Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logicworks CRM 7. Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011"

Transcriptie

1 Logicworks CRM 7 Betreft: Gebruikersinstructie (extract elektronische handleiding) Datum: 27 juli 2011 Bezoekadres De Wig CA Alblasserdam Postadres Postbus AB Alblasserdam T +31 (0) F +31 (0) E BTW nr. NL B01 KvK te Rotterdam Rabobank

2 Introductie toegang en bediening Bij de ontwikkeling van Logicworks CRM is gestreefd naar een zo eenduidig mogelijke op Microsoft Outlook gebaseerde interface te creëren. Gebruikers zullen daardoor veel zaken uit anders Windows applicatie herkennen en snel gewend raken aan de manier van werken. In dit document worden de noodzakelijke vaardigheden vereist voor het werken met Logicworks CRM beschreven. De onderstaande lijst geeft een overzicht van de in dit document beschreven hoofdstukken. Systeemvereisten Aanmelden Menu's en werkbalken Opzoekvenster Werken met grids Zoeken in een grid Lijstweergaven groeperen Grafische analyses Favorieten Veldkiezer Selectiefilters Veld bijwerken Voorkeurinstellingen Exporteren Gegevens verwijderen Gegevens dupliceren Relatiegegevens samenvoegen Weergave opmaken Diakritische tekens Sneltoetsen Gekoppelde rapportages Informatie delen Introductie tabbladen Bijlagen Correspondentie Veelgestelde vragen Logicworks CRM 7.0 Introductie 1

3 Systeemvereisten Om op een prettige en efficiënte manier met Logicworks CRM te kunnen werken dient de bestaande hardware en software aan de onderstaande (optionele) systeemeisen te voldoen. Software Microsoft Windows 2000 of later Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.5 of hoger Database Microsoft Access 2000 of hoger Microsoft SQL Server 2000 of hoger MySQL 4.1 of hoger Hardware Intel Pentium werkstation met 512Mb intern geheugen Harddisk met 60MB vrije ruimte voor installatie en database files Monitor met een beeldschermresolutie van 1024x768 of hoger Optioneel Internet verbinding (Kabel, DSL, LAN of modem) Microsoft Office Crystal Reports versie 8.0 of hoger Logicworks CRM 7.0 Introductie 2

4 Aanmelden Na de installatie is aan het Start menu of Bureaublad van Windows een nieuwe snelkoppeling 'Logicworks CRM' toegevoegd. Na het selecteren van de snelkoppeling wordt de applicatie gestart en verschijnt het inlogscherm. Als Logicworks CRM voor de eerste keer wordt gestart, dan kunt u inloggen met de gebruikersnaam administrator en toegangscode crm. Klik vervolgens op de [OK] knop om Logicworks CRM te starten. Database-selectie Logicworks CRM wordt standaard met een voorbeeld administratie 'Promocare' geleverd. Het is mogelijk meerdere administraties te gebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan een productiedatabase, een testdatabase of een lokale database voor laptop gebruikers. Het aanmaken en beheren van de toegang tot deze extra databases gebeurt met behulp van de Configuratie Editor. Zijn meerdere databases gedefinieerd, dan wordt tijdens het aanmelden de optie 'Database' getoond. Selecteer in dit geval de database waarop u wilt inloggen. Het wachtwoord in het inlogscherm is case-sensitive, wat betekent dat bij de invoer wordt gelet op hoofd- en kleine letters. Mogelijke foutmeldingen tijdens het starten Tijdens het opstarten kan het voorkomen dat engelstalige foutmeldingen worden getoond. Logicworks CRM heeft op dat ogenblik nog geen mogelijkheid gehad de lokale vertaling uit de database op te halen. Logicworks CRM is already running, continue? Tijdens het starten van het programma wordt geconstateerd dat Logicworks CRM al is gestart. Beantwoord de vraag met 'Ja' als het uw bedoeling is om Logicworks CRM nogmaals op te starten. Cannot find valid Database information. Tijdens het starten van Logicworks CRM wordt gecontroleerd of de in het configuratiebestand opgegeven databases benaderbaar zijn. Logicworks CRM kan niet worden gestart als geen van de databases kan worden benaderd. Controleer in dit geval de juistheid van configuratiebestand met behulp van de Configuratie Editor. Database contains no User information. De eerst benaderbare database uit het configuratiebestand wordt gebruikt om de vertalingen op te halen. Hierbij wordt tevens gecontroleerd of in de database wel gebruikers zijn gedefinieerd. Als dit niet het geval is, dan is de database onbruikbaar en zal Logicworks CRM niet starten. Verwijder de database uit het configuratiebestand om starten van Logicworks CRM weer mogelijk te maken. Aanpassen logo inlogvenster Het is mogelijk het Logicworks CRM logo op het inlogvenster te vervangen met een eigen logo. Het bestand dient in dezelfde folder te staan als de executable (lwcrm.exe) en moet aan de volgende eisen te voldoen. Bestandsnaam: lwcrmlogo.gif Formaat: 500x90 pixels Logicworks CRM 7.0 Introductie 3

5 Menu's en werkbalken U gebruikt menu's en werkbalken om Logicworks CRM instructies te geven over de uit te voeren handelingen. De bediening van de menu's en werkbalken komt overeen met standaard Windows programma's, zoals Microsoft Word en Microsoft Outlook. Menu In een menu wordt een lijst met opdrachten weergegeven. Naast sommige opdrachten staan afbeeldingen, zodat u snel de opdracht in verband kunt brengen met de afbeelding. Werkbalk Een werkbalk bevat knoppen met afbeeldingen, menu's of een combinatie van beide. Door op een knop te klikken met de muis wordt de desbetreffende functie uitgevoerd. Navigatiebalk Dit is de kolom aan de linkerzijde van het programmavenster welke menugroepen zoals Relatiebeheer en Rapportages bevat. Iedere menugroep heeft een aantal snelkoppelingen, waarmee de desbetreffende functie wordt gestart. Klik op een menugroep als u de snelkoppelingen van de menugroep wilt weergeven. Klik op een snelkoppeling om de gewenste menuoptie te selecteren. Na de selectie zullen in het programmavenster alle bij de menuoptie behorende items worden getoond in een lijstweergave. In deze handleiding worden de termen grid en lijstweergave naast elkaar gebruikt. Snelmenu Een snelmenu, ook wel contextmenu genaamd, is beschikbaar wanneer met de rechtermuisknop op een tekst, object of regel item wordt geklikt. In een snelmenu worden alleen geldige opdrachten getoond welke betrekking hebben op het op geselecteerde object of item. Logicworks CRM 7.0 Introductie 4

6 Werkbalk knoppen In Logicworks CRM worden zoveel mogelijk dezelfde standaard knoppen getoond om specifieke acties uit te voeren. Hieronder worden de veel voorkomende werkbalk knoppen getoond en toegelicht. Als in een venster andere knoppen worden gebruikt, dan wordt de functionaliteit in het betreffende hoofdstuk beschreven. Knop Naam Toelichting Algemeen Help Open document Nieuw bericht Samenvoegen Open de on-line help Open een aan een bijlage of bericht gekoppeld document Creëren en verzenden van een bericht Samenvoegen van geselecteerde items met een Word, Etiket of sjabloon. Detailvenster Nieuw (Ctrl+N) Openen (Ctrl+O) Ongedaan maken Opslaan (Ctrl+S) Opslaan en Sluiten (Alt+S) Opslaan en Nieuw (Alt+N) Maakt een nieuw item aan Opent het geselecteerde item in een grid Ongedaan maken van de wijzigingen in een detailvenster Opslaan van wijzigingen Opslaan van wijzigingen en direct sluiten van het detailvenster Opslaan van wijzigngen en direct een nieuw item aanmaken. Grid Geschiedenis Afdrukken grid Veldkiezer Mappenlijst Zoeken in grid Vernieuwen Groeperen Grafiek Verwijderen (Delete) Met deze optie kan een van de laatste 20 geopende detailvensters weer worden geopend Afdrukken van de actieve grid-weergave Aanpassen van de getoonde gridlayout Tonen/verbergen van een mappenlijst in het gridvenster Zoek en selecteer records in het huidige grid Ververs de inhoud van het gridvenster Groeperen van de gegevens in het grid / lijstweergave Creeer een grafiek op basis van de huidige grid-selectie Verwijdert een of meerdere geselecteerde items Activiteiten Nieuwe taak Nieuwe afspraak Nieuw telefoongesprek Maak een nieuwe taak aan Maak een nieuwe afspraak Start een nieuw telefoongesprek Logicworks CRM 7.0 Introductie 5

7 Opzoekvenster Van invoervelden met gekoppelde opzoeklijsten kan het Opzoekvenster worden geopend door in het veld op de [F4]-toets te drukken of op de knop [] achter het invoerveld te klikken. Na het selecteren van het gewenste item wordt het opzoekvenster gesloten en wordt de waarde overgenomen in het invoerveld. In Logicworks CRM komen een tweetal opzoekvensters voor. In het standaard opzoekvenster kan de gebruiker het gewenste item selecteren, waarna dit wordt overgenomen in het invoerveld. In een aantal gevallen is het mogelijk in een invoerveld meerdere items op te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het opgeven van de geadresseerden van een bericht of contactpersonen van een afspraak. In dergelijke gevallen kunnen meerdere items worden geselecteerd in het opzoekvenster. Standaard opzoekvenster Het standaard opzoekvenster toont alle geldige waarden voor een actief invoerveld. Een item kan worden overgenomen in het invoerveld door de gewenste regel te selecteren en op de [OK] knop te klikken. Een andere mogelijkheid is met de muis te dubbel-klikken op de gewenste regel. Afhankelijk van het gezochte item kan de getoonde lijst duizenden regels bevatten. Om het zoeken te vergemakkelijken kan gebruik gemaakt worden van selectiefilters en de standaard zoek-optie. Filter De toe te passen selectiefilters zijn dezelfde als in het hoofdvenster gebruikt kunnen worden. In het getoonde schermvoorbeeld is het selectiefilter 'Promocare klanten' geselecteerd. Alleen bedrijven welke aan dat criterium voldoen worden vervolgens nog in de opzoeklijst getoond. Binnen de verkorte lijst kan vervolgens verder worden gezocht. Zoeken Om snel het gewenste item te vinden wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden het item op te zoeken. Deze zoekfunctie is vergelijkbaar met de zoekfunctie in het hoofdvenster. Veld Selecteer eerst de kolom waarop u wilt zoeken. De keuzelijst begint altijd met de algemene zoekoptie '<Zoeken naar>' en bevat verder een selectie van de beschikbare kolommen. Bij de optie '<Zoeken naar>' gezocht in alle getoonde kolommen van het opzoekvenster. Als een kolomnaam wordt geselecteerd, dan wordt de op te geven waarde alleen gezocht in de betreffende kolom. Logicworks CRM 7.0 Introductie 6

8 Conditie Selecteer de gewenste zoekconditie, zie onderstaande tabel. Standaard zal een opzoekvenster altijd worden geopend met de zoekconditie 'bevat'. Conditie is gelijk aan bevat begint met Eindigt op Toelichting De inhoud van het veld moet identiek zijn aan de op te geven waarde. In de veldwaarde moet de op te geven tekst voorkomen. Bevat 'er' zal bijvoorbeeld plaatsen als 'Amsterdam', 'Ermelo' en 'Watergang' selecteren. De veldwaarde moet beginnen met de op te geven tekst. Begint met 'er' zal bijvoorbeeld 'Ermelo' selecteren, maar niet 'Amsterdam'. De veldwaarde moet eindigen met de op te geven tekst. Eindigt op met 'er' zal bijvoorbeeld de plaats 'Wormerveer' selecteren, maar niet 'Ermelo' Waarde Voer de zoekterm in en druk op de [Enter]-toets of op de [Zoek]-knop. Logicworks CRM zal de opgegeven zoekterm in alle getoonde kolommen zoeken. Er zal een subselectie worden getoond van regels welke voeldoen aan het opgegeven zoekcriterium. Item leegmaken Bevat het actieve invoerveld al een waarde, dan kan het opzoekvenster ook worden gebruikt om de bestaande waarde in het invoerveld te verwijderen. Selecteer daartoe de optie 'Item leegmaken' en druk op [OK]. Opzoekvenster (meervoudige selectie) Bij het adresseren van een bericht of het maken van een afspraak met meerdere contactpersonen voldoet het standaard opzoekvenster niet. De gebruiker heeft deze gevallen de mogelijkheid een meervoudige selectie te maken in het opzoekvenster. In de bovenste lijst worden alle mogelijke items getoond. Het onderste gedeelte van het opzoekvenster bevat de lijst met geselecteerde items. Toevoegen van een regel aan de selectie Selecteer 1 of meerdere regels uit de lijst met beschikbare items. Extra regels kunnen worden geselecteerd door de Ctrltoets ingedrukt te houden tijdens de selectie. Als de gewenste regel(s) zijn geselecteerd, dan kunnen deze met een druk op de [Toevoegen]-knop aan de lijst met geselecteerde items worden toegevoegd. Logicworks CRM 7.0 Introductie 7

9 Verwijderen van een regel uit de selectie. Dubbelklik op de regel die moet worden verwijderd. De regel zal direct uit de lijst met geselecteerde items worden verwijderd. Wijzigen van de gridlayout De gebruiker kan net als in de andere lijstweergaven de kolombreedte wijzigen en kolommen verplaatsen binnen de lijstweergave, zie hoofdstuk Werken met grids. Ook kan de gebruiker afhankelijk van zijn voorkeur en de beschikbaar gestelde kolommen de weer te geven kolommen wijzigen. Druk hiervoor in de lijstweergave op de rechter-muisknop, waarna een Snelmenu wordt geopend. Kies vervolgens de optie [Veldkiezer], waarna de gewenste kolommen kunnen worden geselecteerd. Aanpassen van de layout van de opzoeklijst Logicworks CRM wordt geleverd met standaard opzoeklijsten. Als gebruikers extra kolommen nodig hebben om snel te kunnen zoeken, dan kan de lijstweergave van het opzoekvenster worden aangepast. Deze actie kan direct vanuit het opzoekvenster worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk deze handeling via de Object Designer en de Form Designer uit te voeren. Is een gebruiker via de Gebruikersinstellingen aangemerkt als Beheerder, dan wordt in het snelmenu van het opzoekvenster nog een extra optie [Layout opzoeklijst] getoond. De Query Builder wizard wordt geopend en toont op de eerste bladzijde de hoofdtabel waarop de opzoeklijst is gebaseerd. Deze hoofdtabel kan niet worden verwijderd. Doorloop de volgende stappen om de layout aan te passen. 1. Selecteer de gewenste tabellen en druk op [Volgende] 2. Voeg de velden toe aan de layout, pas zonodig de alias aan en druk op [Volgende] 3. Controleer of het resultaat overeenkomt met de gewenste layout en druk op [Volgende] 4. Selecteer de velden welke in de detailvensters als gebruikerstekst moeten worden getoond 5. Druk op [Voltooien] Logicworks CRM 7.0 Introductie 8

10 Werken met grids De grids of lijstweergaven vormen een zeer essentieel onderdeel van interface van Logicworks CRM. Met de juiste kennis over de werking ervan zijn ze een krachtig hulpmiddel. In dit hoofdstuk zal de werking en de mogelijkheden van de grids worden uitgelegd. In de handleiding worden de termen grid en lijstweergave naast elkaar gebruikt. Wat is een grid? Een grid is een weergave van een tabel, waarbij elke regel een record is en iedere kolom een veld van dat record. Een Contactpersoon heeft bijvoorbeeld een voornaam, achternaam en titel. Als de menuoptie Contactpersonen wordt geselecteerd, dan zal een grid worden getoond waarbij alle gegevens van een Contactpersoon in 1 regel wordt weergegeven. De bijbehorende Contactpersoon-gegevens worden in de kolommen weergegeven, zie onderstaande voorbeeld. Wijzigen van de kolombreedte De kolombreedte kan op eenvoudige wijze worden aangepast aan de lengte van de getoonde kolomgegevens. Verplaats de muis over de scheiding van 2 kolommen in de kolom-koptekst. De muis-cursor zal hierop veranderen []. Druk op de linkermuisknop en verplaatst de muis in de gewenste richting. Zodra de muisknop wordt losgelaten zal de kolombreedte worden aangepast aan de opgegeven breedte. Alle ingestelde kolombreedtes worden automatisch bewaard. Een andere manier om de kolombreedte aan te passen is door de muis op de kolom-scheiding te plaatsen in de kolomkoptekst en vervolgens te 'dubbel-klikken' met de linker muisknop. De kolombreedte van de kolom links van de scheiding wordt nu automatisch aangepast aan de lengte van de breedste kolomwaarde. Verplaatsen van een kolom Een kolom kan naar rechts of links in het grid worden verplaats, zodat de kolommen een voor de gebruiker meer logisch geheel vormen. Klik met de linkermuisknop op de kolom kop en houdt de muisknop vast. Sleep de kolom kop naar de gewenste positie in het grid en laat de ingedrukte muisknop los. De kolom zal hierna automatisch worden verplaatst naar de opgegeven positie. De kolomposities worden na het verlaten van een venster automatisch bewaard. Toevoegen van nieuwe gegevens Afhankelijk van het autorisatieniveau van de gebruiker kunnen nieuwe gegevens worden toegevoegd aan de actieve lijstweergave. Klik op de knop 'Nieuw' of gebruik de sneltoets Ctrl+N om een nieuw item toe te voegen. Het bijbehorende (lege) venster wordt geopend, waarna de gegevens kunnen worden ingevoerd. Een andere mogelijkheid is het gebruik van het Snelmenu, welke met een druk op de rechtermuisknop kan worden geopend. Wijzigen van bestaande gegevens Afhankelijk van het autorisatieniveau van de gebruiker kunnen bestaande gegevens worden gewijzigd. Selecteer de regel waarvan u de gegevens wilt wijzigen en klik op de knop 'Openen' of gebruik de sneltoets Ctrl+O. Het venster zal nu worden geopend, waarna de gegevens kunnen worden gewijzigd. Het detailvenster kan ook worden geopend met het Snelmenu, welke met een druk op de rechtermuisknop kan worden geopend. Logicworks CRM 7.0 Introductie 9

11 Verwijderen van gegevens Afhankelijk van het autorisatieniveau van de gebruiker kunnen gegevens worden verwijderd. Selecteer de regel welke verwijderd moet worden en klik op de knop 'Verwijderen', druk op de <Del>-toets of open het Snelmenu en kies voor de optie 'Verwijderen'. Wilt u meerdere regels tegelijk verwijderen, selecteer deze dan en activeer vervolgens de verwijder-actie. Voordat gegevens worden verwijderd zal Logicworks CRM controleren of dit mogelijk is. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een Bedrijf te verwijderen als deze nog gekoppelde Verkooporders heeft. In het bovenstaand schermvoorbeeld wordt aangegeven dat het bedrijf niet kan worden verwijderd in verband met bestaande gerelateerde gegevens. In deze gevallen is het verstandiger de status van een Bedrijf of Contactpersoon om te zetten naar 'Inactief'. Hierdoor blijft de volledige historie intact. Met behulp van Selectiefilters of Alternatieve lijstweergaven kunnen de inactieve Contactpersonen eenvoudig uit de lijstweergaven worden gefilterd. Eenmaal verwijderde regels worden opgeslagen in de Logicworks CRM prullenbak. Vanuit deze prullenbak zijn de gegevens door de beheerder indien gewenst weer terug te zetten. Sorteren van gridgegevens Om het zoeken van gegevens in een grid te vergemakkelijken is het mogelijk de gegevens in het getoonde grid te sorteren. Klik hiervoor op de desbetreffende kolom kop, waarna de lijstweergave oplopend wordt gesorteerd op de geselecteerde kolom. Wilt u de gegevens aflopend sorteren dan klikt u nogmaals op de kolom kop van een reeds gesorteerde kolom. Logicworks CRM zal de actieve kolomsortering bewaren. Wordt de lijstweergave nogmaals geopend, dan worden de gegevens automatisch gesorteerd volgens de laatst gekozen sortering. Alternatieve lijstweergave Een alternatieve lijstweergave kan worden gebruikt om de gebruiker naast de standaard weergave van het actieve Object een of meer alternatieve weergaven te bieden. Alternatieve weergaven worden getoond zodra een menuoptie is geselecteerd in de Outlook balk, zie onderstaande scherm voorbeeld. Het gebruik van alternatieve lijstweergaven kan voor een diverse doeleinden worden gebruikt. In diverse situaties is het gebruik van een alternatieve weergave nuttig: Een specifieke Contactpersoon-telefoonlijst, zodat gebruikers de mogelijke telefoonnummers in 1 oogopslag kunnen zien. Een specifiek backorder-overzicht, waarin alleen die verkooporders worden getoond welke (gedeeltelijk) in backorder staan. De standaard weergave toont alleen de actieve contactpersonen, terwijl de alternatieve weergave de inactieve contactpersonen weergeeft. Het is niet altijd noodzakelijk een alternatieve weergave te definieren. Als de weer te geven kolommen identiek zijn aan de standaard weergave, dan kan ook worden gekozen voor het definieren van een selectiefilter. Logicworks CRM 7.0 Introductie 10

12 Gekoppelde lijstweergaven Vanaf release 4.0 is het mogelijk met de Query Builder gedefinieerde overzichten te koppelen aan een menuoptie. In de Query Builder moet in dat geval het gekoppelde Object zijn aangegeven en de gebruiker moet in zijn Voorkeurinstellingen de optie 'Toon rapportages in huidige weergave' hebben geactiveerd. In bovenstaand scherm voorbeeld zijn 'Verjaardagen deze maand' en 'Nieuwe contacten' beide overzichten welke zijn gekoppeld aan het object Contactpersoon. Toepassen van selectiefilters op een grid Naast de standaard zoekfunctie kan gebruik gemaakt worden van selectiefilters om een selectie te maken van de gegevens in de actieve lijstweergave. Wordt een selectiefilter gedefinieerd voor Verkoopkansen, dan zal deze dus niet selecteerbaar zijn bij Contactpersonen. Na het definiëren van een selectiefilter kan deze worden opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip. Ook is het mogelijk een selectiefilter aan te merken als Privé of alleen toe te wijzen aan leden van een specifiek Team. Het selectiefilter is dan niet zichtbaar voor andere gebruikers. Voordelen selectiefilters t.o.v. de standaard zoekfunctie Een selectiefilter kan worden bewaard en opnieuw worden toegepast Selectiefilters zijn snel te activeren vanuit de taakbalk in het programmavenster Met selectiefilters kunnen relaties worden gelegd tussen meerdere gerelateerde tabellen Een toegepast selectiefilter wordt bewaard op het ogenblik dat u de lijstweergave verlaat. Wordt de lijstweergave opnieuw geselecteerde, dan zal het laatst gebruikte selectiefilter dus automatisch opnieuw worden toegepast. Een uitzondering hierop vormen selectiefilters welke gebruik maken van de optie 'gebruikersinvoer'. Als dit het laatst toegepast selectiefilter is geweest, dan zal de lijstweergave de volgende keer openen zonder dit selectiefilter. Voor Overzichten kunnen alleen selectiefilters worden gedefinieerd als het overzicht is gekoppeld aan een specifiek Objecttype. Dit koppelen vindt plaats tijdens het definieren van een Overzicht met de Query Builder. Ook maakt Logicworks CRM onderscheidt tussen selectiefilters op een Overzicht en op het oorspronkelijke Objecttype. Wordt bijvoorbeeld een aan Contactpersonen gerelateerd Overzicht gedefinieerd, dan zijn de Contactpersoon-selectiefilters niet zichtbaar in het Overzicht en omgekeerd. Mappenlijst Bij een aantal objecten, zoals contactpersonen en bedrijven verschijnt links van het grid een zogenaamde mappenlijst. Met behulp van deze lijst kan snel een selectie van de gewenste gegevens worden gemaakt. Door bijvoorbeeld in het grid Contactpersonen op de letter 'A' in de mappenlijst te klikken wordt een selectie gemaakt van alle Contactpersonen waarvan de achternaam begint met een 'A'. In de Object Designer kan aangegeven worden op welke kolom de mappenlijst betrekking heeft. Standaard heeft de mappenlijst bij Contactpersonen betrekking op de achternaam. Bij het selecteren van de letter 'W' worden alle contactpersonen geselecteerd waarvan de achternaam met een 'W' begint. De mappenlijst kan worden aangepast, zodat deze wordt gerelateerd aan bijvoorbeeld de voornaam van de Contactpersoon. Vernieuwen van het grid Active grids worden niet automatisch ververst als een andere gebruiker gegevens wijzigt. Wilt u op een gegeven ogenblik zeker zijn dat de huidige selectie de actuele gegevens toont, klik dan op de knop Vernieuwen of gebruik de sneltoets F5 om het grid te actualiseren. De getoonde gegevens in het grid worden altijd geactualiseerd als een actie, zoals zoeken, sorteren of selectiefilter wordt toegepast. Logicworks CRM 7.0 Introductie 11

13 Afdrukken van de gridgegevens Lijstweergaven kunnen op eenvoudige wijze worden afgedrukt. Klik op de knop 'Afdrukken grid', waarna het Printerinstelling venster wordt geopend. Selecteer de gewenste printer en printerinstellingen en druk op de knop [OK]. Alle gegevens in het getoonde grid worden vervolgens afgedrukt, inclusief koptekst, kleurinstellingen en zichtbare gridlijnen. Microsoft Excel export Standaard functionaliteit in het programmavenster is de menuoptie 'Microsoft Excel export' in het Actie-menu. Hiermee worden de getoonde grid-gegevens geëxporteerd naar Microsoft Excel. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt en bewerkt voor diverse toepassingen. In combinatie met de overzichten welke met de Query Builder kunnen worden samengesteld is dit een uiterst krachtig hulpmiddel. Om deze optie te kunnen gebruiken dient de gebruiker te beschikken over Microsoft Excel. Logicworks CRM 7.0 Introductie 12

14 Zoeken in een grid Het sorteren van de gridgegevens op een specifieke kolom kan een handig hulpmiddel zijn als het grid een beperkt aantal regels bevat. Voor het zoeken van een specifieke regel in een grid met tienduizenden regels voldoet een sortering echter niet. In deze gevallen kan gebruik gemaakt worden van de ingebouwde zoekfunctie. De zoekfunctie maakt een selectie van alle regels welke aan de opgegeven zoekcriteria voldoen. Een specifieke vestigingsplaats van een contactpersoon kan bijvoorbeeld als zoekcriterium worden opgegeven, waarna alle contactpersonen uit de opgegeven plaats worden geselecteerd. De zoekfunctie wordt geactiveerd door op de knop 'Zoeken in grid' in de werkbalk van het hoofdvenster te klikken of door het indrukken van de sneltoets: Ctrl+F. De top van het grid wordt vervolgens verlaagd om plaats te maken voor het hieronder getoonde zoekvenster. Het zoekvenster kan worden gesloten door nogmaals op de knop 'Zoeken in grid' te klikken of met de sneltoets: Ctrl+F. Logicworks CRM kent twee mogelijkheden om te zoeken, nl 'Snel zoeken' en 'Uitgebreid zoeken'. Beide zoekopties worden hier besproken. In de meeste gevallen zullen deze methoden voldoende zijn om de gewenste gegevens te vinden. Meer uitgebreide zoekmogelijkheden zijn echter ook mogelijk door het gebruik van Selectiefilters. Snel zoeken De optie 'Snel zoeken' is de meest eenvoudige en ook snelste manier om gegevens te zoeken in de lijstweergave. Deze optie wordt ook standaard getoond als de zoekfunctie wordt geactiveerd. Met deze methode wordt het opgegeven zoekcriterium gezocht in vooraf opgegeven velden van de actieve entiteit. Dit zoekvenster bevat de volgende onderdelen. Zoekcriterium* Voer hier de tekst in welke u wilt zoeken. Als u tegelijkertijd naar meerdere tekstfragmenten wilt zoeken, dan dienen de zoekwoorden van elkaar te worden gescheiden door een spatie. Wilt u zoeken naar een tekst inclusief een spatie, dan dient u om de zoektekst dubbele aanhalingstekens te plaatsen. Met de term abc rotterdam wordt naar records gezocht waar woord 'abc' of het woord 'rotterdam' voorkomen in de opgegeven zoekvelden. De term "abc rotterdam" zoekt naar records waar de tekst 'abc rotterdam' voorkomt in een van de opgegeven zoekvelden. [Zoeken] De ingevoerde tekst wordt gezocht in alle vooraf opgegeven velden van de actieve entiteit. Met de knop Voorkeurinstellingen kan de gebruiker zelf opgeven in welke velden de tekst moet worden gezocht. Knop - Nieuw selectie Met deze knop wordt het actieve zoekfilter verwijderd en worden alle regels weer getoond. Knop - Voorkeurinstellingen In eerste instantie bepaald de gebruiker welke als Beheerder is aangemerkt voor iedere entiteit in welke velden gezocht moet worden met de optie 'Snel zoeken'. Afhankelijk van zijn of haar werkzaamheden zullen gebruikers echter ook willen zoeken in extra of wellicht geheel andere kolommen. Met deze optie kan de gebruiker voor iedere entiteit zijn eigen velden selecteren waarin gezocht moet worden. Het selecteren werkt op dezelfde wijze als het selecteren van de kolommen in de lijstweergave. Aan de linkerzijde worden alle beschikbare velden van de entiteit (Contactpersoon) getoond en de rechterzijde toont alle kolommen waarin de ingevoerde waarde zal worden gezocht. Velden kunnen worden verplaatst door op het veld te dubbelklikken met de muis. Meerdere velden verplaatsen is mogelijk door deze eerst te selecteren en vervolgens met de knoppen [links]/[rechts] de velden te verplaatsen. Logicworks CRM 7.0 Introductie 13

15 Wilt u de door de beheerder opgegeven zoekvelden weer terug, maak dan de lijst met geselecteerde velden geheel leeg en druk op [OK]. De lijst zal nu automatisch weer worden gevuld met de standaard zoekvelden. Knop - [Uitgebreid zoeken] Met deze knop schakelt u over naar de zoekfunctie 'Uitgebreid zoeken'. Uitgebreid zoeken In de meeste gevallen zal de optie 'Snel zoeken' voldoende zijn om de gewenste gegevens te vinden. Zoekt u u echter records waar bepaalde velden een specifieke waarde hebben, dan is het mogelijk gebruik te maken van de optie 'Uitgebreid zoeken'. Na het overschakelen van snel naar uitgebreid zoeken wordt het onderstaande zoekvenster weergegeven. In het zoekvenster kan op maximaal 4 verschillende zoekcriteria tegelijkertijd worden gezocht. In het voorbeeld wordt bijvoorbeeld naar alle contactpersonen gezocht in Amsterdam met de functie van Algemeen directeur. Dit zoekvenster bestaat uit de volgende onderdelen. Veld* Selecteer eerst het veld (bijv. Achternaam, Plaats of Functie) waarin u wilt zoeken. Hierbij kunt u kiezen uit alle velden welke bij de entiteit zijn gedefinieerd. Met de optie 'Selectiefilter, alleen detailvenster velden tonen' in de Setup kan de beheerder de te selecteren velden lijst beperken tot die velden welke in het bijbehorende detailvenster worden getoond. Conditie* Heeft u gekozen voor het zoeken in een specifieke kolom, dan kan afhankelijk van het veldtype een van de volgende condities worden geselecteerd. Conditie is gelijk aan is niet gelijk aan is maximaal is minimaal is groter dan is kleiner dan Toelichting De inhoud van het veld moet identiek zijn aan de op te geven waarde. De inhoud van het veld mag niet gelijk zijn aan de op te geven waarde. De veldwaarde moet kleiner of gelijk zijn aan de op te geven waarde De veldwaarde moet gelijk of groter zijn aan de op te geven waarde De veldwaarde moet groter zijn aan de op te geven waarde De veldwaarde moet kleiner zijn aan de op te geven waarde Logicworks CRM 7.0 Introductie 14

16 ligt tussen bevat bevat niet begint met eindigt op klinkt als gisteren/vandaag/m orgen afgelopen/deze/vol gende week afgelopen/deze/vol gende maand afgelopen/deze/vol gende kwartaal afgelopen/deze/vol gende jaar komende 30/60/90 dagen is verstreken/is niet verstreken De veldwaarde moet tussen de op te geven waarde in liggen In de veldwaarde moet de op te geven tekst voorkomen. Bevat 'er' zal bijvoorbeeld plaatsen als 'Amsterdam', 'Ermelo' en 'Watergang' selecteren. In de veldwaarde mag de opgegeven tekst niet voorkomen. De veldwaarde moet beginnen met de op te geven tekst. Begint met 'er' zal bijvoorbeeld 'Ermelo' selecteren, maar niet 'Amsterdam'. De veldwaarde moet eindigen met de op te geven tekst. Eindigt op met 'er' zal bijvoorbeeld de plaats 'Wormerveer' selecteren, maar niet 'Ermelo' Bij het gebruik van SQL Server of MySQL kan worden gezocht met behulp van de Soundex() functie. Deze optie is aankiesbaar als wordt geselecteerd op een datumveld. Waarde* Voer de zoekwaarde in waaraan het zoekcriterium moet voldoen. Afhankelijk van het veldtype zal een bijbehorend invoerveld worden getoond, zodat alleen geldige waarden ingevoerd kunnen worden. [Zoeken] Klik vervolgens op de knop Zoeken en Logicworks CRM zal een selectie maken van alle regels welke aan de opgegeven zoekcriteria voldoen. Knop - Nieuw Met deze knop wordt het actieve zoekfilter verwijderd en worden alle regels weer getoond. Knop - Snelzoeken Met deze knop schakelt u weer terug naar de zoekfunctie 'Snelzoeken'. Selectieweergave Zodra een selectie actief wordt, dan zal deze in de selectieweergave worden getoond. In het bovenstaande schermvoorbeeld is te zien dat de actieve selectie Mailing is gelijk aan 'Nieuwsbrief is. Ook wordt linksonder in de statusbalk van het hoofdvenster het geselecteerde aantal items (lees: regels) weergeven, zie onderstaande schermvoorbeeld. De tekst '(gefilterd)' geeft in dit geval aan dat het werkelijke aantal items is beperkt door een zoek- of selectiefilter opdracht.. Logicworks CRM 7.0 Introductie 15

17 Lijstweergaven groeperen Het zal regelmatig voorkomen dat u een getoonde lijstweergave wilt groeperen. U wilt bijvoorbeeld weten hoe vaak een bepaald gegeven voorkomt in de getoonde lijstweergave. Of u wilt uitgaande van een bepaald criterium de totale waarde van een numerieke kolom zien. In het onderstaande scherm voorbeeld wordt de lijstweergave 'Verkoopkansen per type' met een groepering op type weergegeven. u heeft hiermee direct inzicht in het aantal regels (items) per type en de verwachte omzet per type. Het gebruik van de groeperings optie is niet beperkt tot het hoofdvenster, maar kan ook in de tabbladen worden toegepast. Lijstweergave groepering openen Selecteer de gewenste lijstweergave vanuit het menugroep Kies de optie [Groeperen] in de werkbalk van het hoofdvenster -of- Open het detailvenster en kies het gewenste tabblad met lijstweergave Kies de optie [Groeperen] in de werkbalk van het tabblad Als de knop [Groeperen] is geselecteerd, dan zal de lijstweergave naar beneden schuiven. Er wordt een lichtblauw vlak getoond met de tekst 'Sleep een kolomkop in deze header om te groeperen op die kolom'. Klik nu op de kolomkop van de kolom waarop u wilt groeperen en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep de kolomkop in het blauwe vlak en laat de muisknop los. Er zal nu direct worden gegroepeerd op deze kolom. Eventuele numeriek kolommen worden tijdens het groeperen automatisch getotaliseerd. Het is mogelijk binnen de gekozen groepering een sub-groepering aan te brengen. Sleep hiertoe de tweede kolomkop naar het blauwe vlak en er zal direct een subgroepering worden aangebracht. Gegroepeerde lijstweergave afdrukken Een gegroepeerde lijstweergave kan op dezelfde wijze worden afgedrukt als een gewone lijstweergave zonder groepering. Kies hiertoe vanuit de werkbalk in het hoofdvenster of het tabblad de optie 'Afdrukken grid'. Lijstweergave groepering sluiten Een groepering kan weer worden gesloten door nogmaals op de knop [Groeperen] te klikken. Het blauwe vlak wordt nu gesloten en de groepering wordt direct opgeheven. Logicworks CRM 7.0 Introductie 16

18 Groepen samenvouwen Een groep kan worden samengevouwen, waarbij alleen de kopregel van de groep zichtbaar blijft. Klik op de [+] knop aan de linkerzijde van een groep, waarna de regels van de groep onzichtbaar worden en alleen de kopregel zichtbaar blijft. Het is mogelijk alle groepen in 1x samen te vouwen. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige groep kopregel en kies de optie 'Alle groepen samenvouwen'. Nu worden alleen nog de kopregels van de groepen getoond. Groepen uitvouwen Heeft u groepen samengevouwen, dan kan een individuele groep weer zichtbaar worden gemaakt. Druk op de [-] knop aan de linkerzijde van de groep, waarna de regels van de groep weer zichtbaar worden. Wilt u alle samengevouwen groepen in 1x weer uitvouwen druk dan met de rechtermuisknop op een groep kopregel en kies de optie 'Alle groepen uitvouwen'. Totaliseren van de gehele lijstweergave Regels totaliseren op een specifieke kolom groep gaat zeer eenvoudig, zoals hierboven beschreven. Het totaliseren van een lijstweergave behoort echter niet standaard tot de mogelijkheden. Aan alle tabblad lijstweergaven is daarom een extra kolom '#' toegevoegd. Deze kan met de optie 'Aanpassen gridlayout' worden toegevoegd aan de lijstweergave. In het onderstaande voorbeeld is de kolom toegevoegd aan het tabblad en vervolgens is hierop gegroepeerd. Door te groeperen op deze kolom is een totalisering van alle regels mogelijk. Logicworks CRM 7.0 Introductie 17

19 Grafische analyses Een grafiek geeft meer inzicht in de gegevens, dan een lijst met cijfers. Logicworks CRM biedt gebruikers daarom de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze grafieken te genereren van de actieve lijstweergave of overzicht. Voor de Interactieve analyses wordt gebruik gemaakt van de Microsoft Graph, dat als onderdeel van Microsoft Excel moet zijn geinstalleerd. Openen van het grafiek venster Selecteer een menuoptie of overzicht, waarna de lijstweergave wordt getoond, en druk in werkbalk van het programmavenster op de knop Grafiek [ ]. In plaats van de lijstweergave wordt nu het Grafiek venster getoond. Grafieken hebben altijd betrekking op de gegevens welke in de actieve lijstweergave worden getoond. Als een selectiefilter actief is, dan zal hiermee rekening worden gehouden bij het samenstellen van de grafiek. De zoek- en selectiefilter functionaliteit kan ook tijdens het samenstellen van een Grafiek worden toegepast. Druk hierna altijd op de knop [Vernieuwen] in het Grafiek-venster, omdat de grafiek niet automatisch wordt ververst. Definiëren van een nieuwe grafiek Als het grafiek venster wordt geopend, dan zal niet direct een grafiek worden getoond. Logicworks CRM weet namelijk niet welke gegevens de gebruiker in de grafiek wil weergeven. Vul daarom eerst de onderstaande invoervelden in. Wordt een grafiekvenster gesloten, dan zal Logicworks CRM de grafiek-instellingen en -opties bewaren. Grafiek Maak een keuze uit de getoonde grafiek-typen. Grafiektype Kolomdiagram (gestapeld) Staafdiagram (gestapeld) Cirkeldiagram Vlakdiagram Vlakdiagram gestapeld Lijndiagram 3D Het is mogelijk het geselecteerde grafiektype in 3D weer te geven. 100% Bij gestapelde grafieken kan worden gekozen voor een 100% weergave. Hierbij wordt iedere kolom, staaf of vlak in de grafiek opgevuld tot 100% en geeft de hoogte de procentuele verhouding weer tussen de elementen van de categorie. Categorieas De categorieas kan ieder veld zijn, met uitzondering van numerieke velden, dat kan worden weergegeven in het bijbehorende grid. Enkele voorbeelden van een categorie-indeling: aantal bedrijven per branche, omzet per maand of omzet naar productgroep. Categorie interval Bij het selecteren van een datum-veld kan een extra interval worden opgegeven. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor het veld 'Sluitingsdatum', dan kunnen de gegevens worden gegroepeerd naar datum, maand of jaar. Logicworks CRM 7.0 Introductie 18

20 Uitsplitsen naar De geselecteerde categorie kan worden uitgesplitst, waarbij per categorie meerdere waarden worden gegenereerd. Enkele voorbeelden van een categorie-uitsplitsing: aantal bedrijven per branche uitgesplitst naar accountmanager, omzet per maand uitgesplitst naar medewerker, aantal incidentmeldingen per maand uitgesplitst naar product. Waardeas De optie Waardeas geeft alle velden uit de huidige lijstweergave weer welke numeriek zijn, zoals Verwachte omzet, Kostprijs, e.a. Hierbij worden ook de velden getoond welke niet in de lijstweergave worden getoond. Naast numeriek velden worden altijd 2 standaard-opties getoond: (a) Vergelijk waarden en (b) Aantal regels. De optie vergelijk waarden kan worden gebruikt om alle numerieke velden in een lijst of overzicht naast elkaar af te zetten. Een mogelijke toepassing is het vergelijken van de gerealiseerde omzet versus de omzet-doelstelling per medewerker. Bij de optie aantal regels wordt het aantal regels geteld per categorie (interval). Hiermee kan bijvoorbeeld op eenvoudige wijze een grafiek worden gegenereerd van het aantal bedrijven per branche. Waarde-telling In de meeste gevallen zal de gebruiker de berekende waarden per (uitgesplitste) categorie willen sommeren: Som. Het is echter ook het gemiddelde van de gevonden waarden te tonen: Gemiddelde. Schermvoorbeelden De onderstaande schermvoorbeelden geven een indruk van de mogelijkheden van de Interactieve analyses. Knop [Vernieuwen] Met deze knop wordt de grafiek opnieuw opgebouwd. Het gebruik van deze knop is nodig als de onderliggende lijstgegevens zijn gewijzigd door het activeren van een filter, de grafiek-instellingen zijn gewijzigd of de grafiek-opmaak is gewijzigd via de knop [Opties]. Grafiekopties instellen In het Grafiek detailvenster kunnen via de Snelmenuoptie [Instellingen] van de Grafiek de grafiekopties worden ingesteld. Het detailvenster bestaat uit een drietal tabbladen: Titels, Assen en Legenda. Tabblad Titels Via dit tabblad kunnen de grafiektitels en -layout worden ingesteld. Grafiektitel De grafiektitel wordt gecentreerd boven de grafiek weergegeven. Lettertype Het lettertype van de grafiektitel kan hiermee worden ingesteld. Middels het selectievakje 'Vet' kan de opgegeven titel vet worden weergegeven. Logicworks CRM 7.0 Introductie 19

Installatie Logicworks CRM Trial Editie

Installatie Logicworks CRM Trial Editie Installatie Logicworks CRM Trial Editie Vereisten - Een PC met Windows 2000, XP of Vista - Logicworks CRM Setup versie 5 Introductie Deze instructie richt zich primair op gebruikers die Logicworks CRM

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Handleiding Afdrukken samenvoegen

Handleiding Afdrukken samenvoegen Handleiding Afdrukken samenvoegen Versie: 1.0 Afdrukken Samenvoegen Datum: 17-07-2013 Brieven afdrukken met afdruk samenvoegen U gebruikt Afdruk samenvoegen wanneer u een reeks documenten maakt, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 10 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED webbased en Excel 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren...10. 5. Filteren...11 9 Afdrukken & Exports ESIS WEBBASED en Excel 2003 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand.... 4 4. Sorteren...10 5. Filteren...11 6. Kolommen en rijen verwijderen...12

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011

Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 Central Station Versie 2.2, 05-05-2011 2 / 13 Inhoud 1 Inleiding... 5 1.1 Schrijfwijze... 5 1.2 Veel gebruikte termen... 5 1.3 Afkortingen... 5 1.4 Meer informatie... 5 1.5 Doel van de handleiding... 6

Nadere informatie

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een

In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een SAMENVATTING HOOFDSTUK 4 Rapport maken In het tabblad Maken, groep Rapporten kun je in één keer een rapport maken van een geselecteerde tabel of query via opgenomen.. In dit rapport worden automatisch

Nadere informatie

Sorteren, groeperen en totaliseren

Sorteren, groeperen en totaliseren 6 Sorteren, groeperen en totaliseren 6.1 Inleiding Een rapport maken begint met het selecteren van de tabellen en het plaatsen van de velden die u in uw rapport wilt afdrukken. Vervolgens sorteert, groepeert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word.

Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. Instructie voor een mail-merge VZVZ toestemmingsformulier in Word. NB: Voor deze instructie is gebruik gemaakt van Office 2016 op een Windows 7 computer; de taal staat ingesteld op Nederlands. In grote

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2010, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: WORD kan ook worden opgestart via menu Start,

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves.

Ook op internet wordt gebruik gemaakt van databases, zoals bij Marktplaats en Hyves. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Databases Databases worden veel gebruikt. Er worden miljoenen gegevens in opgeslagen, bijvoorbeeld door de overheid, banken, verzekeringsmaatschappijen, boekingssystemen van vliegtuigmaatschappijen,

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen:

INSTRUCT Samenvatting Basis PowerPoint, H6 SAMENVATTING HOOFDSTUK 6. Galerie voor diagrammen: SAMENVATTING HOOFDSTUK 6 Diagram invoegen Via de menukeuzen Invoegen, Diagram of met Galerie voor diagrammen: open je het venster Er zijn 6 verschillende diagrammen: 1. Organigram 2. Cyclusdiagram 3. Radiaaldiagram

Nadere informatie

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN

E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN E-MAILS VERZENDEN MET AFDRUK SAMENVOEGEN Met E-mail samenvoegen voor Word en Outlook kunt u o.a. een brochure of nieuwsbrief maken en deze per e-mail verzenden naar uw Outlook-lijst met contactpersonen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1 Inhoudsopgave...2 Werken met vensters...2 Handmatig aanpassen van de venstergrootte...2 Vergroten / verkleinen van vensters...2 Werken met meerdere vensters tegelijk...3 Werken met balken...3 Sneltoetsen...4

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie

Swing Quickstep - Help

Swing Quickstep - Help Swing Quickstep - Help Algemeen Wat is Swing Quickstep? Onderwerpen en thema's Wat zijn onderwerpen? Wat zijn pre-selecties? Wat zijn thema's? Hoe kan ik een onderwerp (de)selecteren? Hoe kan ik een bepaald

Nadere informatie

TimeTell Gebruikersinterface

TimeTell Gebruikersinterface TimeTell Gebruikersinterface TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

De gebruikersvriendelijke en efficiënte user interface van Oculus

De gebruikersvriendelijke en efficiënte user interface van Oculus ! " #$ # % #& " #$ # % #& ' ' ( ) Oculus iopener De gebruikersvriendelijke en efficiënte user interface van Oculus Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

DOCUMENT SAMENSTELLEN

DOCUMENT SAMENSTELLEN Pagina 168 7 In dit hoofdstuk gaat u een nieuwsbrief maken met behulp van een sjabloon. De artikelen die in de nieuwsbrief worden opgenomen zijn al geschreven. U hoeft de tekst alleen nog naar de juiste

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten WORD kan worden opgestart via menu Start, Alle Programma s, Microsoft Office, Microsoft Office WORD 2007. Soms staat er op het bureaublad een snelkoppeling naar

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Opstarten/instellen Sportlink Bond

Opstarten/instellen Sportlink Bond Opstarten/instellen Sportlink Bond Inhoud 1.1 Inloggen... 2 1.2 Instellen voorkeursseizoen en voorkeur waterpolo... 3 1.3 Menustructuur... 4 1.4 Overzichten: Tabellen... 5 1.5 Overzichten: Kolominstellingen

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen

Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen Sjablonen 2 Bij alle programma s van Microsoft Office worden sjablonen geleverd. Door een sjabloon te gebruiken, kunt u direct beginnen met het invoeren van de gegevens. Alle tabellen, formulieren en rapporten

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Een grafiek maken in Excel

Een grafiek maken in Excel Een grafiek maken in Excel [Paul De Meyer] 1 Microsoft Excel starten Ga naar start en kies in Alle programma s voor Microsoft Excel of Dubbelklik op het bureaublad het icoontje Microsoft Excel Automatisch

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.0 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 1 Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. De-installatie... 3 3. Starten

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1)

PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) PowerPoint 2010: rondleiding (deel 1) Met PowerPoint kan men voorstellingen maken door middel van dia's die zijn gevuld met teksten, afbeeldingen, films, grafieken en geluiden. PowerPoint is een uitstekend

Nadere informatie

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In mijn voorbeeld gaan we gebruik maken van de volgende veldnamen.

A & A Consultancy. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In mijn voorbeeld gaan we gebruik maken van de volgende veldnamen. Het aanmaken van een adresbestand in Microsoft Excel.(2013) In het programma Microsoft Excel kunt u een adresbestand aanmaken. Dit bestand kunt u vervolgens weer gebruiken voor het afdrukken van adresetiketten

Nadere informatie

Picnic handleiding voor beginners

Picnic handleiding voor beginners Picnic handleiding voor beginners Introductie Picnic is een webapplicatie waarmee je databasetoepassingen kunt maken, wijzigen en gebruiken in je webbrowser. Je hoeft daarvoor alleen maar formulieren te

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016

Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Handleiding Activiteiten Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Handleiding activiteiten... 3 1.3 Referentiedocumenten...

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie