MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2"

Transcriptie

1 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2

2 Nieuw Algemeen Naast de export naar ASCII ondersteund Orderregistratie nu ook de export naar XML. Context sensitive help is uitgebreid (o.a.: onderhoud, projecten, zoekschermen). In de droplists met werknemers/contactpersonen worden altijd de voorletters getoond indien er geen voornaam is ingevoerd. Functionaliteit opslaan in Outlook: - Knop in een Outlook "Opslaan naar OrderReg" - Na kiezen knop start wizard met de volgende stappen: 1 - Inloggen op database (indien nog niet eerder gedaan) 2 - Keuze opslag locatie: relatie, project, bestelorder 3 - Opzoeken relatie, project, bestelorder 4 - Opslaan als dialoog bestandsbeheer (gebruiker kan naam opgeven) Default opslag in folder " " Default naam YYMMDD_HHmm - Na opslaan wordt in de mail toegevoegd dat de is opgeslagen in Orderreg met daarbij vermeld de opslag locatie (relatie, project, bestelorder). Beperkingen: - Er is geen terugkoppeling vanuit Orderregistratie naar outlook. De opgeslagen mail is altijd een kopie. Een aanpassing in Orderregistratie heeft geen gevolgen voor outlook en vice versa. - De wordt opgeslagen in het formaat MSG van outlook. Hierbij wordt de inclusief bijlagen als één bestand opgeslagen. De OrderregClient geeft het verschil weer tussen SQL Server 2008 en SQL Server 2008 R2. Alle applicaties zijn getest met SQL Server 2008R2 en functioneren correct met deze versie van SQL Server. In de takenlijst wordt bij contacten het Bestel Order Nummer of Productie Order Nummer weergegeven indien er geen project aan het contact gekoppeld is. In de map "BackupRestore" worden scripts geïnstalleerd waarmee een backup gemaakt kan worden indien men gebruik maakt van MSDE/SQL Server Express als database engine. `Zie de leesmij.doc in de map voor meer info. In het scherm Bestellingen genereren is de kolom die de orderregel toont. aangepast De kolom toont het volgnummer voor de omschrijving. Relatie In het selectiescherm voor relaties zijn de filters uitgebreid. De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een relatie is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. Bij de interne contactpersonen (werknemers) kan een uit dienst datum worden ingevoerd. Deze is ook opgenomen in het rapport voor interne contactpersonen. Indien een uitdienst datum wordt opgegeven die in het verleden ligt wordt de gebruiker gevraagd of hij de contactpersoon wil verbergen. De filters op relatietype binnen het zoekscherm voor relaties zijn aangepast. G rekening toegevoegd aan export stamgegevens: - Crediteuren (Exact Export v6) - Crediteuren (Exact XML server/csv) - Crediteuren (TAB gescheiden) 2

3 In de lijst met projecten binnen een relatie overzicht wordt de aanneemsom en de werkvoorbereider getoond. De aanneemsom wordt ook getotaliseerd. Project In het selectiescherm voor projecten zijn de filters uitgebreid. De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een project is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. In de "Balieorder/Levering Wizard" kan het aanmaken van een nieuwe levering uitgeschakeld worden. Bij een project kan een project adres opgegeven worden. Dit adres wordt later als standaard gebruikt voor het afleveradres in leverseries en leveringen. Het projectadres wordt weergegeven in de zoekschermen. In het zoekscherm voor projecten wordt de werkvoorbereider van de deelprojecten in het project getoond indien er één werkvoorbereider aan het project gekoppeld is. Zijn er meerdere werkvoorbereiders aan een project zijn gekoppeld dan wordt alleen het aantal getoond. Het standaard ordertype van een project wordt weergegeven in het zoekscherm projecten. 3

4 In het scherm offertes verwerken zijn de volgende kolommen toegevoegd: inkoper, verkoper en prognose startdatum. In het zoekscherm projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het zoekscherm projecten kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. In het zoekscherm projecten is de kolom aanneemsom toegevoegd. Hierin wordt voor de projecten die de status opdracht hebben de aanneemsom getoond. In het scherm "Verwerken aanvragen" projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het scherm "Verwerken aanvragen" kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. In het scherm "Verwerken Offertes" projecten is de kolom ordertype toegevoegd. Deze toont in het geval er geen deelprojecten zijn het standaard ordertype van het project. Indien er deelprojecten zijn wordt het ordertype van het deelproject getoond indien alle deelprojecten binnen het project een gelijk ordertype hebben. Zijn er meerdere ordertypes binnen een project dan wordt dit in de kolom aangegeven. In het scherm "Verwerken Offertes" kan er gefilterd worden op het ordertype van de deelprojecten binnen een project. Indien een project nog geen deelprojecten heeft dan wordt er gefilterd op het standaard ordertype. de kolom aangegeven. De interne projectleider wordt getoond als een kolom in het Onderhandenwerk scherm. Er kan bij een project een interne projectleider ingevoerd worden. De interne projectleider wordt weergeven in het zoekscherm projecten. Deelprojecten Het opmerkingen veld bij een deelproject is groter gemaakt zodat makkelijker lange teksten ingevoerd kunnen worden. In het zoekscherm deelprojecten kan er gefilterd worden op het ordertype van het deelproject. Het deelnummer van een DeelProject kan 10 karakters bevatten in plaats van 5. Offerte In het scherm "Offertes Verwerken" wordt de goffereerd aan contactpersoon in de lijstweergave weergegeven. 4

5 LeverSeries Het opmerkingen veld bij een leverserie is groter gemaakt zodat makkelijker lange teksten ingevoerd kunnen worden. Bij een leverserie kan een productienummer opgegeven worden. Indien niet wordt opgegeven dan wordt het ProductieNummer van de eerst toegekende productieorder gebruikt. Bij het aanmaken van een nieuwe leverserie wordt de "Prognose LeverDatum" van het project gebruikt als default voor de "Plan Leverdatum". Bestelorder De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een bestelorder is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. Bij de inkomst per bestelregel in een bestelorder worden de totalen per artikel weergegeven. Vanuit het inkomsten registratiescherm kan een bestelorder geopend worden door op de link van het bestelordernummer te klikken. In het scherm Bestellingen genereren is een kolom toegevoegd die de orderregel toont. In de kolom wordt de omschrijving met daarachter tussen haakjes het volgnummer getoond. De leverdata van een bestelorder worden niet meer rood weergegeven wanneer de bestelling binnen is. De referentie leverancier bij een bestelorder kan 50 karakters bevatten in plaats van 10. ProductieOrder Er is een nieuw scherm voor de planning van de productieorders. In dit scherm kunnen per productieorder/leverserie en kostenplaats de ingeplande uren per week opgegeven worden. In de footers van het scherm worden totalen getoond en de beschikbare capaciteit. De nog te maken uren kunnen per project/productieorder aangepast worden. Wordt hier 0 ingevuld dan worden ze berekend uit het budget en de reeds gerealiseerde uren. Het scherm kan afgedrukt worden of geëxporteerd worden naar HTML (en dan naar Excel). De lijstweergave binnen het selectiescherm voor een productieorder is vervangen door een nieuwe lijstweergave. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Kolommen herstellen. 5

6 De labels voor de kozijnmerken worden gesorteerd op volgnummer uit MatrixKozijn. Urenregistratie Aan de exportformaten voor het exporteren van uren is het XML formaat van Exact toegevoegd. In het scherm voor de invoer van de urenregistraties kan de einddatum leeg gelaten worden. Er wordt dan altijd maar de dag getoond die is opgegeven via de begindatum. In het scherm "Klaarzetten uren voor export" kan gefilterd worden op de uursoorten die geëxporteerd dienen te worden. De instellingen worden opgeslagen. Aan de saldo's voor uren is de categorie CrisisBestrijdingsDagen (CBD) toegevoegd. Hiervoor dient dit uursoort type aan de uursoort waarop deze dagen geregistreerd worden toegekend te worden. De CBD uren worden ook weergegeven in het jaarrapport voor de saldo's en de saldo's bij een geselecteerd werknemer binnen een relatie. 6

7 Tijdregistratie In de rapportage tijdregistratie is de lijst met de selectieresultaten vernieuwd met de nieuwe lijstweergave control. Het volgende is nu mogelijk: Sorteren, Kolommen verplaatsen, Kolommen in/uitschakelen, Groeperen, Afdrukken, HTML weergave, Kolommen herstellen. In het scherm controleregsitratie wordt de zoeknaam van de relatie van het project waarop de tijd is geregistreerd weergegeven. xreg Terminal Aansturing Op de xreg terminals kan voortaan een project via het toetsenbord ingevoerd worden inclusief deelproject. Bijvoorbeeld Op de xreg terminals kan voortaan een project via een barcode gescand worden waarin de barcode het projectnummer + (eventueel) het deelprojectnummer is opgenomen. Bijvoorbeeld * *. De barcode mag niet met de letter B beginnen. Deze barcodes kunnen door MatrixKozijn Hout op de rapporten en aanzichttekeningen afgedrukt worden. Vicking Terminal Aansturing Deze versie bevat de aansturing voor de nieuwe Terminals van Vicking. De terminals TIMEmate en WORKmate (via een concentrator) worden ondersteund. Voor beide type terminals worden zowel communicatie via de Seriële poort als via Ethernet ondersteund. Inkoopfactuur In het zoekscherm voor inkoopfacturen is het crediteurnummer als kolom aan de lijstweergave toegevoegd. Verkoopfactuur In het scherm voor het bewerken van een verkoopfactuur is het veld voor de invoer van het project verplaatst. Bij een verkoopfactuur kunnen de statussen "Betaald" en "Gedeeltelijk betaald" opgegeven worden. Bij de status gedeeltelijk betaald kan het bedrag opgegeven worden dat betaald is. 7

8 De statussen "Betaald" en "Gedeeltelijk betaald" kunnen opgegeven worden terwijl er al journaalposten voor de verkoopfactuur aangemaakt zijn. In het zoekscherm voor verkoopfacturen kan er gefilterd worden op één of meerdere statussen. In het zoekscherm voor verkoopfacturen wordt het betaalde bedrag voor een verkoopfactuur weergegeven. In de lijstweergaves verkoopfacturen binnen een relatie/project wordt het betaalde bedrag voor een verkoopfactuur weergegeven. In het zoekscherm leveringen wordt de status en de betaling van de verkoopfactuur gekoppeld aan de levering weergegeven. Voor een relatie/project wordt in het onderdeel verkoop het aantal en bedrag van geheel betaalde en gedeeltelijk betaald verkoopfacturen getoond. In de nacalculaties binnen een project wordt de status van een verkoopfactuur getoond. Binnen de leveringen in een projectoverzicht wordt de status en de betaling van de verkoopfactuur gekoppeld aan de levering getoond. In het zoekscherm voor verkoopfacturen is het debiteurnummer als kolom aan de lijstweergave toegevoegd. 8

9 Journaal Bij het klaarzetten van verkoopfactuur journaalposten kan er gefilterd worden op de status (Gefactureerd, Gedeeltelijk betaald, Volledig betaald) van de facturen die verwerkt dienen te worden. Samenvoegen Documenten Het voorbeeld documentsjabloon "Voorbeeld_Factuur_Tabel_DeelProject.dot" geeft een voorbeeld van een verkoopfactuur gegroepeerd per deelproject met bedragen per eenheid. Het is mogelijk om in een samenvoegsjabloon speciale velden op te nemen die later worden vervangen door WordVelden die de bestandsnaam invoegen en voor meer info zie het meegeleverde voorbeelddocument "Voorbeelden gebruik bestandsnaam.dot". Rapporten Het rapport "Werkschema Vicking Terminals" is toegevoegd aan de algemene rapporten. Met dit rapport kan een schema geprint worden voor het gebruik bij de Vicking terminals. Aan rapport "Lopende aanvragen, offertes, opdrachten" is de zoeknaam van de relatie/klant toegevoegd. Op het rapport "Leverschema" wordt in de draaitabel gegroepeerd per Deelproject. Per groep worden subtotalen weergegeven. Rapport "Telefoonlijst/Werkadres" aangepast waardoor er meer gegevens op één pagina passen. Setup Er zijn twee filters toegevoegd aan de project filters. Dongle Ondersteuning van softwarematige licenties is toegevoegd. 9

10 Ondersteuning meerdere software licenties met verschillende licenties bij gebruik van Netwerk of TerminalServer licenties. Koppeling MatrixKozijn MatrixKozijn Kunststof 1.7 wordt niet meer ondersteund MatrixKozijn Orderregistratie is nu compatible met MatrixKozijn Kunststof 1.8 Koppeling MatrixKozijn 3.1 is aan de setup toegevoegd. Uitwisseling met MatrixKozijn Elementen 1.6 is toegevoegd Bevat MatrixKozijn Hout Calculatie DLL (3.1.5 Release) Is compatible met MatrixKozijn Hout ( Service pack 1) Het productienummer van een leverserie wordt doorgestuurd naar de serie in MatrixKozijn. 10

11 Verbetering Algemeen Als men bij de standaard waarden onder algemene instellingen de Betalingscond. Cred. een waarde invoert wordt deze niet opgeslagen. In het scherm voor de inkomstregistraties werd het ingestelde filter niet onthouden en hersteld bij het afsluiten en weer openen van het scherm. In het overzichtsscherm projecten trad een fout op indien men alleen beschikt over de module "Projectbeheer (Lite)" Er was geen totaaltelling voor de kolom "Nog te factureren" in het scherm "Onderhanden werk". In de menu's, toolbars en taakvensters werden nog opdrachten weergegeven die met de module "Projecten Lite" niet beschikbaar waren. In het scherm voor het zoeken contacten werkte het filter op datum niet goed. Dit is gecorrigeerd zodat de einddatum inclusief is. De controle op de datum/tijd van de server tijdens het inloggen op de SQL Server is uitgeschakeld. In sommige gevallen zorgde dit voor ongewenste resultaten (verkeerde aanpassing van datum/tijd). Het wijzigen van de afmeting van scherm voor het bewerken van een contact werkte niet helemaal correct. In het scherm voor het zoeken contacten werkte het filter op datum niet goed. Dit is gecorrigeerd zodat de einddatum inclusief is. De totaaltelling van uren werkte niet correct in lijstweergaves met totaaltelling in de voettekst. Bij uren:min werd geen optelling gedaan, bij decimalen ontbraken de decimalen. Het filter op afgesloten projecten in het selectieformulier werkte niet correct. Zo werden bijvoorbeeld bij de selectie van een project vanuit de urenregistratie zowel afgesloten als nietafgesloten projecten getoond. De exportfuncties werden soms niet goed aan het menu toegevoegd. Voor de export stamgegevens is een afzonderlijk dialoog naast de bestaande menuopdrachten. Een groot aantal bitmaps in de menu's en werkbalken werden niet meer getoond. Het laden van een opslagen werkomgeving is verwijderd omdat dit tot fouten in de menu's kon leiden. In de plaats hiervan kan de standaard werkbalk indeling hersteld worden vanuit het menu "Beeld". Bij het vullen van de droplists met werknemers/contactpersonen konden er diverse fouten optreden (invalid property). Invoeren van negatieve uren in het formaat uren:minuten werkte niet correct. De droplist met de deelprojecten binnen het bewerken van de details van een leverserie is breder gemaakt. De droplist met de leverseries binnen het bewerken van de de orderregel statussen is breder gemaakt. Op sommige plekken was "verwerken" verkeerd geschreven ("verwerken") In het zoekscherm voor projecten wordt de aanneemsom getotaliseerd. Het submenu voor het in/uitschakelen van kolommen in een lijstweergave werd niet correct weergegeven indien de standaard weergave was aangepast. Na de aanpassing van In de exports "Crediteuren (Exact XMLserver/CSV)" in versie werd er een kollom teveel gexporteerd. De splitters in alle schermen zijn aangepast zodat ze allen gelijk zijn en gemakkelijker versleept kunnen worden. Het venster "Bewerken contact" heeft geen maximale afmetingen meer voor de controls in het scherm. De velden beschrijving worden groter indien het scherm grote gemaakt wordt. Het veld beschrijving toegevoegd aan de kolommen in het zoekscherm voor contacten. 11

12 Relaties In het scherm om relaties te zoeken werd er automatisch gegroepeerd op de kolom waarop gesorteerd werd. Dit is nu uitgeschakeld. In de export bestanden "Debiteuren (Exact XML server/csv)", "Crediteuren (Exact XML server/csv)", "Debiteuren (Exact Export v6)" en "Crediteuren (Exact Export v6)" wordt in het veld "Adres1" het factuuradres of het factuurpostbus geëxporteerd afhankelijk van de ingevoerde factuuradres gegevens, het veld "Adres2" bevat de ingevulde "Afdeling" bij het factuuradres. Op een 64 bits OS traden er diverse fouten op bij het ophalen van relaties. Bij het opslaan van een relatie (nieuw of gewijzigd) trad er een fout op en werd de relatie niet opgeslagen. Project In de nacalculaties werd de totaal afronding van de offertes niet goed berekend. Indien het vinkje "Geen deelprojecten tonen" in het scherm Onderhandenwerk was ingeschakeld dan waren de waardes in de kolom zoeknaam debiteur niet correct. Het totaal offerte bedrag werd niet correct weergegeven in de nacalculaties binnen een project. Bij het openen van een levering, verkoopfactuur, inkoopfactuur vanuit een zoekscherm werd niet het juiste onderdeel binnen het Project Overzicht getoond. De nacalculaties van offertes waren niet correct indien het offertebedrag NIET handmatig werd afgerond. De knop "verversen" en de F5 functie werkten beide niet meer in het overzichtsscherm voor een project. Van alle nacalculaties binnen een projectoverzicht is de performance verbeterd. De performance is verbeterd voor de werkbegroting binnen een projectoverzicht. In het scherm "Verwerken aanvragen" wordt indien geen calculator wordt geselecteerd dit onthouden voor de volgende keer dat het scherm wordt geopend. De afrondingsbedragen bij de nacalculaties van de offertes binnen een project werden niet correct berekend waardoor een foutief offertebedrag werd weergegeven. Wanneer bij het kopiëren van een offerte dezelfde offerte wordt gekozen om vanaf te kopiëren dan is het niet meer mogelijk om het kopiëren te starten met de OK knop. Wanneer bij het kopiëren van een orderregelset dezelfde orderregelset wordt gekozen om vanaf te kopiëren dan is het niet meer mogelijk om het kopiëren te starten met de OK knop. Filteren op commerciële status in het selectiescherm voor projecten werkte niet meer. In het selectiescherm voor projecten werd het offertenummer en opdrachtnummer niet getoond. Bij de nacalculatie offerte vs. realisatie werden binnen het Project Overzicht de kosten van inkoopfacturen dubbel meegenomen bij de kostensoorten. De totalen per kostengroep waren correct. In het scherm nieuwe opdracht werden de velden "Zenden door" en "Verkoper intern" niet correct gevuld. Het was niet mogelijk om geen werknemer op te geven. In het OHW scherm per project werden alle de kostensoorten getoond onder de eerste kostengroep. Deelproject Bij het aanmaken van overige kosten uit verbruik voorraad op een deelproject trad er een fout op. 12

13 Indien het projectoverzicht vanuit het deelprojecten zoekscherm werd geopend dan werd het deelproject niet ingesteld als geselecteerd deelproject voor de nacalculaties binnen het project. Leverserie Bij het bewerken van de aantallen binnen een leverserie wordt per merk eerst het getekende merk getoond en dan het gespiegelde merk. Bestelorder In het zoekscherm voor bestelorders trad een fout indien er werd gekozen voor een filter op status. De kolombreedtes van het scherm bewerken bestelregels werden niet opgeslagen. Indien de knop opslaan en nieuw werd gebruikt binnen het scherm voor het bewerken van een Bestelorder dan trad de fout "BestelOrderNummer "(Automatisch)" bestaat al." op bij het opslaan van de nieuwe BestelOrder. Bij lengte materiaal worden bij het samenvoegen de aantallen opgeteld en nooit de lengtes bij elkaar. Alleen bruto profielen worden samengevoegd tot m3. De artikelomschrijving van samengevoegde bestelregels kon niet meer dan 50 karakters bevatten. Dit is nu uitgebreid naar 255 karakters. Hierdoor werden artikelen met meer dan 50 karakters niet samengevoegd. De omschrijving van een gedetailleerde specificatie van de overige kosten kon niet meer dan 50 karakters bevatten. Dit is nu uitgebreid naar 255 karakters. ProductieOrder In het zoekscherm voor productieorders trad een fout indien er werd gekozen voor een filter op status. De bevestigde leverdatum werd in de lijst met bestelorders nooit getoond. Bij het toevoegen van overige kosten aan een productieorder werden database fouten getoond indien er geen project was opgegeven. De sorteervolgorde van de order regels binnen een productieorder kwamen niet overeen met de sortering van merken binnen MatrixKozijn. Inkoopfactuur Bij het openen van een inkoopfactuur vanuit kostenoverzicht project trad een fout op. De omschrijving is niet langer verplicht bij een inkoopfactuur. 13

14 Urenregistratie Bij het klaarzetten van te exporteren urenregistraties werden de projecten nooit meegenomen als de uren op het hoofdproject zelf geboekt waren. In de invoer voor urenregistraties werd altijd een dag meer getoond dan ingesteld was in het filter. De opdracht "Urenbriefjes Controle" werd niet actief indien alleen de module Tijdregistratie Lite actief was. In het tabblad "Resultaat" van de rapportage urenregistratie kon een fout optreden. In het scherm "Urenbriefjes invoeren" werd het aanmaken van nieuwe rijen in het grid niet goed afgehandeld. Hierdoor kon er foutieve invoer ontstaan bij het invoeren van nieuwe uren. Het saldo uren werd niet correct weergegeven indien er nog geen uren voor een soort voor een werknemer in een jaar geregistreerd waren. Tijdregistratie Op het tabblad "Resultaat" van het scherm "Rapportage Tijdregistratie" waren de kolommen verschoven indien men niet beschikt over de module tijdregistratie gedetailleerd. In het scherm "Uren Briefjes Controle" kon in de tabel geen project ingevoerd of gewijzigd worden. Indien in de tabelinvoer van de controleregistratie een regel werd aangepast dan werd som de het deelproject van de voorgaande regel overgenomen. In de "Tijdreg wizard" trad een fout op indien de knop om een project te selecteren werd gebruikt. In de "Tijdreg Werkplaats wizard" trad een fout op indien de knop om een project te selecteren werd gebruikt. In het scherm rapportage tijdregistratie trad een fout op indien een regel werd geselecteerd in de lijstweergave. De Tijdregistratie spooler hield geen rekening met de instelling voor het aantal te verwerken dagen in de schema's. Er werd altijd slechts één dag verwerkt. xreg Terminal Aansturing De productieordernummers die doorgestuurd worden naar de series in MatrixKozijn kunnen gescand worden als een barcode. Enkele correcties doorgevoerd in de menu afhandeling. Vicking Terminal Aansturing De productieordernummers die doorgestuurd worden naar de series in MatrixKozijn kunnen gescand worden als een barcode. Enkele correcties doorgevoerd in de menu afhandeling. 14

15 Verkoopfactuur Het gedeeltelijk betaald bedrag werd niet opgeslagen indien het gewijzigd werd. De omschrijving is niet langer verplicht bij een verkoopfactuur. Samenvoegen Documenten Bij het samenvoegen naar een WORD document vanuit een project waarbij een contactpersoon op het project werd geselecteerd kwamen de eigenschappen van de contactpersoon niet mee indien deze niet in project "overruled" waren. Compatibiliteit Office 2007 >: - Indien een document wordt samengevoegd vanaf een Excel 2007 template dan wordt de extensie XLSX gebruikt. - Indien een document wordt samengevoegd vanaf een Word 2007 template dan wordt de extensie DOCX gebruikt. Documentenbeheer Het openen van AutoCAD (*.DWG) tekeningen en opgeslagen MS Outlook s (*.MSG) werkte niet correct. Het automatisch vrijgeven van gesloten documenten veroorzaakt een groot performance verlies. Het automatisch nummeren in documentnaamgeving werkte niet meer correct sinds de aanpassingen voor documenttypes van Office De documenten werden opgeslagen met 2 punten voor de extensie. Het automatisch nummeren in documentnaamgeving werkte niet meer correct sinds de aanpassingen voor documenttypes van Office De documenten werden opgeslagen met 2 punten voor de extensie. Koppeling Outlook Bij het opslaan van vanuit outlook werden offertenummer en opdrachtnummer niet getoond. De add-in voor het opslaan van vanuit outlook gaf een foutmelding op een ongeldige activex-control en werkte hierdoor niet. Indien de login eenmaal is ingevoerd voor Orderregistratie dan wordt hier niet meer omgevraagd, maar wordt er automatisch ingelogd. Het ophalen van databases in het inlogscherm werkte niet correct. Rapporten De rapporten met de productieorder overzichten bevatten diverse fouten waardoor deze niet correct werkten. 15

16 In het rapport "Op te volgen Offertes (Actiedatum)" werd in plaats van op de Actiedatum gefilterd op de Offerte datum. Verborgen contactpersonen/werknemers worden niet meer op de rapporten getoond. Het rapport "Telefoonlijst/Werkadres" is verbeterd in layout. Rapport "Telefoonlijst/Werkadres" aangepast. De rapporten "Leverschema", "Serie Indeling Project" en "Serie Indeling Project met Status" zijn zo aangepast dat de merken op het rapport gesorteerd worden op hun volgnummer uit MatrixKozijn. Op het rapport "Telefoonlijst/Werkadres" werden de adresgegevens niet correct weergegeven. De rapporten "Relatie Overzicht (Contactpersonen beknopt)" en "Relatie Overzicht" binnen een relatie werkten niet. Koppeling MatrixKozijn De performance van het verwerken van artikelen uit een MatrixKozijn Calculatie is verbeterd. Dubbele merk controle ging niet goed om met hoofd/kleine letters (AS versus As). In dit geval werd er in de foutmelding niet aangegeven welke merken er dubbele omschrijvingen hebben. De stuklijsten van merken waarin artikelen gereserveerd waren voor de voorraad werden niet verwerkt. Bij het opnieuw openen van een project worden de gegevens en orderregels niet gesynchroniseerd naar het project. MatrixKozijn projecten werden niet in de juiste versie van MatrixKozijn geopend. Bestandsnamen Hout/Kunststof/Elementen projecten worden niet correct samengesteld De koppelingen met MatrixKozijn werkten niet omdat deze aangaven niet compatible te zijn. De laatste versie van template database nieuwe kozijnprojecten is toegevoegd. MatrixKozijn calculatie DLL is toegevoegd aan de setup. De 3.1 calculatie dll mergemodule bevatte niet alle dll bestanden. Hierdoor kon er een fout optreden tijdens het bewerken of verwerken van MatrixKozijn projecten. Calculatie dll mergemoduile toegevoegd. In de calcultaie van een MatrixKozijn Project vanuit Orderregistratie werden de verwijscombies gekoppeld aan artikelen in een artikellijst niet correct meegerekend. Voor MatrixKozijn Elementen 1.5 en MatrixKozijn Elementen 1.6 werden de m3 houtprijzen die voor een houtsoort aangepast werden binnen het project niet meegerekend in de calculatie. De aantallen voor ramen en deuren werden niet correct overgenomen uit MatrixKozijn Hout 3.1. Het synchroniseren van de Series van Orderreg naar MatrixKozijn Hout werkte niet correct meer na MxK 3.1 Sp1. Het synchroniseren van series naar MatrixKozijn Elementen 1.6 werkte niet correct. Onderhoud De droplist met arikelgroepen in het onderhoud voor artikelen toont maximaal 40 groepen. 16

17 Dongle De her controle van een softwarematige licentie werkte niet correct. Alle applicaties werkten niet correct met een softwarematige licentie indien de huidige gebruiker (in Windows) een gebruiker met beperkte rechten is. Bij het gebruik van een softwarematige licentie werden in sommige gevallen niet alle modules geactiveerd uit de licentie. Het licentienummer van een softwarematige licentie werd niet altijd correct weergegeven. Setup Update naar database revisie was niet mogelijk. Het licentiebestand voor softwarematige beveiliging werd op de verkeerde locatie opgeslagen. De outlook add-in voor de koppeling tussen MS Outlook en Orderregistratie werd niet correct geïnstalleerd. Het script BetaaldStatus.sql werd niet mee geïnstalleerd in de database revisie De database revisie naar was niet compatible met SQL Server De outlook addin bibliotheek werd niet correct geïnstalleerd. De online setup was niet volledig en gaf hierdoor een foutmelding. Installatie van calculatie dll's van MxK Hout en MxK Elementen is gerepareerd. De database revisie scripts werden niet correct uitgevoerd op een SQL 2000 Server. 17

Release Notes Logicworks CRM 7.5

Release Notes Logicworks CRM 7.5 Release Notes Logicworks CRM 7.5 5 februari 2015 Dit document beschrijft de inhoud van de hotfixes, welke zijn uitgeleverd als aanvulling op Logicworks CRM 7.5. Hotfix 7.5.1 (06-07-2012) - Samenvoegveld

Nadere informatie

Wijzigingen Autoflex windows

Wijzigingen Autoflex windows Autoflex windows Pagina: 1 van 10 9.19.51 Bij een nieuwe relatie wordt automatisch de opt-in datum aangevinkt met de datum van vandaag. Bij het kopieëren van een relatie wordt nu niet meer de datum laatste

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies S t/m XL, release 5.4x 1999-2008 Quadrant Automatisering BV COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

De logistieke modules.

De logistieke modules. De logistieke modules. Beschrijving CASHWin versie CASH.A04 (releasedatum 16 september 2009) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Voorraad. 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Handleiding Risk Processor Corporate

Handleiding Risk Processor Corporate Handleiding Risk Processor Corporate Enterprise Risicoregister Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Installatie van de software en backup 4 2.1 Installatie 4 2.2 Backup 5 2.3 Beveiliging tabbladen 5 2.4 Start

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008)

HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket. Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) HANDLEIDING DOLFIJN Functionele beschrijving bij het financiële pakket Unitex Data Systems b.v. (uitgave juni 2008) zijn er vragen? lees deze handleiding bezoek www.dolfijn.biz mail naar dolfijn@dolfijn.biz

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie