GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM"

Transcriptie

1 GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

2 Als consument wordt u beschermd door een hele reeks van Europese en Belgische wetten. De meest bekende zijn de wet op de garantie, de wet op de verkoop op afstand, of nog, uw rechten als reiziger*. Bij de meeste aankopen verloopt alles naar wens: u bestelt uw goederen of diensten, u betaalt ze en ze worden geleverd. Soms loopt het verkeerd. Dan kunt u best de verkoper contacteren en hem uitleggen wat er scheelt. Doorgaans zal de verkoper een oplossing voorstellen die u vaak ook zal aanvaarden. In die gevallen waarin de verkoper weigert op uw vraag in te gaan, moet u verdere stappen ondernemen. Een eerste stap is de aangetekende klachtenbrief. Krijgt u geen respons, dan kunt u een minnelijke oplossing zoeken met behulp van een dienst, zoals het Europees centrum voor de Consument (ECC). Misschien kunt u ook wel terecht bij organisaties die instaan voor alternatieve geschiloplossing, zoals een ombudsman of een geschillencommissie. Zijn al deze mogelijkheden uitgeput, dan rest u nog de rechtbank. Deze brochure wil u rondleiden in de diverse mogelijkheden om tot een oplossing van uw consumentengeschil te komen. Zo kunt u best nagaan welke methode voor u de meest geschikte is. *Het ECC heeft een aantal folders uitgegeven waarin deze rechten worden uitgelegd. U kunt ze gratis opvragen op het nummer

3 1. De klachtenbrief Wanneer u ontevreden bent met uw aankoop, is het belangrijk om daar onmiddellijk de verkoper over in te lichten. Vaak zal dit voldoende zijn om het probleem op te lossen. Geraakt uw klacht op deze manier niet opgelost, dan moet u hem dit schriftelijk bevestigen. Door de klacht duidelijk neer te schrijven en te vermelden wat u wenst, wordt de klacht ook voor de verkoper eenvoudiger te behandelen. U stuurt uw klachtenbrief best per of per fax met een ontvangstbevestiging en per aangetekende brief. Zo bent u zeker dat de handelaar uw brief heeft ontvangen. Wat moet er in uw klachtenbrief staan: - uw naam en adres - de datum van aankoop - een duidelijke omschrijving van het product of de dienst - de exacte reden van uw klacht - wat u van de handelaar verwacht - een termijn waarop u een reactie verwacht (meestal 2 weken) - eventueel uw bankrekeningnummer indien u terugbetaling verwacht. Ken uw rechten en plichten Soms is het niet eenvoudig te weten welke uw rechten en plichten zijn wanneer u een klacht heeft over een aankoop. U kunt informatie inwinnen bij een consumentenorganisatie of bij een juridisch adviseur van een dienst voor consumenten, zoals het ECC, of een wetswinkel. De wetgever heeft een Commissie voor Juridische Bijstand opgericht, die juridische eerstelijnsbijstand in België organiseert. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

4 Dit is praktische juridische informatie of een eerste juridisch advies of nog, een verwijzing naar een geschikte instantie of organisatie. Deze eerstelijnsbijstand krijgt u van juridische adviseurs tijdens gratis consultaties die per gerechtelijk arrondissement worden georganiseerd. Op de website vindt u meer informatie. Minnelijke schikking Sommige consumentenorganisaties of diensten voor consumenten beperken zich niet louter tot het verstrekken van juridisch advies, maar trachten ook een oplossing te vinden door de verkoper aan te spreken.het Belgische ECC werkt in een Europees netwerk. Bij klachten over een verkoper in een andere lidstaat (ook Noorwegen en IJsland), vraagt het Belgische ECC aan zijn buitenlandse collega s een brief te schrijven naar de verkoper ter plaatse. Dit helpt om hem te overhalen een oplossing voor te stellen of te aanvaarden. Een minnelijke schikking is vaak de meest efficiënte, meest bevredigende en de goedkoopste manier om een klacht over een aankoop van een goed of een dienst op te lossen. Beide partijen werken aan een oplossing, die soms helemaal anders uitvalt dan wat je juridisch zou kunnen verwachten, maar die beide partijen tot voordeel strekt. U bent bijvoorbeeld niet tevreden over de kleur van de geleverde sofa. Wanneer de verkoper u ter compensatie een salontafel aanbiedt, kunt u zich er wel mee verzoenen.

5 2. Alternatieve geschillenoplossing Indien u en de verkoper er niet in slagen het geschil op te lossen, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde die een poging zal doen om de twee partijen tot een gezamenlijke oplossing te brengen. Naargelang de wijze waarop deze derde partij zich opstelt en naargelang de gevolgen van de beslissing, wordt een onderscheid gemaakt tussen bemiddeling, verzoening en arbitrage. Bemiddeling: de onafhankelijke derde partij tracht de partijen dichter bij elkaar te brengen maar velt geen oordeel over het geschil. Verzoening: de verzoener heeft een actievere rol en geeft in bepaalde gevallen advies. Arbitrage: de arbiter neemt een bindende beslissing die beide partijen moeten opvolgen. Er zijn verschillende manieren om een bemiddelaar, verzoener of arbiter bij uw geschil te betrekken. Sinds de nieuwe wet op de bemiddeling van 21 februari 2005 kunt u ook terecht bij sommige advocaten en notarissen. Een lijst van de erkende bemiddelaars vindt u op of krijgt u op het nummer Voor consumentgeschillen bestaan er specifieke inrichtingen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde consumentenmaterie. Sommige zijn gratis en andere komen tussen voor een beperkte prijs. Voorbeelden zijn de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw, de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet-Beleggingen of de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

6 De kwaliteit van dergelijke systemen voor alternatieve geschiloplossing moet gewaarborgd blijven. Daarom heeft de Europese Commissie aanbevelingen uitgevaardigd met basisprincipes waaraan zij moeten voldoen. De organisaties die hieraan voldoen worden genotificeerd door de Belgische overheid aan de Europese Commissie. U vindt ze terug op de website van de Commissie: adrdb_en.htm Achteraan deze gids vindt u de lijst van de Belgische instanties die genotificeerd werden. In België kennen we verschillende soorten procedures: De ombudsman probeert de partijen te verzoenen. Indien dit niet lukt, dan geeft hij een niet bindend advies. (vb. Ombudsman bij de NMBS) De verzoeningscommissie stelt een expert aan die probeert de partijen te verzoenen en indien dit niet lukt, dan stelt hij een bindend expertiseverslag op. (vb. Verzoeningscommissie Occasiewagens) De geschillencommissie is een arbitragesysteem waarbij een bindende beslissing wordt genomen door een commissie waarin zowel vertegenwoordigers van de consumenten als van de professionele sector zetelen. Indien men voor een arbitrageprocedure kiest, is het niet meer mogelijk om naar de rechtbank te gaan, tenzij voor een procedureprobleem. (vb. Geschillencommissie Meubelen)

7 3. De rechtbank Welke rechtbank? Indien alle vorige mogelijkheden geen oplossing voor uw geschil hebben geboden, dan rest er u nog een procedure voor de rechtbank. Een gerechtelijke procedure is niet altijd geschikt voor een consumentengeschil. Het vereist heel wat inspanningen, zowel financieel als qua tijd. Die wegen vaak niet op tegen het economische verlies dat het geschil veroorzaakt. Aan u om te oordelen of het voor u al dan niet de moeite loont. Ook uit principeoverwegingen. Verschillende soorten rechtbanken Voor consumentengeschillen kunt u terecht bij de vrederechter, bevoegd voor kleine geschillen met een maximum van 1860, de rechtbank van eerste aanleg of eventueel de rechtbank van koophandel. Het is niet eenvoudig te weten welke rechtbank bevoegd is. Vraag advies aan een juridisch adviseur. De verzoeningsprocedure Er bestaat een verzoeningsprocedure bij de verschillende rechtbanken. Deze procedures zijn gratis. U dient een aanvraag te doen bij de griffie van de rechtbank. De griffie roept dan beide partijen op om voor de rechter te verschijnen. Zij zijn echter niet verplicht om te komen opdagen. Bij de hoorzitting kan er een oplossing gevonden worden, die bindend is. Indien geen oplossing wordt gevonden, of komt de tegenpartij niet opdagen, dan kunt u nog steeds naar de rechtbank gaan voor een burgerrechtelijke procedure. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

8 Advocaat nodig? U kunt in principe zelf de procedure inleiden en opvolgen. U bent dus niet verplicht een advocaat te nemen. Omdat een burgerrechtelijke procedure niet eenvoudig is, kan het interessanter zijn om u te laten bijstaan door een advocaat. Wij raden u aan om het ereloon en de kosten met de advocaat te bespreken en te vragen dat hij u regelmatig een stand van zaken meedeelt met betrekking tot de staat. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. In geval van problemen met de factuur kunt u terecht bij de stafhouder van de. Indien u over onvoldoende inkomsten beschikt, kunt u beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand (zie verder). De gerechtelijke procedure Inleiden van de procedure Er zijn verschillende manieren om een procedure te starten: de dagvaarding, het verzoekschrift en de vrijwillige verschijning. Hiermee brengt u de tegenpartij op de hoogte van uw wens om naar de rechtbank te gaan. Het hangt af van het geschil en de rechtbank welke de aangewezen manier is om het geschil aanhangig te maken. Bij een consumentengeschil is de dagvaarding gebruikelijk. De dagvaarding gebeurt met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Voor een dagvaarding betaal je vastgestelde kosten van de gerechtsdeurwaarder en bijkomende kosten afhankelijk van de eis. Dit komt neer op een bedrag tussen 28 en 167,49. Voor welbepaalde conflicten kan men de zaak inleiden per verzoekschrift (bv. consumentenkrediet, huur, collectieve schuldenregeling). Kosten voor een verzoekschrift: 27 voor de vrederechter en 52 voor de andere rechtbanken.

9 Bij een vrijwillige verschijning komen beide partijen samen voor de rechter om een proces-verbaal van vrijwillige verschijning te tekenen. In dit PV staan de argumenten van beide partijen. De kosten zijn beperkt tot een rolrecht. Rolzetting Nadat de tegenpartij officieel in kennis is gesteld van uw plannen om naar de rechtbank te gaan, wordt de zaak op de rol gezet door de griffier van de bevoegde rechtbank. De rolzetting is eigenlijk de bepaling van de datum van de zitting. Zodra de zaak op de rol staat, maken beide partijen hun conclusies op en sturen die naar de griffier van de rechtbank die het dossier samenstelt. Ook de rolzetting is niet kosteloos. Reken op een bedrag van 35 voor de vrederechter en 82 voor de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel. De inleidende zitting De termijn tussen de inleiding en de verschijning voor de rechter ligt tussen de 8 dagen en een maand. Op deze inleidende zitting zijn er 3 mogelijke scenario s. - Het kan zijn dat de tegenpartij niet komt opdagen, en dan kan er verstek ingeroepen worden. - Is de tegenpartij er wel en is de zaak niet complex, dan kan deze gepleit worden op de inleidende zitting. - Is de tegenpartij er, maar is de zaak te complex, dan wordt een nieuwe datum bepaald (bijzondere rol). Dit is doorgaans het geval en aldus neemt de procedure een langere tijd in beslag. Het vonnis De rechter velt zijn vonnis binnen de maand na het pleiten van de zaak. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

10 Wat met de kosten? De rechtsplegingvergoeding Naast de gerechtskosten voor de inleiding, de advocaat en het rolrecht zijn er nog andere kosten, zoals het opstelrecht voor bepaalde akten die de griffier opstelt (ongeveer 30) en het expeditierecht (bv. 2,85 per bladzijde in de rechtbank van eerste aanleg). Indien u de zaak wint, zal de rechter u een rechtsplegingvergoeding toekennen indien u vertegenwoordigd werd door een advocaat en indien u deze vergoeding vraagt. Deze vergoeding dekt in principe de materiële akten van de advocaat zoals de dagvaardingskosten, het neerleggen van de conclusies en dergelijke. De vergoeding is wettelijk bepaald en varieert van 36,44 tot 485,87. U kunt sinds kort in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden ook vragen om de terugbetaling te krijgen van uw werkelijke advocaatkosten. Wie onvoldoende inkomsten heeft, kan geheel of gedeeltelijk ontslagen worden van de betaling van de gerechtskosten en de kosten van bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Voor meer informatie over deze rechtsbijstand kunt u terecht bij het Bureau voor Rechtsbijstand bij de. Meer info krijgt u van de Orde van Vlaamse Balies (zie adressenlijst). Juridische tweedelijnsbijstand 10 Voor tweedelijnsbijstand (pro Deo) komen enkel personen in aanmerking die over onvoldoende inkomsten beschikken. Bij juridische tweedelijnsbijstand krijgt u een omstandig juridisch advies of bijstand van een advocaat in het kader van een procedure of een geding. Al naar gelang de graad van onvermogen is de bijstand gedeeltelijk of volledig kosteloos. Hiervoor wendt u zich tot het bureau voor juridische bijstand van de. Meer info krijgt u bij de Orde van Vlaamse Balies (zie adressenlijst).

11 De rechtsbijstandverzekering Goed om weten: het is mogelijk om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die zowel de gerechtskosten als de advocaatkosten dekt. Het kan om een aparte verzekering gaan of om een rechtsbijstandoptie binnen het kader van een andere verzekering, bv. de autoverzekering. Algemene Directie Controle & Bemiddeling (ADCB) Soms brengt een geschil een inbreuk aan het licht die een strafrechtelijke aanpak vergt. Dit is het geval wanneer een handelaar iets doet dat door de wet verboden wordt en waar een straf - boete of gevangenisstraf - op staat. Voorbeelden zijn consumenten die door reclame misleid worden over de echte eigenschappen van een product of iemand die een tweedehandswagen aankoopt waarvan de kilometerteller vervalst werd. Als betrokkene kunt u klacht neerleggen bij de ADCB of onmiddellijk bij de politie. Indien uw klacht gegrond is, zal de ADCB een onderzoek instellen. Dit kan leiden tot een officiële waarschuwing aan het bedrijf en/of tot het opmaken van een proces-verbaal. Een PV wordt vaak gevolgd door een voorstel tot minnelijke schikking aan de overtreder. Wordt deze niet binnen de gestelde termijn betaald, dan gaat het dossier naar de Procureur des Konings die kan beslissen om het bedrijf te vervolgen. Als slachtoffer heeft u dan nog geen schadevergoeding. U stelt zich best benadeelde partij bij de Procureur des Konings zodat u op de hoogte wordt gehouden van het onderzoek. Wenst u schadevergoeding te bekomen, dan moet u een burgerlijke vordering instellen of u burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. Hiervoor betaalt u een bepaalde som als waarborg. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, krijgt u die terug. Met een burgerlijke partijstelling bent u dan zeker dat de zaak niet geseponeerd wordt. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM 11

12 Nuttige adressen Orde van Vlaamse Balies Koningsstraat 148 T: F: ANTWERPEN bij de balie te Antwerpen Bolivarplaats 20/ Antwerpen T: BRUGGE bij de balie te Brugge Langestraat Brugge T: GENT bij de balie te Gent Koophandelsplein Gent T: HASSELT bij de balie te Hasselt Thonisselaan Hasselt T: IEPER bij de balie te Ieper Rijselsestraat Ieper T: MECHELEN bij de balie te Mechelen Gerechtshof Keizerstraat Mechelen T: OUDENAARDE bij de balie te Oudenaarde Gerechtshof Bourgondiëstraat Oudenaarde T: TONGEREN bij de balie te Tongeren Kielenstraat Tongeren T: BRUSSEL bij de balie te Brussel Poelaertplein T: KORTRIJK bij de balie te Kortrijk Burg. Nolfstraat 10 A 8500 Kortrijk T: TURNHOUT bij de balie te Turnhout Gerechtshof Kasteelplein Turnhout T: DENDERMONDE bij de balie te Dendermonde Justitieplein Dendermonde T: LEUVEN bij de balie te Leuven Smoldersplein Leuven T: VEURNE bij de balie te Veurne P. Benoîtlaan Veurne T:

13 Orde van de Franstalige en Duitstalige balies Avenue de la Toison d Or Bruxelles T: F: ARLON du barreau d Arlon Place Schalbert 6700 Arlon T: BRUXELLES du barreau de Bruxelles Place Poelaert 1000 Bruxelles T: CHARLEROI du barreau de Charleroi Av. Gén. Michel Charleroi T: DINANT du barreau de Dinant Rue en Rhée Dinant T: EUPEN du barreau d Eupen Bergstrasse Eupen T: HUY du barreau de Huy Quai d Arona Huy T: LIEGE du barreau de Liège bte Liège MARCHE-EN-FAMENNE du barreau de Marche-en-Famenne Rue Victor Libert Marche-en-Famenne T: MONS du barreau de Mons Rue de Nimy Mons T: NAMUR du barreau de Namur 5000 Namur T: NEUFCHATEAU du barreau de Neufchâteau Place Mac Auliffe Bastogne T: NIVELLES du barreau de Nivelles Place Albert Ier bte Nivelles T: TOURNAI du barreau de Tournai Place du 7500 Tournai T: VERVIERS du barreau de Verviers 4800 Verviers T: Commissie Juridische Bijstand: zie Orde van Vlaamse Balies Bureau Juridische Bijstand: zie Orde van Vlaamse Balies Bureau voor Rechtsbijstand: zie Orde van Vlaamse Balies De Wetswinkel T: alle werkdagen van 10 tot 12 uur Afdeling in Aalst, Antwerpen-Merksem, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas en Sint-Truiden 13 GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

14 Federale overheidsdiensten FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie AD Regulering en organisatie van de Markt Bescherming van de consumentenrechten North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie AD Controle en Bemiddeling WTC III Simon Bolivarlaan 30 T: F: FOD Justitie Waterloolaan 115 T: F: Instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting 14 Geschillencommissie Reizen vzw Cel Arbitrage North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: consumer/disputes/voyages/ home_nl.htm Geschillencommissie Reizen vzw Cel Verzoening North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: consumer/disputes/voyages/ home_nl.htm Geschillencommissie Meubelen vzw Assesteenweg 117 bus 9D 1740 Ternat T: F: Geschillencommissie Verbruikers-Textielreinigers (GVT) Brusselsesteenweg Zellik T: F: Legibel (arbitrage & bemiddeling) Koningsstraat 55 T: F: Verzoeningscommissie Bouw Espace Jacquemotte Hoogstraat 139 T: F: Verzoeningscommissie Occasiewagens Woluwedal 46 bus Brussel T: F: Ombudsdienst bij de Post Koningsstraat 97 bus 14 T: F: post.be Ombudsman bij de NMBS Kantersteen 4 T: F: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Barricadenplein 1 T: F:

15 Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen De Meeûsplantsoen 35 T: F: Ombudsman van de Verzekeringen De Meeûsplantsoen 35 T: F: Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 T: of F: Le Service de Médiation communale de la Ville de La Louvière Rue de la Loi La Louvière T: F: Ombudsman de la ville de Charleroi Rue de Marcinelle Charleroi T: ou F: Ombudsdienst stad Gent Botermarkt Gent T: F: College van de Federale Ombudsmannen Hertogstraat 43 T: F: Le Médiateur de la Région wallonne Rue Lucien Namèche Namur T: F: Service du Médiateur de la Communauté française Rue des Poissonniers bte Bruxelles T: F: Délégué général de la Communauté française aux droits de l enfant Rue des Poissonniers bte Bruxelles T: F: Ombudsdienst stad Antwerpen Everdijstraat Antwerpen T: F: Ombudsdienst stad Brugge Braambergstraat Brugge T: F: Ombudsdienst stad Leuven Muntstraat 1A 3000 Leuven T: F: Ombudsdienst stad Mechelen Grote Markt Mechelen T: F: Ombudsdienst stad Sint-Niklaas Parkstraat Sint-Niklaas T: F: Ombudsdienst gemeente Puurs Hoogstraat Puurs T: F: GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

16 Gids bij het oplossen van uw consumentenprobleem Deze gids wordt u gratis aangeboden door het Europees Centrum voor de Consument (ECC). Het netwerk van de Europese Centra voor de Consument werd door de Europese Commissie opgericht om gratis bijstand te verlenen aan consumenten in de Europese Unie. ECC België Hollandstraat Brussel tel: fax: Gratis juridisch advies: elke werkdag van 9 u. tot u. en van tot 17 u. Met de steun van de Europese Commissie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze brochure. Gedrukt: november

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen

De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen De consumentenkaart Wegwijs in consumentengeschillen Vormingsdag FOD Economie Sleutels voor verstandig consumeren 13/03/2014 OVERZICHT 1. Het OIVO 2. Consumentenbescherming 3. Consumentengeschillen o Het

Nadere informatie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie Eerste advies: een noodzakelijke stap die voor iedereen

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. Liesbet JACOBS Mr. JACOBS is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Eerstelijnswerking De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Eerstelijnswerking Heeft u moeilijkheden met Justitie? Stelt u zich vragen omtrent uw echtscheiding?

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING INFORMATIEBROCHURE Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie

DE JUSTITIEHUIZEN. De sociale studie DE JUSTITIEHUIZEN De sociale studie INLEIDING U wil dat uw kind één op de twee weken bij u verblijft maar uw ex-partner verzet zich daartegen U en uw ex-partner slagen er niet in om samen beslissingen

Nadere informatie

De uitwissing en het herstel in eer en rechten

De uitwissing en het herstel in eer en rechten De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De uitwissing en het herstel in eer en rechten U hebt een misdrijf gepleegd en bent veroordeeld

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT BETREFFENDE INVORDERING VAN NIET-BETWISTE FACTUREN 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken,

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. Probatie De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Probatie U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Dienst rechtshulp van het OCMW Advocaten voor Jongeren Verbruikersorganisaties

Dienst rechtshulp van het OCMW Advocaten voor Jongeren Verbruikersorganisaties juridisch advies Je kan in vele situaties juridische problemen krijgen. Je koopt b.v. een CD-speler die het niet doet. Je huurt b.v. een appartement waar het binnen regent. Om je rechten te laten gelden,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur OCA Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Procedurereglement Staatsbladsstraat 8 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be ondernemingsnummer 0267.393.267 Ombudsdienst Consumentengeschillen

Nadere informatie

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Omschrijving van het advocatenkantoor, het bedrijf, de juridische dienst of het notariskantoor: FOD Justitie. Functie Antwerpen : 4. Deze plaatsen vervangen deze

Nadere informatie

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION

Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION ethodologische nota note methodologique - zie m voir II - 73 Total des attributaires sur base de prestations de travail - LIEU D'HABITATION Totaal aantal rechthebbenden op basis van arbeidsprestaties-

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies

Advocaat worden? Ja, maar hoe? Orde van Vlaamse Balies. Orde van Vlaamse Balies Advocaat worden? Ja, maar hoe? 1 Beste student, U hebt reeds de stap gezet in de richting van de advocatuur, of bent van plan die stap binnenkort te zetten. Deze brochure geeft u alle informatie die u

Nadere informatie

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer

TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer TREINONGEVAL BUIZINGEN: INFORMATIEVE NOTA Fase raadkamer In het gerechtelijk dossier dat werd geopend naar aanleiding van het treinongeval in Buizingen op 15 februari 2010, hebt u zich burgerlijke partij

Nadere informatie

Alternatieve. in België. geschillenbeslechting voor consumenten

Alternatieve. in België. geschillenbeslechting voor consumenten Alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten in België Het Europees Centrum voor de Consument Een overzicht van de Belgische organismen voor alternatieve beslechting van consumentengeschillen Inhoudstafel

Nadere informatie

Een betere toegang tot justitie

Een betere toegang tot justitie Een betere toegang tot justitie Of u dat nu wilt of niet, de kans bestaat dat u vroeg of laat in contact komt met de complexe wereld van justitie. U bent van plan te scheiden. U moet voor de rechtbank

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets mis au travail en ateliers protégés - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf

De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen. De autonome werkstraf De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen De autonome werkstraf De autonome werkstraf bestaat uit een aantal uren onbezoldigd werk ten

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Rechtbanken van koophandel

Nadere informatie

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT

CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT CONSUMENTENOMBUDSDIENST PROCEDUREREGLEMENT Laatst aangepast 08/02/2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I: Definities HOOFDSTUK II: Behandeling van consumentengeschillen door de ondernemingen Artikel 1: Interne

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Rechtbanken van Koophandel

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel

Raadgevend Comite FAVV. Voorstelling jaarverslag Hormonencel Raadgevend Comite FAVV 2011 Voorstelling jaarverslag 2010 Multidisciplinaire Hormonencel Overzicht 2008 Kaarten Teruggevonden substanties Dossiers NIET: voedingssupplementen humane doping en geneesmiddelen

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden)

Nadere informatie

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER

HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER HERVORMING STATUUT HYPOTHEEKBEWAARDER Impact op de betaling van de verschuldigde kosten voor het verrichten van de hypothecaire publiciteit INLEIDING De hervorming van het statuut van de hypotheekbewaarders

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing?

Beroep beslissing OCMW. Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Beroep beslissing OCMW Wat kan je doen als je niet akkoord gaat met een OCMW-beslissing? Inhoud 1. Beroep aantekenen... 3 2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?... 4 3. Waar heeft de

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een

Inhoudstafel. 1. De aangetekende brief. 2. Hoe geraakt u aan uw geld zonder advocaat? 3. Andere gevallen waarin de tussenkomst van een Inhoudstafel Deel I: U werkt zonder advocaat 1. De aangetekende brief 1.1. Wat is het belang van een aangetekende brief?....................... 3 1.1.1. Bewijs.................................................

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Een betere toegang tot justitie

Een betere toegang tot justitie Een betere toegang tot justitie InLEIDING Ieder van ons kan gewild of ongewild in contact komen met de complexe wereld van justitie. U bent van plan te scheiden? U moet voor de rechtbank verschijnen? Ongeacht

Nadere informatie

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur

BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur VASTE SCHIJF - Basisinfrastructuur + Diensten BIJLAGE A1: Post 1: Installatie basisinfrastructuur Als de inschrijver opteert voor een asymmetrische technologie, moet hij de upload- en downloadcapaciteit

Nadere informatie

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016

ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 ODR-CONTACTPUNT BELGIE JAARVERSLAG 2016 1 JANUARI 2016: START VAN HET BELGISCHE ODR-CONTACTPUNT 02 15 FEBRUARI 2016: HET ODR-PLATFORM GAAT LIVE 03 WAT IS? Alvorens met enkele moeilijke woorden te jongleren,

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs!

De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs! De minnelijke invordering van schulden Schulden afbetalen maar niet tegen om het even welke prijs! Sinds 17 april 2009 werden alle actoren die aan de minnelijke invordering van schulden doen - incassobureaus,

Nadere informatie

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets de 58 ans et plus (50 ans et plus avec passé professionnel) (*) - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen van 58 jaar en ouder (50 jaar en ouder met beroepsverleden) (*) - Mannen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school SECUNDAIR ONDERWIJS Wat is het recht? Pesten kan niet, een rood licht negeren is levensgevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roken in de klas kan niet,... Er bestaan regels

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek. Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers

De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek. Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers de Federale ombudsman De specifieke rol van de ombudsman binnen de administratieve lastenproblematiek Beleidsinformatie en rechten van burgers als gebruikers Marc De Mesmaeker overzicht Situering van de

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

juridisch advies In problemen

juridisch advies In problemen juridisch advies Je kan in vele situaties juridische problemen krijgen. Je koopt bv. een Cd-speler die het niet doet. Je huurt bv. een appartement waar het binnen regent. Om je rechten te laten gelden,

Nadere informatie

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf

FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ BRUGEL Opmerking vooraf BRUGEL behandelt alleen klachten die betrekking hebben op: - een schending van de wetgeving die van toepassing is in het Brussels

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure

DE JUSTITIEHUIZEN. Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure DE JUSTITIEHUIZEN Het maatschappelijk onderzoek bij een adoptieprocedure INLEIDING Uw minderjarig kind is betrokken in een adoptieprocedure. Die adoptieprocedure betekent dat een ander persoon (adoptant)

Nadere informatie

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt

Juridisch. advies Als een gesprek geen oplossing biedt Juridisch advies Als een gesprek geen oplossing biedt Alles over juridisch advies Jongeren Advies Centrum www.jac.be Alle juridische vragen over minderjarigen tel. 070 21 00 71 www.kinderrechtswinkel.be

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION

Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Chômeurs complets dispensés d'inscription (*) - Unités physiques - Hommes - LIEU D'HABITATION Volledig werklozen vrijgesteld van inschrijving (*) - Fysieke eenheden - Mannen - WOONPLAATS ethodologische

Nadere informatie

Aangifte bij de politie

Aangifte bij de politie U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf. Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen om

Nadere informatie

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015

Rechtbanken van Koophandel. Gegevens 2015 Rechtbanken van Koophandel Gegevens 2015 Met dank aan het personeel van de Rechtbanken van koophandel en de stafdienst ICT (FOD Justitie). Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting

Nadere informatie

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) De toekenning van voorschotten en de invordering van onderhoudsgeld Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN PARTICULIERE CLIËNT 1. Partijen De overeenkomst is gesloten tussen: Advocatenkantoor CHRISTOFFELS ADVOCATEN, gevestigd te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 53, hierna genoemd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof

FOCUS op. loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof FOCUS op loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u meer tijd doorbrengen aan de zijde van een persoon die ongeneeslijk

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 19 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2008 Cijfers afgesloten op 03/09/2009 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2008) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art.

MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. MANDATARISSEN PER PE 40 ZETELS MANDATAIRES PAR EP 40 SIEGES Berekening van het aantal zetels Mode de calcul du nombre de sièges (art. 14 20 HR/ROI) mdc 04/07/2017 - Minimum 3 mandatarissen per provinciale

Nadere informatie

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector

FOCUS op. het tijdskrediet in de privésector 0 FOCUS op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Via

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010

Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand. uitgave 2010 Voor kinderen die meer willen weten over kosteloze rechtsbijstand uitgave 2010 ... jongeren en hun advocaat Als je jonger bent dan 18 jaar ben je minderjarig. Omdat je minderjarig bent, moet je volgens

Nadere informatie

Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014

Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014 Europees Centrum voor de Consument België (ECC) Jaarverslag 2014 Wat is ECC? Bevoegdheid ECC België: Grensoverschrijdende consumentgeschillen: Belgische consument >< EU-handelaar of EU-consument >< Belgisch

Nadere informatie

Sociaal voordeel Bouw

Sociaal voordeel Bouw Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Januari 2012 Sociaal voordeel Bouw Sociaal voordeel bouw Bouw PC 124 1 Sociaal

Nadere informatie

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu?

Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? Je gaat niet akkoord met een beslissing van het OCMW. Wat nu? 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe ga je in beroep? 4 Je brief is bij de arbeidsrechtbank. Wat gebeurt er daarna? 5 1. De arbeidsrechtbank onderzoekt

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN

VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT OOST-VLAANDEREN INFORMATIE OVER HUURGESCHILLEN Voor alle huurgeschillen (gewone huur, woninghuur, handelshuur, pacht) met betrekking tot onroerende goederen is de vrederechter

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2014 Anvers Anvers II Anvers III Anvers IV Anvers V Anvers VI Anvers VII Anvers VIII Anvers IX Anvers X Anvers XI Anvers XII Boom Brasschaat

Nadere informatie

Word onze nieuwe delegee BOUW

Word onze nieuwe delegee BOUW Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Januari 2016 Word onze nieuwe delegee BOUW Sta jij als 1 man voor je collega s?

Nadere informatie

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT

Zijn bevoegdheden zijn omschreven in het artikel 302 van de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. PROCEDUREREGLEMENT De Ombudsman van de Verzekeringen komt tussen bij een aanhoudend probleem wanneer de aanvrager geen bevredigend antwoord op zijn verzoek heeft ontvangen van de verzekeringsonderneming of van de verzekeringstussenpersoon.

Nadere informatie

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter

De verzoeningsprocedure voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN De verzoeningsprocedure voor de vrederechter A. Wat is een minnelijke schikking? De nabijheidsfunctie van de vrederechter komt allicht het meest tot uiting in de zaken

Nadere informatie

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter

Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter VREDEGERECHTEN ARRONDISSEMENT LEUVEN Het verloop van een burgerlijk proces voor de vrederechter De meeste gewone burgerlijke processen verlopen zoals hieronder uiteengezet. Een aantal andere zaken kennen

Nadere informatie

Strategische doelstelling

Strategische doelstelling Naar een nieuw Openbaar Ministerie in samenspraak met de politie Strategische doelstelling Een strafrechtelijk optreden moet maatschappelijk relevant zijn D.w.z. : Beteugeling strafbaar feit: I Binnen

Nadere informatie

Statistiek van de arrondissementscellen

Statistiek van de arrondissementscellen 1 / 20 Statistiek van de arrondissementscellen PERIODE 2010 Cijfers afgesloten op 10/02/2011 Tabel 1: Aantal controles per cel, per maand (periode: 2010) OPMERKING: een controle is elke unieke combinatie

Nadere informatie

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal

Nivelles/Brabant Wallon Eindtotaal Periode van 1 januari tot 31 december Tabel 1 Aantal uitgevoerde controles, per arrondissementscel en per maand RESULTATEN CONTROLES ARRONDISSEMENTSCELLEN Cel /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 /11

Nadere informatie

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T

Marmer PSC Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat Brussel T Marmer PSC 102.08 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be April 2012 Marmer April 2012 PSC 102.08 1 Minimumuurlonen (38-urenweek)

Nadere informatie