Figuur 1 HTML-pagina opvragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1 HTML-pagina opvragen"

Transcriptie

1 Inleiding In figuur 1 vraagt een host naar een HTML-pagina die in de Web-server is opgeslagen. De Web-server leest deze pagina van de hard disk en stuurt de desbetreffende pagina naar de host. harddisk 2 site> <HTML> This is a site </HTML> This is a site 1 host Figuur 1 HTML-pagina opvragen In figuur 2 vraagt de host naar een ASP-pagina. De Web-server leest de ASP-pagina van de hard disk en converteert de ASP-commando s in de pagina naar HTML-tags. Daarna stuurt de Web-server de aangepaste ASP-pagina naar de host. harddisk Webserver Webserver 2 <HTML> ASP-code </HTML> site> <HTML> Hello </HTML> Hello 1 3 host Figuur 2 ASP-pagina opvragen Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 1/1

2 Een Web-server die ASP-commando s naar HTML-tags converteert kan gegevens verwerken die in een database zijn opgeslagen. De communicatie met een ASP-pagina en een database vindt plaats via een Open DataBase Connectivity (ODBC). Een ODBC stelt de programmeur in staat om ASP-pagina s in verschillende type databases data te lezen, wijzigen en toe te voegen Het voordeel hiervan is dat de programmeur niet precies hoeft te weten in welke type database de data is opgeslagen programma Open Database Connectivity (ODBC) Access SQLserver Oracle Figuur 3 ODBC 2 Benodigdheden Hardware aantal omschrijving omschrijving 1 Windows NT-4.0 server met netwerkkaart CPU: minimaal 90 MHz Pentium benodigde schijfruimte: 200 Megabyte RAM: 32 tot 64 Megabyte 1 Windows95-werkstation met netwerkkaart hub of coaxbekabeling --- Software aantal omschrijving omschrijving 1 Service Pack 3 Nt4sp3_i.exe 1 Internet Explorer 4.01 (IE) HTML-editor database Microsoft Access 1 Internet Information Server 4.0 Windows NT 4.0 Option Pack Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 2/2

3 3 Randvoorwaarden proef 1. Cursist heeft het netwerk in figuur 4 opgebouwd. FTP-site Web-site FTP HTTP database TCP IP netwerk-interface Windows 95- werkstation A Windows NTserver (PDC en DNS) IP-netwerknummer = netmasker = domain-naam = ROC Figuur 4 Netwerk 2. Cursist heeft de IP-adressen in tabel 1 ingesteld. Tabel 1 IP-adressen systeem IP-adres Windows95-werkstation A Windows NT-server Cursist heeft Service Pack 3 geïnstalleerd op de Windows NT-server. 4. Cursist heeft Internet Explorer 4.01 geïnstalleerd op alle systemen in figuur Cursist heeft met behulp van de User Manager for Domains de global-groepen in tabel 2 gemaakt. Tabel 2 Global-groepen Group Name nwi doc Description netwerkintegratie docenten Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 3/3

4 6. Cursist heeft de users in tabel 3 lid gemaakt van de groepen. Tabel 3 Leden groepen users nwi en Domain Users nwi-leerlinga (wachtwoord: nwi-lla) doc en Domain Users doc-a (wachtwoord: doc-a) 4 Database creëren Maak een database voor het opslaan van -adressen. Deze database bestaat uit één tabel waarin de volgende velden staan: Ga als volgt te werk:?? Voorletters?? Voorvoegsel?? Achternaam?? -adres 1. Maak op de harde schijf C van de Windows NT-server de directorie asp_proef. 2. Start het programma Microsoft Access. 3. Maak een nieuwe database op basis van een lege database. Menu 1 Op basis van een lege database Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 4/4

5 4. Maak een database onder de naam db1 in de directorie asp_proef. Menu 2 Maken 5. Maak een tabel. Klik op Nieuw. Menu 3 Nieuwe tabel 6. Plaats de cursor op Wizard Tabbel en klik op de OK-toets. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 5/5

6 Menu 4 Wizard Tabel 7. Plaats de volgende velden in de tabel Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam en -adres. Klik vervolgens op de Volgende>-toets. Menu 5 Velden 8. Noem de tabel en klik op de Volgende>-toets. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 6/6

7 Menu 6 Tabelnaam 9. Selecteer de optie: Gegevens in de tabel invoeren met behulp van een door de wizard gemaakt formulier. Klik vervolgens op de Voltooien-toets. Menu 7 Wizard-formulier Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 7/7

8 10. Plaats in de tabel een aantal records. Menu 8 Invoerformulier 11. Sluit menu 8 nadat u een aantal records hebt ingevoerd. Druk op de Ja-toets als de volgende vraag verschijnt: Wilt u de wijziging in het ontwerp van het Formulier1 opslaan? 12. Kies een formuliernaam en druk op de OK-toets. 5 ODBC Zorg ervoor dat een applicatie via een ODBC-connectie de database db1.mdb kan benaderen. De Data Source Name (DSN) die een applicatie moet gebruiken om deze database te benaderen is -adressen. Ga als volgt te werk: 13. Ga naar het Control Panel van de Windows NT-server. 14. Klik op het ODBC-icoon. Menu 9 ODBC 15. Klik op de System DSN-tab. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 8/8

9 Menu 10 System DSN 16. Klik op de ADD...toets. 17. Selecteer de driver Microsoft Access Driver (*.mdb) en klik op de Finish-toets. Menu 11 Drivers Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 9/9

10 18. Type achter Data Source Name in: -adressen Menu 12 Data Source Name. 19. Klik op de Select -toets. 20. Selecteer de database db1.mdb in de directory asp_proef. Menu 13 Selecteer database Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 10/10

11 21. Druk op de OK-toets in het Select Database-menu. 22. Druk op de OK-toets in het ODBC Microsoft Access 97 Setup-menu. 23. Druk op de OK-toets in het Data Source Administrator menu. 24. Sluit het Control Panel. 6 ASP-proef 1 De gegevens in de database db1.mdb moeten we met behulp van Internet Explorere in de Windows NTserver of een werkstation kunnen lezen. Menu 14 Database-gegevens lezen m.b.v. IE Onderstaande ASP-pagina maakt dit mogelijk. ASP-pagina <html> <head> <title> -adressen</title> Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open(" -adressen") sq1 = "SELECT * FROM ;" set RS = DBConn.Execute(sq1) </head> <body> <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 11/11

12 align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend DBConn.Close Set DBConn = Nothing </table> </body> </html> In de bijlage ASP-pagina s staat een toelichting op dit programma. Plaats deze ASP-pagina in onder de naam adressen_1.asp in de homedirectorie van de de default Web site van de Microsoft Internet Information-server. Ga als volgt te werk: 25. Start Internet Service Manager van de Microsoft Internet Information Server. 26. Plaats de cursor op Default Web Site. 27. Klik op de rechter muistoets. 28. Klik op Properties. 29. Klik op de Home Directory-tab. 30. Achter Local Path staat de fysieke directorie van de Default Web Site. Noteer de naam van deze fysieke directorie. In deze fysieke directorie moet u de ASP-pagina wegzetten. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 12/12

13 Menu 15 Home Directory 31. Activeer de None-permission onder Application Settings in menu Stop en restart de Default Web Site. 33. Start een tekstverwerker of een HTML-editor en type de ASP-pagina in. 34. Plaats de ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet de ASP-pagina opslaan als ASCII-bestand! 35. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: 36. Controleer of de mededeling in menu 16 op uw monitor verschijnt. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 13/13

14 Menu 156 Forbidden 37. Verklaar waarom deze mededeling op de monitor verschijnt. Geef ook aan hoe we dit probleem kunnen oplossen. 38. Zorg ervoor dat we de gegevens in de database db1.mdb kunnen lezen met behulp van IE. 39. Alleen leden van de groep doc mogen records wijzigen, toevoegen en verwijderen aan het bestand vanaf een Windows95-werkstation. Toon de docent aan dat u deze situatie hebt gerealiseerd. 7 ASP-proef 2 De gegevens in de database db1.mdb moeten we met behulp van Internet Explorer in de Windows NTserver of werkstation op achternaam kunnen selecteren. In menu 17 is het scherm afgebeeld, waarmee we kunnen aangeven op welke achternaam een ASP-pagina de gegevens in de database moet selecteren. Menu 167 Selectiemenu Stel: In de database zijn twee records aanwezig waarin het achternaam-veld in de tabel de waarde Roos heeft. Wanneer de gebruiker Roos intypt achter Achternaam en vervolgens op de Zoeken-toets drukt, verschijnen de gegevens in menu 18 op de monitor van de gebruiker. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 14/14

15 Menu 18 Selectie op achternaam Roos Onderstaande HTML- en ASP-pagina zorgen ervoor dat we met behulp van een browser records op achternaam kunnen selecteren in de database db1. HTML-pagina zoeken.htm <html> <head> <title> -adressen zoeken</title> </head> <body> <p>type de achternaam in van de gebruikers waarvan u het -adres wilt hebben.</p> <form method="post" action=" adressen_2.asp" name="invulformulier"> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"> <input type="submit" value="zoeken"> <input type="reset" value="wissen" ></p> </form> </body> </html> ASP-pagina adressen_2.asp <html> <head> <title> -adressen</title> Achternaam = Request("Achternaam") Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open(" -adressen") sq1 = "SELECT * FROM WHERE Achternaam = '" & Achternaam & "';" set RS = DBConn.Execute(sq1) </head> <body> If Not RS.EOF Then <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 15/15

16 <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend </table> Else <p>in het -bestand komt de gebruiker met de achternaam <i><b> Response.write(Achternaam) </b></i>niet voor End If DBConn.Close Set DBConn = Nothing </p> </body> </html> In de bijlage ASP-pagina s staat een toelichting op de HTML- en ASP-pagina. Controleer of u de gegevens in de database db1 op een bepaalde achternaam kunt selecteren. Ga als volgt te werk: 40. Plaats de HTML- en ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet beide pagina s opslaan als ASCII-bestand! 41. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: 42. Toon de docent aan dat we record op een bepaalde achternaam kunnen selecteren. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 16/16

17 8 ASP-proef 3 In menu 18 is het scherm afgebeeld, waarmee we records aan de database db1 kunnen toevoegen. Menu 19 Records toevoegen Onderstaande HTML- en ASP-pagina zorgen ervoor dat we met behulp van een browser records op achternaam kunnen selecteren in de database db1. HTML-pagina invoeren.htm <html> <head> <title>invoeren</title> </head> <body> <p>type de gegevens in van de nieuwe -gebruiker.</p> <form method="post" action=" adressen_3.asp" name="invulformulier"> <p>voorletters: <input type="text" name="voorletters" size="20"></p> <p>voorvoegsel: <input type="text" name="voorvoegsel" size="20"></p> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"></p> <p> -adres: <input type="text" name=" adres" size="20"> <input type="submit" value="invoeren"> <input type="reset" value="wissen"></p> </form> </body> </html> Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 17/17

18 ASP-pagina adressen_3.asp <html> <head> <title> -adressen</title> Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open " -adressen" Set Users = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Users.Open " ", DBConn, 0, 3, &H002 Users.AddNew Users("Voorletters") = Request("Voorletters") Users("Voorvoegsel") = Request("Voorvoegsel") Users("Achternaam") = Request("Achternaam") Users(" adres") = Request(" adres") Users.Update Users.Close Set Users = Nothing DBConn.Close Set DBConn = Nothing </head> <body> <p>uw gegevens zijn toegevoegd aan het -bestand. </p> </body> </html> Controleer of u de gegevens in de database db1 op een bepaalde achternaam kunt selecteren. Ga als volgt te werk: 43. In menu 19 kan zich de situatie voordoen dat de gebruiker geen waarde invult bij één of meerdere van de velden. Om problemen te voorkomen moet u bij elk veld in de tabel binnen de database db1 vastleggen, dat een veld niet een bepaalde lengte hoeft te hebben U doet dit als volgt: a) Start het programma Microsoft Access in de Windows NT-server. b) Open de database db1. c) Open de tabel . d) Klik op het icoon Beeld. Menu 20 Beeld Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 18/18

19 e) Selecteer bij de velden Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam en Adres de optie Ja achter Lengte nul toegestaan, zie menu 21. Menu 21 Veldlengte f) Druk op het Opslaan-icoon (diskette) g) Klik op de Ja-toets. h) Sluit de database db Plaats de HTML- en ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet beide pagina s opslaan als ASCII-bestand! 43. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 19/19

20 45. Toon de docent aan dat we records aan de database kunnen toevoegen. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 20/20

21 9 Opdracht 46. Inleiding Een docent geeft zijn netwerkintegratiecursisten opdracht om twee vragen te beantwoorden. Alleen cursisten die lid zijn van de domeingroep nwi mogen de vragen kunnen lezen en beantwoorden. De vragen zijn opgeslagen in de Internet Information Server. Menu 22 Vragen Een netwerkintegratiecursist kan deze vragen beantwoorden, als hij plaatsneemt achter werkstation A in figuur 4. Onder elke vraag staat een tekstbox waarin de cursist het antwoord kan typen. De naam en de antwoorden op de twee vragen worden opgeslagen, in een database als de cursist op de Invoeren-toets klikt. Alleen een docent die lid is van de domeingroep doc mag de antwoorden lezen in de database, als hij/zij plaatsneemt achter werkstation A en IE start. Gevraagd Realiseer de geschetste situatie in de inleiding Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 21/21

22 Toelichting ASP proef 1 ASP-commando s plaatsen we tussen de tekens en. Een object is een verzameling van computerprogramma s die een programmeur kan aanroepen. Zes topniveau built in objects vormen de kern van Active Server Pages. De built in objects zijn:?? Server object?? Application object?? Session object?? Request object?? Response object?? ObjectContext Bovenstaande objecten maken het mogelijk om nieuwe deel-objecten te creëren met behulp van de CreateObject-methode. Het ADODB.Connection-object is lid van de ADODB-collectie van deel-objecten. Dit object is verantwoordelijk voor het beheren van de communicatie tussen de ODBC en een fysieke database. Hieronder staat de volledige syntax. Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Het deelobject dat verantwoordelijk is voor de verbinding tussen de ODBC en een fysieke database heeft de auteur van deze opdracht DBConn genoemd. Onderstaand ASP-commando opent de verbinding tussen de ODBC-connector en de database met de DSN-naam -adressen DBConn.Open(" -adressen") In de variabele sq1 leggen we vast, welke records de database moet selecteren. sq1 = "SELECT * FROM ;" "SELECT * FROM ;" betekent dat de ASP-pagina alle records in de tabel moet selecteren. Met onderstaand ASP-commando geven we de selectie door aan de database die aan de ODBC-connector is gekoppeld. set RS = DBConn.Execute(sq1) De tabel waarin alle record staan die in de -database voorkomen, heeft onderstaande kopregel. voorletters voorvoegsel achternaam -adressen Voor deze kopregel zijn onderstaande HTML-tags aan de ASP-pagina toegevoegd. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 22/22

23 <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> Indien aan een bepaalde opdracht wordt voldaan, voert de Web-server een reeks HTML-tags en ASPcommando s één of meerdere keren worden uit. In de ASP-pagina zijn dit de HTML-tags en ASPcommando s die staan tussen onderstaande ASP-commando s. While not RS.EOF.... Wend Het programma voert de reeks HTML-tags en ASP-commando s uit, als er nog geselecteerde records zijn (While not RS.EOF). EOF is de afkorting van End of File. De ASP-pagina krijgt het volgende record binnen de geselecteerde reeks, als onderstaand ASP-commando wordt uitgevoerd. RS.Movenext Het weergeven van het Voorletters-, voorvoegsel-, Achternaam- en -adressenveld binnen een record gebeurt met behulp van onderstaande ASP-commando s Response.write(RS("Voorletters")) Response.write(RS("Voorvoegsel")) Response.write(RS("Achternaam")) Response.write(RS(" adres")) Onderstaand ASP-commando verbreekt de verbinding tussen de ODBC-connector en de database. DBConn.Close Het vrijgeven van de geheugenlokaties voor de ODBC-verbinding gebeurt met het ASP-commando Set DBConn = Nothing Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 23/23

24 Toelichting ASP proef 2 Bijlage De grafische interface in menu 1 stelt een eindgebruiker in staat om aan te geven op welke achternaam de database records moet selecteren. Menu 1 Invoermenu Het invoerformulier is gerealiseerd met behulp van onderstaande HTML-tags. <form method="post" action=" adressen_2.asp" name="invulformulier"> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"> <input type="submit" value="zoeken"> <input type="reset" value="wissen"></p> </form> Het volgende gebeurt, wanneer de eindgebruiker op de Zoeken-toets klikt:?? De gedefinieerde variabele Achternaam (zie attributen: input type="text" name="achternaam" size="50") bevat de tekst die de eindgebruiker in de box heeft ingetypt.?? De HTML-pagina geeft de waarde van de variabele Achternaam door aan de ASP-pagina adressen_2.asp. Zie attributen: method="post" action=" adressen_2.asp?? De ASP-pagina adressen_2.asp verwerkt de ingetypte achternaam. Dit gebeurt met het onderstaande ASP-commando. sq1 = "SELECT * FROM WHERE Achternaam = '" & Achternaam & "';" De waarde van de ingetypte tekst die de ASP-pagina heeft gekregen van de HTML-pagina is hierboven als volgt weergegeven: & Achternaam & In de sq1-variabele hebben we vastgelegd dat de ASP-pagina in de -tabel van de database alle Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 24/24

25 records moet selecteren waarin het Achternaam-veld de waarde heeft van de ingetypte tekst. Wanneer er minimaal één record in de database aanwezig is met de gevraagde achternaam voert de ASPpagina alle opdrachten uit tussen If Not RS.EOF Then en Wend. De ASP-pagina voert de opdrachten tussen Else en End If uit, indien er geen records met de gevraagde achternaam aanwezig zijn If Not RS.EOF Then <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend </table> Else <p>in het -bestand komt de gebruiker met de achternaam <i><b> Response.write(Achternaam) </b></i>niet voor End If DBConn.Close Set DBConn = Nothing De overige ASP-commando s zijn hetzelfde als die van ASP-proef 1. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 25/25

Software - Service Pack 3 of hoger - Internet Explorer - HTML-editor - Internet Information Server 4.0 (Windows NT 4.

Software - Service Pack 3 of hoger - Internet Explorer - HTML-editor - Internet Information Server 4.0 (Windows NT 4. Internet Information Server I. Randvoorwaarden proef Voorkennis - MN2 Hardware - 1x Windows NT-4.0-server met netwerkkaart - 2x Windows95-werkstation met netwerkkaart - hub of coaxbekabeling Software -

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

I. Randvoorwaarden proef. Voorkennis

I. Randvoorwaarden proef. Voorkennis Proxy Server 2.0 I. Randvoorwaarden proef Voorkennis - MN2 Hardware - 1x Windows NT-4.0-server met netwerkkaart - 2x Windows95-werkstation met netwerkkaart - hub of coaxbekabeling - ISDN-kaart of modem

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Formulier maken en opvangen met php

Formulier maken en opvangen met php Welkom bij mijn PHP tutorial (Deel 2) Ik ga in deze delen PHP uitleggen, dit doe ik in het programma notepad++ (gratis) deze kunt u downloaden van www.richard3332.nl/downloads.php Als u beschikt over dreamweaver

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

Selecteer aan de hand van de installatiehandleiding en het Windows NT Diagnostics-programma een I/O- en IRQ-adres.

Selecteer aan de hand van de installatiehandleiding en het Windows NT Diagnostics-programma een I/O- en IRQ-adres. A. ISDN-PC-kaart installeren 1. In de installatiehandleiding van de ISDN-PC-kaart staan I/O-adressen en IRQ-adressen die we kunnen gebruiken voor deze kaart. Voordat we een I/O-adres en IRQ-adres selecteren,

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Planmanager Webviewer juli 2007. Installatiehandleiding. 2007 Dezta BV

Planmanager Webviewer juli 2007. Installatiehandleiding. 2007 Dezta BV Planmanager Webviewer juli 2007 Installatiehandleiding 2007 Dezta BV Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. 2. 2.1 2.2 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 6. Inleiding 1 Algemene informatie 2 Software en

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 1 Inleiding 3 2 Instellingen 4 2.1 Add consignment range 4 2.2 Metrische of empirische (metric of Imperial) waarden 5 2.3 Adres Import 6 2.4 Document

Nadere informatie

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen

Docman. Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Docman Handleiding om documenten op een Joomla! website te plaatsen Arjen Schrijvers Docman 2011 SCHRIJVERS123.NL, Emmen Auteur: Arjen

Nadere informatie

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website.

De software kan óf van CD (of USB stick) geïnstalleerd worden op de PC, of van de Concor website. ConcorZoek programma Korte gebruikershandleiding Versie handleiding: 18 april 2006 Software ontwikkeld door: Wybo Hoekstra Handleiding: Enno van der Velde Beschrijving Met het ConcorZoek programma kan

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Formulieren en waarden posten naar een view

Formulieren en waarden posten naar een view Hoofdstuk 4 Formulieren en waarden posten naar een view Waarden posten naar een view in een Zend-project gaat heel anders dan dat je gewend bent. Om dit mechanisme te leren, kunnen we het beste een eenvoudige

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit zoveel

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Windows XP SP 3

Printers installeren met webprint.tudelft.nl. Windows XP SP 3 Windows XP SP 3 Printers installeren met webprint.tudelft.nl Bestemd voor: Medewerkers, studenten en gasten Versie: 0.3 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Printers installeren met webprint.tudelft.nl

Nadere informatie

Les 9: formulier controle met javascript.

Les 9: formulier controle met javascript. Les 9: formulier controle met javascript. Javascript is erg veel gebruikt bij internet toepassingen. In tegenstelling tot PHP, wat een server side scripting is, is java client side scripting. Dwz, niet

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Installatie Groeps Login app

Installatie Groeps Login app Installatie Groeps Login app Inleiding Deze handleiding bestaat uit twee delen: 1. Voor de systeembeheerder: technische installatie van de Groeps Login app 2. Voor de systeembeheerder of gebruiker: installatie

Nadere informatie

DL: L462. ~Ooodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM. ten behoeve van. RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Amsterdam, 21 december2000. Kenmerk: G0029. e.

DL: L462. ~Ooodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM. ten behoeve van. RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Amsterdam, 21 december2000. Kenmerk: G0029. e. ~Ooodan DL: L462 u SYSTEEMEISEN HIS MM/LM ten behoeve van RWS Dienst Weg- en Waterbouwkunde Amsterdam, 21 december2000 Kenmerk: G0029 e. nr:07j7j Geodan SYSTEEMEISEN HIS MM/LM ten behoeve van RWS Dienst

Nadere informatie

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins

Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Instructies voor het downloaden van nieuwsbulletins Inleiding Met het RTV AudioDownload Tool kan ieder uur het laatste nieuwsbulletin worden gedownload en beschikbaar worden gesteld voor de omroep automatisering

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie

Handleiding Microsoft SQL Server configuratie Connectie maken met de server Start het programma Microsoft SQL Server Management Studio Maak een connectie met uw SQL Server instance waarin de database van Speedbooks moet komen te staan. Wanneer u de

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011

Installatiehandleiding. ixperion Word Import. voor Windows 2008 R2 64bit. Smartsite ixperion WordImport Implementatie. Copyright 2010-2011 Installatiehandleiding ixperion Word Import voor Windows 2008 R2 64bit Copyright 2010-2011 Versie 1.0.0 Seneca 2011 1 Auteur: ing. Silvio Bosch Versiebeheer: Versie Status Datum Omschrijving en wijzigingen

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Port Forwarding, Virtual Server en Special Applications in de Sweex Breedband Router LB000021 en LB200010.

Port Forwarding, Virtual Server en Special Applications in de Sweex Breedband Router LB000021 en LB200010. Port Forwarding, Virtual Server en Special Applications in de Sweex Breedband Router LB000021 en LB200010. Met een router is een internetverbinding te delen met meerdere pc s binnen een netwerk. Alle Sweex

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek

Gebruikershandleiding Portal. Eekels Elektrotechniek Gebruikershandleiding Portal Eekels Elektrotechniek Inhoudsopgave 1 Installatie gebruikerssoftware... 3 1.1 Installatie Citrix Receiver... 5 2 Aanmelden op de Portal... 6 2.1 Werkwijze... 6 3 Extra instellingen

Nadere informatie

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS

Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Handleiding voor het inloggen op Terminal Server van GLT-PLUS Voor inloggen vanuit huis, GLT en NAM Geschreven door: Business Information Datum: 4-5-2011 ENOVIA: 01335559-0001 rev D ENOVIA nummer: 01335559-0001

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister

Leiden - Roelofarendsveen. Handleiding Magister Leiden - Roelofarendsveen Handleiding Magister Inhoud Handleiding Magister Bonaventuracollege Leiden Roelofarendsveen.... 3 Toegang tot de site.... 4 Het vandaag scherm.... 5 Agenda... 6 Cijfers... 7 Aanwezigheid...

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript

Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript Gebruikershandleiding voor: Beperkte Password protectie met JavaScript URL: http://home.hccnet.nl/s.f.boukes/html-2/html-202.htm INHOUD : 1. Structuur van een beveiligde site 2. Login-formulier 3. Login

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

Procedure Access - MSDE

Procedure Access - MSDE Procedure Access - MSDE Inhoudstafel INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER 2 Microsoft SQL Express 2005 2 Microsoft SQL Express 2008 6 AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER 12 VOORBEREIDING VAN DE SERVER

Nadere informatie

Foutcontrole met Javascript

Foutcontrole met Javascript Foutcontrole met Javascript Pol Van Dingenen Yannick Van Hauwe INLEIDING Het controleren van de gegevens die ingevuld zijn in formulieren is heel erg belangrijk. In de praktijk is enkel en alleen controle

Nadere informatie

Handleiding aanmaak CSR

Handleiding aanmaak CSR Handleiding aanmaak CSR Voordat u begint: Om een Certificate Signing Request (CSR) te maken moet het programma OpenSSL geïnstalleerd worden. Dit programma kan geheel gratis gedownload worden vanaf de OpenSSL

Nadere informatie

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008

Lab Webdesign: Javascript 7 april 2008 H8: FORMULIEREN In dit hoofdstuk komt het "form"-object aan de orde: we zullen zien hoe we JavaScript kunnen gebruiken voor het manipuleren en valideren van de gegevens die een eindgebruiker invult in

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie