Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009"

Transcriptie

1 indi Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 Project : SURFworks Stimuleren Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s) : Bureau De Uitkomst Opleverdatum : 17 april 2009 Versie : 1.1 Samenvatting SURFnet liet een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van SURFgroepen en de mening van de gebruikers over deze dienst. Voor het onderzoek hebben 2081 gebruikers een online vragenlijst ingevuld. Thema s van de vragenlijst waren kenmerken van de gebruikers, hun gebruik van SURFgroepen en hun mening daarover, de ondersteuning, en eventuele punten waarop SURFgroepen verbeterd kan worden. Voor deze publicatie geldt de Creative Commons Licentie Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Netherlands. Meer informatie over deze licentie is te vinden op

2 Colofon Programmalijn : Stimuleren gebruik & support Onderdeel : Stimuleren Gebruik Onderzoeker & Docent Activiteit : 7.3 Deliverable : EXTRA: Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 Toegangsrechten : publiek Externe partij : Bureau De Uitkomst Dit project is tot stand gekomen met steun van SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs en onderzoek initieert, regisseert en stimuleert door onder meer het financieren van projecten. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl).

3 5 dingen die je moet weten over het Gebruikersonderzoek SURFgroepen Context SURFgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor alle medewerkers en studenten van de bij SURFnet aangesloten instellingen. Met SURFgroepen kunnen ze online samenwerken aan documenten, elkaar face-to-face spreken via videoconferencing en chatten via de ingebouwde messenger. SURFgroepen heeft ongeveer gebruikers en zo'n teamsites. Wat is het? SURFnet liet een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van SURFgroepen en de mening van de gebruikers over deze dienst. Voor het onderzoek hebben 2081 gebruikers een online vragenlijst ingevuld. Thema s van de vragenlijst waren kenmerken van de gebruikers, hun gebruik van SURFgroepen en hun mening daarover, de ondersteuning, en eventuele punten waarop SURFgroepen verbeterd kan worden. Voor wie is het? De resultaten van dit onderzoek vormen input voor SURFnet voor het bepalen van de roadmap van SURFgroepen. Wat vertelt het? SURFgroepen is een veel gebruikte en veel bekritiseerde dienst. De gebruikers hebben kritiek op de interface, maar kennen tegelijkertijd veel functionaliteiten niet en velen gebruiken de verschillende vormen van ondersteuning niet. Maar naast het commentaar delen de gebruikers ook schouderklopjes uit en laten ze weten SURFgroepen te waarderen: het is een essentiële dienst. Gun het de tijd om zijn rol te bewijzen. De gebruikers zijn ook positief over de enquête. Ze horen zo over functies van SURFgroepen die ze nog niet kenden en ze vinden het goed dat SURFnet naar hun mening vraagt. SURFgroepen heeft veel actieve gebruikers met suggesties en ideeën. Het opzetten van een klankbordgroep zal door de gebruikers gewaardeerd worden en zal mogelijk ideeën opleveren voor verdere verbetering en aanpassingen aan SURFgroepen. Wat kan je ermee? Het onderzoek geeft inzage in het type van gebruikers van SURFgroepen, het soort gebruik, het gebruik van andere applicaties voor online samenwerken, de ondersteuning en mogelijke verbeteringen van SURFgroepen.

4 Bureau De Uitkomst De Lairessestraat HH Amsterdam Rapportage Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 auteur Dennis Beckers Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009 Datum Versie Auteur 10 maart versie 0.1 Dennis Beckers 3 april Versie 1.0 Dennis Beckers 17 april Versie 1.1 Dennis Beckers

5 Colofon Opdrachtgever SURFnet Postbus DA Utrecht tel Onderzoek Bureau de Uitkomst De Lairessestraat HH Amsterdam tel Met bronvermelding is het toegestaan gegevens uit deze rapportage over te nemen.

6 Samenvatting en conclusie SURFnet liet een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van SURFgroepen en de mening van de gebruikers over deze dienst. SURFgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor alle medewerkers en studenten van de bij SURFnet aangesloten instellingen. Met SURFgroepen kunnen ze online samenwerken aan documenten, elkaar face-to-face spreken via videoconferencing en chatten via de ingebouwde messenger. SURFgroepen heeft ongeveer gebruikers en zo'n teamsites. Voor het onderzoek hebben 2081 gebruikers een online vragenlijst ingevuld. Thema s van de vragenlijst waren kenmerken van de gebruikers, hun gebruik van SURFgroepen en hun mening daarover, de ondersteuning, en eventuele punten waarop SURFgroepen verbeterd kan worden. Gebruikers konden aan het eind van de vragenlijst opmerkingen kwijt. Hier maakte ze veelvuldig gebruik van. Alle opmerkingen zijn opgenomen in bijlage 2. Computervaardigheid gebruikers hoog ingeschat De gebruikers schatten hun eigen computervaardigheden vrij hoog in, tweederde vindt zichzelf (bijna) expert. Veel functionaliteiten niet bekend, interface niet intuïtief De gebruikers van SURFgroepen kennen en gebruiken lang niet alle mogelijkheden van de dienst. Het delen van bestanden is veruit meest gebruikte functionaliteit. Andere functionaliteiten, als versiebeheer, het sturen van aan teamleden, webfora en het bijhouden van een gemeenschappelijke agenda, worden minder frequent gebruikt. Het maken van formulieren en vragenlijsten, workflow management, RSS feeds, weblogs en chat worden Ik merk aan deze enquête dat ik de mogelijkheden van surfgroepen maar heel beperkt heb gebruikt. Nuttig om me er meer in te gaan verdiepen dus. door meer dan 80% van de respondenten nooit gebruikt. Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de functionaliteiten van SURFgroepen die ze gebruiken. Twaalf procent van de respondenten gebruikt de privé-opslagmogelijkheden van SURFgroepen. Met een account voor SURFgroepen kan ook gebruik gemaakt worden van SURFmedia (voorheen de SURFnet Videotheek). Ruim tweederde van de gebruikers kent SURFmedia niet. De rest kent deze dienst wel, maar slechts een kleine groep gebruikt het ook. Onder studenten is SURFmedia het minst bekend, onder diegenen die ondersteunende taken uitvoeren het meest. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

7 Het gebruik van SURFgroepen is voor de meesten [het] is voor mij totaal niet gemakkelijk. Gebruikers omschrijven de onoverzichtelijk, ik weet nooit waar ik interface als niet intuïtief, navigatie is ben en hoe ik bepaalde problematisch en door de vele mogelijkheden zien (project)informatie kan vinden. (...) ze door de bomen het bos niet meer. Wellicht moet ik een cursus volgen voor gebruik maar dat lijkt me niet de bedoeling. Gebruikers tevreden over ondersteuning Ondanks dat veel gebruikers niet alle functionaliteiten kennen en de interface onoverzichtelijk vinden, heeft de helft van de gebruikers het laatste jaar geen enkele vorm van ondersteuning gebruikt. De rest gebruikte voornamelijk de online documentatie en handleidingen. Andere vormen van ondersteuning werden weinig gebruikt. Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de verschillende vormen van ondersteuning. Diegenen die workshops en trainingen bij SURFnet gevolgd hadden, waren daar erg tevreden over. De meningen over de helpdesk zijn verdeeld, deze heeft zowel relatief veel tevreden als ontevreden gebruikers. Hoewel de online documentatie en handleidingen het meest gebruikt worden, zijn de respondenten daar relatief het minst tevreden over. Mogelijke verbeteringen Volgens de gebruikers zou een eenvoudigere aanmeldprocedure de grootste verbetering zijn aan SURFgroepen. Aanmelden is nu vaak een probleem. De procedure wordt omslachtig en onduidelijk gevonden of het werkt niet. We zijn in september gestart maar het loopt nog totaal niet: grootste problemen met het inloggen. Te ingewikkeld, te vaak geen toegang zonder duidelijke reden. Ook het kunnen inloggen met het account van de instelling zou een grote verbetering zijn. Andere verbeteringen als het met één mail kunnen bereiken van de teamsite, het beter beheer van de groepsleden en friendly URL s worden door iets meer dan de helft van de gebruikers belangrijk gevonden. Lager scoren het vormgeven van teamsites, en de introductie van een telefonische helpdesk. Veel gebruikers klagen over het al lang niet goed functioneren van de alertfunctie. Deze functie wordt door hen gemist. De beperkingen bij het gebruik van andere browsers dan Microsoft Explorer worden ook vaak genoemd. Het gaat hierbij om praktische problemen, zoals beperkte functionaliteit voor De functie van alerts bij wijzigingen op een SURFgroep is voor mij essentieel. Ik ga nl. pas echt naar SURFgroepen toe als ik weet dat er iets nieuws te vinden is. Ik ben een Mac-gebruiker en kan daarom een aantal opties niet gebruiken Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

8 Mac en Linux gebruikers, maar ook ethische bezwaren tegen een vermeend Microsoft monopolie. De opslagcapaciteit van 500MB is voor sommigen te beperkt. Concurrerende diensten als Windows Live leveren vaak meer capaciteit. Er is vraag naar een simpelere versie van SURFgroepen met alleen de basisfunctionaliteiten als documenten delen, versiebeheer en webconferencing. Dit sluit aan bij de andere resultaten van de vragenlijst, waaruit blijkt dat andere functies door een relatief klein percentage respondenten gebruikt. Je wordt overspoeld met alle mogelijkheden en de incidentele gebruiker verdwaalt in de handleidingen en opties. Kortom een uitgeklede versie voor de incidentele gebruiker is gewenst. Een andere suggestie is een pagina waar ik mis een rubriek op de site waarin staat SURFnet storingen, verbeteringen en vermeld indien er problemen zijn waaraan nieuwe functionaliteiten meldt. Zo blijven wordt gewerkt (bijv. alerts) gebruikers op de hoogte van veranderingen en zien ze dat de dienst actief onderhouden wordt. Een ander verzoek is een publieke wensenlijst, waar gebruikers kunnen aangeven welke functionaliteit ze missen in SURFgroepen, inclusief commentaar en eventueel een planning van SURFnet. Ook zouden de gebruikers graag simpele video-instructies bekijken voor de meest voorkomende handelingen. Ook vragen ze naar een simpele introductie speciaal voor beginnende gebruikers. Meer video instructies die kort en bondig laten zien wat de mogelijkheden zijn. Nu duizelt het me aan mogelijkheden. De taal in SURFgroepen is nu een mix van Misschien is het een idee om Surfgroepen Engels en Nederlands. Sommige gebruikers in het Engels aan te bieden, aangezien het vinden het Engels lastig en vragen om een goed bruikbaar is voor landsgrenzen puur Nederlandse interface. Anderen vragen overschrijdend onderzoek. juist om een Engelse interface, zodat ook buitenlanders die bij Nederlandse projecten betrokken zijn SURFgroepen kunnen gebruiken. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

9 Toegang en beheer van teamsites De meeste gebruikers hebben toegang tot slechts enkele teamsites. Ruim een derde is zelf beheerder van een teamsite. Managers beheren meer teamsites dan gemiddeld, onderzoekers en studenten minder. Andere applicaties Microsoft Word en Explorer worden door respectievelijk de helft en een derde van de respondenten in combinatie met SURFgroepen gebruikt. Andere applicaties als MS Outlook, Windows Messenger, SharePoint designer en SyncToy worden door veel minder respondenten met SURFgroepen gebruikt. Andere applicaties die de respondenten gebruiken om online samen te werken zijn Blackboard, Wiki s, Google Apps en Windows Live. De SURFgroepen nieuwsbrief Zes op de tien respondenten zeggen de nieuwsbrief te ontvangen, diegenen met ondersteunende taken vaker dan gemiddeld en studenten juist minder vaak. Ruim de helft van diegenen die de nieuwsbrief ontvangt leest deze altijd of meestal. De meerderheid van hen vindt dat de nieuwsbrief informatief is, prettig leesbaar is en begrijpelijk is. Ruim de helft van de gebruikers is ook geïnteresseerd in nieuws over andere eindgebruikerdiensten van SURFnet. Conclusies en vervolg SuRFgroepen is een veel gebruikte en veel bekritiseerde dienst. De gebruikers hebben kritiek op de interface, maar kennen tegelijkertijd veel functionaliteiten niet en velen gebruiken de verschillende vormen van ondersteuning niet. Maar naast het commentaar delen de gebruikers ook schouderklopjes uit en laten ze weten SURFgroepen te waarderen: het is een essentiële dienst. Gun het de tijd om zijn rol te bewijzen. De gebruikers zijn ook positief over de enquête. Ze horen zo over functies van SURFgroepen die ze nog niet kenden en ze vinden het goed dat SURFnet naar hun mening vraagt. De vragenlijst was zeer informatief mbt de mogelijkheden die SURFgroepen biedt, waarvan ik nog niets wist. Dank hiervoor. SURFgroepen heeft veel actieve gebruikers met suggesties en ideeën. Het opzetten van een klankbordgroep zal door de gebruikers gewaardeerd worden en zal mogelijk ideeën opleveren voor verdere verbetering en aanpassingen aan SURFgroepen. Al 434 gebruikers hebben zich opgegeven voor een klankbordgroep Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9! 2. Methoden van onderzoek 9! Online vragenlijst 9! Aankondiging en herinnering van het onderzoek 10! Beloning 10! Respons 10! Analyse en rapportage 10! 3. Gebruikers van SURFgroepen 11! 3.1 Kenmerken van de gebruikers 11! 3.2 Gebruik SURFgroepen 12! Frequentie van gebruik 13! Toegang en beheer teamsites 13! Gebruik functionaliteiten SURFgroepen 16! Tevredenheid met functionaliteiten SURFgroepen 17! 3.3 Gebruik andere applicaties in combinatie met SURFgroepen 18! Gebruikte applicaties in combinatie met SURFgroepen 18! 3.4 Gebruikt de privé-opslagmogelijkheden 19! 3.5 Andere online applicaties om samen te werken 19! 3.6 Ondersteuning van gebruikers van SURFgroepen 21! Vormen van ondersteuning voor SURFgroepen 21! Tevredenheid met ondersteuning voor SURFgroepen 22! Andere vormen van ondersteuning 23! 3.7 Stellingen over SURFgroepen 24! 3.8 Mogelijke verbeteringen 25! 3.9 De SURFgroepen nieuwsbrief 26! Ontvangen en lezen van de SURFgroepen nieuwsbrief 26! Waardering nieuwsbrief 26! 3.10 SURFmedia 27! Bijlage 1 Vragenlijst 28! Bijlage 2 Antwoorden open vragen 37! Gebruikersonderzoek SURFgroepen

11 Lijst met figuren "#$%%&!'!()&*+,,-.)/)0!1,0!$)2&%#*)&3!45)&6)07,$)38!09:;<;=! "#$%%&!:!>?-5%7)&1,,&/#$.)/)0!1,0!/)!$)2&%#*)&3!45)&6)07,$)38!09:;<;=! "#$%%&!B!"&)C%)07#)!1,0!$)2&%#*!.)7!D,,737)!E,,&!45)&6)07,$)38!09:;<;=! "#$%%&!F!G,07,D!7),-3#7)3!A,,&7?)!$)2&%#*)&3!7?)$,0$!.)22)0!45)&6)07,$)38!09:;<;=! "#$%%&!J!I).))&!,,07,D!KLM"$&?)5)0!0,,&!A)&*+,,-.)/)0! "#$%%&!<!"&)C%)07#)!$)2&%#*!N%067#?0,D#7)#7)0!45)&6)07,$)38!09'<JF=! "#$%%&!O!P)1&)/)0.)#/!-)7!N%067#?0,D#7)#7)0!KLM"$&?)5)0! "#$%%&!''!"&)C%)07#)!$)2&%#*7!,55D#6,7#)3!#0!6?-2#0,7#)!-)7!KLM"$&?)5)0!45)&6)07,$)38! 09'<JF=! '<! "#$%%&!';!G55D#6,7#)3!$)2&%#*7!#0!6?-2#0,7#)!-)7!KLM"$&?)5)0!45)&6)07,$)38!09:;;O=! '<! "#$%%&!':!Q)2&%#*!,0/)&)!?0D#0)!,55D#6,7#)3!?-!-))!3,-)0!7)!A)&*)0!45)&6)07,$)38! 09:;J;=! :;! "#$%%&!'B!Q)2&%#*!?0/)&37)%0#0$!45)&6)07,$)38!09:;H:=! "#$%%&!'F!P)1&)/)0.)#/!1?&-)0!?0/)&37)%0#0$!45)&6)07,$)3=! ::! "#$%%&!'H!G0/)&)!$)A)037)!1?&-)0!1,0!?0/)&37)%0#0$!45)&6)07,$)38!09:;FB=! "#$%%&!'J!K7)DD#0$)0!?1)&!KLM"0)7!45)&6)07,$)38!09:;<;=! "#$%%&!'<!I)D,0$!-?$)D#E*)!1)&2)7)&#0$)0!45)&6)07,$)38!09:;<'=! "#$%%&!'O!"&)C%)07#)!D)+)0!0#)%A32&#)N!KLM"$&?)5)0!45)&6)07,$)38!09''OJ=! "#$%%&!:'!S02)*)0/.)#/!KLM"-)/#,!45)&6)07,$)38!09:;;<=! :J!! ''! ':! ':! 'B! 'F! 'F! 'H! 'J! 'O! :'! :B! :F! :H! :H! :J! 8-64 Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

12 ! 1. Inleiding SURFnet liet een onderzoek uitvoeren naar het gebruik van SURFgroepen en de mening van de gebruikers over deze dienst. SURFgroepen is een online samenwerkingsomgeving voor alle medewerkers en studenten van de bij SURFnet aangesloten instellingen. Met SURFgroepen kunnen ze online samenwerken aan documenten, elkaar face-to-face spreken via videoconferencing en chatten via de ingebouwde messenger. SURFgroepen heeft ongeveer gebruikers, waarvan er maandelijks gebruik maken van de dienst. De gebruikers hebben zo'n teamsites gemaakt. Het doel van het onderzoek was om informatie te verzamelen over het gebruik van SURFgroepen en de mening van gebruikers over de dienst. Onderwerpen van het onderzoek ware voor welke aspecten de gebruikers voor hun werk SURFgroepen inzetten, welke functionaliteiten voor hen van belang zijn, wat hun mening is over het gebruik van SURFgroepen en welke prioriteiten ze geven aan nieuwe functionaliteiten. 2. Methoden van onderzoek Online vragenlijst Voor het onderzoek is een vragenlijst opgeteld. Deze vragenlijst bevatte de volgende thema's:! ICT-vaardigheden van de respondent! de werkzaamheden van de respondent (onderzoekers, docenten, studenten, ondersteunend personeel, management en beleid)! ondersteuning bij het gebruik van de computer en online diensten! het gebruik van online applicaties om samen te werken! frequentie van gebruik SURFgroepen! relatief belang van nieuwe functionaliteiten van SURFgroepen! kennen en gebruiken van SURFmedia! mening over SURFgroepen nieuwsbrief! verbeterpunten voor SURFgroepen De gebruikers konden de vragenlijst online invullen. Het invullen van de vragenlijsten gebeurde anoniem. De vragenlijst is opgenomen als bijlage 1. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

13 Aankondiging en herinnering van het onderzoek SURFnet kondigde het onderzoek aan in een nieuwsbrief. Na enige tijd stuurde SURFnet de gebruikers een herinnering per . In deze mail werd kort beschreven wat het doel van het onderzoek is, over welke onderwerpen de vragen gaan en welke beloning daar tegenover staat. Beloning Onder de respondenten werden 20 waardebonnen van Amazon verloot, elk ter waarde van 50 euro. Respons De nieuwsbrief wordt ontvangen door SURFgroepen gebruikers en de herinnering is naar gebruikers gestuurd. De vragenlijst is door gebruikers ingevuld. Analyse en rapportage In deze rapportage worden de resultaten van de vragenlijst per onderwerp besproken. Bij de analyse is onderscheid gemaakt tussen de gebruikers met verschillende werkzaamheden als onderzoekers, leraren, ondersteunend personeel en management en frequente en infrequente gebruikers Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

14 3. Gebruikers van SURFgroepen SURFnet wil graag meer inzicht krijgen in de manier waarop SURFgroepen wordt gebruiken en wat de gebruikers ervan vinden. Hoe vaak gebruiken zij SURFgroepen? Welke functionaliteiten gebruiken? Hoe tevreden zijn ze over SURFgroepen? En wat vinden ze van de ondersteuning bij het gebruik van SURFgroepen? Deze vragen worden in dit hoofdstuk behandeld. 3.1 Kenmerken van de gebruikers Om verschillende groepen gebruikers te onderscheiden, werd gevraagd naar de werkzaamheden van de respondenten en hoe ze hun computervaardigheden inschatten. De respondenten konden meerdere werkzaamheden aangeven. De onderstaande figuur laat de verdeling zien van de gebruikers naar hun werkzaamheden. F;! :F! :;! 'F! ';! F! ;! Figuur 1 Werkzaamheden van gebruikers (percentages, n=2080) Voor de analyse zijn de respondenten in groepen ingedeeld. Diegenen die aangaven slechts één soort werk te verrichten zijn in de respectievelijke groep ingedeeld. De combinatie onderzoek en lesgeven kwam relatief vaak voor, deze combinatie is voor de analyse als aparte categorie opgenomen. De overige combinaties van werkzaamheden zijn voor de analyse buiten beschouwing gelaten. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

15 Ook werd gevraagd in welke mate de respondenten vinden dat ze vaardig zijn met de computer. De grafiek hiernaast laat de verdeling zien. De meeste respondenten schatten hun vaardigheden vrij hoog in. Op een schaal van 1 (basis) tot 5 (expert) schatten beoordeelt ruim een kwart (28%) zichzelf als gemiddeld, en bijna tweederde van de gebruikers (63%) vindt zichzelf (bijna) expert. Negen procent van de gebruikers vindt zichzelf een beginner. De onderstaande figuur laat de computervaardigheden van de gebruikers zien naar hun werkzaamheden. Ondersteunend personeel en diegenen die zowel doceren als onderzoeken schatten hun computervaardigheden gemiddeld het hoogst in, studenten en docenten het laagst. F;! :F! :;! 'F! ';! F! ;! '!2,3#6! B! F!)T5)&7! Figuur 2 Computervaardigheden van de gebruikers (percentages, n=2080) F! :! '! ;! Figuur 3 Computervaardigheden naar werkzaamheden (percentages, n=1280) Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

16 3.2 Gebruik SURFgroepen Deze paragraaf beschrijft het gebruik van SURFgroepen; de frequentie van gebruik, het aantal teamsites waartoe de gebruikers toegang hebben en die ze beheren en de gebruikte functionaliteiten van SURFgroepen en de tevredenheid daarmee. Frequentie van gebruik De onderstaande figuur laat de frequentie zien waarmee de respondenten :F! :;! 'F! ';! F! ;! U,$)D#E*3! ()*)D#E*3! R,,0/)D#E*3! V06#/)07))D! W??#7! Figuur 4 Frequentie van gebruik het laatste jaar (percentages, n=2080) Er lijken twee groepen te zijn, diegenen die SURFgroepen frequent (dagelijks (9%), wekelijks (30%)) gebruiken en zij die het weinig (incidenteel (32%)of nooit (10%)) gebruiken. SURFgroepen wordt door 20% van de gebruikers maandelijks gebruikt. Er is geen verband gevonden tussen de werkzaamheden van een gebruiker en hoe vaak SURFgroepen wordt gebruikt. Toegang en beheer teamsites De figuur hieronder laat zien tot hoeveel teamsites de gebruikers toegang hebben. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

17 :F! :;! 'F! ';! F! ;! ;! '! B! F! H! J! <! O! ';! -))&! /,0! ';! Figuur 5 Aantal teamsites waartoe gebruikers toegang hebben (percentages, n=2080) Het aantal SURFgroepen waartoe de gebruikers toegang hebben is beperkt, voor de meesten is dit er maar één of hoogstens enkele. Frequente gebruikers hebben gemiddeld tot meer SURFgroepen toegang dan niet-frequente gebruikers Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

18 Ruim een derde (36%) van de respondenten is zelf beheerder van een teamsite. De onderstaande figuur laat zien hoeveel teamsites ze beheren. F;! :F! :;! 'F! ';! F! ;! '! B! F! H! J! <! O! ';! -))&! /,0!';! Figuur 6 Beheer aantal teamsites (percentages, n=735) De meeste gebruikers beheren slechts één teamsite. Minder dan tien procent van de gebruikers beheert meer dan vijf teamsites. Het gemiddelde aantal teamsites dat een gebruiker beheert blijkt samen te hangen met de soort werkzaamheden. F! :! '! ;! Figuur 7 Beheer aantal SURFgroepen naar werkzaamheden Gebruikersonderzoek SURFgroepen

19 Managers beheren gemiddeld bijna vijf SURFgroepen. Onderzoekers en studenten beheren de minste groepen (respectievelijk 2,4 en 2,2) Gebruik functionaliteiten SURFgroepen De figuur hieronder laat zien hoe vaak de respondenten de verschillende functionaliteiten van SURFgroepen gebruiken. ';;X! O;X! <;X! J;X! H;X! F;X! :;X! ';X! ;X! 0??#7! #06#/)07))D! -,,0/)D#E*3! A)*)D#E*3! /,$)D#E*3! Figuur 8 Frequentie gebruik functionaliteiten (percentages, n=1875) Het delen van bestanden is veruit meest gebruikte functionaliteit. Bijna een derde (31%) van de respondenten gebruikt dit dagelijks of wekelijks. De andere functionaliteiten worden veel minder vaak gebruikt. Het maken van formulieren en vragenlijsten, workflow management, RSS feeds, weblogs en chat worden elk door meer dan 80% van de respondenten nooit gebruikt Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

20 Tevredenheid met functionaliteiten SURFgroepen Aan de respondenten die een functie gebruiken, werd gevraagd hoe tevreden ze hierover waren. De onderstaande grafiek laat de resultaten zien. ';;X! O;X! <;X! J;X! H;X! F;X! :;X! ';X! ;X! $))0!-)0#0$!.))D!?07)1&)/)0!?07)1&)/)0! 0)%7&,,D! 7)1&)/)0!.))D!7)1&)/)0! Figuur 9 Tevredenheid met functionaliteiten SURFgroepen Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden over de functionaliteiten van SURFgroepen. Opvallend is dat webconferencing zowel relatief veel tevreden (50%) als veel ontevreden gebruikers (12%) heeft. Ook over de wiki-functionaliteit zijn relatief veel gebruikers (10%) niet tevreden. Over de andere functionaliteiten is minder dan 10% niet tevreden. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

21 3.3 Gebruik andere applicaties in combinatie met SURFgroepen Gebruikte applicaties in combinatie met SURFgroepen Figuur 11 laat zien met welke andere applicaties de gebruikers SURFgroepen samen gebruiken. Microsoft Word is de meest gebruikte applicatie, de helft van de respondenten gebruikt deze tekstverwerker samen met SURFgroepen. MS Explorer wordt door 29% gebruikt. Andere applicaties scoren veel lager en blijven elk onder de 10%. ';;! O;! <;! J;! H;! F;! :;! ';! ;! Figuur 10 Applicaties gebruikt in combinatie met SURFgroepen (percentages, n=2009) Aan diegenen die een applicatie samen met SURFgroepen gebruikt, werd gevraagd hoe vaak ze dat deden. ';;X! O;X! <;X! J;X! H;X! F;X! :;X! ';X! ;X! #06#/)07))D! -,,0/)D#E*3! A)*)D#E*3! /,$)D#E*3! Figuur 11 Frequentie gebruikt applicaties in combinatie met SURFgroepen (percentages, n=1875) Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

22 Applicaties die voor communicatie gebruikt worden, zoals MS Outlook en Windows Messenger, worden het meest frequent gebruikt. Opvallend is dat de hoogte van het percentage gebruikers dat een applicatie combineert met SURFgroepen niet gerelateerd is aan de frequentie waarmee ze die applicatie gebruiken. Van de applicaties wordt Microsoft Word het meest met SURFgroepen gebruikt, maar het is niet de meest frequente gebruikte applicatie. Sharepoint Designer en Synctoy worden door weinig respondenten gebruikt, en diegenen die dat wel doen, doen dat voornamelijk incidenteel. 3.4 Gebruik privé-opslagmogelijkheden Twaalf procent van de respondenten gebruikt de privé-opslagmogelijkheden van SURFgroepen. 3.5 Andere online applicaties om samen te werken Naast SURFgroepen kunnen andere applicaties gebruikt worden om online mee samen te :F! :;! 'F! ';! F! ;! ID,6*2?,&/!! (#*#!! Q??$D)!G553!! (#0/?A3! Y#1)!! P)D)7?5!! Z?.?!! I,3)6,-5!! G0/)&3!! Figuur 12 Gebruik andere online applicaties om mee samen te werken (percentages, n=2070) Blackboard is de meest gebruikte applicatie om online mee samen te werken. Ruim een derde van de respondenten (34%) gebruikt ook Blackboard. Applicaties die ook veel respondenten gebruiken zijn Wiki s (22%), Google Apps (18%) en Windows Live (16%). Gebruikers mochten in de categorie anders ook zelf applicaties noemen. Het meest genoemd zijn een eigen SharePoint omgeving van de organisatie waaraan ze zijn verbonden(26 keer), (13 keer) en een eigen ontwikkelde applicatie als HAN Scholar of Fontys Portal (12 keer). De antwoorden zijn opgenomen in bijlage 1. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

23 Wanneer het gebruik van de vier meest gebruikte andere online applicaties wordt gesplitst naar de werkzaamheden van de respondenten, ontstaat de onderstaande grafiek: H;X! F;X! :;X! ';X! S0/)&+?)*! Y)3$)1)0! S0/)&+?)*!)0!D)3$)1)0! Y)3!1?D$)0! S0/)&37)%0)0/)!7,*)0! R,0,$)-)07!)0!2)D)#/! G0/)&3! ;X! ID,6*2?,&/! Q??$D)!G553! (#*#! (#0/?A3!Y#1)! Figuur 13 Gebruik andere online applicaties om mee samen te werken naar werkzaamheden (percentages, n=1372) Blackboard wordt relatief veel gebruikt door leraren en studenten. Wiki s en Google Apps worden door alle groepen ongeveer evenveel gebruikt. Windows Live is vooral populair onder studenten Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

24 3.6 Ondersteuning van gebruikers Vormen van ondersteuning voor SURFgroepen Gebruikers van SURFgroepen kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen. De respondenten werd gevraagd welke manieren ze het laatste jaar gebruikten. ';;! O;! <;! J;! H;! F;! :;! ';! ;! S0D#0)! /?6%-)07,[)! )0!.,0/D)#/#0$)0! KLM"$&?)5)0!.)D5/)3*! (?&*3.?53!?N! 7&,#0#0$)0!2#E! KLM"0)7!#0! L7&)6.7! \)D5/)3*!2#E!E)! )#$)0!#037)DD#0$! (?&*3.?53!?N! 7&,#0#0$)0!2#E! E?%A!#037)DD#0$! $))0! Figuur 14 Gebruik ondersteuning (percentages, n=2062) Bijna de helft (49%) van de respondenten zegt het laatste jaar geen enkele vorm van ondersteuning gebruikt te hebben. Diegenen die dat wel deden, gebruikte meestal de online documentatie en handleidingen (39%) en de helpdesk (14%). De andere vormen van hulp, zoals workshops bij SURFnet of de eigen instelling en de helpdesk bij de eigen instelling, werden door minder dan 10% van de respondenten gebruikt. Bij alle vormen van hulp geldt dat hoe vaker een respondent SURFgroepen gebruikt, hoe meer deze van hulp gebruikt maakt. Er is geen relatie tussen het soort werkzaamheden en welke hulp een respondent gebruikt. Gebruikersonderzoek SURFgroepen

25 Tevredenheid met ondersteuning voor SURFgroepen Diegenen die gebruik gemaakt hadden van een vorm van ondersteuning werd gevraag hoe tevreden ze daarmee waren. ';;X! O;X! <;X! J;X! H;X! F;X! :;X!!.))D!?07)1&)/)0!!?07)1&)/)0!!0)%7&,,D!!7)1&)/)0!!.))D!7)1&)/)0! ';X! ;X! (?&*3.?53!?N! 7&,#0#0$)0!2#E! KLM"0)7!#0! L7&)6.7! KLM"$&?)5)0!.)D5/)3*! (?&*3.?53!?N! 7&,#0#0$)0!2#E! E?%A!#037)DD#0$! \)D5/)3*!2#E!E)! )#$)0!#037)DD#0$! S0D#0)! /?6%-)07,[)! )0!.,0/D)#/#0$)0! Figuur 15 Tevredenheid vormen ondersteuning (percentages) Het meest tevreden zijn de gebruikers over de workshops en trainingen bij SURFnet, hierover is 81% van de gebruikers (zeer) tevreden. De meningen over de helpdesk zijn verdeelt. Hoewel 64% hierover (heel) tevreden is, is dit ook de vorm hulp waarbij het meest (heel) ontevreden respondenten zijn (13%). Hoewel de online documentatie en handleidingen het meest gebruikt worden, is dat de soort hulp met het minst (zeer) tevreden gebruikers Gebruikersonderzoek SURFgroepen 2009

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010

De kracht van Social Media voor Interne Communicatie. Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Door Saskia de Laat De kracht van Social Media voor Interne Communicatie Search & Find. Connect & Share. Door: Saskia de Laat Studiejaar: 2009/2010 Datum: 17 Juni 2010 Omslag illustratie door: Kim Ravers

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie

EINDRAPPORTAGE. Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie EINDRAPPORTAGE Ondersteuning van het geriatrisch Multi Disciplinair Overleg (MDO) met informatie- en communicatie technologie; een pilotstudie Auteurs Dr. Marieke Spreeuwenberg Drs. Yan Ping Man Ir. Ger

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer. Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten

Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer. Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten Nieuwe Sociale Media: Bouwen aan een sterke internationale vakbeweging vanaf de werkvloer Een gebruiksaanwijzing voor vakbondsactivisten TIE Netherlands en Networganization Mei 2012 Amsterdam 1876 door

Nadere informatie

Gebruik sociale media door Rotterdammers

Gebruik sociale media door Rotterdammers rotterdam.nl/onderzoek Gebruik sociale media door Rotterdammers Onderzoek en Business Intelligence Gebruik sociale media door Rotterdammers M. Dujardin Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN

ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN ONDERZOEKSRAPPORT APPLICATIE FUNCTIONALITEITEN In opdracht van HU en Rabobank Utrecht, Oktober 2012 Het team David Hutten info@davidhutten.nl y INHOUDSOPGAVE 06 41 40 42 90 Debriefing Pag. 4 Vincent Wielders

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Social Media & Apps in Enschede

Social Media & Apps in Enschede Social Media & Apps in Enschede Center for e-government Studies Universiteit Twente SOCIAL MEDIA & APPS IN ENSCHEDE Datum Juni 2012 Versie 1.0 Uitgever Center for e-government Studies In opdracht van

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie