Handleiding Spelvormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Spelvormen"

Transcriptie

1 Handleiding Spelvormen Bijlage 1. Polariteiten in alfabetische volgorde Bijlage 2. Eigenschappen Bijlage 3. Synoniemen Bijlage 4. Vervormingen Bijlage 5. Vervormingen met onderliggende eigenschappen

2 De Spelvormen Spelvorm 1. De Ontdekking Doel: Het kennen en bewust worden van jouw polariteiten. In het kort: Als eindresultaat van deze spelvorm liggen op A de polariteitenkaarten die bij je horen op B de polariteitenkaarten die niet bij jou horen en op O liggen de polariteitenkaarten, die je gaat ontwikkelen. Je gaat hierbij als volgt te werk: Leg de kaarten A, B en O wat uit elkaar voor je neer. 1. Leg de stapel polariteitenkaarten voor je neer met de blauwe kleur boven. 2. Neem telkens één kaart van de stapel en vraag je af of deze eigenschap (bovenste regel in blauw) bij jou past. Zo maak je je keuze: Kaart A Kaart B Hierop leg je de eigenschappen, die bij je horen, die je energie geven! Eigenschappen, Hierop leg je de eigenschappen waar waarvan de inzet je moeiteloos afgaat. Ze voelen als je niets of weinig mee hebt. vertrouwd en vanzelfsprekend, je wordt er blij van. 3. Neem vervolgens de stapel kaarten van A in je hand en beoordeel per kaart of je vaak wel of niet in de bijbehorende vervorming terecht komt (cursief grijs gedrukt, onderste regel).zo ja, leg je deze kaart op kaart O. Zo nee is leg je deze kaart terug op A. 4. Draai vervolgens de stapel kaarten van kaart B om. Nu ligt de rode kleur boven. Neem vervolgens deze stapel kaarten in je hand en beoordeel per kaart of deze eigenschap wel of niet op jou van toepassing is. Indien het antwoord ja is, leg je deze kaart op het stapeltje van kaart O. Bij het antwoord nee, niet van toepassing, leg je de kaart terug op B. 5. Uiteindelijk zie je voor je: Op kaart A: de polariteiten die bij jou horen en door jou goed worden ingezet. Op kaart B: de polariteiten die niet op jou van toepassing zijn. Op kaart O : de polariteiten waarvan slechts één eigenschap wordt ingezet, waardoor je gedrag vervormt. Dit is vervelend voor jou, maar ook vaak voor anderen. Deze polariteiten komen voor ontwikkeling in aanmerking, d.w.z. aan jou de opdracht om voortaan in elke situatie beide eigenschappen van deze polariteit tegelijk in te zetten. Alleen zo ontstaat er een goede balans in je eigen gedachten en gevoelens, maar ook in je gedrag naar anderen. 6. Maak weloverwogen een keuze uit de te ontwikkelen polariteiten (O) : Met welke polariteiten wil je als eerste aan de slag? In welke situatie(s)? Bespreek deze keuze met iemand die jou kent, bijvoorbeeld iemand op je werk of iemand privé. En vraag na de toepassing feedback. 7. Aan de slag!

3 Spelvorm 2. Pool rariteiten Doel: Bewust worden van de oorzaak van vervormd gedrag (vaak vervelend voor jezelf en je omgeving). Vervormd gedrag leidt meestal tot spanning en stress. Vervolgens ontdek je welke polariteiten door jouw vervormde gedrag onbenut blijven. Neem de stapel polariteitenkaarten en concentreer je op het onder de eigenschappen cursief aangegeven vervormde gedrag! 1. Leg de stapel kaarten met de blauwe kleur boven en leg de kaarten A, B en O wat uit elkaar voor je neer. 2. Leg de stapel op kaart A en neem telkens één kaart van de stapel. Vraag je af of de aangegeven vervorming (in grijs onderste regel) op jou van toepassing is. Indien ja, dan leg je deze kaart in vak O. Bij het antwoord nee, niet op jou van toepassing, leg je deze kaart in vak B. 3. Ga door tot de stapel op is. 4. Draai vervolgens de stapel kaarten van B om. Nu ligt de rode kleur boven. Neem vervolgens deze stapel kaarten in je hand en beoordeel per kaart of de aangegeven vervorming (in grijs onderste regel) wel of niet op jou van toepassing is. Zo ja, leg je deze kaart op de stapel van kaart O. Zo nee, niet van toepassing, leg je de kaart terug op B. 5. Uiteindelijk zie je voor je: Op kaart B: de polariteiten die niet op jou van toepassing zijn én de polariteiten die door jou al goed in balans worden ingezet. Op kaart O: de polariteiten waarvan door jou slechts 1 eigenschap wordt ingezet, waardoor er vervormingen in je gedrag optreden. Vervelend voor jou, maar ook vaak voor anderen. Deze polariteiten komen voor ontwikkeling in aanmerking, d.w.z. aan jou de opdracht om in elke situatie beide eigenschappen van de polariteit tegelijk in te zetten. Alleen zo ontstaat er een goede balans in je eigen gedachten en gevoelens, maar ook in je gedrag naar anderen. 6. Maak een keuze uit de te ontwikkelen polariteiten (O) : Met welke polariteiten wil je als eerste aan de slag? In welke situatie(s)? Bespreek deze keuze met iemand die jou kent, bijvoorbeeld iemand op je werk of iemand privé. En vraag na de toepassing om feedback. 7. Aan de slag!

4 Spelvorm 3. Polariteiten & Dilemma s Doel: Het leren omgaan met dilemma s (dilemma s zijn situaties, waarbij je moet kiezen tussen twee min of meer gelijkwaardige oplossingen). Voor deze spelvorm is het noodzakelijk dat je spelvorm 1 hebt gespeeld en de polariteiten die bij jou horen (kaarten A en O) hebt genoteerd. 1. Noem een concreet dilemma van de afgelopen tijd dat bij jou spanning veroorzaakte (misschien heb je er nog last van). 2. Tussen welke twee oplossingsrichtingen moet je kiezen? 3. Kies per oplossingsrichting de bijbehorende waarde, m.a.w. het bijbehorende voordeel dat het jou oplevert - gebruik voor het kiezen van deze waarde de Waarden-kaart: persoonlijke drijfveren. 4. Kies uit jouw polariteiten welke het meest van toepassing is (zijn) om dit dilemma op te lossen. 5. Door in je gedachten je polariteit (en) bewust in te zetten vullen de twee gekozen waarden elkaar aan 6. Bedenk hoe je nu gaat reageren. Wat ga je zeggen? Neem hier de tijd voor. 7. Bedenk vanuit dit nieuwe besef welke actie je gaat inzetten. Wat ga je doen? Wat ga je zeggen? 8. Wat zou het resultaat zijn van je actie? Hoe zou de omgeving hierop reageren? Bedenk ook hier: Oefening baart kunst. Deze stap zal je steeds makkelijker afgaan. 9. Aan de slag! Spelvorm 4. Het Polariteiten Thuisspel Lees eerst de toelichting bij deze spelvormen (zie boekje Toelichting bij Spelvormen)! Doel: Een prettige thuissituatie. Speel Spelvorm 1. Zie hierboven onder Spelvorm 1. De Ontdekking. 1. Ontdek met elkaar van een ieder de aangeboren polariteiten (A) en de polariteiten, die nog voor ontwikkeling in aanmerking komen (O). 2. Maak met elkaar afspraken hoe je elkaar gaat helpen bij het inzetten van de polariteiten als geheel. 3. Geef elkaar hierbij vooral positieve feedback. Speel Spelvorm 2. Zie hierboven onder Spelvorm 2. Pool rariteiten. Het komt in de beste families voor, dat je je vaak ergert aan het gedrag van iemand binnen de familie (vader, moeder, zus, broer, maar ook oom of tante of neef of nicht). Je kent vast wel het spreekwoord: wat je zegt (van een ander), ben jezelf! Dit betekent ook, dat jouw irritatie altijd te maken heeft met eigenschappen in jezelf, die je niet of nog niet voldoende inzet. Je komt hier achter door eerst te kijken, welke vervorming van de ander jou zo irriteert. Misschien heb je zelf hier ook wel eens last van, maar wil je dat voor jezelf niet toegeven. Daarna kijk je aan de hand van de bijlagen, welke eigenschappen onder deze vervormingen schuil gaan en tot welke polariteit deze behoren. In het vervolg ga je in situaties waarin je gedrag vervormt, je polariteiten inzetten. Doe dit heel bewust en geef elkaar de ruimte en voldoende ondersteuning om dit nieuwe gedrag aan te leren. Het is niet makkelijk om oude gewoonten te doorbreken. Toch lukt het als je maar volhoudt. Oefenen! Het spelen van Spelvorm 2 kan je helpen om binnen de familierelaties de lucht te klaren, waardoor je beter met elkaar omgaat. Bovendien voel je jezelf er een stuk prettiger door.

5 Spelvorm 5 is bedoeld voor Coaches & Trainers Spelvorm 5. Polariteiten & Coaching. Doel: Evenwicht in jezelf herstellen door het inzetten van de volledige polariteit. Vooral bedoeld voor degenen die polariteiten eenzijdig inzetten (één eigenschap van de twee), waardoor stress wordt ervaren en een goed contact met de omgeving wordt belemmerd. Gebruik de polariteiten die bij Spelvorm 1 of 2 op kaart O werden gelegd. Voor deze spelvorm is het dus noodzakelijk dat je spelvorm 1 of 2 hebt gespeeld. 1. Met welke polariteit wil je aan de slag (van de O kaart, spelvorm 1 of 2). 2. Benoem een concrete situatie die je voor deze oefening wilt inzetten. 3. Zet drie stoelen neer. Één stoel staat voor de neutrale IK-stoel. Deze staat in het midden. De andere twee stoelen staan elk voor een eigenschap van de door jou gekozen polariteit. 4. Positioneer de twee buitenste stoelen ten opzichte van de middelste IK-stoel, zoals jij ze ervaart. De eigenschap van de polariteit, die het meest vertrouwd voelt, staat het dichtste bij. Hoe vreemder de andere eigenschap aanvoelt, des te verder staat die stoel bij je vandaan. 5. Neem vervolgens afwisselend plaats op beide buitenste stoelen en geef letterlijk stem aan deze eigenschappen. Ervaar daarbij niet alleen het stemgeluid, maar ook je gevoel en je lichaamshouding. Alleen zo ontstaat bewustwording in het hanteren van beide eigenschappen van de polariteit. 6. Neem vervolgens weer plaats op de middelste stoel en kies bewust voor het inzetten van de polariteit door deze te benoemen in de juiste volgorde van bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord, bv de geduldige daadkrachtige, de belangstellende ingetogene, de evenwichtig moedige of dezelfde combinatie maar dan omgekeerd. Geef letterlijk stem aan deze polariteit. 7. Daarna reflecteer je op je ervaringen en je trekt conclusies voor de toekomst. Tip: zorg dat je je volledig losmaakt van de afzonderlijke eigenschappen (focus!). Anders heeft deze spelvorm te weinig effect. 8. Aan de slag! Spelvorm 6 is bedoeld voor Coaches & Trainers Spelvorm 6. Polariteiten en Relatiepatronen Doel: Het doorbreken van oude communicatiepatronen die spanning en stress veroorzaken en het creëren van nieuwe patronen, die energie geven. Voor deze Spelvorm is het noodzakelijk dat je eerst Spelvorm 2 speelt. Noteer daarbij in welke vervormingen je gemakkelijk terechtkomt en noteer de bijbehorende polariteiten. 1. In de Toelichting op deze spelvorm (zie boekje Toelichting bij Spelvormen) ontdekte je drie verschillende rollen, die je kunt spelen in de communicatie met anderen: a) Het slachtoffer, dat zich machteloos voelt, omdat alles hem of haar wordt aangedaan. b) De aanklager, die iedereen of de omstandigheden de schuld geeft van zijn of haar situatie. c) De redder, die alles en iedereen wil redden zonder rekening te houden met de grenzen van anderen. 2. In welke rol herken je jezelf het meest? 3. Geef aan welk patroon je herkent in een zich steeds herhalende situatie op het werk of thuis met behulp van de volgende vragen:

6 Waar gaat het altijd over? Hoe begint het? Wat was de geheime boodschap aan jou? En dan? Wat was de geheime boodschap van jou? Geheime boodschappen zijn onuitgesproken uitnodigingen om te gaan klagen, redden of zeuren. Herken je de spanning die dit patroon veroorzaakt? Waar merk je dit aan? 4. Welke vervorming/en is/ zijn hierbij op jou van toepassing? 5. Als je nu besluit in plaats van de vervormingen de bijbehorende polariteiten in te zetten, wat gaat er dan gebeuren? Hoe verwacht je dat je omgeving hierop zal reageren? 6. Aan de slag! En vraag anderen om feedback op je nieuwe gedrag. Spelvorm 7. Polariteiten & Teambuilding A en B A. Samenwerking Doel: Verbetering van de onderlinge samenwerking, waardoor het team als geheel effectiever wordt = 3. Dit gaat zeker op voor een team, waarbij men optimaal gebruik maakt van elkaars polariteiten. Leden van het team spelen eerst spelvorm 1 en/of Bepaal met elkaar - indien nodig in kleine groepjes - op welke punten verbetering(en) moet(en) worden gerealiseerd. Maak voor de keuze gebruik van onderstaand overzicht: - Heldere doelstellingen - Effectiviteit - Open communicatie - Wederzijds respect - Flexibiliteit - Initiatief - Teamgrootte - Werkwijze - Deskundigheid - Teamrollen - Loyaliteit - Vertrouwen (onderling, maar ook naar de organisatie) - Onderlinge feedback 2. Rapportage plenair + conclusies. 3. Welke waarde of waarden spelen een rol bij de gekozen teamdoelen. Hoe worden deze waarden zichtbaar gemaakt? Maak gebruik van de Waardenkaart (organisatiewaarden). 4. Welke polariteit dient als gedragscode? M.a.w. welke gedragsnorm hanteren wij als team? Maak gebruik van de bijlage Lijst met Polariteiten. 5. Rapportage plenair + conclusies. 6. Bepaal individueel welke polariteiten door jou worden ingezet en vertaal dit naar een concrete bijdrage. M.a.w. waardoor wordt deze bijdrage zichtbaar? Rapporteer je conclusies. 7. Hoe ziet het verbeterproces eruit? Wie doet wat en wanneer? Conclusies en afspraken. B. Dilemma s op teamniveau. Doel: Het oplossen van team-dilemma s. Lees eerst de toelichting bij deze spelvorm (zie boekje Toelichting bij Spelvormen) en het voorbeeld van Spelvorm 3! 1. Noem een concreet dilemma van de afgelopen tijd, dat bij het team spanning en wellicht frustratie veroorzaakte (misschien heeft het team er nog last van). 2. Stel dat het dilemma zich nu voordoet. Beschrijf de situatie en bereik overeenstemming over de situatie als vertrekpunt voor de te volgen stappen. 3. Tussen welke oplossingsrichtingen moet worden gekozen? Bereik commitment. 4. Kies als team per oplossingsrichting de bijbehorende waarde, m.a.w. per oplossing het verwachte voordeel voor het team. Maak hierbij gebruik van de Waardenkaart (organisatiewaarden). 5. Kies uit de polariteiten welke hier het meest van toepassing zijn om dit dilemma op te lossen. Maak hierbij gebruik van de bijlage Lijst Polariteiten. Bereik als team commitment. Door de gekozen polariteiten bewust in te zetten vullen de verschillende waarden elkaar aan. 6. Bedenk vanuit dit nieuwe besef welke actie het team gaat ondernemen. Hoe en wat wordt er gecommuniceerd, wanneer en met wie? Wat zou het resultaat zijn van deze actie? Hoe zou de organisatie hierop reageren?

7 7. Aan de slag! Spelvorm 8 is bedoeld voor Leidinggevenden en medewerkers Spelvorm 8. Polariteiten & Functioneringsgesprekken Doel: Het bereiken van een optimaal evenwicht tussen wat van de medewerker m/v op grond van de functie-eisen wordt gevraagd en wat de medewerker van nature te bieden heeft met zijn of haar aangeboren polariteiten. 1. De medewerker speelt Spelvorm 1en noteert het resultaat. 2. De medewerker evalueert met de leidinggevende het resultaat van Spelvorm 1 met specifiek aandacht voor de polariteiten die de medewerker zonder inspanning en dus van nature inzet in de werksituatie. In hoeverre is er sprake van een goede match? 3. De medewerker bespreekt vervolgens met de leidinggevende de polariteiten die eenzijdig worden ingezet in de werksituatie waardoor er regelmatig vervormingen optreden in gedrag. (kaart O) 4. Met de leidinggevende wordt besproken op welke wijze de polariteiten als geheel zouden kunnen worden ingezet en wat hier de gevolgen van zijn voor de werkomgeving. 5. De medewerker maakt coachings-afspraken met zijn of haar leidinggevende over het vervolg (proces en inhoud). 6. Gezocht wordt naar oplossingen op korte termijn om de functie of functieomgeving aan te passen, waardoor er zoveel mogelijk een match ontstaat tussen wat gevraagd wordt en wat er door de medewerker kan worden ingezet op grond van zijn of haar polariteiten. 7. Conclusies en evt. werkafspraken en vervolgafspraken m.b.t. het coachingstraject. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de overige spelvormen.

Toelichting bij Spelvormen

Toelichting bij Spelvormen Toelichting bij Spelvormen Toelichting bij Spelvormen Het Polariteitenspel Het doel Het doel van het spel is tweeledig: 1. Inzicht krijgen in wat jou van nature tot een uniek mens maakt als het gaat om

Nadere informatie

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9

Relatiespel SPEELWIJZE. www.crearepartners.com. SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE RELATIESPEL - Bladzijde 1 / 9 SPEELWIJZE Relatiespel De meesten van ons besteden een flink deel van hun tijd aan relaties met anderen. Het is dan ook van groot belang deze contacten zo prettig

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER

Drijfveren. Een belangrijke (on)bewuste drijfveer is dat ZELF beter wil zijn dan de ANDER Inleiding Kennis over het tot stand komen van gedrag Bewustwording van de invloed van ons eigen gedrag op onze omgeving? Ervaren wat JIJ kan doen om je eigen gedrag en dat van anderen te verbeteren Drijfveren

Nadere informatie

SPEELWIJZE OPVOEDINGSSPEL - Bladzijde 1 / 10

SPEELWIJZE OPVOEDINGSSPEL - Bladzijde 1 / 10 SPEELWIJZE OPVOEDINGSSPEL - Bladzijde 1 / 10 SPEELWIJZE Opvoedingsspel Opvoeden is een belangrijke, leuke, maar soms ook moeilijke taak. Voor veel ouders en opvoeders is dit dan ook geen kinderspel en

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Handleiding. Kwaliteitenspel. Peter Gerrickens

Handleiding. Kwaliteitenspel. Peter Gerrickens Handleiding Kwaliteitenspel Peter Gerrickens INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. ALGEMENE TOELICHTING OP HET SPEL 1.1 Introductie 6 1.2 De toepassingsmogelijkheden van het spel 8 1.3 Tips bij het werken met het

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Inge Test

Inge Test Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Werkbeleving 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is ingegaan op je ervaringen in het werk en

Nadere informatie

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum:

Werkbeleving. Naam: Bea Voorbeeld. Datum: Werkbeleving Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.07.2015 Bea Voorbeeld / 16.07.2015 / Werkbeleving (QWBN) 2 Hoe beleef je je werk? Je hebt een vragenlijst ingevuld met vragen over je werkbeleving. Hierbij is

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEVENSKUNSTSPEL

SPEELWIJZE LEVENSKUNSTSPEL SPEELWIJZE LEVENSKUNSTSPEL Hoe breng ik balans in mijn leven? Waar besteed ik mijn energie aan? Welke keuzes kan en wil ik maken? Het is voor velen een hele (levens-) kunst steeds opnieuw een antwoord

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld begrippen als flexibel,

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS - Bladzijde 1 / 7 SPEELWIJZE Kwaliteitenspel PLUS Versie in eenvoudig Nederlands KWALITEITENSPEL PLUS is een vereenvoudigde versie van het KWALITEITENSPEL en is bestemd

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

INLEIDING. Inleiding

INLEIDING. Inleiding INLEIDING 13 Inleiding Je hebt besloten dit boek te lezen. Waarschijnlijk heb je op dit moment een relatie. En waarschijnlijk ben je benieuwd hoe je je relatie kunt verbeteren: je begrijpt je partner niet

Nadere informatie

SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5

SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5 SPEELWIJZE INSPIRATIEPSPEL - Bladzijde 1 / 5 SPEELWIJZE Inspiratiespel De bedoeling van het INSPIRATIESPEL is mensen met elkaar in gesprek te brengen over hetgeen hen inspireert, van binnen uit motiveert.

Nadere informatie

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE Eigen Wijsheden Spel Citaten zijn sinds mensenheugenis voor velen een inspiratiebron: het is de kunst om met weinig woorden veel te zeggen.

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL PLUS Versie in eenvoudig Nederlands Kwaliteitenspel PLUS is een vereenvoudigde versie van het Kwaliteitenspel en is bestemd voor mensen die bijvoorbeeld begrippen als flexibel,

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL Door middel van het Kwaliteitenspel kun je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht ziet de ander kwaliteiten

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

Spelhandleiding voor individueel gebruik

Spelhandleiding voor individueel gebruik Spelhandleiding voor individueel gebruik Versie november 2012 Copyright Landelijk bureau DISK PAGINA 1/37 DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN? Spelhandleiding voor individueel gebruik Deze handleiding

Nadere informatie

Advies en verkoopvaardigheden

Advies en verkoopvaardigheden Advies en verkoopvaardigheden en 1/6 Voorbereidingsopdracht bijeenkomst 1 Wat versta jij onder verkoop? Bewust worden wat verkopen in de apotheek is. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst oriënteer je

Nadere informatie

Schrijf je verhaal. zeven schrijfopdrachten

Schrijf je verhaal. zeven schrijfopdrachten Schrijf je verhaal zeven schrijfopdrachten THEM A LOYALITEIT Onder loyaliteit verstaan wij: De manier waarop het kind de band tussen hem en zijn ouders ervaart en hoe hij hiermee omgaat. Hierbij is te

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Help, mijn team doet het niet!

Help, mijn team doet het niet! Help, mijn team doet het niet! Haal als leidinggevende het beste uit je team WERKBOEK Help, mijn team doet het niet! Haal als leidinggevende het beste uit je team Gefeliciteerd met de aankoop van het boek.

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL Door middel van het Kwaliteitenspel kun je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet de ander jou? Wellicht ziet de ander kwaliteiten

Nadere informatie

SPEELWIJZE SPEL VAN VERLANGENS - Bladzijde 1 / 10

SPEELWIJZE SPEL VAN VERLANGENS - Bladzijde 1 / 10 SPEELWIJZE SPEL VAN VERLANGENS - Bladzijde 1 / 10 SPEELWIJZE Spel van Verlangens Behoeften spelen een belangrijke rol in je leven. Ze bepalen een groot deel van je gedrag. Je verlangt bijvoorbeeld naar

Nadere informatie

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6

SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE KWALITEITENSPEL - Bladzijde 1 / 6 SPEELWIJZE Kwaliteitenspel Door middel van het KWALITEITENSPEL kan je nagaan hoe goed jij jouw medespelers en jezelf kent. Hoe zie jij de ander en hoe ziet

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

11 werkvormen die helpen loslaten

11 werkvormen die helpen loslaten 11 werkvormen die helpen loslaten voor en door coaches met passie voor transformatie eindredactie: Hens van Soest COLOFON Uitgeverij: Auteurs: FOTOMISSIE Hens van Soest, Evelien Stadt, Yvonne Drieduite,

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS

WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS WERKSTRESSOREN ENERGIEBRONNEN BALANS 2 ENERGIEBRONNEN 3 Inleiding 1 Feedback 2 Waardering 3 Positief gedrag 4 Een fijne werkplek 5 Pauzes nemen 6 4 GEDRAG 1 INLEIDING Je hebt een drukke baan en natuurlijk

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Workshop Superusers Mondriaan

Workshop Superusers Mondriaan Workshop Superusers Mondriaan Gespreksvaardigheden John van der Baaren Marjo Stalmeier Iwan Wopereis Juli-augustus 2012 Onderwerpen Taken superuser Kwaliteiten superuser Gespreksvaardigheden een voorbeeld

Nadere informatie

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen.

Tijdens de video- hometraining worden verschillende begrippen gebruikt. In de bijlage geven we een korte omschrijving van deze begrippen. Bijlage 11 Voorbeeld informatie VHT: Bouwstenen voor geslaagd contact Informatie Video - hometraining Belangrijke begrippen initiatieven herkennen volgen ontvangstbevestiging beurt verdelen leidinggeven

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

Succescirkel van Werkgeluk

Succescirkel van Werkgeluk Succescirkel van Werkgeluk Ken jezelf en je succesfactoren! Zodat je je eigen werkgeluk en dat van anderen positief kunt beïnvloeden www.kristadewolff.nl Over Goed dat je het ebook hebt gedownload. Wat

Nadere informatie

SPIEGELKAARTJES. Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best?

SPIEGELKAARTJES. Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best? SPIEGELKAARTJES Zet in op ZELFZORG: kijk in de spiegel en stel jezelf de juiste vragen. Ontdek je eigen handleiding: wanneer ben jij op je best? Deze kaartjes houden jou een spiegel voor. Op elk kaartje

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen

Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Kenmerken van werkstress en werkplezier en tips en handreikingen Ten aanzien van de kenmerken van de gevolgen van werkstress werkplezier wordt een viertal categorieën onderscheiden, t.w. 1. emotionele

Nadere informatie

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT PF. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT PF Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Persoonlijke flexibiliteit is uw vermogen om met grote uitdagingen en veranderingen

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren voor technische professionals 20 juni 2013 Jullie doelen? Workshop Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter

Nadere informatie

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel

Spelregels voor de kaarten Beroepskwaliteiten en Leerpunten. Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel Het Beroepskwaliteitenspel is een leermiddel voor de loopbaanoriëntatie van mensen in de leeftijd van twaalf jaar en ouder. Het spel heeft als doel de speler bewust te maken

Nadere informatie

Workshop Timemanagement

Workshop Timemanagement Workshop Timemanagement Rabobank 20 januari 2015 www.focusoptekst.nl TOPICS De basis: taken en stappen E- mail (gefng things done) Nee- zeggen Stop met uitstellen Het nieuwe werken DE BASIS 1. Ken je doelen

Nadere informatie

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL

SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL SPEELWIJZE EIGEN WIJSHEDEN SPEL Citaten zijn sinds mensenheugenis voor velen een inspiratiebron: het is de kunst om met weinig woorden veel te zeggen. Ze kunnen jou helpen bewust te worden van de wijze

Nadere informatie

Meningsvorming: jij en vluchtelingen

Meningsvorming: jij en vluchtelingen Meningsvorming: jij en vluchtelingen Korte omschrijving Het kan uw leerlingen bijna niet ontgaan zijn dat de Europese Unie te maken heeft met een grote stroom vluchtelingen. Sinds een paar maanden is dit

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Handleiding 1 Hour Coaching

Handleiding 1 Hour Coaching Handleiding 1 Hour Coaching Coachingsinstrument: Eigen bedrijf beginnen? Beschrijving coachingsinstrument: Veel mensen dromen ervan om een eigen bedrijf te beginnen en tegenwoordig zijn er veel ZZP-ers

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN cursus SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN Samen-Werk-Boek.. www.zozijn.nl/zozijnschool Inhoudsopgave Samen-werken met de mensen om jou heen.... 3 Wat gaan we doen in deze cursus?... 4 Jezelf voorstellen...

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL

SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL SPEELWIJZE VAARDIGHEDENSPEL Met dit spel kun je op speelse wijze nagaan of je over de juiste vaardigheden beschikt om de omgang met anderen zo prettig en effectief mogelijk te maken. Het Vaardighedenspel

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Vragenkaartjes voor kinderen van 4 t/m 6 jaar

Vragenkaartjes voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar 4 t/m 6 jaar Hoe vraag je aan iemand om met je te spelen? Wat speel je graag op het schoolplein? Jij kan al goed helpen hè. Wie help jij graag? Wat doe je dan? van 4 t/m 6 jaar

Nadere informatie

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet!

Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! Effectief aansluiten bij overbelaste leerlingen en hun ouders: Zo makkelijk is dat niet! drs. Hilde Jans psycholoog Iedereen heeft een ander perspectief! Oefening in tweetallen Stap 1 Draai je gezicht

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes

Instructie bij het leggen van de eigen-waarden kaartjes 1. Maak ruimte op een tafel 2. Knip de kaartjes uit en leg ze op een stapeltje 3. Leg aan de linkerzijde van je werkveld de 4 categoriekaartjes Op dit moment het meest belangrijk, Op dit moment ook belangrijk,

Nadere informatie

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS:

HET KOMPAS DOEL BENODIGDHEDEN: WERKINSTRUCTIE: OPDRACHT IN DE KLAS: HET KOMPAS DOEL Instrument geven om te benoemen en herkennen wat belangrijk is voor de kinderen (hun waarden), zodat ze kunnen leren kiezen. BENODIGDHEDEN: plaatje van een kompas groot kompas voor in de

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Samen werken aan minder psychisch verzuim

Samen werken aan minder psychisch verzuim Samen werken aan minder psychisch verzuim Tips voor de medewerker Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inleiding Als je niet goed in je vel zit Het overkomt ons bijna allemaal

Nadere informatie

Positief Huishouden met Kinderen

Positief Huishouden met Kinderen Positief Huishouden met Kinderen Deel 2: Communiceren met kinderen Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Dit is een werkboek dat hoort bij de videotraining Positief

Nadere informatie

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden.

Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Leer je aandacht te richten en je zult rust vinden. Belangrijke boodschap: Het is illegaal om dit ebook te kopiëren, verkopen of verdelen! Dit ebook hoor je te krijgen van www.emotivo.nl of een andere

Nadere informatie

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. 1 Lezen 1.1 Lezen wat er staat Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. Leren kun je op allerlei manieren doen. Je kunt een opleiding of cursus volgen, maar je

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar.

Werkboek een nieuwe geest in 28 dagen Doe het zelf mindset transformatie voor de moedige mens _ en wereldverbeteraar. Module 2. Afleren. Dag 11. NEE zeggen tegen je beperkende overtuigingen. Met onderstaande oefening ga je NEE leren zeggen tegen overtuigingen die je beperken. Dit klinkt kinderlijk simpel maar herinner

Nadere informatie

Ik ben BANG. oefenboekje om te leren omgaan met angst. Steef Oskarsson. Copyright Steef Oskarsson

Ik ben BANG. oefenboekje om te leren omgaan met angst. Steef Oskarsson. Copyright Steef Oskarsson Ik ben BANG oefenboekje om te leren omgaan met angst Steef Oskarsson Bang Bang is een emotie. Net als blij, bedroefd en boos. Iedereen is wel eens bang. Sommige mensen zijn vaak bang, sommigen niet. Iedereen

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato

SPELVARIANTEN. Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Inleiding Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer

3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer 3 Hartentips Waardevol en makkelijk toepasbaar voor meer verbinding met je hart contact met jezelf zelfwaardering Hee! Wat goed dat je begonnen bent aan het lezen van mijn ebook. Dat betekent dat de wil

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Docentenhandleiding. CP15 het functioneringsgesprek. dh15-v2.0. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Docentenhandleiding CP15 het functioneringsgesprek dh15-v2.0 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Het functioneringsgesprek CP15 Waar gaat het over?

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

Activiteiten introductiefase

Activiteiten introductiefase Activiteiten introductiefase Activiteit 1: Iedereen is uniek Doel: De eerste activiteit is een inleidende opdracht waarmee de uniekheid van ieder mens geïllustreerd wordt. Wat heb je nodig? - Ruimte waarin

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

boeien stoeien groeien

boeien stoeien groeien Opgesteld door: S. van Rooijen STUDIEDAG 110915 - HIPPE JIPPE KINDERDAGVERBLIJF 1 SAMENWERKEN Werkplezier maak je voor een groot deel samen en voor een groot deel zelf. Een goed draaiend team en een prettige

Nadere informatie

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden.

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden. Ke(r)n jouw waarde Ontdek jouw kernwaarden Ontdek jouw kernwaarden - pag. 2 Ontdek jouw kernwaarden Wat jou drijft in jouw leven en werk bepalen jouw keuzes. Het is dus belangrijk om te weten wát je drijft,

Nadere informatie

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis

Breek vrij uit je Gedachten-Gevangenis Bedankt voor het downloaden van dit E-book. Mijn naam is Erna Zuidhoek. Ik zie het als mij missie om jou te helpen het beste uit je leven te halen en vrij te breken uit oordelen, beperkende gedachten,

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

5 Assertiviteit. 1 Inleiding

5 Assertiviteit. 1 Inleiding DC 5 Assertiviteit 1 Inleiding Als SAW er zul je regelmatig in situaties terecht komen waarin je duidelijk moeten maken wat je wel of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat een cliënt op een activiteitenafdeling

Nadere informatie