Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol. Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3"

Transcriptie

1 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 Rapportnummer ML RA d.d. 22 november 2017

2 Gronddepots TTOP 2 en TTOP 3 te Schiphol Geluidimmissie in de omgeving vanwege tijdelijke gronddepots TTOP2 en TTOP3 opdrachtgever Schiphol Nederland BV rapportnummer ML RA datum 22 november 2017 referentie FvdP/EB//ML RA verantwoordelijke ir F.D. van der Ploeg opsteller ir. H. Buikema peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, , kvk , opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL B01, ISO-9001:2008 mook zoetermeer groningen düseldorf dortmund berlijn leuven parijs lyon ML RA 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Uitgangspunten Activiteiten TTOP2 en TTOP Vergunde geluidruimte 5 3 Berekeningen 7 4 Samenvatting en conclusie 10 ML RA 3

4 1Inleiding Aan de Noordzijde van Schiphol zijn twee tijdelijke gronddepots geprojecteerd. Het betrefen de locaties TTOP2 en TTOP3. De locaties van de depots zijn aangegeven in onderstaande luchtfoto (figuur 1.1). f1.1situering plangebied Beide locaties zulen voor een periode van 5 jaar in gebruik worden genomen, tot circa Ten behoeve van de grondwerkzaamheden zal materieel, zoals een kraan en dumpers/vrachtwagens, worden ingezet. Eén van de te onderzoeken aspecten is de geluidproductie van Schiphol Nederland BV (verder te noemen: SNBV) voor de nieuwe situatie. ML RA 4

5 2 Uitgangspunten 2.1 Activiteiten TTOP2 en TTOP3 Ten behoeve van de grondwerkzaamheden is uitgegaan van het volgende: beide tereinen zulen in principe niet gelijktijdig worden gebruikt. Bij de berekeningen is evenwel uitgegaan van gelijktijdig gebruik van beide tereinen; vrachtwagens/dumpers/kiepwagens; per dag zulen maximaal 10 vrachtwagens per uur één van beide tereinen bezoeken. In totaal betekent dit 120 vrachtwagens in de dagperiode (7.00u-19.00u), 40 vrachtwagens in de avondperiode (19.00u-23.00) en 80 vrachtwagens in de nachtperiode; mobiele kraan; in de dagperiode zal gedurende maximaal 8 uur een kraan worden ingezet ten behoeve van de grondwerkzaamheden. 2.2 Vergunde geluidruimte In de omgevingsvergunning van SNBV zijn de navolgende relevante geluidvoorschriften opgenomen ( wijziging van geluidsvoorschriften d.d. 23 december 2013 met kenmerk ): ML RA 5

6 Ten behoeve van deze vergunning is door Peutz destijds een rekenmodel opgesteld (zie rapport ML RA d.d. 3 maart 2010). In de afgelopen jaren zijn er enkele, akoestisch gezien niet relevante, wijzigingen geweest. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het geluidmodel van SNBV (zie bijlage I, rekenmodel). In voorliggend onderzoek zijn de activiteiten op het terein van TTOP2 en TTOP3 eveneens verwerkt in het rekenmodel en de totale geluidbelasting vanwege SNBV is getoetst aan de vergunde waarden. ML RA 6

7 3 Berekeningen Op basis van de uitgangspunten, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 2, is een akoestisch rekenmodel opgesteld ten behoeve van de representatieve bedrijfssituatie van de grondwerkzaamheden ter plaatse van beide depots. Ale berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode I van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai d.d. april 1999 (HMRI 1999). De berekeningen zijn uitgevoerd in Geomilieu v4.30. In de situatie ten behoeve van de grondwerkzaamheden is rekening gehouden met de volgende activiteiten: dumper; 106 db(a) bij een rijsnelheid van circa 30 km/u; mobiele kraan; 105 db(a) gedurende 8 uur. In tabel 3.1 zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de grondwerkzaamheden ter plaatse van TTOP2 en TTOP3 gepresenteerd. Tevens is de vergunde geluidruimte vergeleken met de berekende geluidbelasting vanwege ale activiteiten op het terein van SNBV (inclusief bijdrage TTOP2 en TTOP3). NB. Als worst-case benadering zijn de rekenresultaten gepresenteerd wanneer gelijktijdig activiteiten plaatsvinden op het terein van TTOP2 en TTOP3. In praktijk zal dit normaliter niet plaatsvinden. De rekenresultaten zijn dus een overschating van de werkelijk optredende geluidimmisieniveaus in de omgeving. ML RA 7

8 t3.1 Rekenresultaten pos. omschrijving L Ar,LT in db(a) L Ar,LT in db(a) grenswaarden verschil in db TTOP2 en TTOP 3 SNBV totaal vergunning in db(a) Dagperiode A Vergunningpunt A B Vergunningpunt B C Vergunningpunt C D Vergunningpunt D F Vergunningpunt F G Vergunningpunt G H Vergunningpunt H I Vergunningpunt I J Vergunningpunt J K Vergunningpunt K Avondperiode A Vergunningpunt A B Vergunningpunt B C Vergunningpunt C D Vergunningpunt D F Vergunningpunt F G Vergunningpunt G H Vergunningpunt H I Vergunningpunt I J Vergunningpunt J K Vergunningpunt K Nachtperiode A Vergunningpunt A B Vergunningpunt B C Vergunningpunt C D Vergunningpunt D F Vergunningpunt F G Vergunningpunt G H Vergunningpunt H I Vergunningpunt I J Vergunningpunt J K Vergunningpunt K Nadere informatie betrefende de invoergegevens en de rekenresultaten zijn weergegeven in bijlage I en I. Op basis van de berekeningen kan worden gesteld dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege ale activiteiten op het terein van SNBV, ML RA 8

9 inclusief de bijdrage vanwege TTOP2 en TTOP3, voldoen aan de thans vergunde grenswaarden. Als mogelijke oorzaken voor het optreden van maximale geluidniveaus (L Amax ) op het terein van de inrichting kunnen met name worden genoemd: een passage van een voertuig op het terein van de inrichting. Hierbij wordt met betrekking tot de geluidbronsterkten uitgegaan van hogere waarden dan bij de berekeningen van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in verband met een mogelijk hogere rijsnelheid, het optrekken, luidruchtigere voertuigen etc. Op grond van ervaring wordt rekening gehouden met een circa 5 db hogere immissierelevante bronsterkte; laad- en losactiviteiten met de mobiele kraan (L WR = 115 db(a). Het maatgevende vergunningpunt is positie D. Ter plaatse van positie D worden maximale geluidniveaus berekend van 45 db(a) in de dagperiode en 41 db(a) in de avond- en nachtperiode. Hiermede wordt ruimschoots voldaan aan de vergunde waarden van 60 db(a) in de dagperiode, 55 db(a) in de avondperiode en 50 db(a) in de nachtperiode. ML RA 9

10 4 Samenvatting en conclusie Aan de Noordzijde van Schiphol zijn twee tijdelijke gronddepots geprojecteerd. Het betrefen de locaties TTOP2 en TTOP3. Beide locaties zulen voor een periode van 5 jaar in gebruik worden genomen, tot circa Hiertoe zal materieel zoals een kraan en dumpers/vrachtwagens worden ingezet. Eén van de te onderzoeken aspecten is de geluidproductie van Schiphol Nederland BV voor de nieuwe situatie. Op basis van de berekeningen kan worden gesteld dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege SNBV inclusief de nieuwe de grondwerkzaamheden voldoen aan de grenswaarden uit de vergunning. Betrefende de maximale geluidniveaus kan eveneens ruimschoots worden voldaan aan de vergunde waarden. Er zijn derhalve geen akoestische belemmeringen ten aanzien van de uitvoering van de tijdelijke (grond)werkzaamheden ter plaatse van TTOP2 en TTOP3. Dit rapport bevat 10 pagina's, Bijlage I, bestaande uit 12 pagina's en 3 figuren, Bijlage I, bestaande uit 6 pagina's. Mook, ML RA 10

11 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Invoergegevens rekenmodel Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus - toetspunten pagina I.2 - puntbronnen TTOP2 en TTOP3 pagina I.3 t/m I.4 - mobiele bronnen TTOP2 en TTOP3 pagina I.5 t/m I.7 Maximale geluidniveaus - puntbronnen TTOP2 en TTOP3 pagina I.8 t/m I.9 - mobiele bronnen TTOP2 en TTOP3 pagina I.10 t/m I.12 Figuren Ten behoeve van de vergunning is door Peutz destijds een rekenmodel opgesteld (zie rapport ML RA d.d. 3 maart 2010). In de afgelopen jaren zijn er enkele, akoestisch gezien niet relevante, wijzigingen geweest. Deze wijzigingen zijn beschreven in de volgende rapporten: Rapport ML RA 4 februari 2013 CSNS G-pier GH gebouw Rapport ML RA 5 maart 2013 CSNS EF gebied, nieuwe apparatuur Notitie ML NO 17 juni 2015 parkeergarage P3 Notitie ML NO 22 oktober 2015 afzuiginstallaties brandweerposten schiphol Notitie ML NO 22 oktober 2015 Expeditors International BV locatie Ganderweg 1 Notitie ML NO 22 oktober 2015 Expeditors International BV locatie Folkstoneweg 67 Notitie ML NO 24 april 2017 Parkeerplaats P2 NW Rapport ML RA 14 juli 2017 Aanbouw parkeergarage P3 Rapport ML RA 27 juli 2017 The Base Bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt in het geluidmodel van SNBV. ML RA-BY1 I.1

12 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E A Vergunningpunt A , ,00 0,00 5, B Vergunningpunt B , ,00 0,00 5, C Vergunningpunt C , ,00 0,00 5, D Vergunningpunt D , ,00 0,00 5, F Vergunningpunt F , ,00 0,00 5, G Vergunningpunt G , ,00 0,00 5, H Vergunningpunt H , ,00 0,00 5, I Vergunningpunt I , ,11 0,00 5, J Vergunningpunt J , ,51 0,00 5, K Vergunningpunt K , ,80 0,00 5, zone 50 f 50 db(a) ctr , ,91 0,00 5, zone 50 a 50 db(a) ctr , ,95 0,00 5, zone 50 m 50 db(a) ctr , ,99 0,00 5, zone 50 b 50 db(a) ctr , ,93 0,00 5, zone 50 d 50 db(a) ctr , ,83 0,00 5, zone 50 c 50 db(a) ctr , ,07 0,00 5, zone 50 i 50 db(a) ctr , ,84 0,00 5, zone 50 g 50 db(a) ctr , ,47 0,00 5, zone 50 j 50 db(a) ctr , ,53 0,00 5, zone 50 l 50 db(a) ctr , ,12 0,00 5, zone 50 k 50 db(a) ctr , ,54 0,00 5, zone50 e 50 db(a) ctr , ,76 0,00 5, :59:31 ML RA-BY1 I.2

13 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Bronnen TTOP2 en TTOP3 Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: ML RA Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) TTOP2-01 mobiele kraan , ,70 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP2-02 mobiele kraan , ,46 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP3-01 mobiele kraan , ,37 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP3-02 mobiele kraan , ,01 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4, :32:35 ML RA-BY1 I.3

14 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Bronnen TTOP2 en TTOP3 Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: ML RA Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal TTOP ,00 90,00 92,00 99,00 100,00 98,00 93,00 85,00 104,69 TTOP ,00 90,00 92,00 99,00 100,00 98,00 93,00 85,00 104,69 TTOP ,00 90,00 92,00 99,00 100,00 98,00 93,00 85,00 104,69 TTOP ,00 90,00 92,00 99,00 100,00 98,00 93,00 85,00 104, :32:35 ML RA-BY1 I.4

15 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Bronnen TTOP2 en TTOP3 Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: ML RA Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n TTOP2-01 vrachtauto zwaar 30km/u , , , ,15 1,00 1,00 TTOP3-01 vrachtauto zwaar 30km/u , , , ,39 1,00 1, :31:32 ML RA-BY1 I.5

16 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Bronnen TTOP2 en TTOP3 Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: ML RA Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k TTOP , ,80 87,90 93,40 97,80 102,00 TTOP , ,80 87,90 93,40 97,80 102, :31:32 ML RA-BY1 I.6

17 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Bronnen TTOP2 en TTOP3 Model: Vergunning SNBV model November 2017 Groep: ML RA Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal TTOP ,20 93,00 82,90 105,75 TTOP ,20 93,00 82,90 105, :31:32 ML RA-BY1 I.7

18 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Maximale geluidniveaus Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Type Richt. Hoek Cb(u)(D) TTOP2-01 mobiele kraan , ,70 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP2-02 mobiele kraan , ,46 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP3-01 mobiele kraan , ,37 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4,001 TTOP3-02 mobiele kraan , ,01 1,50 0,00 Normale puntbron 0,00 360,00 4, :42:54 ML RA-BY1 I.8

19 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Maximale geluidniveaus Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Cb(u)(A) Cb(u)(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal TTOP ,00 100,00 102,00 109,00 110,00 108,00 103,00 95,00 114,69 TTOP ,00 100,00 102,00 109,00 110,00 108,00 103,00 95,00 114,69 TTOP ,00 100,00 102,00 109,00 110,00 108,00 103,00 95,00 114,69 TTOP ,00 100,00 102,00 109,00 110,00 108,00 103,00 95,00 114, :42:54 ML RA-BY1 I.9

20 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Maximale geluidniveaus Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n TTOP2-01 vrachtauto zwaar 30km/u , , , ,15 1,00 1,00 TTOP3-01 vrachtauto zwaar 30km/u , , , ,39 1,00 1, :42:21 ML RA-BY1 I.10

21 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Maximale geluidniveaus Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k TTOP , ,80 92,90 98,40 102,80 107,00 TTOP , ,80 92,90 98,40 102,80 107, :42:21 ML RA-BY1 I.11

22 BIJLAGE I Invoergegevens rekenmodel Maximale geluidniveaus Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal TTOP ,20 98,00 87,90 110,75 TTOP ,20 98,00 87,90 110, :42:21 ML RA-BY1 I.12

23 BIJLAGE I Overzicht rekenmodel a 50 db(a) ctr b 50 db(a) ctr c 50 db(a) ctr vijf 526 m 50 db(a) ctr Vergunningpunt C Vergunningpunt J 603 Vergunningpunt B Vergunningpunt 513K Vergunningpunt D TTOP2-02 TTOP2-01 TTOP3-02 TTOP d 50 db(a) ctr N N Vergunningpunt G l 50 db(a) ctr a Vergunningpunt 02 01b H e 50 db(a) ctr N03 Vergunningpunt A Gand1 k 50 db(a) ctr Vergunningpunt I f 50 db(a) ctr Folk67 Vergunningpunt F j 50 db(a) ctr g 50 db(a) ctr TTOP3-01 TTOP Mobiele bron Oppervlaktebronnen Puntbronnen Uitstralende gevels Grids Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen Schermen Adrespunten Bedrijven Hulpvlakken 0 m 3000 m schaal = 1 : Vergunning SNBV model November 2017 i 50 db(a) ctr Industrielawaai - IL, [Zonebeheermodel Schiphol (beheermodel) - Vergunning SNBV model November 2017], ML RA-BY1 Figuur I.1

24 BIJLAGE I Overzicht rekenmodel Vergunning SNBV model November 2017 Mobiele bron Oppervlaktebronnen Puntbronnen Uitstralende gevels Grids Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen Schermen Adrespunten Bedrijven Hulpvlakken 0 m 300 m schaal = 1 : 8802 Vergunningpunt D TTOP2-01 TTOP2-02 TTOP3-01 TTOP3-01 TTOP TTOP N Industrielawaai - IL, [Zonebeheermodel Schiphol (beheermodel) - Vergunning SNBV model November 2017], ML RA-BY1 Figuur I.2

25 BIJLAGE I Overzicht rekenmodel Vergunning SNBV model November 2017 Mobiele bron Oppervlaktebronnen Puntbronnen Uitstralende gevels Grids Toetspunten Bodemgebieden Gebouwen Schermen Adrespunten Bedrijven Hulpvlakken 0 m 300 m schaal = 1 : 8802 Vergunningpunt D TTOP2-01 TTOP2-02 TTOP3-01 TTOP3-01 TTOP TTOP N Industrielawaai - IL, [Zonebeheermodel Schiphol (beheermodel) - Vergunning SNBV model November 2017], ML RA-BY1 Figuur I.3

26 BIJLAGE II Rekenresultaten rekenresultaten Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus - totaal SNBV pagina II.2 - TTOP2 enttop3 pagina II.3 t/m II.4 Maximale geluidniveaus pagina II.5 t/m II.6 ML RA-BY2 II.1

27 BIJLAGE II Rekenresultaten rekenresultaten totaal SNBV Rapport: Resultatentabel Model: Vergunning SNBV model November 2017 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: snbv Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht A_A Vergunningpunt A 5,00 46,5 42,1 38,7 B_A Vergunningpunt B 5,00 37,6 32,8 27,8 C_A Vergunningpunt C 5,00 37,7 35,6 29,9 D_A Vergunningpunt D 5,00 43,1 41,2 35,3 F_A Vergunningpunt F 5,00 41,3 40,2 35,6 G_A Vergunningpunt G 5,00 40,4 37,3 33,5 H_A Vergunningpunt H 5,00 41,0 39,9 35,1 I_A Vergunningpunt I 5,00 36,8 35,4 30,4 J_A Vergunningpunt J 5,00 34,4 32,9 28,1 K_A Vergunningpunt K 5,00 34,7 33,3 28,7 zone 50_A a 50 db(a) ctr 5,00 31,6 30,0 23,7 zone 50_A b 50 db(a) ctr 5,00 31,9 29,8 23,8 zone 50_A c 50 db(a) ctr 5,00 29,7 27,2 21,2 zone 50_A d 50 db(a) ctr 5,00 30,2 27,0 21,6 zone 50_A f 50 db(a) ctr 5,00 30,8 28,5 23,1 zone 50_A g 50 db(a) ctr 5,00 33,3 31,8 26,5 zone 50_A i 50 db(a) ctr 5,00 33,7 32,6 27,7 zone 50_A j 50 db(a) ctr 5,00 35,1 33,9 29,2 zone 50_A k 50 db(a) ctr 5,00 34,9 33,7 28,8 zone 50_A l 50 db(a) ctr 5,00 33,6 32,3 27,1 zone 50_A m 50 db(a) ctr 5,00 32,9 31,0 25,5 zone50_a e 50 db(a) ctr 5,00 30,2 27,6 22,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :41:27 ML RA-BY2 II.2

28 BIJLAGE II Rekenresultaten rekenresultaten TTOP2 en TTOP3 Rapport: Resultatentabel Model: Vergunning SNBV model November 2017 LAeq totaalresultaten voor toetspunten Groep: ML RA Groepsreductie: Ja Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht A_A Vergunningpunt A 5,00 10,4 3,1 3,1 B_A Vergunningpunt B 5,00 11,1 3,8 3,8 C_A Vergunningpunt C 5,00 19,2 12,1 12,1 D_A Vergunningpunt D 5,00 34,4 27,7 27,7 F_A Vergunningpunt F 5,00 9,0 1,9 1,9 G_A Vergunningpunt G 5,00 8,8 1,4 1,4 H_A Vergunningpunt H 5,00 16,8 10,1 10,1 I_A Vergunningpunt I 5,00 7,3 0,6 0,6 J_A Vergunningpunt J 5,00 20,8 14,2 14,2 K_A Vergunningpunt K 5,00 19,8 13,2 13,2 zone 50_A a 50 db(a) ctr 5,00 18,1 11,0 11,0 zone 50_A b 50 db(a) ctr 5,00 13,9 6,6 6,6 zone 50_A c 50 db(a) ctr 5,00 7,8 0,4 0,4 zone 50_A d 50 db(a) ctr 5,00 5,5-1,9-1,9 zone 50_A f 50 db(a) ctr 5,00 4,7-2,6-2,6 zone 50_A g 50 db(a) ctr 5,00 6,0-1,3-1,3 zone 50_A i 50 db(a) ctr 5,00 5,2-2,0-2,0 zone 50_A j 50 db(a) ctr 5,00 7,0-0,2-0,2 zone 50_A k 50 db(a) ctr 5,00 9,2 2,1 2,1 zone 50_A l 50 db(a) ctr 5,00 12,5 5,6 5,6 zone 50_A m 50 db(a) ctr 5,00 18,3 11,5 11,5 zone50_a e 50 db(a) ctr 5,00 4,6-2,8-2,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :40:41 ML RA-BY2 II.3

29 BIJLAGE II Rekenresultaten rekenresultaten TTOP2 en TTOP3 Rapport: Resultatentabel Model: Vergunning SNBV model November 2017 LAeq bij Bron voor toetspunt: D_A - Vergunningpunt D Groep: ML RA Groepsreductie: Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht D_A Vergunningpunt D 5,00 34,4 27,7 27,7 TTOP3-01 vrachtauto zwaar 30km/u 1,00 26,5 26,5 26,5 TTOP2-01 vrachtauto zwaar 30km/u 1,00 21,5 21,5 21,5 TTOP2-01 mobiele kraan 1,50 24, TTOP2-02 mobiele kraan 1,50 23, TTOP3-01 mobiele kraan 1,50 30, TTOP3-02 mobiele kraan 1,50 28, Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :40:57 ML RA-BY2 II.4

30 BIJLAGE II Rekenresultaten Maximale geluidniveaus TTOP Rapport: Resultatentabel Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 LAmax totaalresultaten voor toetspunten Groep: snbv Naam Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht A_A Vergunningpunt A 5,00 18,6 12,7 12,7 B_A Vergunningpunt B 5,00 19,7 13,8 13,8 C_A Vergunningpunt C 5,00 28,1 22,8 22,8 D_A Vergunningpunt D 5,00 44,8 41,0 41,0 F_A Vergunningpunt F 5,00 17,1 11,5 11,5 G_A Vergunningpunt G 5,00 17,2 11,2 11,2 H_A Vergunningpunt H 5,00 25,1 20,1 20,1 I_A Vergunningpunt I 5,00 15,9 10,9 10,9 J_A Vergunningpunt J 5,00 29,4 24,5 24,5 K_A Vergunningpunt K 5,00 28,5 23,3 23,3 zone 50_A a 50 db(a) ctr 5,00 26,3 20,9 20,9 zone 50_A b 50 db(a) ctr 5,00 22,5 16,7 16,7 zone 50_A c 50 db(a) ctr 5,00 16,3 10,2 10,2 zone 50_A d 50 db(a) ctr 5,00 13,9 7,7 7,7 zone 50_A f 50 db(a) ctr 5,00 12,8 6,7 6,7 zone 50_A g 50 db(a) ctr 5,00 14,0 7,9 7,9 zone 50_A i 50 db(a) ctr 5,00 13,2 7,4 7,4 zone 50_A j 50 db(a) ctr 5,00 15,1 9,3 9,3 zone 50_A k 50 db(a) ctr 5,00 17,5 11,7 11,7 zone 50_A l 50 db(a) ctr 5,00 21,0 15,4 15,4 zone 50_A m 50 db(a) ctr 5,00 26,9 21,7 21,7 zone50_a e 50 db(a) ctr 5,00 12,8 6,7 6,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :43:23 ML RA-BY2 II.5

31 BIJLAGE II Rekenresultaten Maximale geluidniveaus TTOP Rapport: Resultatentabel Model: MAX TTOP - Vergunning SNBV model November 2017 LAmax bij Bron voor toetspunt: D_A - Vergunningpunt D Groep: snbv Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht D_A Vergunningpunt D 5,00 44,8 41,0 41,0 TTOP3-01 vrachtauto zwaar 30km/u 1,00 41,0 41,0 41,0 TTOP2-01 vrachtauto zwaar 30km/u 1,00 34,0 34,0 34,0 TTOP2-01 mobiele kraan 1,50 38, TTOP2-02 mobiele kraan 1,50 38, TTOP3-01 mobiele kraan 1,50 44, TTOP3-02 mobiele kraan 1,50 43, LAmax (hoofdgroep) 44,8 41,0 41,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :43:56 ML RA-BY2 II.6

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot het geprojecteerde 150 kv-station Boxtel, fase 2 Rapportnummer FA 19723-3-RA-001 d.d. 4 maart 2013 Peutz bv Paletsingel

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede. Akoestisch onderzoek

Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede. Akoestisch onderzoek Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede Akoestisch onderzoek Rapportnummer F 20591-1-RA d.d. 30 juni 2014 Bio-energie De Vallei locatie Reehorst-Zuid Ede Akoestisch onderzoek o p d r a c h t g

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE. cc

Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus EG ALMERE.  cc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Flevoziekenhuis De heer A. Lemmers Postbus 3005 1300 EG ALMERE

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein

Rapport. Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek met betrekking tot de geprojecteerde wijziging van de supermarkten van Jan Linders en Lidl aan de Industrieweg te Stein Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek leplein te Ulft

Akoestisch onderzoek  leplein te Ulft Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.14.161.00 Akoestisch onderzoek Emailleplein 21-23 te Ulft Rapportage Opgesteld

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Rapport. Geluid ten gevolge van paviljoens bestemmingsplan Amnestyplein. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging

Rapport. Geluid ten gevolge van paviljoens bestemmingsplan Amnestyplein. Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluid ten gevolge van paviljoens bestemmingsplan Amnestyplein Onderzoek in het kader van een bestemmingsplanwijziging Rapportnummer O 15391-1-RA-002

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Notitie 20091672-04 Akoestisch onderzoek Kuppens aan de Meemortel 59 te Budel Datum Referentie Behandeld door 10 mei 2010 20091672-04 E. Philippens/LSC 1 Inleiding Door Cauberg-Huygen R.I. BV is een akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Concept Akoestisch onderzoek m.b.t. het geprojecteerde 150 kv transformatorstation Californië te Horst Rapportnummer F 19506-1-RA d.d. 18 januari 2010 Peutz

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek in verband met een omgevingsvergunningaanvraag voor VSH Fittings B.V. te Hilversum

Rapport. Akoestisch onderzoek in verband met een omgevingsvergunningaanvraag voor VSH Fittings B.V. te Hilversum 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Akoestisch onderzoek in verband met een omgevingsvergunningaanvraag voor VSH Fittings B.V. te Hilversum Rapportnummer FD 18839-1-RA-001 d.d. 14 september

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen

Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag. Resultaten van verificatiemetingen Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen Rapportnummer FB 15648-2-RA d.d. 22 juli 2014 Akoestisch onderzoek De Levende Have te Den Haag Resultaten van verificatiemetingen

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving

Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht. Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein te Utrecht Invloed van de nieuwbouw op de omgeving Rapportnummer GA 17485-2-RA-001 d.d. 26 februari 2015 Bezonningsonderzoek Noordgebouw U24 Stationsplein

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Rapport. Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annie"s te Leiden

Rapport. Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annies te Leiden 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Geluid in de omgeving ten gevolge van het nieuwe terras van café Annie"s te Leiden Onderzoek in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag krachtens

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41

AKOESTISCH ONDERZOEK. River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel. Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 AKOESTISCH ONDERZOEK River Flowers BV Toepadweg 37-43 te Zaltbommel Ruimtelijke onderbouwing woonbestemming Toepadweg 41 Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Zaltbommel de heer A. Sybesma Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Rapport : april 2013 akoestisch onderzoek Agrifirm te Emmeloord december 2012 akoestisch onderzoek Agrifirm te Emmeloord

Rapport : april 2013 akoestisch onderzoek Agrifirm te Emmeloord december 2012 akoestisch onderzoek Agrifirm te Emmeloord Rapport : 123780-01 Akoestisch onderzoek Agrifirm te Emmeloord Verantwoording Auteur(s) : ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 14 (excl. figuren en bijlagen) Akkoord divisiemanager : Uitgevoerd

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Rapportnummer O 15642-5-RA d.d. 2 mei 2016 Geluid naar omgeving

Nadere informatie

PEUTZ. Omgevingsdienst regio Utrecht t.a.v. de heer B. Drenth Postbus 461 3700 AL ZEIST. Mook, 5 oktober 2012

PEUTZ. Omgevingsdienst regio Utrecht t.a.v. de heer B. Drenth Postbus 461 3700 AL ZEIST. Mook, 5 oktober 2012 Omgevingsdienst regio Utrecht t.a.v. de heer B. Drenth Postbus 46 3700 AL ZEIST Mook, 5 oktober 202 Betreft: Aangepast akoestisch onderzoek De Vor. Brandes & Co Werkhoven Ref.: TKeITKe/KSIFA 4055- -BR

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN Akoestisch onderzoek industrielawaai Cortenoeverseweg 117 en 121 te Brummen in de gemeente Brummen Opdrachtgever

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn

Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Alphen aan den Rijn Akoestisch onderzoek schoolplein basisschool Groenoord Inhoud Inhoud...3 1 Aanleiding...4 2 Situatiebeschrijving...4 3 Wet- en regelgeving...5 4 Uitgangspunten akoestisch onderzoek...6 5 Rekenresultaten...8

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidimmissie vanwege hondenopvang Poor Animal, Prinsenbeek Zaaknummer 13120150, 31 januari 2014 Akoestisch onderzoek in het kader van een ruimtelijke

Nadere informatie

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld)

Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Akoestisch rapport Gat van Nieuwerkerk Te Nieuwerkerk (Zld) Projectnummer : BP.1305.RO1 Revisie : 6 Rapportdatum : 14 oktober 2015 Auteur : D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland Omgevingsdienst West-Holland G G : ] AAPR Ü- Gemeente Teylingen Afdeling Ruimte, Team Ruimtelijke Ontwikkeling t.a.v. Richard Rietveld Postbus 9 ZJ Voorhout Contactpersoon: Uw referentie: Betreft: Rob

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv

Rapport: 991011-08. Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Mortel Installatie Assen bv en Recycling Assen bv Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren

Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Spoortoren te Nijmegen, onderzoek inzake de geluidemiissie vanwege parkeren HC 3077-2-RA Datum: 21 december 2011 Ref.:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen

Rapport. Concept. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen 3 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor nieuwbouwwoningen aan de Plasweg 6 te Waddinxveen Onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Motorcrosscircuit hoek A50 en Koningsweg te Arnhem - geluid naar de omgeving

Motorcrosscircuit hoek A50 en Koningsweg te Arnhem - geluid naar de omgeving Motorcrosscircuit hoek A50 en Koningsweg te Arnhem - geluid naar de omgeving Onderdeel van een vergunningaanvraag ex artikel 2.1 lid 1 onder e sub 1 en sub 3 van de Wabo Rapportnummer FA 18888-3-RA d.d.

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 12.208b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort 16A 7609 RG Almelo Betreft : plan 7 recreatiewoningen Westenhoevenweg 16 Vriezenveen Oldenzaal, 13 november

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen Adviesrapportage Nagalmtijd in de repetitieruimtes Geluidafstraling omliggende gebouwen Geluidbelasting vanwege rijbewegingen Geschreven door: ir. E.M. Looijen Bader ing. R. Heusdens 24 februari 2014 (uitgebreid

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk

Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk Akoestisch onderzoek Jachthaven Warnars te Loosdrecht Geluidsuitstraling naar perceel Oud-Loosdrechtsedijk 245 249 Gemeente Wijdemeren 21 april 2015 Definitief rapport BC7419-106-105 HASKONINGDHV NEDERLAND

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde H 4714-1-RA-001 Datum: 22

Nadere informatie

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder

Rapport. Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen. Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Rapport Bestemmingsplan Winkelcentrum Zuidplas te Waddinxveen Akoestisch onderzoek geluidbelasting wegverkeer inzake de Wet geluidhinder Rapportnummer G 16404-1-RA

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

Cooltoren te Rotterdam. Bezonningsonderzoek

Cooltoren te Rotterdam. Bezonningsonderzoek Cooltoren te Rotterdam Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15736-1-RA-001 d.d. 11 oktober 2016 Cooltoren te Rotterdam Bezonningsonderzoek opdrachtgever Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling rapportnummer

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A

Projectnummer: 140326.000620.003. Opgesteld door: Luc Cartigny. Ons kenmerk: 075511993:A MEMO NEDERLAND BV Stationsplein 18d Postbus 1632 6201 BP Maastricht Tel 043 3523 311 Fax 043 3639 961 www.arcadis.nl Onderwerp: Geluidbelasting IBC weg 2 ten gevolge van wegverkeer Maastricht, 9 mei 2011

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek De Beek GROENCREATIEF Groenloseweg 38 Eibergen 13.074.01 Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : De Beek Groencreatief Groenloseweg 38 7151 HG EIBERGEN Enschede 29 augustus 2013

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0044.00.R001 Meppelerdiepsluis in Zwartsluis Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie