Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid 14 Algemeen 14 Gebruiksomstandigheden 15 Elektronische apparatuur 16 Batterijveiligheid 16 Veiligheid van voedingsadapter en kabel 17 Noodoproepen 18 Veiligheid Wireless LAN 18 Bluetooth-beveiliging 18 FCC-kennisgeving 19 Informatie voor de gebruiker 19 FCC blootstelling aan radiofrequente straling 20 Europese RF-blootstellingsinformatie 21 Verzorging en onderhoud 23 Verzorging en onderhoud 23 De Toshiba-telefoon opnieuw starten 24 De Toshiba-telefoon opnieuw instellen 24 De Toshiba-telefoon opnieuw initialiseren 25 Aan de slag 26 Uitpakken 26 Telefoonindeling en functies 27 Scherm Vandaag 30 Startmenu 31 MainLCD-indicators 32 SubDisplay-functies 36 SubDisplay indicators 37 Inhoudsopgave 1

4 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave De SIM-kaart, de batterij en de microsd-kaart installeren 39 De pen verwijderen en opnieuw plaatsen 42 De pen gebruiken 42 De batterij laden 43 De voeding in- en uitschakelen 45 Synchroniseren 46 Oproepfuncties 48 Oproepen doen 48 Een oproep ontvangen 50 Opties tijdens een oproep 51 Speciale vereisten voor oproepen 53 Videotelefonie 53 Berichten 55 Berichtopties 55 SMS-berichten MMS-berichten 63 Windows Live Messenger 66 Tekstinvoer 69 Invoermethoden 69 Toetsenbord 69 Tekenen en schrijven op het scherm 70 Zoeken 71 Instellingen 72 Volumeregeling 72 Knopfuncties opnieuw toewijzen 72 De invoermethode instellen 73 Beveiligingsinstellingen 73 Het menu Start aanpassen 76 Informatie over de eigenaar 76 Telefooninstellingen 77 Geluidssignalen en meldingen 81 Het scherm Vandaag aanpassen 82 Instellingen voor video-oproepen 84 De details voor Info weergeven 84 Verlichtingsinstellingen 85 Certificaatgegevens weergeven 85 Instellingen voor de klok en alarmsignalen 86

5 Inhoudsopgave Instellingen voor klantfeedback 87 Opslagkaart versleutelen 87 Fouten rapporteren 88 Een externe GPS instellen 88 Standaardinstellingen 89 Instellingen voor geheugenbeheer 89 Instellingen voor energiebeheer 90 Regionale instellingen 91 Programma s verwijderen 91 Scherminstellingen 91 Windows Update 92 Verbindingen 94 Verbinden met internet 94 Bluetooth 98 Uitstralen 101 Controleren op een Wireless LAN-signaal 102 Beheer van draadloze verbindingen 103 USB-verbinding met computer 104 Phone Dialler 104 Toepassingen en multimedia 105 Image to Text 105 Office Mobile 107 Agenda 109 Contacten 111 Internet Explorer 115 Berichten 117 Telefoon 117 Help 117 Spelletjes 118 ActiveSync 118 Rekenmachine 119 Camera 119 Verkenner 122 Fingerprint Launcher 123 Gedeelde internetverbinding 124 Java 125 Messenger 126 Notities 126 Opera Browser 127 Picsel Viewer 128 Afbeeldingen en video s 128 Zoeken 130 Inhoudsopgave 3

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave SIM Beheerder 131 SIM-toolkit 131 Taken 132 Windows Live 133 Windows Media Player 134 Zoomen 139 Specificaties 141 Problemen oplossen 144 Aankoopformulier 145 Menustructuur 146 Start 146 End User License Agreements (EULAs) 148 MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE 148 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van ArcSoft-software 155 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Picsel-software 159 Index 160 4

7 Assisted Global Positioning System (A-GPS) Assisted Global Positioning System (A-GPS) Sommige Toshiba-telefoons worden voorzien van het Assisted Global Positioning System[ondersteunend globaal positiesysteem, A-GPS]. Dit biedt een nauwkeurigere positie en snelheid dan een conventioneel GPS-systeem. Let op! Niet alle Toshiba-telefoons ondersteunen A-GPS. Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5

8 Netwerkdiensten Netwerkdiensten Netwerkdiensten U moet gebruikmaken van de diensten van een draadloze-serviceprovider om met de Toshiba-telefoon te kunnen werken. Veel van de functies in de Toshiba-telefoon hangen af van de voorzieningen die worden geboden door het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet op alle netwerken beschikbaar, of u moet bepaalde afspraken maken met uw serviceprovider voordat u van de netwerkdiensten kunt profiteren. Ook kan het zijn dat de serviceprovider u aanvullende instructies moet geven voor het gebruik van de diensten en informatie over de kosten die van toepassing zijn. Sommige netwerken hebben beperkingen die van invloed zijn op uw gebruik van de beschikbare diensten. Op sommige netwerken worden bijvoorbeeld niet alle taalafhankelijke tekens en diensten ondersteund. Deze telefoon is een 3GPP GSM Release 99-toestel met ondersteuning voor GPRS, dat is ontworpen om ook GPRS-netwerken van Release 97 te ondersteunen. Er kunnen echter bepaalde compatibiliteitsproblemen optreden wanneer u deze telefoon gebruikt op bepaalde Release 97 GPRSnetwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Vraag informatie aan een leverancier bij u in de buurt. 6

9 Toshiba Corporation Toshiba Corporation BELANGRIJK: NEEM DIT GEDEELTE DOOR VOORDAT U DE MOBIELE TELEFOON GEBRUIKT AANGEZIEN IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP HET GELEVERDE TOESTEL WORDT GELIJKGESTELD AAN UW ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN. ALS U EEN GEDEELTE OF ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, MAG U NIET PROBEREN DE GELEVERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. Licentieovereenkomst eindgebruiker Deze licentieovereenkomst eindgebruiker (End User License Agreement; EULA) is een contract tussen u (de gebruiker) en de TOSHIBA CORPORATION (`Toshiba`) met betrekking tot de software die geïnstalleerd is op een Toshiba 3G mobiele telefoon die aan uw is geleverd (de "telefoon") en waarvoor copyright geldt. Het gebruik of het toepassen van de software die is geïnstalleerd op de telefoon en de bijbehorende documentatie (de "Software") staat gelijk aan uw acceptatie van deze voorwaarden, tenzij er afzonderlijke voorwaarden zijn gesteld door de leverancier van de software op de telefoon, in welk geval aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen gelden. Als u niet instemt met de voorwaarden van de gebruikerslicentie, mag u deze software niet gebruiken of toepassen. 1. Licentieverlening. Toshiba verleent u het persoonlijke, niet-overdraagbare en nietexclusieve recht de software te gebruiken zoals wordt uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Het wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, kopiëren, beschikbaar stellen, overdragen of toewijzen aan anderen van deze software, een deel ervan of de rechten die hieronder worden verleend en de verwijdering van eventuele merkaanduidingen, labels of merken van de software is ten strengste verboden, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan in deze licentieovereenkomst. Bovendien stemt u er met de acceptatie van deze overeenkomst mee in geen afgeleide producten van deze software te maken. 2. Copyright. Op deze software wordt uitsluitend licentie verleend, ze wordt niet verkocht. Door deze overeenkomst te accepteren bevestigt u geen aanspraak te hebben op het intellectuele eigendom van deze software en dat zulks ook niet op u wordt overgedragen. Bovendien erkent Toshiba Corporation 7

10 Toshiba Corporation 8 Toshiba Corporation u dat het volledige eigendomsrecht van de software exclusief voorbehouden blijft aan Toshiba, haar dochterondernemingen en/of hun leveranciers en dat u geen rechten op deze software verkrijgt anders dan nadrukkelijk uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Het is toegestaan een reservekopie van de software te bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het toegestane gebruik. Alle kopieën van de software moeten dezelfde merkaanduidingen bevatten als de oorspronkelijk software en ook op deze kopieën is deze licentieovereenkomst van toepassing. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze licentieovereenkomst zijn voorbehouden aan Toshiba, haar dochterondernemingen en/of hun leveranciers. 3. Decompilatie. Hiermee stemt u toe dat u geen poging zult ondernemen, en wanneer u een bedrijf vertegenwoordigt, zult trachten te voorkomen dat uw werknemers, medewerkers of onderaannemers, de software decompileren, wijzigen, vertalen of ontleden, geheel of gedeeltelijk, tenzij de wet dit toestaat en dan slechts uitsluitend in overeenstemming met deze wet. Elke handeling die in strijd is met het bovenstaande of de andere bepalingen of voorwaarden in deze licentieovereenkomst leidt automatisch tot de intrekking van de licentie en de rechten die hieronder door Toshiba worden verleend. Let op dat de inhoud van de software onderwerp is om zonder voorafgaande melding, wijzigingen te ondergaan voor upgrade. 4. BEPERKTE GARANTIE. Uitsluitend gedurende de garantieperiode van de telefoon zullen Toshiba, Toshiba s dochterondernemingen, haar leveranciers of haar geautoriseerde serviceverleners indien Toshiba hiertoe besluit niet goed werkende software repareren of vervangen, tenzij de storing het gevolg is van daden of gebeurtenissen waarvoor Toshiba redelijkerwijs niet aansprakelijk kan worden gesteld. TENZIJ UITEENGEZET IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST: (A) ZIJN TOSHIBA, TOSHIBA S DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIES, BEPALINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES, BEPALINGEN

11 Toshiba Corporation EN EISEN OMTRENT KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN; BOVENDIEN (B) DRAAGT U ALS GEBRUIKER HET GEHELE RISICO WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. U ACCEPTEERT DAT DE SOFTWARE WELLICHT NIET VOLDOET AAN UW EISEN EN DAT ER GEEN GARANTIE KAN WORDEN GEGEVEN VOOR EEN ONONDERBROKEN EN FOUTLOZE WERKING VAN DE SOFTWARE. 5. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN STELLEN TOSHIBA, TOSHIBA S DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE KAN ONTSTAAN (A) DOOR WINSTDERVING, STORING VAN DE BEDRIJFSGANG, HET VERLOREN GAAN VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF (B) GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (HETZIJ ONDER CONTRACT, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG IS VAN: (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS WANNEER TOSHIBA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN HET MOGELIJK OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE OF (II) ALLE AANSPRAKEN DOOR DERDEN. TENZIJ VOOR ZOVER ANDERS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF STREKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOSHIBA IN HET KADER VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST NIET VERDER DAN DE EVENTUELE PRIJS DIE WERD BETAALD VOOR DE SOFTWARE. DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN VORMEN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN (A) DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF (B) EVENTUELE ANDERE VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN Toshiba Corporation 9

12 Toshiba Corporation 10 Toshiba Corporation ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. MAAK EN BEWAAR EEN KOPIE VAN ALLE GEGEVENS DIE U HEBT INGEVOERD IN HET PRODUCT, ZOALS NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS, AFBEELDINGEN, BELTONEN ETC. ALVORENS U HET PRODUCT TERUGSTUURT VOOR GARANTIEVERLENING, AANGEZIEN DEZE GEGEVENS TIJDENS DE REPARATIE OF VERVANGING VERLOREN KUNNEN GAAN. 6. Van toepassing zijnde wetgeving. Op deze licentieovereenkomst is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing. Alle geschillen die het gevolg zijn van deze licentieovereenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een Engels gerechtshof. 7. Exportwetgeving. Bij alle gebruik, duplicatie of toepassing van de software zijn product- en/of technische gegevens betrokken die onderworpen kunnen zijn aan de exportbepalingen van bepaalde landen of gebieden en in bepaalde gevallen kan toestemming van de plaatselijke overheid vereist zijn voor export. Alle export, direct of indirect, die in strijd is met de wetgeving van de toepasselijke landen of gebieden is verboden. 8. Vruchtgebruiker door derden. Hierbij stemt u er mee in dat bepaalde leveranciers van de software aan Toshiba als belanghebbende derden ook het recht hebben de bepalingen van deze licentieovereenkomst tegen u als gebruiker ten uitvoer te brengen. 9. Overdracht. De software mag alleen aan een wettige derde als gebruiker worden overgedragen voor zover geïnstalleerd op de telefoon, voor zover deze derde accepteert dat de bepalingen van deze licentieovereenkomst van kracht blijven. 10. WANNEER U ALS CONSUMENT IN HET VERENIGD KONINKRIJK HANDELT EN DE SOFTWARE KAN WORDEN BESCHOUWD ALS 'GOEDEREN', IS DIT NIET VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. EU-garantiebepalingen Uw Toshiba-telefoon bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem voor meer informatie over service contact op met uw verkoper of de serviceprovider.

13 Licenties Licenties verstrekt door QUALCOMM Incorporated onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten en/of hun tegenhangers in andere landen: 4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784 Java en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. VS. Licenties Dit microsd TM -logo is een handelsmerk. 11

14 Licenties Licenties Wi-Fi CERTIFIED is een certificeringsmarkering van de Wi-Fi Alliance Opera is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Opera Software ASA. Lees meer over Opera op Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer en het Picsel-kubuslogo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Picsel Technologies en/of diens dochterondernemingen. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten, Volksrepubliek China, EU en Japan. 12

15 Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring Dutch book.book Page 13 Wednesday, May 14, :36 PM 13

16 Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid Algemeen Gebruik de Toshiba-telefoon op de bedoelde manier. Onjuist gebruik kan ten koste gaan van de prestaties van het toestel. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon of de accessoires installeren of repareren. Gebruik om onherstelbare schade aan de Toshiba-telefoon te voorkomen uitsluitend door Toshiba goedgekeurde batterijen en accessoires. De gebundelde batterij en voedingsadapter zijn alleen bestemd voor gebruik met de Toshibatelefoon. Gebruik deze batterij of de voedingsadapter niet met een ander apparaat omdat dat permanente schade kan veroorzaken aan het apparaat, de batterij en de voedingsadapter. Voordat u de Toshiba-telefoon aansluit op een ander apparaat, moet u de bijbehorende documentatie doornemen om te controleren of het andere apparaat compatibel is. Zorg dat uw Toshiba-telefoon is ingeschakeld en werkt wanneer u noodoproepen doet vanaf uw telefoon. Wanneer de Toshiba-telefoon voor langere tijd wordt gebruikt, kan het oppervlak van de telefoon erg heet worden, met name in een omgeving met een hoge temperatuur. Wees voorzichtig wanneer u de telefoon in deze omstandigheden aanraakt. Zet het volume niet te hoog wanneer u gebruik maakt van een oortelefoon of andere hoofdtelefoon. Hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot permanente gehoorbeschadigingen. Daarnaast kan het gedurende langere tijd luisteren met oortelefoons of hoofdtelefoons zelfs bij een normaal volume leiden tot gehoorbeschadiging. Raadpleeg uw arts voor meer informatie over het juiste gebruik van oortelefoon of hoofdtelefoon. Voor zwangere en jonge vrouwen wordt aanbevolen om tijdens een gesprek de telefoon niet vlakbij hun onderbuik te houden. Voor die situatie is een handsfree-kit beschikbaar. 14

17 Gezondheid en veiligheid Gebruiksomstandigheden Gebruik de Toshiba-telefoon niet als u rijdt of machines bedient. Als u wel moet bellen tijdens het rijden, kunt u de auto het beste parkeren voordat u het gesprek begint. Wanneer u een geïntegreerd handsfree-apparaat gebruikt, dient u zich ervan te verzekeren dat de telefoon zich stevig in de houder bevindt. Zet de Toshiba-telefoon uit wanneer u een ziekenhuis of een andere gezondheidszorginstelling binnengaat. Medische apparatuur kan worden beïnvloed door het telefoongebruik. Houd u altijd aan de richtlijnen die in het gebouw gelden voor telefoongebruik. Schakel uw Toshiba-telefoon uit wanneer u per vliegtuig reist. De systemen van het vliegtuig kunnen worden gestoord door het signaal van de telefoon. U bent wettelijk verplicht zich te houden aan deze aanbeveling. Schakel uw Toshiba-telefoon altijd uit op plaatsen waar aangegeven staat dat dit vereist is. Gebruik uw Toshiba-telefoon nooit tijdens het tanken. Houd uw telefoon uit de buurt van brandstof en chemicaliën. Schakel de Toshiba-telefoon uit in de buurt van explosies en volg alle aangegeven richtlijnen en voorschriften. Schakel de Toshiba-telefoon uit in gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer. Bijvoorbeeld bij brandstofopslagplaatsen en verfspuiterijen. Schakel de Toshiba-telefoon uit wanneer u zich buiten bevindt tijdens een elektrische storm. Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat installeren in een voertuig. Verkeerde installatie of onjuist onderhoud kan gevaar opleveren en uw aanspraak op garantie doen vervallen. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor uw voertuig. Gezondheid en veiligheid 15

18 Gezondheid en veiligheid 16 Gezondheid en veiligheid Elektronische apparatuur Als u een pacemaker draagt of zich in het gezelschap bevindt van een persoon die een pacemaker draagt, dient u zich ervan bewust te zijn dat er een klein risico bestaat dat het gebruik van de mobiele telefoon de werking van de pacemaker stoort. Neem contact op met uw arts of de fabrikant van de pacemaker voor meer informatie. De mobiele telefoon kan storing veroorzaken op sommige gehoorapparaten. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider of arts. Uw mobiele telefoon kan storend werken op de functionaliteit van onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur voor advies over het gebruiken van veilige procedures. De mobiele telefoon kan storend werken op de functionaliteit van onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in een voertuig. Hierbij valt te denken aan airbags en brandstofinjectiesystemen. Raadpleeg de fabrikant van het voertuig om u ervan te verzekeren dat het elektronische systeem een afdoende afscherming heeft. Batterijveiligheid De Toshiba-telefoon wordt gevoed met een oplaadbare batterij. De batterij levert pas optimale prestaties nadat deze twee of drie keer helemaal is geladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden geladen en ontladen maar zal uiteindelijk verslijten. Wanneer de spreektijd en de stand-bytijd duidelijk korter worden dan normaal, dient u een nieuwe batterij aan te schaffen. Een nieuwe batterij of een batterij die geruime tijd niet is gebruikt kan bij het eerste gebruik een verminderde capaciteit hebben. De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5 C (+41 F)en +35 C (+95 F). Gebruik alleen door Toshiba goedgekeurde batterijen en gebruik alleen de aanbevolen lader die wordt geleverd door Toshiba. Wanneer de lader niet wordt gebruikt, dient u deze uit het stopcontact te nemen. Laat de batterij nooit langer dan noodzakelijk aangesloten op de lader en de stroomvoorziening, aangezien overlading kan leiden tot een kortere levensduur van de batterij. Sluit de batterij nooit kort. De batterij kan per

19 Gezondheid en veiligheid ongeluk kort gesloten worden wanneer een metalen object een directe verbinding tot stand brengt tussen de + en de aansluitingen van de batterij. Bewaar de batterij niet in extreem koude of hete omstandigheden omdat de prestaties van de batterij daardoor worden beïnvloed. Een extreem koude omgeving is bijvoorbeeld een vriezer en een extreem warme omgeving is een auto die wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. Werp de batterij nooit in het vuur. Gooi de batterij nooit weg bij het gewone afval. De batterij bevat giftige chemicaliën en moet worden verwerkt als klein chemisch afval. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke overheid. Veiligheid van voedingsadapter en kabel Gebruik nooit een beschadigde of versleten voedingsadapter of kabel. Het gebruik van een beschadigde of versleten voedingsadapter of kabel kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of brand. Neem onmiddellijk contact op met een geautoriseerde Toshibaserviceprovider om de onderdelen te vervangen. Buig of verdraai de voedingskabel niet. Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak meteen de stekker beet wanneer u de voedingskabel loshaalt om schade aan de kabel te voorkomen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter of de kabel. Gezondheid en veiligheid 17

20 Gezondheid en veiligheid 18 Gezondheid en veiligheid Noodoproepen U kunt geen oproep doen naar nooddiensten terwijl gegevenscommunicatie plaatsvindt in een GSMgebied. Als de systeemmodus wordt ingesteld op alleen UMTS of alleen GSM, kunnen er geen oproepen worden gedaan naar nooddiensten als het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is. Ook kan het afhangen van de netwerkservices van bepaalde serviceproviders of u oproepen naar nooddiensten kunt doen. BELANGRIJK: u kunt wel oproepen doen naar nooddiensten als de SIM-kaart niet is geplaatst, de SIM-kaart is vergrendeld, de telefoonvergrendeling is ingesteld, Telefoon is ingesteld op Uit, of Vaste nummers of Oproep blokkeren is ingesteld. Er is geen garantie dat in alle landen en regio s een verbinding tot stand kan worden gebracht aangezien de werking van de telefoon kan verschillen op basis van het draadloze netwerk, het draadloze signaal en de instellingen. Vertrouw niet uitsluitend op de mobiele telefoon voor het doen van noodoproepen. Veiligheid Wireless LAN Als er geen beveiligingsfunctie is ingesteld, kan een externe partij gemakkelijk ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw Toshiba-telefoon via Wireless LAN. Zonder deze beveiliging loopt u het risico dat anderen zonder toestemming toegang krijgen tot de Toshiba-telefoon, u kunnen afluisteren en gegevens kunnen wissen of beschadigen. Stel de Toshiba-telefoon zo in dat deze gebruikmaakt van verificatie- en encryptiefuncties (WEP, WPA) om dergelijke praktijken te voorkomen. Wanneer u een openbaar Wireless LANtoegangspunt gebruikt, moet de Toshiba-telefoon tegen onbevoegde toegang zijn beschermd door de firewall van het Windows Beveiligingscentrum en door de antivirussoftware van de firewallvoorziening. Bluetooth-beveiliging Ook al is de Toshiba-telefoon voorzien van beveiligingsfuncties die compatibel zijn met de Bluetooth-standaardspecificaties, werkt deze beveiliging mogelijk niet correct wanneer u de Toshiba-telefoon gebruikt in een niet-beveiligde

21 Gezondheid en veiligheid omgeving. Wees voorzichtig bij het gebruiken van de Bluetooth-functie. FCC-kennisgeving Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCCreglementen. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) Dit apparaat moet in staat zijn alle eventuele interferentie die het ontvangt te doorstaan, ook wanneer deze ongewenste werking veroorzaakt. Bij wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor compatibiliteit, kan de gebruiker het recht worden ontzegd, om de apparatuur te bedienen. Informatie voor de gebruiker Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen: 1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 2. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne. 3. Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan het stopcontact waarop de ontvanger momenteel is aangesloten. 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tvinstallateur. WAARSCHUWING: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend, kan de fabrikant die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de vereisten, u het recht ontzeggen om de telefoon te gebruiken. Gezondheid en veiligheid 19

22 Gezondheid en veiligheid 20 Gezondheid en veiligheid FCC blootstelling aan radiofrequente straling De Toshiba-telefoon is een radiozender en ontvanger. Deze is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor de blootstelling aan RF-signalen die zijn opgesteld door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid niet worden overschreden. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaards die door onafhankelijke wetenschappelijke instanties door periodieke en grondige analyse van wetenschappelijke studies werden samengesteld. Deze normen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die bedoeld is de veiligheid te verzekeren van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. De blootstellingsnorm voor draadloze toestellen wordt uitgedrukt in een meeteenheid, de zogenaamde Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-grens die is opgesteld door de FCC bedraagt 1,6 W/kg. De tests worden uitgevoerd op posities en plaatsen (bijvoorbeeld bij het oor of op het lichaam) die door de FCC voor elk model worden vereist. Terwijl uw Toshiba telefoon werd getest voor gebruik aan het oor, was de SAR-waarde 0,575 W/ kg, en terwijl het op het lichaam werd gedragen, was dit 0,655 W/kg, zoals in deze handleiding wordt beschreven. Dragen op het lichaam Deze telefoon is getest voor toepassingen waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen en waarbij de achterzijde van de telefoon op 1,5 cm afstand van het lichaam wordt gehouden. Gebruik om te voldoen aan de blootstellingseisen van de FCC accessoires die een afstand van 1,5 centimeter tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel garanderen. Draagclips, holsters en vergelijkbare accessoires dienen geen metalen onderdelen te bevatten. Het gebruik van accessoires die niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot afwijking van de RFblootstellingseisen van de FCC, en moet daarom worden vermeden. De FCC heeft een Equipment Authorization afgegeven voor dit model toestel waarin alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn geëvalueerd in overeenstemming met de RF-emissierichtlijnen. SAR-informatie op uw Toshiba-telefoons bevindt zich in een bestand met de FCC en kan worden

23 Gezondheid en veiligheid gebruikt voor het gedeelte Display Grant op wanneer u zoekt op FCC ID SP2-CH5-E01/SP2-CH5-E02. Aanvullende informatie over Specific Absorption Rates (SAR) is te vinden op de website van de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) op Europese RFblootstellingsinformatie Uw Toshiba-telefoon is een radiozender en ontvanger. De telefoon is zo ontworpen dat deze de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om de beveiliging te garanderen van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid. In deze richtlijnen wordt gebruik gemaakt van een meeteenheid, de zogenaamde Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en de SAR-waarde voor dit apparaat bedroeg bij tests aan het oor 0,781W/kg*. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, worden ze ook op andere posities gebruikt, bijvoorbeeld op het lichaam zoals in deze gebruikershandleiding wordt beschreven**. In dit geval bedraagt de geteste SAR-waarde 0,975W/kg. Aangezien de SAR wordt gemeten bij de hoogste zendsterkte van het apparaat, ligt de daadwerkelijke SAR van dit apparaat tijdens het Gezondheid en veiligheid 21

24 Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid gebruik over het algemeen lager dan aangegeven. Dit is het gevolg van de automatische wisselingen in de zendkracht van het apparaat die ervoor zorgen dat slechts het minimaal vereiste niveau wordt gegenereerd om het netwerk te bereiken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat de momenteel beschikbare wetenschappelijke informatie geen aanleiding geeft tot het nemen van speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparatuur. De WHO maakt daarbij de aantekening dat u de blootstelling kunt beperken door de duur van de gesprekken te beperken en gebruik te maken van de handsfreemodus om de mobiele telefoon uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden. Aanvullende informatie is te vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (http:// *De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale richtlijnen voor tests. ** Raadpleeg de paragraaf <FCC RFblootstellingsinformatie > met betrekking tot gebruik wanneer het toestel op het lichaam wordt gedragen. De volgende informatie heeft alleen betrekking op lidstaten van de EU: Dit symbool geeft aan dat het toestel niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Wanneer u zorg draagt voor de juiste verwerking van dit product, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te beperken die het gevolg kunnen zijn van een onjuiste afvalverwerking. Raadpleeg voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product de plaatselijke overheid, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 22

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

aan de slag hp ipaq Pocket PC h5500 Series

aan de slag hp ipaq Pocket PC h5500 Series 304921-331 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 5:13 PM aan de slag hp ipaq Pocket PC h5500 Series Artikelnummer: 304921-331 Mei 2003 304921-331 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Welkom! In deze beknopte gebruiksaanwijzing wordt uw USB-modem beschreven, wordt informatie gegeven over hoe u de beheerparameters kunt instellen en hoe u helpinformatie op de

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 5 Toshiba Corporation 6 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Conformiteitsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid 14 Algemeen 14 Gebruiksomstandigheden 15 Elektronische apparatuur

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia

Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Gebruikershandleiding Draadloze Lader DT-601 van Nokia Uitgave 1.1 NL Onderdelen Leer uw draadloze lader kennen. 1 USB-kabel 2 Indicatielampje 3 Laadgebied Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding

HP luidsprekertelefoon. Gebruikershandleiding HP luidsprekertelefoon Gebruikershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) 9235347 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-11W conform is aan

Nadere informatie

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG Gebruiksaanwijzing 2 Juridische kennisgevingen Copyright 2011 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google, het gestileerde logo van Google, Android, het gestileerde logo van Android, Nexus, het gestileerde

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2

Nokia Bluetooth Headset BH-206 9255316/2 Nokia Bluetooth Headset BH-206 1 2 4 3 5 6 7 8 9255316/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-85W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante

Nadere informatie

JABRA BOOST. Handleiding. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Handleiding. jabra.com/boost Handleiding jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253612/2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-86W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

nederlands KLEURENSCHERM Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Camera vooraan Volumeknoppen Aan/uitknop

nederlands KLEURENSCHERM Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Camera vooraan Volumeknoppen Aan/uitknop KLEURENSCHERM Luistergedeelte Headset-stekker, microfoon Omgevingslichtsensor en nabijheidssensor Camera vooraan nederlands Aan/uitknop Volumeknoppen Kleurenscherm Hoofdmicrofoon Micro-USBaansluiting Luidspreker

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

Kennismaken met MyPal

Kennismaken met MyPal QDu9 Kennismaken met MyPal Functies voorkant Functies zijkant Voedings-/Meldings-LED Voeding Melding MyPal A636: LED Bluetooth/Wi-Fi/GPS MyPal A63: LED Bluetooth/ GPS Bluetooth Wi-Fi GPS LCD-aanraakscherm

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL

Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding. 9250693 Uitgave 1 NL Nokia Display-hoofdtelefoon HS-69 Gebruikershandleiding 9250693 Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-69 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding

Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-200 Gebruikershandleiding 1 9246085 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-58W conform is aan de

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Professionele IP-telefoon

Professionele IP-telefoon THOMSON 2010. Alle rechten voorbehouden. E-DOC-QIG-20100311-0005 v1.0. Professionele IP-telefoon Gids voor snelle installatie PAP Veiligheidsvoorschriften en regelgevingsinformatie LEES DEZE INSTRUCTIES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TAB-11C006-232 Gefeliciteerd met de aankoop van uw Tablet PC. Deze gebruikershandleiding bevat veiligheids- en operationele informatie voor het voorkomen van ongelukken! Gelieve de

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

JABRA speak 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Handleiding jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL

Nokia N76-1. Aan de slag. 9254315 Versie 1 NL Nokia N76-1 Aan de slag 9254315 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (cover opengeklapt) Hierna aangeduid als de Nokia N76. 1 Rechter covertoets 2 Middelste toets 3 Linker covertoets 4 Tweede camera met lagere

Nadere informatie

Externemediakaarten Gebruikershandleiding

Externemediakaarten Gebruikershandleiding Externemediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. SD Logo is een handelsmerk

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch smart

Handleiding WatchWatch smart Handleiding WatchWatch smart Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch smart. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Kennisgeving over het product

Kennisgeving over het product Begin hier Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation. De informatie in deze documentatie kan zonder

Nadere informatie

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0 pc SimPhone Handleiding Gebruik Versie 3.0 Nederlands Gefeliciteerd met uw SimPhone! Wist u dat? U heeft 1 jaar lang gratis hulp en ondersteuning van een SimCoach! Bel of mail een SimCoach + 31 (0)20 422

Nadere informatie

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 2008 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het logo, Calisto en Sound Innovation zijn handelsmerken

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar. Java is een in de Verenigde Staten gedeponeerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

Nokia MD-4 miniluidsprekers

Nokia MD-4 miniluidsprekers Nokia MD-4 miniluidsprekers 9252814/2 NEDERLANDS Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia-telefoon of

Nadere informatie

Mobiel Internet Aansluiten

Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet Aansluiten Mobiel Internet aansluiten is niet veel meer dan het plaatsen van een simkaart in het apparaat waar u Mobiel Internet voor wilt gebruiken. Uw eigen apparaat of de Internet Stick

Nadere informatie

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding

Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Externe-mediakaarten Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten. Het SD-logo is een handelsmerk

Nadere informatie

JABRA STORM. Handleiding. jabra.com/storm

JABRA STORM. Handleiding. jabra.com/storm Handleiding jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun

Nadere informatie

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3

Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding Nummer 3 Nokia Inductielus LPS-4 Gebruikershandleiding 9354812 Nummer 3 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product LPS-4 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Handleiding voor Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 is een Bluetooth-headset voor hoortoestellen met luisterspoel of voor gebruikers

Nadere informatie

Tablet PC POLARIS 803

Tablet PC POLARIS 803 Tablet PC POLARIS 803 Inhaltsverzeichnis / Table of content 45-52 Snelstartgids Tablet-PC / NL 2 Polaris 803 Snelstartgids Tablet-PC Android Ver. 4.4.2 Nederlands Hartelijk dank voor de aankoop van dit

Nadere informatie

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries en N76 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere

Nadere informatie

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Smartwatch S12 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Handleiding jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

JABRA STEALTH. Handleiding. jabra.com/stealth

JABRA STEALTH. Handleiding. jabra.com/stealth Handleiding jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Nadere informatie

VOIIS Senior Phone V1

VOIIS Senior Phone V1 VOIIS Senior Phone V1 Gebruikershandleiding Nederlandstalige rev. 1.0 1 NL Lees deze handleiding voordat u verdergaat - DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U DE DOOS OPENT. - VERWIJDER DE BATTERIJ NIET

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia

2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia P2T Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N93i-1

Aan de slag. Nokia N93i-1 Aan de slag Nokia N93i-1 Toetsen en onderdelen - dichtgeklapt Uitgave 2 NL, 9253934 Modelnummer: Nokia N93i-1. Hierna aangeduid als de Nokia N93i. 1 Hoofdcamera en lens. Het apparaat heeft een hoofdcamera

Nadere informatie

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004

Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 56-K61L-23004 56-K61L-23004 Plantronics Calisto II -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoud van de verpakking... 1 Functies van het product... 2 De headset en de USB Bluetooth-adapter

Nadere informatie