1 Installatie standalone server

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Installatie standalone server"

Transcriptie

1 1 Installatie standalone server Edities Foundation: - Goedkoop - Max 15 gebruikers - Geen virtualisatie Essentials: - Midden- & kleinbedrijf - Max 25 gebruikers - Geen virtualisatie Standard: - Volledige functionaliteit - Voor 2 virtuele servers Datacenter: - Volledige functionaliteit - Onbeperkt aantal virtuele servers Hardware eisen Minimaal Aanbevolen Processor 1.4 GHz 2 GHZ RAM 512 MB 2 GB Schijfruimte 32 GB 64 GB + aanvullend voor serverfuncties Installatiekeuzes - Server coreinstallation: mininum installatie functie en GUI minder kwetsbaar - Server with a GUI: volledige installatie! Omzetten is mogelijk - Upgrade: vanaf ouder OS, instellingen + apps worden overgenomen - Clean install: default instellingen worden gebruikt Administratorpassword Secure password (combinatie van 3 soorten karakters) Hoofdletters Kleine letters Getallen Overige symbolen

2 Werking standalone (33) MMC Management protocol = microsoft management console Consoles maken - = product met beheerstoepassingen (=snap-in) - Bewaard in een bestand o Bestandsextensie msc of Microsoft Saved Console Samengevat: kader om op uniforme wijze snap-ins in onder te brengen Voordelen: - Alles onder handbereik - Maar één interface leren - Aanpasbaar voor te delegeren - Wijze van gebruik console te regelen - Helpfunctie toegespitst in opgenomen snap-ins Gebruikers = machine local user Gegevens enkel op huidige machine bewaard Bewaard in SAM (=security accounts manager) Fysieke gebruiker heeft een logische gebruiker (= user account) Configuratie (44) Netwerkkaart = NIC (network interface card) of netwerkadapter - Voor elk apparaat dat op het netwerk wilt!!! UITZONDERING: apparaten die via modem op netwerk inbellen - Via netwerkbekabeling!!! UITZONDERING: wireless verbinding via WAP (Wireless Access Point) Machine met meer netwerkkaarten = multihomed o 1 voor intern netwerk o 1 voor verbinding met internet Internet bevat IE ESC (=internet explorer enhanced security configuration) - Beveiligingsregime - Voorkwetsbare servers

3 Active Directory (61) Active Directory Centraalbeheer Gegevens op server Voor client/server-netwerken SAM Decentraalbeheer Gegevens op elke computer apart Voor peer-to-peer-netwerken - Bewaard in NTDS.DIT o NTDS = new technology directory service o DIT = data information table - Bewerken met programma Directories o Database + databesprogramma = AD DS (= active directory domain services) - Machine met AD = DC (= domain controller) - AD is gebaseerd op LDAP (lightweight directory access protocol) Functies/rollen Server role: - Specifieketotaalfunctie - Verschillende roles op 1 server mogelijk - Bv. print and document services (print server) Role service: - Verzorgtdeelfunctie van server role - Dependencies mogelijk (één rol nodig voor andere rol te laten werken) - Bv. print and document services print server, internet printing, LPD service Feature: - Aanvullende functie op server - Ondersteunen server roles Verbeterde samenwerking &beheerstools (semi-)automatisch met server role geïnstalleerd Bv. print and document services print and document services tools Service: - Achtergrondprogramma van besturingssysteem - Voorziet machine van functionaliteit - Dependencies mogelijk

4 Domain & site Domain: - Verzameling netwerkobjecten (computers, printers, gebruikers, ) - In één AD DS vervat Site: - IP-(sub)net - LAN fysiek binnen één gebouw 2 domains en 1 site: - 2 bedrijven in één gebouw 2 sites en 1 bedrijf: - Bedrijf werkt in twee gebouwen - 2 LAN s gekoppeld via WAN Structuur Forest: - Één of meerdere domains met trustrelationship - Uitwisselen van gegevens mogelijk - Eerste/bovenliggende domains in forest = root domain Tree: - Structuur van domains in forest - Opbouw via boomstructuur - Eerste domain root domain - Onderliggende domains childdomains!!! Domain boveneenchilddomain = parent domain - Naam = contiguousnamespace (aangeengesloten naamruimte) o Eigen naamdeel + naam parent domain o Bv. tweededeel.eerstedeel o Root is hier uitzondering op Functional level Legt vast welke Windows serverbesturingssystemen nog in het netwerk gebruikt moeten worden Forestfunctional level: - Vastleggen bij installatie AD in root domain Domain functional level: - Gelijk of jonger dan forestfunctional level Global catalog = alle informatie over huidig domain + deel informatie andere domains binnen forest (DC enkel informatie huidig domain) Sneller informatie vinden - Automatisch op eerste DC van een domain DC GCS (globalcatalog server) GC s gelijk houden door replicatieproces

5 RODC = readonly domain controller - DC die read-only kopie van andere DC bevat - Replicatie van DC naar RODC - Niet volledig o Geen wachtwoorden o Nieuwe credentials nakijken op DC o Bescherming indien geen afsluitbare serverruimte DSRM = directory services restore mode - Backup van AD terug plaatsen - Beschikken over apart wachtwoord NetBIOS = network basic input output system - Naamidentificatie - Oudere systemen nu DNS!!! veel software gebruikt dit nog nog steeds ondersteund Bestandslocaties Database folder: Opslagplaats AD Log files folder: Opslagplaats log (=registratie gebeurtenissen) SYSVOL folder: Opslagplaats bestanden toegankelijk voor iedereen Domain controller (86) MMC Active Directory Users and Computers - Meest gebruikte beheerstool voor AD o Beheergebruikers, computers, o Verandereninstellingen o Strak georganiseerd op objecten uit AD - Variant: Active Directory Administrative Center o Geïntroduceerd in Windows Server 2008 o Doel: dagelijksonderhoud o taakgeoriënteerd Local Users and Groups - Container bestaatniet op DC - Word opgeslagen in SAM - Local groups security groups o Type: domain local, global, universal o Type Builtin: standard ingebouwd in AD

6 IPv4-adres - Beginnend met 127 o Loopback address o Verwijstnaarhuidige machine Member server (108) = server opgenomen in het domain Koppelen - DNS-server koppelen o Preferred DNS address ( via Lanconnectie) kopiëren - In domain opnemen o Via system properties domain changes o Selecteer optie domain en vul het domein in Fouttolerantie (117) Fouttolerante Active Directory Domain Services - 2 DC s in een domain o Zekerheid o Uitvallen word opgevangen o AD DS blijft beschikbaar - Replicatie tussen DC s o Gelijk houden o Niet binnen éénzelfde site goedkope, snelle LAN-verbinding - Verschillende DC-typen o 1 e = GCS o 2 e = GCS of RODC 2 e voor fouttolerantie - 2 e DC ook DNS fouttolerantie DC van 2 e server maken - Server role AD DS installeren o Installeer AD DS o Promote this server to a domain controller!!! Vervolgens meld men dat credential in orde is o = geloofsbrief o Toont aan dat men gemachtigd is - Kopie AD installeren o Via netwerk o IFM (= installfrom media)

7 3 DNS en verbinden met Internet (127) DNS = domain name system - Adres (www.google.be) omzetten naar IP - Name resolution (naamomzetting) - Opslaan in record tabel DNS-server - Resolver (=DNS-cliënt) raadpleegt tabel (=lookup) Domain name space - Van rechts naar links lezen - Hiërarchische structuur - Bv. o Be = top-level domain o Slim = eerste subdomain o Daan = tweede subdomain o www = hostname van machine!!! domain name DNS moet worden geregistreerd door ISP (= internet service provider) laten verzorgen DNS-zones - verdeeld DNS-naamruimte - per zone, zonebestand opgeslagen in database o zonebestand bevat verschillende typen records o = DNS-resource records Start of authority (SOA): duid de primary DNS-server aan + bevat waarde, indien waarde lager dan primaire server update Name server (NS): toont DNS-server via host name en IP Host (A): koppelt host name aan IP in forward lookup zone Pointer (PTR): koppelt IP-adres aan host name in reverse lookup zone - 2 soorten o Forward lookup zone (naam omzetten naar IP) o Reverse lookup zone (Ip omzetten naar naam) o Stub zone: plaatst lookups in cache, bevat bestanden om nodiges DNS-servers terug te vinden Opzoeken - Indien site onbekend contact DNS op internet (=forwarding) - Indien Internet-DNS onbekend DNS root servers o = servers die de root DNS domains beheren (.com,.nl, )

8 Reverse lookup zone (139) Oorspronkelijk opzet Primary DNS-server - Bewaart read/write-origineel van DNS-database o = updatable ASCII-tabellen o = primary zones o Bewerkbaar authoritative - Slechts 1 Secondary DNS-servers - Bewaart read-kopie o =secondary zones o Non-authoritative - Onbeperkt Kopie van primary naar secondary zone transfer Onder Windows Server 2012 DNS installeren op DC primaryforwardelookup zone opslaan in AD Primary forward lookup = active directory integrated primary o Verschillende primary zones fouttolerantie o Minder bandbreedte voor zone transfers AD-replicatie (efficiënter) o DDNS (Dynamic DNS) mogelijk Ontvangt gegevens DNS-tabellen automatisch van host of DHCP o AD-instellingen ter beveiliging van DDNS mogelijk Tabellen bijwerken als DC de client vertrouwt o Secondary zones blijven mogelijk DC naar member server - AD verwijderen!!! In shell - AD DS verwijderen LAN met internetverbinden 1) Testen van de connectie o Pingen naar LANconnectie o Sites contacteren 2) Configereren van Server (server roles en IIS (=internet information services)

9 o o Word router 2 netwerken verbinden NAT router (network address translation) Vrije IP-adressen op LAN 1 vast IP-adres voor internet 3) Computers verbinden met server o Should I shout or route Bericht binnen LAN broadcast Internet bericht expliciet naar server 4) DNS testen o DNS internet + eigen DNS kan probleem geven o Testquery s (vragen) naar DNS sturen 4 Dynamic Host Configuration P. (171) DHCP - Toekennen van IP-adres (dynamisch) o Gebruik van broadcast o Per IP-segment (contact met anderen via router) DHCP-server per segment 2 voor fouttolerantie o Werkt via leasing DHCP-discover: computer vraagt voor IP op het LAN DHCP-offer: servers bieden aan + vermelden duur!!! Client krijgt IP voor bepaalde duur (= leasduur) DHCP-request: bevestigd bij server + vermeld leaseduur DHCP-ACK(nowledgement): stuurt alle informatie door!!! Info zoals duur wordt bij client opgeslagen Client vernieuwt op gezette tijdstippen (oa opstarten) de leaseduur lease renewal DHCP-NAK (negativeacknowledgement): client zal vanaf begin handelen Installatie DHCP-scope: blokken IP-adressen die DHCP kan toekennen!!! DHCP is niet in AD geïntegreerd 2 DHCP s voor fouttolerantie - Kunnen zelfde address pool gebruiken niet uniek Exclusions (uitsluiten van IP adresse in een scope) WINS niet installeren - Windows internet name service - Verouderd zet Netbios-namen (voorganger DNS) om naar IP-adressen

10 Scope eigenschappen (189) Bevat 5 containers: - Container address pool o Bevat IP-adressen voor clients o Bevat uitsluitingen van IP-adressen - Container addressleases o Bevat welke adressen zijn uitgeleend Aan welke client Leaseduur indien oneindig geen verversing TCP/IP instellingen - Container reservations o Voordelen: vast IP + bijgewerkte TCP/IP instellingen Naam van domain Default gateway,.. o Hiervoor gebruikt men het MAC-adres van de NIC - Container scope options o Doorgeven van TCP/IP-instellingen Opnemen 1) DHCP moet worden geautoriseerd in AD opnemen o Anders: zelf uitschakelen o Veiligheid 2) Scope activeren 3) Clients configureren Problemen Zonder IP + geen DHCP te vinden APIPA (=automatic private IP adressing) - Kent automatisch IP toe - Checkt elke 5 minuten voor DHCP 5 Werkstation in het netwerk (207) Lid maken: - Prestaging o Aanmaken computer account in domain o Verwijzen naar account via huidig werkstation Via properties, change - Wizard via properties, network ID Aanmelden via other user, administrator account

11 6 Schijvenbeheer (237) Partities = deel van de ruimte op een harde schijf Primaire partities - Max 3 (4 e = extended) - Krijgt een letter bv C: - Gedraagt zich als fysieke harde schijf - Actieve partitie o Bootpartitie Extended partities - Neemt overschot geheugen - Niet te formateren - Word verdeeld in logische stations o Gedraagt zich als primaire partitie o Niet-bootable o Wel driveletter Volume = partitie - Volume label = de naam - Heeft letter -!!! kan zich over verschillende HDD spreiden Betrouwbaarheid Fouttolerantie = dataopslag blijft functioneren bij hardware-fouten - Basic disk o Elke nieuwe harde schijf o Bij windows Dynamic disk o Transformatie o Jonger dan Windows 2000 o Kan RAID-toepassingen Redundant array of inexpensive disks Harde schijf Cilinder = sporen boven elkaar Sporen (tracks) - Sector o kleinste fys. Opslageenheid = 512 bytes o MBR = master boot record, hoofdopstartcode Opstarten systeem Bevat partitietabel met gegevens partities Staat op eerste sector (<> partitie)

12 - Cluster o Kleinste log. Opslageenheid o Verscheidene sectoren o Allocation unit size = clustergrootte FAT 16 = file allocationtable - Verouderd, tot Windows server Partitiegrootte 2 GB - Volumegrootte 4 GB - 2 tabellen o FAT Beschikbaarheid/ beschadiging cluster Reservatie Volgende cluster van bestand o DET (directory entry table) Hoofdmaptabel Bevat namen van mappen en bestanden - Altijd kopie bewaard FAT 32 - Tot Windows 95 - Partitiegrootte 32 GB - Volumegrootte 2 TB NTFS = new technology file system - Volumegrootte 16 TB - Betrouwbaarder - Automatische compressie mogelijk - Beveiliging door encryptie - Disk quota mogelijk - Auditing mogelijk - Beveiliging toegang bestanden mappen veel preciezer - MFT (master file table) o Bevat record van elke map/ bestand ReFS - Resilient file system - Doorontwikkeld NTFS (compatibel - Volumes tot 16 EB - Vangt stroomuitval op, herstelt automatisch - Geen diskquota, geen compressie Quick format - Zonder foutcontrole - Verwijzing root-directory in MT verwijderd - Bij volledig markeert het foute sectoren Uitbreiden

13 Tools - Schijfruimte over zijn - NTFS - <> systeempartitie - Schijfcontrole o File system check o Automatisch controleren + herstellen o Mogelijkheid tot zelf nakijken - Defragmenteren o Groeperen o +- 15% vrije schijfruimte nodig Disk quota = beschikbare hoeveelheid schijfruimte beperken - Enkel NTFS - Enkel bestandsvolumes - Quota entry instellen o Voor elke gebruiker een max 7 Schijfruimte beschikbaar (p281) Via file server Shares - Hiërarchische mappenstructuur - Invloedsfeer veranderd indien men in een andere share binnenstapt Shares Bevat: - ADMIN$ o Verborgen share op map met besturingssysteem Systeemhoofdmap - $ onzichtbaar voor gebruiker - C$,D$, verborgen drive shares o Administratieve doeleinden - IPC$ bevat namedpipes o Comm. Client server - Netologon o Handelt inlogverzoeken af o Aangemaakt bij AD - SYSVOL bevat publieke bestanden

14 UNC-notatie - Universal namingconvention - \\server name\share name\folder name - Intypen in adresbalkvoorzoeken Net.exe - Programma in cmd - Net view \\pfsv1 Computer management - Altijd local o Eigen pc - Andere pc o Kiesconnecteren o Andere pc zoeken Nieuwe share - Roles and features - New task - SMB (server message block) o Standaarddelen volumes en mappen - NFS (network file system) o Delen van volumes en mappen o Bijopnemen Unix/linuxservers - Volume aangeven - Benoemen uniekesharenaam Netwerkverbinding, network drive of mapping - Share krijgt letter - Share is root station o Nietrekeninghoudend met ligging - Permanente mapping o Inloggenopnieuw mapping auto. Aanmaken - Via computer of via net.exe o Net use q: \\naam /yes Shadowcopies - Via VSS (volume shadow copy service) - Vroegereversie van bestand - Enkel NTFS - Via computer in testellen - Werking: o Bestand word in vssgeregistreerd o Bijoverschrijven eerstcopie o In system volume information o Verwijderenbestand verwijderen shadow

15 8 OU s en gebruikers (p 323) OU (organizational unit) User - Bevatobjectenzoals accounts, shared, o Uiteigen domain o In één OU teplaatsen o OU in OU = nesten - Met model o Bv business units model Zelfstandige eenheid waaruit klein bedrijf wordt opgebouwd - Maakt het overzichtelijker - Group policies o Mogelijkheden gebruikers o Software distribueren - Logon name = identiek o Op domain niveau - UPN (user principal name) o Logon name dns-name o adres - Gebruikersprofiel o Bevat instellingen en documenten o Normaal lokaal profiel aangemaakt o Path invoegen opslaan op server Zwervend profiel Opslaan en afhalen bij opstarten/ afsluiten - Template account o Disabled maken o Kopie voor later Remote verbinding met server - Gebruik RDS (remote desktop services) o Verzorgt remote sessies Doorsturen toetsaanslag Terugsturen schermresultaat o Werkt met RDP (remote desktop protocol) - Voorganger was TS (terminal services) - In te stellen via local server (startblad) - Te openen via app

16 9 Printomgeving (p 393) Printereenheid = fysiek, bedrukt papier Printer = logisch, staat tussen applicatie en printereenheid Lokale printer = afdrukeenheid heeft poort op machine Print server = delen van printereenheid, machine gebruik networkenabled Netwerkprinter = delen van printeenheid, logisch Afdrukproces - Oproepen GDI (graphicsdevice interface) o Productieprintjob Afdruktaak of spool-bestand - Redirector kiest printer (lokaal of netwerk) - Spooler zorgt voor verwerken van de afdruktaak o Simultaneousperipheraloperation online o Wachtrij toevoegen o Terug te vinden bij printerrole Bevat SHD (shadow) bestanden Separator page - Tussenblad - Extensie.sep - Te vinden in windows\system32 Bevat randinformatie Printer publiceren = onderbrengen in OU - Staat in zelfde tree, DC 10 Group policies (p 441) Policies - Beleidsregels - Localpolicies o Op machine lokal instellen o Eerste uitgevoerd o Minst krachtig - Group policies o In GPO (group policy object) o Eerst site, domain dan OU-niveau o Op AD o Mogelijkheden

17 Group policy results Mogelijkhedengebruikerregelen Start, inlog, script wijzigen Software publiceren en toewijzen Functionaliteittoep. Regelen Gebruikersrechteninstellen - RSoP (resultant set of policy) - Policies van toep.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

LOGBOEK. NETWERK l419b-04

LOGBOEK. NETWERK l419b-04 Thomas Debray 3 TIN C LOGBOEK NETWERK l419b-04 Index CONFIGURATIE...3 Overzicht...4 Sensors...5 Fysieke harde schijven...5 Netwerk...6 Apparaatbronnen...6 FEDORA...7 Geïnstalleerde software...8 Nuttige

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie van GFI MailEssentials

Installatie van GFI MailEssentials Installatie van GFI MailEssentials Inleiding op GFI MailEssentials In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u GFI MailEssentials kunt installeren en configureren. GFI MailEssentials kan op twee manieren geïnstalleerd

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER

U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER GEBRUIKERSHANDLEIDING rev 1.0 9-04 R24.0773.00 Handelsmerken: Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

Een inleiding tot de beveiliging van Windows 7

Een inleiding tot de beveiliging van Windows 7 Security Watch Een inleiding tot de beveiliging van Windows 7 Chris Corio In Windows Vista zijn verschillende nieuwe beveiligingstechnologieën geïntroduceerd die een grote impact hebben gehad op het Windowsecosysteem.

Nadere informatie

Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments

Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments 1. Preparing to Deploy Windows 7 Business Desktops Desktop Client Lifecycle Procurement: welke regelgeving heb ik in mijn bedrijf? Hardware:

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco

Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Geavanceerde gebruikershandleiding internet Cisco Welkom bij Internet van Ziggo Van harte welkom bij Internet van Ziggo. Met deze geavanceerde handleiding kunt u de instellingen wijzigen van uw Wi-Fi

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E2000 Advanced Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E2000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN

HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN HANDLEIDING v1.3 WEBBEHEER VIA DE GRAPHISCHE GEBRUIKERS INTERFACE VIRTUALMIN - WEBMIN Een handleiding van - Moving Art Studio ASBL Copyright Moving Art Studio Eleni Postantzi GNU Free Documentation Licence

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Voor NAS (Network Attached Storage) Ver.1.0.0.0710 (Voor ADM 1.0) Inhoudsopgave Gebruikershandleiding ASUSTOR NAS 1. Inleiding... 5 2. Vooraf geïnstalleerde apps... 6 2.1. Settings

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil

Wireless kabel/dslgatewayrouter. Routeur câble/adsl sans fil P74219df_F5D7230-4_man.qxd 10-03-2003 15:44 Page 1 Wireless kabel/dslgatewayrouter Voor het delen van uw breedband-internetaansluiting en bestanden Routeur câble/adsl sans fil Partagez votre accès Internet

Nadere informatie

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd.

GFI MailEssentials 12. Handleiding. Door GFI Software Ltd. GFI MailEssentials 12 Handleiding Door GFI Software Ltd. http://www.gfi.nl E-mail: info@gfi.nl Dit document is gecreëerd door GFI Software Ltd. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie