azannekamp jaar Open dag Splendorfabriek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "azannekamp jaar Open dag Splendorfabriek"

Transcriptie

1 azannekamp Blad voor de wijken: Hazenkamp, St. Anna, Jonkerbosch en Park Heijendaal Open dag Splendorfabriek Pag jaar verschijnt 9 maal per jaar 40 e jaargang, nr. 5, juni 2015 En verder: In den beginne... Vogelrubriek Gedicht Van tuin tot bord Columns Week van de acupunctuur Wijkraad Hazenkamp Het verleden in verhalen (2x) Stadslab Toko Pietje Blanda Schoonheidsspecialiste Femke Evertse Openlucht piano Borgers Mode Opening Marikenhuis Kinderpagina en prijspuzzel Dementievriendelijke gemeente!

2 2 hazannekamp - juni 2015 Berichten Zaterdag 20 juni: Introductiemiddag waterpolo Wil jij alles weten over wat waterpolo is en hoe het is om het te spelen? Kom langs en meld je geheel vrijblijvend aan op zaterdag 20 juni, tussen uur in zwembad West, het Romeinsbad. Aanmelden kan via outlook.com. Vermeld daarbij de naam ouder/verzorger, naam kind, leeftijd kind & contactgegevens (telefoonnummer en adres). Zondag 19 juli: 4-daagse viering in de Lourdeskerk Op zondag 19 juli uur organiseert de parochie Heilige Drie-eenheid weer een 4-daagse viering in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg 111 te Nijmegen. De viering zal verzorgd worden door hoofdcelebrant pastoor N. Swagemakers. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door Jokolo, Teens, het kinderkoor Emmaus van de Lourdeskerk en het orkest Netter noast. Iedereen is welkom. Voor meer informatie zie Hazenontmoeting op 23 juli vervalt Vanwege de opvang van vierdaagse lopers in de Maranatha kerk, komt op donderdag 23 juli de Ontmoeting in de Hazenkamp te vervallen. Donderdag 25 juni en donderdag 27 augustus is er (van uur tot uur) wél een Ontmoeting in de Hazenkamp. U bent dan van harte welkom in het zaaltje van de Maranatha kerk. Senioren conditietraining Elke vrijdagochtend wordt er, onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerd sportdocent, conditietraining gegeven aan senioren in sportcomplex Gymnasion aan de Heyendaalseweg. De training is in een aangepast tempo voor de fysieke mogelijkheden van de deelnemers. De oefeningen zijn ook bedoeld voor mensen die moeite hebben met bewegen door reumatische klachten of een knie- of heupprothese hebben gekregen. Het bewegen heeft bovendien een sociaal karakter; eens per maand drinken we gezamenlijk koffie in het restaurant. Hebt u belangstelling voor deze training, neem dan contact op met Ine Tesser hetnet.nl of met Gerard Merkx kpnmail.nl. Zomerprogramma voor senioren verkrijgbaar Het Zomerprogramma voor senioren is uit. Hierin zijn uiteenlopende activiteiten gebundeld die deze zomer speciaal voor senioren georganiseerd worden. Neem het Zomerprogramma gratis mee in bibliotheek, wijkcentrum, gezondheidscentrum, zorgcentrum, stadswinkel of het Swon-informatiecentrum (Castella, De Ruyterstraat 246). Swon stuurt ze desgewenst ook toe. Bel daarvoor op werkdagen tussen 9.00 en uur naar tel of mail naar U kunt het programma ook bekijken op Gratis training Liever bewegen dan moe Bent u vaak moe en komt u moeilijk in beweging? Ervaart u lusteloosheid of piekert u veel? Bent u moe of somber? Heeft u ook lichamelijke klachten? Dan is de gratis training Liever bewegen dan moe iets voor u. Het is een combitraining van telkens 1 uur theorie en 1 uur bewegen. Bedoeld voor vijftigplussers. De training zal o.a. worden uitgevoerd in Nijmegen, door een medewerker van Indigo (www.indigo. nl), een bewegingsdocent of fysiotherapeut. Duur: 7 bijeenkomsten van twee uur. Er kunnen 8-10 deelnemers meedoen. Kosten: geen. Aanmelden: of via Cursus Omgaan met Psychose voor familieleden In Nijmegen starten binnenkort de kennismakingsgesprekken voor de cursus Omgaan met Psychose. Deze is bedoeld voor familieleden en naastbetrokkenen die te maken hebben met of mantelzorger zijn van iemand met een psychotische stoornis. De cursus start begin september op de maandagavond van tot uur op de Nijmeegsebaan 61 te Nijmegen. Tijdens de cursus wordt informatie gegeven over de ziekte, behandeling en medicatie. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van vaardigheden om beter met uw naaste om te gaan en goed voor uzelf te zorgen. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 30 voor het boek. De cursus wordt gegeven door Indigo in samenwerking met Pro Persona. Aanmelding, info en opgave via Indigo: indigogelderland.nl of web: Colofon De HazAnneKamp is een uitgave van de Stichting Hazenkamp en Sint Anna. De HAK verschijnt 9x per jaar in een oplage van 4650 exemplaren en wordt gratis verspreid in Hazenkamp, St. Anna, Jonkerbosch en Heijendaal. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden teksten (inclusief Hakkers) indien nodig in te korten. Correspondentieadres: Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen Hoofdredacteur: Elvi van Wijk-Jansen Hazenkampseweg 21 Nijmegen Redactie: Petra Francissen Arnoud de Graaff Aan dit nummer werkten mee: Folkert Hermus Piet Hieltjes Marian Hooijman Henk Roes Sjak Gielen Anna Wolfs Jenny Verhagen Ypie Veenstra Luutje Niemantsverdriet Rene en Yvonne van Bergen Jeanne Berendrecht Volgende nummer Kopij vóór 24 juni 2015 Verspreiding 11 juli 2015 Bezorging: Ans de Kleijn Tel Financiën: Floor Luijten Administratiekantoor Luiten, Dromedarisstr. 38, 6531 NV Nijmegen NL62INGB t.n.v. Stg. de Hazenkamp en St. Anna Advertenties: Tel Drukwerk: Drukker Hendrix Vormgeving: Wilke Zomerveld

3 De Hazannekamp bestaat 40 jaar hazannekamp - juni jaar! Beste lezer, De Hazannekamp bestaat 40 jaar en dat vieren we met kleur; voortaan verschijnt ons blad in full colour. Wij denken dat het blad hiermee aantrekkelijker wordt, u hopelijk ook. Maar er verandert meer. Zo verwelkomen we in dit nummer Sjak Gielen. Sjak is een medewijkbewoner die gefascineerd is door de veelvormige en fascinerende natuur om ons heen. Van zijn hand komen voortaan stukjes waarin met mensenogen naar de vogels om ons heen wordt gekeken. Verder hebben we foodie Editha Gerdingh binnengehaald. Zij zal haar passie voor experimenteren in de keuken, lekker eten en leuke mensen op verschillende manieren met u gaan delen. Bovendien gaan we, met het oog op de kinderpagina, samenwerken met de NSV2. De leerlingen van deze basisschool aan de Lamastraat zullen vanaf september de input gaan verzorgen voor de pagina die niet alleen voor kinderen bedoeld is, maar ook door hen zelf wordt verzorgd. Daarnaast heeft u in vorig nummer al kennis kunnen maken met de nieuwe rubriek Het Verleden in Verhalen, verzorgd door Luutje Niemantsverdriet en Ypie Veenstra. We zijn erg blij dat Ypie ook de eindredacteur van ons blad wordt. Omdat u de bijdragen van onze huisdichter Henk Roes erg blijkt te waarden, geven wij hem al een tijdje lekker veel ruimte, ondersteund door mooie beelden. Want die vinden wij minstens zo belangrijk als tekst. Gelukkig hebben we Nick Albers, beheerder van Kinderboerderij de Goffert en fotograaf, bereid gevonden om op incidentele en vrijwillige basis foto s voor ons blad te maken. Zijn werk sierde bijvoorbeeld al de cover van het vorige nummer. Hazannekamp heeft immers dezelfde ambitie als het Hazenwebteam; we dragen allemaal graag een steentje bij aan het informeren van wijkbewoners in de vorm van hard nieuws, zacht nieuws en verstrooiing. Omdat we dat leuk vinden en omdat we op deze manier heel misschien het onderlinge contact in het verspreidingsgebied (zie afbeelding) iets bevorderen. Wij houden u op de hoogte over de gevolgen van deze samensmelting, maar als het goed is ziet u er nu al illustraties van in de Hazannekamp en op Hazenweb. Ons blad is dus volop in beweging, maar nu eerst genieten van dit nummer, met daarin bijvoorbeeld verhalen over de beginjaren van de Hazannekamp, het zojuist geopende Marikenhuis en de open dag van de Splendorfabriek. Veel leesplezier! Vriendelijke groet, Elvi van Wijk-Jansen, hoofdredacteur (www.elvivanwijk.com) PS: Wilt u op de een of andere manier inhoudelijk bijdragen aan ons blad? Dat kan! Ik hoor graag van u via En het gaat maar door, want we hebben sinds vorig nummer ook een nieuwe drukker, correspondent Paul Bongers is terug van weggeweest en onze acquisiteur is erin geslaagd vele nieuwe adverteerders binnen te halen! Het laatste is erg belangrijk omdat de advertentie-inkomsten de financiële basis van ons blad zijn. Wij doen het al een tijdje zonder subsidie en dat kan maar een ander wijkblad ons nazeggen. En dan is er nog het team van Hazenweb.nl waarmee we, nadat we jarenlang onafhankelijk van elkaar hebben geopereerd, zullen fuseren. De redactie van de

4 4 hazannekamp - juni 2015 In den beginne... Wat we eigenlijk ook nog missen in onze wijk is een gezellig buurtcafe waar je s avonds even aan kunt wippen. Een plaats waar je op terug kunt vallen als je wat mensen om je heen wilt zien. Aldus een redaktioneel stuk van De Hazenkamp uit Hieruit zou je kunnen concluderen dat er niet veel is veranderd, al hebben we nu wel Jan Klaassen en Puux. Eind 1975 kwam de eerste Hazenkamp uit, een initiatief van het wijkcommittee van de Hazenkamp. Later, in de jaren 80, werd Hazenkamp Hazannekamp. Het citaat over een gezellig cafe kan de gedachte oproepen dat er niet veel veranderd is in de wijk. Dat is natuurlijk niet zo. De prijs van de huizen is aanzienlijk gestegen. Betaalde Irma van Dillen-Verkleij in de Hertstraat nog gulden (ofwel euro, zie Volkskrant 30 mei 2015). Nu is dat dat huis tegen de euro waard, uiteraard ook omdat het ingrijpend verbouwd is, onze wooneisen zijn in de afgelopen veertig jaar aanzienlijk toegenomen. Steeds wederkerende kwesties zijn de inrichting van straten: parkeerhavens op de Dobbelmannweg, de reconstractie van de Hatertseweg. Kwesties die in de hele geschiedenis van de wijk blijven spelen. Kapper In de Hazenkamp hebben altijd advertenties gestaan van de bedrijven. Verreweg de meeste bedrijven zijn verdwenen of overgegaan op andere eigenaren. De slijterij van Meijer aan de Hatertseweg is net gesloten, de man is overleden. Maar kapper Franken aan de Dobbelmannweg is er nog. Een bezoek aan een kapper die er in 1975 al was, hoe leuk is dat? Piet Hieltjes Groene long Er waren volgens De Hazenkamp eind jaren zeventig een paar belangrijke kwesties in de gelijknamige wijk: de zogenaamde Groene Long en de bebouwing bij de IJsbeerstraat. De Groene Long gaat over de bebouwing op het terrein van de Van Dungen Chocoladefabriek aan de Groenestraat (wie kent nog Mekka?). Dat is nu de Moefflonstraat. Moest dat een groengebied blijven of mocht daar gebouwd worden? De uitslag is helder. Er staan, overigens leuke, huizen. Hetzelfde geldt voor de IJsbeerstraat. De Hazenkamp kent nu op veel stukken een snelheidsbeperking van dertig kilometer. In die tijd ontstonden de woonerven, waar wonen boven autoverkeer ging. Misschien in de huidige tijd een wat vreemde discussie, maar tot ca kende Nederland nog geen snelheidsbeperkingen in de stad. Het aantal doden in het verkeer was toen vijf keer zo hoog als nu, met minstens vijf keer zo weinig auto s. Jonkerbosch Hoek Annastraat Hatertseweg 1972 Keetje Hatertseweg Poep Een aardige kwestie was ook hondenfatsoen en wat hieraan te doen. In een ingezonden brief (De Hazenkamp, nr 11 dec. 1978) reageert Els Stoelinga op de protesten tegen poepoverlast in de buurt. Zij houdt een pleidooi voor opvoeding van honden en baasjes. Het lijkt erop dat dit probleem in onze wijk redelijk onder controle is gekomen. Er zijn poepplekken gekomen en veel hondeneigenaren nemen de poep van de hond mee naar huis, vermoed ik. In de Hazenkamp komen zo nu en dan ook algemene kwesties aan de orde, gezien titels van enkele artikeltjes: Koop geen Granny Smith appel (met aankoop wordt namelijk het dictatoriale regiem in Chili gesteund), Gekraakt (over het kraken van de nrs. 179 en 181 aan de Groensetraat), Verkrachting Bestaat!! van Vrouwen tegen Verkrachting Nijmegen en Hoe homofiel zijn we allemaal?, een artikel over de acceptatie van homofilie. Van Dungen Chocoladefabriek Nederland in 1975 Het Kabinet Den Uijl NEC promoveert van eerste divisie naar eredivisie Teach Inn wint het Songfestival met Dingdingadong Microsoft wordt opgericht door Bill Gates De VS vertrekken uit Vietnam de autogordel wordt verplicht Bruce Springsteen: Born to Run - De langste hittegolf ooit Missisipi van Pussycat - Suriname wordt onafhankelijk Treinkaping in Wijster Sjors en Pep worden Eppo Paloma Blanca van George Baker.

5 Beste redactie 40 jaar hazannekamp - juni Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal en dat er nog minstens 40 jaar bij mag komen! Bij mensen is het niet ongebruikelijk dat rond het veertigste levensjaar een midlife-crisis optreedt, maar bij dit blad zie ik het tegenovergestelde: een heuse, kleurrijke verjonging met nieuwe columns, schrijftalent en onderwerpen. Ik ben ontzettend trots op dit mooie wijkblad; dank jullie wel redactieleden en anderen die dit mogelijk maken! Met groeten, Marian Hooijman, wijkmanager Nijmegen-Midden (en Lindenholt) gedicht t is waar t is waar, t is waar, t is waar, de Hazannekamp bestaat 40 t is waar jaar. In t begin nog een stencil in de bus, nu n krantje in kleur, een hele klus. Met columns, wetenswaardigheden, met nieuws over toekomst en verleden. Warme stories over familie en gezin, ook aandacht voor sport vanaf t begin. Kerk en school, kunst en cultuur, r wordt over geschreven, met liefde en vuur. Handel, negotie, maar ook industrie krijgen de ruimte, voor n betere economie. Redactie en medewerkers hebben dit overziend, een welgemeende pluim wel degelijk verdiend. Henk Roes

6 6 hazannekamp - juni 2015 Fysiotherapie Michel ten Bokum Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie St. Annastraat 282 T: I: M: E: Natuurvoedingsmiddelen Groenestraat HE Nijmegen tel: Uitgebreid assortiment Ook glutenvrij Goede parkeergelegenheid Met eigen kaarsenmakerij Bruine, witte en gekleurde bijenwaskaarsen Kinderfeestjes Workshops Gelegenheidskaarsen tel: of Wezenlaan MK Nijmegen Somon Schilderwerken binnen- en buitenschilderwerk wandafwerking waaronder glasweefsel houtrot reparatie s Tijdens de wintermaanden een korting van 15% op al uw binnenschilderwerk. Voor een vrijblijvende offerte belt u Flexibel en betrokken verlenen wij al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden. Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden. En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning. Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen. Informeer gerust naar de mogelijkheden. St. Annastraat 198C * 6525 GX Nijmegen * Tel *

7 De groene specht lacht ons toe hazannekamp - juni Foto s: Jan Albers We wonen in een prachtige wijk waar de gemeente, vaak al lang geleden, kwistig bomen heeft geplant en waar veel tuinen gelukkig nog niet voldoen aan de standaardeisen van het moderne tuinontwerp: veel steen en strakke vormen. Zo n neo-tuin is arm aan groen maar je hebt er ook geen onderhoud aan. Een Hazenkamptuin kent gelukkig een andere opbouw. Veel, soms wanordelijk groen en naar de straat overhangende struiken of bomen waardoor vaders en moeders met kinderwagens vaak gebukt over de stoep gaan. De keerzijde is dat vogels groen en wanorde op prijs stellen. Als er dan ook nog ruimte is voor een parkje, of nog liever een ruim bemeten begraafplaats, dan kan dat leuke verrassingen opleveren. Dit jaar zijn bewoners rond de begraafplaats aan de Groenestraat al heel wat ochtenden gewekt door de schaterende lach van de groene specht. Ik ga er maar even vanuit dat hij ons toe- en niet uitlacht. Deze forse specht (zo n beetje een slanke kraai) lijkt door zijn fantastische kleurencombinatie van groen en fel rood eerder thuis te horen in een tropisch woud dan in de Hazenkamp. Maar hij heeft het hier prima naar zijn zin. Een gedekt tafeltje door de mieren die hij her en der vindt en een schitterende behuizing in de hoge populieren; lekker zacht hout waarin gemakkelijk een woning naar wens kan worden uitgehakt. Sjak Gielen En dan maar lachen, want zonder dat lachen zal het mannetje van de foto (de rode streep onder het oog maakt hem tot man) nooit een wijfje weten te versieren. Een jonge groene specht (andere foto) mag door de sproeten over zijn hele lijf misschien nog niet zo fraai ogen, maar het vergroot wel aanzienlijk de kans dat er volgend jaar ook nog wat te lachen valt in de Hazenkamp. Van Tuin Tot Bord van start in Nijmegen Midden Eind mei gaan de eerste moestuingroepen en kookgroep in Nijmegen Midden van start. Onder begeleiding van moestuinexpert Hans Alink starten eind mei moestuingroepen in de Muntenbuurt en in het Willemskwartier. Ook gaan enkele buurtbewoners aan de slag in moestuinbakken aan de Buffelstraat. In voorzieningencentrum t Hert (Thijmstraat 40) gaat een kookgroep gezonde en betaalbare maaltijden koken voor het buurtrestaurant in t Hert. De kookactiviteiten worden begeleid door kok/trainer Lisette Bossert. Deelname aan de groepen is gratis. Er zijn nog plaatsen voor buurtbewoners om deel te nemen. Aanmelden kan via De sla en pompoenen uit de moestuin liggen later op het bord in het buurtrestaurant. Buurtbewoners in Nijmegen- Midden gaan samen groente en kruiden verbouwen en buurtmaaltijden koken. Voedsel verbindt en brengt mensen in beweging. Dat is het idee achter het project Van Tuin Tot Bord. Buurtrestaurant Buurtbewoners kunnen aanschuiven in het buurtrestaurant in Hert. Vanaf 9 juni a.s. wordt er elke dinsdagavond voor 5,00 een driegangenmaaltijd geserveerd. Reserveren kan via Na de zomer start er ook een kookgroep en buurtrestaurant in wijkcentrum de Klokkentoren (Slotemaker de Bruïneweg 272). Van Tuin Tot Bord is een project van welzijnsorganisatie Tandem in samenwerking met buurtbewoners, Pluryn/NAH centrum, Sociaal Wijkteam, RIBW en Driekracht/ Driestroom. Groene Vonk verzorgt de coördinatie en procesbegeleiding. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Oranjefonds en VSB fonds.

8 8 hazannekamp - juni 2015 Haal meer uit je leven Plezier in je werk Fijne relaties Geluk Al 30 jaar de makelaar die met u meedenkt! Een goed gevoel is altijd belangrijk, ook bij het kopen of verkopen van een huis. Bij Van Anken Makelaardij begrijpen we dat. Als geen ander beseffen wij dat een makelaar objectief moet zijn, maar ook betrokken. Het gaat om het gevoel: u thuis voelen in een huis, u op uw gemak voelen bij een adviseur die u begrijpt en dezelfde denkbeelden en overtuigingen heeft als u. Wij doen er alles aan om u dat goede gevoel te geven en helpen u graag bij de aankoop, verkoop of taxatie van uw huis. Pontanusstraat HA Nijmegen Tel.: (024) Kom ook naar een keukentafelsessie in onze fijne buurt! Meer weten? Neem dan contact op met Juliëtte van Anken. Check de agenda op of bel Joke Feenstra !! Gemsstraat TC Nijmegen (Gevestigd in kapsalon Rootz Hair&Care) JUNI=VRIENDINNENMAAND!! Neem een vriendin mee naar de salon voor een heerlijke DUO-behandeling van MARIA GALLAND. Bij inlevering van deze advertentie ontvangen jullie beiden 20% korting. (behandelingen uitsluitend op afspraak) Elke doordeweekse avond tot 21.00u open!

9 hazannekamp - juni Op naar een dementievriendelijke gemeente! De maatschappij is moeilijk toegankelijk voor mensen met dementie. Normale dagelijkse bezigheden als reizen met het openbaar vervoer, winkelen en het bijwonen van sociale bijeenkomsten vallen daardoor weg. Het is daarom de hoogste tijd dat we gaan nadenken over hoe we de buitenwereld dementievriendelijker kunnen maken, vindt Hans Hermes. Hermes (63) woont aan de Buffelstraat en is lid van de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente, een initiatief van Alzheimer Nederland (afdeling Regio Nijmegen). Deze werkgroep wil in de wijken Hazenkamp en Sint Anna een start maken met het dementievriendelijker maken van Nijmegen. Startdatum is 21 september 2015: Wereld Alzheimerdag. Anders Een dementievriendelijke gemeenschap gaat goed om met (mensen met) dementie en hun mantelzorgers. Dat lijkt vanzelfsprekend maar niets is minder waar, weet Annie Oude Avenhuis van Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid (ww.movisie.nl). Dementerenden zijn zelden zichtbaar in de buurt. Schaamte en vraagverlegenheid spelen een rol. Ga zelf maar na: ken jij dementerenden in je buurt? Waarschijnlijk niet. Terwijl er steeds meer dementerenden zijn. En de trend is dat dementerenden met een complexe zorgvraag thuis wonen. Dat is een hele opgave voor de mantelzorger. Een dementievriendelijke buurt helpt hierbij. Concrete ideeën om de Hazenkamp en Sint Anna dementievriendelijker te maken heeft de werkgroep ook. Zo wordt gedacht aan : het dementie vriendelijker maken van winkels (bijvoorbeeld aan de Steenbokstraat) dankzij training van personeel voorlichting geven op scholen en via media en bijeenkomsten bewoners en leerlingen van scholen vragen mee te helpen bij activiteiten voor dementerenden in de wijk, zoals samen boodschappen doen, zwemmen of naar een museum gaan. Denk ook aan de al bestaande Hazenontmoetingen van Erik Derks. scholen vragen werkstukken, opstellen of gedichten te maken het instellen van een werkgroep rond domotica of robotica Ontmoetingsruimte Bovendien is er het idee om een ontmoetingsruimte te realiseren voor bewoners die vragen over Alzheimer hebben of aan het project willen meewerken en voor mensen met Alzheimer en hun begeleiders of mantelzorgers (caféachtig; zie ook en https:// Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan dit project, neem dan contact op met Hans Hermes, projectcoördinator bij Alzheimer Nederland ( ) of Agnes Coumans van Sociaal Wijkteam Nijmegen-Midden ( ). Elvi van Wijk-Jansen Hoe herkent u iemand met dementie? De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen. Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning: een televisie-uitzending of gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen. Iemand met dementie krijgt bijvoorbeeld moeite zich iets herinneren wat kort geleden is gebeurd, zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zich oriënteren, het juiste woord vinden, nieuwe dingen leren, zijn emoties onder controle houden, beslissingen nemen, rekenen, met geld omgaan, boodschappen doen en persoonlijke hygiëne (wassen en aankleden).

10 10 hazannekamp - juni 2015

11 hazannekamp - juni Gratis kennismaken met acupunctuur Yin en Yang Twee belangrijke theorieën vormen de basis vormen van het TCG denken: het principe van Yin en Yang en de vijf elementen. Yin symboliseert de rust, het vrouwelijke, de schaduw en het materiële. Yang staat voor de beweging, het mannelijke, het licht en het immateriële. Er is een continue wisselwerking, een dynamische balans. Yin en yang kunnen niet zonder elkaar. De vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water hebben ieder hun eigen kenmerken en zijn onder meer verbonden met meridianen, organen en emoties. Van 15 tot en met 19 juni vindt voor het eerst de Week van de Acupunctuur plaats. De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur en de beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) Zhong slaan de handen ineen om de traditionele Chinese geneeskunde onder de aandacht te brengen bij een breder publiek. TCG kent verschillende behandelvormen waaronder acupunctuur, Chinese kruiden, Tai Ji en Qigong. Allen hebben tot doel om op natuurlijke wijze de balans van de mens te herstellen, de balans tussen lichaam en geest. Een belangrijk uitgangspunt is dat ziekte niet als een opzichzelfstaand verschijnsel wordt benaderd, maar als de uiting van een verstoring in het energiesysteem. Er wordt gekeken naar de omstandigheden waarin een ziekte ontstaat. Hoe zit iemand in zijn vel? Hoe is het op het werk? Heeft iemand met schouderklachten letterlijk teveel druk op de schouders? Als onderlinge relaties tussen de elementen en de balans tussen Yin en Yang verstoord is ontstaat ziekte. Door middel van het prikken van dunne naaldjes op bepaalde acupunctuurpunten die zich op meridianen bevinden, kan de energiestroom beïnvloed worden om de balans te herstellen. Kennismaken Ik ben Jenny Jenny Verhagen en in mijn praktijk voor acupunctuur en ayurvedische massage behandel ik veel mensen met een burn out, mensen die niet lekker in hun vel zitten waardoor onder andere hoofdpijn, vermoeidheid en nekklachten kunnen ontstaan. Tijdens de week van de acupunctuur kunt u bij mij kennismaken met deze Chinese geneeskunde in de vorm in een gratis consult van een half uur. Op afspraak. Er is die week ook gelegenheid om een kijkje te nemen in mijn praktijk, op maandag- en woensdagochtend van uur. Ik ben gevestigd in BeautyHuis Fleuren aan de Hatertseweg 134, tegenover de Lourdeskerk. Voor meer info: en of bel Jenny Verhagen Detail uit de wijk; win VVV-cadeaubon van 10 euro! Het vorige detail is niet geraden. Het was een detail van het appartementengebouw aan de Niek Engelschmanlaan (1-55). Een nieuwe ronde; nieuwe kansen! Als u weet waar dit detail te vinden is, mail dit dan voor 24 juni naar of schrijf naar Hazenkampseweg 21, 6531 NB Nijmegen.

12 12 hazannekamp - juni 2015

13 hazannekamp - juni Wijkraad Hazenkamp vraagt om herbezinning Geen enkel punt van de motie De Goffert is voor iedereen is opgelost. Daarom gaan wij ervan uit dat het snelfietspad door de Goffert niet door zal gaan. Dat schrijft de wijkraad Hazenkamp in een brief aan de fracties van de gemeenteraad van Nijmegen. Op 22 april is de reactienota snelfietsroute Goffertpark openbaar gemaakt. De gemeenteraad deed hiervoor een dringend beroep op belanghebbenden, zoals wijkraad Hazenkamp, om mee te denken over de mogelijkheden tot aanleg van de snelfietsroute door het Goffertpark. De Raad nam daartoe de motie De Goffert is voor iedereen aan. De wijkraad concludeert nu dat in de reactienota van 22 april onvoldoende tegemoet is gekomen aan de bezwaren die zijn aangedragen tegen de ontwerptekening die op 9 maart 2015 werd gepresenteerd. Een aantal punten is al in de vorige Hazannekamp aan de orde gekomen. Die betreffen de breedte van het pad, de halfslachtige verlichting om flora en fauna te beschermen en het strooibeleid dat toch schade aanricht aan de natuur, hoe minimaal ook. Volgens de motie De Goffert is voor iedereen moet gemotoriseerd verkeer, waaronder ook brommers, geweerd worden van de route. De wijkraad acht de voorgenomen maatregelen daarvoor echter niet afdoende. Verder blijven de vele kruisingen in het Goffertpark een onopgeloste kwestie. Er worden geen snelheidsremmende maatregelen genomen op de vele onoverzichtelijke kruisingen waardoor gevaarlijke situaties zullen ontstaan. Kortom, de wijkraad beveelt de gemeente aan alsnog de route over de Burgemeester Daleslaan te onderzoeken. Smitdraadterrein In een andere brief aan de gemeenteraad spreekt de wijkraad Hazenkamp zijn zorgen uit over suggesties van wethouder Velthuis, dat de nietigverklaring van de bestemmingsplanwijziging voor het Smitdraadterrein wel op te lossen is. De wijkraad ziet hiermee de zoveelste wethouder aan het werk die op dit dossier denkt met doordrukken tot een goed resultaat te komen. De uitspraak van de Raad van State op 18 maart jl. is echter duidelijk. Dit betekent dat Albert Heijn zich vooralsnog niet kan vestigen op het Smitdraadterrein. De gronden hiervoor betreffen zowel de verkeersveilige ontsluiting, het vrachtverkeer, als het voorzien in voldoende parkeergelegenheid. De wijkraad vraagt de gemeenteraad om wijsheid te betrachten en zich ook te herbezinnen op de toekomst van het Smitdraadterrein. Jeanne Berendrecht, namens de wijkraad Hazenkamp Column: De beste door de Voetbalfan Onwennig in de kou en het donker Rent hij heen en weer langs de lijn Als een balling langs de grens van het beloofde land Een nieuw talent in fort Europa De zoveelste Ali in de Nijmeegse Hazenkamp Maar dan is daar de bal in zijn buurt Van prooi wordt hij tot jager Hij versnelt zijn pas, verovert het object En stevent af op zijn vijand Geen verdediging kan hem aan Hij ziet haar nauwelijks staan De rug gekromd, het been gestrekt Een verbeten trek rond de mond, de donkere ogen gericht op de bal Een laatste hap naar adem en dan de uithaal: Zweven tussen hemel en aarde, Een moment dat eeuwig duurt Stilte binnen en buiten hem De inslag in het doel is als een bliksem Donderend gejuich rolt van de tribunes Vreugdetranen stromen van zijn gezicht De zoveelste zege is binnen: Aliresah is de kampioen.

14 14 hazannekamp - juni 2015 Projectmanagement op maat voor al uw verhuizingen en/ of verbouwingen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek. Brood en banketbakkerij DE KORENSCHOOF Hazannekamp 40 jaar! Van 15 juni t/m 20 juni ons Hazenkamperbrood 0,40 korting! Steenbokstraat 28, Nijmegen Tel: Projectmanagement op maat voor al uw verhuizingen en/of verbouwingen. Neem gerust vrijblijvend contact op voor een oriënterend gesprek. Vossenlaan 76 Fysiotherapie Hazenkamp Samen in beweging! Fysiotherapie, Manuele Therapie SN Nijmegen KOKEN MET COENEN NA DE ZOMERVAKANTIE GAAN WIJ VERHUIZEN Het Pro-College gaat verhuizen en wij verhuizen mee. Vanaf augustus: Dennenstraat 21, Nijmegen. Een nieuwe gebouw, een nieuwe keuken een nieuw begin. De kookworkshops blijven als vanouds gezellige, informatieve en leerzame kookworkshops. U geniet ook dan nog steeds van heerlijke gerechten die u onder leiding van een enthousiast team zelf gemaakt heeft. Samen maken we er een gezellige avond van. EXTRA BELEGEN BIOLOGISCH! 500 gram , 19 & 20 juni BOEREN BRANDNETEL & FENEGRIEK 500 gram 5,- 25, 26 & 27 juni! 21 tm 25 juli! 30% KORTING op alle buitenlandse kaasjes Wilt u meer informatie, kijk op onze website: maar u kunt ook een mailtje sturen naar: dan nemen wij contact met u op. Even geen idee wat u morgen wilt eten? En u heeft weer voldoende inspiratie! Uw Kaasspecialist! Groenestraat 237, Nijmegen

15 Het Verleden in Verhalen Verpleegsters op een hoopje in het oude CWZ hazannekamp - juni De wijk Park Heyendaal is verrezen op het terrein waar ooit het oude CWZ stond - het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Er is weinig in Park Heyendaal dat nu aan het oude ziekenhuis herinnert, behalve het mooie monumentje dat in 2005 is onthuld. Het ziekenhuis mag dan verdwenen zijn, de herinneringen eraan zijn bij veel oudere Nijmegenaren nog springlevend. Al in 1850 is er een Canisiusziekenhuis in Nijmegen. Nog niet aan de St. Annastraat, zoals de meeste Nijmegenaren het gekend hebben, maar hartje centrum, op de plek waar later het klooster Doddendaal is gebouwd en nu de SSHN studenten van woonruimte voorziet. Later volgt er nog een uitbreiding aan de Houtstraat, maar al snel is het ziekenhuis te klein. Na een tijdje doet zich buiten de stad een mogelijkheid voor een terrein te kopen. Maar was dat wel verstandig? Komen zo ver buiten de stad (!) de bedden wel vol? Toch wordt het terrein tussen de Verlengde Groenestraat (de latere Groenewoudseweg) en de St. Anna-straat dat men op het oog had, aangekocht. In 1922 begint de bouw en vanaf 1926 liggen alle patiënten in een comfortabel, nieuw ziekenhuis. Kousen Namen voor de oorlog vooral de Zusters onder de Bogen de verpleging en de verzorging van de zieken op zich, vanaf de jaren vijftig kwamen er steeds meer lekenverpleegsters. In 1959 verrees een gloednieuwe verpleegstersflat aan de Thesaurierweg/ Uniceflaan. Het was aanpoten, staat te lezen in het gedenkboek voor het CWZ dat in 1993 verscheen. Het was keihard werken, maar we hebben ook heel veel plezier gehad. s Zomers tekenden we met een zwarte pen een naad op onze benen zodat het net leek of je nylons aan had. Soms voelden de zusters dan aan je benen om te controleren of je wel kousen droeg. De moraal in die tijd was nogal strikt. Twee leerling-verpleegsters die net voor hun eindexamen zaten, waren een avondje uit geweest en meldden zich om half drie s nachts bij de portier van het ziekenhuis. De volgende ochtend werden ze op staande voet ontslagen! En dan te bedenken hoe onschuldig we in die tijd waren, vertelt een van de twee in het gedenkboek. Na veel gepraat mochten we tot het eindexamen blijven, maar we werden in die maanden wel als oud vuil behandeld. Opwinding Dat zoveel ongehuwde jonge vrouwen bij elkaar opwinding onder de Nijmeegse jongemannen veroorzaakte, is natuurlijk niet vreemd. Jan Vermeulen, geboren en getogen in Nijmegen, woont nu op de plek waar vroeger de verpleegstersflat stond. In de jaren zestig en zeventig was de verpleegstersflat in Nijmegen een begrip. De eerstejaarsverpleegster - zo heetten ze toen - waren verplicht in die flat te wonen. Menige Nijmeegse jongen(student) heeft na een feestje zo n meisje naar huis gebracht. Voor één jongen - dit verhaal is bekend in heel Nijmegen - was dit nog niet genoeg. Nadat hij een meisje had weggebracht, klom hij langs een regenpijp naar boven om zo bij haar kamer te komen. De regenpijp brak af, hij stortte naar beneden en verwondde zich ernstig. Ypie Veenstra Ga naar voor meer teksten en vertalingen van Ypie Veenstra.

16 16 hazannekamp - juni 2015 Opening Marikenhuis: Eigen kracht hervinden Goede kanker bestaat niet, maar een goed inloophuis wel, mooie woorden van ervaringsdeskundige Anke van Haften bij de opening van het Marikenhuis, zaterdag 30 mei. Het Marikenhuis is een inloophuis voor mensen die geconfronteerd worden met kanker. Alle activiteiten aan de Slotemaker de Bruineweg 163 moeten bijdragen aan het sociaal, lichamelijk en psychisch welbevinden van de gasten. Anke van Haften kreeg schildklierkanker en schreef hierover het boek Goede kanker bestaat niet. Ze vertelde over haar ziekteproces tijdens de opening die werd verzorgd door burgemeester Bruls. Hij bleef uren, samen met wethouder Bert Frings, en deed mee aan de handeling waarbij gesymboliseerd werd dat het Marikenhuis, huisartsenkring Nijmegen, CWZ, Radboudumc, gemeente maar zeker ook de ervaringsdeskundigen, onderdeel zijn van het zorgnetwerk. De meer dan zeventig inloophuizen in Nederland zijn er voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en hun nabestaanden. Ze bieden verschillende mogelijkheden om tot rust te komen, lotgenoten te ontmoeten, informatie te krijgen, gewoon iets aangenaams te doen of psychosociale begeleiding te krijgen. Een overzicht van alle inloophuizen in Nederland staat op Binnen IPSO werken inloophuizen en psycho-oncologische centra samen aan psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Het Marikenhuis werkt daarnaast nauw samen met alle regionale organisaties op het gebied van zorg en welzijn; huisartsen, ziekenhuizen (Radboudumc en CWZ) en gemeentelijke instellingen. Zonder afspraak In een inloophuis kun je zonder afspraak binnenlopen. Je wordt er ontvangen door een van de gastvrouwen of gastheren met wie je, bij een kopje koffie of thee, je verhaal kunt delen, aldus Yvon ten Brummelhuis, voorzitter van de stichting Marikenhuis. Maar je bent ook welkom om juist even niet met de ziekte bezig te zijn en je zinnen te verzetten tijdens een van de activiteiten. Iedereen is hierin volledig vrij. Volgens Ten Brummelhuis is ervoor gekozen om het inloophuis in Nijmegen het Marikenhuis te noemen omdat zij het symbool van Nijmegen is en staat voor meegesleept worden door misère maar ook voor het, met steun, overwinnen van vertwijfeling en het kwaad. Regie In het Marikenhuis bieden 45 getrainde vrijwilligers begeleiding bij het verwerken van de ziekte, het leren leven met de beperkingen als gevolg ervan en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ten Brummelhuis: We bieden mensen de mogelijkheid hun eigen kracht te hervinden en zelf weer de regie te nemen. Als blijkt dat mensen professionele zorg

17 hazannekamp - juni Boven: exterieur en interieur. Links: Anke van Haften. Foto s: Willem van Gerwen. nodig hebben zijn wij de intermediair tussen hen en de gewenste professional, zoals huisarts of psycholoog. Het Marikenhuis is ook een informatiecentrum, een wegwijzer voor mensen met kanker. Daarnaast worden er themabijeenkomsten en groepsactiviteiten georganiseerd gericht op ontspannen, ontmoeten, verwennen en verwerking. Denk aan activiteiten rond lichamelijke en uiterlijke verzorging (massages, visagie), creatieve activiteiten (schilderen, schrijven, muziek) maar ook yoga, meditatie, mindfulnesstraining, voedingsadviezen en koken. 40 jaar Veertig jaar Het is een dilemma. Een veertigste verjaardag vier je het liefst groots, want het is een mijlpaal. Toch zie je er ook tegen op. Een veertigste verjaardag heeft namelijk ook iets lulligs. Het is ook net-niet: je voelt je nog veel te jong voor een borrel en een onwijs-goed gesprek over je levenservaring. Maar je bent te oud voor een leuke dancing, nachtbraken en morgen als een kerel weer aan de bak. Want precies dat wil je vasthouden: al het leuke van de afgelopen jaren en nog niet denken aan de toekomst; oud worden? Ik blijf liever jong! En dan: in plaats van een swingend feest, presenteren je vrienden flauwe stukjes. In een lied worden je bloopers bezongen, tijdens sketches herinnert je familie je aan de dieptepunten uit je pubertijd, je worsteling met school, je kalverliefdes, de blauwtjes die je liep. Je hebt, kortom, al genoeg geschiedenis om leuk over naar huis te schrijven. Kinderen Het huis is er ook voor kinderen en jongeren die getroffen zijn door kanker of van wie ouder, broer, zus, opa, oma, vriend of vriendin de ziekte heeft. Om gebruik te kunnen maken van het Marikenhuis hoeft u niet in behandeling te zijn bij of te worden doorverwezen door een arts. Voor openingstijden en alle activiteiten van het Marikenhuis gaat u naar de website Telefoon: , bezoekadres: Slotemaker de Bruïneweg 163, 6532 AC Nijmegen. Elvi van Wijk-Jansen Psychologisch tuinieren voor iedereen Nee, serieus: met veertig jaar ben je natuurlijk oud genoeg! Je hebt je sterke kanten leren kennen en je zwakkere kanten leren accepteren. Je kunt tegen een stootje en je hebt nog voldoende tijd van leven voor nieuwe avonturen. Er is nog zoveel te doen, zoveel te ontdekken, zoveel te ontwikkelen! Een coming-out misschien, het roer om, onbetaald verlof voor een verre droomreis, een omscholing, een nieuwe relatie, een ander leven zonder de fouten van de eerste helft. Zonder het gemodder, het gepuzzel, het gedoe. Weten wat je wilt, van de hoed en de rand, dwarsliggen of recht door zee: kleur bekennen. En dat doet de Hazannekamp: kleur bekennen. Wat een goed idee! Door Folkert Helmus Reacties stuur je naar:

18 18 hazannekamp - juni 2015 Borgers Mode; al 54 jaar dichterbij dan u denkt 54 jaar Een voorbeeldje baas boven baas. De Hazannekamp mag dan 40 jaar bestaan, Borgers mode aan de St. Jacobslaan is al 54 jaar een begrip in Nijmegen en omstreken. U kunt hier terecht voor heren- en damesmode, zowel in casual als klassiek. En gratis parkeren voor de deur; uw eerste korting. Het begon allemaal in Toen opende Chris Borgers een zaak in herenmaatkleding aan de St. Jacobslaan 202. Chris was de zoon van dames- en herenmaatkleermaker Borgers uit de Smetiusstraat 5 in Nijmegen. Hij kreeg de liefde voor het vak mee van zijn vader. Bij hem had hij twaalf jaar lang ervaring had opgedaan in de kleermakerij. Naast herenmode, onder- en bovenkleding en accessoires, verkocht Borgers Mode de eerste tien jaar ook jongenskleding. Aanvankelijk runde Chris Borgers zijn zaak alleen. Op 23-jarige leeftijd kwam Jan Duppen in dienst. Zij werkten tweeëntwintig jaar zij aan zij om hun vaste klanten met kennis van zaken en goed advies te kleden naar de laatste mode. Niet door goedkope trends te volgen, maar door hun klanten te kleden met kwaliteitsmode van de beste merken. Yvonne de winkel samen met René van Bergen en omvat de mannencollectie een ruime keuze aan pantalons van Pierre Cardin, Meijer en Mobil Elasto (M.E.N.S.), jacks en jassen van Pierre Cardin, Jupiter en Benny, ondergoed en pyjama s van Schiesser, overhemden van o.a. Seidensticker en truien en vesten van Pierre Cardin, März en Hajo. Vrouwencollectie De vrouwencollectie bestaat uit de spijkerbroeken van Angels en geklede broeken van Setter en Sensia met elastieke stretch band. In bovenkleding voeren we de merken Setter, Roberto Sarto, Marble, Mooi en B. Dutch. En natuurlijk het ondergoed van Ten Cate. Neemt u eens een kijkje op onze website Dankzij de Hazannekamp en u als klant; op naar 55 jaar Borgers Mode! Graag tot ziens! Yvonne en René van Bergen Levenswerk Op 63-jarige leeftijd, na drieënveertig jaar werkzaam te zijn geweest in het kleermakers- en herenmodevak, besloot Chris de zaak te verkopen aan Jan Duppen. In 2004 overleed Jan aan een hersentumor en kwam aan zijn levenswerk een einde. Hij hield het vol tot twee weken voor zijn dood, met steun van zijn vrouw Yvonne. Zij stond in de laatste jaren Jan al terzijde in de winkel. De doorstart van Borgers Mode heeft Yvonne kunnen maken met de steun van haar familie. Vandaag de dag runt

19 Kinderpagina hazannekamp - juni We dansen de samba, we dansen de samba... Bennie maakt er een leuk feestje van. Trek een lijn tussen de punten 1 tot en met 85. Welk woord verschijnt er dan? Moppen Jantje zegt tegen zijn moeder: De burgemeester was vandaag op school! En, had hij zijn ketting om? Nee, hij liep gewoon los! Juf: Jantje, je moet je gezicht beter wassen. Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten hebt. Jantje: Wat dan, juf? Juf: Brood met chocoladepasta. Jantje: Fout juf, dat was gisteren. Mail de oplossing naar en maak kans op een VVVbon van vijf euro! Jantje solliciteert bij een bedrijf naar een baan. Hij vraagt hoeveel geld hij kan verdienen. Zijn toekomstige baas zegt: Nu 750 gulden per maand, en later meer. Dan kom ik later wel terug, antwoordt Jantje. Column: Lieve biebmevrouw Ik kan me niet anders herinneren dan dat ze er was. Ze deed me een beetje denken aan mijn eigen lieve moeder. Klein van stuk, niet te veel vet op de botjes en een tikkie op leeftijd. En een beetje kwetsbaar. Maar vooral lief. Altijd. Ik vraag me af hoeveel kleuters ze wel niet hun eerste leesboekje heeft aangereikt. In die kleine grijpgrage handjes. En hoeveel moeders zou ze de icoontjes op de boeken hebben uitgelegd? In alle rust. Om vervolgens met je mee te lopen naar het juiste schap en je blij te maken met het boek dat je zocht en alleen niet kon vinden. Ik had wel gehoord dat de bibliotheek op de Muntweg een opknapbeurt zou krijgen. Maar deze bleek ingrijpender dan gedacht. De balie leek weggerukt en een lege ruimte staarde me aan. Om de hoek een selfservice balie. Bezoekers kunnen voortaan zelf hun boeken inleveren door ze in een brievenbus te schuiven. Een brievenbus. Mijn hart brak. Was deze lieve vrouw vervangen door een brievenbus? Mijn bieb middagje met de kids voelt niet langer als een beleving, maar als pure noodzaak om op tijd het hele zwikkie in te leveren en hiermee boetes te voorkomen. Ik heb haar niet meer gezien. Ergens hoop ik nog steeds dat ik het gruwelijk mis heb en ze een paar keer heeft besloten vrij te zijn. Genietend van een lentezonnetje in haar achtertuin. Met een goed boek. Anna Wolfs

20 20 hazannekamp - juni 2015 Vanaf 17 juni zijn ze weer volop verkrijgbaar HOLLANDSE NIEUWE HARING Op ambachtelijke wijze vers schoongemaakt en de heerlijkste warm gebakken vis Ruizendaal s vis al dertig jaar een begrip in de Steenbokstraat Specialist in beweging Samenwerkende Fysiotherapeuten Fysiotherapie Sint Anna Medisch Centrum Sint Anna Sint Annastraat GW Nijmegen Tel: Theunissen Fysiotherapeuten Groenestraat 217 Y 6531 HH Nijmegen tel: Fysiotherapie De Goffert Dobbelmannweg Kl Nijmegen tel: Een cadeauwinkel voor mode- en woonaccessoires 40 jaar Hazannekamp jubileumkorting Bij inlevering van deze advertentie 40% korting op één artikel naar keuze * *geldig tot Wij zijn een leerwerkbedrijf voor jongeren met een beperking Groenestraat 173 A.J. Mutgeert Fysio-Manuele Therapie Sint Annastraat GW Nijmegen tel: Avalon Fitcentre In samenwerking met St. Hubertusstraat LB Nijmegen tel: catering kleinschalig en persoonlijk Groenestraat MARKANT Steun bij grensmomenten Ritueelbegeleiding bij: geboorte, huwelijk en uitvaart Rouwconsulent Joke van Eck Tel Je gerechten en hapjes maak ik in mijn keuken met liefde klaar en breng ik naar je toe. Maar ik kook ook graag bij je thuis of op een mooie locatie. Dan kunnen je gasten een blik in de potten en pannen werpen en de geuren opsnuiven. Groenten spelen de hoofdrol. Ik kook veel vegetarisch, maar ook met biologisch vlees en duurzame vis. Inspiratie haal ik uit de keukens rond de Middellandse Zee en dichtbij huis. De smaak te pakken? Bel of mail me!

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie