procedures, scripts, handboeken, planning, portofoon uitgifte. 6.6 C-team Het C-team is het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam is tijdens het evenement 24 uur per dag oproepbaar als ondersteuning nodig is. De medewerkers van het C-team hebben veel ervaring met de HOST taken en zijn flexibel inzetbaar. Voorafgaande aan een evenement zullen de C-team leden gevraagd worden door de hoofden van het evenement of ze in het C-team willen. De medewerkers zullen door het hoofd van dienst aan het dienstdoende team worden toegevoegd. Ze vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van de teamleider van dienst. Het oproepen van het C-team gebeurt per GSM of portofoon. Voor de taak binnen het C-team moeten de vrijwilligers altijd redelijk nuchter kunnen functioneren. Het C-team werkt altijd met de vaste callsigns. Momenten dat het C-team ingezet zal worden: - Calamiteiten; - First-response bij meldingen; - Extra inzet / ondersteuning op CP; - Bezoek van hooggeplaatste personen, de zogenoemde bobo s; HANDBOEK HOST (versie ) 19

20 6.7 Tent coördinator horeca De tentcoördinatoren zijn HOST medewerkers welke in de avonduren gedetacheerd worden. De tent coördinator is herkenbaar aan een groene pet met de tekst TC erop. Momenteel is deze functie alleen bij de Scout-In. Binnen een feesttent heeft de tentcoördinator de algehele coördinatie inzake veiligheid en openbare orde. De tentcoördinator is ter plaatste de oren en ogen van de organisatie. De tentcoördinator wordt door de medewerkers van team Horeca ondersteund bij het uitvoeren van zijn of haar taak. Van de medewerkers van team Horeca zal worden verwacht dat deze personen ook scouts aan zullen spreken op ongewenst gedrag. Instructies vanuit de organisatie zullen ook verstrekt worden aan de tentcoördinator. Denk bijvoorbeeld hierbij ook aan het geluidsniveau in de tent. De tentcoördinator communiceert altijd rechtstreeks met de centrale post. Kerntaken van de tent coördinator zijn - Houden van toezicht en veiligheid in de horeca/feest tent; - Het opvangen van team zorg/beveiliging als dat nodig is in de tent; - Overleggen met dienst horeca; - Bij het sluiten van de tent, op een verantwoorde [met glimlach] manier leegvegen van de tent; - Het zorgvuldig begeleiden van medewerkers financiën bij het afromen van de betaalmunten. 6.8 Verkeersmanager De verkeersmanager is tijdens grote evenementen verantwoordelijk voor een goede verkeersdoorstroming en begeleiding van het verkeer en het parkeren. Zowel in de voorbereiding als op de dag van aankomst, vertrek en bezoekersdagen is de verkeersmanager aanspreekpunt voor de organisatie en leveranciers/onderaannemers die in opdracht van HOST e.e.a. uitvoeren/leveren. De taken van verkeersmanager zijn: - Opzetten plan van aanpak voor de verkeersafhandeling; deze moet voldoen aan de vergunning; - Opgeven welke materialen, kleding en dergelijke nodig is voor het uitvoeren van de verkeerstaken; - Bijwonen van vergaderingen die betrekking hebben op het verkeersplan; - Zo nodig in overleg treden met gemeentelijke overheden en politie, samen met de projectleiding; - Informeren van diensthoofden en medewerkers; - Overleg met medewerkers; - Samenwerken met een 2 e coördinator en taken verdelen. 6.9 Medewerkers HOST De taken van alle medewerkers is in het kort omschreven: - Als HOST (gastheer) optreden en vraagbaak zijn voor deelnemers, medewerkers en bezoekers; - Leveranciers de weg wijzen; - Externe hulpdiensten (politie, brandweer of ambulances) begeleiden op het terrein; - Toezicht houden op de orde, rust en veiligheid op het terrein; - Assisteren van de veiligheidsteams, waar nodig; - Pro-actief aanspreken van deelnemers met betrekking tot veiligheid en gezondheid en eventueel gedrag; - In goede banen leiden van aan en afvoeren van goederen. HANDBOEK HOST (versie ) 20

Handboek HOST Pagina 1

Handboek HOST Pagina 1 Handboek HOST Pagina 1 Datum: 1 juni 2010 Versie: 2010-2.0 Bestandnaam: TOES40101 handboek HOST Auteur: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Arno Keizer Stefan Meijering

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Communicatie bij de brandweer

Communicatie bij de brandweer Cursus Bran dweerman Hoofdstuk 4: Communicatie bij de brandweer 1 lesuur Majoor Frank Verplanken Brandweerzone Vlaamse Ardennen Post Oudenaarde frank.verplanken@bvlar.be 1 Inhoud : 1. Inleiding 2. Een

Nadere informatie

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland 30 mei tot en met 2 juni 2017 Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Risico inventarisatie... 5 3.1.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704

Functieprofiel: Medewerker Gebouwbeheer en Logistiek Functiecode: 0704 Functieprofiel: Logistiek Functiecode: 0704 Doel Beheren van (delen van) het gebouw, overleg voeren met gebruikers en dienstverleners, volgens geldende procedures, en contracten, teneinde gebruikers in

Nadere informatie

Michiel de Ruyter 7.3.1. Zee van Geschiedenis. Stellingen voor de discussie:

Michiel de Ruyter 7.3.1. Zee van Geschiedenis. Stellingen voor de discussie: Boodschapper in de vloot Stellingen, werkbladen 7.3.1 Stellingen voor de discussie: - Het heeft geen enkel nut om van te voren de betekenis af te spreken van een seinvlag, je ziet er toch niks van als

Nadere informatie

CP17. het werkoverleg

CP17. het werkoverleg CP7 het werkoverleg Als u in Nederland aan het werk bent, overlegt u ook vaak met collega s over het werk. Soms overlegt u tijdens het werk met een colleg Soms doet u ook mee aan een speciaal werkoverleg

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN

10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN 10 FACEBOOK TIPS VOOR BEDRIJVEN Introductie Social media wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om beter contact met hun klanten te krijgen en uiteindelijk meer inkomsten te realiseren. Facebook is

Nadere informatie

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30%

2. Jaarplan. 1. Meerjarenplan. 3. Jaarverslag. 4. Financieel jaarverslag. 5. Begroting. 6. Budget beheren 10% 10% 10% 30% 1. Meerjarenplan 2. Jaarplan 3. Jaarverslag 4. Financieel jaarverslag 5. Begroting 6. Budget beheren 30% 2. Jaarplan Beschrijving van het blok: het schrijven en uitvoeren van een jaarplan. In het jaarplan

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3.

De praktijktoets wordt beoordeeld met behulp van het activiteitenschema op pagina 3. INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Code: DHT Ingebruiksdatum: Versie:

Code: DHT Ingebruiksdatum: Versie: Titel: LEEFTIJDSGRENZEN - SURVEILLANCE Opgesteld door: Inhoudelijk beoordeeld door: Goedgekeurd door documenteigenaar: d.d Vervallen verklaard door: d.d. Pagina 1 van 5 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1.1

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Coördinator beveiliging mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Draaiboek. (naam evenement)

Draaiboek. (naam evenement) Draaiboek (naam evenement) 1 DRAAIBOEK (Naam Evenement) Hieronder vindt u een voorbeeld van een draaiboek, die u kunt gebruiken als basis voor de vergunningaanvraag. Als u alle onderwerpen volgt heeft

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

BRANDWEER MIDDEN- EN WEST-BRABANT

BRANDWEER MIDDEN- EN WEST-BRABANT C2000 versie 1 24-10-05 Inhoud Algemene informatie: Operationeel verbindingsnetwerk voor de operationele diensten waarvan gebruik gemaakt wordt door: - Brandweer - Politie - GHOR / GGD - Marechaussee Alarmering

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Medewerker toezicht en veiligheid mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent u praktijkopleider,

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Noodoproep. Korte inhoud van de leerstof. Praktische informatie die je helpt nog beter gebruik te maken van je porto.

Noodoproep. Korte inhoud van de leerstof. Praktische informatie die je helpt nog beter gebruik te maken van je porto. Noodoproep Korte inhoud van de leerstof Noodoproep voor als de veiligheid van jou of je collega in gevaar is. Meldkamer behandelt noodoproep met absolute voorrang. Noodoproep komt altijd aan. Per ongeluk?

Nadere informatie

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen

Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Antwoorden Kennisvragenlijst voorrangsvoertuigen Wet- en regelgeving 1. Wanneer ben je bestuurder van een voorrangsvoertuig? (bron: artikel 29 RVV 1990) a. als je optische én geluidssignalen voert b. als

Nadere informatie

Introductie, mentorschap & coaching

Introductie, mentorschap & coaching Hoofdstuk 8 Extra informatie Introductie, mentorschap & coaching Een goede introductie is van wezenlijk belang voor een goede samenwerking tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Niet alleen is

Nadere informatie

Veiligheidsplan Algemeen deel

Veiligheidsplan Algemeen deel Veiligheidsplan Algemeen deel Het algemeen deel van het veiligheidsplan biedt de aanvrager van een vergunning voor een evenement houvast in wat noodzakelijk is om op te nemen in een Veiligheidsplan. Echter

Nadere informatie

Vrijwilligers HC Rijnvliet

Vrijwilligers HC Rijnvliet Vrijwilligers HC Rijnvliet Zoals elke vereniging is ook HC Rijnvliet grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In dit hoofdstuk is beschreven hoe HC Rijnvliet om wil gaan met vrijwilligers.

Nadere informatie

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van

Aanwezig: Rianne van de Brink, Janita van den Brink, Eveline Timmer, Carolien van Notulen vergadering oudercommissie Bijdehandjes, locatie het Kinderhuisje te Bennekom. Dinsdag 12 mei 2015 Voorzitter: Carolien van de Wakker Notulist: Susanne Zeggelaar 1 2 Aanwezig: Rianne van de Brink,

Nadere informatie

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

mei 2008 ERO VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! mei 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Het werken op een locatie is niet altijd zonder risico s. Theoretisch

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten

Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten Van Auteur Directeur ProRail Verkeersleiding Herman Tijsma Kenmerk Versie 2.0 Datum 24 mei 2012 EDMS#2876595 Bestand Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

JOTA-insigne. voor Scouts en Explorers JOTA-JOTI

JOTA-insigne. voor Scouts en Explorers JOTA-JOTI JOTA-insigne voor Scouts en Explorers JOTA-JOTI Inleiding In het derde volle weekend van oktober wordt wereldwijd de JOTA JOTI gehouden. JOTA staat voor Jamboree On The Air en JOTI voor Jamboree On The

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant

Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Stappenplan invoering Scouting Academy op groepsniveau Opgesteld door praktijkcoaches Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Stap 1... 4 Stap 1a; Bevoegde leiding de overstaptraining

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke 1. Doelstelling van het toezichtplan Alle medewerkers werkzaam en/of in dienst van zwembad Waadhoeke moeten van de veiligheid en hygiëne, maar ook de wettelijke voorschriften

Nadere informatie

Calamiteiten plan. Avonddriedaagse Kaatsheuvel

Calamiteiten plan. Avonddriedaagse Kaatsheuvel Calamiteiten plan Avonddriedaagse Kaatsheuvel 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven

Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Functieprofielen Regio Scouting Eindhoven Versie mei 2011 Regio Scouting Eindhoven 28-04-2011 Pagina 1 van 9 Regiovoorzitter De regio is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen en het landelijk bestuurlijke

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 2; 14 oktober 2013

Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 2; 14 oktober 2013 Stichting ter bevordering van de sportbeoefening door personen met een beperking Door Sport Ontspanning Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 2; 14 oktober 2013 INHOUD 1. REGLEMENT

Nadere informatie

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016

Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking. Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers paardrijden Versie 3; 1 augustus 2016 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604

Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Functieprofiel: Medewerker Front Office Functiecode: 0604 Doel Aannemen en (mede)uitvoeren van klantvraag en/of bemiddelen tussen klant en relevante derden, conform de klantvraag en binnen bestaande afspraken

Nadere informatie

Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v

Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v Administratief medewerker in de functie van dispatcher m/v Organisatie De Hulpverleningszone Zone 1 W-Vl omvat 17 gemeenten met 9 brandweerposten en 2 voorposten waarin ongeveer 321 beroepskrachten en

Nadere informatie

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug.

De opleiding en instructie voor Evenementen verkeersregelaars wordt in de nieuwe regeling verzorgt door de politie. Wij komen hier dadelijk op terug. Verkeersregelaars en Hekkenbewaarders Onderstaand advies is geschreven door Jan Pouls Training en Verkeersadvies. Voor meer specifieke informatie kunt u contact opnemen via 06-29 07 61 16 of info@janpouls.nl

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!.

In het navolgende vind je informatie over het roosterproces, de werkwijze van het medewerkerportaal en de bereikbaarheid van 2Match!. Start Aysist en 2Match! Na een intensieve periode van voorbereiding start per 1 oktober 2Match! met het plannen van medewerkers voor alle afdelingen waar in 24-uurs diensten of onregelmatig gewerkt wordt.

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Opmerking: in december 2013 is in deze vacature voorzien

Opmerking: in december 2013 is in deze vacature voorzien Een bestuurslid / coördinator trouwen Hij / zij is lid van het bestuur van SCD en in het bijzonder verantwoordelijk voor alle contacten met potentiële bruidsparen, voor het vastleggen van alle afspraken

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Evenementen Checklist

Evenementen Checklist Categorie Activiteit Check Categorie Activiteit Check 1. Algemeen 5. Drank en catering Lijst (eind)verantwoordelijken 5.2 Algemeen Aanwijzen verantwoordelijke. 1.2 Aandachspunten Inventarisatie afbreukrisico

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold.

Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Calamiteitenplan Golfbanen het Woold. Doel. Het calamiteitenplan heeft tot doel bij kleine en grote ongevallen en acute ziekten hulp te bieden. Uitvoering. Het calamiteitenplan is opgesteld door de secretaris

Nadere informatie

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda

NVB BHV Opleidersdag Presentatie Jan den Berk. Voeg hier het organisatie onderdeel in. Doel van deze presentatie. Agenda Jan van den Berk Rabobank Nederland BCM Facility Management Juni 2014 Doel van deze presentatie Inzicht geven in de wijze waarop Rabobank Nederland invulling heeft gegeven aan de BHV-organisatie met de

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie

Introductie Seinvlaggen

Introductie Seinvlaggen Introductie Seinvlaggen Zeekadetkorps Rotterdam Dienstvak Seiner 30 januari 2011 Zeekadetkorps Rotterdam Introductie Seinvlaggen, Pagina 1 Geschiedenis Seinvlaggen Op zee is het gebruik van vlaggen al

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem

Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem Gebruikershandleiding Boxis Communicatie Systeem INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BOXIS COMMUNICATIE SYSTEEM 4 2.1. TeamBox 4 2.2. Bracket/Laadstation 5 2.3. Headset 6 2.4. Draagtas 7 2.5. UPS 7 2.6. Service

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Coördinator Beveiliging Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter

De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter De organisatie van FC Gierle bestaat uit een hoofdbestuur aangevuld met een aantal werkgroepen. HOOFDBESTUUR: 1. Voorzitter 1. Ondervoorzitter 1. Secretaris 1. Penningmeester 6. Bestuurders Werkgroepen:

Nadere informatie

Uitgevoerd en begrepen

Uitgevoerd en begrepen Inwerklijst centralisten Naam nieuwe centralist Blok 1 Openen op de basis Antwoordapparaat uit. Vorige centralist bellen via alarmnummer of als duidelijk is wie er dienst heeft die telefoon bellen. Nummer

Nadere informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan het huidige bestuurslid: Jerre Lubberts via voorzitter@jumpteam.nl Voorzitter Binnen het 9-koppige bestuur van Jumpteam is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding & de aansturing van het bestuur en daarmee voor Jumpteam als vereniging. Taken & verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen Zeg JA! tegen Envilla 19 oktober 2010 Envilla Wagenborgen Envilla Wagenborgen In Wagenborgen is de bouw van projecthotel Envilla in volle gang. Het hotel zal werknemers onderdak bieden, die druk zijn met

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding

Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Bijlage 6 Functie eisen - per functiegroep - draagvoorschriften kleding Functies 1. (Object) beveiliger 2. Security host 3. Mobiel surveillant 4. Centralist Functie eisen per functiegroep EG.162036_BEV/FvD

Nadere informatie

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren)

VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO Leerlijnen Voorbereiding op dagbesteding & arbeid (Leren leren) VSO LEERLIJNEN VOORBEREIDING OP DAGBESTEDING & ARBEID CED-Groep 2012 Leerlijnen Kerndoelen Uitstroom Dagbesteding/ Arbeid 1.1. Verkennen

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht VEILIGHEID & BEVEILIGING REGLEMENT CAMERATOEZICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van de Universiteit Maastricht. Met behulp van camera

Nadere informatie

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving?

3: Inhoudsopgave Duidelijk overzicht. Strakke lay-out. Eerst lettertype, tab, pagina beschrijving? OPZET DRAAIBOEK: Alle onderdelen waaraan gedacht kan worden nog eens op een rijtje gezet. Te gebruiken voor alle evenementen en activiteiten binnen de opleiding. 1: Voorkant - flyer evenement Dag + datum

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie