Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP"

Transcriptie

1 Otc voor Windows - Bewaken Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1

2 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma. Raadpleeg voor de laatste informatie de Help Service. 2

3 Otc voor Windows - Bewaken INHOUD BEWAKEN...5 BEWAKEN INSTALLEREN...7 BEWAKEN OPSTARTEN...8 MELDINGEN...13 MELDINGEN - OVERZICHT...17 MELDINGEN - STATISTIEK...18 MELDINGEN - ALARMIMAGE...19 MELDINGEN - RAPPORTAGE...20 MELDINGEN - REORGANISEREN...22 BEWAKEN - INSTELLINGEN INSTELLINGEN - ALGEMEEN INSTELLINGEN - ALGEMEEN - SPECIAAL INSTELLINGEN - ALGEMEEN - GELUID INSTELLINGEN - MELDPUNTEN INSTELLINGEN - MELDGROEPEN INSTELLINGEN - INSTALLATIES INSTELLINGEN - INSTALLATIES - STATUSCODES INSTELLINGEN - INSTALLATIES - CONVERSIE INSTELLINGEN - INSTALLATIES - SPRAAKMELD INSTELLINGEN - PLANNING - MELDGROEPEN INSTELLINGEN - PLANNING - VAKANTIEPERIODEN INSTELLINGEN - PERIODIEK MELDEN INSTELLINGEN - TIJDPROGRAMMA'S INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - EXTRA INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - DIRECT INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - VERZAMELALARMEN - BCD INSTELLINGEN - DATAVERWERKING INSTELLINGEN - DATAVERWERKING - LOGGEN INSTELLINGEN - DATAVERWERKING - OVERDR INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - EML

4 Programma handleiding...instellingen - SPECIALE PRODUCTEN - SMS INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - TCI INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - TXT INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - MM INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - NCM INSTELLINGEN - COMMUNICATIE...86 BEWAKEN - ACTIES ACTIES - TESTMELDING ACTIES - MELDPUNTBERICHT ACTIES - POORTEN (OPNIEUW) ACTIVEREN ACTIES - BEWAKEN (OPNIEUW) ACTIVEREN ACTIES - HANDACCEPTATIE ACTIVEREN...93 BEWAKEN - HELP HELP - INFO HELP - RELEASE INFORMATIE HELP - HANDLEIDING...97 WATCHDOG...98 BEWAKEN MET 2 COMPUTERS

5 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN Otc-bewaken biedt uitgebreide mogelijkheden voor een totaal fabrikaat-onafhankelijk bewaken van technische installaties. Alarmmeldingen welke worden ontvangen, kunnen worden doorgemeld naar bijvoorbeeld semafoons, GSM-telefoons, telefaxen, en andere (computer-) meldsystemen. Indien de computer is uitgerust met een geluidskaart en een speciaal handsfree modem (voice), dan kunnen ook spraakmeldingen worden doorgemeld. Deze meldingen kunnen indien gewenst door de ontvanger moeten worden geaccepteerd. Hierdoor bent u er zeker van dat elke storingsmelding ook werkelijk wordt ontvangen! Het programma is gekoppeld aan het Otc-programma voor bediening en maakt gebruik van dezelfde installatiegegevens en computerinstellingen. Met Otc-bewaken voor Windows is het mogelijk om met maximaal vier poorten onafhankelijk te bewaken. Elke poort kan hierbij afwijkende instellingen, een apart COM-device en/of een afwijkend modem hebben. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld via een modem-server (modem sharing unit) via een netwerk te bewaken en/of door te melden. Alhoewel Otc-bewaken is ontworpen voor zeer uitgebreide bewakingsmogelijkheden, kan het programma ook uitstekend worden toegepast voor eenvoudig bewaken met slechts één modem. Hierbij wordt de modem voor zowel het ontvangen van alarmmeldingen, als het doormelden naar bijvoorbeeld de servicemonteur gebruikt. Uiteraard is er dan tijdens het doormelden tijdelijk geen ontvangst van alarmen mogelijk. 5

6 Programma handleiding Voorbeeld van een uitgebreid bewakingssysteem... #1 analoog #2 #3 ISDN QVox doormelden ontvangen 1 ring ontvangen 3 ring mvom mvom com1 com2 com3 Otc- Bewaken alarm printer LAN Otc- Bedienen en alarm printer Bewaken com1 bedienen #4 analoog com2 ontvangen 5 ring Voorbeeld van het doormelden van naar meldpunt Service (Gsm KPN) van statuscode 99 met de tekst testmelding Indien de melding niet wordt geaccepteerd door de Gsm-centrale, worden nog maximaal 2 poging gedaan... 6

7 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN INSTALLEREN Otc-bewaken wordt op dezelfde wijze en in principe tegelijk geïnstalleerd met het Otcprogramma voor bediening. Indien een bestaand programma wordt vervangen door een nieuwe versie of wordt uitgebreid met een Sleutel voor Bewaken, kan in veel gevallen worden volstaan met het uitvoeren van een Update. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om eerst het oude programma te verwijderen en het Otc-programma vervolgens opnieuw te installeren. Hierdoor worden oude modules van het systeem verwijderd. Raadpleeg de installatiehandleiding van Otc Bedienen voor meer informatie. De handleiding van het Otc-programma wordt op CD-rom (als een PDF-bestand) meegeleverd en tegelijk geïnstalleerd. Voor het raadplegen en/of afdrukken van artikelen wordt gebruik gemaakt van de Acrobat Reader. Indien dit programma niet aanwezig is op uw computer, kan deze later eenvoudig vanaf de CD-rom worden geïnstalleerd vanuit de map Utilities of via de website worden gedownload. De bijbehorende Hardware sleutel bepaalt de mogelijkheden van het bewaken. Met behulp van het scherm Help - Toepassingen (van het Otc-Bedienen), kan worden gezien welke mogelijkheden voor uw Hardware seutel zijn ingesteld 7

8 Programma handleiding BEWAKEN OPSTARTEN Otc-bewaken kan op verschillende manieren worden gestart. Afhankelijk van de reeds ingvoerde instellingen, zal het bewaken worden geïnitialiseerd en het doormelden worden vrijgegeven. Het wordt met nadruk afgeraden om op de computer waarmee bewaakt moet worden ook andere taken uit te laten voeren. De invloed van andere programma's kan de betrouwbaarheid van het Otc-bewaken negatief beïnvloeden. Otc-bewaken kan ook gestart worden vanuit het Otc-programma voor bedienen: Otc-bewaken is een zelfstandig programma en kan direct worden uitgevoerd: Veelal zal een bewakingssysteem 'altijd in bewaken' moeten opstarten. Hiervoor dient een snelkoppeling te worden opgenomen in de map Opstarten (menu Start). 8

9 Otc voor Windows - Bewaken Otc-bewaken kan ook worden uitgevoerd via een snelkoppeling. Hierbij zijn enkele parameters mogelijk. /a: Voor automatisch aanmelden. Voorbeeld: "\Program Files\Otc\Programs\Otcbew.exe" /a:oct/opticom Eigenschappen van een snelkoppeling met Windows-XP /w: Voor een aantal sec wachten (max 60) voordat de hardware-sleutel wordt gecontroleerd. Dit wordt o.a. gebruikt indien Otc-bewaken automatisch moet worden gestart en de benodigde HASP-driver is nog niet geladen. Dit komt vooral voor op een langzame computer en/of als er veel programma's in de achtergrond moeten worden uitgevoerd. Voorbeeld: "\Program Files\Otc\Programs\Otcbew.exe" /w:10 9

10 Programma handleiding Na het installeren van het Otc-programma, wordt een snelkoppeling naar Otc Bewaken aangebracht. Nadat het bewaken een eerste keer is gestart, zal het hierboven aangegeven scherm zichtbaar worden. Het bewaken is nu nog niet actief, eerst moeten er verschillende instellingen worden ingegeven. Als het menu Instellingen niet actief is, dient eerst te worden aangemeld. Indien het bewaken vanuit het Bedienen wordt gestart, behoeft niet te worden aangemeld. 10

11 Otc voor Windows - Bewaken Indien automatisch is aangemeld (met behulp van de parameter /a:) dan kunnen direct instellingen worden ingegeven. Voor het aanmelden worden dezelfde codes gebruikt als die bij het Otc-programma voor bedienen. Indien nog geen gebruikers zijn ingevoerd is de gebruikerscode OTC en het toegangswoord OPTICOM (bij een Otc-programma dat begint met serienummer kan een andere toegangscode worden gebruikt). Opmerking: Indien langer dan één uur geen bediening heeft plaats gevonden, zal automatisch worden afgemeld (tenzij automatisch is aangemeld met de /a: parameter). 11

12 Programma handleiding Nadat is aangemeld, kunnen Gebruikers, Installaties, Groepen en Poorten worden ingegeven of worden aangepast. Voor meer informatie over het ingeven en muteren van de vaste bestanden wordt u verwezen naar de handleiding van Otc-bedienen. 12

13 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN Het overzicht van meldingen kan ook via het Otc-programma voor bediening worden gestart. Alarmen en systeemmeldingen kunnen eenvoudig worden opgevraagd. Net als in het hoofdscherm van Otc-bewaken kan, door te dubbelklikken op een alarmmelding, extra informatie over een bepaalde melding worden opgevraagd. 13

14 Programma handleiding Bij de meldstatus kan direct worden afgelezen wat de actuele status van de regel is: A Acceptatie via handbediening D Doormelden actief H Handacceptatie actief I Installatiegegevens voor het doormelden niet gevonden L Lokaal opgeslagen N Niet correct doorgemeld O Ok R Remote data-overdracht S Statuscode(s) niet gevonden # Niet bekend Het doormeldsysteem is zoals dit voor deze meldgroep staat ingsteld: Alles of Overname Tevens worden alle 8 de doormeldgroepen getoond. Hier kunt u zien of en hoe een melding is verwerkt. De meldposities zijn van links naar rechts 1 t/m 8 en geven aan bij welke meldgroep 001 t/m 999 de melding staat ingedeeld. Tevens is informatie over het melden beschikbaar door middel van twee letters: ## meldgroep (nog) niet verwerkt Ft foutmelding algemeen Ha handacceptatie actief (wacht voor volgende piging) Hx handacceptatie maximaal aantal pogingen bereikt Mx maximaal aantal pogingen uitgevoerd Nm niet melden Ok doormelden succesvol uitgevoerd St onderbroken door gebruiker Wt wacht op doormelden Tevens kan hulpinformatie worden verkregen door met de cursor een veld aan te wijzen. Een reeds afgewerkte melding kan opnieuw worden geactiveerd of handbediend worden geaccepteerd 14

15 Otc voor Windows - Bewaken Indien de knop Data log is toegestaan, zijn er ook gegevens gelogd welke zijn ingegeven bij Data verwerking Data loggen. De meldingen worden hierbij per installatie opgeslagen in het bestand \Program Files\Otc\Idnnnn\Otgdlg.txt en kunnen ook direct via een spreadsheet programma worden gelezen. 15

16 Programma handleiding Met behulp van de knop Mailbox log kan een overzicht van mailboxverstellingen (mutatielog) worden opgevraagd. Mailboxmeldingen kunnen automatisch worden gemeld, indien bij de systeem-parameter MBX een telefoongroep is ingegeven. Deze meldingen worden opgeslagen in het bestand \Program Files\Otc\Idnnnn\Otcmbx.txt. Voor een meer overzichtelijke rapportage van het Mutatielog wordt u verwezen naar de handleiding Otc-bedienen. 16

17 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN - OVERZICHT Meldingen kunnen op basis van datum, installatienummer en statuscode worden getoond. Door gebruik te maken van Groepen kan bijvoorbeeld een overzicht van een bepaalde groep installaties worden opgevraagd. Met behulp van drie knoppen kunnen de gegevens van - - Vandaag, < Eerste of > Laatste worden geselecteerd. Door gebruik te maken van een selectie op basis van statuscodes kunnen meldingen van het systeem en paraatmeldingen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld statsucode 01 t/m 80 zal een overzicht geven van alleen alarmen van de geselecteerde unit. Met behulp van [X] Actieve alarmen kan een overzicht worden gemaakt van alle alarmen die nog niet hersteld zijn gemeld. Dit heeft alleen zin indien in de Otc-unit ook herstelmelden is ingeschakeld (HEM-parameter). Bij en groot logbestand kan het verwerken van gegevens ruime tijd in beslag nemen. De knop Handaccept is alleen toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van handacceptatie (voice responce). 17

18 Programma handleiding MELDINGEN - STATISTIEK Met behulp van dit overzicht kan een statistisch overzicht van gegevens m.b.t. het doormelden worden verkregen. 18

19 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN - ALARMIMAGE Bij zowel Otc Bewaken als Otc Bedienen wordt (voordat de verbinding verbroken wordt) een alarmimage gelezen. Hierdoor is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle installaties waarvan alarmen actief of geaccepteerd (vergrendeld) zijn, ook indien geen automatische afmelding bij Otc Bewaken is geweest (bijvoorbeeld door een handacceptatie). Dit overzicht betreft uitsluitend standaard alarmen van de Otc-unit, geen verzamelalarmen of speciaal gedecodeerde meldingen van onderstations. Het inschakelen van het automatisch lezen van de alarmimage tijdens het Otc Bedienen gebeurt bij Instellingen - Systeem - Opties. 19

20 Programma handleiding MELDINGEN - RAPPORTAGE Met behulp van dit programma kunnen verschillende (maand-) rapporten worden gemaakt. Het is hiermee mogelijk om rapporten af te drukken of eventueel te faxen. Het is mogelijk om fax-rapporten automatisch uit te voeren, op basis van het starten van het tijdprogramma. Voor de Periode kan worden gekozen uit: Alles, Deze maand of Vorige maand. Bij Selectie kunt u het volgende ingeven: Alles of Alarmen [status 01 t/m 80]. In dit laatste geval zullen alleen werkelijke storingen uit de installatie worden verzameld. Indien u een rapport naar een fax wenst te sturen, dient tevens een bestaand meldpunt te worden ingegeven. Om een nieuw rapport te kunnen instellen moet eerst een Rapportnaam worden ingegeven. Er kunnen een onbeperkt aantal rapporten worden gedefinieerd. Indien u gebruik wenst te maken van automatisch starten, dient u dit bij elk rapport afzonderlijk aan te geven. Meer informatie vindt u bij het ingeven van tijdprogramma's. 20

21 Otc voor Windows - Bewaken Indien op de knop Uitvoeren wordt gedrukt, zal het geselecteerde rapport worden verwerkt. 21

22 Programma handleiding MELDINGEN - REORGANISEREN Alle gegevens kunnen selectief worden verwijderd, op basis van installatienummer en/of statuscode. Hiervoor is echter wel de speciale toegangscode Supervisor nodig. Het verdient aanbeveling om de loggegevens regelmatig te reorganiseren. Dit voorkomt een onnodig groot bestand, waardoor het verkrijgen van overzichten traag verloopt. Oude logbestanden kunnen voor archiefdoeleinden worden gebruikt en eventueel als een zip-of backup bestand worden bewaard. Voor het reorganiseren wordt automatisch een kopiebestand gemaakt met de naam Otclog archief (dd.mm.yyyy).dat. 22

23 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN - INSTELLINGEN Het Otc-bewakingsprogramma maakt gebruik van de bestanden van het programma voor Otcbediening, voor zowel de installatiegegevens als de poortinstellingen. Toch zal in veel gevallen een extra poortdefinitie moeten worden ingegeven, omdat de bewakingspoort meestal andere (meerdere) modeminstellingen gebruikt. Ook kunnen meerdere poorten tegelijk worden bewaakt, waarbij ook verschillende modemfabrikaten/types kunnen worden toegepast. Hierna zullen alle instellingen afzonderlijk worden behandeld. 23

24 Programma handleiding...instellingen - ALGEMEEN De algemene instellingen zijn in drie groepen onderverdeeld: Bewaken: Volgnummer voor het uitvoeren van een testmelding wordt uitsluitend gebruikt voor de knop testmelding. Hierbij wordt een melding voor Installatie 0000 met de statuscode 99 gegenereerd. Deze melding kan gebruikt worden om het doormeldsysteem te testen. Algemene toegangscode voor het automatisch aanmelden in de Otc-unit is een keuze uit de gebruikerslijst van het Otc-programma. Voor bepaalde alarmen en/of acties dient het bewakingsprogramma in de Otc-unit aan te melden. Hiervoor dient een code te worden gekozen met voldoende rechten, ook in de Otc-unit! Bij alarmering de datum en tijd in de Otc-unit gelijkzetten aan de PC kan worden aangezet indien u de tijd van de PC als referentie wenst te gebruiken. Let wel op dat uw PC dan ook altijd de juiste tijd heeft (inclusief de zomer- en wintertijd omschakeling). Lokaal accepteren dient voor handmatig accepteren van actieve regels. 24

25 Otc voor Windows - Bewaken Speciaal: Hiermee kunnen enkele speciale instellingen worden ingegeven voor gebruik van de micromelder, een extra logboek, het gebruik van twee gekoppelde Otcbewakingssystemen en handacceptatie (voice responce). Meer informatie vindt u bij het hoofdstuk...instellingen - Algemeen - Speciaal. Afdrukken: Automatisch actief na starten geeft aan dat, zodra het Otc-bewaken is gestart, de printer wordt geactiveerd. Deze functie kan op het hoofdscherm worden uitgeschakeld. Installatiegegevens afdrukken zorgt voor meer informatie (projectnaam en plaats) bij elke printregel. Per pagina wordt gebruikt om na elke printregel een pagina uit te voeren (formfeed). Dit kan gebruikt worden voor printers waarbij direct een afdruk gewenst is, zonder dat eerst de pagina wordt gevuld (printerspooler van Windows). Standaard naar Windows printer maakt gebruik van de Windows printerbesturing. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een pagina pas zichtbaar wordt indien deze geheel gevuld is, of als het afdrukken wordt beëindigd. Deze keuze wordt overigens sterk geadviseerd, omdat alle printregels door Windows worden verwerkt en geschikt zijn voor de toegepaste printer. Direct afdrukken naar Otc poort is een speciale keuze, waarbij elke afdrukregel naar een van te voren gedefinieerde poort (serieel of parallel) kan worden gestuurd. Hierbij wordt elke regel direct afgedrukt! Let wel op dat er geen besturingscontrole voor de printer meer wordt toegepast, waardoor bij problemen met de printer het bewakingsprogramma kan worden geblokkeerd. Deze keuze kan bijvoorbeeld worden toegepast indien meldingen op een ander serieel apparaat, zoals een service monitor, moeten worden getoond. Geluid: Geluid gebruiken bij ontvangst van meldingen. Hiervoor dient wel een geluidskaart aanwezig te zijn. Vervolgens kunnen Instellingen voor het gebruik van geluid worden ingegeven. Meer informatie vindt u bij het hoofdstuk...instellingen - Algemeen - Geluid. Doormelden: Automatisch actief na starten geeft aan dat, zodra het Otc-bewaken is gestart, het doormelden wordt geactiveerd. Deze functie kan op het hoofdscherm worden uitgeschakeld. 25

26 Programma handleiding Vensters van poort A t/m D niet activeren [alleen in taakbalk] is een keuze indien de bewakingsvensters niet direct zichtbaar hoeven te worden. De vensters kunnen wel via de taakbalk worden geactiveerd. Wachttijd voor een volgende poging voor hetzelfde meldpunt bepaalt de wachttijd in seconden, indien een voorgaande doormeldpoging niet succesvol is uitgevoerd. Opmerking: Indien gebruik wordt gemaakt van Windows-95/98 en een matrixprinter met kettingformulier wordt aangeraden om de printer als Algemeen / Alleen tekst te definieren. Hierbij kan worden opgegeven dat niet na elke printopdracht het papier moet worden doorgevoerd. Bij gebruik van Windows-XP is het niet mogelijk om deze printer te configureren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de printer Generic / Text Only. Let wel op dat de juiste driver hiervoor aanwezig is (standaard heeft Windows-XP een probleem met doorlopend pagina doorvoer). Zie de Otc CD-rom en het bestand FrintingNoFormFeed.pdf in de map Utilities\Drivers\Nt voor meer informatie. 26

27 ...INSTELLINGEN - ALGEMEEN - SPECIAAL Otc voor Windows - Bewaken Deze speciale functies dienen met zorg te worden ingegeven. Onjuist gebruik van deze instellingen kan tot gevolg hebben dat het gehele bewakingssysteem niet meer juist functioneerd. Bewaken: Micromelder code (Mm-optie) is optioneel en wordt alleen gebruikt indien de driver voor de micromelder aanwezig is. Hier geeft u de algemene bewakingscode voor alle micromelders in. Dit veld is alleen beschikbaar indien de Hardwaresleutel met deze mogelijkheid is uitgerust. Extra bestand voor loggegevens kan worden gebruikt om een extra standaard tabgescheiden tekstbestand van alle alarmen op te slaan. Deze gegevens kunnen met een ander Windows programma voor dataverwerking worden gelezen. Input bestand wordt gebruikt om gegevens van externe systemen te verwerken. Deze meldingen kunnen weer worden doorgemeld naar andere melpunten. bewaking wordt gebruikt voor het lezen van meldingen. Meer informatie vindt u bij Speciale producten. 27

28 Programma handleiding Host synchroniseren: Zelf Sync bestand genereren is optioneel en wordt alleen gebruikt indien een andere Otc-host gegevens moet lezen voor synchronisatie. Dit wordt gebruikt indien bijvoorbeeld 2 Otc-systemen (met overname) dezelfde loggegevens gebruiken. Bij Sync bestand toepassen wordt het bestand van de andere Otc-host ingegeven, waarbij een Sync bestand wordt gegenereerd. Meer informatie vindt u achter in deze handleiding in het hoofdstuk Bewaken met 2 computers. Handacceptatie: Hand acceptatie actief wordt alleen ingeschakeld indien gebruik wordt gemaakt van een speciaal daarvoor bestemd modem met Vcon en Dtmf functionaliteiten. Hiermee kan een ontvanger van bijvoorbeeld semafoon- of SMS-meldingen de Host computer inbellen om vervolgens via een voice responce systeem de melding te accepteren. Device moet een directe com poort zijn. Deze poort (met de aangesloten modem) wordt continu bewaakt op binnenkomende gesprekken. Let op dat deze com poort niet voor het bewaken wordt gebruikt! Net als bij het doormelden naar een meldpunt met spraak, wordt ook hierbij de uitgang van de geluidskaart aangesloten aan de microfooningang van de modem. Indien de Modem wordt gebruikt in combinatie met het uitbeldmodem, dient dit hier te worden aangegeven. Om de betrouwbaarheid van de modem en de bereikbaarheid niet in gevaar te brengen wordt geadviseerd een apart modem, met een aparte telefoonlijn te gebruiken. 28

29 Otc voor Windows - Bewaken Als er geen goede communicatie met de modem is, wordt dit met een statuscode 92 gemeld. Indien de poort in gebruik is voor een andere toepassing, wordt statuscode 93 gemeld. Als de modem NIET paraat staat voor het ontvangen van Voice Responce, is het vinkje bij Handaccept uitgeschakeld. 29

30 Programma handleiding...instellingen - ALGEMEEN - GELUID Hiermee wordt bepaald of bij ontvangst van alle meldingen een geluidsignaal moeten volgen, of alleen indien het doormelden niet correct is uitgevoerd. Ook indien bijvoorbeeld meldingen overdag 'handbediend' moeten worden bewaakt, kan een (herhaald) geluidsignaal worden gegeven. Net zolang totdat dit door de gebruiker wordt uitgeschakeld. De geluidsfragmenten dienen wav-bestanden te zijn en in de daarvoor gereserveerde map \Program Files\Otc\Geluid te worden geplaatst. Standaard zijn hiervoor een aantal geluidsfragmenten aanwezig. Deze kunnen eenvoudig worden uitgebreid. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een geluidskaart, dan zal het geluidsignaal van de interne luidspreker worden gebruikt. Dit signaal is afhankelijk van de hardware van de computer en zal in veel gevallen niet voldoen! Indien de Herhaaltijd op de waarde 0 wordt gezet, zal slechts één keer een geluidsfragment worden gegeven. 30

31 Otc voor Windows - Bewaken...INSTELLINGEN - MELDPUNTEN Elk gewenst doormeldpunt dient eenmaal te worden gedefinieerd. Hiermee wordt een bestemmingspunt voor een (alarm-) melding bedoeld, zoals een semafoon, gsm-telefoon, e- mail, enzovoorts. Aan elk meldpunt wordt een poortnaam gekoppeld, met eigenschappen die daarbij horen. Zo zal een melding naar een semafoon met andere instellingen (7 bits ascii) worden gebruikt als die van een melding naar een GSM SMS (8 bits data). De poortinstellingen dienen juist te zijn ingesteld, zoals de com-poort van de PC, de baudrate en het dataformaat! Elk Meldpunt krijgt een unieke en voor de gebruiker herkenbare naam, welke hierna wordt gebruikt bij het indelen van de meldingen. Bij het Type kunnen verschillende doormeldsystemen worden gekozen. Meldingen naar een GSM toestel kunnen zowel via het KPN- als het Vodafone-protocol worden gebruikt. Indien een meldtype voor gebruik van een fax wordt ingegeven, kan het betreffende programma vanuit de menubalk worden uitgevoerd om bepaalde instellingen in te geven. Het gebruik van melden naar een Windows Printer biedt de mogelijkheid om prioriteitsafhankelijk te printen, zodat bijvoorbeeld een bepaalde urgente storing op een apart A4-tje wordt afgedrukt. 31

32 Programma handleiding De verschillende meldpunten zijn: BitFax - Ms/Dos bitfax 4.06G, 9600 baud (N,8,1) * zie opmerking BitWare - Windows BitWare faxprogramma ( K2 baud (N,8,1) CallMax - Speciale semafoon (tekstbericht), baud (E,7,1) Dummy - Geen functie (voor bijvoorbeeld tijdelijk buiten gebruik stellen) - via Outlook Express KPN - Speciale melding voor KPN HOST toepassing SMTP - via SMTP server (direct via een mailserver) Gsm KPN - Gsm SMS bericht via KPN, 9600 baud (N,8,1) Gsm Vodafone - Gsm SMS bericht via Vodafone, 2400 baud (N,8,1) (*) Otc Host - Standaard Otc-bewakingscomputer Ms/Dos of Windows Otc Host-II - Uitgebreide meldingen (lange teksten voor systemen van derden) Pocket-PC PDA - Handheld PDA of Smartphone (**) Poort - Modem of printerpoort algemeen (speciale toepassingen) Pop-up Netwerk - Pop-up melding via LAN Pop-Up Serieel - Pop-up melding via nulmodemkabel of modem Printer - Windows printer (standaard afdruktekst per melding) Printer-II - Drukt 2 regels per melding af (gebruikt voor selectief afdrukken) Remote Printer - Via een modem afdrukken van de alarmmelding (2 regels) Semafoon - Semafoon (toon, nummer- of tekstbericht), baud (E,7,1) Smc - Smc numeriek bericht aan Security Monitoring Centre B.V. te Tiel Sms Direkt - Sms bericht via een GSM datamodem Spraak - Spraakmeldingen met een Dtmf bevestiging voor onvangst (N,8,1) Windows-XP Fax - Windows-XP standaard faxprogramma (geen afhandeling door Otc) WinFax - Windows WinFax Pro (geen afhandeling door Otc) WinFaxPrint - Windowsprint voor gebruik Winfax Pro (geen afhandeling door Otc) (*) Deze dienst is in 2004 door Vodafone gestopt. (**) Voor melden naar een Handheld PDA of Smartphone is een speciaal programma beschikbaar voor het accepteren, opslaan en overzicht van meldingen in het geheugen van het mobiele device. De PDA of Smartphone moet wel geschikt te zijn om via een IP-adres te connecten. Zie de Otc-CD-rom en de map Otc-pocket. 32

33 Otc voor Windows - Bewaken Faxen Otc-bewaken maakt voor het versturen van faxen uitsluitend gebruik van bestaande faxprogramma's. Er kunnen 4 verschillende faxprogramma's worden toegepast. BitFax BitWare Winfax Pro WinfaxPrint Windwos-XP Fax (odue Ms/Dos toepassing) (oude Windows toepassing) (versie afhankelijk van Windows besturingssysteem) (eenvoudige en directe printerdriver aansturing) (standaard Fax programma van Windows-XP) Faxprogramma's maken geen deel uit van het Otc-programma. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie. Er kan gebruik worden gemaakt van een standaard tekstbestand voor het versturen van algemene informatie vooraf aan de alarmmelding. Via het kladblok wordt een tekstbestand gemaakt. Bij de meeste faxprogramma's mag er tijdens het activeren van een nieuwe fax geen activiteit op toetsenbord of muis plaatsvinden. Opmerking: Het melden via een faxprogramma is in de meeste gevallen niet 100% betrouwbaar, terwijl het Otc-programma iveelal geen controle kan uitoefefen op een correcte verzending. Het gebruik van deze programma's wordt dan ook afgeraden. 33

34 Programma handleiding BitFax Het is mogelijk om gebruik te maken van het Ms/Dos programma Bitfax (wordt echter afgeraden). Om door te kunnen melden naar Bitfax dient het Ms/Dos programma Bitfax 4.06G in de map \Bf4 te worden geïnstalleerd en voor in gebruikname juist te worden geconfigureerd. Nadat Bitfax is geïnstalleerd dienen eerst de volgende instellingen te worden uitgevoerd: - Send Cover page -> [ ] OFF (Gewenst) - Setup Send (Noodzakelijk) - Setup Station (Noodzakelijk) 34

35 Otc voor Windows - Bewaken Nadat Bitfax door het Otc-programma is gestart, moeten eerst bij het MsDos-venster de Eigenschappen worden aangepast: - Programma - Venster sluiten bij afsluiten [X] AAN (Noodzakelijk) - Scherm - Gebruik - Venster (Gewenst) - Scherm - Venster - Werkbalk weergeven [ ] UIT (Gewenst) Tijdens het verzenden van een fax wordt dit scherm zichtbaar. Let op dat Dial Retry op 0 staat èn dat de Dialing Timeout langer is dan de Time-out die bij Meldpunten is ingeven. Selecteer tevens een Monospaced Font. Controleer ook de overige gebruikersgegevens van Bitfax, zoals naam, adres en het faxnummer van de afzender. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de handleiding van Bitfax. 35

36 Programma handleiding BitWare Het is mogelijk om gebruik te maken van Bitware (wordt echter afgeraden). Het programma moet in de map \Bitware zijn geïnstaleerd. Bitware wordt geleverd door Computer Associates International en wordt o.a. meegeleverd bij Dynalink modems. Bitware dient eerst juist te worden geconfigureerd. Nadat Bitware is geconfigureerd, dient altijd eerst een fax handbediend te worden verzonden. Let op dat het Aantal pogingen op 0 wordt gezet! 36

37 Otc voor Windows - Bewaken WinFax Het programma WinFax Pro is een uitgebreid faxprogramma. Het is mogelijk om meldingen door te geven aan WinFax Pro, waarbij de verdere afhandeling door WinFax Pro zal worden overgenomen. Het Otc-programma heeft hierbij geen controle op een juiste uitvoering. Bij Winfax Pro zal de keuze van lettertype (font) bij het kladblok worden gebruikt voor het genereren van de faxlayout. Dit werkt echter alleen vanaf Windows 98 en hoger! WinFax Pro dient altijd actief te zijn (!) en heeft een apart modem (en telefoonaanlsuiting) nodig. Het is dus niet mogelijk om de modem ook te gebruiken voor het doormelden naar bijvoorbeeld een semafoon of GSM-telefoon in combinatie met WinFax Pro. Middels Speciaal - Fax - Opties kan het gebruik van de Cover Page worden ingegeven: [Otc bewaken header voor Windows-XP Fax en WinFax Pro V10.0] Textpage=No *No for Facsimile Cover Page, Yes for Otcfax.txt conversion. Als Textpage=Yes dan wordt het bestand Otcfax.txt opgenomen in de melding. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van WinFax Pro. 37

38 Programma handleiding Windows-XP Fax Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard Windwos-XP Fax-console. Na het ingeven van de eigenschappen dient eenmalig handmatig een fax te worden verstuurd. Let daarbij op dat Kiesregel gebruiken niet staat aangevinkt! Tijdens het versturen van een fax mogen er geen andere activiteiten (toetsenbord of muis) plaatsvinden. 38

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Tijdprogramma. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Tijdprogramma. Opticom Engineering B.V. OtcNet Tijdprogramma Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Tijdprogramma 2 Inhoud OtcNet Tijdprogramma... 4 Tijdprogramma Tellers instellen... 6 Tijdprogramma Instellingen... 7 Tijdprogramma Instellingen

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Installeren. Opticom Engineering B.V. OtcNet Installeren Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Installeren 2 Inhoud OtcNet... 4 OtcNet installatie en registratie... 5 OtcNet locatie databestanden...13 OtcNet aanmelden...14 OtcNet configuratie...16

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Bewaken. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Bewaken. Opticom Engineering B.V. OtcNet Bewaken Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Bewaken 2 Inhoud OtcNet Bewaken... 4 Bewaken Info... 6 Bewaken Importeren Otc R2... 8 Bewaken Meldingen Overzicht... 9 Bewaken Meldingen Speciale

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index

Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index Gebruikershandleiding MJK Link 2.15 Index 1 Inleiding 2 Opstarten MJK link 2.15 3 Keuze van Hardware 4 Set-up van een nieuw processcherm. 5 Instellen communicatie 6 Bestand openen 7 Verbinding maken met

Nadere informatie

OPTILOG-990 OPTILOG-990-SWO

OPTILOG-990 OPTILOG-990-SWO OPTILOG-990-SWO Trendregistratie Bewaken op alarmen Communicatie met fabrikaat onafhankelijke ddc-apparatuur Opticom Engineering B.V. ALGEMEEN De Optilog-990 bestaat uit een compleet micro-computersysteem

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA

Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA Meldingen ontvangen en accepteren met behulp van Otc PDA Otc PDA Otc PDA wordt gebruikt om meldingen van Otc R2 of OtcNet door te sturen naar een PDA of Smartphone. Integenstelling tot meldingen die als

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014

Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 Cloud handleiding Versie: 1.0 Datum: 23-7-2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Inrichting SequreBox Cloud... 5 1. Inloggen... 6 2. Abonnementen voeg camera toe... 8 3. Controleer beelden... 9 4. Camera Stel Alarm

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

OtcNet. OtcNet Grafiek. Opticom Engineering B.V.

OtcNet. OtcNet Grafiek. Opticom Engineering B.V. OtcNet Grafiek Opticom Engineering B.V. 1 Handleiding OtcNet Grafiek 2 Inhoud OtcNet Grafiek... 4 Grafiek Eigenschappen... 6 Grafiek Bestand openen... 7 Grafiek Selectie... 8 Grafiek Beeld... 9 Grafiek

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Securitas Alarm App Klantmanual

Securitas Alarm App Klantmanual Securitas Alarm App Klantmanual Auteur : Securitas Versie : 1.0 Datum : 03-07-2015 Inhoud Inleiding...2 1. Registratie...3 2. Functionaliteit...6 2.1 Status...7 2.2 Alarm...8 2.3 Schakeltijd... 10 2.4

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden.

Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. 884.467-00 Intergas Verwarming B.V. 2013 - Wijzigingen voorbehouden. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding ICY1801TP Thermostat Programmer Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing I.C.Y. B.V. Introductie De Thermostat Programmer vergemakkelijkt het programmeren van de Timer-Thermostaat, doordat u één keer

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie

Instructie. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. BICS Installatie. BICS Installatie Instructie Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Instructie Voor BICS dient u te beschikken over een werkende internetverbinding en dient het TCP/IP Netwerkprotocol is geïnstalleerd te zijn. U dient

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding

Personal Edition. Vodafone Pocket Connect. Verkorte handleiding Personal Edition Verkorte handleiding Vodafone Pocket Connect MB.PC.BR.0609.01 Auteursrechten Oktober 2006 Vodafone Libertel N.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178

Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8. Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Back-up Online van KPN Handleiding Windows 8 Pc Client built 2012 12.1.0.12178 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Systeemeisen... 4 3 Installatie... 5 4 Back-up Online configureren... 7 4.1 Taakbalk optie

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Snel op weg met e.dentifier2

Snel op weg met e.dentifier2 Snel op weg met e.dentifier2 U kunt uw e.dentifier2 gekoppeld of los gebruiken. De verschillen tussen beide methoden leggen we hier uit. Ook vindt u hier antwoord op de veelgestelde vragen. Gekoppeld gebruik

Nadere informatie

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista

Installeer de C54PSERVU in Windows Vista Installeer de C54PSERVU in Windows Vista In dit document wordt beschreven hoe u uw printer in combinatie met de Conceptronic C54PSERVU kan installeren in Windows Vista. 1. Printer installeren Voordat u

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus)

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van de Metrel apparatentester, inclusief de PATlink Pro (plus) software. Deze meertalige software, waaronder Nederlands is

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald.

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald. Handleiding GSM Kiezer PL SW versie 8.8.1 Start het programma GSM-SW op. Nu verschijnt het hoofdmenu. Sluit de usb kabel aan van de GSM kiezer. De driver wordt geinstalleerd. Het volgende scherm wordt

Nadere informatie

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station

Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Central Station Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de handleiding... 3 1.2 Afkortingen... 3 1.3 Meer informatie...

Nadere informatie

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Duifmelden.nl Pigeonscloud.com Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Gebruikers handleiding Automatic Arrival Module for Pigeon

Nadere informatie

OPTILOG-290. Opticom Engineering B.V.

OPTILOG-290. Opticom Engineering B.V. Opticom Engineering B.V. TOEPASSING De OPTILOG-290 is een complete "high performance" telecommunicatie interface voor het bewaken van technische installaties in combinatie met het Otc-programma. De OPTILOG-290

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Brink Portal

Hoofdstuk 7 Brink Portal Hartelijk welkom bij de Hoofdstuk 7 De Brink internet Portal maakt toegang tot een Brink ventilatiesysteem mogelijk. Na het succesvol registreren in de, is er toegang tot het bedienen van een Brink ventilatiesysteem.

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Windows Live Mail 2012 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING Juni - 2012 Versie 1.0 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790 17 17 Fax +32 (0)3 790 17 18

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

ASW-250. Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1

ASW-250. Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 ASW-250 Gebruikershandleiding (27/03/2008 V1.0) GH_ASW-250_NL.doc Onder voorbehoud van technische wijzigingen 1 1. Inhoudsopgave. 1. Inhoudsopgave.... 2 2. Inleiding... 3 3. Inloggen op het programma en

Nadere informatie

Handleiding sms verzending uit Jack Plus

Handleiding sms verzending uit Jack Plus Handleiding sms verzending uit Jack Plus SMS verzending vanuit Jack Plus Instellen van sms verzending Om vanuit Jack Plus een sms te kunnen versturen naar een debiteur dienen er vooraf een aantal instellingen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Portier afstandsbediening

Portier afstandsbediening Portier afstandsbediening Gebruikershandleiding Versie:20160603 Inhoud Inleiding... 3 Toepassingsgebied... 3 Gebruik voor meerdere sloten... 4 Batterijen... 4 Firmware in de sloten... 5 De afstandsbediening

Nadere informatie