Figuur 1 HTML-pagina opvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Figuur 1 HTML-pagina opvragen"

Transcriptie

1 Inleiding In figuur 1 vraagt een host naar een HTML-pagina die in de Web-server is opgeslagen. De Web-server leest deze pagina van de hard disk en stuurt de desbetreffende pagina naar de host. harddisk 2 site> <HTML> This is a site </HTML> This is a site 1 host Figuur 1 HTML-pagina opvragen In figuur 2 vraagt de host naar een ASP-pagina. De Web-server leest de ASP-pagina van de hard disk en converteert de ASP-commando s in de pagina naar HTML-tags. Daarna stuurt de Web-server de aangepaste ASP-pagina naar de host. harddisk Webserver Webserver 2 <HTML> ASP-code </HTML> site> <HTML> Hello </HTML> Hello 1 3 host Figuur 2 ASP-pagina opvragen Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 1/1

2 Een Web-server die ASP-commando s naar HTML-tags converteert kan gegevens verwerken die in een database zijn opgeslagen. De communicatie met een ASP-pagina en een database vindt plaats via een Open DataBase Connectivity (ODBC). Een ODBC stelt de programmeur in staat om ASP-pagina s in verschillende type databases data te lezen, wijzigen en toe te voegen Het voordeel hiervan is dat de programmeur niet precies hoeft te weten in welke type database de data is opgeslagen programma Open Database Connectivity (ODBC) Access SQLserver Oracle Figuur 3 ODBC 2 Benodigdheden Hardware aantal omschrijving omschrijving 1 Windows NT-4.0 server met netwerkkaart CPU: minimaal 90 MHz Pentium benodigde schijfruimte: 200 Megabyte RAM: 32 tot 64 Megabyte 1 Windows95-werkstation met netwerkkaart hub of coaxbekabeling --- Software aantal omschrijving omschrijving 1 Service Pack 3 Nt4sp3_i.exe 1 Internet Explorer 4.01 (IE) HTML-editor database Microsoft Access 1 Internet Information Server 4.0 Windows NT 4.0 Option Pack Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 2/2

3 3 Randvoorwaarden proef 1. Cursist heeft het netwerk in figuur 4 opgebouwd. FTP-site Web-site FTP HTTP database TCP IP netwerk-interface Windows 95- werkstation A Windows NTserver (PDC en DNS) IP-netwerknummer = netmasker = domain-naam = ROC Figuur 4 Netwerk 2. Cursist heeft de IP-adressen in tabel 1 ingesteld. Tabel 1 IP-adressen systeem IP-adres Windows95-werkstation A Windows NT-server Cursist heeft Service Pack 3 geïnstalleerd op de Windows NT-server. 4. Cursist heeft Internet Explorer 4.01 geïnstalleerd op alle systemen in figuur Cursist heeft met behulp van de User Manager for Domains de global-groepen in tabel 2 gemaakt. Tabel 2 Global-groepen Group Name nwi doc Description netwerkintegratie docenten Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 3/3

4 6. Cursist heeft de users in tabel 3 lid gemaakt van de groepen. Tabel 3 Leden groepen users nwi en Domain Users nwi-leerlinga (wachtwoord: nwi-lla) doc en Domain Users doc-a (wachtwoord: doc-a) 4 Database creëren Maak een database voor het opslaan van -adressen. Deze database bestaat uit één tabel waarin de volgende velden staan: Ga als volgt te werk:?? Voorletters?? Voorvoegsel?? Achternaam?? -adres 1. Maak op de harde schijf C van de Windows NT-server de directorie asp_proef. 2. Start het programma Microsoft Access. 3. Maak een nieuwe database op basis van een lege database. Menu 1 Op basis van een lege database Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 4/4

5 4. Maak een database onder de naam db1 in de directorie asp_proef. Menu 2 Maken 5. Maak een tabel. Klik op Nieuw. Menu 3 Nieuwe tabel 6. Plaats de cursor op Wizard Tabbel en klik op de OK-toets. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 5/5

6 Menu 4 Wizard Tabel 7. Plaats de volgende velden in de tabel Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam en -adres. Klik vervolgens op de Volgende>-toets. Menu 5 Velden 8. Noem de tabel en klik op de Volgende>-toets. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 6/6

7 Menu 6 Tabelnaam 9. Selecteer de optie: Gegevens in de tabel invoeren met behulp van een door de wizard gemaakt formulier. Klik vervolgens op de Voltooien-toets. Menu 7 Wizard-formulier Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 7/7

8 10. Plaats in de tabel een aantal records. Menu 8 Invoerformulier 11. Sluit menu 8 nadat u een aantal records hebt ingevoerd. Druk op de Ja-toets als de volgende vraag verschijnt: Wilt u de wijziging in het ontwerp van het Formulier1 opslaan? 12. Kies een formuliernaam en druk op de OK-toets. 5 ODBC Zorg ervoor dat een applicatie via een ODBC-connectie de database db1.mdb kan benaderen. De Data Source Name (DSN) die een applicatie moet gebruiken om deze database te benaderen is -adressen. Ga als volgt te werk: 13. Ga naar het Control Panel van de Windows NT-server. 14. Klik op het ODBC-icoon. Menu 9 ODBC 15. Klik op de System DSN-tab. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 8/8

9 Menu 10 System DSN 16. Klik op de ADD...toets. 17. Selecteer de driver Microsoft Access Driver (*.mdb) en klik op de Finish-toets. Menu 11 Drivers Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 9/9

10 18. Type achter Data Source Name in: -adressen Menu 12 Data Source Name. 19. Klik op de Select -toets. 20. Selecteer de database db1.mdb in de directory asp_proef. Menu 13 Selecteer database Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 10/10

11 21. Druk op de OK-toets in het Select Database-menu. 22. Druk op de OK-toets in het ODBC Microsoft Access 97 Setup-menu. 23. Druk op de OK-toets in het Data Source Administrator menu. 24. Sluit het Control Panel. 6 ASP-proef 1 De gegevens in de database db1.mdb moeten we met behulp van Internet Explorere in de Windows NTserver of een werkstation kunnen lezen. Menu 14 Database-gegevens lezen m.b.v. IE Onderstaande ASP-pagina maakt dit mogelijk. ASP-pagina <html> <head> <title> -adressen</title> Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open(" -adressen") sq1 = "SELECT * FROM ;" set RS = DBConn.Execute(sq1) </head> <body> <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 11/11

12 align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend DBConn.Close Set DBConn = Nothing </table> </body> </html> In de bijlage ASP-pagina s staat een toelichting op dit programma. Plaats deze ASP-pagina in onder de naam adressen_1.asp in de homedirectorie van de de default Web site van de Microsoft Internet Information-server. Ga als volgt te werk: 25. Start Internet Service Manager van de Microsoft Internet Information Server. 26. Plaats de cursor op Default Web Site. 27. Klik op de rechter muistoets. 28. Klik op Properties. 29. Klik op de Home Directory-tab. 30. Achter Local Path staat de fysieke directorie van de Default Web Site. Noteer de naam van deze fysieke directorie. In deze fysieke directorie moet u de ASP-pagina wegzetten. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 12/12

13 Menu 15 Home Directory 31. Activeer de None-permission onder Application Settings in menu Stop en restart de Default Web Site. 33. Start een tekstverwerker of een HTML-editor en type de ASP-pagina in. 34. Plaats de ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet de ASP-pagina opslaan als ASCII-bestand! 35. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: 36. Controleer of de mededeling in menu 16 op uw monitor verschijnt. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 13/13

14 Menu 156 Forbidden 37. Verklaar waarom deze mededeling op de monitor verschijnt. Geef ook aan hoe we dit probleem kunnen oplossen. 38. Zorg ervoor dat we de gegevens in de database db1.mdb kunnen lezen met behulp van IE. 39. Alleen leden van de groep doc mogen records wijzigen, toevoegen en verwijderen aan het bestand vanaf een Windows95-werkstation. Toon de docent aan dat u deze situatie hebt gerealiseerd. 7 ASP-proef 2 De gegevens in de database db1.mdb moeten we met behulp van Internet Explorer in de Windows NTserver of werkstation op achternaam kunnen selecteren. In menu 17 is het scherm afgebeeld, waarmee we kunnen aangeven op welke achternaam een ASP-pagina de gegevens in de database moet selecteren. Menu 167 Selectiemenu Stel: In de database zijn twee records aanwezig waarin het achternaam-veld in de tabel de waarde Roos heeft. Wanneer de gebruiker Roos intypt achter Achternaam en vervolgens op de Zoeken-toets drukt, verschijnen de gegevens in menu 18 op de monitor van de gebruiker. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 14/14

15 Menu 18 Selectie op achternaam Roos Onderstaande HTML- en ASP-pagina zorgen ervoor dat we met behulp van een browser records op achternaam kunnen selecteren in de database db1. HTML-pagina zoeken.htm <html> <head> <title> -adressen zoeken</title> </head> <body> <p>type de achternaam in van de gebruikers waarvan u het -adres wilt hebben.</p> <form method="post" action=" adressen_2.asp" name="invulformulier"> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"> <input type="submit" value="zoeken"> <input type="reset" value="wissen" ></p> </form> </body> </html> ASP-pagina adressen_2.asp <html> <head> <title> -adressen</title> Achternaam = Request("Achternaam") Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open(" -adressen") sq1 = "SELECT * FROM WHERE Achternaam = '" & Achternaam & "';" set RS = DBConn.Execute(sq1) </head> <body> If Not RS.EOF Then <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 15/15

16 <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend </table> Else <p>in het -bestand komt de gebruiker met de achternaam <i><b> Response.write(Achternaam) </b></i>niet voor End If DBConn.Close Set DBConn = Nothing </p> </body> </html> In de bijlage ASP-pagina s staat een toelichting op de HTML- en ASP-pagina. Controleer of u de gegevens in de database db1 op een bepaalde achternaam kunt selecteren. Ga als volgt te werk: 40. Plaats de HTML- en ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet beide pagina s opslaan als ASCII-bestand! 41. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: 42. Toon de docent aan dat we record op een bepaalde achternaam kunnen selecteren. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 16/16

17 8 ASP-proef 3 In menu 18 is het scherm afgebeeld, waarmee we records aan de database db1 kunnen toevoegen. Menu 19 Records toevoegen Onderstaande HTML- en ASP-pagina zorgen ervoor dat we met behulp van een browser records op achternaam kunnen selecteren in de database db1. HTML-pagina invoeren.htm <html> <head> <title>invoeren</title> </head> <body> <p>type de gegevens in van de nieuwe -gebruiker.</p> <form method="post" action=" adressen_3.asp" name="invulformulier"> <p>voorletters: <input type="text" name="voorletters" size="20"></p> <p>voorvoegsel: <input type="text" name="voorvoegsel" size="20"></p> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"></p> <p> -adres: <input type="text" name=" adres" size="20"> <input type="submit" value="invoeren"> <input type="reset" value="wissen"></p> </form> </body> </html> Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 17/17

18 ASP-pagina adressen_3.asp <html> <head> <title> -adressen</title> Set DBConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") DBConn.Open " -adressen" Set Users = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Users.Open " ", DBConn, 0, 3, &H002 Users.AddNew Users("Voorletters") = Request("Voorletters") Users("Voorvoegsel") = Request("Voorvoegsel") Users("Achternaam") = Request("Achternaam") Users(" adres") = Request(" adres") Users.Update Users.Close Set Users = Nothing DBConn.Close Set DBConn = Nothing </head> <body> <p>uw gegevens zijn toegevoegd aan het -bestand. </p> </body> </html> Controleer of u de gegevens in de database db1 op een bepaalde achternaam kunt selecteren. Ga als volgt te werk: 43. In menu 19 kan zich de situatie voordoen dat de gebruiker geen waarde invult bij één of meerdere van de velden. Om problemen te voorkomen moet u bij elk veld in de tabel binnen de database db1 vastleggen, dat een veld niet een bepaalde lengte hoeft te hebben U doet dit als volgt: a) Start het programma Microsoft Access in de Windows NT-server. b) Open de database db1. c) Open de tabel . d) Klik op het icoon Beeld. Menu 20 Beeld Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 18/18

19 e) Selecteer bij de velden Voorletters, Voorvoegsel, Achternaam en Adres de optie Ja achter Lengte nul toegestaan, zie menu 21. Menu 21 Veldlengte f) Druk op het Opslaan-icoon (diskette) g) Klik op de Ja-toets. h) Sluit de database db Plaats de HTML- en ASP-pagina in de home directorie van de Default Web Site. U moet beide pagina s opslaan als ASCII-bestand! 43. Start IE in werkstation A en controleer of iedereen de ASP-pagina kan lezen. Type het volgende URL-nummer in: Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 19/19

20 45. Toon de docent aan dat we records aan de database kunnen toevoegen. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 20/20

21 9 Opdracht 46. Inleiding Een docent geeft zijn netwerkintegratiecursisten opdracht om twee vragen te beantwoorden. Alleen cursisten die lid zijn van de domeingroep nwi mogen de vragen kunnen lezen en beantwoorden. De vragen zijn opgeslagen in de Internet Information Server. Menu 22 Vragen Een netwerkintegratiecursist kan deze vragen beantwoorden, als hij plaatsneemt achter werkstation A in figuur 4. Onder elke vraag staat een tekstbox waarin de cursist het antwoord kan typen. De naam en de antwoorden op de twee vragen worden opgeslagen, in een database als de cursist op de Invoeren-toets klikt. Alleen een docent die lid is van de domeingroep doc mag de antwoorden lezen in de database, als hij/zij plaatsneemt achter werkstation A en IE start. Gevraagd Realiseer de geschetste situatie in de inleiding Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 21/21

22 Toelichting ASP proef 1 ASP-commando s plaatsen we tussen de tekens en. Een object is een verzameling van computerprogramma s die een programmeur kan aanroepen. Zes topniveau built in objects vormen de kern van Active Server Pages. De built in objects zijn:?? Server object?? Application object?? Session object?? Request object?? Response object?? ObjectContext Bovenstaande objecten maken het mogelijk om nieuwe deel-objecten te creëren met behulp van de CreateObject-methode. Het ADODB.Connection-object is lid van de ADODB-collectie van deel-objecten. Dit object is verantwoordelijk voor het beheren van de communicatie tussen de ODBC en een fysieke database. Hieronder staat de volledige syntax. Set DBconn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Het deelobject dat verantwoordelijk is voor de verbinding tussen de ODBC en een fysieke database heeft de auteur van deze opdracht DBConn genoemd. Onderstaand ASP-commando opent de verbinding tussen de ODBC-connector en de database met de DSN-naam -adressen DBConn.Open(" -adressen") In de variabele sq1 leggen we vast, welke records de database moet selecteren. sq1 = "SELECT * FROM ;" "SELECT * FROM ;" betekent dat de ASP-pagina alle records in de tabel moet selecteren. Met onderstaand ASP-commando geven we de selectie door aan de database die aan de ODBC-connector is gekoppeld. set RS = DBConn.Execute(sq1) De tabel waarin alle record staan die in de -database voorkomen, heeft onderstaande kopregel. voorletters voorvoegsel achternaam -adressen Voor deze kopregel zijn onderstaande HTML-tags aan de ASP-pagina toegevoegd. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 22/22

23 <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> Indien aan een bepaalde opdracht wordt voldaan, voert de Web-server een reeks HTML-tags en ASPcommando s één of meerdere keren worden uit. In de ASP-pagina zijn dit de HTML-tags en ASPcommando s die staan tussen onderstaande ASP-commando s. While not RS.EOF.... Wend Het programma voert de reeks HTML-tags en ASP-commando s uit, als er nog geselecteerde records zijn (While not RS.EOF). EOF is de afkorting van End of File. De ASP-pagina krijgt het volgende record binnen de geselecteerde reeks, als onderstaand ASP-commando wordt uitgevoerd. RS.Movenext Het weergeven van het Voorletters-, voorvoegsel-, Achternaam- en -adressenveld binnen een record gebeurt met behulp van onderstaande ASP-commando s Response.write(RS("Voorletters")) Response.write(RS("Voorvoegsel")) Response.write(RS("Achternaam")) Response.write(RS(" adres")) Onderstaand ASP-commando verbreekt de verbinding tussen de ODBC-connector en de database. DBConn.Close Het vrijgeven van de geheugenlokaties voor de ODBC-verbinding gebeurt met het ASP-commando Set DBConn = Nothing Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 23/23

24 Toelichting ASP proef 2 Bijlage De grafische interface in menu 1 stelt een eindgebruiker in staat om aan te geven op welke achternaam de database records moet selecteren. Menu 1 Invoermenu Het invoerformulier is gerealiseerd met behulp van onderstaande HTML-tags. <form method="post" action=" adressen_2.asp" name="invulformulier"> <p>achternaam <input type="text" name="achternaam" size="50"> <input type="submit" value="zoeken"> <input type="reset" value="wissen"></p> </form> Het volgende gebeurt, wanneer de eindgebruiker op de Zoeken-toets klikt:?? De gedefinieerde variabele Achternaam (zie attributen: input type="text" name="achternaam" size="50") bevat de tekst die de eindgebruiker in de box heeft ingetypt.?? De HTML-pagina geeft de waarde van de variabele Achternaam door aan de ASP-pagina adressen_2.asp. Zie attributen: method="post" action=" adressen_2.asp?? De ASP-pagina adressen_2.asp verwerkt de ingetypte achternaam. Dit gebeurt met het onderstaande ASP-commando. sq1 = "SELECT * FROM WHERE Achternaam = '" & Achternaam & "';" De waarde van de ingetypte tekst die de ASP-pagina heeft gekregen van de HTML-pagina is hierboven als volgt weergegeven: & Achternaam & In de sq1-variabele hebben we vastgelegd dat de ASP-pagina in de -tabel van de database alle Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 24/24

25 records moet selecteren waarin het Achternaam-veld de waarde heeft van de ingetypte tekst. Wanneer er minimaal één record in de database aanwezig is met de gevraagde achternaam voert de ASPpagina alle opdrachten uit tussen If Not RS.EOF Then en Wend. De ASP-pagina voert de opdrachten tussen Else en End If uit, indien er geen records met de gevraagde achternaam aanwezig zijn If Not RS.EOF Then <table border="0" width="85%"> <tr> <td width="25%" align="center"><strong>voorletters</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>voorvoegsel</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong>achternaam</strong></td> <td width="25%" align="center"><strong> -adressen</strong></td> </tr> While not RS.EOF <tr> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorletters")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Voorvoegsel")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS("Achternaam")) </td> <td width="25%" align="center"> Response.write(RS(" adres")) </td> </tr> RS.Movenext Wend </table> Else <p>in het -bestand komt de gebruiker met de achternaam <i><b> Response.write(Achternaam) </b></i>niet voor End If DBConn.Close Set DBConn = Nothing De overige ASP-commando s zijn hetzelfde als die van ASP-proef 1. Active Server Pages (ASP) W.J. Roos, Mondriaan Techniek - 25/25

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com

NiceLabel Software. NiceLabel. Starters Handleiding. Nederlandse versie. Rev-0701. www.nicelabel.com NiceLabel Software NiceLabel Starters Handleiding Nederlandse versie Rev-0701 www.nicelabel.com COPYRIGHTS Copyright 1995-2007 Euro Plus d.o.o. All rights reserved. www.europlus.si www.nicelabel.com Informatie

Nadere informatie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie

Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) Introductie Logicworks CRM en Microsoft SQL Server 2005 (Express) - Introductie - Microsoft SQL Server 2005 Express installeren - Microsoft SQL Server 2005 Express configureren - Database collation - Logicworks CRM

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Resellers

Handleiding Directadmin Resellers Handleiding Directadmin Resellers Inhoud 1. Accounts aanmaken... 3 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord... 3 1.2 Wachtwoord... 3 1.3 Domeinnaam... 3 1.4 Pakketnaam... 3 1.5 Ipadres... 3 1.6 E-mail versturen...

Nadere informatie

Handleiding Plesk. Oxilion Internet.Obvious! -1- Handleiding Plesk

Handleiding Plesk. Oxilion Internet.Obvious! -1- Handleiding Plesk Handleiding Plesk Heeft uw hostingpakket het control panel Plesk dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : https://www.uwdomein.nl:8443. Vergeet de s niet achter http, dit

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license)

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license) Let op! Maakt u gebruik van Teamcenter, Teamcenter Express of Solid Edge Insight neem dan contact op met Bosch Engineering. Solid Edge with Synchronous Technology 5 Installatie handleiding (floating license)

Nadere informatie

EPLAN Education 1.9.10

EPLAN Education 1.9.10 EPLAN Education 1.9.10 -Begeleidend document- v1.0 2009 EPLAN Software & Service Benelux INHOUDSOPGAVE 1. INZICHT DATASTRUCTUUR EPLAN EDUCATION 4 1.1. PROGRAMMA - LICENTIE EPLAN 4 1.1.1. STAND ALONE 4

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software SAP-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software Document Version: 4.0 Support Package 9-2014-02-18 Beheerdershandleiding voor SAP BusinessObjects-integratieoptie voor Microsoft SharePoint-software

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY

2. RESERVEKOPIE IN THE NANNY The Nanny back-up INLEIDING Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie