BELEIDSPLAN ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN ICT 2012-2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN ICT

2 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal wordt de computer op vele vlakken ingezet, zoals administratie, communicatie, lesondersteuning en als bron van informatie. ICT is geen doel op zich, maar een middel om het onderwijsleerproces vorm te geven. ICT toepassingen worden alleen maar belangrijker en de ontwikkelingen op dit gebied gaan steeds sneller. Kinderen lijken die ontwikkelingen op een vanzelfsprekende manier te accepteren. Zij worden immers dagelijks geconfronteerd met veelzijdige en veelvuldige ICT toepassingen en bovendien heeft ICT zijn intrede gedaan in het onderwijs. Veel leerkrachten kunnen de mogelijkheden die de computer, de schoolorganisatie en de groep hebben, optimaal met elkaar combineren. Maar door de snelle veranderingen op het terrein van de techniek en, als gevolg daarvan, de snelle veranderingen binnen de beschikbare informatie, is het belangrijk dat leerkrachten op ICT gebied aansluiting blijven houden. Begeleiding van collega`s op ICT-gebied is daarom belangrijk en gewenst. Het omgaan met informatie is van groot belang. Met de informatie die leerlingen verkrijgen moeten ze leren nieuwe producten te maken, de informatie opnieuw te ordenen en de informatie te presenteren voor anderen. De computer kan tevens van grote waarde zijn als ondersteuning van ons onderwijs. Internet bijvoorbeeld is een bron van informatie, met foto`s en filmpjes die in de reguliere lessen gebruikt kunnen worden als aanvulling op bestaande methodes. Veel (nieuwe) methodes maken al constructief gebruik van computers en internet. Computerprogramma`s en websites zijn dan een onderdeel van de methode. Onze verwachting is dat deze trend in de toekomst alleen maar zal toenemen. 1.2 Visie SKO Maasdal De visie van SKO Maasdal; Onderwijskwaliteit door blijvend te bewegen, betekent voor ons ICT beleid dat wij op de hoogte willen blijven en aan willen sluiten bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Onderwijs en ICT. In het kader van passend onderwijs kan ICT significante mogelijkheden bieden om passend onderwijs aan alle leerlingen, inclusief zorgleerlingen en/of meerbegaafde leerlingen, mogelijk te maken. Onderwijsmiddelen zoals digitale borden en computers leveren daarnaast een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. Educatief partnerschap wordt ondersteund door kwalitatief goede informatiesystemen. Communicatie is hierbij een sleutelwoord. Door middel van informatiesystemen zoals websites, applicaties en netwerken kan ICT een hulpmiddel zijn in de communicatie tussen scholen, leerkrachten, ouders en externen. Dit bovenschoolse meerjaren beleidsplan is het kader ( de kapstok ) voor alle schooleigen ICT beleid. Iedere school verwerkt in het schoolplan, onder verantwoordelijkheid van de directie, de in dit plan gemaakte (beleids)afspraken en benoemde minimumeisen, waarin tevens eventuele investeringen op ICT-gebied worden opgenomen. Beleidsplan ICT

3 1.3 Model Vier in Balans Het conceptueel kader van dit beleidsplan is ontleend aan het model Vier in Balans, een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde benadering op de invoering van ICT in het onderwijs. Deze benadering is in 2001 gepresenteerd door de stichting ICT op School en in 2011 geactualiseerd onder de noemer Vier in Balans Plus. Hierna wordt kortweg gesproken over Vier in Balans. De Vier in Balans Monitor is gebaseerd op ontwikkelingen van de afgelopen jaren en geeft dus inzicht in de belangrijkste trends van ICT-gebruik voor leren. De kern van Vier in Balans is dat effectief gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden draait om een evenwichtige inzet van vier bouwstenen: Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en de manier waarop zij dat denkt te realiseren. Hoofdstuk 1 van dit beleidsplan beschrijft de visie van SKO Maasdal. Deskundigheid: medewerkers en leerlingen moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om ICT te gebruiken in het onderwijs. Deskundigheid komt aan bod in hoofdstuk 4. Digitaal leermateriaal: formeel en informeel digitaal lesmateriaal. Hoofdstuk 2.3 geeft een overzicht van digitaal leermateriaal. ICT-infrastructuur: het gaat hier om de beschikbaarheid, beheer en onderhoud van computers, netwerken en internetverbindingen. Verder worden ook het beheer en het onderhoud van ICT-voorzieningen gerekend tot de infrastructuur. Hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 3 beschrijven de ICT-infrastructuur van SKO Maasdal. De bouwstenen die van invloed zijn op het gebruik van ICT in het onderwijs zijn afgebeeld in onderstaand figuur (1.1) : In het kader van het model Vier in Balans nemen de scholen van SKO Maasdal deel aan het onderzoek Vier in Balans via APS-IT diensten. Op basis van dit (landelijk) onderzoek, kunnen er conclusies getrokken worden over landelijke ontwikkelingen op ICT gebied en kunnen er conclusies getrokken worden op lokaal gebied (binnen onze Stichting). Beleidsplan ICT

4 2. Infrastructuur 2.1 Algemeen Onder de infrastructuur van ICT worden alle faciliteiten bedoeld die ter beschikking staan onder de noemer hardware, software of netwerken op de scholen van SKO Maasdal. Voor deze faciliteiten worden in dit beleidsplan minimale eisen gesteld. 2.2 Hardware Minimumeisen hardware Werkstations Onder werkstations worden PC s, laptops en toebehoren (monitor, toetsenbord, muis, e.d.) verstaan. De leerlingen hebben de beschikking over werkstations in een ratio van 1 werkstation per tien leerlingen. Iedere leerkracht heeft de beschikking over 1 werkstation. Directeur, schoolleider, bovenschools ICTer, interne begeleider en administratief medewerker hebben ieder de beschikking over 1 werkstation. Alle werkstations zijn aangesloten op het lokale netwerk en hebben verbinding met het internet. Er gekozen worden voor zowel een desktop-pc als een notebook-pc. Op dit moment gelden de volgende minimumeisen voor een werkstation: Besturingssysteem: Windows 7 Premium 64 Internet: Internet Explorer 9 Processor: Intel Pentium Dual Core (of vergelijkbaar) Standaard geheugen: 2GB Interne schijf: 250GB Optische drive: DVD-writer SATA dubbellaags Video: NVIDIA/AMD RATEON/INTEL HD Beeldscherm: minimaal 15 inch Digitale schoolborden In elk klaslokaal vanaf groep 3 is een digitaal schoolbord beschikbaar. Touchscreens hebben in aanschaf de voorkeur boven digitale borden met beamer. Touchscreens worden aangesloten op het netwerk Server De scholen hebben de beschikking over een centrale server die het netwerk aanstuurt. Directie, interne begeleiders en leerkrachten hebben een individuele subdirectory, inclusief adres, die bereikbaar is via een persoonlijke login met wachtwoord Printers en Randapparatuur Er is op elke school minimaal 1 printer/kopieermachine/scanner beschikbaar die functioneert via het netwerk. Elke school heeft de beschikking over een beamer of een mobiel digitaal schoolbord. Beleidsplan ICT

5 2.2.2 Inventarisatie hardware en afschrijvingstermijnen (d.d. maart 2013) Zie bijlage voor een uitgebreid overzicht Basisschool St Jozef Thorn Totaal aantal Voldoet aan minimumeisen Aantal afgeschreven Ratio werkstations :9 ntb laptops digitale borden server printers Aantal te vervangen Basisschool St Medardus Wessem Totaal aantal Voldoet aan minimumeisen Aantal afgeschreven Ratio Aantal te vervangen werkstations :10 ntb laptops digitale borden server printers Basisschool De Sleye Heel Totaal aantal Voldoet aan minimumeisen Aantal afgeschreven Ratio werkstations :6 ntb laptops digitale borden server printers Aantal te vervangen Basisschool St Martinus Beegden Totaal aantal Voldoet aan minimumeisen Aantal afgeschreven Ratio Aantal te vervangen werkstations :5 ntb laptops digitale borden server printers Beleidsplan ICT

6 2.3 Software Standaard software Alle werkstations zijn voorzien van standaard software: Microsoft Windows XP en Microsoft Office 2007 (Word, Outlook, Excel en Powerpoint). De werkstations zijn tevens voorzien van virusscanner en firewall. Internet wordt gedeeltelijk afgeschermd door een internetfilter, ter voorkoming van bezoek aan ongeoorloofde websites. Elke medewerker heeft een persoonlijk account en adres binnen de domeinnaam van de school, bijvoorbeeld: of of of Leerlingen hebben ook een persoonlijk account en adres binnen de domeinnaam van de school. Deze leerlingaccounts zijn beperkt in omvang. De scholen beschikken over backup software (SNAPSHOT), aangestuurd via de server Administratieve software Op alle scholen van SKO Maasdal wordt gebruikt gemaakt van het administratief systeem ESIS (A + B) ESIS wordt aangestuurd door ROVICT b.v. en is volledig webbased. SKO Maasdal heeft de beschikking over een beveiligde omgeving (ESIS44), bereikbaar voor de medewerkers via een inlognaam en wachtwoord Onderwijs ondersteunende software Nagenoeg iedere moderne methode maakt gebruik van onderwijs ondersteunende software. Daarnaast kan een school gebruik maken van andere software, ter ondersteuning van het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is het veelgebruikte Ambrasoft. De inzet van onderwijs ondersteunende software in alle mogelijke vormen is een zaak voor de scholen afzonderlijk en wordt vastgesteld door directie en ICTer. Bovenschools ICTer kan desgewenst een ondersteunende / adviserende rol vervullen in de aanschaf van deze software Digibord software De touchscreenborden zijn standaard voorzien van de software ProWise. Deze webbased software maakt het mogelijk om op het digitaal schoolbord presentaties te verzorgen, afbeeldingen en video s te laten zien en instrumenten te gebruiken ter ondersteuning van het onderwijs. Ook kan het touchscreen gebruikt worden als regulier schoolbord, echter met uitgebreide schrijffuncties. Digitale schoolborden met beamer maken gebruik van de besturingssoftware Focusboard. Sommige methodes beschikken over software die specifiek ontwikkeld is voor het digitaal schoolbord; de zogenaamde digibordsoftware. Op lokaal niveau (schoolniveau) wordt bekeken of dergelijke software van meerwaarde is voor het onderwijs en kan een aanschaf overwogen worden Software voor onderwijszorg Voor het bieden van ondersteuning m.b.t. onderwijszorg zijn er vele computerprogramma s beschikbaar. Interne begeleiders maken, in overleg met directie, specialisten en/of ict-ers, een keuze voor de inzet van software voor onderwijszorg. Deze software wordt binnen het lokale netwerk geïnstalleerd. Bij wijze van uitzondering kan gekozen worden voor een installatie op afzonderlijk werkstation (zoals een laptop). Binnen SKO Maasdal wordt de hierna genoemde software standaard ingezet bij de betreffende zorggebieden: Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Binnen alle scholen van SKO Maasdal wordt voor de signalering, diagnosticering en behandeling van (hoog)begaafde leerlingen gebruikt gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. De specialist hoogbegaafdheid geeft ondersteuning bij het gebruik van deze software. Beleidsplan ICT

7 Software bij dyslexie Bij ernstige en complexe dyslexie of vergelijkbare lees- en taalproblemen kan software een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Voorbeelden van ondersteunende software bij dyslexie zijn Kurzweil of Sprint plus (Dedicon) Digitale toetsen CITO Binnen het CITO leerlingvolgsysteem, Entreetoets en Eindtoets zijn naast de papieren versies ook digitale versies van een toets beschikbaar. Voor sommige (zorg)leerlingen worden deze digitale toetsen ingezet, aangestuurd door groepsleerkracht en interne begeleider. De ICTer zorgt in samenwerking met Unilogic voor de installatie van deze software. 2.4 Websites Elke school binnen SKO Maasdal heeft een afzonderlijke website. De websites zijn eenvoudig en duidelijk van structuur en hebben een informatieve functie. De schoolwebsites beschikken minimaal over: - contactinformatie - schoolgidsen en schoolplannen - schooltijden, vakantierooster en kalender - works; een webapplicatie die de school in staat stelt op een eenvoudige manier nieuwsbrieven en berichten te sturen (mailen) naar de ouders. De websites worden onderhouden door een externe beheerder, aangestuurd door één contactpersoon (teamlid) per school. De websites worden per 1 september 2012 ondergebracht bij Unilogic. Hierdoor verdwijnen de websites van de schoolserver, waardoor de servers minder belast worden dan voorheen works works voor scholen is een webapplicatie die de school in staat stelt op een zeer eenvoudige manier: -nieuwsbrieven en berichten te sturen (mailen) naar de ouders. -ouderavonden in te plannen -webformulieren of enquetes aan te maken Het beheer van works ligt momenteel bij de schoolleider. Beleidsplan ICT

8 2.5 Internetaansluiting Huidige internetaansluiting Op dit moment beschikken de scholen binnen SKO Maasdal over internetaansluitingen via de providers XS4all of ZIGGO. Vanwege de toename in het gebruik van internet (o.a. door digitale schoolborden en software) is op dit moment per school een minimale downloadsnelheid van 15 Mbit/s vereist. Ook dient elke school te beschikken over minimaal 5 vaste IP-adressen. De scholen die gebruikmaken van XS4all (Thorn en Wessem) hebben een bijzonder trage internetverbinding(2 tot 5 Mbit/s), die ontoereikend is voor het huidig internetgebruik. Scholen die gebruikmaken van ZIGGO (Beegden en Heel) hebben een goede internetverbinding (30 Mbit/s), die voldoet aan de gestelde eisen. Een overstap naar ZIGGO is voor de basisscholen Thorn en Wessem (op korte termijn) aan te raden Glasvezel Glasvezel, ook fiber genoemd, is een haardunne vezel van glas. Glasvezel wordt onder meer toegepast als optische vezel in telecommunicatie, waarbij licht wordt gestuurd door lange vezels van optisch zeer helder glas om signalen betrouwbaar over grote afstanden te transporteren. De hoeveelheid data die verstuurd wordt via internet groeit explosief. Een netwerk van glasvezel is buitengewoon stabiel en wordt vanwege de haast onbeperkte capaciteit gezien als de meest geschikte vorm om internet binnen onze scholen optimaal te laten functioneren. Op dit moment zijn er nog geen glasvezelaansluitingen beschikbaar in de Gemeente Maasgouw. Onderhandelingen met glasvezelleveranciers zijn momenteel gaande. De bovenschools ICT-coördinator volgt de ontwikkeling met betrekking tot glasvezel op de voet. Beleidsplan ICT

9 3. Beheer en ondersteuning 3.1 Algemeen Onder het beheer van ICT wordt verstaan het besturen, onderhouden, repareren en vervangen van alle componenten in de ICT infrastructuur van de scholen binnen SKO Maasdal. Unilogic BV is verantwoordelijk voor het (technisch) beheer van onze netwerken. Op dit moment werken alle scholen via het concept Edugrip Lokaal (Unilogic). Edugrip Lokaal is een concept waarbij de leer- en werkomgeving van alle gebruikers volledig automatisch wordt ingericht en onderhouden. Unilogic BV zorgt voor het beheer. Servers, dataopslag en back-upsystemen zijn binnen het schoolgebouw aanwezig. 3.2 Hardware Werkstations Unilogic verzorgt het beheer en ondersteuning van de werkstations binnen de scholen van SKO Maasdal. De werkstations worden zoveel mogelijk op afstand beheerd. De bovenschools ICTer kan benaderd worden voor algemene vragen en kan advies geven bij aanschaf of vervanging van werkstations. Eerstelijns ondersteuning wordt verzorgd door de ICTer van de desbetreffende basisschool. Bij technische problemen kan de ICTer contact opnemen met de telefonische helpdesk van Unilogic. Unilogic kan op afstand de werkstations benaderen en zo ondersteuning of reparaties verrichten. Indien de betreffende storing op afstand niet opgelost kan worden, komt een medewerker van Unilogic op locatie. Het streven is dat binnen vierentwintig uur na de storingsmelding een werkstation weer inzetbaar is Digitale schoolborden Bij technische problemen m.b.t. touchscreens wordt door de ICTer contact opgenomen met ProWise, de leverancier van de touchscreens. De leverancier van digitale schoolbord, Focusboard, levert ondersteuning bij problemen met de digitale borden. De ICTer controleert de beamers, behorende bij de digitale schoolborden, en voert waar nodig kleine reparaties / vervangingen uit Servers / netwerkapparatuur Unilogic is verantwoordelijk voor beheer en ondersteuning van de servers en netwerkapparatuur binnen onze scholen. Momenteel staan de servers binnen de scholen (volgens het concept Edugrip lokaal). De ICTer van de school is verantwoordelijk voor het maken van backups door middel van het verwisselen van een backupschijf. Ons streven is de servers geheel buiten de school te laten plaatsen (volgens het concept Edugrip Centraal) Printers / randapparatuur Beheer en ondersteuning van printers/kopiers ligt bij de firma Ricoh. De eerstelijns ondersteuning wordt verzorgd door de ICTer. Indien de ICTer een storing in de printer/kopier niet kan verhelpen, neemt de ICTer contact op met de firma Ricoh. Ook hier geldt het streven om storingen binnen vierentwintig uur op te lossen. Beleidsplan ICT

10 3.3 Software Standaard software Installatie, beheer en onderhoud van software van alle werkstations en digitale borden binnen het schoolnetwerk wordt verzorgd door Unilogic. De licenties van de software lopen via APS-IT diensten. Bovenschool ICT coördinator en ICTer controleren jaarlijks de licentiecontracten van de scholen en passen deze contracten waar nodig aan. Het is voor individuele gebruikers niet mogelijk om software te installeren op werkstations binnen ons netwerk. Indien er nieuwe software geïnstalleerd moet worden, loopt dit altijd via Unilogic. Steeds meer sofware wordt webbased (ofwel cloudbased) aangeboden. Dit betekent dat de software niet op een lokale server geïnstalleerd wordt, maar dat de software rechtstreeks benaderd wordt via internet Administratieve software Alle scholen van SKO Maasdal maken gebruik van het webbased softwarepakket ESIS. De administratieve software wordt centraal beheerd door Rovict/ESIS in een dataserver buiten de scholen. De bovenschools ICT coördinator is verantwoordelijk voor centrale instellingen van het softwarepakket en onderhoudt contacten met Rovict. Bij storingen/vragen wordt de helpdesk van Rovict benaderd door de groepsleerkracht of door de ICTer. Indien storingen/vragen niet opgelost worden, neemt de ICTer contact op met de bovenschools ICTer, die vervolgens contact opneemt met Rovict Onderwijs ondersteunende software en software voor onderwijszorg. Installatie, beheer en onderhoud van onderwijs ondersteunende software binnen het schoolnetwerk wordt verzorgd door Unilogic. De licenties van deze software lopen eveneens via APS-IT diensten Software touchscreens / digitale borden ProWise heeft een webbased softwarepakket ontwikkeld dat gebruikt kan worden om de inzet van touchscreens en digitale borden binnen de school te optimaliseren. De basisscholen Thorn, Wessem en Beegden beschikken reeds over deze software. Beheer en ondersteuning liggen bij de firma ProWise. De software behorende bij de digitale borden (Focus) is lokaal geïnstalleerd op de server van basisschool de Sleye Heel. Unilogic zorgt voor het beheer en verzorgt eventuele ondersteuning. 3.4 Websites SKO Maasdal beschikt over vijf websites: vier schoolwebsites en één centrale website SKO Maasdal. De websites worden centraal gehost door Unilogic. Dhr. Ren Bours verzorgt het onderhoud van de websites. Binnen elke school is één contactpersoon aangewezen die Dhr. Bours voorziet van informatie en aanpassingen m.b.t. de website. 3.5 Internet Beheer en ondersteuning van internet ligt bij ZIGGO. Indien er storingen in de internetverbinding zijn, wordt door de ICTer van de betreffende school contact opgenomen met ZIGGO. Beleidsplan ICT

11 4. Organisatie en verantwoordelijkheden 4.1 Bestuur Het toezichthoudend bestuur van SKO Maasdal: 1 geeft verwachtingen weer met betrekking tot ICT-beleid aan Directeur en Bovenschools ICT coördinator. 2 kan richtlijnen bepalen voor de besteding van ICT gelden. 3 keurt het bovenschools ICT beleid goed 4.2 Algemeen Directeur De directeur van SKO Maasdal: 1 geeft verwachtingen van het bestuur weer bij de Bovenschools ICT coördinator en in de ICT werkgroep SKO Maasdal 2 bepaalt beleid i.s.m. Bovenschools ICT Coördinator en directeuren. 3 bepaalt ICT budget op bovenschools niveau 4 bepaalt richtlijnen voor de besteding van ICT gelden. 5 toetst de schoolplannen aan het bovenschools ICT beleid 6 accordeert uitgaven ICT op bovenschools niveau 7 bepaalt en accordeert formatie en taakuren m.b.t. ICT 8 evalueert ICT beleid in de ICT werkgroep SKO Maasdal 9 informeert het schoolbestuur omtrent beleidsvoornemens, ontwikkelingen en evaluatie m.b.t. ICT 10 stelt het ICT beleid vast 4.3 Bovenschools ICT Coördinator (BIC) De Bovenschools ICT coördinator is adviseur van het bovenschools management. Hij adviseert hen daar waar het gaat om leren met ICT, deskundigheidsbevordering, infrastructuur en educatieve content. Anderzijds is hij een adviseur voor de ICT coördinatoren die werken op de scholen. Als scharnierpunt fungeert hij tussen de scholen aan de ene kant en het bovenschoolse aan de andere kant. De taken van de BIC omvatten: 1 Beleidsbepaling i.s.m. Algemeen Directeur en schoolleiders 2 Ontwikkelen en borgen van bovenschools beleid en schoolbeleid m.b.t. ICT. 3 Op bestuursniveau overleg voeren en beleid bepalen in het werkgroep ICT SKO Maasdal en deze werkgroep aansturen. 4 Op regionaal niveau overleg voeren in het ICT netwerk (Leudal en Thornerkwartier). 5 Op landelijk niveau overleg voeren in het BIC Netwerk te Utrecht 6 Centrale aansturing van Unilogic 7 Innovaties ICT en Onderwijs volgen en kenbaar maken in werkgroep SKO Maasdal. 8 Innovaties ELO volgen en kenbaar maken in kenniskring SKO Maasdal. 9 Opstellen en begeleiden van aanschaftrajecten m.b.t. hardware en software op bestuursniveau. 10 Opstellen en begeleiden van scholing m.b.t. ICT op bestuursniveau. 11 Deelnemen aan BIC-netwerk (APS-IT), ICT-workshops en het bezoeken van ICT-beurzen ten behoeve van professionalisering en deskundigheidsbevordering op stichtingsniveau. 12 Applicatiebeheer ESIS WB voeren en contacten onderhouden met ROVICT (leverancier van ESIS). Formatie: 80 uur ambulant op jaarbasis. Locatie: bestuurskantoor BS de Sleye Heel. Beleidsplan ICT

12 4.4 Schoolleider De schoolleider van een basisschool binnen SKO Maasdal: 1 geeft verwachtingen weer met betrekking tot ICT-beleid aan Directeur en Bovenschools ICT coördinator. 2 is verantwoordelijk voor het schoolbeleid ICT aan de hand van het bovenschool beleidsplan ICT 3 is verantwoordelijk voor de facilitering in formatie en/of taakuren van de ICTer van de school volgens de hierna genoemde taakomschrijving ICTer 4 is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting van de school m.b.t. ICT, inclusief aanschaf en afschrijvingen, volgens de gestelde richtlijnen in dit beleidsplan ICT 5 is verantwoordelijk voor het afsluiten van de bijbehorende licenties voor de betreffende school 6 is verantwoordelijk voor scholing en nascholing van het team tot het niveau dat is vastgelegd in dit beleidsplan ICT. 7 brengt het team op de hoogte van beleidsvoornemens ICT 8 ondersteunt de ICTer bij het stimuleren van het gebruik van ICT door leerkrachten in de lessen 4.5 ICT-er De ICT-er is werkzaam op de basisschool en draagt zorg voor hardware en software op zijn school. De ICT-er overlegt op bestuursniveau in de werkgroep ICT SKO Maasdal. Hij adviseert en ondersteunt leerkrachten en leerlingen op ICT-gebied en draagt zorg voor het onderhoud aan de computers. De taakomschrijving van de ICT-coördinator is als volgt: 1 Op schoolniveau overleg voeren met directie en IB-er. 2 Op bestuursniveau overleg voeren en beleid bepalen in de werkgroep ICT SKO Maasdal. 3 Op regionaal niveau overleg voeren in het ICT netwerk (Leudal en Thornerkwartier). 4 Uitvoeren van beleidsplan ICT op schoolniveau 5 In overleg met Directie, BIC, IB en team, bepalen welke hardware / software ingezet wordt. 6 Klein technisch onderhoud aan server, schoolbeheer en hardware. 7 Zorgdragen voor het maken van back-ups 9 Het implementeren van nieuwe hardware en software. 12 Zorgdragen voor informeren en motiveren van het team 13 Zorgdragen voor evaluatie m.b.t. ICT met het team 14 Eerstelijns ondersteuning bieden aan het team m.b.t. hardware en software i.s.m. Unilogic 15 Eerstelijns ondersteuning bieden aan het team m.b.t. touchscreens of digitale borden i.s.m. ProWise 16 Eerstelijns ondersteuning ESIS bieden aan het team i.s.m. Rovict Formatie: 80 uur op jaarbasis, opgenomen binnen taakuren leerkracht. Locatie: betreffende basisschool 4.6 Groepsleerkracht Leerkrachten moeten zich vooral bezig kunnen houden met het geven van onderwijs. De computer is vooral een administratief en didactisch hulpmiddel. De rol van de computer zal in de loop der jaren toenemen, met name op didactisch gebied. De mogelijkheden die computers voor het onderwijs kunnen bieden, zijn een bijzonder goede aanvulling op het onderwijs. De groepsleerkracht: 1 dient te kunnen werken met de standaardprogramma`s: MS Windows, MS Word, MS Powerpoint, MS Outlook en Internet Explorer. 2 dient te kunnen werken met specifieke software voor zijn/haar groep; zoals programma`s behorende bij de methodes en educatieve software (Ambrasoft, VLL, etc) 3 dient in voldoende mate te kunnen werken met het programma ProWise (software behorende bij digitaal bord) 4 dient in voldoende mate te kunnen werken met de administratieve software ESIS en SCOL. 5 verwerkt de leerlingdossiers in ESIS 6 leest dagelijks de en stelt zich op de hoogte van evt. nieuwsbrieven ICT en vergaderingen. 7 Er wordt, indien nodig, scholing en/of ondersteuning op ICT-gebied aangeboden aan de leerkrachten. De ICT-er coördineert deze ondersteuning. 8 stelt zich op de hoogte van en houdt zich aan de richtlijnen m.b.t. het gebruik van sociale media. 9 controleert hardware en software in zijn/haar lokaal en informeert de ICT-er indien er defecten zijn. Beleidsplan ICT

13 4.7 Overlegstructuren Overleg Directeur Bovenschools ICT coördinator Directeur en Bovenschools ICT coördinator voeren minimaal zes keer per jaar inhoudelijk overleg over het beleid ICT Bestuursniveau In de werkgroep ICT voeren de ICTers, de Bovenschools ICTer en de Directeur overleg om te werken aan de uitvoer van het bovenschools beleidsplan ICT. De Bovenschools ICTer stuurt deze werkgroep aan. Binnen de werkgroep wordt driemaal per jaar gesproken over vernieuwingen in ICT en de toepassingen daarvan binnen het onderwijs van SKO-Maasdal. Tevens wordt het ICT beleidsplan gevolgd en jaarlijks geëvalueerd Regionaal niveau: Zowel de ICTers als de Bovenschools ICTer nemen deel aan het overleg SPOLT SKO Maasdal, gedurende drie keer per jaar. Dit overleg wordt aangestuurd door de Bovenschoolse ICTers van SPOLT en SKO Maasdal Landelijk niveau: De Bovenschools ICTer maakt deel uit van het BIC netwerk APS-IT. Vier keer per jaar bezoekt de Bovenschools ICTer de cursusbijeenkomsten van dit BIC-netwerk. Daarnaast bezoekt de Bovenschools ICTer jaarlijks de IPON-conferentie (landelijke beurs en conferentie voor onderwijs en ICT). Hij brengt schriftelijk verslag uit van de bevindingen tijdens deze conferentie en informeert de ICTers tevens tijdens het overleg van de werkgroep ICT SKO Maasdal. Binnen de formatie wordt de Bovenschools ICTer vijf dagen vrijgeroosterd voor het bezoeken van BIC-netwerk en de IPON-conferentie. Beleidsplan ICT

14 4.8 Organigram ICT Bestuur Directeur Bovenschools ICT coördinator Schoolleider cluster Thorn/Wessem Schoolleider cluster Heel/Beegden ICTer Thorn ICTer Wessem ICTer Heel ICTer Beegden blauw: beleidsbepalende taken groen: adviserende en/of uitvoerende taken Beleidsplan ICT

15 5. Beleidsvoornemens ICT SKO Maasdal 5.1 Glasvezel De scholen van SKO Maasdal beschikken over een hoogwaardige glasvezel-voorziening voor internetgebruik. termijn: op dit moment is binnen de Gemeente Maasgouw nog geen geschikte glasvezelverbinding beschikbaar. De Bovenschools ICT coördinator volgt de ontwikkelingen m.b.t. glasvezel nauwgezet. De termijn is afhankelijk van aanleg glasvezel in Gemeente Maasgouw. kosten: onbekend evaluatie: De aanleg van Glasvezel is gestart in de Gemeente Maasgouw. Wij moeten deze aanleg afwachten. In december 2013 volgt een nadere evaluatie. 5.2 Edugrip Centraal De scholen van SKO Maasdal werken via het concept Edugrip Centraal van Unilogic. Servers en randapparatuur zijn bij dit concept niet langer op school aanwezig, maar worden beschikbaar gesteld vanuit het data- en communicatiecenter van Unilogic. Edugrip Centraal is alleen mogelijk indien de school beschikt over een hoogwaardige breedbandvoorziening (zoals glasvezel). termijn: afhankelijk van aanleg glasvezel in Gemeente Maasgouw. kosten: zie bijlage 1 evaluatie: (juni 2013) Contracten zijn nog niet getekend. Offerte van Unilogic is uitgebracht. Bij de aanstelling van een nieuwe AD zullen gesprekken rondom offerte voortgezet gaan worden. Hierbij zal de onderwijskundige visie leidend zijn bij mogelijke aanschaf vanict-middelen in de komende jaren. 5.3 Werkgroep ESIS Er wordt een werkgroep gevormd voor het administratieprogramma ESIS. De werkgroep heeft als doel om ondersteuning te bieden en een uniform gebruik van het uitgebreide programma ESIS te bewerkstelligen. De werkgroep zal 3 keer per jaar overleg hebben over het programma ESIS. De werkgroep bestaat uit: Directeur, Bovenschools ICT coördinator, een ICTer en een IBer. termijn: werkgroep start in september 2012 kosten: 9u p.p. op jaarbasis, uit taakbeleid evaluatie: mei Internetveiligheid De leerlingen van SKO Maasdal leren om te gaan met de mogelijkheden en risico s van internetgebruik. Het lespakket Veilig Internet van Kennisnet is beschikbaar op alle scholen. Indien dit onderwerp speelt binnen een groep, wordt het lespakket ingezet. Op elke school is een protocol veilig internet aanwezig. termijn: jaarlijks vanaf schooljaar kosten: geen (lespakket is reeds aanwezig binnen de scholen) evaluatie:mei 2013 Beleidsplan ICT

16 5.5 ICT vaardigheden leerlingen De leerlingen van SKO Maasdal beschikken in voldoende mate over basisvaardigheden met betrekking tot ICT, zoals genoemd in bijlage 2. Indien een leerling niet in voldoende mate beschikt over de genoemde basisvaardigheden, krijgt deze leerling de methode Schoolbits aangeboden, specifiek gericht is op de vaardigheid of vaardigheden die bij de leerling ontwikkeld moeten worden. Schoolbits kan zelfstandig in de groep of als huiswerk verwerkt worden. termijn: vanaf schooljaar kosten: geen (Schoolbits is reeds aanwezig binnen alle scholen) evaluatie: mei Adviesprotocol sociale media Er wordt een adviesprotocol voor de medewerkers van SKO Maasdal opgesteld voor het gebruik van sociale media, zoals Facebook, Twitter en Hyves. In de eerste bijeenkomst van de ICT werkgroep wordt een aanzet gemaakt voor een protocol. Het protocol dient uiterlijk december 2012 klaar te zijn. termijn: schooljaar kosten: geen evaluatie:protocol is afgerond, scholen hebben kennisgenomen van dit protocol via directie: zie bijlage 5.7 ICT ter ondersteuning van dyslectische leerlingen ICT werkgroep onderzoekt of er een programma ingevoerd kan worden binnen de scholen van SKO Maasdal om ondersteuning te bieden aan dyslectische leerlingen. Ook worden de mogelijkheden mbt tot IPads onderzocht, voor het bieden van begeleiding voor dyslectische leerlingen. termijn: schooljaar kosten: onbekend evaluatie:mei Websites centraal hosten bij Unilogic De websites van SKO Maasdal worden centraal ondergebracht bij Unilogic. termijn: voorjaar 2012 kosten: geen (opgenomen in Edugrip Lokaal) evaluatie: De websites worden meegenomen in de offertes rondom Edugrip. Deze offertes lopen nog (maart 2013) Digitale leeromgeving: verkennen van mogelijkheden m.b.t. inzet tablets Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden voor de inzet van tablets en doet hiervan verslag in de ICT werkgroep SKO Maasdal. termijn: kosten: geen evaluatie:bic heeft mogelijkheden verkent en komt tot de conclusie dat een aanschaf van tablets op dit moment nog te vroeg komt. Met name het digitaal leermateriaal is nog onvoldoende aanwezig bij de leveranciers. Ook voldoen de scholen nog niet over de nodige randvoorwaarden, zoals wifi. Advies is om minimaal 1 jaar te wachten. In de tussentijd kan er in pilotvorm een traject rondom tablets uitgezet worden. Denk hierbij aan papierloos vergaderen. (maart 2013) Beleidsplan ICT

17 5.11 Digitale leeromgeving: verkennen van mogelijkheden m.b.t. BYOD Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden met betrekking tot BYOD (Bring your own device) en doet hiervan verslag in de ICT werkgroep SKO Maasdal. termijn: kosten: geen evaluatie: Ook hierbij geldt dat de nodige randwoorden (wifi) niet voldoende aanwezig zijn binnen de scholen.dit punt moet meegenomen worden in de onderhandeling met Unilogic rondom een nieuw contract. (maart 2013) 5.12 Augmented reality, of transrealiteit, is het versmelten van de echte (fysieke) en de virtuele wereld. Met deze techniek is het mogelijk om objecten te laten verschijnen in 3D die er niet zijn. Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden voor de inzet van Augmented reality en doet hiervan verslag in de ICT werkgroep SKO Maasdal. termijn: kosten: geen evaluatie:bic heeft nog onvoldoende mogelijkheden gehad om augmented reality te verkennen. Hij wenst dit punt door te schuiven naar Een bezoek aan de BETT-conferentie is gewenst en kan op dit punt duidelijkheid verschaffen (maart 2013) Hardware werkstations leerlingen Elke school van SKO Maasdal heeft de beschikking over werkstations voor leerlingen in een ratio van één computer per tien leerlingen. Deze werkstations voldoen aan de minimumeisen zoals genoemd paragraaf termijn: uiterlijk bij aanvang van het schooljaar kosten: na inventarisatie opgenomen in begroting van betreffende school. evaluatie: tussenevaluatie mei 2013, evaluatie mei Microsoft Windows 365 Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden voor toepassing van Office 365 binnen SKO Maasdal, met name gericht op Office online, Sharepoint en websites. termijn: uiterlijk december 2012 kosten: geen evaluatie: Overleg met Unilogic enerzijds en binnen het samenwerkingsverband anderzijds heeft duidelijk gemaakt dat het ombouwen van onze infrastructuur naar Sharepoint veel tijd, geld en scholing van leerkrachten kost. Op dit moment wegen de voordelen van 365 onvoldoende op tegen de genoemde nadelen. Er wordt voorlopig dus afgezien van Windows 365. Beleidsplan ICT

18 5.15 Nieuwe Media Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden voor toepassing Nieuwe Media in brede zin en doet hiervan verslag in de ICT werkgroep. termijn: uiterlijk december 2012 kosten: geen evaluatie: Op dit moment nog onvoldoende informatie kunnen verzamelen. Ook bij dit punt is een bezoek aan de BETT-conferentie in 2014 gewenst *(maart 2013) Evaluatie wordt doorgeschoven naar mei ICT en Techniek Bovenschools ICT coördinator verkent de mogelijkheden en doet concrete voorstellen om een koppeling tot stand te brengen tussen ICT en techniek. Bovenschools ICTer start met hoogbegaafde leerlingen het project Mindstorms (ICT en Robotica) termijn: uiterlijk december 2012 kosten: geen evaluatie: Het project Mindstorms is nog niet gestart. Mindstorms moet nog aangeschaft worden. BIC is voornemens om dit in april 2013 aan te schaffen en een pilot te starten (maart 2013) Wifi-netwerk Alle scholen van SKO Maasdal beschikken over een goed functionerend wifi-netwerk. termijn: uiterlijk juni 2014 kosten: variërend per school, offertes worden opgevraagd door bovenschools ICT er. tussentijdse evaluaties: december 2012 en december 2013 evaluatie: juni 2014 Beleidsplan ICT

19 6. Begroting 6.1 Inkoopproces De aanschaf van hardware, software en licenties ICT wordt altijd vooraf besproken in de werkgroep ICT. Jaarlijks (in mei) wordt de begroting van de scholen voor het komende schooljaar doorgenomen in deze werkgroep. De directeur van een school is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en voor de aanschaf van ICT hardware, software en licenties. De bovenschools ICT coördinator kan desgewenst gevraagd worden om advies. Indien een directeur of ICTer contact zoekt met Unilogic, wordt de bovenschools ICT coördinator tevens op de hoogte gesteld. Indien een school onvoorziene uitgaven op ICT gebied moet doen, afwijkend van de begroting, worden de algemeen directeur en bovenschools ICT coördinator vooraf geïnformeerd. 6.2 Bovenschoolse begroting 6.3 Begroting vanuit de scholen De scholen maken een jaarlijks een begroting met betrekking tot ICT. Deze begroting wordt voorafgaand aan het schooljaar besproken in de ICT werkgroep (in mei). De begrotingen van de scholen zijn te vinden in bijlage 3. Beleidsplan ICT

20 Bijlage 1: Offertes Unilogic Zie afzonderlijk bestand Bijlage 2: Basisvaardigheden voor de kinderen 1. Kinderen werken in de klas met de computer, onder toezicht van de leerkracht. 2. Procedures en regels zijn duidelijk voor de kinderen. 3. In de klas maken de kinderen kennis met de computer als informatiebron en als aanvulling/uitbreiding op de reguliere lesmethoden. 4. Leerlingen kennen stapsgewijs vanaf groep 1, basisvaardigheden voor het gebruik van de computer. 5. In de groep werken de kinderen met educatieve programma`s, voor inoefening, uitbreiding of ondersteuning van de leerstof. 6. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen ook andere ICT-opdrachten, gericht op het werken met programma`s zoals Word en Powerpoint, en het geven van presentaties en het werken aan ICT-projecten. In onderstaande tabel staat een overzicht van basisvaardigheden voor kinderen per leerjaar. ICT basisvaardigheden Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 8 Algemene handelingen voor computergebruik Leren omgaan met de muis. Toetsenbordgebruik Beginnend tekenen met Paint. Opstarten van de computer Windows Word Word Extra Powerpoint. Excel Gebruik maken van . Videoconferencing met Skype (optioneel) Internet Beleidsplan ICT

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 06-10-2016 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT

Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Sjabloon voor het opmaken van een beleidsplan ICT Dit document is een sjabloon dat kan worden gebruikt bij het opmaken van een ICTbeleidsplan. De voornaamste rubrieken die nodig zijn in het beleidsplan

Nadere informatie

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde

ICT-plan 2015-2016. o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling niet achterblijven en dient in te spelen op

Nadere informatie

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie:

ICT-plan. o.b.s de Wezeboom Oosteinde. ICT plan obs de Wezeboom Versie: ICT-plan o.b.s de Wezeboom Oosteinde ICT plan obs de Wezeboom Versie: 10-10-2017 1 Inleiding ICT neemt een steeds belangrijkere plaats in de huidige samenleving in. Het onderwijs kan bij deze ontwikkeling

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 2010-2014

ICT-beleidsplan 2010-2014 ICT-beleidsplan 2010-2014 1. Inleiding In dit plan beschrijven wij hoe de Tweemaster in de komende jaren vorm wil geven aan de Informatie- en communicatietechnologie (ICT) op school. Het plan is opgesteld

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1

Obs De Bouwsteen juli 2012. ICT plan OBS DE BOUWSTEEN. ICT plan 2012-2014 Pagina 1 ICT plan OBS DE BOUWSTEEN ICT plan 2012-2014 Pagina 1 Inleiding Na een periode van hard werken om van een zwakke school naar een groene school te groeien, is het voor de Bouwsteen nu tijd geworden om ICT

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2012-2015

Beleidsplan ICT 2012-2015 Beleidsplan ICT 2012-2015 1. Wat hebben we tot nu toe bereikt? Bereikte doelen en vaardigheden leerlingen (onze huidige doorgaande lijn): Groep 1/2: - De leerlingen kunnen de computer aanzetten - De leerlingen

Nadere informatie

ICT Beleidsplan Ibs Ababil

ICT Beleidsplan Ibs Ababil ICT Beleidsplan Ibs Ababil Onze visie op ICT De visie van IBS Ababil is om ICT als een middel in te zetten om de schooldoelen te bereiken. Wij streven naar het bevorderen van het gebruik van ICT als integraal

Nadere informatie

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip

CBS Anker. ICT plan 2011 2015. CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Anker ICT plan 2011 2015 CBS Anker/ CBS Geuzenschip CBS Geuzenschip 1 Inleiding In het plan dat voor u ligt willen wij beschrijven hoe CBS Anker en CBS Geuzenschip in de komende jaren vorm willen geven

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2011-2012

Beleidsplan ICT 2011-2012 Beleidsplan ICT 2011-2012 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene visie Vijf in balans De schoolvisie Ict visie Hoofdstuk 2 Huidige situatie en gebruik software Infrastructuur en werkgroep Paulus Samenwerking met

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni 2014. Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Kompas.

Veilig internetgebruik OBS Kompas. Veilig internetgebruik OBS Kompas. Binnen de stichting OOG, waar OBS Kompas een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS

ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS ICT BELEIDSPLAN voor het BASISONDERWIJS Auteur : Eric Boden Versie : Datum : Goedgekeurd : Datum : 29-8-2010 pag. : 1/15 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 BRONNEN EN VERWIJZINGEN... 3 2.

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik.

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Leeuwerik een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1

BELEIDSPLAN. E. Gerssen 1 BELEIDSPLAN ICT MEERWERF BASISSCHOOL DE KLUFT 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA VISIE OP LEREN 2 VISIE OP DE INZET VAN ICT 4 LANGE TERMIJNDOELEN 5 KORTE TERMIJNDOELEN 6 LEERLIJN BASISVAARDIGHEDEN ICT 8 TAAKOMSCHRIJVING

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers

Minimumstandaard ICT, ten aanzien van. - voorzieningen binnen de school. - de medewerkers Minimumstandaard ICT, ten aanzien van - voorzieningen binnen de school - de medewerkers DDS, januari 2011 Inleiding In dit document wordt de minimum standaard voor ICT beschreven. Alle DDS scholen streven

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur

Nieuwe hardware. Informatiekaart 03. leren vernieuwen. Infrastructuur Informatiekaart 03 leren vernieuwen Nieuwe hardware In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

Protocol veilig internetgebruik. [naam school]

Protocol veilig internetgebruik. [naam school] Protocol veilig internetgebruik [naam school] bron X Automatisering Financiën, Facilitair, Huisvesting Informatie en Communicatie Onderwijs Opleiden en Begeleiden Personeel en Organisatie behandeld Raad

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014

cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 WORKSHOPS thema avonden TRAININGEN team en individueel CURSUSSEN persoonlijk computergebruik OP MAAT cursussen, trainingen en workshops cursusaanbod voor het onderwijs 2013-2014 1 WORKSHOPS thema avonden

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

ICT op het Boni. extra. Geachte ouders, december 2016

ICT op het Boni. extra. Geachte ouders, december 2016 extra december 2016 t.uijttewaal@boni.nl ICT op het Boni Geachte ouders, In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de school de komende jaren meer gebruik gaat maken van ICT in de les. In de MR-vergadering

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Internetprotocol SBO Diekmaat

Internetprotocol SBO Diekmaat Hoofdstuk 7 Internetprotocol SBO Diekmaat 7.1 Inleiding De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen deze mogelijkheid te bieden. Jonge kinderen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw,

Aan de ouders / verzorgers van. nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep. Vlaardingen, juni Geachte heer, mevrouw, Aan de ouders / verzorgers van nieuwe leerlingen van De Vlaardingse Openbare Scholengroep Vlaardingen, juni 2016 Geachte heer, mevrouw, Uw zoon of dochter is aangemeld als nieuwe leerling aan een van de

Nadere informatie

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL

VOORWOORD INLEIDING SCHOOL 2011 2015 Basisschool Bleijerheide November 2010 INHOUD: 3. Voorwoord. 3. Inleiding school 4. Deskundigheidsbevordering 4. Plannen voor de toekomst 5. Missie en Visie. 5. Strategische doelen 5. Concrete

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Klas 1 KBL MAVO. Kennismaking 24 juni 2014

Klas 1 KBL MAVO. Kennismaking 24 juni 2014 Klas 1 KBL MAVO Kennismaking 24 juni 2014 Voorlichting Kirsten de Jong Afdelingsleider onderbouw De Mavo Vos Programma Klassen/mentoren Kennismakingsmiddag Aan te schaffen materialen Kosten Start nieuwe

Nadere informatie

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken.

Zowel leerkrachten als leerlingen gaan vanaf de meivakantie met Office365 werken. Voorwoord: In deze nieuwsbrief komt u meer informatie tegen over de aanpassingen c.q. vernieuwingen binnen het ICT gebeuren op De Driesprong. Daar wij als een van de eerste scholen zijn gaan werken met

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie

NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding. Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie NIEUWE MEDIA BELEIDSPLAN OBS T JOK INHOUD: Hoofdstuk 1, inleiding Hoofdstuk 2, gebruik van nieuwe media, de huidige situatie Hoofdstuk 3, taken van de nieuwe media coördinator Hoofdstuk 4, regels en afspraken

Nadere informatie

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan.

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan. BESCHRIJVING SKOOLMATE Wat is het? De Skoolmate is een kleine laptop die speciaal is ontwikkeld voor kinderhandjes. Hij kan tegen een stootje en heeft een handvat. Daarnaast beschikt de laptop onder andere

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Computers als hulpmiddel op het USG.

Computers als hulpmiddel op het USG. Computers als hulpmiddel op het USG. Met ingang van het schooljaar 2016 2017 zullen alle eersteklassers naast hun boeken een laptop of tablet gebruiken. In deze tekst staat achtergrondinformatie en praktische

Nadere informatie

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen

Functiebeschrijving van ICT-coördinator. Bijlage 1: Algemene opdracht. 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen Functiebeschrijving van ICT-coördinator Bijlage 1: Algemene opdracht 1. Op het niveau van de school/scholengemeenschap: mee een beleid ontwikkelen 1. Ondersteunt de directie om, samen met het team, een

Nadere informatie

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat.

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland, die ondanks haar hoge leeftijd met de tijd meegaat. ICT-beleidsplan Voorwegschool Heemstede 1. Uitgangspunten 1.1 Doel van het beleidsplan In dit document is beschreven hoe op de Voorwegschool te Heemstede in de komende 4 jaren concreet vorm gegeven wordt

Nadere informatie

Schoolportret De Cirkel

Schoolportret De Cirkel Schoolportret De Cirkel door Ruby Tigelaar 502221 HAVT3A M i n o r I C T e n n i e u w e m e d i a, d e e l 1 D o c e n t : S a c h a v a n d e G r i e n d t Inhoudsopgave Inleiding... 3 Huidige situatie...

Nadere informatie

ICT beleidsplan 2014-2017

ICT beleidsplan 2014-2017 ICT beleidsplan 2014-2017 Met instemming van de medezeggenschapsraad op 24-09- 2014 I Stand van zaken (juni 2014) Het Christelijk Gymnasium heeft de afgelopen jaren flinke investeringen gedaan in de hardware

Nadere informatie

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad?

ipad Algemeen 8. Hoe zit het met de andere klassen? Wanneer krijgen zij een ipad? Veel vragen ipad gestelde over de Algemeen 1. Waarom wil Bogerman de ipad gaan gebruiken? In ons strategisch beleidsplan hebben we gezegd dat we meer willen werken naar gepersonaliseerd onderwijs. Bogerman

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik voor leerlingen

Protocol Mediagebruik voor leerlingen Protocol Mediagebruik voor leerlingen 01. Wat is een protocol? Een protocol is een lijst met afspraken die je met iemand maakt. In een protocol staan dus regels en afspraken waaraan je je moet houden.

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015

DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015 DDS Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inleiding De Digitale Sleutel bestaat vanaf maart 2003 als samenwerkingsverband van de drie grote schoolbesturen met financiële ondersteuning

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt

Het schoolportret De Bareel, Heemskerk. Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht: Sacha van de Griendt (?, Basisschool de Bareel) (?, Uitbreidingsplan basisschool Bareel Heemskerk kan de prullenbak in) Het schoolportret De Bareel, Heemskerk Door: Daniëlle Beukman 488097 Klas: Havt3b Minor: ICT1 Leerkracht:

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs EEN VERTROUWD BEGRIP IN BEHEERGEMAK Deklas.nu kwam al rond het begin van de 21e eeuw op de markt. Het was destijds het eerste netwerkconcept

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG.

BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. BELEIDSPLAN ICT BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG. VOORWOORD. Voor u ligt het beleidsplan ICT van Bs. De Blokkenberg. Dit plan is samengesteld door: Tom Jansen, ICT-beleidsmedewerker Movare. Theo Ramakers, ICT-er

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Delta.

Veilig internetgebruik OBS Delta. Veilig internetgebruik OBS Delta. Binnen de stichting OOG, waar OBS Delta een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet. Aanleiding

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen:

Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: Individueel gebruik van ICT in het onderwijs belemmerd de ontwikkeling van sociale contacten tussen leerlingen: 1. ICT is een middel en wordt steeds meer gebruikt in het onderwijs. Daarbij kijk je ook

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Beleidsplan ICT. Naam school: De Schakel Laatst bijgewerkt: 1 maart 2014

Beleidsplan ICT. Naam school: De Schakel Laatst bijgewerkt: 1 maart 2014 Beleidsplan ICT Naam school: De Schakel Laatst bijgewerkt: 1 maart 2014 Het ICT beleidsplan voor de SKSWW richt zich vooral op wat er op het gebied van ICT op de scholen gerealiseerd moet en kan worden.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen Dyslexie Ict ondersteunende hulpmiddelen Sjaak Janssen Doel: Informeren Inzicht uitslag Vragenlijst. Vergelijking van 3 meest gebruikte pakketten. Informatie over bovenschool arrangement. Slotvraag Ict

Nadere informatie

Mediaprotocol Obs de Hasselbraam

Mediaprotocol Obs de Hasselbraam Mediaprotocol Obs de Hasselbraam Algemeen Het gebruiken van moderne media binnen scholen is op dit moment gemeengoed. We zijn ons bewust van de voordelen, maar ook van de mogelijke nadelen. Als school

Nadere informatie

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer

ICT Plan. Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015. Piet de Springer ICT Plan Openbare basisscholen Gemeente Wijk bij Duurstede 2010-2015 Piet de Springer Pagina 1 ICT plan 2010-2014 Piet de Springer April 2010 Inhoud 1. Inleiding 2. Zakelijke gegevens 3. Beginsituatie

Nadere informatie

Kritische succesfactoren notebook projecten

Kritische succesfactoren notebook projecten Kritische succesfactoren notebook projecten The Rent Company B.V. Ronald van den Boogaard Email adres: rvandenboogaard@rentcompany.nl Internet adres: www.rentcompany.nl Mob. nr: +31 (0)6 53 715 703 Algemene

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs

deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs deklas.nu De toonaangevende netwerkoplossing voor het onderwijs Wij zien pure winst in het feit dat we nu veel uren overhouden om de inhoud van het onderwijs te ondersteunen Een vertrouwd begrip in beheergemak

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Kennismakingsavond 24-6-2014. Kennismakingsavond 24-6-2014

Kennismakingsavond 24-6-2014. Kennismakingsavond 24-6-2014 Kennismakingsavond 24-6-2014 Kennismakingsavond 24-6-2014 Programma Voorstellen Mentoren Leerling coördinator Kennismakingsmiddag Informatie Aan te schaffen materialen Start nieuwe schooljaar Kennismakingsavond

Nadere informatie

Systeemeisen Facet 6.0

Systeemeisen Facet 6.0 Systeemeisen Facet 6.0 Facet is het computerexamensysteem voor het afnemen van centraal geplande examens en toetsen. Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Toets-ICT Praktijk modules Basis modules (ECDL Basis) Gevorderden modules (ECDL Advanced) Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl

Nadere informatie