Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht."

Transcriptie

1 Op alle diensten van Verleeuw zijn deze algemene voorwaarden van kracht. Afnemer: De natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Verleeuw een contract/overeenkomst mee heeft gesloten. Domeinnaam Naam van één of meer computers in een netwerk met een gezamenlijk adres, bv. url en e- mailadres: Hosting De dienst van Verleeuw bestaande uit het beschikbaar stellen van (nader te bepalen) schijfruimte op een server voor het plaatsen van één of meer webpagina s en/of communicatiefaciliteiten, zoals e- mail, van Afnemer, welke door Verleeuw voor Afnemer en derden toegankelijk word(t)(en) gemaakt via Internet. - Webhosting - Wordpress Hosting - Overige diensten Internet Een wereldwijd geheel van aan elkaar gekoppelde computernetwerken, hostcomputers, databanken en andere (openbare) elektronische communicatiemiddelen. Tenzij expliciet anders overeengekomen betreft het World Wide Web (WWW). Verleeuw: De website die mensen de kans geeft een website op te starten zonder enige reclame of enige nadelen. Overeenkomst/contract: De overeenkomst die tussen Verleeuw en Afnemer tot stand komt met betrekking tot het verschaffen van Hosting door Verleeuw aan Afnemer en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verleeuw.nl

2 Gebruik door Afnemer: i. Verleeuw biedt de mogelijkheid tot beheer van de site van Afnemer door middel van CMS- (Content Management Systeem) faciliteiten. Hierdoor verkrijgt de Afnemer toegang tot de voor hem gereserveerde ruimte op de server. Deze faciliteiten zijn alleen voor Afnemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Verleeuw aan derden worden overgedragen. ii. iii. iv. De server van Verleeuw mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Afnemer is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server/domein geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van Verleeuw. Warez sites, sites met illegale MP3 s en/of andere sites met illegale software zijn niet toegestaan. Tevens staat Verleeuw het versturen van ongevraagde e- mail (spam) niet toe. Verleeuw is nimmer aansprakelijk (te houden) voor de informatie geplaatst door Afnemer op de server/domein. In het geval van overtredingen van de wet, en/of onze algemene voorwaarden of een ander voorvaal op het product van de Afnemer dmv. overbelasting, onredelijke en/of het installeren van binaire programmatuur kan Verleeuw zonder voorafgaande waarschuwing het afgenomen product schorsen, de bestanden verwijderen en/of het contract direct beëindigen. Zonder daarbij afstand te doen van het recht om de volledige schade op Afnemer te verhalen. Verleeuw is nimmer aansprakelijk (te houden) voor het verliezen van een Website met een hoeveelheden omzet. Het is puur op eigen risico om gebruik te maken van onze diensten, bij enige verlies van uw gegevens, kunnen wij u niet garanderen dat uw gegevens terug zullen keren. Tevens wordt de verloren omzet niet gerestitueerd. v. Indien Afnemer na daar door Verleeuw, schriftelijk of per e- mail, op te zijn gewezen niet binnen het bepaald termijn de (illegale) content heeft verwijderd of door Verleeuw heeft laten verwijderen of anderszins in strijd blijft handelen met het in deze voorwaarden bepaalde, heeft Verleeuw het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Reeds betaalde vergoedingen zullen niet worden gerestitueerd.

3 vi. vii. viii. ix. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet door Verleeuw te voorzien waren en waar als gevolg van Verleeuw niet in staat is haar verplichtingen tegenover de Afnemer na te komen. Afnemer vrijwaart Verleeuw volledig voor alle aanspraken die voortvloeien uit activiteiten van Afnemer en verplicht zich Verleeuw op de hoogte te stellen als Afnemer enige aansprakelijkheidstellingen ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van Afnemer op het Internet. Deze vrijwaring vervalt niet na het beëindigen van de Overeenkomst/contract. Aangekochte goederen kunnen na ontvangst van het volledige factuur bedrag niet meer worden gerestitueerd. Tevens geldt dit voor het aankoopbedrag. Bij het overmaken van een aanbetaling, wordt het volledige factuur bedrag alsnog voldaan, na ontvangst van het product. Ook hier geldt dat een vroegtijdige afzegging van het product niet kan leiden tot restitutie. Domeinnamen kunnen enkel op naam van de afnemer besteld worden. Hiervoor zijn de gegevens nodig van Afnemer. Verleeuw garandeert dat de gegevens nergens anders voor zal gebruiken dan voor de domeinregistratie waar Afnemer om heeft gevraagd. Alle domeinnamen verlopen na een termijn van 1 (één) jaar, tenzij anders door Verleeuw aangegeven. Verleeuw bekostigt voor een termijn van 1 (één) jaar de domeinnaam. Hierna wordt de domeinnaam automatisch opgeheven, tenzij de afnemer de domeinnaam op tijd heeft verlengd en betaald. De gebruiker dient minimaal 30 dagen voor het verlopen van de domeinnaam Verleeuw te informeren als de domeinnaam verlengd dient te worden. Indien de gebruiker dit niet tijdig aan Verleeuw bekend maakt, heeft Verleeuw het recht de domeinnaam op te heffen. Indien de domeinnaam niet verlengt wordt, wordt de domeinnaam 7 (zeven) dagen voor de officiële verloopdatum op non- actief gezet, om te voorkomen dat de domeinnaam voor een nieuwe periode van een jaar wordt geregistreerd. Aan een verhuizing of wijziging aan (de afnemer- gegevens van) een domeinnaam kunnen kosten zijn verbonden. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste informatie. Indien een domeinnaam door de uitgever geblokkeerd danwel stopgezet wordt vanwege een niet door Verleeuw veroorzaakte reden, zal Verleeuw niet aansprakelijk zijn voor de geeden schade, en wordt niet gerestitueerd. x. hosts verlopen na een termijn van 1 (één) maand, tenzij anders door Verleeuw aangegeven. Verleeuw bekostigt voor een termijn van 1 (één) maand de host, hierna wordt de host automatisch opgeheven, tenzij de Afnemer de host op tijd heeft verlengt en het bekostigd. De Afnemer dient minimaal 5 dagen voor het verlopen van de host Verleeuw te informeren als de host verlengd dient te worden. Indien de Afnemer dit niet tijdig aan Verleeuw bekend maakt, heeft Verleeuw het recht de host op te heffen.

4 xi. xii. xiii. xiv. Backups De afnemer dient zelf voor back- ups te zorgen. Verleeuw verzorgt ook backups, maar hier dient niet vanuit gegaan te worden en deze back- ups kunnen enkel tegen een nader te bepalen vergoeding opgevraagd worden. Bij een server- crash zorgt Verleeuw voor back- ups. Dit kan echter niet gegarandeerd worden. Tevens is een back- up vrijwel altijd verouderd waardoor data verloren kan gaan. Uiteraard tracht Verleeuw dergelijke situaties zoveel mogelijk te mijden. Op hosts welke bij Verleeuw zijn aangevraagd, zijn eveneens de Algemene Voorwaarden van kracht. ML Hostingkannietaansprakelijkwordengesteldvoorenigeschadevoortvloeiendeuithe tonbereikbaar zijn van hosts en / of domeinnamen. Verleeuw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruiken van de door Verleeuw beschikbaar gestelde domeinna(a)m(en) en / of host(s). De eindafnemer is hier zelf verantwoordelijk voor. Verleeuw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit het onbereikbaar zijn van hosts en / of domeinnamen. Verleeuw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het misbruiken van de door Verleeuw beschikbaar gestelde domeinna(a)m(en) en / of host(s). De afnemer is hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneereen host wordt geschorst door illegaledoeleinden of in strijd is met onze algemene voorwaarden, wordt er niks gerestitueerd. Dit geld voor alle hostingen die Verleeuw verkoopt. xv. xvi. xvii. xviii. xix. Alle aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven. Bij het overschrijven van het toegewezen dataverkeer wordt 0,50 cent per GB berekend. Bij het overschrijven van de toegewezen belminuten wordt er 0,05 cent per minuut gerekend. Bij het niet betalen van een factuur kan Verleeuw de vordering uit handen geven aan een incassobureau. Wanneer er een webdesign van Verleeuw wordt gebruikt moet de ontwerp erin vermeld blijven worden inclusief een link naar verleeuw.nl. Tenzij de rechten zijn afgekocht. Verleeuw.nl

5 PRIVACY VERKLARING; Verleeuw onthoudt zich van het inzien van e- mail en / of bestanden van Verleeuw en zal deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij de afnemer hier expliciet om vraagt, of tenzij Verleeuw hiertoe krachtens de wet of gerechtelijke uitspraak verplicht is, of tenzij de Afnemer handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Algemene Voorwaarden van. Wachtwoorden Alle wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen, en blijven gecodeerd. Verleeuw.nl

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189.

1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Wizard Wise: Wizard Wise, gevestigd aan de Adriaen van Ostadelaan 10, 3904 TK te Veenendaal. KvK te Utrecht, handelsregister 30172189. 1.2 De klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Heights: Heights Technology B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de Schipluidenlaan 137 handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V.

Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. Algemene Voorwaarden Estate Hosting B.V. 3 e versie, November 2010 Inhoud INLEIDING...3 PRINCIPES VAN ESTATE HOSTING VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK VAN INTERNET DOOR DE AFNEMER...3 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet. Artikel I: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor Internet-gerelateerde diensten van LowCostInternet Artikel I: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en transacties,

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n E v r i a M e d i a Artikel 1. Definities 1.1. Evria Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer 04074424. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Isaeus Solutions B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60195525 en terug te vinden op onze website www.isaeus.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (v2.3)

Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden (v2.3) Algemene Voorwaarden van Tellix Telecom Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59874910 en terug te vinden op onze website www.tellix.nl. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden

Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden Totalin Internet B.V. Storkstraat 9 2722 NN Zoetermeer Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Artikel Definities: 1. Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Mexin- Hosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geenen Software Development

Algemene Voorwaarden Geenen Software Development Artikel 1. Definities a) Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GSD een overeenkomst heeft gesloten. b) GSD: Geenen Software Development c) Product: Apparatuur, programmatuur en/of aanpassingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3: Verplichtingen Piwi-Web Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities 1.1 Piwi-Web: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14097251 te Roermond. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Piwi-Web

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie