Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1"

Transcriptie

1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto s: Michel Saveyn 5de sportgala op 28 januari 2011 Januari 2011

2 Bikini carwash van jeugdhuis Nuitgang tvv Music for Life. De laureaten van de "grote prijs van Nokere" darts voor lokale ploegen. Optreden Jean Blaute en Eric Melaerts in De Mastbloem, in organisatie van VZW cultuurkruis. De Sint op bezoek in Nokere! Dogher, Bill Siles (Peter Van De Velde), Andries Gistelinck en Oliver. Gezinsbond Nokere en Cultuurkruis genoten met volle teugen van de musical Oliver. Afscheidnemend voorzitter Albert Dupont met bestuur en leden van Okra Wannegem-Lede. Jaarlijkse kampioenenviering van wielertoeristenclub Nokere-Berg. Uitreiking medailles Nationale Strijdersbond. Amazone Emmy Ballegeer heeft opnieuw een succesvol dressuurwedstrijdseizoen achter de rug.

3 Beste wensen Het college van burgemeester en schepenen en het voltallig gemeentebestuur wensen je een gezond en zorgeloos nieuw jaar, vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar. Bericht van de redactie Het eierdopje van de maand maart verschijnt op 25 februari Teksten en activiteiten dienen uiterlijk 10 februari 2011 digitaal doorgestuurd te worden naar het nieuwe mailadres Contactpersoon: Lutgart Parmentier - tel. 09/ Verschijningsdata van de Eierdopjes in 2011 In onderstaande tabel vind je de data terug waarop de volgende edities van t Eierdopje dit jaar zullen verschijnen. Ook de uiterste datum waarop de teksten, activiteiten en foto s dienen doorgestuurd te worden, kan je hieronder aflezen. Vanaf de volgende editie zal voor het doorsturen van de gegevens gebruik gemaakt worden van een nieuw mailadres: Mogen wij je vragen om enkel nog dit mailadres te gebruiken voor alles wat t Eierdopje aanbelangt? Editie Verschijnings- Uiterste datum datum van doorsturen Maart vr 25/02 do 10/02 April do 31/03 do 10/03 Mei vr 29/04 do 14/04 Juni vr 27/05 do 12/05 Juli vr 24/06 do 9/06 September vr 26/08 do 11/08 Oktober vr 23/09 do 8/09 November vr 28/10 do 13/10 December wo 30/11 do 10/11 colofon Voor publiciteit : Tim Isebaert tel. 0496/ Grafische vormgeving en druk: Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem, tel. 09/ Gemeentelijk nieuws Overstroming erkend als ramp Slachtoffers van de voorbije overstroming kunnen hun aanvraag voor financiële steun indienen bij het Rampenfonds. Op 8 december 2010 verscheen de erkenning van de langdurige regenval en de overstromingen tussen 11 en 17 november 2010 in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat vanaf die dag tot en met 31 maart 2011 dossiers kunnen ingediend worden bij de gouverneur. Slachtoffers van deze overstroming, die zich in één van volgende gevallen bevinden, kunnen terecht bij het Rampenfonds: mensen met een leefloon die geen verzekering hebben afgesloten (mits voorlegging van een attest van het OCMW) schade aan teelten op het veld, veestapel, bosaanplantingen bedrijven met een brandpolis 'geen eenvoudige risico's'. Auto's die op de oprit of op de openbare weg stonden, vallen niet onder de brandverzekering maar onder de autoverzekering, daarvoor kan men dus ook een vergoeding vragen bij het Rampenfonds. Hou er wel rekening mee dat foutieve handelingen (bv. starten waardoor er water in de motor komt) het recht op vergoeding teniet doen. Iedereen die een financiële tussenkomst van het Rampenfonds wenst, dient dit door middel van de juiste formulieren te doen. De aanvraag moet opgemaakt worden in twee exemplaren die aangetekend naar volgend adres moeten worden gestuurd: Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent Deze formulieren kan je downloaden via de gemeentelijke website of afhalen bij de dienst Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. Ook het vademecum, met alle nuttige informatie over het indienen van een rampendossier, vind je terug op de gemeentelijke website. Slachtoffers van deze overstroming kunnen voor informatie ook steeds terecht bij de dienst Grondgebiedzaken op het gemeentehuis - bureel 8 gelijkvloers - Tel. 09/ Fotografie : Michel Saveyn Foto cover vorig nummer : Kerststal Lozer. 1 Schepenwissel Benoit Vanden Heede heeft op 1 januari 2011 zijn schepensjerp doorgegeven aan Martin Haerinck. 22 jaar lang zetelde Benoit Vanden Heede in het schepencollege. Op 1 januari 1982 legde hij de eed af als gemeenteraadslid en zes jaar later mocht hij reeds een schepenambt opnemen. Hij was verantwoordelijk voor landbouw en leefmilieu in onze gemeente. De voorbije tien jaar kwam daar ook nog de bevoegdheid openbare werken bij. Benoit Vanden Heede blijft gemeenteraadslid. Ook Martin Haerinck nam in 1982 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en was meteen verkozen. Hij zetelt sedertdien onafgebroken als gemeenteraadslid. Hij zal als schepen ook de taken landbouw, milieu en openbare werken voor zijn rekening nemen. We wensen hem hierbij alvast veel succes toe. De gemeentelijke infogids wordt geactualiseerd Reclamewerving. In de loop van mei 2011 zal de vijfde editie van de gemeentelijke infogids in uw bus vallen. Deze gids bundelt o.m. alle belangrijke gegevens over de gemeentelijke diensten en is beslist een nuttige wegwijsbrochure voor de Kruishoutemse bevolking. De firma Publi-Touch uit Leuven staat opnieuw garant voor het drukwerk en de bedeling aan huis. Ook de nieuwe inwoners krijgen een exemplaar bij hun inschrijving. De infogids wordt gefinancierd via reclamewerving. Een commercieel afgevaardigde van de firma PUBLI-TOUCH zal hiervoor contact opnemen met de handelaars en hen informeren over mogelijkheden van adverteren. Deze persoon heeft een ondertekende brief bij vanwege het gemeentebestuur, waarin bevestigd wordt dat het bestuur haar medewerking verleent aan dit initiatief. Wil je meer informatie omtrent deze reclamewerving, dan kan je contact opnemen met de gemeentelijke contactpersoon Lutgart Parmentier via 09/ of via mail

4 VALENTIJNS ACTIE Actie geldig vanaf 11 februari tot eind februari Extra open op zondag 13 februari! Nieuw bij Sentoo! Beauty-Relax-Nature &... COCOONING Duo Cocooning Relax Genieten aan de haard met een glaasje bubbels Valentijns-verwenbordje Aromatische Duo - Rugmassage 55 euro/p.p. 1,5 u Sweet wellness 1 Privé sauna Champagne ontbijt (Incl. badlinnen & slippers) 85 euro/p.p. 2,5 u Sweet wellness 2 Privé sauna Valentijns-verwenbordje (Incl. badlinnen & slippers) 85 euro/p.p. 2,5 u Sentoo... Beauty - Relax - Nature - Cocooning Nieuwe locatie! Dertienveldekensweg 2A 9770 Kruishoutem 0475/ Tegeldecor Denkt u te bouwen of te verbouwen, ruime keuze aan keramische tegels Wannegemdorp 1 - Wannegem-Lede of Open: alle dagen van 14 tot 18 uur. Zaterdag van 10 tot 12 & van 14 tot 18 uur. én op afspraak. Zondag en woensdag gesloten. 26 JAAR EIGEN PLAATSINGSDIENST!!! Uw regioverdeler infraroodcabines Health Mate. 2

5 Wijzigingen in het gebruikersreglement van De Mastbloem Het reglement voor het gebruik van De Mastbloem omvat de modaliteiten inzake reservatie, gebruik, onderhoud en veiligheid. Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 december 2010 werd beslist dit reglement aan te passen. Dit nieuwe gebruikersreglement geldt vanaf 1 januari Zo werd ondermeer op vraag van de verenigingen de termijn voor het aanvragen van een reservatie door de lokale gebruikers verlengd van maximaal 1 jaar tot maximaal anderhalf jaar voor de datum van de activiteit. Niet-Kruishoutemse instellingen of personen die een cultureel doel nastreven kunnen ten vroegste 6 maanden voor de datum van het evenement een aanvraag indienen. Ook werd een nieuwe bepaling ingevoegd met betrekking tot annulaties. Deze zijn kosteloos tot één maand voor de datum van de reservatie. De reeds gestorte waarborg wordt in dit geval volledig teruggestort. Bij een annulatie tussen 1 maand en 14 dagen voorafgaand aan de activiteit zal de helft van de waarborg als schuldvordering worden ingehouden. Voor annulaties die minder dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit worden doorgegeven zal het volledige bedrag van de waarborg worden ingehouden. Annulaties van een reservatie dienen schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en schepenen te worden medegedeeld per brief of per fax of via mail naar of De poststempel of de datum van vertrek van het mail-of faxbericht geldt als datum van de annulering. Annulaties voor het gebruik van de vergaderzalen, vallen niet onder de voornoemde regeling. Deze kunnen te allen tijde kosteloos doorgegeven worden d.m.v. een telefoontje of berichtje naar de ombudsdienst of de cultuurdienst. Het volledige gebruikersreglement kan je raadplegen op de gemeentelijke website onder de rubriek Bestuur en diensten / Reservatie / De Mastbloem. Tenslotte willen we je ook meegeven dat vanaf 1 januari 2011 de verkoopprijzen van het drankenassortiment in De Mastbloem lichtjes zullen stijgen. Deze prijsaanpassing is een gevolg van de stijging van de aankoopprijzen. Wie graag meer informatie wenst omtrent dit nieuwe gebruikersreglement, kan hiervoor terecht bij Bart Victor, jeugd- en cultuur-ambtenaar tel. 09/ Gemeenteraad 13/12/2010 Kruishoutem legt budgettaire prioriteiten vast voor 2011 In december keurde de Kruishoutemse gemeenteraad de begroting 2011 goed. In de begroting komen alle projecten en beleidsintenties van het bestuur voor volgend jaar aan bod. Kruishoutem plant volgend jaar ,50 euro ontvangsten tegenover euro uitgaven. Een batig saldo dus van ,50 euro. Door het hogere investeringsritme, de lagere ontvangsten uit belastingen, ook de Kruishoutemse financiën voelen de crisis en de toegenomen uitgaven (o.a. voor personeel, politie en het OCMW) is de beleidsmarge voor het Kruishoutems bestuur kleiner geworden. Daarom wordt o.a. bespaard op de eigen werkingskosten van het bestuur. Het gemeentebestuur kiest er echter ook heel bewust voor de belastingdruk niet te laten stijgen, de belastingvoet van bv. onroerende voorheffing en personenbelasting blijft gelijk. De Kruishoutemnaren zullen dus geen financiële consequenties ondervinden van de budgettaire uitdagingen waarmee het gemeentebestuur wordt geconfronteerd. De personeelsuitgaven bedragen euro (42,41 % van het totaal aan gewone uitgaven). De werkingsuitgaven zijn gedaald van euro in 2010 naar euro in 2011 (27,05 % van het totaal aan gewone uitgaven). De overdrachten, met o.a. toelagen aan politiezone, OCMW, VZW Sportdienst, Imog en de kerkfabrieken, bedragen euro (21,91 % van het totaal aan gewone uitgaven). De schulduitgaven, dit zijn aflossingen en intresten van leningen n.a.v. gemeentelijke investeringen, bedragen euro (8,63 % van het totaal aan gewone uitgaven). De buitengewone uitgaven worden in totaal geraamd op meer dan 11,3 miljoen euro. Er zijn dus heel wat grote investeringen gepland in Kruishoutem. De komende 5 jaar zijn er maar liefst 13 projecten gepland die elk meer dan euro zullen kosten. Het gemeentebestuur wil daarvoor maximaal beroep doen op Vlaamse subsidies. Tegelijk geeft dit aan dat het gemeentebestuur rekening zal moeten houden met de leningslasten die hieruit voortvloeien en de te verwachten krimp in de budgettaire beleidsmarge. Enkele prioriteiten uit de begroting 2011: Investeringen in onderwijs en kinderen De grootste investering voor Kruishoutem is uiteraard de nieuwe gemeenteschool. De offertes van de aannemers zijn ondertussen binnen en in totaal wordt euro voorzien. Gelukkig betaalt Vlaanderen daar euro van. Voor het kunstonderwijs wordt euro extra geld voorzien voor herstellingen van de 3 ramen van de gebouwen en de aankoop van muziekinstrumenten. Ondersteuning van het verenigingsleven Naast de verderzetting van de subsidieregeling voor sportverenigingen en jeugdverenigingen, het verderzetten van de infrastructurele, logistieke en personele steun voor verenigingen trekt het bestuur ook de toelage op voor enkele verenigingen en evenementen zoals Nokere Koerse, de fanfare en de Harmonie Sint-Cecilia. Voor de Gulden Eifeesten wordt volgend jaar maar liefst euro uitgetrokken. De bedoeling is hiermee dit jaar een volledig vernieuwd en uitgebreid programma aan te bieden op de Eifeesten. Ook wordt voor euro aan nieuwe tafels en stoelen aangekocht voor de gemeentelijke uitleendienst. Wegen onderhouden en verkeersveiligheid verhogen Er wordt euro voorzien om aannemers aan te stellen voor kleine onderhoudswerken. De voetpaden in de Hoogstraat en de Brugstraat worden heraangelegd voor in totaal euro euro wordt ook voorzien voor bijkomende asfaltslijtlagen in o.m. de Lozerstraat, Boekweitstraat, Gaversstraat, Schaagstraat, enz. Ook wordt geld voorzien om de studie op te starten voor de heraanleg van Lozerdorp en voor een bijkomende ontsluiting van de industriezone. Naast de infrastructuur wil de gemeente ook het mobiliteitsplan vernieuwen. Hiervoor wordt euro voorzien. Bedoeling is o.a. de hele gemeente om te vormen in één grote zone 70, met een zone 50 in de woonkernen en een zone 30 aan de schoolomgevingen. Investeringen in sport en jeugd 2011 is het jaar waarin een nieuwe sportfunctionaris aan de slag gaat in de gemeente, maar ook het jaar waarin de sporthal zal worden uitgebreid. In 3 verdiepingen worden o.a. een dans- en balletzaal, fitness, Ehbo-ruimte, burelen en leslokalen voorzien. De werken worden in totaal geraamd op euro. De toplaag van het buitensportterrein aan de sporthal wordt voorzien van kunstgras, hiervoor wordt euro voorzien. Voor de nieuwe chirolokalen in de Marolle is in euro voorzien, in 2012 wordt de buitenaanleg afgewerkt, dat zal dan weer euro kosten. Nieuw in dienst bij het gemeentebestuur Uitbreiding personeelskader ten gevolge van nieuwe organisatiestructuur gemeentediensten In 2010 werd het personeelskader uitgebreid met 2 nieuwe afdelingshoofden en 1 diensthoofd. Deze uitbreiding is het gevolg van de vernieuwde organisatiestructuur van het gemeentebestuur. In dit artikel stellen we je de nieuwe medewerkers voor. Je vindt een uitgebreid overzicht van de nieuwe organisatiestructuur in de Infogids Kruishoutem (mei 2011).

6 Katrien Thoré afdelingshoofd grondgebiedzaken Sinds 1 maart 2010 is Katrien Thoré uit Nieuwerkerken (Aalst) aan de slag als voltijds afdelingshoofd grondgebiedzaken bij de gemeente Kruishoutem. Het afdelingshoofd grondgebiedzaken geeft leiding ten aanzien van de diensten ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, milieu en administratie openbare werken en is de eindverantwoordelijke voor alle dossiers binnen de afdeling. Zij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 8, en kan bereikt worden op het nummer 09/ , Bart Ravelingien afdelingshoofd welzijn Sinds 1 juni 2010 is Bart Ravelingien uit Kruishoutem aan de slag als voltijds afdelingshoofd welzijn. Het afdelingshoofd welzijn is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende diensten die ressorteren onder de afdeling welzijnszaken: sport (met inbegrip van de sporthal), toerisme, senioren, ombudsdienst, jeugd, cultuur (met inbegrip van het cultureel centrum), kinderopvang en de bibliotheek. Hij is aldus eindverantwoordelijke voor de goede werking van de diverse diensten binnen de afdeling. Hij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 20, waar je hem dagelijks kan bereiken op het nummer 09/ of per Ils Capan diensthoofd burgerzaken Ils Capan uit Kruishoutem is sinds 1 november 2010 aan de slag als voltijds diensthoofd burgerzaken. Het diensthoofd burgerzaken staat in voor de leiding en de goede werking binnen de dienst bevolking burgerlijke stand alsook voor een goede dienstverlening naar de inwoner toe. Zij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 6 burgerzaken en is dagelijks bereikbaar op het nummer 09/ of per Nieuwe sportambtenaar Sinds 1 januari 2011 is de 23-jarige Niels Vanhee uit Meulebeke aan de slag als voltijds sportgekwalificeerd ambtenaar bij de gemeente Kruishoutem. Het gemeentebestuur heeft in 2008 besloten om in te stappen in het nieuwe Sport voor Allenbeleid, waarmee de Vlaamse regering de gemeenten stimuleert tot meer beleidsaandacht voor sport en waarbij iedere inwoner aangemoedigd wordt om deel te nemen aan het rijke sportgebeuren in de gemeente. Naast de opmaak van het gemeentelijk sportbeleidsplan, is de aanwerving van een sportgekwalificeerd ambtenaar onmisbaar om met kennis van zaken het gemeentelijk sportbeleid verder te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren. Samen met de directeur van de VZW Sportdienst is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van het sportbeleidsplan en de subsidiëring van de sportverenigingen, het dagelijks beheer van de gemeentelijke sporthal en de sportterreinen op de Kerkakkers en het verzorgen van de contacten met de sportverenigingen, de sportdiensten van de omliggende gemeenten en de provincie en sportinstanties zoals BLOSO en ISB. Niels VANHEE is vorig jaar afgestudeerd als Master in de Lichamelijke Opvoeding, optie Sportmanagement. Hij is werkzaam in de gemeentelijke sporthal waar je hem dagelijks kan bereiken op het nummer 09/ of per 70-jarigen vieren feest Het feest van de 70-jarigen (geboren in 1941) in Kruishoutem vindt plaats op 20 maart Noteer alvast deze datum in je agenda. Een persoonlijke uitnodiging volgt later. Organisatie is in handen van Paula, Hugo, Lucien en Albert. Meer info bij Hugo Castro op 0473/ Vrijwilligerswerk Op 3 december 2010 werd het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen officieel geopend. Het doel hiervan is het aanmoedigen, het ondersteunen en het zichtbaar maken van het vrijwilligerswerk in de Europese Unie. Hierbij maken we de Kruishoutemse verenigingen graag attent op 2 initiatieven van de Provincie Oost-Vlaanderen, welke ook door het gemeentebestuur ondersteund worden. De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen biedt in het voorjaar 2011 een ruim vormingsaanbod voor vrijwilligers. Punten die hierbij aan bod komen zijn; boekhouding in een kleine vzw, promotie voeren op de UiTdatabank, werken aan enthousiasme in de vrijwilligersploeg, een draaiboek opstellen voor evenementen, hoe een vzw besturen en nog veel meer. Voor meer informatie over dit goedkoop vormingsaanbod kan je terecht op Het nieuw decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerwerk (april 2009) bepaalt dat elke vereniging verplicht is om bij het organiseren van activiteiten een verzekering af te sluiten voor zijn vrijwillige medewerkers. De provincie Oost-Vlaanderen biedt hiervoor, in samenwerking met de Nationale Loterij en Dexia bank, een gratis verzekering aan. Deze kan op een zeer eenvoudige manier worden afgesloten: Pensionering Christine Verhauwaert 38 jaar was Christine Verhauwaert werkzaam in de gemeentelijke diensten. Op 1 januari 2011 is zij met pensioen gegaan. Christine startte haar loopbaan in 1972 bij het voormalige gemeentebestuur van Huise. Ten gevolge van de fusies begin 1977 ging zij aan de slag op het gemeentehuis in Kruishoutem, waar ze aanvankelijk verantwoordelijk was voor het secretariaat. Vanaf 1989 was ze werkzaam in de dienst burgerlijke stand. Later nam zij ook de dienst welzijn en senioren- en gehandicaptenwerking voor haar rekening. Ten gevolge van het afscheid van Christine wordt er tot een gedeeltelijke taakherverdeling overgegaan. Alle aangelegenheden inzake sociale zaken worden ondergebracht onder de afdeling welzijn. Voor alle aangelegenheden inzake senioren- en gehandicaptenwerking en welzijn kan je voortaan terecht bij Carine Ketels. Alle aangelegenheden inzake burgerlijke stand blijven ressorteren onder de dienst burgerzaken, die sinds kort geleid wordt door Ils Capan. Wij houden eraan om Christine te bedanken voor haar jarenlange, gedreven en loyale inzet voor onze gemeente en wensen haar van harte geluk in haar nieuwe bestaan als jonge senior. Vul een aanvraagformulier in (te downloaden via de website van de provincie en vrije tijd/vrijwilligerswerk) en bezorg het aan de contactpersoon van de gemeente (Carine Ketels ombudsdienst 09/ ). Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of om een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Dexia Verzekeringen België (www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk). Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kan je ook terecht op de gemeentelijke website tijd/ evenementen organiseren/ werken met vrijwilligers. 4

7 Tijdelijke verkeershinder door werken aan E17 De Vlaamse autowegen kunnen een dringende opknapbeurt gebruiken. Dit gaat echter gepaard met de nodige verkeershinder. De grootste werf komt langs de E17 te liggen, tussen Deinze en Zwijnaarde. Deze werken zijn gepland voor 2011 van maart tot oktober. Informatieavond drug- en alcoholpreventie De werken tussen Deinze en Zwijnaarde zullen zeven maanden duren en het kostenplaatje bedraagt 32,9 miljoen euro. Kruishoutem ontsnapt niet volledig aan de overlast die gepaard gaat met deze werken. Van maart tot oktober 2011 vindt een structureel onderhoud van de E17 tussen Deinze en Zwijnaarde plaats. Deze werken verlopen in 3 fases. In de eerste fase wordt het stuk tussen Deinze en De Pinte opgeknapt. Hier wordt matige hinder verwacht. Er zullen drie versmalde rijstroken beschikbaar zijn. In de tweede fase wordt aan het wegdek bij Zwijnaarde gewerkt en zullen er slechts 2 versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Daardoor wordt ernstige hinder verwacht. In de derde en laatste fase wordt gewerkt van De Pinte tot Zwijnaarde. Door de impact op het knooppunt in Zwijnaarde wordt ook ernstige hinder verwacht. In 2013 krijgt het wegdek van de E17 tussen Kruishoutem en Deinze in de richting van Gent een opknapbeurt. Maandelijks zullen wij je op de hoogte houden van de vooruitgang van deze werken. Ook op de gemeentelijke website zal je de stand van zaken kunnen volgen. Wie wordt Eikoningin en Eierboer 2011? Op 27 januari a.s. richt het gemeentebestuur i.s.m. de onderwijsnetten, de lokale politie en het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD), een ouderavond in rond het thema drugpreventie. De ouderavond valt samen met de start van een intensief lessenpakket m.b.t. drugpreventie in de 6 leerjaren van ons lokaal basisonderwijs. Ouders krijgen via deze ouderavond ook inzicht in de manier waarop jongeren lokaal weerbaar worden gemaakt voor de sterk toegenomen nabijheid van drugs bij de overstap naar het secundair onderwijs. In de ouderavond zelf wordt naast de gevaren en effecten van druggebruik en het wettelijke kader echter vooral ook ingegaan op de preventieve rol van ouders! Hierbij staat het herkennen van gedragsignalen en producten die wijzen op druggebruik centraal. Ook de ontluikende gedragsveranderingen en identiteitscrisis van jongeren in de puberteit worden in samenhang met het kernthema behandeld. Daarnaast worden ook hedendaagse trends zoals het binge drinken bij jongeren (excessief alcoholverbruik in groep) niet uit de weg gegaan. De ouders met leerlingen in het 6 leerjaar werden expliciet aangeschreven om deze ouderavond bij te wonen, maar deze infoavond staat beslist ook open voor iedere ouder, grootouder, familielid die wat meer te weten wenst te komen over drugpreventie. Dit ongeacht of hun kinderen, kleinkinderen, familieleden school lopen in kleuter, basis, secundair of hoger onderwijs. We wensen hierbij wel te onderstrepen dat deze infoavond niet toegankelijk is voor minderjarigen. De infoavond vindt plaats op donderdag 27 januari 2011 om u. in het klein gemeentehuis, Markt 3, 9770 Kruishoutem. Gastspreker is Dominique Roos, directrice PISAD. Info: Jeugd- en cultuurdienst 09/ , Nu het nieuwe jaar gestart is, naderen de 57ste Gulden Eifeesten met rasse schreden. We zijn druk bezig met het programma, wat toch wel wat nieuwigheden zal bevatten, waarover later meer Wie zal Isaura en Philippe opvolgen? Nu reeds kan je je inschrijven voor beide verkiezingen, een onvergetelijke belevenis, zeker voor kandidaten van Kruishoutem. Aarzel dus niet. Schrijf je nu in en waag je kans. Misschien win jij wel een Fiat Punto of een schitterende hoofdprijs? Kandidaten tussen de 18 en 26 jaar kunnen zich inschrijven als kandidaat Eikoningin. De voorselectie is op 19 maart, de verkiezing op zondag 24 april. Naast de hoofdprijs is er een totale prijzenpot van euro. Inschrijven kan via of of via Kurt Engels 0475/ Wie Eierboer wil worden moet minstens 18 jaar zijn. De verkiezing is op 23 april en er is een totale prijzenpot voorzien van euro, waaronder een schitterende hoofdprijs. Voor de vereniging van wie de kandidaat eierboer wordt, voorzien wij 250 euro! Inschrijven kan via of via Kurt Engels 0475/ Helpende handen gevraagd. Feesten organiseren vraagt veel helpende handen. Wie wil er tijdens de feesten een handje toesteken tijdens de fuif, verkiezingsavonden en het maandaggebeuren? Wie interesse heeft, neemt contact op met Kurt Dewispelaere 0477/

8 Alle beleggingen, kredieten en verzekeringen Kantoor Carl Dedeken bvba Nieuw Plein Kruishoutem Tel. 09/ Fax: 09/ cbfa A-B Openingsuren: ma.: 9.00 u u. di.: 9.00 u u. en u u. woe.: 9.00 u u. do.: 9.00 u u. en u u. vr.: 9.00 u u. en u u. zat u u. (juli en augustus gesloten) Vanhoonacker NV Hoogstraat 12 - KRUISHOUTEM Tel.: 09/ Westerring OUDENAARDE Tel.: 055/ Fax: 055/

9 Goed om weten Nieuwe notaris Op 23 december 2010 werd Liesbeth Matthys, afkomstig uit Drongen, door de Koning definitief benoemd tot notaris in Wannegem-Lede. Zij is de opvolger van wijlen Notaris Tillo Deforce. Liesbeth was sinds 15 februari 2010 op het kantoor actief als plaatsvervangend notaris. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de lopende dossiers van de overleden notaris. Met de overname van het kantoor wordt een nieuwe start gemaakt. Het kantoor bevindt zich te Wannegem-Lede, Wannegemdorp 31. De Lijn Belbus Wortegem-Petegem Kruishoutem Waarheen rijdt de belbus? Met de belbus kan je alle mogelijke verplaatsingen maken, binnen het belbusgebied, van halte tot halte. Het belbusgebied omvat de gemeenten Kruishoutem en Wortegem-Petegem met deelgemeentes. De belbus heeft ook haltes in Anzegem, Deinze, Huise, Nazareth, Oudenaarde, Petegem-aan-de-Leie en Waregem. In Kruishoutem kan je eveneens gebruik maken van belbus Zingem Oudenaarde. Wat is een belbus? De belbus rijdt uit op telefonische aanvraag (09/ ). Je reserveert je rit op voorhand. Deze speciale dienst van De Lijn kost evenveel als een gewone busrit. De belbus rijdt zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Om een rit met de belbus te bestellen, volstaat het om te bellen naar de belbuscentrale (09/ ). De medewerker van de belbuscentrale geeft je graag een woordje uitleg en helpt je stap voor stap doorheen je reservatie. Nieuwe belbushalte Er werd een nieuwe belbushalte (Kruishoutem Maaigemstraat) ingevoerd in de Machelsestraat aan het huisnummer 10. Nieuwe lijnfolders beschikbaar Met ingang van 27/12/2010 werd de dienstregeling van een aantal lijnen gewijzigd. Nieuwe folders van de lijnen 83 (Deinze Oudenaarde), 59 (Kruishoutem Waregem) en 58 (Oudenaarde Waregem) kan je gratis bekomen op het gemeentehuis. Tariefwijziging De Lijn Vanaf 1 februari 2011 worden de tarieven van de abonnementen geïndexeerd. Gemiddeld worden Buzzy Pazz en Omnipas abonnementen 1,74 % duurder. De gemeente komt tussen als derde betaler De gemeente komt voor 25% tussen in de aankoop van een abonnement bij De Lijn. Per gezin dat zich als nieuwe inwoner in Kruishoutem komt vestigen wordt een gratis lijnkaart (10 ritten) overhandigd samen met een informatiepakket van De Lijn. Meer informatie? Je kan voor meer informatie terecht op of bij De LijnInfo op het nummer 070/ of in het gemeentehuis (Carine Ketels 09/ ). 50 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 50 die voor de eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 03/ of mailen naar Bijkomende informatie vind je op onze website Praatcafé Dementie Oost-Vlaanderen, regio Vlaamse Ardennen Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd rond een bepaald aspect van dementie. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook. Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht kunnen. Dit is een gratis initiatief. Programma februari 2010 Wanneer vergeten dementie wordt. Hoe ga ik ermee om? 14 april 2011 Wat denkt en voelt een persoon met dementie? 9 juni 2011 Als eten een zorg wordt. 13 oktober 2011 Ons meter Leen Persyn op bezoek. 8 december 2011 Is er een dokter in de zaal? Dementie: medicatie en erfelijkheid. Deze voordrachten vinden plaats in zaal t Eeckenhof te Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 9 (achter de Sint-Jozefskerk) en vangen aan om u. Contactpersoon: Dirk De Potter 09/ Cursussen in de kijker! Berichten schrijven op het internet Via het internet kan je informatie uitwisselen. Door bijvoorbeeld foto s door te sturen, door een lezersbrief als reactie op een artikel op een forum te zetten, door berichtjes op een blog te zetten of op een site zoals Facebook... Voor deze cursus is een basiskennis computer vereist en het kunnen werken met internet noodzakelijk. Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Ronse, Oudenaarde. De lessen gaan 1 keer per week door (duur 3 u.) Nederlands opfrissen Je wil je voorbereiden op een opleiding of een examen? Je wil vlot allerlei teksten schrijven? Je struikelt soms over moeilijke woorden en begrijpt niet altijd goed wat je gelezen hebt? Aalst, Ninove, Ronse, Zottegem, Oudenaarde: 1 keer per week 3 u. Je kan op elk moment inschrijven. Meer info op of 055/ Wachtdiensten dokters en apothekers Wachtdienst dokters: 09/ Wachtdienst apothekers: 0900/ Wachtdiensten Algemeen Tandarts Vlaanderen: 0903/39969 Familiehulp VZW: Dienst voor Thuiszorg: 055/ Fax 055/ Thuisverpleging BOND MOYSON: permanente wachtdienst: 09/ Solidariteit voor het gezin VZW: Gezins- en bejaardenhulp en thuisverpleging: permanent bereikbaar: 055/ Home St.-Petrus: Bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf. Onthaal 09/ Wit-Gele Kruis Oudenaarde: Permanente wachtdienst: 055/ VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen: Dienst voor thuiszorg: 09/ , Fax 09/ Onafh. Zelfst. Verpleegkundige Deprince Lieven, tel. 09/ of 0477/ Delforche Annie, tel. 09/ of 0476/ Drankprobleem??? Je kan geholpen worden!!! AA. Nationaal tel. 03/ AA. Bill Kruishoutem tel. 0477/ of 0477/

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen

TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen TOELICHTINGSBROCHURE Erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen Sinds 1 januari 2003 werd een nieuw reglement ingevoerd in verband met de erkenning en subsidiëring van de Mortselse verenigingen.

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

KAAIKRANT Februari 2017

KAAIKRANT Februari 2017 Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Deinze Kaaistraat 9-11, 9800 Deinze Tel.: (09) 381 55 50 Fax: (09) 386 46 25 E-mail: info@olvdeinze.be Website: www.olvdeinze.be KAAIKRANT Februari 2017 EETFESTIJN 5 februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten

FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten 1 van 16 2/02/2013 16:59 Nieuws FOTO. Gezellige sfeer op Bursefeesten zaterdag 02 juni 2012, 18u59 in Foto, Muziek Auteur: Tom De Noël 2 Aanbevelen 3 Tweeten 0 0 Reageer op dit artikel Mail Stuur een foto

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni.

Deze account maak je nu best al aan, zodat je meteen kan inschrijven op 1 juni. Beste leerling, Beste ouder, Vorig schooljaar zijn we gestart met het online (her)inschrijven. Om dit ook nu weer vlot te laten verlopen vragen we nu reeds je aandacht voor de procedure. De online inschrijvingen

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Activiteiten. Danslessen. Cursusdienst. zondag (14/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) woensdag (17/5) maandag (15/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5)

Activiteiten. Danslessen. Cursusdienst. zondag (14/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) woensdag (17/5) maandag (15/5) maandag (15/5) dinsdag (16/5) Activiteiten zondag (14/5) 22u00 - De laatste week pinten aan 60 cent maandag (15/5) 20u30 - Gitaarconcert Kostas&Co dinsdag (16/5) 14u00 22u00 - Tapcursus Live optredens woensdag (17/5) 22u00 - Afzuip

Nadere informatie

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode het leven van A tot Z Dienstreglement Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode en Bibliotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

Januari maart Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Januari maart 2017 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar!

Over De Veenbrug. Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014. toe te wensen voor het nieuwe jaar! Over De Veenbrug Jaargang 14, nummer 10 13 januari 2014 Deze eerste Over De Veenbrug van 2014 willen we natuurlijk niet beginnen zonder u en jullie allemaal eerst: alle goeds en gezondheid en natuurlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Vrij. Opening tentoonstelling. Op uitnodiging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gemeentehuis 19u00

Vrij. Opening tentoonstelling. Op uitnodiging - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Gemeentehuis 19u00 02 Vrij Vanaf 19u00 Opening tentoonstelling Brussel in de Strip Op uitnodiging Gemeentehuis 19u00 Openingsreceptie met optreden van Les Tsigales Op uitnodiging De Kronkel 19u30 Amazing Party Jeugdkring

Nadere informatie

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08.

SEPTEMBER September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN turnen turnen turnen turnen turnen. 1. Maandplanning. Vr 1 sep 08. 1. Maandplanning SEPTEMBER 2017 Vr 1 sep 08.40u 10.05u 10.55u 13.20u 14.05u 14.55u September 2017 Start van de lessen schooljaaropener GEEN ZWEMMEN Voor iedereen groep 56 groep 12 groep 34 4AB 1AB Za 2

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat)

2.1. SCW-punten: betoelaging jaarprogramma en activiteiten (via het provinciaal secretariaat) Ondersteuning activiteiten afdelingen: de spelregels voor 2013 1. Inleiding Activiteiten in onze afdelingen vormen de hoeksteen van onze sociaal-culturele vereniging. Het is ook de voornaamste voorwaarde

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap

... WAT: Lezing: Kweken van paddestoelen WIE: Kon. Werk voor Volkstuinen WAAR: 20u - Den Tap Verant. Uitg.: Gemeentebestuur Ruiselede Markt 1, 8755 Ruiselede 051/70-84-20 cultuur@ruiselede.be Deadline invoeren in UiTdatabank: 15 e van de maand............................... ACTIVITEITEN November

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014

Nieuwsbrief. Editie januari - februari 2014 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Data zwemlessen - noteer in uw agenda : februari 2012 : 4-11 en 18 maart 2012: 3-10 - 17-24 en 31 april 2012: 21 mei 2012: 5-12 - 19 en 26 juni 2012:

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan

DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN. Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Een handig stappenplan DEPARTEMENT RUIMTELIJKE PLANNING, MOBILITEIT EN OPENBAAR DOMEIN Bouwen of verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning Een handig stappenplan U GAAT (VER)BOUWEN Als u gaat (ver)bouwen, moet u met heel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda agenda sportraad 2008 verwelkoming voorzitter en schepen goedkeuring jaarverslag en financieel verslag 2007 Sportbeleidsplan 2008-2013: actie 2008 Voorstelling volleybalclub VOC Malle vzw Erkenning- en

Nadere informatie

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013 Gemeentelijke 12-13 JURY en ARSEN verslag vergad VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Vergeet a.u.b. niet het strookje

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

WELKOM ONS PROJECT. We proberen zoveel mogelijk gezinnen via onze "geplande" vakanties te laten deelnemen.

WELKOM ONS PROJECT. We proberen zoveel mogelijk gezinnen via onze geplande vakanties te laten deelnemen. WELKOM Zomer, zon, vakantie! Sommigen hebben die welverdiende weken al achter de rug, anderen kijken er nog naar uit! We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe! Het doel van Menno s droom vzw: Blijvend

Nadere informatie

Brochure bereikbaarheid. Regio Machelen (O.-Vl.)

Brochure bereikbaarheid. Regio Machelen (O.-Vl.) Brochure bereikbaarheid Regio Machelen (O.-Vl.) Inhoud BEREIKBAARHEID VAN SCHOLEN IDEAAL REGIO MACHELEN (O.-Vl.)... 3 1 ALGEMEEN... 3 2 MET DE FIETS... 5 3 MET DE LIJNBUS... 6 3.1. Overzichtskaart... 6

Nadere informatie

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst

Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Jeugddienst Zottegem Reglement uitleendienst Tips... Hoe Goede raad Zorg voor Wanneer enkel schriftelijk met het aanvraagformulier je kan telefonisch inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen vraag

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Algemene Vergadering 29/03/2017

Algemene Vergadering 29/03/2017 Algemene Vergadering 29/03/2017 Agenda 1. Verwelkoming Presentatie Meerhout 2. Toelichting erfgoedcel k.erf: Nacht van het Kempens Erfgoed 3. Goedkeuring verslag vorige vergadering 4. Kasverslag 2016,

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

Brochure bereikbaarheid. Regio Machelen (O.-Vl.)

Brochure bereikbaarheid. Regio Machelen (O.-Vl.) Brochure bereikbaarheid Regio Machelen (O.-Vl.) Inhoud BEREIKBAARHEID VAN SCHOLEN IDEAAL REGIO MACHELEN (O.-Vl.)... 3 1 ALGEMEEN... 3 2 MET DE FIETS... 5 3 MET DE LIJNBUS... 6 3.1. Overzichtskaart... 6

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE APRIL 2016

MAANDINFORMATIE APRIL 2016 MAANDINFORMATIE APRIL 2016 Hoezo Stoer? OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 AGENDA Maart Week 13 Vr 01 april Koffieochtend Groepen 8 naar Amsterdam. Bezoek Anne Frank

Nadere informatie