Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP"

Transcriptie

1 Otc voor Windows - Bewaken Otc Bewaken R2 voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1

2 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma. Raadpleeg voor de laatste informatie de Help Service. 2

3 Otc voor Windows - Bewaken INHOUD BEWAKEN...5 BEWAKEN INSTALLEREN...7 BEWAKEN OPSTARTEN...8 MELDINGEN...13 MELDINGEN - OVERZICHT...17 MELDINGEN - STATISTIEK...18 MELDINGEN - ALARMIMAGE...19 MELDINGEN - RAPPORTAGE...20 MELDINGEN - REORGANISEREN...22 BEWAKEN - INSTELLINGEN INSTELLINGEN - ALGEMEEN INSTELLINGEN - ALGEMEEN - SPECIAAL INSTELLINGEN - ALGEMEEN - GELUID INSTELLINGEN - MELDPUNTEN INSTELLINGEN - MELDGROEPEN INSTELLINGEN - INSTALLATIES INSTELLINGEN - INSTALLATIES - STATUSCODES INSTELLINGEN - INSTALLATIES - CONVERSIE INSTELLINGEN - INSTALLATIES - SPRAAKMELD INSTELLINGEN - PLANNING - MELDGROEPEN INSTELLINGEN - PLANNING - VAKANTIEPERIODEN INSTELLINGEN - PERIODIEK MELDEN INSTELLINGEN - TIJDPROGRAMMA'S INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - EXTRA INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - DIRECT INSTELLINGEN - VERZAMELALARMEN - VERZAMELALARMEN - BCD INSTELLINGEN - DATAVERWERKING INSTELLINGEN - DATAVERWERKING - LOGGEN INSTELLINGEN - DATAVERWERKING - OVERDR INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - EML

4 Programma handleiding...instellingen - SPECIALE PRODUCTEN - SMS INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - TCI INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - TXT INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - MM INSTELLINGEN - SPECIALE PRODUCTEN - NCM INSTELLINGEN - COMMUNICATIE...86 BEWAKEN - ACTIES ACTIES - TESTMELDING ACTIES - MELDPUNTBERICHT ACTIES - POORTEN (OPNIEUW) ACTIVEREN ACTIES - BEWAKEN (OPNIEUW) ACTIVEREN ACTIES - HANDACCEPTATIE ACTIVEREN...93 BEWAKEN - HELP HELP - INFO HELP - RELEASE INFORMATIE HELP - HANDLEIDING...97 WATCHDOG...98 BEWAKEN MET 2 COMPUTERS

5 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN Otc-bewaken biedt uitgebreide mogelijkheden voor een totaal fabrikaat-onafhankelijk bewaken van technische installaties. Alarmmeldingen welke worden ontvangen, kunnen worden doorgemeld naar bijvoorbeeld semafoons, GSM-telefoons, telefaxen, en andere (computer-) meldsystemen. Indien de computer is uitgerust met een geluidskaart en een speciaal handsfree modem (voice), dan kunnen ook spraakmeldingen worden doorgemeld. Deze meldingen kunnen indien gewenst door de ontvanger moeten worden geaccepteerd. Hierdoor bent u er zeker van dat elke storingsmelding ook werkelijk wordt ontvangen! Het programma is gekoppeld aan het Otc-programma voor bediening en maakt gebruik van dezelfde installatiegegevens en computerinstellingen. Met Otc-bewaken voor Windows is het mogelijk om met maximaal vier poorten onafhankelijk te bewaken. Elke poort kan hierbij afwijkende instellingen, een apart COM-device en/of een afwijkend modem hebben. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld via een modem-server (modem sharing unit) via een netwerk te bewaken en/of door te melden. Alhoewel Otc-bewaken is ontworpen voor zeer uitgebreide bewakingsmogelijkheden, kan het programma ook uitstekend worden toegepast voor eenvoudig bewaken met slechts één modem. Hierbij wordt de modem voor zowel het ontvangen van alarmmeldingen, als het doormelden naar bijvoorbeeld de servicemonteur gebruikt. Uiteraard is er dan tijdens het doormelden tijdelijk geen ontvangst van alarmen mogelijk. 5

6 Programma handleiding Voorbeeld van een uitgebreid bewakingssysteem... #1 analoog #2 #3 ISDN QVox doormelden ontvangen 1 ring ontvangen 3 ring mvom mvom com1 com2 com3 Otc- Bewaken alarm printer LAN Otc- Bedienen en alarm printer Bewaken com1 bedienen #4 analoog com2 ontvangen 5 ring Voorbeeld van het doormelden van naar meldpunt Service (Gsm KPN) van statuscode 99 met de tekst testmelding Indien de melding niet wordt geaccepteerd door de Gsm-centrale, worden nog maximaal 2 poging gedaan... 6

7 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN INSTALLEREN Otc-bewaken wordt op dezelfde wijze en in principe tegelijk geïnstalleerd met het Otcprogramma voor bediening. Indien een bestaand programma wordt vervangen door een nieuwe versie of wordt uitgebreid met een Sleutel voor Bewaken, kan in veel gevallen worden volstaan met het uitvoeren van een Update. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om eerst het oude programma te verwijderen en het Otc-programma vervolgens opnieuw te installeren. Hierdoor worden oude modules van het systeem verwijderd. Raadpleeg de installatiehandleiding van Otc Bedienen voor meer informatie. De handleiding van het Otc-programma wordt op CD-rom (als een PDF-bestand) meegeleverd en tegelijk geïnstalleerd. Voor het raadplegen en/of afdrukken van artikelen wordt gebruik gemaakt van de Acrobat Reader. Indien dit programma niet aanwezig is op uw computer, kan deze later eenvoudig vanaf de CD-rom worden geïnstalleerd vanuit de map Utilities of via de website worden gedownload. De bijbehorende Hardware sleutel bepaalt de mogelijkheden van het bewaken. Met behulp van het scherm Help - Toepassingen (van het Otc-Bedienen), kan worden gezien welke mogelijkheden voor uw Hardware seutel zijn ingesteld 7

8 Programma handleiding BEWAKEN OPSTARTEN Otc-bewaken kan op verschillende manieren worden gestart. Afhankelijk van de reeds ingvoerde instellingen, zal het bewaken worden geïnitialiseerd en het doormelden worden vrijgegeven. Het wordt met nadruk afgeraden om op de computer waarmee bewaakt moet worden ook andere taken uit te laten voeren. De invloed van andere programma's kan de betrouwbaarheid van het Otc-bewaken negatief beïnvloeden. Otc-bewaken kan ook gestart worden vanuit het Otc-programma voor bedienen: Otc-bewaken is een zelfstandig programma en kan direct worden uitgevoerd: Veelal zal een bewakingssysteem 'altijd in bewaken' moeten opstarten. Hiervoor dient een snelkoppeling te worden opgenomen in de map Opstarten (menu Start). 8

9 Otc voor Windows - Bewaken Otc-bewaken kan ook worden uitgevoerd via een snelkoppeling. Hierbij zijn enkele parameters mogelijk. /a: Voor automatisch aanmelden. Voorbeeld: "\Program Files\Otc\Programs\Otcbew.exe" /a:oct/opticom Eigenschappen van een snelkoppeling met Windows-XP /w: Voor een aantal sec wachten (max 60) voordat de hardware-sleutel wordt gecontroleerd. Dit wordt o.a. gebruikt indien Otc-bewaken automatisch moet worden gestart en de benodigde HASP-driver is nog niet geladen. Dit komt vooral voor op een langzame computer en/of als er veel programma's in de achtergrond moeten worden uitgevoerd. Voorbeeld: "\Program Files\Otc\Programs\Otcbew.exe" /w:10 9

10 Programma handleiding Na het installeren van het Otc-programma, wordt een snelkoppeling naar Otc Bewaken aangebracht. Nadat het bewaken een eerste keer is gestart, zal het hierboven aangegeven scherm zichtbaar worden. Het bewaken is nu nog niet actief, eerst moeten er verschillende instellingen worden ingegeven. Als het menu Instellingen niet actief is, dient eerst te worden aangemeld. Indien het bewaken vanuit het Bedienen wordt gestart, behoeft niet te worden aangemeld. 10

11 Otc voor Windows - Bewaken Indien automatisch is aangemeld (met behulp van de parameter /a:) dan kunnen direct instellingen worden ingegeven. Voor het aanmelden worden dezelfde codes gebruikt als die bij het Otc-programma voor bedienen. Indien nog geen gebruikers zijn ingevoerd is de gebruikerscode OTC en het toegangswoord OPTICOM (bij een Otc-programma dat begint met serienummer kan een andere toegangscode worden gebruikt). Opmerking: Indien langer dan één uur geen bediening heeft plaats gevonden, zal automatisch worden afgemeld (tenzij automatisch is aangemeld met de /a: parameter). 11

12 Programma handleiding Nadat is aangemeld, kunnen Gebruikers, Installaties, Groepen en Poorten worden ingegeven of worden aangepast. Voor meer informatie over het ingeven en muteren van de vaste bestanden wordt u verwezen naar de handleiding van Otc-bedienen. 12

13 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN Het overzicht van meldingen kan ook via het Otc-programma voor bediening worden gestart. Alarmen en systeemmeldingen kunnen eenvoudig worden opgevraagd. Net als in het hoofdscherm van Otc-bewaken kan, door te dubbelklikken op een alarmmelding, extra informatie over een bepaalde melding worden opgevraagd. 13

14 Programma handleiding Bij de meldstatus kan direct worden afgelezen wat de actuele status van de regel is: A Acceptatie via handbediening D Doormelden actief H Handacceptatie actief I Installatiegegevens voor het doormelden niet gevonden L Lokaal opgeslagen N Niet correct doorgemeld O Ok R Remote data-overdracht S Statuscode(s) niet gevonden # Niet bekend Het doormeldsysteem is zoals dit voor deze meldgroep staat ingsteld: Alles of Overname Tevens worden alle 8 de doormeldgroepen getoond. Hier kunt u zien of en hoe een melding is verwerkt. De meldposities zijn van links naar rechts 1 t/m 8 en geven aan bij welke meldgroep 001 t/m 999 de melding staat ingedeeld. Tevens is informatie over het melden beschikbaar door middel van twee letters: ## meldgroep (nog) niet verwerkt Ft foutmelding algemeen Ha handacceptatie actief (wacht voor volgende piging) Hx handacceptatie maximaal aantal pogingen bereikt Mx maximaal aantal pogingen uitgevoerd Nm niet melden Ok doormelden succesvol uitgevoerd St onderbroken door gebruiker Wt wacht op doormelden Tevens kan hulpinformatie worden verkregen door met de cursor een veld aan te wijzen. Een reeds afgewerkte melding kan opnieuw worden geactiveerd of handbediend worden geaccepteerd 14

15 Otc voor Windows - Bewaken Indien de knop Data log is toegestaan, zijn er ook gegevens gelogd welke zijn ingegeven bij Data verwerking Data loggen. De meldingen worden hierbij per installatie opgeslagen in het bestand \Program Files\Otc\Idnnnn\Otgdlg.txt en kunnen ook direct via een spreadsheet programma worden gelezen. 15

16 Programma handleiding Met behulp van de knop Mailbox log kan een overzicht van mailboxverstellingen (mutatielog) worden opgevraagd. Mailboxmeldingen kunnen automatisch worden gemeld, indien bij de systeem-parameter MBX een telefoongroep is ingegeven. Deze meldingen worden opgeslagen in het bestand \Program Files\Otc\Idnnnn\Otcmbx.txt. Voor een meer overzichtelijke rapportage van het Mutatielog wordt u verwezen naar de handleiding Otc-bedienen. 16

17 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN - OVERZICHT Meldingen kunnen op basis van datum, installatienummer en statuscode worden getoond. Door gebruik te maken van Groepen kan bijvoorbeeld een overzicht van een bepaalde groep installaties worden opgevraagd. Met behulp van drie knoppen kunnen de gegevens van - - Vandaag, < Eerste of > Laatste worden geselecteerd. Door gebruik te maken van een selectie op basis van statuscodes kunnen meldingen van het systeem en paraatmeldingen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld statsucode 01 t/m 80 zal een overzicht geven van alleen alarmen van de geselecteerde unit. Met behulp van [X] Actieve alarmen kan een overzicht worden gemaakt van alle alarmen die nog niet hersteld zijn gemeld. Dit heeft alleen zin indien in de Otc-unit ook herstelmelden is ingeschakeld (HEM-parameter). Bij en groot logbestand kan het verwerken van gegevens ruime tijd in beslag nemen. De knop Handaccept is alleen toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van handacceptatie (voice responce). 17

18 Programma handleiding MELDINGEN - STATISTIEK Met behulp van dit overzicht kan een statistisch overzicht van gegevens m.b.t. het doormelden worden verkregen. 18

19 Otc voor Windows - Bewaken MELDINGEN - ALARMIMAGE Bij zowel Otc Bewaken als Otc Bedienen wordt (voordat de verbinding verbroken wordt) een alarmimage gelezen. Hierdoor is het mogelijk om een overzicht te krijgen van alle installaties waarvan alarmen actief of geaccepteerd (vergrendeld) zijn, ook indien geen automatische afmelding bij Otc Bewaken is geweest (bijvoorbeeld door een handacceptatie). Dit overzicht betreft uitsluitend standaard alarmen van de Otc-unit, geen verzamelalarmen of speciaal gedecodeerde meldingen van onderstations. Het inschakelen van het automatisch lezen van de alarmimage tijdens het Otc Bedienen gebeurt bij Instellingen - Systeem - Opties. 19

20 Programma handleiding MELDINGEN - RAPPORTAGE Met behulp van dit programma kunnen verschillende (maand-) rapporten worden gemaakt. Het is hiermee mogelijk om rapporten af te drukken of eventueel te faxen. Het is mogelijk om fax-rapporten automatisch uit te voeren, op basis van het starten van het tijdprogramma. Voor de Periode kan worden gekozen uit: Alles, Deze maand of Vorige maand. Bij Selectie kunt u het volgende ingeven: Alles of Alarmen [status 01 t/m 80]. In dit laatste geval zullen alleen werkelijke storingen uit de installatie worden verzameld. Indien u een rapport naar een fax wenst te sturen, dient tevens een bestaand meldpunt te worden ingegeven. Om een nieuw rapport te kunnen instellen moet eerst een Rapportnaam worden ingegeven. Er kunnen een onbeperkt aantal rapporten worden gedefinieerd. Indien u gebruik wenst te maken van automatisch starten, dient u dit bij elk rapport afzonderlijk aan te geven. Meer informatie vindt u bij het ingeven van tijdprogramma's. 20

21 Otc voor Windows - Bewaken Indien op de knop Uitvoeren wordt gedrukt, zal het geselecteerde rapport worden verwerkt. 21

22 Programma handleiding MELDINGEN - REORGANISEREN Alle gegevens kunnen selectief worden verwijderd, op basis van installatienummer en/of statuscode. Hiervoor is echter wel de speciale toegangscode Supervisor nodig. Het verdient aanbeveling om de loggegevens regelmatig te reorganiseren. Dit voorkomt een onnodig groot bestand, waardoor het verkrijgen van overzichten traag verloopt. Oude logbestanden kunnen voor archiefdoeleinden worden gebruikt en eventueel als een zip-of backup bestand worden bewaard. Voor het reorganiseren wordt automatisch een kopiebestand gemaakt met de naam Otclog archief (dd.mm.yyyy).dat. 22

23 Otc voor Windows - Bewaken BEWAKEN - INSTELLINGEN Het Otc-bewakingsprogramma maakt gebruik van de bestanden van het programma voor Otcbediening, voor zowel de installatiegegevens als de poortinstellingen. Toch zal in veel gevallen een extra poortdefinitie moeten worden ingegeven, omdat de bewakingspoort meestal andere (meerdere) modeminstellingen gebruikt. Ook kunnen meerdere poorten tegelijk worden bewaakt, waarbij ook verschillende modemfabrikaten/types kunnen worden toegepast. Hierna zullen alle instellingen afzonderlijk worden behandeld. 23

24 Programma handleiding...instellingen - ALGEMEEN De algemene instellingen zijn in drie groepen onderverdeeld: Bewaken: Volgnummer voor het uitvoeren van een testmelding wordt uitsluitend gebruikt voor de knop testmelding. Hierbij wordt een melding voor Installatie 0000 met de statuscode 99 gegenereerd. Deze melding kan gebruikt worden om het doormeldsysteem te testen. Algemene toegangscode voor het automatisch aanmelden in de Otc-unit is een keuze uit de gebruikerslijst van het Otc-programma. Voor bepaalde alarmen en/of acties dient het bewakingsprogramma in de Otc-unit aan te melden. Hiervoor dient een code te worden gekozen met voldoende rechten, ook in de Otc-unit! Bij alarmering de datum en tijd in de Otc-unit gelijkzetten aan de PC kan worden aangezet indien u de tijd van de PC als referentie wenst te gebruiken. Let wel op dat uw PC dan ook altijd de juiste tijd heeft (inclusief de zomer- en wintertijd omschakeling). Lokaal accepteren dient voor handmatig accepteren van actieve regels. 24

25 Otc voor Windows - Bewaken Speciaal: Hiermee kunnen enkele speciale instellingen worden ingegeven voor gebruik van de micromelder, een extra logboek, het gebruik van twee gekoppelde Otcbewakingssystemen en handacceptatie (voice responce). Meer informatie vindt u bij het hoofdstuk...instellingen - Algemeen - Speciaal. Afdrukken: Automatisch actief na starten geeft aan dat, zodra het Otc-bewaken is gestart, de printer wordt geactiveerd. Deze functie kan op het hoofdscherm worden uitgeschakeld. Installatiegegevens afdrukken zorgt voor meer informatie (projectnaam en plaats) bij elke printregel. Per pagina wordt gebruikt om na elke printregel een pagina uit te voeren (formfeed). Dit kan gebruikt worden voor printers waarbij direct een afdruk gewenst is, zonder dat eerst de pagina wordt gevuld (printerspooler van Windows). Standaard naar Windows printer maakt gebruik van de Windows printerbesturing. Hierbij moet rekening worden gehouden dat een pagina pas zichtbaar wordt indien deze geheel gevuld is, of als het afdrukken wordt beëindigd. Deze keuze wordt overigens sterk geadviseerd, omdat alle printregels door Windows worden verwerkt en geschikt zijn voor de toegepaste printer. Direct afdrukken naar Otc poort is een speciale keuze, waarbij elke afdrukregel naar een van te voren gedefinieerde poort (serieel of parallel) kan worden gestuurd. Hierbij wordt elke regel direct afgedrukt! Let wel op dat er geen besturingscontrole voor de printer meer wordt toegepast, waardoor bij problemen met de printer het bewakingsprogramma kan worden geblokkeerd. Deze keuze kan bijvoorbeeld worden toegepast indien meldingen op een ander serieel apparaat, zoals een service monitor, moeten worden getoond. Geluid: Geluid gebruiken bij ontvangst van meldingen. Hiervoor dient wel een geluidskaart aanwezig te zijn. Vervolgens kunnen Instellingen voor het gebruik van geluid worden ingegeven. Meer informatie vindt u bij het hoofdstuk...instellingen - Algemeen - Geluid. Doormelden: Automatisch actief na starten geeft aan dat, zodra het Otc-bewaken is gestart, het doormelden wordt geactiveerd. Deze functie kan op het hoofdscherm worden uitgeschakeld. 25

26 Programma handleiding Vensters van poort A t/m D niet activeren [alleen in taakbalk] is een keuze indien de bewakingsvensters niet direct zichtbaar hoeven te worden. De vensters kunnen wel via de taakbalk worden geactiveerd. Wachttijd voor een volgende poging voor hetzelfde meldpunt bepaalt de wachttijd in seconden, indien een voorgaande doormeldpoging niet succesvol is uitgevoerd. Opmerking: Indien gebruik wordt gemaakt van Windows-95/98 en een matrixprinter met kettingformulier wordt aangeraden om de printer als Algemeen / Alleen tekst te definieren. Hierbij kan worden opgegeven dat niet na elke printopdracht het papier moet worden doorgevoerd. Bij gebruik van Windows-XP is het niet mogelijk om deze printer te configureren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de printer Generic / Text Only. Let wel op dat de juiste driver hiervoor aanwezig is (standaard heeft Windows-XP een probleem met doorlopend pagina doorvoer). Zie de Otc CD-rom en het bestand FrintingNoFormFeed.pdf in de map Utilities\Drivers\Nt voor meer informatie. 26

27 ...INSTELLINGEN - ALGEMEEN - SPECIAAL Otc voor Windows - Bewaken Deze speciale functies dienen met zorg te worden ingegeven. Onjuist gebruik van deze instellingen kan tot gevolg hebben dat het gehele bewakingssysteem niet meer juist functioneerd. Bewaken: Micromelder code (Mm-optie) is optioneel en wordt alleen gebruikt indien de driver voor de micromelder aanwezig is. Hier geeft u de algemene bewakingscode voor alle micromelders in. Dit veld is alleen beschikbaar indien de Hardwaresleutel met deze mogelijkheid is uitgerust. Extra bestand voor loggegevens kan worden gebruikt om een extra standaard tabgescheiden tekstbestand van alle alarmen op te slaan. Deze gegevens kunnen met een ander Windows programma voor dataverwerking worden gelezen. Input bestand wordt gebruikt om gegevens van externe systemen te verwerken. Deze meldingen kunnen weer worden doorgemeld naar andere melpunten. bewaking wordt gebruikt voor het lezen van meldingen. Meer informatie vindt u bij Speciale producten. 27

28 Programma handleiding Host synchroniseren: Zelf Sync bestand genereren is optioneel en wordt alleen gebruikt indien een andere Otc-host gegevens moet lezen voor synchronisatie. Dit wordt gebruikt indien bijvoorbeeld 2 Otc-systemen (met overname) dezelfde loggegevens gebruiken. Bij Sync bestand toepassen wordt het bestand van de andere Otc-host ingegeven, waarbij een Sync bestand wordt gegenereerd. Meer informatie vindt u achter in deze handleiding in het hoofdstuk Bewaken met 2 computers. Handacceptatie: Hand acceptatie actief wordt alleen ingeschakeld indien gebruik wordt gemaakt van een speciaal daarvoor bestemd modem met Vcon en Dtmf functionaliteiten. Hiermee kan een ontvanger van bijvoorbeeld semafoon- of SMS-meldingen de Host computer inbellen om vervolgens via een voice responce systeem de melding te accepteren. Device moet een directe com poort zijn. Deze poort (met de aangesloten modem) wordt continu bewaakt op binnenkomende gesprekken. Let op dat deze com poort niet voor het bewaken wordt gebruikt! Net als bij het doormelden naar een meldpunt met spraak, wordt ook hierbij de uitgang van de geluidskaart aangesloten aan de microfooningang van de modem. Indien de Modem wordt gebruikt in combinatie met het uitbeldmodem, dient dit hier te worden aangegeven. Om de betrouwbaarheid van de modem en de bereikbaarheid niet in gevaar te brengen wordt geadviseerd een apart modem, met een aparte telefoonlijn te gebruiken. 28

29 Otc voor Windows - Bewaken Als er geen goede communicatie met de modem is, wordt dit met een statuscode 92 gemeld. Indien de poort in gebruik is voor een andere toepassing, wordt statuscode 93 gemeld. Als de modem NIET paraat staat voor het ontvangen van Voice Responce, is het vinkje bij Handaccept uitgeschakeld. 29

30 Programma handleiding...instellingen - ALGEMEEN - GELUID Hiermee wordt bepaald of bij ontvangst van alle meldingen een geluidsignaal moeten volgen, of alleen indien het doormelden niet correct is uitgevoerd. Ook indien bijvoorbeeld meldingen overdag 'handbediend' moeten worden bewaakt, kan een (herhaald) geluidsignaal worden gegeven. Net zolang totdat dit door de gebruiker wordt uitgeschakeld. De geluidsfragmenten dienen wav-bestanden te zijn en in de daarvoor gereserveerde map \Program Files\Otc\Geluid te worden geplaatst. Standaard zijn hiervoor een aantal geluidsfragmenten aanwezig. Deze kunnen eenvoudig worden uitgebreid. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een geluidskaart, dan zal het geluidsignaal van de interne luidspreker worden gebruikt. Dit signaal is afhankelijk van de hardware van de computer en zal in veel gevallen niet voldoen! Indien de Herhaaltijd op de waarde 0 wordt gezet, zal slechts één keer een geluidsfragment worden gegeven. 30

31 Otc voor Windows - Bewaken...INSTELLINGEN - MELDPUNTEN Elk gewenst doormeldpunt dient eenmaal te worden gedefinieerd. Hiermee wordt een bestemmingspunt voor een (alarm-) melding bedoeld, zoals een semafoon, gsm-telefoon, e- mail, enzovoorts. Aan elk meldpunt wordt een poortnaam gekoppeld, met eigenschappen die daarbij horen. Zo zal een melding naar een semafoon met andere instellingen (7 bits ascii) worden gebruikt als die van een melding naar een GSM SMS (8 bits data). De poortinstellingen dienen juist te zijn ingesteld, zoals de com-poort van de PC, de baudrate en het dataformaat! Elk Meldpunt krijgt een unieke en voor de gebruiker herkenbare naam, welke hierna wordt gebruikt bij het indelen van de meldingen. Bij het Type kunnen verschillende doormeldsystemen worden gekozen. Meldingen naar een GSM toestel kunnen zowel via het KPN- als het Vodafone-protocol worden gebruikt. Indien een meldtype voor gebruik van een fax wordt ingegeven, kan het betreffende programma vanuit de menubalk worden uitgevoerd om bepaalde instellingen in te geven. Het gebruik van melden naar een Windows Printer biedt de mogelijkheid om prioriteitsafhankelijk te printen, zodat bijvoorbeeld een bepaalde urgente storing op een apart A4-tje wordt afgedrukt. 31

32 Programma handleiding De verschillende meldpunten zijn: BitFax - Ms/Dos bitfax 4.06G, 9600 baud (N,8,1) * zie opmerking BitWare - Windows BitWare faxprogramma ( K2 baud (N,8,1) CallMax - Speciale semafoon (tekstbericht), baud (E,7,1) Dummy - Geen functie (voor bijvoorbeeld tijdelijk buiten gebruik stellen) - via Outlook Express KPN - Speciale melding voor KPN HOST toepassing SMTP - via SMTP server (direct via een mailserver) Gsm KPN - Gsm SMS bericht via KPN, 9600 baud (N,8,1) Gsm Vodafone - Gsm SMS bericht via Vodafone, 2400 baud (N,8,1) (*) Otc Host - Standaard Otc-bewakingscomputer Ms/Dos of Windows Otc Host-II - Uitgebreide meldingen (lange teksten voor systemen van derden) Pocket-PC PDA - Handheld PDA of Smartphone (**) Poort - Modem of printerpoort algemeen (speciale toepassingen) Pop-up Netwerk - Pop-up melding via LAN Pop-Up Serieel - Pop-up melding via nulmodemkabel of modem Printer - Windows printer (standaard afdruktekst per melding) Printer-II - Drukt 2 regels per melding af (gebruikt voor selectief afdrukken) Remote Printer - Via een modem afdrukken van de alarmmelding (2 regels) Semafoon - Semafoon (toon, nummer- of tekstbericht), baud (E,7,1) Smc - Smc numeriek bericht aan Security Monitoring Centre B.V. te Tiel Sms Direkt - Sms bericht via een GSM datamodem Spraak - Spraakmeldingen met een Dtmf bevestiging voor onvangst (N,8,1) Windows-XP Fax - Windows-XP standaard faxprogramma (geen afhandeling door Otc) WinFax - Windows WinFax Pro (geen afhandeling door Otc) WinFaxPrint - Windowsprint voor gebruik Winfax Pro (geen afhandeling door Otc) (*) Deze dienst is in 2004 door Vodafone gestopt. (**) Voor melden naar een Handheld PDA of Smartphone is een speciaal programma beschikbaar voor het accepteren, opslaan en overzicht van meldingen in het geheugen van het mobiele device. De PDA of Smartphone moet wel geschikt te zijn om via een IP-adres te connecten. Zie de Otc-CD-rom en de map Otc-pocket. 32

33 Otc voor Windows - Bewaken Faxen Otc-bewaken maakt voor het versturen van faxen uitsluitend gebruik van bestaande faxprogramma's. Er kunnen 4 verschillende faxprogramma's worden toegepast. BitFax BitWare Winfax Pro WinfaxPrint Windwos-XP Fax (odue Ms/Dos toepassing) (oude Windows toepassing) (versie afhankelijk van Windows besturingssysteem) (eenvoudige en directe printerdriver aansturing) (standaard Fax programma van Windows-XP) Faxprogramma's maken geen deel uit van het Otc-programma. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie. Er kan gebruik worden gemaakt van een standaard tekstbestand voor het versturen van algemene informatie vooraf aan de alarmmelding. Via het kladblok wordt een tekstbestand gemaakt. Bij de meeste faxprogramma's mag er tijdens het activeren van een nieuwe fax geen activiteit op toetsenbord of muis plaatsvinden. Opmerking: Het melden via een faxprogramma is in de meeste gevallen niet 100% betrouwbaar, terwijl het Otc-programma iveelal geen controle kan uitoefefen op een correcte verzending. Het gebruik van deze programma's wordt dan ook afgeraden. 33

34 Programma handleiding BitFax Het is mogelijk om gebruik te maken van het Ms/Dos programma Bitfax (wordt echter afgeraden). Om door te kunnen melden naar Bitfax dient het Ms/Dos programma Bitfax 4.06G in de map \Bf4 te worden geïnstalleerd en voor in gebruikname juist te worden geconfigureerd. Nadat Bitfax is geïnstalleerd dienen eerst de volgende instellingen te worden uitgevoerd: - Send Cover page -> [ ] OFF (Gewenst) - Setup Send (Noodzakelijk) - Setup Station (Noodzakelijk) 34

35 Otc voor Windows - Bewaken Nadat Bitfax door het Otc-programma is gestart, moeten eerst bij het MsDos-venster de Eigenschappen worden aangepast: - Programma - Venster sluiten bij afsluiten [X] AAN (Noodzakelijk) - Scherm - Gebruik - Venster (Gewenst) - Scherm - Venster - Werkbalk weergeven [ ] UIT (Gewenst) Tijdens het verzenden van een fax wordt dit scherm zichtbaar. Let op dat Dial Retry op 0 staat èn dat de Dialing Timeout langer is dan de Time-out die bij Meldpunten is ingeven. Selecteer tevens een Monospaced Font. Controleer ook de overige gebruikersgegevens van Bitfax, zoals naam, adres en het faxnummer van de afzender. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de handleiding van Bitfax. 35

36 Programma handleiding BitWare Het is mogelijk om gebruik te maken van Bitware (wordt echter afgeraden). Het programma moet in de map \Bitware zijn geïnstaleerd. Bitware wordt geleverd door Computer Associates International en wordt o.a. meegeleverd bij Dynalink modems. Bitware dient eerst juist te worden geconfigureerd. Nadat Bitware is geconfigureerd, dient altijd eerst een fax handbediend te worden verzonden. Let op dat het Aantal pogingen op 0 wordt gezet! 36

37 Otc voor Windows - Bewaken WinFax Het programma WinFax Pro is een uitgebreid faxprogramma. Het is mogelijk om meldingen door te geven aan WinFax Pro, waarbij de verdere afhandeling door WinFax Pro zal worden overgenomen. Het Otc-programma heeft hierbij geen controle op een juiste uitvoering. Bij Winfax Pro zal de keuze van lettertype (font) bij het kladblok worden gebruikt voor het genereren van de faxlayout. Dit werkt echter alleen vanaf Windows 98 en hoger! WinFax Pro dient altijd actief te zijn (!) en heeft een apart modem (en telefoonaanlsuiting) nodig. Het is dus niet mogelijk om de modem ook te gebruiken voor het doormelden naar bijvoorbeeld een semafoon of GSM-telefoon in combinatie met WinFax Pro. Middels Speciaal - Fax - Opties kan het gebruik van de Cover Page worden ingegeven: [Otc bewaken header voor Windows-XP Fax en WinFax Pro V10.0] Textpage=No *No for Facsimile Cover Page, Yes for Otcfax.txt conversion. Als Textpage=Yes dan wordt het bestand Otcfax.txt opgenomen in de melding. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van WinFax Pro. 37

38 Programma handleiding Windows-XP Fax Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard Windwos-XP Fax-console. Na het ingeven van de eigenschappen dient eenmalig handmatig een fax te worden verstuurd. Let daarbij op dat Kiesregel gebruiken niet staat aangevinkt! Tijdens het versturen van een fax mogen er geen andere activiteiten (toetsenbord of muis) plaatsvinden. 38

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Aura ComputerReserveren

Aura ComputerReserveren Handleiding Aura ComputerReserveren Voor Windows Versie 11 2013 Aura Software Helpdesk Telefoon: 030 606 40 95 Aura Software E-mail: helpdesk@aura.nl Postbus 2108 Website: www.aura.nl 3718 CH Amersfoort

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014 BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Deel: Automatisering Versie 2014 Bezoekadres: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Afdeling: Bouwzaken Postadres: Postbus 156,

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie

HiPath 1200 Manager. Documentatie HiPath 1200 Manager Documentatie *1PA31003-H1200-C100-1-54A9* 1P A31003-H1200-C100-1-54A9 Dit document bevat slechts een algemene beschrijving resp. een beschrijving van de functies die in een concreet

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie