1 Installatie standalone server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Installatie standalone server"

Transcriptie

1 1 Installatie standalone server Edities Foundation: - Goedkoop - Max 15 gebruikers - Geen virtualisatie Essentials: - Midden- & kleinbedrijf - Max 25 gebruikers - Geen virtualisatie Standard: - Volledige functionaliteit - Voor 2 virtuele servers Datacenter: - Volledige functionaliteit - Onbeperkt aantal virtuele servers Hardware eisen Minimaal Aanbevolen Processor 1.4 GHz 2 GHZ RAM 512 MB 2 GB Schijfruimte 32 GB 64 GB + aanvullend voor serverfuncties Installatiekeuzes - Server coreinstallation: mininum installatie functie en GUI minder kwetsbaar - Server with a GUI: volledige installatie! Omzetten is mogelijk - Upgrade: vanaf ouder OS, instellingen + apps worden overgenomen - Clean install: default instellingen worden gebruikt Administratorpassword Secure password (combinatie van 3 soorten karakters) Hoofdletters Kleine letters Getallen Overige symbolen

2 Werking standalone (33) MMC Management protocol = microsoft management console Consoles maken - = product met beheerstoepassingen (=snap-in) - Bewaard in een bestand o Bestandsextensie msc of Microsoft Saved Console Samengevat: kader om op uniforme wijze snap-ins in onder te brengen Voordelen: - Alles onder handbereik - Maar één interface leren - Aanpasbaar voor te delegeren - Wijze van gebruik console te regelen - Helpfunctie toegespitst in opgenomen snap-ins Gebruikers = machine local user Gegevens enkel op huidige machine bewaard Bewaard in SAM (=security accounts manager) Fysieke gebruiker heeft een logische gebruiker (= user account) Configuratie (44) Netwerkkaart = NIC (network interface card) of netwerkadapter - Voor elk apparaat dat op het netwerk wilt!!! UITZONDERING: apparaten die via modem op netwerk inbellen - Via netwerkbekabeling!!! UITZONDERING: wireless verbinding via WAP (Wireless Access Point) Machine met meer netwerkkaarten = multihomed o 1 voor intern netwerk o 1 voor verbinding met internet Internet bevat IE ESC (=internet explorer enhanced security configuration) - Beveiligingsregime - Voorkwetsbare servers

3 Active Directory (61) Active Directory Centraalbeheer Gegevens op server Voor client/server-netwerken SAM Decentraalbeheer Gegevens op elke computer apart Voor peer-to-peer-netwerken - Bewaard in NTDS.DIT o NTDS = new technology directory service o DIT = data information table - Bewerken met programma Directories o Database + databesprogramma = AD DS (= active directory domain services) - Machine met AD = DC (= domain controller) - AD is gebaseerd op LDAP (lightweight directory access protocol) Functies/rollen Server role: - Specifieketotaalfunctie - Verschillende roles op 1 server mogelijk - Bv. print and document services (print server) Role service: - Verzorgtdeelfunctie van server role - Dependencies mogelijk (één rol nodig voor andere rol te laten werken) - Bv. print and document services print server, internet printing, LPD service Feature: - Aanvullende functie op server - Ondersteunen server roles Verbeterde samenwerking &beheerstools (semi-)automatisch met server role geïnstalleerd Bv. print and document services print and document services tools Service: - Achtergrondprogramma van besturingssysteem - Voorziet machine van functionaliteit - Dependencies mogelijk

4 Domain & site Domain: - Verzameling netwerkobjecten (computers, printers, gebruikers, ) - In één AD DS vervat Site: - IP-(sub)net - LAN fysiek binnen één gebouw 2 domains en 1 site: - 2 bedrijven in één gebouw 2 sites en 1 bedrijf: - Bedrijf werkt in twee gebouwen - 2 LAN s gekoppeld via WAN Structuur Forest: - Één of meerdere domains met trustrelationship - Uitwisselen van gegevens mogelijk - Eerste/bovenliggende domains in forest = root domain Tree: - Structuur van domains in forest - Opbouw via boomstructuur - Eerste domain root domain - Onderliggende domains childdomains!!! Domain boveneenchilddomain = parent domain - Naam = contiguousnamespace (aangeengesloten naamruimte) o Eigen naamdeel + naam parent domain o Bv. tweededeel.eerstedeel o Root is hier uitzondering op Functional level Legt vast welke Windows serverbesturingssystemen nog in het netwerk gebruikt moeten worden Forestfunctional level: - Vastleggen bij installatie AD in root domain Domain functional level: - Gelijk of jonger dan forestfunctional level Global catalog = alle informatie over huidig domain + deel informatie andere domains binnen forest (DC enkel informatie huidig domain) Sneller informatie vinden - Automatisch op eerste DC van een domain DC GCS (globalcatalog server) GC s gelijk houden door replicatieproces

5 RODC = readonly domain controller - DC die read-only kopie van andere DC bevat - Replicatie van DC naar RODC - Niet volledig o Geen wachtwoorden o Nieuwe credentials nakijken op DC o Bescherming indien geen afsluitbare serverruimte DSRM = directory services restore mode - Backup van AD terug plaatsen - Beschikken over apart wachtwoord NetBIOS = network basic input output system - Naamidentificatie - Oudere systemen nu DNS!!! veel software gebruikt dit nog nog steeds ondersteund Bestandslocaties Database folder: Opslagplaats AD Log files folder: Opslagplaats log (=registratie gebeurtenissen) SYSVOL folder: Opslagplaats bestanden toegankelijk voor iedereen Domain controller (86) MMC Active Directory Users and Computers - Meest gebruikte beheerstool voor AD o Beheergebruikers, computers, o Verandereninstellingen o Strak georganiseerd op objecten uit AD - Variant: Active Directory Administrative Center o Geïntroduceerd in Windows Server 2008 o Doel: dagelijksonderhoud o taakgeoriënteerd Local Users and Groups - Container bestaatniet op DC - Word opgeslagen in SAM - Local groups security groups o Type: domain local, global, universal o Type Builtin: standard ingebouwd in AD

6 IPv4-adres - Beginnend met 127 o Loopback address o Verwijstnaarhuidige machine Member server (108) = server opgenomen in het domain Koppelen - DNS-server koppelen o Preferred DNS address ( via Lanconnectie) kopiëren - In domain opnemen o Via system properties domain changes o Selecteer optie domain en vul het domein in Fouttolerantie (117) Fouttolerante Active Directory Domain Services - 2 DC s in een domain o Zekerheid o Uitvallen word opgevangen o AD DS blijft beschikbaar - Replicatie tussen DC s o Gelijk houden o Niet binnen éénzelfde site goedkope, snelle LAN-verbinding - Verschillende DC-typen o 1 e = GCS o 2 e = GCS of RODC 2 e voor fouttolerantie - 2 e DC ook DNS fouttolerantie DC van 2 e server maken - Server role AD DS installeren o Installeer AD DS o Promote this server to a domain controller!!! Vervolgens meld men dat credential in orde is o = geloofsbrief o Toont aan dat men gemachtigd is - Kopie AD installeren o Via netwerk o IFM (= installfrom media)

7 3 DNS en verbinden met Internet (127) DNS = domain name system - Adres (www.google.be) omzetten naar IP - Name resolution (naamomzetting) - Opslaan in record tabel DNS-server - Resolver (=DNS-cliënt) raadpleegt tabel (=lookup) Domain name space - Van rechts naar links lezen - Hiërarchische structuur - Bv. o Be = top-level domain o Slim = eerste subdomain o Daan = tweede subdomain o www = hostname van machine!!! domain name DNS moet worden geregistreerd door ISP (= internet service provider) laten verzorgen DNS-zones - verdeeld DNS-naamruimte - per zone, zonebestand opgeslagen in database o zonebestand bevat verschillende typen records o = DNS-resource records Start of authority (SOA): duid de primary DNS-server aan + bevat waarde, indien waarde lager dan primaire server update Name server (NS): toont DNS-server via host name en IP Host (A): koppelt host name aan IP in forward lookup zone Pointer (PTR): koppelt IP-adres aan host name in reverse lookup zone - 2 soorten o Forward lookup zone (naam omzetten naar IP) o Reverse lookup zone (Ip omzetten naar naam) o Stub zone: plaatst lookups in cache, bevat bestanden om nodiges DNS-servers terug te vinden Opzoeken - Indien site onbekend contact DNS op internet (=forwarding) - Indien Internet-DNS onbekend DNS root servers o = servers die de root DNS domains beheren (.com,.nl, )

8 Reverse lookup zone (139) Oorspronkelijk opzet Primary DNS-server - Bewaart read/write-origineel van DNS-database o = updatable ASCII-tabellen o = primary zones o Bewerkbaar authoritative - Slechts 1 Secondary DNS-servers - Bewaart read-kopie o =secondary zones o Non-authoritative - Onbeperkt Kopie van primary naar secondary zone transfer Onder Windows Server 2012 DNS installeren op DC primaryforwardelookup zone opslaan in AD Primary forward lookup = active directory integrated primary o Verschillende primary zones fouttolerantie o Minder bandbreedte voor zone transfers AD-replicatie (efficiënter) o DDNS (Dynamic DNS) mogelijk Ontvangt gegevens DNS-tabellen automatisch van host of DHCP o AD-instellingen ter beveiliging van DDNS mogelijk Tabellen bijwerken als DC de client vertrouwt o Secondary zones blijven mogelijk DC naar member server - AD verwijderen!!! In shell - AD DS verwijderen LAN met internetverbinden 1) Testen van de connectie o Pingen naar LANconnectie o Sites contacteren 2) Configereren van Server (server roles en IIS (=internet information services)

9 o o Word router 2 netwerken verbinden NAT router (network address translation) Vrije IP-adressen op LAN 1 vast IP-adres voor internet 3) Computers verbinden met server o Should I shout or route Bericht binnen LAN broadcast Internet bericht expliciet naar server 4) DNS testen o DNS internet + eigen DNS kan probleem geven o Testquery s (vragen) naar DNS sturen 4 Dynamic Host Configuration P. (171) DHCP - Toekennen van IP-adres (dynamisch) o Gebruik van broadcast o Per IP-segment (contact met anderen via router) DHCP-server per segment 2 voor fouttolerantie o Werkt via leasing DHCP-discover: computer vraagt voor IP op het LAN DHCP-offer: servers bieden aan + vermelden duur!!! Client krijgt IP voor bepaalde duur (= leasduur) DHCP-request: bevestigd bij server + vermeld leaseduur DHCP-ACK(nowledgement): stuurt alle informatie door!!! Info zoals duur wordt bij client opgeslagen Client vernieuwt op gezette tijdstippen (oa opstarten) de leaseduur lease renewal DHCP-NAK (negativeacknowledgement): client zal vanaf begin handelen Installatie DHCP-scope: blokken IP-adressen die DHCP kan toekennen!!! DHCP is niet in AD geïntegreerd 2 DHCP s voor fouttolerantie - Kunnen zelfde address pool gebruiken niet uniek Exclusions (uitsluiten van IP adresse in een scope) WINS niet installeren - Windows internet name service - Verouderd zet Netbios-namen (voorganger DNS) om naar IP-adressen

10 Scope eigenschappen (189) Bevat 5 containers: - Container address pool o Bevat IP-adressen voor clients o Bevat uitsluitingen van IP-adressen - Container addressleases o Bevat welke adressen zijn uitgeleend Aan welke client Leaseduur indien oneindig geen verversing TCP/IP instellingen - Container reservations o Voordelen: vast IP + bijgewerkte TCP/IP instellingen Naam van domain Default gateway,.. o Hiervoor gebruikt men het MAC-adres van de NIC - Container scope options o Doorgeven van TCP/IP-instellingen Opnemen 1) DHCP moet worden geautoriseerd in AD opnemen o Anders: zelf uitschakelen o Veiligheid 2) Scope activeren 3) Clients configureren Problemen Zonder IP + geen DHCP te vinden APIPA (=automatic private IP adressing) - Kent automatisch IP toe - Checkt elke 5 minuten voor DHCP 5 Werkstation in het netwerk (207) Lid maken: - Prestaging o Aanmaken computer account in domain o Verwijzen naar account via huidig werkstation Via properties, change - Wizard via properties, network ID Aanmelden via other user, administrator account

11 6 Schijvenbeheer (237) Partities = deel van de ruimte op een harde schijf Primaire partities - Max 3 (4 e = extended) - Krijgt een letter bv C: - Gedraagt zich als fysieke harde schijf - Actieve partitie o Bootpartitie Extended partities - Neemt overschot geheugen - Niet te formateren - Word verdeeld in logische stations o Gedraagt zich als primaire partitie o Niet-bootable o Wel driveletter Volume = partitie - Volume label = de naam - Heeft letter -!!! kan zich over verschillende HDD spreiden Betrouwbaarheid Fouttolerantie = dataopslag blijft functioneren bij hardware-fouten - Basic disk o Elke nieuwe harde schijf o Bij windows Dynamic disk o Transformatie o Jonger dan Windows 2000 o Kan RAID-toepassingen Redundant array of inexpensive disks Harde schijf Cilinder = sporen boven elkaar Sporen (tracks) - Sector o kleinste fys. Opslageenheid = 512 bytes o MBR = master boot record, hoofdopstartcode Opstarten systeem Bevat partitietabel met gegevens partities Staat op eerste sector (<> partitie)

12 - Cluster o Kleinste log. Opslageenheid o Verscheidene sectoren o Allocation unit size = clustergrootte FAT 16 = file allocationtable - Verouderd, tot Windows server Partitiegrootte 2 GB - Volumegrootte 4 GB - 2 tabellen o FAT Beschikbaarheid/ beschadiging cluster Reservatie Volgende cluster van bestand o DET (directory entry table) Hoofdmaptabel Bevat namen van mappen en bestanden - Altijd kopie bewaard FAT 32 - Tot Windows 95 - Partitiegrootte 32 GB - Volumegrootte 2 TB NTFS = new technology file system - Volumegrootte 16 TB - Betrouwbaarder - Automatische compressie mogelijk - Beveiliging door encryptie - Disk quota mogelijk - Auditing mogelijk - Beveiliging toegang bestanden mappen veel preciezer - MFT (master file table) o Bevat record van elke map/ bestand ReFS - Resilient file system - Doorontwikkeld NTFS (compatibel - Volumes tot 16 EB - Vangt stroomuitval op, herstelt automatisch - Geen diskquota, geen compressie Quick format - Zonder foutcontrole - Verwijzing root-directory in MT verwijderd - Bij volledig markeert het foute sectoren Uitbreiden

13 Tools - Schijfruimte over zijn - NTFS - <> systeempartitie - Schijfcontrole o File system check o Automatisch controleren + herstellen o Mogelijkheid tot zelf nakijken - Defragmenteren o Groeperen o +- 15% vrije schijfruimte nodig Disk quota = beschikbare hoeveelheid schijfruimte beperken - Enkel NTFS - Enkel bestandsvolumes - Quota entry instellen o Voor elke gebruiker een max 7 Schijfruimte beschikbaar (p281) Via file server Shares - Hiërarchische mappenstructuur - Invloedsfeer veranderd indien men in een andere share binnenstapt Shares Bevat: - ADMIN$ o Verborgen share op map met besturingssysteem Systeemhoofdmap - $ onzichtbaar voor gebruiker - C$,D$, verborgen drive shares o Administratieve doeleinden - IPC$ bevat namedpipes o Comm. Client server - Netologon o Handelt inlogverzoeken af o Aangemaakt bij AD - SYSVOL bevat publieke bestanden

14 UNC-notatie - Universal namingconvention - \\server name\share name\folder name - Intypen in adresbalkvoorzoeken Net.exe - Programma in cmd - Net view \\pfsv1 Computer management - Altijd local o Eigen pc - Andere pc o Kiesconnecteren o Andere pc zoeken Nieuwe share - Roles and features - New task - SMB (server message block) o Standaarddelen volumes en mappen - NFS (network file system) o Delen van volumes en mappen o Bijopnemen Unix/linuxservers - Volume aangeven - Benoemen uniekesharenaam Netwerkverbinding, network drive of mapping - Share krijgt letter - Share is root station o Nietrekeninghoudend met ligging - Permanente mapping o Inloggenopnieuw mapping auto. Aanmaken - Via computer of via net.exe o Net use q: \\naam /yes Shadowcopies - Via VSS (volume shadow copy service) - Vroegereversie van bestand - Enkel NTFS - Via computer in testellen - Werking: o Bestand word in vssgeregistreerd o Bijoverschrijven eerstcopie o In system volume information o Verwijderenbestand verwijderen shadow

15 8 OU s en gebruikers (p 323) OU (organizational unit) User - Bevatobjectenzoals accounts, shared, o Uiteigen domain o In één OU teplaatsen o OU in OU = nesten - Met model o Bv business units model Zelfstandige eenheid waaruit klein bedrijf wordt opgebouwd - Maakt het overzichtelijker - Group policies o Mogelijkheden gebruikers o Software distribueren - Logon name = identiek o Op domain niveau - UPN (user principal name) o Logon name dns-name o adres - Gebruikersprofiel o Bevat instellingen en documenten o Normaal lokaal profiel aangemaakt o Path invoegen opslaan op server Zwervend profiel Opslaan en afhalen bij opstarten/ afsluiten - Template account o Disabled maken o Kopie voor later Remote verbinding met server - Gebruik RDS (remote desktop services) o Verzorgt remote sessies Doorsturen toetsaanslag Terugsturen schermresultaat o Werkt met RDP (remote desktop protocol) - Voorganger was TS (terminal services) - In te stellen via local server (startblad) - Te openen via app

16 9 Printomgeving (p 393) Printereenheid = fysiek, bedrukt papier Printer = logisch, staat tussen applicatie en printereenheid Lokale printer = afdrukeenheid heeft poort op machine Print server = delen van printereenheid, machine gebruik networkenabled Netwerkprinter = delen van printeenheid, logisch Afdrukproces - Oproepen GDI (graphicsdevice interface) o Productieprintjob Afdruktaak of spool-bestand - Redirector kiest printer (lokaal of netwerk) - Spooler zorgt voor verwerken van de afdruktaak o Simultaneousperipheraloperation online o Wachtrij toevoegen o Terug te vinden bij printerrole Bevat SHD (shadow) bestanden Separator page - Tussenblad - Extensie.sep - Te vinden in windows\system32 Bevat randinformatie Printer publiceren = onderbrengen in OU - Staat in zelfde tree, DC 10 Group policies (p 441) Policies - Beleidsregels - Localpolicies o Op machine lokal instellen o Eerste uitgevoerd o Minst krachtig - Group policies o In GPO (group policy object) o Eerst site, domain dan OU-niveau o Op AD o Mogelijkheden

17 Group policy results Mogelijkhedengebruikerregelen Start, inlog, script wijzigen Software publiceren en toewijzen Functionaliteittoep. Regelen Gebruikersrechteninstellen - RSoP (resultant set of policy) - Policies van toep.

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Netwerkbeheer met Windows Server 2012 Deel 1 Inrichting en beheer op een LAN. Werkboek voor de cursist Jan Smets

Netwerkbeheer met Windows Server 2012 Deel 1 Inrichting en beheer op een LAN. Werkboek voor de cursist Jan Smets Jan Smets maandag 15 oktober 2012 Inhoud Werkblad Opdracht 1.1.1: Hardware-comptabiliteit 3 Werkblad Practicum 1.2.1: De installatie op de eerste server 4 Werkblad Practicum 1.3.1: Standalone server 5

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent TECHNISCH ONTWERP Windows Server 2016 Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent VERSIEBEHEER Versie: Wijzigingen: Door/Datum: V0.1 Hoofdstukken/koppen toegevoegd Tomas/ 17-05-2017 V0.2 Invullen hoofdstukken

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Examen Windows & Linux Server

Examen Windows & Linux Server Examen Windows & Linux Server Sasha Van Beers Virtualisatie... Het verschil tussen Bridged en NAT... Bridged networking If your host computer is on a network and you have a separate IP address for your

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Netwerkbeheer met Windows Server 2008 Deel 1 Inrichting en beheer op een LAN. Werkboek voor de cursist Jan Smets

Netwerkbeheer met Windows Server 2008 Deel 1 Inrichting en beheer op een LAN. Werkboek voor de cursist Jan Smets Jan Smets donderdag 9 juli 2009 Inhoud Werkblad Opdracht 1.1.1: Hardwarecomptabiliteit (Server1) 3 Werkblad Opdracht 1.1.1: Hardwarecomptabiliteit (Server2) 4 Werkblad Practicum 1.2.1: Installatie op Server1

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Oefening baart kunst - deel 2

Oefening baart kunst - deel 2 Windows Server 2008 Active Directory Forest Recovery Oefening baart kunst - deel 2 Richard Schiks, Marcel Bakx In dit deel worden de stappen in het Active Directory Forest Recovery plan beschreven. Er

Nadere informatie

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos

Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie Handleiding Microsoft Windows 2000 Server (inclusief service pack 4 voor server UK) Januari t/m Juni 2005 Door C.A.Vos Installatie van Microsoft Windows 2000 voor de stichting Valete. Voor

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren WERKBON Project-/bonnummer: 3.03.01 WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren Werknemer: Datum uitvoering: Pieter de Lange 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

MKG Whitepapers april 2017

MKG Whitepapers april 2017 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP

Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht TCP/IP en Dhcp. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp DualNic. Opdracht werkend getest in VNIA. DOCENTENEXEMPLAAR Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP

Nadere informatie

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream Technical Note #025 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 09 mei 2001 Bijgewerkt op: 09 mei 2001 Beschrijft: MXStream Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream De Netopia R9100/910 is een ethernet naar ethernet

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie. Eindevaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 1 MODULECODE A10 STUDIEPUNTEN 5 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens

Info-books. Toegepaste Informatica. Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware. BI1c. Jos Gils Erik Goossens Info-books BI1c Toegepaste Informatica Deel1c : Systeemsoftware (Win XP), netwerken en hardware Jos Gils Erik Goossens Hoofdstuk 5 Met diskettes en harde schijven werken 5.1 Probleemstelling Gegevens worden

Nadere informatie

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC

HOWTO: Configuratie van Samba als PDC HOWTO: Configuratie van Samba als PDC Steve Weemaels 2005 Wat is samba Een implementatie van het Microsoft SMB protocol onder Unix systemen, met als doel het sharen van directories en printers, userauthenticatie

Nadere informatie

Handleiding Mac OS X 10.7 Lion. Deploy Studio

Handleiding Mac OS X 10.7 Lion. Deploy Studio Handleiding Mac OS X 10.7 Lion Deploy Studio Auteur: R. Sellis Versie: 0.1 Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Voorwaarden... 3 OS X 10.7 Lion Server installatie...

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013

Firma: Business Industrial Document: Beheers Handboek Auteur:Argab Jamal, Ronit Jalimsing Datum:28-10-2013 Datum:8-10-013 Datum:8-10-013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1... 3 1.1 Physical Host ESXi... 3 1. PFsense:BI-PFS-001... 3 1.3 Windows 008 Server r (BI-DC1-00)... 4 1.4 Windows 008 Server r (BI-DC-00)... 4 1.5

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet

Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet Workshop - Dynamic DNS De beelden van je IP-camera bekijken via internet In deze workshop Introductie...2 Eminent EM4483 Draadloze Internet Camera...2 Uitleg van de term Dynamic DNS...3 Voordelen van DynDNS...3

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Linux Server Installatie

Linux Server Installatie Linux Server Installatie Debian 5 Lenny Installeer Debian zonder grafische omgeving. Minimum voorwaarden voor een Debian Server: Install Type Minimal RAM[114] Recommended RAM[114] Hard Drive space used[114]

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com

goes Secure Siemens Groep in Nederland Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com goes Secure Sander Rotmensen tel: 070-3333555 Sander.rotmensen@siemens.com Onbeveiligde hardware oplossing = Ping Security hardware oplossing 602, 612, 613 en de Softnet Security Client Beveiligde hardware

Nadere informatie

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming

Agenda. doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 12/10/2010 1 Agenda doelstelling situering voor- en nadelen functionaliteit opbouw voorwaarden besluitvorming 2 doelstelling (nood aan) Windows 2008R2 situeren overzicht geven functionaliteit praktische

Nadere informatie

VPN Client 2000/XP naar Netopia

VPN Client 2000/XP naar Netopia Technical Note #041 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 02 juli 2001 Bijgewerkt op: 02 juli 2001 Beschrijft: VPNclient2router VPN Client 2000/XP naar Netopia Deze technote beschrijft het instellen van de

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS

Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Permanente netwerkverbinding leggen naar je NAS Wat is een NAS? Network-attached storage, vaak afgekort tot het acroniem NAS, is een opslagmedium dat op het netwerk aangesloten is en gebruik maakt van

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4 Inhoud Windows 7 imaging.... 3 Voorbereiding; een ingerichte installatie strippen met Sysprep:... 4 Een Image maken met ImageX.... 7 De nieuwe schijf voorbereiden op de installatie van de image.... 9 Uitrollen

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Installatie van WerkMeester

Installatie van WerkMeester Installatie van WerkMeester WerkMeester is een WIN32 database-applicatie op basis van een enkele executable, met een aantal werkbestanden en een MySQL database. De software is niet ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding. LAN LAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke LAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC.

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. RRAS: Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. Let op: RRAS member server moet 2 netwerkkaarten bevatten (1. Interne netwerk, 2. Externe

Nadere informatie

Remote access. Deze cursus is eigendom van Stagobel Electro

Remote access. Deze cursus is eigendom van Stagobel Electro Remote access Deze cursus is eigendom van Stagobel Electro Inhoud 1 DynDNS... 3 1.1 Creëren van een gratis no-ip account:... 4 2 Opzetten van een veilige verbinding (VPN)... 6 2.1 Telenet... 7 2.1.1 Instellingen

Nadere informatie