Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1"

Transcriptie

1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto s: Michel Saveyn 5de sportgala op 28 januari 2011 Januari 2011

2 Bikini carwash van jeugdhuis Nuitgang tvv Music for Life. De laureaten van de "grote prijs van Nokere" darts voor lokale ploegen. Optreden Jean Blaute en Eric Melaerts in De Mastbloem, in organisatie van VZW cultuurkruis. De Sint op bezoek in Nokere! Dogher, Bill Siles (Peter Van De Velde), Andries Gistelinck en Oliver. Gezinsbond Nokere en Cultuurkruis genoten met volle teugen van de musical Oliver. Afscheidnemend voorzitter Albert Dupont met bestuur en leden van Okra Wannegem-Lede. Jaarlijkse kampioenenviering van wielertoeristenclub Nokere-Berg. Uitreiking medailles Nationale Strijdersbond. Amazone Emmy Ballegeer heeft opnieuw een succesvol dressuurwedstrijdseizoen achter de rug.

3 Beste wensen Het college van burgemeester en schepenen en het voltallig gemeentebestuur wensen je een gezond en zorgeloos nieuw jaar, vol geluk, gezelligheid en warme vriendschap voor elkaar. Bericht van de redactie Het eierdopje van de maand maart verschijnt op 25 februari Teksten en activiteiten dienen uiterlijk 10 februari 2011 digitaal doorgestuurd te worden naar het nieuwe mailadres Contactpersoon: Lutgart Parmentier - tel. 09/ Verschijningsdata van de Eierdopjes in 2011 In onderstaande tabel vind je de data terug waarop de volgende edities van t Eierdopje dit jaar zullen verschijnen. Ook de uiterste datum waarop de teksten, activiteiten en foto s dienen doorgestuurd te worden, kan je hieronder aflezen. Vanaf de volgende editie zal voor het doorsturen van de gegevens gebruik gemaakt worden van een nieuw mailadres: Mogen wij je vragen om enkel nog dit mailadres te gebruiken voor alles wat t Eierdopje aanbelangt? Editie Verschijnings- Uiterste datum datum van doorsturen Maart vr 25/02 do 10/02 April do 31/03 do 10/03 Mei vr 29/04 do 14/04 Juni vr 27/05 do 12/05 Juli vr 24/06 do 9/06 September vr 26/08 do 11/08 Oktober vr 23/09 do 8/09 November vr 28/10 do 13/10 December wo 30/11 do 10/11 colofon Voor publiciteit : Tim Isebaert tel. 0496/ Grafische vormgeving en druk: Druk. Vanderhaegen, Kruishoutem, tel. 09/ Gemeentelijk nieuws Overstroming erkend als ramp Slachtoffers van de voorbije overstroming kunnen hun aanvraag voor financiële steun indienen bij het Rampenfonds. Op 8 december 2010 verscheen de erkenning van de langdurige regenval en de overstromingen tussen 11 en 17 november 2010 in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat vanaf die dag tot en met 31 maart 2011 dossiers kunnen ingediend worden bij de gouverneur. Slachtoffers van deze overstroming, die zich in één van volgende gevallen bevinden, kunnen terecht bij het Rampenfonds: mensen met een leefloon die geen verzekering hebben afgesloten (mits voorlegging van een attest van het OCMW) schade aan teelten op het veld, veestapel, bosaanplantingen bedrijven met een brandpolis 'geen eenvoudige risico's'. Auto's die op de oprit of op de openbare weg stonden, vallen niet onder de brandverzekering maar onder de autoverzekering, daarvoor kan men dus ook een vergoeding vragen bij het Rampenfonds. Hou er wel rekening mee dat foutieve handelingen (bv. starten waardoor er water in de motor komt) het recht op vergoeding teniet doen. Iedereen die een financiële tussenkomst van het Rampenfonds wenst, dient dit door middel van de juiste formulieren te doen. De aanvraag moet opgemaakt worden in twee exemplaren die aangetekend naar volgend adres moeten worden gestuurd: Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Dienst Rampenfonds, Kalandeberg 1, 9000 Gent Deze formulieren kan je downloaden via de gemeentelijke website of afhalen bij de dienst Grondgebiedzaken op het gemeentehuis. Ook het vademecum, met alle nuttige informatie over het indienen van een rampendossier, vind je terug op de gemeentelijke website. Slachtoffers van deze overstroming kunnen voor informatie ook steeds terecht bij de dienst Grondgebiedzaken op het gemeentehuis - bureel 8 gelijkvloers - Tel. 09/ Fotografie : Michel Saveyn Foto cover vorig nummer : Kerststal Lozer. 1 Schepenwissel Benoit Vanden Heede heeft op 1 januari 2011 zijn schepensjerp doorgegeven aan Martin Haerinck. 22 jaar lang zetelde Benoit Vanden Heede in het schepencollege. Op 1 januari 1982 legde hij de eed af als gemeenteraadslid en zes jaar later mocht hij reeds een schepenambt opnemen. Hij was verantwoordelijk voor landbouw en leefmilieu in onze gemeente. De voorbije tien jaar kwam daar ook nog de bevoegdheid openbare werken bij. Benoit Vanden Heede blijft gemeenteraadslid. Ook Martin Haerinck nam in 1982 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en was meteen verkozen. Hij zetelt sedertdien onafgebroken als gemeenteraadslid. Hij zal als schepen ook de taken landbouw, milieu en openbare werken voor zijn rekening nemen. We wensen hem hierbij alvast veel succes toe. De gemeentelijke infogids wordt geactualiseerd Reclamewerving. In de loop van mei 2011 zal de vijfde editie van de gemeentelijke infogids in uw bus vallen. Deze gids bundelt o.m. alle belangrijke gegevens over de gemeentelijke diensten en is beslist een nuttige wegwijsbrochure voor de Kruishoutemse bevolking. De firma Publi-Touch uit Leuven staat opnieuw garant voor het drukwerk en de bedeling aan huis. Ook de nieuwe inwoners krijgen een exemplaar bij hun inschrijving. De infogids wordt gefinancierd via reclamewerving. Een commercieel afgevaardigde van de firma PUBLI-TOUCH zal hiervoor contact opnemen met de handelaars en hen informeren over mogelijkheden van adverteren. Deze persoon heeft een ondertekende brief bij vanwege het gemeentebestuur, waarin bevestigd wordt dat het bestuur haar medewerking verleent aan dit initiatief. Wil je meer informatie omtrent deze reclamewerving, dan kan je contact opnemen met de gemeentelijke contactpersoon Lutgart Parmentier via 09/ of via mail

4 VALENTIJNS ACTIE Actie geldig vanaf 11 februari tot eind februari Extra open op zondag 13 februari! Nieuw bij Sentoo! Beauty-Relax-Nature &... COCOONING Duo Cocooning Relax Genieten aan de haard met een glaasje bubbels Valentijns-verwenbordje Aromatische Duo - Rugmassage 55 euro/p.p. 1,5 u Sweet wellness 1 Privé sauna Champagne ontbijt (Incl. badlinnen & slippers) 85 euro/p.p. 2,5 u Sweet wellness 2 Privé sauna Valentijns-verwenbordje (Incl. badlinnen & slippers) 85 euro/p.p. 2,5 u Sentoo... Beauty - Relax - Nature - Cocooning Nieuwe locatie! Dertienveldekensweg 2A 9770 Kruishoutem 0475/ Tegeldecor Denkt u te bouwen of te verbouwen, ruime keuze aan keramische tegels Wannegemdorp 1 - Wannegem-Lede of Open: alle dagen van 14 tot 18 uur. Zaterdag van 10 tot 12 & van 14 tot 18 uur. én op afspraak. Zondag en woensdag gesloten. 26 JAAR EIGEN PLAATSINGSDIENST!!! Uw regioverdeler infraroodcabines Health Mate. 2

5 Wijzigingen in het gebruikersreglement van De Mastbloem Het reglement voor het gebruik van De Mastbloem omvat de modaliteiten inzake reservatie, gebruik, onderhoud en veiligheid. Tijdens de gemeenteraadszitting van 13 december 2010 werd beslist dit reglement aan te passen. Dit nieuwe gebruikersreglement geldt vanaf 1 januari Zo werd ondermeer op vraag van de verenigingen de termijn voor het aanvragen van een reservatie door de lokale gebruikers verlengd van maximaal 1 jaar tot maximaal anderhalf jaar voor de datum van de activiteit. Niet-Kruishoutemse instellingen of personen die een cultureel doel nastreven kunnen ten vroegste 6 maanden voor de datum van het evenement een aanvraag indienen. Ook werd een nieuwe bepaling ingevoegd met betrekking tot annulaties. Deze zijn kosteloos tot één maand voor de datum van de reservatie. De reeds gestorte waarborg wordt in dit geval volledig teruggestort. Bij een annulatie tussen 1 maand en 14 dagen voorafgaand aan de activiteit zal de helft van de waarborg als schuldvordering worden ingehouden. Voor annulaties die minder dan 14 dagen voorafgaand aan de activiteit worden doorgegeven zal het volledige bedrag van de waarborg worden ingehouden. Annulaties van een reservatie dienen schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en schepenen te worden medegedeeld per brief of per fax of via mail naar of De poststempel of de datum van vertrek van het mail-of faxbericht geldt als datum van de annulering. Annulaties voor het gebruik van de vergaderzalen, vallen niet onder de voornoemde regeling. Deze kunnen te allen tijde kosteloos doorgegeven worden d.m.v. een telefoontje of berichtje naar de ombudsdienst of de cultuurdienst. Het volledige gebruikersreglement kan je raadplegen op de gemeentelijke website onder de rubriek Bestuur en diensten / Reservatie / De Mastbloem. Tenslotte willen we je ook meegeven dat vanaf 1 januari 2011 de verkoopprijzen van het drankenassortiment in De Mastbloem lichtjes zullen stijgen. Deze prijsaanpassing is een gevolg van de stijging van de aankoopprijzen. Wie graag meer informatie wenst omtrent dit nieuwe gebruikersreglement, kan hiervoor terecht bij Bart Victor, jeugd- en cultuur-ambtenaar tel. 09/ Gemeenteraad 13/12/2010 Kruishoutem legt budgettaire prioriteiten vast voor 2011 In december keurde de Kruishoutemse gemeenteraad de begroting 2011 goed. In de begroting komen alle projecten en beleidsintenties van het bestuur voor volgend jaar aan bod. Kruishoutem plant volgend jaar ,50 euro ontvangsten tegenover euro uitgaven. Een batig saldo dus van ,50 euro. Door het hogere investeringsritme, de lagere ontvangsten uit belastingen, ook de Kruishoutemse financiën voelen de crisis en de toegenomen uitgaven (o.a. voor personeel, politie en het OCMW) is de beleidsmarge voor het Kruishoutems bestuur kleiner geworden. Daarom wordt o.a. bespaard op de eigen werkingskosten van het bestuur. Het gemeentebestuur kiest er echter ook heel bewust voor de belastingdruk niet te laten stijgen, de belastingvoet van bv. onroerende voorheffing en personenbelasting blijft gelijk. De Kruishoutemnaren zullen dus geen financiële consequenties ondervinden van de budgettaire uitdagingen waarmee het gemeentebestuur wordt geconfronteerd. De personeelsuitgaven bedragen euro (42,41 % van het totaal aan gewone uitgaven). De werkingsuitgaven zijn gedaald van euro in 2010 naar euro in 2011 (27,05 % van het totaal aan gewone uitgaven). De overdrachten, met o.a. toelagen aan politiezone, OCMW, VZW Sportdienst, Imog en de kerkfabrieken, bedragen euro (21,91 % van het totaal aan gewone uitgaven). De schulduitgaven, dit zijn aflossingen en intresten van leningen n.a.v. gemeentelijke investeringen, bedragen euro (8,63 % van het totaal aan gewone uitgaven). De buitengewone uitgaven worden in totaal geraamd op meer dan 11,3 miljoen euro. Er zijn dus heel wat grote investeringen gepland in Kruishoutem. De komende 5 jaar zijn er maar liefst 13 projecten gepland die elk meer dan euro zullen kosten. Het gemeentebestuur wil daarvoor maximaal beroep doen op Vlaamse subsidies. Tegelijk geeft dit aan dat het gemeentebestuur rekening zal moeten houden met de leningslasten die hieruit voortvloeien en de te verwachten krimp in de budgettaire beleidsmarge. Enkele prioriteiten uit de begroting 2011: Investeringen in onderwijs en kinderen De grootste investering voor Kruishoutem is uiteraard de nieuwe gemeenteschool. De offertes van de aannemers zijn ondertussen binnen en in totaal wordt euro voorzien. Gelukkig betaalt Vlaanderen daar euro van. Voor het kunstonderwijs wordt euro extra geld voorzien voor herstellingen van de 3 ramen van de gebouwen en de aankoop van muziekinstrumenten. Ondersteuning van het verenigingsleven Naast de verderzetting van de subsidieregeling voor sportverenigingen en jeugdverenigingen, het verderzetten van de infrastructurele, logistieke en personele steun voor verenigingen trekt het bestuur ook de toelage op voor enkele verenigingen en evenementen zoals Nokere Koerse, de fanfare en de Harmonie Sint-Cecilia. Voor de Gulden Eifeesten wordt volgend jaar maar liefst euro uitgetrokken. De bedoeling is hiermee dit jaar een volledig vernieuwd en uitgebreid programma aan te bieden op de Eifeesten. Ook wordt voor euro aan nieuwe tafels en stoelen aangekocht voor de gemeentelijke uitleendienst. Wegen onderhouden en verkeersveiligheid verhogen Er wordt euro voorzien om aannemers aan te stellen voor kleine onderhoudswerken. De voetpaden in de Hoogstraat en de Brugstraat worden heraangelegd voor in totaal euro euro wordt ook voorzien voor bijkomende asfaltslijtlagen in o.m. de Lozerstraat, Boekweitstraat, Gaversstraat, Schaagstraat, enz. Ook wordt geld voorzien om de studie op te starten voor de heraanleg van Lozerdorp en voor een bijkomende ontsluiting van de industriezone. Naast de infrastructuur wil de gemeente ook het mobiliteitsplan vernieuwen. Hiervoor wordt euro voorzien. Bedoeling is o.a. de hele gemeente om te vormen in één grote zone 70, met een zone 50 in de woonkernen en een zone 30 aan de schoolomgevingen. Investeringen in sport en jeugd 2011 is het jaar waarin een nieuwe sportfunctionaris aan de slag gaat in de gemeente, maar ook het jaar waarin de sporthal zal worden uitgebreid. In 3 verdiepingen worden o.a. een dans- en balletzaal, fitness, Ehbo-ruimte, burelen en leslokalen voorzien. De werken worden in totaal geraamd op euro. De toplaag van het buitensportterrein aan de sporthal wordt voorzien van kunstgras, hiervoor wordt euro voorzien. Voor de nieuwe chirolokalen in de Marolle is in euro voorzien, in 2012 wordt de buitenaanleg afgewerkt, dat zal dan weer euro kosten. Nieuw in dienst bij het gemeentebestuur Uitbreiding personeelskader ten gevolge van nieuwe organisatiestructuur gemeentediensten In 2010 werd het personeelskader uitgebreid met 2 nieuwe afdelingshoofden en 1 diensthoofd. Deze uitbreiding is het gevolg van de vernieuwde organisatiestructuur van het gemeentebestuur. In dit artikel stellen we je de nieuwe medewerkers voor. Je vindt een uitgebreid overzicht van de nieuwe organisatiestructuur in de Infogids Kruishoutem (mei 2011).

6 Katrien Thoré afdelingshoofd grondgebiedzaken Sinds 1 maart 2010 is Katrien Thoré uit Nieuwerkerken (Aalst) aan de slag als voltijds afdelingshoofd grondgebiedzaken bij de gemeente Kruishoutem. Het afdelingshoofd grondgebiedzaken geeft leiding ten aanzien van de diensten ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, milieu en administratie openbare werken en is de eindverantwoordelijke voor alle dossiers binnen de afdeling. Zij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 8, en kan bereikt worden op het nummer 09/ , Bart Ravelingien afdelingshoofd welzijn Sinds 1 juni 2010 is Bart Ravelingien uit Kruishoutem aan de slag als voltijds afdelingshoofd welzijn. Het afdelingshoofd welzijn is verantwoordelijk voor het aansturen van de verschillende diensten die ressorteren onder de afdeling welzijnszaken: sport (met inbegrip van de sporthal), toerisme, senioren, ombudsdienst, jeugd, cultuur (met inbegrip van het cultureel centrum), kinderopvang en de bibliotheek. Hij is aldus eindverantwoordelijke voor de goede werking van de diverse diensten binnen de afdeling. Hij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 20, waar je hem dagelijks kan bereiken op het nummer 09/ of per Ils Capan diensthoofd burgerzaken Ils Capan uit Kruishoutem is sinds 1 november 2010 aan de slag als voltijds diensthoofd burgerzaken. Het diensthoofd burgerzaken staat in voor de leiding en de goede werking binnen de dienst bevolking burgerlijke stand alsook voor een goede dienstverlening naar de inwoner toe. Zij is werkzaam op het gemeentehuis, bureau 6 burgerzaken en is dagelijks bereikbaar op het nummer 09/ of per Nieuwe sportambtenaar Sinds 1 januari 2011 is de 23-jarige Niels Vanhee uit Meulebeke aan de slag als voltijds sportgekwalificeerd ambtenaar bij de gemeente Kruishoutem. Het gemeentebestuur heeft in 2008 besloten om in te stappen in het nieuwe Sport voor Allenbeleid, waarmee de Vlaamse regering de gemeenten stimuleert tot meer beleidsaandacht voor sport en waarbij iedere inwoner aangemoedigd wordt om deel te nemen aan het rijke sportgebeuren in de gemeente. Naast de opmaak van het gemeentelijk sportbeleidsplan, is de aanwerving van een sportgekwalificeerd ambtenaar onmisbaar om met kennis van zaken het gemeentelijk sportbeleid verder te ontwikkelen, te coördineren en uit te voeren. Samen met de directeur van de VZW Sportdienst is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van het sportbeleidsplan en de subsidiëring van de sportverenigingen, het dagelijks beheer van de gemeentelijke sporthal en de sportterreinen op de Kerkakkers en het verzorgen van de contacten met de sportverenigingen, de sportdiensten van de omliggende gemeenten en de provincie en sportinstanties zoals BLOSO en ISB. Niels VANHEE is vorig jaar afgestudeerd als Master in de Lichamelijke Opvoeding, optie Sportmanagement. Hij is werkzaam in de gemeentelijke sporthal waar je hem dagelijks kan bereiken op het nummer 09/ of per 70-jarigen vieren feest Het feest van de 70-jarigen (geboren in 1941) in Kruishoutem vindt plaats op 20 maart Noteer alvast deze datum in je agenda. Een persoonlijke uitnodiging volgt later. Organisatie is in handen van Paula, Hugo, Lucien en Albert. Meer info bij Hugo Castro op 0473/ Vrijwilligerswerk Op 3 december 2010 werd het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk in Vlaanderen officieel geopend. Het doel hiervan is het aanmoedigen, het ondersteunen en het zichtbaar maken van het vrijwilligerswerk in de Europese Unie. Hierbij maken we de Kruishoutemse verenigingen graag attent op 2 initiatieven van de Provincie Oost-Vlaanderen, welke ook door het gemeentebestuur ondersteund worden. De Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen biedt in het voorjaar 2011 een ruim vormingsaanbod voor vrijwilligers. Punten die hierbij aan bod komen zijn; boekhouding in een kleine vzw, promotie voeren op de UiTdatabank, werken aan enthousiasme in de vrijwilligersploeg, een draaiboek opstellen voor evenementen, hoe een vzw besturen en nog veel meer. Voor meer informatie over dit goedkoop vormingsaanbod kan je terecht op Het nieuw decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerwerk (april 2009) bepaalt dat elke vereniging verplicht is om bij het organiseren van activiteiten een verzekering af te sluiten voor zijn vrijwillige medewerkers. De provincie Oost-Vlaanderen biedt hiervoor, in samenwerking met de Nationale Loterij en Dexia bank, een gratis verzekering aan. Deze kan op een zeer eenvoudige manier worden afgesloten: Pensionering Christine Verhauwaert 38 jaar was Christine Verhauwaert werkzaam in de gemeentelijke diensten. Op 1 januari 2011 is zij met pensioen gegaan. Christine startte haar loopbaan in 1972 bij het voormalige gemeentebestuur van Huise. Ten gevolge van de fusies begin 1977 ging zij aan de slag op het gemeentehuis in Kruishoutem, waar ze aanvankelijk verantwoordelijk was voor het secretariaat. Vanaf 1989 was ze werkzaam in de dienst burgerlijke stand. Later nam zij ook de dienst welzijn en senioren- en gehandicaptenwerking voor haar rekening. Ten gevolge van het afscheid van Christine wordt er tot een gedeeltelijke taakherverdeling overgegaan. Alle aangelegenheden inzake sociale zaken worden ondergebracht onder de afdeling welzijn. Voor alle aangelegenheden inzake senioren- en gehandicaptenwerking en welzijn kan je voortaan terecht bij Carine Ketels. Alle aangelegenheden inzake burgerlijke stand blijven ressorteren onder de dienst burgerzaken, die sinds kort geleid wordt door Ils Capan. Wij houden eraan om Christine te bedanken voor haar jarenlange, gedreven en loyale inzet voor onze gemeente en wensen haar van harte geluk in haar nieuwe bestaan als jonge senior. Vul een aanvraagformulier in (te downloaden via de website van de provincie en vrije tijd/vrijwilligerswerk) en bezorg het aan de contactpersoon van de gemeente (Carine Ketels ombudsdienst 09/ ). Binnen de zes weken ontvang je van het provinciebestuur al dan niet een erkenning als vrijwilligersorganisatie. Eens erkend kan je vrijwilligersactiviteiten rechtstreeks verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij. Het formulier om activiteiten (toetredingsformulier) of om een schadegeval aan te geven, pluk je van de website van Dexia Verzekeringen België (www.dexia-verzekeringen.be/vrijwilligerswerk). Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kan je ook terecht op de gemeentelijke website tijd/ evenementen organiseren/ werken met vrijwilligers. 4

7 Tijdelijke verkeershinder door werken aan E17 De Vlaamse autowegen kunnen een dringende opknapbeurt gebruiken. Dit gaat echter gepaard met de nodige verkeershinder. De grootste werf komt langs de E17 te liggen, tussen Deinze en Zwijnaarde. Deze werken zijn gepland voor 2011 van maart tot oktober. Informatieavond drug- en alcoholpreventie De werken tussen Deinze en Zwijnaarde zullen zeven maanden duren en het kostenplaatje bedraagt 32,9 miljoen euro. Kruishoutem ontsnapt niet volledig aan de overlast die gepaard gaat met deze werken. Van maart tot oktober 2011 vindt een structureel onderhoud van de E17 tussen Deinze en Zwijnaarde plaats. Deze werken verlopen in 3 fases. In de eerste fase wordt het stuk tussen Deinze en De Pinte opgeknapt. Hier wordt matige hinder verwacht. Er zullen drie versmalde rijstroken beschikbaar zijn. In de tweede fase wordt aan het wegdek bij Zwijnaarde gewerkt en zullen er slechts 2 versmalde rijstroken beschikbaar zijn. Daardoor wordt ernstige hinder verwacht. In de derde en laatste fase wordt gewerkt van De Pinte tot Zwijnaarde. Door de impact op het knooppunt in Zwijnaarde wordt ook ernstige hinder verwacht. In 2013 krijgt het wegdek van de E17 tussen Kruishoutem en Deinze in de richting van Gent een opknapbeurt. Maandelijks zullen wij je op de hoogte houden van de vooruitgang van deze werken. Ook op de gemeentelijke website zal je de stand van zaken kunnen volgen. Wie wordt Eikoningin en Eierboer 2011? Op 27 januari a.s. richt het gemeentebestuur i.s.m. de onderwijsnetten, de lokale politie en het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik (PISAD), een ouderavond in rond het thema drugpreventie. De ouderavond valt samen met de start van een intensief lessenpakket m.b.t. drugpreventie in de 6 leerjaren van ons lokaal basisonderwijs. Ouders krijgen via deze ouderavond ook inzicht in de manier waarop jongeren lokaal weerbaar worden gemaakt voor de sterk toegenomen nabijheid van drugs bij de overstap naar het secundair onderwijs. In de ouderavond zelf wordt naast de gevaren en effecten van druggebruik en het wettelijke kader echter vooral ook ingegaan op de preventieve rol van ouders! Hierbij staat het herkennen van gedragsignalen en producten die wijzen op druggebruik centraal. Ook de ontluikende gedragsveranderingen en identiteitscrisis van jongeren in de puberteit worden in samenhang met het kernthema behandeld. Daarnaast worden ook hedendaagse trends zoals het binge drinken bij jongeren (excessief alcoholverbruik in groep) niet uit de weg gegaan. De ouders met leerlingen in het 6 leerjaar werden expliciet aangeschreven om deze ouderavond bij te wonen, maar deze infoavond staat beslist ook open voor iedere ouder, grootouder, familielid die wat meer te weten wenst te komen over drugpreventie. Dit ongeacht of hun kinderen, kleinkinderen, familieleden school lopen in kleuter, basis, secundair of hoger onderwijs. We wensen hierbij wel te onderstrepen dat deze infoavond niet toegankelijk is voor minderjarigen. De infoavond vindt plaats op donderdag 27 januari 2011 om u. in het klein gemeentehuis, Markt 3, 9770 Kruishoutem. Gastspreker is Dominique Roos, directrice PISAD. Info: Jeugd- en cultuurdienst 09/ , Nu het nieuwe jaar gestart is, naderen de 57ste Gulden Eifeesten met rasse schreden. We zijn druk bezig met het programma, wat toch wel wat nieuwigheden zal bevatten, waarover later meer Wie zal Isaura en Philippe opvolgen? Nu reeds kan je je inschrijven voor beide verkiezingen, een onvergetelijke belevenis, zeker voor kandidaten van Kruishoutem. Aarzel dus niet. Schrijf je nu in en waag je kans. Misschien win jij wel een Fiat Punto of een schitterende hoofdprijs? Kandidaten tussen de 18 en 26 jaar kunnen zich inschrijven als kandidaat Eikoningin. De voorselectie is op 19 maart, de verkiezing op zondag 24 april. Naast de hoofdprijs is er een totale prijzenpot van euro. Inschrijven kan via of of via Kurt Engels 0475/ Wie Eierboer wil worden moet minstens 18 jaar zijn. De verkiezing is op 23 april en er is een totale prijzenpot voorzien van euro, waaronder een schitterende hoofdprijs. Voor de vereniging van wie de kandidaat eierboer wordt, voorzien wij 250 euro! Inschrijven kan via of via Kurt Engels 0475/ Helpende handen gevraagd. Feesten organiseren vraagt veel helpende handen. Wie wil er tijdens de feesten een handje toesteken tijdens de fuif, verkiezingsavonden en het maandaggebeuren? Wie interesse heeft, neemt contact op met Kurt Dewispelaere 0477/

8 Alle beleggingen, kredieten en verzekeringen Kantoor Carl Dedeken bvba Nieuw Plein Kruishoutem Tel. 09/ Fax: 09/ cbfa A-B Openingsuren: ma.: 9.00 u u. di.: 9.00 u u. en u u. woe.: 9.00 u u. do.: 9.00 u u. en u u. vr.: 9.00 u u. en u u. zat u u. (juli en augustus gesloten) Vanhoonacker NV Hoogstraat 12 - KRUISHOUTEM Tel.: 09/ Westerring OUDENAARDE Tel.: 055/ Fax: 055/

9 Goed om weten Nieuwe notaris Op 23 december 2010 werd Liesbeth Matthys, afkomstig uit Drongen, door de Koning definitief benoemd tot notaris in Wannegem-Lede. Zij is de opvolger van wijlen Notaris Tillo Deforce. Liesbeth was sinds 15 februari 2010 op het kantoor actief als plaatsvervangend notaris. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de lopende dossiers van de overleden notaris. Met de overname van het kantoor wordt een nieuwe start gemaakt. Het kantoor bevindt zich te Wannegem-Lede, Wannegemdorp 31. De Lijn Belbus Wortegem-Petegem Kruishoutem Waarheen rijdt de belbus? Met de belbus kan je alle mogelijke verplaatsingen maken, binnen het belbusgebied, van halte tot halte. Het belbusgebied omvat de gemeenten Kruishoutem en Wortegem-Petegem met deelgemeentes. De belbus heeft ook haltes in Anzegem, Deinze, Huise, Nazareth, Oudenaarde, Petegem-aan-de-Leie en Waregem. In Kruishoutem kan je eveneens gebruik maken van belbus Zingem Oudenaarde. Wat is een belbus? De belbus rijdt uit op telefonische aanvraag (09/ ). Je reserveert je rit op voorhand. Deze speciale dienst van De Lijn kost evenveel als een gewone busrit. De belbus rijdt zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Om een rit met de belbus te bestellen, volstaat het om te bellen naar de belbuscentrale (09/ ). De medewerker van de belbuscentrale geeft je graag een woordje uitleg en helpt je stap voor stap doorheen je reservatie. Nieuwe belbushalte Er werd een nieuwe belbushalte (Kruishoutem Maaigemstraat) ingevoerd in de Machelsestraat aan het huisnummer 10. Nieuwe lijnfolders beschikbaar Met ingang van 27/12/2010 werd de dienstregeling van een aantal lijnen gewijzigd. Nieuwe folders van de lijnen 83 (Deinze Oudenaarde), 59 (Kruishoutem Waregem) en 58 (Oudenaarde Waregem) kan je gratis bekomen op het gemeentehuis. Tariefwijziging De Lijn Vanaf 1 februari 2011 worden de tarieven van de abonnementen geïndexeerd. Gemiddeld worden Buzzy Pazz en Omnipas abonnementen 1,74 % duurder. De gemeente komt tussen als derde betaler De gemeente komt voor 25% tussen in de aankoop van een abonnement bij De Lijn. Per gezin dat zich als nieuwe inwoner in Kruishoutem komt vestigen wordt een gratis lijnkaart (10 ritten) overhandigd samen met een informatiepakket van De Lijn. Meer informatie? Je kan voor meer informatie terecht op of bij De LijnInfo op het nummer 070/ of in het gemeentehuis (Carine Ketels 09/ ). 50 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 50 die voor de eerste maal komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 03/ of mailen naar Bijkomende informatie vind je op onze website Praatcafé Dementie Oost-Vlaanderen, regio Vlaamse Ardennen Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie. Elke keer staat een ander thema centraal. Er wordt een deskundige uitgenodigd rond een bepaald aspect van dementie. Het Praatcafé wil dementie bespreekbaar maken. Door de ongedwongen sfeer in het café wordt tevens de mogelijkheid gecreëerd om ervaringen uit te wisselen en contacten te leggen met andere lotgenoten. Gewoon luisteren kan uiteraard ook. Het Praatcafé Dementie wil een plaats zijn waar mensen steeds opnieuw met hun vragen en twijfels terecht kunnen. Dit is een gratis initiatief. Programma februari 2010 Wanneer vergeten dementie wordt. Hoe ga ik ermee om? 14 april 2011 Wat denkt en voelt een persoon met dementie? 9 juni 2011 Als eten een zorg wordt. 13 oktober 2011 Ons meter Leen Persyn op bezoek. 8 december 2011 Is er een dokter in de zaal? Dementie: medicatie en erfelijkheid. Deze voordrachten vinden plaats in zaal t Eeckenhof te Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 9 (achter de Sint-Jozefskerk) en vangen aan om u. Contactpersoon: Dirk De Potter 09/ Cursussen in de kijker! Berichten schrijven op het internet Via het internet kan je informatie uitwisselen. Door bijvoorbeeld foto s door te sturen, door een lezersbrief als reactie op een artikel op een forum te zetten, door berichtjes op een blog te zetten of op een site zoals Facebook... Voor deze cursus is een basiskennis computer vereist en het kunnen werken met internet noodzakelijk. Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Ronse, Oudenaarde. De lessen gaan 1 keer per week door (duur 3 u.) Nederlands opfrissen Je wil je voorbereiden op een opleiding of een examen? Je wil vlot allerlei teksten schrijven? Je struikelt soms over moeilijke woorden en begrijpt niet altijd goed wat je gelezen hebt? Aalst, Ninove, Ronse, Zottegem, Oudenaarde: 1 keer per week 3 u. Je kan op elk moment inschrijven. Meer info op of 055/ Wachtdiensten dokters en apothekers Wachtdienst dokters: 09/ Wachtdienst apothekers: 0900/ Wachtdiensten Algemeen Tandarts Vlaanderen: 0903/39969 Familiehulp VZW: Dienst voor Thuiszorg: 055/ Fax 055/ Thuisverpleging BOND MOYSON: permanente wachtdienst: 09/ Solidariteit voor het gezin VZW: Gezins- en bejaardenhulp en thuisverpleging: permanent bereikbaar: 055/ Home St.-Petrus: Bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf. Onthaal 09/ Wit-Gele Kruis Oudenaarde: Permanente wachtdienst: 055/ VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen: Dienst voor thuiszorg: 09/ , Fax 09/ Onafh. Zelfst. Verpleegkundige Deprince Lieven, tel. 09/ of 0477/ Delforche Annie, tel. 09/ of 0476/ Drankprobleem??? Je kan geholpen worden!!! AA. Nationaal tel. 03/ AA. Bill Kruishoutem tel. 0477/ of 0477/

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Jumborun - 23 augustus 2014. november - december 2014. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Jumborun - 23 augustus 2014 november - december 2014.06 Optreden Will Tura OC Leieland - 18 november 2014 inhoud

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden

Rijmheide. Nummer 183 juli - augustus 2011 Afgiftekantoor: 2820 Bonheiden 37ste FOLKLOREFESTIVAL 17 tot 21 augustus Rijmheide >> Gemeentebudget 2011: wat zijn onze plannen? >> Nieuwe buitenschoolse kinderopvang vanaf oktober Programmakrant Gemeenschapscentrum t Blikveld >> Wat

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt.

GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be. welkom op de infomarkt. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32 e jaargang Mei 2014 nummer 5 www.nevele.be welkom op de infomarkt Windakker do 8 mei Hansbeke Doorlopend van 16.30u tot 20.30u. Kom alles te weten

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie