ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN"

Transcriptie

1 ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7 GEBRUIKEN

2 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. Adobe Acrobat Connect Pro 7 gebruiken Beschermd door V.S. Patenten ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; en Patenten aangevraagd in de V.S. en in andere landen. Als bij dit handboek software wordt geleverd waarvoor een gebruiksrechtovereenkomst geldt, worden dit handboek en de software die erin wordt beschreven, geleverd onder licentie en mogen de software en het handboek alleen worden gebruikt of gekopieerd in overeenstemming met de bepalingen in de licentie. Tenzij toegestaan volgens voornoemde licentie, mag niets uit deze publicatie worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een opslagsysteem, noch verzonden, in wat voor vorm of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adobe Systems Incorporated. De inhoud van deze handleiding wordt beschermd door het copyright, zelfs indien deze niet wordt verstrekt bij software die een licentieovereenkomst voor eindgebruikers bevat. De inhoud van deze handleiding is slechts ter informatie verstrekt, kan zonder nadere aankondiging worden aangepast, en dient niet te worden opgevat als een verplichting van de zijde van Adobe Systems Incorporated. Adobe Systems Incorporated neemt geen enkele verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie met betrekking tot fouten of onnauwkeurigheden, mochten deze in deze handleiding voorkomen. Houd rekening met de mogelijkheid dat er copyright rust op bestaande illustraties of afbeeldingen die u eventueel in uw project zou willen opnemen. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal in uw werk kan een schending van de rechten van de copyrighteigenaar vormen. U wordt aangeraden toestemming te vragen aan de houder van het copyright voor gebruik van het betreffende werk. Eventuele bedrijfsnamen in voorbeeldsjablonen dienen slechts om het gebruik van het product te illustreren en zijn fictief. Adobe, het Adobe-logo, Adobe Presenter, Adobe Captivate, Acrobat, Acrobat Connect, Authorware, Breeze, ColdFusion, Contribute, Flash, FlashPaper, JRun en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Bijgewerkte informatie en aanvullende informatie over code van derden is beschikbaaar op Gedeelten bevatten software die onder de volgende voorwaarden is verschaft: Op de akoestische echo-opheffing van RealDuplex berust copyright SPIRIT. Dit product bevat BSAFE- en/of TIPEM-software van RSA Security, Inc. Dit product bevat software die is ontwikkeld door Apache Software Foundation (www.apache.org/). Compressie en decompressie van Flash-video wordt mogelijk gemaakt door On2 TrueMotion-videotechnologie On2 Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit product bevat software die is ontwikkeld door de OpenSymphony Group (http://www.opensymphony.com/). Voor gedeelten is een licentie verleend door Nellymoser (www.nellymoser.com). Voor MPEG Layer-3-audiocompressietechnologie is een licentie verleend door Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia (http://www.iis.fhg.de/amm/). Sorenson Spark -technologie voor compressie en decompressie van video is onder licentie verstrekt door Sorenson Media, Inc. Thomson: de licentiehouder mag de gecomprimeerde MP3-audio in de software niet gebruiken voor in real-time uitgevoerde uitzendingen (via een aardse verbinding, satelliet, kabel of andere media), voor uitzendingen via internet of andere netwerken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, intranetten, en voor toepassingen waarin audio tegen betaling of op aanvraag beschikbaar is voor andere apparaten dan computers (d.w.z. mobiele telefoons of set-topapparaten). De licentiehouder accepteert dat het gebruik van de software voor andere apparaten dan computers, zoals beschreven in dit document, onderhevig is aan de betaling van licentieroyalty's of andere bedragen aan derde partijen die houder kunnen zijn van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de MP3- technologie en dat Adobe geen royalty's of andere bedragen heeft betaald met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen voor dergelijk gebruik. Als de licentiehouder een MP3-decoder nodig heeft voor dergelijk gebruik op andere apparaten dan computers, is de licentiehouder verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste MP3-technologielicentie. Kennisgeving aan eindgebruikers bij de overheid van de VS: Deze software en documentatie zijn commercial items, zoals gedefinieerd onder 48 C.F.R , bestaande uit commercial computer software en commercial computer software documentation, zoals deze begrippen worden gebruikt in 48 C.F.R of 48 C.F.R , indien van toepassing. Conform 48 C.F.R of 48 C.F.R tot en met , al naargelang hetgeen van toepassing is, is aan de eindgebruikers bij de Amerikaanse overheid een licentie voor de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware verleend (a) alleen als commerciële artikelen en (b) met alleen de rechten die aan alle eindgebruikers worden verleend overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen in dit document. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetgeving van de Verenigde Staten. Adobe verklaart te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten inzake gelijke kansen, waaronder, indien van toepassing, de bepalingen van Executive Order 11246, zoals geamendeerd, lid 402 van de Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act van 1974 (38 USC 4212) en lid 503 van de Rehabilitation Act van 1973, zoals geamendeerd, en de bepalingen in 41 CFR deel 60-1 tot en met 60-60, en De clausule en regels betreffende positieve actie die zijn opgenomen in de voorafgaande zin zullen worden opgenomen via verwijzing. Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, Verenigde Staten.

3 iii Inhoud Hoofdstuk 1: Adobe Acrobat Connect Pro Meeting Hoe kan ik-onderwerpen in Acrobat Connect Pro Grondbeginselen van vergaderingen Vergaderingen maken en bijwonen Vergaderingen bijwerken Gegevens van vergaderingen weergeven Inhoud delen tijdens een vergadering Deelnemers beheren Vergaderingen opnemen en afspelen Seminars maken en beheren Hoofdstuk 2: Adobe Acrobat Connect Pro Training Informatie over Adobe Acrobat Connect Pro Training Trainingscursussen maken Trainingsstudieprogramma's maken Virtuele lesruimten maken Toezicht houden op training met gebruik van rapporten Training geven met Acrobat Connect Pro Deelnemen aan trainingssessies en vergaderingen Hoofdstuk 3: Adobe Acrobat Connect Pro Events Informatie over gebeurtenissen Gebeurtenissen maken en bewerken Gebeurtenissen beheren Connect Pro-gebeurtenissen bijwonen Hoofdstuk 4: Audio en video uitzenden Audioconferenties gebruiken Audio en video uitzenden Hoofdstuk 5: Inhoud beheren Werken met bibliotheekbestanden en -mappen Werken met inhoud in de inhoudsbibliotheek Gegevens over inhoud weergeven Hoofdstuk 6: Adobe Acrobat Connect Pro beheren Accounts gaan beheren Connect Pro Central Hoe kan ik-onderwerpen Gebruikers en groepen maken en beheren Gebruikers en groepen beheren Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen

4 Inhoud iv Rapporten genereren in Connect Pro Central Acrobat Connect Pro Server 7-systemen beheren waarvoor een licentie is verleend Index...244

5 1 Hoofdstuk 1: Adobe Acrobat Connect Pro Meeting Hoe kan ik-onderwerpen in Acrobat Connect Pro Hoe kan ik-onderwerpen voor gastheren en presentatoren Een vergadering maken op pagina 3 Sjablonen voor vergaderruimten maken en gebruiken op pagina 5 Een audioconferentiegesprek starten of stoppen op pagina 137 Een computerscherm, document of whiteboard delen op pagina 20 De rol van een deelnemer weergeven of wijzigen op pagina 49 Notities maken tijdens een vergadering op pagina 32 Chat en Vragen en antwoorden in vergaderingen op pagina 34 Een vergadering opnemen op pagina 50 Hoe kan ik-onderwerpen voor deelnemers Aansluiten bij een vergadering als aanwezige op pagina 11 Deelnemen aan een conferentiegesprek op pagina 141 Audio-uitzendingen instellen op pagina 142 Video-uitzendingen instellen op pagina 144 Een computerscherm, document of whiteboard delen op pagina 20 Chat en Vragen en antwoorden in vergaderingen op pagina 34 Een opgenomen vergadering afspelen op pagina 55 Grondbeginselen van vergaderingen Informatie over vergaderingen Een vergadering in Adobe Acrobat Connect Pro is een live uitgevoerde onlineconferentie voor meerdere gebruikers. De vergaderruimte is een onlinetoepassing die u gebruikt voor het houden van een vergadering. De vergaderruimte bestaat uit verschillende weergavedeelvensters (pods) en onderdelen. U kunt kiezen uit verschillende geïntegreerde schermindelingen voor vergaderruimten, of een schermindeling aanpassen aan uw wensen. De vergaderruimte stelt meerdere gebruikers, of deelnemers aan de vergadering, in staat een computerscherm of bestanden te delen, te chatten, liveaudio en -video uit te zenden, en deel te nemen aan andere interactieve online activiteiten.

6 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 2 Nadat u een vergaderruimte hebt gemaakt, blijft deze bestaan totdat u de ruimte verwijdert. De locatie van de vergaderruimte wordt gevormd door een URL die door het systeem wordt toegewezen wanneer de vergadering wordt gemaakt. Als u op de URL klikt, betreedt u de virtuele vergaderruimte. U kunt een vergaderruimte telkens opnieuw gebruiken voor een wekelijkse vergadering. De gastheer kan de vergaderingruimte tussen de geplande vergaderingen open laten of sluiten. Als een vergaderruimte tussen vergaderingen geopend is, kunnen de aanwezigen de ruimte op elk gewenst moment binnengaan om de inhoud weer te geven. Om te kunnen deelnemen aan een vergadering, hebt u een browser, een exemplaar van Flash Player 8 of hoger en een internetverbinding nodig. Uw mogelijkheden tijdens een vergadering zijn afhankelijk van de rol en de machtigingen die aan u zijn toegewezen. Vergaderingen maken en bijwonen op pagina 3 Sjablonen voor vergaderruimten maken en gebruiken op pagina 5 In een vergaderruimte De inhoud in een vergaderruimte wordt weergegeven in zogenaamde pods, dit zijn kleine vensters die verschillende typen media bevatten. Individuele pods bevatten naast een lijst met de aanwezigen ook notities, chat, bestanden en video. Een gastheer kan aanwezigen in de hoofdvergaderruimte naar kleinere brainstormruimten sturen, zodat ze als een kleinere werkgroep kunnen samenwerken. Gastheren en presentatoren kunnen bovendien een tweede weergavegebied zien, het Presentatorgebied. Aanwezigen kunnen dit gebied niet zien. Gastheren en presentatoren kunnen dit exclusieve gebied voor presentatoren gebruiken om inhoud voor te bereiden om te delen met deelnemers, of om vertrouwelijke inhoud weer te geven die niet met deelnemers wordt gedeeld. De menubalk bevat verschillende menu's: een gastheer ziet de menu's Vergadering, Presenteren, Schermindelingen, Pods en Help. Een presentator of een deelnemer ziet alleen de menu's Vergadering en Help. In de rechterhoek van de menubalk geeft de gekleurde balk de verbindingsstatus van de vergaderruimte aan. In deze hoek worden ook berichten en waarschuwingen weergegeven. Een rode cirkel in de menubalk geeft aan dat de gastheer de vergadering opneemt. Het Secure Sockets Lock geeft aan dat de vergadering is verbonden via een Secure Socket (verificatie van de identiteit van de hostserver). De schermindelingnavigatiebalk onder aan het vergaderruimtevenster is alleen voor gastheren zichtbaar. De standaardschermindelingen zijn Delen, Discussie en Samenwerking. Wanneer een gastheer op de navigatiebalk op een andere schermindeling klikt, wordt de nieuwe schermindeling weergegeven op het scherm van elke deelnemer. Opmerking: Acrobat Connect Pro-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen op pagina 175 voor meer informatie. Vergaderingen maken en bijwonen op pagina 3 Vergaderrollen en machtigingen Uw rol bepaalt de mogelijkheden die u hebt op het gebied van delen, uitzenden en andere activiteiten in een Acrobat Connect Pro-vergadering. Er zijn drie rollen voor deelnemers in een vergaderruimte: gastheer, presentator en deelnemer.

7 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 3 De maker van een vergadering wordt standaard als gastheer aangesteld. De gastheer kan de rol van elke aanwezige aangeven en kan andere aanwezigen aanstellen als gastheren van de vergadering. De machtigingen voor elke rol zijn als volgt: Gastheer Gastheren kunnen een vergadering opzetten, gasten uitnodigen, inhoud toevoegen aan de bibliotheek, inhoud delen en schermindelingen toevoegen aan of bewerken in een vergaderruimte. Zij kunnen andere deelnemers de rol van gastheer of presentator van de vergadering toewijzen, of een deelnemer uitgebreide machtigingen geven zonder de rol van deelnemer te verhogen. Gastheren kunnen kleine brainstormruimten in een vergadering maken en beheren. Zij kunnen ook alle taken uitvoeren die een presentator of deelnemer kan uitvoeren. Presentator Presentatoren kunnen inhoud delen die reeds uit de bibliotheek in de vergaderruimte is geladen en inhoud delen vanaf hun computer, zoals Adobe Presenter-presentaties (PPT-bestanden), Flash toepassingsbestanden (SWF-bestanden), afbeeldingen (JPEG-bestanden) en FLV-bestanden. Ze kunnen hun scherm delen met alle aanwezigen, chatten en liveaudio en -video uitzenden. Deelnemer Deelnemers kunnen de inhoud zien die de presentator deelt, de audio- en video-uitzending van de presentator horen en zien en ze kunnen tekstchat gebruiken. Uitgebreide deelnemersmachtigingen toewijzen op pagina 50 Informatie over de vergaderingenbibliotheek Het tabblad Vergaderingen in Acrobat Connect Pro Central bevat drie deelvensters voor het openen van vergaderingen: Gedeelde vergaderingen, Gebruikersvergaderingen en Mijn vergaderingen. Elk deelvenster bevat mappen en bestanden met inhoud en opnamen van vergaderingen. Gebruikers kunnen inhoud maken en beheren in het deelvenster Mijn vergaderingen dat wordt weergegeven wanneer zij zijn aangemeld bij Acrobat Connect Pro Central. Toegang tot de inhoud in de andere deelvensters wordt bepaald door de machtigingen voor de vergaderingenbibliotheek die de beheerder van Acrobat Connect Pro Central voor elke gebruiker heeft ingesteld. Inhoud die u in de vergaderingenbibliotheek plaatst, is alleen beschikbaar voor gebruik tijdens vergaderingen. Als u wilt dat de inhoud beschikbaar is voor andere activiteiten in Acrobat Connect Pro Central (zoals gebeurtenissen, seminars of training), kunt u de inhoud uploaden naar de inhoudsbibliotheek, of de inhoud verplaatsen van de vergaderingenbibliotheek naar de inhoudsbibliotheek. Werken met inhoud in de inhoudsbibliotheek op pagina 153 Ondersteunde bestandstypen in de inhoudsbibliotheek op pagina 153 Vergaderingen maken en bijwonen Een vergadering maken U maakt een vergadering in Acrobat Connect Pro Central. Als u registratie als onderdeel van uw vergadering wilt opnemen, moet het tabblad Gebeurtenisbeheer onderdeel van uw Acrobat Connect Pro-installatie uitmaken. Zie Informatie over gebeurtenissen op pagina 115.

8 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 4 U kunt een persoonlijke vergaderruimte maken waar u regelmatig naar terugkeert en waarin u vaste inhoud van de vergadering bewaart. Wanneer u een persoonlijke vergaderruimte maakt, stelt u de begintijd van de vergadering zo ver in de toekomst in dat de vergaderruimte zeker beschikbaar is wanneer u deze nodig hebt (u kunt bijvoorbeeld de begintijd instellen in 2010 om ervoor te zorgen dat de vergaderruimte gedurende de afzienbare toekomst beschikbaar is). U maakt een vergadering met gebruik van de wizard Vergadering. 1. De wizard Vergadering starten U hebt twee opties voor het starten van de wizard Vergadering. Als u de vergadering wilt maken in uw eigen map Mijn vergaderingen, navigeert u naar de startpagina van Acrobat Connect Pro Central en klikt u op Vergadering op de menubalk Nieuw. Als u de vergadering in een andere map wilt maken en u beheerdersrechten voor deze map hebt, navigeert u naar de map in de vergaderingenbibliotheek en klikt u op de knop Nieuwe vergadering. 2. Vergaderinggegevens invoeren Op de eerste pagina van de wizard Vergadering geeft u de details van de vergadering op, zoals een naam, overzicht, datum, duur, aangepaste URL, sjabloon, taal, toegangsbeperkingen en audio-instellingen. Alleen de naam en de taal zijn vereist. 3. Deelnemers voor de vergadering selecteren Gebruik de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om deelnemers toe te voegen. U kunt deelnemers zoeken op naam en groepen uitvouwen om personen in de groep te selecteren. Als u wilt, kunt u rollen toewijzen door deelnemernamen te selecteren en onder aan de lijst met huidige deelnemers op Machtigingen te klikken. U kunt vervolgens doorgaan naar de laatste stap, namelijk het verzenden van uitnodigingen of het afsluiten van de wizard als u de uitnodigingen later wilt verzenden. 4. Uitnodigingen verzenden De wizard begeleidt u door twee aparte processen, afhankelijk van het feit of de vergadering alleen voor geregistreerde gebruikers of voor iedereen is geopend. In het eerste geval kiest u Uitnodigingen verzenden, kiest u een groep die u wilt uitnodigen (bijvoorbeeld alleen gastheren) en bewerkt u de tekst van de . U krijgt de mogelijkheid om een agenda-afspraak van Microsoft Outlook toe te voegen. In het laatste geval klikt u op uitnodigingen verzenden. Uw programma wordt geopend en u voegt genodigden toe aan de distributielijst van uw bericht. Vergaderinggegevens bewerken op pagina 16 Gegevens van vergaderingen weergeven met het dashboard op pagina 19

9 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 5 Sjablonen voor vergaderruimten maken en gebruiken Een sjabloon is gewoon een reeds ontworpen vergaderruimte. De sjabloon kan een of meerdere schermindelingen bevatten met verschillende weergavedeelvensters, ofwel pods, configuraties en inhoud. U kunt elke schermindeling optimaliseren voor een specifieke taak, bijvoorbeeld het presenteren van dia's of het samenwerken met collega's. U kunt gebruikmaken van bestaande schermindelingen en inhoud, zodat u niet telkens weer opnieuw de sjabloon hoeft aan te passen wanneer u een vergadering maakt. U kunt uw eigen sjablonen maken of de bij Acrobat Connect Pro geleverde standaardsjablonen gebruiken. Om u snel een vergaderruimte te helpen maken, vindt u in Acrobat Connect Pro drie geïntegreerde sjablonen: Standaardvergadering, Standaardtraining en Standaardgebeurtenissen. Wanneer u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering in Acrobat Connect Pro Central, kiest u simpelweg een van deze drie sjablonen voor uw vergaderruimte, voegt u uw inhoud toe en start u de vergadering. Wanneer u een vergaderruimte maakt met een sjabloon, wordt de laatste versie van de inhoud toegevoegd aan de ruimte. Als u het bronbestand bewerkt voor de ingesloten inhoud, hebben de wijzigingen geen invloed op de inhoud in uw ruimte. Als u de inhoud in uw vergaderruimte wilt bijwerken, moet u het gewijzigde bestand uploaden naar de Acrobat Connect Pro-server en vervolgens de bestaande inhoud in de vergaderruimte vervangen door de gewijzigde inhoud op de server. De sjabloon Standaardvergadering Algemene sjabloon voor vergaderingen. Deze bevat drie schermindelingen: Delen, Discussie en Samenwerking. De schermindeling Delen is geoptimaliseerd voor het delen van inhoud (Microsoft PowerPoint-presentaties, video, Adobe FlashPaper, enzovoort). De schermindeling Discussie is geoptimaliseerd voor interactieve bespreking van kwesties en het maken van aantekeningen. De schermindeling Samenwerking is geoptimaliseerd voor het annoteren van inhoud en vrij tekenen op inhoud. Schermindelingssjablonen voor Standaardvergadering De sjabloon Standaardtraining Wordt gebruikt voor online instructies en virtuele lesruimten. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Lesruimte en Analyse. De schermindeling Lobby is een plaats om automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Lesruimte kunt u PowerPoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard delen. In de schermindeling Analyse kunt u samenwerken met studenten, bestanden om te downloaden en koppelingen om te surfen aanbieden, en een whiteboard voor instructies gebruiken. De sjabloon Standaardgebeurtenis Wordt gebruikt voor vergaderingen of seminars met een groot publiek. De sjabloon heeft drie schermindelingen: Lobby, Presentatie en Vragen en antwoorden. De schermindeling Lobby is een plaats om muziek af te spelen, automatische presentaties of andere voorlopige inhoud te tonen. U kunt de schermindeling Lobby open laten zodat deelnemers door de inhoud kunnen bladeren terwijl ze wachten op het begin van de vergadering. In de schermindeling Presentatie kunt u Powerpoint-presentaties presenteren, uw scherm delen of een whiteboard tonen. De schermindeling Vragen en antwoorden vergemakkelijkt vraag- en antwoordsessies met deelnemers.

10 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 6 Informatie die in een sjabloon is opgeslagen Een vergaderruimte die naar een sjabloon is geconverteerd, is een duplicaat van de originele ruimte. Schermindelingen, pods, informatie over de vergaderruimte en de meeste typen inhoud blijven behouden in de sjabloon, zoals: Schermindelingen met naam, volgorde en startstatus (geselecteerd). Pods met naam, formaat, positie en instellingen voor overschakelen op volledig scherm. Podinhoud Paginanummer in FlashPaper en positie van de zoekbalk in een FLV-bestand Inhoud van whiteboardbedekking Opiniepeilingstatus (Voorbereiden, Openen, Sluiten), vragen, antwoorden en uitzendresultaten. Vragen en antwoorden, chatpodkoppeling en status (Open, Beantwoord, Alles). Tekst in de notitiepod Instellingen voor camera en stem Ruimte in de wachtstand (Ja, Nee) Waarde voor gasttoegang Berichten die worden weergegeven aan gebruikers wanneer een vergadering in de wachtstand wordt gezet of wordt beëindigd Ruimteachtergrond, schermresolutie en bandbreedte Status van presentatorgebied Beschrijving van deelnemers met wie contact is opgenomen Bepaalde gegevens worden niet in de sjabloon opgeslagen. Audioconferentie-instellingen, instellingen van de wizard Audio instellen en de inhoud van een chatpod worden niet in een sjabloon opgeslagen. Opmerking: zet vergaderruimten die brainstormruimten bevatten niet om in sjablonen. Een sjabloon toepassen op een nieuwe vergadering 1 Ga naar de menubalk Nieuw op de startpagina van Acrobat Connect Pro Central en klik op Vergadering. 2 Klik op de pagina Vergaderinggegevens invoeren naast Sjabloon selecteren op het menu en maak een selectie. (Standaard is dit Gedeelde sjablonen\standaardvergadersjabloon.) Een vergaderruimte converteren naar een sjabloon Gastheren kunnen een nieuwe sjabloon voor een vergaderruimte maken. Als u een vergaderruimte wilt toevoegen aan de map Gedeelde sjablonen, moet u beheerdersrechten voor de map hebben. Standaard hebt u volledige zeggenschap over vergaderingen en sjablonen in uw map met gebruikersvergaderingen. 1 Navigeer op het tabblad Vergaderingen in Acrobat Connect Pro Central naar de vergaderruimte die u wilt converteren. 2 Schakel het selectievakje naast de vergaderruimte in. 3 Klik op Verplaatsen op de navigatiebalk. Er worden twee kolommen weergegeven in Acrobat Connect Pro Central. De naam van de vergaderruimte wordt weergegeven in de linkerkolom. In de rechterkolom, onder de kop Verplaatsen naar deze map, is Gebruikersvergaderingen > [uw account] standaard geselecteerd. Als u deze map wilt gebruiken, gaat u naar stap 5.

11 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 7 4 Navigeer naar een selecteer een sjabloonmap, zoals de map Gedeelde sjabloon. 5 Klik onder aan de kolom op Verplaatsen. Uw vergaderruimte bevindt zich nu in de sjabloonmap die u hebt geselecteerd. De sjabloon wordt toegevoegd aan de lijst in de juiste map. Als u een vergadering maakt met de wizard Nieuwe vergadering, kunt u de net gemaakte sjabloon selecteren in het menu Sjabloon selecteren. U kunt deze ruimte net als alle andere ruimten aanpassen aan uw wensen. Nadat u de vergadering hebt gemaakt, kunt u er geen nieuwe sjabloon op toepassen. In plaats daarvan moet u een nieuwe vergadering maken met de nieuwe sjabloon. Een vergadering starten Wanneer u de gastheer bent, kunt u een vergadering simpelweg starten door u aan te melden bij uw vergaderruimte en anderen vervolgens via of instant messages uit te nodigen hetzelfde te doen. U kunt vergaderingen van tevoren of juist spontaan beleggen. Als u de vergaderruimte hebt betreden, kunt u taken uitvoeren om de vergadering in te stellen voor de aanwezigen, zo kunt u informatie opgeven voor telefonische conferenties, deelnameverzoeken accepteren of afwijzen, pods rangschikken en notities typen. Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op de startpagina in Acrobat Connect Pro Central eerst op Mijn vergaderingen en daarna op de knop Openen van de gewenste vergadering. Navigeer in Acrobat Connect Pro Central naar de pagina Informatie over vergaderingen voor een specifieke vergadering en klik op Vergaderruimte betreden. Klik in de uitnodiging die u hebt ontvangen op de URL van de vergadering. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Acrobat Connect Pro en klik vervolgens op Ruimte betreden. Voer de URL van de vergadering in uw browser in. Typ uw aanmeldingsgegevens en wachtwoord voor Acrobat Connect Pro en klik vervolgens op Ruimte betreden. Wanneer u een vergaderruimte voor het eerst bezoekt, voegt u deze toe aan uw bladwijzers zodat u de volgende keer snel een vergadering kunt starten. Een vergadering in de wachtstand zetten of beëindigen op pagina 11 Een vergadering starten met de knop Vergadering starten De knop Vergadering starten vindt u in softwaretoepassingen zoals Adobe Acrobat, Adobe Reader en een aantal Microsoft Office-programma's. Als gastheer van de vergadering kunt u de knop Vergadering starten gebruiken om toegang te krijgen tot het aanmeldingsscherm van de vergaderruimte of om een nieuwe Acrobat Connect Pro-account in te stellen. 1 Klik op Vergadering starten. 2 Wanneer het dialoogvenster Welkom bij Vergadering starten wordt weergegeven, klikt u op Account voor proefversie maken om een nieuwe account in te stellen, of klikt u op Aanmelden als u al een account hebt. 3 Typ in het dialoogvenster Aanmelden bij vergadering starten de URL van de vergadering, de aanmeldingsnaam en het wachtwoord, en klik op Aanmelden.

12 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 8 Opmerking: in Acrobat of Reader bepalen uw vergadervoorkeuren hoe veel aanmeldingsgegevens u moet invoeren, en of dit dialoogvenster überhaupt wordt weergegeven voordat de vergaderruimte wordt geopend. Als u uw vergadervoorkeuren voor Acrobat of Reader wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat > Voorkeuren of Reader > Voorkeuren (Mac OS) en kiest u Vergadering aan de linkerkant. Een vergadering in de wachtstand zetten of beëindigen op pagina 11 Bandbreedte van vergaderruimte instellen De gastheer stelt de bandbreedte voor de vergaderruimte in om de snelheid (in kilobytes per seconde) te bepalen waarmee de gegevens van de vergadering naar de deelnemers worden gestuurd. De gastheer moet een ruimtebandbreedte kiezen die overeenkomt met de verbindingssnelheid die door de deelnemers wordt gebruikt. Als de deelnemers verschillende verbindingssnelheden gebruiken, kiest u de laagste snelheid die wordt gebruikt. Als een aantal deelnemers bijvoorbeeld modems gebruikt, kiest u Modem als bandbreedte voor de ruimte, zodat alle deelnemers een goede verbinding hebben en de clientcomputers niet overbelast raken. De volgende algemene richtlijnen worden aanbevolen voor de instellingen voor de bandbreedte van de vergaderruimte. De daadwerkelijke snelheden variëren al naar gelang de netwerkomgeving: Modem: één presentator kan ongeveer 26 kbit per seconde aan gegevens genereren. De deelnemers hebben voor een goede verbinding ongeveer 29 kbit per seconde nodig. Meer dan één presentator wordt met de instelling Modem niet aanbevolen. Het delen van het scherm wordt met de instelling Modem niet aanbevolen. DSL: één presentator kan ongeveer 125 kbit per seconde aan gegevens genereren. De deelnemers hebben voor een goede verbinding ongeveer 128 kbit per seconde nodig. Als het scherm wordt gedeeld, moeten de deelnemers ongeveer 200 kbit per seconde hebben. LAN: één presentator kan ongeveer 250 kbit per seconde aan gegevens genereren. De deelnemers hebben ongeveer 255 kbit per seconde nodig. Als het scherm wordt gedeeld, moeten de deelnemers ongeveer 400 kbit per seconde hebben. 1 Selecteer in een vergaderruimte Vergadering > Prestaties en weergave van ruimte > Bandbreedte voor ruimte optimaliseren. 2 Selecteer Modem, DSL/kabel of LAN. Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren In de vergaderruimte kunnen gastheren andere personen uitnodigen voor deelname aan een vergadering. Een gastheer kan de toegang tot een vergadering blokkeren, en kan aanvragen voor deelname aan een geblokkeerde vergadering toestaan of weigeren. Opmerking: uw Acrobat Connect Pro-beheerder moet de functie Lijst met genodigden inschakelen voordat u namen kunt zien in de lijst met genodigden. (Beheerders kunnen ook de compatibiliteitsfunctie gebruiken om de Lijst met genodigden uit te schakelen. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen op pagina 175 voor meer informatie.) Een lijst met deelnemers weergeven en wijzigen op pagina 13

13 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 9 Contact opnemen met genodigden van een vergadering Nadat u een vergadering hebt gestart, opent u de pod Genodigden om te zien wie is uitgenodigd voor de vergadering en om desgewenst met deze personen te communiceren. Dit is handig als genodigden te laat zijn en u ze wilt vragen of ze de vergadering willen bijwonen. Opmerking: u kunt alleen namen in de Lijst met genodigden zien als uw Acrobat Connect Pro-beheerder deze functie heeft ingeschakeld. 1 Een vergadering starten. 2 Klik op Contact opnemen met genodigden. 3 Selecteer in de pod Genodigden een genodigde in de lijst. Houd Control of Shift ingedrukt en klik om meerdere genodigden te selecteren of klik op Alles selecteren. 4 Voer een van de volgende handelingen uit: Klik op IM. Typ het bericht in de pod Chatten met genodigden, klik op en selecteer URL van vergadering plakken. Klik daarna op Verzenden. Klik op . Klik op bericht schrijven. Bewerk het onderwerp of het bericht desgewenst in uw standaard programma en klik op Verzenden. 5 Klik op Lijst met genodigden verbergen als u de pods Genodigden en Chatten met genodigden wilt sluiten. Deelnemers uitnodigen wanneer de vergadering in gang is Gastheren kunnen personen uitnodigen voor een vergadering vanuit de Acrobat Connect Pro-vergaderruimte. 1 Voer een van de volgende handelingen uit: Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers uitnodigen in de menubalk. Klik in de pod Deelnemerlijst op de knop Podopties in de rechterbenedenhoek en kies Deelnemers uitnodigen. 2 Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen: Klik op de knop bericht schrijven om uw standaard programma te openen en de deelnemers een automatisch gegenereerd bericht met daarin de URL van de vergadering te sturen. Kopieer de URL van de vergadering van het dialoogvenster Deelnemers uitnodigen naar een - of expresbericht en stuur het bericht aan de deelnemers. Ga terug naar de vergaderruimte en klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten. Binnenkomende deelnemers blokkeren 1 Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Binnenkomende deelnemers blokkeren in de menubalk. 2 Als u wilt toestaan dat deelnemers toegang tot de vergadering kunnen aanvragen, selecteert u Binnenkomende deelnemers kunnen om toegang vragen. Schakel deze optie uit zodat geen toegang tot de vergadering kan worden aangevraagd. 3 (Optioneel) Bewerk het bericht voor nieuwe aanwezigen in het tekstvak. Kies Bericht opslaan om het bericht voor toekomstig gebruik op te slaan. 4 Klik op OK.

14 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 10 Werken met pods Gastheren kunnen pods weergeven en verbergen, toevoegen, verwijderen, rangschikken en sorteren. Er kunnen tegelijkertijd meerdere versies van een pod worden weergegeven tijdens een vergadering (met uitzondering van de pods Deelnemerlijst en Camera en stem). Opmerking: Acrobat Connect Pro-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen op pagina 175 voor meer informatie. Uw scherm of de besturing van uw scherm delen op pagina 20 Inhoud delen in de pod Delen op pagina 22 Een pod weergeven of verbergen 1 Kies Pods in de menubalk en kies de naam van de pod die u wilt weergeven. Er staat een ingeschakeld selectievakje naast de namen van de pods die tijdens de vergadering te zien zijn. Als u een pod wilt verbergen, kiest u nogmaals de naam van de pod, of klikt u op de knop Verbergen (het minteken) aan de rechterkant van de podtitelbalk. 2 Voor pods waarvan meerdere exemplaren kunnen worden weergegeven (alle pods, behalve de pods Deelnemerlijst en Camera en stem), kiest u de exemplaarnaam in het podsubmenu om een specifiek exemplaar van de pod weer te geven of te verbergen. Een pod toevoegen 1 Kies pods in de menubalk en kies de naam van een pod. 2 Kies in het podsubmenu Nieuwe [podnaam] Pod. Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen 1 Kies in de menubalk Pods > Pods verplaatsen en vergroten of verkleinen. Wanneer de opdracht is ingeschakeld, wordt naast de opdracht een vinkje weergegeven. 2 Als u een pod wilt verplaatsen, versleept u de titelbalk van de pod. Als u de grootte van een pod wilt wijzigen, versleept u de rechterbenedenhoek. Een pod in het volledige scherm weergeven 1 Aan de rechterkant van de podtitelbalk klikt u op de knop Pod in maximaal venster (het schermpictogram). 2 Als u het oorspronkelijke formaat van de pod wilt herstellen, klikt u nogmaals op deze knop. Pods organiseren 1 Klik in de menubalk op Pods > Pods organiseren. 2 Voer een van de volgende handelingen uit: Als u pods wilt verwijderen, selecteert u de pods in het deelvenster aan de linkerkant en klikt u op Verwijderen. Als u de naam van een pod wilt wijzigen, kiest u de pod in het deelvenster aan de linkerkant en klikt u op Naam wijzigen. Typ een nieuwe naam in het dialoogvenster Naam pod wijzigen en klik op OK. Als u alle ongebruikte pods wilt vinden, klikt u op Ongebruikte selecteren. Eventuele ongebruikte pods worden gemarkeerd in de lijst links in het scherm. Klik op Verwijderen als u de ongebruikte pods wilt verwijderen.

15 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 11 3 Klik op Gereed. Aansluiten bij een vergadering als aanwezige U kunt aan een vergadering deelnemen als gast of als geregistreerde gebruiker, afhankelijk van de opties die de gastheer van de vergadering heeft gekozen. Wanneer u aan een vergadering deelneemt, controleert u de weergegeven datum en tijd om te bepalen of de vergadering reeds is gestart. (Als de datum in het verleden ligt, wordt de vergadering in uw vergaderingenlijst weergegeven onder de verlopen vergaderingen.) Als uw verbinding met de server mislukt, wordt in Acrobat Connect Pro Central een foutbericht weergegeven en krijgt u een koppeling naar de testwizard van Acrobat Connect Pro Central die uw verbindingsstatus test aan de hand van een aantal stappen. Opmerking: als de beheerder van uw vergadering clientcertificaten heeft geactiveerd, wordt het dialoogvenster Certificaat selecteren weergegeven wanneer u aan een vergadering probeert deel te nemen. U wordt dan gevraagd een certificaat te selecteren om uw identiteit te verifiëren. Het is bovendien goed mogelijk dat een beheerder een melding met gebruiksvoorwaarden heeft ingeschakeld om aan de voorschriften te voldoen en dat gebruikers deze moeten accepteren voordat ze de vergadering kunnen betreden. (Zie Werken met compatibiliteits- en besturingsinstellingen op pagina 175 voor meer informatie.) 1 Voer een van de volgende handelingen uit: Als een medewerker van uw onderneming u heeft uitgenodigd voor de vergadering, klikt u op het tabblad Start van Acrobat Connect Pro op Mijn vergaderingen. Zoek de gewenste vergadering in de lijst met vergaderingen links in het scherm en klik op Toegang. Voer de URL van de vergadering in. U hebt deze waarschijnlijk ontvangen in een of instant-message. 2 Meld u bij de vergaderruimte aan als gast of als gebruiker van Acrobat Connect Pro: Kies Deelnemen als gast. Typ de naam die u tijdens de vergadering wilt gebruiken als uw identificatie en klik op Ruimte betreden. Selecteer Deelnemen met uw aanmelding en wachtwoord. Geef uw aanmeldingsnaam en wachtwoord op en klik op Ruimte betreden. Als de vergadering is begonnen, wordt de vergaderruimte direct in uw browser weergegeven. Als de vergadering nog niet is begonnen, wordt het volgende bericht weergegeven: "De vergadering is nog niet begonnen. Als de gastheer er is, krijgt u toegang tot de vergadering. Een ogenblik geduld.'' Een vergadering in de wachtstand zetten of beëindigen Een gastheer kan deelnemers in de wachtstand zetten om tijdelijk de toegang tot de vergaderruimte te blokkeren. Gastheren en presentatoren blijven toegang houden tot de vergaderruimte en kunnen activiteiten uitvoeren terwijl de deelnemers in de wachtstand staan. Audioconferentiegesprekken worden in de wachtstand geplaatst. Een gastheer kan een vergadering in de wachtstand zetten, zodat de presentatoren de vergaderruimte kunnen betreden als de vergadering niet in gang is en materialen voor de vergadering kunnen voorbereiden. Aan de rechterkant van de menubalk wordt het pictogram Vergadering stoppen weergegeven wanneer een vergadering in de wachtstand is gezet.

16 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 12 Een gastheer kan alle deelnemers uit een vergadering verwijderen en deze beëindigen door iedereen toegang tot de vergaderruimte te weigeren, zoals gastheren, presentatoren en deelnemers. Audioconferentiegesprekken worden tevens afgebroken. Gastheren kunnen een vergadering beëindigen als de Acrobat Connect Pro-account per minuut wordt gefactureerd om te voorkomen dat kosten worden berekend wanneer geen vergaderingsessie wordt gehouden. Wanneer een gastheer een vergadering heeft beëindigd, wordt een bericht weergegeven dat de vergadering is beëindigd. Tevens ziet de gastheer een knop waarmee de vergadering opnieuw kan worden gestart. Een meldingsvenster informeert de gastheer hoeveel aanwezigen wachten om de vergaderruimte te betreden. Deelnemers die zich aanmelden bij een vergadering die in de wachtstand staat, betreden automatisch de vergadering wanneer deze wordt hervat. Gastheren kunnen statusberichten verzenden om de deelnemers te informeren dat de vergadering in de wachtstand is gezet of is beëindigd. Deelnemers in de wachtstand zetten 1 Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers in de wachtstand zetten in de menubalk. 2 Wijzig indien gewenst het Bericht voor deelnemers en klik op OK om de vergadering in de wachtstand te zetten en het bericht aan de deelnemers weer te geven. Als u wilt weten hoe veel deelnemers wachten om de vergadering die u in de wachtstand hebt gezet te betreden, plaatst u de muisaanwijzer boven het pictogram Vergadering stoppen rechts van de vergaderruimtemenubalk. Een vergadering beëindigen 1 Klik in de menubalk op Vergadering > Vergadering beëindigen. 2 Controleer desgewenst het bericht en klik op OK om de vergadering te beëindigen en het bericht aan de deelnemers weer te geven. Een bericht In de wachtstand of Vergadering beëindigen samenstellen U kunt een bericht In de wachtstand of Vergadering beëindigen maken zonder de vergadering te onderbreken. Op deze manier kunt u het bericht tijdens de vergadering schrijven en het op het juiste moment verzenden. 1 Selecteer Vergadering > Toegang beheren > Deelnemers in de wachtstand zetten in de menubalk. 2 Reviseer het bericht in het tekstvak. 3 Klik op Bericht opslaan om het bericht op te slaan voor toekomstig gebruik en om terug te gaan naar de vergadering. Een vergadering weer starten die in de wachtstand is geplaatst of is beëindigd Houd de muisaanwijzer boven het wachtstandpictogram voor vergaderingen rechtsboven in de vergaderruimte en klik in het meldingsvenster op Vergadering starten. Vergaderingen bijwerken Nadat u een vergadering hebt gemaakt, kunt u de vergadergegevens bijwerken, de deelnemerlijst wijzigen en de aan de vergadering gekoppelde inhoud beheren.

17 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 13 Informatie opvragen over een vergadering U kunt op ieder gewenst moment gegevens opvragen over een afzonderlijke vergadering. 1 Klik op Mijn vergaderingen op het tabblad Start van Acrobat Connect Pro Central. 2 Klik onder Mijn vergaderingen op de naam van de vergadering. De pagina Informatie over vergaderingen wordt rechts weergegeven, met daarop de volgende details: Naam De titel van de vergadering. URL Het webadres waar de vergadering plaatsvindt (de virtuele locatie van de vergaderruimte). Overzicht Een korte beschrijving van de vergadering. Begintijd De datum en tijd waarop de vergadering begint. Duur De geplande duur van de vergadering. Taal De taal waarin de vergadering wordt gehouden. Telefoongegevens Het telefoonnummer dat de deelnemers moeten bellen voor deze vergadering en de code die zij moeten invoeren (alleen nodig wanneer de vergadering aan de gang is). 3 Klik van hieruit op de knop Openen links naast de naam van de vergadering om u bij de vergadering te voegen. Gegevens van vergaderingen weergeven met het dashboard op pagina 19 Vergaderingsrapporten op pagina 19 Een lijst met deelnemers weergeven en wijzigen Als u beheerdersmachtigingen hebt voor een vergadering, kunt u van elke vergaderruimte een lijst met alle uitgenodigde deelnemers weergeven. Als deze vergadering echter als een gebeurtenis wordt gepresenteerd, moet u de deelnemers op het tabblad Gebeurtenisbeheer weergeven en beheren. Raadpleeg Adobe Acrobat Connect Pro Events op pagina 115 voor meer informatie. Als u een beheerder bent, of als u beheerdersrechten voor deze vergaderingmap hebt, kunt u deelnemers toevoegen of verwijderen en de machtigingsinstelling van deelnemers wijzigen (gastheer, presentator of deelnemer). Verwijderde aanwezigen ontvangen geen meldingen en kunnen de vergadering niet betreden, tenzij de toegang voor de vergadering wordt ingesteld op iedereen die over de URL van de vergadering beschikt. Workflow voor het maken en importeren van gebruikers en groepen op pagina 179 Deelnemers uitnodigen en toegang verlenen of weigeren op pagina 8 Een lijst met deelnemers aan de vergadering weergeven 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken.

18 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 14 Deelnemers aan de vergadering toevoegen 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken. 5 Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst Beschikbare gebruikers en groepen om gebruikers of groepen te selecteren: Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren. Als u een groep wilt uitvouwen om aparte leden te selecteren, dubbelklikt u op de groepsnaam. Nadat u de namen hebt geselecteerd, dubbelklikt u in de lijst op Eén niveau omhoog om de oorspronkelijke lijst te herstellen. Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u onder aan het venster op Zoeken, geeft u de naam op om deze in de lijst weer te geven en selecteert u vervolgens de naam. 6 Klik op Toevoegen. 7 Voor elke nieuwe gebruiker of groep die u toevoegt, kiest u het relevante machtigingstype (deelnemer, gastheer, presentator of afgewezen) in het menu Gebruikersrol instellen onder aan de lijst Huidige deelnemers. Deelnemers uit de vergadering verwijderen 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken. 5 Voer in de lijst Huidige deelnemers een van de volgende handelingen uit om gebruikers of groepen te selecteren: Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren. Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u onder aan het venster op Zoeken, geeft u de naam op om deze in de lijst weer te geven en selecteert u vervolgens de naam. 6 Klik op Verwijderen. De vergaderingmachtigingen van een deelnemer wijzigen 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Deelnemers bewerken. 5 Voer in de lijst Huidige deelnemers een van de volgende handelingen uit om de gebruikers of de groepen te selecteren waarvan u de vergaderingmachtigingen wilt wijzigen: Houd Control (Windows) of Command (Macintosh) of Shift ingedrukt terwijl u klikt om meerdere gebruikers of groepen te selecteren. Als u een naam in de lijst wilt zoeken, klikt u onder aan het venster op Zoeken, geeft u de naam op om deze in de lijst weer te geven en selecteert u vervolgens de naam.

19 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 15 6 Selecteer voor elke naam de nieuwe gebruikersrol (presentator, deelnemer, gastheer of afgewezen) in het menu Gebruikersrol instellen onder aan de lijst Huidige deelnemers. Inhoud van vergaderingen weergeven en beheren U kunt op ieder gewenst moment geüploade inhoud weergeven, de inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek of de geüploade inhoud verwijderen. Werken met inhoud in de inhoudsbibliotheek op pagina 153 Inhoud delen in de pod Delen op pagina 22 Inhoud delen tijdens een vergadering op pagina 20 Een lijst met geüploade inhoud weergeven Als u beheerdersmachtigingen hebt voor een vergaderingmap, kunt u een lijst met alle inhoud weergeven die is geüpload naar de server vanuit een vergaderruimte in die map. 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Geüploade inhoud. 5 Er wordt een lijst met alle geüploade inhoud weergegeven. U kunt nu de volgende handelingen uitvoeren: Als u informatie over een specifiek onderdeel in de lijst wilt zien, klikt u op de naam van het onderdeel. Geüploade inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek. Geüploade inhoud verwijderen. Als u wilt weten of de inhoud nog in de vergaderruimte wordt gebruikt, kijkt u in de kolom Met verwijzing. 'Ja' betekent dat de inhoud nog wordt gebruikt. Een lege kolom betekent dat de inhoud niet meer wordt gebruikt. Geüploade inhoud verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek Als u geüploade inhoud wilt verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek, moet u een beheerder of een gebruiker met machtigingen zijn om de specifieke vergaderingbibliotheekmap die deze vergadering bevat te kunnen beheren. 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Geüploade inhoud. 5 Schakel de selectievakjes in naast de bestanden die u wilt verplaatsen. 6 Klik op de navigatiebalk op de knop Verplaatsen naar map. 7 Navigeer naar de maplocatie in de inhoudsbibliotheek waarnaar u het inhoudsbestand wilt verplaatsen door op de maptitels of op de knop Eén niveau omhoog te klikken. 8 Klik op Verplaatsen. 9 Klik op OK.

20 Adobe Acrobat Connect Pro Meeting 16 Geüploade inhoud verwijderen. 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de pagina Vergaderinggegevens op de navigatiebalk op de koppeling Geüploade inhoud. 5 Schakel de selectievakjes in naast de bestanden die u wilt verwijderen. 6 Klik op Verwijderen. 7 Klik op de bevestigingspagina op Verwijderen om de geselecteerde inhoud definitief te verwijderen. Vergaderinggegevens bewerken Als u een beheerder of een gebruiker met beheerdersmachtigingen voor deze vergaderingenmap bent, kunt u de vergaderingeigenschappen wijzigen op de pagina Informatie over vergadering. 1 Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Acrobat Connect Pro Central. 2 Blader zo nodig naar de map die de vergadering bevat. 3 Klik in de lijst op de naam van de vergadering. 4 Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Gegevens bewerken. 5 Bewerk de gewenste vergaderinformatie, zoals de begintijd of de duur. 6 Klik op Opslaan. Informatie opvragen over een vergadering op pagina 13 Vergaderingsrapporten op pagina 19 Vergaderingsminuten toewijzen aan kostenplaatsen op pagina 174 Opties op de pagina Informatie bewerken Naam Een vereist veld dat wordt weergegeven in de vergaderingenlijst, de aanmeldingspagina van de vergadering en de rapporten. Overzicht Een beschrijving van de vergadering die wordt weergegeven op de pagina Informatie over vergadering en die standaard wordt opgenomen in de uitnodigingen voor vergadering. Het overzicht mag uit maximaal 1000 tekens bestaan. Begintijd De maand, de dag, het jaar en de tijd waarop de vergadering wordt gestart. Opmerking: in sommige prijsmodellen van Acrobat Connect Pro worden de begindatums genegeerd en kunnen deelnemers vóór de ingestelde begindatum de vergaderingen betreden. Als u de begindatum van de vergadering wijzigt in een toekomstige datum, afhankelijk van het vergaderprijsmodel dat in uw organisatie wordt gebruikt, kunnen de deelnemers en de presentatoren mogelijk nog de vergaderruimte betreden nadat u de vergadering hebt gemaakt. Wanneer u bij een vergaderruimte bent aangemeld, kunt u tussen de vergaderingen deelnemers de toegang tot de ruimten ontzeggen. Duur De duur van de vergadering, uitgedrukt in uren en minuten. Taal De primaire taal die in de vergaderruimte wordt gebruikt.

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS

ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS ADOBE CONNECT ENTERPRISE SERVER 6 SSL-CONFIGURATIEGIDS Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise Server 6 SSL-configuratiegids voor Windows Als bij

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7.5 gebruiken

ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7.5 gebruiken ADOBE ACROBAT CONNECT PRO 7.5 gebruiken Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. Adobe Acrobat Connect Pro 7.5 gebruiken This user guide is protected under copyright

Nadere informatie

Werken met ADOBE CONNECT 9

Werken met ADOBE CONNECT 9 Werken met ADOBE CONNECT 9 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Ga voor juridische kennisgevingen naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html. iii Inhoud Hoofdstuk 1: Nieuw in Adobe

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

bla bla Messenger Gebruikershandleiding

bla bla Messenger Gebruikershandleiding bla bla Messenger Gebruikershandleiding Messenger Messenger: Gebruikershandleiding publicatie datum dinsdag, 21. juli 2015 Version 1.2.0.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Nieuwe functies in Sametime 9.0

Nieuwe functies in Sametime 9.0 Nieuwe functies in Sametime 9.0 ii Nieuwe functies in Sametime 9.0 Inhoudsopgave Nieuwe functies in Sametime 9.0.... 1 iii iv Nieuwe functies in Sametime 9.0 Nieuwe functies in Sametime 9.0 In Sametime

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud)

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Eerste publicatie: 1 augustus 2014 Laatste wijziging: 1 augustus 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de aanwezigheidsstatus die andere personen voor u te zien krijgen, en van wat de status inhoudt. Mensen laten weten wat u aan het doen bent De communicatiesoftware Microsoft Lync stelt automatisch uw aanwezigheid in op basis van uw huidige activiteit. U kunt echter ook een locatie instellen of een

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7

Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7 Opmerkingen bij de release van Adobe Acrobat Connect Pro 7 Welkom bij Adobe Acrobat Connect Pro 7. In dit document worden recente kwesties besproken die niet aan de orde komen in de Connect Pro-documentatie.

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Snel aan de slag met de basisinterface van GroupWise WebAccess 8 Novell Basisinterface van GroupWise WebAccess Snelstart www.novell.com De basisinterface van GroupWise WebAccess gebruiken Als uw systeembeheerder

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Webconferencing van KPN

Webconferencing van KPN Webconferencing van KPN Handleiding 1 Inhoud 1 Webconferencing van KPN... 3 2 Een sessie starten... 4 2.1 Voorbereiding... 4 2.2 Webconferencing starten voorzitter... 4 2.3 Webconferencing starten deelnemers...

Nadere informatie

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing

1 Nieuw in de Filr 2.0 Desktop-toepassing Versie-informatie voor de Filr 2.0 Desktop-toepassing Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-toepassing introduceert de functie Bestanden op aanvraag. Deze functie biedt een geconsolideerde of virtuele weergave

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken, uw agenda kunt bijhouden en uw documenten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud)

Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Gebruikershandleiding WebEx Meeting Center met samenwerkingsvergaderruimten (CMR Cloud) Eerste publicatie: 1 augustus 2014 Laatste wijziging: 10 oktober 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170

Nadere informatie

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken

Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken Ziet Google Agenda er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Google Agenda: Plannen, uitnodigingen, bijlagen en afdrukken De agendaweergave

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie

Handleiding VPNL Instore Communicatie Handleiding VPNL Instore Communicatie Inhoudsopgave. Gebruikersomgeving. Dia s maken. Presentaties maken 9 4. Uitzending bekijken VersPlatform Nederland Handleiding VPNL Instore Communicatie . Gebruikersomgeving

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBCAM STATION EVOLUTION

HANDLEIDING WEBCAM STATION EVOLUTION HANDLEIDING WEBCAM STATION EVOLUTION Handleiding 1/16 INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. INLEIDING... 3 2. DE MICROFOON EN HET BEELD

Nadere informatie

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat

Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Automatische conversie banknummers naar het IBAN formaat Sdu Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl september 2013 1 Inhoudsopgave Overzicht... 3 Converteren banknummers... 3 Rapport maken...

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Chatten Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten

Chatten. Verbinding maken met een chatserver. Chatinstellingen wijzigen. Chatinstellingen ontvangen. Chatten Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben.

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Beheerprogramma voor lokale instellingen PRERELEASE 03/07/2011 Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor de juridische

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Powerpoint 2013 Snelstartgids

Powerpoint 2013 Snelstartgids Aan de slag Microsoft Powerpoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies. Daarom hebben we deze handleiding samengesteld om de leercurve zo kort mogelijk te maken. Pagina 1 van 9 Aan de slag Wanneer

Nadere informatie

Adobe -volumelicenties

Adobe -volumelicenties Adobe -volumelicenties Admin Console voor VIP-klanten Gebruikershandleiding voor het Value Incentive Plan (VIP) Versie 2.5 19 november 2013 Inhoud Wat is de Admin Console voor VIP-klanten?... 4 Aan de

Nadere informatie

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Push To Talk 1.5 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Het wachtwoord, het e-mailadres en de contactpersoon registreren

Het wachtwoord, het e-mailadres en de contactpersoon registreren Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een plek waar u deze altijd kan raadplegen. TOT DE MAXIMALE MATE DIE DOOR DE VAN

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken

Snelstartgids. Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Snelstartgids Inhoud: Een project maken Een project beheren en bewerken De project-/assessmentresultaten bekijken Dit document is bedoeld om u te helpen assessments snel te beheren in het CEB TalentCentral

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht Cisco WebEx: Standaardpatch wordt toegepast Dit bericht wordt door Cisco WebEx naar belangrijke zakelijke contacten verzonden. Cisco gaat een Standaardpatch toepassen in de volgende WebEx-services: Cisco

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding MOBICROSS actie banners

Handleiding MOBICROSS actie banners Handleiding MOBICROSS actie banners Met de kant & klare MOBICROSS actie banners vergroot jij je kans om sneller je netwerk te bouwen. Je kunt je eigen campagne maken door de banners op je website te plaatsen,

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Online delen 3.1. Uitgave 1

Online delen 3.1. Uitgave 1 Online delen 3.1 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1

Handleiding. Yvonne Rijks-Waardenburg. Tine Strikkers. Christel van de Steenoven-Livius. Pagina 1 Handleiding Yvonne Rijks-Waardenburg Tine Strikkers Christel van de Steenoven-Livius 1 Inhoud 1. Inloggen SharePoint 3 2. Groepspagina bewerken ` 4 3. Foto s 3.1 Foto s uploaden 8 3.2 Foto s bewerken 10

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Tien functies die u geprobeerd moet hebben. LogMeIn Rescue

Tien functies die u geprobeerd moet hebben. LogMeIn Rescue Tien functies die u geprobeerd moet hebben LogMeIn Rescue Tien functies die u geprobeerd moet hebben Voor het eerst aan het werk met LogMeIn Rescue? Met deze gids gaat u goed van start. Tip: de volledige

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Stepco LinkIT handleiding

Stepco LinkIT handleiding Stepco LinkIT handleiding Document : Stepco LinkIT handleiding DocumentID : Steller : Glen Kösters Versie : 1.0 Status : Gereed Laatste wijziging : 21-8-2013 Door : Glen Kösters Stepco BV T: +31 475 567

Nadere informatie

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster.

Aan de slag. Zie meer opties Klik op deze pijl om meer opties te bekijken in een dialoogvenster. Aan de slag Microsoft PowerPoint 2013 ziet er anders uit dan eerdere versies, dus hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u zo snel mogelijk aan de slag kunt. De benodigde opdrachten zoeken Klik op een

Nadere informatie

Het wachtwoord, het adres en de contactpersoon registreren

Het wachtwoord, het  adres en de contactpersoon registreren Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een plek waar u deze altijd kan raadplegen. TOT DE MAXIMALE MATE DIE DOOR DE VAN

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

vergaderen voor systeembeheerders en hosts Cisco WebEx Optimale werkwijzen voor veilig Overzicht van WebEx-privacy WebExsitebeheer Functie Voordelen

vergaderen voor systeembeheerders en hosts Cisco WebEx Optimale werkwijzen voor veilig Overzicht van WebEx-privacy WebExsitebeheer Functie Voordelen Overzicht van WebEx-privacy Met online WebEx-oplossingen van Cisco kunnen medewerkers en virtuele teams van over de hele wereld in realtime samenkomen en met elkaar samenwerken alsof ze zich in dezelfde

Nadere informatie