Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten"

Transcriptie

1 Reclame en oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten à Structuur van de regeling Artikel 2 WMPC: Opsomming definities. Artikel 19 WMPC: Regelen inzake vergelijkende reclame. Artikel 83 ev WMPC: Specifiek betrekking op oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. Verschillende categorieën bepalingen o.a. zwarte lijsten, open normen,.. Artikel 41 WMPC: Privaatrechtelijke sanctie bij miskenning regelen oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. > Vreemd dat de sanctie wordt opgenomen voor de artikelen 83 e.v. De sanctie voor een inbreuk op art 83 ev volgende staat dus meer dan 40 artikelen vroeger vermeld. (= EX!!!). Artikel 95 ev WMPC: Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen ( = niet consumenten). à Praktijk: De overgrote meerderheid van procedures zijn procedures tussen een onderneming en een andere onderneming. Bijv: Onderneming X ontwikkelt een reclamecampagne die misleidend is. Vaak zal hier tegen opgetreden worden door een andere onderneming die een concurrent is van onderneming X omdat die reclame hem klanten kan afnemen. > Moet je hierbij de regelen van art. 95 e.v. toepassen of art. 83 e.v.? Je moet kijken tot wie de betrokken reclame zich richt. NIET kijken naar wie de partijen in het geding zijn. > Gericht tot consument: Art. 83 e.v. > Gericht tot consument en professioneel: Beide categoriëen regelen maar art. 83 e.v. biedt meer bescherming dus je moet die regelen toepassen. > Gericht tot professioneel: Art. 95 e.v. Artikel 100 WMPC: Ongewenste communicaties: > Deze regeling moet wijken voor de regeling i.v.m. elektronische post. Dus ze geldt niet voor reclame via . De regeling hiervoor staat in de wet elektronische handel en het KB daarbij. (een v/d grote vb van de gap tussen wat er in de wet staat en wat er in de werkelijkheid gebeurd. Deze reclame via komt vooral van uit Bahamas, Kaaimaneilanden,... Komt dus niet uit Europa = kunnen weinig ondernemen)

2 à DEFINITIE RECLAME = Artikel 2, 19 WMPC = Waarneembare mededeling van een onderneming met een verkoopbevordering karakter * Elementen definitie: Mededeling = Waarneembaar > Bijv: een METATAG woord dat gebruikt wordt als men het intikt in de zoekmachine waardoor een reclame van zijn eigen bedrijf wordt gemaakt in de kantlijn. Bv: Telenet gebruikt een metatag Belgacom. Als men nu Belgacom intikt in google, dan zal er in de kantlijn reclame komen van Telenet! Van een onderneming: = dus als ik bijv mijn wagen te koop zet op tweedehands.be val ik niet onder deze regeling! Verkoopsbevorderend karakter: = De mededeling moet rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op het bevorderen van de verkoop. Wanneer een boodschap in eerste instantie niet gericht is op het bevorderen van die verkoop, maar het heeft er onrechtstreeks wél een effect op! HVC zegt zat dit zo is vanaf dat een mededeling een imagobervorderend effect heeft. ( als het imago van de onderneming versterkt wordt) > Bijv: naamplaatje op een ondergrondse mazouttank = reclame Bijv: Imago van de onderneming versterken van de onderneming via vragenlijsten. Producten Ongeacht aangewende communicatietechnieken Toepassingen: 1/ Website > Reclame? = Ja, want het heeft minstens een onrechtstreeks verkoopsbevorderend karakter. 2/ Webadres > Reclame? = Hangt ervan af: Is het dan wel want het versterkt het imago van de onderneming door zijn eigen naam te gebruiken. Is het dan niet want je weet niet wat men juist bedoeld met het adres

3 3/ Krantenartikel > Reclame? Ja, als de onderneming bij het artikel betrokken was. bv: Persconferentie door de onderneming georganiseerd en het artikel legt uit waarover de conferentie ging. bv: Interview met de onderneming. Als het krantenartikel gaat over dit interview is het reclame. bv: Onderneming brengt een nieuw product op de markt en de journalist schrijft uit eigen beweging een artikel dan is er geen sprake van reclame. 4/ Metatag = Een woord die door zoekmachines wordt gebruikt om een bepaalde website in een zoekmachine op te nemen. bv: Belgacom gebruikt als metatag Mobistar. Dus iedere keer als je Mobistar in google tikt kom je ook op Belgacom uit. > Reclame? Hof van beroep Antwerpen: Neen, want het is niet waarneembaar voor de gemiddelde bestemmeling. 5/ Gesponsorde koppeling > Reclame? Ja, want het is een mededeling met een verkoopsbevorderend karakter. 6/ Aanbestedingsprocedure = De onderneming biedt hierbij een offerte aan de aanbestedende overheid. > Reclame? In de rechtspraak: Ja, het is reclame. Kritiek auteurs: Het is geen reclame door gebrek publiek karakter. > MAAR die kritiek is niet meer relevant door cassatierechtspraak: Moest oordelen of naamplaatje op ondergrondse mazouttank reclame is > Ja, want het is een mededeling die strekt tot de bevordering van de verkoop. à DEFINITIE HANDELSPRAKTIJKEN ( Ruimer dan reclame ) = Artikel 2, 29 WMPC. * Elementen definitie: Verklaring, gedraging, omissie, voorstelling van zake, commerciële communicatie met inbegrip van reclame. > Dus het moet niet noodzakelijk gaan om een mededeling maar het kan ook een nalaten zijn. > Daarnaast is het ook niet vereist dat betrekking heeft op de totstandkoming van de overeenkomst maar het mag ook tijdens de uitvoeringsfase van de overeenkomst

4 Bijv: Beding uit zwarte lijst > Een verzekeringsonderneming die nietrelevante documenten opvraagt bij de consument of systematisch niet antwoord op berichten van de consument na het schadegeval met als doel de consument te doen afzien van zijn verhaal op de verzekeraar is verboden. Dit heeft niks meer te maken met de totstandkoming van de overeenkomst. Van een onderneming Verkoopsbevordering, verkoop of levering van een product Overnemen van iemand: Vb: 1. Gezamenlijk aanbod Vb/ 2. WAMO: prijsaankondiging = handelsprakt à Vergelijkende reclame Definitie Zie artikel 2.20 WMPC. *Elementen definitie: Reclame Een concurrent of zijn goederen of diensten: = Art. 19 kan enkel toepassing vinden als genoemde ondernemingen concurrent is of genoemde goederen en diensten concurrerende goederen en diensten zijn. Hoe beoordelen? Criterium van de substitueerbaarheid toepassen > Nagaan of voor de bestemmeling van de reclame het gaat over substitueerbare goederen of diensten. Ruime invulling: bv: Bier en wijn zijn substitueerbaar. bv: Trein en boot om naar Engeland te gaan zijn substitueerbaar. Bv: Mazout ontploft niet = vergl reclame omdat men insinueert dat GAS wel zou ontploffen. Kan een beoefenaar van een vrij beroep een concurrent van een onderneming zijn? = JA! bv: Een incassobureau ( = een onderneming ) maakt reclame en zet daarin wij zijn goedkoper dan een gerechtsdeurwaarder. Is het noodzakelijk dat men een bepaalde concurrent gaat noemen of voldoende dat men verwijst naar een groep concurrenten? Verwijzing naar groep is voldoende. = Arrest CASS: Boekhandel De Sleghte > Boeken zijn geprijsd met van prijs nr nu prijs. Van prijs = Door uitgever gesuggereerde verkoopprijs (nt hun vorige prijs) Nu prijs = De prijs dat door De Sleghte gevraagd wordt. à CASS zegt dat dit een vorm is van vergelijkende reclame. De reden is omdat het niet nodig is dat de consument zonder verder onderzoek de concurrent kan identificeren

5 Wordt genoemd (uitdrukkelijk of impliciet): Het is niet noodzakelijk dat de reclame daadwerkelijk een vergelijking bevat > Louter refererende reclame = Het volstaat dat men de concurrent kan identificeren!! Bv: Telenet reclame > Heeft u u ook blauw betaald aan uw telefoonverbinding? Blauw wijst op Belgacom dus het is vergelijkende reclame. Bv: Zaak HvJ > KatoenToshiba: Katoen maakt kopieerapparaten. De onderdelen ervan kunnen ook gebruikt worden in de kopieerapparaten van Toshiba. Katoen ging in de catalogus zowel artikelnummers van Katoen opnemen als van Toshiba. à Hof: Dit is refererende reclame want de reclame laat minstens impliciet toe toshiba te identificeren. à Twee artikelen inzake vergelijkende reclame Artikel 96, 3 WMPC : Als je refereert naar niet concurrenten moet je naar dit artikel kijken. Artikel 19 WMPC : Vergelijkende reclame is toegelaten ( tot 99 was het verboden!! ). > MAAR er zijn wel cumulatieve voorwaarden > Dit wil zeggen dat zodra aan 1 voorwaarde niet voldaan is de reclame verboden is. à Regel HvJ: Interpretatie van de voorwaarden moet gebeuren op de voor de reclame meest gunstige wijze! à Vergelijkende reclame is principieel NIET VERBODEN! = Er zijn 2 positieve voorwaarden en 6 negatieve: 1) In dezelfde behoeften voorzien ( 2 ): Bv 1: Viacrème, viagraeffect voor vrouwen, voorziet dus NIET in dezelfde behoeften, dus NIET toelaatbare vergelijkende reclame Bv 2: Vergelijking van productassortiment > Colruyt doet dit veel. Hof van Justitie: Zaak Colruyt tegen Lidl: Colruyt had een aantal producten in een winkelkar gelegd en de prijs vastgelegd. Colruyt gaat dan naar de Lidl en vult kar met dezelfde producten. Colruyt is goedkoper en zet dat in haar reclame. Hof: Zegt dat dit vergelijkende reclame is. Daarnaast zegt het hof dat je de prijs van een huismerk van de Colruyt niet mag vergelijken met een merk. Je moet dat vergelijken met een huismerk van de Lidl en het formaat moet hetzelfde zijn. Ook paar per paar van de goederen van het assortiment moeten substantieel zijn

6 2) Men moet op objectieve wijze wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken vergelijken ( 3 ): Hof van Justitie: Zaak Colruyt tegen Lidl Hof: Op objectieve wijze wil zeggen dat je geen subjectief oordeel mag vellen. > Wil dat dan zeggen dat je subjectieve elementen zoals smaak dan niet met elkaar mag vergelijken? Belgische rechtspraak: Zaak Minute Maid en Appelsientje Appelsientje vergelijkt smaak met Minute Maid. Appelsientje was zo slim geweest onafhankelijke tests af te nemen. Daaruit bleek effectief dat Appelsientje het populairst was. Dit is voldoende voor een objectieve vergelijking. = Wezenlijk? De vergelijking moet betrekking hebben op kenmerken die beslissend zijn bij de aankoop van een goed voor de consument. Kan je je beperken tot 1 kenmerk zoals de prijs? Ja, zolang dit niet misleidend kan worden. Bv: Mobistar voert een reclamecampagne waarbij Mobistar zijn dekkingsgraad vergelijkt met Base. Hieruit werd afgeleid dat je met Mobistar overal kan bellen en met Base niet want ze waren net gestart. Is bereikbaarheid een wezenlijk kenmerk? Ja, voor de consument is dat zeer belangrijk. = Controleerbaar? Hof van Justitie: Bestemmeling van de reclame moet zelf kunnen overgaan tot verrichten van een controle. Bv: Zaak Colruyt tegen Lidl Je kon o.b.v. het kasticket gebruikt in de reclame niet zien welke producten in het assortiment zaten. De consument kon dit dus niet controleren. = Is een vergelijking noodzakelijk voor vergelijkende reclame? > Neen, het is voldoende dat men de concurrenten vernoemd. Maar toch spreekt men van vergelijking Hof van Justitie: Zaak Toshiba M.b.t. de opname van de artikelnummers in de catalogus. 1 van de argumenten was dat er geen vergelijking was en dat er dus sprake was van verboden vergelijkende reclame. Hof: Neen, de opname van die artikelnummers houdt impliciet een vergelijking in omdat Katoen gelijkwaardigheid impliceert

7 3) Niet misleidend zijn ( 1 ): Beoordelingscriteria: (= Hierbij rekening houden met misleidende handelspraktijken! ) > Reclame onder verkopers > Reclame gericht aan consumenten Superlatieve vergelijkende reclame Toepassing generische geneesmiddelen 4) Niet afbrekend ( 5 ): Reclame mag de goede naam van de concurrent niet schaden. Je mag niet te streng zijn. Het loutere feit dat de concurrent als verliezer uit de reclame komt volstaat niet. Beoordeling vanuit standpunt van de bestemmeling van de reclame. > Is de consument de bestemmeling: Dan moet je de vraag stellen of de gemiddelde consument de reclame ziet als afbrekend. > Blijft een feitenkwestie: Ene rechter zal het zien als afbrekend de andere niet. Mag je als onderneming een rechterlijke beslissing meedelen waarin hij in het gelijk is getseld tegenover een andere onderneming? Ja, als je neutraal blijft. Maar als je dus bv: een advertentie laat maken in krant met als titel PAS OP VEROORDEELD in rode letters, dan is dit afbrekend. 5) Geen oneerlijk voordeel halen uit andermans naam / merk ( 7 ): Dit wil zeggen dat een onderneming gebruik gaat maken van een merk van de concurrent en daar zijn naam gaat aan verbinden. bv: Generische geneesmiddelen > Als je hierbij naam van oorspronkelijke merk gaat vernoemen dan haal je oneerlijk voordeel uit andermans merk. Ook hier gaat het weer over een feitenkwestie. 6) Oorsprongsbenaming ( 6 ): bv: Malheur maakt bruisend bier. Malheur gaat bij de promotie benadrukken dat men gebruik gemaakt heeft van de champagneprocedure en dat het dus champagnebier is. Champagne is een oorsprongsnaam ( streek in Frankrijk )

8 Champagne is kwaad. Hof van Justitie: Arrest Emanule de Landsheer Er is geen schending van de voorwaarde want het gaat over bier dus er is geen verwarring mogelijk. Toepassing: Prijsvergelijking Vergelijking beperken tot de prijs? Dit is toegelaten maar de reclame mag hierdoor niet misleidend worden. > Als het gaat om identieke goederen mag het altijd. bv: Een blikje cola > Bij diensten moet je hiermee opletten. Vaak een verschil in kwaliteit die ook vermeld moet worden. Quid bij aanpassing prijs door concurrent? Moet men dan ook stoppen met de vergelijkende reclame? Niet noodzakelijk, men moet wel duidelijk vermelden dat men een vergelijking maakt met de prijs op datum X > als men op de hoogte was van de prijsaanpassing, mag men niet meer STARTEN met de vergelijkende reclame. Quid proefaankoop? = Goederen of diensten aankopen bij de concurrent om de prijs te vergelijken. Gaat over de hypothese waarin de adverteerder op zich de prijs niet kan achterhalen die op concurrenten wordt toegepast. Dan gaat de onderneming undercover producten kopen. Dit is toegelaten. Hoe vaak mag men vergelijken? = Zo vaak als men wil > Bijv Elke week Gemiddeld prijsverschil of grootste prijsverschil? Bv: Goedkoopste producten vergelijken met duurste producten van concurrent > Zo groot mogelijk prijsverschil. Mag dit? à Hof van Justitie: ZEER Soepele interpretatie. Er is dus geen probleem MAAR mag niet voorgesteld worden als een ALGEMEEN prijsverschil terwijl het beperkt is tot een aantal producten (want dan wel misleidende reclame). Quid vergelijking prijsniveau? Dit is misleidend

9 Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten à Structuur regelen in artikelen 83 e.v. WMPC Zwarte lijsten van verboden misleidende en agressieve handelspraktijken Open normen die misleidende en agressieve handelspraktijken verbieden Overkoepelende norm die andere oneerlijke handelspraktijken verbiedt Artikel 84: Meest algemene norm Artikel 85: 2 bijzondere categorieën handelspraktijken Misleidende: Start met open norm en dan zwarte lijst. Agressieve: Start met open norm en dan zwarte lijst.!! Pas op: Best in omgekeerde wijze te werk gaan. Eerst zwarte lijst bekijken: Valt het hieronder is het sowieso verboden. Valt het er niet onder moet je toetsen of het onder de meer algemene normen van misleidende of agressieve handelspraktijken valt. > Hier is de bewijslast groter en beschikt de rechter over grotere beoordelingsvrijheid. Valt het ook hier niet onder dan toetsen aan de overkoepelende norm. > Belang hiervan is wel beperkt want het kan enkel worden gebruikt voor oneerlijke handelspraktijken die NIET agressief of misleidend zijn. à De zwarte lijst van misleidende handelspraktijken Deze zijn per se verboden! Het enige bewijs dat moet geleverd worden is dat de handelspraktijk beantwoordt aan een praktijk in de zwarte lijst. > Geen bewijs noodzakelijk van beïnvloeding van de aankoopbeslissing van de consument!!!! ( i.t.t. bewijs bij open norm!!! ) Soms spreekt men van beweren dat en bedrieglijk beweren dat Bedrog bewijzen? Neen, je moet aantonen dat de bewering in strijd is met de werkelijkheid

10 à Concrete verboden ( art.91 ): Gedragscodes ( 1 ): bv: Als producenten van elektriciteit beweren dat ze zijn toegetreden tot een akkoord. De consument denkt dan dat de producent een bepaalde waarborg heeft. Gebruik label zonder toestemming ( 2 ): bv: Reclame van Lidl waarbij ze Flandria label heeft gebruikt zonder dat Flandria hiervoor toestemming had gegeven. Lokvogelreclame ( 5 ): Gaat over lokvogelpraktijken = niet voldoende voorraad! Een onderneming voert op grote schaal reclame voor goedkope producten maar de voorraad is dan in de praktijk zeer beperkt. Doel van de onderneming is dat de klant dan toch in de winkel is en zo nog inkopen gaat doen. + 2 opmerkingen: 1 e Art. 91, 5 moet cumulatief worden toegepast met art. 37. Art. 37 legt de verplichting op om in bepaalde gevallen een bon af te geven als er niet voldoende voorraad is. Op die manier kan de consument op een later ogenblik tegen dezelfde voorwaarden het product kopen. Als de onderneming dit naleeft is er dan steeds sprake van eerlijke handelspraktijken? Neen, want er is nog steeds de lokvogelpraktijk. 2 e Art. 91, 5 is ondernemingsvriendelijk geformuleerd. In de praktijk: In de reclame gaat de onderneming dit artikel aan de kant schuiven door te vermelden hoe veel stuks er beschikbaar zijn. Dit moet wel per verkoopsvestiging gebeuren bv: 100 stuks in Colruyt Brugge, 150 stuks in Colruyt Gent, Ratio > Als de consument de beschikbaarheid vermeld weet de consument dat de kans bestaat dat ze er naast kan pakken. Kan je ook aan de toepassing van het artikel ontsnappen met de zin zolang de voorraad strekt? Prof zegt neen want dit zegt niks, het is volledig inhoudloos. Bait and switch praktijken ( 6 ): Promotie maken voor een bepaald artikel en eens in de winkel zal men proberen je een duurder artikel aan te smeren. Beschikbaarheid ( 7 ): Stel: Ik ga op zondagmiddag naar een meubelzaak om 16u32. De winkel sluit om 17u. De verkoper spreekt je aan en zegt het is nu 16u32 en de winkel sluit om 17u maar vandaag heb je nog een korting van 30% = In strijd met art. 91, 7?

11 = Neen, als korting effectief afloopt op zondag. = Ja, als de korting nog doorloopt tot maandag. Wettelijke rechten voorstellen als onderscheiden kenmerken (10 ): Dit wordt in de praktijk het meest geschonden. bv: Groep van apothekers promoten zichzelf als adviesapothekers omtrent het gebruik van geneesmiddelen. Is misleidende reclame want elke apotheker is verplicht bij wet advies over geneesmiddelen te geven. bv: Slogan Geen enkel krediet weegt te zwaar, voor de sluiting van de overeenkomst bekijken we de terugbetalingmogelijkheden. De kredietgever is steeds verplicht bij wet om de kredietwaardigheid te onderzoeken. Een wettelijk recht van de consument wordt hier voorgesteld als een onderscheidend kenmerk. Redactionele reclame ( 11 ): = Reclame die wordt voorgesteld als objectief iets, bijv een onderzoek en waarbij men niet uitdrukkelijk vermeld dat reclame is. Bv: Vermageringsartikel in Flair lijkt niet op reclame maar na lezen merk je dat het toch reclame is. à De zwarte lijst van agressieve handelspraktijken Bewijslast: Geen bewijs noodzakelijk van beïnvloeding van de aankoopbeslissing van de consument!!! Bewijs dat de praktijk zich heeft voorgedaan is niet altijd evident. Concrete verboden ( art. 94 ): Verlaten van het pand ( 1 ) Consument thuis bezoeken ( 2 ): behalve verwijst naar de minnelijke invordering van de schulden van de consument. bv: Via een vriend werd aan de Prof gevraagd om mee te werken aan een enquête over servies. De prof gaat hier op in en iemand komt naar zijn en na het afnemen van de enquête vraagt die persoon of hij een servies wil kopen. Die persoon wil niet vertrekken tot de verkoop gesloten is. De prof heeft dit niet gedaan maar er zijn veel mensen die dit wel zouden doen. Hier is het enorm moeilijk om het bewijs te leveren

12 Hardnekkig aandringen via telefoon, fax, ( 3 ): onverminderd art. 100 en 14 wet informatiemaatschappij kan meebrengen dat de praktijk sowieso verboden is. Dan moet je niet het bewijs leveren van het hardnekkig aandringen maar van de inbreuk op deze artikelen. Reclame gericht aan kinderen ( 5 ): Deze regel wil zeggen dat niet elke reclame gericht aan kinderen verboden is. Bestaansmiddelen van de handelaar ( 7 ): Deze praktijk wordt vooral gericht tegen bejaarden. bv: Als ik nu geen contract sluit zal ik ontslagen worden! Ook hier is het bewijs leveren zeer moeilijk. Het bewijs kan wel onrechtstreeks geleverd worden door klachten over de onderneming bij de Fod economie. Winnen van een prijs ( 8 ): Beweren dat de consument een prijs heeft gewonnen terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Ondernemingen zijn hier zeer voorzichtig mee in de praktijk. Reden: Rechtspraak Een vrouw krijgt een brief van een onderneming waarin staat dat als je nr. zoveel hebt je een prijs wint van Belgische frank. De vrouw stuurt een brief naar de onderneming om te vragen hoe ze haar prijs in ontvangst kan nemen. De onderneming stuurt een brief terug waarin ze zegt dat de vrouw de prijs niet gewonnen heeft maar ervoor in aanmerking komt. De vrouw geeft niet op want de vrouw heeft dat nummer en stapt naar de rechtbank. De vrouw krijgt gelijk. Ongevraagd toezenden (6 ): Als dit zou gebeuren mag de consument het goed houden zonder ervoor te moeten betalen

13 à Open norm misleidende handelspraktijken Hierbij zijn er 2 soorten: 1) Positieve misleiding = Misleiding die het gevolg is van een bepaalde gedraging of verklaring of verstrekken van bepaalde informatie. Juiste of onjuiste informatie: In de praktijk gaat het meestal om onjuiste informatie. Soms juiste informatie > Toepassing rechtspraak: Nectardrank maakt reclame en zegt daarin dat ze geen koolzuur bevat ( zit wel in coal en zorgt voor spuit ). Maar het is bewezen dat koolzuur geen impact heeft op de gezondheid. De rechter zegt dat door dit te vermelden je bij de consumenten de indruk wekt dat koolzuur slecht is voor de gezondheid. Die de consument bedriegt of kan bedriegen = Misleiden. Criterium van de gemiddelde consument Betreffende de door de wet bepaalde elementen: Is de opsomming in de wet limitatief of exemplatief? Dit is niet van belang want de lijst is zo uitgebreid dat in feite alles eronder valt. Besluit tot een transactie dat hij anders niet had genomen = Vereisten van beïnvloeding aankoopgedrag van de consument. > De misleiding moet invloed kunnen hebben op de aankoopbeslissing van de consument. 2) Misleiding door omissie = Misleiding die het gevolg is van informatie die niet wordt verstrekt. Weglaten van essentiële informatie die een consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen: Je gaat de consument misleiden door informatie weg te laten die impact kan hebben op de aankoopbeslissing van de consument. Essentiële informatie / uitnodiging tot aankoop: à Wat is essentiële informatie?

14 Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang de reclameboodschap kan worden gezien als een uitnodiging tot aankoop of niet. > Zo ja: Dan bepaald de wet wat essentiële informatie is ( art. 90, 4 ). > Zo neen: Dan bepaald de rechter wat essentiële informatie is. De rechtspraak heeft geoordeeld dat de rechter zich kan laten leiden door de lijst van art. 90, 4. Bv: ING verkoopt verzekeringen als tussenpersoon voor ING Nederland. Dit staat niet vermeld in hun reclame. De slogan van de reclame ING autoverzekering is geen uitnodiging tot aankoop dus de rechter zal bepalen of de vermelding of de ING tussenpersoon is essentieel is. Toch gaat de rechter kijken naar de lijst. Daar staat in dat je moet aangeven of je tussenpersoon bent of niet ( = de hoedanigheid ) in de reclame. MAAR misleidend vereist ook dat de reclame van die aard moet zijn dat ze de aankoopbeslissing van de consument beïnvloeden. Dit is volgens de rechter niet het geval dus er is geen sprake van schending. Creatie informatieplichten Geen bedoeling te misleiden vereist * Verschillende distributiekanalen Bv: Een onderneming voert reclame op de radio, op zijn website en in de krant. Met de reclame op de website is er geen probleem en met die in de krant ook niet maar met die op de radio wel want ze bevat onjuiste informatie. Kan de onderneming dan zeggen dat het niet erg is want de consument kan ook kijken naar de reclame op de website en in de krant? Neen, want dit is een ongeldig argument. Stel nu dat er een probleem is met de reclame op de radio omdat ze niet alle essentiële informatie verstrekt. De wet zegt dat wanneer het medium beperkt is in tijd of ruimte het weglaten van essentiële informatie toegelaten is MAAR dat men in dat geval moet kijken naar de inspanningen van de onderneming om die essentiële informatie via een andere weg kenbaar te maken! > Deze laatste regel is in de Belgische rechtspraak besproken geweest: De rechtspraak zegt dat de regel pas toepassing zal vinden als het onmogelijk was die essentiële informatie op te nemen. Sanctionering Opmerking: De afdwinging van de regelen worden ten dele gerealiseerd door de vordering tot staking ingesteld door concurrenten. Vrijstelling van betalingsverplichting > Civielrechtelijke sanctie in de verhouding consument onderneming

15 = Art. 41 WMPC: Wanneer de overeenkomst door de consument wordt gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk kan / moet de rechter de consument vrijstellen van de betalingsverplichting terwijl de consument het goed mag houden => afgedwongen verkoop. > Moet: In geval van schending 3 bepalingen uit de zwarte lijst van de agressieve handelspraktijken en 3 bepalingen uit de zwarte lijst van de misleidende handelspraktijken. > Kan: In geval van schending open norm of van andere bepalingen uit de zwarte lijsten. > De rechter mag ook slechts een deel van de betalingsverplichting kwijtschelden. > De rechter heeft een volledige discretionaire bevoegdheid. De rechter zal in de praktijk wel strenger zijn bij schending van bepalingen uit de zwarte lijst dan bij schending open norm. => In beide hypothesen (kan / moet ) is er een gemeenschappelijke voorwaarde: De overeenkomst werd gesloten ingevolge een oneerlijke handelspraktijk. = Wil zeggen dat er een causaal verband moet zijn tussen het sluiten van de overeenkomst en de oneerlijke handelspraktijk. Wil dus zeggen dat de consument bij sluiten overeenkomst heeft gedwaald, bedrog of geweld gepleegd heeft = wilsgebrek!! > MAAR: = Discussie: Hoe sterk moet het causaal verband zijn. > Sommige auteurs: Er moet sprake zijn van dwaling (betrekking op zelfstandigheid van de zaak) of bedrog. > Andere auteurs: Het volstaat dat de beslissing van de consument werd beïnvloed. Bijv: Aan slechtere voorwaarden contracteren. = Discussie: Op wie rust de bewijslast voor bestaan causaal verband. > Sommige auteurs: De consument want hij roept de toepassing van de sanctie in. > Andere auteurs: De onderneming moet bewijzen dat er causaal verband is. De consument moet enkel bewijzen dat er een overeenkomst is en dat er een oneerlijke handelspraktijk is geweest. Dan gaat men ervan uit dat er een causaal verband was. In de Belgische rechtspraak zijn er geen toepassing van deze sanctie te vinden. Reden: De onzekerheid m.b.t. de toepassingsvoorwaarden van deze sanctie. Daarnaast heeft de sanctie ook verregaande gevolgen. Bv: Je gaat naar een garage van BMW om rond te kijken. De garagist is enorm agressief en je krijgt de indruk dat je de garage niet mag

16 verlaten zonder het ondertekenen van een overeenkomst. Indien je deze handelspraktijk kan aantonen mag je de BMW houden zonder te betalen. Strafsancties voor het overtreden van de regelen m.b.t. oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten. Pas op: Er zijn ook strafsancties bij schending van de open norm!!!! In de praktijk hebben deze strafsancties weinig belang. > Reden: Overbelasting van de hoven en rechtbanken Ongevraagd toezenden Bewijslast en interpretatie + NOTA S VAN HANNAH! = Onderscheid tss artikel 41 en Nietigheid! Bewijslast: > Juistheid > Bepaalde gegevens > Adverteerder Interpretatie Ongevraagde commerciële communicatie = Gaat over de manier waarop men reclame mag maken. Men mag bijvoorbeeld reclame sturen naar maar niet naar * Art. 100 WMPC: Bepaalde commerciële middelen gaat men verbieden t.a.v. natuurlijke personen. = Namelijk geen reclame via fax of via geautomatiseerd oproepsysteem zonder menselijke tussenkomst. > Dit is enkel toegelaten na toestemming van de consument. à Wat is nu een Geautomatiseerd oproepsysteem: Je zit thuis en je neemt de telefoon op. De stem aan de telefoon is een robot. Indien de stem van een fysiek persoon is mag het wel. Bij gebruik van (alle) andere technieken, tenzij à bv: via de post, mag de consument steeds aangeven dat hij via deze weg geen reclame wil ontvangen bv: via een sticker op je brievenbus. à Reclame via elektronische post > spam. Regel: Verbod om via reclame te versturen. Uitzondering: Als je je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om reclame te ontvangen

17 > Deze regel is niet van toepassing t.a.v. rechtspersonen MAAR men moet wel gebruik maken van een onpersoonlijk adres van de rechtspersoon. à Vordering tot staken Bij wie moet men die vordering instellen? Cascaderegeling: Adverteerder van de reclame Wie is dat ( staat niet in de wet )? Rechtspraak: De persoon die voordeel haalt uit de reclame EN die minstens betrokken is geweest bij de reclame. Bijv: Toyota ontwikkelde een reclame campagne maar die is misleidend. Toyota kan je dan beschouwen als de adverteerder. Maar stel dat in de reclame melding werd gemaakt van de garageconsessiehouders waarde actie zal gelden. Kunnen deze dan als adverteerders worden gezien? Eerst kijken of ze voordeel halen uit de campagne? Ja. Maar zijn ze ook bij de campagne betrokken geweest? = Enkel wanneer ze betrokken waren! > Indien Toyota aan hen toestemming heeft gevraagd voor de reclame dan wel. > Indien Toyota geen toestemming heeft gevraagd voor de reclame dan niet. Uitgever / producent Drukker / maker Verdeler

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument

Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Consumentenrecht en handelspraktijken: Informatie aan de consument Informatie ( Art. 10 WMPC ) Regel m.b.t. taal, etikettering, gebruiksaanwijzingen en garantiebewijzen = Art. 10 WMPC zegt dat de vereisten

Nadere informatie

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding

Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken. Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Consumentenrecht Toelichtingen bij enkele begrippen uit de wet marktpraktijken Doelstelling van de wet Bescherming van de consument bv: onrechtmatige bedingen, prijsaanduiding Bescherming van de eerlijke

Nadere informatie

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame

Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame MONOGRAFIEËN BW Misleidende (B2B) reclame rgelij kende reclame Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-generaal i.b.d. bij de Hoge Raad der Nederlanden Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (Bregstein-leerstoel)

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010

Handelspraktijken. Knipperlichten 2009-2010 Handelspraktijken Knipperlichten 2009-2010 Contrast Seminars 25 februari 2010 Peter Wytinck Advocaat 1/6/2011 3:50:25 PM DEEL 1. Arrest Hof van Justitie 23 april 2009 VTB-VAB/Total gezamenlijk aanbod 1.

Nadere informatie

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet COLLECTIE BEDRIJFSRECHT De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet Annick De Boeck (ed.) Yves Montangie (ed.) Bart R. Goossens Marie-Christine Janssens Reinhard Steennot VANDEN BROELE INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Reclamecode Social Media (RSM)

Reclamecode Social Media (RSM) Reclamecode Social Media (RSM) De achtergrond van en een toelichting op de totstandkoming van deze code is als bijlage bij deze code opgenomen. 1. Reikwijdte De Reclamecode Social Media ( de Code ) heeft

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling The Bright Side Newsletter n 23 Bright Advocaten www.b-right.be Onderwerp Verbod op verkoop met verlies in strijd met het Europees recht Datum 22 april 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin)

Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg - Les 3 begin) Productveiligheid en productaansprakelijkheid (Les 2 vervolg Les 3 begin) Vraag: Wat als je het slachtoffer wordt van een onveilig product? 1. Overzicht regelgeving Wet betreffende de veiligheid van consumenten

Nadere informatie

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht. Nieuwsbrief Nieuwsbrief Ondernemingsrecht Prospectusaansprakelijkheid Een prospectus dient een getrouw beeld te geven omtrent de toestand van de uitgevende instelling op de balansdatum van het laatste boekjaar waarover

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelspraktijken - Handelspraktijkenwet. - Artikel 1, 6, a. - Verkoper. - Begrip. - Art. 1, 6, a, Handelspraktijkenwet 1991 Datum 12 november 1999 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Checklist bij hoofdstuk 1

Checklist bij hoofdstuk 1 Checklist bij hoofdstuk 1 AANSPRAKELIJKHEIDSGROND VOORWAARDEN Informatieverstrekking in reclame Art. 7:59 BW Informatieverstrekking in precontractuele fase Art. 7:60 BW Beëindiging krediet Art. 7:65 lid

Nadere informatie

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract

1.1.2. Ook als u alleen cashbetalingen ontvangt. 1.1.3. Aangewezen voor bestelbon/contract de rekening op te sturen en die uiteindelijk niet betaald geraakt? En misschien verzorgt de restauranthouder ook feestjes voor bedrijven, jubileums, communies of zelfs huwelijksfeesten. Het zou niet de

Nadere informatie

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen.

Categorie 5: Art 74, 13 WMPC. Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Categorie 5: Art 74, 13 WMPC Dit artikel heeft betrekking op exoneratiebedingen. Verschillende exoneratiebedingen zijn verboden: = De onderneming gaat haar aansprakelijkheid uitsluiten of inperken die

Nadere informatie

10 december 2007 ET/TM / 7142496

10 december 2007 ET/TM / 7142496 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 10 december 2007 ET/TM / 7142496 Onderwerp Telemarketing In het Algemeen

Nadere informatie

Wat zijn oneerlijke handelspraktijken?

Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? Antwoord op deze vraag geeft de Afdeling 3A in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit de artikelen 193a t/m 193j). Deze afdeling is in de wet tussengevoegd

Nadere informatie

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003)

De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) De wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (BS 29/01/2003) Vormingsdag Sleutels voor verstandig consumeren Fraud Prevention Month 13 maart 2014 Doel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Bewijs in reclamezaken

Bewijs in reclamezaken Bewijs in reclamezaken Utrecht, 8 april 2013 Robbert Sjoerdsma 1 8-4-2013 VvRr - Bewijs in reclamezaken Opwarmer Ongeoorloofde reclame-uiting? Feit = geen Zwitserse producten, geen Zwitserse onderneming

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10

PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 PC Advocaten Nieuwsbrief mei juni 10 HANDELSPRAKTIJKEN WORDEN MARKTPRAKTIJKEN INLEIDING De nieuwe Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) in werking getreden op 15.05.10 vervangt de oude Wet

Nadere informatie

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL

Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Handelspraktijken 3de editie INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I. Totstandkoming en doelstellingen van de wet marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) en haar verhouding tot het mededingingsrecht............................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN

HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN HOOFDSTUK 1. SCHULDEN EN DE WET OP DE HANDELSPRAKTIJKEN Literatuurlijst H. DE BAUW, (ed.), Jaarboeken handelspraktijken en Mededinging, Kluwer. (Deze jaarboeken bevatten een overzicht van belangrijke rechtspraak

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars)

Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B (Nestlé/Mars) De art. 6:193a e.v. BW, art. 6:194 BW en art. 6:194a BW Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen Noot onder Vzr. Rb. Amsterdam 25 november 2010, B9 9243 (Nestlé/Mars) 1. In Vzr. Rb. Amsterdam 25 november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 5009 Arrest nr. 55/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Vertaling C-562/15-1 Zaak C-562/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 november 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Paris (Frankrijk)

Nadere informatie

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.))

WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) WET MARKTPRAKTIJKEN (WET 6 APRIL 2010 BETREFFENDE MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING (W.M.P.C.)) I. SITUERING Op 12 mei 2010 werd de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming

Nadere informatie

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis

Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis Examen 1 : wetgeving - eindtermen beroepskennis 1. Deel 4 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (art. 1 tot 104) 1 Aanduiden op welke verzekeringsovereenkomsten deel 4 van de wet van

Nadere informatie

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS

VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS VRAAGSTELLLING EERSTE HULP BIJ GAS Eerste Hulp bij Gas Wat doe je als je een gas krijgt? Waar moet je op letten als je gesanctionneerd wordt voor het voeren van sociale actie? Is er beroep mogelijk? Wat

Nadere informatie

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten.

En het houdt vaak niet op met de transactiekosten alleen. Vaak zijn er ook nog bewaarlonen, valutakosten en andere verborgen kosten. Datum: 14 juni 2011 Dossiernr: 2011/00389 Uitspraak: Aanbeveling (gedeeltelijk) Product / dienst: (Financiele) dienstverlening Motivatie: Vergelijkende reclame Medium: Direct marketing De bestreden uitingen

Nadere informatie

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31

Inhoud. 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11. 2. Vergelijkende reclame 31 Inhoud 1. Correcte informatie en misleidende reclame 11 1. Moet een reclameboodschap altijd 100% correct zijn en zo niet, waar ligt dan de grens? 11 2. Als reclame 100% correct is, kan zij dan toch nog

Nadere informatie

4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid. DE NEDERLANDSE RECLAME CODE (NRC) A. Algemeen 1. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan

Nadere informatie

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING

DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING TEKST Yves Vandendriessche, advocaat (Crivits & Persyn) De dierenarts in het ondernemingsrecht DE TOEPASSING VAN DE WET MARKTPRAKTIJKEN EN CONSUMENTENBESCHERMING In een vorige bijdrage stond Yves Vandendriessche

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009

MASTER CLASS - UBA. 18 juni 2009 MASTER CLASS - UBA 18 juni 2009 Can we? Verkoopsbevorderende technieken In België De WHPC De beperkingen in de huidige Belgische wetgeving De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken van 11 mei 2005 Het

Nadere informatie

The Right to be Forgotten

The Right to be Forgotten The Right to be Forgotten Een fundamenteel recht of fictie? 27-10-2014 Boukje Stoelinga ING Bank Data Protection Officer Agenda 1. Context: heden versus toekomst 2. De Google case 3. Verwijderen of vergeten;

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening

Nadere informatie

Handel op Internet : algemeen EDI. 15 februari 2001. Christiaan Beyaert

Handel op Internet : algemeen EDI. 15 februari 2001. Christiaan Beyaert Handel op Internet : algemeen EDI 15 februari 2001 Christiaan Beyaert 1 I.HANDEL OP INTERNET : ALGEMEEN 1. INLEIDING Jaar 2000 : Economische selectie van vele typische internetbedrijven, maar uitbreiding

Nadere informatie

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD

100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGVRAGEN JURIDISCH BEANTWOORD 100 MARKETINGV R AGEN JURIDISCH BEANTWOORD Tom Heremans Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge 100 marketingvragen juridisch beantwoord. Tweede herziene editie

Nadere informatie

Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I

Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inhoud 1. Elektronische

Nadere informatie

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een

Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S. over een Doc. nr. N7:90001C05 Brussel, 16.11.2000 MH/BL/HdG/LC A D V I E S over een WETSONTWERP TOT OMZETTING IN BELGISCH RECHT VAN EUROPESE RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE VRIJE BEROEPEN *** 1 Richtlijn 97/7/EG van

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten

1. Een geldige wil = om een rechtshandeling te stellen, moeten de partijen hun volwaardige wil uiten Inleiding tot het economische recht Contactpersoon: joeri.vananroye@law.kuleuven.be woensdag 10/10/2012 Overeenkomst mogelijk bij aanwezigheid: (Art. 1108 BW) - toestemming - handelingsbekwaamheid - bepaald

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Vertaling C-319/13-1 Zaak C-319/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 juni 2013 Verwijzende rechter: Thüringer Oberlandesgericht (Duitsland)

Nadere informatie

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING

CODE SOCIAL MEDIA MARKETING CODE SOCIAL MEDIA MARKETING Toelichting De Code Social Media Marketing maakt een begin met het reguleren van reclame- en marketingactiviteiten via social media. De Code beoogt transparantie in social marketing

Nadere informatie

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een

N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, MH/SL/LC A D V I E S. over een N HANDELSPR Oneerlijke handelspraktijken A06 Brussel, 1.03.2007 MH/SL/LC A D V I E S over een VOORONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 14 JULI 1991 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN EN DE VOORLICHTING

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 03 / 1999 van 27 januari 1999 O. Ref. : 10 / A / 98 / 030 / 10 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door

Nadere informatie

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Wet van 19/12/05 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten Op 18.01.2006 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet betreffende de precontractuele informatie bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s)

Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Veel gestelde vragen over spam (FAQ s) Het Nederlandse verbod op spam wordt uitgebreid. Dit zijn ongevraagde elektronische berichten (via mail, sms, fax en automatische oproepsystemen) met een commercieel,

Nadere informatie

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel

Nadere informatie

Regelgeving & impact van vergelijkende reclame

Regelgeving & impact van vergelijkende reclame UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Regelgeving & impact van vergelijkende reclame Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel).

Deze voorwaarden gelden ook voor het verkopen van uw gegevens (adressenhandel). Page 1 of 10 submit Ongewenste reclame Mag een bedrijf of instelling mij ongevraagd reclame sturen? Ja, dat mag. Maar het bedrijf of de instelling (hierna organisatie genoemd) moet hierbij wel aan een

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per  van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-006686-mvk Betreft: prijsstelling bij verkoop studieboeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, tweede lid, van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer

Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer Concurrentie en afwerving in de relatie werkgever en werknemer In het huidige economische klimaat worden de onderlinge verhoudingen tussen ondernemingen meer nog dan anders op de proef gesteld. Ook tussen

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt!

Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Eric Bot 1 Om te weten waar je heen gaat, moet je eerste weten waar je vandaan komt! Inhoudsopgave Inleiding Beloning / Portefeuillerecht Wie is verantwoordelijkheid voor het advies? Rechtsfiguur van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.

E-commerce verplichtingen en andere regels op internet. Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten. E-commerce verplichtingen en andere regels op internet Amersfoort woensdag 2 maart 2011 Mr. F.J. Van Eeckhoutte www.vaneeckhoutteadvocaten.nl Inhoud Hd. I: Hd. II: Hd. III: Het internet op E-commerce verplichtingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk l 129240/186658. Uw verzoek tot ingrijpen in de markt voor diabeteshulpmiddelen 1 juli 2015 Diabetesvereniging Nederland T.a.v. Postbus 470 3830 AM LEUSDEN Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door

Nadere informatie

Rechtsmisbruik (muurarrest)

Rechtsmisbruik (muurarrest) Rechtsmisbruik (muurarrest) 1. INSTRUCTIES... 2 2. HET CASSATIEARREST... 2 A. DE FEITEN... 2 B. BESLUIT VAN DE FEITENRECHTER... 2 C. MIDDELEN IN CASSATIE... 2 D. HET BESLUIT VAN CASSATIE... 2 3. DE NOOT

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW ATV (dossier nr. 2007/0396/2) BESLISSING nr. 2007/047 19 oktober 2007 In de zaak van VRM tegen VZW ATV, VRM t. VZW ATV 1 De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012

Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Datum van inontvangstneming : 22/05/2012 Vertaling C-123/12-1 Datum van indiening: 6 maart 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-123/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Tribunalul Giurgiu (Roemenië) Datum

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

Marktonderzoek over melkchocolade

Marktonderzoek over melkchocolade 2016 Marktonderzoek over melkchocolade 3 economie 1.1 Inleiding Tijdens de opendeurdag van het Maria Assumptalyceum te Laken op zaterdag 30 januari 2016 werd er een marktonderzoek uitgevoerd door de leerlingen

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

STANDPUNT VERZEKERINGEN

STANDPUNT VERZEKERINGEN Illustratie 1 logo vrouwenraad STANDPUNT VERZEKERINGEN De Richtlijn 2004/113/EG verbiedt discriminatie op grond van geslacht bij de toegang tot en het aanbod van goederen en diensten. Er mag dus geen gebruikgemaakt

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht

E-BOX WOONPLAATSKEUZE ADVOCAAT. Potpourri I - Dirk Scheers & Pierre Thiriar 1. POTPOURRI I Gerechtelijk recht POTPOURRI I Gerechtelijk recht Dirk Scheers vrederechter achtste kanton Antwerpen lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Pierre Thiriar raadsheer hof van beroep Antwerpen vrijwillig wetenschappelijk

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop

Samenvatting. Consument, ARAG SE, gevestigd te Leusden, hierna te noemen: Aangeslotene. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-373 d.d. 9 oktober 2014 (mr. P.A. Offers, prof. mr. E.H. Hondius en drs. W. Dullemond, leden en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden

niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële waarborg derdengelden Juridictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 24/09/2010 beslissing: bij verstek beslissingsnr: UK-T1596 niet voorzien in een verzekering beroepsaansprakelijkheid noch over een financiële Inbreuk

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA

De drie valkuilen van e-mailmarketing. Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA De drie valkuilen van e-mailmarketing Jitty van Doodewaerd Compliance officer -DDMA 19-06-2013 Vragen top 3 1. Toestemming 2. Co-registratie/ lead generation 3. Klantrelatie 4. Gebruik van tracking pixels

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 APRIL 2011 P.10.2026.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.2026.F CONSTRUCT DATA VERLAG A.G., vennootschap naar Oostenrijks recht, Mr. Gérard Martin, advocaat bij de balie te Brussel, tegen

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK

RAAD VOOR HET VERBRUIK RvV 489 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van Koninklijk Besluit tot opheffing van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1972 betreffende de aanduiding van de prijs van juwelen, uurwerken, goud-

Nadere informatie

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET ONROEREND ERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent Tel.: 09/222 06 22 Fax: 09/222 28 95 info@cib.be www.cibweb.be NOTA RELEVANTE BEPALINGEN VOOR DE VASTGOEDMAKELAAR UIT HET

Nadere informatie