NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken 1/72

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken www.nivo.nl 1/72"

Transcriptie

1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van NiVo network architects. Mobiel Werken 1/72

2 Mobiel Werken 2/72

3 Voorwoord Ons 2e boek In 2006 bestond NiVo network architects 15 jaar. Sinds 1991 zijn Gerard Niersman (r) en Erik Vollers (l) met NiVo actief op de tele- en datacommunicatie markt. Ter gelegenheid van ons 15 jarig bestaan gaven wij ons 1 e boek met de titel Visie op het veilig gebruik van WiFi uit. Gezien de vele positieve reacties hierop hebben wij besloten hieraan een vervolg te geven. Wij zijn trots op de auteurs (onze medewerkers) van dit 2 e boek. Namens alle NiVo medewerkers veel leesplezier toegewenst! Gerard Niersman Erik Vollers Mobiel Werken 3/72

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding Trends in Mobiliteit Inleiding Fixed Access Nomadic Access Portability Simple Mobility Full Mobility uurs economie Internationalisering Nederland Kennisland Flexibel werken De Business case voor mobiel werken Inleiding Kwantitatief of Kwalitatief Kosten Mobiel Werken Mobiele Data HotSpot (WiFi) Apparatuur en devices Middleware en meer Beheer Baten Mobiel Werken Verhoogde productiviteit/efficiency Kantoorruimte Real-time (locatie) informatie Case Accountants Kantoor Huidige situatie Gewenste situatie Voorgestelde oplossing Toegevoegde waarde en baten Resultaten Case Beveiligingsbedrijf Huidige situatie Gewenste situatie Voorgestelde oplossing Toegevoegde waarde en baten Resultaten Conclusie Architectuurvraagstuk mobiel werken Inleiding Een standaard mobiele omgeving Mobiel Werken 4/72

5 4.3 Transmissieverbindingen Vaste technologieën Mobiele technologieën Roaming Applicatie verbindingen L2tp/IPSec SSL-tunnels Begin en eindpunt van de applicatie verbinding VPN concentrators Conclusie Het mobiele randapparaat Inleiding Soorten randapparatuur Laptop Mobiele telefoon Personal Digital Assistant Smarttelefoon Besturingssystemen voor PDA, mobiele- en smarttelefoon USB stick Toegangsmethoden Toepassingen en oplossingen Laptop Mobiele telefoon Personal Digital Assistant en smarttelefoon Unified Communications Aandachtspunten bij keuze van randapparaat Conclusie Beveiliging en beheer Inleiding De verbinding Toegangsbeveiliging Gegevensbeveiliging Authenticatie Wat je weet Wat je hebt Wat je bent Thuiswerkplek Gegevensopslag Locatie Verlies en diefstal Backup Softwaremanagement Asset- en configuratiemanagement Support Mobiel Werken 5/72

6 6.9 Conclusie Bijlage: voorbeeld beveiligingspolicy Inleiding Apparatuur Aanvraag Thuiswerken Mobiel werken Verlies en diefstal Wachtwoorden Dataopslag Verbinding Bestrijding van Malware Aantekeningen Lijst met afbeeldingen en tabellen Figuur 2 Mobiliteits landschap Figuur 3 Second life Figuur 4 Ruggedized mobile? Figuur 5 Onebridge oplossing Figuur 6 Typisch voorbeeld van een mobiele omgeving Figuur 7 Mobiele technieken positionering Tabel 1 MOS en Codecs Tabel 2 Hot spot situatie Tabel 3 Investeringskosten accountantskantoor Tabel 4 Periodieke kosten accountantskantoor Tabel 5 Investeringskosten beveiligingsbedrijf Tabel 6 Periodieke kosten beveiligingsbedrijf Tabel 7 Componenten in de mobiele omgeving Tabel 8 Overzicht draadloze technieken Tabel 9 Overzicht type applicatie verbindingen... 41/42 Tabel 10 Leveranciers van VPN concentrators Mobiel Werken 6/72

7 De auteurs: Kim Blom Sinds november 2006 werk ik voor NiVo network architects. Via Linux systeembeheer, C en JAVA programmeren ben ik nu doorgegroeid naar netwerk consultancy Daar beleef ik veel voldoening aan en ben op dit moment bezig met CCIE Routing en Switching. ICT is een beweeglijke sector en juist dat heeft mij doen besluiten om te gaan werken bij een consultancy organisatie. Bij NiVo zijn de lijnen kort en daardoor kunnen we snel zaken gedaan krijgen. NiVo heeft mensen van diverse pluimage in dienst, allen zijn zeer ervaren en capabel. Peter Hartman In 2003 ben ik bij NiVo network architects in dienst gekomen. Ik heb voor NiVo gekozen omdat ik mij breder wenste te oriënteren dan uitsluitend op specialistisch niveau. NiVo biedt deze uitdaging. Ik heb Elektrotechniek/telematica gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Het werk als consultant biedt mij uitdaging op technologisch gebied, goede samenwerking met collega s en tevens een solide basis voor de toekomst. Joris te Gussinklo In 2005 ben ik in dienst gekomen bij NiVo network architects. Ik heb Technische Bedrijfskunde (Industrieel Management) gestudeerd aan de HTS in Zwolle, gevolgd door een bedrijfskundige vervolgopleiding op Nijenrode. Het werk als consultant bij NiVo biedt voor mij het beste uit twee werelden: Werken in verschillende omgevingen in uitdagende projecten, maar ook bij NiVo collega's waar je mee kan sparren of bij kan aankloppen wanneer je dit nodig hebt. Behalve professionals zijn de collega's ook -ondanks (of juist door) de diverse achtergronden- heel interessante mensen om mee om te gaan. Jeroen Roos Na mijn studie HEAO Bedrijfskundige Informatica aan Hogeschool Alkmaar ben ik aan het werk gegaan bij een grote ITdienstverlener, waar ik me ben gaan specialiseren in (IP-)netwerken. Ik heb allerlei projecten gedaan, de laatste jaren vooral in de telecom-industrie. Mobiel Werken 7/72

8 Van LogicaCMG ging ik naar NiVo: van meer dan collega's naar minder dan 50 collega's! Maandelijks heeft NiVo een bijeenkomst voor alle collega's om bij te praten; over werk maar zeker ook over vrije tijd. Zo houd je contact met je collega's en weet je wie je kunt bellen als je eens tegen iets aanloopt waar je zelf wat minder ervaring mee hebt. Het bedrijf: NiVo network architects is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van de Informatie en Communicatie Technologie en richt zich op de volgende marktpartijen: Top 500 ICT eindgebruikers Service providers ICT dienstverleners Opleidings instituten Figuur 1 Kennis en kunde van NiVo Het realiseren van een ICT infrastructuur is voor ons als het bouwen van een huis. Als netwerkarchitecten maken wij niet alleen het ontwerp maar zijn van begin tot eind betrokken bij de realisatie. Wij communiceren daarbij op alle niveaus binnen uw organisatie Mobiel Werken 8/72

9 1 Inleiding Mobiel werken is het thema van het boekje wat voor u ligt. Zeker geen nieuw thema maar wel een thema waar de ontwikkelingen de laatste tientallen jaren zeer snel zijn verlopen. Enerzijds door maatschappelijke ontwikkelingen zoals: de toenemende verkeersdrukte, streven naar een groene economie, globalisering, de 24- uurs economie, duurzaamheid, de flexibilisering van de arbeidsmarkt etc. Anderzijds door technologische ontwikkelingen die mobiel werken ook daadwerkelijk mogelijk maken. Als we deze ontwikkelingen beschouwen is vooral de penetratie van de mobiele (smart) telefoon van cruciaal belang. Maar ook ontwikkelingen die een stille dood sterven zoals bijv. WAP. Deze ontwikkelingen hebben de behoefte bij zowel eindgebruikers als (diensten) leveranciers verder vormgegeven waardoor mobiel werken werkelijkheid geworden is. Mobiel werken zien we dagelijks om ons heen. Dat het ook de aandacht heeft in de vakpers getuige de verschillende boekjes rondom dit thema bijvoorbeeld het boek 1 wat ik voor me heb liggen met inzage in een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden uit de zorgsector. Of een ander boek 2 uitgegeven door de BTG getiteld van thuis werken naar thuiswerken met enkele praktijkvoorbeelden uit het zakenleven. Waarom dan nog een boek over dit onderwerp zult u zich wellicht afvragen? Dit boek richt zich, zoals u gewend bent van NiVo, meer op de technische infrastructuur die benodigd is om mobiel werken mogelijk te maken. Verder kunnen we ons voorstellen dat U gezien de snelle ontwikkelingen op dit vlak het overzicht kwijt bent. Met dit boekje willen we het overzicht weer compleet maken. We hebben gekozen om de volgende structuur aan te brengen in het boekje: In hoofdstuk 2 starten we met het schetsen van de trends die we momenteel zien rond om mobiel werken. In hoofdstuk 3 onderzoeken we wat de noodzakelijke aspecten zijn voor het opzetten van een business case en werken we vervolgens een tweetal business cases uit voor mobiel werken beide vanuit een totaal ander gezichtspunt. In hoofdstuk 4 schakelen we over naar de techniek en de keuzes die we daarin hebben om de noodzakelijke communicatie kunnen realiseren. We staan stil bij de verschillende benodigde mobiele randapparaten en de bijbehorende voor- en nadelen daarvan. In hoofdstuk 6 tenslotte worden de noodzakelijke beveiligingsaspecten rondom mobiel werken behandeld, waarbij de uitdaging ligt in het vinden van een goede balans tussen flexibiliteit en veiligheid. 1 Mobiele diensten in de zorgpraktijk Een uitgave van het EIHCI, september Van Thuis werken naar thuiswerken. Een uitgave van de BTG in samenwerking met M&I, juni 2007 Mobiel Werken 9/72

10 Met dit boekje hebben wij ernaar gestreefd om een overzicht te schetsen van de benodigde infrastructurele zaken om mobiel werken ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Vergeet echter niet dat naast het inregelen van een technische infrastructuur ook de bedrijfsfilosofie ruimte moet bieden voor mobiel werken en dat eventueel werkprocessen aangepast moeten worden om tot een succesvolle invoering van mobiel werken te komen. Wij wensen u veel leesplezier. Gerard Niersman Mobiel Werken 10/72

11 2 Trends in Mobiliteit 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft de trends die we waarnemen met betrekking tot de mobiliteit van medewerkers in een organisatie. We beschouwen daarbi jde huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst. Daarnaast wordt ook beschreven welke nieuwe mogelijkheden worden geboden door de technische ontwikkelingen, zowel op het gebied van netwerken als van devices. De toename van mobiliteit van medewerkers zal leiden tot nieuwe vraagstukken waar een gepast antwoord op geformuleerd moet worden. Denk hierbij aan thema s als veiligheid, afhankelijkheid van systemen, maar ook de grenzen tussen werk en privé. Allemaal vraagstukken die direct of indirect gekoppeld zijn aan Mobiel Werken. Verder vraagt het thema Trends in Mobiliteit natuurlijk ook om een beschrijving van mobiliteit. De onderstaande figuur geeft vanuit technisch oogpunt een beschouwing van verschillende vormen van mobiliteit. De figuur laat zien dat voor verschillende vormen van mobiliteit verschillende invullingen bestaan. Fixed access Nomadic access Portability Simple Mobility Full Mobility Locations/ Speed Single Stationary Multiple Stationary Multiple Walking speed Multiple Low vehicular Multiple High vehicular Techniques Microwave Laptop with Wifi WiFi, WiMAX GPRS, UMTS WiMAX, GPRS UMTS, EDGE WiMAX, GPRS UMTS, EDGE Figuur 2 Mobiliteits landschap Fixed Access Fixed Access is plaatsgebonden toegang. Toegang tot netwerken en gegevens is gebonden aan de fysieke locatie. Mobiel Werken 11/72

12 Draadloze netwerkvoorzieningen hebben een Point-to-Point karakteristiek. De technische oplossingen die in dit scenario worden gebruikt zijn straalverbindingen of afgeleiden daarvan. Deze straalverbindingen kunnen zicht bevinden in de gereguleerde ether (licensed band) of in de vrije ether. Straalverbindingen worden ingezet in een aantal scenario s: o Vaste verbindingen niet beschikbaar o Vaste verbindingen te kostbaar o Tijdelijke oplossing o Overbrugging totdat vaste verbinding wel beschikbaar is Voor Fixed Access zijn een aantal trends en ontwikkelingen waar te nemen. o Goedkope (tijdelijke) oplossingen op basis van WiFi en richtantennes. WiFi componenten worden op zeer grote schaal gefabriceerd en kunnen zijn goedkoop verkrijgbaar. Door het koppelen van standaard componenten zijn goedkope en redelijk betrouwbare oplossingen mogelijk. o Het gebruik van WiMAX licenties voor the last mile waardoor breedband ontsluiting mogelijk wordt. Al een aantal jaar wordt WiMAX door de markt gepropageerd als de oplossing voor mobiel breedband. Huidige oplossingen zijn geschikt voor Fixed Access, oplossingen voor mobiele toepassingen volgen in een later stadium. o Draadloos vormt een steeds beter alternatief voor vaste verbindingen. Doordat de technische oplossingen voor wireless Fixed Access steeds volwassen zijn geworden bieden ze een alternatief voor huurlijnen met aanzienlijke maandelijkse lasten Nomadic Access Bij Nomadisch gebruik wisselen gebruikers regelmatig van werkplek. De werkplekken zijn wel vast, dus op het moment dat er wordt gewerkt is de positie vast. Op een plaats waar toegang geboden wordt kunnen meerdere gebruikers het toegangspunt benutten (point-to-multipoint). Toegangspunten bestaan zowel in private ruimtes (kantooromgeving en thuis) als publieke ruimtes (station, café s, hotels, luchthavens etc.). Trends voor Nomadic Access zijn: o o o Sterke toename van mogelijkheden om vanuit publieke ruimtes aan te loggen. Ontwikkeling van toegang in treinen, vliegtuigen en bussen. Hotspots worden meer ingezet als marketing instrument of zelfs als randvoorwaarde voor een publieke locatie. De aandacht voor beveiliging van dataverkeer over publieke infrastructuur leidt ertoe dat het gebruik ook veiliger wordt gemaakt (door bijvoorbeeld gebruik te maken van VPNs) De kosten voor het gebruik van publieke access points (HotSpots) zijn vrij hoog in vergelijk met andere technologieën. De keerzijde is dat wanneer er verbinding is gemaakt met een hotspot, de snelheid vaak hoog is. Mobiel Werken 12/72

13 Het gebruik van HotSpots biedt wel duidelijke kostenvoordelen in het buitenland (geen roaming tarieven zoals bij telefonie). Bij grotere WiFi netwerken kan al de basis worden gelegd voor Portability, waar de gebruikers binnen een beperkte ruimte vrij kunnen bewegen zonder netwerkverbinding te verliezen Portability De volgende stap in mobiliteit is Portability. In dit geval is het mogelijk om binnen een veel groter geografisch dekkingsgebied mobiele toegang te hebben. Typisch voor Portability is dat de dekking van de netwerken wordt gemeten in percentages van de bevolking (en dus geen geografische percentages). Technologieën als GPRS, UMTS en HSDPA maken het mogelijk om breedband dataverbindingen te onderhouden tijdens het reizen. De snelheden mogen niet te hoog zijn omdat de verbindingen hier niet tegen bestand zijn. Trends op het vlak van Portability: o toename in de dekking van netwerken, ook geografisch o toename van de snelheid van de verbindingen, van GPRS naar UMTS naar HSDPA o o afname van de kosten van deze verbindingen en meer flat-fee proposities Portability en Simple Mobility zullen binnen afzienbare tijd migreren naar Full Mobility. Techniek zal standaardiseren naar twee of drie basistechnieken (GPRS, HSPA en WiFi) Simple Mobility Simple Mobility is de evolutie van Portability naar Full Mobility. Binnen Simple Mobility kan de gebruiker zich met een hogere snelheid verplaatsen terwijl de beschikbare bandbreedte stabiel blijft. Enerzijds wordt dit mogelijk gemaakt door betere dekking van de netwerken, aan de andere kant ook door verbeterde devices mogelijkheden worden gecreëerd. Met name de introductie van hybride devices maakt het mogelijk gebruik te maken van de technologie met de beste eigenschappen voor de locatie. Denk hierbij aan GPRS voor gebieden met een matige breedband dekkig, HSPA voor stedelijke gebieden met een goede dekking en WiFi voor gebruik binnen de kantoor- of huisomgeving. De volgende trends zijn zichtbaar: o o Zie de ontwikkelingen bij Portability Devices worden hybride waardoor gekozen kan worden uit de beste technologie voor de situatie. Voorbeelden zijn mobiele telefoons voorzien van WiFi maar ook laptops met ingebouwd HSDPA modem Full Mobility Full Mobility voorziet in volledige breedbandaansluiting, ook op hogere snelheid (denk aan verbinding in een rijdende auto). Landelijk dekkende Mobiel Werken 13/72

14 netwerken zijn noodzakelijk, net zoals roaming tussen verschillende technieken (zie hoofdstuk 4) Voor Full Mobility zijn de volgende trends zichtbaar: o Devices worden speciaal ontwikkeld voor specifieke toepassingen waardoor betere kwaliteit haalbaar is o Dekking van de netwerken wordt steeds beter waardoor breedband op meer locaties beschikbaar is o Roaming tussen verschillende draadloze technieken wordt steeds beter uurs economie Niet alleen binnen Nederland worden de werktijden steeds verder opgerekt, maar ook een toename van internationale contacten maakt dat de ouderwetse werkweek van 9 tot 5 achterhaald begint te raken voor een toenemend deel van de bevolking. Zeker nu Nederland zich sterker ontwikkelt als kennismaatschappij, zal een groter deel van het werk niet meer achter het bureau op kantoor plaatsvinden maar vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld thuis. Steeds groter wordt dus de behoefte aan toegang tot informatie en communicatie vanaf locaties anders dan de traditionele werkplek. Een ander kenmerk van de 24-uursmaatschappij is dat de snelheid van handelen ook moet worden vergroot. Lange responsetijden zijn niet acceptabel meer. De markt verwacht snelle en adequate reacties, vaak dus ook buiten de reguliere patronen. Een tekenend voorbeeld (april 2007) is dat het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in een studie stelt dat met name in de binnensteden het winkellandschap zal veranderen. Reisbureaus, bruingoed- en witgoedzaken, cd-winkels en boekhandels verdwijnen grotendeels uit de straat door de opkomst van E-Shops (www.rpb.nl). De traditionele winkeliers moeten zich dus aanpassen aan de toenemende mobiliteit van de consument Internationalisering Dienstverlenende instanties verruimen de dienstverlening (soms ook noodgedwongen) tot buiten de gangbare kantooruren. Dit vraagt ook om aangepaste voorzieningen voor de medewerkers. Natuurlijk kan een bedrijf kiezen voor aan gepaste kantoortijden of het openen van een vestiging in de tijdzone van de klant (denk hierbij aan buitenlandse vestigingen). Het is echter in veel gevallen aantrekkelijker om kantoorvoorzieningen beschikbaar te stellen buiten de fysieke kantooromgeving. Een groot aantal praktische problemen wordt daarmee opgelost. Mobiel Werken 14/72

15 Hoewel het steeds laagdrempeliger wordt om fysiek naar een (internationale) bestemming te reizen, geldt voor bestemmingen op Internet dat alles en iedereen over praktisch de hele wereld bereikbaar is, zonder noemenswaardige inspanning of kosten. Het onderhouden van contacten met klanten, leveranciers maar ook vrienden en familie is tegenwoordig niet moeilijker dan wanneer deze in Nederland zouden wonen. Een andere vorm van internationalisering waar het bedrijfsleven en de overheid zich nu het hoofd over breken is Second Life. Een steed groter aantal mensen heeft naast een eerste leven ook een tweede leven in de virtuele wereld. In Second Life kan je een virtueel tweede leven opbouwen zonder de beperkingen die je hebt in het eerste leven. Het bedrijfsleven maar ook de overheid nemen deze ontwikkelingen waar en vragen zich af of en hoe ze moeten reageren op de mobiliteit naar virtuele bestemmingen. Een aantal voorlopers als Randstad Uitzendbureau en Gemeente Zoetermeer hebben hun opwachting gemaakt in Second Life. Figuur 3 Second life Randstad biedt zelfs betaalde banen aan in en voor de virtuele wereld. Is dit het toppunt van internationalisering en mobiliteit? Het is in ieder geval een feit dat ook de virtuele gemeenschap een steeds grotere invloed heeft op het gewone leven en dat er ook gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe mogelijkheden die deze wereld biedt Nederland Kennisland Om het hoofd te kunnen bieden aan de aanstormende economieën als China, met een enorm productiepotentieel en lage lonen, moet Nederland zich onderscheiden door een hoog kennisniveau. Alleen veel kennis is niet toereikend. Deze kennis moet efficiënt ingezet kunnen worden met behulp van communicatiemiddelen om er voordeel uit te kunnen halen. De mogelijkheden die door de huidige techniek worden geboden kunnen kenniswerken uitstekend ondersteunen. Voordeel uit kennis is namelijk alleen te bereiken wanneer kennis kan worden gedeeld met anderen. Denk hierbij aan verkoop van licenties op ontwikkelingen. Op deze manier wordt er geld verdiend aan het uitdenken en ontwikkelen van ideeën en concepten en kan het model in stand worden gehouden. Kennisland is een denktank met een missie (www.kennisland.nl). Kennisland wil van Nederland een slimmer land maken. Geciteerd van de website: Mobiel Werken 15/72

16 In de kenniseconomie wordt de waarde van steeds meer producten en diensten in toenemende mate bepaald door de creatieve component. Oftewel, de betekenis, identiteit of ervaring die het ons verschaft. Dit vereist uiteenlopende innovaties op allerlei vlakken (bv. technologisch, organisatorisch, cultureel) om dat mogelijk te blijven maken. De kracht van een kenniseconomie wordt bepaald door de capaciteit van mensen en organisaties om nieuwe concepten, ideeën en kennis om te zetten in economische waarde. De kenniseconomie is daarmee letterlijk een creatieve economie. Door het gebruik van internettechnologie is het mogelijk om samen te werken aan het verrijken van kennis, en ook het creatieve proces te ondersteunen. Communicatie vindt plaats onafhankelijk van plaats en tijd (misschien zelfs in een virtuele wereld ). In eigen land speelt natuurlijk mee dat door de kennisintensieve werkzaamheden de werknemer niet per definitie gebonden is aan een vaste werkplek en aan de kantooruren. Zolang de benodigde informatie beschikbaar is voor de medewerker kan het werk worden uitgevoerd. Door creatief om te gaan met technologische hulpmiddelen als connected devices en VPNs kan op een veilige manier samen worden gewerkt aan het verrijken van de kennis. Om dit mogelijk te maken zal kennis en informatie (in digitale vorm!) beschikbaar moeten zijn voor participanten in projecten en activiteiten. Mobiliteit kan het kenniswerken dus op een creatieve en effectieve manier ondersteunen. Hoe groter en belangijker het kenniswerken wordt, des te meer aandacht besteed moet worden aan de totale veiligheid van informatiesystemen. De spagaat tussen toegankelijkheid en veiligheid wordt steeds groter. In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op mobiliteit en veiligheid Flexibel werken Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat flexibel en mobiel werken bijna voorwaardelijk zijn om als organisatie aan te kunnen haken bij de kennisintensieve economie. In januari 2007 heeft Ernst & Young (www.ey.nl) haar periodieke ICT barometer (www.ictbaometer.nl) gepubliceerd over thuiswerken. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 600 directeuren, managers en professionals. Uit dit onderzoek komen een aantal interessante conclusies naar voren: De overheid zegt thuiswerken te stimuleren, onder meer om de reistijden en dus de files te verkorten. Niettemin is het pc privé project nog geen twee jaar geleden afgeschaft en is de ARBO regelgeving over de thuiswerkplek zodanig aangescherpt, dat het veel moeilijker is geworden om aan de regels te voldoen. Kortom: de overheid maakt thuiswerken in de praktijk eerder moeilijker, aldus Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. Mobiel Werken 16/72

17 Hier ligt dus een uitgelezen kans voor het nieuwe kabinet: maak thuiswerken echt een prioriteit en practice what you preech Thuiswerken helpt niet alleen om de files korter te maken. De opwarming van de aarde door uitstoot van CO2 is de laatste tijd dagelijks in het nieuws en de zorg over het klimaat staat hoog op de agenda van het nieuwe kabinet. Het stimuleren van thuiswerken zal ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van deze uitstoot. Bovendien, meent Verschuur: is een van de speerpunten van het nieuwe kabinet om de kenniseconomie te bevorderen en hierdoor innovatie mogelijk te maken. Dit zal alleen mogelijk zijn als werkgevers hun kenniswerkers ruimte kunnen geven zo effectief mogelijk te werken. De traditionele 9 tot 5 mentaliteit hoort niet thuis in een kenniseconomie Uit dit onderzoek blijkt ook dat het voor 75 procent van de ondervraagden mogelijk is om voor een deel thuis te werken. Echter, slechts 7 procent van de bedrijven stimuleert daadwerkelijk deze geënquêteerden om thuis te gaan werken Met betrekking tot het efficiënt inzetten van middelen om flexibel te kunnen werken kunnen er nog grote stappen worden gemaakt. De technische ontwikkelingen voorzien steeds meer mogelijkheden om flexibel werken eenvoudiger te maken. De grootste uitdaging ligt bij de organisaties om zich bewust te worden van de snel veranderende omgeving en de organisatiecultuur te vormen naar deze nieuwe omgeving. Flexibiliteit is één van de grootste voorwaarden om het toenemende tempo te kunnen volgen. Mobiel Werken 17/72

18 3 De Business case voor mobiel werken 3.1 Inleiding Business Cases zijn de onderbouwing van beslissingen om over te gaan tot de invoering van oplossingen. In dit hoofdstuk zijn twee business cases uitgewerkt, voor de invoering van mobiel werken oplossingen bij respectievelijk een accountancy kantoor en een beveiligingsbedrijf. Voorafgaand aan de uitwerking worden een aantal essentiële onderwerpen verder uitgediept, die moeten leiden tot een solide opbouw van de business case en dus ook tot een betrouwbaar resultaat. Hoewel afgeleid van bestaande ondernemingen zijn de gebruikte gegevens gebaseerd op kennis, ervaring en vrij beschikbare marktgegevens. Geen enkele business case is gelijk aan de ander. De twee geselecteerde business cases benaderen Mobiel Werken elk vanuit een ander gezichtpunt, waardoor een beeld ontstaat van de specifieke keuzes in een bedrijfstak. 3.2 Kwantitatief of Kwalitatief Kwantitatieve informatie zorgt voor een betrouwbaardere business case omdat harde vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Ook is het veel beter mogelijk de effecten van aanpassingen door te rekenen. Op deze manier kunnen verschillende scenario s tegen elkaar worden afgezet. Wanneer de business case wordt opgezet, dan lijkt het in eerste instantie vaak moeilijk om kwantitatieve gegevens boven water te krijgen en is de verleiding groot om kwalitatieve gegevens te gebruiken. Het loont vaak wel de moeite om te proberen deze kwalitatieve gegevens kwantificeerbaar te maken. De waarde van de informatie neemt toe en een objectief vergelijk is beter mogelijk. Voor het onderzoeken van kwalitatieve informatie kan bijvoorbeeld ook een ranglijst worden gebruikt. Door de rangschikking op deze lijst kan een meerwaarde worden gegeven aan een kwalitatief element ten opzichte van ander element. Verder kan vaak door de vraag anders te benaderen een kwalitatief gegeven kwantitatief worden gemaakt. Om het bovenstaande te illustreren de volgende stelling: De geluidskwaliteit moet goed zijn Mobiel Werken 18/72

19 Deze stelling is erg duidelijk, maar absoluut niet meetbaar. Geluidskwaliteit kan wel meetbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld de MOS 3 waarde te gebruiken. Op deze manier kan kwaliteit worden vergeleken. De onderstaande tabellen zijn afkomstig van wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/mean_opinion_score) en beschrijven de waardes van de MOS. Ter illustratie (ook van wikipedia) de MOS waardes van verschillende CODECS die worden gebruikt bij VoIP. Tabel 1 MOS en Codecs Mean Opinion Score (MOS) MOS Quality Impairment 5 Excellent Imperceptible 4 Good Perceptible but not annoying 3 Fair Slightly annoying 2 Poor Annoying 1 Bad Very annoying Codec (data rate) G.711 (64 kbit/s) G.729 (8 kbit/s) G (6.3 kbit/s) G.729a (8 kbit/s) G (5.3 kbit/s) Mean Opinion Score (MOS) Mean Opinion Score (MOS) is een indicatie voor de kwaliteit van een telefoongesprek uitgedrukt in een getal van 1 tot en met 5, waar 1 de slechtste kwaliteit heeft en 5 de beste. In de praktijk wordt Mean Opinion Score gebruikt om de kwaliteit van Voice over IP gesprekken te meten. De MOS waarde wordt bepaald door de gemiddelde score van antwoorden op subjectieve vragen over de ervaren gesprekskwaliteit. (www.wikipedia.nl) Mobiel Werken 19/72

20 3.3 Kosten Mobiel Werken Business Cases zijn bijzonder krachtig omdat onderliggende structuren en afhankelijkheden worden weergegeven. De opbouw van de kostenstructuur is in de cases erg belangrijk. Alle relevante elementen moeten benoemd zijn. De volgende paragrafen geven een (niet arbitraire) onderverdeling in een kostenopbouw Mobiele Data Deze paragraaf behandelt de kostenopbouw van Mobiele Data. In deze context omvat Mobiele Data de producten die aangeboden worden door telecomaanbieders zoals GPRS, UMTS en HSPA. Deze producten worden in hoofdstuk 5 in detail beschreven. Voor deze business cases stellen we de eis dat de tariefstructuur bestaat uit een Flat Fee Propositie in combinatie met een fair-use policy zodat we niet worden geconfronteerd met hoge verbruikskosten achteraf. De kosten voor een Flat Fee UMTS/GPRS abonnement bedragen voor een normale eindgebruiker tussen de 50 en 75 4 per maand per mobiele aansluiting. Door gebruik te maken van marktmacht kunnen met name voor grotere partijen behoorlijke kortingen op deze tarieven worden bedongen. Recente grote overheidsaanbestedingen zoals OT2006 (www.ot2006.nl) laten zien dat de maandelijkse kosten voor mobiele data aansluitingen drastisch gereduceerd kan worden. Ook grote (commerciële) instellingen kunnen door aanbestedingen de kosten van mobiele data terugdringen. Datagebruik in het buitenland blijft heel kostbaar, door de grotere internationale aanbieders zoals Vodafone wordt gewerkt aan internationale tarieven, maar de voordelen zijn vooralsnog beperkt. Bovendien geldt voor mobiele data nog meer dan voor spraak dat op internationaal gebruik zeer hoge marges worden gemaakt en dat het niet in het belang van de operators is om deze tarieven terug te dringen HotSpot (WiFi) Als alternatief voor de mogelijkheden van UMTS/HSPA en GRPS kan gekozen worden voor het gebruik van HotSpots of WiFi. WiFi techniek heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van UMTS/HSPA. Deze voordelen bestaan uit een hogere bandbreedte, een lagere latency en internationale standaards ( a/b/g). De nadelen van WiFi bestaan uit een beperkte geografische dekking van de Hotspot en weinig tot geen mogelijkheden voor roaming. Op de Nederlandse markt zijn opereren een aantal grote spelers (zie top 10). Deze partijen hebben een roamingoverenkomsten zodat gebruikers kunnen aanloggen op de HotSpots van roaming partners.. Naast deze partijen zijn er nog een aantal kleinere spelers die zich richten op specifieke marktsegmenten. 4 Prijsniveau medio 2007 Mobiel Werken 20/72

All the. w y 9. Verkeer regelen per SMS? Verdegro past nieuwe ontwikkelingen toe in verkeerstechniek. Dat laat Athlon Car Lease graag aan Micpoint

All the. w y 9. Verkeer regelen per SMS? Verdegro past nieuwe ontwikkelingen toe in verkeerstechniek. Dat laat Athlon Car Lease graag aan Micpoint Jaargang 4 - nummer okt. 2004 @ w 9 - is een nieuwsbrief op het gebied van mobiele ICT, waarin de samenwerking tussen toonaangevende bedrijven rond het mobiele communicatieplatform Eagle Ee tot uiting

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Uw telecomgoeroe geeft antwoord

Uw telecomgoeroe geeft antwoord In dit nummer Woord vooraf Uw telecomgoeroe geeft antwoord 3 Uw telecomgoeroe geeft antwoord 4 Nieuws 6 Slimmer communiceren Slimmer communiceren Geachte lezer, In welke branche u ook werkzaam bent met

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen

Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Volwassenheidsmodel voor het beheer van mobiele apparaten in zakelijke omgevingen Auteurs: Saïed R. Mohamed Hoesein, MSc 1613944 saiedmh@gmail.com Kar Ming Lam, MSc 1689002 kmlam87@gmail.com VU begeleider:

Nadere informatie

Whitepaper Vast-mobiel integratie

Whitepaper Vast-mobiel integratie Whitepaper Vast-mobiel integratie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Vast versus mobiel... 3 2 Wat is vast-mobiel integratie?... 4 2.1 Anywhere... 4 2.2 Mobiele apps... 5 2.3 Forced on PBX... 5 2.4 Private

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie