MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2"

Transcriptie

1 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen). In de droplists met werknemers/contactpersonen worden altijd de voorletters getoond indien er geen voornaam is ingevoerd. Functionaliteit opslaan in Outlook: - Knop in een Outlook "Opslaan naar OrderReg" - Na kiezen knop start wizard met de volgende stappen: 1 - Inloggen op database (indien nog niet eerder gedaan) 2 - Keuze opslag locatie: relatie, project, bestelorder 3 - Opzoeken relatie, project, bestelorder 4 - Opslaan als dialoog bestandsbeheer (gebruiker kan naam opgeven) Default opslag in folder " " Default naam YYMMDD_HHmm - Na opslaan wordt in de mail toegevoegd dat de is opgeslagen in Orderreg met daarbij vermeld de opslag locatie (relatie, project, bestelorder). Beperkingen: - Er is geen terugkoppeling vanuit Orderregistratie naar outlook. De opgeslagen mail is altijd een kopie. Een aanpassing in Orderregistratie heeft geen gevolgen voor outlook en vice versa. - De wordt opgeslagen in het formaat MSG van outlook. Hierbij wordt de inclusief bijlagen als één bestand opgeslagen. De OrderregClient geeft het verschil weer tussen SQL Server 2008 en SQL Server 2008 R2. Alle applicaties zijn getest met SQL Server 2008R2 en functioneren correct met deze versie van SQL Server. In de takenlijst wordt bij contacten het Bestel Order Nummer of Productie Order Nummer weergegeven indien er geen project aan het contact gekoppeld is. In de map "BackupRestore" worden scripts geïnstalleerd waarmee een backup gemaakt kan worden indien men gebruik maakt van MSDE/SQL Server Express als database engine. `Zie de leesmij.doc in de map voor meer info. In het scherm Bestellingen genereren is de kolom die de orderregel toont. aangepast De kolom toont het volgnummer voor de omschrijving. Relatie In het selectiescherm voor relaties zijn de filters uitgebreid. De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een relatie is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. Bij de interne contactpersonen (werknemers) kan een uit dienst datum worden ingevoerd. Deze is ook opgenomen in het rapport voor interne contactpersonen. Indien een uitdienst datum wordt opgegeven die in het verleden ligt wordt de gebruiker gevraagd of hij de contactpersoon wil verbergen. De filters op relatietype binnen het zoekscherm voor relaties zijn aangepast. G rekening toegevoegd aan export stamgegevens: - Crediteuren (Exact Export v6) - Crediteuren (Exact XML server/csv) - Crediteuren (TAB gescheiden) 2

3 In de lijst met projecten binnen een relatie overzicht wordt de aanneemsom en de werkvoorbereider getoond. De aanneemsom wordt ook getotaliseerd. Project In het selectiescherm voor projecten zijn de filters uitgebreid. De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een project is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. In de "Balieorder/Levering Wizard" kan het aanmaken van een nieuwe levering uitgeschakeld worden. Bij een project kan een project adres opgegeven worden. Dit adres wordt later als standaard gebruikt voor het afleveradres in leverseries en leveringen. Het projectadres wordt weergegeven in de zoekschermen. In het zoekscherm voor projecten wordt de werkvoorbereider van de deelprojecten in het project getoond indien er één werkvoorbereider aan het project gekoppeld is. Zijn er meerdere werkvoorbereiders aan een project zijn gekoppeld dan wordt alleen het aantal getoond. Het standaard ordertype van een project wordt weergegeven in het zoekscherm projecten. 3

4 In het scherm offertes verwerken zijn de volgende kolommen toegevoegd: inkoper, verkoper en prognose startdatum. In het zoekscherm projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het zoekscherm projecten kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. In het zoekscherm projecten is de kolom aanneemsom toegevoegd. Hierin wordt voor de projecten die de status opdracht hebben de aanneemsom getoond. In het scherm "Verwerken aanvragen" projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het scherm "Verwerken aanvragen" kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. In het scherm "Verwerken Offertes" projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het scherm "Verwerken Offertes" kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. de kolom aangegeven. De interne projectleider wordt getoond als een kolom in het Onderhandenwerk scherm. Er kan bij een project een interne projectleider ingevoerd worden. De interne projectleider wordt weergeven in het zoekscherm projecten. Deelprojecten Het opmerkingen veld bij een deelproject is groter gemaakt zodat makkelijker lange teksten ingevoerd kunnen worden. In het zoekscherm deelprojecten kan er gefilterd worden op het ordertype van het deelproject. Het deelnummer van een DeelProject kan 10 karakters bevatten in plaats van 5. Offerte In het scherm "Offertes Verwerken" wordt de goffereerd aan contactpersoon in de lijstweergave weergegeven. 4

5 LeverSeries Het opmerkingen veld bij een leverserie is groter gemaakt zodat makkelijker lange teksten ingevoerd kunnen worden. Bij een leverserie kan een productienummer opgegeven worden. Indien niet wordt opgegeven dan wordt het ProductieNummer van de eerst toegekende productieorder gebruikt. Bij het aanmaken van een nieuwe leverserie wordt de "Prognose LeverDatum" van het project gebruikt als default voor de "Plan Leverdatum". Bestelorder De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een bestelorder is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. Bij de inkomst per bestelregel in een bestelorder worden de totalen per artikel weergegeven. Vanuit het inkomsten registratiescherm kan een bestelorder geopend worden door op de link van het bestelordernummer te klikken. In het scherm Bestellingen genereren is een kolom toegevoegd die de orderregel toont. In de kolom wordt de omschrijving met daarachter tussen haakjes het volgnummer getoond. De leverdata van een bestelorder worden niet meer rood weergegeven wanneer de bestelling binnen is. De referentie leverancier bij een bestelorder kan 50 karakters bevatten in plaats van 10. ProductieOrder Er is een nieuw scherm voor de planning van de productieorders. In dit scherm kunnen per productieorder/leverserie en kostenplaats de ingeplande uren per week opgegeven worden. In de footers van het scherm worden totalen getoond en de beschikbare capaciteit. De nog te maken uren kunnen per project/productieorder aangepast worden. Wordt hier 0 ingevuld dan worden ze berekend uit het budget en de reeds gerealiseerde uren. Het scherm kan afgedrukt worden of geëxporteerd worden naar HTML (en dan naar Excel). De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een productieorder is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. 5

6 De labels voor de kozijnmerken worden gesorteerd op volgnummer uit MatrixKozijn. Urenregistratie Aan de exportformaten voor het exporteren van uren is het XML formaat van Exact toegevoegd. In het scherm voor de invoer van de urenregistraties kan de einddatum leeg gelaten worden. Er wordt dan altijd maar de dag getoond die is opgegeven via de begindatum. In het scherm "Klaarzetten uren voor export" kan gefilterd worden op de uursoorten die geëxporteerd dienen te worden. De instellingen worden opgeslagen. Aan de saldo's voor uren is de categorie CrisisBestrijdingsDagen (CBD) toegevoegd. Hiervoor dient dit uursoort type aan de uursoort waarop deze dagen geregistreerd worden toegekend te worden. De CBD uren worden ook weergegeven in het jaarrapport voor de saldo's en de saldo's bij een geselecteerd werknemer binnen een relatie. 6

7 Tijdregistratie In de rapportage tijdregistratie is de lijst met de selectieresultaten vernieuwd met de nieuwe lijstweergave control. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Afdrukken, HTML weergave, Kolommen herstellen. In het scherm controleregsitratie wordt de zoeknaam van de relatie van het project waarop de tijd is geregistreerd weergegeven. xreg Terminal Aansturing Op de xreg terminals kan voortaan een project via het toetsenbord ingevoerd worden inclusief deelproject. Bijvoorbeeld Op de xreg terminals kan voortaan een project via een barcode gescand worden waarin de barcode het projectnummer + (eventueel) het deelprojectnummer is opgenomen. Bijvoorbeeld * *. De barcode mag niet met de letter B beginnen. Deze barcodes kunnen door MatrixKozijn Hout op de rapporten en aanzichttekeningen afgedrukt worden. Vicking Terminal Aansturing Deze versie bevat de aansturing voor de nieuwe Terminals van Vicking. De terminals TIMEmate en WORKmate (via een concentrator) worden ondersteund. Voor beide type terminals worden zowel communicatie via de Seriële poort als via Ethernet ondersteund. Inkoopfactuur In het zoekscherm voor inkoopfacturen is het crediteurnummer als kolom aan de lijstweergave toegevoegd. Verkoopfactuur In het scherm voor het bewerken van een verkoopfactuur is het veld voor de invoer van het project verplaatst. Bij een verkoopfactuur kunnen de statussen "Betaald" en "Gedeeltelijk betaald" opgegeven worden. Bij de status gedeeltelijk betaald kan het bedrag opgegeven worden dat betaald is. 7

8 De statussen "Betaald" en "Gedeeltelijk betaald" kunnen opgegeven worden terwijl er al journaalposten voor de verkoopfactuur aangemaakt zijn. In het zoekscherm voor verkoopfacturen kan er gefilterd worden op één of meerdere statussen. In het zoekscherm voor verkoopfacturen wordt het betaalde bedrag voor een verkoopfactuur weergegeven. In de lijstweergaves verkoopfacturen binnen een relatie/project wordt het betaalde bedrag voor een verkoopfactuur weergegeven. In het zoekscherm leveringen wordt de status en de betaling van de verkoopfactuur gekoppeld aan de levering weergegeven. Voor een relatie/project wordt in het onderdeel verkoop het aantal en bedrag van geheel betaalde en gedeeltelijk betaald verkoopfacturen getoond. In de nacalculaties binnen een project wordt de status van een verkoopfactuur getoond. Binnen de leveringen in een projectoverzicht wordt de status en de betaling van de verkoopfactuur gekoppeld aan de levering getoond. In het zoekscherm voor verkoopfacturen is het debiteurnummer als kolom aan de lijstweergave toegevoegd. 8

9 Journaal Bij het klaarzetten van verkoopfactuur journaalposten kan er gefilterd worden op de status (Gefactureerd, Gedeeltelijk betaald, Volledig betaald) van de facturen die verwerkt dienen te worden. Samenvoegen Documenten Het voorbeeld documentsjabloon "Voorbeeld_Factuur_Tabel_DeelProject.dot" geeft een voorbeeld van een verkoopfactuur gegroepeerd per deelproject met bedragen per eenheid. Het is mogelijk om in een samenvoegsjabloon speciale velden op te nemen die later worden vervangen door WordVelden die de bestandsnaam invoegen en voor meer info zie het meegeleverde voorbeelddocument "Voorbeelden gebruik bestandsnaam.dot". Rapporten Het rapport "Werkschema Vicking Terminals" is toegevoegd aan de algemene rapporten. Met dit rapport kan een schema geprint worden voor het gebruik bij de Vicking terminals. Aan rapport "Lopende aanvragen, offertes, opdrachten" is de zoeknaam van de relatie/klant toegevoegd. Op het rapport "Leverschema" wordt in de draaitabel gegroepeerd per Deelproject. Per groep worden subtotalen weergegeven. Rapport "Telefoonlijst/Werkadres" aangepast waardoor er meer gegevens op één pagina passen. Setup Er zijn twee filters toegevoegd aan de project filters. Dongle Ondersteuning van softwarematige licenties is toegevoegd. 9

10 Ondersteuning meerdere software licenties met verschillende licenties bij gebruik van Netwerk of TerminalServer licenties. Koppeling MatrixKozijn MatrixKozijn Kunststof 1.7 wordt niet meer ondersteund MatrixKozijn Orderregistratie is nu compatible met MatrixKozijn Kunststof 1.8 Koppeling MatrixKozijn 3.1 is aan de setup toegevoegd. Uitwisseling met MatrixKozijn Elementen 1.6 is toegevoegd Bevat MatrixKozijn Hout Calculatie DLL (3.1.5 Release) Is compatible met MatrixKozijn Hout ( Service pack 1) Het productienummer van een leverserie wordt doorgestuurd naar de serie in MatrixKozijn. 10

11 Verbetering Algemeen Als men bij de standaard waarden onder algemene instellingen de Betalingscond. Cred. een waarde invoert wordt deze niet opgeslagen. In het scherm voor de inkomstregistraties werd het ingestelde filter niet onthouden en hersteld bij het afsluiten en weer openen van het scherm. In het overzichtsscherm projecten trad een fout op indien men alleen beschikt over de module "Projectbeheer (Lite)" Er was geen totaaltelling voor de kolom "Nog te factureren" in het scherm "Onderhanden werk". In de menu's, toolbars en taakvensters werden nog opdrachten weergegeven die met de module "Projecten Lite" niet beschikbaar waren. In het scherm voor het zoeken contacten werkte het filter op datum niet goed. Dit is gecorrigeerd zodat de einddatum inclusief is. De controle op de datum/tijd van de server tijdens het inloggen op de SQL Server is uitgeschakeld. In sommige gevallen zorgde dit voor ongewenste resultaten (verkeerde aanpassing van datum/tijd). Het wijzigen van de afmeting van scherm voor het bewerken van een contact werkte niet helemaal correct. In het scherm voor het zoeken contacten werkte het filter op datum niet goed. Dit is gecorrigeerd zodat de einddatum inclusief is. De totaaltelling van uren werkte niet correct in lijstweergaves met totaaltelling in de voettekst. Bij uren:min werd geen optelling gedaan, bij decimalen ontbraken de decimalen. Het filter op afgesloten projecten in het selectieformulier werkte niet correct. Zo werden bijvoorbeeld bij de selectie van een project vanuit de urenregistratie zowel afgesloten als nietafgesloten projecten getoond. De exportfuncties werden soms niet goed aan het menu toegevoegd. Voor de export stamgegevens is een afzonderlijk dialoog naast de bestaande menuopdrachten. Een groot aantal bitmaps in de menu's en werkbalken werden niet meer getoond. Het laden van een opslagen werkomgeving is verwijderd omdat dit tot fouten in de menu's kon leiden. In de plaats hiervan kan de standaard werkbalk indeling hersteld worden vanuit het menu "Beeld". Bij het vullen van de droplists met werknemers/contactpersonen konden er diverse fouten optreden (invalid property). Invoeren van negatieve uren in het formaat uren:minuten werkte niet correct. De droplist met de deelprojecten binnen het bewerken van de details van een leverserie is breder gemaakt. De droplist met de leverseries binnen het bewerken van de de orderregel statussen is breder gemaakt. Op sommige plekken was "verwerken" verkeerd geschreven ("verwerken") In het zoekscherm voor projecten wordt de aanneemsom getotaliseerd. Het submenu voor het in/uitschakelen van kolommen in een lijstweergave werd niet correct weergegeven indien de standaard weergave was aangepast. Na de aanpassing van In de exports "Crediteuren (Exact XMLserver/CSV)" in versie werd er een kollom teveel gexporteerd. De splitters in alle schermen zijn aangepast zodat ze allen gelijk zijn en gemakkelijker versleept kunnen worden. Het venster "Bewerken contact" heeft geen maximale afmetingen meer voor de controls in het scherm. De velden beschrijving worden groter indien het scherm grote gemaakt wordt. Het veld beschrijving toegevoegd aan de kolommen in het zoekscherm voor contacten. 11

12 Relaties In het scherm om relaties te zoeken werd er automatisch gegroepeerd op de kolom waarop gesorteerd werd. Dit is nu uitgeschakeld. In de export bestanden "Debiteuren (Exact XML server/csv)", "Crediteuren (Exact XML server/csv)", "Debiteuren (Exact Export v6)" en "Crediteuren (Exact Export v6)" wordt in het veld "Adres1" het factuuradres of het factuurpostbus geëxporteerd afhankelijk van de ingevoerde factuuradres gegevens, het veld "Adres2" bevat de ingevulde "Afdeling" bij het factuuradres. Op een 64 bits OS traden er diverse fouten op bij het ophalen van relaties. Bij het opslaan van een relatie (nieuw of gewijzigd) trad er een fout op en werd de relatie niet opgeslagen. Project In de nacalculaties werd de totaal afronding van de offertes niet goed berekend. Indien het vinkje "Geen deelprojecten tonen" in het scherm Onderhandenwerk was ingeschakeld dan waren de waardes in de kolom zoeknaam debiteur niet correct. Het totaal offerte bedrag werd niet correct weergegeven in de nacalculaties binnen een project. Bij het openen van een levering, verkoopfactuur, inkoopfactuur vanuit een zoekscherm werd niet het juiste onderdeel binnen het Project Overzicht getoond. De nacalculaties van offertes waren niet correct indien het offertebedrag NIET handmatig werd afgerond. De knop "verversen" en de F5 functie werkten beide niet meer in het overzichtsscherm voor een project. Van alle nacalculaties binnen een projectoverzicht is de performance verbeterd. De performance is verbeterd voor de werkbegroting binnen een projectoverzicht. In het scherm "Verwerken aanvragen" wordt indien geen calculator wordt geselecteerd dit onthouden voor de volgende keer dat het scherm wordt geopend. De afrondingsbedragen bij de nacalculaties van de offertes binnen een project werden niet correct berekend waardoor een foutief offertebedrag werd weergegeven. Wanneer bij het kopiëren van een offerte dezelfde offerte wordt gekozen om vanaf te kopiëren dan is het niet meer mogelijk om het kopiëren te starten met de OK knop. Wanneer bij het kopiëren van een orderregelset dezelfde orderregelset wordt gekozen om vanaf te kopiëren dan is het niet meer mogelijk om het kopiëren te starten met de OK knop. Filteren op commerciële status in het selectiescherm voor projecten werkte niet meer. In het selectiescherm voor projecten werd het offertenummer en opdrachtnummer niet getoond. Bij de nacalculatie offerte vs. realisatie werden binnen het Project Overzicht de kosten van inkoopfacturen dubbel meegenomen bij de kostensoorten. De totalen per kostengroep waren correct. In het scherm nieuwe opdracht werden de velden "Zenden door" en "Verkoper intern" niet correct gevuld. Het was niet mogelijk om geen werknemer op te geven. In het OHW scherm per project werden alle de kostensoorten getoond onder de eerste kostengroep. Deelproject Bij het aanmaken van overige kosten uit verbruik voorraad op een deelproject trad er een fout op. 12

13 Indien het projectoverzicht vanuit het deelprojecten zoekscherm werd geopend dan werd het deelproject niet ingesteld als geselecteerd deelproject voor de nacalculaties binnen het project. Leverserie Bij het bewerken van de aantallen binnen een leverserie wordt per merk eerst het getekende merk getoond en dan het gespiegelde merk. Bestelorder In het zoekscherm voor bestelorders trad een fout indien er werd gekozen voor een filter op status. De kolombreedtes van het scherm bewerken bestelregels werden niet opgeslagen. Indien de knop opslaan en nieuw werd gebruikt binnen het scherm voor het bewerken van een Bestelorder dan trad de fout "BestelOrderNummer "(Automatisch)" bestaat al." op bij het opslaan van de nieuwe BestelOrder. Bij lengte materiaal worden bij het samenvoegen de aantallen opgeteld en nooit de lengtes bij elkaar. Alleen bruto profielen worden samengevoegd tot m3. De artikelomschrijving van samengevoegde bestelregels kon niet meer dan 50 karakters bevatten. Dit is nu uitgebreid naar 255 karakters. Hierdoor werden artikelen met meer dan 50 karakters niet samengevoegd. De omschrijving van een gedetailleerde specificatie van de overige kosten kon niet meer dan 50 karakters bevatten. Dit is nu uitgebreid naar 255 karakters. ProductieOrder In het zoekscherm voor productieorders trad een fout indien er werd gekozen voor een filter op status. De bevestigde leverdatum werd in de lijst met bestelorders nooit getoond. Bij het toevoegen van overige kosten aan een productieorder werden database fouten getoond indien er geen project was opgegeven. De sorteervolgorde van de order regels binnen een productieorder kwamen niet overeen met de sortering van merken binnen MatrixKozijn. Inkoopfactuur Bij het openen van een inkoopfactuur vanuit kostenoverzicht project trad een fout op. De omschrijving is niet langer verplicht bij een inkoopfactuur. 13

14 Urenregistratie Bij het klaarzetten van te exporteren urenregistraties werden de projecten nooit meegenomen als de uren op het hoofdproject zelf geboekt waren. In de invoer voor urenregistraties werd altijd een dag meer getoond dan ingesteld was in het filter. De opdracht "Urenbriefjes Controle" werd niet actief indien alleen de module Tijdregistratie Lite actief was. In het tabblad "Resultaat" van de rapportage urenregistratie kon een fout optreden. In het scherm "Urenbriefjes invoeren" werd het aanmaken van nieuwe rijen in het grid niet goed afgehandeld. Hierdoor kon er foutieve invoer ontstaan bij het invoeren van nieuwe uren. Het saldo uren werd niet correct weergegeven indien er nog geen uren voor een soort voor een werknemer in een jaar geregistreerd waren. Tijdregistratie Op het tabblad "Resultaat" van het scherm "Rapportage Tijdregistratie" waren de kolommen verschoven indien men niet beschikt over de module tijdregistratie gedetailleerd. In het scherm "Uren Briefjes Controle" kon in de tabel geen project ingevoerd of gewijzigd worden. Indien in de tabelinvoer van de controleregistratie een regel werd aangepast dan werd som de het deelproject van de voorgaande regel overgenomen. In de "Tijdreg wizard" trad een fout op indien de knop om een project te selecteren werd gebruikt. In de "Tijdreg Werkplaats wizard" trad een fout op indien de knop om een project te selecteren werd gebruikt. In het scherm rapportage tijdregistratie trad een fout op indien een regel werd geselecteerd in de lijstweergave. De Tijdregistratie spooler hield geen rekening met de instelling voor het aantal te verwerken dagen in de schema's. Er werd altijd slechts één dag verwerkt. xreg Terminal Aansturing De productieordernummers die doorgestuurd worden naar de series in MatrixKozijn kunnen gescand worden als een barcode. Enkele correcties doorgevoerd in de menu afhandeling. Vicking Terminal Aansturing De productieordernummers die doorgestuurd worden naar de series in MatrixKozijn kunnen gescand worden als een barcode. Enkele correcties doorgevoerd in de menu afhandeling. 14

15 Verkoopfactuur Het gedeeltelijk betaald bedrag werd niet opgeslagen indien het gewijzigd werd. De omschrijving is niet langer verplicht bij een verkoopfactuur. Samenvoegen Documenten Bij het samenvoegen naar een WORD document vanuit een project waarbij een contactpersoon op het project werd geselecteerd kwamen de eigenschappen van de contactpersoon niet mee indien deze niet in project "overruled" waren. Compatibiliteit Office 2007 >: - Indien een document wordt samengevoegd vanaf een Excel 2007 template dan wordt de extensie XLSX gebruikt. - Indien een document wordt samengevoegd vanaf een Word 2007 template dan wordt de extensie DOCX gebruikt. Documentenbeheer Het openen van AutoCAD (*.DWG) tekeningen en opgeslagen MS Outlook s (*.MSG) werkte niet correct. Het automatisch vrijgeven van gesloten documenten veroorzaakt een groot performance verlies. Het automatisch nummeren in documentnaamgeving werkte niet meer correct sinds de aanpassingen voor documenttypes van Office De documenten werden opgeslagen met 2 punten voor de extensie. Het automatisch nummeren in documentnaamgeving werkte niet meer correct sinds de aanpassingen voor documenttypes van Office De documenten werden opgeslagen met 2 punten voor de extensie. Koppeling Outlook Bij het opslaan van vanuit outlook werden offertenummer en opdrachtnummer niet getoond. De add-in voor het opslaan van vanuit outlook gaf een foutmelding op een ongeldige activex-control en werkte hierdoor niet. Indien de login eenmaal is ingevoerd voor Orderregistratie dan wordt hier niet meer omgevraagd, maar wordt er automatisch ingelogd. Het ophalen van databases in het inlogscherm werkte niet correct. Rapporten De rapporten met de productieorder overzichten bevatten diverse fouten waardoor deze niet correct werkten. 15

16 In het rapport "Op te volgen Offertes (Actiedatum)" werd in plaats van op de Actiedatum gefilterd op de Offerte datum. Verborgen contactpersonen/werknemers worden niet meer op de rapporten getoond. Het rapport "Telefoonlijst/Werkadres" is verbeterd in layout. Rapport "Telefoonlijst/Werkadres" aangepast. De rapporten "Leverschema", "Serie Indeling Project" en "Serie Indeling Project met Status" zijn zo aangepast dat de merken op het rapport gesorteerd worden op hun volgnummer uit MatrixKozijn. Op het rapport "Telefoonlijst/Werkadres" werden de adresgegevens niet correct weergegeven. De rapporten "Relatie Overzicht (Contactpersonen beknopt)" en "Relatie Overzicht" binnen een relatie werkten niet. Koppeling MatrixKozijn De performance van het verwerken van artikelen uit een MatrixKozijn Calculatie is verbeterd. Dubbele merk controle ging niet goed om met hoofd/kleine letters (AS versus As). In dit geval werd er in de foutmelding niet aangegeven welke merken er dubbele omschrijvingen hebben. De stuklijsten van merken waarin artikelen gereserveerd waren voor de voorraad werden niet verwerkt. Bij het opnieuw openen van een project worden de gegevens en orderregels niet gesynchroniseerd naar het project. MatrixKozijn projecten werden niet in de juiste versie van MatrixKozijn geopend. Bestandsnamen Hout/Kunststof/Elementen projecten worden niet correct samengesteld De koppelingen met MatrixKozijn werkten niet omdat deze aangaven niet compatible te zijn. De laatste versie van template database nieuwe kozijnprojecten is toegevoegd. MatrixKozijn calculatie DLL is toegevoegd aan de setup. De 3.1 calculatie dll mergemodule bevatte niet alle dll bestanden. Hierdoor kon er een fout optreden tijdens het bewerken of verwerken van MatrixKozijn projecten. Calculatie dll mergemoduile toegevoegd. In de calcultaie van een MatrixKozijn Project vanuit Orderregistratie werden de verwijscombies gekoppeld aan artikelen in een artikellijst niet correct meegerekend. Voor MatrixKozijn Elementen 1.5 en MatrixKozijn Elementen 1.6 werden de m3 houtprijzen die voor een houtsoort aangepast werden binnen het project niet meegerekend in de calculatie. De aantallen voor ramen en deuren werden niet correct overgenomen uit MatrixKozijn Hout 3.1. Het synchroniseren van de Series van Orderreg naar MatrixKozijn Hout werkte niet correct meer na MxK 3.1 Sp1. Het synchroniseren van series naar MatrixKozijn Elementen 1.6 werkte niet correct. Onderhoud De droplist met arikelgroepen in het onderhoud voor artikelen toont maximaal 40 groepen. 16

17 Dongle De her controle van een softwarematige licentie werkte niet correct. Alle applicaties werkten niet correct met een softwarematige licentie indien de huidige gebruiker (in Windows) een gebruiker met beperkte rechten is. Bij het gebruik van een softwarematige licentie werden in sommige gevallen niet alle modules geactiveerd uit de licentie. Het licentienummer van een softwarematige licentie werd niet altijd correct weergegeven. Setup Update naar database revisie was niet mogelijk. Het licentiebestand voor softwarematige beveiliging werd op de verkeerde locatie opgeslagen. De outlook add-in voor de koppeling tussen MS Outlook en Orderregistratie werd niet correct geïnstalleerd. Het script BetaaldStatus.sql werd niet mee geïnstalleerd in de database revisie De database revisie naar was niet compatible met SQL Server De outlook addin bibliotheek werd niet correct geïnstalleerd. De online setup was niet volledig en gaf hierdoor een foutmelding. Installatie van calculatie dll's van MxK Hout en MxK Elementen is gerepareerd. De database revisie scripts werden niet correct uitgevoerd op een SQL 2000 Server. 17

MatrixKozijn Orderregistratie 3.2

MatrixKozijn Orderregistratie 3.2 MatrixKozijn Orderregistratie 3.2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen).

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 2 Build 639 Nieuw Koppeling Outlook De map waarin e-mail opgeslagen wordt kan ingesteld worden in de beheer applicatie. Door de map leeg te laten wordt de map voor

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 3 Build 645

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 3 Build 645 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP 3 Build 645 Nieuw Koppeling Outlook De map waarin e-mail opgeslagen wordt kan ingesteld worden in de beheer applicatie. Door de map leeg te laten wordt de map voor

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding voor inleners Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding voor inleners Versie 5.00-B april 2012 Inhoudsopgave H1. Starten met UBplusOnline 1.1 UBplusOnline instellen 3 1.2 Inloggen als contactpersoon 5 H2.

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.23

Release Notes v 1.1 0.23 1/10 Release Notes v 1.1 0.23 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie

M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker M7537 In de database opgeslagen documenten opslaan op locatie Tot nu toe was het alleen mogelijk om in de database opgeslagen documenten alleen te openen

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Changelist 2012 G- dd 20 April 2012 SystemKeyboardType : structuur aangepast PresetKeyPage is komen te vervallen, wordt samengevoegd met KeyboardDetail KeyboardDetail: Nieuwe tabel toegevoegd vervangt

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014

Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie historie Hieronder ziet u een overzicht van alle wijzigingen die er in SnelFact hebben plaats gevonden.laatste update: 28-03- 2014 Versie 1.2 (Release 17-02-05) - Nieuwe module offertes toegevoegd.

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Gebruikersgids HUBI 1.1.02

Gebruikersgids HUBI 1.1.02 Gebruikersgids HUBI 1.1.02 Huijser Software Solutions Pagina 1 van 15 Bedankt dat u gekozen heeft voor HUBI! U heeft een softwaresysteem in huis gehaald dat u veel tijd zal gaan schelen, en tijd is geld.

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Procedure Maken van een informatieprofiel

Procedure Maken van een informatieprofiel Procedure Maken van een informatieprofiel Aanmaken informatieprofiel (Dit gedeelte is alleen voor degene die toegang hebben tot de ontwerpmodule) Applicatiebeheer profielen informatieprofielen Kies voor

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

Nieuw in MatrixKozijn Hout 3.2

Nieuw in MatrixKozijn Hout 3.2 Nieuw in MatrixKozijn Hout 3.2 In de nieuwe versie van MatrixKozijn zijn er een aantal onderdelen toegevoegd, maar ook zijn er een aantal zaken gewijzigd en/of verbeterd: BIM Dit is een nieuwe uitbreidingsmodule

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Release Notes Carta 14.1

Release Notes Carta 14.1 Release Notes Carta 14.1 Datum: 2-6-2014 09:43 Auteur: Hans Wijntjes Project: Carta 14.1 Versie: 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Importfunctie... 3 2.1 Stap 1 Kolomdefinities... 3 2.2 Stap 2 Gedrag... 4

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG

AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG AAN DE SLAG MET QDAC VOLLEDIG INHOUD Het uiterlijk van QDAC... 2 De rode draad... 4 Openen van een Excel bestand... 4 Totaliseren van velden... 6 Sorteren van velden... 7 Analyses: Gaps... 8 Openen van

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-Docufilter release 2 Auteur: GvB Datum: 21-11-2014 Versie: v2.1 Reference: 2014, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer & Legal

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.53 Versie 5.53.01, november 2015 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteiten van King 5.53 ten opzichte

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website:

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website: VWM :: Facturatie Changelog Auteur: E-mail: Website: Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl Inhoudsopgave Changelog... 3 2.0.1... 3 2.0.2... 3 2.0.3... 3 2.0.4... 3 2.0.5... 3 2.0.6... 4

Nadere informatie

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving

Release notes: Module: Meldingnr. Soort. Omschrijving Module: Meldingnr Omschrijving M18736 CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten CE scan app houd geen rekening met geblokkeerde objecten. Hierdoor kan een object 2x in twee verschillende

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

VITRIS Instructie/wijzigingen

VITRIS Instructie/wijzigingen VITRIS Instructie/wijzigingen - Factuurdatum wijzigen - Order uit een verzamelfactuur halen - Zoeken op een gedeelte van het afleveradres - Prijsaanvraag - Order omzetten naar offerte - Verzamelfactuur

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module.

Nieuwe ICF-module. Nb. Huidige berichten hoeven niet eerst volledig verwerkt te worden om te kunnen overstappen op deze nieuwe module. Nieuwe ICF-module Vanaf versie 5.1.4.26 is er een nieuwe ICF-module, voor de ENK Pro en Enterprise-gebruikers, die de samenstelling EF aan hebben staan. Het inlezen en verwerken van elektronische inkoopfacturen

Nadere informatie

Product demonstratie

Product demonstratie TimeTell 8 Product demonstratie Nieuwe Look & Feel Configureerbare tegels Dashboards (zelf configureren) Planning volledig vernieuwd Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen Web App Geheel nieuwe

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Webshop Dashboard. Inkoopmodule

Webshop Dashboard. Inkoopmodule Webshop Dashboard Inkoopmodule Shoxl Dashboard Inkoopordermodule 2012 v2 1 Copyright Integrace BV 2012 1. Introductie Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert u uw inkooporders. Inkooporders kunnen

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop

Handleiding. KMO-beheer. Basis verkoop Handleiding KMO-beheer Basis verkoop G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be 1. I N H O U D 1. Inhoud... 1 2.

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER

AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER AAN DE SLAG MET DE QDAC AUDITFILE VIEWER INHOUD Inleiding... 2 Het uiterlijk van QDAC light... 2 Bestandsformaten... 2 Standaardanalyses... 3 Filters en knoppen... 3 De rode draad... 4 Openen van een Auditfile...

Nadere informatie