GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM"

Transcriptie

1 GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

2 Als consument wordt u beschermd door een hele reeks van Europese en Belgische wetten. De meest bekende zijn de wet op de garantie, de wet op de verkoop op afstand, of nog, uw rechten als reiziger*. Bij de meeste aankopen verloopt alles naar wens: u bestelt uw goederen of diensten, u betaalt ze en ze worden geleverd. Soms loopt het verkeerd. Dan kunt u best de verkoper contacteren en hem uitleggen wat er scheelt. Doorgaans zal de verkoper een oplossing voorstellen die u vaak ook zal aanvaarden. In die gevallen waarin de verkoper weigert op uw vraag in te gaan, moet u verdere stappen ondernemen. Een eerste stap is de aangetekende klachtenbrief. Krijgt u geen respons, dan kunt u een minnelijke oplossing zoeken met behulp van een dienst, zoals het Europees centrum voor de Consument (ECC). Misschien kunt u ook wel terecht bij organisaties die instaan voor alternatieve geschiloplossing, zoals een ombudsman of een geschillencommissie. Zijn al deze mogelijkheden uitgeput, dan rest u nog de rechtbank. Deze brochure wil u rondleiden in de diverse mogelijkheden om tot een oplossing van uw consumentengeschil te komen. Zo kunt u best nagaan welke methode voor u de meest geschikte is. *Het ECC heeft een aantal folders uitgegeven waarin deze rechten worden uitgelegd. U kunt ze gratis opvragen op het nummer

3 1. De klachtenbrief Wanneer u ontevreden bent met uw aankoop, is het belangrijk om daar onmiddellijk de verkoper over in te lichten. Vaak zal dit voldoende zijn om het probleem op te lossen. Geraakt uw klacht op deze manier niet opgelost, dan moet u hem dit schriftelijk bevestigen. Door de klacht duidelijk neer te schrijven en te vermelden wat u wenst, wordt de klacht ook voor de verkoper eenvoudiger te behandelen. U stuurt uw klachtenbrief best per of per fax met een ontvangstbevestiging en per aangetekende brief. Zo bent u zeker dat de handelaar uw brief heeft ontvangen. Wat moet er in uw klachtenbrief staan: - uw naam en adres - de datum van aankoop - een duidelijke omschrijving van het product of de dienst - de exacte reden van uw klacht - wat u van de handelaar verwacht - een termijn waarop u een reactie verwacht (meestal 2 weken) - eventueel uw bankrekeningnummer indien u terugbetaling verwacht. Ken uw rechten en plichten Soms is het niet eenvoudig te weten welke uw rechten en plichten zijn wanneer u een klacht heeft over een aankoop. U kunt informatie inwinnen bij een consumentenorganisatie of bij een juridisch adviseur van een dienst voor consumenten, zoals het ECC, of een wetswinkel. De wetgever heeft een Commissie voor Juridische Bijstand opgericht, die juridische eerstelijnsbijstand in België organiseert. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

4 Dit is praktische juridische informatie of een eerste juridisch advies of nog, een verwijzing naar een geschikte instantie of organisatie. Deze eerstelijnsbijstand krijgt u van juridische adviseurs tijdens gratis consultaties die per gerechtelijk arrondissement worden georganiseerd. Op de website vindt u meer informatie. Minnelijke schikking Sommige consumentenorganisaties of diensten voor consumenten beperken zich niet louter tot het verstrekken van juridisch advies, maar trachten ook een oplossing te vinden door de verkoper aan te spreken.het Belgische ECC werkt in een Europees netwerk. Bij klachten over een verkoper in een andere lidstaat (ook Noorwegen en IJsland), vraagt het Belgische ECC aan zijn buitenlandse collega s een brief te schrijven naar de verkoper ter plaatse. Dit helpt om hem te overhalen een oplossing voor te stellen of te aanvaarden. Een minnelijke schikking is vaak de meest efficiënte, meest bevredigende en de goedkoopste manier om een klacht over een aankoop van een goed of een dienst op te lossen. Beide partijen werken aan een oplossing, die soms helemaal anders uitvalt dan wat je juridisch zou kunnen verwachten, maar die beide partijen tot voordeel strekt. U bent bijvoorbeeld niet tevreden over de kleur van de geleverde sofa. Wanneer de verkoper u ter compensatie een salontafel aanbiedt, kunt u zich er wel mee verzoenen.

5 2. Alternatieve geschillenoplossing Indien u en de verkoper er niet in slagen het geschil op te lossen, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde die een poging zal doen om de twee partijen tot een gezamenlijke oplossing te brengen. Naargelang de wijze waarop deze derde partij zich opstelt en naargelang de gevolgen van de beslissing, wordt een onderscheid gemaakt tussen bemiddeling, verzoening en arbitrage. Bemiddeling: de onafhankelijke derde partij tracht de partijen dichter bij elkaar te brengen maar velt geen oordeel over het geschil. Verzoening: de verzoener heeft een actievere rol en geeft in bepaalde gevallen advies. Arbitrage: de arbiter neemt een bindende beslissing die beide partijen moeten opvolgen. Er zijn verschillende manieren om een bemiddelaar, verzoener of arbiter bij uw geschil te betrekken. Sinds de nieuwe wet op de bemiddeling van 21 februari 2005 kunt u ook terecht bij sommige advocaten en notarissen. Een lijst van de erkende bemiddelaars vindt u op of krijgt u op het nummer Voor consumentgeschillen bestaan er specifieke inrichtingen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde consumentenmaterie. Sommige zijn gratis en andere komen tussen voor een beperkte prijs. Voorbeelden zijn de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw, de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet-Beleggingen of de Ombudsdienst voor Telecommunicatie. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

6 De kwaliteit van dergelijke systemen voor alternatieve geschiloplossing moet gewaarborgd blijven. Daarom heeft de Europese Commissie aanbevelingen uitgevaardigd met basisprincipes waaraan zij moeten voldoen. De organisaties die hieraan voldoen worden genotificeerd door de Belgische overheid aan de Europese Commissie. U vindt ze terug op de website van de Commissie: adrdb_en.htm Achteraan deze gids vindt u de lijst van de Belgische instanties die genotificeerd werden. In België kennen we verschillende soorten procedures: De ombudsman probeert de partijen te verzoenen. Indien dit niet lukt, dan geeft hij een niet bindend advies. (vb. Ombudsman bij de NMBS) De verzoeningscommissie stelt een expert aan die probeert de partijen te verzoenen en indien dit niet lukt, dan stelt hij een bindend expertiseverslag op. (vb. Verzoeningscommissie Occasiewagens) De geschillencommissie is een arbitragesysteem waarbij een bindende beslissing wordt genomen door een commissie waarin zowel vertegenwoordigers van de consumenten als van de professionele sector zetelen. Indien men voor een arbitrageprocedure kiest, is het niet meer mogelijk om naar de rechtbank te gaan, tenzij voor een procedureprobleem. (vb. Geschillencommissie Meubelen)

7 3. De rechtbank Welke rechtbank? Indien alle vorige mogelijkheden geen oplossing voor uw geschil hebben geboden, dan rest er u nog een procedure voor de rechtbank. Een gerechtelijke procedure is niet altijd geschikt voor een consumentengeschil. Het vereist heel wat inspanningen, zowel financieel als qua tijd. Die wegen vaak niet op tegen het economische verlies dat het geschil veroorzaakt. Aan u om te oordelen of het voor u al dan niet de moeite loont. Ook uit principeoverwegingen. Verschillende soorten rechtbanken Voor consumentengeschillen kunt u terecht bij de vrederechter, bevoegd voor kleine geschillen met een maximum van 1860, de rechtbank van eerste aanleg of eventueel de rechtbank van koophandel. Het is niet eenvoudig te weten welke rechtbank bevoegd is. Vraag advies aan een juridisch adviseur. De verzoeningsprocedure Er bestaat een verzoeningsprocedure bij de verschillende rechtbanken. Deze procedures zijn gratis. U dient een aanvraag te doen bij de griffie van de rechtbank. De griffie roept dan beide partijen op om voor de rechter te verschijnen. Zij zijn echter niet verplicht om te komen opdagen. Bij de hoorzitting kan er een oplossing gevonden worden, die bindend is. Indien geen oplossing wordt gevonden, of komt de tegenpartij niet opdagen, dan kunt u nog steeds naar de rechtbank gaan voor een burgerrechtelijke procedure. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

8 Advocaat nodig? U kunt in principe zelf de procedure inleiden en opvolgen. U bent dus niet verplicht een advocaat te nemen. Omdat een burgerrechtelijke procedure niet eenvoudig is, kan het interessanter zijn om u te laten bijstaan door een advocaat. Wij raden u aan om het ereloon en de kosten met de advocaat te bespreken en te vragen dat hij u regelmatig een stand van zaken meedeelt met betrekking tot de staat. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. In geval van problemen met de factuur kunt u terecht bij de stafhouder van de. Indien u over onvoldoende inkomsten beschikt, kunt u beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand (zie verder). De gerechtelijke procedure Inleiden van de procedure Er zijn verschillende manieren om een procedure te starten: de dagvaarding, het verzoekschrift en de vrijwillige verschijning. Hiermee brengt u de tegenpartij op de hoogte van uw wens om naar de rechtbank te gaan. Het hangt af van het geschil en de rechtbank welke de aangewezen manier is om het geschil aanhangig te maken. Bij een consumentengeschil is de dagvaarding gebruikelijk. De dagvaarding gebeurt met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Voor een dagvaarding betaal je vastgestelde kosten van de gerechtsdeurwaarder en bijkomende kosten afhankelijk van de eis. Dit komt neer op een bedrag tussen 28 en 167,49. Voor welbepaalde conflicten kan men de zaak inleiden per verzoekschrift (bv. consumentenkrediet, huur, collectieve schuldenregeling). Kosten voor een verzoekschrift: 27 voor de vrederechter en 52 voor de andere rechtbanken.

9 Bij een vrijwillige verschijning komen beide partijen samen voor de rechter om een proces-verbaal van vrijwillige verschijning te tekenen. In dit PV staan de argumenten van beide partijen. De kosten zijn beperkt tot een rolrecht. Rolzetting Nadat de tegenpartij officieel in kennis is gesteld van uw plannen om naar de rechtbank te gaan, wordt de zaak op de rol gezet door de griffier van de bevoegde rechtbank. De rolzetting is eigenlijk de bepaling van de datum van de zitting. Zodra de zaak op de rol staat, maken beide partijen hun conclusies op en sturen die naar de griffier van de rechtbank die het dossier samenstelt. Ook de rolzetting is niet kosteloos. Reken op een bedrag van 35 voor de vrederechter en 82 voor de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel. De inleidende zitting De termijn tussen de inleiding en de verschijning voor de rechter ligt tussen de 8 dagen en een maand. Op deze inleidende zitting zijn er 3 mogelijke scenario s. - Het kan zijn dat de tegenpartij niet komt opdagen, en dan kan er verstek ingeroepen worden. - Is de tegenpartij er wel en is de zaak niet complex, dan kan deze gepleit worden op de inleidende zitting. - Is de tegenpartij er, maar is de zaak te complex, dan wordt een nieuwe datum bepaald (bijzondere rol). Dit is doorgaans het geval en aldus neemt de procedure een langere tijd in beslag. Het vonnis De rechter velt zijn vonnis binnen de maand na het pleiten van de zaak. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

10 Wat met de kosten? De rechtsplegingvergoeding Naast de gerechtskosten voor de inleiding, de advocaat en het rolrecht zijn er nog andere kosten, zoals het opstelrecht voor bepaalde akten die de griffier opstelt (ongeveer 30) en het expeditierecht (bv. 2,85 per bladzijde in de rechtbank van eerste aanleg). Indien u de zaak wint, zal de rechter u een rechtsplegingvergoeding toekennen indien u vertegenwoordigd werd door een advocaat en indien u deze vergoeding vraagt. Deze vergoeding dekt in principe de materiële akten van de advocaat zoals de dagvaardingskosten, het neerleggen van de conclusies en dergelijke. De vergoeding is wettelijk bepaald en varieert van 36,44 tot 485,87. U kunt sinds kort in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden ook vragen om de terugbetaling te krijgen van uw werkelijke advocaatkosten. Wie onvoldoende inkomsten heeft, kan geheel of gedeeltelijk ontslagen worden van de betaling van de gerechtskosten en de kosten van bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Voor meer informatie over deze rechtsbijstand kunt u terecht bij het Bureau voor Rechtsbijstand bij de. Meer info krijgt u van de Orde van Vlaamse Balies (zie adressenlijst). Juridische tweedelijnsbijstand 10 Voor tweedelijnsbijstand (pro Deo) komen enkel personen in aanmerking die over onvoldoende inkomsten beschikken. Bij juridische tweedelijnsbijstand krijgt u een omstandig juridisch advies of bijstand van een advocaat in het kader van een procedure of een geding. Al naar gelang de graad van onvermogen is de bijstand gedeeltelijk of volledig kosteloos. Hiervoor wendt u zich tot het bureau voor juridische bijstand van de. Meer info krijgt u bij de Orde van Vlaamse Balies (zie adressenlijst).

11 De rechtsbijstandverzekering Goed om weten: het is mogelijk om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die zowel de gerechtskosten als de advocaatkosten dekt. Het kan om een aparte verzekering gaan of om een rechtsbijstandoptie binnen het kader van een andere verzekering, bv. de autoverzekering. Algemene Directie Controle & Bemiddeling (ADCB) Soms brengt een geschil een inbreuk aan het licht die een strafrechtelijke aanpak vergt. Dit is het geval wanneer een handelaar iets doet dat door de wet verboden wordt en waar een straf - boete of gevangenisstraf - op staat. Voorbeelden zijn consumenten die door reclame misleid worden over de echte eigenschappen van een product of iemand die een tweedehandswagen aankoopt waarvan de kilometerteller vervalst werd. Als betrokkene kunt u klacht neerleggen bij de ADCB of onmiddellijk bij de politie. Indien uw klacht gegrond is, zal de ADCB een onderzoek instellen. Dit kan leiden tot een officiële waarschuwing aan het bedrijf en/of tot het opmaken van een proces-verbaal. Een PV wordt vaak gevolgd door een voorstel tot minnelijke schikking aan de overtreder. Wordt deze niet binnen de gestelde termijn betaald, dan gaat het dossier naar de Procureur des Konings die kan beslissen om het bedrijf te vervolgen. Als slachtoffer heeft u dan nog geen schadevergoeding. U stelt zich best benadeelde partij bij de Procureur des Konings zodat u op de hoogte wordt gehouden van het onderzoek. Wenst u schadevergoeding te bekomen, dan moet u een burgerlijke vordering instellen of u burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter. Hiervoor betaalt u een bepaalde som als waarborg. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, krijgt u die terug. Met een burgerlijke partijstelling bent u dan zeker dat de zaak niet geseponeerd wordt. GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM 11

12 Nuttige adressen Orde van Vlaamse Balies Koningsstraat 148 T: F: ANTWERPEN bij de balie te Antwerpen Bolivarplaats 20/ Antwerpen T: BRUGGE bij de balie te Brugge Langestraat Brugge T: GENT bij de balie te Gent Koophandelsplein Gent T: HASSELT bij de balie te Hasselt Thonisselaan Hasselt T: IEPER bij de balie te Ieper Rijselsestraat Ieper T: MECHELEN bij de balie te Mechelen Gerechtshof Keizerstraat Mechelen T: OUDENAARDE bij de balie te Oudenaarde Gerechtshof Bourgondiëstraat Oudenaarde T: TONGEREN bij de balie te Tongeren Kielenstraat Tongeren T: BRUSSEL bij de balie te Brussel Poelaertplein T: KORTRIJK bij de balie te Kortrijk Burg. Nolfstraat 10 A 8500 Kortrijk T: TURNHOUT bij de balie te Turnhout Gerechtshof Kasteelplein Turnhout T: DENDERMONDE bij de balie te Dendermonde Justitieplein Dendermonde T: LEUVEN bij de balie te Leuven Smoldersplein Leuven T: VEURNE bij de balie te Veurne P. Benoîtlaan Veurne T:

13 Orde van de Franstalige en Duitstalige balies Avenue de la Toison d Or Bruxelles T: F: ARLON du barreau d Arlon Place Schalbert 6700 Arlon T: BRUXELLES du barreau de Bruxelles Place Poelaert 1000 Bruxelles T: CHARLEROI du barreau de Charleroi Av. Gén. Michel Charleroi T: DINANT du barreau de Dinant Rue en Rhée Dinant T: EUPEN du barreau d Eupen Bergstrasse Eupen T: HUY du barreau de Huy Quai d Arona Huy T: LIEGE du barreau de Liège bte Liège MARCHE-EN-FAMENNE du barreau de Marche-en-Famenne Rue Victor Libert Marche-en-Famenne T: MONS du barreau de Mons Rue de Nimy Mons T: NAMUR du barreau de Namur 5000 Namur T: NEUFCHATEAU du barreau de Neufchâteau Place Mac Auliffe Bastogne T: NIVELLES du barreau de Nivelles Place Albert Ier bte Nivelles T: TOURNAI du barreau de Tournai Place du 7500 Tournai T: VERVIERS du barreau de Verviers 4800 Verviers T: Commissie Juridische Bijstand: zie Orde van Vlaamse Balies Bureau Juridische Bijstand: zie Orde van Vlaamse Balies Bureau voor Rechtsbijstand: zie Orde van Vlaamse Balies De Wetswinkel T: alle werkdagen van 10 tot 12 uur Afdeling in Aalst, Antwerpen-Merksem, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas en Sint-Truiden 13 GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

14 Federale overheidsdiensten FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie AD Regulering en organisatie van de Markt Bescherming van de consumentenrechten North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie AD Controle en Bemiddeling WTC III Simon Bolivarlaan 30 T: F: FOD Justitie Waterloolaan 115 T: F: Instanties voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting 14 Geschillencommissie Reizen vzw Cel Arbitrage North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: consumer/disputes/voyages/ home_nl.htm Geschillencommissie Reizen vzw Cel Verzoening North Gate III Koning Albert II-laan 16 T: F: consumer/disputes/voyages/ home_nl.htm Geschillencommissie Meubelen vzw Assesteenweg 117 bus 9D 1740 Ternat T: F: Geschillencommissie Verbruikers-Textielreinigers (GVT) Brusselsesteenweg Zellik T: F: Legibel (arbitrage & bemiddeling) Koningsstraat 55 T: F: Verzoeningscommissie Bouw Espace Jacquemotte Hoogstraat 139 T: F: Verzoeningscommissie Occasiewagens Woluwedal 46 bus Brussel T: F: Ombudsdienst bij de Post Koningsstraat 97 bus 14 T: F: post.be Ombudsman bij de NMBS Kantersteen 4 T: F: Ombudsdienst voor Telecommunicatie Barricadenplein 1 T: F:

15 Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen De Meeûsplantsoen 35 T: F: Ombudsman van de Verzekeringen De Meeûsplantsoen 35 T: F: Vlaamse Ombudsdienst Leuvenseweg 86 T: of F: Le Service de Médiation communale de la Ville de La Louvière Rue de la Loi La Louvière T: F: Ombudsman de la ville de Charleroi Rue de Marcinelle Charleroi T: ou F: Ombudsdienst stad Gent Botermarkt Gent T: F: College van de Federale Ombudsmannen Hertogstraat 43 T: F: Le Médiateur de la Région wallonne Rue Lucien Namèche Namur T: F: Service du Médiateur de la Communauté française Rue des Poissonniers bte Bruxelles T: F: Délégué général de la Communauté française aux droits de l enfant Rue des Poissonniers bte Bruxelles T: F: Ombudsdienst stad Antwerpen Everdijstraat Antwerpen T: F: Ombudsdienst stad Brugge Braambergstraat Brugge T: F: Ombudsdienst stad Leuven Muntstraat 1A 3000 Leuven T: F: Ombudsdienst stad Mechelen Grote Markt Mechelen T: F: Ombudsdienst stad Sint-Niklaas Parkstraat Sint-Niklaas T: F: Ombudsdienst gemeente Puurs Hoogstraat Puurs T: F: GIDS BIJ HET OPLOSSEN VAN UW CONSUMENTENPROBLEEM

16 Gids bij het oplossen van uw consumentenprobleem Deze gids wordt u gratis aangeboden door het Europees Centrum voor de Consument (ECC). Het netwerk van de Europese Centra voor de Consument werd door de Europese Commissie opgericht om gratis bijstand te verlenen aan consumenten in de Europese Unie. ECC België Hollandstraat Brussel tel: fax: Gratis juridisch advies: elke werkdag van 9 u. tot u. en van tot 17 u. Met de steun van de Europese Commissie en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze brochure. Gedrukt: november

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Geachte lezer,

Nadere informatie

Een betere toegang tot justitie

Een betere toegang tot justitie Een betere toegang tot justitie InLEIDING Ieder van ons kan gewild of ongewild in contact komen met de complexe wereld van justitie. U bent van plan te scheiden? U moet voor de rechtbank verschijnen? Ongeacht

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen.

INLEIDING. Deze brochure geeft u een kort overzicht van het verloop van een procedure, uw rechten daarin en de stappen die u kan ondernemen. U bent slachtoffer INLEIDING U bent slachtoffer geworden van een misdrijf (1). Dit is een ingrijpende gebeurtenis en u stelt zich waarschijnlijk allerhande vragen: welke rechten heb ik? Wat moet ik doen

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank

U bent gedagvaard. voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank U bent gedagvaard voor de politierechtbank voor de correctionele rechtbank InLEIDING Als u moet verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank, heeft u wellicht enkele vragen over wat

Nadere informatie

Een wagen kopen in de Europese Unie

Een wagen kopen in de Europese Unie Een wagen kopen in de Europese Unie Het Europees Centrum voor de Consument, informeert consumenten over aankopen in de Europese Unie en helpt hen bij hun grensoverschrijdende geschillen, dus wanneer de

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt gerealiseerd in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder InLEIDING Wanneer u een gerechtsdeurwaarder wil inschakelen of wanneer u geconfronteerd wordt met een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, vraagt u zich wellicht af wat u te

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

De verzoening of minnelijke schikking

De verzoening of minnelijke schikking De verzoening of minnelijke schikking Inleiding Hierin vindt u: - de voor- en nadelen van een verzoening; - de manier om een verzoening aan te vragen; - het verloop van de procedure; - de gevolgen van

Nadere informatie

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

HOE GAAT U OM MET ONBETAALDE FACTUREN VAN BUITENLANDSE KLANTEN? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert HOE GAAT U OM MET informeert - adviseert

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar

Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Burgerlijk recht voor allen bereikbaar Welkom op onze website, een nieuw initiatief om het gerecht beter toegankelijk te maken voor de Europese

Nadere informatie

www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers

www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers www.besafe.be VOORKOM WINKELDIEFSTAL informatiebrochure voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel 1. Wat is winkeldiefstal? 3 2. Hoe vermijdt u winkeldiefstal? 3 2.1. Voor openingstijd 3 2.2. Tijdens

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie