Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid 14 Algemeen 14 Gebruiksomstandigheden 15 Elektronische apparatuur 16 Batterijveiligheid 16 Veiligheid van voedingsadapter en kabel 17 Noodoproepen 18 Veiligheid Wireless LAN 18 Bluetooth-beveiliging 18 FCC-kennisgeving 19 Informatie voor de gebruiker 19 FCC blootstelling aan radiofrequente straling 20 Europese RF-blootstellingsinformatie 21 Verzorging en onderhoud 23 Verzorging en onderhoud 23 De Toshiba-telefoon opnieuw starten 24 De Toshiba-telefoon opnieuw instellen 24 De Toshiba-telefoon opnieuw initialiseren 25 Aan de slag 26 Uitpakken 26 Telefoonindeling en functies 27 Scherm Vandaag 30 Startmenu 31 MainLCD-indicators 32 SubDisplay-functies 36 SubDisplay indicators 37 Inhoudsopgave 1

4 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave De SIM-kaart, de batterij en de microsd-kaart installeren 39 De pen verwijderen en opnieuw plaatsen 42 De pen gebruiken 42 De batterij laden 43 De voeding in- en uitschakelen 45 Synchroniseren 46 Oproepfuncties 48 Oproepen doen 48 Een oproep ontvangen 50 Opties tijdens een oproep 51 Speciale vereisten voor oproepen 53 Videotelefonie 53 Berichten 55 Berichtopties 55 SMS-berichten MMS-berichten 63 Windows Live Messenger 66 Tekstinvoer 69 Invoermethoden 69 Toetsenbord 69 Tekenen en schrijven op het scherm 70 Zoeken 71 Instellingen 72 Volumeregeling 72 Knopfuncties opnieuw toewijzen 72 De invoermethode instellen 73 Beveiligingsinstellingen 73 Het menu Start aanpassen 76 Informatie over de eigenaar 76 Telefooninstellingen 77 Geluidssignalen en meldingen 81 Het scherm Vandaag aanpassen 82 Instellingen voor video-oproepen 84 De details voor Info weergeven 84 Verlichtingsinstellingen 85 Certificaatgegevens weergeven 85 Instellingen voor de klok en alarmsignalen 86

5 Inhoudsopgave Instellingen voor klantfeedback 87 Opslagkaart versleutelen 87 Fouten rapporteren 88 Een externe GPS instellen 88 Standaardinstellingen 89 Instellingen voor geheugenbeheer 89 Instellingen voor energiebeheer 90 Regionale instellingen 91 Programma s verwijderen 91 Scherminstellingen 91 Windows Update 92 Verbindingen 94 Verbinden met internet 94 Bluetooth 98 Uitstralen 101 Controleren op een Wireless LAN-signaal 102 Beheer van draadloze verbindingen 103 USB-verbinding met computer 104 Phone Dialler 104 Toepassingen en multimedia 105 Image to Text 105 Office Mobile 107 Agenda 109 Contacten 111 Internet Explorer 115 Berichten 117 Telefoon 117 Help 117 Spelletjes 118 ActiveSync 118 Rekenmachine 119 Camera 119 Verkenner 122 Fingerprint Launcher 123 Gedeelde internetverbinding 124 Java 125 Messenger 126 Notities 126 Opera Browser 127 Picsel Viewer 128 Afbeeldingen en video s 128 Zoeken 130 Inhoudsopgave 3

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave SIM Beheerder 131 SIM-toolkit 131 Taken 132 Windows Live 133 Windows Media Player 134 Zoomen 139 Specificaties 141 Problemen oplossen 144 Aankoopformulier 145 Menustructuur 146 Start 146 End User License Agreements (EULAs) 148 MICROSOFT SOFTWARE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR WINDOWS MOBILE 6 SOFTWARE 148 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van ArcSoft-software 155 Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Picsel-software 159 Index 160 4

7 Assisted Global Positioning System (A-GPS) Assisted Global Positioning System (A-GPS) Sommige Toshiba-telefoons worden voorzien van het Assisted Global Positioning System[ondersteunend globaal positiesysteem, A-GPS]. Dit biedt een nauwkeurigere positie en snelheid dan een conventioneel GPS-systeem. Let op! Niet alle Toshiba-telefoons ondersteunen A-GPS. Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5

8 Netwerkdiensten Netwerkdiensten Netwerkdiensten U moet gebruikmaken van de diensten van een draadloze-serviceprovider om met de Toshiba-telefoon te kunnen werken. Veel van de functies in de Toshiba-telefoon hangen af van de voorzieningen die worden geboden door het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet op alle netwerken beschikbaar, of u moet bepaalde afspraken maken met uw serviceprovider voordat u van de netwerkdiensten kunt profiteren. Ook kan het zijn dat de serviceprovider u aanvullende instructies moet geven voor het gebruik van de diensten en informatie over de kosten die van toepassing zijn. Sommige netwerken hebben beperkingen die van invloed zijn op uw gebruik van de beschikbare diensten. Op sommige netwerken worden bijvoorbeeld niet alle taalafhankelijke tekens en diensten ondersteund. Deze telefoon is een 3GPP GSM Release 99-toestel met ondersteuning voor GPRS, dat is ontworpen om ook GPRS-netwerken van Release 97 te ondersteunen. Er kunnen echter bepaalde compatibiliteitsproblemen optreden wanneer u deze telefoon gebruikt op bepaalde Release 97 GPRSnetwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Vraag informatie aan een leverancier bij u in de buurt. 6

9 Toshiba Corporation Toshiba Corporation BELANGRIJK: NEEM DIT GEDEELTE DOOR VOORDAT U DE MOBIELE TELEFOON GEBRUIKT AANGEZIEN IEDER GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP HET GELEVERDE TOESTEL WORDT GELIJKGESTELD AAN UW ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN. ALS U EEN GEDEELTE OF ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET ACCEPTEERT, MAG U NIET PROBEREN DE GELEVERDE SOFTWARE TE GEBRUIKEN. Licentieovereenkomst eindgebruiker Deze licentieovereenkomst eindgebruiker (End User License Agreement; EULA) is een contract tussen u (de gebruiker) en de TOSHIBA CORPORATION (`Toshiba`) met betrekking tot de software die geïnstalleerd is op een Toshiba 3G mobiele telefoon die aan uw is geleverd (de "telefoon") en waarvoor copyright geldt. Het gebruik of het toepassen van de software die is geïnstalleerd op de telefoon en de bijbehorende documentatie (de "Software") staat gelijk aan uw acceptatie van deze voorwaarden, tenzij er afzonderlijke voorwaarden zijn gesteld door de leverancier van de software op de telefoon, in welk geval aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen gelden. Als u niet instemt met de voorwaarden van de gebruikerslicentie, mag u deze software niet gebruiken of toepassen. 1. Licentieverlening. Toshiba verleent u het persoonlijke, niet-overdraagbare en nietexclusieve recht de software te gebruiken zoals wordt uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Het wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, kopiëren, beschikbaar stellen, overdragen of toewijzen aan anderen van deze software, een deel ervan of de rechten die hieronder worden verleend en de verwijdering van eventuele merkaanduidingen, labels of merken van de software is ten strengste verboden, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan in deze licentieovereenkomst. Bovendien stemt u er met de acceptatie van deze overeenkomst mee in geen afgeleide producten van deze software te maken. 2. Copyright. Op deze software wordt uitsluitend licentie verleend, ze wordt niet verkocht. Door deze overeenkomst te accepteren bevestigt u geen aanspraak te hebben op het intellectuele eigendom van deze software en dat zulks ook niet op u wordt overgedragen. Bovendien erkent Toshiba Corporation 7

10 Toshiba Corporation 8 Toshiba Corporation u dat het volledige eigendomsrecht van de software exclusief voorbehouden blijft aan Toshiba, haar dochterondernemingen en/of hun leveranciers en dat u geen rechten op deze software verkrijgt anders dan nadrukkelijk uiteengezet in deze licentieovereenkomst. Het is toegestaan een reservekopie van de software te bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het toegestane gebruik. Alle kopieën van de software moeten dezelfde merkaanduidingen bevatten als de oorspronkelijk software en ook op deze kopieën is deze licentieovereenkomst van toepassing. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze licentieovereenkomst zijn voorbehouden aan Toshiba, haar dochterondernemingen en/of hun leveranciers. 3. Decompilatie. Hiermee stemt u toe dat u geen poging zult ondernemen, en wanneer u een bedrijf vertegenwoordigt, zult trachten te voorkomen dat uw werknemers, medewerkers of onderaannemers, de software decompileren, wijzigen, vertalen of ontleden, geheel of gedeeltelijk, tenzij de wet dit toestaat en dan slechts uitsluitend in overeenstemming met deze wet. Elke handeling die in strijd is met het bovenstaande of de andere bepalingen of voorwaarden in deze licentieovereenkomst leidt automatisch tot de intrekking van de licentie en de rechten die hieronder door Toshiba worden verleend. Let op dat de inhoud van de software onderwerp is om zonder voorafgaande melding, wijzigingen te ondergaan voor upgrade. 4. BEPERKTE GARANTIE. Uitsluitend gedurende de garantieperiode van de telefoon zullen Toshiba, Toshiba s dochterondernemingen, haar leveranciers of haar geautoriseerde serviceverleners indien Toshiba hiertoe besluit niet goed werkende software repareren of vervangen, tenzij de storing het gevolg is van daden of gebeurtenissen waarvoor Toshiba redelijkerwijs niet aansprakelijk kan worden gesteld. TENZIJ UITEENGEZET IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST: (A) ZIJN TOSHIBA, TOSHIBA S DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN LEVERANCIERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GARANTIES, BEPALINGEN OF ANDERE VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD), INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES, BEPALINGEN

11 Toshiba Corporation EN EISEN OMTRENT KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN; BOVENDIEN (B) DRAAGT U ALS GEBRUIKER HET GEHELE RISICO WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. U ACCEPTEERT DAT DE SOFTWARE WELLICHT NIET VOLDOET AAN UW EISEN EN DAT ER GEEN GARANTIE KAN WORDEN GEGEVEN VOOR EEN ONONDERBROKEN EN FOUTLOZE WERKING VAN DE SOFTWARE. 5. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN STELLEN TOSHIBA, TOSHIBA S DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE DIE KAN ONTSTAAN (A) DOOR WINSTDERVING, STORING VAN DE BEDRIJFSGANG, HET VERLOREN GAAN VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF (B) GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE (HETZIJ ONDER CONTRACT, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) DIE HET GEVOLG IS VAN: (I) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS WANNEER TOSHIBA, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS VOORAF OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN HET MOGELIJK OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE OF (II) ALLE AANSPRAKEN DOOR DERDEN. TENZIJ VOOR ZOVER ANDERS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF STREKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN TOSHIBA IN HET KADER VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST NIET VERDER DAN DE EVENTUELE PRIJS DIE WERD BETAALD VOOR DE SOFTWARE. DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN VORMEN GEEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN (A) DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF (B) EVENTUELE ANDERE VERPLICHTE WETTELIJKE RECHTEN OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DEZE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN Toshiba Corporation 9

12 Toshiba Corporation 10 Toshiba Corporation ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. MAAK EN BEWAAR EEN KOPIE VAN ALLE GEGEVENS DIE U HEBT INGEVOERD IN HET PRODUCT, ZOALS NAMEN, ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS, AFBEELDINGEN, BELTONEN ETC. ALVORENS U HET PRODUCT TERUGSTUURT VOOR GARANTIEVERLENING, AANGEZIEN DEZE GEGEVENS TIJDENS DE REPARATIE OF VERVANGING VERLOREN KUNNEN GAAN. 6. Van toepassing zijnde wetgeving. Op deze licentieovereenkomst is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing. Alle geschillen die het gevolg zijn van deze licentieovereenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een Engels gerechtshof. 7. Exportwetgeving. Bij alle gebruik, duplicatie of toepassing van de software zijn product- en/of technische gegevens betrokken die onderworpen kunnen zijn aan de exportbepalingen van bepaalde landen of gebieden en in bepaalde gevallen kan toestemming van de plaatselijke overheid vereist zijn voor export. Alle export, direct of indirect, die in strijd is met de wetgeving van de toepasselijke landen of gebieden is verboden. 8. Vruchtgebruiker door derden. Hierbij stemt u er mee in dat bepaalde leveranciers van de software aan Toshiba als belanghebbende derden ook het recht hebben de bepalingen van deze licentieovereenkomst tegen u als gebruiker ten uitvoer te brengen. 9. Overdracht. De software mag alleen aan een wettige derde als gebruiker worden overgedragen voor zover geïnstalleerd op de telefoon, voor zover deze derde accepteert dat de bepalingen van deze licentieovereenkomst van kracht blijven. 10. WANNEER U ALS CONSUMENT IN HET VERENIGD KONINKRIJK HANDELT EN DE SOFTWARE KAN WORDEN BESCHOUWD ALS 'GOEDEREN', IS DIT NIET VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN. EU-garantiebepalingen Uw Toshiba-telefoon bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem voor meer informatie over service contact op met uw verkoper of de serviceprovider.

13 Licenties Licenties verstrekt door QUALCOMM Incorporated onder een of meer van de volgende Amerikaanse patenten en/of hun tegenhangers in andere landen: 4,901,307 5,504,773 5,109,390 5,535,239 5,267,262 5,600,754 5,416,797 5,778,338 5,490,165 5,101,501 5,511,073 5,267,261 5,568,483 5,414,796 5,659,569 5,056,109 5,506,865 5,228,054 5,544,196 5,337,338 5,657,420 5,710,784 Java en alle op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. Bluetooth is een handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. VS. Licenties Dit microsd TM -logo is een handelsmerk. 11

14 Licenties Licenties Wi-Fi CERTIFIED is een certificeringsmarkering van de Wi-Fi Alliance Opera is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Opera Software ASA. Lees meer over Opera op Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewer en het Picsel-kubuslogo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Picsel Technologies en/of diens dochterondernemingen. ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van ArcSoft, Inc. in de Verenigde Staten, Volksrepubliek China, EU en Japan. 12

15 Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring Overeenkomstigheidsverklaring Dutch book.book Page 13 Wednesday, May 14, :36 PM 13

16 Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid Algemeen Gebruik de Toshiba-telefoon op de bedoelde manier. Onjuist gebruik kan ten koste gaan van de prestaties van het toestel. Alleen gekwalificeerd personeel mag de telefoon of de accessoires installeren of repareren. Gebruik om onherstelbare schade aan de Toshiba-telefoon te voorkomen uitsluitend door Toshiba goedgekeurde batterijen en accessoires. De gebundelde batterij en voedingsadapter zijn alleen bestemd voor gebruik met de Toshibatelefoon. Gebruik deze batterij of de voedingsadapter niet met een ander apparaat omdat dat permanente schade kan veroorzaken aan het apparaat, de batterij en de voedingsadapter. Voordat u de Toshiba-telefoon aansluit op een ander apparaat, moet u de bijbehorende documentatie doornemen om te controleren of het andere apparaat compatibel is. Zorg dat uw Toshiba-telefoon is ingeschakeld en werkt wanneer u noodoproepen doet vanaf uw telefoon. Wanneer de Toshiba-telefoon voor langere tijd wordt gebruikt, kan het oppervlak van de telefoon erg heet worden, met name in een omgeving met een hoge temperatuur. Wees voorzichtig wanneer u de telefoon in deze omstandigheden aanraakt. Zet het volume niet te hoog wanneer u gebruik maakt van een oortelefoon of andere hoofdtelefoon. Hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot permanente gehoorbeschadigingen. Daarnaast kan het gedurende langere tijd luisteren met oortelefoons of hoofdtelefoons zelfs bij een normaal volume leiden tot gehoorbeschadiging. Raadpleeg uw arts voor meer informatie over het juiste gebruik van oortelefoon of hoofdtelefoon. Voor zwangere en jonge vrouwen wordt aanbevolen om tijdens een gesprek de telefoon niet vlakbij hun onderbuik te houden. Voor die situatie is een handsfree-kit beschikbaar. 14

17 Gezondheid en veiligheid Gebruiksomstandigheden Gebruik de Toshiba-telefoon niet als u rijdt of machines bedient. Als u wel moet bellen tijdens het rijden, kunt u de auto het beste parkeren voordat u het gesprek begint. Wanneer u een geïntegreerd handsfree-apparaat gebruikt, dient u zich ervan te verzekeren dat de telefoon zich stevig in de houder bevindt. Zet de Toshiba-telefoon uit wanneer u een ziekenhuis of een andere gezondheidszorginstelling binnengaat. Medische apparatuur kan worden beïnvloed door het telefoongebruik. Houd u altijd aan de richtlijnen die in het gebouw gelden voor telefoongebruik. Schakel uw Toshiba-telefoon uit wanneer u per vliegtuig reist. De systemen van het vliegtuig kunnen worden gestoord door het signaal van de telefoon. U bent wettelijk verplicht zich te houden aan deze aanbeveling. Schakel uw Toshiba-telefoon altijd uit op plaatsen waar aangegeven staat dat dit vereist is. Gebruik uw Toshiba-telefoon nooit tijdens het tanken. Houd uw telefoon uit de buurt van brandstof en chemicaliën. Schakel de Toshiba-telefoon uit in de buurt van explosies en volg alle aangegeven richtlijnen en voorschriften. Schakel de Toshiba-telefoon uit in gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer. Bijvoorbeeld bij brandstofopslagplaatsen en verfspuiterijen. Schakel de Toshiba-telefoon uit wanneer u zich buiten bevindt tijdens een elektrische storm. Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat installeren in een voertuig. Verkeerde installatie of onjuist onderhoud kan gevaar opleveren en uw aanspraak op garantie doen vervallen. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant of zijn vertegenwoordiger voor uw voertuig. Gezondheid en veiligheid 15

18 Gezondheid en veiligheid 16 Gezondheid en veiligheid Elektronische apparatuur Als u een pacemaker draagt of zich in het gezelschap bevindt van een persoon die een pacemaker draagt, dient u zich ervan bewust te zijn dat er een klein risico bestaat dat het gebruik van de mobiele telefoon de werking van de pacemaker stoort. Neem contact op met uw arts of de fabrikant van de pacemaker voor meer informatie. De mobiele telefoon kan storing veroorzaken op sommige gehoorapparaten. Als dit het geval is, neemt u contact op met uw serviceprovider of arts. Uw mobiele telefoon kan storend werken op de functionaliteit van onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van de apparatuur voor advies over het gebruiken van veilige procedures. De mobiele telefoon kan storend werken op de functionaliteit van onvoldoende afgeschermde elektronische systemen in een voertuig. Hierbij valt te denken aan airbags en brandstofinjectiesystemen. Raadpleeg de fabrikant van het voertuig om u ervan te verzekeren dat het elektronische systeem een afdoende afscherming heeft. Batterijveiligheid De Toshiba-telefoon wordt gevoed met een oplaadbare batterij. De batterij levert pas optimale prestaties nadat deze twee of drie keer helemaal is geladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden geladen en ontladen maar zal uiteindelijk verslijten. Wanneer de spreektijd en de stand-bytijd duidelijk korter worden dan normaal, dient u een nieuwe batterij aan te schaffen. Een nieuwe batterij of een batterij die geruime tijd niet is gebruikt kan bij het eerste gebruik een verminderde capaciteit hebben. De batterij kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen +5 C (+41 F)en +35 C (+95 F). Gebruik alleen door Toshiba goedgekeurde batterijen en gebruik alleen de aanbevolen lader die wordt geleverd door Toshiba. Wanneer de lader niet wordt gebruikt, dient u deze uit het stopcontact te nemen. Laat de batterij nooit langer dan noodzakelijk aangesloten op de lader en de stroomvoorziening, aangezien overlading kan leiden tot een kortere levensduur van de batterij. Sluit de batterij nooit kort. De batterij kan per

19 Gezondheid en veiligheid ongeluk kort gesloten worden wanneer een metalen object een directe verbinding tot stand brengt tussen de + en de aansluitingen van de batterij. Bewaar de batterij niet in extreem koude of hete omstandigheden omdat de prestaties van de batterij daardoor worden beïnvloed. Een extreem koude omgeving is bijvoorbeeld een vriezer en een extreem warme omgeving is een auto die wordt blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht. Werp de batterij nooit in het vuur. Gooi de batterij nooit weg bij het gewone afval. De batterij bevat giftige chemicaliën en moet worden verwerkt als klein chemisch afval. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke overheid. Veiligheid van voedingsadapter en kabel Gebruik nooit een beschadigde of versleten voedingsadapter of kabel. Het gebruik van een beschadigde of versleten voedingsadapter of kabel kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden of brand. Neem onmiddellijk contact op met een geautoriseerde Toshibaserviceprovider om de onderdelen te vervangen. Buig of verdraai de voedingskabel niet. Trek niet aan de voedingskabel om de stekker uit het stopcontact te halen. Pak meteen de stekker beet wanneer u de voedingskabel loshaalt om schade aan de kabel te voorkomen. Plaats geen zware voorwerpen op de voedingsadapter of de kabel. Gezondheid en veiligheid 17

20 Gezondheid en veiligheid 18 Gezondheid en veiligheid Noodoproepen U kunt geen oproep doen naar nooddiensten terwijl gegevenscommunicatie plaatsvindt in een GSMgebied. Als de systeemmodus wordt ingesteld op alleen UMTS of alleen GSM, kunnen er geen oproepen worden gedaan naar nooddiensten als het geselecteerde netwerk niet beschikbaar is. Ook kan het afhangen van de netwerkservices van bepaalde serviceproviders of u oproepen naar nooddiensten kunt doen. BELANGRIJK: u kunt wel oproepen doen naar nooddiensten als de SIM-kaart niet is geplaatst, de SIM-kaart is vergrendeld, de telefoonvergrendeling is ingesteld, Telefoon is ingesteld op Uit, of Vaste nummers of Oproep blokkeren is ingesteld. Er is geen garantie dat in alle landen en regio s een verbinding tot stand kan worden gebracht aangezien de werking van de telefoon kan verschillen op basis van het draadloze netwerk, het draadloze signaal en de instellingen. Vertrouw niet uitsluitend op de mobiele telefoon voor het doen van noodoproepen. Veiligheid Wireless LAN Als er geen beveiligingsfunctie is ingesteld, kan een externe partij gemakkelijk ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw Toshiba-telefoon via Wireless LAN. Zonder deze beveiliging loopt u het risico dat anderen zonder toestemming toegang krijgen tot de Toshiba-telefoon, u kunnen afluisteren en gegevens kunnen wissen of beschadigen. Stel de Toshiba-telefoon zo in dat deze gebruikmaakt van verificatie- en encryptiefuncties (WEP, WPA) om dergelijke praktijken te voorkomen. Wanneer u een openbaar Wireless LANtoegangspunt gebruikt, moet de Toshiba-telefoon tegen onbevoegde toegang zijn beschermd door de firewall van het Windows Beveiligingscentrum en door de antivirussoftware van de firewallvoorziening. Bluetooth-beveiliging Ook al is de Toshiba-telefoon voorzien van beveiligingsfuncties die compatibel zijn met de Bluetooth-standaardspecificaties, werkt deze beveiliging mogelijk niet correct wanneer u de Toshiba-telefoon gebruikt in een niet-beveiligde

21 Gezondheid en veiligheid omgeving. Wees voorzichtig bij het gebruiken van de Bluetooth-functie. FCC-kennisgeving Dit apparaat voldoet aan Part 15 van de FCCreglementen. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) Dit apparaat moet in staat zijn alle eventuele interferentie die het ontvangt te doorstaan, ook wanneer deze ongewenste werking veroorzaakt. Bij wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor compatibiliteit, kan de gebruiker het recht worden ontzegd, om de apparatuur te bedienen. Informatie voor de gebruiker Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen: 1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. 2. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne. 3. Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan het stopcontact waarop de ontvanger momenteel is aangesloten. 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tvinstallateur. WAARSCHUWING: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend, kan de fabrikant die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de vereisten, u het recht ontzeggen om de telefoon te gebruiken. Gezondheid en veiligheid 19

22 Gezondheid en veiligheid 20 Gezondheid en veiligheid FCC blootstelling aan radiofrequente straling De Toshiba-telefoon is een radiozender en ontvanger. Deze is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor de blootstelling aan RF-signalen die zijn opgesteld door de Federal Communications Commission (FCC) van de Amerikaanse overheid niet worden overschreden. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaards die door onafhankelijke wetenschappelijke instanties door periodieke en grondige analyse van wetenschappelijke studies werden samengesteld. Deze normen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die bedoeld is de veiligheid te verzekeren van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. De blootstellingsnorm voor draadloze toestellen wordt uitgedrukt in een meeteenheid, de zogenaamde Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-grens die is opgesteld door de FCC bedraagt 1,6 W/kg. De tests worden uitgevoerd op posities en plaatsen (bijvoorbeeld bij het oor of op het lichaam) die door de FCC voor elk model worden vereist. Terwijl uw Toshiba telefoon werd getest voor gebruik aan het oor, was de SAR-waarde 0,575 W/ kg, en terwijl het op het lichaam werd gedragen, was dit 0,655 W/kg, zoals in deze handleiding wordt beschreven. Dragen op het lichaam Deze telefoon is getest voor toepassingen waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen en waarbij de achterzijde van de telefoon op 1,5 cm afstand van het lichaam wordt gehouden. Gebruik om te voldoen aan de blootstellingseisen van de FCC accessoires die een afstand van 1,5 centimeter tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van het toestel garanderen. Draagclips, holsters en vergelijkbare accessoires dienen geen metalen onderdelen te bevatten. Het gebruik van accessoires die niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot afwijking van de RFblootstellingseisen van de FCC, en moet daarom worden vermeden. De FCC heeft een Equipment Authorization afgegeven voor dit model toestel waarin alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn geëvalueerd in overeenstemming met de RF-emissierichtlijnen. SAR-informatie op uw Toshiba-telefoons bevindt zich in een bestand met de FCC en kan worden

23 Gezondheid en veiligheid gebruikt voor het gedeelte Display Grant op wanneer u zoekt op FCC ID SP2-CH5-E01/SP2-CH5-E02. Aanvullende informatie over Specific Absorption Rates (SAR) is te vinden op de website van de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) op Europese RFblootstellingsinformatie Uw Toshiba-telefoon is een radiozender en ontvanger. De telefoon is zo ontworpen dat deze de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veiligheidsmarges die zijn ontworpen om de beveiliging te garanderen van alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid. In deze richtlijnen wordt gebruik gemaakt van een meeteenheid, de zogenaamde Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg en de SAR-waarde voor dit apparaat bedroeg bij tests aan het oor 0,781W/kg*. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden, worden ze ook op andere posities gebruikt, bijvoorbeeld op het lichaam zoals in deze gebruikershandleiding wordt beschreven**. In dit geval bedraagt de geteste SAR-waarde 0,975W/kg. Aangezien de SAR wordt gemeten bij de hoogste zendsterkte van het apparaat, ligt de daadwerkelijke SAR van dit apparaat tijdens het Gezondheid en veiligheid 21

24 Gezondheid en veiligheid Gezondheid en veiligheid gebruik over het algemeen lager dan aangegeven. Dit is het gevolg van de automatische wisselingen in de zendkracht van het apparaat die ervoor zorgen dat slechts het minimaal vereiste niveau wordt gegenereerd om het netwerk te bereiken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat de momenteel beschikbare wetenschappelijke informatie geen aanleiding geeft tot het nemen van speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van mobiele apparatuur. De WHO maakt daarbij de aantekening dat u de blootstelling kunt beperken door de duur van de gesprekken te beperken en gebruik te maken van de handsfreemodus om de mobiele telefoon uit de buurt van het hoofd en het lichaam te houden. Aanvullende informatie is te vinden op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (http:// *De tests worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale richtlijnen voor tests. ** Raadpleeg de paragraaf <FCC RFblootstellingsinformatie > met betrekking tot gebruik wanneer het toestel op het lichaam wordt gedragen. De volgende informatie heeft alleen betrekking op lidstaten van de EU: Dit symbool geeft aan dat het toestel niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Wanneer u zorg draagt voor de juiste verwerking van dit product, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te beperken die het gevolg kunnen zijn van een onjuiste afvalverwerking. Raadpleeg voor meer informatie over de juiste afvalverwerking van dit product de plaatselijke overheid, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht. 22

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren...

Inhoudsopgave. Bellen...9 Spraakoproep...9 Video-oproep...9. Index...27. Uw telefoon instellen...9 De telefoon beveiligen...9 Personaliseren... Inhoudsopgave Aan de slag...3 Overzicht van XPERIA X1...3 Instructiesymbolen...3 Aanvullende hulp...3 SIM-kaart en batterij...3 De batterij opladen...4 Geheugenkaart...4 In- en uitschakelen...4 Navigeren...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 5 Gebruikershandleiding Nokia N97 Uitgave 5 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Hulp zoeken 9 Ondersteuning 9 Help van het apparaat 9 Haal

Nadere informatie

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding

Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Nokia C6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 4.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Gedeeld geheugen 7 Magneten en magnetische velden 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 710 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Terug-, start- en zoektoetsen 7 De simkaart plaatsen 8 Uw telefoon opladen

Nadere informatie

Mazda NB1 Documentatiegids

Mazda NB1 Documentatiegids Mazda NB1 Documentatiegids Inhoud Lees mij eerst 4 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen... 4 Installatie... 4 GPS-ontvangst... 4 Navigatiesysteem start niet op... 5 Verzorging van je navigatiesysteem...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0

Gebruikershandleiding Nokia N97 mini. Uitgave 5.0 Gebruikershandleiding Nokia N97 mini Uitgave 5.0 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 6 Office-toepassingen 7 Netwerkdiensten 7 Gedeeld geheugen 8 Mail for Exchange 8 Magneten en magnetische velden

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Cat S50 Smartphone Gebruikershandleiding MIL SPEC Lees dit voordat u verder gaat. Veiligheidsmaatregelen Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door, zodat u zeker weet hoe u uw mobiele telefoon correct

Nadere informatie

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Gebruikershandleiding P910i Gebruikershandleiding Letters Kleine letters worden onder de pijl geschreven en hoofdletters worden ter hoogte van de pijl geschreven. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t

Nadere informatie

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Nokia X6-00 Gebruikershandleiding Uitgave 5.4 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 6 Over dit apparaat 7 Netwerkdiensten 8 Aan de slag 10 Toetsen en onderdelen 10 De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Nadere informatie

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld

Startershandleiding. Hoe kan ik navigeren? Favorietentoetsen. instellen. BlackBerry 8700g Wireless Handheld Startershandleiding BlackBerry 8700g Wireless Handheld Aan/uit-knop Dempknop Schakel microfoon tijdens een oproep aan/uit Waarschuwings-LED Koptelefoon USB-poort Favorietentoets aan de zijkant Open de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 1 Gebruikershandleiding DUALSIM PDA handleiding 2 DUALSIM PDA Multi Mobile Handleiding Versie 1.0 Multi Mobile B.V., 2008 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing

SM-G920F. Gebruiksaanwijzing SM-G920F Gebruiksaanwijzing Dutch. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Inhoud Basisfuncties 4 Lees dit eerst 5 Inhoud van de verpakking 6 Indeling van het apparaat 8 SIM- of USIM-kaart 10 Batterij 14 Het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 625 RM-941 Uitgave 2.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N8 00

Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Gebruikershandleiding Nokia N8 00 Uitgave 2.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 8 De toetsen en het scherm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937

Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Gebruikershandleiding Nokia Lumia 1520 RM-937 Uitgave 1.0 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Uw telefoon bevat een gebruikershandleiding die u altijd bij u hebt en indien nodig beschikbaar

Nadere informatie