Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM"

Transcriptie

1 Onderzoek koppeling beheer en onderhoud aan BIM Inleiding DWA is een adviesbureau dat zich bezighoudt met advisering rond installaties en (duurzame) energietechnieken. Onderdeel van DWA is de Group Building waaronder beheer en onderhoud valt. DWA werkt tijdens het ontwerpproces met BIM en willen deze methodiek in de toekomst gaan toepassen bij het beheer en onderhoud van installaties. BIM is een samenwerkmethodiek die als doel heeft dat alle partijen die betrokken zijn bij de realisatie van een gebouw hun gegevens efficiënt met elkaar kunnen delen en gebruiken. Hierdoor hoeven gegevens van een onderdeel één keer ingevoerd te worden en hebben de andere partijen deze gegevens ook tot hun beschikking. De gegevens worden met elkaar gedeeld bij voorkeur door middel van IFC (open BIM bestand) bestanden. Dit zorgt dat de partijen alle gegevens bij elkaar hebben en niet eerst naar de gegevens moeten zoeken, voordat ze aan het werk kunnen. Hierdoor zullen de gemaakte faalkosten afnemen. De samenwerkende partijen zijn met open BIM niet gebonden aan een specifiek softwarepakket. Belangrijk is wel dat er duidelijke werkafspraken worden gemaakt over de opbouw van het originele bestand en het exportbestand. Het nadeel van IFC is dat er regelmatig sprake is van dataverlies. Dit komt doordat verschillende programma s een IFC op een andere manier opbouwen. Hierdoor is het van belang dat de export van IFC bestanden met de juiste instellingen gebeurt en dat hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. Uit het centrale model opgebouwd met IFC kunnen niet zomaar werktekeningen worden gegenereerd. Dit wordt gedaan in de originele programma s. Op dit moment wordt er nog weinig tot geen gebruik gemaakt van BIM in combinatie met beheer en onderhoud. DWA is geïnteresseerd in de mogelijkheden voor het koppelen van het beheer en onderhoud aan BIM. Randy de Jong, student HBO Werktuigbouwkunde, heeft in het kader van een stage, onderzocht wat er komt kijken bij het beheer en onderhoud van een gebouw. Op basis daarvan zijn eisen opgesteld voor de koppeling met BIM. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar beheer en onderhoud in combinatie met BIM en welke bedrijven zich hiermee bezighouden. Deze bedrijven zijn gecontacteerd en hen is gevraagd naar diverse productspecifieke toepassingen. De volgende pakketten en bedrijven zijn onderzocht tijdens dit onderzoek. Planon Cad&Company De Revit server Autodesk BIM 360 Stabiplan BIMserver van de TNO ArtrA 14216JONG Op al onze diensten en mededelingen is DNR 2011 van toepassing. DNR 2011 is gepubliceerd op onze website onder 1

2 1 Autodesk Revit Autodesk Revit is een 3D-modelleerprogramma dat wordt gebruikt in de bouwsector voor het ontwerpen, analyseren en tekenen van gebouwsystemen en technische leidingen. De verschillende Revit-pakketten zijn zo ontwikkeld dat er volledige integratie mogelijk is tussen de modellen van ingenieurs en architecten. Hierdoor zijn conflicten tussen modellen van projectleden direct zichtbaar. De volgende pakketten hebben een koppeling gemaakt tussen Revit en B&O. 1.1 Planon Planon is samen met Cadac Group aan het werken aan een bi-directionele plug-in tussen Revit en de MJOP-software van Planon. Deze koppeling is nog in een zeer vroeg stadium, waardoor er moeilijk te zeggen is hoe deze zal gaan werken. Het is de bedoeling dat alle gegevens die beschikbaar zijn uit het model worden gehaald en dat de klant zelf bepaalt welke gegevens worden meegenomen naar Planon. Het overdragen van gegevens wordt met een COBieLite-bestand gedaan. COBieLite is een lichtgewicht xml-bestand voor COBie-data, niet geometrische informatie uit een gebouwmodel. In Planon worden vervolgens operationele wijzigingen aangebracht. Hierna kunnen de gegevens weer geëxporteerd worden en geïmporteerd in het model. Dit initiatief zal komen te liggen aan de Revit- of NavisWorks-kant. Nadelen De koppeling bevindt zich in een zeer vroeg stadium; er is dus niet veel over te zeggen. 1.2 Cad&Company Cad&Company heeft een briefcasekoppeling van Revit naar O-prognose. Dit wil zeggen dat de gegevens uit Revit gehaald worden en via een bestand worden doorgegeven aan O-prognose. De koppeling werkt met een xml-bestand. In Revit kan bij het exporteren worden aangegeven welke componenten en gegevens er meegenomen moeten worden. In het basispakket zitten de NL-SfB-codering, locatie en omschrijving inbegrepen. Extra informatie zal bijgeprogrammeerd moeten worden. Als de gegevens in O-prognose gebruikt zijn, kunnen deze niet nog eens teruggekoppeld worden naar Revit. Dit kon voorheen wel, maar hier hebben ze vanaf gezien, omdat de Revit-gebruiker de werking van O-prognose niet begrijpt en vice versa JONG

3 Als er vervolgens aanpassingen in Revit worden gemaakt, kan dit niet met de koppeling naar O-prognose gestuurd worden. Dit zal met de koppeling in zijn geheel opnieuw gedaan moeten worden, omdat het de oude gegevens overschrijft. Cad&Company is bezig met een oplossing voor dit probleem. Daarnaast is er ook een tweede koppeling naar NavisWorks. Hiermee kunnen het Revit-model en het O-prognosedocument aan elkaar gekoppeld en gevisualiseerd worden. Hierbij wordt het O- prognosebestand over het 3D-model gelegd. Het is hierin mogelijk aan te geven welke componenten eenzelfde handeling moeten ondergaan. Ook is het mogelijk een jaar te kiezen en dat het model vervolgens aangeeft waaraan er in het gekozen jaar onderhoud gepleegd moet worden. De koppeling van Revit met O-prognose kost 495,- met een dag training voor het gebruik. De koppeling naar NavisWorks kost nog een keer 495,- met een dag training. Als de koppeling is aangeschaft voor Revit 2014, werkt de koppeling niet met Revit Daarvoor moet een nieuwe koppeling worden aangeschaft. Lijst van onderdelen importeren vanuit Revit naar O-prognose. O-prognosegegevens over het Revit-model leggen in NavisWorks. Met NavisWorks kan men het benodigde onderhoud beeld geven. Nadelen Nadat er gegevens uit Revit naar O-prognose zijn overgebracht, ontbreken nog veel gegevens die nodig zijn voor het maken van een MJOP. Geen terugkoppeling van O-prognose naar Revit. Aanpassingen in Revit kunnen niet met de koppeling in O-prognose geüpdatet worden. Bij nieuwe versie van Revit, O-prognose of NavisWorks moet er een nieuwe koppeling worden aangeschaft. 1.3 Revit-server De Revit-server is een gratis applicatie die gebruikt wordt voor het beheren en delen van een Revit-model en zorgt dat medewerkers op meerdere locaties via de server aan het model kunnen werken. De server is een apart programma dat op een computer geïnstalleerd wordt en deze computer is dan de server. De server werkt door middel van drie rollen. Revit Server Host De Host is te vergelijken met de centrale server van de Revit-server voor Deze rol zorgt dat een server instance een centraal model kan opslaan voor een server-basedproject. De Host rol wordt meestal gegeven aan de server instance die geografisch of organisatorisch zich op een centrale plek ten opzichte van het projectteam bevindt. Revit Server Accelerator De Accelerator kan vergeleken worden met een lokale server van de Revit-server voor De server instance met deze rol wordt gebruikt voor het verzamelen van data die op meerdere Host server instances is te vinden. Projectleden die zich in hetzelfde LAN (local area network) bevinden als de Accelerator hebben een betere prestatie als ze via de Accelerator verbinding maken met de Host server. Het is echter ook mogelijk om zonder de Accelerator verbinding te maken met de Host server, mocht de Accelerator niet beschikbaar zijn. Revit Administrator Deze rol bestaat uit een webbased management tool die op elke Revit server instance geactiveerd kan worden en gebruikt wordt voor het managen van de servers. Het server netwerk is ontworpen om meerdere centrale modellen over een WAN (wide area network) te kunnen delen. Het netwerk bestaat uit server instances die de rol van Host hebben of de rol van Accelerator. Beide rollen inclusief de Administrator rol kunnen op dezelfde instance gebruikt worden JONG

4 Bij het openen van een server-based project zal het projectlid in een lokale kopie van het centrale model gaan werken. Deze kopie is het lokale model en wordt op de computer van het projectlid opgeslagen. Als dit projectlid aan het werk is vraagt de Accelerator waar dit lid aan gekoppeld is informatie op van de Host waar het centraal model op staat. De gewijzigde versie van het model is opgeslagen op een Accelerator en is dus direct beschikbaar als een ander projectlid deze opvraagt. Reload latest Als Reload latest wordt gestart, haalt het lokale model alle meest recente informatie binnen die op dat moment beschikbaar is op de lokale Accelerator. Daarbij vraagt de Accelerator eerst bij de Host alle aanwezige updates op. Doordat veel van de updates al in het lokale model op de Accelerator staat, zullen de updates niet via een WAN gedownload hoeven worden. Synchronize with Central Bij synchronize with Central wordt er een reload latest uitgevoerd om het lokale model te updaten met de wijzigingen van andere projectleden. Vervolgens wordt het centrale model op de Host geüpdatet met de wijzigingen die in het lokale model op de Accelerator zijn gemaakt. De workflows van een bestandgebaseerd of modelgebaseerd gedeeld project zijn bijna identiek. Het grootste verschil hierin is de locatie van het centraal model. Bij een bestandgebaseerd project staat het centrale model op een netwerklocatie waar alle projectleden toegang toe hebben. Terwijl bij servergebaseerd project het model zich op een of meerdere Revit servers bevind. Projectleden hebben toegang tot het model via het lokale gebruik van een Accelerator die de communicatie over een WAN verbeteren. Het is een gratis applicatie. Nadelen Het is ontwikkeld voor het ontwerpen en het bouwen van een model en niet voor het beheren en onderhouden JONG

5 2 Autodesk BIM 360 Glue De BIM 360 producten werken door middel van een Cloud en ze hebben een geïntegreerde plug-in naar Autodesk producten als Revit. BIM 360 Glue ondersteunt circa 50 bestandsformaten inclusief IFC. Glue biedt een manier van samenwerken waarmee gecontroleerd kan worden of de modellen op elkaar aansluiten en voor het uitvoeren van een clash detectie. De voortgang van het project kan door de opdrachtgever via ipad, iphone of browser gevolgd worden. 2.1 Itannex Itannex is een adviesbureau voor 3D tekenen en BIM oplossingen voor in de bouw, installatie- en civiele techniek. Uit contact met Itannex is gebleken dat BIM 360 Glue niet geschikt is voor B&O. BIM 360 Glue wordt gebruikt voor clash detectie tijdens het ontwerpproces. Vervolgens gaf Itannex aan dat BIM 360 Field beter zou aansluiten op B&O, maar nog steeds niet geschikt is om B&O aan het Revit model te koppelen. Het is vooral geschikt voor het verbeteren van de informatiestroom van en naar de werkplaats. BIM Field heeft de mogelijkheid om foto s te maken op de bouwplaats en deze aan locaties te koppelen, navigeren en annoteren van modellen met gegevens op de bouwplaats. Er is beschikking over een interactieve projectwebsite waar documenten en taaklijsten op kunnen worden geplaatst. Er kan ook gewerkt worden met een checklist en problemen kunnen direct vastgelegd worden in een online database om trends en risico s te kunnen identificeren. Pins kunnen worden geplaatst om projectproblemen, statussen en beschrijvingen in 2D en 3D vast te leggen. Ook is er de mogelijkheid om BIM modellen te updaten met gegevens voor overdracht, ingebruikname en onderhoudsdocumenten. BIM 360 heeft een add-in naar Revit en naar Revit server Aan de add-in naar Revit server 2015 zijn abonnementskosten verbonden. Verbeteren van de informatiestroom van en naar de werkplaats Het aflopen van een checklist Model op locatie inzien Aantekeningen maken op onderdelen van het model Foto s op locatie maken en deze aan het model koppelen Een interactieve website voor documenten en takenlijsten 14216JONG

6 Nadelen Itannex gaf aan dat BIM Field niet de juiste oplossing was voor het koppelen van B&O aan een Revit model JONG

7 3 Stabiplan Stabiplan werkt niet specifiek met hun software om B&O aan BIM te koppelen. Ze geven advies om dit procesmatig aan te pakken en om hier in een zo vroeg mogelijk stadium aan te beginnen. Dit kan gedaan worden door bij het ontwerp al informatie in het model te verwerken die later gebruikt kan gaan worden voor B&O. Dit wil zeggen dat er bij het ontwerpen al nagedacht moet worden over de gegevens die nodig zijn om het MJOP op te stellen en nodig zijn voor het plegen van onderhoud. Eenvoudig advies Nadelen Niet de oplossing waar naar gezocht wordt JONG

8 4 TNO BIMserver De BIMserver is software die gedownload kan worden van De computer waar deze software op wordt geïnstalleerd wordt dan de BIMserver. De BIMserver kan omgaan met de structuur van diverse open BIM bestanden o.a. IFC. De server leest de IFC bestanden in en verzamelt deze data in een onderliggende database. De BIMserver is ontwikkeld om als een stabiel platform te dienen voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers. Het is ook niet mogelijk om de server te gebruiken voor het leveren van producten voor eindgebruikers. Het is bijv. niet mogelijk om 2D tekeningen weer te geven. Er zijn veel mogelijkheden met de server. De mogelijkheden die worden toegepast zijn afhankelijk van de eisen van de gebruiker. Bijna alle features van de server zijn aan te passen plug-ins. De server werkt op basis van een Cloud. De server kan worden ingericht met een hoofdproject en meerdere subprojecten. De bestanden van de subprojecten worden door de server samengevoegd in het hoofdproject. Aan elk van de subprojecten kunnen gebruikers worden toegevoegd. Elk van deze gebruikers kunnen rechten krijgen, waardoor ze alleen de rechten hebben om hun eigen onderdelen kunnen bewerken of inzien. Na elke wijziging wordt het model direct geüpdatet. Het revisiebeheer houdt bij wie wat aanpast en geeft meldingen als mensen tegelijk in hetzelfde bestand aan het werken zijn. Dit is mogelijk tot op elementenniveau. Met het revisiebeheer kunnen twee versies vergeleken worden om te achterhalen wat er veranderd is. Het is mogelijk om je als gebruiker te abonneren op wijzigingen die op delen van het model worden uitgevoerd. De server heeft een ingebouwde mogelijkheid om een clash detectie op het model uit te voeren en geeft de server automatisch een KML link. Hiermee kan de voortgang van het model bekeken worden in Google Earth. Naast een KML link is er ook de mogelijkheid om exports te maken naar soortgelijke programma s als CityGML. Ook heeft de server een filteroptie voor het zoeken naar specifieke elementen in het model of in delen van het model. Er is geen structurele methode van financiering voor de BIMserver. Hierdoor is de server voor ontwikkeling vooral afhankelijk van de gemeenschap die de server gebruikt en hier plug-ins voor maakt. Desondanks is er wel een visie voor de server die niet bepaald wordt door de sponsoren. Er is een forum waarop gebruikers en ontwikkelaars van de server zitten die elkaar helpen. NavisWorks en de BIMserver hebben een aantal gedeelde features, maar hebben een verschillende achtergrond en doelstelling. Het verschil tussen de twee is dat NavisWorks dient voor modelanalyse en de BIMserver wordt gebruikt voor modelbeheer. Gratis server Meeste functies zijn plug-ins: je kunt zelf beslissen welke functies wel en niet gebruikt worden Werkt met open BIM bestanden Werkt met een Cloud Hoofdprojecten en subprojecten Gebruikers met beperkte rechten Abonneren op wijzigingen in het model Melding dat meerdere gebruikers in hetzelfde model werken Revisiebeheer waarbij 2 versies met elkaar kunnen worden vergeleken 14216JONG

9 Nadelen Functies waarvoor geen plug-in aanwezig is moeten zelf geprogrammeerd worden Niet ontwikkeld om producten voor eindgebruikers te leveren De BIMserver heeft als doel modelbeheer Kan geen 2D tekeningen weergeven Er is geen structurele financiering 14216JONG

10 5 ArtrA ArtrA is ontwikkeld van 2003 tot 2006 voor asset management in de olie, gas en energie industrieën. In 2013 is ArtrA overgenomen door de Britse software uitgever Amtech. Amtech specialiseert zich in de installatietechniek. ArtrA is een SQL database programma dat in staat is om een IFC model in te laden en vervolgens een database op te zetten aan de hand van dit 3D model. Dat ArtrA met een IFC model werkt maakt het in theorie mogelijk om hiervoor een BIMserver van TNO te gebruiken. Door de overname bevindt ArtrA zich opnieuw in een transitiefase en zal ArtrA de komende 12 maanden doorontwikkeld worden om ook de gehele beheerfase af te dekken. Naast de server database bestaat ArtrA uit vier modulen. ArtrA administrator: Hierin worden projecten aangemaakt, geïmporteerd of geëxporteerd en worden toegangsrechten aan gebruikers toegekend. Librarian: een volledig documentmanagementsystem(dms) waarin verwijzingen aangebracht kunnen worden naar andere DMS. Ook kan er in het model naar objecten gezocht worden en worden op basis van de resultaten documenten aan de objecten gelinkt. Archiver: Deze wordt gebruikt voor het beheren en definiëren van tags, een digitaal invulformulier. De uitvoerder kan hiermee de voortgang van werkonderdelen registreren. Dit kan online of offline gedaan worden. Tracker: Deze is voor tablets die mee worden genomen naar de bouwplaats of het gebouw. Het is een methode om informatie die up to date is te presenteren. Het trainen voor het gebruik met tracker duurt minder dan 3 uur. Het is mogelijk om documenten aan onderdelen van het model te koppelen. Ook heeft ArtrA een aansluiting naar SharePoint. ArtrA zal altijd de laatste revisies van de documenten bovenaan de selectielijst zetten, ongeacht het bestandstype. Het versiebeheer van bestanden gebeurt met Librarian of eigen DMS. Als er een conflict ontstaat, zal deit worden opgenomen in een error rapport en kan er via document management actie ondernomen worden. De database heeft een geavanceerde zoekfunctie met uitgebreide filtermogelijkheden. Er kan een standaard tag aangemaakt worden voor onderdelen. Bij het aanmaken van een tag kan gekozen worden wat er tijdens het onderhoud in de tag moet worden ingevuld en eventueel kan er een bedrijfslay-out aan de tag toegekend worden. Deze tag wordt vervolgens aan een onderdeel gekoppeld en vervangt het formulier dat de installateur bij onderhoud moet invullen. ArtrA gebruikt het IFC bestand alleen als 2D/3D referentie. Het bestand staat op een server en wordt vanaf de server ArtrA ingeladen. In 8 tot 12 maanden zal ArtrA op een eigen IFC modelserver draaien en wel direct data in de IFC manipuleren. Het wordt aangeraden om voor het maken van de IFC bestanden ook gebruik te maken van SimpleBIM, omdat verschillende programma s IFC op een andere manier verwerken en dit kan leiden tot informatieverlies. SimpleBIM is een programma dat het IFC model verbetert. De modelserver maakt gebruik van object locking, waardoor een object dat bewerkt wordt niet voor bewerking toegankelijk is voor anderen. Het is wel mogelijk om het te bekijken. Origineel is ArtrA ontwikkeld om te werken met NavisWorks bestanden. Dit omdat NavisWorks bestanden minder zwaar zijn ten opzichte van het originele IFC bestand. Autodesk heeft wegens eigen ontwikkelingen Amtech verboden gebruik te maken van NavisWorks bestanden. De eerstvolgende ontwikkeling van ArtrA staat gepland voor vrijgave in januari 2015 die gebaseerd is op een eigen IFC viewer. De kwestie van het datagewicht is opgelost door het gebruik van een segmentatie engine die door middel van GPS alleen dat deel van het model inleest wat voor onmiddellijke referentie nodig is. Verder loopt er ontwikkeling voor ArtrA SAAS, een web-based versie die tracker functionaliteit verzorgt voor mobiele apparaten en kan de viewer HTML data doorgeven aan een dashboard toepassing. Daarnaast kunnen barcodes aan ruimten toegekend worden. Deze barcodes kunnen gescand worden met tablet of smartphone en dan wordt het model op het toestel geladen 14216JONG

11 Het is mogelijk om met ArtrA Excel-bestanden te importeren en exporteren. Er zijn ontwikkelingen gaande waardoor dit binnenkort gedeeltelijk via scripting stuurbaar zal zijn. Hierdoor is het mogelijk dat een meetinstrument een bestand met data in een map plaatst en dat deze gegevens automatisch aan de ArtrA database worden toegevoegd. Dit geeft een real time weergave van de prestaties van het gebouw. Een voorbeeld voor het gebruik van Excel. Er wordt begonnen met een zoekopdracht in ArtrA naar alle kozijnen van type 1 in het gebouw. De resultaten worden naar Excel geëxporteerd en deze worden vervolgens naar de leverancier gestuurd. De leverancier vult de gegevens in het Excel document aan en stuurt dit terug. Als bij het importeren naar de resultaten van de voorgaande zoekopdracht wordt gerefereerd zal de informatie correct gekoppeld worden aan de objecten in kwestie. Verdere ontwikkelingen die verwacht kunnen worden is de mogelijkheid om een MJOP te maken en een service management systeem. Op dit moment is het mogelijk om met een Excel bestand het MJOP van een gebouw in ArtrA aan een model te koppelen. Het service management systeem is tijdens een conference call met Engeland gedemonstreerd. Deze staat gepland om in januari op de markt verschijnen. Met deze service management kunnen per medewerker activiteiten ingepland worden. Er kunnen standaard facturen aangemaakt worden die automatisch opgestuurd kunnen worden. De medewerkers kunnen op hun telefoon zien voor welke activiteiten ze staan ingepland en eventueel reageren. De kosten voor het basispakket zijn op dit moment ,-. In januari gaat ArtrA over op een SAAS web-based systeem. Daarvoor zullen er andere kosten gelden, maar die zijn nog niet bekend. Als er gebruik gemaakt gaat worden van SimpleBIM komen daar ook nog is 800,- bij. Werkt op basis van IFC bestanden Alle documenten centraal in het model verwerkt Legt focus op de beheerfase Aansluitmogelijkheid voor Microsoft SharePoint Eenvoudig informatie aan het model toevoegen Geavanceerde zoekfunctie om te filteren op gespecificeerde objecten Standaard tags aanmaken en koppelen aan objecten die ingevuld moeten worden bij inspecties Het model en documenten zijn beschikbaar via tablet en smartphone Barcodes geven aan ruimten waarmee alle gegevens van het model op tablet of smartphone worden geladen Importeren en exporteren van Excel bestanden en de inhoud aan objecten koppelen Nadelen IFC model moet goed opgebouwd zijn. Er wordt geadviseerd om hiervoor SimpleBIM te gebruiken Hoge investeringskosten 14216JONG

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting

iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting iprova Suite Systeemeisen iprova 5 Hosting Let op Dit document bevat de systeemeisen voor versie 5.0 van de iprova Suite. Door nieuwe ontwikkelingen kunnen de systeemeisen voor iprova wijzigen. Controleer

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING

TT-organiser GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Een trainingsschema maken... 2 De programma indeling... 2 De trainingsgegevens invullen... 3 Een groep toevoegen... 3 Opwarming... 4 Cooling down... 4 Oefeningen

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365

HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 HANDLEIDING ONEDRIVE IN OFFICE365 1 van 13 OGD ict-diensten Inhoud Wat is onedrive for Business?... 3 Werken met onedrive for Business... 4 Inloggen:... 4 Nieuwe bestanden aanmaken:... 4 Bestanden openen

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving

Modules Online Kostenbeheer Mobiel. Dienstbeschrijving Modules Online Kostenbeheer Mobiel Dienstbeschrijving A ugust us 201 3 1 Overzicht 1.1 Wat is Online Kostenbeheer Mobiel? Online Kostenbeheer Mobiel is een aanvulling op mogelijkheden rondom facturen binnen

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands

Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands Android-tablet Gebruiksaanwijzing FINALCAD - Nederlands 2016 INHOUD 1. Voorstelling van de onderneming 2. Gebruik van de tablet De toepassing downloaden en uw apparaat activeren FINALCAD-manager Eerste

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie

Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie Omschrijving enquête module VervangingsManager webapplicatie OnderwijsApps B.V. Innovatieweg 26-03 7007 CD DOETINCHEM Tel. 0314-368250 Postbus 704 7000 AS DOETINCHEM KvK 51377888 www.onderwijsapps.nl info@onderwijsapps.nl

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18.0 en 18.1

Nadere informatie

Optimaal Samenwerken in BIM

Optimaal Samenwerken in BIM Optimaal Samenwerken in BIM Ontdek de beste oplossingen voor de job AEC Breakout 02 Zaal 19 Create, manage & share digital design information Optimaal Samenwerken in BIM Ontdek de beste oplossingen voor

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Workflow Management. People + Process perfectly in sync

Workflow Management. People + Process perfectly in sync Workflow Management People + Process perfectly in sync SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE SCANNEN CAPTURE WORKFLOW APPROVE WORKFLOW MANAGEMENT Welke oplossing biedt Glyder Workflow De Glyder-Workflow oplossing

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera

SmartRevit SmartAssemblies Etcetera De-installeer eerst alle tools die u van Itannex heeft. SmartRevit SmartAssemblies Etcetera Zorg dat u de laatste versie van Revit heeft geïnstalleerd, inclusief alle updates. Het systeem moet verbinding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt

Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Doel ITANNEX: Verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het proces waarmee het ontworpen, gerealiseerd en beheerd wordt Aannemers Architectenbureaus Ingenieurs- en Adviesbureaus Installateurs

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 7 Alfresco Document Management Efficiënter (samen)werken, altijd en overal beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten en minder hoofdbrekens

Nadere informatie

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010

Technisch Rapport. BAG Extract in i-bridge2.0. Versie 1.0. Datum 9 December 2010 Technisch Rapport BAG Extract in i-bridge2.0 Versie 1.0 Datum 9 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans Teamleider

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Introductie Rekensoftware RFEM

Introductie Rekensoftware RFEM KOPPELING Integratie TUSSEN Rekenen RFEM en EN Tekenen AUTOCAD Introductie Rekensoftware RFEM RFEM Nederland, verdeler van Dlubal Software GmbH Ing. Emiel Peltenburg MSEng, RC Een van de grootste leveranciers

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control

CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control CaseMaster SPC Subsidie aanvraag Planning en Control Subsidie Aanvraag Planning en Control Een subsidie adviseur verzorgt subsidie aanvragen voor bedrijven. Subsidie aanvragen zijn complex en veranderen

Nadere informatie

Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier

Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier Vergelijking leveranciers digitaal gebouwdossier Onderzoek uitgevoerd in opdracht van DWA door Randy de Jong, student HBO Werktuigbouwkunde Stagebegeleider: Evert Treur, e-mail treur@dwa.nl Een gebouwdossier

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA

Module Scoda. Handleiding oktober 2012. 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Module Scoda Handleiding oktober 2012 1 Module Scoda - Handleiding Inform BVBA Inhoud 1. Doel van de module Scoda... 3 2. Schematisch Overzicht... 4 3. Het verkrijgen van CODA-bestanden... 5 4. Het downloaden

Nadere informatie

Slimmer samenwerken met

Slimmer samenwerken met Slimmer samenwerken met Henk Smeding sales consultant Agenda interactie interactie Bouwlogics SharepointXD Praktijkvoorbeelden Toegevoegde waarde van Portiva voor uw organisatie en projecten Afsluiting

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad

Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad Windows Weegsoftware AllScales Easy Multiscale Voorraad Software voor (real time) communicatie met de PC, in combinatie met ALLSCALES weegapparatuur (geschikt voor gebruik tot 20* weegschalen). De software

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

EQ3 Bodygram plus software

EQ3 Bodygram plus software EQ3 Bodygram plus software 1. Aanmelden 1.1. Openingsscherm Na installatie van de bodygram plus of na beëindiging van de demolicentie opent Bodygram plus met dit scherm en klik je op Activeer nu! 1.2.

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Veel voor weinig. Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs

Veel voor weinig. Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs Veel voor weinig Ir A.W. Jansen MBA, Deerns raadgevende ingenieurs 1 Inleiding Introductie Innovatie in de bouw? Traditioneel werkproces Modern werkproces 2 bouwbranche Kenmerken Traditionele ambachtelijke

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners

Beginnen met Drupal 7. Voor beginners Beginnen met Drupal 7 Voor beginners Begin Eerst moet Drupal worden gedownload van www.drupal.org. En uitgepakt. Dit kan met een uitpak-pogramma worden uitgepakt. Begin Eerst moet Drupal worden gedownload

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie